Matchdetaljer i serie: 3H

Serieansvarig:  Uppdaterad: 04/18/00

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
RONDO - KAJUT 2-7 9-21

D1 2166 B Sjögren     | 2661 G Karlsson    
D1 1473 S Hoffman     | 1519 J Gardelin    3-0
S1 2166 B Sjögren     - 2661 G Karlsson    2-3 tons: 4-3
S2 1473 S Hoffman     - 1519 J Gardelin    0-3 tons: 0-0
D2 1613 M Palmqvist    | 2655 C Andersson   
D2 6749 J Larsson     | 2773 C Åström     0-3
S3 6749 J Larsson     - 2740 L Hansson     3-0 tons: 3-0
S4 1613 M Palmqvist    - 2655 C Andersson    0-3 tons: 0-2
D3 2836 J Eriksson    | 1246 J Otterström   
D3 1342 R Sjögren     | 2349 M Andersson    0-3
S5 2836 J Eriksson    - 1246 J Otterström   0-3 tons: 0-2
S6 1342 R Sjögren     - 2349 M Andersson    1-3 tons: 3-3
Bra spel: [2166-1][2661-116]


omg: 1
PINDOS - HAGGES 2-7 14-23

D1 1109 J Larsson     | 2296 T Brohlin    
D1 1268 K Högberg     | 2135 M Norberg     3-2
S1 1109 J Larsson     - 2296 T Brohlin     2-3 tons: 3-4
S2 1268 K Högberg     - 2135 M Norberg     1-3 tons: 1-5
D2 5971 C Norberg     | 285 S Andersson   
D2 1844 M Nilsson     | 2843 W Ekström     2-3
S3 5971 C Norberg     - 285 S Andersson    1-3 tons: 0-4
S4 1844 M Nilsson     - 2843 W Ekström     2-3 tons: 4-3
D3 1606 S Åkesson     | 2055 M Carlström   
D3 1269 P Flink      | 640 M Johnsson    0-3
S5 1606 S Åkesson     - 2055 M Carlström    3-0 tons: 2-2
S6 1269 P Flink      - 640 M Johnsson    0-3 tons: 0-2
Bra spel: [5971-1]


omg: 1
OLYMP - MAMMAS 7-2 23-12

D1 2182 P Brofjorden   | 6548 T Nappari    
D1 1520 A Blomqvist    | 614 C Lyrén      3-0
S1 1520 A Blomqvist    - 6548 T Nappari     3-1 tons: 2-0
S2 2182 P Brofjorden   - 614 C Lyrén      3-0 tons: 2-0
D2 2347 J Alm       | 1372 B Österholm   
D2 6742 T Bussman     | 2052 J Larsen     3-2
S3 2347 J Alm       - 1372 B Österholm    3-1 tons: 6-5
S4 6742 T Bussman     - 2052 J Larsen     0-3 tons: 1-1
D3 1502 T Engström    | 1815 B Strömé     
D3 6513 R Whelander    | 459 T Berndtsson   3-1
S5 6513 R Whelander    - 1815 B Strömé     3-1 tons: 2-0
S6 1502 T Engström    - 459 T Berndtsson   2-3 tons: 4-4
Bra spel: [459-1]


omg: 1
SÅGAR - DREAM 5-5 20-18

D1 592 N Svensson    | 3889 K Uusimäki    
D1 444 S Knutsson    | 388 P Björk      2-3
S1 592 N Svensson    - 2817 B Söderström   3-2 tons: 3-5
S2 444 S Knutsson    - 388 P Björk      1-3 tons: 3-1
D2 6044 J Eriksson    | 3894 J Nyström    
D2 6361 J Svedberg    | 2817 B Söderström   1-3
S3 6044 J Eriksson    - 3894 J Nyström     0-3 tons: 2-1
S4 6361 J Svedberg    - 185 C Nyström     3-0 tons: 3-1
D3 2190 H Olsen      | 185 C Nyström    
D3 2209 Z Trkulja     | 623 L Sandin     1-3
S5 2190 H Olsen      - 623 L Sandin     3-0 tons: 1-0
S6 2209 Z Trkulja     - 2223 L Cantanius    3-0 tons: 2-0
AD 2190 H Olsen      | 3894 J Nyström    
AD 2209 Z Trkulja     | 388 P Björk      3-1
Bra spel: [2209-18][2209-134]


omg: 1
TROLL - OASEN 7-2 24-12

D1 3493 T Andersson    | 6177 M Gällvinge   
D1 3638 T Kristiansen   | 6203 M Lundberg    3-0
S1 3638 T Kristiansen   - 6177 M Gällvinge    2-3 tons: 0-1
S2 3493 T Andersson    - 6203 M Lundberg    3-0 tons: 1-1
D2 110 K Sundbäck    | 4982 K Gustafsson   
D2 1523 I Holm      | 2659 M Gustavsson   3-0
S3 1523 I Holm      - 4982 K Gustafsson   3-1 tons: 4-0
S4 110 K Sundbäck    - 2659 M Gustavsson   3-1 tons: 2-1
D3 1432 J Andersson    | 5365 U Cedeskog    
D3 2376 A Söderlund    | 6202 U Wåle      1-3
S5 2376 A Söderlund    - 5365 U Cedeskog    3-2 tons: 3-1
S6 1432 J Andersson    - 6202 U Wåle      3-2 tons: 4-5


omg: 2
KAJUT - TROLL 6-3 23-14

D1 2349 M Andersson    | 3493 T Andersson   
D1 1246 J Otterström   | 3638 T Kristiansen   3-1
S1 2349 M Andersson    - 3638 T Kristiansen   3-1 tons: 2-1
S2 1246 J Otterström   - 3493 T Andersson    3-2 tons: 8-4
D2 2740 L Hansson     | 1432 J Andersson   
D2 2661 G Karlsson    | 2376 A Söderlund    1-3
S3 2740 L Hansson     - 2376 A Söderlund    3-1 tons: 1-0
S4 2655 C Andersson    - 1432 J Andersson    3-0 tons: 2-0
D3 1519 J Gardelin    | 1523 I Holm      
D3 2773 C Åström     | 110 K Sundbäck    2-3
S5 2773 C Åström     - 110 K Sundbäck    3-0 tons: 2-3
S6 1519 J Gardelin    - 1523 I Holm      2-3 tons: 2-4
Bra spel: [2655-1]


omg: 2
DREAM - VADER 6-4 26-16

D1 388 P Björk      | 1627 M Nybom     
D1 185 C Nyström     | 1733 T Dahlman     3-0
S1 185 C Nyström     - 1627 M Nybom      3-2 tons: 2-3
S2 388 P Björk      - 1733 T Dahlman     2-3 tons: 5-4
D2 3889 K Uusimäki    | 2153 P Hultberg    
D2 2223 L Cantanius    | 1848 J Krestalica   3-2
S3 3889 K Uusimäki    - 2153 P Hultberg    2-3 tons: 2-5
S4 623 L Sandin     - 1848 J Krestalica   2-3 tons: 4-0
D3 3894 J Nyström     | 1384 L Persson    
D3 2817 B Söderström   | 1850 P Widfond     2-3
S5 3894 J Nyström     - 1384 L Persson     3-0 tons: 2-1
S6 2817 B Söderström   - 1850 P Widfond     3-0 tons: 2-2
AD 3894 J Nyström     | 1733 T Dahlman    
AD 185 C Nyström     | 2153 P Hultberg    3-0
Bra spel: [2153-1]


omg: 2
MAMMAS - SÅGAR 2-7 10-24

D1 614 C Lyrén      | 2233 A Eklundh    
D1 6548 T Nappari     | 6361 J Svedberg    0-3
S1 614 C Lyrén      - 2233 A Eklundh     0-3 tons: 0-2
S2 6548 T Nappari     - 6361 J Svedberg    1-3 tons: 0-6
D2 1372 B Österholm    | 592 N Svensson    
D2 2052 J Larsen     | 444 S Knutsson    1-3
S3 1372 B Österholm    - 592 N Svensson    3-1 tons: 2-2
S4 2052 J Larsen     - 444 S Knutsson    2-3 tons: 3-4
D3 1815 B Strömé     | 6044 J Eriksson    
D3 459 T Berndtsson   | 2013 R Ångbäck     0-3
S5 1815 B Strömé     - 6044 J Eriksson    3-2 tons: 0-0
S6 459 T Berndtsson   - 2013 R Ångbäck     0-3 tons: 0-3
Bra spel: [2052-1][444-18][444-114]


omg: 2
HAGGES - OLYMP 7-2 25-11

D1 5436 E Hederstedt   | 2182 P Brofjorden   
D1 285 S Andersson    | 1520 A Blomqvist    3-1
S1 285 S Andersson    - 2182 P Brofjorden   3-1 tons: 4-4
S2 5436 E Hederstedt   - 1520 A Blomqvist    3-1 tons: 2-4
D2 640 M Johnsson    | 2347 J Alm      
D2 2843 W Ekström     | 6742 T Bussman     2-3
S3 2843 W Ekström     - 2347 J Alm       2-3 tons: 6-2
S4 640 M Johnsson    - 6742 T Bussman     3-1 tons: 1-2
D3 2296 T Brohlin     | 545 M Sparruardt   
D3 2135 M Norberg     | 1502 T Engström    3-0
S5 2135 M Norberg     - 6513 R Whelander    3-0 tons: 6-0
S6 2296 T Brohlin     - 1502 T Engström    3-1 tons: 6-6
Bra spel: [2296-1]


omg: 2
OASEN - PINDOS 4-6 20-22

D1 6177 M Gällvinge    | 1269 P Flink     
D1 6202 U Wåle      | 5971 C Norberg     2-3
S1 6177 M Gällvinge    - 5971 C Norberg     1-3 tons: 1-5
S2 6202 U Wåle      - 1269 P Flink      3-0 tons: 1-0
D2 4982 K Gustafsson   | 1109 J Larsson    
D2 5365 U Cedeskog    | 1268 K Högberg     3-1
S3 4982 K Gustafsson   - 1109 J Larsson     2-3 tons: 1-6
S4 5365 U Cedeskog    - 1268 K Högberg     3-1 tons: 1-2
D3 1691 S Nilsson     | 1844 M Nilsson    
D3 2659 M Gustavsson   | 1970 E Mattsson    1-3
S5 1691 S Nilsson     - 1844 M Nilsson     3-2 tons: 5-4
S6 2659 M Gustavsson   - 1970 E Mattsson    1-3 tons: 1-1
AD 1691 S Nilsson     | 5971 C Norberg    
AD 5365 U Cedeskog    | 1109 J Larsson     1-3
Bra spel: [4982-1]


omg: 3
OLYMP - OASEN 6-4 22-18

D1 6513 R Whelander    | 5365 U Cedeskog    
D1 545 M Sparruardt   | 4982 K Gustafsson   1-3
S1 6513 R Whelander    - 5365 U Cedeskog    3-2 tons: 1-3
S2 545 M Sparruardt   - 2659 M Gustavsson   0-3 tons: 4-1
D2 1520 A Blomqvist    | 6177 M Gällvinge   
D2 6742 T Bussman     | 2659 M Gustavsson   2-3
S3 6742 T Bussman     - 6177 M Gällvinge    3-0 tons: 5-1
S4 1520 A Blomqvist    - 4982 K Gustafsson   1-3 tons: 3-3
D3 2347 J Alm       | 1691 S Nilsson    
D3 1502 T Engström    | 6202 U Wåle      3-2
S5 1502 T Engström    - 1691 S Nilsson     3-0 tons: 1-3
S6 2347 J Alm       - 6202 U Wåle      3-0 tons: 5-2
AD 2347 J Alm       | 4982 K Gustafsson   
AD 1502 T Engström    | 2659 M Gustavsson   3-2
Bra spel: [6513-18][545-18][4982-18]


omg: 3
SÅGAR - HAGGES 2-7 18-23

D1 2233 A Eklundh     | 2135 M Norberg    
D1 592 N Svensson    | 2055 M Carlström    2-3
S1 2233 A Eklundh     - 2055 M Carlström    3-1 tons: 4-2
S2 592 N Svensson    - 2135 M Norberg     2-3 tons: 2-6
D2 2190 H Olsen      | 5436 E Hederstedt   
D2 2006 D Milosavljevic  | 640 M Johnsson    2-3
S3 2190 H Olsen      - 5436 E Hederstedt   1-3 tons: 3-4
S4 2006 D Milosavljevic  - 640 M Johnsson    3-1 tons: 4-2
D3 6044 J Eriksson    | 285 S Andersson   
D3 2013 R Ångbäck     | 2843 W Ekström     2-3
S5 6044 J Eriksson    - 285 S Andersson    1-3 tons: 0-5
S6 2013 R Ångbäck     - 2843 W Ekström     2-3 tons: 7-8
Bra spel: [2006-1]


omg: 3
VADER - MAMMAS 5-5 20-19

D1 1848 J Krestalica   | 614 C Lyrén     
D1 2153 P Hultberg    | 6548 T Nappari     3-1
S1 1848 J Krestalica   - 614 C Lyrén      1-3 tons: 3-1
S2 2153 P Hultberg    - 6548 T Nappari     3-0 tons: 3-1
D2 1384 L Persson     | 1372 B Österholm   
D2 1850 P Widfond     | 1815 B Strömé     3-2
S3 1384 L Persson     - 1372 B Österholm    0-3 tons: 0-5
S4 1850 P Widfond     - 1815 B Strömé     3-1 tons: 4-0
D3 1627 M Nybom      | 2052 J Larsen     
D3 1733 T Dahlman     | 459 T Berndtsson   0-3
S5 1627 M Nybom      - 2052 J Larsen     2-3 tons: 1-3
S6 1733 T Dahlman     - 459 T Berndtsson   3-0 tons: 1-3
AD 1733 T Dahlman     | 1372 B Österholm   
AD 1850 P Widfond     | 2052 J Larsen     2-3
Bra spel: [459-1]


