Matchdetaljer i serie: RLS

Serieansvarig:  Uppdaterad: 04/11/00

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
SPDC - HAMBY 3-5 15-19

S1 486 C Brandt     - 6776 C Bårman     3-1 tons: 0-0
S2 3071 D Hagel      - 6564 M Holmström    1-3 tons: 0-2
S3 6356 B Klasson     - 1203 R Hägg      2-3 tons: 1-4
S4 4121 B Sandström    - 811 E Unalir     2-3 tons: 2-3
S5 486 C Brandt     - 6564 M Holmström    1-3 tons: 0-0
S6 3071 D Hagel      - 6776 C Bårman     3-2 tons: 1-0


omg: 1
ÅSÖ - TIME 2-6 7-20

S1 5958 D Staffan     - 2138 J Sundberg    0-3 tons: 0-5
S2 5954 B Broström    - 2490 M Eklund     3-2 tons: 6-3
S3 1770 L Nylander    - 289 K Högwall     1-3 tons: 2-6
S4 2339 D Sigfalk     - 1916 T Söderström   0-3 tons: 0-3
S5 5958 D Staffan     - 2490 M Eklund     0-3 tons: 1-2
S6 5953 E Hoffman     - 2138 J Sundberg    3-0 tons: 6-2
Bra spel: [2138-18][289-18][289-120][5953-16]
     [1916-17]


omg: 1
AVALON - BIJON 3-5 11-18

S1 439 T Lenåsen     - 1408 M Söderqvist   0-3 tons: 1-2
S2 1260 J Hedlund     - 2804 S Sundström    1-3 tons: 0-1
S3 2264 V Järlinge    - 2799 L Asklund     0-3 tons: 0-3
S4 1999 L Lundberg    - 372 T Johansson    3-0 tons: 1-1
S5 439 T Lenåsen     - 2804 S Sundström    3-2 tons: 1-1
S6 1260 J Hedlund     - 1408 M Söderqvist   0-3 tons: 0-4
Bra spel: [2799-1]


omg: 1
VÄRMDÖ - ENGBR 1-7 9-23

S1 2401 L Rasmussen    - 574 M Hägglund    1-3 tons: 0-2
S2 2386 L Ekström     - 1371 A Öström     3-2 tons: 0-2
S3 3195 B Rahm      - 1242 L Sandliden    0-3 tons: 0-2
S4 1666 L Roos      - 2238 K Silverstav   1-3 tons: 2-0
S5 2401 L Rasmussen    - 1371 A Öström     1-3 tons: 2-2
S6 2386 L Ekström     - 574 M Hägglund    1-3 tons: 2-5
Bra spel: [2238-143]


omg: 2
HAMBY - ÅSÖ 4-4 7-13

S2 6564 M Holmström    - 5954 B Broström    0-3 tons: 0-2
S3 200 D Ahlqvist    - 2339 D Sigfalk     3-0 tons: 1-0
S4 811 E Unalir     - 5959 M Åhlström    0-3 tons: 1-4
S5 6776 C Bårman     - 5954 B Broström    3-1 tons: 0-4
Bra spel: [2339-1]


omg: 2
TIME - AVALON 6-2 22-12

S1 1416 T Tuominen    - 1999 L Lundberg    3-0 tons: 2-1
S2 2140 S Ask       - 1260 J Hedlund     2-3 tons: 0-1
S3 484 M Jonsson     - 439 T Lenåsen     3-0 tons: 5-2
S4 2143 Y Eriksson    - 2264 V Järlinge    3-2 tons: 1-2
S5 1416 T Tuominen    - 1260 J Hedlund     3-1 tons: 4-3
S6 2140 S Ask       - 1999 L Lundberg    3-2 tons: 0-2


omg: 2
BIJON - VÄRMDÖ 3-5 13-20

S1 1973 M Svedlund    - 3192 T Engström    0-3 tons: 0-4
S2 1408 M Söderqvist   - 1666 L Roos      3-1 tons: 0-2
S3 1955 R Karlsson    - 3195 B Rahm      2-3 tons: 1-4
S4 2799 L Asklund     - 355 C Kwai-Wo     0-3 tons: 5-9
S5 1973 M Svedlund    - 1666 L Roos      2-3 tons: 2-0
S6 1408 M Söderqvist   - 3192 T Engström    3-2 tons: 2-5


