Matchdetaljer i serie: 3C

Serieansvarig:  Uppdaterad: 04/18/00

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
181DC - ELEKT 5-5 18-17

D1 6764 L Eliasson    | 6105 B Persson    
D1 1333 P Edenbro     | 1403 Å Johnsson    3-1
S1 6764 L Eliasson    - 1403 Å Johnsson    3-0 tons: 3-1
S2 1333 P Edenbro     - 6105 B Persson     1-3 tons: 1-3
D2 6043 C Tvärnstedt   | 1498 K Ek       
D2 2205 R Nyberg     | 4286 P Risberg     3-1
S3 6043 C Tvärnstedt   - 1498 K Ek       3-0 tons: 2-0
S4 2205 R Nyberg     - 4286 P Risberg     0-3 tons: 2-5
D3 2504 T Westberg    |  84 H Nordström   
D3 6499 C Klunder     | 1402 H Johansson    1-3
S5 2504 T Westberg    -  84 H Nordström    0-3 tons: 1-3
S6 6499 C Klunder     - 1402 H Johansson    3-0 tons: 1-1
AD 6043 C Tvärnstedt   | 4286 P Risberg    
AD 6499 C Klunder     |  84 H Nordström    1-3
Bra spel: [6043-17][84-1]


omg: 1
KÄPPA - FASTER 6-4 23-18

D1 1986 T Engberg     | 1305 M Vekurinmäki  
D1 1988 J Holm      | 6271 H Öhman      0-3
S1 1988 J Holm      - 1305 M Vekurinmäki   3-1 tons: 4-2
S2 1982 A Sjöberg     - 6271 H Öhman      3-1 tons: 1-1
D2 2152 P Leinonen    | 2639 T Lindsjö    
D2 1982 A Sjöberg     | 1198 J Pettersson   2-3
S3 2152 P Leinonen    - 2639 T Lindsjö     3-1 tons: 5-4
S4 1986 T Engberg     - 1198 J Pettersson   2-3 tons: 7-7
D3 2380 J Bakovic     | 1058 L Jansson    
D3 1987 P Holm      | 2683 P Nedelius    3-0
S5 1987 P Holm      - 1058 L Jansson     1-3 tons: 4-5
S6 2380 J Bakovic     - 201 T Reher      3-2 tons: 5-5
AD 2380 J Bakovic     | 2639 T Lindsjö    
AD 1988 J Holm      | 1198 J Pettersson   3-1


omg: 1
RIMBO - ENEBY 3-6 12-22

D1 748 P Wessberg    | 2560 V Hagen     
D1 6627 P Nilsson     | 1249 J Nilsson     0-3
S1 748 P Wessberg    - 2560 V Hagen      1-3 tons: 6-5
S2 6627 P Nilsson     - 1249 J Nilsson     0-3 tons: 3-3
D2 6621 M Ragnarsson   | 446 J Skönborg    
D2 1494 K Lindroos    | 1183 B Rautiainen   3-1
S3 6621 M Ragnarsson   - 446 J Skönborg    0-3 tons: 2-3
S4 1494 K Lindroos    - 1183 B Rautiainen   3-1 tons: 2-2
D3 1692 H Johansson    | 490 R Palander    
D3 2060 M Höglund     | 1363 J Lidén      3-2
S5 1692 H Johansson    - 490 R Palander    0-3 tons: 1-4
S6 2060 M Höglund     - 1363 J Lidén      2-3 tons: 4-4


omg: 1
HAMBY - STRIX 6-3 22-13

D1 1889 K Stenström    | 3293 G Nilsson    
D1 6699 L Pettersson   | 902 M Lundel     3-2
S1 6699 L Pettersson   - 3293 G Nilsson     3-0 tons: 2-0
S2 1889 K Stenström    - 902 M Lundel     2-3 tons: 1-4
D2 1331 J Johansson    | 1056 B Nygren     
D2 1247 M Klintorph    | 3067 T Brolin     2-3
S3 6420 R Hägg      - 3067 T Brolin     3-0 tons: 7-1
S4 1247 M Klintorph    - 1056 B Nygren     0-3 tons: 0-4
D3 850 T Gidlööf     | 1075 P Linde     
D3 159 H Norlén     | 654 K Biström     3-1
S5 159 H Norlén     - 654 K Biström     3-1 tons: 4-1
S6 850 T Gidlööf     - 1075 P Linde      3-0 tons: 4-2


omg: 1
WIRST - DUDS 6-3 19-16

D1 3547 R Keller     | 1862 P Olsson     
D1 1975 M Sund      | 2247 R Augustsson   3-2
S1 3547 R Keller     - 2247 R Augustsson   3-0 tons: 4-1
S2 1975 M Sund      - 1862 P Olsson     0-3 tons: 1-5
D2 412 M Lundqvist    |  20 D Huldt     
D2 2458 P Evans      | 2105 R Ravden     3-1
S3 259 S Eliasson    -  20 D Huldt      0-3 tons: 0-2
S4 412 M Lundqvist    - 2105 R Ravden     3-2 tons: 4-4
D3 2053 T Löwenhielm   | 1854 R Samuelsson   
D3 1719 K Mattila     |  4 H Furhammar    1-3
S5 2053 T Löwenhielm   - 1854 R Samuelsson   3-1 tons: 1-3
S6 1719 K Mattila     -  4 H Furhammar    3-1 tons: 5-0
Bra spel: [3547-16][1854-18]


omg: 2
ELEKT - WIRST 6-4 22-21

D1 4286 P Risberg     | 412 M Lundqvist   
D1 1403 Å Johnsson    | 2458 P Evans      3-2
S1 4286 P Risberg     - 412 M Lundqvist    3-1 tons: 7-3
S2 1403 Å Johnsson    - 2458 P Evans      2-3 tons: 1-4
D2 6105 B Persson     | 1975 M Sund      
D2 1498 K Ek       | 259 S Eliasson    3-2
S3 6105 B Persson     - 259 S Eliasson    3-1 tons: 0-1
S4 1391 M Sutinen     - 1975 M Sund      1-3 tons: 1-0
D3  84 H Nordström    | 2053 T Löwenhielm   
D3 1402 H Johansson    | 1719 K Mattila     0-3
S5  84 H Nordström    - 2053 T Löwenhielm   3-2 tons: 3-0
S6 1402 H Johansson    - 1719 K Mattila     1-3 tons: 1-7
AD 6105 B Persson     | 412 M Lundqvist   
AD 4286 P Risberg     | 1719 K Mattila     3-1


omg: 2
STRIX - 181DC 7-2 23-17

D1 1214 R Svensson    | 2205 R Nyberg     
D1 1075 P Linde      | 2504 T Westberg    3-1
S1 1075 P Linde      - 2205 R Nyberg     3-2 tons: 5-4
S2 1214 R Svensson    - 2504 T Westberg    3-2 tons: 2-2
D2 3067 T Brolin     | 6043 C Tvärnstedt   
D2 1056 B Nygren     | 6499 C Klunder     3-2
S3 1056 B Nygren     - 6043 C Tvärnstedt   3-2 tons: 5-4
S4 654 K Biström     - 6499 C Klunder     3-1 tons: 5-3
D3 3293 G Nilsson     | 1333 P Edenbro    
D3 1061 G Wikander    | 6764 L Eliasson    0-3
S5 902 M Lundel     - 1333 P Edenbro     2-3 tons: 2-2
S6 1061 G Wikander    - 6764 L Eliasson    3-1 tons: 4-2


omg: 2
ENEBY - HAMBY 6-4 21-18

D1 446 J Skönborg    | 1889 K Stenström   
D1 1363 J Lidén      | 6699 L Pettersson   3-0
S1 446 J Skönborg    - 6420 R Hägg      3-1 tons: 9-4
S2 1363 J Lidén      - 6699 L Pettersson   3-2 tons: 6-5
D2 2560 V Hagen      | 1331 J Johansson   
D2 1249 J Nilsson     | 1247 M Klintorph    0-3
S3 2560 V Hagen      - 1331 J Johansson    3-2 tons: 5-5
S4 1249 J Nilsson     - 1247 M Klintorph    0-3 tons: 0-2
D3 490 R Palander    | 850 T Gidlööf    
D3 1183 B Rautiainen   | 159 H Norlén     1-3
S5 1183 B Rautiainen   - 850 T Gidlööf     2-3 tons: 3-7
S6 490 R Palander    - 159 H Norlén     3-1 tons: 3-2
AD 490 R Palander    | 6420 R Hägg      
AD 446 J Skönborg    | 850 T Gidlööf     3-0
Bra spel: [2560-1][2560-115]


omg: 2
FASTER - MAD 9-0 27-5

D1 5724 M Lundroth    | 2417 J Nyberg     
D1 6271 H Öhman      | 1780 Å Löving     3-0
S1 6271 H Öhman      - 2417 J Nyberg     3-1 tons: 4-0
S2 5724 M Lundroth    - 480 P Ådén      3-0 tons: 1-0
D2 310 J Simlund     | 729 M Hansson    
D2 2683 P Nedelius    | 1540 R Eriksson    3-0
S3 310 J Simlund     - 749 L Jägdahl     3-1 tons: 3-0
S4 2683 P Nedelius    - 263 J Karlsson    3-1 tons: 1-0
D3 2639 T Lindsjö     | 263 J Karlsson    
D3 1198 J Pettersson   | 403 P Sjögren     3-2
S5 1198 J Pettersson   - 729 M Hansson     3-0 tons: 5-0
S6 2639 T Lindsjö     - 1780 Å Löving     3-0 tons: 5-0


omg: 2
DUDS - KÄPPA 3-6 13-21

D1 2105 R Ravden     | 2380 J Bakovic    
D1 2399 J Hogeborn    | 1987 P Holm      1-3
S1 2105 R Ravden     - 2380 J Bakovic     3-1 tons: 6-3
S2 2399 J Hogeborn    - 1982 A Sjöberg     2-3 tons: 1-2
D2 2247 R Augustsson   | 1982 A Sjöberg    
D2 1862 P Olsson     | 2152 P Leinonen    1-3
S3 2247 R Augustsson   - 2152 P Leinonen    0-3 tons: 2-4
S4 1862 P Olsson     - 1987 P Holm      3-0 tons: 2-0
D3  4 H Furhammar    | 1988 J Holm      
D3 6214 J Hirvonen    | 1986 T Engberg     3-2
S5 2284 M Krantz     - 1988 J Holm      0-3 tons: 1-2
S6 6214 J Hirvonen    - 1986 T Engberg     0-3 tons: 3-3
Bra spel: [2399-1][1862-120][2247-1][1862-1]
     [1988-1][6214-1][1986-1]


omg: 3
MAD - DUDS 2-7 12-22

D1 729 M Hansson     | 2105 R Ravden     
D1 1540 R Eriksson    | 2399 J Hogeborn    0-3
S1 749 L Jägdahl     - 2105 R Ravden     0-3 tons: 0-3
S2 480 P Ådén      - 2399 J Hogeborn    1-3 tons: 0-0
D2 480 P Ådén      |  4 H Furhammar   
D2 1780 Å Löving     | 2284 M Krantz     0-3
S3 1780 Å Löving     -  4 H Furhammar    3-1 tons: 1-2
S4 403 P Sjögren     - 2284 M Krantz     3-0 tons: 0-1
D3 403 P Sjögren     | 479 J Lönnmo     
D3 263 J Karlsson    | 2247 R Augustsson   2-3
S5 2417 J Nyberg     - 479 J Lönnmo     2-3 tons: 0-2
S6 263 J Karlsson    - 2247 R Augustsson   1-3 tons: 1-3


omg: 3
RIMBO - FASTER 2-7 16-21

D1 1692 H Johansson    | 5724 M Lundroth    
D1 748 P Wessberg    | 6271 H Öhman      1-3
S1 1692 H Johansson    - 2683 P Nedelius    1-3 tons: 2-0
S2 748 P Wessberg    - 5724 M Lundroth    2-3 tons: 5-6
D2 6621 M Ragnarsson   | 1198 J Pettersson   
D2 2060 M Höglund     | 201 T Reher      3-0
S3 6621 M Ragnarsson   - 1198 J Pettersson   2-3 tons: 2-7
S4 2060 M Höglund     - 201 T Reher      2-3 tons: 2-6
D3 1494 K Lindroos    | 2639 T Lindsjö    
D3 701 K Lewander    | 1728 T Andreasson   0-3
S5 1494 K Lindroos    - 2639 T Lindsjö     3-0 tons: 5-2
S6 701 K Lewander    - 6271 H Öhman      2-3 tons: 1-5


omg: 3
WIRST - KÄPPA 3-6 14-20

D1 3547 R Keller     | 1986 T Engberg    
D1 1975 M Sund      | 1988 J Holm      0-3
S1 3547 R Keller     - 1988 J Holm      1-3 tons: 4-3
S2 1975 M Sund      - 1982 A Sjöberg     2-3 tons: 0-1
D2 2053 T Löwenhielm   | 1982 A Sjöberg    
D2 1719 K Mattila     | 2152 P Leinonen    2-3
S3 2053 T Löwenhielm   - 1986 T Engberg     0-3 tons: 2-3
S4 1719 K Mattila     - 2152 P Leinonen    3-0 tons: 5-1
D3 412 M Lundqvist    | 1987 P Holm      
D3 2214 D Larsson     | 1984 L Andersson    3-2
S5 412 M Lundqvist    - 1984 L Andersson    3-0 tons: 0-0
S6 2214 D Larsson     - 1987 P Holm      0-3 tons: 1-3
Bra spel: [1982-117]