omg: 3
TROLL - PINDOS 2-7 12-24

D1 110 K Sundbäck    | 1269 P Flink     
D1 1523 I Holm      | 5971 C Norberg     1-3
S1 1523 I Holm      - 1269 P Flink      3-2 tons: 2-2
S2 110 K Sundbäck    - 5971 C Norberg     3-1 tons: 4-2
D2 1432 J Andersson    | 1844 M Nilsson    
D2 2376 A Söderlund    | 1268 K Högberg     1-3
S3 2376 A Söderlund    - 1844 M Nilsson     1-3 tons: 0-3
S4 1432 J Andersson    - 1268 K Högberg     1-3 tons: 0-3
D3 3638 T Kristiansen   | 1109 J Larsson    
D3 3493 T Andersson    | 1970 E Mattsson    0-3
S5 3493 T Andersson    - 1109 J Larsson     1-3 tons: 3-5
S6 3638 T Kristiansen   - 1970 E Mattsson    1-3 tons: 0-4


omg: 3
RONDO - DREAM 6-4 23-20

D1 1793 C Högberg     | 623 L Sandin     
D1 1613 M Palmqvist    | 388 P Björk      3-2
S1 1793 C Högberg     - 3889 K Uusimäki    2-3 tons: 4-2
S2 1613 M Palmqvist    - 623 L Sandin     3-1 tons: 3-3
D2 6749 J Larsson     | 2223 L Cantanius   
D2 1743 N Landelius    | 185 C Nyström     2-3
S3 1743 N Landelius    - 185 C Nyström     0-3 tons: 1-2
S4 6749 J Larsson     - 2223 L Cantanius    1-3 tons: 1-1
D3 2166 B Sjögren     | 3894 J Nyström    
D3 1342 R Sjögren     | 2817 B Söderström   3-0
S5 2166 B Sjögren     - 3894 J Nyström     3-2 tons: 4-4
S6 1342 R Sjögren     - 388 P Björk      3-1 tons: 7-2
AD 2166 B Sjögren     | 2223 L Cantanius   
AD 1342 R Sjögren     | 185 C Nyström     3-2


omg: 4
DREAM - KAJUT 3-6 17-22

D1 623 L Sandin     | 2740 L Hansson    
D1 2817 B Söderström   | 1246 J Otterström   2-3
S1 623 L Sandin     - 2740 L Hansson     1-3 tons: 2-1
S2 2817 B Söderström   - 1246 J Otterström   2-3 tons: 3-6
D2 388 P Björk      | 2655 C Andersson   
D2 2223 L Cantanius    | 2773 C Åström     2-3
S3 388 P Björk      - 2655 C Andersson    0-3 tons: 3-3
S4 2223 L Cantanius    - 2773 C Åström     1-3 tons: 0-2
D3 3894 J Nyström     | 1519 J Gardelin    
D3 185 C Nyström     | 5838 K Hansson     3-1
S5 3894 J Nyström     - 1519 J Gardelin    3-1 tons: 7-3
S6 185 C Nyström     - 5838 K Hansson     3-2 tons: 4-2
Bra spel: [3894-111]


omg: 4
MAMMAS - RONDO 5-5 16-20

D1 2052 J Larsen     | 1613 M Palmqvist   
D1 459 T Berndtsson   | 1793 C Högberg     3-1
S1 2052 J Larsen     - 1793 C Högberg     3-1 tons: 4-2
S2 459 T Berndtsson   - 1613 M Palmqvist    3-1 tons: 1-4
D2 1372 B Österholm    | 6749 J Larsson    
D2 1815 B Strömé     | 1743 N Landelius    3-2
S3 1372 B Österholm    - 6749 J Larsson     3-0 tons: 3-1
S4 1815 B Strömé     - 1743 N Landelius    0-3 tons: 1-4
D3 6548 T Nappari     | 2166 B Sjögren    
D3 614 C Lyrén      | 1342 R Sjögren     0-3
S5 6548 T Nappari     - 2166 B Sjögren     0-3 tons: 2-4
S6 614 C Lyrén      - 1342 R Sjögren     0-3 tons: 0-2
AD 1372 B Österholm    | 2166 B Sjögren    
AD 2052 J Larsen     | 1342 R Sjögren     1-3
Bra spel: [1613-1]


omg: 4
HAGGES - VADER 6-3 22-15

D1 5436 E Hederstedt   | 1850 P Widfond    
D1 2135 M Norberg     | 1384 L Persson     3-0
S1 5436 E Hederstedt   - 1850 P Widfond     1-3 tons: 3-7
S2 2135 M Norberg     - 1384 L Persson     3-0 tons: 5-1
D2 2055 M Carlström    | 1627 M Nybom     
D2 640 M Johnsson    | 1733 T Dahlman     3-2
S3 640 M Johnsson    - 1627 M Nybom      3-2 tons: 3-3
S4 2055 M Carlström    - 1733 T Dahlman     3-0 tons: 2-2
D3 285 S Andersson    | 1848 J Krestalica   
D3 2843 W Ekström     | 2153 P Hultberg    2-3
S5 285 S Andersson    - 1848 J Krestalica   1-3 tons: 5-2
S6 2843 W Ekström     - 2153 P Hultberg    3-2 tons: 10-5
Bra spel: [2135-18][2055-1][2843-113]


omg: 4
OASEN - SÅGAR 7-2 23-12

D1 4982 K Gustafsson   | 444 S Knutsson    
D1 5365 U Cedeskog    | 526 M Appelgren    3-1
S1 4982 K Gustafsson   - 444 S Knutsson    3-2 tons: 5-3
S2 5365 U Cedeskog    - 526 M Appelgren    1-3 tons: 2-6
D2 6203 M Lundberg    | 6361 J Svedberg    
D2 6177 M Gällvinge    | 2558 C Norin      3-0
S3 6203 M Lundberg    - 6361 J Svedberg    3-1 tons: 5-5
S4 6177 M Gällvinge    - 2558 C Norin      1-3 tons: 2-2
D3 2659 M Gustavsson   | 6044 J Eriksson    
D3 1783 A Ling      | 2013 R Ångbäck     3-2
S5 2659 M Gustavsson   - 6044 J Eriksson    3-0 tons: 3-1
S6 1783 A Ling      - 2013 R Ångbäck     3-0 tons: 1-0


omg: 4
PINDOS - OLYMP 3-6 14-20

D1 1970 E Mattsson    | 2182 P Brofjorden   
D1 1109 J Larsson     | 6513 R Whelander    3-1
S1 1970 E Mattsson    - 6513 R Whelander    0-3 tons: 2-1
S2 1109 J Larsson     - 2182 P Brofjorden   3-0 tons: 5-1
D2 1269 P Flink      | 1520 A Blomqvist   
D2 1844 M Nilsson     | 545 M Sparruardt   1-3
S3 1844 M Nilsson     - 545 M Sparruardt   1-3 tons: 2-1
S4 1269 P Flink      - 1520 A Blomqvist    0-3 tons: 0-4
D3 1268 K Högberg     | 2347 J Alm      
D3 1606 S Åkesson     | 6742 T Bussman     2-3
S5 1268 K Högberg     - 6742 T Bussman     3-1 tons: 2-3
S6 1606 S Åkesson     - 2347 J Alm       1-3 tons: 2-4


omg: 5
RONDO - HAGGES 1-8 10-25

D1 6749 J Larsson     | 285 S Andersson   
D1 1793 C Högberg     | 2843 W Ekström     0-3
S1 1793 C Högberg     - 285 S Andersson    0-3 tons: 1-6
S2 6749 J Larsson     - 2843 W Ekström     0-3 tons: 0-2
D2 1613 M Palmqvist    | 5436 E Hederstedt   
D2 1743 N Landelius    | 2055 M Carlström    0-3
S3 1743 N Landelius    - 2055 M Carlström    2-3 tons: 1-4
S4 1613 M Palmqvist    - 5436 E Hederstedt   2-3 tons: 3-6
D3 2166 B Sjögren     | 640 M Johnsson    
D3 1342 R Sjögren     | 2135 M Norberg     1-3
S5 1342 R Sjögren     - 2135 M Norberg     2-3 tons: 8-4
S6 2166 B Sjögren     - 640 M Johnsson    3-1 tons: 5-4


omg: 5
KAJUT - MAMMAS 6-3 21-19

D1 1246 J Otterström   | 2052 J Larsen     
D1 2349 M Andersson    | 459 T Berndtsson   1-3
S1 1246 J Otterström   - 2052 J Larsen     3-2 tons: 5-6
S2 2349 M Andersson    - 459 T Berndtsson   2-3 tons: 4-3
D2 2655 C Andersson    | 1372 B Österholm   
D2 2773 C Åström     | 1815 B Strömé     3-2
S3 2655 C Andersson    - 1372 B Österholm    0-3 tons: 3-4
S4 2773 C Åström     - 1815 B Strömé     3-2 tons: 2-1
D3 2740 L Hansson     | 614 C Lyrén     
D3 2661 G Karlsson    | 6548 T Nappari     3-2
S5 2740 L Hansson     - 614 C Lyrén      3-0 tons: 0-2
S6 2661 G Karlsson    - 6548 T Nappari     3-2 tons: 2-4


omg: 5
SÅGAR - PINDOS 3-6 17-23

D1 2013 R Ångbäck     | 1269 P Flink     
D1 2006 D Milosavljevic  | 1844 M Nilsson     1-3
S1 2013 R Ångbäck     - 1269 P Flink      3-2 tons: 2-5
S2 2006 D Milosavljevic  - 1844 M Nilsson     2-3 tons: 1-4
D2 592 N Svensson    | 1606 S Åkesson    
D2 444 S Knutsson    | 1268 K Högberg     1-3
S3 592 N Svensson    - 1606 S Åkesson     2-3 tons: 3-2
S4 444 S Knutsson    - 1268 K Högberg     3-2 tons: 1-2
D3 2209 Z Trkulja     | 1109 J Larsson    
D3 6361 J Svedberg    | 1970 E Mattsson    0-3
S5 6361 J Svedberg    - 1109 J Larsson     3-1 tons: 1-2
S6 2209 Z Trkulja     - 1970 E Mattsson    2-3 tons: 2-4
Bra spel: [1606-124][1970-1]


omg: 5
VADER - OASEN 4-6 16-21

D1 1848 J Krestalica   | 1783 A Ling      
D1 2153 P Hultberg    | 6202 U Wåle      3-2
S1 1848 J Krestalica   - 1783 A Ling      0-3 tons: 1-0
S2 2153 P Hultberg    - 6202 U Wåle      0-3 tons: 4-3
D2 183 J Nordgren    | 6203 M Lundberg    
D2 1627 M Nybom      | 6177 M Gällvinge    0-3
S3 183 J Nordgren    - 6203 M Lundberg    3-1 tons: 5-6
S4 1627 M Nybom      - 6177 M Gällvinge    2-3 tons: 5-6
D3 1384 L Persson     | 2659 M Gustavsson   
D3 1850 P Widfond     | 5365 U Cedeskog    3-0
S5 1384 L Persson     - 2659 M Gustavsson   1-3 tons: 2-2
S6 1850 P Widfond     - 5365 U Cedeskog    3-0 tons: 3-1
AD 183 J Nordgren    | 6203 M Lundberg    
AD 1850 P Widfond     | 6177 M Gällvinge    1-3
Bra spel: [6177-1][1850-124]


omg: 5
TROLL - OLYMP 4-6 20-23

D1 3638 T Kristiansen   | 2182 P Brofjorden   
D1 3493 T Andersson    | 5825 J Häll      1-3
S1 3493 T Andersson    - 2182 P Brofjorden   3-2 tons: 5-4
S2 3638 T Kristiansen   - 5825 J Häll      0-3 tons: 0-0
D2 3891 M Elamari     | 1520 A Blomqvist   
D2 1523 I Holm      | 545 M Sparruardt   1-3
S3 1523 I Holm      - 1520 A Blomqvist    3-1 tons: 3-1
S4 3891 M Elamari     - 545 M Sparruardt   2-3 tons: 3-2
D3 110 K Sundbäck    | 1502 T Engström    
D3 1432 J Andersson    | 2347 J Alm       3-1
S5 1432 J Andersson    - 1502 T Engström    2-3 tons: 1-4
S6 110 K Sundbäck    - 2347 J Alm       3-1 tons: 2-5
AD 110 K Sundbäck    | 1502 T Engström    
AD 3891 M Elamari     | 2347 J Alm       2-3
Bra spel: [545-1][545-1]


omg: 6
DREAM - TROLL 6-3 20-18

D1 388 P Björk      | 110 K Sundbäck    
D1 623 L Sandin     | 3638 T Kristiansen   3-2
S1 623 L Sandin     - 3638 T Kristiansen   3-2 tons: 3-1
S2 3889 K Uusimäki    - 110 K Sundbäck    2-3 tons: 5-3
D2 2817 B Söderström   | 3493 T Andersson   
D2 2223 L Cantanius    | 2376 A Söderlund    3-2
S3 2223 L Cantanius    - 2376 A Söderlund    3-1 tons: 2-1
S4 2817 B Söderström   - 3493 T Andersson    0-3 tons: 0-2
D3 185 C Nyström     | 3891 M Elamari    
D3 3894 J Nyström     | 1432 J Andersson    0-3
S5 185 C Nyström     - 1523 I Holm      3-1 tons: 0-4
S6 3894 J Nyström     - 3891 M Elamari     3-1 tons: 1-4
Bra spel: [110-116]


omg: 6
HAGGES - KAJUT 8-1 25-13

D1 285 S Andersson    | 2740 L Hansson    
D1 5436 E Hederstedt   | 2661 G Karlsson    3-1
S1 5436 E Hederstedt   - 5838 K Hansson     3-0 tons: 2-1
S2 285 S Andersson    - 2661 G Karlsson    3-2 tons: 8-3
D2 2055 M Carlström    | 2655 C Andersson   
D2 2135 M Norberg     | 2773 C Åström     3-2
S3 2135 M Norberg     - 2655 C Andersson    3-1 tons: 5-2
S4 2055 M Carlström    - 2773 C Åström     1-3 tons: 3-3
D3 2843 W Ekström     | 1246 J Otterström   
D3 640 M Johnsson    | 2349 M Andersson    3-1
S5 2843 W Ekström     - 1246 J Otterström   3-1 tons: 6-3
S6 640 M Johnsson    - 2349 M Andersson    3-2 tons: 8-6
Bra spel: [285-18][5436-18][5436-1][2655-1]
     [640-1][2843-18]


