Matchdetaljer i serie: 2B

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/09/00

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
LÄRKAN - BÅLSTA 7-2 16-10

S2 820 B Bergström    - 1859 J Sällström    3-1 tons: 4-3
D2 944 B Ekberg     | 1859 J Sällström   
D2 820 B Bergström    | 1292 L Engström    3-0
S3 1337 H Gustafsson   - 1290 S Andersson    3-0 tons: 4-1
S4 1233 R Nyqvist     - 1292 L Engström    3-1 tons: 3-4
D3 966 N Lindmark    | 1141 T Eriksson    
D3 674 J Elb       | 3466 R Södervall    0-3
S5 966 N Lindmark    - 1141 T Eriksson    3-2 tons: 8-2
S6 674 J Elb       - 3466 R Södervall    1-3 tons: 2-5
Bra spel: [1141-16][3466-1][3466-16]


omg: 1
MAD - GRÄNS 5-5 17-21

D1 1230 B Andersson    | 2640 M Andersson   
D1 1791 M Andersson    | 508 M Johansson    0-3
S1 1791 M Andersson    - 2640 M Andersson    1-3 tons: 2-6
S2 1230 B Andersson    - 508 M Johansson    3-2 tons: 6-3
D2 1232 V Pihlajämäki   | 512 T Karlberg    
D2 809 K Ståhl      | 215 D Böhlin     0-3
S3 1232 V Pihlajämäki   - 512 T Karlberg    1-3 tons: 1-6
S4 1715 J Sederblad    - 215 D Böhlin     0-3 tons: 1-4
D3 1571 K Nordström    | 1355 L Korhonen    
D3 838 S Kari      | 5271 M Fröjd      3-1
S5 838 S Kari      - 1355 L Korhonen    3-1 tons: 5-4
S6 1571 K Nordström    - 5271 M Fröjd      3-0 tons: 3-2
AD 838 S Kari      | 512 T Karlberg    
AD 1571 K Nordström    | 2640 M Andersson    3-2
Bra spel: [512-18]


omg: 1
SPDC - MANKAN 6-3 13-13

D1 2461 J Mickelsson   | 1864 J Larsson    
D1 4471 M Hautamäki    | 6434 R Kaliszczak   3-1
S1 4471 M Hautamäki    - 6434 R Kaliszczak   2-3 tons: 6-5
S2 2461 J Mickelsson   - 1864 J Larsson     2-3 tons: 2-4
D3 2212 R Gustafsson   | 1600 R Malm      
D3 608 B Björkman    | 3794 T Rauschenbach  3-1
S5 608 B Björkman    - 3794 T Rauschenbach  0-3 tons: 1-4
S6 2212 R Gustafsson   - 1600 R Malm      3-2 tons: 3-3
Bra spel: [4471-1]


omg: 1
NNDC - PICAS 6-3 22-16

D1 665 L Nilsson     | 2340 P Markkanen   
D1 2123 M Andersson    | 1595 H Andersson    3-1
S1 2123 M Andersson    - 2340 P Markkanen    2-3 tons: 4-4
S2 665 L Nilsson     - 1595 H Andersson    3-0 tons: 5-4
D2 2112 J Westin     | 1670 P Ramstedt    
D2 389 T Palonen     | 1837 M Modin      3-2
S3 917 R Jahrl      - 1670 P Ramstedt    1-3 tons: 2-4
S4 2112 J Westin     - 1837 M Modin      3-2 tons: 6-5
D3 1542 G Pettersson   | 1022 J Korva     
D3 6686 D Lidström    | 977 S Andersson    3-1
S5 543 P Gustavsson   - 1022 J Korva      1-3 tons: 4-6
S6 6686 D Lidström    - 977 S Andersson    3-1 tons: 4-2
Bra spel: [665-17][1595-17][665-18]


omg: 1
HUSBY - OBDT 4-6 15-21

D1 5799 R Johnsson    | 3593 R Hagel     
D1 2721 P Larsson     | 3021 M Pettersson   3-1
S1 5799 R Johnsson    - 3593 R Hagel      3-2 tons: 6-5
S2 2721 P Larsson     - 3021 M Pettersson   3-0 tons: 4-0
D2 5800 P Hoffman     | 3224 M Ryman     
D2 1478 T Johansson    | 252 F Friberg     0-3
S3 5800 P Hoffman     - 3224 M Ryman      0-3 tons: 4-3
S4 1478 T Johansson    - 252 F Friberg     0-3 tons: 5-2
D3 2685 M Larsson     | 3551 C Hill      
D3 4990 K Jätte      | 901 F Hill      0-3
S5 4990 K Jätte      - 3551 C Hill      3-0 tons: 2-2
S6 1995 I Evgin      - 901 F Hill      1-3 tons: 3-3
AD 5799 R Johnsson    | 901 F Hill      
AD 2721 P Larsson     | 252 F Friberg     2-3
Bra spel: [5799-117][252-17]


omg: 1
BIGBEN - PTDC 6-4 23-19

D1 1163 P Rosqvist    | 4798 D Bergman    
D1 6262 P Sonesson    | 2665 B Andreis     3-1
S1 1163 P Rosqvist    - 440 A Joandi     2-3 tons: 7-7
S2 6262 P Sonesson    - 4798 D Bergman     3-0 tons: 2-4
D2 4120 J Björk      | 2218 J Magnusson   
D2 6244 G Östlin     | 609 G Sandqvist    3-2
S3 4120 J Björk      - 609 G Sandqvist    1-3 tons: 5-7
S4 6244 G Östlin     - 2218 J Magnusson    2-3 tons: 5-6
D3  37 U Kristiansson  | 303 S Norrgård    
D3 3564 U Broström    | 3741 R Hamrén     3-2
S5  37 U Kristiansson  - 303 S Norrgård    3-2 tons: 8-4
S6 1422 M Widlund     - 3741 R Hamrén     0-3 tons: 0-2
AD  37 U Kristiansson  | 303 S Norrgård    
AD 4120 J Björk      | 2218 J Magnusson    3-0
Bra spel: [440-18][37-18][3564-18][37-18]


omg: 2
BÅLSTA - BIGBEN 2-7 15-23

D1 1290 S Andersson    | 6262 P Sonesson    
D1 2106 J Himanka     | 1163 P Rosqvist    3-1
S1 2106 J Himanka     - 6262 P Sonesson    3-1 tons: 1-4
S2 1859 J Sällström    - 1163 P Rosqvist    2-3 tons: 2-4
D2 1292 L Engström    | 6244 G Östlin     
D2 3001 P Högberg     | 4120 J Björk      1-3
S3 1292 L Engström    - 6244 G Östlin     1-3 tons: 1-5
S4 1141 T Eriksson    - 4120 J Björk      1-3 tons: 2-6
D3 1141 T Eriksson    |  37 U Kristiansson  
D3 3466 R Södervall    | 1422 M Widlund     0-3
S5 3466 R Södervall    - 1422 M Widlund     2-3 tons: 4-3
S6 3001 P Högberg     -  37 U Kristiansson  1-3 tons: 4-5
Bra spel: [2106-120][1859-1][3466-1][1422-18]


omg: 2
OBDT - LÄRKAN 4-6 24-23

D1 1148 A Rahmqvist    | 674 J Elb      
D1 868 P Lannerström   | 1337 H Gustafsson   2-3
S1 1148 A Rahmqvist    - 674 J Elb       3-2 tons: 4-8
S2 868 P Lannerström   - 1337 H Gustafsson   2-3 tons: 1-9
D2 252 F Friberg     | 820 B Bergström   
D2 3224 M Ryman      | 1233 R Nyqvist     3-2
S3 252 F Friberg     - 820 B Bergström    2-3 tons: 8-8
S4 3224 M Ryman      - 1233 R Nyqvist     3-0 tons: 2-4
D3 3551 C Hill      | 2032 U Cederblad   
D3 901 F Hill      | 966 N Lindmark    2-3
S5 3551 C Hill      - 2032 U Cederblad    3-1 tons: 4-3
S6 901 F Hill      - 966 N Lindmark    2-3 tons: 2-2
Bra spel: [674-1][674-16][1233-1]


omg: 2
PICAS - HUSBY 4-6 20-22

D1 426 K Molin      | 5799 R Johnsson    
D1 1022 J Korva      | 2721 P Larsson     3-1
S1 1022 J Korva      - 5799 R Johnsson    1-3 tons: 2-4
S2 426 K Molin      - 2721 P Larsson     3-1 tons: 7-3
D2 977 S Andersson    | 1478 T Johansson   
D2 1837 M Modin      | 656 N Bahram     3-1
S3 977 S Andersson    - 1478 T Johansson    3-1 tons: 6-1
S4 1837 M Modin      - 656 N Bahram     2-3 tons: 6-0
D3 1670 P Ramstedt    | 4990 K Jätte     
D3 1595 H Andersson    | 5800 P Hoffman     1-3
S5 1670 P Ramstedt    - 5800 P Hoffman     2-3 tons: 4-5
S6 1595 H Andersson    - 4990 K Jätte      1-3 tons: 6-7
Bra spel: [426-18][1022-18]


omg: 2
MANKAN - NNDC 3-6 19-23

D1 957 T Berg      | 6686 D Lidström    
D1 1765 K Hultlid     | 2124 D Tikos      2-3
S1 1765 K Hultlid     - 543 P Gustavsson   2-3 tons: 8-4
S2 957 T Berg      - 6686 D Lidström    1-3 tons: 5-5
D2 6434 R Kaliszczak   | 917 R Jahrl     
D2 1864 J Larsson     | 1706 L Uhlán      3-2
S3 1864 J Larsson     - 917 R Jahrl      3-2 tons: 7-7
S4 6434 R Kaliszczak   - 904 A Lindström    2-3 tons: 2-4
D3 1600 R Malm      | 2112 J Westin     
D3 3794 T Rauschenbach  | 389 T Palonen     1-3
S5 3794 T Rauschenbach  - 2112 J Westin     3-1 tons: 2-4
S6 1600 R Malm      - 1542 G Pettersson   2-3 tons: 2-7
Bra spel: [1542-1]


omg: 2
GRÄNS - SPDC 6-4 19-18

D1 2640 M Andersson    | 1244 P Gustavsson   
D1 508 M Johansson    | 1073 L Ajnefelt    0-3
S1 2640 M Andersson    - 1244 P Gustavsson   0-3 tons: 1-5
S2 508 M Johansson    - 1073 L Ajnefelt    3-2 tons: 9-7
D2 215 D Böhlin     | 2212 R Gustafsson   
D2 512 T Karlberg    | 608 B Björkman    0-3
S3 512 T Karlberg    - 608 B Björkman    3-0 tons: 3-1
S4 215 D Böhlin     - 2212 R Gustafsson   3-2 tons: 6-2
D3 1355 L Korhonen    | 4471 M Hautamäki   
D3 954 L Sandberg    | 6160 P Nygren     3-0
S5 1355 L Korhonen    - 6160 P Nygren     3-0 tons: 1-2
S6 954 L Sandberg    - 4471 M Hautamäki    1-3 tons: 4-5
Bra spel: [508-119]


omg: 2
PTDC - MAD 6-3 20-13

D1 2665 B Andreis     | 1571 K Nordström   
D1 3741 R Hamrén     | 838 S Kari      0-3
S1 3741 R Hamrén     - 1571 K Nordström    3-0 tons: 7-3
S2 609 G Sandqvist    - 838 S Kari      0-3 tons: 3-3
D2 440 A Joandi     | 1230 B Andersson   
D2 4798 D Bergman     | 1232 V Pihlajämäki   3-0
S3 440 A Joandi     - 1230 B Andersson    2-3 tons: 7-5
S4 4798 D Bergman     - 1232 V Pihlajämäki   3-1 tons: 8-5
D3 609 G Sandqvist    | 1715 J Sederblad   
D3 2218 J Magnusson    | 1791 M Andersson    3-1
S5 2218 J Magnusson    - 809 K Ståhl      3-0 tons: 3-0
S6 303 S Norrgård    - 1791 M Andersson    3-2 tons: 5-4


omg: 3
SPDC - PTDC 3-6 15-22

D1 1244 P Gustavsson   | 609 G Sandqvist   
D1 1073 L Ajnefelt    | 3741 R Hamrén     3-2
S1 1073 L Ajnefelt    - 609 G Sandqvist    1-3 tons: 4-6
S2 1244 P Gustavsson   - 3741 R Hamrén     3-2 tons: 6-5
D2 2212 R Gustafsson   | 303 S Norrgård    
D2 608 B Björkman    | 440 A Joandi     2-3
S3 2461 J Mickelsson   - 303 S Norrgård    0-3 tons: 2-3
S4 2212 R Gustafsson   - 440 A Joandi     2-3 tons: 1-4
D3 4471 M Hautamäki    | 4798 D Bergman    
D3 6160 P Nygren     | 2665 B Andreis     0-3
S5 4471 M Hautamäki    - 2218 J Magnusson    3-0 tons: 1-2
S6 6160 P Nygren     - 4798 D Bergman     1-3 tons: 1-4
Bra spel: [3741-1][3741-13][440-18][4798-17]


omg: 3
NNDC - GRÄNS 6-3 23-16

D1 6686 D Lidström    | 508 M Johansson   
D1 1542 G Pettersson   | 2640 M Andersson    3-2
S1 1542 G Pettersson   - 508 M Johansson    1-3 tons: 6-5
S2 6686 D Lidström    - 2640 M Andersson    2-3 tons: 2-3
D2 2112 J Westin     | 215 D Böhlin     
D2 917 R Jahrl      | 512 T Karlberg    3-2
S3 2112 J Westin     - 215 D Böhlin     3-0 tons: 3-1
S4 904 A Lindström    - 512 T Karlberg    3-2 tons: 6-2
D3 1706 L Uhlán      | 1355 L Korhonen    
D3 803 M Eriksson    | 954 L Sandberg    3-1
S5 543 P Gustavsson   - 954 L Sandberg    2-3 tons: 5-3
S6 803 M Eriksson    - 1355 L Korhonen    3-0 tons: 4-1
Bra spel: [508-1]


omg: 3
HUSBY - MANKAN 6-4 23-17

D1 5799 R Johnsson    | 6434 R Kaliszczak   
D1 1478 T Johansson    | 1864 J Larsson     0-3
S1 5799 R Johnsson    - 1864 J Larsson     3-1 tons: 3-2
S2 1478 T Johansson    - 6434 R Kaliszczak   2-3 tons: 4-6
D2 656 N Bahram     |  0 N Bahram     
D2 2685 M Larsson     |  0 M Larsson     3-0
S3 656 N Bahram     - 3794 T Rauschenbach  2-3 tons: 4-5
S4 2685 M Larsson     -  0 M Larsson     3-1 tons: 5-0
D3 4990 K Jätte      | 1600 R Malm      
D3 5800 P Hoffman     | 1765 K Hultlid     3-1
S5 4990 K Jätte      - 1765 K Hultlid     1-3 tons: 3-5
S6 5800 P Hoffman     - 1600 R Malm      3-1 tons: 3-3
Bra spel: [3794-1]


omg: 3
BIGBEN - MAD 5-5 25-20

D1 1163 P Rosqvist    | 1715 J Sederblad   
D1 6262 P Sonesson    | 1791 M Andersson    2-3
S1 1163 P Rosqvist    - 1715 J Sederblad    3-2 tons: 4-3
S2 6262 P Sonesson    - 1791 M Andersson    2-3 tons: 6-3
D2 6244 G Östlin     | 1230 B Andersson   
D2 4120 J Björk      | 1232 V Pihlajämäki   3-1
S3 4120 J Björk      - 1230 B Andersson    3-0 tons: 7-2
S4 6244 G Östlin     - 1232 V Pihlajämäki   2-3 tons: 9-7
D3  37 U Kristiansson  | 838 S Kari      
D3 1422 M Widlund     | 1571 K Nordström    2-3
S5  37 U Kristiansson  - 838 S Kari      3-2 tons: 8-5
S6 1422 M Widlund     - 1571 K Nordström    2-3 tons: 3-6
AD  37 U Kristiansson  | 838 S Kari      
AD 4120 J Björk      | 1571 K Nordström    3-0
Bra spel: [6262-1][1791-1][1571-17]


omg: 3
LÄRKAN - PICAS 6-4 22-17

D1 2032 U Cederblad    | 1837 M Modin     
D1 944 B Ekberg     | 2078 M Andersson    0-3
S1 2032 U Cederblad    - 2078 M Andersson    3-1 tons: 5-7
S2 944 B Ekberg     - 1837 M Modin      3-1 tons: 4-5
D2 674 J Elb       | 1670 P Ramstedt    
D2 820 B Bergström    | 977 S Andersson    1-3
S3 820 B Bergström    - 977 S Andersson    3-1 tons: 3-4
S4 674 J Elb       - 1670 P Ramstedt    1-3 tons: 4-2
D3 966 N Lindmark    | 1022 J Korva     
D3 1233 R Nyqvist     | 2340 P Markkanen    3-0
S5 966 N Lindmark    - 2340 P Markkanen    3-0 tons: 6-3
S6 1233 R Nyqvist     - 1022 J Korva      2-3 tons: 8-5
AD 820 B Bergström    | 1670 P Ramstedt    
AD 966 N Lindmark    | 2078 M Andersson    3-2


