Matchdetaljer i serie: 1B

Serieansvarig:  Uppdaterad: 04/18/00

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
OASEN - PINDOS 5-5 19-23

D1 3273 K Hverven     | 1598 P Åkesson    
D1 1517 B Andersson    | 6656 M Österberg    2-3
S1 1517 B Andersson    - 1598 P Åkesson     1-3 tons: 3-6
S2 3273 K Hverven     - 6656 M Österberg    3-1 tons: 6-7
D2 3483 G Wallin     | 6216 C Sundgren    
D2 511 K Schering    | 5665 B Hedström    3-2
S3 3483 G Wallin     - 6216 C Sundgren    3-1 tons: 6-2
S4 511 K Schering    - 5665 B Hedström    1-3 tons: 5-7
D3  46 T Valtonen    | 1164 T Björk     
D3 2352 T Sjöberg     | 3910 T Larsson     0-3
S5  46 T Valtonen    - 1164 T Björk      3-2 tons: 7-10
S6 2352 T Sjöberg     - 3910 T Larsson     0-3 tons: 2-3
AD 3483 G Wallin     | 1164 T Björk     
AD 511 K Schering    | 5665 B Hedström    3-2
Bra spel: [1598-16][3273-18][3910-120]


omg: 1
ÅSÖ - POWER 7-2 22-10

D1 2462 E Harila     | 1175 M Frykman    
D1 2678 S Larsson     | 2204 V Milovanovic   3-0
S1 2462 E Harila     - 1175 M Frykman     3-0 tons: 4-5
S2 2678 S Larsson     - 2204 V Milovanovic   0-3 tons: 3-4
D2 5957 P Carakitsos   | 1186 R Rosengren   
D2 682 D Pakjoo     | 1178 K Nordmark    3-1
S3 5957 P Carakitsos   - 1186 R Rosengren    3-1 tons: 5-3
S4 682 D Pakjoo     - 1178 K Nordmark    3-0 tons: 2-3
D3 5953 E Hoffman     | 532 S Malmström   
D3 2339 D Sigfalk     | 2891 P Bexelius    3-2
S5 5953 E Hoffman     - 532 S Malmström    3-0 tons: 3-1
S6 2339 D Sigfalk     - 2891 P Bexelius    1-3 tons: 3-5
Bra spel: [5953-1][5953-1]


omg: 1
VICTOR - MAMMAS 6-3 21-16

D1 2407 A Andersson    | 6546 J Mäyrämäki   
D1 2091 P Tillberg    | 5996 G Nylund     1-3
S1 2407 A Andersson    - 5996 G Nylund     0-3 tons: 5-2
S2 2091 P Tillberg    - 6546 J Mäyrämäki    2-3 tons: 4-6
D2 2081 P Johansson    | 1512 J Virolainen   
D2 1816 U Flemmich    | 1401 J Virolainen   3-1
S3 2081 P Johansson    - 1401 J Virolainen   3-0 tons: 5-2
S4 1816 U Flemmich    - 1512 J Virolainen   3-2 tons: 9-5
D3 2607 R Åsberg     | 166 M Shreiber    
D3 5913 J Eliasson    | 899 M Häll      3-2
S5 2607 R Åsberg     - 166 M Shreiber    3-1 tons: 9-3
S6 5913 J Eliasson    - 899 M Häll      3-1 tons: 4-3
Bra spel: [2081-18][2081-145][1816-18][1816-17]
     [1512-14][2607-17]


omg: 1
TIME - SÅGAR 6-4 22-16

D1 289 K Högwall     | 1470 T Nilsen     
D1 1461 G Marcius     | 2009 Z Ljuboie     3-0
S1 1461 G Marcius     - 1470 T Nilsen     3-2 tons: 5-7
S2 289 K Högwall     - 2009 Z Ljuboie     3-0 tons: 7-3
D2 6269 B Jensen     | 5889 P Lindell    
D2 1416 T Tuominen    | 2010 P Strandqvist   3-1
S3 6269 B Jensen     - 5889 P Lindell     1-3 tons: 7-8
S4 1416 T Tuominen    - 6046 U Frövall     3-1 tons: 5-5
D3 115 G Andersson    | 132 T Westin     
D3 538 T Ahlevad     | 312 H Nilsson     2-3
S5 115 G Andersson    - 132 T Westin     0-3 tons: 3-3
S6 538 T Ahlevad     - 312 H Nilsson     1-3 tons: 2-6
AD 289 K Högwall     | 1470 T Nilsen     
AD 1461 G Marcius     | 132 T Westin     3-0
Bra spel: [1461-18][1470-17][289-126][5889-18]
     [1461-18]


omg: 1
TTVH - BUSSIG 6-4 20-19

D1 1493 P Lindell     | 332 J Engström    
D1 5165 S Fougner     | 6471 R Andersson    3-2
S1 5165 S Fougner     - 6471 R Andersson    3-2 tons: 4-5
S2 1493 P Lindell     - 332 J Engström    0-3 tons: 2-8
D2 1491 S Rosén      | 6472 M Bohman     
D2 1380 M Vaittinen    | 6054 M Pettersson   3-0
S3 1380 M Vaittinen    - 6054 M Pettersson   2-3 tons: 7-7
S4 1491 S Rosén      - 6472 M Bohman     3-0 tons: 7-3
D3 3138 S Svedberg    | 3836 S Ritzén     
D3 4008 K Lindström    | 6476 T Strömberg    0-3
S5 4008 K Lindström    - 6476 T Strömberg    3-1 tons: 3-6
S6 3138 S Svedberg    - 3836 S Ritzén     0-3 tons: 3-5
AD 1491 S Rosén      | 332 J Engström    
AD 1380 M Vaittinen    | 3836 S Ritzén     3-2
Bra spel: [1493-1][332-17][6471-17][5165-2]
     [6471-129][332-15][1491-1][1491-16]
     [1380-16][1491-1][1491-16][3836-18]
     [6476-18]


omg: 1
TYRESÖ - RONDO 9-0 27-5

D1 6004 S Bergström    | 1275 S Sjögren    
D1 2378 T Edmark     | 1326 C Ljungh     3-0
S1 6004 S Bergström    - 1275 S Sjögren     3-0 tons: 2-1
S2 2378 T Edmark     - 1326 C Ljungh     3-0 tons: 4-1
D2 6096 T Bergström    | 1473 S Hoffman    
D2 1182 D Forselius    | 1584 P Dahl      3-1
S3 6096 T Bergström    - 1584 P Dahl      3-0 tons: 2-0
S4 1182 D Forselius    - 1473 S Hoffman     3-2 tons: 2-6
D3 2181 B Torsteinsson  | 4865 K Dagudde    
D3 6441 G Högblom     | 2167 P Sjögren     3-1
S5 2181 B Torsteinsson  - 2167 P Sjögren     3-1 tons: 5-5
S6 6441 G Högblom     - 4865 K Dagudde     3-0 tons: 2-3


omg: 2
PINDOS - TYRESÖ 6-4 22-17

D1 6216 C Sundgren    | 2181 B Torsteinsson  
D1 5665 B Hedström    | 6441 G Högblom     3-1
S1 6216 C Sundgren    - 2181 B Torsteinsson  0-3 tons: 1-5
S2 5665 B Hedström    - 6441 G Högblom     3-0 tons: 5-3
D2 1164 T Björk      | 1182 D Forselius   
D2 3910 T Larsson     | 6096 T Bergström    3-1
S3 1164 T Björk      - 1182 D Forselius    3-0 tons: 4-1
S4 3910 T Larsson     - 6096 T Bergström    1-3 tons: 2-4
D3 1598 P Åkesson     | 2378 T Edmark     
D3 6656 M Österberg    | 6004 S Bergström    2-3
S5 1598 P Åkesson     - 2378 T Edmark     1-3 tons: 6-6
S6 6656 M Österberg    - 6004 S Bergström    3-1 tons: 5-5
AD 5665 B Hedström    |  0 B Hedström    
AD 1164 T Björk      | 2181 B Torsteinsson  3-2
Bra spel: [2181-18][6096-17][2378-1][2378-18]
     [2378-150]


omg: 2
BUSSIG - OASEN 6-3 19-16

D1 6471 R Andersson    | 1783 A Ling      
D1 332 J Engström    | 1517 B Andersson    3-1
S1 332 J Engström    - 1783 A Ling      3-0 tons: 9-0
S2 6471 R Andersson    - 1517 B Andersson    0-3 tons: 1-7
D2 6054 M Pettersson   | 3483 G Wallin     
D2 6472 M Bohman     | 511 K Schering    3-2
S3 6472 M Bohman     - 3483 G Wallin     0-3 tons: 3-3
S4 6054 M Pettersson   - 511 K Schering    3-2 tons: 7-9
D3 6476 T Strömberg    |  46 T Valtonen    
D3 1307 L Säkkinen    | 2352 T Sjöberg     3-2
S5 1307 L Säkkinen    - 2352 T Sjöberg     1-3 tons: 5-3
S6 6476 T Strömberg    -  46 T Valtonen    3-0 tons: 2-0
Bra spel: [332-13][6054-1][6054-17][511-1]
     [332-16]


omg: 2
SÅGAR - TTVH 6-3 23-20

D1 1470 T Nilsen     | 1493 P Lindell    
D1 6046 U Frövall     | 5165 S Fougner     3-2
S1 1470 T Nilsen     - 5165 S Fougner     3-2 tons: 7-7
S2 6046 U Frövall     - 1493 P Lindell     2-3 tons: 4-8
D2 2010 P Strandqvist   | 1491 S Rosén     
D2 5889 P Lindell     | 1380 M Vaittinen    3-2
S3 2010 P Strandqvist   - 1380 M Vaittinen    3-2 tons: 5-4
S4 5889 P Lindell     - 1491 S Rosén      2-3 tons: 10-11
D3 132 T Westin     | 3138 S Svedberg    
D3 312 H Nilsson     | 1132 M Laine      1-3
S5 312 H Nilsson     - 1132 M Laine      3-1 tons: 3-2
S6 132 T Westin     - 3138 S Svedberg    3-2 tons: 10-9
Bra spel: [1470-18][6046-18][1493-18][2010-1]
     [2010-16][5889-16][1491-2][1491-16]
     [1380-16][1380-116][1380-1][5889-16]
     [1491-15][1491-121][3138-1][3138-17]
     [1491-18][1380-18]


omg: 2
MAMMAS - TIME 5-5 20-21

D1 1401 J Virolainen   | 1416 T Tuominen    
D1 166 M Shreiber    | 538 T Ahlevad     3-1
S1 166 M Shreiber    - 1416 T Tuominen    3-1 tons: 4-3
S2 1401 J Virolainen   - 538 T Ahlevad     3-1 tons: 5-5
D2 1512 J Virolainen   | 289 K Högwall    
D2 5996 G Nylund     | 1461 G Marcius     0-3
S3 5996 G Nylund     - 289 K Högwall     1-3 tons: 3-7
S4 1512 J Virolainen   - 1461 G Marcius     3-1 tons: 15-3
D3 899 M Häll      | 115 G Andersson   
D3 6546 J Mäyrämäki    | 2350 B Liminka     2-3
S5 6546 J Mäyrämäki    - 2350 B Liminka     1-3 tons: 5-5
S6 899 M Häll      - 115 G Andersson    1-3 tons: 6-1
AD 1512 J Virolainen   |  0 J Virolainen   
AD 6546 J Mäyrämäki    |  0 J Mäyrämäki    3-2
Bra spel: [289-18][289-118][1461-18][289-1]
     [289-18][289-115][1512-1][1512-18]
     [899-17][6546-17][899-1][289-18]
     [289-18]


omg: 2
POWER - VICTOR 2-7 11-23

D1 2891 P Bexelius    | 2407 A Andersson   
D1 1207 U Bill      | 2091 P Tillberg    1-3
S1 2891 P Bexelius    - 2407 A Andersson    3-2 tons: 7-0
S2 1207 U Bill      - 2091 P Tillberg    2-3 tons: 5-0
D2 2204 V Milovanovic   | 2081 P Johansson   
D2 1175 M Frykman     | 1816 U Flemmich    0-3
S3 1186 R Rosengren    - 1816 U Flemmich    1-3 tons: 3-0
S4 1175 M Frykman     - 2081 P Johansson    3-0 tons: 4-0
D3 1186 R Rosengren    | 5913 J Eliasson    
D3 1178 K Nordmark    | 2607 R Åsberg     1-3
S5 2204 V Milovanovic   - 5913 J Eliasson    0-3 tons: 4-0
S6 1178 K Nordmark    - 2607 R Åsberg     0-3 tons: 1-0
Bra spel: [1207-1][2891-2][2891-15][1816-18]


omg: 2
RONDO - ÅSÖ 6-3 21-15

D1 1584 P Dahl      | 2462 E Harila     
D1 3773 A Persson     | 2678 S Larsson     1-3
S1 1584 P Dahl      - 2462 E Harila     0-3 tons: 1-6
S2 3773 A Persson     - 2678 S Larsson     3-1 tons: 3-3
D2 2167 P Sjögren     | 682 D Pakjoo     
D2 4865 K Dagudde     | 5957 P Carakitsos   3-1
S3 4865 K Dagudde     - 682 D Pakjoo     1-3 tons: 14-3
S4 2167 P Sjögren     - 5957 P Carakitsos   3-2 tons: 5-5
D3 1555 C Lehto      | 5953 E Hoffman    
D3 1326 C Ljungh     | 2339 D Sigfalk     3-0
S5 1326 C Ljungh     - 5953 E Hoffman     3-2 tons: 5-5
S6 1555 C Lehto      - 2339 D Sigfalk     3-0 tons: 2-1
Bra spel: [2462-13][2167-18][5953-1]


omg: 3
VICTOR - RONDO 8-1 26-10

D1 2407 A Andersson    | 1584 P Dahl      
D1 2091 P Tillberg    | 3773 A Persson     3-1
S1 2407 A Andersson    - 3773 A Persson     3-1 tons: 9-3
S2 2091 P Tillberg    - 1584 P Dahl      3-1 tons: 8-1
D2 2081 P Johansson    | 2167 P Sjögren    
D2 1816 U Flemmich    | 4865 K Dagudde     3-1
S3 1816 U Flemmich    - 2167 P Sjögren     3-2 tons: 8-10
S4 2081 P Johansson    - 4865 K Dagudde     2-3 tons: 6-7
D3 5913 J Eliasson    | 1555 C Lehto     
D3 2607 R Åsberg     | 1326 C Ljungh     3-0
S5 2607 R Åsberg     - 1326 C Ljungh     3-1 tons: 8-8
S6 5913 J Eliasson    - 1555 C Lehto      3-0 tons: 5-5
Bra spel: [2407-15][2081-18][2081-125][1816-18]
     [2167-16][4865-16][1816-17]


omg: 3
TIME - POWER 6-3 22-10

D1 1461 G Marcius     | 2891 P Bexelius    
D1 2350 B Liminka     | 1178 K Nordmark    0-3
S1 1461 G Marcius     - 1178 K Nordmark    3-0 tons: 5-0
S2 2350 B Liminka     - 2891 P Bexelius    2-3 tons: 3-9
D2 289 K Högwall     | 1186 R Rosengren   
D2 538 T Ahlevad     | 785 G Andersson    3-0
S3 289 K Högwall     - 2204 V Milovanovic   3-1 tons: 9-3
S4 538 T Ahlevad     - 785 G Andersson    3-0 tons: 3-3
D3 6269 B Jensen     | 1175 M Frykman    
D3 1416 T Tuominen    | 2204 V Milovanovic   2-3
S5 6269 B Jensen     - 1186 R Rosengren    3-0 tons: 6-4
S6 1416 T Tuominen    - 1175 M Frykman     3-0 tons: 5-3
Bra spel: [2350-16][2891-18][289-16][6269-17]
     [2891-18][289-18]


omg: 3
TTVH - MAMMAS 5-5 19-18

D1 3138 S Svedberg    | 5996 G Nylund     
D1 4008 K Lindström    | 899 M Häll      0-3
S1 3138 S Svedberg    - 5996 G Nylund     2-3 tons: 6-9
S2 1491 S Rosén      - 899 M Häll      3-0 tons: 4-2
D2 1491 S Rosén      | 6546 J Mäyrämäki   
D2 1380 M Vaittinen    | 166 M Shreiber    3-1
S3 4008 K Lindström    - 6546 J Mäyrämäki    0-3 tons: 1-6
S4 1380 M Vaittinen    - 166 M Shreiber    3-0 tons: 5-2
D3 5165 S Fougner     | 1401 J Virolainen   
D3 1493 P Lindell     | 1512 J Virolainen   2-3
S5 1493 P Lindell     - 1401 J Virolainen   3-2 tons: 6-4
S6 5165 S Fougner     - 1512 J Virolainen   0-3 tons: 0-2
AD 1491 S Rosén      | 5996 G Nylund     
AD 1380 M Vaittinen    | 6546 J Mäyrämäki    3-0
Bra spel: [5996-17][1491-17][1491-15][1491-160]
     [1380-1][1380-15][1380-133][1380-18]
     [1491-18][5996-14]


omg: 3
TYRESÖ - ÅSÖ 6-3 19-14

D1 2378 T Edmark     | 682 D Pakjoo     
D1 6004 S Bergström    | 5957 P Carakitsos   0-3
S1 2378 T Edmark     - 682 D Pakjoo     3-2 tons: 7-2
S2 6004 S Bergström    - 5957 P Carakitsos   3-0 tons: 1-1
D2 6441 G Högblom     | 5953 E Hoffman    
D2 2181 B Torsteinsson  | 2339 D Sigfalk     3-1
S3 6441 G Högblom     - 5953 E Hoffman     0-3 tons: 2-3
S4 2181 B Torsteinsson  - 2339 D Sigfalk     3-1 tons: 8-4
D3 6096 T Bergström    | 2462 E Harila     
D3 1182 D Forselius    | 2678 S Larsson     3-0
S5 6096 T Bergström    - 2462 E Harila     3-1 tons: 6-5
S6 1182 D Forselius    - 2678 S Larsson     1-3 tons: 5-6
Bra spel: [6441-18][2181-18][6096-1][6096-16]
     [2462-1]