omg: 6
OASEN - RONDO 4-6 21-23

D1 4982 K Gustafsson   | 1342 R Sjögren    
D1 5365 U Cedeskog    | 6749 J Larsson     3-2
S1 4982 K Gustafsson   - 1342 R Sjögren     2-3 tons: 0-7
S2 5365 U Cedeskog    - 6749 J Larsson     2-3 tons: 2-2
D2 6202 U Wåle      | 1613 M Palmqvist   
D2 1783 A Ling      | 2166 B Sjögren     3-0
S3 6202 U Wåle      - 1613 M Palmqvist    3-1 tons: 2-4
S4 1783 A Ling      - 2166 B Sjögren     1-3 tons: 5-6
D3 6177 M Gällvinge    | 1743 N Landelius   
D3 2659 M Gustavsson   | 1793 C Högberg     3-2
S5 6177 M Gällvinge    - 1743 N Landelius    1-3 tons: 2-1
S6 2659 M Gustavsson   - 1793 C Högberg     1-3 tons: 4-3
AD 6177 M Gällvinge    |  0 M Gällvinge   
AD 2659 M Gustavsson   |  0 M Gustavsson   2-3
Bra spel: [1342-18][6749-1][2166-1][2166-18]


omg: 6
PINDOS - VADER 6-4 23-14

D1 1970 E Mattsson    | 1384 L Persson    
D1 1844 M Nilsson     | 1850 P Widfond     3-0
S1 1970 E Mattsson    - 1384 L Persson     2-3 tons: 1-1
S2 1844 M Nilsson     - 1850 P Widfond     1-3 tons: 0-1
D2 5971 C Norberg     | 1848 J Krestalica   
D2 1606 S Åkesson     | 2153 P Hultberg    3-1
S3 5971 C Norberg     - 1848 J Krestalica   2-3 tons: 1-3
S4 1606 S Åkesson     - 2153 P Hultberg    3-0 tons: 5-3
D3 1109 J Larsson     | 1627 M Nybom     
D3 1269 P Flink      | 1733 T Dahlman     3-0
S5 1109 J Larsson     - 1627 M Nybom      3-0 tons: 3-1
S6 1269 P Flink      - 1733 T Dahlman     0-3 tons: 1-0
AD 1844 M Nilsson     | 1850 P Widfond    
AD 1970 E Mattsson    | 1733 T Dahlman     3-1
Bra spel: [1606-1]


omg: 6
OLYMP - SÅGAR 5-5 24-21

D1 6513 R Whelander    | 4322 M Kyller     
D1 6742 T Bussman     | 6361 J Svedberg    2-3
S1 6513 R Whelander    - 4322 M Kyller     3-1 tons: 3-0
S2 6742 T Bussman     - 6361 J Svedberg    2-3 tons: 7-6
D2 1520 A Blomqvist    | 592 N Svensson    
D2 545 M Sparruardt   | 444 S Knutsson    2-3
S3 1520 A Blomqvist    - 592 N Svensson    1-3 tons: 2-5
S4 545 M Sparruardt   - 444 S Knutsson    2-3 tons: 3-4
D3 1502 T Engström    | 2013 R Ångbäck    
D3 2347 J Alm       | 2190 H Olsen      3-1
S5 1502 T Engström    - 2013 R Ångbäck     3-2 tons: 10-2
S6 2347 J Alm       - 2190 H Olsen      3-1 tons: 0-1
AD 2347 J Alm       | 592 N Svensson    
AD 1502 T Engström    | 6361 J Svedberg    3-1


omg: 7
RONDO - PINDOS 5-5 17-19

D1 1743 N Landelius    | 1268 K Högberg    
D1 1793 C Högberg     | 1109 J Larsson     0-3
S1 1743 N Landelius    - 1268 K Högberg     3-1 tons: 2-3
S2 1793 C Högberg     - 1109 J Larsson     1-3 tons: 2-8
D2 1342 R Sjögren     | 1970 E Mattsson    
D2 6749 J Larsson     | 1844 M Nilsson     3-2
S3 6749 J Larsson     - 1970 E Mattsson    1-3 tons: 0-3
S4 1342 R Sjögren     - 1844 M Nilsson     0-3 tons: 3-4
D3 2166 B Sjögren     | 1606 S Åkesson    
D3 1613 M Palmqvist    | 5971 C Norberg     0-3
S5 2166 B Sjögren     - 1606 S Åkesson     3-1 tons: 3-3
S6 1613 M Palmqvist    - 5971 C Norberg     3-0 tons: 4-3
AD 1342 R Sjögren     | 1109 J Larsson    
AD 2166 B Sjögren     | 5971 C Norberg     3-0


omg: 7
KAJUT - OASEN 5-5 20-22

D1 2655 C Andersson    | 6177 M Gällvinge   
D1 2773 C Åström     | 2659 M Gustavsson   2-3
S1 1246 J Otterström   - 6177 M Gällvinge    3-2 tons: 4-5
S2 2773 C Åström     - 2659 M Gustavsson   1-3 tons: 2-2
D2 2349 M Andersson    | 4982 K Gustafsson   
D2 1519 J Gardelin    | 5365 U Cedeskog    3-1
S3 2655 C Andersson    - 4982 K Gustafsson   0-3 tons: 5-1
S4 2349 M Andersson    - 5365 U Cedeskog    3-1 tons: 9-3
D3 2661 G Karlsson    | 1783 A Ling      
D3 2740 L Hansson     | 6202 U Wåle      0-3
S5 2661 G Karlsson    - 1783 A Ling      3-1 tons: 3-4
S6 2740 L Hansson     - 6202 U Wåle      2-3 tons: 5-4
AD 1246 J Otterström   | 6202 U Wåle      
AD 2349 M Andersson    | 5365 U Cedeskog    3-2
Bra spel: [6177-18][6177-116][2659-18][2349-128]
     [2740-113]


omg: 7
DREAM - MAMMAS 4-6 17-22

D1 3889 K Uusimäki    | 459 T Berndtsson   
D1 623 L Sandin     | 2052 J Larsen     3-2
S1 623 L Sandin     - 459 T Berndtsson   1-3 tons: 3-4
S2 2817 B Söderström   - 2052 J Larsen     0-3 tons: 2-2
D2 3894 J Nyström     | 1372 B Österholm   
D2 2223 L Cantanius    | 1815 B Strömé     0-3
S3 3894 J Nyström     - 1372 B Österholm    1-3 tons: 3-2
S4 2223 L Cantanius    - 1815 B Strömé     2-3 tons: 0-3
D3 185 C Nyström     | 6548 T Nappari    
D3 388 P Björk      | 614 C Lyrén      3-0
S5 185 C Nyström     - 6548 T Nappari     3-2 tons: 0-0
S6 388 P Björk      - 614 C Lyrén      3-0 tons: 0-2
AD 388 P Björk      | 1372 B Österholm   
AD 185 C Nyström     | 2052 J Larsen     1-3
Bra spel: [459-17][2052-17][1372-18][1815-18]


omg: 7
VADER - OLYMP 2-7 10-23

D1 2153 P Hultberg    | 6513 R Whelander   
D1 1733 T Dahlman     | 6742 T Bussman     3-2
S1 2153 P Hultberg    - 6513 R Whelander    3-0 tons: 0-0
S2 1733 T Dahlman     - 6742 T Bussman     2-3 tons: 2-6
D2 1384 L Persson     | 2182 P Brofjorden   
D2 1627 M Nybom      | 1520 A Blomqvist    0-3
S3 1384 L Persson     - 2182 P Brofjorden   1-3 tons: 2-4
S4 1627 M Nybom      - 1520 A Blomqvist    0-3 tons: 0-1
D3 2471 J Kauhava     | 1502 T Engström    
D3 1850 P Widfond     | 2347 J Alm       0-3
S5 2471 J Kauhava     - 1502 T Engström    0-3 tons: 3-3
S6 1850 P Widfond     - 2347 J Alm       1-3 tons: 4-4
Bra spel: [1502-18][2347-18]


omg: 7
TROLL - SÅGAR 6-4 24-20

D1 110 K Sundbäck    | 6044 J Eriksson    
D1 3638 T Kristiansen   | 2190 H Olsen      2-3
S1 3638 T Kristiansen   - 6044 J Eriksson    1-3 tons: 2-4
S2 110 K Sundbäck    - 2190 H Olsen      3-1 tons: 3-2
D2 1432 J Andersson    | 592 N Svensson    
D2 3493 T Andersson    | 444 S Knutsson    3-2
S3 3493 T Andersson    - 592 N Svensson    2-3 tons: 2-2
S4 1432 J Andersson    - 444 S Knutsson    3-2 tons: 5-3
D3 3891 M Elamari     | 4322 M Kyller     
D3 1523 I Holm      | 6361 J Svedberg    3-0
S5 1523 I Holm      - 4322 M Kyller     1-3 tons: 5-3
S6 3891 M Elamari     - 6361 J Svedberg    3-1 tons: 6-5
AD 3891 M Elamari     | 4322 M Kyller     
AD 110 K Sundbäck    | 6044 J Eriksson    3-2


omg: 8
MAMMAS - TROLL 5-5 20-23

D1 2052 J Larsen     | 1432 J Andersson   
D1 459 T Berndtsson   | 3493 T Andersson    3-2
S1 2052 J Larsen     - 3493 T Andersson    3-1 tons: 2-1
S2 459 T Berndtsson   - 1432 J Andersson    3-2 tons: 5-2
D2 1372 B Österholm    | 2376 A Söderlund   
D2 1815 B Strömé     | 110 K Sundbäck    2-3
S3 1372 B Österholm    - 110 K Sundbäck    3-1 tons: 2-7
S4 1815 B Strömé     - 2376 A Söderlund    2-3 tons: 3-2
D3 6548 T Nappari     | 3891 M Elamari    
D3 614 C Lyrén      | 1523 I Holm      0-3
S5 6548 T Nappari     - 1523 I Holm      3-2 tons: 4-8
S6 614 C Lyrén      - 3891 M Elamari     0-3 tons: 1-2
AD 1372 B Österholm    | 3891 M Elamari    
AD 6548 T Nappari     | 1523 I Holm      1-3
Bra spel: [3493-132]


omg: 8
HAGGES - DREAM 7-2 22-10

D1 285 S Andersson    | 623 L Sandin     
D1 5436 E Hederstedt   | 2817 B Söderström   3-1
S1 285 S Andersson    - 3889 K Uusimäki    3-0 tons: 4-2
S2 5436 E Hederstedt   - 2817 B Söderström   3-2 tons: 2-3
D2 2296 T Brohlin     | 3894 J Nyström    
D2 640 M Johnsson    | 185 C Nyström     3-0
S3 2296 T Brohlin     - 3894 J Nyström     3-0 tons: 3-0
S4 640 M Johnsson    - 185 C Nyström     0-3 tons: 0-2
D3 2843 W Ekström     | 388 P Björk     
D3 2135 M Norberg     | 2223 L Cantanius    3-1
S5 2135 M Norberg     - 388 P Björk      3-0 tons: 3-0
S6 2843 W Ekström     - 2223 L Cantanius    1-3 tons: 2-2


omg: 8
PINDOS - KAJUT 6-4 24-19

D1 1606 S Åkesson     | 2740 L Hansson    
D1 1269 P Flink      | 2661 G Karlsson    2-3
S1 1606 S Åkesson     - 2740 L Hansson     3-1 tons: 4-2
S2 1269 P Flink      - 2661 G Karlsson    2-3 tons: 4-1
D2 1109 J Larsson     | 1246 J Otterström   
D2 5971 C Norberg     | 2349 M Andersson    3-0
S3 1109 J Larsson     - 1246 J Otterström   1-3 tons: 4-4
S4 5971 C Norberg     - 2349 M Andersson    1-3 tons: 1-4
D3 1844 M Nilsson     | 2655 C Andersson   
D3 1970 E Mattsson    | 2773 C Åström     3-0
S5 1844 M Nilsson     - 2655 C Andersson    3-2 tons: 9-4
S6 1970 E Mattsson    - 2773 C Åström     3-2 tons: 3-2
AD 1844 M Nilsson     | 2655 C Andersson   
AD 1970 E Mattsson    | 2349 M Andersson    3-2
Bra spel: [2655-1][1970-18]


omg: 8
OLYMP - RONDO 6-3 21-14

D1 545 M Sparruardt   | 6749 J Larsson    
D1 1520 A Blomqvist    | 1342 R Sjögren     2-3
S1 545 M Sparruardt   - 6749 J Larsson     3-0 tons: 3-1
S2 1520 A Blomqvist    - 1342 R Sjögren     3-2 tons: 5-4
D2 6513 R Whelander    | 1793 C Högberg    
D2 2182 P Brofjorden   | 1743 N Landelius    3-1
S3 6513 R Whelander    - 1793 C Högberg     1-3 tons: 1-4
S4 2182 P Brofjorden   - 1743 N Landelius    3-0 tons: 3-1
D3 1502 T Engström    | 2166 B Sjögren    
D3 2347 J Alm       | 1613 M Palmqvist    3-1
S5 1502 T Engström    - 2166 B Sjögren     0-3 tons: 3-2
S6 2347 J Alm       - 1613 M Palmqvist    3-1 tons: 6-5
Bra spel: [2347-1]