omg: 3
BÅLSTA - OBDT 3-6 13-20

D1 1141 T Eriksson    | 3593 R Hagel     
D1 1859 J Sällström    | 3551 C Hill      0-3
S1 1141 T Eriksson    - 3593 R Hagel      1-3 tons: 2-4
S2 3001 P Högberg     - 3551 C Hill      0-3 tons: 3-1
D2 2106 J Himanka     | 5159 R Samuelsson   
D2 1292 L Engström    | 3021 M Pettersson   3-0
S3 1290 S Andersson    - 5159 R Samuelsson   1-3 tons: 0-4
S4 1859 J Sällström    - 3021 M Pettersson   3-1 tons: 4-1
D3 3466 R Södervall    | 252 F Friberg    
D3 3001 P Högberg     | 901 F Hill      1-3
S5 3466 R Södervall    - 252 F Friberg     3-1 tons: 7-3
S6 1292 L Engström    - 901 F Hill      1-3 tons: 2-4
Bra spel: [5159-16][3466-16][252-1]


omg: 4
OBDT - BIGBEN 4-6 21-21

D1 252 F Friberg     | 4120 J Björk     
D1 3224 M Ryman      | 6262 P Sonesson    3-0
S1 3224 M Ryman      - 4120 J Björk      2-3 tons: 4-8
S2 252 F Friberg     - 6262 P Sonesson    3-1 tons: 5-2
D2 5159 R Samuelsson   | 6244 G Östlin     
D2 3021 M Pettersson   | 2768 L Kiltorp     3-2
S3 3021 M Pettersson   - 6244 G Östlin     2-3 tons: 2-4
S4 5159 R Samuelsson   - 2768 L Kiltorp     2-3 tons: 0-0
D3 901 F Hill      |  37 U Kristiansson  
D3 3551 C Hill      | 1422 M Widlund     1-3
S5 3551 C Hill      - 1422 M Widlund     3-0 tons: 3-1
S6 901 F Hill      -  37 U Kristiansson  0-3 tons: 3-5
AD 3551 C Hill      | 4120 J Björk     
AD 252 F Friberg     |  37 U Kristiansson  2-3
Bra spel: [4120-17]


omg: 4
PICAS - BÅLSTA 6-3 23-13

D1 1837 M Modin      | 1141 T Eriksson    
D1 5690 U Granström    | 1859 J Sällström    3-0
S1 1837 M Modin      - 1859 J Sällström    3-1 tons: 2-2
S2 5690 U Granström    - 1290 S Andersson    3-0 tons: 3-2
D2 977 S Andersson    | 3001 P Högberg    
D2 1670 P Ramstedt    | 3466 R Södervall    2-3
S3 977 S Andersson    - 2106 J Himanka     3-0 tons: 5-2
S4 1670 P Ramstedt    - 1141 T Eriksson    1-3 tons: 6-8
D3 1022 J Korva      | 2106 J Himanka    
D3 2078 M Andersson    | 1292 L Engström    3-1
S5 1022 J Korva      - 3466 R Södervall    2-3 tons: 3-6
S6 2078 M Andersson    - 3001 P Högberg     3-2 tons: 6-4
Bra spel: [3466-1][1141-15][1141-170][1022-15]
     [1022-140][3466-18][1141-18]


omg: 4
MANKAN - LÄRKAN 2-7 9-25

D1 1600 R Malm      | 1233 R Nyqvist    
D1 3794 T Rauschenbach  | 966 N Lindmark    0-3
S1 3794 T Rauschenbach  - 1233 R Nyqvist     3-2 tons: 6-5
S2 1600 R Malm      - 966 N Lindmark    1-3 tons: 3-6
D2 6434 R Kaliszczak   | 820 B Bergström   
D2 1864 J Larsson     | 944 B Ekberg     2-3
S3 1864 J Larsson     - 820 B Bergström    0-3 tons: 2-3
S4 6434 R Kaliszczak   - 944 B Ekberg     3-2 tons: 4-0
D3 957 T Berg      | 1337 H Gustafsson   
D3 1765 K Hultlid     | 674 J Elb       0-3
S5 1765 K Hultlid     - 1337 H Gustafsson   0-3 tons: 2-4
S6 957 T Berg      - 674 J Elb       0-3 tons: 0-0
Bra spel: [820-116]


omg: 4
GRÄNS - HUSBY 6-3 23-15

D1 512 T Karlberg    | 5799 R Johnsson    
D1 1355 L Korhonen    | 2721 P Larsson     3-1
S1 512 T Karlberg    - 2721 P Larsson     3-1 tons: 4-4
S2 1355 L Korhonen    - 5799 R Johnsson    1-3 tons: 1-3
D2 2640 M Andersson    | 5800 P Hoffman    
D2 508 M Johansson    | 1478 T Johansson    3-1
S3 2640 M Andersson    - 1478 T Johansson    3-0 tons: 2-2
S4 508 M Johansson    - 5800 P Hoffman     3-2 tons: 3-7
D3 215 D Böhlin     | 656 N Bahram     
D3 954 L Sandberg    | 2685 M Larsson     3-1
S5 215 D Böhlin     - 656 N Bahram     2-3 tons: 3-2
S6 954 L Sandberg    - 2685 M Larsson     2-3 tons: 2-4


omg: 4
PTDC - NNDC 7-2 24-11

D1 4798 D Bergman     | 2112 J Westin     
D1 440 A Joandi     | 917 R Jahrl      3-1
S1 2220 K Kakossaios   - 917 R Jahrl      2-3 tons: 4-2
S2 440 A Joandi     - 2112 J Westin     3-0 tons: 5-4
D2 609 G Sandqvist    | 2654 B Karlström   
D2 3741 R Hamrén     | 389 T Palonen     3-0
S3 609 G Sandqvist    - 543 P Gustavsson   3-1 tons: 5-5
S4 3741 R Hamrén     - 2654 B Karlström    1-3 tons: 3-3
D3 2218 J Magnusson    | 6686 D Lidström    
D3 303 S Norrgård    | 1706 L Uhlán      3-0
S5 2218 J Magnusson    - 2124 D Tikos      3-1 tons: 1-3
S6 303 S Norrgård    - 6686 D Lidström    3-2 tons: 7-3
Bra spel: [609-17][3741-17][609-18]


omg: 4
MAD - SPDC 6-3 21-17

D1 1791 M Andersson    | 2461 J Mickelsson   
D1 809 K Ståhl      | 6160 P Nygren     3-0
S1 1791 M Andersson    - 2461 J Mickelsson   1-3 tons: 3-2
S2 1715 J Sederblad    - 6160 P Nygren     2-3 tons: 5-4
D2 1230 B Andersson    | 2212 R Gustafsson   
D2 1232 V Pihlajämäki   | 4471 M Hautamäki    0-3
S3 1230 B Andersson    - 2212 R Gustafsson   3-2 tons: 2-3
S4 1232 V Pihlajämäki   - 4471 M Hautamäki    3-2 tons: 5-4
D3 1571 K Nordström    | 1244 P Gustavsson   
D3 838 S Kari      | 1073 L Ajnefelt    3-0
S5 1571 K Nordström    - 1244 P Gustavsson   3-2 tons: 3-4
S6 838 S Kari      - 1073 L Ajnefelt    3-2 tons: 4-4


omg: 5
LÄRKAN - GRÄNS 8-1 24-9

D1 1233 R Nyqvist     | 2640 M Andersson   
D1 674 J Elb       | 508 M Johansson    3-2
S1 1233 R Nyqvist     - 2640 M Andersson    3-1 tons: 4-5
S2 674 J Elb       - 508 M Johansson    0-3 tons: 3-4
D2 820 B Bergström    | 5271 M Fröjd     
D2 966 N Lindmark    | 671 A Wester     3-1
S3 820 B Bergström    - 671 A Wester     3-0 tons: 6-1
S4 966 N Lindmark    - 5271 M Fröjd      3-2 tons: 7-3
D3 1337 H Gustafsson   | 512 T Karlberg    
D3 944 B Ekberg     | 1355 L Korhonen    3-0
S5 1337 H Gustafsson   - 512 T Karlberg    3-0 tons: 4-2
S6 944 B Ekberg     - 1355 L Korhonen    3-0 tons: 3-1
Bra spel: [1337-130]


omg: 5
BÅLSTA - MANKAN 6-3 22-16

D1 1290 S Andersson    | 1600 R Malm      
D1 2106 J Himanka     | 1630 K Rutimann    3-2
S1 2106 J Himanka     - 1630 K Rutimann    3-1 tons: 3-2
S2 3001 P Högberg     - 1600 R Malm      3-1 tons: 2-6
D2 1141 T Eriksson    | 1864 J Larsson    
D2 1292 L Engström    | 6434 R Kaliszczak   3-0
S3 1141 T Eriksson    - 6434 R Kaliszczak   2-3 tons: 3-3
S4 1290 S Andersson    - 1864 J Larsson     1-3 tons: 1-5
D3 3001 P Högberg     | 1765 K Hultlid    
D3 3466 R Södervall    | 957 T Berg      3-1
S5 3466 R Södervall    - 957 T Berg      3-2 tons: 6-5
S6 1292 L Engström    - 1765 K Hultlid     1-3 tons: 1-5
Bra spel: [3466-1][1765-18]


omg: 5
OBDT - PICAS 6-3 23-15

D1 3551 C Hill      | 5690 U Granström   
D1 3021 M Pettersson   | 1837 M Modin      2-3
S1 3551 C Hill      - 5690 U Granström    3-1 tons: 3-4
S2 3021 M Pettersson   - 1837 M Modin      1-3 tons: 3-3
D2 252 F Friberg     | 1022 J Korva     
D2 3224 M Ryman      | 977 S Andersson    3-0
S3 252 F Friberg     - 1022 J Korva      3-2 tons: 7-3
S4 3224 M Ryman      - 977 S Andersson    3-1 tons: 4-2
D3 901 F Hill      | 2078 M Andersson   
D3 5159 R Samuelsson   | 1670 P Ramstedt    3-1
S5 5159 R Samuelsson   - 2078 M Andersson    2-3 tons: 6-6
S6 901 F Hill      - 1670 P Ramstedt    3-1 tons: 8-1
Bra spel: [252-18][2078-16]


omg: 5
NNDC - MAD 6-3 24-14

D1 2112 J Westin     | 838 S Kari      
D1 917 R Jahrl      | 1571 K Nordström    2-3
S1 2112 J Westin     - 838 S Kari      2-3 tons: 4-6
S2 904 A Lindström    - 1571 K Nordström    3-0 tons: 4-4
D2 904 A Lindström    | 1715 J Sederblad   
D2 1542 G Pettersson   | 1791 M Andersson    3-2
S3 1706 L Uhlán      - 1715 J Sederblad    3-2 tons: 2-4
S4 543 P Gustavsson   - 1791 M Andersson    3-1 tons: 6-1
D3 6686 D Lidström    | 1232 V Pihlajämäki  
D3 2124 D Tikos      | 1230 B Andersson    2-3
S5 6686 D Lidström    - 1232 V Pihlajämäki   3-0 tons: 4-0
S6 2124 D Tikos      - 1230 B Andersson    3-0 tons: 2-3


omg: 5
HUSBY - PTDC 6-3 20-13

D1 2721 P Larsson     | 4798 D Bergman    
D1 656 N Bahram     | 2220 K Kakossaios   1-3
S1 2721 P Larsson     - 2220 K Kakossaios   3-0 tons: 4-1
S2 656 N Bahram     - 4798 D Bergman     1-3 tons: 2-7
D2 5799 R Johnsson    | 3741 R Hamrén     
D2 2685 M Larsson     | 2094 R Jansson     3-2
S3 5799 R Johnsson    - 2094 R Jansson     3-1 tons: 6-5
S4 2685 M Larsson     - 3741 R Hamrén     3-1 tons: 4-1
D3 5800 P Hoffman     | 2218 J Magnusson   
D3 1995 I Evgin      | 303 S Norrgård    3-0
S5 5800 P Hoffman     - 303 S Norrgård    0-3 tons: 4-4
S6 1478 T Johansson    - 2218 J Magnusson    3-0 tons: 5-4
Bra spel: [656-1][1995-1][1478-17][1478-120]


omg: 5
BIGBEN - SPDC 7-2 24-14

D1 4120 J Björk      | 2212 R Gustafsson   
D1 6262 P Sonesson    | 4471 M Hautamäki    3-2
S1 6262 P Sonesson    - 4471 M Hautamäki    3-2 tons: 7-4
S2 4120 J Björk      - 2212 R Gustafsson   3-2 tons: 9-6
D2 6244 G Östlin     | 2461 J Mickelsson   
D2 2768 L Kiltorp     | 6160 P Nygren     3-0
S3 2768 L Kiltorp     - 2461 J Mickelsson   1-3 tons: 0-3
S4 6244 G Östlin     - 6160 P Nygren     3-0 tons: 2-0
D3  37 U Kristiansson  | 1244 P Gustavsson   
D3 1422 M Widlund     | 1073 L Ajnefelt    3-1
S5 1422 M Widlund     - 1244 P Gustavsson   2-3 tons: 0-6
S6  37 U Kristiansson  - 1073 L Ajnefelt    3-1 tons: 3-1
Bra spel: [4120-17][6262-17][2212-1][4120-16]
     [1244-112][4120-18][6262-18][4120-18]


omg: 6
PICAS - BIGBEN 6-4 21-18

D1 2340 P Markkanen    | 4120 J Björk     
D1 1837 M Modin      | 6262 P Sonesson    2-3
S1 1837 M Modin      - 4120 J Björk      1-3 tons: 1-5
S2 2340 P Markkanen    - 6262 P Sonesson    3-1 tons: 4-4
D2 977 S Andersson    | 6244 G Östlin     
D2 2481 A Karjalainen   | 2444 J Asplund     3-1
S3 2481 A Karjalainen   - 6244 G Östlin     3-1 tons: 5-2
S4 977 S Andersson    - 2444 J Asplund     3-0 tons: 4-2
D3 566 S Tommola     |  37 U Kristiansson  
D3 2078 M Andersson    | 1422 M Widlund     3-2
S5 2078 M Andersson    - 1422 M Widlund     0-3 tons: 4-0
S6 566 S Tommola     -  37 U Kristiansson  0-3 tons: 2-2
AD 2481 A Karjalainen   |  37 U Kristiansson  
AD 977 S Andersson    | 4120 J Björk      3-1
Bra spel: [4120-1][4120-16][2481-18]


omg: 6
MANKAN - OBDT 2-7 12-23

D1 6434 R Kaliszczak   | 3551 C Hill      
D1 1765 K Hultlid     | 868 P Lannerström   3-1
S1 1765 K Hultlid     - 3551 C Hill      1-3 tons: 3-4
S2 6434 R Kaliszczak   - 868 P Lannerström   3-1 tons: 0-2
D2 1630 K Rutimann    | 3224 M Ryman     
D2 1864 J Larsson     | 252 F Friberg     0-3
S3 1864 J Larsson     - 3224 M Ryman      0-3 tons: 3-5
S4 1630 K Rutimann    - 252 F Friberg     1-3 tons: 3-6
D3 1600 R Malm      | 901 F Hill      
D3 957 T Berg      | 3021 M Pettersson   1-3
S5 957 T Berg      - 5159 R Samuelsson   1-3 tons: 5-5
S6 1600 R Malm      - 901 F Hill      2-3 tons: 3-1
Bra spel: [252-18]


omg: 6
GRÄNS - BÅLSTA 4-6 19-20

D1 2640 M Andersson    | 1141 T Eriksson    
D1 508 M Johansson    | 1292 L Engström    2-3
S1 508 M Johansson    - 1290 S Andersson    3-0 tons: 4-2
S2 2640 M Andersson    - 3001 P Högberg     1-3 tons: 2-4
D2 5271 M Fröjd      | 1290 S Andersson   
D2 1355 L Korhonen    | 1859 J Sällström    3-1
S3 1355 L Korhonen    - 1292 L Engström    2-3 tons: 4-4
S4 5271 M Fröjd      - 1859 J Sällström    3-0 tons: 5-3
D3 485 M Alén      | 3001 P Högberg    
D3 215 D Böhlin     | 3466 R Södervall    0-3
S5 215 D Böhlin     - 3466 R Södervall    0-3 tons: 2-3
S6 485 M Alén      - 1141 T Eriksson    3-1 tons: 1-2
AD 508 M Johansson    | 3466 R Södervall   
AD 485 M Alén      | 3001 P Högberg     2-3


omg: 6
PTDC - LÄRKAN 5-5 21-18

D1 2665 B Andreis     | 1337 H Gustafsson   
D1 4798 D Bergman     | 944 B Ekberg     1-3
S1 4798 D Bergman     - 1337 H Gustafsson   3-0 tons: 4-1
S2 440 A Joandi     - 944 B Ekberg     0-3 tons: 1-6
D2 609 G Sandqvist    | 820 B Bergström   
D2 3741 R Hamrén     | 674 J Elb       3-1
S3 609 G Sandqvist    - 820 B Bergström    1-3 tons: 6-7
S4 3741 R Hamrén     - 674 J Elb       3-1 tons: 10-4
D3 303 S Norrgård    | 966 N Lindmark    
D3 2218 J Magnusson    | 1233 R Nyqvist     3-0
S5 2218 J Magnusson    - 966 N Lindmark    2-3 tons: 6-7
S6 303 S Norrgård    - 1233 R Nyqvist     3-1 tons: 6-2
AD 303 S Norrgård    | 966 N Lindmark    
AD 3741 R Hamrén     | 820 B Bergström    2-3
Bra spel: [944-17][820-2][3741-17][2218-17]
     [303-2][3741-17][3741-18]