omg: 2
ENGBR - SPDC 7-1 23-11

S1 1505 J Ehn       - 2460 S Fabricius    3-0 tons: 2-2
S2 1530 S Edne      - 3071 D Hagel      3-1 tons: 2-0
S3 2489 E Hallberg-Eklund - 486 C Brandt     3-2 tons: 2-0
S4 2572 S Ehn       - 1724 E Bäckström    3-1 tons: 2-1
S5 1505 J Ehn       - 3071 D Hagel      2-3 tons: 1-3
S6 1530 S Edne      - 2460 S Fabricius    3-0 tons: 2-2


omg: 3
AVALON - HAMBY 6-2 22-12

S1 1260 J Hedlund     - 6564 M Holmström    3-2 tons: 3-0
S2 439 T Lenåsen     - 6776 C Bårman     3-0 tons: 1-0
S3 2264 V Järlinge    - 200 D Ahlqvist    2-3 tons: 2-2
S4 327 U Ohlsson     - 811 E Unalir     3-0 tons: 6-1
S5 1260 J Hedlund     - 6776 C Bårman     3-2 tons: 1-1
S6 439 T Lenåsen     - 6564 M Holmström    2-3 tons: 1-0


omg: 3
VÄRMDÖ - TIME 2-6 10-21

S1 2401 L Rasmussen    - 2138 J Sundberg    1-3 tons: 2-3
S2  89 L Solefjord    - 1092 W Sarnes     0-3 tons: 4-5
S3 2386 L Ekström     - 2490 M Eklund     3-1 tons: 2-6
S4 3195 B Rahm      - 1678 G Olofsson    3-2 tons: 1-3
S5 2401 L Rasmussen    - 1092 W Sarnes     1-3 tons: 1-2
S6  89 L Solefjord    - 2138 J Sundberg    1-3 tons: 1-2


omg: 3
SPDC - BIJON 3-5 13-20

S1 1724 E Bäckström    - 372 T Johansson    3-2 tons: 0-1
S2 6160 P Nygren     - 1955 R Karlsson    0-3 tons: 1-1
S3 1879 E Kulleskog    - 2799 L Asklund     3-1 tons: 5-0
S4 3071 D Hagel      - 1408 M Söderqvist   0-3 tons: 0-1
S5 1724 E Bäckström    - 1955 R Karlsson    2-3 tons: 2-2
S6 6160 P Nygren     - 372 T Johansson    3-2 tons: 3-2


omg: 3
ÅSÖ - ENGBR 2-6 15-18

S1 5954 B Broström    - 443 J Ehn       1-3 tons: 3-3
S2 5958 D Staffan     - 2238 K Silverstav   2-3 tons: 1-4
S3 5953 E Hoffman     - 1371 A Öström     1-3 tons: 2-1
S4 2339 D Sigfalk     - 1242 L Sandliden    3-0 tons: 1-1
S5 5954 B Broström    - 2238 K Silverstav   2-3 tons: 2-2
S6 5958 D Staffan     - 443 J Ehn       2-3 tons: 3-2


omg: 4
HAMBY - VÄRMDÖ 3-5 14-19

S1  35 N Ahlqvist    - 2386 L Ekström     0-3 tons: 2-1
S2 6776 C Bårman     - 3195 B Rahm      1-3 tons: 2-1
S3 6564 M Holmström    -  89 L Solefjord    2-3 tons: 2-2
S4 811 E Unalir     - 2401 L Rasmussen    3-2 tons: 1-3
S5  35 N Ahlqvist    - 3195 B Rahm      2-3 tons: 4-3
S6 6776 C Bårman     - 2386 L Ekström     3-1 tons: 0-2


omg: 4
TIME - SPDC 6-2 21-11

S1 6572 T Kannerberg   - 1724 E Bäckström    3-1 tons: 4-0
S2 2490 M Eklund     - 2460 S Fabricius    3-0 tons: 4-0
S3 1182 D Forselius    - 3071 D Hagel      3-0 tons: 4-1
S4 2668 T Lindberg    - 1455 A Johansson    1-3 tons: 1-2
S5 6572 T Kannerberg   - 2460 S Fabricius    3-2 tons: 4-4
S6 2490 M Eklund     - 1724 E Bäckström    3-1 tons: 4-0