omg: 8
SÅGAR - VADER 5-5 21-21

D1 6361 J Svedberg    | 1627 M Nybom     
D1 2233 A Eklundh     | 1733 T Dahlman     2-3
S1 6361 J Svedberg    - 1627 M Nybom      3-2 tons: 2-1
S2 2233 A Eklundh     - 1733 T Dahlman     3-1 tons: 2-3
D2 6044 J Eriksson    | 1850 P Widfond    
D2 592 N Svensson    | 1848 J Krestalica   3-1
S3 6044 J Eriksson    - 1850 P Widfond     3-2 tons: 1-4
S4 592 N Svensson    - 1848 J Krestalica   1-3 tons: 1-3
D3 4322 M Kyller     | 1384 L Persson    
D3 444 S Knutsson    | 2153 P Hultberg    1-3
S5 4322 M Kyller     - 1384 L Persson     3-0 tons: 2-3
S6 444 S Knutsson    - 2153 P Hultberg    2-3 tons: 4-8
AD 2233 A Eklundh     | 2153 P Hultberg    
AD 592 N Svensson    | 1848 J Krestalica   0-3


omg: 9
RONDO - SÅGAR 3-6 16-20

D1 1613 M Palmqvist    | 2013 R Ångbäck    
D1 1743 N Landelius    | 4322 M Kyller     0-3
S1 1613 M Palmqvist    - 2013 R Ångbäck     3-1 tons: 4-3
S2 1743 N Landelius    - 4322 M Kyller     2-3 tons: 0-2
D2 1342 R Sjögren     | 6044 J Eriksson    
D2 1793 C Högberg     | 6361 J Svedberg    2-3
S3 1342 R Sjögren     - 6044 J Eriksson    3-1 tons: 8-4
S4 1793 C Högberg     - 6361 J Svedberg    1-3 tons: 5-4
D3 2166 B Sjögren     | 592 N Svensson    
D3 6749 J Larsson     | 444 S Knutsson    3-0
S5 6749 J Larsson     - 592 N Svensson    0-3 tons: 3-3
S6 2166 B Sjögren     - 444 S Knutsson    2-3 tons: 2-4
Bra spel: [1613-1][6361-1]


omg: 9
KAJUT - OLYMP 3-6 15-22

D1 1246 J Otterström   | 2182 P Brofjorden   
D1 2740 L Hansson     | 205 M Stenberg    1-3
S1 1246 J Otterström   - 2182 P Brofjorden   1-3 tons: 3-7
S2 2740 L Hansson     - 205 M Stenberg    3-2 tons: 5-4
D2 2655 C Andersson    | 1520 A Blomqvist   
D2 2349 M Andersson    | 6742 T Bussman     0-3
S3 2655 C Andersson    - 1520 A Blomqvist    3-1 tons: 4-0
S4 2349 M Andersson    - 6742 T Bussman     3-1 tons: 5-1
D3 2773 C Åström     | 1502 T Engström    
D3 1519 J Gardelin    | 2347 J Alm       2-3
S5 2773 C Åström     - 1502 T Engström    2-3 tons: 3-2
S6 1519 J Gardelin    - 2347 J Alm       0-3 tons: 1-7
Bra spel: [2349-1][2773-114]


omg: 9
DREAM - OASEN 4-6 17-23

D1 623 L Sandin     | 4982 K Gustafsson   
D1 3889 K Uusimäki    | 5365 U Cedeskog    1-3
S1 623 L Sandin     - 4982 K Gustafsson   3-2 tons: 5-1
S2 3889 K Uusimäki    - 2659 M Gustavsson   2-3 tons: 3-1
D2 388 P Björk      | 2659 M Gustavsson   
D2 185 C Nyström     | 1691 S Nilsson     3-2
S3 388 P Björk      - 1691 S Nilsson     3-1 tons: 2-0
S4 185 C Nyström     - 6203 M Lundberg    1-3 tons: 0-6
D3 3894 J Nyström     | 1783 A Ling      
D3 2817 B Söderström   | 6202 U Wåle      0-3
S5 3894 J Nyström     - 1783 A Ling      3-0 tons: 3-2
S6 2817 B Söderström   - 6202 U Wåle      1-3 tons: 1-4
AD 388 P Björk      | 6202 U Wåle      
AD 185 C Nyström     | 6203 M Lundberg    0-3
Bra spel: [6202-112]


omg: 9
MAMMAS - HAGGES 1-8 12-26

D1 2052 J Larsen     | 5436 E Hederstedt   
D1 459 T Berndtsson   | 285 S Andersson    1-3
S1 2052 J Larsen     - 285 S Andersson    3-2 tons: 6-8
S2 459 T Berndtsson   - 5436 E Hederstedt   2-3 tons: 5-2
D2 1372 B Österholm    | 640 M Johnsson    
D2 1815 B Strömé     | 2135 M Norberg     2-3
S3 1372 B Österholm    - 2135 M Norberg     0-3 tons: 2-5
S4 1815 B Strömé     - 640 M Johnsson    2-3 tons: 2-6
D3 6548 T Nappari     | 2296 T Brohlin    
D3 614 C Lyrén      | 3532 P Jonsson     0-3
S5 6548 T Nappari     - 2296 T Brohlin     1-3 tons: 1-4
S6 614 C Lyrén      - 3532 P Jonsson     1-3 tons: 1-6
Bra spel: [2296-170]


omg: 9
TROLL - VADER 2-7 16-23

D1 3638 T Kristiansen   | 1625 P Gardelin    
D1 110 K Sundbäck    | 1627 M Nybom      1-3
S1 110 K Sundbäck    - 1625 P Gardelin    0-3 tons: 1-2
S2 1432 J Andersson    - 1627 M Nybom      2-3 tons: 1-2
D2 3493 T Andersson    | 1384 L Persson    
D2 2376 A Söderlund    | 2153 P Hultberg    2-3
S3 2376 A Söderlund    - 1384 L Persson     1-3 tons: 1-1
S4 3493 T Andersson    - 2153 P Hultberg    2-3 tons: 6-3
D3 1523 I Holm      | 1850 P Widfond    
D3 3891 M Elamari     | 1733 T Dahlman     3-0
S5 3891 M Elamari     - 1850 P Widfond     2-3 tons: 2-7
S6 1523 I Holm      - 1733 T Dahlman     3-2 tons: 5-3


omg: 10
HAGGES - TROLL 9-0 0-0omg: 10
OASEN - MAMMAS 6-3 20-16

D1 1783 A Ling      | 459 T Berndtsson   
D1 6202 U Wåle      | 2052 J Larsen     3-2
S1 6177 M Gällvinge    - 2052 J Larsen     0-3 tons: 0-3
S2 6202 U Wåle      - 459 T Berndtsson   2-3 tons: 1-5
D2 2659 M Gustavsson   | 1372 B Österholm   
D2 6203 M Lundberg    | 1815 B Strömé     3-2
S3 6203 M Lundberg    - 1372 B Österholm    0-3 tons: 2-1
S4 4982 K Gustafsson   - 1815 B Strömé     3-1 tons: 2-1
D3 4982 K Gustafsson   | 6548 T Nappari    
D3 5365 U Cedeskog    | 614 C Lyrén      3-2
S5 5365 U Cedeskog    - 614 C Lyrén      3-0 tons: 3-0
S6 2659 M Gustavsson   - 6548 T Nappari     3-0 tons: 4-2
Bra spel: [6203-114][5365-151]


omg: 10
PINDOS - DREAM 6-3 22-15

D1 1109 J Larsson     | 2223 L Cantanius   
D1 1269 P Flink      | 623 L Sandin     3-0
S1 1109 J Larsson     - 2223 L Cantanius    3-0 tons: 4-2
S2 1606 S Åkesson     - 623 L Sandin     3-0 tons: 1-0
D2 1844 M Nilsson     | 185 C Nyström    
D2 1970 E Mattsson    | 388 P Björk      3-2
S3 1844 M Nilsson     - 185 C Nyström     2-3 tons: 6-0
S4 1970 E Mattsson    - 388 P Björk      0-3 tons: 3-3
D3 5971 C Norberg     | 3894 J Nyström    
D3 1268 K Högberg     | 2817 B Söderström   3-2
S5 5971 C Norberg     - 3894 J Nyström     2-3 tons: 3-4
S6 1268 K Högberg     - 2817 B Söderström   3-2 tons: 5-3
Bra spel: [1844-1]


omg: 10
SÅGAR - KAJUT 6-4 21-21

D1 592 N Svensson    | 2740 L Hansson    
D1 444 S Knutsson    | 1648 H Alkvist     0-3
S1 592 N Svensson    - 2740 L Hansson     3-2 tons: 7-1
S2 444 S Knutsson    - 1648 H Alkvist     3-2 tons: 7-1
D2 6361 J Svedberg    | 2655 C Andersson   
D2 6044 J Eriksson    | 1246 J Otterström   2-3
S3 6361 J Svedberg    - 2655 C Andersson    3-0 tons: 1-2
S4 6044 J Eriksson    - 1246 J Otterström   1-3 tons: 1-1
D3 2233 A Eklundh     | 1519 J Gardelin    
D3 2013 R Ångbäck     | 2661 G Karlsson    3-1
S5 2233 A Eklundh     - 1519 J Gardelin    3-2 tons: 6-2
S6 2013 R Ångbäck     - 2661 G Karlsson    0-3 tons: 0-1
AD 6361 J Svedberg    | 2655 C Andersson   
AD 2233 A Eklundh     | 2661 G Karlsson    3-2


omg: 10
VADER - RONDO 3-6 16-22

D1 1384 L Persson     | 2166 B Sjögren    
D1 1733 T Dahlman     | 1793 C Högberg     1-3
S1 1384 L Persson     - 2166 B Sjögren     3-2 tons: 3-6
S2 1733 T Dahlman     - 1793 C Högberg     1-3 tons: 2-2
D2 1850 P Widfond     | 1342 R Sjögren    
D2 1848 J Krestalica   | 1613 M Palmqvist    3-1
S3 1850 P Widfond     - 1342 R Sjögren     1-3 tons: 5-3
S4 1848 J Krestalica   - 1613 M Palmqvist    0-3 tons: 1-3
D3 1847 J Hultberg    | 6749 J Larsson    
D3 1625 P Gardelin    | 1743 N Landelius    2-3
S5 1847 J Hultberg    - 6749 J Larsson     2-3 tons: 7-0
S6 1625 P Gardelin    - 1743 N Landelius    3-1 tons: 7-1
Bra spel: [1848-130]


omg: 11
RONDO - TROLL 6-3 23-11

D1 1613 M Palmqvist    | 3493 T Andersson   
D1 1743 N Landelius    | 1432 J Andersson    3-1
S1 1613 M Palmqvist    - 3493 T Andersson    1-3 tons: 3-2
S2 1743 N Landelius    - 1432 J Andersson    2-3 tons: 2-2
D2 6749 J Larsson     | 2376 A Söderlund   
D2 1342 R Sjögren     | 3638 T Kristiansen   3-0
S3 6749 J Larsson     - 2376 A Söderlund    3-0 tons: 2-2
S4 1342 R Sjögren     - 3638 T Kristiansen   3-1 tons: 7-0
D3 1793 C Högberg     | 3891 M Elamari    
D3 2166 B Sjögren     | 1523 I Holm      2-3
S5 1793 C Högberg     - 3891 M Elamari     3-0 tons: 1-1
S6 2166 B Sjögren     - 1523 I Holm      3-0 tons: 2-1
Bra spel: [1342-18][1342-115]


omg: 11
KAJUT - VADER 4-6 17-24

D1 2740 L Hansson     | 1625 P Gardelin    
D1 2349 M Andersson    | 1627 M Nybom      3-1
S1 2740 L Hansson     - 1625 P Gardelin    0-3 tons: 1-6
S2 2349 M Andersson    - 1627 M Nybom      3-1 tons: 5-3
D2 1246 J Otterström   | 1733 T Dahlman    
D2 2655 C Andersson    | 1396 H Salo      3-2
S3 1246 J Otterström   - 1733 T Dahlman     2-3 tons: 2-7
S4 2655 C Andersson    - 1396 H Salo      3-2 tons: 3-4
D3 2773 C Åström     | 1850 P Widfond    
D3 2661 G Karlsson    | 2153 P Hultberg    0-3
S5 2773 C Åström     - 1850 P Widfond     2-3 tons: 3-3
S6 2661 G Karlsson    - 2153 P Hultberg    0-3 tons: 1-2
AD 2349 M Andersson    | 2153 P Hultberg    
AD 2655 C Andersson    | 1625 P Gardelin    1-3
Bra spel: [1625-16]


omg: 11
DREAM - OLYMP 3-6 15-22

D1 3894 J Nyström     | 6742 T Bussman    
D1 2817 B Söderström   | 545 M Sparruardt   2-3
S1 3894 J Nyström     - 6742 T Bussman     0-3 tons: 1-6
S2 2817 B Söderström   - 545 M Sparruardt   3-0 tons: 2-1
D2 623 L Sandin     | 2182 P Brofjorden   
D2 2223 L Cantanius    | 6513 R Whelander    3-2
S3 623 L Sandin     - 2182 P Brofjorden   1-3 tons: 2-7
S4 2223 L Cantanius    - 6513 R Whelander    2-3 tons: 1-3
D3 388 P Björk      | 1502 T Engström    
D3 185 C Nyström     | 2347 J Alm       0-3
S5 388 P Björk      - 1502 T Engström    3-2 tons: 3-5
S6 185 C Nyström     - 2347 J Alm       1-3 tons: 1-5
Bra spel: [2182-18][2182-112]


omg: 11
MAMMAS - PINDOS 3-6 14-23

D1 2052 J Larsen     | 5971 C Norberg    
D1 459 T Berndtsson   | 1268 K Högberg     3-2
S1 2052 J Larsen     - 5971 C Norberg     3-1 tons: 3-1
S2 459 T Berndtsson   - 1268 K Högberg     2-3 tons: 2-3
D2 6548 T Nappari     | 1109 J Larsson    
D2 1815 B Strömé     | 1269 P Flink      1-3
S3 6548 T Nappari     - 1109 J Larsson     0-3 tons: 5-2
S4 1815 B Strömé     - 1269 P Flink      3-2 tons: 3-2
D3 1372 B Österholm    | 1970 E Mattsson    
D3 614 C Lyrén      | 1844 M Nilsson     0-3
S5 614 C Lyrén      - 1970 E Mattsson    0-3 tons: 0-2
S6 1372 B Österholm    - 1844 M Nilsson     2-3 tons: 4-4
Bra spel: [6548-1][1970-112]