omg: 3
OASEN - SÅGAR 4-6 18-24

D1 1517 B Andersson    | 1470 T Nilsen     
D1 3273 K Hverven     | 6046 U Frövall     2-3
S1 3273 K Hverven     - 1470 T Nilsen     3-2 tons: 7-3
S2 1517 B Andersson    - 6046 U Frövall     3-1 tons: 5-4
D2 3483 G Wallin     | 2010 P Strandqvist  
D2 511 K Schering    | 5889 P Lindell     3-2
S3 511 K Schering    - 5889 P Lindell     2-3 tons: 6-8
S4 3483 G Wallin     - 2010 P Strandqvist   1-3 tons: 5-4
D3  46 T Valtonen    | 132 T Westin     
D3 2352 T Sjöberg     | 312 H Nilsson     1-3
S5 2352 T Sjöberg     - 132 T Westin     3-1 tons: 8-6
S6  46 T Valtonen    - 312 H Nilsson     0-3 tons: 2-5
AD 3483 G Wallin     | 5889 P Lindell    
AD 2352 T Sjöberg     | 132 T Westin     0-3
Bra spel: [511-15][132-144][2352-1][511-16]


omg: 3
PINDOS - BUSSIG 3-6 17-19

D1 1164 T Björk      | 332 J Engström    
D1 3910 T Larsson     | 1307 L Säkkinen    2-3
S1 1164 T Björk      - 1307 L Säkkinen    1-3 tons: 6-4
S2 3910 T Larsson     - 332 J Engström    3-1 tons: 3-6
D2 1598 P Åkesson     | 6472 M Bohman     
D2 6656 M Österberg    | 6054 M Pettersson   0-3
S3 1598 P Åkesson     - 6054 M Pettersson   2-3 tons: 5-11
S4 6656 M Österberg    - 6472 M Bohman     3-0 tons: 2-3
D3 5665 B Hedström    | 3836 S Ritzén     
D3 6216 C Sundgren    | 6476 T Strömberg    1-3
S5 5665 B Hedström    - 6476 T Strömberg    3-0 tons: 2-3
S6 6216 C Sundgren    - 3836 S Ritzén     2-3 tons: 10-12
Bra spel: [1164-15][3910-15][332-1][6472-1]
     [6472-15][6054-15][6054-1][6054-14]
     [6216-1][6216-18][3836-16]


omg: 4
BUSSIG - TYRESÖ 9-0 27-5

D1  17 L Carlströmmer  | 6004 S Bergström   
D1 332 J Engström    | 997 M Bergström    3-0
S1 332 J Engström    - 6004 S Bergström    3-1 tons: 7-3
S2 6471 R Andersson    - 997 M Bergström    3-0 tons: 1-0
D2 6054 M Pettersson   | 2378 T Edmark     
D2 6472 M Bohman     | 2181 B Torsteinsson  3-1
S3 6472 M Bohman     - 2378 T Edmark     3-0 tons: 4-4
S4 6054 M Pettersson   - 2181 B Torsteinsson  3-1 tons: 5-7
D3 3836 S Ritzén     | 6096 T Bergström   
D3 6476 T Strömberg    | 1182 D Forselius    3-1
S5 6476 T Strömberg    - 6096 T Bergström    3-1 tons: 5-9
S6 3836 S Ritzén     - 1182 D Forselius    3-0 tons: 5-0
Bra spel: [6471-17][332-17][6054-1][2181-1]
     [6054-1][6096-18][3836-18]


omg: 4
SÅGAR - PINDOS 3-6 12-20

D1 1470 T Nilsen     | 6216 C Sundgren    
D1 6046 U Frövall     | 1598 P Åkesson     0-3
S1 6046 U Frövall     - 6216 C Sundgren    1-3 tons: 5-7
S2 1470 T Nilsen     - 1598 P Åkesson     0-3 tons: 3-5
D2 2010 P Strandqvist   | 5971 C Norberg    
D2 5889 P Lindell     | 6656 M Österberg    3-1
S3 2010 P Strandqvist   - 5971 C Norberg     3-0 tons: 4-1
S4 5889 P Lindell     - 6656 M Österberg    1-3 tons: 9-9
D3 132 T Westin     | 1164 T Björk     
D3 312 H Nilsson     | 3910 T Larsson     3-1
S5 312 H Nilsson     - 1164 T Björk      0-3 tons: 2-4
S6 132 T Westin     - 3910 T Larsson     1-3 tons: 7-4
Bra spel: [2010-1][6656-143][3910-15]


omg: 4
MAMMAS - OASEN 2-7 14-25

D1 5996 G Nylund     | 1517 B Andersson   
D1 899 M Häll      | 511 K Schering    1-3
S1 899 M Häll      - 1517 B Andersson    2-3 tons: 5-4
S2 5996 G Nylund     - 511 K Schering    2-3 tons: 6-9
D2 1401 J Virolainen   |  46 T Valtonen    
D2 166 M Shreiber    | 3273 K Hverven     1-3
S3 166 M Shreiber    -  46 T Valtonen    0-3 tons: 2-3
S4 1401 J Virolainen   - 3273 K Hverven     1-3 tons: 2-6
D3 1512 J Virolainen   | 3483 G Wallin     
D3 6546 J Mäyrämäki    | 2352 T Sjöberg     3-2
S5 1512 J Virolainen   - 3483 G Wallin     3-2 tons: 6-8
S6 6546 J Mäyrämäki    - 2352 T Sjöberg     1-3 tons: 4-5
Bra spel: [511-112][1512-16]


omg: 4
POWER - TTVH 3-6 12-20

D1 2891 P Bexelius    | 1493 P Lindell    
D1 1178 K Nordmark    | 3138 S Svedberg    3-0
S1 2891 P Bexelius    - 3138 S Svedberg    3-1 tons: 6-5
S2 1178 K Nordmark    - 1493 P Lindell     0-3 tons: 0-6
D2 2204 V Milovanovic   | 1380 M Vaittinen   
D2 1175 M Frykman     | 1491 S Rosén      2-3
S3 2204 V Milovanovic   - 1491 S Rosén      1-3 tons: 5-10
S4 1175 M Frykman     - 1380 M Vaittinen    0-3 tons: 2-6
D3 2415 R Dunér      | 4008 K Lindström   
D3 1186 R Rosengren    | 5165 S Fougner     0-3
S5 2415 R Dunér      - 5165 S Fougner     0-3 tons: 1-1
S6 1186 R Rosengren    - 4008 K Lindström    3-1 tons: 2-4
Bra spel: [2891-1][1493-129][1491-18]


omg: 4
RONDO - TIME 4-6 19-23

D1 4865 K Dagudde     | 289 K Högwall    
D1 3773 A Persson     | 1416 T Tuominen    2-3
S1 4865 K Dagudde     - 1416 T Tuominen    3-2 tons: 7-5
S2 3773 A Persson     - 289 K Högwall     0-3 tons: 0-5
D2 2167 P Sjögren     | 2350 B Liminka    
D2 1584 P Dahl      | 538 T Ahlevad     3-1
S3 1584 P Dahl      - 2350 B Liminka     0-3 tons: 2-3
S4 2167 P Sjögren     - 538 T Ahlevad     1-3 tons: 5-6
D3 1555 C Lehto      | 1461 G Marcius    
D3 1326 C Ljungh     | 6269 B Jensen     3-1
S5 1555 C Lehto      - 1461 G Marcius     3-1 tons: 6-5
S6 1326 C Ljungh     - 6269 B Jensen     2-3 tons: 5-8
AD 1555 C Lehto      | 6269 B Jensen     
AD 2167 P Sjögren     | 289 K Högwall     2-3


omg: 4
ÅSÖ - VICTOR 0-9 9-27

D1 5958 D Staffan     | 2407 A Andersson   
D1 5953 E Hoffman     | 2091 P Tillberg    2-3
S1 5958 D Staffan     - 2407 A Andersson    0-3 tons: 0-2
S2 5953 E Hoffman     - 2091 P Tillberg    2-3 tons: 3-6
D2 2339 D Sigfalk     | 2081 P Johansson   
D2 2678 S Larsson     | 1816 U Flemmich    2-3
S3 2339 D Sigfalk     - 2081 P Johansson    1-3 tons: 4-7
S4 2678 S Larsson     - 1816 U Flemmich    1-3 tons: 7-6
D3 682 D Pakjoo     | 5913 J Eliasson    
D3 5957 P Carakitsos   | 2607 R Åsberg     0-3
S5 682 D Pakjoo     - 5913 J Eliasson    0-3 tons: 5-5
S6 5957 P Carakitsos   - 2607 R Åsberg     1-3 tons: 1-4
Bra spel: [2407-146][5913-1]


omg: 5
OASEN - POWER 6-3 21-14

D1  46 T Valtonen    | 2415 R Dunér     
D1 1517 B Andersson    | 2204 V Milovanovic   3-2
S1  46 T Valtonen    - 2415 R Dunér      3-2 tons: 5-6
S2 1517 B Andersson    - 2204 V Milovanovic   1-3 tons: 6-5
D2 2352 T Sjöberg     | 1186 R Rosengren   
D2 3483 G Wallin     | 1178 K Nordmark    3-0
S3 2352 T Sjöberg     - 2891 P Bexelius    0-3 tons: 3-2
S4 3483 G Wallin     - 1178 K Nordmark    3-0 tons: 6-1
D3 511 K Schering    | 2891 P Bexelius    
D3 3273 K Hverven     | 1175 M Frykman     2-3
S5 3273 K Hverven     - 1186 R Rosengren    3-1 tons: 7-5
S6 511 K Schering    - 1175 M Frykman     3-0 tons: 6-3
Bra spel: [2352-16][3483-16][2891-1][3273-18]
     [1186-18][511-2][511-15]


omg: 5
PINDOS - MAMMAS 5-5 23-15

D1 5665 B Hedström    | 1401 J Virolainen   
D1 6216 C Sundgren    | 166 M Shreiber    3-0
S1 5665 B Hedström    - 1401 J Virolainen   3-0 tons: 5-2
S2 6216 C Sundgren    - 166 M Shreiber    3-0 tons: 6-3
D2 1164 T Björk      | 6546 J Mäyrämäki   
D2 3910 T Larsson     | 1512 J Virolainen   3-0
S3 1164 T Björk      - 6546 J Mäyrämäki    1-3 tons: 5-4
S4 3910 T Larsson     - 1512 J Virolainen   2-3 tons: 3-4
D3 1598 P Åkesson     | 5996 G Nylund     
D3 6656 M Österberg    | 899 M Häll      2-3
S5 1598 P Åkesson     - 5996 G Nylund     1-3 tons: 5-7
S6 6656 M Österberg    - 899 M Häll      3-0 tons: 4-2
AD 5665 B Hedström    | 5996 G Nylund     
AD 6216 C Sundgren    | 1512 J Virolainen   2-3
Bra spel: [5665-17]


omg: 5
BUSSIG - SÅGAR 6-4 22-18

D1 6471 R Andersson    | 6046 U Frövall    
D1 332 J Engström    | 1470 T Nilsen     3-0
S1 332 J Engström    - 1470 T Nilsen     3-0 tons: 6-3
S2 6471 R Andersson    - 6046 U Frövall     0-3 tons: 2-2
D2 6054 M Pettersson   | 2010 P Strandqvist  
D2 6472 M Bohman     | 5889 P Lindell     3-2
S3 6472 M Bohman     - 5889 P Lindell     1-3 tons: 7-5
S4 6054 M Pettersson   - 2010 P Strandqvist   1-3 tons: 3-9
D3 6476 T Strömberg    | 312 H Nilsson    
D3 3836 S Ritzén     | 132 T Westin     2-3
S5 3836 S Ritzén     - 132 T Westin     3-2 tons: 3-7
S6 6476 T Strömberg    - 312 H Nilsson     3-1 tons: 3-5
AD 332 J Engström    | 5889 P Lindell    
AD 6054 M Pettersson   | 2010 P Strandqvist   3-1
Bra spel: [6054-17][6472-17][5889-1][5889-17]
     [3836-113][132-17]


omg: 5
TIME - ÅSÖ 9-0 27-9

D1 289 K Högwall     | 2678 S Larsson    
D1 1416 T Tuominen    | 5957 P Carakitsos   3-2
S1 1416 T Tuominen    - 5957 P Carakitsos   3-2 tons: 6-2
S2 289 K Högwall     - 2678 S Larsson     3-1 tons: 5-7
D2 2350 B Liminka     | 5958 D Staffan    
D2 1461 G Marcius     | 2339 D Sigfalk     3-0
S3 2350 B Liminka     - 5953 E Hoffman     3-0 tons: 2-0
S4 1461 G Marcius     - 5958 D Staffan     3-0 tons: 5-2
D3 6269 B Jensen     | 5953 E Hoffman    
D3 538 T Ahlevad     | 682 D Pakjoo     3-2
S5 6269 B Jensen     - 2339 D Sigfalk     3-1 tons: 5-5
S6 538 T Ahlevad     - 682 D Pakjoo     3-1 tons: 4-3
Bra spel: [289-1][289-17][2350-18][1461-18]
     [538-117]


omg: 5
TTVH - RONDO 6-4 18-14

D1 1491 S Rosén      | 3773 A Persson    
D1 3138 S Svedberg    | 1473 S Hoffman     3-0
S1 3138 S Svedberg    - 3773 A Persson     3-0 tons: 8-0
S2 1491 S Rosén      - 1473 S Hoffman     3-0 tons: 5-2
D2 1493 P Lindell     | 1584 P Dahl      
D2 5165 S Fougner     | 2167 P Sjögren     3-0
S3 5165 S Fougner     - 2167 P Sjögren     0-3 tons: 2-5
S4 1493 P Lindell     - 1584 P Dahl      3-0 tons: 3-3
D3 4008 K Lindström    | 1555 C Lehto     
D3 617 C Nyberg     | 4865 K Dagudde     0-3
S5 617 C Nyberg     - 1555 C Lehto      0-3 tons: 3-6
S6 4008 K Lindström    - 4865 K Dagudde     0-3 tons: 2-4
AD 1491 S Rosén      | 4865 K Dagudde    
AD 1493 P Lindell     | 1555 C Lehto      3-2


omg: 5
TYRESÖ - VICTOR 1-8 10-25

D1 6004 S Bergström    | 2084 R Persson    
D1 997 M Bergström    | 2091 P Tillberg    1-3
S1 6004 S Bergström    - 2084 R Persson     1-3 tons: 3-3
S2 997 M Bergström    - 2091 P Tillberg    1-3 tons: 2-2
D2 2378 T Edmark     | 2081 P Johansson   
D2 2181 B Torsteinsson  | 1816 U Flemmich    0-3
S3 2378 T Edmark     - 2081 P Johansson    1-3 tons: 6-2
S4 2181 B Torsteinsson  - 1816 U Flemmich    2-3 tons: 5-7
D3 6096 T Bergström    | 5913 J Eliasson    
D3 1182 D Forselius    | 2607 R Åsberg     1-3
S5 6096 T Bergström    - 5913 J Eliasson    3-1 tons: 4-6
S6 1182 D Forselius    - 2607 R Åsberg     0-3 tons: 0-6
Bra spel: [2607-17]


omg: 6
SÅGAR - TYRESÖ 6-3 23-11

D1 1470 T Nilsen     | 6004 S Bergström   
D1 6046 U Frövall     | 6441 G Högblom     3-0
S1 1470 T Nilsen     - 6004 S Bergström    3-0 tons: 4-1
S2 6046 U Frövall     - 6441 G Högblom     3-0 tons: 1-2
D2 2010 P Strandqvist   | 1182 D Forselius   
D2 5889 P Lindell     | 6096 T Bergström    3-1
S3 2010 P Strandqvist   - 1182 D Forselius    3-0 tons: 2-1
S4 5889 P Lindell     - 6096 T Bergström    2-3 tons: 5-10
D3 132 T Westin     | 2378 T Edmark     
D3 312 H Nilsson     | 2181 B Torsteinsson  1-3
S5 312 H Nilsson     - 2378 T Edmark     3-1 tons: 9-4
S6 132 T Westin     - 2181 B Torsteinsson  2-3 tons: 6-9
Bra spel: [6096-1]


omg: 6
MAMMAS - BUSSIG 3-6 17-21

D1 899 M Häll      | 332 J Engström    
D1 166 M Shreiber    | 6471 R Andersson    2-3
S1 899 M Häll      - 6471 R Andersson    1-3 tons: 9-5
S2 166 M Shreiber    - 332 J Engström    1-3 tons: 6-9
D2 5996 G Nylund     | 6472 M Bohman     
D2 6546 J Mäyrämäki    | 6054 M Pettersson   2-3
S3 5996 G Nylund     - 6054 M Pettersson   1-3 tons: 4-8
S4 6546 J Mäyrämäki    - 6472 M Bohman     3-1 tons: 4-7
D3 1512 J Virolainen   | 1307 L Säkkinen    
D3 1401 J Virolainen   | 6476 T Strömberg    3-2
S5 1512 J Virolainen   - 6476 T Strömberg    3-0 tons: 3-3
S6 1401 J Virolainen   - 1307 L Säkkinen    1-3 tons: 1-7
Bra spel: [332-16]


omg: 6
POWER - PINDOS 2-7 8-21

D1 1186 R Rosengren    | 1598 P Åkesson    
D1 1178 K Nordmark    | 6656 M Österberg    0-3
S1 1186 R Rosengren    - 1598 P Åkesson     0-3 tons: 5-2
S2 1178 K Nordmark    - 6656 M Österberg    0-3 tons: 1-4
D2 2415 R Dunér      | 6216 C Sundgren    
D2 2891 P Bexelius    | 5665 B Hedström    3-0
S3 2415 R Dunér      - 6216 C Sundgren    0-3 tons: 1-6
S4 2891 P Bexelius    - 5665 B Hedström    3-0 tons: 4-6
D3 2204 V Milovanovic   | 1164 T Björk     
D3 1175 M Frykman     | 3910 T Larsson     0-3
S5 2204 V Milovanovic   - 1164 T Björk      0-3 tons: 3-4
S6 1175 M Frykman     - 3910 T Larsson     2-3 tons: 4-4
Bra spel: [1178-1][2415-123][6216-18][3910-1]