omg: 6
MAD - HUSBY 5-5 20-21

D1 809 K Ståhl      | 5799 R Johnsson    
D1 1715 J Sederblad    | 2685 M Larsson     0-3
S1 809 K Ståhl      - 5799 R Johnsson    0-3 tons: 0-2
S2 1715 J Sederblad    - 2685 M Larsson     2-3 tons: 0-7
D2 1230 B Andersson    | 1478 T Johansson   
D2 1232 V Pihlajämäki   | 2721 P Larsson     3-0
S3 1230 B Andersson    - 2721 P Larsson     3-2 tons: 6-3
S4 1232 V Pihlajämäki   - 1478 T Johansson    3-0 tons: 1-2
D3 1571 K Nordström    | 4990 K Jätte     
D3 838 S Kari      | 656 N Bahram     2-3
S5 1571 K Nordström    - 656 N Bahram     3-2 tons: 4-6
S6 838 S Kari      - 4990 K Jätte      3-2 tons: 4-10
AD 838 S Kari      | 5799 R Johnsson    
AD 1230 B Andersson    | 4990 K Jätte      1-3
Bra spel: [1230-1][1230-18][1230-115][1478-1]
     [838-1]


omg: 6
SPDC - NNDC 6-4 22-21

D1 2212 R Gustafsson   | 917 R Jahrl     
D1 4471 M Hautamäki    | 2112 J Westin     3-1
S1 2212 R Gustafsson   - 543 P Gustavsson   0-3 tons: 4-2
S2 4471 M Hautamäki    - 2112 J Westin     3-2 tons: 4-8
D2 1244 P Gustavsson   | 904 A Lindström   
D2 608 B Björkman    | 1542 G Pettersson   3-1
S3 1244 P Gustavsson   - 904 A Lindström    2-3 tons: 2-8
S4 608 B Björkman    - 710 J Koppala     0-3 tons: 2-5
D3 2461 J Mickelsson   | 6686 D Lidström    
D3 6160 P Nygren     | 2124 D Tikos      2-3
S5 2461 J Mickelsson   - 6686 D Lidström    3-2 tons: 4-5
S6 6160 P Nygren     - 1706 L Uhlán      3-2 tons: 0-4
AD 2212 R Gustafsson   | 2124 D Tikos     
AD 4471 M Hautamäki    | 710 J Koppala     3-1
Bra spel: [4471-116][710-112][2124-1][6686-1]


omg: 7
LÄRKAN - MAD 6-3 23-16

D1 1337 H Gustafsson   | 1230 B Andersson   
D1 944 B Ekberg     | 1232 V Pihlajämäki   2-3
S1 1337 H Gustafsson   - 1232 V Pihlajämäki   2-3 tons: 6-3
S2 944 B Ekberg     - 1230 B Andersson    3-1 tons: 5-7
D2 820 B Bergström    | 1715 J Sederblad   
D2 674 J Elb       | 1791 M Andersson    3-0
S3 820 B Bergström    - 1715 J Sederblad    3-0 tons: 3-1
S4 674 J Elb       - 1791 M Andersson    3-2 tons: 5-2
D3 966 N Lindmark    | 1571 K Nordström   
D3 1233 R Nyqvist     | 838 S Kari      3-2
S5 966 N Lindmark    - 1571 K Nordström    3-2 tons: 9-4
S6 1233 R Nyqvist     - 838 S Kari      1-3 tons: 7-2
Bra spel: [820-16][674-16][820-18][674-18]


omg: 7
BÅLSTA - PTDC 6-3 19-13

D1 1141 T Eriksson    | 2665 B Andreis    
D1 1292 L Engström    | 4798 D Bergman     3-0
S1 1292 L Engström    - 2665 B Andreis     3-0 tons: 2-2
S2 1141 T Eriksson    - 4798 D Bergman     3-2 tons: 5-3
D2 2106 J Himanka     | 303 S Norrgård    
D2 3001 P Högberg     | 2218 J Magnusson    3-2
S3 2106 J Himanka     - 303 S Norrgård    0-3 tons: 3-6
S4 1859 J Sällström    - 2218 J Magnusson    0-3 tons: 1-2
D3 3466 R Södervall    | 3741 R Hamrén     
D3 1859 J Sällström    | 609 G Sandqvist    3-0
S5 3001 P Högberg     - 3741 R Hamrén     1-3 tons: 7-5
S6 3466 R Södervall    - 609 G Sandqvist    3-0 tons: 4-1
Bra spel: [1141-1][303-17][3001-18][3741-18]


omg: 7
OBDT - GRÄNS 8-1 26-5

D1 3551 C Hill      | 508 M Johansson   
D1 5159 R Samuelsson   | 485 M Alén      3-0
S1 3551 C Hill      - 508 M Johansson    3-0 tons: 4-1
S2 5159 R Samuelsson   - 485 M Alén      3-0 tons: 4-0
D2 3224 M Ryman      | 215 D Böhlin     
D2 252 F Friberg     | 512 T Karlberg    3-0
S3 3224 M Ryman      - 215 D Böhlin     3-1 tons: 6-2
S4 252 F Friberg     - 512 T Karlberg    2-3 tons: 6-8
D3 3593 R Hagel      | 1355 L Korhonen    
D3 901 F Hill      | 671 A Wester     3-0
S5 3593 R Hagel      - 671 A Wester     3-0 tons: 5-0
S6 901 F Hill      - 1355 L Korhonen    3-1 tons: 7-2
Bra spel: [3551-118]


omg: 7
PICAS - MANKAN 5-5 14-17

D1 566 S Tommola     | 1765 K Hultlid    
D1 2078 M Andersson    | 957 T Berg      1-3
S1 566 S Tommola     - 957 T Berg      1-3 tons: 6-4
S2 2078 M Andersson    - 1765 K Hultlid     1-3 tons: 4-6
D2 2340 P Markkanen    | 1600 R Malm      
D2 977 S Andersson    | 1630 K Rutimann    3-1
S3 2340 P Markkanen    - 1630 K Rutimann    3-1 tons: 3-1
S4 977 S Andersson    - 1600 R Malm      3-0 tons: 5-1
S6 1595 H Andersson    - 1864 J Larsson     1-3 tons: 3-3
AD 2340 P Markkanen    | 1765 K Hultlid    
AD 1837 M Modin      | 1864 J Larsson     1-3


omg: 7
HUSBY - SPDC 4-6 19-19

D1 5800 P Hoffman     | 2461 J Mickelsson   
D1 1478 T Johansson    | 608 B Björkman    3-0
S1 5800 P Hoffman     - 2461 J Mickelsson   3-0 tons: 3-2
S2 1478 T Johansson    - 608 B Björkman    2-3 tons: 3-4
D2 5799 R Johnsson    | 2212 R Gustafsson   
D2 2685 M Larsson     | 4471 M Hautamäki    2-3
S3 5799 R Johnsson    - 2212 R Gustafsson   3-0 tons: 3-2
S4 2685 M Larsson     - 4471 M Hautamäki    3-1 tons: 5-4
D3 4990 K Jätte      | 1244 P Gustavsson   
D3 1995 I Evgin      | 1073 L Ajnefelt    0-3
S5 4990 K Jätte      - 1244 P Gustavsson   0-3 tons: 5-3
S6 1995 I Evgin      - 1073 L Ajnefelt    2-3 tons: 1-2
AD 5799 R Johnsson    | 1244 P Gustavsson   
AD 2685 M Larsson     | 4471 M Hautamäki    1-3
Bra spel: [4990-1]


omg: 7
BIGBEN - NNDC 5-5 20-23

D1 6262 P Sonesson    | 6686 D Lidström    
D1 4120 J Björk      | 2124 D Tikos      2-3
S1 6262 P Sonesson    - 2124 D Tikos      2-3 tons: 6-4
S2 4120 J Björk      - 6686 D Lidström    3-1 tons: 7-4
D2 6244 G Östlin     | 1706 L Uhlán     
D2 2444 J Asplund     | 904 A Lindström    3-2
S3 2444 J Asplund     - 904 A Lindström    0-3 tons: 3-6
S4 6244 G Östlin     - 2112 J Westin     0-3 tons: 2-5
D3  37 U Kristiansson  | 389 T Palonen    
D3 1422 M Widlund     | 803 M Eriksson    3-2
S5 1422 M Widlund     - 803 M Eriksson    1-3 tons: 2-3
S6  37 U Kristiansson  - 543 P Gustavsson   3-2 tons: 7-4
AD 4120 J Björk      | 6686 D Lidström    
AD  37 U Kristiansson  | 904 A Lindström    3-1
Bra spel: [4120-1][4120-18][904-16]


omg: 8
MANKAN - BIGBEN 5-5 22-21

D1 1765 K Hultlid     | 4120 J Björk     
D1 957 T Berg      | 6262 P Sonesson    2-3
S1 957 T Berg      - 4120 J Björk      1-3 tons: 6-11
S2 1765 K Hultlid     - 6262 P Sonesson    3-2 tons: 5-8
D2 1600 R Malm      | 2444 J Asplund    
D2 3794 T Rauschenbach  | 2768 L Kiltorp     2-3
S3 3794 T Rauschenbach  - 2768 L Kiltorp     3-0 tons: 5-0
S4 1600 R Malm      - 2444 J Asplund     3-1 tons: 3-2
D3 1864 J Larsson     |  37 U Kristiansson  
D3 6434 R Kaliszczak   | 1422 M Widlund     1-3
S5 6434 R Kaliszczak   -  37 U Kristiansson  1-3 tons: 5-6
S6 1864 J Larsson     - 1422 M Widlund     3-1 tons: 4-5
AD 1765 K Hultlid     | 4120 J Björk     
AD 3794 T Rauschenbach  |  37 U Kristiansson  3-2
Bra spel: [1765-1][4120-18][4120-115][6262-18]
     [4120-17][1765-18][6262-17][3794-1]
     [6434-17][37-16][4120-17]


omg: 8
GRÄNS - PICAS 3-6 16-22

D1 512 T Karlberg    | 1595 H Andersson   
D1 1355 L Korhonen    | 977 S Andersson    0-3
S1 1355 L Korhonen    - 1595 H Andersson    1-3 tons: 5-7
S2 512 T Karlberg    - 977 S Andersson    3-1 tons: 6-5
D2 508 M Johansson    | 1670 P Ramstedt    
D2 2640 M Andersson    | 1837 M Modin      3-1
S3 2640 M Andersson    - 1670 P Ramstedt    1-3 tons: 3-8
S4 508 M Johansson    - 1837 M Modin      2-3 tons: 4-7
D3 954 L Sandberg    | 2078 M Andersson   
D3 6198 O Lindqvist    | 2340 P Markkanen    2-3
S5 6198 O Lindqvist    - 2078 M Andersson    3-2 tons: 11-3
S6 954 L Sandberg    - 2340 P Markkanen    1-3 tons: 5-6
Bra spel: [954-1][2078-17][2340-17]


omg: 8
PTDC - OBDT 6-3 21-15

D1 4798 D Bergman     | 868 P Lannerström  
D1 440 A Joandi     | 3021 M Pettersson   2-3
S1 440 A Joandi     - 868 P Lannerström   3-2 tons: 3-3
S2 4798 D Bergman     - 3021 M Pettersson   3-1 tons: 5-2
D2 2665 B Andreis     | 3551 C Hill      
D2 3741 R Hamrén     | 5159 R Samuelsson   3-0
S3 2665 B Andreis     - 3551 C Hill      1-3 tons: 2-4
S4 3741 R Hamrén     - 5159 R Samuelsson   3-0 tons: 3-3
D3 2218 J Magnusson    | 252 F Friberg    
D3 303 S Norrgård    | 901 F Hill      3-2
S5 2218 J Magnusson    - 252 F Friberg     0-3 tons: 3-4
S6 303 S Norrgård    - 901 F Hill      3-1 tons: 6-3
Bra spel: [868-18]


omg: 8
MAD - BÅLSTA 7-2 23-15

D1 1232 V Pihlajämäki   | 1141 T Eriksson    
D1 1230 B Andersson    | 1292 L Engström    3-2
S1 1232 V Pihlajämäki   - 1290 S Andersson    3-0 tons: 3-3
S2 1230 B Andersson    - 1292 L Engström    3-2 tons: 4-3
D2 1791 M Andersson    | 3001 P Högberg    
D2 2400 J Granberg    | 1290 S Andersson    3-2
S3 1791 M Andersson    - 1141 T Eriksson    1-3 tons: 4-5
S4 2400 J Granberg    - 1859 J Sällström    3-0 tons: 4-0
D3 1571 K Nordström    | 1859 J Sällström   
D3 838 S Kari      | 3466 R Södervall    3-2
S5 1571 K Nordström    - 3466 R Södervall    3-1 tons: 4-5
S6 838 S Kari      - 3001 P Högberg     1-3 tons: 3-6
Bra spel: [1230-1][1859-1][3466-18]


omg: 8
SPDC - LÄRKAN 2-7 12-23

D1 2461 J Mickelsson   | 1337 H Gustafsson   
D1 608 B Björkman    | 944 B Ekberg     1-3
S1 2461 J Mickelsson   - 1337 H Gustafsson   1-3 tons: 2-5
S2 608 B Björkman    - 944 B Ekberg     0-3 tons: 2-3
D2 4471 M Hautamäki    | 820 B Bergström   
D2 2212 R Gustafsson   | 674 J Elb       1-3
S3 2212 R Gustafsson   - 820 B Bergström    3-1 tons: 3-1
S4 4471 M Hautamäki    - 674 J Elb       1-3 tons: 0-5
D3 1244 P Gustavsson   | 966 N Lindmark    
D3 1073 L Ajnefelt    | 1233 R Nyqvist     1-3
S5 1073 L Ajnefelt    - 966 N Lindmark    1-3 tons: 1-5
S6 1244 P Gustavsson   - 1233 R Nyqvist     3-1 tons: 6-7


omg: 8
NNDC - HUSBY 7-2 22-12

D1 6686 D Lidström    | 5799 R Johnsson    
D1 2124 D Tikos      | 2685 M Larsson     1-3
S1 6686 D Lidström    - 5799 R Johnsson    0-3 tons: 2-3
S2 543 P Gustavsson   - 2685 M Larsson     3-0 tons: 2-3
D2 904 A Lindström    | 656 N Bahram     
D2 1542 G Pettersson   | 1995 I Evgin      3-1
S3 904 A Lindström    - 656 N Bahram     3-1 tons: 6-4
S4 917 R Jahrl      - 1995 I Evgin      3-1 tons: 2-2
D3 973 M Hansson     | 5800 P Hoffman    
D3 1706 L Uhlán      | 2721 P Larsson     3-2
S5 973 M Hansson     - 5800 P Hoffman     3-0 tons: 5-1
S6 389 T Palonen     - 2721 P Larsson     3-1 tons: 2-3
Bra spel: [6686-1][6686-1]


omg: 9
LÄRKAN - NNDC 7-2 24-11

D1 674 J Elb       | 4866 D Thonberg    
D1 820 B Bergström    | 917 R Jahrl      3-1
S1 820 B Bergström    - 543 P Gustavsson   3-0 tons: 3-3
S2 674 J Elb       - 4866 D Thonberg    3-2 tons: 7-5
D2 1337 H Gustafsson   | 6686 D Lidström    
D2 944 B Ekberg     | 1706 L Uhlán      1-3
S3 1337 H Gustafsson   - 6686 D Lidström    2-3 tons: 1-7
S4 944 B Ekberg     - 2112 J Westin     3-1 tons: 1-0
D3 1233 R Nyqvist     | 981 O Holmberg    
D3 966 N Lindmark    | 2124 D Tikos      3-1
S5 1233 R Nyqvist     - 2124 D Tikos      3-0 tons: 2-0
S6 966 N Lindmark    - 981 O Holmberg    3-0 tons: 3-4
Bra spel: [674-18][820-18][6686-1][966-17]


omg: 9
BÅLSTA - SPDC 6-3 20-14

D1 1859 J Sällström    | 1244 P Gustavsson   
D1 3001 P Högberg     | 6160 P Nygren     3-0
S1 1859 J Sällström    - 1244 P Gustavsson   1-3 tons: 2-3
S2 1290 S Andersson    - 6160 P Nygren     3-1 tons: 3-0
D2 1141 T Eriksson    | 2212 R Gustafsson   
D2 1292 L Engström    | 4471 M Hautamäki    0-3
S3 1141 T Eriksson    - 2212 R Gustafsson   3-2 tons: 5-4
S4 3001 P Högberg     - 4471 M Hautamäki    3-1 tons: 5-4
D3 3466 R Södervall    | 1073 L Ajnefelt    
D3 1290 S Andersson    | 608 B Björkman    3-1
S5 1292 L Engström    - 1073 L Ajnefelt    1-3 tons: 1-1
S6 3466 R Södervall    - 608 B Björkman    3-0 tons: 5-1
Bra spel: [3001-112][1141-1][3466-1][3466-17]
     [3466-18]