omg: 11
HAGGES - OASEN 5-5 22-21

D1 285 S Andersson    | 2659 M Gustavsson   
D1 2843 W Ekström     | 6202 U Wåle      3-0
S1 285 S Andersson    - 2659 M Gustavsson   3-1 tons: 2-2
S2 2843 W Ekström     - 6202 U Wåle      3-2 tons: 3-3
D2 640 M Johnsson    | 6177 M Gällvinge   
D2 5436 E Hederstedt   | 6203 M Lundberg    2-3
S3 5436 E Hederstedt   - 6177 M Gällvinge    3-2 tons: 5-3
S4 640 M Johnsson    - 6203 M Lundberg    0-3 tons: 2-7
D3 2055 M Carlström    | 4982 K Gustafsson   
D3 2135 M Norberg     | 5365 U Cedeskog    2-3
S5 2135 M Norberg     - 4982 K Gustafsson   1-3 tons: 2-3
S6 2055 M Carlström    - 5365 U Cedeskog    3-1 tons: 1-6
AD 5436 E Hederstedt   | 6203 M Lundberg    
AD 2135 M Norberg     | 4982 K Gustafsson   2-3
Bra spel: [640-18][5436-1][5436-18]


omg: 12
TROLL - RONDO 6-3 21-15

D1 3493 T Andersson    | 1743 N Landelius   
D1 3638 T Kristiansen   | 1613 M Palmqvist    3-1
S1 2376 A Söderlund    - 1613 M Palmqvist    1-3 tons: 3-4
S2 3493 T Andersson    - 1743 N Landelius    3-1 tons: 5-2
D2 110 K Sundbäck    | 1342 R Sjögren    
D2 1432 J Andersson    | 6749 J Larsson     1-3
S3 1432 J Andersson    - 1342 R Sjögren     3-1 tons: 4-3
S4 110 K Sundbäck    - 6749 J Larsson     3-1 tons: 3-0
D3 1523 I Holm      | 2166 B Sjögren    
D3 3891 M Elamari     | 1793 C Högberg     3-0
S5 3891 M Elamari     - 2166 B Sjögren     3-2 tons: 8-7
S6 1523 I Holm      - 1793 C Högberg     1-3 tons: 1-5
Bra spel: [1793-1]


omg: 12
VADER - KAJUT 6-3 22-15

D1 1848 J Krestalica   | 2773 C Åström     
D1 1733 T Dahlman     | 2349 M Andersson    2-3
S1 1848 J Krestalica   - 2773 C Åström     3-0 tons: 1-0
S2 1733 T Dahlman     - 2349 M Andersson    3-1 tons: 3-2
D2 1625 P Gardelin    | 2655 C Andersson   
D2 1384 L Persson     | 1246 J Otterström   2-3
S3 1625 P Gardelin    - 2655 C Andersson    0-3 tons: 2-1
S4 1384 L Persson     - 1246 J Otterström   3-2 tons: 4-2
D3 1850 P Widfond     | 2740 L Hansson    
D3 1381 M Krestalica   | 2661 G Karlsson    3-1
S5 1850 P Widfond     - 2740 L Hansson     3-1 tons: 3-2
S6 1381 M Krestalica   - 2661 G Karlsson    3-1 tons: 3-2
Bra spel: [1384-1][2655-17][1246-1][1246-17]


omg: 12
OLYMP - DREAM 6-3 20-10

D1 2182 P Brofjorden   | 2223 L Cantanius   
D1 6742 T Bussman     | 3889 K Uusimäki    3-0
S1 2182 P Brofjorden   - 2223 L Cantanius    3-0 tons: 2-3
S2 6742 T Bussman     - 623 L Sandin     3-0 tons: 4-1
D2 1520 A Blomqvist    | 388 P Björk     
D2 545 M Sparruardt   | 3894 J Nyström     3-1
S3 6513 R Whelander    - 388 P Björk      0-3 tons: 1-1
S4 545 M Sparruardt   - 3894 J Nyström     1-3 tons: 3-3
D3 1502 T Engström    | 185 C Nyström    
D3 2347 J Alm       | 2817 B Söderström   3-0
S5 2347 J Alm       - 185 C Nyström     1-3 tons: 1-0
S6 1502 T Engström    - 2817 B Söderström   3-0 tons: 3-2


omg: 12
PINDOS - MAMMAS 5-5 18-22

D1 5971 C Norberg     | 1815 B Strömé     
D1 1268 K Högberg     | 459 T Berndtsson   3-1
S1 5971 C Norberg     - 1815 B Strömé     1-3 tons: 5-0
S2 1268 K Högberg     - 459 T Berndtsson   2-3 tons: 3-3
D2 1109 J Larsson     | 1372 B Österholm   
D2 1606 S Åkesson     | 614 C Lyrén      3-2
S3 1109 J Larsson     - 1372 B Österholm    3-2 tons: 7-9
S4 1606 S Åkesson     - 614 C Lyrén      3-1 tons: 5-3
D3 1844 M Nilsson     | 6548 T Nappari    
D3 1970 E Mattsson    | 2052 J Larsen     0-3
S5 1844 M Nilsson     - 6548 T Nappari     3-1 tons: 6-2
S6 1970 E Mattsson    - 2052 J Larsen     0-3 tons: 3-1
AD 1109 J Larsson     | 2052 J Larsen     
AD 1844 M Nilsson     | 1372 B Österholm    0-3
Bra spel: [5971-111][459-1]


omg: 12
OASEN - HAGGES 5-5 22-21

D1 6202 U Wåle      | 285 S Andersson   
D1 5365 U Cedeskog    | 2843 W Ekström     3-1
S1 6202 U Wåle      - 285 S Andersson    3-2 tons: 4-7
S2 5365 U Cedeskog    - 2843 W Ekström     3-1 tons: 4-4
D2 1691 S Nilsson     | 640 M Johnsson    
D2 1783 A Ling      | 2296 T Brohlin     2-3
S3 1691 S Nilsson     - 2296 T Brohlin     2-3 tons: 3-8
S4 2659 M Gustavsson   - 640 M Johnsson    0-3 tons: 0-3
D3 2353 R Lenngren    | 2135 M Norberg    
D3 6203 M Lundberg    | 5436 E Hederstedt   3-0
S5 2353 R Lenngren    - 2135 M Norberg     2-3 tons: 7-5
S6 6203 M Lundberg    - 5436 E Hederstedt   3-2 tons: 7-4
AD 6203 M Lundberg    | 2135 M Norberg    
AD 2353 R Lenngren    | 2296 T Brohlin     1-3
Bra spel: [2353-17][2135-1][2135-15]


omg: 13
TROLL - HAGGES 3-6 17-22

D1 3493 T Andersson    | 5436 E Hederstedt   
D1 3638 T Kristiansen   | 640 M Johnsson    2-3
S1 3638 T Kristiansen   - 5436 E Hederstedt   3-1 tons: 4-1
S2 3493 T Andersson    - 640 M Johnsson    3-2 tons: 2-3
D2 2376 A Söderlund    | 2055 M Carlström   
D2 110 K Sundbäck    | 2135 M Norberg     2-3
S3 110 K Sundbäck    - 2135 M Norberg     1-3 tons: 3-3
S4 3891 M Elamari     - 2055 M Carlström    1-3 tons: 5-2
D3 3891 M Elamari     | 285 S Andersson   
D3 1523 I Holm      | 2843 W Ekström     1-3
S5 1432 J Andersson    - 2843 W Ekström     1-3 tons: 1-4
S6 1523 I Holm      - 285 S Andersson    3-1 tons: 7-4
Bra spel: [640-121][3891-16][1523-16][285-2]
     [285-14]


omg: 13
MAMMAS - OASEN 2-7 14-25

D1 2052 J Larsen     | 6202 U Wåle      
D1 459 T Berndtsson   | 1783 A Ling      3-2
S1 2052 J Larsen     - 6202 U Wåle      1-3 tons: 2-3
S2 459 T Berndtsson   - 1783 A Ling      2-3 tons: 2-5
D2 1372 B Österholm    | 5365 U Cedeskog    
D2 1815 B Strömé     | 4982 K Gustafsson   1-3
S3 1372 B Österholm    - 5365 U Cedeskog    3-2 tons: 6-6
S4 1815 B Strömé     - 4982 K Gustafsson   2-3 tons: 0-0
D3 6548 T Nappari     | 6203 M Lundberg    
D3 614 C Lyrén      | 1691 S Nilsson     0-3
S5 6548 T Nappari     - 6203 M Lundberg    0-3 tons: 3-4
S6 614 C Lyrén      - 1691 S Nilsson     2-3 tons: 2-2
Bra spel: [5365-1][5365-17]


omg: 13
DREAM - PINDOS 6-4 23-17

D1 185 C Nyström     | 1269 P Flink     
D1 388 P Björk      | 1109 J Larsson     2-3
S1 185 C Nyström     - 1269 P Flink      3-1 tons: 2-0
S2 388 P Björk      - 1109 J Larsson     0-3 tons: 1-3
D2 3894 J Nyström     | 1844 M Nilsson    
D2 2817 B Söderström   | 5971 C Norberg     3-1
S3 3894 J Nyström     - 1844 M Nilsson     3-1 tons: 3-2
S4 2817 B Söderström   - 5971 C Norberg     1-3 tons: 5-3
D3 2223 L Cantanius    | 1268 K Högberg    
D3 3889 K Uusimäki    | 1606 S Åkesson     3-1
S5 2223 L Cantanius    - 1268 K Högberg     3-0 tons: 0-3
S6 3889 K Uusimäki    - 1606 S Åkesson     2-3 tons: 2-4
AD 2223 L Cantanius    | 1606 S Åkesson    
AD 3894 J Nyström     | 5971 C Norberg     3-1


omg: 13
KAJUT - SÅGAR 3-6 17-23

D1 5838 K Hansson     | 2233 A Eklundh    
D1 2349 M Andersson    | 4322 M Kyller     2-3
S1 5838 K Hansson     - 2233 A Eklundh     3-1 tons: 3-5
S2 2349 M Andersson    - 4322 M Kyller     1-3 tons: 2-5
D2 2655 C Andersson    | 6044 J Eriksson    
D2 1246 J Otterström   | 6361 J Svedberg    3-2
S3 2655 C Andersson    - 6044 J Eriksson    2-3 tons: 3-2
S4 1246 J Otterström   - 6361 J Svedberg    3-2 tons: 4-1
D3 2661 G Karlsson    | 444 S Knutsson    
D3 1519 J Gardelin    | 592 N Svensson    1-3
S5 2661 G Karlsson    - 444 S Knutsson    0-3 tons: 3-0
S6 1519 J Gardelin    - 592 N Svensson    2-3 tons: 2-1


omg: 13
RONDO - VADER 5-5 17-18

D1 1613 M Palmqvist    | 1627 M Nybom     
D1 1743 N Landelius    | 1625 P Gardelin    3-1
S1 1613 M Palmqvist    - 1627 M Nybom      3-0 tons: 0-2
S2 1743 N Landelius    - 1625 P Gardelin    0-3 tons: 1-2
D2 6749 J Larsson     | 1848 J Krestalica   
D2 1275 S Sjögren     | 1850 P Widfond     1-3
S3 6749 J Larsson     - 1850 P Widfond     0-3 tons: 0-4
S4 1273 E Wallmark    - 1848 J Krestalica   0-3 tons: 1-2
D3 2166 B Sjögren     | 1384 L Persson    
D3 1793 C Högberg     | 1733 T Dahlman     3-1
S5 2166 B Sjögren     - 1384 L Persson     3-0 tons: 3-3
S6 1793 C Högberg     - 1733 T Dahlman     1-3 tons: 1-1
AD 2166 B Sjögren     | 1850 P Widfond    
AD 1793 C Högberg     | 1848 J Krestalica   3-1
Bra spel: [1625-1]


omg: 14
SÅGAR - RONDO 6-4 25-21

D1 2546 T Tötterman    | 1275 S Sjögren    
D1 6044 J Eriksson    | 1743 N Landelius    1-3
S1 2546 T Tötterman    - 1743 N Landelius    3-1 tons: 0-0
S2 6044 J Eriksson    - 1275 S Sjögren     3-2 tons: 3-0
D2 4322 M Kyller     | 1342 R Sjögren    
D2 592 N Svensson    | 1613 M Palmqvist    2-3
S3 4322 M Kyller     - 1342 R Sjögren     3-1 tons: 2-4
S4 592 N Svensson    - 1613 M Palmqvist    2-3 tons: 2-2
D3 2006 D Milosavljevic  | 2166 B Sjögren    
D3 6361 J Svedberg    | 1793 C Högberg     2-3
S5 2006 D Milosavljevic  - 2166 B Sjögren     3-1 tons: 2-2
S6 6361 J Svedberg    - 1793 C Högberg     3-2 tons: 3-3
AD 6361 J Svedberg    | 2166 B Sjögren    
AD 2006 D Milosavljevic  | 1342 R Sjögren     3-2
Bra spel: [1613-128]


omg: 14
OLYMP - KAJUT 6-3 22-15

D1 2182 P Brofjorden   | 2740 L Hansson    
D1 545 M Sparruardt   | 2661 G Karlsson    3-1
S1 2182 P Brofjorden   - 2740 L Hansson     3-1 tons: 5-1
S2 545 M Sparruardt   - 2661 G Karlsson    0-3 tons: 1-4
D2 1520 A Blomqvist    | 1246 J Otterström   
D2 435 B Cianelli    | 2655 C Andersson    3-0
S3 1520 A Blomqvist    - 1246 J Otterström   2-3 tons: 2-4
S4 435 B Cianelli    - 2655 C Andersson    3-1 tons: 7-3
D3 1502 T Engström    | 2773 C Åström     
D3 2347 J Alm       | 1519 J Gardelin    3-2
S5 1502 T Engström    - 2773 C Åström     3-1 tons: 3-2
S6 2347 J Alm       - 1519 J Gardelin    2-3 tons: 5-1
Bra spel: [2182-17][545-17]