omg: 6
RONDO - OASEN 2-7 11-22

D1 2167 P Sjögren     | 1517 B Andersson   
D1 1584 P Dahl      |  46 T Valtonen    1-3
S1 2167 P Sjögren     - 1517 B Andersson    3-1 tons: 5-5
S2 1584 P Dahl      -  46 T Valtonen    2-3 tons: 2-3
D2 4865 K Dagudde     | 2352 T Sjöberg    
D2 1555 C Lehto      | 3483 G Wallin     1-3
S3 1555 C Lehto      - 2352 T Sjöberg     3-0 tons: 5-2
S4 4865 K Dagudde     - 3483 G Wallin     0-3 tons: 3-7
D3 1326 C Ljungh     | 511 K Schering    
D3 3773 A Persson     | 3273 K Hverven     1-3
S5 1326 C Ljungh     - 511 K Schering    0-3 tons: 3-4
S6 3773 A Persson     - 3273 K Hverven     0-3 tons: 1-0
Bra spel: [2167-1][1517-18][1555-1]


omg: 6
ÅSÖ - TTVH 4-6 15-21

D1 5953 E Hoffman     | 1493 P Lindell    
D1 5958 D Staffan     | 4008 K Lindström    3-2
S1 5953 E Hoffman     - 4008 K Lindström    3-0 tons: 4-0
S2 5958 D Staffan     - 1493 P Lindell     0-3 tons: 1-3
D2 682 D Pakjoo     | 1491 S Rosén     
D2 5957 P Carakitsos   | 3138 S Svedberg    0-3
S3 682 D Pakjoo     - 3138 S Svedberg    3-1 tons: 7-4
S4 5957 P Carakitsos   - 1491 S Rosén      1-3 tons: 6-6
D3 2339 D Sigfalk     | 5165 S Fougner    
D3 2678 S Larsson     | 1380 M Vaittinen    2-3
S5 2339 D Sigfalk     - 1380 M Vaittinen    0-3 tons: 7-5
S6 2678 S Larsson     - 5165 S Fougner     3-0 tons: 3-1
AD 2678 S Larsson     | 1380 M Vaittinen   
AD 682 D Pakjoo     | 1491 S Rosén      0-3
Bra spel: [5953-15][5953-150][2339-17][2678-17]


omg: 6
VICTOR - TIME 3-6 13-23

D1 2091 P Tillberg    | 1461 G Marcius    
D1 2084 R Persson     | 538 T Ahlevad     0-3
S1 2091 P Tillberg    - 1461 G Marcius     0-3 tons: 3-7
S2 2084 R Persson     - 538 T Ahlevad     1-3 tons: 2-5
D2 2081 P Johansson    | 289 K Högwall    
D2 1816 U Flemmich    | 6269 B Jensen     3-1
S3 2081 P Johansson    - 289 K Högwall     1-3 tons: 7-7
S4 1816 U Flemmich    - 6269 B Jensen     3-2 tons: 8-6
D3 5913 J Eliasson    | 2350 B Liminka    
D3 2607 R Åsberg     | 1416 T Tuominen    0-3
S5 5913 J Eliasson    - 2350 B Liminka     2-3 tons: 3-1
S6 2607 R Åsberg     - 1416 T Tuominen    3-2 tons: 7-3
Bra spel: [289-15][6269-15][289-1][289-12]
     [289-126]


omg: 7
OASEN - ÅSÖ 9-0 0-0omg: 7
PINDOS - RONDO 6-3 22-16

D1 3910 T Larsson     | 4865 K Dagudde    
D1 1164 T Björk      | 3773 A Persson     3-2
S1 3910 T Larsson     - 4865 K Dagudde     3-1 tons: 7-2
S2 1164 T Björk      - 3773 A Persson     3-0 tons: 2-2
D2 1598 P Åkesson     | 2167 P Sjögren    
D2 6656 M Österberg    | 1584 P Dahl      3-0
S3 1598 P Åkesson     - 2167 P Sjögren     0-3 tons: 3-6
S4 6656 M Österberg    - 1584 P Dahl      3-2 tons: 9-4
D3 5665 B Hedström    | 1555 C Lehto     
D3 6216 C Sundgren    | 1326 C Ljungh     2-3
S5 5665 B Hedström    - 1555 C Lehto      2-3 tons: 7-7
S6 6216 C Sundgren    - 1326 C Ljungh     3-2 tons: 8-5
Bra spel: [1598-16][6656-16][1555-17][1326-114]


omg: 7
BUSSIG - POWER 6-3 21-10

D1 6471 R Andersson    | 2415 R Dunér     
D1 332 J Engström    | 2891 P Bexelius    1-3
S1 332 J Engström    - 2415 R Dunér      3-0 tons: 6-1
S2 6471 R Andersson    - 2891 P Bexelius    1-3 tons: 6-8
D2 6054 M Pettersson   | 1186 R Rosengren   
D2 6476 T Strömberg    | 1178 K Nordmark    3-0
S3 6476 T Strömberg    - 2204 V Milovanovic   3-0 tons: 4-3
S4 6054 M Pettersson   - 1178 K Nordmark    3-0 tons: 6-1
D3 1307 L Säkkinen    | 2204 V Milovanovic  
D3 3836 S Ritzén     | 1175 M Frykman     3-1
S5 3836 S Ritzén     - 1186 R Rosengren    3-0 tons: 4-2
S6 1307 L Säkkinen    - 1175 M Frykman     1-3 tons: 2-4
Bra spel: [332-1][332-16][2891-17][6054-116]
     [6476-1][3836-1][3836-117]


omg: 7
SÅGAR - MAMMAS 4-6 17-24

D1 1470 T Nilsen     | 5996 G Nylund     
D1 2010 P Strandqvist   | 166 M Shreiber    3-1
S1 2010 P Strandqvist   - 5996 G Nylund     3-2 tons: 9-8
S2 1470 T Nilsen     - 166 M Shreiber    3-2 tons: 5-3
D2 5889 P Lindell     | 6546 J Mäyrämäki   
D2 6046 U Frövall     | 1512 J Virolainen   1-3
S3 6046 U Frövall     - 6546 J Mäyrämäki    1-3 tons: 5-8
S4 5889 P Lindell     - 1512 J Virolainen   1-3 tons: 1-3
D3 312 H Nilsson     | 1401 J Virolainen   
D3 132 T Westin     | 899 M Häll      0-3
S5 132 T Westin     - 1401 J Virolainen   3-1 tons: 5-4
S6 312 H Nilsson     - 899 M Häll      0-3 tons: 1-5
AD 6046 U Frövall     | 6546 J Mäyrämäki   
AD 1470 T Nilsen     | 5996 G Nylund     2-3
Bra spel: [2010-115][1470-1][1470-18][6546-1]
     [6046-18][6546-15][1512-120][132-161]


omg: 7
TTVH - VICTOR 2-7 12-23

D1 1380 M Vaittinen    | 2091 P Tillberg    
D1 1493 P Lindell     | 2407 A Andersson    3-0
S1 1493 P Lindell     - 2091 P Tillberg    3-2 tons: 9-4
S2 1380 M Vaittinen    - 2407 A Andersson    1-3 tons: 4-6
D2 5124 C Johansson    | 2081 P Johansson   
D2 1491 S Rosén      | 1816 U Flemmich    1-3
S3 1491 S Rosén      - 1816 U Flemmich    2-3 tons: 11-9
S4 5124 C Johansson    - 2081 P Johansson    0-3 tons: 4-4
D3 4008 K Lindström    | 5913 J Eliasson    
D3 5165 S Fougner     | 2607 R Åsberg     2-3
S5 5165 S Fougner     - 5913 J Eliasson    0-3 tons: 4-2
S6 4008 K Lindström    - 2607 R Åsberg     0-3 tons: 3-7
Bra spel: [1493-1][1493-17][2081-17][1816-17]
     [1491-1][1816-18][1816-121][5913-18]
     [2607-18][1816-18][1493-18]


omg: 7
TYRESÖ - TIME 5-5 17-19

D1 2181 B Torsteinsson  | 1461 G Marcius    
D1 6096 T Bergström    | 2350 B Liminka     3-0
S1 2181 B Torsteinsson  - 1461 G Marcius     3-2 tons: 7-6
S2 6096 T Bergström    - 2350 B Liminka     3-2 tons: 9-7
D2 6441 G Högblom     | 289 K Högwall    
D2 997 M Bergström    | 1416 T Tuominen    0-3
S3 6441 G Högblom     - 1416 T Tuominen    3-0 tons: 3-3
S4 997 M Bergström    - 289 K Högwall     0-3 tons: 1-7
D3 6004 S Bergström    | 6269 B Jensen     
D3 2378 T Edmark     | 1916 T Söderström   0-3
S5 6004 S Bergström    - 6269 B Jensen     1-3 tons: 2-5
S6 2378 T Edmark     - 1916 T Söderström   1-3 tons: 3-4
AD 6096 T Bergström    | 289 K Högwall    
AD 2181 B Torsteinsson  | 6269 B Jensen     3-0
Bra spel: [6096-1][2350-1][289-1][289-16]
     [1416-16][289-17][6269-140]


omg: 8
MAMMAS - TYRESÖ 5-5 19-21

D1 5996 G Nylund     | 2378 T Edmark     
D1 166 M Shreiber    | 6441 G Högblom     3-0
S1 5996 G Nylund     - 2378 T Edmark     3-2 tons: 7-8
S2 166 M Shreiber    - 6441 G Högblom     1-3 tons: 4-5
D2 1512 J Virolainen   | 6004 S Bergström   
D2 6546 J Mäyrämäki    | 997 M Bergström    3-2
S3 1512 J Virolainen   - 6004 S Bergström    3-0 tons: 7-7
S4 6546 J Mäyrämäki    - 997 M Bergström    3-2 tons: 4-4
D3 899 M Häll      | 6096 T Bergström   
D3 1401 J Virolainen   | 2181 B Torsteinsson  0-3
S5 899 M Häll      - 6096 T Bergström    1-3 tons: 3-8
S6 1401 J Virolainen   - 2181 B Torsteinsson  0-3 tons: 0-2
AD 899 M Häll      | 6096 T Bergström   
AD 1512 J Virolainen   | 2181 B Torsteinsson  2-3
Bra spel: [5996-16][6441-15][1512-15][997-1]
     [997-16][899-1][6096-17][6096-18]


omg: 8
POWER - SÅGAR 2-7 10-22

D1 2204 V Milovanovic   | 2010 P Strandqvist  
D1 1175 M Frykman     | 1470 T Nilsen     0-3
S1 2204 V Milovanovic   - 1470 T Nilsen     1-3 tons: 5-6
S2 1175 M Frykman     - 2010 P Strandqvist   0-3 tons: 2-3
D2 2891 P Bexelius    | 6046 U Frövall    
D2 2415 R Dunér      | 2009 Z Ljuboie     2-3
S3 1178 K Nordmark    - 2009 Z Ljuboie     3-1 tons: 4-2
S4 2415 R Dunér      - 6046 U Frövall     0-3 tons: 1-3
D3 1178 K Nordmark    | 132 T Westin     
D3 1186 R Rosengren    | 312 H Nilsson     0-3
S5 1186 R Rosengren    - 312 H Nilsson     1-3 tons: 3-6
S6 2891 P Bexelius    - 132 T Westin     3-0 tons: 5-4
Bra spel: [1470-18][2010-124][2891-1][2891-17]


omg: 8
RONDO - BUSSIG 1-8 6-24

D1 1326 C Ljungh     | 332 J Engström    
D1 2167 P Sjögren     | 6471 R Andersson    0-3
S1 1326 C Ljungh     - 6471 R Andersson    0-3 tons: 2-4
S2 2167 P Sjögren     - 332 J Engström    0-3 tons: 4-7
D2 1584 P Dahl      | 6472 M Bohman     
D2 3773 A Persson     | 6054 M Pettersson   0-3
S3 1584 P Dahl      - 6054 M Pettersson   0-3 tons: 1-5
S4 3773 A Persson     - 6472 M Bohman     1-3 tons: 1-4
D3 4865 K Dagudde     | 3836 S Ritzén     
D3 1555 C Lehto      | 6476 T Strömberg    1-3
S5 4865 K Dagudde     - 6476 T Strömberg    3-0 tons: 4-3
S6 1555 C Lehto      - 3836 S Ritzén     1-3 tons: 7-10
Bra spel: [332-1][332-18][6472-17][6054-17]
     [6054-18][3836-17]


omg: 8
ÅSÖ - PINDOS 2-7 14-24

D1 2119 V Baldissara   | 5665 B Hedström    
D1 5960 S Jonsson     | 6216 C Sundgren    2-3
S1 5960 S Jonsson     - 5665 B Hedström    1-3 tons: 5-6
S2 2119 V Baldissara   - 6216 C Sundgren    0-3 tons: 4-4
D2 682 D Pakjoo     | 1164 T Björk     
D2 5957 P Carakitsos   | 6656 M Österberg    2-3
S3 682 D Pakjoo     - 1164 T Björk      1-3 tons: 3-6
S4 5957 P Carakitsos   - 6656 M Österberg    1-3 tons: 4-4
D3 2339 D Sigfalk     | 3910 T Larsson    
D3 5953 E Hoffman     | 1598 P Åkesson     3-1
S5 2339 D Sigfalk     - 3910 T Larsson     1-3 tons: 5-7
S6 5953 E Hoffman     - 1598 P Åkesson     3-2 tons: 3-4
Bra spel: [6216-18][682-1][5953-1]


omg: 8
VICTOR - OASEN 4-6 18-24

D1 2081 P Johansson    | 1517 B Andersson   
D1 1816 U Flemmich    | 3273 K Hverven     3-1
S1 2081 P Johansson    - 1517 B Andersson    2-3 tons: 10-5
S2 1816 U Flemmich    - 3273 K Hverven     0-3 tons: 3-4
D2 2407 A Andersson    | 3483 G Wallin     
D2 2091 P Tillberg    | 2352 T Sjöberg     0-3
S3 2407 A Andersson    - 3483 G Wallin     0-3 tons: 2-5
S4 2091 P Tillberg    - 2352 T Sjöberg     2-3 tons: 4-8
D3 5913 J Eliasson    | 511 K Schering    
D3 2607 R Åsberg     |  46 T Valtonen    3-2
S5 2607 R Åsberg     -  46 T Valtonen    3-2 tons: 7-5
S6 5913 J Eliasson    - 511 K Schering    3-1 tons: 8-5
AD 2081 P Johansson    | 3483 G Wallin     
AD 1816 U Flemmich    | 3273 K Hverven     2-3
Bra spel: [1517-1][1517-14][2091-1][511-18]
     [1517-17]


omg: 8
TIME - TTVH 6-4 23-17

D1 289 K Högwall     | 617 C Nyberg     
D1 1461 G Marcius     | 1380 M Vaittinen    3-1
S1 1461 G Marcius     - 1380 M Vaittinen    3-2 tons: 8-5
S2 289 K Högwall     - 617 C Nyberg     3-0 tons: 6-2
D2 2350 B Liminka     | 1491 S Rosén     
D2 1416 T Tuominen    | 3138 S Svedberg    2-3
S3 2350 B Liminka     - 3138 S Svedberg    3-0 tons: 3-2
S4 1416 T Tuominen    - 1491 S Rosén      2-3 tons: 7-10
D3 6269 B Jensen     | 5124 C Johansson   
D3 538 T Ahlevad     | 1493 P Lindell     3-0
S5 538 T Ahlevad     - 1493 P Lindell     0-3 tons: 2-5
S6 6269 B Jensen     - 5124 C Johansson    1-3 tons: 5-6
AD 289 K Högwall     | 1491 S Rosén     
AD 1461 G Marcius     | 1493 P Lindell     3-2
Bra spel: [289-16][1461-16][1380-1][289-15]
     [2350-18][1416-18][2350-112][1491-1]
     [1491-15][1493-18][289-16][1461-18]
     [289-18]


omg: 9
OASEN - TIME 3-6 14-20

D1 1517 B Andersson    | 289 K Högwall    
D1 3273 K Hverven     | 1461 G Marcius     1-3
S1 3273 K Hverven     - 1461 G Marcius     2-3 tons: 10-9
S2 1517 B Andersson    - 289 K Högwall     0-3 tons: 3-4
D2 3483 G Wallin     | 2350 B Liminka    
D2 2352 T Sjöberg     | 538 T Ahlevad     2-3
S3 2352 T Sjöberg     - 2350 B Liminka     3-2 tons: 9-5
S4 3483 G Wallin     - 538 T Ahlevad     3-0 tons: 5-4
D3 511 K Schering    | 6269 B Jensen     
D3  46 T Valtonen    | 1416 T Tuominen    0-3
S5 511 K Schering    - 1416 T Tuominen    3-0 tons: 3-3
S6  46 T Valtonen    - 6269 B Jensen     0-3 tons: 3-5
Bra spel: [1517-18][3273-18][2350-1][6269-1]
     [6269-18][1416-18]


omg: 9
PINDOS - VICTOR 6-3 21-17

D1 1164 T Björk      | 2091 P Tillberg    
D1 6656 M Österberg    | 2407 A Andersson    3-2
S1 1164 T Björk      - 2091 P Tillberg    3-1 tons: 8-4
S2 6656 M Österberg    - 2407 A Andersson    3-1 tons: 5-3
D2 5665 B Hedström    | 2081 P Johansson   
D2 6216 C Sundgren    | 1816 U Flemmich    2-3
S3 5665 B Hedström    - 2081 P Johansson    3-1 tons: 6-7
S4 6216 C Sundgren    - 1816 U Flemmich    1-3 tons: 5-6
D3 1598 P Åkesson     | 5913 J Eliasson    
D3 3910 T Larsson     | 2607 R Åsberg     0-3
S5 1598 P Åkesson     - 5913 J Eliasson    3-2 tons: 4-5
S6 3910 T Larsson     - 2607 R Åsberg     3-1 tons: 8-4
Bra spel: [1816-18][5913-17][2607-17]