omg: 9
OBDT - MAD 5-5 24-24

D1 5159 R Samuelsson   | 1715 J Sederblad   
D1 3551 C Hill      | 1791 M Andersson    2-3
S1 5159 R Samuelsson   - 1791 M Andersson    2-3 tons: 3-1
S2 3551 C Hill      - 1715 J Sederblad    3-1 tons: 5-4
D2 3224 M Ryman      | 1230 B Andersson   
D2 252 F Friberg     | 1232 V Pihlajämäki   2-3
S3 3224 M Ryman      - 1230 B Andersson    1-3 tons: 6-7
S4 252 F Friberg     - 1232 V Pihlajämäki   3-2 tons: 6-6
D3 901 F Hill      | 1571 K Nordström   
D3 3021 M Pettersson   | 838 S Kari      3-2
S5 3021 M Pettersson   - 1571 K Nordström    3-2 tons: 3-9
S6 901 F Hill      - 838 S Kari      2-3 tons: 3-2
AD 3224 M Ryman      | 838 S Kari      
AD 252 F Friberg     | 1232 V Pihlajämäki   3-2


omg: 9
PICAS - PTDC 6-3 22-12

D1 1595 H Andersson    | 440 A Joandi     
D1 2340 P Markkanen    | 4798 D Bergman     3-0
S1 1595 H Andersson    - 440 A Joandi     3-1 tons: 5-3
S2 2340 P Markkanen    - 4798 D Bergman     3-2 tons: 0-5
D2 1837 M Modin      | 2665 B Andreis    
D2 1670 P Ramstedt    | 3741 R Hamrén     3-0
S3 1837 M Modin      - 3741 R Hamrén     1-3 tons: 6-4
S4 1670 P Ramstedt    - 2665 B Andreis     3-0 tons: 1-3
D3 977 S Andersson    | 2218 J Magnusson   
D3 2078 M Andersson    | 303 S Norrgård    3-0
S5 977 S Andersson    - 2218 J Magnusson    1-3 tons: 4-4
S6 2078 M Andersson    - 303 S Norrgård    2-3 tons: 1-6
Bra spel: [1595-16][2340-16][1837-114]


omg: 9
MANKAN - GRÄNS 6-3 21-12

D1 1864 J Larsson     | 512 T Karlberg    
D1 6434 R Kaliszczak   | 2640 M Andersson    3-1
S1 6434 R Kaliszczak   - 512 T Karlberg    3-0 tons: 4-3
S2 1864 J Larsson     - 2640 M Andersson    0-3 tons: 2-2
D2 3794 T Rauschenbach  | 6198 O Lindqvist   
D2 1600 R Malm      | 954 L Sandberg    3-2
S3 1600 R Malm      - 6198 O Lindqvist    1-3 tons: 4-5
S4 3794 T Rauschenbach  - 954 L Sandberg    3-0 tons: 2-4
D3 957 T Berg      | 508 M Johansson   
D3 1765 K Hultlid     | 1355 L Korhonen    3-0
S5 1765 K Hultlid     - 508 M Johansson    3-0 tons: 5-2
S6 957 T Berg      - 1355 L Korhonen    2-3 tons: 7-5
Bra spel: [6198-1][3794-1]


omg: 9
BIGBEN - HUSBY 6-4 22-21

D1 6262 P Sonesson    | 5799 R Johnsson    
D1 2444 J Asplund     | 2685 M Larsson     0-3
S1 6262 P Sonesson    - 5799 R Johnsson    2-3 tons: 1-4
S2 2444 J Asplund     - 2685 M Larsson     0-3 tons: 2-3
D2 4120 J Björk      | 5800 P Hoffman    
D2 6244 G Östlin     | 4990 K Jätte      3-2
S3 4120 J Björk      - 5800 P Hoffman     3-2 tons: 5-5
S4 6244 G Östlin     - 4990 K Jätte      3-1 tons: 3-4
D3  37 U Kristiansson  | 2721 P Larsson    
D3 1422 M Widlund     | 656 N Bahram     3-1
S5 1422 M Widlund     - 2721 P Larsson     2-3 tons: 3-7
S6  37 U Kristiansson  - 656 N Bahram     3-2 tons: 6-5
AD 4120 J Björk      | 5800 P Hoffman    
AD  37 U Kristiansson  | 5799 R Johnsson    3-1
Bra spel: [4120-16][6244-16][4990-15][37-17]
     [1422-17]


omg: 10
GRÄNS - BIGBEN 3-6 14-23

D1 485 M Alén      | 1422 M Widlund    
D1 1355 L Korhonen    | 6262 P Sonesson    3-1
S1 485 M Alén      - 1422 M Widlund     1-3 tons: 5-2
S2 1355 L Korhonen    - 6262 P Sonesson    3-2 tons: 4-1
D2 954 L Sandberg    | 4120 J Björk     
D2 2704 A Selvin     | 2768 L Kiltorp     0-3
S3 954 L Sandberg    - 2768 L Kiltorp     3-2 tons: 5-3
S4 2704 A Selvin     - 4120 J Björk      1-3 tons: 0-8
D3 5271 M Fröjd      | 6244 G Östlin     
D3 671 A Wester     |  37 U Kristiansson  1-3
S5 5271 M Fröjd      -  37 U Kristiansson  2-3 tons: 3-6
S6 671 A Wester     - 6244 G Östlin     0-3 tons: 0-4
Bra spel: [1422-18][4120-16][37-1]


omg: 10
PTDC - MANKAN 3-6 18-19

D1 4798 D Bergman     | 6434 R Kaliszczak   
D1 2218 J Magnusson    | 1630 K Rutimann    1-3
S1 2218 J Magnusson    - 1630 K Rutimann    2-3 tons: 4-4
S2 4798 D Bergman     - 6434 R Kaliszczak   2-3 tons: 6-6
D2 440 A Joandi     | 3794 T Rauschenbach  
D2 303 S Norrgård    | 1600 R Malm      3-0
S3 440 A Joandi     - 1600 R Malm      2-3 tons: 4-5
S4 303 S Norrgård    - 3794 T Rauschenbach  1-3 tons: 4-6
D3 2665 B Andreis     | 1864 J Larsson    
D3 3741 R Hamrén     | 957 T Berg      1-3
S5 609 G Sandqvist    - 1765 K Hultlid     3-1 tons: 6-4
S6 3741 R Hamrén     - 1864 J Larsson     3-0 tons: 3-3
Bra spel: [4798-1][4798-15][609-18][609-118]


omg: 10
MAD - PICAS 3-6 18-23

D1 1715 J Sederblad    | 2340 P Markkanen   
D1 1791 M Andersson    | 1595 H Andersson    2-3
S1 1715 J Sederblad    - 2340 P Markkanen    3-2 tons: 5-3
S2 1791 M Andersson    - 1595 H Andersson    2-3 tons: 1-7
D2 1230 B Andersson    | 1670 P Ramstedt    
D2 1232 V Pihlajämäki   | 1837 M Modin      1-3
S3 1230 B Andersson    - 1670 P Ramstedt    1-3 tons: 6-4
S4 1232 V Pihlajämäki   - 1837 M Modin      3-2 tons: 4-5
D3 838 S Kari      | 1022 J Korva     
D3 1571 K Nordström    | 977 S Andersson    3-1
S5 838 S Kari      - 1022 J Korva      2-3 tons: 3-4
S6 1571 K Nordström    - 977 S Andersson    1-3 tons: 5-6
Bra spel: [1670-1][838-18][1571-18]


omg: 10
SPDC - OBDT 4-6 18-21

D1 2212 R Gustafsson   | 3224 M Ryman     
D1 4471 M Hautamäki    | 252 F Friberg     0-3
S1 2212 R Gustafsson   - 3224 M Ryman      3-2 tons: 4-5
S2 4471 M Hautamäki    - 252 F Friberg     1-3 tons: 4-7
D2 2461 J Mickelsson   | 3021 M Pettersson   
D2 608 B Björkman    | 868 P Lannerström   2-3
S3 6160 P Nygren     - 868 P Lannerström   1-3 tons: 3-5
S4 2461 J Mickelsson   - 5159 R Samuelsson   3-0 tons: 3-2
D3 1073 L Ajnefelt    | 901 F Hill      
D3 1244 P Gustavsson   | 3551 C Hill      3-1
S5 1073 L Ajnefelt    - 3551 C Hill      1-3 tons: 3-4
S6 1244 P Gustavsson   - 901 F Hill      3-0 tons: 4-2
AD 1244 P Gustavsson   | 3224 M Ryman     
AD 2212 R Gustafsson   | 252 F Friberg     1-3
Bra spel: [252-1][252-14][868-14]


omg: 10
NNDC - BÅLSTA 2-7 14-24

D1 1706 L Uhlán      | 1141 T Eriksson    
D1 904 A Lindström    | 1292 L Engström    0-3
S1 904 A Lindström    - 2106 J Himanka     2-3 tons: 5-8
S2 1706 L Uhlán      - 1141 T Eriksson    2-3 tons: 6-8
D2 917 R Jahrl      | 3001 P Högberg    
D2 2124 D Tikos      | 2106 J Himanka     3-2
S3 389 T Palonen     - 2106 J Himanka     0-3 tons: 3-2
S4 543 P Gustavsson   - 1292 L Engström    1-3 tons: 2-2
D3 2112 J Westin     | 3466 R Södervall   
D3 6686 D Lidström    | 1290 S Andersson    3-1
S5 2112 J Westin     - 3001 P Högberg     1-3 tons: 5-5
S6 6686 D Lidström    - 3466 R Södervall    2-3 tons: 9-9
Bra spel: [2112-18][6686-18][3001-18]


omg: 10
HUSBY - LÄRKAN 3-6 15-22

D1 5799 R Johnsson    | 966 N Lindmark    
D1 2685 M Larsson     | 1233 R Nyqvist     3-0
S1 5799 R Johnsson    - 966 N Lindmark    1-3 tons: 4-7
S2 2685 M Larsson     - 1233 R Nyqvist     1-3 tons: 4-7
D2 5800 P Hoffman     | 820 B Bergström   
D2 4990 K Jätte      | 674 J Elb       2-3
S3 5800 P Hoffman     - 820 B Bergström    3-2 tons: 5-6
S4 4990 K Jätte      - 674 J Elb       0-3 tons: 0-4
D3 2721 P Larsson     | 944 B Ekberg     
D3 656 N Bahram     | 1337 H Gustafsson   0-3
S5 2721 P Larsson     - 944 B Ekberg     3-2 tons: 4-7
S6 656 N Bahram     - 1337 H Gustafsson   2-3 tons: 4-5
Bra spel: [5799-17][966-18][1233-16][674-1]
     [674-15]


omg: 11
LÄRKAN - BIGBEN 6-3 24-14

D1 944 B Ekberg     | 6262 P Sonesson    
D1 1337 H Gustafsson   | 1422 M Widlund     3-1
S1 1337 H Gustafsson   - 6262 P Sonesson    3-1 tons: 5-2
S2 944 B Ekberg     - 1422 M Widlund     3-1 tons: 5-3
D2 820 B Bergström    | 6244 G Östlin     
D2 674 J Elb       | 4120 J Björk      3-0
S3 674 J Elb       - 6244 G Östlin     2-3 tons: 6-6
S4 820 B Bergström    - 4120 J Björk      2-3 tons: 7-8
D3 966 N Lindmark    | 2444 J Asplund    
D3 1233 R Nyqvist     |  37 U Kristiansson  2-3
S5 1233 R Nyqvist     - 2768 L Kiltorp     3-0 tons: 2-2
S6 966 N Lindmark    -  37 U Kristiansson  3-2 tons: 10-6
Bra spel: [1233-1][37-18]


omg: 11
BÅLSTA - HUSBY 4-6 16-23

D1 1859 J Sällström    | 5799 R Johnsson    
D1 3001 P Högberg     | 2685 M Larsson     3-1
S1 1859 J Sällström    - 5799 R Johnsson    1-3 tons: 4-6
S2 1290 S Andersson    - 2685 M Larsson     0-3 tons: 0-1
D2 1290 S Andersson    | 4990 K Jätte     
D2 3466 R Södervall    | 656 N Bahram     2-3
S3 3001 P Högberg     - 4990 K Jätte      0-3 tons: 3-3
S4 1292 L Engström    - 656 N Bahram     3-2 tons: 5-1
D3 1141 T Eriksson    | 5800 P Hoffman    
D3 1292 L Engström    | 1478 T Johansson    1-3
S5 3466 R Södervall    - 5800 P Hoffman     3-0 tons: 4-3
S6 1141 T Eriksson    - 1478 T Johansson    3-2 tons: 4-4
AD 1859 J Sällström    | 5799 R Johnsson    
AD 3466 R Södervall    | 4990 K Jätte      0-3
Bra spel: [3466-1]


omg: 11
OBDT - NNDC 8-1 24-8

D1 3551 C Hill      | 2112 J Westin     
D1 868 P Lannerström   | 6686 D Lidström    3-0
S1 3551 C Hill      - 543 P Gustavsson   3-0 tons: 4-2
S2 3021 M Pettersson   - 6686 D Lidström    0-3 tons: 0-2
D2 252 F Friberg     | 917 R Jahrl     
D2 3224 M Ryman      | 2124 D Tikos      3-1
S3 252 F Friberg     - 917 R Jahrl      3-2 tons: 6-5
S4 3224 M Ryman      - 904 A Lindström    3-0 tons: 4-2
D3 901 F Hill      | 803 M Eriksson    
D3 3593 R Hagel      | 1706 L Uhlán      3-2
S5 901 F Hill      - 389 T Palonen     3-0 tons: 4-1
S6 3593 R Hagel      - 803 M Eriksson    3-0 tons: 6-2
Bra spel: [3224-1][3593-1]


omg: 11
PICAS - SPDC 7-2 24-9

D1 2340 P Markkanen    | 1073 L Ajnefelt    
D1 1595 H Andersson    | 608 B Björkman    3-0
S1 1595 H Andersson    - 1073 L Ajnefelt    3-0 tons: 3-2
S2 2340 P Markkanen    - 608 B Björkman    3-1 tons: 1-2
D2 1022 J Korva      | 2212 R Gustafsson   
D2 2078 M Andersson    | 2461 J Mickelsson   3-1
S3 2078 M Andersson    - 2212 R Gustafsson   1-3 tons: 2-1
S4 1022 J Korva      - 2461 J Mickelsson   3-0 tons: 2-0
D3 1837 M Modin      | 1244 P Gustavsson   
D3 977 S Andersson    | 4471 M Hautamäki    3-0
S5 977 S Andersson    - 1244 P Gustavsson   2-3 tons: 7-5
S6 1837 M Modin      - 4471 M Hautamäki    3-1 tons: 6-3


omg: 11
MANKAN - MAD 6-4 21-15

D1 6434 R Kaliszczak   | 1232 V Pihlajämäki  
D1 1864 J Larsson     | 1230 B Andersson    3-0
S1 1864 J Larsson     - 1232 V Pihlajämäki   1-3 tons: 5-2
S2 3794 T Rauschenbach  - 1230 B Andersson    3-1 tons: 5-2
D2 1630 K Rutimann    | 1791 M Andersson   
D2 1600 R Malm      | 404 J Brishag     1-3
S3 1600 R Malm      - 1791 M Andersson    3-1 tons: 3-5
S4 1630 K Rutimann    - 404 J Brishag     3-0 tons: 3-2
D3 1765 K Hultlid     | 838 S Kari      
D3 957 T Berg      | 1571 K Nordström    0-3
S5 957 T Berg      - 838 S Kari      1-3 tons: 5-6
S6 1765 K Hultlid     - 1571 K Nordström    3-1 tons: 6-6
AD 1765 K Hultlid     | 838 S Kari      
AD 3794 T Rauschenbach  | 1571 K Nordström    3-0
Bra spel: [3794-18][957-1][1765-18]


omg: 11
GRÄNS - PTDC 2-7 12-23

D1 508 M Johansson    | 4798 D Bergman    
D1 512 T Karlberg    | 440 A Joandi     2-3
S1 508 M Johansson    - 4798 D Bergman     3-0 tons: 2-3
S2 512 T Karlberg    - 440 A Joandi     2-3 tons: 6-3
D2 5271 M Fröjd      | 3741 R Hamrén     
D2 1355 L Korhonen    | 609 G Sandqvist    2-3
S3 5271 M Fröjd      - 3741 R Hamrén     0-3 tons: 0-4
S4 1355 L Korhonen    - 609 G Sandqvist    0-3 tons: 1-7
D3 2640 M Andersson    | 2218 J Magnusson   
D3 215 D Böhlin     | 303 S Norrgård    0-3
S5 2640 M Andersson    - 2218 J Magnusson    3-2 tons: 5-4
S6 215 D Böhlin     - 303 S Norrgård    0-3 tons: 0-4
Bra spel: [508-17][512-17][3741-13][3741-118]
     [2640-13]