omg: 3
181DC - ENEBY 1-8 6-26

D1 6764 L Eliasson    | 446 J Skönborg    
D1 1333 P Edenbro     | 1363 J Lidén      0-3
S1 6764 L Eliasson    - 446 J Skönborg    0-3 tons: 4-4
S2 1333 P Edenbro     - 1363 J Lidén      1-3 tons: 2-5
D2 6043 C Tvärnstedt   | 490 R Palander    
D2 6499 C Klunder     | 1272 P Livbom     1-3
S3 6043 C Tvärnstedt   - 490 R Palander    3-2 tons: 10-2
S4 6499 C Klunder     - 1272 P Livbom     1-3 tons: 0-3
D3 2205 R Nyberg     | 1183 B Rautiainen   
D3 2504 T Westberg    | 2560 V Hagen      0-3
S5 2205 R Nyberg     - 1183 B Rautiainen   0-3 tons: 1-3
S6 2504 T Westberg    - 2560 V Hagen      0-3 tons: 0-4
Bra spel: [446-18][1333-129][6043-1][6043-18]


omg: 3
ELEKT - STRIX 1-8 5-19

D1 4286 P Risberg     | 1075 P Linde     
D1 6105 B Persson     | 1933 R Larsen     3-1
S1 4286 P Risberg     - 1061 G Wikander    1-3 tons: 7-5
S2 6105 B Persson     - 1933 R Larsen     0-3 tons: 1-2
S4 1391 M Sutinen     - 1056 B Nygren     0-3 tons: 0-2
D3 1402 H Johansson    | 654 K Biström    
D3  84 H Nordström    | 1214 R Svensson    0-3
S5 1402 H Johansson    - 902 M Lundel     1-3 tons: 1-6
S6  84 H Nordström    - 1214 R Svensson    0-3 tons: 1-4


omg: 4
STRIX - WIRST 7-2 25-12

D1 1061 G Wikander    | 259 S Eliasson    
D1 1214 R Svensson    | 2053 T Löwenhielm   3-1
S1 1214 R Svensson    - 259 S Eliasson    3-1 tons: 6-4
S2 1061 G Wikander    - 2053 T Löwenhielm   3-1 tons: 2-3
D2 1056 B Nygren     | 2214 D Larsson    
D2 3067 T Brolin     | 412 M Lundqvist    2-3
S3 1056 B Nygren     - 2214 D Larsson     3-1 tons: 2-5
S4 654 K Biström     - 412 M Lundqvist    2-3 tons: 3-4
D3 654 K Biström     | 2458 P Evans     
D3 902 M Lundel     | 1975 M Sund      3-0
S5 1933 R Larsen     - 2458 P Evans      3-2 tons: 1-4
S6 1075 P Linde      - 1975 M Sund      3-0 tons: 2-1


omg: 4
ENEBY - ELEKT 7-2 23-9

D1 2560 V Hagen      | 1402 H Johansson   
D1 1183 B Rautiainen   |  84 H Nordström    2-3
S1 2560 V Hagen      - 1402 H Johansson    3-2 tons: 8-0
S2 1183 B Rautiainen   -  84 H Nordström    3-1 tons: 2-0
D2 1373 M Meurer     | 1391 M Sutinen    
D2 446 J Skönborg    | 1403 Å Johnsson    3-0
S3 446 J Skönborg    - 1391 M Sutinen     3-0 tons: 7-0
S4 1373 M Meurer     - 1498 K Ek       3-0 tons: 2-0
D3 490 R Palander    | 6105 B Persson    
D3 1272 P Livbom     | 4286 P Risberg     3-0
S5 490 R Palander    - 6105 B Persson     3-0 tons: 5-1
S6 1272 P Livbom     - 4286 P Risberg     0-3 tons: 1-7
Bra spel: [2560-1][6105-1]


omg: 4
FASTER - HAMBY 4-6 18-25

D1 310 J Simlund     | 850 T Gidlööf    
D1 6271 H Öhman      | 1247 M Klintorph    3-2
S1 310 J Simlund     - 850 T Gidlööf     0-3 tons: 2-1
S2 2683 P Nedelius    - 1247 M Klintorph    2-3 tons: 2-2
D2 201 T Reher      | 1889 K Stenström   
D2 1728 T Andreasson   | 159 H Norlén     2-3
S3 1198 J Pettersson   - 1889 K Stenström    3-2 tons: 4-5
S4 201 T Reher      - 159 H Norlén     1-3 tons: 4-5
D3 1058 L Jansson     | 6420 R Hägg      
D3 2639 T Lindsjö     | 6699 L Pettersson   0-3
S5 2639 T Lindsjö     - 6420 R Hägg      3-2 tons: 6-7
S6 1058 L Jansson     - 6699 L Pettersson   3-1 tons: 3-2
AD 2639 T Lindsjö     | 850 T Gidlööf    
AD 201 T Reher      | 1247 M Klintorph    1-3


omg: 4
DUDS - RIMBO 7-2 25-12

D1 2284 M Krantz     | 1692 H Johansson   
D1 2105 R Ravden     | 1494 K Lindroos    3-2
S1 2284 M Krantz     - 1692 H Johansson    3-2 tons: 2-3
S2 2105 R Ravden     - 1494 K Lindroos    3-2 tons: 6-3
D2 2247 R Augustsson   | 6627 P Nilsson    
D2 2399 J Hogeborn    | 1676 T Tönnvik     3-0
S3 2247 R Augustsson   - 6627 P Nilsson     2-3 tons: 3-2
S4 2399 J Hogeborn    - 1676 T Tönnvik     3-0 tons: 1-1
D3  4 H Furhammar    | 6621 M Ragnarsson   
D3 479 J Lönnmo     | 2060 M Höglund     2-3
S5 1862 P Olsson     - 6621 M Ragnarsson   3-0 tons: 3-0
S6 479 J Lönnmo     - 2060 M Höglund     3-0 tons: 4-1
Bra spel: [2105-1]


omg: 4
KÄPPA - MAD 8-1 25-7

D1 1986 T Engberg     | 1540 R Eriksson    
D1 1988 J Holm      | 729 M Hansson     3-0
S1 1988 J Holm      - 729 M Hansson     3-1 tons: 2-2
S2 1982 A Sjöberg     - 480 P Ådén      1-3 tons: 4-1
D2 2152 P Leinonen    | 263 J Karlsson    
D2 1982 A Sjöberg     | 480 P Ådén      3-1
S3 2152 P Leinonen    - 749 L Jägdahl     3-0 tons: 1-2
S4 1986 T Engberg     - 263 J Karlsson    3-0 tons: 3-2
D3 2380 J Bakovic     | 1780 Å Löving     
D3 1987 P Holm      | 2417 J Nyberg     3-0
S5 1987 P Holm      - 2417 J Nyberg     3-1 tons: 3-1
S6 2380 J Bakovic     - 1780 Å Löving     3-1 tons: 3-1
Bra spel: [1986-1]


omg: 5
181DC - FASTER 2-7 11-22

D1 6043 C Tvärnstedt   | 6271 H Öhman     
D1 6499 C Klunder     | 5724 M Lundroth    1-3
S1 6043 C Tvärnstedt   - 6271 H Öhman      3-0 tons: 4-1
S2 6499 C Klunder     - 5724 M Lundroth    0-3 tons: 2-3
D2 2504 T Westberg    | 2639 T Lindsjö    
D2 2205 R Nyberg     | 1198 J Pettersson   1-3
S3 2504 T Westberg    - 2639 T Lindsjö     1-3 tons: 1-3
S4 2205 R Nyberg     - 1198 J Pettersson   0-3 tons: 2-2
D3 1333 P Edenbro     | 1728 T Andreasson   
D3 6764 L Eliasson    | 1058 L Jansson     1-3
S5 1333 P Edenbro     - 1728 T Andreasson   1-3 tons: 2-3
S6 6764 L Eliasson    - 1058 L Jansson     3-1 tons: 4-2


omg: 5
STRIX - ENEBY 1-8 12-25

D1 1061 G Wikander    | 1363 J Lidén     
D1 1933 R Larsen     | 446 J Skönborg    2-3
S1 1061 G Wikander    - 446 J Skönborg    1-3 tons: 7-4
S2 1933 R Larsen     - 1363 J Lidén      2-3 tons: 8-6
D2 1056 B Nygren     | 490 R Palander    
D2 3067 T Brolin     | 1651 S Thörn      2-3
S3 1056 B Nygren     - 490 R Palander    0-3 tons: 2-4
S4 654 K Biström     - 1651 S Thörn      3-1 tons: 4-4
D3 654 K Biström     | 2560 V Hagen     
D3 3293 G Nilsson     | 1183 B Rautiainen   2-3
S5 1075 P Linde      - 1183 B Rautiainen   0-3 tons: 1-2
S6 3067 T Brolin     - 2560 V Hagen      0-3 tons: 2-2
Bra spel: [1061-18][1933-18][1056-17][3067-17]
     [654-1]


omg: 5
RIMBO - KÄPPA 3-6 15-21

D1 748 P Wessberg    | 1986 T Engberg    
D1 701 K Lewander    | 1988 J Holm      1-3
S1 748 P Wessberg    - 1988 J Holm      2-3 tons: 4-2
S2 701 K Lewander    - 1982 A Sjöberg     0-3 tons: 0-3
D2 2060 M Höglund     | 1982 A Sjöberg    
D2 6621 M Ragnarsson   | 2152 P Leinonen    3-0
S3 2060 M Höglund     - 1986 T Engberg     0-3 tons: 2-3
S4 6621 M Ragnarsson   - 2152 P Leinonen    3-2 tons: 5-5
D3 1494 K Lindroos    | 1987 P Holm      
D3 1692 H Johansson    | 2380 J Bakovic     3-1
S5 1494 K Lindroos    - 2380 J Bakovic     2-3 tons: 3-2
S6 1692 H Johansson    - 1987 P Holm      1-3 tons: 3-3
Bra spel: [1988-145]


omg: 5
HAMBY - DUDS 8-1 25-7

D1 850 T Gidlööf     | 479 J Lönnmo     
D1 1247 M Klintorph    | 2399 J Hogeborn    3-0
S1 1247 M Klintorph    - 479 J Lönnmo     1-3 tons: 6-2
S2 850 T Gidlööf     - 2399 J Hogeborn    3-0 tons: 1-0
D2 159 H Norlén     | 2105 R Ravden     
D2 1331 J Johansson    | 2247 R Augustsson   3-1
S3 159 H Norlén     - 2105 R Ravden     3-1 tons: 4-2
S4 1889 K Stenström    - 2247 R Augustsson   3-1 tons: 1-1
D3 6420 R Hägg      | 1862 P Olsson     
D3 6699 L Pettersson   |  4 H Furhammar    3-1
S5 6699 L Pettersson   - 1862 P Olsson     3-0 tons: 5-2
S6 6420 R Hägg      -  4 H Furhammar    3-0 tons: 2-1
Bra spel: [850-17][1247-17][6699-1][6699-1]


omg: 5
WIRST - MAD 6-3 21-11

D1 3547 R Keller     | 480 P Ådén      
D1 1975 M Sund      | 729 M Hansson     3-0
S1 1975 M Sund      - 749 L Jägdahl     3-0 tons: 2-0
S2 3547 R Keller     - 1540 R Eriksson    3-0 tons: 5-3
D2 2458 P Evans      | 1780 Å Löving     
D2 2214 D Larsson     | 2417 J Nyberg     2-3
S3 2214 D Larsson     - 1780 Å Löving     3-0 tons: 3-0
S4 2458 P Evans      - 2417 J Nyberg     1-3 tons: 1-0
D3 2053 T Löwenhielm   | 403 P Sjögren    
D3 1719 K Mattila     | 263 J Karlsson    3-2
S5 1719 K Mattila     - 403 P Sjögren     0-3 tons: 0-1
S6 2053 T Löwenhielm   - 263 J Karlsson    3-0 tons: 2-0


omg: 6
ENEBY - WIRST 6-3 23-11

D1 1363 J Lidén      | 2214 D Larsson    
D1 446 J Skönborg    | 1975 M Sund      3-0
S1 1363 J Lidén      - 2214 D Larsson     2-3 tons: 4-6
S2 446 J Skönborg    - 1975 M Sund      3-0 tons: 7-1
D2 490 R Palander    | 2053 T Löwenhielm   
D2 1272 P Livbom     | 1719 K Mattila     3-0
S3 1272 P Livbom     - 2053 T Löwenhielm   3-2 tons: 4-2
S4 490 R Palander    - 1719 K Mattila     3-0 tons: 4-1
D3 2560 V Hagen      | 2458 P Evans     
D3 1183 B Rautiainen   | 259 S Eliasson    2-3
S5 2560 V Hagen      - 2458 P Evans      3-0 tons: 3-1
S6 1183 B Rautiainen   - 259 S Eliasson    1-3 tons: 2-2


omg: 6
FASTER - ELEKT 7-2 17-11

D1 2683 P Nedelius    | 1402 H Johansson   
D1 1058 L Jansson     | 4286 P Risberg     1-3
S1 1058 L Jansson     - 4286 P Risberg     1-3 tons: 9-4
S2 2683 P Nedelius    - 1402 H Johansson    3-2 tons: 2-4
S3 2639 T Lindsjö     -  84 H Nordström    3-1 tons: 6-2
S4 1198 J Pettersson   - 6105 B Persson     3-0 tons: 5-1
D3 6271 H Öhman      | 6105 B Persson    
D3 1728 T Andreasson   |  84 H Nordström    3-1
S6 1728 T Andreasson   - 1498 K Ek       3-1 tons: 4-0


omg: 6
DUDS - 181DC 6-3 23-17

D1 479 J Lönnmo     | 2205 R Nyberg     
D1 2399 J Hogeborn    | 2504 T Westberg    3-1
S1 479 J Lönnmo     - 2205 R Nyberg     2-3 tons: 2-3
S2 2399 J Hogeborn    - 2504 T Westberg    3-2 tons: 2-1
D2 2105 R Ravden     | 6043 C Tvärnstedt   
D2  4 H Furhammar    | 6499 C Klunder     1-3
S3 2105 R Ravden     - 6043 C Tvärnstedt   3-2 tons: 9-5
S4  4 H Furhammar    - 6499 C Klunder     3-0 tons: 2-2
D3 2284 M Krantz     | 1333 P Edenbro    
D3 1862 P Olsson     | 6764 L Eliasson    3-2
S5 2284 M Krantz     - 1333 P Edenbro     3-1 tons: 1-2
S6 1862 P Olsson     - 6764 L Eliasson    2-3 tons: 3-0
Bra spel: [479-117][6043-1][6043-18][6499-18]
     [1862-1]