omg: 14
OASEN - DREAM 8-1 25-10

D1 1783 A Ling      | 185 C Nyström    
D1 2659 M Gustavsson   | 388 P Björk      1-3
S1 6202 U Wåle      - 185 C Nyström     3-2 tons: 4-5
S2 1783 A Ling      - 388 P Björk      3-1 tons: 2-4
D2 4982 K Gustafsson   | 3894 J Nyström    
D2 5365 U Cedeskog    | 2817 B Söderström   3-1
S3 5365 U Cedeskog    - 2817 B Söderström   3-0 tons: 4-3
S4 4982 K Gustafsson   - 3894 J Nyström     3-0 tons: 3-0
D3 1691 S Nilsson     | 2223 L Cantanius   
D3 6203 M Lundberg    | 623 L Sandin     3-0
S5 1691 S Nilsson     - 3889 K Uusimäki    3-1 tons: 2-1
S6 6203 M Lundberg    - 623 L Sandin     3-2 tons: 4-1


omg: 14
HAGGES - MAMMAS 5-5 19-20

D1 5436 E Hederstedt   | 2052 J Larsen     
D1 640 M Johnsson    | 459 T Berndtsson   3-2
S1 5436 E Hederstedt   - 2052 J Larsen     2-3 tons: 7-4
S2 640 M Johnsson    - 459 T Berndtsson   0-3 tons: 1-1
D2 2296 T Brohlin     | 1815 B Strömé     
D2 2055 M Carlström    | 1372 B Österholm    3-2
S3 2296 T Brohlin     - 1815 B Strömé     3-0 tons: 4-0
S4 2055 M Carlström    - 1372 B Österholm    0-3 tons: 3-2
D3 2843 W Ekström     | 6548 T Nappari    
D3 285 S Andersson    | 614 C Lyrén      2-3
S5 2843 W Ekström     - 6548 T Nappari     3-0 tons: 4-1
S6 285 S Andersson    - 614 C Lyrén      3-1 tons: 2-2
AD 5436 E Hederstedt   | 1372 B Österholm   
AD 2296 T Brohlin     | 2052 J Larsen     0-3
Bra spel: [2052-1][2296-122]


omg: 14
VADER - TROLL 5-5 16-19

S2 1384 L Persson     - 3638 T Kristiansen   3-1 tons: 2-0
D2 1627 M Nybom      | 3493 T Andersson   
D2 1625 P Gardelin    | 2376 A Söderlund    1-3
S3 1627 M Nybom      - 3493 T Andersson    1-3 tons: 3-2
S4 1625 P Gardelin    - 2376 A Söderlund    2-3 tons: 3-3
D3 1850 P Widfond     | 3891 M Elamari    
D3 2153 P Hultberg    | 1432 J Andersson    3-1
S5 1850 P Widfond     - 3891 M Elamari     1-3 tons: 4-5
S6 2153 P Hultberg    - 1432 J Andersson    2-3 tons: 8-2
AD 1850 P Widfond     | 3493 T Andersson   
AD 2153 P Hultberg    | 1432 J Andersson    3-2


omg: 15
TROLL - MAMMAS 6-3 22-14

D1 3400 P Fogelqvist   | 459 T Berndtsson   
D1 3493 T Andersson    | 2052 J Larsen     2-3
S1 3400 P Fogelqvist   - 459 T Berndtsson   3-1 tons: 3-2
S2 3493 T Andersson    - 2052 J Larsen     3-1 tons: 3-3
D2 2376 A Söderlund    | 1815 B Strömé     
D2 1432 J Andersson    | 1372 B Österholm    3-1
S3 2376 A Söderlund    - 1815 B Strömé     2-3 tons: 1-2
S4 1432 J Andersson    - 1372 B Österholm    0-3 tons: 1-2
D3 3891 M Elamari     | 6548 T Nappari    
D3 1523 I Holm      | 614 C Lyrén      3-1
S5 3891 M Elamari     - 6548 T Nappari     3-0 tons: 7-2
S6 1523 I Holm      - 614 C Lyrén      3-1 tons: 2-1
Bra spel: [2376-132]


omg: 15
DREAM - HAGGES 2-7 11-24

D1 185 C Nyström     | 2296 T Brohlin    
D1 388 P Björk      | 5436 E Hederstedt   0-3
S1 185 C Nyström     - 5436 E Hederstedt   1-3 tons: 1-4
S2 388 P Björk      - 2296 T Brohlin     0-3 tons: 3-4
D2 3894 J Nyström     | 640 M Johnsson    
D2 2817 B Söderström   | 2135 M Norberg     0-3
S3 2817 B Söderström   - 2135 M Norberg     3-1 tons: 2-6
S4 3894 J Nyström     - 640 M Johnsson    3-2 tons: 4-5
D3 2223 L Cantanius    | 285 S Andersson   
D3 623 L Sandin     | 2843 W Ekström     2-3
S5 623 L Sandin     - 285 S Andersson    0-3 tons: 1-3
S6 2223 L Cantanius    - 2843 W Ekström     2-3 tons: 1-5


omg: 15
KAJUT - PINDOS 5-5 21-23

D1 1246 J Otterström   | 5971 C Norberg    
D1 2661 G Karlsson    | 1268 K Högberg     3-2
S1 1246 J Otterström   - 5971 C Norberg     2-3 tons: 5-3
S2 2661 G Karlsson    - 1268 K Högberg     0-3 tons: 1-1
D2 2773 C Åström     | 1109 J Larsson    
D2 5838 K Hansson     | 1269 P Flink      3-1
S3 2773 C Åström     - 1109 J Larsson     1-3 tons: 0-0
S4 5838 K Hansson     - 1269 P Flink      3-2 tons: 3-3
D3 2740 L Hansson     | 1844 M Nilsson    
D3 2349 M Andersson    | 1606 S Åkesson     1-3
S5 2740 L Hansson     - 1844 M Nilsson     3-2 tons: 1-1
S6 2349 M Andersson    - 1606 S Åkesson     3-1 tons: 4-3


omg: 15
RONDO - OLYMP 5-5 21-18

D1 1743 N Landelius    | 545 M Sparruardt   
D1 1613 M Palmqvist    | 6513 R Whelander    3-0
S1 1743 N Landelius    - 545 M Sparruardt   2-3 tons: 3-5
S2 1613 M Palmqvist    - 6513 R Whelander    3-1 tons: 3-1
D2 1342 R Sjögren     | 2182 P Brofjorden   
D2 6749 J Larsson     | 6742 T Bussman     0-3
S3 6749 J Larsson     - 2182 P Brofjorden   2-3 tons: 1-6
S4 1342 R Sjögren     - 6742 T Bussman     3-0 tons: 8-2
D3 1793 C Högberg     | 1502 T Engström    
D3 2166 B Sjögren     | 2347 J Alm       3-2
S5 2166 B Sjögren     - 1502 T Engström    1-3 tons: 6-3
S6 1793 C Högberg     - 2347 J Alm       1-3 tons: 4-3


omg: 15
VADER - SÅGAR 7-2 23-14

D1 1850 P Widfond     | 592 N Svensson    
D1 2153 P Hultberg    | 2233 A Eklundh     3-0
S1 1850 P Widfond     - 592 N Svensson    1-3 tons: 2-3
S2 2153 P Hultberg    - 2233 A Eklundh     1-3 tons: 1-4
D2 1848 J Krestalica   | 6361 J Svedberg    
D2 1627 M Nybom      | 2546 T Tötterman    3-1
S3 1848 J Krestalica   - 6361 J Svedberg    3-2 tons: 3-10
S4 1627 M Nybom      - 2546 T Tötterman    3-1 tons: 1-1
D3 1384 L Persson     | 6044 J Eriksson    
D3 1733 T Dahlman     | 2013 R Ångbäck     3-1
S5 1384 L Persson     - 6044 J Eriksson    3-1 tons: 1-2
S6 1733 T Dahlman     - 2013 R Ångbäck     3-2 tons: 2-3


omg: 16
PINDOS - RONDO 6-3 23-13

D1 1268 K Högberg     | 1613 M Palmqvist   
D1 1606 S Åkesson     | 1743 N Landelius    3-0
S1 1268 K Högberg     - 1613 M Palmqvist    2-3 tons: 3-1
S2 1606 S Åkesson     - 1743 N Landelius    3-1 tons: 0-3
D2 1970 E Mattsson    | 1275 S Sjögren    
D2 1844 M Nilsson     | 6749 J Larsson     3-1
S3 1970 E Mattsson    - 1275 S Sjögren     3-0 tons: 2-2
S4 1844 M Nilsson     - 6749 J Larsson     3-0 tons: 1-1
D3 1109 J Larsson     | 2166 B Sjögren    
D3 5971 C Norberg     | 1793 C Högberg     1-3
S5 1109 J Larsson     - 2166 B Sjögren     3-2 tons: 8-4
S6 5971 C Norberg     - 1793 C Högberg     2-3 tons: 3-5
Bra spel: [1109-18]


omg: 16
OASEN - KAJUT 6-4 25-19

D1 5365 U Cedeskog    | 1246 J Otterström   
D1 4982 K Gustafsson   | 2773 C Åström     1-3
S1 5365 U Cedeskog    - 1246 J Otterström   2-3 tons: 2-4
S2 4982 K Gustafsson   - 2773 C Åström     3-0 tons: 2-3
D2 2659 M Gustavsson   | 2661 G Karlsson    
D2 1691 S Nilsson     | 2655 C Andersson    3-2
S3 2659 M Gustavsson   - 2661 G Karlsson    2-3 tons: 7-0
S4 1691 S Nilsson     - 2655 C Andersson    3-2 tons: 1-4
D3 6202 U Wåle      | 1519 J Gardelin    
D3 1783 A Ling      | 2349 M Andersson    2-3
S5 1783 A Ling      - 1519 J Gardelin    3-2 tons: 1-3
S6 6202 U Wåle      - 2349 M Andersson    3-1 tons: 5-2
Bra spel: [2659-17]


omg: 16
MAMMAS - DREAM 2-7 11-24

D1 459 T Berndtsson   | 2223 L Cantanius   
D1 2052 J Larsen     | 623 L Sandin     3-2
S1 459 T Berndtsson   - 623 L Sandin     2-3 tons: 1-3
S2 2052 J Larsen     - 2223 L Cantanius    0-3 tons: 1-1
D2 1815 B Strömé     | 3894 J Nyström    
D2 1372 B Österholm    | 2817 B Söderström   1-3
S3 1815 B Strömé     - 2817 B Söderström   3-1 tons: 0-4
S4 1372 B Österholm    - 3894 J Nyström     0-3 tons: 1-4
D3 6548 T Nappari     | 388 P Björk     
D3 614 C Lyrén      | 185 C Nyström     1-3
S5 6548 T Nappari     - 388 P Björk      1-3 tons: 0-0
S6 614 C Lyrén      - 185 C Nyström     0-3 tons: 0-0
Bra spel: [3894-18][3894-141][185-116]


omg: 16
OLYMP - VADER 6-4 24-14

D1 2182 P Brofjorden   | 1627 M Nybom     
D1 6513 R Whelander    | 1625 P Gardelin    1-3
S1 6513 R Whelander    - 1627 M Nybom      2-3 tons: 4-5
S2 2182 P Brofjorden   - 1625 P Gardelin    1-3 tons: 3-5
D2 6742 T Bussman     | 1384 L Persson    
D2 1520 A Blomqvist    | 1733 T Dahlman     3-1
S3 1520 A Blomqvist    - 1384 L Persson     3-1 tons: 4-2
S4 6742 T Bussman     - 1733 T Dahlman     3-0 tons: 5-1
D3 2347 J Alm       | 1850 P Widfond    
D3 1502 T Engström    | 2153 P Hultberg    2-3
S5 1502 T Engström    - 1850 P Widfond     3-0 tons: 4-4
S6 2347 J Alm       - 2153 P Hultberg    3-0 tons: 4-1
Bra spel: [2153-120]


omg: 16
SÅGAR - TROLL 0-9 9-27

D1 2546 T Tötterman    | 3400 P Fogelqvist   
D1 592 N Svensson    | 3493 T Andersson    1-3
S1 2546 T Tötterman    - 3400 P Fogelqvist   1-3 tons: 0-5
S2 592 N Svensson    - 3493 T Andersson    0-3 tons: 3-3
D2 6361 J Svedberg    | 2376 A Söderlund   
D2 6044 J Eriksson    | 3400 P Fogelqvist   2-3
S3 6361 J Svedberg    - 2376 A Söderlund    2-3 tons: 3-5
S4 6044 J Eriksson    - 3400 P Fogelqvist   0-3 tons: 3-2
D3 4322 M Kyller     | 1432 J Andersson   
D3 2006 D Milosavljevic  | 1523 I Holm      2-3
S5 4322 M Kyller     - 1432 J Andersson    0-3 tons: 0-3
S6 2006 D Milosavljevic  - 1523 I Holm      1-3 tons: 2-4
Bra spel: [3400-130]


omg: 17
TROLL - DREAM 6-3 21-20

D1 2095 P Thörnberg    | 185 C Nyström    
D1 2376 A Söderlund    | 623 L Sandin     3-2
S1 2095 P Thörnberg    - 623 L Sandin     3-2 tons: 5-8
S2 2376 A Söderlund    - 388 P Björk      1-3 tons: 1-4
D2 3493 T Andersson    | 3894 J Nyström    
D2 3400 P Fogelqvist   | 2817 B Söderström   3-2
S3 3493 T Andersson    - 2817 B Söderström   3-2 tons: 3-5
S4 3400 P Fogelqvist   - 3894 J Nyström     0-3 tons: 1-2
D3 1432 J Andersson    | 2223 L Cantanius   
D3 1523 I Holm      | 388 P Björk      3-1
S5 1432 J Andersson    - 185 C Nyström     3-2 tons: 1-1
S6 1523 I Holm      - 2223 L Cantanius    2-3 tons: 3-1