omg: 9
BUSSIG - ÅSÖ 7-2 24-11

D1 6471 R Andersson    | 5960 S Jonsson    
D1 332 J Engström    | 2119 V Baldissara   3-0
S1 332 J Engström    - 2119 V Baldissara   3-1 tons: 7-6
S2 6471 R Andersson    - 5960 S Jonsson     3-1 tons: 2-4
D2 6054 M Pettersson   | 5957 P Carakitsos   
D2 6472 M Bohman     | 2462 E Harila     3-1
S3 6472 M Bohman     - 5957 P Carakitsos   1-3 tons: 7-5
S4 6054 M Pettersson   - 2462 E Harila     3-2 tons: 7-7
D3 6476 T Strömberg    | 2339 D Sigfalk    
D3 3836 S Ritzén     | 5953 E Hoffman     2-3
S5 3836 S Ritzén     - 5953 E Hoffman     3-0 tons: 5-2
S6 6476 T Strömberg    - 2339 D Sigfalk     3-0 tons: 4-2
Bra spel: [332-17][2119-17][5957-18][5957-149]
     [6054-1][3836-1]


omg: 9
SÅGAR - RONDO 6-3 21-13

D1 2010 P Strandqvist   | 3773 A Persson    
D1 6046 U Frövall     | 1326 C Ljungh     3-1
S1 2010 P Strandqvist   - 3773 A Persson     3-0 tons: 5-3
S2 6046 U Frövall     - 1326 C Ljungh     3-2 tons: 9-2
D2 5889 P Lindell     | 1584 P Dahl      
D2 132 T Westin     | 4865 K Dagudde     3-1
S3 5889 P Lindell     - 4865 K Dagudde     2-3 tons: 7-7
S4 132 T Westin     - 1584 P Dahl      3-0 tons: 6-1
D3 1470 T Nilsen     | 1555 C Lehto     
D3 312 H Nilsson     | 2167 P Sjögren     0-3
S5 312 H Nilsson     - 1555 C Lehto      1-3 tons: 5-5
S6 1470 T Nilsen     - 2167 P Sjögren     3-0 tons: 5-3
Bra spel: [2010-18][6046-18][6046-111][2010-1]
     [2010-18][5889-17][132-17][5889-18]
     [1470-17]


omg: 9
MAMMAS - POWER 5-4 17-13

D2 1512 J Virolainen   | 2891 P Bexelius    
D2 6546 J Mäyrämäki    | 1178 K Nordmark    2-3
S3 1512 J Virolainen   - 2891 P Bexelius    1-3 tons: 4-6
S4 6546 J Mäyrämäki    - 1178 K Nordmark    3-0 tons: 5-0
D3 899 M Häll      | 1175 M Frykman    
D3 5996 G Nylund     | 2204 V Milovanovic   3-1
S5 899 M Häll      - 1175 M Frykman     2-3 tons: 6-6
S6 5996 G Nylund     - 2204 V Milovanovic   3-1 tons: 4-6
AD 5996 G Nylund     | 2891 P Bexelius    
AD 899 M Häll      | 2204 V Milovanovic   3-2


omg: 9
TYRESÖ - TTVH 4-6 16-21

D1 1668 S Salminen    | 1493 P Lindell    
D1 1845 M Lundberg    | 1380 M Vaittinen    0-3
S1 1668 S Salminen    - 1380 M Vaittinen    0-3 tons: 1-6
S2 1845 M Lundberg    - 1493 P Lindell     0-3 tons: 0-2
D2 6096 T Bergström    | 1491 S Rosén     
D2 6004 S Bergström    | 3138 S Svedberg    3-1
S3 6096 T Bergström    - 3138 S Svedberg    3-0 tons: 6-1
S4 6004 S Bergström    - 1491 S Rosén      0-3 tons: 2-6
D3 2181 B Torsteinsson  | 5124 C Johansson   
D3 2378 T Edmark     | 617 C Nyberg     3-0
S5 2181 B Torsteinsson  - 617 C Nyberg     3-2 tons: 5-6
S6 2378 T Edmark     - 5124 C Johansson    2-3 tons: 3-4
AD 2181 B Torsteinsson  | 1493 P Lindell    
AD 6096 T Bergström    | 1380 M Vaittinen    2-3
Bra spel: [1493-18][1380-18][1380-15][6096-18]
     [2181-16]


omg: 10
POWER - TYRESÖ 5-5 19-22

D1 2891 P Bexelius    | 6004 S Bergström   
D1 1175 M Frykman     | 6096 T Bergström    3-2
S1 1175 M Frykman     - 6004 S Bergström    1-3 tons: 2-2
S2 2891 P Bexelius    - 6096 T Bergström    1-3 tons: 5-5
D2 2415 R Dunér      | 6441 G Högblom    
D2 1186 R Rosengren    | 997 M Bergström    3-1
S3 2415 R Dunér      - 6441 G Högblom     1-3 tons: 3-2
S4 1186 R Rosengren    - 997 M Bergström    3-1 tons: 4-2
D3 2204 V Milovanovic   | 2378 T Edmark     
D3 1178 K Nordmark    | 2181 B Torsteinsson  3-1
S5 2204 V Milovanovic   - 2378 T Edmark     1-3 tons: 5-4
S6 1178 K Nordmark    - 2181 B Torsteinsson  0-3 tons: 1-6
AD 2891 P Bexelius    | 2181 B Torsteinsson  
AD 2204 V Milovanovic   | 6096 T Bergström    3-2
Bra spel: [6004-133][2181-1][2181-16]


omg: 10
RONDO - MAMMAS 3-6 12-22

D1 1584 P Dahl      | 6546 J Mäyrämäki   
D1 1326 C Ljungh     | 1401 J Virolainen   1-3
S1 1326 C Ljungh     - 6546 J Mäyrämäki    3-2 tons: 6-7
S2 1584 P Dahl      - 1401 J Virolainen   0-3 tons: 0-2
D2 2167 P Sjögren     | 899 M Häll      
D2 3809 T Borwin     | 5996 G Nylund     0-3
S3 3809 T Borwin     - 899 M Häll      0-3 tons: 2-4
S4 2167 P Sjögren     - 5996 G Nylund     0-3 tons: 1-3
D3 4865 K Dagudde     | 1512 J Virolainen   
D3 1555 C Lehto      | 166 M Shreiber    3-1
S5 4865 K Dagudde     - 1512 J Virolainen   2-3 tons: 3-6
S6 1555 C Lehto      - 166 M Shreiber    3-1 tons: 6-6
Bra spel: [6546-15][1401-15][899-17][5996-17]
     [1555-18]


omg: 10
ÅSÖ - SÅGAR 5-5 18-20

D1 2119 V Baldissara   | 132 T Westin     
D1 682 D Pakjoo     | 1470 T Nilsen     0-3
S1 682 D Pakjoo     - 1470 T Nilsen     1-3 tons: 4-7
S2 2119 V Baldissara   - 132 T Westin     1-3 tons: 3-6
D2 5957 P Carakitsos   | 6046 U Frövall    
D2 2462 E Harila     | 312 H Nilsson     3-0
S3 5957 P Carakitsos   - 312 H Nilsson     3-2 tons: 6-4
S4 2462 E Harila     - 6046 U Frövall     3-0 tons: 6-4
D3 2339 D Sigfalk     | 5889 P Lindell    
D3 5953 E Hoffman     | 2010 P Strandqvist   3-1
S5 2339 D Sigfalk     - 2010 P Strandqvist   0-3 tons: 2-4
S6 5953 E Hoffman     - 5889 P Lindell     3-2 tons: 7-3
AD 2462 E Harila     | 132 T Westin     
AD 5953 E Hoffman     | 2010 P Strandqvist   1-3
Bra spel: [682-1][1470-1][1470-16][132-1]
     [132-18][2462-1][2462-16][0-0][2462-18]


omg: 10
VICTOR - BUSSIG 4-6 21-21

D1 2127 T Ökvist     | 1307 L Säkkinen    
D1 2607 R Åsberg     | 6471 R Andersson    3-1
S1 2607 R Åsberg     - 6471 R Andersson    3-0 tons: 5-5
S2 2127 T Ökvist     - 1307 L Säkkinen    1-3 tons: 3-5
D2 5913 J Eliasson    | 6472 M Bohman     
D2 2407 A Andersson    | 6054 M Pettersson   1-3
S3 2407 A Andersson    - 6054 M Pettersson   1-3 tons: 10-11
S4 5913 J Eliasson    - 6472 M Bohman     3-1 tons: 2-4
D3 2081 P Johansson    | 3836 S Ritzén     
D3 1816 U Flemmich    | 6476 T Strömberg    2-3
S5 2081 P Johansson    - 6476 T Strömberg    2-3 tons: 5-4
S6 1816 U Flemmich    - 3836 S Ritzén     3-1 tons: 7-9
AD 2081 P Johansson    | 3836 S Ritzén     
AD 1816 U Flemmich    | 6054 M Pettersson   2-3
Bra spel: [2607-1][5913-1][6472-18][6054-1]
     [6054-18][6054-1][6054-17][5913-114]
     [2081-16][1816-16][6054-18][6054-17]
     [6472-15][6054-15]


omg: 10
TIME - PINDOS 6-4 22-21

D1 289 K Högwall     | 5665 B Hedström    
D1 1461 G Marcius     | 6216 C Sundgren    0-3
S1 1461 G Marcius     - 5665 B Hedström    3-2 tons: 8-8
S2 289 K Högwall     - 6216 C Sundgren    1-3 tons: 6-8
D2 2350 B Liminka     | 1598 P Åkesson    
D2 538 T Ahlevad     | 3910 T Larsson     3-2
S3 538 T Ahlevad     - 1598 P Åkesson     3-2 tons: 6-6
S4 2350 B Liminka     - 3910 T Larsson     2-3 tons: 6-6
D3 6269 B Jensen     | 1164 T Björk     
D3 1416 T Tuominen    | 6656 M Österberg    3-2
S5 1416 T Tuominen    - 1164 T Björk      1-3 tons: 2-7
S6 6269 B Jensen     - 6656 M Österberg    3-1 tons: 10-8
AD 6269 B Jensen     | 1164 T Björk     
AD 1461 G Marcius     | 6216 C Sundgren    3-0
Bra spel: [5665-18][6216-18][6216-153][1461-1]
     [1461-15][1461-116][289-12][289-121]
     [6216-17][538-18][1598-18][2350-16]
     [6269-18][1598-18][6216-18]


omg: 10
TTVH - OASEN 5-5 20-20

D1 1493 P Lindell     | 1517 B Andersson   
D1 1380 M Vaittinen    | 511 K Schering    3-1
S1 5124 C Johansson    - 1517 B Andersson    3-2 tons: 1-6
S2 617 C Nyberg     - 511 K Schering    1-3 tons: 5-7
D2 1491 S Rosén      | 3483 G Wallin     
D2 3138 S Svedberg    | 2352 T Sjöberg     0-3
S3 1380 M Vaittinen    - 3483 G Wallin     0-3 tons: 2-6
S4 1493 P Lindell     - 2352 T Sjöberg     3-0 tons: 6-1
D3 5124 C Johansson    | 3273 K Hverven    
D3 617 C Nyberg     |  46 T Valtonen    2-3
S5 1491 S Rosén      -  46 T Valtonen    3-2 tons: 9-6
S6 3138 S Svedberg    - 3273 K Hverven     2-3 tons: 5-12
AD 1491 S Rosén      | 3273 K Hverven    
AD 1380 M Vaittinen    | 3483 G Wallin     3-0
Bra spel: [1493-16][1380-16][1517-16][511-1]
     [511-17][3483-18][1491-15][1380-17]
     [1491-18][1493-17]


omg: 11
OASEN - TYRESÖ 6-4 21-17

D1 1517 B Andersson    | 2181 B Torsteinsson  
D1 511 K Schering    | 6409 M Ekberg     3-1
S1 1517 B Andersson    - 6409 M Ekberg     0-3 tons: 4-3
S2 511 K Schering    - 2181 B Torsteinsson  3-2 tons: 10-5
D2 2352 T Sjöberg     | 997 M Bergström   
D2 3483 G Wallin     | 2378 T Edmark     3-1
S3 2352 T Sjöberg     - 997 M Bergström    3-0 tons: 2-3
S4 3483 G Wallin     - 2378 T Edmark     3-0 tons: 4-2
D3 3273 K Hverven     | 6096 T Bergström   
D3  46 T Valtonen    | 6004 S Bergström    1-3
S5 3273 K Hverven     - 6096 T Bergström    0-3 tons: 8-5
S6  46 T Valtonen    - 6004 S Bergström    2-3 tons: 4-5
AD 3483 G Wallin     | 6096 T Bergström   
AD 511 K Schering    | 6004 S Bergström    3-1
Bra spel: [1517-14][511-1][511-14][2352-1]
     [997-1][6096-1][6096-18][6004-18]
     [6096-17]


omg: 11
PINDOS - TTVH 5-5 20-22

D1 1164 T Björk      | 1493 P Lindell    
D1 6656 M Österberg    | 1380 M Vaittinen    0-3
S1 1164 T Björk      - 1380 M Vaittinen    1-3 tons: 3-8
S2 6656 M Österberg    - 5124 C Johansson    3-0 tons: 3-3
D2 6216 C Sundgren    | 1491 S Rosén     
D2 5665 B Hedström    | 3138 S Svedberg    3-1
S3 6216 C Sundgren    - 1493 P Lindell     3-2 tons: 8-7
S4 5665 B Hedström    - 617 C Nyberg     3-2 tons: 5-6
D3 1598 P Åkesson     | 617 C Nyberg     
D3 3910 T Larsson     | 5124 C Johansson    1-3
S5 1598 P Åkesson     - 1491 S Rosén      1-3 tons: 7-5
S6 3910 T Larsson     - 3138 S Svedberg    3-2 tons: 0-0
AD 3910 T Larsson     | 1491 S Rosén     
AD 6216 C Sundgren    | 1380 M Vaittinen    2-3
Bra spel: [1493-117][1380-17][6216-17][5665-17]
     [1491-17][3138-17][6216-18][1491-16]


omg: 11
BUSSIG - TIME 5-5 22-21

D1 1307 L Säkkinen    | 1461 G Marcius    
D1 332 J Engström    | 289 K Högwall     0-3
S1 332 J Engström    - 1461 G Marcius     3-2 tons: 11-3
S2 1307 L Säkkinen    - 289 K Högwall     2-3 tons: 4-10
D2 6054 M Pettersson   | 538 T Ahlevad    
D2 6472 M Bohman     | 1916 T Söderström   3-2
S3 6472 M Bohman     - 538 T Ahlevad     3-0 tons: 5-2
S4 6054 M Pettersson   - 1916 T Söderström   3-2 tons: 7-7
D3 6476 T Strömberg    | 1416 T Tuominen    
D3 3836 S Ritzén     | 6269 B Jensen     2-3
S5 3836 S Ritzén     - 1416 T Tuominen    3-0 tons: 3-5
S6 6476 T Strömberg    - 6269 B Jensen     2-3 tons: 5-8
AD 6054 M Pettersson   | 289 K Högwall    
AD 332 J Engström    | 6269 B Jensen     1-3
Bra spel: [289-150][332-17][289-1][289-17]
     [6054-1][6269-17]


omg: 11
SÅGAR - VICTOR 5-5 22-19

D1 132 T Westin     | 2407 A Andersson   
D1 312 H Nilsson     | 2084 R Persson     3-0
S1 312 H Nilsson     - 2407 A Andersson    1-3 tons: 4-5
S2 132 T Westin     - 2084 R Persson     3-0 tons: 9-2
D2 6046 U Frövall     | 2081 P Johansson   
D2 1470 T Nilsen     | 1816 U Flemmich    2-3
S3 6046 U Frövall     - 2081 P Johansson    3-2 tons: 10-7
S4 1470 T Nilsen     - 1816 U Flemmich    2-3 tons: 9-10
D3 5889 P Lindell     | 5913 J Eliasson    
D3 2010 P Strandqvist   | 2607 R Åsberg     3-0
S5 5889 P Lindell     - 5913 J Eliasson    2-3 tons: 5-9
S6 2010 P Strandqvist   - 2607 R Åsberg     3-2 tons: 7-12
AD 6046 U Frövall     | 5913 J Eliasson    
AD 1470 T Nilsen     | 1816 U Flemmich    0-3
Bra spel: [132-16][6046-18][1470-18][1816-18]
     [5889-16][2010-16][5913-1][5913-15]
     [1470-18][132-18][5913-18][6046-18]


omg: 11
MAMMAS - ÅSÖ 7-2 22-10

D1 1401 J Virolainen   | 2119 V Baldissara   
D1 6546 J Mäyrämäki    | 5960 S Jonsson     3-1
S1 1401 J Virolainen   - 2119 V Baldissara   3-1 tons: 3-0
S2 6546 J Mäyrämäki    - 5960 S Jonsson     3-0 tons: 4-4
D2 166 M Shreiber    | 5957 P Carakitsos   
D2 1512 J Virolainen   | 2462 E Harila     3-0
S3 1512 J Virolainen   - 5957 P Carakitsos   3-1 tons: 2-1
S4 166 M Shreiber    - 2462 E Harila     0-3 tons: 4-6
D3 899 M Häll      | 2339 D Sigfalk    
D3 5996 G Nylund     | 5953 E Hoffman     1-3
S5 899 M Häll      - 5953 E Hoffman     3-1 tons: 6-3
S6 5996 G Nylund     - 2339 D Sigfalk     3-0 tons: 7-2
Bra spel: [1401-18][1401-130][6546-18][166-17]
     [1512-17][899-1][899-16][5996-15]
     [5996-116]


omg: 11
POWER - RONDO 4-6 17-22

D1 2204 V Milovanovic   | 1326 C Ljungh     
D1 1178 K Nordmark    | 2167 P Sjögren     2-3
S1 2204 V Milovanovic   - 2167 P Sjögren     1-3 tons: 3-9
S2 1178 K Nordmark    - 1326 C Ljungh     3-2 tons: 2-0
D2 2891 P Bexelius    | 4865 K Dagudde    
D2 2415 R Dunér      | 3809 T Borwin     3-1
S3 2415 R Dunér      - 4865 K Dagudde     0-3 tons: 4-3
S4 2891 P Bexelius    - 3809 T Borwin     3-0 tons: 3-1
D3 1175 M Frykman     | 1584 P Dahl      
D3 1186 R Rosengren    | 1555 C Lehto      0-3
S5 1175 M Frykman     - 1584 P Dahl      3-1 tons: 4-5
S6 1186 R Rosengren    - 1555 C Lehto      0-3 tons: 0-5
AD 2891 P Bexelius    | 1555 C Lehto     
AD 1175 M Frykman     | 2167 P Sjögren     2-3
Bra spel: [2204-1][2167-18][1584-1]