omg: 6
KÄPPA - HAMBY 2-7 12-23

D1 1986 T Engberg     | 1247 M Klintorph   
D1 1988 J Holm      | 850 T Gidlööf     3-1
S1 1988 J Holm      - 850 T Gidlööf     0-3 tons: 2-3
S2 1982 A Sjöberg     - 159 H Norlén     1-3 tons: 2-7
D2 1982 A Sjöberg     | 159 H Norlén     
D2 2152 P Leinonen    | 6699 L Pettersson   1-3
S3 2152 P Leinonen    - 1331 J Johansson    1-3 tons: 4-4
S4 1986 T Engberg     - 1247 M Klintorph    2-3 tons: 3-5
D3 1987 P Holm      | 6420 R Hägg      
D3 1984 L Andersson    | 1331 J Johansson    1-3
S5 1984 L Andersson    - 6699 L Pettersson   0-3 tons: 1-4
S6 1987 P Holm      - 6420 R Hägg      3-1 tons: 3-4
Bra spel: [1331-18][1247-114]


omg: 6
MAD - RIMBO 2-7 14-22

D1 480 P Ådén      | 1676 T Tönnvik    
D1 1540 R Eriksson    | 6627 P Nilsson     3-1
S1 480 P Ådén      - 1676 T Tönnvik     3-0 tons: 1-0
S2 729 M Hansson     - 6627 P Nilsson     0-3 tons: 1-2
D2 2417 J Nyberg     | 2060 M Höglund    
D2 1780 Å Löving     | 6621 M Ragnarsson   2-3
S3 2417 J Nyberg     - 2060 M Höglund     1-3 tons: 0-1
S4 1780 Å Löving     - 6621 M Ragnarsson   0-3 tons: 2-4
D3 403 P Sjögren     | 1494 K Lindroos    
D3 263 J Karlsson    | 1692 H Johansson    1-3
S5 403 P Sjögren     - 1494 K Lindroos    2-3 tons: 1-5
S6 263 J Karlsson    - 1692 H Johansson    2-3 tons: 2-1
Bra spel: [1692-1]


omg: 7
181DC - KÄPPA 5-5 23-20

D1 6499 C Klunder     | 1986 T Engberg    
D1 2504 T Westberg    | 1988 J Holm      3-1
S1 6499 C Klunder     - 1982 A Sjöberg     2-3 tons: 1-3
S2 2504 T Westberg    - 1986 T Engberg     2-3 tons: 2-4
D2 2205 R Nyberg     | 1982 A Sjöberg    
D2 1333 P Edenbro     | 1987 P Holm      3-1
S3 2205 R Nyberg     - 1988 J Holm      3-1 tons: 4-0
S4 1333 P Edenbro     - 1984 L Andersson    3-0 tons: 4-0
D3 6043 C Tvärnstedt   | 1984 L Andersson   
D3 6764 L Eliasson    | 2152 P Leinonen    3-2
S5 6043 C Tvärnstedt   - 1987 P Holm      2-3 tons: 4-2
S6 6764 L Eliasson    - 2152 P Leinonen    1-3 tons: 2-2
AD 2205 R Nyberg     | 1982 A Sjöberg    
AD 1333 P Edenbro     | 1986 T Engberg     1-3
Bra spel: [2205-1]


omg: 7
ELEKT - DUDS 1-8 9-24

D1 4286 P Risberg     | 2399 J Hogeborn    
D1 1498 K Ek       |  4 H Furhammar    2-3
S1 4286 P Risberg     - 2399 J Hogeborn    3-0 tons: 3-2
S2 1498 K Ek       -  4 H Furhammar    1-3 tons: 2-2
D2 6105 B Persson     | 2105 R Ravden     
D2 1402 H Johansson    | 2284 M Krantz     2-3
S3 6105 B Persson     - 2105 R Ravden     1-3 tons: 1-3
S4 1402 H Johansson    - 2284 M Krantz     0-3 tons: 0-2
D3  84 H Nordström    | 479 J Lönnmo     
D3 1827 C Håkansson    | 1862 P Olsson     0-3
S5  84 H Nordström    - 479 J Lönnmo     0-3 tons: 0-2
S6 1827 C Håkansson    - 1862 P Olsson     0-3 tons: 2-2


omg: 7
STRIX - FASTER 5-5 19-19

D1 654 K Biström     | 1728 T Andreasson   
D1 1214 R Svensson    | 5724 M Lundroth    3-1
S1 1214 R Svensson    - 5724 M Lundroth    3-2 tons: 1-5
S2 654 K Biström     - 1728 T Andreasson   3-1 tons: 4-5
D2 1056 B Nygren     | 2639 T Lindsjö    
D2 3067 T Brolin     | 1198 J Pettersson   0-3
S3 1056 B Nygren     - 1198 J Pettersson   0-3 tons: 4-5
S4 1933 R Larsen     - 2639 T Lindsjö     1-3 tons: 2-4
D3 1061 G Wikander    | 201 T Reher     
D3 902 M Lundel     | 1058 L Jansson     2-3
S5 1075 P Linde      - 201 T Reher      1-3 tons: 3-6
S6 1061 G Wikander    - 2683 P Nedelius    3-0 tons: 4-0
AD 1061 G Wikander    | 201 T Reher     
AD 1056 B Nygren     | 1058 L Jansson     3-0


omg: 7
HAMBY - MAD 9-0 27-5

D1 1889 K Stenström    | 403 P Sjögren    
D1 159 H Norlén     | 729 M Hansson     3-0
S1 1247 M Klintorph    - 263 J Karlsson    3-1 tons: 4-0
S2 1331 J Johansson    - 480 P Ådén      3-0 tons: 2-3
D2 6420 R Hägg      | 480 P Ådén      
D2 6699 L Pettersson   | 263 J Karlsson    3-2
S3 6420 R Hägg      - 403 P Sjögren     3-0 tons: 3-1
S4 850 T Gidlööf     - 2417 J Nyberg     3-0 tons: 1-1
D3 1331 J Johansson    | 1780 Å Löving     
D3 850 T Gidlööf     | 2417 J Nyberg     3-1
S5 6699 L Pettersson   - 1780 Å Löving     3-0 tons: 2-0
S6 159 H Norlén     - 749 L Jägdahl     3-1 tons: 4-1
Bra spel: [1780-140]


omg: 7
WIRST - RIMBO 7-2 23-13

D1 1975 M Sund      |  0 M Sund      
D1 259 S Eliasson    | 6627 P Nilsson     0-3
S1 1975 M Sund      -  0 M Sund      3-0 tons: 0-0
S2 259 S Eliasson    - 6627 P Nilsson     2-3 tons: 1-2
D2 412 M Lundqvist    | 701 K Lewander    
D2 2214 D Larsson     | 6621 M Ragnarsson   3-2
S3 412 M Lundqvist    - 701 K Lewander    3-0 tons: 3-0
S4 2214 D Larsson     - 6621 M Ragnarsson   3-2 tons: 5-0
D3 1719 K Mattila     | 1494 K Lindroos    
D3 3547 R Keller     | 689 E Eriksson    3-1
S5 1719 K Mattila     - 1494 K Lindroos    3-2 tons: 4-3
S6 3547 R Keller     - 689 E Eriksson    3-0 tons: 9-1


omg: 8
FASTER - ENEBY 3-6 15-22

D1 5724 M Lundroth    | 490 R Palander    
D1 310 J Simlund     | 446 J Skönborg    1-3
S1 1728 T Andreasson   - 446 J Skönborg    3-2 tons: 6-7
S2 5724 M Lundroth    - 2560 V Hagen      2-3 tons: 1-6
D2 2639 T Lindsjö     | 1272 P Livbom     
D2 1198 J Pettersson   | 1183 B Rautiainen   2-3
S3 2639 T Lindsjö     - 1272 P Livbom     3-0 tons: 4-3
S4 1198 J Pettersson   - 1183 B Rautiainen   3-2 tons: 1-5
D3 1058 L Jansson     | 2560 V Hagen     
D3 201 T Reher      | 1363 J Lidén      1-3
S5 201 T Reher      - 1363 J Lidén      0-3 tons: 4-3
S6 1058 L Jansson     - 490 R Palander    0-3 tons: 2-3
Bra spel: [1272-15][1272-140][1183-15]


omg: 8
DUDS - STRIX 5-5 20-24

D1 2247 R Augustsson   | 1056 B Nygren     
D1 2399 J Hogeborn    | 1061 G Wikander    1-3
S1 2247 R Augustsson   - 1056 B Nygren     3-2 tons: 3-4
S2 2399 J Hogeborn    - 1061 G Wikander    0-3 tons: 1-3
D2 1862 P Olsson     | 902 M Lundel     
D2 479 J Lönnmo     | 1933 R Larsen     3-2
S3 1862 P Olsson     - 902 M Lundel     2-3 tons: 3-5
S4 479 J Lönnmo     - 1933 R Larsen     3-2 tons: 5-6
D3 2105 R Ravden     | 654 K Biström    
D3 2284 M Krantz     | 1075 P Linde      3-1
S5 2105 R Ravden     - 654 K Biström     0-3 tons: 1-5
S6 2284 M Krantz     - 1214 R Svensson    2-3 tons: 3-7
AD 479 J Lönnmo     | 654 K Biström    
AD 2284 M Krantz     | 1061 G Wikander    3-2
Bra spel: [2247-1][654-1][1214-2]


omg: 8
KÄPPA - ELEKT 7-2 23-13

D1 1986 T Engberg     | 1403 Å Johnsson    
D1 1988 J Holm      | 1827 C Håkansson    3-2
S1 1988 J Holm      - 1391 M Sutinen     3-0 tons: 3-1
S2 1982 A Sjöberg     - 1827 C Håkansson    3-1 tons: 0-1
D2 2152 P Leinonen    | 1402 H Johansson   
D2 1982 A Sjöberg     |  84 H Nordström    3-2
S3 2152 P Leinonen    -  84 H Nordström    3-0 tons: 3-1
S4 1986 T Engberg     - 1402 H Johansson    3-0 tons: 4-4
D3 1987 P Holm      | 6105 B Persson    
D3 2380 J Bakovic     | 4286 P Risberg     2-3
S5 1987 P Holm      - 6105 B Persson     3-2 tons: 1-9
S6 2380 J Bakovic     - 4286 P Risberg     0-3 tons: 1-7
Bra spel: [2380-1][4286-18]


omg: 8
MAD - 181DC 1-8 6-26

D1 403 P Sjögren     | 6499 C Klunder    
D1 480 P Ådén      | 1343 J Legerstam    0-3
S1 403 P Sjögren     - 6499 C Klunder     3-2 tons: 3-2
S2 480 P Ådén      - 1343 J Legerstam    0-3 tons: 0-4
D2 1780 Å Löving     | 1333 P Edenbro    
D2 2417 J Nyberg     | 2205 R Nyberg     2-3
S3 1780 Å Löving     - 1333 P Edenbro     0-3 tons: 1-1
S4 2417 J Nyberg     - 2205 R Nyberg     1-3 tons: 2-4
D3 729 M Hansson     | 6043 C Tvärnstedt   
D3 1540 R Eriksson    | 6764 L Eliasson    0-3
S5 1540 R Eriksson    - 6043 C Tvärnstedt   0-3 tons: 2-6
S6 749 L Jägdahl     - 6764 L Eliasson    0-3 tons: 1-0


omg: 8
RIMBO - HAMBY 2-7 13-22

D1 748 P Wessberg    | 159 H Norlén     
D1 793 T Bengtsson    | 1331 J Johansson    1-3
S1 748 P Wessberg    - 159 H Norlén     2-3 tons: 3-5
S2 793 T Bengtsson    - 6420 R Hägg      0-3 tons: 6-3
D2 1676 T Tönnvik     | 1247 M Klintorph   
D2 6621 M Ragnarsson   | 850 T Gidlööf     3-1
S3 1676 T Tönnvik     - 850 T Gidlööf     0-3 tons: 1-2
S4 6621 M Ragnarsson   - 1889 K Stenström    3-0 tons: 3-4
D3 1494 K Lindroos    | 6420 R Hägg      
D3 1692 H Johansson    | 6699 L Pettersson   0-3
S5 1494 K Lindroos    - 6699 L Pettersson   2-3 tons: 5-5
S6 1692 H Johansson    - 1331 J Johansson    2-3 tons: 7-7
Bra spel: [6621-1][1692-1]


omg: 9
181DC - RIMBO 3-6 12-20

D1 6043 C Tvärnstedt   | 6627 P Nilsson    
D1 6764 L Eliasson    | 748 P Wessberg    3-1
S1 6043 C Tvärnstedt   - 6627 P Nilsson     3-0 tons: 5-1
S2 6764 L Eliasson    - 748 P Wessberg    0-3 tons: 2-3
D2 6499 C Klunder     | 1692 H Johansson   
D2 2504 T Westberg    | 6621 M Ragnarsson   1-3
S3 6499 C Klunder     - 1692 H Johansson    1-3 tons: 2-5
S4 2504 T Westberg    - 6621 M Ragnarsson   0-3 tons: 1-1
D3 1333 P Edenbro     | 1494 K Lindroos    
D3 2205 R Nyberg     | 2588 G Andersson    0-3
S5 1333 P Edenbro     - 1494 K Lindroos    3-1 tons: 3-2
S6 2205 R Nyberg     - 2588 G Andersson    1-3 tons: 1-3
Bra spel: [6043-1]