omg: 4
BIJON - ÅSÖ 3-5 16-17

S1 2799 L Asklund     - 5953 E Hoffman     0-3 tons: 1-5
S2 372 T Johansson    - 5958 D Staffan     3-2 tons: 0-1
S3 1973 M Svedlund    - 6242 B Ehrenfeldt   3-0 tons: 0-0
S4 2804 S Sundström    - 5954 B Broström    1-3 tons: 1-0
S5 2799 L Asklund     - 5958 D Staffan     2-3 tons: 0-2
S6 372 T Johansson    - 5953 E Hoffman     2-3 tons: 1-4


omg: 4
ENGBR - AVALON 6-2 22-13

S1 1505 J Ehn       - 1260 J Hedlund     3-1 tons: 4-0
S2 2489 E Hallberg-Eklund - 2264 V Järlinge    3-2 tons: 1-2
S3 392 C Olsson     - 1767 M Lundberg    3-1 tons: 1-1
S4 1530 S Edne      - 1999 L Lundberg    3-2 tons: 1-3
S5 1505 J Ehn       - 2264 V Järlinge    2-3 tons: 3-2
S6 2489 E Hallberg-Eklund - 1260 J Hedlund     2-3 tons: 3-2


omg: 5
BIJON - HAMBY 2-6 14-21

S1 2799 L Asklund     - 6564 M Holmström    3-2 tons: 0-1
S2 372 T Johansson    -  35 N Ahlqvist    2-3 tons: 0-0
S3 2804 S Sundström    - 811 E Unalir     2-3 tons: 2-4
S4 1973 M Svedlund    - 200 D Ahlqvist    2-3 tons: 0-2
S5 2799 L Asklund     - 6776 C Bårman     3-1 tons: 0-0
S6 372 T Johansson    - 6564 M Holmström    1-3 tons: 2-0


omg: 5
ENGBR - TIME 0-8 6-24

S1 443 J Ehn       - 289 K Högwall     0-3 tons: 3-3
S2 574 M Hägglund    - 1416 T Tuominen    1-3 tons: 3-5
S3 2238 K Silverstav   - 1916 T Söderström   0-3 tons: 0-2
S4 2572 S Ehn       - 1182 D Forselius    2-3 tons: 2-4
S5 443 J Ehn       - 1416 T Tuominen    0-3 tons: 0-5
S6 574 M Hägglund    - 289 K Högwall     0-3 tons: 3-2
Bra spel: [2238-1][2238-17]


omg: 5
SPDC - AVALON 2-6 13-20

S1 1879 E Kulleskog    - 1690 T Lundgren    3-2 tons: 4-3
S2 3071 D Hagel      - 1800 L Eklund     0-3 tons: 1-1
S3 486 C Brandt     - 1260 J Hedlund     1-3 tons: 0-3
S4 1724 E Bäckström    - 2264 V Järlinge    0-3 tons: 0-3
S5 1879 E Kulleskog    - 1800 L Eklund     3-0 tons: 4-2
S6 3071 D Hagel      - 1690 T Lundgren    2-3 tons: 0-1


omg: 5
VÄRMDÖ - ÅSÖ 2-6 13-21

S1 1666 L Roos      - 5958 D Staffan     3-2 tons: 2-1
S2  89 L Solefjord    - 5954 B Broström    1-3 tons: 1-1
S3 2386 L Ekström     - 5953 E Hoffman     0-3 tons: 2-4
S4 2401 L Rasmussen    - 2339 D Sigfalk     2-3 tons: 4-3
S5 1666 L Roos      - 5954 B Broström    3-1 tons: 1-1
S6  89 L Solefjord    - 5958 D Staffan     2-3 tons: 1-1
Bra spel: [5953-1][5953-18]


omg: 6
HAMBY - ENGBR 4-4 13-18

S1 811 E Unalir     - 2489 E Hallberg-Eklund 3-2 tons: 4-1
S2 200 D Ahlqvist    - 392 C Olsson     0-3 tons: 1-2
S3 6564 M Holmström    - 1242 L Sandliden    0-3 tons: 1-2
S4 1203 R Hägg      - 1530 S Edne      1-3 tons: 5-2
S5 811 E Unalir     - 392 C Olsson     3-2 tons: 2-3
S6 200 D Ahlqvist    - 2489 E Hallberg-Eklund 3-1 tons: 3-1