omg: 12
TYRESÖ - OASEN 4-6 17-23

D1 6004 S Bergström    | 1517 B Andersson   
D1 2181 B Torsteinsson  |  46 T Valtonen    3-1
S1 6004 S Bergström    - 1517 B Andersson    1-3 tons: 2-6
S2 2181 B Torsteinsson  -  46 T Valtonen    3-0 tons: 4-3
D2 6409 M Ekberg     | 3483 G Wallin     
D2 6096 T Bergström    | 2352 T Sjöberg     0-3
S3 6409 M Ekberg     - 2352 T Sjöberg     1-3 tons: 0-4
S4 6096 T Bergström    - 3483 G Wallin     3-2 tons: 5-8
D3 2137 J Rikala     | 3273 K Hverven    
D3 2378 T Edmark     | 511 K Schering    1-3
S5 2137 J Rikala     - 511 K Schering    3-2 tons: 9-8
S6 2378 T Edmark     - 3273 K Hverven     1-3 tons: 1-6
AD 6096 T Bergström    | 3273 K Hverven    
AD 2181 B Torsteinsson  | 3483 G Wallin     1-3
Bra spel: [2181-18][3483-17][2352-17][6096-2]
     [6096-17][2137-124][511-1][3273-18]
     [3273-18]


omg: 12
TTVH - PINDOS 5-5 20-19

D1 1380 M Vaittinen    | 5665 B Hedström    
D1 3138 S Svedberg    | 6216 C Sundgren    1-3
S1 3138 S Svedberg    - 5665 B Hedström    3-2 tons: 10-6
S2 1380 M Vaittinen    - 6216 C Sundgren    2-3 tons: 7-5
D2 1493 P Lindell     | 1164 T Björk     
D2 1491 S Rosén      | 6656 M Österberg    3-0
S3 1491 S Rosén      - 1164 T Björk      1-3 tons: 6-9
S4 1493 P Lindell     - 6656 M Österberg    3-0 tons: 3-3
D3 5165 S Fougner     | 3910 T Larsson    
D3 617 C Nyberg     | 1598 P Åkesson     1-3
S5 617 C Nyberg     - 3910 T Larsson     3-1 tons: 6-4
S6 5165 S Fougner     - 1598 P Åkesson     0-3 tons: 1-5
AD 1491 S Rosén      | 1164 T Björk     
AD 1493 P Lindell     | 3910 T Larsson     3-1
Bra spel: [1380-18]


omg: 12
TIME - BUSSIG 4-6 18-22

D1 1461 G Marcius     | 332 J Engström    
D1 289 K Högwall     | 1307 L Säkkinen    3-1
S1 289 K Högwall     - 1307 L Säkkinen    1-3 tons: 5-6
S2 1461 G Marcius     - 332 J Engström    2-3 tons: 3-9
D2 538 T Ahlevad     | 6472 M Bohman     
D2 115 G Andersson    | 6054 M Pettersson   3-1
S3 538 T Ahlevad     - 6054 M Pettersson   2-3 tons: 9-6
S4 115 G Andersson    - 6472 M Bohman     1-3 tons: 5-5
D3 1416 T Tuominen    | 3836 S Ritzén     
D3 6269 B Jensen     | 6476 T Strömberg    0-3
S5 1416 T Tuominen    - 6476 T Strömberg    3-1 tons: 3-2
S6 6269 B Jensen     - 3836 S Ritzén     3-1 tons: 10-4
AD 289 K Högwall     | 332 J Engström    
AD 6269 B Jensen     | 6054 M Pettersson   0-3
Bra spel: [1461-14][289-1][289-14][332-18]
     [1307-18][289-1][289-18][332-17]
     [6054-1][6054-17]


omg: 12
VICTOR - SÅGAR 5-5 24-23

D1 2091 P Tillberg    | 1470 T Nilsen     
D1 2407 A Andersson    | 2010 P Strandqvist   3-2
S1 2407 A Andersson    - 2010 P Strandqvist   3-2 tons: 7-9
S2 2091 P Tillberg    - 1470 T Nilsen     2-3 tons: 3-8
D2 2081 P Johansson    | 132 T Westin     
D2 1816 U Flemmich    | 312 H Nilsson     2-3
S3 2081 P Johansson    - 312 H Nilsson     3-1 tons: 4-6
S4 1816 U Flemmich    - 132 T Westin     2-3 tons: 8-7
D3 5913 J Eliasson    | 6046 U Frövall    
D3 2607 R Åsberg     | 5889 P Lindell     3-1
S5 2607 R Åsberg     - 6046 U Frövall     2-3 tons: 13-7
S6 5913 J Eliasson    - 5889 P Lindell     1-3 tons: 4-4
AD 2607 R Åsberg     | 5889 P Lindell    
AD 2081 P Johansson    | 132 T Westin     3-2
Bra spel: [2091-1][2407-18][2091-1][2091-17]
     [1470-17][2081-16][1816-16][5913-17]
     [2607-17][6046-1][6046-16][5889-12]
     [5889-167]


omg: 12
ÅSÖ - MAMMAS 4-6 19-21

D1 2462 E Harila     | 6546 J Mäyrämäki   
D1 2119 V Baldissara   | 1401 J Virolainen   3-0
S1 2462 E Harila     - 6546 J Mäyrämäki    1-3 tons: 3-9
S2 2119 V Baldissara   - 1401 J Virolainen   1-3 tons: 2-4
D2 5960 S Jonsson     | 5996 G Nylund     
D2 5957 P Carakitsos   | 1756 M Åström     1-3
S3 5957 P Carakitsos   - 5996 G Nylund     0-3 tons: 5-4
S4 5960 S Jonsson     - 166 M Shreiber    3-2 tons: 1-6
D3 2339 D Sigfalk     | 166 M Shreiber    
D3 5953 E Hoffman     | 1512 J Virolainen   2-3
S5 5953 E Hoffman     - 1756 M Åström     3-0 tons: 4-2
S6 2339 D Sigfalk     - 1512 J Virolainen   3-1 tons: 3-3
AD 5953 E Hoffman     | 6546 J Mäyrämäki   
AD 2462 E Harila     | 5996 G Nylund     2-3
Bra spel: [6546-128][5996-18]


omg: 12
RONDO - POWER 7-2 16-9

D1 3809 T Borwin     | 2891 P Bexelius    
D1 2167 P Sjögren     | 1178 K Nordmark    2-3
D2 1555 C Lehto      | 2415 R Dunér     
D2 1326 C Ljungh     | 1186 R Rosengren    3-0
S3 1555 C Lehto      - 1178 K Nordmark    3-2 tons: 6-2
S4 1326 C Ljungh     - 2891 P Bexelius    2-3 tons: 5-9
S5 4865 K Dagudde     - 1186 R Rosengren    3-1 tons: 4-2
S6 1584 P Dahl      - 2415 R Dunér      3-0 tons: 3-3
Bra spel: [2891-18]


omg: 13
TYRESÖ - POWER 4-6 22-19

D1 2137 J Rikala     | 1186 R Rosengren   
D1 2378 T Edmark     | 2204 V Milovanovic   0-3
S1 2137 J Rikala     - 1186 R Rosengren    3-0 tons: 3-1
S2 2378 T Edmark     - 2204 V Milovanovic   2-3 tons: 6-6
D2 6004 S Bergström    | 2891 P Bexelius    
D2 2181 B Torsteinsson  | 1178 K Nordmark    3-1
S3 6004 S Bergström    - 1178 K Nordmark    2-3 tons: 5-3
S4 2181 B Torsteinsson  - 2891 P Bexelius    3-0 tons: 4-3
D3 6096 T Bergström    | 2415 R Dunér     
D3 997 M Bergström    | 1175 M Frykman     2-3
S5 6096 T Bergström    - 2415 R Dunér      3-0 tons: 6-0
S6 997 M Bergström    - 1175 M Frykman     2-3 tons: 2-6
AD 2181 B Torsteinsson  | 2891 P Bexelius    
AD 6096 T Bergström    | 2204 V Milovanovic   2-3
Bra spel: [2204-17][1175-18]


omg: 13
MAMMAS - RONDO 6-3 19-16

D1 1764 R Millberg    | 4865 K Dagudde    
D1 5996 G Nylund     | 1555 C Lehto      0-3
S1 1764 R Millberg    - 1555 C Lehto      1-3 tons: 4-5
S2 5996 G Nylund     - 4865 K Dagudde     3-0 tons: 5-3
D2 6546 J Mäyrämäki    | 3773 A Persson    
D2 1401 J Virolainen   | 1584 P Dahl      3-2
S3 6546 J Mäyrämäki    - 1584 P Dahl      3-2 tons: 7-2
S4 1401 J Virolainen   - 3773 A Persson     3-1 tons: 5-1
D3 166 M Shreiber    | 2167 P Sjögren    
D3 1512 J Virolainen   | 3809 T Borwin     3-1
S5 166 M Shreiber    - 3809 T Borwin     3-1 tons: 3-0
S6 1512 J Virolainen   - 2167 P Sjögren     0-3 tons: 2-2
Bra spel: [4865-17][1555-17][2167-16][1555-18]
     [4865-18]


omg: 13
SÅGAR - ÅSÖ 7-2 23-14

D1 6046 U Frövall     | 682 D Pakjoo     
D1 2009 Z Ljuboie     | 5953 E Hoffman     3-2
S1 2009 Z Ljuboie     - 682 D Pakjoo     1-3 tons: 3-6
S2 6046 U Frövall     - 5953 E Hoffman     3-1 tons: 8-5
D2 2010 P Strandqvist   | 2119 V Baldissara   
D2 5889 P Lindell     | 5960 S Jonsson     3-1
S3 5889 P Lindell     - 5960 S Jonsson     3-1 tons: 6-2
S4 2010 P Strandqvist   - 2119 V Baldissara   3-0 tons: 4-1
D3 132 T Westin     | 2339 D Sigfalk    
D3 312 H Nilsson     | 5957 P Carakitsos   1-3
S5 312 H Nilsson     - 2339 D Sigfalk     3-2 tons: 6-6
S6 132 T Westin     - 5957 P Carakitsos   3-1 tons: 5-2
Bra spel: [682-17][6046-14][5889-1][5960-18]
     [2010-17]


omg: 13
BUSSIG - VICTOR 6-4 21-18

D1 1307 L Säkkinen    | 2407 A Andersson   
D1 332 J Engström    | 5913 J Eliasson    2-3
S1 332 J Engström    - 2407 A Andersson    3-1 tons: 9-4
S2 1307 L Säkkinen    - 5913 J Eliasson    3-1 tons: 6-5
D2 6054 M Pettersson   | 2091 P Tillberg    
D2 6472 M Bohman     | 2607 R Åsberg     3-1
S3 6472 M Bohman     - 2607 R Åsberg     0-3 tons: 4-6
S4 6054 M Pettersson   - 2091 P Tillberg    3-1 tons: 4-5
D3 6476 T Strömberg    | 2081 P Johansson   
D3 3836 S Ritzén     | 1816 U Flemmich    1-3
S5 3836 S Ritzén     - 2081 P Johansson    3-1 tons: 8-4
S6 6476 T Strömberg    - 1816 U Flemmich    0-3 tons: 5-2
AD 3836 S Ritzén     | 5913 J Eliasson    
AD 332 J Engström    | 1816 U Flemmich    3-1
Bra spel: [1307-15][332-1][332-15][2407-17]
     [5913-1][5913-17][332-1][332-17]
     [5913-158][6054-18][6472-18][2607-17]
     [1816-113][3836-16][2607-18]


omg: 13
PINDOS - TIME 4-6 17-24

D1 1164 T Björk      | 289 K Högwall    
D1 6656 M Österberg    | 1461 G Marcius     0-3
S1 1164 T Björk      - 1461 G Marcius     3-1 tons: 5-4
S2 6656 M Österberg    - 289 K Högwall     2-3 tons: 7-8
D2 3910 T Larsson     | 538 T Ahlevad    
D2 1598 P Åkesson     | 115 G Andersson    3-2
S3 3910 T Larsson     - 115 G Andersson    2-3 tons: 1-2
S4 1598 P Åkesson     - 538 T Ahlevad     3-2 tons: 3-5
D3 5665 B Hedström    | 6269 B Jensen     
D3 6216 C Sundgren    | 1416 T Tuominen    0-3
S5 5665 B Hedström    - 1416 T Tuominen    3-1 tons: 7-3
S6 6216 C Sundgren    - 6269 B Jensen     1-3 tons: 5-5
AD 1598 P Åkesson     | 6269 B Jensen     
AD 5665 B Hedström    | 115 G Andersson    0-3
Bra spel: [1164-1][6216-16][6269-18]


omg: 13
OASEN - TTVH 4-6 18-22

D1 1517 B Andersson    | 1119 A Mestaouhid   
D1 511 K Schering    | 5165 S Fougner     3-0
S1 511 K Schering    - 5165 S Fougner     3-2 tons: 12-7
S2 1517 B Andersson    - 1119 A Mestaouhid   3-1 tons: 6-2
D2 3483 G Wallin     | 1380 M Vaittinen   
D2 2352 T Sjöberg     | 3138 S Svedberg    3-1
S3 2352 T Sjöberg     - 3138 S Svedberg    2-3 tons: 9-7
S4 3483 G Wallin     - 1380 M Vaittinen    2-3 tons: 6-8
D3 3273 K Hverven     | 1493 P Lindell    
D3 2353 R Lenngren    | 1491 S Rosén      0-3
S5 2353 R Lenngren    - 1491 S Rosén      0-3 tons: 7-5
S6 3273 K Hverven     - 1493 P Lindell     2-3 tons: 7-6
AD 3483 G Wallin     | 1491 S Rosén     
AD 511 K Schering    | 1380 M Vaittinen    0-3
Bra spel: [5165-17][1380-16][1491-1][1491-15]
     [1491-18]


omg: 14
TIME - OASEN 6-4 22-20

D1 289 K Högwall     | 1517 B Andersson   
D1 1461 G Marcius     | 511 K Schering    3-2
S1 1461 G Marcius     - 1517 B Andersson    3-2 tons: 6-5
S2 289 K Högwall     - 511 K Schering    3-1 tons: 8-5
D2 115 G Andersson    | 3483 G Wallin     
D2 538 T Ahlevad     | 2352 T Sjöberg     0-3
S3 538 T Ahlevad     - 3483 G Wallin     1-3 tons: 4-10
S4 115 G Andersson    - 2352 T Sjöberg     3-1 tons: 4-5
D3 6269 B Jensen     | 2353 R Lenngren    
D3 1416 T Tuominen    | 3273 K Hverven     2-3
S5 1416 T Tuominen    - 2353 R Lenngren    1-3 tons: 3-5
S6 6269 B Jensen     - 3273 K Hverven     3-1 tons: 5-4
AD 289 K Högwall     | 3483 G Wallin     
AD 6269 B Jensen     | 1517 B Andersson    3-1
Bra spel: [1461-18][289-2][289-17]


omg: 14
VICTOR - PINDOS 6-3 20-16

D1 5913 J Eliasson    | 3910 T Larsson    
D1 2091 P Tillberg    | 1598 P Åkesson     3-1
S1 2091 P Tillberg    - 3910 T Larsson     0-3 tons: 0-5
S2 1816 U Flemmich    - 1598 P Åkesson     0-3 tons: 4-3
D2 1816 U Flemmich    | 5665 B Hedström    
D2 2081 P Johansson    | 6216 C Sundgren    3-2
S3 2081 P Johansson    - 5665 B Hedström    3-1 tons: 7-3
S4 5913 J Eliasson    - 6216 C Sundgren    2-3 tons: 2-5
D3 2607 R Åsberg     | 1164 T Björk     
D3 2407 A Andersson    | 6656 M Österberg    3-2
S5 2607 R Åsberg     - 1164 T Björk      3-0 tons: 3-4
S6 2407 A Andersson    - 6656 M Österberg    3-1 tons: 5-3
Bra spel: [2081-18][2607-14][2407-14]


omg: 14
ÅSÖ - BUSSIG 2-7 11-23

D1 5957 P Carakitsos   | 332 J Engström    
D1 5960 S Jonsson     | 1644 U Lövström    0-3
S1 5960 S Jonsson     - 1644 U Lövström    3-1 tons: 3-1
S2 5957 P Carakitsos   - 332 J Engström    0-3 tons: 2-6
D2 682 D Pakjoo     | 6472 M Bohman     
D2 2119 V Baldissara   | 6054 M Pettersson   2-3
S3 2119 V Baldissara   - 6054 M Pettersson   0-3 tons: 2-3
S4 682 D Pakjoo     - 6472 M Bohman     0-3 tons: 4-5
D3 2339 D Sigfalk     | 3836 S Ritzén     
D3 5953 E Hoffman     | 6476 T Strömberg    3-1
S5 2339 D Sigfalk     - 6476 T Strömberg    1-3 tons: 4-3
S6 5953 E Hoffman     - 3836 S Ritzén     2-3 tons: 7-9
Bra spel: [332-14][1644-14][6472-17][6054-1]
     [6054-17][5953-1]


omg: 14
RONDO - SÅGAR 5-5 17-19

D1 1326 C Ljungh     | 6046 U Frövall    
D1 4865 K Dagudde     | 2009 Z Ljuboie     3-1
S1 1326 C Ljungh     - 6046 U Frövall     0-3 tons: 1-5
S2 4865 K Dagudde     - 2009 Z Ljuboie     3-1 tons: 10-1
D2 2167 P Sjögren     | 2010 P Strandqvist  
D2 3809 T Borwin     | 132 T Westin     0-3
S3 3809 T Borwin     - 2010 P Strandqvist   1-3 tons: 1-5
S4 2167 P Sjögren     - 132 T Westin     0-3 tons: 3-6
D3 1555 C Lehto      | 2209 Z Trkulja    
D3 1584 P Dahl      | 2558 C Norin      1-3
S5 1584 P Dahl      - 2558 C Norin      3-1 tons: 3-1
S6 1555 C Lehto      - 2209 Z Trkulja     3-1 tons: 7-5
AD 1555 C Lehto      | 6046 U Frövall    
AD 2167 P Sjögren     | 2010 P Strandqvist   3-0
Bra spel: [6046-1][4865-18][2010-1][2010-18]
     [1555-16]