omg: 9
ELEKT - MAD 5-5 21-17

D1 1402 H Johansson    | 263 J Karlsson    
D1 1827 C Håkansson    | 480 P Ådén      3-0
S1 1403 Å Johnsson    - 480 P Ådén      2-3 tons: 1-1
S2 1498 K Ek       - 263 J Karlsson    2-3 tons: 0-0
D2  84 H Nordström    | 403 P Sjögren    
D2 1391 M Sutinen     | 749 L Jägdahl     1-3
S3 1391 M Sutinen     - 1540 R Eriksson    0-3 tons: 0-3
S4  84 H Nordström    - 729 M Hansson     1-3 tons: 1-1
D3 6105 B Persson     | 2417 J Nyberg     
D3 4286 P Risberg     | 1780 Å Löving     3-0
S5 6105 B Persson     - 1780 Å Löving     3-1 tons: 1-0
S6 4286 P Risberg     - 403 P Sjögren     3-0 tons: 7-1
AD 6105 B Persson     | 1780 Å Löving     
AD 4286 P Risberg     | 403 P Sjögren     3-1
Bra spel: [4286-18]


omg: 9
STRIX - KÄPPA 6-3 23-13

D1 902 M Lundel     | 1988 J Holm      
D1 1214 R Svensson    | 1472 M Dybeck     3-0
S1 902 M Lundel     - 1472 M Dybeck     3-1 tons: 2-1
S2 1214 R Svensson    - 1988 J Holm      3-2 tons: 4-3
D2 1056 B Nygren     | 1986 T Engberg    
D2 654 K Biström     | 1982 A Sjöberg     3-1
S3 654 K Biström     - 1986 T Engberg     1-3 tons: 7-7
S4 1056 B Nygren     - 1982 A Sjöberg     3-0 tons: 2-1
D3 1061 G Wikander    | 2152 P Leinonen    
D3 1075 P Linde      | 1987 P Holm      2-3
S5 1061 G Wikander    - 1987 P Holm      3-0 tons: 6-2
S6 1075 P Linde      - 2152 P Leinonen    2-3 tons: 5-1
Bra spel: [654-1][1075-1]


omg: 9
ENEBY - DUDS 6-4 25-16

D1 490 R Palander    | 6149 R Benson     
D1 446 J Skönborg    | 2399 J Hogeborn    3-0
S1 2560 V Hagen      - 6149 R Benson     3-2 tons: 5-4
S2 446 J Skönborg    - 2399 J Hogeborn    2-3 tons: 6-4
D2 1272 P Livbom     | 1862 P Olsson     
D2 1183 B Rautiainen   |  4 H Furhammar    3-1
S3 1183 B Rautiainen   - 1862 P Olsson     2-3 tons: 1-1
S4 1272 P Livbom     -  4 H Furhammar    2-3 tons: 2-3
D3 2560 V Hagen      | 2284 M Krantz     
D3 1363 J Lidén      | 2105 R Ravden     3-0
S5 490 R Palander    - 2284 M Krantz     3-0 tons: 6-1
S6 1363 J Lidén      - 2105 R Ravden     1-3 tons: 2-2
AD 2560 V Hagen      | 2105 R Ravden     
AD 490 R Palander    | 6149 R Benson     3-1
Bra spel: [2560-1][2560-18][2399-1]


omg: 9
WIRST - HAMBY 2-7 8-22

D1 259 S Eliasson    | 1889 K Stenström   
D1 2053 T Löwenhielm   | 159 H Norlén     1-3
S1 2053 T Löwenhielm   - 6420 R Hägg      0-3 tons: 0-4
S2 259 S Eliasson    - 159 H Norlén     0-3 tons: 1-2
D2 3547 R Keller     | 850 T Gidlööf    
D2 1719 K Mattila     | 6699 L Pettersson   0-3
S3 3547 R Keller     - 6699 L Pettersson   3-1 tons: 4-2
S4 2458 P Evans      - 850 T Gidlööf     0-3 tons: 1-1
D3 2214 D Larsson     | 1331 J Johansson   
D3 412 M Lundqvist    | 1247 M Klintorph    1-3
S5 2214 D Larsson     - 1331 J Johansson    0-3 tons: 1-0
S6 412 M Lundqvist    - 1247 M Klintorph    3-0 tons: 1-3
Bra spel: [6420-18][850-17][6699-17][3547-1]
     [1247-1]


omg: 10
FASTER - WIRST 6-4 23-15

D1 1728 T Andreasson   | 3547 R Keller     
D1 310 J Simlund     | 1975 M Sund      3-1
S1 1728 T Andreasson   - 3547 R Keller     2-3 tons: 9-3
S2 2683 P Nedelius    - 1975 M Sund      3-2 tons: 2-4
D2 5724 M Lundroth    | 412 M Lundqvist   
D2 6271 H Öhman      | 2214 D Larsson     0-3
S3 6271 H Öhman      - 412 M Lundqvist    2-3 tons: 3-5
S4 201 T Reher      - 2214 D Larsson     1-3 tons: 5-4
D3 2639 T Lindsjö     | 2053 T Löwenhielm   
D3 1198 J Pettersson   | 2458 P Evans      3-0
S5 2639 T Lindsjö     - 2053 T Löwenhielm   3-0 tons: 5-0
S6 1198 J Pettersson   - 2458 P Evans      3-0 tons: 2-3
AD 2639 T Lindsjö     | 3547 R Keller     
AD 1198 J Pettersson   | 412 M Lundqvist    3-0
Bra spel: [3547-18]


omg: 10
KÄPPA - ENEBY 1-8 11-25

D1 1987 P Holm      | 1363 J Lidén     
D1 2152 P Leinonen    | 2560 V Hagen      0-3
S1 2152 P Leinonen    - 2560 V Hagen      1-3 tons: 3-8
S2 1982 A Sjöberg     - 1363 J Lidén      0-3 tons: 0-0
D2 1982 A Sjöberg     | 446 J Skönborg    
D2 1986 T Engberg     | 1183 B Rautiainen   1-3
S3 1987 P Holm      - 1183 B Rautiainen   3-1 tons: 4-3
S4 1986 T Engberg     - 446 J Skönborg    2-3 tons: 9-7
D3 2380 J Bakovic     | 490 R Palander    
D3 1472 M Dybeck     | 1272 P Livbom     1-3
S5 2380 J Bakovic     - 1272 P Livbom     2-3 tons: 3-5
S6 1472 M Dybeck     - 490 R Palander    1-3 tons: 2-5
Bra spel: [446-1][446-17][1272-111]


omg: 10
MAD - STRIX 2-7 8-22

D1 263 J Karlsson    | 1056 B Nygren     
D1 480 P Ådén      | 1061 G Wikander    2-3
S1 480 P Ådén      - 1056 B Nygren     0-3 tons: 0-2
S2 263 J Karlsson    - 1061 G Wikander    0-3 tons: 0-3
D2 2417 J Nyberg     | 654 K Biström    
D2 404 J Brishag     | 3067 T Brolin     3-1
S3 404 J Brishag     - 3067 T Brolin     3-0 tons: 3-0
S4 2417 J Nyberg     - 654 K Biström     0-3 tons: 0-5
D3 1540 R Eriksson    | 902 M Lundel     
D3 749 L Jägdahl     | 1075 P Linde      0-3
S5 749 L Jägdahl     - 902 M Lundel     0-3 tons: 0-1
S6 1540 R Eriksson    - 1075 P Linde      0-3 tons: 1-2


omg: 10
RIMBO - ELEKT 7-2 21-10

D1 1494 K Lindroos    | 1391 M Sutinen    
D1 748 P Wessberg    | 1498 K Ek       3-0
S1 1494 K Lindroos    - 1391 M Sutinen     3-0 tons: 2-0
S2 748 P Wessberg    - 1498 K Ek       3-0 tons: 3-1
D2 1692 H Johansson    |  84 H Nordström   
D2 6621 M Ragnarsson   | 6105 B Persson     3-0
S3 1692 H Johansson    -  84 H Nordström    3-1 tons: 3-2
S4 6621 M Ragnarsson   - 6105 B Persson     3-2 tons: 7-2
D3 1676 T Tönnvik     | 4286 P Risberg    
D3 6627 P Nilsson     | 1402 H Johansson    0-3
S5 1676 T Tönnvik     - 4286 P Risberg     0-3 tons: 0-6
S6 6627 P Nilsson     - 1402 H Johansson    3-1 tons: 3-2
Bra spel: [1692-1][6621-1][6621-18][4286-18]


omg: 10
HAMBY - 181DC 6-3 23-14

D1 1889 K Stenström    | 6499 C Klunder    
D1 159 H Norlén     | 2504 T Westberg    3-2
S1 1889 K Stenström    - 6499 C Klunder     3-0 tons: 3-2
S2 159 H Norlén     - 2504 T Westberg    3-2 tons: 5-1
D2 6420 R Hägg      | 2205 R Nyberg     
D2 6699 L Pettersson   | 1333 P Edenbro     3-0
S3 6420 R Hägg      - 2205 R Nyberg     3-0 tons: 5-2
S4 6699 L Pettersson   - 1333 P Edenbro     1-3 tons: 2-1
D3 850 T Gidlööf     | 6043 C Tvärnstedt   
D3 1331 J Johansson    | 6764 L Eliasson    2-3
S5 1331 J Johansson    - 6043 C Tvärnstedt   2-3 tons: 7-3
S6 850 T Gidlööf     - 6764 L Eliasson    3-1 tons: 1-3
Bra spel: [6499-1]


omg: 11
181DC - WIRST 2-7 14-23

D1 2205 R Nyberg     | 1975 M Sund      
D1 1333 P Edenbro     | 3547 R Keller     2-3
S1 2205 R Nyberg     - 1975 M Sund      0-3 tons: 0-0
S2 1333 P Edenbro     - 3547 R Keller     0-3 tons: 1-3
D2 6043 C Tvärnstedt   | 412 M Lundqvist   
D2 6764 L Eliasson    | 2214 D Larsson     3-1
S3 6043 C Tvärnstedt   - 2214 D Larsson     1-3 tons: 8-5
S4 6764 L Eliasson    - 412 M Lundqvist    1-3 tons: 3-5
D3 1343 J Legerstam    | 2458 P Evans     
D3 6499 C Klunder     | 1719 K Mattila     2-3
S5 1343 J Legerstam    - 1719 K Mattila     2-3 tons: 5-3
S6 6499 C Klunder     - 2458 P Evans      3-1 tons: 2-0


omg: 11
ELEKT - HAMBY 2-7 9-21

D1  84 H Nordström    | 850 T Gidlööf    
D1 1403 Å Johnsson    | 159 H Norlén     1-3
S1  84 H Nordström    - 850 T Gidlööf     1-3 tons: 1-4
S2 1403 Å Johnsson    - 159 H Norlén     0-3 tons: 0-3
D2 6105 B Persson     | 1331 J Johansson   
D2 1498 K Ek       | 1247 M Klintorph    0-3
S3 6105 B Persson     - 1247 M Klintorph    1-3 tons: 3-4
S4 1498 K Ek       - 1331 J Johansson    0-3 tons: 0-1
D3 1402 H Johansson    | 6420 R Hägg      
D3 4286 P Risberg     | 6699 L Pettersson   3-0
S5 1402 H Johansson    - 6420 R Hägg      0-3 tons: 0-5
S6 4286 P Risberg     - 6699 L Pettersson   3-0 tons: 6-2
Bra spel: [6105-1]


omg: 11
STRIX - RIMBO 7-2 25-10

D1 902 M Lundel     | 1494 K Lindroos    
D1 1933 R Larsen     | 748 P Wessberg    2-3
S1 1933 R Larsen     - 1494 K Lindroos    2-3 tons: 3-4
S2 902 M Lundel     - 748 P Wessberg    3-2 tons: 4-4
D2 1061 G Wikander    | 6627 P Nilsson    
D2 1056 B Nygren     | 701 K Lewander    3-0
S3 1056 B Nygren     - 6627 P Nilsson     3-0 tons: 5-1
S4 1061 G Wikander    - 701 K Lewander    3-0 tons: 2-1
D3 1075 P Linde      | 1692 H Johansson   
D3 654 K Biström     | 2060 M Höglund     3-0
S5 1075 P Linde      - 1692 H Johansson    3-1 tons: 6-2
S6 654 K Biström     - 2060 M Höglund     3-1 tons: 5-2
Bra spel: [902-1]


omg: 11
ENEBY - MAD 8-1 25-6

D1 1363 J Lidén      | 2417 J Nyberg     
D1 1183 B Rautiainen   | 1780 Å Löving     3-0
S1 1363 J Lidén      - 403 P Sjögren     3-0 tons: 4-4
S2 1183 B Rautiainen   - 480 P Ådén      3-0 tons: 2-1
D2 490 R Palander    | 263 J Karlsson    
D2 1272 P Livbom     | 480 P Ådén      3-0
S3 1272 P Livbom     - 1780 Å Löving     1-3 tons: 2-2
S4 490 R Palander    - 2417 J Nyberg     3-0 tons: 3-2
D3 2560 V Hagen      | 403 P Sjögren    
D3 446 J Skönborg    | 749 L Jägdahl     3-1
S5 2560 V Hagen      - 1540 R Eriksson    3-1 tons: 9-2
S6 446 J Skönborg    - 263 J Karlsson    3-1 tons: 5-0
Bra spel: [490-1][490-18][2560-18][446-18]
     [2560-17]