omg: 6
TIME - BIJON 7-1 23-5

S1 484 M Jonsson     - 1973 M Svedlund    3-0 tons: 1-0
S2 1092 W Sarnes     - 2804 S Sundström    3-0 tons: 2-0
S3 2490 M Eklund     - 372 T Johansson    3-1 tons: 1-1
S4 1568 L Sundberg    - 2799 L Asklund     3-1 tons: 3-2
S5 484 M Jonsson     - 2804 S Sundström    3-0 tons: 2-1
S6 1092 W Sarnes     - 1973 M Svedlund    2-3 tons: 5-0


omg: 6
VÄRMDÖ - SPDC 6-2 20-8

S1  89 L Solefjord    - 6356 B Klasson     3-0 tons: 2-0
S2 2508 T Ferdinandsson  - 2460 S Fabricius    3-0 tons: 1-2
S3 2363 A Good      - 1724 E Bäckström    3-2 tons: 0-1
S4 3195 B Rahm      - 3071 D Hagel      3-0 tons: 3-0
S5  89 L Solefjord    - 2460 S Fabricius    3-0 tons: 1-2
S6 2508 T Ferdinandsson  - 6356 B Klasson     2-3 tons: 4-2


omg: 6
ÅSÖ - AVALON 6-2 22-9

S1 5954 B Broström    - 1260 J Hedlund     3-0 tons: 2-0
S2 2119 V Baldissara   - 2264 V Järlinge    3-1 tons: 3-0
S3 5959 M Åhlström    - 1999 L Lundberg    3-0 tons: 3-1
S4 2339 D Sigfalk     - 2348 M Eriksson    2-3 tons: 4-1
S5 5954 B Broström    - 2264 V Järlinge    3-1 tons: 2-1
S6 2119 V Baldissara   - 1260 J Hedlund     3-0 tons: 2-0


omg: 7
AVALON - VÄRMDÖ 4-4 18-17

S1 1767 M Lundberg    - 2386 L Ekström     0-3 tons: 0-0
S2 1260 J Hedlund     - 2401 L Rasmussen    3-0 tons: 1-2
S3 2264 V Järlinge    - 3195 B Rahm      3-2 tons: 3-3
S4 439 T Lenåsen     - 501 N Nilsson     2-3 tons: 0-0
S5 1767 M Lundberg    - 2401 L Rasmussen    2-3 tons: 0-0
S6 1260 J Hedlund     - 2386 L Ekström     2-3 tons: 0-0


omg: 7
BIJON - ENGBR 3-5 13-18

S1 1408 M Söderqvist   - 2238 K Silverstav   0-3 tons: 3-3
S2 372 T Johansson    - 563 A Hellqvist    0-3 tons: 0-2
S3 2804 S Sundström    - 4116 S Pettersson   3-0 tons: 1-0
S4 1973 M Svedlund    - 1242 L Sandliden    3-1 tons: 2-1
S5 1408 M Söderqvist   - 563 A Hellqvist    2-3 tons: 2-2
S6 372 T Johansson    - 2238 K Silverstav   1-3 tons: 1-3


omg: 7
SPDC - ÅSÖ 1-7 10-22

S1 6356 B Klasson     -  0 B Klasson     2-3 tons: 0-2
S2 3071 D Hagel      - 5959 M Åhlström    0-3 tons: 0-1
S3 1724 E Bäckström    - 5953 E Hoffman     0-3 tons: 2-3
S4 6160 P Nygren     - 5954 B Broström    1-3 tons: 0-0
S5 6356 B Klasson     - 5959 M Åhlström    1-3 tons: 0-2
S6 3071 D Hagel      -  0 D Hagel      2-3 tons: 2-0


omg: 7
HAMBY - TIME 7-1 22-7

S1 234 P Holtenfalk   - 1678 G Olofsson    3-1 tons: 9-5
S2 2664 A Hålldin     - 1092 W Sarnes     3-0 tons: 3-1
S3 200 D Ahlqvist    - 2490 M Eklund     3-2 tons: 2-5
S4 281 C Johansson    - 2138 J Sundberg    1-3 tons: 5-8
S5 234 P Holtenfalk   - 1092 W Sarnes     3-1 tons: 3-2
S6 2664 A Hålldin     - 1678 G Olofsson    3-0 tons: 8-1
Bra spel: [234-18][2138-16]