omg: 12
BIGBEN - LÄRKAN 6-4 22-18

D1 4120 J Björk      | 674 J Elb      
D1 6262 P Sonesson    | 820 B Bergström    3-2
S1 6262 P Sonesson    - 674 J Elb       1-3 tons: 3-3
S2 4120 J Björk      - 820 B Bergström    3-0 tons: 6-4
D2 6244 G Östlin     | 944 B Ekberg     
D2  37 U Kristiansson  | 1337 H Gustafsson   1-3
S3 2444 J Asplund     - 944 B Ekberg     1-3 tons: 4-6
S4 6244 G Östlin     - 1337 H Gustafsson   3-0 tons: 5-2
D3 2444 J Asplund     | 966 N Lindmark    
D3 2768 L Kiltorp     | 2032 U Cederblad    1-3
S5  37 U Kristiansson  - 966 N Lindmark    3-2 tons: 3-8
S6 2768 L Kiltorp     - 2032 U Cederblad    3-1 tons: 3-4
AD  37 U Kristiansson  | 820 B Bergström   
AD 6244 G Östlin     | 966 N Lindmark    3-1
Bra spel: [674-18][820-18][6244-17][37-17]
     [6244-18][37-16][966-1]


omg: 12
HUSBY - BÅLSTA 5-5 18-23

D1 2685 M Larsson     | 1141 T Eriksson    
D1 656 N Bahram     | 1292 L Engström    3-2
S1 2685 M Larsson     - 1141 T Eriksson    1-3 tons: 5-3
S2 656 N Bahram     - 1292 L Engström    0-3 tons: 1-2
D2 5799 R Johnsson    | 1290 S Andersson   
D2 4990 K Jätte      | 1859 J Sällström    3-1
S3 5799 R Johnsson    - 1290 S Andersson    3-1 tons: 6-2
S4 4990 K Jätte      - 1859 J Sällström    3-2 tons: 4-7
D3 1478 T Johansson    | 3466 R Södervall   
D3 5800 P Hoffman     | 3001 P Högberg     1-3
S5 2721 P Larsson     - 3466 R Södervall    0-3 tons: 3-5
S6 5800 P Hoffman     - 3001 P Högberg     1-3 tons: 4-6
AD 5799 R Johnsson    | 3466 R Södervall   
AD 4990 K Jätte      | 3001 P Högberg     3-2
Bra spel: [3466-115]


omg: 12
NNDC - OBDT 3-6 13-21

D1 803 M Eriksson    | 3021 M Pettersson   
D1 2124 D Tikos      | 3551 C Hill      3-1
S1 803 M Eriksson    - 3021 M Pettersson   3-0 tons: 3-0
S2 2124 D Tikos      - 3551 C Hill      2-3 tons: 4-4
D2 917 R Jahrl      | 252 F Friberg    
D2 1706 L Uhlán      | 3224 M Ryman      0-3
S3 389 T Palonen     - 252 F Friberg     0-3 tons: 1-6
S4 543 P Gustavsson   - 3224 M Ryman      1-3 tons: 7-4
D3 904 A Lindström    | 5159 R Samuelsson   
D3 2112 J Westin     | 901 F Hill      3-2
S5 2112 J Westin     - 5159 R Samuelsson   0-3 tons: 3-3
S6 904 A Lindström    - 901 F Hill      1-3 tons: 7-7
Bra spel: [252-17][904-114]


omg: 12
SPDC - PICAS 1-8 12-26

D1 2212 R Gustafsson   | 2340 P Markkanen   
D1 4471 M Hautamäki    | 1595 H Andersson    3-2
S1 4471 M Hautamäki    - 2340 P Markkanen    1-3 tons: 3-4
S2 2212 R Gustafsson   - 1595 H Andersson    0-3 tons: 2-5
D2 2461 J Mickelsson   | 1837 M Modin     
D2 608 B Björkman    | 977 S Andersson    0-3
S3 6160 P Nygren     - 1837 M Modin      2-3 tons: 5-9
S4 2461 J Mickelsson   - 977 S Andersson    2-3 tons: 5-2
D3 1244 P Gustavsson   | 874 C Axberg     
D3 1073 L Ajnefelt    | 1022 J Korva      0-3
S5 1073 L Ajnefelt    - 874 C Axberg     2-3 tons: 4-4
S6 1244 P Gustavsson   - 1022 J Korva      2-3 tons: 4-5
Bra spel: [1595-17][1244-17]


omg: 12
MAD - MANKAN 5-5 18-19

D1 1791 M Andersson    | 6434 R Kaliszczak   
D1 404 J Brishag     | 1630 K Rutimann    1-3
S1 1791 M Andersson    - 1630 K Rutimann    3-1 tons: 5-1
S2 404 J Brishag     - 6434 R Kaliszczak   0-3 tons: 1-3
D2 1232 V Pihlajämäki   | 1600 R Malm      
D2 1230 B Andersson    | 3794 T Rauschenbach  2-3
S3 1232 V Pihlajämäki   - 3794 T Rauschenbach  0-3 tons: 2-0
S4 1230 B Andersson    - 1600 R Malm      3-0 tons: 3-2
D3 1571 K Nordström    | 957 T Berg      
D3 838 S Kari      | 1765 K Hultlid     3-2
S5 1571 K Nordström    - 1765 K Hultlid     3-0 tons: 3-3
S6 838 S Kari      - 957 T Berg      0-3 tons: 4-6
AD 1571 K Nordström    | 957 T Berg      
AD 838 S Kari      | 3794 T Rauschenbach  3-1
Bra spel: [6434-1][1571-15][838-15][1765-1]
     [957-17]


omg: 12
PTDC - GRÄNS 8-1 25-8

D1 4798 D Bergman     | 1355 L Korhonen    
D1 3741 R Hamrén     | 2640 M Andersson    3-0
S1 4798 D Bergman     - 2640 M Andersson    3-1 tons: 7-2
S2 3741 R Hamrén     - 1355 L Korhonen    3-1 tons: 3-2
D2 2218 J Magnusson    | 512 T Karlberg    
D2 609 G Sandqvist    | 628 P Ahonen     3-0
S3 609 G Sandqvist    - 628 P Ahonen     3-1 tons: 3-2
S4 440 A Joandi     - 512 T Karlberg    1-3 tons: 4-8
D3 2007 H Wiik      | 5271 M Fröjd     
D3 440 A Joandi     | 954 L Sandberg    3-0
S5 2007 H Wiik      - 5271 M Fröjd      3-1 tons: 6-2
S6 303 S Norrgård    - 954 L Sandberg    3-1 tons: 3-4
Bra spel: [2218-18][609-18][512-17][2007-2]


omg: 13
BIGBEN - GRÄNS 5-5 21-17

D1 4120 J Björk      | 2640 M Andersson   
D1 6262 P Sonesson    | 508 M Johansson    2-3
S1 6262 P Sonesson    - 2640 M Andersson    1-3 tons: 2-2
S2 4120 J Björk      - 508 M Johansson    3-1 tons: 6-4
D2 6244 G Östlin     | 512 T Karlberg    
D2 2768 L Kiltorp     | 628 P Ahonen     1-3
S3 2768 L Kiltorp     - 512 T Karlberg    0-3 tons: 1-1
S4 6244 G Östlin     - 628 P Ahonen     3-0 tons: 3-1
D3 1422 M Widlund     | 5271 M Fröjd     
D3  37 U Kristiansson  | 1355 L Korhonen    3-0
S5 1422 M Widlund     - 5271 M Fröjd      3-1 tons: 4-4
S6  37 U Kristiansson  - 1355 L Korhonen    3-0 tons: 7-1
AD  37 U Kristiansson  | 2640 M Andersson   
AD 4120 J Björk      | 5271 M Fröjd      2-3
Bra spel: [4120-1][4120-15][6262-15][5271-1]


omg: 13
MANKAN - PTDC 2-7 14-23

D1 1765 K Hultlid     | 4798 D Bergman    
D1 1600 R Malm      | 3741 R Hamrén     2-3
S1 1600 R Malm      - 4798 D Bergman     1-3 tons: 2-4
S2 1765 K Hultlid     - 3741 R Hamrén     3-1 tons: 3-5
D2 1864 J Larsson     | 2218 J Magnusson   
D2 6434 R Kaliszczak   | 440 A Joandi     0-3
S3 6434 R Kaliszczak   - 2218 J Magnusson    2-3 tons: 4-2
S4 1864 J Larsson     - 440 A Joandi     0-3 tons: 0-5
D3 3794 T Rauschenbach  | 2007 H Wiik      
D3 957 T Berg      | 303 S Norrgård    2-3
S5 957 T Berg      - 2007 H Wiik      1-3 tons: 5-6
S6 3794 T Rauschenbach  - 303 S Norrgård    3-1 tons: 7-5


omg: 13
PICAS - MAD 6-3 22-12

D1 1837 M Modin      | 1715 J Sederblad   
D1 424 D Stegeby     | 1791 M Andersson    3-1
S1 1837 M Modin      - 1715 J Sederblad    2-3 tons: 2-1
S2 424 D Stegeby     - 1791 M Andersson    3-0 tons: 2-4
D2 1595 H Andersson    | 1232 V Pihlajämäki  
D2 1670 P Ramstedt    | 1230 B Andersson    3-0
S3 1595 H Andersson    - 1232 V Pihlajämäki   3-0 tons: 5-1
S4 1670 P Ramstedt    - 1230 B Andersson    3-1 tons: 5-5
D3 977 S Andersson    | 1571 K Nordström   
D3 1022 J Korva      | 1716 B Engblom     1-3
S5 977 S Andersson    - 1571 K Nordström    1-3 tons: 6-4
S6 1022 J Korva      - 1716 B Engblom     3-1 tons: 6-5


omg: 13
OBDT - SPDC 6-3 21-13

D1 868 P Lannerström   | 4471 M Hautamäki   
D1 3021 M Pettersson   | 2212 R Gustafsson   3-1
S1 3021 M Pettersson   - 4471 M Hautamäki    1-3 tons: 3-3
S2 868 P Lannerström   - 2212 R Gustafsson   1-3 tons: 2-3
D2 252 F Friberg     | 2461 J Mickelsson   
D2 3224 M Ryman      | 6160 P Nygren     3-1
S3 252 F Friberg     - 2461 J Mickelsson   3-2 tons: 9-1
S4 3224 M Ryman      - 6160 P Nygren     3-0 tons: 4-1
D3 901 F Hill      | 1244 P Gustavsson   
D3 5159 R Samuelsson   | 1073 L Ajnefelt    3-0
S5 5159 R Samuelsson   - 1244 P Gustavsson   1-3 tons: 4-3
S6 901 F Hill      - 1073 L Ajnefelt    3-0 tons: 3-3
Bra spel: [2212-1][901-1]


omg: 13
BÅLSTA - NNDC 3-6 15-21

D1 1141 T Eriksson    | 6686 D Lidström    
D1 1292 L Engström    | 2112 J Westin     1-3
S1 1859 J Sällström    - 6686 D Lidström    1-3 tons: 2-3
S2 1290 S Andersson    - 2112 J Westin     0-3 tons: 1-4
D2 3001 P Högberg     | 904 A Lindström   
D2 3466 R Södervall    | 1706 L Uhlán      3-2
S3 1141 T Eriksson    - 904 A Lindström    2-3 tons: 4-4
S4 1292 L Engström    - 2200 P Englund     3-1 tons: 1-4
D3 1290 S Andersson    | 917 R Jahrl     
D3 1859 J Sällström    | 543 P Gustavsson   1-3
S5 3466 R Södervall    - 917 R Jahrl      3-0 tons: 2-2
S6 3001 P Högberg     - 543 P Gustavsson   1-3 tons: 5-3


omg: 13
LÄRKAN - HUSBY 7-2 22-13

D1 966 N Lindmark    | 656 N Bahram     
D1 2032 U Cederblad    | 2685 M Larsson     1-3
S1 966 N Lindmark    - 2721 P Larsson     0-3 tons: 0-5
S2 2032 U Cederblad    - 656 N Bahram     3-0 tons: 3-1
D2 820 B Bergström    | 4990 K Jätte     
D2 1233 R Nyqvist     | 5799 R Johnsson    3-2
S3 1233 R Nyqvist     - 4990 K Jätte      3-2 tons: 3-5
S4 820 B Bergström    - 5799 R Johnsson    3-0 tons: 2-1
D3 944 B Ekberg     | 1995 I Evgin     
D3 1337 H Gustafsson   | 5800 P Hoffman     3-2
S5 1337 H Gustafsson   - 2685 M Larsson     3-0 tons: 4-4
S6 944 B Ekberg     - 5800 P Hoffman     3-1 tons: 6-2
Bra spel: [4990-1]


omg: 14
NNDC - LÄRKAN 5-5 21-19

D1 6686 D Lidström    | 2032 U Cederblad   
D1 2112 J Westin     | 1233 R Nyqvist     3-1
S1 6686 D Lidström    - 2032 U Cederblad    3-2 tons: 4-2
S2 2112 J Westin     - 1233 R Nyqvist     3-0 tons: 4-2
D2 904 A Lindström    | 820 B Bergström   
D2 2124 D Tikos      | 674 J Elb       2-3
S3 2200 P Englund     - 820 B Bergström    0-3 tons: 3-2
S4 904 A Lindström    - 674 J Elb       2-3 tons: 9-5
D3 917 R Jahrl      | 966 N Lindmark    
D3 389 T Palonen     | 944 B Ekberg     2-3
S5 543 P Gustavsson   - 944 B Ekberg     3-0 tons: 5-1
S6 1706 L Uhlán      - 966 N Lindmark    0-3 tons: 1-5
AD 6686 D Lidström    | 820 B Bergström   
AD 2112 J Westin     | 966 N Lindmark    3-1
Bra spel: [2032-1]


omg: 14
SPDC - BÅLSTA 4-6 16-21

D1 1073 L Ajnefelt    | 1290 S Andersson   
D1 1244 P Gustavsson   | 1859 J Sällström    3-1
S1 1073 L Ajnefelt    - 1290 S Andersson    2-3 tons: 5-3
S2 1244 P Gustavsson   - 1859 J Sällström    3-0 tons: 6-1
D2 4471 M Hautamäki    | 1141 T Eriksson    
D2 2212 R Gustafsson   | 1292 L Engström    3-1
S3 4471 M Hautamäki    - 1141 T Eriksson    0-3 tons: 3-2
S4 2212 R Gustafsson   - 1292 L Engström    3-1 tons: 6-2
D3 608 B Björkman    | 3001 P Högberg    
D3 2461 J Mickelsson   | 3466 R Södervall    0-3
S5 6160 P Nygren     - 3001 P Högberg     1-3 tons: 2-5
S6 2461 J Mickelsson   - 3466 R Södervall    0-3 tons: 0-5
AD 4471 M Hautamäki    | 3001 P Högberg    
AD 1244 P Gustavsson   | 3466 R Södervall    1-3
Bra spel: [2212-18][3466-18]


omg: 14
MAD - OBDT 3-6 14-21

D1 1230 B Andersson    | 3021 M Pettersson   
D1 1715 J Sederblad    | 1365 H Rahmqvist    1-3
S1 1230 B Andersson    - 3021 M Pettersson   3-1 tons: 4-3
S2 1715 J Sederblad    - 1365 H Rahmqvist    0-3 tons: 2-5
D2 838 S Kari      | 3224 M Ryman     
D2 1571 K Nordström    | 252 F Friberg     1-3
S3 838 S Kari      - 3224 M Ryman      0-3 tons: 2-2
S4 1571 K Nordström    - 252 F Friberg     2-3 tons: 7-6
D3 1232 V Pihlajämäki   | 3551 C Hill      
D3 1791 M Andersson    | 5159 R Samuelsson   1-3
S5 1232 V Pihlajämäki   - 5159 R Samuelsson   3-2 tons: 2-6
S6 1791 M Andersson    - 3551 C Hill      3-0 tons: 3-3
Bra spel: [1365-18]


omg: 14
PTDC - PICAS 4-6 15-22

D1 4798 D Bergman     | 426 K Molin     
D1 609 G Sandqvist    | 424 D Stegeby     0-3
S1 4798 D Bergman     - 424 D Stegeby     2-3 tons: 10-6
S2 609 G Sandqvist    - 426 K Molin      0-3 tons: 2-5
D2 440 A Joandi     | 977 S Andersson   
D2 2218 J Magnusson    | 2646 K Engström    0-3
S3 440 A Joandi     - 2646 K Engström    0-3 tons: 1-5
S4 2218 J Magnusson    - 977 S Andersson    3-1 tons: 6-4
D3 3741 R Hamrén     | 1022 J Korva     
D3 303 S Norrgård    | 2340 P Markkanen    3-1
S5 3741 R Hamrén     - 2340 P Markkanen    3-1 tons: 9-3
S6 303 S Norrgård    - 1022 J Korva      3-1 tons: 2-4
AD 3741 R Hamrén     | 977 S Andersson   
AD 303 S Norrgård    | 2646 K Engström    1-3
Bra spel: [609-1][3741-18][303-18][3741-15]
     [3741-16]