omg: 11
FASTER - DUDS 6-4 21-18

D1 5724 M Lundroth    | 2284 M Krantz     
D1 6271 H Öhman      | 479 J Lönnmo     2-3
S1 310 J Simlund     - 479 J Lönnmo     3-2 tons: 2-5
S2 5724 M Lundroth    - 2284 M Krantz     1-3 tons: 7-1
D2 1728 T Andreasson   | 6149 R Benson     
D2 1198 J Pettersson   | 2105 R Ravden     3-2
S3 1728 T Andreasson   - 6149 R Benson     0-3 tons: 4-2
S4 2639 T Lindsjö     - 2105 R Ravden     3-0 tons: 4-4
D3 201 T Reher      |  4 H Furhammar   
D3 1058 L Jansson     | 1854 R Samuelsson   3-0
S5 201 T Reher      - 1854 R Samuelsson   0-3 tons: 1-1
S6 1058 L Jansson     -  4 H Furhammar    3-2 tons: 6-2
AD 2639 T Lindsjö     | 1854 R Samuelsson   
AD 1198 J Pettersson   | 6149 R Benson     3-0
Bra spel: [479-1][479-18][5724-18][2105-1]


omg: 12
WIRST - 181DC 6-4 22-18

D1 2053 T Löwenhielm   | 2205 R Nyberg     
D1 259 S Eliasson    | 2504 T Westberg    3-0
S1 2053 T Löwenhielm   - 2205 R Nyberg     1-3 tons: 1-5
S2 259 S Eliasson    - 2504 T Westberg    1-3 tons: 1-0
D2 412 M Lundqvist    | 6043 C Tvärnstedt   
D2 2214 D Larsson     | 6764 L Eliasson    3-1
S3 412 M Lundqvist    - 6043 C Tvärnstedt   1-3 tons: 5-3
S4 2214 D Larsson     - 6764 L Eliasson    3-2 tons: 5-1
D3 1719 K Mattila     | 1333 P Edenbro    
D3 2458 P Evans      | 6499 C Klunder     1-3
S5 1719 K Mattila     - 1333 P Edenbro     3-0 tons: 2-0
S6 2458 P Evans      - 6499 C Klunder     3-1 tons: 2-4
AD 412 M Lundqvist    | 6043 C Tvärnstedt   
AD 2214 D Larsson     | 6764 L Eliasson    3-2
Bra spel: [6043-1]


omg: 12
HAMBY - ELEKT 8-1 26-7

D1 6420 R Hägg      | 4286 P Risberg    
D1 159 H Norlén     | 1403 Å Johnsson    3-0
S1 1247 M Klintorph    - 4286 P Risberg     2-3 tons: 11-8
S2 850 T Gidlööf     - 1403 Å Johnsson    3-1 tons: 4-2
D2 6699 L Pettersson   | 6105 B Persson    
D2 1889 K Stenström    | 1391 M Sutinen     3-0
S3 6699 L Pettersson   - 6105 B Persson     3-0 tons: 3-3
S4 1889 K Stenström    - 1391 M Sutinen     3-1 tons: 5-1
D3 1247 M Klintorph    | 1402 H Johansson   
D3 850 T Gidlööf     |  84 H Nordström    3-1
S5 6420 R Hägg      - 1402 H Johansson    3-0 tons: 3-2
S6 159 H Norlén     -  84 H Nordström    3-1 tons: 2-5
Bra spel: [850-17][850-120][6699-1][850-1]


omg: 12
RIMBO - STRIX 6-3 10-12

D1 748 P Wessberg    | 1061 G Wikander    
D1 1692 H Johansson    | 1075 P Linde      3-1
S1 1692 H Johansson    - 1075 P Linde      3-2 tons: 4-5
S2 1494 K Lindroos    - 1061 G Wikander    1-3 tons: 3-2
D2 1676 T Tönnvik     | 654 K Biström    
D2 1494 K Lindroos    | 1056 B Nygren     0-3
S3 6627 P Nilsson     - 654 K Biström     0-3 tons: 0-5
S4 6621 M Ragnarsson   - 1056 B Nygren     3-0 tons: 4-3
D3 6621 M Ragnarsson   |  0 M Ragnarsson   
D3 6627 P Nilsson     |  0 P Nilsson     0-0
S5 748 P Wessberg    -  0 P Wessberg    0-0 tons: 0-0
S6 1676 T Tönnvik     -  0 T Tönnvik     0-0 tons: 0-0
Bra spel: [1061-16][1075-16][1692-1][1075-18]
     [6621-1][1056-1]


omg: 12
MAD - ENEBY 1-8 8-26

D1 403 P Sjögren     | 1363 J Lidén     
D1 1715 J Sederblad    | 490 R Palander    1-3
S1 403 P Sjögren     - 1363 J Lidén      0-3 tons: 1-2
S2 1715 J Sederblad    - 490 R Palander    1-3 tons: 0-6
D2 1235 M Bothén     | 2560 V Hagen     
D2 263 J Karlsson    | 1272 P Livbom     1-3
S3 480 P Ådén      - 2560 V Hagen      0-3 tons: 1-3
S4 1235 M Bothén     - 1272 P Livbom     3-2 tons: 7-4
D3 480 P Ådén      | 1183 B Rautiainen   
D3 1780 Å Löving     | 446 J Skönborg    0-3
S5 1780 Å Löving     - 446 J Skönborg    0-3 tons: 3-5
S6 263 J Karlsson    - 1183 B Rautiainen   2-3 tons: 2-3


omg: 12
DUDS - FASTER 3-6 12-20

D1 2105 R Ravden     | 2639 T Lindsjö    
D1 2399 J Hogeborn    | 1198 J Pettersson   0-3
S1 2105 R Ravden     - 2639 T Lindsjö     0-3 tons: 3-3
S2 2399 J Hogeborn    - 1198 J Pettersson   0-3 tons: 3-3
D2 6149 R Benson     | 5724 M Lundroth    
D2 2247 R Augustsson   | 201 T Reher      2-3
S3 6149 R Benson     - 5724 M Lundroth    3-1 tons: 5-5
S4 2247 R Augustsson   - 201 T Reher      1-3 tons: 2-4
D3 2284 M Krantz     | 2683 P Nedelius    
D3 479 J Lönnmo     | 1058 L Jansson     3-0
S5 2284 M Krantz     - 1058 L Jansson     0-3 tons: 1-4
S6 479 J Lönnmo     - 2683 P Nedelius    3-1 tons: 5-2


omg: 13
WIRST - FASTER 5-5 18-21

D1 3547 R Keller     | 1058 L Jansson    
D1 2214 D Larsson     | 201 T Reher      0-3
S1 3547 R Keller     - 1058 L Jansson     3-1 tons: 7-1
S2 2214 D Larsson     - 201 T Reher      3-1 tons: 1-2
D2 2053 T Löwenhielm   | 2639 T Lindsjö    
D2 259 S Eliasson    | 1198 J Pettersson   0-3
S3 2053 T Löwenhielm   - 1198 J Pettersson   0-3 tons: 1-2
S4 412 M Lundqvist    - 2639 T Lindsjö     2-3 tons: 4-6
D3 1719 K Mattila     | 5724 M Lundroth    
D3 2458 P Evans      | 2683 P Nedelius    3-2
S5 1719 K Mattila     - 2683 P Nedelius    3-1 tons: 3-2
S6 2458 P Evans      - 5724 M Lundroth    1-3 tons: 1-2
AD 3547 R Keller     | 2639 T Lindsjö    
AD 1719 K Mattila     | 1198 J Pettersson   3-1
Bra spel: [3547-1][1198-138]


omg: 13
ENEBY - KÄPPA 8-1 26-10

D1 490 R Palander    | 1986 T Engberg    
D1 1272 P Livbom     | 1988 J Holm      3-0
S1 490 R Palander    - 1988 J Holm      3-0 tons: 3-4
S2 2560 V Hagen      - 1986 T Engberg     2-3 tons: 2-7
D2 1363 J Lidén      | 1987 P Holm      
D2 1183 B Rautiainen   | 2380 J Bakovic     3-1
S3 1272 P Livbom     - 1982 A Sjöberg     3-2 tons: 7-1
S4 1363 J Lidén      - 1987 P Holm      3-0 tons: 2-1
D3 446 J Skönborg    | 1982 A Sjöberg    
D3 2560 V Hagen      | 2152 P Leinonen    3-2
S5 1183 B Rautiainen   - 2152 P Leinonen    3-2 tons: 1-1
S6 446 J Skönborg    - 2380 J Bakovic     3-0 tons: 5-4
Bra spel: [446-17][2560-17][1183-1]


omg: 13
STRIX - MAD 8-1 25-9

D1 1933 R Larsen     | 263 J Karlsson    
D1 1056 B Nygren     | 404 J Brishag     3-1
S1 1933 R Larsen     - 404 J Brishag     3-2 tons: 0-1
S2 1056 B Nygren     - 263 J Karlsson    3-0 tons: 2-1
D2 1061 G Wikander    | 403 P Sjögren    
D2 1075 P Linde      | 1780 Å Löving     3-1
S3 1061 G Wikander    - 2417 J Nyberg     3-0 tons: 2-0
S4 1075 P Linde      - 1780 Å Löving     3-1 tons: 3-1
D3 1214 R Svensson    | 1540 R Eriksson    
D3 3293 G Nilsson     | 480 P Ådén      3-1
S5 3293 G Nilsson     - 1540 R Eriksson    1-3 tons: 1-2
S6 1214 R Svensson    - 403 P Sjögren     3-0 tons: 0-2


omg: 13
ELEKT - RIMBO 2-7 12-23

D1 1402 H Johansson    | 748 P Wessberg    
D1  84 H Nordström    | 1676 T Tönnvik     2-3
S1 1402 H Johansson    - 748 P Wessberg    2-3 tons: 1-1
S2  84 H Nordström    - 1676 T Tönnvik     1-3 tons: 2-1
D2 4286 P Risberg     | 1692 H Johansson   
D2 1403 Å Johnsson    | 6621 M Ragnarsson   0-3
S3 4286 P Risberg     - 1692 H Johansson    3-0 tons: 4-3
S4 1391 M Sutinen     - 6621 M Ragnarsson   0-3 tons: 0-1
D3 6105 B Persson     | 1494 K Lindroos    
D3 1498 K Ek       | 793 T Bengtsson    3-2
S5 6105 B Persson     - 1494 K Lindroos    1-3 tons: 3-1
S6 1498 K Ek       - 793 T Bengtsson    0-3 tons: 0-0
Bra spel: [4286-1]


omg: 13
181DC - HAMBY 2-7 11-24

D1 6043 C Tvärnstedt   | 1889 K Stenström   
D1 6764 L Eliasson    | 281 C Johansson    0-3
S1 6043 C Tvärnstedt   - 281 C Johansson    3-1 tons: 6-8
S2 6764 L Eliasson    - 1889 K Stenström    2-3 tons: 3-5
D2 2205 R Nyberg     | 6420 R Hägg      
D2 1343 J Legerstam    | 159 H Norlén     1-3
S3 2205 R Nyberg     - 159 H Norlén     3-2 tons: 4-6
S4 1343 J Legerstam    - 6420 R Hägg      2-3 tons: 5-6
D3 1333 P Edenbro     | 6699 L Pettersson   
D3 2504 T Westberg    | 1331 J Johansson    0-3
S5 1333 P Edenbro     - 6699 L Pettersson   0-3 tons: 2-3
S6 2504 T Westberg    - 1331 J Johansson    0-3 tons: 2-3


omg: 14
RIMBO - 181DC 3-6 13-21

D1 793 T Bengtsson    | 6043 C Tvärnstedt   
D1 748 P Wessberg    | 6764 L Eliasson    0-3
S1 793 T Bengtsson    - 6043 C Tvärnstedt   0-3 tons: 2-6
S2 748 P Wessberg    - 6764 L Eliasson    3-1 tons: 1-2
D2 1692 H Johansson    | 1343 J Legerstam   
D2 6621 M Ragnarsson   | 2205 R Nyberg     3-2
S3 1692 H Johansson    - 1343 J Legerstam    0-3 tons: 2-3
S4 6621 M Ragnarsson   - 2205 R Nyberg     3-0 tons: 1-2
D3 1494 K Lindroos    | 1333 P Edenbro    
D3 689 E Eriksson    | 6499 C Klunder     2-3
S5 1494 K Lindroos    - 1333 P Edenbro     1-3 tons: 2-3
S6 689 E Eriksson    - 6499 C Klunder     1-3 tons: 0-1
Bra spel: [1692-1]


omg: 14
MAD - ELEKT 6-1 18-8

D1 1540 R Eriksson    | 4286 P Risberg    
D1 1235 M Bothén     | 1403 Å Johnsson    3-1
S1 1540 R Eriksson    - 4286 P Risberg     0-3 tons: 2-8
S2 1235 M Bothén     - 1403 Å Johnsson    3-1 tons: 6-0
S3 480 P Ådén      - 1498 K Ek       3-0 tons: 2-0
D3 403 P Sjögren     | 6105 B Persson    
D3 1780 Å Löving     | 1402 H Johansson    3-2
S5 1780 Å Löving     - 6105 B Persson     3-1 tons: 3-1
S6 403 P Sjögren     - 1402 H Johansson    3-0 tons: 0-0
Bra spel: [4286-18]


omg: 14
KÄPPA - STRIX 5-5 16-22

D1 1988 J Holm      | 1056 B Nygren     
D1 1986 T Engberg     | 1061 G Wikander    0-3
S1 1986 T Engberg     - 1056 B Nygren     0-3 tons: 1-3
S2 1988 J Holm      - 1061 G Wikander    3-2 tons: 5-2
D2 1987 P Holm      | 654 K Biström    
D2 2380 J Bakovic     | 3067 T Brolin     3-1
S3 1987 P Holm      - 3067 T Brolin     3-1 tons: 4-2
S4 1982 A Sjöberg     - 654 K Biström     0-3 tons: 0-3
D3 1982 A Sjöberg     | 902 M Lundel     
D3 1472 M Dybeck     | 1075 P Linde      1-3
S5 2380 J Bakovic     - 902 M Lundel     3-2 tons: 7-5
S6 1472 M Dybeck     - 1075 P Linde      0-3 tons: 1-2
AD 1986 T Engberg     | 1056 B Nygren     
AD 1988 J Holm      | 902 M Lundel     3-1
Bra spel: [1056-117][654-18]