omg: 8
HAMBY - SPDC 4-4 14-15

S1 6564 M Holmström    - 1879 E Kulleskog    0-3 tons: 0-1
S2 200 D Ahlqvist    - 1724 E Bäckström    3-0 tons: 0-0
S3 6776 C Bårman     - 486 C Brandt     1-3 tons: 1-1
S4 811 E Unalir     - 3071 D Hagel      3-0 tons: 3-0
S5 6564 M Holmström    - 1724 E Bäckström    0-3 tons: 0-0
S6 200 D Ahlqvist    - 1879 E Kulleskog    3-2 tons: 6-6


omg: 8
TIME - ÅSÖ 8-0 24-2

S1 1916 T Söderström   - 6651 T Hirsch     3-0 tons: 5-2
S2 289 K Högwall     - 1508 D Nelson     3-0 tons: 3-0
S3 2490 M Eklund     - 5954 B Broström    3-2 tons: 5-4
S4 1461 G Marcius     - 5958 D Staffan     3-0 tons: 2-2
S5 1916 T Söderström   - 1508 D Nelson     3-0 tons: 2-0
S6 289 K Högwall     - 6651 T Hirsch     3-0 tons: 1-2
Bra spel: [289-1]


omg: 8
BIJON - AVALON 3-5 11-17

S1 2051 J Mellgren    - 1635 J Hellström    1-3 tons: 2-2
S2 1973 M Svedlund    - 1260 J Hedlund     3-1 tons: 2-0
S3 2031 D Höckert     - 439 T Lenåsen     0-3 tons: 2-1
S4 2804 S Sundström    - 2348 M Eriksson    1-3 tons: 0-2
S5 2051 J Mellgren    - 1260 J Hedlund     3-0 tons: 3-2
S6 1973 M Svedlund    - 1635 J Hellström    0-3 tons: 1-4


omg: 8
ENGBR - VÄRMDÖ 5-3 20-14

S1 1505 J Ehn       - 2386 L Ekström     3-1 tons: 2-2
S2 4116 S Pettersson   - 2401 L Rasmussen    3-1 tons: 1-1
S3 2572 S Ehn       - 3195 B Rahm      2-3 tons: 2-1
S4 1242 L Sandliden    - 1666 L Roos      1-3 tons: 2-2
S5 1505 J Ehn       - 2401 L Rasmussen    3-2 tons: 1-0
S6 4116 S Pettersson   - 2386 L Ekström     2-3 tons: 1-2


omg: 9
ÅSÖ - HAMBY 8-0 24-4

S1 1508 D Nelson     - 6564 M Holmström    3-0 tons: 0-0
S2 5954 B Broström    - 2066 J Widell     3-1 tons: 5-0
S3 2462 E Harila     - 200 D Ahlqvist    3-1 tons: 5-0
S4 2339 D Sigfalk     - 1080 B Rotmark     3-0 tons: 1-0
S5 1508 D Nelson     - 2066 J Widell     3-0 tons: 0-0
S6 5954 B Broström    - 6564 M Holmström    3-1 tons: 1-0
Bra spel: [2462-18]


omg: 9
AVALON - TIME 1-7 8-21

S1 1260 J Hedlund     - 2490 M Eklund     1-3 tons: 1-2
S2 3977 T Nordstrand   - 2668 T Lindberg    3-0 tons: 6-5
S3 2264 V Järlinge    - 1568 L Sundberg    0-3 tons: 0-5
S4 439 T Lenåsen     - 6572 T Kannerberg   0-3 tons: 1-0
S5 1260 J Hedlund     - 2668 T Lindberg    1-3 tons: 3-2
S6 3977 T Nordstrand   - 2490 M Eklund     0-3 tons: 1-3


omg: 9
VÄRMDÖ - BIJON 3-5 13-21

S1 1666 L Roos      - 2031 D Höckert     3-2 tons: 5-4
S2 1649 P Olsson     - 2051 J Mellgren    0-3 tons: 0-2
S3 3195 B Rahm      - 2799 L Asklund     3-2 tons: 0-4
S4 2827 K Kjellbom    - 372 T Johansson    0-3 tons: 1-1
S5 1666 L Roos      - 2051 J Mellgren    1-3 tons: 0-0
S6 1649 P Olsson     - 2031 D Höckert     2-3 tons: 2-8