omg: 14
GRÄNS - MANKAN 5-5 19-18

D1 485 M Alén      | 1864 J Larsson    
D1 1355 L Korhonen    | 1600 R Malm      1-3
S1 485 M Alén      - 1600 R Malm      0-3 tons: 3-4
S2 1355 L Korhonen    - 1864 J Larsson     3-0 tons: 3-4
D2 512 T Karlberg    | 6434 R Kaliszczak   
D2 628 P Ahonen     | 1630 K Rutimann    1-3
S3 628 P Ahonen     - 1630 K Rutimann    3-0 tons: 3-3
S4 512 T Karlberg    - 6434 R Kaliszczak   3-1 tons: 4-5
D3 2640 M Andersson    | 1765 K Hultlid    
D3 5271 M Fröjd      | 3794 T Rauschenbach  1-3
S5 5271 M Fröjd      - 3794 T Rauschenbach  3-1 tons: 4-4
S6 2640 M Andersson    - 1765 K Hultlid     3-1 tons: 4-3


omg: 14
HUSBY - BIGBEN 4-6 19-24

D1 656 N Bahram     | 4120 J Björk     
D1 2685 M Larsson     | 6262 P Sonesson    3-2
S1 1478 T Johansson    - 4120 J Björk      0-3 tons: 3-9
S2 2685 M Larsson     - 6262 P Sonesson    1-3 tons: 3-4
D2 5799 R Johnsson    | 6244 G Östlin     
D2 4990 K Jätte      | 2444 J Asplund     3-2
S3 5799 R Johnsson    - 6244 G Östlin     2-3 tons: 7-4
S4 4990 K Jätte      - 2444 J Asplund     3-2 tons: 6-2
D3 5800 P Hoffman     |  37 U Kristiansson  
D3 2721 P Larsson     | 1422 M Widlund     2-3
S5 2721 P Larsson     -  37 U Kristiansson  0-3 tons: 2-3
S6 5800 P Hoffman     - 1422 M Widlund     3-0 tons: 2-2
AD 656 N Bahram     |  37 U Kristiansson  
AD 5799 R Johnsson    | 4120 J Björk      2-3
Bra spel: [4120-18][6244-138]


omg: 15
BIGBEN - MANKAN 2-7 13-23

D1 6262 P Sonesson    | 957 T Berg      
D1 1422 M Widlund     | 1600 R Malm      1-3
S1 6262 P Sonesson    - 1600 R Malm      1-3 tons: 5-6
S2 1422 M Widlund     - 957 T Berg      1-3 tons: 2-7
D2 6244 G Östlin     | 6434 R Kaliszczak   
D2 2768 L Kiltorp     | 1630 K Rutimann    1-3
S3 2768 L Kiltorp     - 1630 K Rutimann    1-3 tons: 2-1
S4 6244 G Östlin     - 6434 R Kaliszczak   3-1 tons: 6-4
D3  37 U Kristiansson  | 1765 K Hultlid    
D3 2444 J Asplund     | 3794 T Rauschenbach  2-3
S5 2444 J Asplund     - 3794 T Rauschenbach  0-3 tons: 1-2
S6  37 U Kristiansson  - 1765 K Hultlid     3-1 tons: 8-5
Bra spel: [6262-1][37-18][1600-130]


omg: 15
PICAS - GRÄNS 6-4 23-16

D1 2340 P Markkanen    | 512 T Karlberg    
D1 1595 H Andersson    | 628 P Ahonen     2-3
S1 2340 P Markkanen    - 512 T Karlberg    1-3 tons: 3-5
S2 1595 H Andersson    - 628 P Ahonen     3-0 tons: 5-1
D2 1837 M Modin      | 2640 M Andersson   
D2 977 S Andersson    | 508 M Johansson    3-0
S3 1837 M Modin      - 508 M Johansson    1-3 tons: 6-7
S4 977 S Andersson    - 2640 M Andersson    1-3 tons: 2-2
D3 1670 P Ramstedt    | 5271 M Fröjd     
D3 1022 J Korva      | 671 A Wester     3-1
S5 1670 P Ramstedt    - 5271 M Fröjd      3-2 tons: 3-4
S6 1022 J Korva      - 671 A Wester     3-1 tons: 0-1
Bra spel: [1595-18][1595-14][508-18][508-120]


omg: 15
OBDT - PTDC 6-4 21-16

D1 3224 M Ryman      | 4798 D Bergman    
D1 252 F Friberg     | 3741 R Hamrén     3-1
S1 3224 M Ryman      - 4798 D Bergman     3-1 tons: 5-4
S2 252 F Friberg     - 3741 R Hamrén     3-1 tons: 7-6
D2 3551 C Hill      | 2665 B Andreis    
D2 5159 R Samuelsson   | 440 A Joandi     3-0
S3 3551 C Hill      - 440 A Joandi     2-3 tons: 4-4
S4 5159 R Samuelsson   - 2665 B Andreis     3-1 tons: 3-3
D3 901 F Hill      | 2218 J Magnusson   
D3 3021 M Pettersson   | 609 G Sandqvist    1-3
S5 3021 M Pettersson   - 2218 J Magnusson    0-3 tons: 2-2
S6 901 F Hill      - 609 G Sandqvist    0-3 tons: 0-5
Bra spel: [252-15][2218-16][609-16][609-1]
     [2218-1][2218-18]


omg: 15
BÅLSTA - MAD 4-6 20-21

D1 1141 T Eriksson    | 404 J Brishag    
D1 1292 L Engström    | 1791 M Andersson    1-3
S1 2106 J Himanka     - 404 J Brishag     3-0 tons: 3-0
S2 1290 S Andersson    - 1791 M Andersson    1-3 tons: 3-6
D2 2106 J Himanka     | 1232 V Pihlajämäki  
D2 1859 J Sällström    | 1230 B Andersson    3-0
S3 3001 P Högberg     - 1232 V Pihlajämäki   3-2 tons: 3-5
S4 1859 J Sällström    - 1230 B Andersson    1-3 tons: 5-5
D3 3001 P Högberg     | 1571 K Nordström   
D3 3466 R Södervall    | 838 S Kari      3-1
S5 3466 R Södervall    - 1571 K Nordström    2-3 tons: 7-7
S6 1141 T Eriksson    - 838 S Kari      1-3 tons: 5-4
Bra spel: [1141-1][3466-18][404-17][1791-17]


omg: 15
LÄRKAN - SPDC 6-4 24-15

D1 1233 R Nyqvist     | 1244 P Gustavsson   
D1 966 N Lindmark    | 1073 L Ajnefelt    1-3
S1 966 N Lindmark    - 1244 P Gustavsson   1-3 tons: 3-5
S2 1233 R Nyqvist     - 1073 L Ajnefelt    2-3 tons: 8-8
D2 820 B Bergström    | 2461 J Mickelsson   
D2 2032 U Cederblad    | 6160 P Nygren     3-1
S3 2032 U Cederblad    - 2461 J Mickelsson   3-0 tons: 4-1
S4 820 B Bergström    - 6160 P Nygren     3-1 tons: 6-2
D3 1337 H Gustafsson   | 4471 M Hautamäki   
D3 944 B Ekberg     | 2212 R Gustafsson   3-1
S5 1337 H Gustafsson   - 4471 M Hautamäki    2-3 tons: 4-3
S6 944 B Ekberg     - 2212 R Gustafsson   3-0 tons: 2-1
Bra spel: [1233-1][966-18][966-112]


omg: 15
HUSBY - NNDC 6-3 19-16

D1 656 N Bahram     | 2112 J Westin     
D1 1478 T Johansson    | 6686 D Lidström    3-2
S1 656 N Bahram     - 6686 D Lidström    0-3 tons: 2-2
S2 1478 T Johansson    - 2112 J Westin     3-1 tons: 0-5
D2 5800 P Hoffman     | 904 A Lindström   
D2 5799 R Johnsson    | 2124 D Tikos      3-1
S3 5800 P Hoffman     - 904 A Lindström    0-3 tons: 1-6
S4 5799 R Johnsson    - 917 R Jahrl      3-1 tons: 3-3
D3 2721 P Larsson     | 543 P Gustavsson   
D3 4990 K Jätte      | 1706 L Uhlán      3-2
S5 2721 P Larsson     - 1542 G Pettersson   3-0 tons: 4-2
S6 4990 K Jätte      - 543 P Gustavsson   1-3 tons: 2-4
Bra spel: [543-1][2112-1][6686-1][5800-16]
     [5799-16][2721-17][4990-17]


omg: 16
MAD - LÄRKAN 2-7 11-24

D1 1232 V Pihlajämäki   | 674 J Elb      
D1 1230 B Andersson    | 2032 U Cederblad    1-3
S1 1232 V Pihlajämäki   - 674 J Elb       1-3 tons: 3-5
S2 1230 B Andersson    - 2032 U Cederblad    1-3 tons: 4-5
D2 404 J Brishag     | 966 N Lindmark    
D2 1791 M Andersson    | 820 B Bergström    1-3
S3 404 J Brishag     - 966 N Lindmark    0-3 tons: 1-5
S4 1791 M Andersson    - 820 B Bergström    1-3 tons: 3-4
D3 838 S Kari      | 944 B Ekberg     
D3 1571 K Nordström    | 1337 H Gustafsson   3-1
S5 838 S Kari      - 944 B Ekberg     0-3 tons: 1-3
S6 1571 K Nordström    - 1337 H Gustafsson   3-2 tons: 6-5
Bra spel: [1337-1][820-1][2032-18][1232-118]


omg: 16
PTDC - BÅLSTA 5-5 21-21

D1 4798 D Bergman     | 1141 T Eriksson    
D1 440 A Joandi     | 2106 J Himanka     2-3
S1 440 A Joandi     - 1141 T Eriksson    3-2 tons: 6-5
S2 4798 D Bergman     - 1290 S Andersson    3-1 tons: 6-2
D2 2218 J Magnusson    | 1859 J Sällström   
D2 303 S Norrgård    | 1292 L Engström    3-0
S3 2218 J Magnusson    - 1859 J Sällström    3-1 tons: 6-5
S4 303 S Norrgård    - 2106 J Himanka     3-2 tons: 4-4
D3 2665 B Andreis     | 3466 R Södervall   
D3 3741 R Hamrén     | 758 C Tholander    1-3
S5 2665 B Andreis     - 3466 R Södervall    1-3 tons: 3-5
S6 3741 R Hamrén     - 758 C Tholander    0-3 tons: 3-2


omg: 16
GRÄNS - OBDT 3-6 15-19

D1 512 T Karlberg    | 901 F Hill      
D1 628 P Ahonen     | 3021 M Pettersson   3-1
S1 512 T Karlberg    - 901 F Hill      3-0 tons: 1-2
S2 628 P Ahonen     - 3021 M Pettersson   2-3 tons: 6-4
D2 1355 L Korhonen    | 3224 M Ryman     
D2 485 M Alén      | 252 F Friberg     2-3
S3 1355 L Korhonen    - 3224 M Ryman      2-3 tons: 3-8
S4 485 M Alén      - 252 F Friberg     0-3 tons: 4-3
D3 508 M Johansson    | 3551 C Hill      
D3 2640 M Andersson    | 868 P Lannerström   0-3
S5 508 M Johansson    - 3551 C Hill      3-0 tons: 3-0
S6 2640 M Andersson    - 868 P Lannerström   0-3 tons: 4-4
Bra spel: [252-1][3224-18][252-18]


omg: 16
MANKAN - PICAS 4-6 18-25

D1 957 T Berg      | 1595 H Andersson   
D1 1864 J Larsson     | 1837 M Modin      0-3
S1 957 T Berg      - 1837 M Modin      3-2 tons: 6-8
S2 1864 J Larsson     - 1595 H Andersson    1-3 tons: 4-9
D2 1630 K Rutimann    | 2340 P Markkanen   
D2 3794 T Rauschenbach  | 1022 J Korva      2-3
S3 1630 K Rutimann    - 1022 J Korva      3-1 tons: 1-5
S4 3794 T Rauschenbach  - 2340 P Markkanen    3-2 tons: 6-4
D3 1600 R Malm      | 424 D Stegeby    
D3 6434 R Kaliszczak   | 977 S Andersson    3-2
S5 6434 R Kaliszczak   - 977 S Andersson    1-3 tons: 4-2
S6 1600 R Malm      - 424 D Stegeby     1-3 tons: 3-1
Bra spel: [1022-18][1837-1][1595-118]


omg: 16
SPDC - HUSBY 4-6 15-23

D1 2461 J Mickelsson   | 656 N Bahram     
D1 6160 P Nygren     | 2685 M Larsson     3-1
S1 2461 J Mickelsson   - 656 N Bahram     0-3 tons: 1-1
S2 6160 P Nygren     - 2685 M Larsson     0-3 tons: 0-4
D2 2212 R Gustafsson   | 5799 R Johnsson    
D2 4471 M Hautamäki    | 1478 T Johansson    2-3
S3 2212 R Gustafsson   - 5799 R Johnsson    3-1 tons: 5-5
S4 4471 M Hautamäki    - 1478 T Johansson    0-3 tons: 2-3
D3 1073 L Ajnefelt    | 2721 P Larsson    
D3 1244 P Gustavsson   | 4990 K Jätte      0-3
S5 1073 L Ajnefelt    - 2721 P Larsson     3-2 tons: 1-6
S6 1244 P Gustavsson   - 4990 K Jätte      3-1 tons: 6-4
Bra spel: [5799-17][1478-17][2721-1][4990-129]


omg: 16
NNDC - BIGBEN 6-4 22-18

D1 6686 D Lidström    |  37 U Kristiansson  
D1 2112 J Westin     | 1422 M Widlund     0-3
S1 6686 D Lidström    - 6262 P Sonesson    3-2 tons: 7-6
S2 2112 J Westin     - 1422 M Widlund     3-0 tons: 4-0
D2 904 A Lindström    | 6244 G Östlin     
D2 1706 L Uhlán      | 6262 P Sonesson    3-2
S3 904 A Lindström    - 6244 G Östlin     2-3 tons: 11-6
S4 389 T Palonen     - 2444 J Asplund     1-3 tons: 0-2
D3 917 R Jahrl      | 2768 L Kiltorp    
D3 543 P Gustavsson   | 2444 J Asplund     3-0
S5 2200 P Englund     -  37 U Kristiansson  1-3 tons: 2-5
S6 543 P Gustavsson   - 2768 L Kiltorp     3-2 tons: 4-3
Bra spel: [37-18]


omg: 17
BIGBEN - PICAS 0-9 10-27

D1 1422 M Widlund     | 2340 P Markkanen   
D1  37 U Kristiansson  | 1837 M Modin      2-3
S1 1422 M Widlund     - 2340 P Markkanen    1-3 tons: 1-3
S2 6262 P Sonesson    - 1837 M Modin      1-3 tons: 2-3
D2 6244 G Östlin     | 1022 J Korva     
D2 6262 P Sonesson    | 2481 A Karjalainen   2-3
S3 2444 J Asplund     - 1022 J Korva      0-3 tons: 1-4
S4 6244 G Östlin     - 2481 A Karjalainen   0-3 tons: 1-6
D3 2444 J Asplund     | 977 S Andersson   
D3 2768 L Kiltorp     | 1670 P Ramstedt    2-3
S5 2768 L Kiltorp     - 977 S Andersson    1-3 tons: 2-5
S6  37 U Kristiansson  - 1670 P Ramstedt    1-3 tons: 6-6
Bra spel: [2481-18][37-1][37-17]


omg: 17
OBDT - MANKAN 4-6 17-24

D1 3224 M Ryman      | 1630 K Rutimann    
D1 252 F Friberg     | 1600 R Malm      3-2
S1 3224 M Ryman      - 1600 R Malm      3-1 tons: 2-4
S2 252 F Friberg     - 1630 K Rutimann    3-1 tons: 7-5
D2 3021 M Pettersson   | 1864 J Larsson    
D2 868 P Lannerström   | 6434 R Kaliszczak   3-2
S3 3021 M Pettersson   - 6434 R Kaliszczak   0-3 tons: 2-4
S4 868 P Lannerström   - 1864 J Larsson     2-3 tons: 4-7
D3 5159 R Samuelsson   | 1765 K Hultlid    
D3 3551 C Hill      | 957 T Berg      2-3
S5 5159 R Samuelsson   - 957 T Berg      1-3 tons: 1-8
S6 3551 C Hill      - 1765 K Hultlid     0-3 tons: 1-4
Bra spel: [3021-1][957-18][957-18][1765-121]


omg: 17
BÅLSTA - GRÄNS 6-4 22-19

D1 1859 J Sällström    | 512 T Karlberg    
D1 1141 T Eriksson    | 628 P Ahonen     2-3
S1 3001 P Högberg     - 628 P Ahonen     3-0 tons: 4-2
S2 1290 S Andersson    - 512 T Karlberg    1-3 tons: 1-3
D2 1292 L Engström    | 1355 L Korhonen    
D2 758 C Tholander    | 5271 M Fröjd      0-3
S3 1141 T Eriksson    - 5271 M Fröjd      3-2 tons: 3-3
S4 1292 L Engström    - 1355 L Korhonen    1-3 tons: 2-3
D3 3466 R Södervall    | 2640 M Andersson   
D3 3001 P Högberg     | 508 M Johansson    3-1
S5 3466 R Södervall    - 508 M Johansson    3-1 tons: 5-4
S6 758 C Tholander    - 2640 M Andersson    3-1 tons: 7-4
Bra spel: [758-18][5271-114]