omg: 14
DUDS - ENEBY 3-6 15-24

D1 6149 R Benson     | 2560 V Hagen     
D1 1772 E Metsi-Mellberg | 490 R Palander    0-3
S1 1772 E Metsi-Mellberg - 1272 P Livbom     1-3 tons: 1-1
S2 6149 R Benson     - 2560 V Hagen      1-3 tons: 2-10
D2 479 J Lönnmo     | 1183 B Rautiainen   
D2  4 H Furhammar    | 1363 J Lidén      0-3
S3 479 J Lönnmo     - 1363 J Lidén      3-2 tons: 5-1
S4  4 H Furhammar    - 1183 B Rautiainen   2-3 tons: 2-3
D3 2247 R Augustsson   | 446 J Skönborg    
D3 2399 J Hogeborn    | 1272 P Livbom     3-2
S5 2399 J Hogeborn    - 446 J Skönborg    2-3 tons: 2-3
S6 2247 R Augustsson   - 490 R Palander    3-2 tons: 7-3
Bra spel: [2560-1]


omg: 14
HAMBY - WIRST 7-2 23-12

D1 5924 H Zallin     | 2458 P Evans     
D1 159 H Norlén     | 259 S Eliasson    3-1
S1 5924 H Zallin     - 2458 P Evans      3-1 tons: 1-2
S2 159 H Norlén     - 259 S Eliasson    3-0 tons: 4-1
D2 1889 K Stenström    | 3547 R Keller     
D2 6420 R Hägg      | 1719 K Mattila     0-3
S3 6420 R Hägg      - 3547 R Keller     3-1 tons: 12-4
S4 1889 K Stenström    - 1719 K Mattila     3-2 tons: 5-4
D3 1331 J Johansson    | 2214 D Larsson    
D3 850 T Gidlööf     | 412 M Lundqvist    3-0
S5 1331 J Johansson    - 2214 D Larsson     3-1 tons: 4-5
S6 850 T Gidlööf     - 412 M Lundqvist    2-3 tons: 4-6
Bra spel: [6420-15][1331-124]


omg: 15
ENEBY - FASTER 6-3 21-14

D1 1373 M Meurer     | 310 J Simlund    
D1 2560 V Hagen      | 201 T Reher      3-0
S1 2560 V Hagen      - 310 J Simlund     3-2 tons: 3-2
S2 1373 M Meurer     - 201 T Reher      3-0 tons: 1-2
D2 1183 B Rautiainen   | 2639 T Lindsjö    
D2 1363 J Lidén      | 1198 J Pettersson   1-3
S3 1183 B Rautiainen   - 2639 T Lindsjö     2-3 tons: 3-5
S4 1363 J Lidén      - 1198 J Pettersson   0-3 tons: 6-4
D3 1272 P Livbom     | 6271 H Öhman     
D3 490 R Palander    | 5724 M Lundroth    3-1
S5 490 R Palander    - 6271 H Öhman      3-0 tons: 6-1
S6 1272 P Livbom     - 5724 M Lundroth    3-2 tons: 2-4
Bra spel: [490-18][1198-115]


omg: 15
STRIX - DUDS 6-3 22-13

D1 3067 T Brolin     | 2105 R Ravden     
D1 1214 R Svensson    |  4 H Furhammar    1-3
S1 3067 T Brolin     - 2105 R Ravden     1-3 tons: 3-3
S2 1214 R Svensson    -  4 H Furhammar    3-1 tons: 7-1
D2 654 K Biström     | 6149 R Benson     
D2 1056 B Nygren     | 2284 M Krantz     3-1
S3 654 K Biström     - 6149 R Benson     3-0 tons: 5-2
S4 1056 B Nygren     - 2284 M Krantz     3-1 tons: 4-1
D3 1075 P Linde      | 2247 R Augustsson   
D3 1061 G Wikander    | 2399 J Hogeborn    3-1
S5 1075 P Linde      - 2247 R Augustsson   2-3 tons: 3-4
S6 1061 G Wikander    - 2399 J Hogeborn    3-0 tons: 5-0
Bra spel: [1056-1][1214-15][1061-18][4-1]
     [2247-160]


omg: 15
ELEKT - KÄPPA 2-7 12-23

D1 1402 H Johansson    | 1987 P Holm      
D1 1498 K Ek       | 1982 A Sjöberg     0-3
S1 1402 H Johansson    - 2152 P Leinonen    1-3 tons: 1-2
S2 1498 K Ek       - 1982 A Sjöberg     0-3 tons: 1-1
D2 4286 P Risberg     | 1472 M Dybeck     
D2 1403 Å Johnsson    | 2152 P Leinonen    3-1
S3 4286 P Risberg     - 1987 P Holm      3-1 tons: 5-2
S4 1391 M Sutinen     - 1472 M Dybeck     1-3 tons: 0-0
D3 6105 B Persson     | 1988 J Holm      
D3  84 H Nordström    | 1986 T Engberg     2-3
S5 6105 B Persson     - 1988 J Holm      2-3 tons: 3-3
S6  84 H Nordström    - 1986 T Engberg     0-3 tons: 2-0


omg: 15
181DC - MAD 6-3 20-18

D1 6043 C Tvärnstedt   | 1235 M Bothén     
D1 6764 L Eliasson    | 1540 R Eriksson    3-2
S1 6043 C Tvärnstedt   - 1235 M Bothén     3-2 tons: 3-2
S2 6764 L Eliasson    - 1540 R Eriksson    3-2 tons: 4-3
D2 1333 P Edenbro     | 1715 J Sederblad   
D2 6499 C Klunder     | 480 P Ådén      2-3
S3 1333 P Edenbro     - 2417 J Nyberg     3-0 tons: 0-0
S4 6499 C Klunder     - 1715 J Sederblad    0-3 tons: 0-0
D3 2504 T Westberg    | 403 P Sjögren    
D3 2205 R Nyberg     | 1780 Å Löving     0-3
S5 2504 T Westberg    - 1780 Å Löving     3-1 tons: 0-2
S6 2205 R Nyberg     - 403 P Sjögren     3-2 tons: 5-3
Bra spel: [1540-1]


omg: 15
HAMBY - RIMBO 6-3 22-14

D1 6699 L Pettersson   | 6627 P Nilsson    
D1 159 H Norlén     | 748 P Wessberg    2-3
S1 6699 L Pettersson   - 6627 P Nilsson     3-2 tons: 6-4
S2 159 H Norlén     - 748 P Wessberg    0-3 tons: 0-2
D2 1889 K Stenström    | 701 K Lewander    
D2 1331 J Johansson    | 1692 H Johansson    3-1
S3 1331 J Johansson    - 701 K Lewander    3-0 tons: 3-1
S4 1889 K Stenström    - 1692 H Johansson    2-3 tons: 6-1
D3 6420 R Hägg      | 689 E Eriksson    
D3 1247 M Klintorph    | 1494 K Lindroos    3-2
S5 1247 M Klintorph    - 689 E Eriksson    3-0 tons: 3-0
S6 6420 R Hägg      - 1494 K Lindroos    3-0 tons: 4-0
Bra spel: [6699-17][6420-17][1247-17]


omg: 16
KÄPPA - 181DC 4-6 17-20

D1 1988 J Holm      | 1333 P Edenbro    
D1 1986 T Engberg     | 6499 C Klunder     3-0
S1 1986 T Engberg     - 1333 P Edenbro     1-3 tons: 6-1
S2 1988 J Holm      - 6499 C Klunder     3-1 tons: 4-1
D2 2152 P Leinonen    | 2504 T Westberg    
D2 1987 P Holm      | 2205 R Nyberg     3-0
S3 1987 P Holm      - 2504 T Westberg    2-3 tons: 1-2
S4 2152 P Leinonen    - 2205 R Nyberg     0-3 tons: 2-3
D3 2380 J Bakovic     | 6043 C Tvärnstedt   
D3 1472 M Dybeck     | 6764 L Eliasson    3-1
S5 2380 J Bakovic     - 6043 C Tvärnstedt   0-3 tons: 0-5
S6 1472 M Dybeck     - 6764 L Eliasson    1-3 tons: 1-3
Bra spel: [6043-1]


omg: 16
DUDS - ELEKT 6-4 23-15

D1 479 J Lönnmo     | 1391 M Sutinen    
D1 2284 M Krantz     | 1403 Å Johnsson    3-0
S1 479 J Lönnmo     - 1391 M Sutinen     3-0 tons: 4-0
S2 2284 M Krantz     - 1403 Å Johnsson    3-1 tons: 3-3
D2  4 H Furhammar    | 1402 H Johansson   
D2 6149 R Benson     | 6105 B Persson     2-3
S3  4 H Furhammar    - 1402 H Johansson    1-3 tons: 1-0
S4 6149 R Benson     - 6105 B Persson     3-1 tons: 3-2
D3 2247 R Augustsson   | 4286 P Risberg    
D3 2399 J Hogeborn    |  84 H Nordström    2-3
S5 2247 R Augustsson   - 4286 P Risberg     0-3 tons: 5-3
S6 2399 J Hogeborn    -  84 H Nordström    3-1 tons: 5-3
Bra spel: [84-18][4286-18]


omg: 16
FASTER - STRIX 6-4 22-20

D1 2639 T Lindsjö     | 1056 B Nygren     
D1 5724 M Lundroth    | 902 M Lundel     3-2
S1 2639 T Lindsjö     - 1056 B Nygren     3-0 tons: 3-2
S2 5724 M Lundroth    - 902 M Lundel     3-2 tons: 4-2
D2 6271 H Öhman      | 654 K Biström    
D2 1198 J Pettersson   | 1214 R Svensson    3-1
S3 6271 H Öhman      - 1214 R Svensson    3-2 tons: 4-4
S4 1198 J Pettersson   - 654 K Biström     2-3 tons: 5-3
D3 201 T Reher      | 1075 P Linde     
D3 2683 P Nedelius    | 1061 G Wikander    0-3
S5 201 T Reher      - 1061 G Wikander    1-3 tons: 4-4
S6 2683 P Nedelius    - 1075 P Linde      1-3 tons: 0-2
Bra spel: [6271-15][1198-15][1198-156]


omg: 16
MAD - HAMBY 2-7 12-23

D1 1235 M Bothén     | 850 T Gidlööf    
D1 1780 Å Löving     | 159 H Norlén     0-3
S1 1780 Å Löving     - 159 H Norlén     1-3 tons: 2-4
S2 1235 M Bothén     - 850 T Gidlööf     3-0 tons: 6-2
D2 1715 J Sederblad    | 1247 M Klintorph   
D2 403 P Sjögren     | 6420 R Hägg      1-3
S3 403 P Sjögren     - 1247 M Klintorph    3-2 tons: 5-7
S4 1715 J Sederblad    - 6420 R Hägg      0-3 tons: 0-6
D3 263 J Karlsson    | 6699 L Pettersson   
D3 1540 R Eriksson    | 1331 J Johansson    0-3
S5 1540 R Eriksson    - 1331 J Johansson    2-3 tons: 3-4
S6 263 J Karlsson    - 6699 L Pettersson   2-3 tons: 1-4
Bra spel: [1247-127]


omg: 16
RIMBO - WIRST 6-4 22-17

D1 793 T Bengtsson    | 2053 T Löwenhielm   
D1 1494 K Lindroos    | 259 S Eliasson    3-0
S1 793 T Bengtsson    - 259 S Eliasson    3-0 tons: 4-0
S2 1494 K Lindroos    - 2053 T Löwenhielm   3-2 tons: 3-1
D2 748 P Wessberg    | 2458 P Evans     
D2 6627 P Nilsson     | 3547 R Keller     3-1
S3 748 P Wessberg    - 3547 R Keller     2-3 tons: 2-8
S4 6627 P Nilsson     - 2458 P Evans      3-0 tons: 2-0
D3 1676 T Tönnvik     | 412 M Lundqvist   
D3 1692 H Johansson    | 2214 D Larsson     0-3
S5 1692 H Johansson    - 2214 D Larsson     2-3 tons: 3-2
S6 1676 T Tönnvik     - 412 M Lundqvist    0-3 tons: 0-3
Bra spel: [3547-18][412-17]


omg: 17
WIRST - ENEBY 3-6 12-22

D1 412 M Lundqvist    | 2560 V Hagen     
D1 1719 K Mattila     | 1373 M Meurer     0-3
S1 412 M Lundqvist    - 1373 M Meurer     3-1 tons: 2-3
S2 1719 K Mattila     - 2560 V Hagen      1-3 tons: 5-2
D2 2053 T Löwenhielm   | 446 J Skönborg    
D2 259 S Eliasson    | 1183 B Rautiainen   1-3
S3 2053 T Löwenhielm   - 1183 B Rautiainen   1-3 tons: 2-3
S4 259 S Eliasson    - 446 J Skönborg    0-3 tons: 2-2
D3 2214 D Larsson     | 1272 P Livbom     
D3 2458 P Evans      | 490 R Palander    3-1
S5 2214 D Larsson     - 1272 P Livbom     3-2 tons: 2-3
S6 2458 P Evans      - 490 R Palander    0-3 tons: 2-3


omg: 17
ELEKT - FASTER 1-8 7-19

D1 1391 M Sutinen     | 310 J Simlund    
D1 4286 P Risberg     | 1058 L Jansson     2-3
S1 1391 M Sutinen     - 310 J Simlund     0-3 tons: 1-1
S2 4286 P Risberg     - 5724 M Lundroth    3-1 tons: 5-3
D2 1498 K Ek       | 2639 T Lindsjö    
D2  84 H Nordström    | 1198 J Pettersson   0-3
S3 1498 K Ek       - 2639 T Lindsjö     0-3 tons: 0-4
S4  84 H Nordström    - 1198 J Pettersson   1-3 tons: 0-3
S5 6105 B Persson     - 5321 K Jensen     1-3 tons: 1-2