omg: 9
SPDC - ENGBR 3-5 14-18

S1 2030 N Eriksson    - 4116 S Pettersson   1-3 tons: 1-3
S2 1879 E Kulleskog    - 2489 E Hallberg-Eklund 2-3 tons: 4-3
S3 1724 E Bäckström    - 1530 S Edne      1-3 tons: 0-1
S4 3071 D Hagel      - 1242 L Sandliden    3-2 tons: 4-2
S5 2030 N Eriksson    - 2489 E Hallberg-Eklund 3-1 tons: 2-0
S6 1879 E Kulleskog    - 4116 S Pettersson   3-0 tons: 3-1


omg: 10
HAMBY - AVALON 3-5 14-16

S1 2066 J Widell     - 1260 J Hedlund     0-3 tons: 1-0
S2 200 D Ahlqvist    - 3977 T Nordstrand   3-1 tons: 2-3
S3 6564 M Holmström    - 439 T Lenåsen     1-3 tons: 0-0
S4 811 E Unalir     - 2264 V Järlinge    3-0 tons: 4-1
S5 2066 J Widell     - 3977 T Nordstrand   1-3 tons: 2-1
S6 200 D Ahlqvist    - 1260 J Hedlund     3-0 tons: 5-0


omg: 10
TIME - VÄRMDÖ 7-1 22-7

S1 2138 J Sundberg    - 3195 B Rahm      3-1 tons: 5-1
S2 1092 W Sarnes     - 1649 P Olsson     3-0 tons: 1-1
S3 2490 M Eklund     - 2827 K Kjellbom    3-0 tons: 4-4
S4 1568 L Sundberg    - 2386 L Ekström     3-0 tons: 3-1
S5 2138 J Sundberg    - 1649 P Olsson     3-2 tons: 5-1
S6 1092 W Sarnes     - 3195 B Rahm      1-3 tons: 2-2
Bra spel: [3195-1]


omg: 10
BIJON - SPDC 5-3 20-13

S1 1973 M Svedlund    - 2460 S Fabricius    2-3 tons: 1-4
S2 2051 J Mellgren    - 3071 D Hagel      3-0 tons: 3-1
S3 2799 L Asklund     - 1724 E Bäckström    3-2 tons: 2-0
S4 2804 S Sundström    - 2305 T Gustafsson   1-3 tons: 0-4
S5 1973 M Svedlund    - 3071 D Hagel      3-0 tons: 1-1
S6 2051 J Mellgren    - 2460 S Fabricius    3-0 tons: 2-2


omg: 10
ENGBR - ÅSÖ 5-3 17-12

S1 443 J Ehn       - 5958 D Staffan     3-2 tons: 3-5
S2 4116 S Pettersson   - 5954 B Broström    3-0 tons: 1-4
S3 574 M Hägglund    - 2339 D Sigfalk     0-3 tons: 1-2
S4 1242 L Sandliden    - 1508 D Nelson     3-0 tons: 2-0
S5 443 J Ehn       - 5954 B Broström    1-3 tons: 3-4
S6 4116 S Pettersson   - 5958 D Staffan     3-1 tons: 1-0


omg: 11
VÄRMDÖ - HAMBY 3-5 14-16

S1 3195 B Rahm      - 2066 J Widell     2-3 tons: 3-0
S2  89 L Solefjord    - 811 E Unalir     3-1 tons: 1-2
S3 2827 K Kjellbom    - 6564 M Holmström    3-0 tons: 2-0
S4 3193 L Andersson    - 200 D Ahlqvist    1-3 tons: 0-2
S5 3195 B Rahm      - 811 E Unalir     0-3 tons: 0-1
S6  89 L Solefjord    - 2066 J Widell     1-3 tons: 1-1
Bra spel: [200-115]


omg: 11
SPDC - TIME 3-5 13-21

S1 937 T Säldefjord   - 1416 T Tuominen    0-3 tons: 1-5
S2 2460 S Fabricius    - 2490 M Eklund     1-3 tons: 0-4
S3 486 C Brandt     - 1568 L Sundberg    0-3 tons: 0-3
S4 1724 E Bäckström    - 1591 T Johnsson    3-2 tons: 4-4
S5 937 T Säldefjord   - 2490 M Eklund     3-2 tons: 5-5
S6 2460 S Fabricius    - 1416 T Tuominen    2-3 tons: 3-2
Bra spel: [1724-1][937-1][1724-17]