omg: 14
POWER - MAMMAS 4-6 18-21

D1 1186 R Rosengren    | 1401 J Virolainen   
D1 2204 V Milovanovic   | 6546 J Mäyrämäki    1-3
S1 2204 V Milovanovic   - 1401 J Virolainen   1-3 tons: 2-3
S2 1186 R Rosengren    - 6546 J Mäyrämäki    1-3 tons: 1-5
D2 1178 K Nordmark    | 5996 G Nylund     
D2 2891 P Bexelius    | 1764 R Millberg    0-3
S3 2891 P Bexelius    - 5996 G Nylund     3-1 tons: 7-6
S4 1178 K Nordmark    - 1764 R Millberg    2-3 tons: 4-2
D3 1175 M Frykman     | 1512 J Virolainen   
D3 2415 R Dunér      | 166 M Shreiber    3-1
S5 1175 M Frykman     - 1512 J Virolainen   3-0 tons: 5-3
S6 2415 R Dunér      - 166 M Shreiber    3-1 tons: 3-1
AD 2891 P Bexelius    | 5996 G Nylund     
AD 1175 M Frykman     | 6546 J Mäyrämäki    1-3
Bra spel: [6546-18][6546-115][2891-18]


omg: 14
TTVH - TYRESÖ 6-4 23-15

D1 1380 M Vaittinen    | 6004 S Bergström   
D1 3138 S Svedberg    | 2137 J Rikala     2-3
S1 3138 S Svedberg    - 6004 S Bergström    2-3 tons: 5-5
S2 1380 M Vaittinen    - 2137 J Rikala     3-1 tons: 3-5
D2 1493 P Lindell     | 2378 T Edmark     
D2 1491 S Rosén      | 2181 B Torsteinsson  3-1
S3 1491 S Rosén      - 2378 T Edmark     3-0 tons: 8-6
S4 1493 P Lindell     - 2181 B Torsteinsson  3-1 tons: 5-2
D3 5165 S Fougner     | 307 R Mattsson    
D3 5124 C Johansson    | 6096 T Bergström    1-3
S5 5124 C Johansson    - 307 R Mattsson    3-0 tons: 6-2
S6 5165 S Fougner     - 6096 T Bergström    0-3 tons: 2-5
AD 1491 S Rosén      | 6096 T Bergström   
AD 1493 P Lindell     | 2181 B Torsteinsson  3-0
Bra spel: [1493-18][1491-18][1491-13][2181-1]
     [5124-114]


omg: 15
TYRESÖ - MAMMAS 8-1 24-9

D1 6004 S Bergström    | 6546 J Mäyrämäki   
D1 2137 J Rikala     | 1401 J Virolainen   3-2
S1 6004 S Bergström    - 6546 J Mäyrämäki    3-1 tons: 6-9
S2 2137 J Rikala     - 1512 J Virolainen   3-0 tons: 4-6
D2 6096 T Bergström    | 5996 G Nylund     
D2 307 R Mattsson    | 1764 R Millberg    3-0
S3 6096 T Bergström    - 5996 G Nylund     0-3 tons: 4-5
S4 307 R Mattsson    - 1764 R Millberg    3-0 tons: 3-0
D3 2181 B Torsteinsson  | 899 M Häll      
D3 2378 T Edmark     | 166 M Shreiber    3-1
S5 2181 B Torsteinsson  - 899 M Häll      3-1 tons: 5-3
S6 2378 T Edmark     - 166 M Shreiber    3-1 tons: 7-4
Bra spel: [6004-16][6096-1][6096-14][307-1]
     [307-14][2181-17][2378-18][6546-17]
     [1401-17][5996-17]


omg: 15
SÅGAR - POWER 7-2 22-9

D1 2010 P Strandqvist   | 2204 V Milovanovic  
D1 6046 U Frövall     | 1178 K Nordmark    3-1
S1 2010 P Strandqvist   - 862 R Starkenberg   3-0 tons: 3-0
S2 6046 U Frövall     - 2204 V Milovanovic   3-0 tons: 7-4
D2 2209 Z Trkulja     | 862 R Starkenberg  
D2 2558 C Norin      | 1186 R Rosengren    3-0
S3 2558 C Norin      - 2891 P Bexelius    0-3 tons: 3-7
S4 2209 Z Trkulja     - 1186 R Rosengren    1-3 tons: 3-3
D3 132 T Westin     | 2891 P Bexelius    
D3 312 H Nilsson     | 2157 S Kvarnehag    3-1
S5 132 T Westin     - 2157 S Kvarnehag    3-1 tons: 10-3
S6 312 H Nilsson     - 1178 K Nordmark    3-0 tons: 2-3
Bra spel: [2209-1][132-18][312-18][132-1]
     [132-14][132-15][2891-18]


omg: 15
BUSSIG - RONDO 8-1 26-9

D1 1307 L Säkkinen    | 2167 P Sjögren    
D1 332 J Engström    | 1584 P Dahl      3-0
S1 332 J Engström    - 1584 P Dahl      3-0 tons: 5-0
S2 1307 L Säkkinen    - 2167 P Sjögren     3-2 tons: 9-7
D2 6054 M Pettersson   | 3773 A Persson    
D2 6472 M Bohman     | 3809 T Borwin     3-0
S3 6472 M Bohman     - 3809 T Borwin     3-0 tons: 4-2
S4 6054 M Pettersson   - 3773 A Persson     3-1 tons: 7-1
D3 6476 T Strömberg    | 4865 K Dagudde    
D3 3836 S Ritzén     | 1555 C Lehto      3-1
S5 3836 S Ritzén     - 1555 C Lehto      3-2 tons: 5-4
S6 6476 T Strömberg    - 4865 K Dagudde     2-3 tons: 2-5
Bra spel: [332-15][1307-18][3472-1][3836-17]


omg: 15
PINDOS - ÅSÖ 8-1 24-9

D1 5665 B Hedström    | 5960 S Jonsson    
D1 6216 C Sundgren    | 2119 V Baldissara   3-0
S1 5665 B Hedström    - 5960 S Jonsson     3-0 tons: 5-2
S2 6216 C Sundgren    - 2119 V Baldissara   3-1 tons: 6-1
D2 1164 T Björk      | 682 D Pakjoo     
D2 6656 M Österberg    | 2462 E Harila     3-0
S3 1164 T Björk      - 682 D Pakjoo     3-2 tons: 10-9
S4 6656 M Österberg    - 2462 E Harila     0-3 tons: 3-7
D3 1598 P Åkesson     | 2339 D Sigfalk    
D3 3910 T Larsson     | 5953 E Hoffman     3-1
S5 1598 P Åkesson     - 2339 D Sigfalk     3-0 tons: 2-1
S6 3910 T Larsson     - 5954 B Broström    3-2 tons: 10-4
Bra spel: [6216-1][6216-18][1598-15][3910-15]
     [3910-1][3910-17][682-18]


omg: 15
OASEN - VICTOR 3-6 15-23

D1 1517 B Andersson    | 2091 P Tillberg    
D1 511 K Schering    | 5913 J Eliasson    3-1
S1 511 K Schering    - 2091 P Tillberg    1-3 tons: 5-5
S2 1517 B Andersson    - 5913 J Eliasson    2-3 tons: 4-5
D2 3483 G Wallin     | 2081 P Johansson   
D2 2352 T Sjöberg     | 1816 U Flemmich    3-2
S3 2352 T Sjöberg     - 1816 U Flemmich    0-3 tons: 5-3
S4 3483 G Wallin     - 2081 P Johansson    3-2 tons: 11-4
D3 3273 K Hverven     | 2407 A Andersson   
D3 2353 R Lenngren    | 2607 R Åsberg     0-3
S5 2353 R Lenngren    - 2407 A Andersson    1-3 tons: 6-5
S6 3273 K Hverven     - 2607 R Åsberg     2-3 tons: 9-12
Bra spel: [1517-18][3483-1][3483-15][3273-1]
     [3273-14][2091-17][5913-17][2407-17]
     [2607-17][2407-18][2607-18][2607-16]
     [2607-17]


omg: 15
TTVH - TIME 6-4 22-16

D1 1491 S Rosén      | 289 K Högwall    
D1 1493 P Lindell     | 1461 G Marcius     3-1
S1 1493 P Lindell     - 289 K Högwall     1-3 tons: 8-10
S2 1491 S Rosén      - 1461 G Marcius     3-0 tons: 6-6
D2 3138 S Svedberg    | 1416 T Tuominen    
D2 1380 M Vaittinen    | 115 G Andersson    3-0
S3 1380 M Vaittinen    - 1416 T Tuominen    1-3 tons: 4-6
S4 3138 S Svedberg    - 115 G Andersson    3-1 tons: 7-4
D3 617 C Nyberg     | 1916 T Söderström   
D3 5124 C Johansson    | 538 T Ahlevad     1-3
S5 5124 C Johansson    - 1916 T Söderström   1-3 tons: 5-4
S6 617 C Nyberg     - 538 T Ahlevad     3-2 tons: 7-4
Bra spel: [1491-1][1491-18][1493-18][1493-18]
     [1491-14][1491-17][3138-18][1380-18]
     [1380-1][3183-1][3183-15][3183-121]
     [3183-17][617-16][1416-17]


omg: 16
ÅSÖ - OASEN 2-7 11-22

D1 682 D Pakjoo     | 2353 R Lenngren    
D1 2462 E Harila     | 1517 B Andersson    3-1
S1 2462 E Harila     - 1517 B Andersson    3-0 tons: 6-3
S2 682 D Pakjoo     - 2353 R Lenngren    2-3 tons: 4-6
D2 2339 D Sigfalk     | 511 K Schering    
D2 2119 V Baldissara   |  46 T Valtonen    1-3
S3 2119 V Baldissara   -  46 T Valtonen    0-3 tons: 1-3
S4 2339 D Sigfalk     - 511 K Schering    0-3 tons: 2-8
D3 5960 S Jonsson     | 3483 G Wallin     
D3 5953 E Hoffman     | 2352 T Sjöberg     2-3
S5 5953 E Hoffman     - 3483 G Wallin     0-3 tons: 1-5
S6 5960 S Jonsson     - 2352 T Sjöberg     0-3 tons: 1-4


omg: 16
RONDO - PINDOS 1-8 9-26

D1 2167 P Sjögren     | 5665 B Hedström    
D1 4865 K Dagudde     | 6216 C Sundgren    1-3
S1 4865 K Dagudde     - 5665 B Hedström    1-3 tons: 3-2
S2 2167 P Sjögren     - 6216 C Sundgren    1-3 tons: 4-5
D2 3809 T Borwin     | 1164 T Björk     
D2 3773 A Persson     | 6656 M Österberg    1-3
S3 3773 A Persson     - 1164 T Björk      0-3 tons: 1-6
S4 3809 T Borwin     - 6656 M Österberg    1-3 tons: 1-4
D3 1555 C Lehto      | 1598 P Åkesson    
D3 1584 P Dahl      | 3910 T Larsson     1-3
S5 1555 C Lehto      - 1598 P Åkesson     3-2 tons: 7-8
S6 1584 P Dahl      - 3910 T Larsson     0-3 tons: 3-3
Bra spel: [6216-17][1598-17][3910-17]


omg: 16
POWER - BUSSIG 2-7 9-22

D1 2204 V Milovanovic   | 1307 L Säkkinen    
D1 1178 K Nordmark    | 332 J Engström    0-3
S1 2204 V Milovanovic   - 1307 L Säkkinen    1-3 tons: 4-2
S2 1178 K Nordmark    - 332 J Engström    0-3 tons: 2-7
D2 1186 R Rosengren    | 6472 M Bohman     
D2 2891 P Bexelius    | 6054 M Pettersson   1-3
S3 1186 R Rosengren    - 6054 M Pettersson   0-3 tons: 1-3
S4 2891 P Bexelius    - 6472 M Bohman     3-0 tons: 4-4
D3 1175 M Frykman     | 3836 S Ritzén     
D3 2157 S Kvarnehag    | 6476 T Strömberg    1-3
S5 1175 M Frykman     - 6476 T Strömberg    3-1 tons: 3-3
S6 2157 S Kvarnehag    - 3836 S Ritzén     0-3 tons: 6-3
Bra spel: [2891-113][6472-1][1307-18][332-18]


omg: 16
MAMMAS - SÅGAR 6-3 19-15

D1 1764 R Millberg    | 312 H Nilsson    
D1 5996 G Nylund     | 6046 U Frövall     3-2
S1 1764 R Millberg    - 6046 U Frövall     0-3 tons: 4-4
S2 5996 G Nylund     - 312 H Nilsson     3-0 tons: 9-1
D2 6546 J Mäyrämäki    | 2209 Z Trkulja    
D2 899 M Häll      | 2558 C Norin      3-1
S3 6546 J Mäyrämäki    - 2209 Z Trkulja     3-1 tons: 6-3
S4 899 M Häll      - 2558 C Norin      3-0 tons: 2-1
D3 1512 J Virolainen   | 2010 P Strandqvist  
D3 166 M Shreiber    | 132 T Westin     0-3
S5 1512 J Virolainen   - 132 T Westin     1-3 tons: 4-5
S6 166 M Shreiber    - 2010 P Strandqvist   3-2 tons: 6-5
Bra spel: [132-1][2010-1][6046-18][312-18]
     [6046-18]


omg: 16
VICTOR - TTVH 5-5 20-20

D1 2091 P Tillberg    | 1380 M Vaittinen   
D1 2081 P Johansson    | 3138 S Svedberg    0-3
S1 2091 P Tillberg    - 3138 S Svedberg    2-3 tons: 4-9
S2 2081 P Johansson    - 1380 M Vaittinen    2-3 tons: 8-9
D2 1816 U Flemmich    | 1491 S Rosén     
D2 5913 J Eliasson    | 1493 P Lindell     1-3
S3 1816 U Flemmich    - 1493 P Lindell     3-1 tons: 7-6
S4 5913 J Eliasson    - 1491 S Rosén      3-2 tons: 7-9
D3 2607 R Åsberg     | 617 C Nyberg     
D3 2407 A Andersson    | 2253 M Karlsson    3-1
S5 2607 R Åsberg     - 2253 M Karlsson    3-1 tons: 8-1
S6 2407 A Andersson    - 617 C Nyberg     3-0 tons: 5-3
Bra spel: [2081-1][2607-1][1380-1][1491-1]
     [1493-1][1816-18][2607-17][2407-17]
     [2607-18][2407-15][2407-156][3138-15]
     [1491-17][3138-120]


omg: 16
TIME - TYRESÖ 6-4 21-18

D1 1416 T Tuominen    | 2137 J Rikala     
D1 538 T Ahlevad     | 6004 S Bergström    3-0
S1 1416 T Tuominen    - 2137 J Rikala     0-3 tons: 3-5
S2 538 T Ahlevad     - 6004 S Bergström    0-3 tons: 2-2
D2 1461 G Marcius     | 6096 T Bergström   
D2 289 K Högwall     | 307 R Mattsson    3-0
S3 1461 G Marcius     - 6096 T Bergström    1-3 tons: 3-9
S4 289 K Högwall     - 307 R Mattsson    3-2 tons: 9-2
D3 6269 B Jensen     | 2181 B Torsteinsson  
D3 115 G Andersson    | 2378 T Edmark     3-1
S5 6269 B Jensen     - 2181 B Torsteinsson  2-3 tons: 6-6
S6 115 G Andersson    - 2378 T Edmark     3-2 tons: 10-2
Bra spel: [289-13][6269-17][115-17][6096-16]


omg: 17
TYRESÖ - SÅGAR 6-3 21-16

D1 6004 S Bergström    | 2209 Z Trkulja    
D1 2378 T Edmark     | 2558 C Norin      3-1
S1 6004 S Bergström    - 2558 C Norin      3-2 tons: 7-5
S2 2378 T Edmark     - 2209 Z Trkulja     3-1 tons: 4-6
D2 2181 B Torsteinsson  | 6046 U Frövall    
D2 6096 T Bergström    | 2546 T Tötterman    3-2
S3 2181 B Torsteinsson  - 2546 T Tötterman    3-0 tons: 3-1
S4 6096 T Bergström    - 6046 U Frövall     3-1 tons: 8-4
D3 2137 J Rikala     | 2010 P Strandqvist  
D3 307 R Mattsson    | 132 T Westin     2-3
S5 2137 J Rikala     - 132 T Westin     0-3 tons: 1-7
S6 307 R Mattsson    - 2010 P Strandqvist   1-3 tons: 6-4
Bra spel: [2378-118][6096-1][6096-18][6096-17]
     [2204-18][132-1][132-16][132-15]


omg: 17
BUSSIG - MAMMAS 5-5 22-19

D1 1307 L Säkkinen    | 1512 J Virolainen   
D1 332 J Engström    | 1401 J Virolainen   2-3
S1 332 J Engström    - 1401 J Virolainen   3-2 tons: 11-3
S2 1307 L Säkkinen    - 1512 J Virolainen   2-3 tons: 7-10
D2 3836 S Ritzén     | 6546 J Mäyrämäki   
D2 6476 T Strömberg    | 5996 G Nylund     2-3
S3 6476 T Strömberg    - 6546 J Mäyrämäki    0-3 tons: 4-6
S4 3836 S Ritzén     - 5996 G Nylund     3-0 tons: 4-1
D3 6472 M Bohman     | 899 M Häll      
D3 6054 M Pettersson   | 166 M Shreiber    3-1
S5 6054 M Pettersson   - 899 M Häll      3-1 tons: 3-3
S6 6472 M Bohman     - 166 M Shreiber    3-0 tons: 5-0
Bra spel: [332-15][1307-15][3836-1][3836-15]
     [6546-18]