omg: 17
KAJUT - HAGGES 1-8 9-25

D1 2349 M Andersson    | 640 M Johnsson    
D1 2740 L Hansson     | 5436 E Hederstedt   2-3
S1 2349 M Andersson    - 640 M Johnsson    2-3 tons: 4-6
S2 2740 L Hansson     - 5436 E Hederstedt   1-3 tons: 2-6
D2 5838 K Hansson     | 285 S Andersson   
D2 2773 C Åström     | 2843 W Ekström     1-3
S3 5838 K Hansson     - 2843 W Ekström     3-1 tons: 4-4
S4 2773 C Åström     - 285 S Andersson    0-3 tons: 1-4
D3 1519 J Gardelin    | 2296 T Brohlin    
D3 1246 J Otterström   | 2135 M Norberg     0-3
S5 1519 J Gardelin    - 2135 M Norberg     0-3 tons: 0-4
S6 1246 J Otterström   - 2296 T Brohlin     0-3 tons: 2-3
Bra spel: [640-18][5436-18][285-1][285-18]
     [285-160][2135-113]


omg: 17
RONDO - OASEN 3-6 14-20

D1 1613 M Palmqvist    | 1691 S Nilsson    
D1 1743 N Landelius    | 5365 U Cedeskog    0-3
S1 1613 M Palmqvist    - 1691 S Nilsson     3-0 tons: 3-2
S2 1743 N Landelius    - 5365 U Cedeskog    2-3 tons: 1-2
D2 6749 J Larsson     | 6203 M Lundberg    
D2 1275 S Sjögren     | 1783 A Ling      3-2
S3 6749 J Larsson     - 6203 M Lundberg    0-3 tons: 0-0
S4 1275 S Sjögren     - 1783 A Ling      2-3 tons: 3-2
D3 2166 B Sjögren     | 4982 K Gustafsson   
D3 1793 C Högberg     | 2659 M Gustavsson   1-3
S5 2166 B Sjögren     - 4982 K Gustafsson   3-0 tons: 33-2
S6 1793 C Högberg     - 2659 M Gustavsson   0-3 tons: 2-3


omg: 17
VADER - PINDOS 3-6 11-20

D1 1625 P Gardelin    | 5971 C Norberg    
D1 1733 T Dahlman     | 1269 P Flink      3-1
S1 1625 P Gardelin    - 5971 C Norberg     0-3 tons: 1-4
S2 1733 T Dahlman     - 1269 P Flink      0-3 tons: 2-3
D2 1627 M Nybom      | 1109 J Larsson    
D2 1848 J Krestalica   | 1268 K Högberg     0-3
S3 1627 M Nybom      - 1109 J Larsson     0-3 tons: 1-3
S4 1848 J Krestalica   - 1268 K Högberg     3-1 tons: 3-5
D3 1850 P Widfond     | 1844 M Nilsson    
D3 2153 P Hultberg    | 1970 E Mattsson    3-0
S5 1850 P Widfond     - 1844 M Nilsson     1-3 tons: 3-3
S6 2153 P Hultberg    - 1970 E Mattsson    1-3 tons: 0-1
Bra spel: [1109-17][1268-17][1850-1]


omg: 17
SÅGAR - OLYMP 2-7 13-23

D1 4322 M Kyller     | 2182 P Brofjorden   
D1 2233 A Eklundh     | 545 M Sparruardt   2-3
S1 4322 M Kyller     - 2182 P Brofjorden   2-3 tons: 3-6
S2 2233 A Eklundh     - 545 M Sparruardt   3-1 tons: 2-2
D2 2006 D Milosavljevic  | 1520 A Blomqvist   
D2 6361 J Svedberg    | 6742 T Bussman     3-1
S3 2006 D Milosavljevic  - 1520 A Blomqvist    1-3 tons: 2-4
S4 6361 J Svedberg    - 6742 T Bussman     0-3 tons: 0-3
D3 6044 J Eriksson    | 1502 T Engström    
D3 1083 S Karlsson    | 2347 J Alm       0-3
S5 6044 J Eriksson    - 1502 T Engström    1-3 tons: 1-5
S6 1083 S Karlsson    - 2347 J Alm       1-3 tons: 2-3
Bra spel: [1502-1][2347-1][1502-16][2347-16]


omg: 18
HAGGES - RONDO 9-0 27-6

D1 5436 E Hederstedt   | 1273 E Wallmark    
D1 640 M Johnsson    | 1275 S Sjögren     3-0
S1 5436 E Hederstedt   - 1275 S Sjögren     3-0 tons: 2-2
S2 640 M Johnsson    - 1273 E Wallmark    3-0 tons: 5-0
D2 285 S Andersson    | 1613 M Palmqvist   
D2 2843 W Ekström     | 1743 N Landelius    3-1
S3 285 S Andersson    - 1613 M Palmqvist    3-2 tons: 5-6
S4 2843 W Ekström     - 1743 N Landelius    3-1 tons: 5-1
D3 2135 M Norberg     | 2166 B Sjögren    
D3 2296 T Brohlin     | 1793 C Högberg     3-1
S5 2135 M Norberg     - 1793 C Högberg     3-1 tons: 6-5
S6 2296 T Brohlin     - 2166 B Sjögren     3-0 tons: 6-3
Bra spel: [2843-16][2296-1]


omg: 18
MAMMAS - KAJUT 5-5 20-21

D1 459 T Berndtsson   | 2661 G Karlsson    
D1 2052 J Larsen     | 1246 J Otterström   3-1
S1 459 T Berndtsson   - 2661 G Karlsson    1-3 tons: 2-1
S2 6548 T Nappari     - 1246 J Otterström   3-1 tons: 2-3
D2 1372 B Österholm    | 2655 C Andersson   
D2 1815 B Strömé     | 2773 C Åström     3-2
S3 1372 B Österholm    - 2655 C Andersson    3-0 tons: 4-1
S4 1815 B Strömé     - 2773 C Åström     3-2 tons: 3-1
D3 6548 T Nappari     | 5838 K Hansson    
D3 614 C Lyrén      | 1519 J Gardelin    0-3
S5 2052 J Larsen     - 5838 K Hansson     2-3 tons: 6-6
S6 614 C Lyrén      - 1519 J Gardelin    0-3 tons: 0-1


omg: 18
PINDOS - SÅGAR 7-2 17-14

D1 1269 P Flink      | 1083 S Karlsson    
D1 1268 K Högberg     | 2233 A Eklundh     3-2
S1 1268 K Högberg     - 1083 S Karlsson    3-2 tons: 2-5
S2 1269 P Flink      - 2233 A Eklundh     0-3 tons: 1-3
D2 1844 M Nilsson     | 4322 M Kyller     
D2 1970 E Mattsson    | 2190 H Olsen      2-3
S3 1970 E Mattsson    - 4322 M Kyller     3-2 tons: 4-3
S4 1844 M Nilsson     - 2190 H Olsen      3-0 tons: 2-1
S5 5971 C Norberg     - 6044 J Eriksson    3-2 tons: 4-1
Bra spel: [4322-1]


omg: 18
OASEN - VADER 8-1 24-9

D1  46 T Valtonen    | 1625 P Gardelin    
D1 6203 M Lundberg    | 1627 M Nybom      3-0
S1  46 T Valtonen    - 1625 P Gardelin    3-2 tons: 5-4
S2 6203 M Lundberg    - 1627 M Nybom      3-1 tons: 4-1
D2 4982 K Gustafsson   | 2153 P Hultberg    
D2 5365 U Cedeskog    | 1733 T Dahlman     3-0
S3 4982 K Gustafsson   - 2153 P Hultberg    3-1 tons: 3-3
S4 5365 U Cedeskog    - 1733 T Dahlman     3-0 tons: 2-2
D3 1783 A Ling      | 1384 L Persson    
D3 6202 U Wåle      | 1250 F Nordgren    3-2
S5 6202 U Wåle      - 1384 L Persson     0-3 tons: 2-2
S6 2659 M Gustavsson   - 1250 F Nordgren    3-0 tons: 3-1
Bra spel: [46-18][46-114][6203-1][4982-1]


omg: 18
OLYMP - TROLL 6-3 23-13

D1 2182 P Brofjorden   | 3493 T Andersson   
D1 6513 R Whelander    | 3400 P Fogelqvist   3-2
S1 2182 P Brofjorden   - 3493 T Andersson    3-1 tons: 3-3
S2 6513 R Whelander    - 3400 P Fogelqvist   2-3 tons: 3-1
D2 1520 A Blomqvist    | 2376 A Söderlund   
D2 6742 T Bussman     | 3638 T Kristiansen   3-0
S3 1520 A Blomqvist    - 2376 A Söderlund    3-1 tons: 7-2
S4 6742 T Bussman     - 3638 T Kristiansen   3-0 tons: 1-1
D3 1502 T Engström    | 3891 M Elamari    
D3 2347 J Alm       | 1523 I Holm      2-3
S5 1502 T Engström    - 3891 M Elamari     1-3 tons: 2-4
S6 2347 J Alm       - 1523 I Holm      3-0 tons: 4-2
Bra spel: [3891-1]


omg: 19
KAJUT - DREAM 6-3 23-14

D1 2661 G Karlsson    | 2223 L Cantanius   
D1 2740 L Hansson     | 3889 K Uusimäki    2-3
S1 2661 G Karlsson    - 2223 L Cantanius    3-2 tons: 3-1
S2 2740 L Hansson     - 623 L Sandin     1-3 tons: 1-1
D2 1519 J Gardelin    | 388 P Björk     
D2 5838 K Hansson     | 185 C Nyström     3-0
S3 1519 J Gardelin    - 185 C Nyström     2-3 tons: 3-2
S4 5838 K Hansson     - 388 P Björk      3-0 tons: 3-0
D3 2655 C Andersson    | 3894 J Nyström    
D3 2773 C Åström     | 2817 B Söderström   3-1
S5 2655 C Andersson    - 2817 B Söderström   3-0 tons: 1-1
S6 2773 C Åström     - 3894 J Nyström     3-2 tons: 3-0


omg: 19
RONDO - MAMMAS 6-4 22-16

D1 1613 M Palmqvist    | 2052 J Larsen     
D1 1743 N Landelius    | 459 T Berndtsson   3-0
S1 1613 M Palmqvist    - 2052 J Larsen     1-3 tons: 2-2
S2 1743 N Landelius    - 459 T Berndtsson   3-1 tons: 1-2
D2 6749 J Larsson     | 1372 B Österholm   
D2 1275 S Sjögren     | 1815 B Strömé     1-3
S3 6749 J Larsson     - 1815 B Strömé     3-2 tons: 1-1
S4 1275 S Sjögren     - 1372 B Österholm    0-3 tons: 1-1
D3 2166 B Sjögren     | 6548 T Nappari    
D3 1793 C Högberg     | 614 C Lyrén      3-1
S5 2166 B Sjögren     - 614 C Lyrén      3-0 tons: 2-1
S6 1793 C Högberg     - 6548 T Nappari     2-3 tons: 0-3
Bra spel: [6548-1]


omg: 19
VADER - HAGGES 2-7 9-24

D1 1384 L Persson     | 5436 E Hederstedt   
D1 1850 P Widfond     | 640 M Johnsson    2-3
S1 1384 L Persson     - 5436 E Hederstedt   0-3 tons: 0-2
S2 1850 P Widfond     - 640 M Johnsson    0-3 tons: 3-2
D2 1627 M Nybom      | 285 S Andersson   
D2 1625 P Gardelin    | 2843 W Ekström     0-3
S3 1627 M Nybom      - 285 S Andersson    3-2 tons: 1-5
S4 1625 P Gardelin    - 2843 W Ekström     3-1 tons: 4-6
D3 1733 T Dahlman     | 2296 T Brohlin    
D3 2153 P Hultberg    | 2135 M Norberg     0-3
S5 1733 T Dahlman     - 2135 M Norberg     1-3 tons: 4-4
S6 2153 P Hultberg    - 2296 T Brohlin     0-3 tons: 2-4
Bra spel: [5436-18]


omg: 19
SÅGAR - OASEN 2-7 9-24

D1 4322 M Kyller     | 1783 A Ling      
D1 2190 H Olsen      | 1691 S Nilsson     2-3
S1 4322 M Kyller     - 1783 A Ling      3-1 tons: 2-2
S2 2190 H Olsen      - 1691 S Nilsson     0-3 tons: 0-0
D2 592 N Svensson    | 4982 K Gustafsson   
D2 6044 J Eriksson    | 5365 U Cedeskog    0-3
S3 592 N Svensson    - 4982 K Gustafsson   0-3 tons: 1-1
S4 6044 J Eriksson    - 5365 U Cedeskog    0-3 tons: 1-2
D3 2233 A Eklundh     | 6203 M Lundberg    
D3 6361 J Svedberg    |  46 T Valtonen    0-3
S5 2233 A Eklundh     - 6203 M Lundberg    1-3 tons: 3-5
S6 6361 J Svedberg    -  46 T Valtonen    3-2 tons: 4-6
Bra spel: [2233-1]


omg: 19
OLYMP - PINDOS 3-6 12-19

D1 2182 P Brofjorden   | 1970 E Mattsson    
D1 545 M Sparruardt   | 1109 J Larsson     0-3
S1 2182 P Brofjorden   - 1970 E Mattsson    3-0 tons: 3-2
S2 6513 R Whelander    - 1109 J Larsson     0-3 tons: 0-6
D2 1520 A Blomqvist    | 1844 M Nilsson    
D2 1502 T Engström    | 1606 S Åkesson     0-3
S3 1520 A Blomqvist    - 1844 M Nilsson     0-3 tons: 2-1
S4 1502 T Engström    - 1606 S Åkesson     3-0 tons: 4-0
D3 6742 T Bussman     | 1269 P Flink     
D3 2347 J Alm       | 5971 C Norberg     1-3
S5 6742 T Bussman     - 1269 P Flink      3-1 tons: 3-1
S6 2347 J Alm       - 5971 C Norberg     2-3 tons: 5-4
Bra spel: [1109-18][1109-145]