omg: 11
ÅSÖ - BIJON 5-3 17-14

S1 5953 E Hoffman     - 2692 L Gustavsson   3-0 tons: 3-1
S2 5958 D Staffan     - 1973 M Svedlund    1-3 tons: 3-2
S3 2339 D Sigfalk     - 2799 L Asklund     3-2 tons: 3-2
S4 2119 V Baldissara   - 2804 S Sundström    3-1 tons: 2-0
S5 5953 E Hoffman     - 1973 M Svedlund    3-2 tons: 3-1
S6 5958 D Staffan     - 2692 L Gustavsson   1-3 tons: 2-2


omg: 11
AVALON - ENGBR 4-4 17-17

S1 2264 V Järlinge    - 443 J Ehn       3-2 tons: 0-3
S2 3977 T Nordstrand   - 4116 S Pettersson   3-1 tons: 3-2
S3 439 T Lenåsen     - 2489 E Hallberg-Eklund 2-3 tons: 2-0
S4 1260 J Hedlund     - 1530 S Edne      0-3 tons: 0-2
S5 2264 V Järlinge    - 4116 S Pettersson   1-3 tons: 0-3
S6 3977 T Nordstrand   - 443 J Ehn       3-0 tons: 1-2


omg: 12
HAMBY - BIJON 7-1 23-9

S1 2066 J Widell     - 1973 M Svedlund    3-1 tons: 1-0
S2 200 D Ahlqvist    - 1955 R Karlsson    3-1 tons: 4-1
S3 811 E Unalir     - 2804 S Sundström    3-1 tons: 0-1
S4 1247 M Klintorph    - 2799 L Asklund     3-1 tons: 3-0
S5 2066 J Widell     - 1955 R Karlsson    2-3 tons: 2-1
S6 200 D Ahlqvist    - 1973 M Svedlund    3-2 tons: 2-1


omg: 12
TIME - ENGBR 4-4 16-13

S1 2490 M Eklund     - 443 J Ehn       1-3 tons: 3-3
S2 1412 B Johansson    - 4116 S Pettersson   3-0 tons: 1-1
S3 1916 T Söderström   - 1245 G Nyrén      3-0 tons: 3-2
S4 1182 D Forselius    - 4919 L Åström     1-3 tons: 7-9
S5 2490 M Eklund     - 4116 S Pettersson   2-3 tons: 2-2
S6 1412 B Johansson    - 443 J Ehn       3-1 tons: 7-1
Bra spel: [4919-1][4919-16]


omg: 12
AVALON - SPDC 5-3 16-15

S1 1260 J Hedlund     - 1879 E Kulleskog    0-3 tons: 1-4
S2 2348 M Eriksson    - 1079 C Fröding     3-2 tons: 4-2
S3 2264 V Järlinge    - 1724 E Bäckström    3-1 tons: 3-2
S4 3977 T Nordstrand   - 3071 D Hagel      3-1 tons: 4-1
S5 1260 J Hedlund     - 1079 C Fröding     1-3 tons: 0-1
S6 2348 M Eriksson    - 1879 E Kulleskog    3-1 tons: 4-4


omg: 12
ÅSÖ - VÄRMDÖ 6-2 19-12

S1 1508 D Nelson     - 1649 P Olsson     3-0 tons: 1-1
S2 1338 D Ekman      - 501 N Nilsson     3-1 tons: 1-1
S3 5954 B Broström    - 2827 K Kjellbom    3-2 tons: 1-1
S4 2339 D Sigfalk     - 2386 L Ekström     3-2 tons: 2-1
S5 1508 D Nelson     - 501 N Nilsson     0-3 tons: 0-2
S6 1338 D Ekman      - 1649 P Olsson     3-1 tons: 1-0