omg: 17
181DC - DUDS 6-3 21-18

D1 6043 C Tvärnstedt   | 2105 R Ravden     
D1 6764 L Eliasson    | 2399 J Hogeborn    3-1
S1 6043 C Tvärnstedt   - 2105 R Ravden     3-0 tons: 4-1
S2 6764 L Eliasson    - 2284 M Krantz     3-2 tons: 5-3
D2 1343 J Legerstam    | 6149 R Benson     
D2 2205 R Nyberg     | 2247 R Augustsson   2-3
S3 1343 J Legerstam    - 6149 R Benson     3-2 tons: 5-1
S4 2205 R Nyberg     - 2399 J Hogeborn    3-2 tons: 2-4
D3 6499 C Klunder     | 2284 M Krantz     
D3 1333 P Edenbro     | 6214 J Hirvonen    1-3
S5 1333 P Edenbro     - 2247 R Augustsson   0-3 tons: 2-1
S6 1346 J Blüme      - 6214 J Hirvonen    3-2 tons: 4-1


omg: 17
HAMBY - KÄPPA 6-3 22-13

D1 1889 K Stenström    | 1986 T Engberg    
D1 1247 M Klintorph    | 1987 P Holm      3-2
S1 1247 M Klintorph    - 2380 J Bakovic     3-1 tons: 4-4
S2 1331 J Johansson    - 1986 T Engberg     1-3 tons: 2-7
D2 6420 R Hägg      | 2380 J Bakovic    
D2 159 H Norlén     | 1984 L Andersson    3-0
S3 6420 R Hägg      - 1982 A Sjöberg     2-3 tons: 9-2
S4 6699 L Pettersson   - 2152 P Leinonen    3-1 tons: 3-4
D3 1331 J Johansson    | 2152 P Leinonen    
D3 6699 L Pettersson   | 1982 A Sjöberg     1-3
S5 850 T Gidlööf     - 1984 L Andersson    3-0 tons: 5-2
S6 159 H Norlén     - 1982 A Sjöberg     3-0 tons: 2-1


omg: 17
RIMBO - MAD 2-7 11-23

D1 652 A Mellstrand   | 749 L Jägdahl    
D1 6627 P Nilsson     | 1780 Å Löving     0-3
S1 652 A Mellstrand   - 1780 Å Löving     3-2 tons: 1-1
S2 6627 P Nilsson     - 1235 M Bothén     0-3 tons: 2-5
D2 689 E Eriksson    | 404 J Brishag    
D2 1494 K Lindroos    | 263 J Karlsson    1-3
S3 689 E Eriksson    - 480 P Ådén      0-3 tons: 0-2
S4 1494 K Lindroos    - 404 J Brishag     1-3 tons: 1-3
D3 701 K Lewander    | 1235 M Bothén     
D3 1692 H Johansson    | 2417 J Nyberg     1-3
S5 701 K Lewander    - 263 J Karlsson    2-3 tons: 0-0
S6 1692 H Johansson    - 2417 J Nyberg     3-0 tons: 2-0


omg: 18
FASTER - 181DC 3-6 13-20

D1 1058 L Jansson     | 1343 J Legerstam   
D1 1728 T Andreasson   | 571 B Eklund     2-3
S1 1058 L Jansson     - 1343 J Legerstam    1-3 tons: 4-2
S2 1728 T Andreasson   - 571 B Eklund     0-3 tons: 3-5
D2 201 T Reher      | 6043 C Tvärnstedt   
D2 5321 K Jensen     | 1346 J Blüme      3-1
S3 6271 H Öhman      - 6043 C Tvärnstedt   0-3 tons: 0-5
S4 5321 K Jensen     - 1346 J Blüme      1-3 tons: 3-4
D3 2639 T Lindsjö     | 6499 C Klunder    
D3 1198 J Pettersson   | 1333 P Edenbro     3-1
S5 2639 T Lindsjö     - 6499 C Klunder     3-0 tons: 3-3
S6 1198 J Pettersson   - 6764 L Eliasson    0-3 tons: 4-1
Bra spel: [2639-120][1343-17][571-17][571-1]
     [571-17][6043-1][6043-17]


omg: 18
ENEBY - STRIX 6-3 22-14

D1 2560 V Hagen      | 1056 B Nygren     
D1 1363 J Lidén      | 3067 T Brolin     2-3
S1 2560 V Hagen      - 1056 B Nygren     3-1 tons: 4-5
S2 1363 J Lidén      - 3067 T Brolin     3-1 tons: 3-2
D2 1272 P Livbom     | 1061 G Wikander    
D2 490 R Palander    | 1214 R Svensson    3-1
S3 1272 P Livbom     - 1214 R Svensson    2-3 tons: 4-4
S4 1183 B Rautiainen   - 1061 G Wikander    0-3 tons: 1-3
D3 1183 B Rautiainen   | 654 K Biström    
D3 446 J Skönborg    | 1075 P Linde      3-1
S5 490 R Palander    - 654 K Biström     3-1 tons: 2-4
S6 446 J Skönborg    - 1075 P Linde      3-0 tons: 2-2
Bra spel: [2560-120][654-1]


omg: 18
KÄPPA - RIMBO 5-5 22-19

D1 1986 T Engberg     | 701 K Lewander    
D1 1987 P Holm      | 6627 P Nilsson     2-3
S1 2152 P Leinonen    - 701 K Lewander    3-0 tons: 4-0
S2 1982 A Sjöberg     - 6627 P Nilsson     1-3 tons: 2-4
D2 2152 P Leinonen    | 1494 K Lindroos    
D2 1982 A Sjöberg     | 6621 M Ragnarsson   3-2
S3 1987 P Holm      - 1494 K Lindroos    3-1 tons: 4-4
S4 1986 T Engberg     - 6621 M Ragnarsson   1-3 tons: 2-1
D3 2380 J Bakovic     | 1692 H Johansson   
D3 1988 J Holm      | 2588 G Andersson    2-3
S5 1988 J Holm      - 1692 H Johansson    3-0 tons: 2-2
S6 2380 J Bakovic     - 2588 G Andersson    1-3 tons: 1-6


omg: 18
DUDS - HAMBY 2-7 15-24

D1 479 J Lönnmo     | 6420 R Hägg      
D1 6214 J Hirvonen    | 159 H Norlén     1-3
S1 479 J Lönnmo     - 6420 R Hägg      2-3 tons: 7-5
S2 6214 J Hirvonen    - 159 H Norlén     2-3 tons: 8-5
D2 2284 M Krantz     | 1247 M Klintorph   
D2 2105 R Ravden     | 1331 J Johansson    1-3
S3 2284 M Krantz     - 1247 M Klintorph    0-3 tons: 0-3
S4 2105 R Ravden     - 850 T Gidlööf     1-3 tons: 3-5
D3 2247 R Augustsson   | 6699 L Pettersson   
D3 6149 R Benson     | 850 T Gidlööf     2-3
S5 2247 R Augustsson   - 6699 L Pettersson   3-1 tons: 4-4
S6 6149 R Benson     - 1331 J Johansson    3-2 tons: 4-3
Bra spel: [6214-125]


omg: 18
MAD - WIRST 5-5 17-19

D1 403 P Sjögren     | 3547 R Keller     
D1 1780 Å Löving     | 412 M Lundqvist    1-3
S1 1780 Å Löving     - 3547 R Keller     0-3 tons: 2-2
S2 1235 M Bothén     - 412 M Lundqvist    3-0 tons: 5-2
D2 404 J Brishag     | 2053 T Löwenhielm   
D2 263 J Karlsson    | 1719 K Mattila     3-0
S3 403 P Sjögren     - 2053 T Löwenhielm   3-1 tons: 0-1
S4 404 J Brishag     - 1719 K Mattila     0-3 tons: 0-2
D3 1235 M Bothén     | 259 S Eliasson    
D3 2417 J Nyberg     | 2214 D Larsson     3-1
S5 1540 R Eriksson    - 259 S Eliasson    3-2 tons: 1-1
S6 263 J Karlsson    - 2214 D Larsson     0-3 tons: 1-2


omg: 19
WIRST - STRIX 6-4 21-18

D1 259 S Eliasson    | 1056 B Nygren     
D1 2458 P Evans      | 3067 T Brolin     0-3
S1 2458 P Evans      - 3067 T Brolin     2-3 tons: 5-0
S2 259 S Eliasson    - 1056 B Nygren     1-3 tons: 0-2
D2 1719 K Mattila     | 654 K Biström    
D2 2214 D Larsson     | 1075 P Linde      3-2
S3 2214 D Larsson     - 1075 P Linde      3-1 tons: 3-3
S4 1719 K Mattila     - 654 K Biström     0-3 tons: 3-3
D3 3547 R Keller     | 902 M Lundel     
D3 412 M Lundqvist    | 1061 G Wikander    3-0
S5 3547 R Keller     - 902 M Lundel     3-0 tons: 7-2
S6 412 M Lundqvist    - 1061 G Wikander    3-2 tons: 4-9
Bra spel: [3547-2][3547-17]


omg: 19
ELEKT - ENEBY 2-7 13-23

D1 4286 P Risberg     | 1363 J Lidén     
D1  84 H Nordström    | 2560 V Hagen      2-3
S1 4286 P Risberg     - 1363 J Lidén      3-0 tons: 6-3
S2  84 H Nordström    - 1272 P Livbom     1-3 tons: 1-3
D2 1391 M Sutinen     | 1183 B Rautiainen   
D2 1402 H Johansson    | 446 J Skönborg    0-3
S3 1391 M Sutinen     - 1183 B Rautiainen   1-3 tons: 2-1
S4 1402 H Johansson    - 446 J Skönborg    2-3 tons: 2-4
D3 6105 B Persson     | 1272 P Livbom     
D3 1498 K Ek       | 490 R Palander    0-3
S5 6105 B Persson     - 490 R Palander    3-2 tons: 6-6
S6 1498 K Ek       - 2560 V Hagen      1-3 tons: 0-4
Bra spel: [4286-17][1363-1]


omg: 19
HAMBY - FASTER 7-2 23-15

D1 6420 R Hägg      | 2639 T Lindsjö    
D1 5924 H Zallin     | 5321 K Jensen     3-2
S1 5924 H Zallin     - 2639 T Lindsjö     0-3 tons: 1-2
S2 6420 R Hägg      - 5321 K Jensen     3-2 tons: 4-7
D2 1331 J Johansson    | 1198 J Pettersson   
D2 1247 M Klintorph    | 1728 T Andreasson   3-0
S3 1247 M Klintorph    - 1198 J Pettersson   3-1 tons: 9-4
S4 1331 J Johansson    - 1728 T Andreasson   3-2 tons: 4-7
D3 850 T Gidlööf     | 1058 L Jansson    
D3 6699 L Pettersson   | 5724 M Lundroth    3-2
S5 6699 L Pettersson   - 1058 L Jansson     2-3 tons: 4-1
S6 850 T Gidlööf     - 5724 M Lundroth    3-0 tons: 3-2
Bra spel: [1247-17][6699-111][850-124]


omg: 19
RIMBO - DUDS 6-4 20-20

D1 748 P Wessberg    | 2284 M Krantz     
D1 1494 K Lindroos    | 2105 R Ravden     0-3
S1 748 P Wessberg    - 2284 M Krantz     3-2 tons: 6-4
S2 1494 K Lindroos    - 2105 R Ravden     3-0 tons: 3-1
D2 689 E Eriksson    | 6149 R Benson     
D2 6621 M Ragnarsson   | 6214 J Hirvonen    3-2
S3 689 E Eriksson    - 6149 R Benson     0-3 tons: 0-4
S4 6621 M Ragnarsson   - 6214 J Hirvonen    1-3 tons: 5-8
D3 1692 H Johansson    | 2247 R Augustsson   
D3 2588 G Andersson    | 2399 J Hogeborn    3-1
S5 1692 H Johansson    - 2247 R Augustsson   1-3 tons: 1-4
S6 2588 G Andersson    - 2399 J Hogeborn    3-1 tons: 5-5


omg: 19
MAD - KÄPPA 6-4 21-19

D1 1235 M Bothén     | 1986 T Engberg    
D1 403 P Sjögren     | 1987 P Holm      3-0
S1 1235 M Bothén     - 2152 P Leinonen    3-2 tons: 3-1
S2 1540 R Eriksson    - 1982 A Sjöberg     2-3 tons: 3-2
D2 404 J Brishag     | 2152 P Leinonen    
D2 263 J Karlsson    | 1982 A Sjöberg     3-1
S3 404 J Brishag     - 1986 T Engberg     3-2 tons: 6-1
S4 403 P Sjögren     - 1987 P Holm      1-3 tons: 4-3
D3 1780 Å Löving     | 2380 J Bakovic    
D3 749 L Jägdahl     | 1984 L Andersson    0-3
S5 1780 Å Löving     - 1984 L Andersson    3-0 tons: 2-0
S6 480 P Ådén      - 2380 J Bakovic     0-3 tons: 0-3
Bra spel: [1235-18][1235-17]


omg: 20
DUDS - MAD 6-4 24-17

D1 2284 M Krantz     | 1235 M Bothén     
D1 2399 J Hogeborn    | 2417 J Nyberg     2-3
S1 2284 M Krantz     - 1540 R Eriksson    3-1 tons: 3-2
S2 2399 J Hogeborn    - 1235 M Bothén     2-3 tons: 5-5
D2 2105 R Ravden     | 404 J Brishag    
D2  4 H Furhammar    | 263 J Karlsson    1-3
S3 2105 R Ravden     - 480 P Ådén      3-1 tons: 2-0
S4  4 H Furhammar    - 404 J Brishag     1-3 tons: 0-2
D3 6149 R Benson     | 403 P Sjögren    
D3 2247 R Augustsson   | 1780 Å Löving     3-1
S5 6149 R Benson     - 1780 Å Löving     3-0 tons: 2-0
S6 2247 R Augustsson   - 403 P Sjögren     3-2 tons: 3-0