omg: 17
LÄRKAN - PTDC 6-3 20-13

D1 2032 U Cederblad    | 4798 D Bergman    
D1 674 J Elb       | 440 A Joandi     3-0
S1 2032 U Cederblad    - 4798 D Bergman     3-0 tons: 4-2
S2 674 J Elb       - 440 A Joandi     3-1 tons: 4-1
D2 820 B Bergström    | 2665 B Andreis    
D2 966 N Lindmark    | 2218 J Magnusson    3-1
S3 820 B Bergström    - 2665 B Andreis     3-1 tons: 7-2
S4 966 N Lindmark    - 2218 J Magnusson    0-3 tons: 4-6
D3 1337 H Gustafsson   | 303 S Norrgård    
D3 944 B Ekberg     | 3741 R Hamrén     3-1
S5 1337 H Gustafsson   - 3741 R Hamrén     2-3 tons: 2-6
S6 944 B Ekberg     - 303 S Norrgård    0-3 tons: 3-3
Bra spel: [3741-16][303-1][674-1][2032-18]
     [2032-16][674-16]


omg: 17
HUSBY - MAD 7-2 25-12

D1 5799 R Johnsson    | 1571 K Nordström   
D1 1478 T Johansson    | 838 S Kari      2-3
S1 5799 R Johnsson    - 1232 V Pihlajämäki   3-0 tons: 7-3
S2 1478 T Johansson    - 1230 B Andersson    3-0 tons: 6-2
D2 2721 P Larsson     | 1232 V Pihlajämäki  
D2 4990 K Jätte      | 1230 B Andersson    2-3
S3 2721 P Larsson     - 1715 J Sederblad    3-0 tons: 2-2
S4 4990 K Jätte      - 1791 M Andersson    3-2 tons: 7-8
D3 656 N Bahram     | 1715 J Sederblad   
D3 2685 M Larsson     | 1791 M Andersson    3-1
S5 2685 M Larsson     - 838 S Kari      3-1 tons: 3-1
S6 656 N Bahram     - 1571 K Nordström    3-2 tons: 5-3


omg: 17
NNDC - SPDC 6-3 20-14

D1 6686 D Lidström    | 2305 T Gustafsson   
D1 2112 J Westin     | 2461 J Mickelsson   3-0
S1 6686 D Lidström    - 2305 T Gustafsson   3-2 tons: 7-4
S2 2112 J Westin     - 2461 J Mickelsson   3-2 tons: 8-4
D2 904 A Lindström    | 3071 D Hagel     
D2 1706 L Uhlán      | 1079 C Fröding     3-1
S3 2200 P Englund     - 3071 D Hagel      2-3 tons: 1-0
S4 904 A Lindström    - 1079 C Fröding     3-0 tons: 1-1
D3 543 P Gustavsson   | 6160 P Nygren     
D3 1542 G Pettersson   | 1073 L Ajnefelt    0-3
S5 543 P Gustavsson   - 6160 P Nygren     3-0 tons: 2-0
S6 1706 L Uhlán      - 1073 L Ajnefelt    0-3 tons: 1-2
Bra spel: [6686-18][2305-116]


omg: 18
GRÄNS - LÄRKAN 4-6 15-23

D1 2640 M Andersson    | 1233 R Nyqvist    
D1 508 M Johansson    | 674 J Elb       0-3
S1 2640 M Andersson    - 1233 R Nyqvist     0-3 tons: 4-4
S2 508 M Johansson    - 674 J Elb       3-1 tons: 5-2
D2 512 T Karlberg    | 966 N Lindmark    
D2 485 M Alén      | 820 B Bergström    3-2
S3 485 M Alén      - 966 N Lindmark    1-3 tons: 3-8
S4 512 T Karlberg    - 820 B Bergström    3-1 tons: 5-3
D3 5271 M Fröjd      | 2032 U Cederblad   
D3 1355 L Korhonen    | 944 B Ekberg     0-3
S5 1355 L Korhonen    - 2032 U Cederblad    1-3 tons: 1-6
S6 5271 M Fröjd      - 944 B Ekberg     3-1 tons: 6-2
Bra spel: [512-18][485-18][966-2][966-17]
     [944-126]


omg: 18
MANKAN - BÅLSTA 3-6 15-19

D1 6434 R Kaliszczak   | 1141 T Eriksson    
D1 3794 T Rauschenbach  | 2106 J Himanka     3-0
S1 3794 T Rauschenbach  - 1141 T Eriksson    2-3 tons: 6-9
S2 6434 R Kaliszczak   - 3001 P Högberg     0-3 tons: 1-3
D2 1630 K Rutimann    | 1859 J Sällström   
D2 1600 R Malm      | 1290 S Andersson    3-1
S3 1600 R Malm      - 1859 J Sällström    0-3 tons: 2-2
S4 1630 K Rutimann    - 1290 S Andersson    3-0 tons: 2-1
D3 957 T Berg      | 758 C Tholander   
D3 1765 K Hultlid     | 3001 P Högberg     1-3
S5 1765 K Hultlid     - 2106 J Himanka     2-3 tons: 4-9
S6 957 T Berg      - 758 C Tholander    1-3 tons: 4-6
Bra spel: [758-1][3001-1]


omg: 18
PICAS - OBDT 3-6 15-23

D1 1670 P Ramstedt    | 252 F Friberg    
D1 426 K Molin      | 3224 M Ryman      3-2
S1 1670 P Ramstedt    - 252 F Friberg     0-3 tons: 2-4
S2 426 K Molin      - 3224 M Ryman      1-3 tons: 7-6
D2 1837 M Modin      | 868 P Lannerström  
D2 977 S Andersson    | 5159 R Samuelsson   0-3
S3 1837 M Modin      - 868 P Lannerström   1-3 tons: 5-2
S4 977 S Andersson    - 5159 R Samuelsson   3-1 tons: 4-5
D3 2340 P Markkanen    | 901 F Hill      
D3 1022 J Korva      | 1749 T Winterstein   2-3
S5 2340 P Markkanen    - 901 F Hill      3-2 tons: 4-5
S6 1022 J Korva      - 1749 T Winterstein   2-3 tons: 5-4
Bra spel: [1837-1][2340-1][1837-18][2340-18]
     [2340-123][2340-130][3224-15]


omg: 18
MAD - NNDC 5-5 18-21

D1 1571 K Nordström    | 2112 J Westin     
D1 1230 B Andersson    | 6686 D Lidström    1-3
S1 1571 K Nordström    - 2112 J Westin     3-2 tons: 6-3
S2 1230 B Andersson    - 6686 D Lidström    1-3 tons: 4-4
D2 809 K Ståhl      | 904 A Lindström   
D2 1715 J Sederblad    | 1706 L Uhlán      0-3
S3 809 K Ståhl      - 904 A Lindström    0-3 tons: 0-8
S4 1715 J Sederblad    - 1706 L Uhlán      3-2 tons: 4-3
D3 1791 M Andersson    | 2200 P Englund    
D3 1232 V Pihlajämäki   | 2124 D Tikos      3-1
S5 1791 M Andersson    - 2200 P Englund     3-0 tons: 5-0
S6 1232 V Pihlajämäki   - 2124 D Tikos      1-3 tons: 4-1
Bra spel: [1715-1]


omg: 18
PTDC - HUSBY 7-2 21-13

D1 4798 D Bergman     | 1478 T Johansson   
D1 3741 R Hamrén     | 5799 R Johnsson    3-2
S1 4798 D Bergman     - 1478 T Johansson    3-2 tons: 10-6
S2 3741 R Hamrén     - 5799 R Johnsson    3-1 tons: 3-3
D2 440 A Joandi     | 656 N Bahram     
D2 2218 J Magnusson    | 2685 M Larsson     3-0
S3 2218 J Magnusson    - 5800 P Hoffman     3-2 tons: 5-4
S4 303 S Norrgård    - 2685 M Larsson     3-0 tons: 3-4
D3 2007 H Wiik      | 4990 K Jätte     
D3 609 G Sandqvist    | 2721 P Larsson     0-3
S5 2007 H Wiik      - 4990 K Jätte      3-0 tons: 4-4
S6 609 G Sandqvist    - 2721 P Larsson     0-3 tons: 4-3
Bra spel: [2218-17][609-1][1478-1]


omg: 18
SPDC - BIGBEN 3-6 13-20

D1 1079 C Fröding     |  37 U Kristiansson  
D1 3071 D Hagel      | 1422 M Widlund     0-3
S1 1079 C Fröding     - 1422 M Widlund     1-3 tons: 1-3
S2 3071 D Hagel      - 6262 P Sonesson    1-3 tons: 1-7
D2 6160 P Nygren     | 6262 P Sonesson    
D2 2305 T Gustafsson   | 6244 G Östlin     3-1
S3 6160 P Nygren     - 6244 G Östlin     0-3 tons: 2-1
S4 2305 T Gustafsson   - 2444 J Asplund     1-3 tons: 1-1
D3 1073 L Ajnefelt    | 2444 J Asplund    
D3 812 M Fagerholm    | 2768 L Kiltorp     3-1
S5 1073 L Ajnefelt    -  37 U Kristiansson  1-3 tons: 2-7
S6 812 M Fagerholm    - 2768 L Kiltorp     3-0 tons: 1-2


omg: 19
BIGBEN - OBDT 3-6 16-22

D1 4120 J Björk      | 1749 T Winterstein  
D1 2444 J Asplund     | 3551 C Hill      2-3
S1 2444 J Asplund     - 3551 C Hill      0-3 tons: 3-4
S2 6262 P Sonesson    - 1749 T Winterstein   2-3 tons: 5-5
D2 6244 G Östlin     | 5159 R Samuelsson   
D2 6262 P Sonesson    | 3593 R Hagel      3-1
S3 2768 L Kiltorp     - 5159 R Samuelsson   3-2 tons: 5-5
S4 6244 G Östlin     - 3593 R Hagel      0-3 tons: 1-5
D3 2768 L Kiltorp     | 3224 M Ryman     
D3  37 U Kristiansson  | 252 F Friberg     3-1
S5 4120 J Björk      - 3224 M Ryman      1-3 tons: 2-10
S6  37 U Kristiansson  - 252 F Friberg     2-3 tons: 4-8
Bra spel: [4120-1][37-1][3593-1][3593-18]
     [3224-18][3224-18]


omg: 19
BÅLSTA - PICAS 2-7 14-22

D1 1141 T Eriksson    | 2340 P Markkanen   
D1 1859 J Sällström    | 1837 M Modin      3-1
S1 1141 T Eriksson    - 2340 P Markkanen    0-3 tons: 3-6
S2 1859 J Sällström    - 1837 M Modin      1-3 tons: 3-8
D2 758 C Tholander    | 1670 P Ramstedt    
D2 3001 P Högberg     | 2646 K Engström    1-3
S3 1292 L Engström    - 1670 P Ramstedt    1-3 tons: 6-9
S4 758 C Tholander    - 2646 K Engström    1-3 tons: 5-8
D3 1292 L Engström    | 1022 J Korva     
D3 3466 R Södervall    | 977 S Andersson    2-3
S5 3466 R Södervall    - 1022 J Korva      2-3 tons: 9-2
S6 3001 P Högberg     - 977 S Andersson    3-0 tons: 2-2
Bra spel: [1292-18][3466-18][3466-17][1837-130]
     [2646-1][2646-17][1022-17][977-17]


omg: 19
LÄRKAN - MANKAN 5-5 21-20

D1 1233 R Nyqvist     | 1600 R Malm      
D1 2032 U Cederblad    | 6434 R Kaliszczak   3-1
S1 1233 R Nyqvist     - 6434 R Kaliszczak   2-3 tons: 3-7
S2 2032 U Cederblad    - 1600 R Malm      3-1 tons: 3-3
D2 5796 Y Norén      | 1864 J Larsson    
D2 944 B Ekberg     | 1630 K Rutimann    3-2
S3 5796 Y Norén      - 1630 K Rutimann    1-3 tons: 1-3
S4 944 B Ekberg     - 1864 J Larsson     3-0 tons: 1-2
D3 820 B Bergström    | 3794 T Rauschenbach  
D3 966 N Lindmark    | 1765 K Hultlid     2-3
S5 820 B Bergström    - 1765 K Hultlid     0-3 tons: 4-5
S6 966 N Lindmark    - 3794 T Rauschenbach  1-3 tons: 2-5
Bra spel: [6434-1][3794-1]


omg: 19
HUSBY - GRÄNS 6-4 23-16

D1 4990 K Jätte      | 512 T Karlberg    
D1 2721 P Larsson     | 485 M Alén      0-3
S1 2721 P Larsson     - 512 T Karlberg    3-2 tons: 7-6
S2 4990 K Jätte      - 485 M Alén      1-3 tons: 2-4
D2 5800 P Hoffman     | 628 P Ahonen     
D2 656 N Bahram     | 1355 L Korhonen    3-1
S3 5800 P Hoffman     - 628 P Ahonen     3-0 tons: 4-0
S4 2685 M Larsson     - 1355 L Korhonen    3-1 tons: 3-4
D3 1478 T Johansson    | 5271 M Fröjd     
D3 5799 R Johnsson    | 2640 M Andersson    2-3
S5 5799 R Johnsson    - 5271 M Fröjd      3-0 tons: 3-3
S6 1478 T Johansson    - 2640 M Andersson    2-3 tons: 4-4
Bra spel: [5800-1][2721-1]


omg: 19
NNDC - PTDC 1-8 9-25

D1 6686 D Lidström    | 3741 R Hamrén     
D1 2112 J Westin     | 4798 D Bergman     1-3
S1 6686 D Lidström    - 3741 R Hamrén     0-3 tons: 6-6
S2 2112 J Westin     - 4798 D Bergman     1-3 tons: 6-7
D2 1706 L Uhlán      | 2218 J Magnusson   
D2 904 A Lindström    | 440 A Joandi     1-3
S3 543 P Gustavsson   - 2218 J Magnusson    0-3 tons: 3-4
S4 904 A Lindström    - 440 A Joandi     2-3 tons: 4-5
D3 917 R Jahrl      | 303 S Norrgård    
D3 2124 D Tikos      | 2665 B Andreis     1-3
S5 710 J Koppala     - 2665 B Andreis     3-1 tons: 5-1
S6 389 T Palonen     - 303 S Norrgård    0-3 tons: 1-3
Bra spel: [3741-16][4798-16][3741-17][2218-1]
     [2218-18][710-18]


omg: 19
SPDC - MAD 0-9 5-27

D1 3071 D Hagel      | 1715 J Sederblad   
D1 1079 C Fröding     | 1230 B Andersson    0-3
S1 3071 D Hagel      - 1715 J Sederblad    1-3 tons: 0-4
S2 1079 C Fröding     - 1230 B Andersson    1-3 tons: 0-5
D2 2461 J Mickelsson   | 838 S Kari      
D2 2305 T Gustafsson   | 1571 K Nordström    0-3
S3 2461 J Mickelsson   - 838 S Kari      1-3 tons: 1-5
S4 2305 T Gustafsson   - 1571 K Nordström    1-3 tons: 1-7
D3 6160 P Nygren     | 1232 V Pihlajämäki  
D3 1073 L Ajnefelt    | 1791 M Andersson    1-3
S5 6160 P Nygren     - 1232 V Pihlajämäki   0-3 tons: 1-3
S6 1073 L Ajnefelt    - 1791 M Andersson    0-3 tons: 2-6
Bra spel: [838-115]


omg: 20
PTDC - SPDC 7-2 25-10

D1 4798 D Bergman     | 6160 P Nygren     
D1 3741 R Hamrén     | 1073 L Ajnefelt    2-3
S1 3741 R Hamrén     - 6160 P Nygren     3-0 tons: 3-1
S2 440 A Joandi     - 1073 L Ajnefelt    2-3 tons: 5-4
D2 440 A Joandi     | 3071 D Hagel     
D2 2218 J Magnusson    | 1079 C Fröding     3-1
S3 2218 J Magnusson    - 3071 D Hagel      3-0 tons: 4-0
S4 609 G Sandqvist    - 1079 C Fröding     3-0 tons: 6-3
D3 2665 B Andreis     | 2461 J Mickelsson   
D3 2007 H Wiik      | 2305 T Gustafsson   3-2
S5 303 S Norrgård    - 2461 J Mickelsson   3-1 tons: 5-1
S6 2007 H Wiik      - 2305 T Gustafsson   3-0 tons: 3-4
Bra spel: [4798-17][3741-17]