omg: 13
ENGBR - HAMBY 5-3 17-14

S1 6571 P Henemalm    - 6564 M Holmström    3-1 tons: 2-0
S2 4116 S Pettersson   - 200 D Ahlqvist    0-3 tons: 1-4
S3 1530 S Edne      -  35 N Ahlqvist    3-2 tons: 1-2
S4 1242 L Sandliden    - 2066 J Widell     3-1 tons: 4-1
S5 6571 P Henemalm    - 200 D Ahlqvist    2-3 tons: 2-4
S6 4116 S Pettersson   - 6564 M Holmström    3-1 tons: 1-1
Bra spel: [4116-1][200-1][200-18]


omg: 13
BIJON - TIME 0-8 6-24

S1 2031 D Höckert     - 1416 T Tuominen    1-3 tons: 1-6
S2 1973 M Svedlund    - 1876 P Forsberg    0-3 tons: 0-3
S3 372 T Johansson    - 484 M Jonsson     1-3 tons: 0-6
S4 2804 S Sundström    - 1568 L Sundberg    1-3 tons: 0-2
S5 2031 D Höckert     - 1876 P Forsberg    1-3 tons: 5-4
S6 1973 M Svedlund    - 1416 T Tuominen    1-3 tons: 2-5


omg: 13
SPDC - VÄRMDÖ 8-0 0-0omg: 13
AVALON - ÅSÖ 6-2 19-13

S1 1260 J Hedlund     - 5953 E Hoffman     0-3 tons: 1-3
S2 439 T Lenåsen     - 1338 D Ekman      3-0 tons: 1-1
S3 2264 V Järlinge    - 5954 B Broström    3-2 tons: 2-1
S4 2348 M Eriksson    - 1508 D Nelson     3-1 tons: 2-2
S5 1260 J Hedlund     - 1338 D Ekman      3-2 tons: 2-4
S6 439 T Lenåsen     - 5953 E Hoffman     1-3 tons: 0-5


omg: 14
VÄRMDÖ - AVALON 5-3 21-12

S1 2508 T Ferdinandsson  - 1260 J Hedlund     2-3 tons: 2-3
S2  89 L Solefjord    - 439 T Lenåsen     3-1 tons: 2-1
S3 3195 B Rahm      - 2348 M Eriksson    2-3 tons: 5-5
S4 351 T Pettersson   - 2264 V Järlinge    3-0 tons: 2-1
S5 2508 T Ferdinandsson  - 439 T Lenåsen     3-0 tons: 0-0
S6  89 L Solefjord    - 1260 J Hedlund     3-2 tons: 0-0


omg: 14
ENGBR - BIJON 4-4 17-12

S1 2798 B Larsson     - 1955 R Karlsson    2-3 tons: 2-3
S2 4116 S Pettersson   - 2799 L Asklund     1-3 tons: 3-1
S3 1530 S Edne      - 372 T Johansson    3-0 tons: 1-1
S4 1242 L Sandliden    - 2804 S Sundström    2-3 tons: 3-2
S5 2798 B Larsson     - 2799 L Asklund     3-0 tons: 2-4
S6 4116 S Pettersson   - 1955 R Karlsson    0-3 tons: 0-0


omg: 14
ÅSÖ - SPDC 2-6 10-20

S1 5953 E Hoffman     - 1244 P Gustavsson   2-3 tons: 7-6
S2 5958 D Staffan     - 4471 M Hautamäki    0-3 tons: 2-1
S3 2119 V Baldissara   - 2212 R Gustafsson   0-3 tons: 1-4
S4 5954 B Broström    - 1724 E Bäckström    0-3 tons: 2-0
S5 5953 E Hoffman     - 4471 M Hautamäki    3-1 tons: 3-1
S6 5958 D Staffan     - 1244 P Gustavsson   2-3 tons: 0-0


omg: 14
TIME - HAMBY 3-5 12-16

S1 2490 M Eklund     - 200 D Ahlqvist    0-3 tons: 1-2
S2 1412 B Johansson    - 2066 J Widell     3-0 tons: 2-0
S3 2138 J Sundberg    - 6564 M Holmström    1-3 tons: 2-1
S4 1182 D Forselius    - 2664 A Hålldin     1-3 tons: 6-7
S5 2490 M Eklund     - 2066 J Widell     3-1 tons: 4-2
S6 1412 B Johansson    - 200 D Ahlqvist    1-3 tons: 2-0


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  56
Spelade singlar :  328
Spelade dubblar :   0
Avgörande dubblar:   0
Spelade set   : 1710
Summa tons    : 1257
Antal bra spel  :  26