omg: 20
OASEN - OLYMP 7-2 23-13

D1 1783 A Ling      | 2182 P Brofjorden   
D1 6202 U Wåle      | 6513 R Whelander    3-1
S1 1691 S Nilsson     - 2182 P Brofjorden   3-1 tons: 3-2
S2 6202 U Wåle      - 6513 R Whelander    3-2 tons: 4-4
D2 4982 K Gustafsson   | 1520 A Blomqvist   
D2 5365 U Cedeskog    | 6742 T Bussman     1-3
S3 4982 K Gustafsson   - 1520 A Blomqvist    3-0 tons: 1-1
S4 5365 U Cedeskog    - 6742 T Bussman     3-2 tons: 6-6
D3 6203 M Lundberg    | 1502 T Engström    
D3  46 T Valtonen    | 2347 J Alm       3-1
S5 6203 M Lundberg    - 1502 T Engström    1-3 tons: 8-5
S6  46 T Valtonen    - 2347 J Alm       3-0 tons: 4-3
Bra spel: [6203-18][46-18][6742-18][6742-145]
     [1502-1]


omg: 20
HAGGES - SÅGAR 9-0 0-0omg: 20
MAMMAS - VADER 5-5 23-18

D1 2052 J Larsen     | 1625 P Gardelin    
D1 459 T Berndtsson   | 1733 T Dahlman     3-0
S1 459 T Berndtsson   - 1625 P Gardelin    2-3 tons: 4-2
S2 2052 J Larsen     - 1733 T Dahlman     3-0 tons: 3-1
D2 1372 B Österholm    | 1848 J Krestalica   
D2 1815 B Strömé     | 1627 M Nybom      1-3
S3 1815 B Strömé     - 1848 J Krestalica   2-3 tons: 1-1
S4 1372 B Österholm    - 1627 M Nybom      3-1 tons: 2-0
D3 6548 T Nappari     | 1850 P Widfond    
D3 614 C Lyrén      | 1384 L Persson     3-2
S5 614 C Lyrén      - 1850 P Widfond     2-3 tons: 1-3
S6 6548 T Nappari     - 1384 L Persson     1-3 tons: 4-2


omg: 20
PINDOS - TROLL 6-3 22-14

D1 1268 K Högberg     | 2095 P Thörnberg   
D1 1844 M Nilsson     | 1432 J Andersson    3-2
S1 1268 K Högberg     - 2095 P Thörnberg    3-2 tons: 2-1
S2 1844 M Nilsson     - 1432 J Andersson    3-0 tons: 3-1
D2 1970 E Mattsson    | 3493 T Andersson   
D2 1109 J Larsson     | 2376 A Söderlund    3-0
S3 1970 E Mattsson    - 3493 T Andersson    1-3 tons: 4-2
S4 1109 J Larsson     - 2376 A Söderlund    3-1 tons: 4-2
D3 5971 C Norberg     | 3891 M Elamari    
D3 1269 P Flink      | 1523 I Holm      2-3
S5 5971 C Norberg     - 3891 M Elamari     3-0 tons: 3-3
S6 1269 P Flink      - 1523 I Holm      1-3 tons: 1-7


omg: 20
DREAM - RONDO 5-5 20-19

D1 623 L Sandin     | 1613 M Palmqvist   
D1 2223 L Cantanius    | 1743 N Landelius    0-3
S1 623 L Sandin     - 1613 M Palmqvist    1-3 tons: 1-5
S2 2223 L Cantanius    - 1743 N Landelius    2-3 tons: 1-3
D2 388 P Björk      | 6749 J Larsson    
D2 185 C Nyström     | 1275 S Sjögren     3-0
S3 388 P Björk      - 6749 J Larsson     0-3 tons: 0-0
S4 185 C Nyström     - 1275 S Sjögren     3-2 tons: 2-2
D3 3894 J Nyström     | 2166 B Sjögren    
D3 2817 B Söderström   | 1793 C Högberg     3-0
S5 3894 J Nyström     - 2166 B Sjögren     3-0 tons: 1-3
S6 2817 B Söderström   - 1793 C Högberg     3-2 tons: 4-2


omg: 21
TROLL - KAJUT 8-1 25-8

D1 2095 P Thörnberg    | 2661 G Karlsson    
D1 1432 J Andersson    | 2740 L Hansson     3-0
S1 2095 P Thörnberg    - 2661 G Karlsson    3-2 tons: 2-4
S2 1432 J Andersson    - 2740 L Hansson     1-3 tons: 3-3
D2 2376 A Söderlund    | 2773 C Åström     
D2 3493 T Andersson    | 2655 C Andersson    3-0
S3 3493 T Andersson    - 2773 C Åström     3-0 tons: 3-1
S4 2376 A Söderlund    - 2655 C Andersson    3-1 tons: 2-2
D3 3400 P Fogelqvist   | 1246 J Otterström   
D3 3891 M Elamari     | 1519 J Gardelin    3-1
S5 3400 P Fogelqvist   - 1246 J Otterström   3-1 tons: 0-0
S6 3891 M Elamari     - 1519 J Gardelin    3-0 tons: 4-2


omg: 21
VADER - DREAM 2-7 11-23

D1 1384 L Persson     | 2817 B Söderström   
D1 1850 P Widfond     | 3894 J Nyström     0-3
S1 1384 L Persson     - 3894 J Nyström     1-3 tons: 4-5
S2 1850 P Widfond     - 2817 B Söderström   3-1 tons: 6-5
D2 1733 T Dahlman     | 2223 L Cantanius   
D2 1625 P Gardelin    | 623 L Sandin     3-1
S3 1733 T Dahlman     - 2223 L Cantanius    2-3 tons: 2-1
S4 1625 P Gardelin    - 623 L Sandin     2-3 tons: 2-2
D3 1627 M Nybom      | 388 P Björk     
D3 1848 J Krestalica   | 185 C Nyström     0-3
S5 1627 M Nybom      - 185 C Nyström     0-3 tons: 4-3
S6 1848 J Krestalica   - 388 P Björk      0-3 tons: 3-3
Bra spel: [1850-18]


omg: 21
SÅGAR - MAMMAS 2-7 4-15

S1 2013 R Ångbäck     - 614 C Lyrén      1-3 tons: 3-2
D2 2190 H Olsen      | 2052 J Larsen     
D2 1083 S Karlsson    | 459 T Berndtsson   2-3
S3 2190 H Olsen      - 2052 J Larsen     0-3 tons: 2-6
S4 1083 S Karlsson    - 459 T Berndtsson   1-3 tons: 3-4
S5 6044 J Eriksson    - 6548 T Nappari     0-3 tons: 1-0


omg: 21
OLYMP - HAGGES 5-5 21-22

D1 2182 P Brofjorden   | 285 S Andersson   
D1 1520 A Blomqvist    | 2843 W Ekström     3-0
S1 2182 P Brofjorden   - 2843 W Ekström     1-3 tons: 4-8
S2 1520 A Blomqvist    - 285 S Andersson    1-3 tons: 3-5
D2 6742 T Bussman     | 5436 E Hederstedt   
D2 6513 R Whelander    | 640 M Johnsson    3-2
S3 6742 T Bussman     - 5436 E Hederstedt   3-1 tons: 5-1
S4 6513 R Whelander    - 640 M Johnsson    2-3 tons: 7-7
D3 1502 T Engström    | 2296 T Brohlin    
D3 2347 J Alm       | 2135 M Norberg     3-2
S5 1502 T Engström    - 2135 M Norberg     3-2 tons: 4-5
S6 2347 J Alm       - 2296 T Brohlin     2-3 tons: 5-4
AD 2182 P Brofjorden   | 285 S Andersson   
AD 6742 T Bussman     | 5436 E Hederstedt   0-3
Bra spel: [2347-1][2135-1][2296-14][2135-14]


omg: 21
PINDOS - OASEN 3-6 13-23

D1 1268 K Högberg     | 1691 S Nilsson    
D1 1269 P Flink      | 6202 U Wåle      3-2
S1 1268 K Högberg     - 1691 S Nilsson     1-3 tons: 2-5
S2 1269 P Flink      - 6202 U Wåle      0-3 tons: 1-6
D2 1109 J Larsson     | 4982 K Gustafsson   
D2 1970 E Mattsson    | 5365 U Cedeskog    3-2
S3 1109 J Larsson     - 4982 K Gustafsson   3-1 tons: 5-1
S4 1970 E Mattsson    - 5365 U Cedeskog    1-3 tons: 3-5
D3 1844 M Nilsson     | 6203 M Lundberg    
D3 5971 C Norberg     |  46 T Valtonen    0-3
S5 1844 M Nilsson     - 6203 M Lundberg    2-3 tons: 4-5
S6 5971 C Norberg     -  46 T Valtonen    0-3 tons: 2-4
Bra spel: [6202-17][5365-1][5365-16]


omg: 22
KAJUT - RONDO 7-2 23-18

D1 1246 J Otterström   | 1613 M Palmqvist   
D1 2349 M Andersson    | 1743 N Landelius    3-2
S1 1246 J Otterström   - 1613 M Palmqvist    3-2 tons: 1-2
S2 2349 M Andersson    - 1743 N Landelius    3-1 tons: 4-0
D2 2661 G Karlsson    | 6749 J Larsson    
D2 2655 C Andersson    | 1275 S Sjögren     3-2
S3 2661 G Karlsson    - 6749 J Larsson     3-2 tons: 0-0
S4 2655 C Andersson    - 1275 S Sjögren     3-1 tons: 2-2
D3 1519 J Gardelin    | 2166 B Sjögren    
D3 2773 C Åström     | 1793 C Högberg     3-2
S5 1519 J Gardelin    - 2166 B Sjögren     0-3 tons: 5-3
S6 2773 C Åström     - 1793 C Högberg     2-3 tons: 0-0


omg: 22
HAGGES - PINDOS 7-2 24-13

D1 640 M Johnsson    | 1269 P Flink     
D1 5436 E Hederstedt   | 5971 C Norberg     3-0
S1 5436 E Hederstedt   - 1269 P Flink      3-0 tons: 2-1
S2 640 M Johnsson    - 5971 C Norberg     2-3 tons: 6-1
D2 2055 M Carlström    | 1268 K Högberg    
D2 2135 M Norberg     | 1844 M Nilsson     3-1
S3 2055 M Carlström    - 1268 K Högberg     1-3 tons: 3-3
S4 2135 M Norberg     - 1844 M Nilsson     3-2 tons: 5-5
D3 285 S Andersson    | 1109 J Larsson    
D3 2843 W Ekström     | 1970 E Mattsson    3-1
S5 2843 W Ekström     - 1109 J Larsson     3-1 tons: 5-4
S6 285 S Andersson    - 1970 E Mattsson    3-2 tons: 3-4
Bra spel: [640-1][5971-111][1268-118]


omg: 22
MAMMAS - OLYMP 6-4 23-17

D1 614 C Lyrén      | 545 M Sparruardt   
D1 6548 T Nappari     | 2182 P Brofjorden   3-0
S1 6548 T Nappari     - 545 M Sparruardt   2-3 tons: 2-5
S2 614 C Lyrén      - 2182 P Brofjorden   3-2 tons: 4-3
D2 2052 J Larsen     | 6742 T Bussman    
D2 459 T Berndtsson   | 6513 R Whelander    3-1
S3 2052 J Larsen     - 6742 T Bussman     0-3 tons: 2-5
S4 459 T Berndtsson   - 6513 R Whelander    3-0 tons: 4-2
D3 1815 B Strömé     | 1502 T Engström    
D3 1372 B Österholm    | 2347 J Alm       1-3
S5 1372 B Österholm    - 1502 T Engström    3-2 tons: 3-5
S6 1815 B Strömé     - 2347 J Alm       2-3 tons: 3-3
AD 1815 B Strömé     | 1502 T Engström    
AD 459 T Berndtsson   | 2347 J Alm       3-0
Bra spel: [1815-1]


omg: 22
DREAM - SÅGAR 6-3 22-13

D1 3894 J Nyström     | 6044 J Eriksson    
D1 2817 B Söderström   | 2233 A Eklundh     3-0
S1 2817 B Söderström   - 6044 J Eriksson    3-2 tons: 5-2
S2 3894 J Nyström     - 2233 A Eklundh     3-1 tons: 1-2
D2 185 C Nyström     | 6361 J Svedberg    
D2 388 P Björk      | 444 S Knutsson    3-0
S3 388 P Björk      - 6361 J Svedberg    3-1 tons: 2-2
S4 185 C Nyström     - 444 S Knutsson    3-0 tons: 0-0
D3 623 L Sandin     | 2190 H Olsen     
D3 2223 L Cantanius    | 2006 D Milosavljevic  1-3
S5 2223 L Cantanius    - 2190 H Olsen      2-3 tons: 1-0
S6 623 L Sandin     - 2006 D Milosavljevic  1-3 tons: 1-3


omg: 22
OASEN - TROLL 7-2 24-11

D1 1691 S Nilsson     | 3493 T Andersson   
D1 6202 U Wåle      | 2376 A Söderlund    3-1
S1 1691 S Nilsson     - 3493 T Andersson    3-0 tons: 3-2
S2 6202 U Wåle      - 2376 A Söderlund    3-0 tons: 2-0
D2 4982 K Gustafsson   | 2095 P Thörnberg   
D2 5365 U Cedeskog    | 1432 J Andersson    3-1
S3 4982 K Gustafsson   - 2095 P Thörnberg    3-0 tons: 3-0
S4 5365 U Cedeskog    - 1523 I Holm      3-1 tons: 2-3
D3 6203 M Lundberg    | 3891 M Elamari    
D3  46 T Valtonen    | 3400 P Fogelqvist   3-2
S5 6203 M Lundberg    - 3891 M Elamari     1-3 tons: 7-8
S6  46 T Valtonen    - 3400 P Fogelqvist   2-3 tons: 7-6
Bra spel: [1691-1][3891-15]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  110
Spelade singlar :  644
Spelade dubblar :  320
Avgörande dubblar:  32
Spelade set   : 4046
Summa tons    : 3620
Antal bra spel  :  152