omg: 17
PINDOS - POWER 5-5 19-18

D1 1164 T Björk      | 2891 P Bexelius    
D1 6656 M Österberg    | 2415 R Dunér      1-3
S1 1164 T Björk      - 2891 P Bexelius    0-3 tons: 4-7
S2 6656 M Österberg    - 2415 R Dunér      1-3 tons: 4-5
D2 5665 B Hedström    | 1178 K Nordmark    
D2 6216 C Sundgren    | 1186 R Rosengren    3-0
S3 5665 B Hedström    - 1186 R Rosengren    3-1 tons: 5-1
S4 6216 C Sundgren    - 1178 K Nordmark    3-0 tons: 9-0
D3 1598 P Åkesson     | 1175 M Frykman    
D3 3910 T Larsson     | 2204 V Milovanovic   3-0
S5 1598 P Åkesson     - 2204 V Milovanovic   2-3 tons: 8-4
S6 3910 T Larsson     - 1175 M Frykman     0-3 tons: 4-2
Bra spel: [5665-1][5665-18][6216-18][6216-17]
     [1598-18][3910-18][3910-142][2891-135]
     [2415-18][2415-116][2204-18][2204-113]
     [6216-18]


omg: 17
OASEN - RONDO 7-2 23-11

D1 2353 R Lenngren    | 2167 P Sjögren    
D1 511 K Schering    | 1555 C Lehto      2-3
S1 2353 R Lenngren    - 2167 P Sjögren     3-1 tons: 7-3
S2 511 K Schering    - 1555 C Lehto      0-3 tons: 4-8
D2 3483 G Wallin     | 4865 K Dagudde    
D2 2352 T Sjöberg     | 4158 J Klavetoft    3-2
S3 2352 T Sjöberg     - 4865 K Dagudde     3-2 tons: 7-5
S4 3483 G Wallin     - 3809 T Borwin     3-0 tons: 6-2
D3 1517 B Andersson    | 1584 P Dahl      
D3 3273 K Hverven     | 3773 A Persson     3-0
S5 3273 K Hverven     - 1584 P Dahl      3-0 tons: 5-1
S6 1517 B Andersson    - 3773 A Persson     3-0 tons: 5-2
Bra spel: [511-2][2352-17][3483-1][3483-14]
     [1517-14][4865-18]


omg: 17
TTVH - ÅSÖ 7-2 19-9

S1 617 C Nyberg     - 5958 D Staffan     3-0 tons: 4-2
D2 1493 P Lindell     | 5960 S Jonsson    
D2 1491 S Rosén      | 5953 E Hoffman     3-0
S3 1491 S Rosén      - 5960 S Jonsson     3-1 tons: 9-4
S4 1493 P Lindell     - 5953 E Hoffman     3-0 tons: 4-3
D3 1380 M Vaittinen    | 2339 D Sigfalk    
D3 3138 S Svedberg    | 2462 E Harila     2-3
S5 3138 S Svedberg    - 2339 D Sigfalk     3-2 tons: 6-3
S6 1380 M Vaittinen    - 2462 E Harila     2-3 tons: 7-0
Bra spel: [617-18][1493-18][1491-18][5960-1]


omg: 17
TIME - VICTOR 5-5 23-23

D1 1416 T Tuominen    | 2091 P Tillberg    
D1 538 T Ahlevad     | 2081 P Johansson    3-2
S1 538 T Ahlevad     - 2091 P Tillberg    3-2 tons: 6-5
S2 1416 T Tuominen    - 2081 P Johansson    2-3 tons: 5-6
D2 289 K Högwall     | 5913 J Eliasson    
D2 2138 J Sundberg    | 1816 U Flemmich    3-1
S3 2138 J Sundberg    - 5913 J Eliasson    2-3 tons: 3-6
S4 289 K Högwall     - 1816 U Flemmich    3-2 tons: 7-5
D3 1461 G Marcius     | 2607 R Åsberg     
D3 6269 B Jensen     | 2407 A Andersson    1-3
S5 1461 G Marcius     - 2407 A Andersson    1-3 tons: 6-6
S6 6269 B Jensen     - 2607 R Åsberg     2-3 tons: 7-7
Bra spel: [1416-1][538-16][1461-18][5913-18]


omg: 18
POWER - OASEN 5-5 21-21

D1 2415 R Dunér      | 2352 T Sjöberg    
D1 2891 P Bexelius    | 3483 G Wallin     3-1
S1 2415 R Dunér      - 2352 T Sjöberg     1-3 tons: 5-5
S2 2891 P Bexelius    - 3483 G Wallin     3-2 tons: 10-10
D2 1178 K Nordmark    | 511 K Schering    
D2 1186 R Rosengren    | 2353 R Lenngren    1-3
S3 1178 K Nordmark    - 511 K Schering    3-0 tons: 2-3
S4 1186 R Rosengren    - 2353 R Lenngren    2-3 tons: 3-3
D3 1175 M Frykman     | 1517 B Andersson   
D3 2204 V Milovanovic   | 3273 K Hverven     2-3
S5 1175 M Frykman     - 1517 B Andersson    3-2 tons: 4-3
S6 2204 V Milovanovic   - 3273 K Hverven     0-3 tons: 3-7
Bra spel: [2891-1][3483-17][2353-1][511-17]
     [2353-17]


omg: 18
MAMMAS - PINDOS 2-7 13-23

D1 1401 J Virolainen   | 5665 B Hedström    
D1 899 M Häll      | 6216 C Sundgren    1-3
S1 1401 J Virolainen   - 5665 B Hedström    1-3 tons: 1-4
S2 899 M Häll      - 6216 C Sundgren    0-3 tons: 5-5
D2 5996 G Nylund     | 1164 T Björk     
D2 6546 J Mäyrämäki    | 6656 M Österberg    3-0
S3 5996 G Nylund     - 1164 T Björk      2-3 tons: 9-10
S4 6546 J Mäyrämäki    - 6656 M Österberg    2-3 tons: 8-5
D3 1512 J Virolainen   | 3910 T Larsson    
D3 166 M Shreiber    | 1598 P Åkesson     0-3
S5 1512 J Virolainen   - 3910 T Larsson     3-2 tons: 4-9
S6 166 M Shreiber    - 1598 P Åkesson     1-3 tons: 3-3
Bra spel: [1164-16][6656-18][6656-155][3910-1]


omg: 18
SÅGAR - BUSSIG 4-6 14-21

D1 2558 C Norin      | 1307 L Säkkinen    
D1 2546 T Tötterman    | 332 J Engström    0-3
S1 2558 C Norin      - 1307 L Säkkinen    0-3 tons: 1-3
S2 2546 T Tötterman    - 332 J Engström    0-3 tons: 2-7
D2 2209 Z Trkulja     | 6472 M Bohman     
D2 6046 U Frövall     | 6054 M Pettersson   0-3
S3 2209 Z Trkulja     - 6054 M Pettersson   1-3 tons: 8-6
S4 6046 U Frövall     - 6472 M Bohman     3-1 tons: 3-5
D3 2010 P Strandqvist   | 3836 S Ritzén     
D3 132 T Westin     | 6476 T Strömberg    3-0
S5 2010 P Strandqvist   - 6476 T Strömberg    3-1 tons: 6-5
S6 132 T Westin     - 3836 S Ritzén     3-1 tons: 6-7
Bra spel: [2010-17][132-17][2010-18][132-18]
     [2010-13][132-1][132-17][332-2]
     [332-13]


omg: 18
ÅSÖ - TIME 1-8 7-26

D1 6651 T Hirsch     | 1416 T Tuominen    
D1 5958 D Staffan     | 538 T Ahlevad     0-3
S1 5958 D Staffan     - 1416 T Tuominen    0-3 tons: 0-4
S2 6651 T Hirsch     - 538 T Ahlevad     0-3 tons: 2-4
D2 5960 S Jonsson     | 115 G Andersson   
D2 5953 E Hoffman     | 1461 G Marcius     1-3
S3 5953 E Hoffman     - 1461 G Marcius     1-3 tons: 2-4
S4 5960 S Jonsson     - 115 G Andersson    2-3 tons: 6-7
D3 2339 D Sigfalk     | 289 K Högwall    
D3 2462 E Harila     | 6269 B Jensen     0-3
S5 2339 D Sigfalk     - 6269 B Jensen     0-3 tons: 4-4
S6 2462 E Harila     - 289 K Högwall     3-2 tons: 10-12
Bra spel: [2462-17][115-13][289-17][289-18]


omg: 18
RONDO - TTVH 1-8 11-26

D1 2167 P Sjögren     | 1493 P Lindell    
D1 1326 C Ljungh     | 1491 S Rosén      1-3
S1 2167 P Sjögren     - 1491 S Rosén      0-3 tons: 5-9
S2 1326 C Ljungh     - 1493 P Lindell     1-3 tons: 5-8
D2 1584 P Dahl      | 617 C Nyberg     
D2 3809 T Borwin     | 5124 C Johansson    2-3
S3 3773 A Persson     - 5124 C Johansson    1-3 tons: 3-0
S4 4865 K Dagudde     - 617 C Nyberg     3-2 tons: 4-4
D3 4865 K Dagudde     | 3138 S Svedberg    
D3 1555 C Lehto      | 1380 M Vaittinen    1-3
S5 1555 C Lehto      - 1380 M Vaittinen    2-3 tons: 6-8
S6 1584 P Dahl      - 3138 S Svedberg    0-3 tons: 2-3
Bra spel: [1493-17][1491-17][1493-18][1491-18]
     [1491-18][1493-17][3138-18][1380-18]
     [1380-17]


omg: 18
VICTOR - TYRESÖ 7-2 24-13

D1 2091 P Tillberg    | 2378 T Edmark     
D1 2081 P Johansson    | 6004 S Bergström    3-1
S1 2091 P Tillberg    - 2378 T Edmark     3-0 tons: 4-4
S2 2081 P Johansson    - 6004 S Bergström    3-2 tons: 10-2
D2 5913 J Eliasson    | 307 R Mattsson    
D2 1816 U Flemmich    | 997 M Bergström    3-2
S3 1816 U Flemmich    - 307 R Mattsson    3-1 tons: 12-3
S4 5913 J Eliasson    - 997 M Bergström    3-0 tons: 1-0
D3 2607 R Åsberg     | 6096 T Bergström   
D3 2407 A Andersson    | 2137 J Rikala     2-3
S5 2607 R Åsberg     - 6096 T Bergström    3-1 tons: 7-7
S6 2407 A Andersson    - 2137 J Rikala     1-3 tons: 1-6
Bra spel: [2091-1][2091-16][2081-16][2091-17]
     [2081-15][2081-120][2607-17][2407-17]
     [2607-17][6096-17]


omg: 19
TYRESÖ - BUSSIG 2-7 10-21

D1 2378 T Edmark     | 1307 L Säkkinen    
D1 1668 S Salminen    | 6472 M Bohman     1-3
S1 2378 T Edmark     - 6472 M Bohman     0-3 tons: 3-5
S2 1668 S Salminen    - 1307 L Säkkinen    0-3 tons: 1-6
D2 6004 S Bergström    | 3836 S Ritzén     
D2 6096 T Bergström    | 6054 M Pettersson   1-3
S3 6004 S Bergström    - 6054 M Pettersson   0-3 tons: 2-6
S4 6096 T Bergström    - 3836 S Ritzén     3-0 tons: 4-5
D3 2137 J Rikala     | 332 J Engström    
D3 307 R Mattsson    | 6476 T Strömberg    1-3
S5 2137 J Rikala     - 6476 T Strömberg    3-0 tons: 4-2
S6 307 R Mattsson    - 332 J Engström    1-3 tons: 1-8
Bra spel: [6096-1][6096-17][6472-1][1307-17]
     [3836-1][6054-1]


omg: 19
PINDOS - SÅGAR 6-4 22-14

D1 5665 B Hedström    | 2209 Z Trkulja    
D1 6216 C Sundgren    | 2010 P Strandqvist   3-1
S1 6216 C Sundgren    - 2209 Z Trkulja     3-0 tons: 6-4
S2 5665 B Hedström    - 2010 P Strandqvist   2-3 tons: 9-6
D2 5967 A Eriksson    | 2558 C Norin     
D2 6656 M Österberg    | 6046 U Frövall     0-3
S3 5967 A Eriksson    - 6046 U Frövall     1-3 tons: 1-4
S4 6656 M Österberg    - 2558 C Norin      3-0 tons: 3-3
D3 1164 T Björk      | 132 T Westin     
D3 3910 T Larsson     | 2006 D Milosavljevic  3-1
S5 1164 T Björk      - 132 T Westin     1-3 tons: 5-7
S6 3910 T Larsson     - 2006 D Milosavljevic  3-0 tons: 7-3
Bra spel: [5665-16][1164-1][2010-1][132-18]
     [2006-18][132-17]


omg: 19
OASEN - MAMMAS 6-3 21-14

D1 1517 B Andersson    | 6546 J Mäyrämäki   
D1 511 K Schering    | 5996 G Nylund     1-3
S1 511 K Schering    - 6546 J Mäyrämäki    1-3 tons: 7-4
S2 1517 B Andersson    - 5996 G Nylund     1-3 tons: 6-8
D2 2352 T Sjöberg     | 1401 J Virolainen   
D2 3483 G Wallin     | 1512 J Virolainen   3-1
S3 2352 T Sjöberg     - 1401 J Virolainen   3-2 tons: 4-7
S4 3483 G Wallin     - 1512 J Virolainen   3-2 tons: 10-5
D3 3273 K Hverven     | 166 M Shreiber    
D3 2353 R Lenngren    | 899 M Häll      3-0
S5 3273 K Hverven     - 166 M Shreiber    3-0 tons: 5-5
S6 2353 R Lenngren    - 899 M Häll      3-0 tons: 6-1
Bra spel: [2352-1][2352-16][3483-16][2352-116]
     [3483-15]


omg: 19
TTVH - POWER 6-3 23-14

D1 1380 M Vaittinen    | 1186 R Rosengren   
D1 3138 S Svedberg    | 1178 K Nordmark    3-0
S1 3138 S Svedberg    - 1186 R Rosengren    3-0 tons: 2-4
S2 1380 M Vaittinen    - 1178 K Nordmark    3-0 tons: 3-4
D2 1493 P Lindell     | 2891 P Bexelius    
D2 1491 S Rosén      | 2415 R Dunér      3-2
S3 1491 S Rosén      - 2415 R Dunér      3-1 tons: 8-2
S4 1493 P Lindell     - 2891 P Bexelius    3-2 tons: 8-10
D3 617 C Nyberg     | 1175 M Frykman    
D3 5124 C Johansson    | 2204 V Milovanovic   1-3
S5 5124 C Johansson    - 1175 M Frykman     2-3 tons: 3-3
S6 617 C Nyberg     - 2204 V Milovanovic   2-3 tons: 5-7
Bra spel: [2891-1][1380-17][1380-118][1493-120]


omg: 19
TIME - RONDO 8-1 24-9

D1 289 K Högwall     | 1555 C Lehto     
D1 1461 G Marcius     | 2167 P Sjögren     3-0
S1 289 K Högwall     - 1555 C Lehto      0-3 tons: 5-8
S2 1461 G Marcius     - 2167 P Sjögren     3-2 tons: 6-6
D2 1416 T Tuominen    | 1584 P Dahl      
D2 538 T Ahlevad     | 3773 A Persson     3-1
S3 1416 T Tuominen    - 1584 P Dahl      3-1 tons: 6-2
S4 538 T Ahlevad     - 3773 A Persson     3-0 tons: 4-1
D3 6269 B Jensen     | 4865 K Dagudde    
D3 115 G Andersson    | 3809 T Borwin     3-0
S5 6269 B Jensen     - 3809 T Borwin     3-0 tons: 3-2
S6 115 G Andersson    - 4865 K Dagudde     3-2 tons: 8-6
Bra spel: [289-15][1461-15][289-16][1461-16]
     [1461-116][1416-1][6269-114][1555-14]
     [1555-18]


omg: 19
VICTOR - ÅSÖ 7-2 25-13

D1 2091 P Tillberg    | 2462 E Harila     
D1 2081 P Johansson    | 6651 T Hirsch     2-3
S1 2091 P Tillberg    - 6651 T Hirsch     3-0 tons: 4-1
S2 2081 P Johansson    - 2462 E Harila     2-3 tons: 10-7
D2 5913 J Eliasson    | 5960 S Jonsson    
D2 1816 U Flemmich    | 5958 D Staffan     3-1
S3 1816 U Flemmich    - 5960 S Jonsson     3-1 tons: 6-2
S4 5913 J Eliasson    - 5958 D Staffan     3-0 tons: 5-1
D3 2607 R Åsberg     | 2339 D Sigfalk    
D3 2407 A Andersson    | 5953 E Hoffman     3-2
S5 2607 R Åsberg     - 5953 E Hoffman     3-1 tons: 6-4
S6 2407 A Andersson    - 2339 D Sigfalk     3-2 tons: 5-3
Bra spel: [5913-15][1816-15][5913-17][2462-17]
     [6651-17][6651-1][2462-1][2462-15]


omg: 20
RONDO - VICTOR 5-5 20-23

D1 4865 K Dagudde     | 2091 P Tillberg    
D1 2167 P Sjögren     | 2081 P Johansson    1-3
S1 2167 P Sjögren     - 2091 P Tillberg    3-2 tons: 6-5
S2 4865 K Dagudde     - 2081 P Johansson    2-3 tons: 6-4
D2 1584 P Dahl      | 5913 J Eliasson    
D2 3773 A Persson     | 1816 U Flemmich    1-3
S3 3773 A Persson     - 5913 J Eliasson    1-3 tons: 4-6
S4 1584 P Dahl      - 1816 U Flemmich    3-2 tons: 4-4
D3 1555 C Lehto      | 2607 R Åsberg     
D3 3809 T Borwin     | 2407 A Andersson    3-1
S5 3809 T Borwin     - 2607 R Åsberg     0-3 tons: 2-6
S6 1555 C Lehto      - 2407 A Andersson    3-1 tons: 4-3
Bra spel: [2167-128][2607-17]