omg: 20
GRÄNS - NNDC 1-8 12-26

D1 1355 L Korhonen    | 6686 D Lidström    
D1 508 M Johansson    | 2112 J Westin     1-3
S1 1355 L Korhonen    - 2112 J Westin     1-3 tons: 3-4
S2 508 M Johansson    - 6686 D Lidström    1-3 tons: 4-6
D2 512 T Karlberg    | 973 M Hansson    
D2 485 M Alén      | 2124 D Tikos      3-2
S3 512 T Karlberg    - 973 M Hansson     1-3 tons: 6-4
S4 485 M Alén      - 2124 D Tikos      2-3 tons: 2-4
D3 5271 M Fröjd      | 803 M Eriksson    
D3 2640 M Andersson    | 917 R Jahrl      1-3
S5 5271 M Fröjd      - 917 R Jahrl      0-3 tons: 0-2
S6 2640 M Andersson    - 803 M Eriksson    2-3 tons: 6-7
Bra spel: [2124-1]


omg: 20
MANKAN - HUSBY 6-4 21-16

D1 3794 T Rauschenbach  | 2685 M Larsson    
D1 6434 R Kaliszczak   | 2721 P Larsson     0-3
S1 6434 R Kaliszczak   - 2685 M Larsson     3-0 tons: 1-1
S2 3794 T Rauschenbach  - 2721 P Larsson     3-1 tons: 3-3
D2 1864 J Larsson     | 5799 R Johnsson    
D2 1600 R Malm      | 4990 K Jätte      2-3
S3 1600 R Malm      - 5799 R Johnsson    0-3 tons: 3-3
S4 1864 J Larsson     - 4990 K Jätte      3-1 tons: 3-3
D3 1765 K Hultlid     | 5800 P Hoffman    
D3 957 T Berg      | 656 N Bahram     3-1
S5 957 T Berg      - 5800 P Hoffman     3-1 tons: 8-4
S6 1765 K Hultlid     - 1478 T Johansson    1-3 tons: 6-3
Bra spel: [3794-1][957-17][1765-18][1765-170]


omg: 20
MAD - BIGBEN 2-7 13-22

D1 1715 J Sederblad    | 6262 P Sonesson    
D1 809 K Ståhl      | 2444 J Asplund     1-3
S1 1715 J Sederblad    - 2444 J Asplund     3-0 tons: 1-3
S2 809 K Ståhl      - 6262 P Sonesson    0-3 tons: 0-5
D2 1571 K Nordström    | 6244 G Östlin     
D2 1230 B Andersson    | 2768 L Kiltorp     2-3
S3 1571 K Nordström    - 6244 G Östlin     2-3 tons: 8-3
S4 1230 B Andersson    - 2768 L Kiltorp     0-3 tons: 0-4
D3 1232 V Pihlajämäki   | 1422 M Widlund    
D3 1791 M Andersson    |  37 U Kristiansson  1-3
S5 1791 M Andersson    -  37 U Kristiansson  1-3 tons: 4-7
S6 1232 V Pihlajämäki   - 1422 M Widlund     3-1 tons: 3-2
Bra spel: [809-1][37-16]


omg: 20
PICAS - LÄRKAN 2-7 15-23

D1 1837 M Modin      | 966 N Lindmark    
D1 2340 P Markkanen    | 674 J Elb       0-3
S1 1837 M Modin      - 966 N Lindmark    2-3 tons: 7-5
S2 2340 P Markkanen    - 674 J Elb       3-2 tons: 6-4
D2 2646 K Engström    | 820 B Bergström   
D2 1670 P Ramstedt    | 2032 U Cederblad    1-3
S3 2646 K Engström    - 820 B Bergström    3-0 tons: 5-2
S4 1670 P Ramstedt    - 2032 U Cederblad    2-3 tons: 4-7
D3 977 S Andersson    | 944 B Ekberg     
D3 1022 J Korva      | 1337 H Gustafsson   2-3
S5 977 S Andersson    - 944 B Ekberg     0-3 tons: 3-2
S6 1022 J Korva      - 1337 H Gustafsson   2-3 tons: 5-6
Bra spel: [1837-18][2340-111][966-17][674-17]


omg: 20
OBDT - BÅLSTA 5-5 20-19

D1 3551 C Hill      | 1141 T Eriksson    
D1 868 P Lannerström   | 3001 P Högberg     3-1
S1 3551 C Hill      - 1141 T Eriksson    1-3 tons: 4-4
S2 868 P Lannerström   - 1292 L Engström    3-1 tons: 3-3
D2 3224 M Ryman      | 1292 L Engström    
D2 252 F Friberg     | 1290 S Andersson    3-1
S3 3224 M Ryman      - 3001 P Högberg     2-3 tons: 2-9
S4 252 F Friberg     - 1290 S Andersson    3-0 tons: 3-0
D3 3021 M Pettersson   | 758 C Tholander   
D3 1749 T Winterstein   | 3466 R Södervall    0-3
S5 3021 M Pettersson   - 758 C Tholander    0-3 tons: 1-4
S6 1749 T Winterstein   - 3466 R Södervall    3-1 tons: 4-2
Bra spel: [1292-1][3001-16][3001-116]


omg: 21
BIGBEN - BÅLSTA 5-5 13-18

S2 6262 P Sonesson    - 1141 T Eriksson    3-2 tons: 2-4
D2  37 U Kristiansson  | 3001 P Högberg    
D2 6244 G Östlin     | 1141 T Eriksson    3-0
S3  37 U Kristiansson  - 1290 S Andersson    3-1 tons: 6-3
S4 6244 G Östlin     - 1292 L Engström    1-3 tons: 4-4
D3 1422 M Widlund     | 1292 L Engström    
D3 2768 L Kiltorp     | 3466 R Södervall    1-3
S5 1422 M Widlund     - 3001 P Högberg     1-3 tons: 5-4
S6 4120 J Björk      - 3466 R Södervall    0-3 tons: 6-6
Bra spel: [1141-1][3466-1]


omg: 21
LÄRKAN - OBDT 5-5 21-21

D1 674 J Elb       | 3551 C Hill      
D1 944 B Ekberg     | 5159 R Samuelsson   3-1
S1 674 J Elb       - 3551 C Hill      3-1 tons: 6-4
S2 944 B Ekberg     - 5159 R Samuelsson   1-3 tons: 3-2
D2 1337 H Gustafsson   | 3224 M Ryman     
D2 2435 P Wahlner     | 252 F Friberg     0-3
S3 1337 H Gustafsson   - 3224 M Ryman      2-3 tons: 5-4
S4 2435 P Wahlner     - 252 F Friberg     2-3 tons: 1-5
D3 820 B Bergström    | 3021 M Pettersson   
D3 2032 U Cederblad    | 1749 T Winterstein   3-1
S5 2032 U Cederblad    - 3021 M Pettersson   3-2 tons: 4-2
S6 820 B Bergström    - 1749 T Winterstein   3-1 tons: 6-5
Bra spel: [2032-1][2032-17][820-18][1337-111]
     [252-118]


omg: 21
HUSBY - PICAS 6-4 21-19

D1 2721 P Larsson     | 1837 M Modin     
D1 2685 M Larsson     | 2340 P Markkanen    3-1
S1 2721 P Larsson     - 2340 P Markkanen    3-2 tons: 4-8
S2 2685 M Larsson     - 1837 M Modin      2-3 tons: 2-3
D2 5799 R Johnsson    | 424 D Stegeby    
D2 4990 K Jätte      | 2646 K Engström    0-3
S3 5799 R Johnsson    - 2646 K Engström    1-3 tons: 3-6
S4 4990 K Jätte      - 424 D Stegeby     0-3 tons: 5-3
D3 5800 P Hoffman     | 977 S Andersson   
D3 1478 T Johansson    | 1022 J Korva      3-1
S5 5800 P Hoffman     - 1022 J Korva      3-1 tons: 4-4
S6 1478 T Johansson    - 977 S Andersson    3-2 tons: 5-4
AD 5799 R Johnsson    | 424 D Stegeby    
AD 5800 P Hoffman     | 2646 K Engström    3-0
Bra spel: [2340-18][2721-116]


omg: 21
NNDC - MANKAN 5-5 20-19

D1 6686 D Lidström    | 6434 R Kaliszczak   
D1 2112 J Westin     | 1600 R Malm      3-2
S1 2112 J Westin     - 1600 R Malm      0-3 tons: 2-1
S2 6686 D Lidström    - 6434 R Kaliszczak   3-1 tons: 7-1
D2 973 M Hansson     | 3794 T Rauschenbach  
D2 543 P Gustavsson   | 1630 K Rutimann    1-3
S3 543 P Gustavsson   - 1630 K Rutimann    3-0 tons: 2-3
S4 973 M Hansson     - 3794 T Rauschenbach  3-1 tons: 5-7
D3 2124 D Tikos      | 1765 K Hultlid    
D3 904 A Lindström    | 957 T Berg      1-3
S5 904 A Lindström    - 957 T Berg      1-3 tons: 8-5
S6 2124 D Tikos      - 1765 K Hultlid     2-3 tons: 4-5
Bra spel: [6686-18][973-18][543-18][904-114]
     [2124-140][6434-18][1600-18][3794-18]
     [1631-18][1765-18][957-18]


omg: 21
SPDC - GRÄNS 2-7 10-24

D1 3071 D Hagel      | 1355 L Korhonen    
D1 2461 J Mickelsson   | 2640 M Andersson    1-3
S1 3071 D Hagel      - 1355 L Korhonen    0-3 tons: 0-2
S2 2461 J Mickelsson   - 2640 M Andersson    3-2 tons: 4-2
D2 1079 C Fröding     | 512 T Karlberg    
D2 2305 T Gustafsson   | 628 P Ahonen     3-1
S3 1079 C Fröding     - 512 T Karlberg    0-3 tons: 1-3
S4 2305 T Gustafsson   - 628 P Ahonen     0-3 tons: 3-1
D3 1073 L Ajnefelt    | 508 M Johansson   
D3 6160 P Nygren     | 5271 M Fröjd      1-3
S5 1073 L Ajnefelt    - 508 M Johansson    0-3 tons: 3-3
S6 6160 P Nygren     - 5271 M Fröjd      2-3 tons: 1-4


omg: 21
MAD - PTDC 2-7 13-24

D1 1571 K Nordström    | 3741 R Hamrén     
D1 838 S Kari      | 4798 D Bergman     2-3
S1 1571 K Nordström    - 4798 D Bergman     2-3 tons: 5-7
S2 838 S Kari      - 3741 R Hamrén     0-3 tons: 1-4
D2 1230 B Andersson    | 2218 J Magnusson   
D2 1715 J Sederblad    | 440 A Joandi     1-3
S3 1715 J Sederblad    - 440 A Joandi     0-3 tons: 1-4
S4 1230 B Andersson    - 2218 J Magnusson    0-3 tons: 4-4
D3 1232 V Pihlajämäki   | 303 S Norrgård    
D3 1791 M Andersson    | 2665 B Andreis     3-2
S5 1791 M Andersson    - 2665 B Andreis     3-1 tons: 5-5
S6 1232 V Pihlajämäki   - 303 S Norrgård    2-3 tons: 6-6
Bra spel: [3741-1][1230-1][303-18][303-130]


omg: 22
BÅLSTA - LÄRKAN 5-5 17-18

D1 1141 T Eriksson    | 2032 U Cederblad   
D1 1290 S Andersson    | 2435 P Wahlner     3-1
S1 1141 T Eriksson    - 2032 U Cederblad    0-3 tons: 3-2
S2 3001 P Högberg     - 2435 P Wahlner     3-0 tons: 3-2
D2 1292 L Engström    | 1337 H Gustafsson   
D2 3466 R Södervall    | 944 B Ekberg     3-1
S3 1292 L Engström    - 1337 H Gustafsson   0-3 tons: 0-6
S4 1290 S Andersson    - 944 B Ekberg     0-3 tons: 1-1
D3 3001 P Högberg     | 966 N Lindmark    
D3 758 C Tholander    | 820 B Bergström    3-0
S5 758 C Tholander    - 966 N Lindmark    1-3 tons: 7-6
S6 3466 R Södervall    - 820 B Bergström    1-3 tons: 9-7
AD 758 C Tholander    | 1337 H Gustafsson   
AD 3466 R Södervall    | 966 N Lindmark    3-1
Bra spel: [966-17][966-18][820-18]


omg: 22
GRÄNS - MAD 3-6 14-23

D1 485 M Alén      | 1230 B Andersson   
D1 628 P Ahonen     | 1715 J Sederblad    3-2
S1 485 M Alén      - 1230 B Andersson    1-3 tons: 5-4
S2 628 P Ahonen     - 1715 J Sederblad    1-3 tons: 0-0
D2 2640 M Andersson    | 1232 V Pihlajämäki  
D2 1355 L Korhonen    | 809 K Ståhl      3-2
S3 2640 M Andersson    - 1232 V Pihlajämäki   2-3 tons: 4-5
S4 1355 L Korhonen    - 809 K Ståhl      3-1 tons: 3-3
D3 508 M Johansson    | 1571 K Nordström   
D3 5271 M Fröjd      | 1791 M Andersson    1-3
S5 508 M Johansson    - 1571 K Nordström    0-3 tons: 2-5
S6 5271 M Fröjd      - 1791 M Andersson    0-3 tons: 0-3


omg: 22
MANKAN - SPDC 8-1 25-11

D1 3794 T Rauschenbach  | 6160 P Nygren     
D1 1765 K Hultlid     | 1073 L Ajnefelt    3-1
S1 1765 K Hultlid     - 6160 P Nygren     3-1 tons: 4-2
S2 3794 T Rauschenbach  - 1073 L Ajnefelt    3-2 tons: 6-5
D2 1600 R Malm      | 3071 D Hagel     
D2 957 T Berg      | 1079 C Fröding     3-0
S3 957 T Berg      - 3071 D Hagel      3-0 tons: 3-0
S4 1600 R Malm      - 1079 C Fröding     1-3 tons: 0-2
D3 1630 K Rutimann    | 2305 T Gustafsson   
D3 6434 R Kaliszczak   | 486 C Brandt     3-1
S5 1630 K Rutimann    - 2305 T Gustafsson   3-2 tons: 0-0
S6 1864 J Larsson     - 486 C Brandt     3-1 tons: 3-2


omg: 22
PICAS - NNDC 7-2 23-14

D1 1837 M Modin      | 6686 D Lidström    
D1 977 S Andersson    | 2112 J Westin     1-3
S1 977 S Andersson    - 6686 D Lidström    3-2 tons: 4-5
S2 1837 M Modin      - 2112 J Westin     3-2 tons: 6-5
D2 2340 P Markkanen    | 543 P Gustavsson   
D2 1022 J Korva      | 2200 P Englund     3-0
S3 1022 J Korva      - 543 P Gustavsson   1-3 tons: 4-6
S4 2340 P Markkanen    - 2200 P Englund     3-0 tons: 3-1
D3 2078 M Andersson    | 1706 L Uhlán     
D3 6705 J Nykänen     | 2124 D Tikos      3-2
S5 6705 J Nykänen     - 1706 L Uhlán      3-0 tons: 2-3
S6 2078 M Andersson    - 2124 D Tikos      3-2 tons: 6-2
Bra spel: [2078-1][2078-18][6705-18][543-1]
     [1706-117]


omg: 22
OBDT - HUSBY 6-3 22-12

D1 3551 C Hill      | 2685 M Larsson    
D1 5159 R Samuelsson   | 2721 P Larsson     3-2
S1 3551 C Hill      - 2685 M Larsson     3-0 tons: 3-2
S2 5159 R Samuelsson   - 2721 P Larsson     3-1 tons: 3-2
D2 3224 M Ryman      | 656 N Bahram     
D2 252 F Friberg     | 5799 R Johnsson    3-0
S3 3224 M Ryman      - 5799 R Johnsson    0-3 tons: 3-5
S4 252 F Friberg     - 4990 K Jätte      3-0 tons: 4-4
D3 6637 P Ekstrand    | 5800 P Hoffman    
D3 868 P Lannerström   | 1478 T Johansson    2-3
S5 6637 P Ekstrand    - 5800 P Hoffman     2-3 tons: 3-7
S6 868 P Lannerström   - 1478 T Johansson    3-0 tons: 2-2
Bra spel: [252-1][2685-1]


omg: 22
PTDC - BIGBEN 4-6 18-21

D1 3741 R Hamrén     | 4120 J Björk     
D1 4798 D Bergman     | 2444 J Asplund     3-1
S1 4798 D Bergman     - 1422 M Widlund     3-1 tons: 2-1
S2 3741 R Hamrén     - 6262 P Sonesson    3-0 tons: 2-2
D2 440 A Joandi     | 6262 P Sonesson    
D2 2218 J Magnusson    |  37 U Kristiansson  1-3
S3 2218 J Magnusson    - 4120 J Björk      1-3 tons: 6-8
S4 440 A Joandi     -  37 U Kristiansson  1-3 tons: 3-5
D3 2665 B Andreis     | 1422 M Widlund    
D3 2007 H Wiik      | 2768 L Kiltorp     1-3
S5 2665 B Andreis     - 6244 G Östlin     1-3 tons: 1-2
S6 2007 H Wiik      - 2768 L Kiltorp     3-1 tons: 6-6
AD 2007 H Wiik      |  37 U Kristiansson  
AD 2218 J Magnusson    | 1422 M Widlund     1-3
Bra spel: [2218-17]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  132
Spelade singlar :  787
Spelade dubblar :  392
Avgörande dubblar:  31
Spelade set   : 4909
Summa tons    : 5931
Antal bra spel  :  364