omg: 20
FASTER - RIMBO 7-2 25-14

D1 5724 M Lundroth    | 1692 H Johansson   
D1 1728 T Andreasson   | 2588 G Andersson    3-2
S1 310 J Simlund     - 1692 H Johansson    3-0 tons: 3-2
S2 1728 T Andreasson   - 2588 G Andersson    2-3 tons: 4-3
D2 1198 J Pettersson   | 1494 K Lindroos    
D2 2639 T Lindsjö     | 6621 M Ragnarsson   3-2
S3 1198 J Pettersson   - 1494 K Lindroos    3-2 tons: 4-2
S4 2639 T Lindsjö     - 6621 M Ragnarsson   3-1 tons: 4-2
D3 6271 H Öhman      | 701 K Lewander    
D3 5321 K Jensen     | 6627 P Nilsson     3-0
S5 5321 K Jensen     - 701 K Lewander    3-1 tons: 4-2
S6 6271 H Öhman      - 6627 P Nilsson     2-3 tons: 6-3
Bra spel: [1198-1][1198-16][2639-16]


omg: 20
KÄPPA - WIRST 1-6 6-20

S2 1982 A Sjöberg     - 2458 P Evans      0-3 tons: 0-1
D2 1987 P Holm      | 3547 R Keller     
D2 2380 J Bakovic     | 2214 D Larsson     0-3
S3 1987 P Holm      - 3547 R Keller     3-2 tons: 7-4
S4 2380 J Bakovic     - 2214 D Larsson     1-3 tons: 3-4
D3 1986 T Engberg     | 1719 K Mattila    
D3 1982 A Sjöberg     | 1139 G Nordling    1-3
S5 1986 T Engberg     - 1719 K Mattila     1-3 tons: 3-3
S6 1472 M Dybeck     - 1139 G Nordling    0-3 tons: 2-5
Bra spel: [1472-1][1139-1][1139-15]


omg: 20
ENEBY - 181DC 6-3 18-13

D1 1183 B Rautiainen   | 6043 C Tvärnstedt   
D1 1363 J Lidén      | 6764 L Eliasson    0-3
S1 1183 B Rautiainen   - 6043 C Tvärnstedt   0-3 tons: 1-3
S2 1363 J Lidén      - 6764 L Eliasson    3-0 tons: 4-0
D2 2560 V Hagen      | 1333 P Edenbro    
D2 446 J Skönborg    | 1343 J Legerstam    3-1
S3 446 J Skönborg    - 1333 P Edenbro     3-1 tons: 2-2
S4 2560 V Hagen      - 1343 J Legerstam    3-1 tons: 7-2
D3 490 R Palander    | 2205 R Nyberg     
D3 1272 P Livbom     | 6499 C Klunder     3-1
S5 490 R Palander    - 2205 R Nyberg     3-0 tons: 2-2
S6 1272 P Livbom     - 6499 C Klunder     0-3 tons: 1-1
Bra spel: [6043-1][6043-1][1343-17]


omg: 20
STRIX - ELEKT 7-2 23-9

D1 1056 B Nygren     | 4286 P Risberg    
D1 1933 R Larsen     | 1402 H Johansson    1-3
S1 1056 B Nygren     - 4286 P Risberg     1-3 tons: 2-7
S2 1933 R Larsen     - 1402 H Johansson    3-1 tons: 4-2
D2 1061 G Wikander    | 6105 B Persson    
D2 654 K Biström     |  84 H Nordström    3-1
S3 1061 G Wikander    - 6105 B Persson     3-0 tons: 3-0
S4 654 K Biström     -  84 H Nordström    3-0 tons: 2-3
D3 1075 P Linde      | 1391 M Sutinen    
D3 3293 G Nilsson     | 1498 K Ek       3-0
S5 1075 P Linde      - 1391 M Sutinen     3-1 tons: 4-1
S6 3293 G Nilsson     - 1498 K Ek       3-0 tons: 1-1
Bra spel: [1056-18]


omg: 21
WIRST - ELEKT 8-1 25-6

D1 2458 P Evans      | 1402 H Johansson   
D1 1719 K Mattila     | 4286 P Risberg     3-2
S1 2458 P Evans      - 1402 H Johansson    3-0 tons: 0-1
S2 1719 K Mattila     - 4286 P Risberg     1-3 tons: 1-6
D2 2214 D Larsson     |  84 H Nordström   
D2 3547 R Keller     | 1391 M Sutinen     3-0
S3 2214 D Larsson     -  84 H Nordström    3-0 tons: 2-2
S4 3547 R Keller     - 1391 M Sutinen     3-0 tons: 3-0
D3 259 S Eliasson    | 1498 K Ek       
D3 412 M Lundqvist    | 6105 B Persson     3-0
S5 412 M Lundqvist    - 1498 K Ek       3-0 tons: 1-0
S6 259 S Eliasson    - 6105 B Persson     3-1 tons: 2-2
Bra spel: [4286-1][4286-16]


omg: 21
181DC - STRIX 6-3 16-13

D1 6043 C Tvärnstedt   | 3067 T Brolin     
D1 6764 L Eliasson    | 1056 B Nygren     3-1
S1 6043 C Tvärnstedt   - 3067 T Brolin     3-1 tons: 5-0
S2 6764 L Eliasson    - 1056 B Nygren     3-2 tons: 4-1
S3 571 B Eklund     - 3293 G Nilsson     3-0 tons: 5-1
D3 1333 P Edenbro     | 654 K Biström    
D3 6499 C Klunder     | 1075 P Linde      0-3
S5 1333 P Edenbro     - 1075 P Linde      2-3 tons: 1-4
S6 6499 C Klunder     - 654 K Biström     2-3 tons: 1-5
Bra spel: [654-1][654-18][571-18]


omg: 21
HAMBY - ENEBY 6-3 20-13

D1 1331 J Johansson    | 2560 V Hagen     
D1 1247 M Klintorph    | 1272 P Livbom     3-1
S1 1247 M Klintorph    - 1272 P Livbom     3-0 tons: 3-1
S2 1331 J Johansson    - 2560 V Hagen      1-3 tons: 2-5
D2 6699 L Pettersson   | 1183 B Rautiainen   
D2 850 T Gidlööf     | 1363 J Lidén      3-1
S3 850 T Gidlööf     - 1363 J Lidén      3-0 tons: 6-3
S4 6699 L Pettersson   - 1183 B Rautiainen   3-0 tons: 0-0
D3 6420 R Hägg      | 446 J Skönborg    
D3 159 H Norlén     | 490 R Palander    3-2
S5 6420 R Hägg      - 446 J Skönborg    0-3 tons: 2-6
S6 159 H Norlén     - 490 R Palander    1-3 tons: 4-3
Bra spel: [6699-18][850-18][850-115][2560-18]


omg: 21
MAD - FASTER 2-7 9-22

D1 1235 M Bothén     | 6271 H Öhman     
D1 1540 R Eriksson    | 1728 T Andreasson   0-3
S1 1235 M Bothén     - 6271 H Öhman      3-0 tons: 6-2
S2 749 L Jägdahl     - 1728 T Andreasson   0-3 tons: 0-1
D2 404 J Brishag     | 1198 J Pettersson   
D2 2417 J Nyberg     | 5321 K Jensen     1-3
S3 404 J Brishag     - 1198 J Pettersson   3-1 tons: 4-3
S4 480 P Ådén      - 5321 K Jensen     0-3 tons: 0-1
D3 403 P Sjögren     | 2639 T Lindsjö    
D3 1780 Å Löving     | 2683 P Nedelius    1-3
S5 403 P Sjögren     - 2639 T Lindsjö     1-3 tons: 1-3
S6 1780 Å Löving     - 1058 L Jansson     0-3 tons: 3-3


omg: 21
KÄPPA - DUDS 5-5 13-18

D1 1986 T Engberg     | 6149 R Benson     
D1 1988 J Holm      | 2399 J Hogeborn    3-1
S1 1988 J Holm      - 6149 R Benson     0-3 tons: 1-3
S2 1986 T Engberg     - 2399 J Hogeborn    1-3 tons: 3-4
D2 1982 A Sjöberg     | 2284 M Krantz     
D2 1987 P Holm      |  4 H Furhammar    3-1
S3 1987 P Holm      - 2284 M Krantz     2-3 tons: 1-1
S4 1982 A Sjöberg     -  4 H Furhammar    3-1 tons: 0-1
D3  0 H Furhammar    |  0 H Furhammar   
D3  0 H Furhammar    |  0 H Furhammar    0-0
S5 1472 M Dybeck     - 2247 R Augustsson   1-3 tons: 1-4
AD 1986 T Engberg     | 6149 R Benson     
AD 2380 J Bakovic     | 2247 R Augustsson   0-3


omg: 22
ELEKT - 181DC 3-6 10-21

D1 4286 P Risberg     | 1343 J Legerstam   
D1 1391 M Sutinen     | 2504 T Westberg    3-0
S1 4286 P Risberg     - 6764 L Eliasson    3-1 tons: 5-2
S2 1391 M Sutinen     - 6499 C Klunder     1-3 tons: 1-0
D2 6105 B Persson     | 2205 R Nyberg     
D2 1403 Å Johnsson    | 6764 L Eliasson    3-2
S3 6105 B Persson     - 1343 J Legerstam    0-3 tons: 1-2
S4 1403 Å Johnsson    - 1333 P Edenbro     0-3 tons: 1-1
D3 1498 K Ek       | 1333 P Edenbro    
D3 1827 C Håkansson    | 6499 C Klunder     0-3
S5 1498 K Ek       - 2504 T Westberg    0-3 tons: 0-1
S6 1827 C Håkansson    - 2205 R Nyberg     0-3 tons: 0-1


omg: 22
FASTER - KÄPPA 6-3 20-11

D1 310 J Simlund     | 2380 J Bakovic    
D1 1198 J Pettersson   | 1472 M Dybeck     3-0
S1 310 J Simlund     - 2380 J Bakovic     2-3 tons: 8-3
S2 6271 H Öhman      - 1986 T Engberg     3-0 tons: 1-0
D2 1728 T Andreasson   | 1986 T Engberg    
D2 1058 L Jansson     | 1988 J Holm      0-3
S3 1198 J Pettersson   - 1987 P Holm      3-0 tons: 5-2
S4 1058 L Jansson     - 1982 A Sjöberg     3-0 tons: 2-1
D3 6271 H Öhman      | 1987 P Holm      
D3 5724 M Lundroth    | 1982 A Sjöberg     3-1
S5 5724 M Lundroth    - 1472 M Dybeck     3-1 tons: 2-2
S6 5321 K Jensen     - 1988 J Holm      0-3 tons: 3-3
Bra spel: [1988-16]


omg: 22
ENEBY - RIMBO 6-3 24-12

D1 1363 J Lidén      | 701 K Lewander    
D1 1183 B Rautiainen   | 6627 P Nilsson     3-1
S1 1363 J Lidén      - 701 K Lewander    3-0 tons: 4-0
S2 1183 B Rautiainen   - 6627 P Nilsson     2-3 tons: 2-2
D2 490 R Palander    | 1494 K Lindroos    
D2 1272 P Livbom     | 6621 M Ragnarsson   3-1
S3 1272 P Livbom     - 1494 K Lindroos    2-3 tons: 5-3
S4 490 R Palander    - 6621 M Ragnarsson   3-0 tons: 1-0
D3 446 J Skönborg    | 1692 H Johansson   
D3 2560 V Hagen      | 2588 G Andersson    2-3
S5 2560 V Hagen      - 1692 H Johansson    3-1 tons: 5-2
S6 446 J Skönborg    - 2588 G Andersson    3-0 tons: 3-2
Bra spel: [1183-134][1692-1]


omg: 22
STRIX - HAMBY 2-7 14-24

D1 654 K Biström     | 6420 R Hägg      
D1 1056 B Nygren     | 159 H Norlén     2-3
S1 654 K Biström     - 6420 R Hägg      2-3 tons: 4-5
S2 1056 B Nygren     - 159 H Norlén     3-1 tons: 1-6
D2 1061 G Wikander    | 1331 J Johansson   
D2 1214 R Svensson    | 1247 M Klintorph    2-3
S3 1061 G Wikander    - 1331 J Johansson    3-2 tons: 6-5
S4 1214 R Svensson    - 1247 M Klintorph    2-3 tons: 2-3
D3 3067 T Brolin     | 850 T Gidlööf    
D3 1075 P Linde      | 6699 L Pettersson   0-3
S5 1075 P Linde      - 850 T Gidlööf     0-3 tons: 2-5
S6 3293 G Nilsson     - 6699 L Pettersson   0-3 tons: 0-3
Bra spel: [654-16][1056-16][1247-1][1331-1]


omg: 22
DUDS - WIRST 2-7 9-22

D1 479 J Lönnmo     | 1139 G Nordling    
D1 2284 M Krantz     | 2458 P Evans      0-3
S1 479 J Lönnmo     - 1139 G Nordling    0-3 tons: 3-6
S2 2284 M Krantz     - 2458 P Evans      0-3 tons: 1-3
D2 2105 R Ravden     | 1719 K Mattila    
D2  4 H Furhammar    | 2214 D Larsson     1-3
S3 2105 R Ravden     - 412 M Lundqvist    0-3 tons: 2-0
S4  4 H Furhammar    - 3547 R Keller     1-3 tons: 1-2
D3 6149 R Benson     | 412 M Lundqvist   
D3 2247 R Augustsson   | 3547 R Keller     3-1
S5 6149 R Benson     - 1719 K Mattila     1-3 tons: 2-4
S6 2247 R Augustsson   - 2214 D Larsson     3-0 tons: 2-3
Bra spel: [412-1]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  110
Spelade singlar :  653
Spelade dubblar :  324
Avgörande dubblar:  16
Spelade set   : 3859
Summa tons    : 3595
Antal bra spel  :  174