omg: 20
POWER - TIME 2-7 8-23

D1 2415 R Dunér      | 1416 T Tuominen    
D1 2891 P Bexelius    | 1461 G Marcius     3-2
S1 2415 R Dunér      - 1461 G Marcius     1-3 tons: 3-3
S2 2891 P Bexelius    - 1416 T Tuominen    3-0 tons: 3-2
D2 1186 R Rosengren    | 538 T Ahlevad    
D2 1178 K Nordmark    | 289 K Högwall     0-3
S3 1186 R Rosengren    - 538 T Ahlevad     1-3 tons: 7-6
S4 1178 K Nordmark    - 289 K Högwall     0-3 tons: 1-8
D3 2204 V Milovanovic   | 1916 T Söderström   
D3 1175 M Frykman     | 6269 B Jensen     0-3
S5 2204 V Milovanovic   - 1916 T Söderström   0-3 tons: 3-6
S6 1175 M Frykman     - 6269 B Jensen     0-3 tons: 1-4
Bra spel: [289-16][538-18][1916-15][6269-15]
     [6269-118][1175-1][2891-1]


omg: 20
MAMMAS - TTVH 1-8 6-24

D1 166 M Shreiber    | 1380 M Vaittinen   
D1 1401 J Virolainen   | 3138 S Svedberg    0-3
S1 166 M Shreiber    - 3138 S Svedberg    0-3 tons: 1-5
S2 1401 J Virolainen   - 1380 M Vaittinen    0-3 tons: 3-6
D2 899 M Häll      | 1491 S Rosén     
D2 5996 G Nylund     | 1493 P Lindell     0-3
S3 899 M Häll      - 1493 P Lindell     0-3 tons: 3-5
S4 5996 G Nylund     - 1491 S Rosén      1-3 tons: 6-7
D3 6546 J Mäyrämäki    | 5124 C Johansson   
D3 1512 J Virolainen   | 617 C Nyberg     2-3
S5 6546 J Mäyrämäki    - 617 C Nyberg     3-0 tons: 4-3
S6 1512 J Virolainen   - 5124 C Johansson    0-3 tons: 1-4
Bra spel: [5124-1][1491-1][1491-18][1491-115]
     [5996-16]


omg: 20
ÅSÖ - TYRESÖ 3-5 13-16

D1 2462 E Harila     | 1668 S Salminen    
D1 5960 S Jonsson     | 6004 S Bergström    3-0
S1 5960 S Jonsson     - 1668 S Salminen    3-1 tons: 3-1
S2 2462 E Harila     - 6004 S Bergström    3-0 tons: 5-3
S4 5958 D Staffan     - 307 R Mattsson    0-3 tons: 2-7
D3 2339 D Sigfalk     | 2137 J Rikala     
D3 5953 E Hoffman     | 2378 T Edmark     2-3
S5 2339 D Sigfalk     - 2137 J Rikala     0-3 tons: 4-3
S6 5953 E Hoffman     - 2378 T Edmark     1-3 tons: 4-5
Bra spel: [2137-18]


omg: 20
SÅGAR - OASEN 6-4 21-22

D1 2546 T Tötterman    | 1517 B Andersson   
D1 6046 U Frövall     | 511 K Schering    2-3
S1 2546 T Tötterman    - 1517 B Andersson    3-2 tons: 4-5
S2 6046 U Frövall     - 511 K Schering    3-2 tons: 10-6
D2 2010 P Strandqvist   | 2352 T Sjöberg    
D2 2209 Z Trkulja     | 3483 G Wallin     3-1
S3 2209 Z Trkulja     - 3483 G Wallin     0-3 tons: 4-5
S4 2010 P Strandqvist   - 2352 T Sjöberg     3-1 tons: 7-6
D3 132 T Westin     | 3273 K Hverven    
D3 312 H Nilsson     | 2353 R Lenngren    0-3
S5 312 H Nilsson     - 3273 K Hverven     1-3 tons: 1-7
S6 132 T Westin     - 2353 R Lenngren    3-2 tons: 7-7
Bra spel: [2546-1][6046-13][2010-1][2010-17]
     [2010-120][132-16][1517-1][3273-17]


omg: 20
BUSSIG - PINDOS 6-4 21-16

D1 6474 S Omberg     | 4815 L Tollehed    
D1 6472 M Bohman     | 6656 M Österberg    3-0
S1 6472 M Bohman     - 4815 L Tollehed    3-0 tons: 6-6
S2 6474 S Omberg     - 6656 M Österberg    0-3 tons: 1-6
D2 6054 M Pettersson   | 6216 C Sundgren    
D2 3836 S Ritzén     | 5665 B Hedström    2-3
S3 3836 S Ritzén     - 6216 C Sundgren    3-1 tons: 7-6
S4 6054 M Pettersson   - 5665 B Hedström    1-3 tons: 6-8
D3 6476 T Strömberg    | 1598 P Åkesson    
D3 332 J Engström    | 3910 T Larsson     3-1
S5 332 J Engström    - 1598 P Åkesson     3-0 tons: 6-1
S6 6476 T Strömberg    - 3910 T Larsson     0-3 tons: 3-1
Bra spel: [6472-1][6474-18][6472-18][332-18]
     [5665-15]


omg: 21
TYRESÖ - PINDOS 1-8 8-25

D1 997 M Bergström    | 6216 C Sundgren    
D1 1668 S Salminen    | 5665 B Hedström    0-3
S1 997 M Bergström    - 6216 C Sundgren    0-3 tons: 2-2
S2 1668 S Salminen    - 5665 B Hedström    1-3 tons: 3-3
D2 6004 S Bergström    | 1164 T Björk     
D2 2378 T Edmark     | 6656 M Österberg    3-1
S3 6004 S Bergström    - 1164 T Björk      2-3 tons: 5-4
S4 2378 T Edmark     - 6656 M Österberg    0-3 tons: 3-3
D3 2137 J Rikala     | 1598 P Åkesson    
D3 307 R Mattsson    | 3910 T Larsson     0-3
S5 2137 J Rikala     - 1598 P Åkesson     2-3 tons: 4-5
S6 307 R Mattsson    - 3910 T Larsson     0-3 tons: 4-4
Bra spel: [997-1][2378-122]


omg: 21
OASEN - BUSSIG 4-6 17-22

D1 511 K Schering    | 332 J Engström    
D1 2353 R Lenngren    | 6476 T Strömberg    3-1
S1 511 K Schering    - 6476 T Strömberg    3-0 tons: 5-1
S2 2353 R Lenngren    - 332 J Engström    2-3 tons: 12-11
D2 3483 G Wallin     | 6474 S Omberg     
D2 2352 T Sjöberg     | 6054 M Pettersson   2-3
S3 2352 T Sjöberg     - 6054 M Pettersson   0-3 tons: 7-6
S4 3483 G Wallin     - 6474 S Omberg     3-1 tons: 5-3
D3 1517 B Andersson    | 3836 S Ritzén     
D3 3273 K Hverven     | 6472 M Bohman     1-3
S5 3273 K Hverven     - 6472 M Bohman     3-2 tons: 10-2
S6 1517 B Andersson    - 3836 S Ritzén     0-3 tons: 4-5
AD 3273 K Hverven     | 332 J Engström    
AD 511 K Schering    | 3836 S Ritzén     0-3
Bra spel: [2353-17][2353-18][2352-2][3483-1]
     [3483-13][3273-18][332-14][6476-14]
     [332-15][6474-15][6054-15][6054-1]
     [6054-13][3836-1][6054-18]


omg: 21
TTVH - SÅGAR 6-3 21-12

D1 1380 M Vaittinen    | 6046 U Frövall    
D1 3138 S Svedberg    | 2546 T Tötterman    3-0
S1 3138 S Svedberg    - 2546 T Tötterman    3-0 tons: 5-1
S2 1380 M Vaittinen    - 6046 U Frövall     3-2 tons: 7-6
D2 1493 P Lindell     | 2010 P Strandqvist  
D2 1491 S Rosén      | 2209 Z Trkulja     3-0
S3 1491 S Rosén      - 2010 P Strandqvist   3-1 tons: 9-6
S4 1493 P Lindell     - 2209 Z Trkulja     3-0 tons: 6-2
D3 617 C Nyberg     | 132 T Westin     
D3 5124 C Johansson    | 2558 C Norin      0-3
S5 5124 C Johansson    - 2558 C Norin      2-3 tons: 3-3
S6 617 C Nyberg     - 132 T Westin     1-3 tons: 6-5
Bra spel: [1380-17][1493-18][1491-18][6046-1]


omg: 21
TIME - MAMMAS 7-2 22-13

D1 289 K Högwall     | 5996 G Nylund     
D1 1416 T Tuominen    | 6546 J Mäyrämäki    3-2
S1 289 K Högwall     - 5996 G Nylund     3-0 tons: 5-3
S2 1416 T Tuominen    - 6546 J Mäyrämäki    3-2 tons: 10-7
D2 538 T Ahlevad     | 899 M Häll      
D2 115 G Andersson    | 166 M Shreiber    0-3
S3 538 T Ahlevad     - 899 M Häll      3-1 tons: 7-5
S4 115 G Andersson    - 166 M Shreiber    3-1 tons: 4-3
D3 1916 T Söderström   | 1401 J Virolainen   
D3 6269 B Jensen     | 1512 J Virolainen   3-1
S5 1916 T Söderström   - 1401 J Virolainen   3-0 tons: 5-2
S6 6269 B Jensen     - 1512 J Virolainen   1-3 tons: 9-1
Bra spel: [289-18][6269-16]


omg: 21
VICTOR - POWER 4-6 20-22

D1 2091 P Tillberg    | 2891 P Bexelius    
D1 2081 P Johansson    | 2415 R Dunér      2-3
S1 2091 P Tillberg    - 2891 P Bexelius    1-3 tons: 5-9
S2 2081 P Johansson    - 2415 R Dunér      2-3 tons: 7-8
D2 5913 J Eliasson    | 1178 K Nordmark    
D2 1816 U Flemmich    | 1186 R Rosengren    1-3
S3 1816 U Flemmich    - 1178 K Nordmark    3-0 tons: 7-1
S4 5913 J Eliasson    - 1186 R Rosengren    3-2 tons: 7-5
D3 2607 R Åsberg     | 1175 M Frykman    
D3 2407 A Andersson    | 2204 V Milovanovic   3-1
S5 2607 R Åsberg     - 1175 M Frykman     3-1 tons: 8-3
S6 2407 A Andersson    - 2204 V Milovanovic   1-3 tons: 3-4
AD 5913 J Eliasson    | 2415 R Dunér     
AD 2081 P Johansson    | 2891 P Bexelius    1-3
Bra spel: [2607-1][2607-16][2415-150][2891-18]
     [2415-18][2891-16][2415-1][2415-18]
     [1178-15][1186-15][1178-1]


omg: 21
ÅSÖ - RONDO 6-4 21-15

D1 5960 S Jonsson     | 2167 P Sjögren    
D1 2462 E Harila     | 1326 C Ljungh     3-0
S1 5960 S Jonsson     - 2167 P Sjögren     1-3 tons: 3-3
S2 2462 E Harila     - 1326 C Ljungh     3-0 tons: 6-1
D2 5958 D Staffan     | 4865 K Dagudde    
D2 6651 T Hirsch     | 1555 C Lehto      0-3
S3 5958 D Staffan     - 4865 K Dagudde     3-2 tons: 2-2
S4 6651 T Hirsch     - 1555 C Lehto      0-3 tons: 2-4
D3 2339 D Sigfalk     | 1584 P Dahl      
D3 5953 E Hoffman     | 3773 A Persson     3-0
S5 2339 D Sigfalk     - 1584 P Dahl      3-0 tons: 3-1
S6 5953 E Hoffman     - 3809 T Borwin     2-3 tons: 2-1
AD 5960 S Jonsson     | 1555 C Lehto     
AD 2462 E Harila     | 4865 K Dagudde     3-1
Bra spel: [2462-112][2167-1]


omg: 22
PINDOS - OASEN 5-5 18-21

D1 5665 B Hedström    | 3483 G Wallin     
D1 6656 M Österberg    | 3273 K Hverven     3-1
S1 5665 B Hedström    - 1517 B Andersson    3-1 tons: 3-4
S2 6656 M Österberg    - 3273 K Hverven     3-2 tons: 2-6
D2 3910 T Larsson     | 1517 B Andersson   
D2 6216 C Sundgren    | 2873 J Toivonen    3-2
S3 3910 T Larsson     - 2352 T Sjöberg     3-0 tons: 7-0
S4 6216 C Sundgren    - 3483 G Wallin     1-3 tons: 6-9
D3 1164 T Björk      | 511 K Schering    
D3 1598 P Åkesson     | 2353 R Lenngren    1-3
S5 1164 T Björk      - 511 K Schering    1-3 tons: 7-8
S6 1598 P Åkesson     - 2353 R Lenngren    0-3 tons: 3-8
AD 3910 T Larsson     |  0 T Larsson    
AD 6656 M Österberg    |  0 M Österberg    0-3
Bra spel: [6656-160][3910-152][1164-1][3273-17]
     [511-1][511-17][2353-18]


omg: 22
POWER - ÅSÖ 8-1 20-7

S2 2891 P Bexelius    - 1508 D Nelson     3-0 tons: 8-0
D2 1186 R Rosengren    | 5958 D Staffan    
D2 1178 K Nordmark    | 6651 T Hirsch     3-0
S3 2415 R Dunér      - 5958 D Staffan     3-0 tons: 3-4
S4 1178 K Nordmark    - 6651 T Hirsch     3-2 tons: 3-2
D3 2204 V Milovanovic   | 2462 E Harila     
D3 1175 M Frykman     | 2339 D Sigfalk     3-1
S5 2204 V Milovanovic   - 2462 E Harila     2-3 tons: 3-7
S6 1175 M Frykman     - 2339 D Sigfalk     3-1 tons: 3-0
Bra spel: [2891-13][2891-17][2462-1][2462-16]


omg: 22
MAMMAS - VICTOR 3-6 14-21

D1 166 M Shreiber    | 2407 A Andersson   
D1 6546 J Mäyrämäki    | 2044 K Schützler    3-2
S1 166 M Shreiber    - 2044 K Schützler    1-3 tons: 4-3
S2 6546 J Mäyrämäki    - 2407 A Andersson    3-0 tons: 6-3
D2 5996 G Nylund     | 2081 P Johansson   
D2 1512 J Virolainen   | 1816 U Flemmich    2-3
S3 5996 G Nylund     - 2081 P Johansson    3-1 tons: 4-3
S4 1512 J Virolainen   - 1816 U Flemmich    0-3 tons: 1-6
D3 899 M Häll      | 5913 J Eliasson    
D3 1401 J Virolainen   | 2607 R Åsberg     0-3
S5 899 M Häll      - 5913 J Eliasson    2-3 tons: 4-5
S6 1401 J Virolainen   - 2607 R Åsberg     0-3 tons: 3-3
Bra spel: [166-17][6546-17][2081-1][1816-16]
     [5913-1][5913-18][2607-18]


omg: 22
SÅGAR - TIME 1-8 12-25

D1 6046 U Frövall     | 1461 G Marcius    
D1 2546 T Tötterman    | 1416 T Tuominen    2-3
S1 6046 U Frövall     - 1461 G Marcius     0-3 tons: 7-4
S2 2546 T Tötterman    - 538 T Ahlevad     2-3 tons: 1-8
D2 2209 Z Trkulja     | 289 K Högwall    
D2 2558 C Norin      | 1916 T Söderström   2-3
S3 2209 Z Trkulja     - 1916 T Söderström   2-3 tons: 4-7
S4 2558 C Norin      - 289 K Högwall     1-3 tons: 4-3
D3 132 T Westin     | 6269 B Jensen     
D3 2010 P Strandqvist   | 115 G Andersson    3-1
S5 2010 P Strandqvist   - 115 G Andersson    0-3 tons: 4-5
S6 132 T Westin     - 6269 B Jensen     0-3 tons: 6-5
Bra spel: [6046-1][6046-1][132-1][2209-18]
     [2558-18][2209-158][1461-18][1416-18]
     [1461-120][6269-16]


omg: 22
BUSSIG - TTVH 6-3 19-13

D1 6472 M Bohman     | 617 C Nyberg     
D1 1307 L Säkkinen    | 2286 P Elofsson    3-1
S1 1307 L Säkkinen    - 2286 P Elofsson    3-0 tons: 4-2
S2 6472 M Bohman     - 617 C Nyberg     3-0 tons: 3-2
D2 6476 T Strömberg    | 1380 M Vaittinen   
D2 332 J Engström    | 3138 S Svedberg    3-2
S3 332 J Engström    - 3138 S Svedberg    3-0 tons: 4-2
S4 6476 T Strömberg    - 1380 M Vaittinen    0-3 tons: 1-6
D3 3836 S Ritzén     | 1491 S Rosén     
D3 6054 M Pettersson   | 1493 P Lindell     0-3
S5 6054 M Pettersson   - 1493 P Lindell     3-1 tons: 13-7
S6 3836 S Ritzén     - 1491 S Rosén      1-3 tons: 6-8
Bra spel: [6472-1][6472-18][1380-18][1491-17]


omg: 22
RONDO - TYRESÖ 3-6 16-21

D1 2167 P Sjögren     | 6096 T Bergström   
D1 1584 P Dahl      | 6004 S Bergström    0-3
S1 2167 P Sjögren     - 6096 T Bergström    3-2 tons: 7-7
S2 1584 P Dahl      - 6004 S Bergström    0-3 tons: 2-4
D2 3773 A Persson     | 307 R Mattsson    
D2 3809 T Borwin     | 2181 B Torsteinsson  2-3
S3 4865 K Dagudde     - 307 R Mattsson    2-3 tons: 9-4
S4 3773 A Persson     - 2181 B Torsteinsson  2-3 tons: 5-5
D3 1555 C Lehto      | 2137 J Rikala     
D3 4865 K Dagudde     | 2378 T Edmark     3-0
S5 1555 C Lehto      - 2137 J Rikala     3-1 tons: 4-5
S6 3809 T Borwin     - 2378 T Edmark     1-3 tons: 2-4


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  132
Spelade singlar :  779
Spelade dubblar :  388
Avgörande dubblar:  46
Spelade set   : 4783
Summa tons    : 7231
Antal bra spel  :  780