Matchdetaljer i serie: 4B

Serieansvarig:  Uppdaterad: 04/18/00

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
SPDC - PLUPP 5-5 21-17

D1 937 T Säldefjord   | 1284 M Dysting    
D1 5170 L Lindkvist    | 727 J Zwierzak    2-3
S1 937 T Säldefjord   - 1284 M Dysting     3-0 tons: 4-1
S2 5170 L Lindkvist    - 727 J Zwierzak    0-3 tons: 2-1
D2 3526 T Neimark     | 416 P Malmsten    
D2 1090 P Winberg     | 613 V Forselius    3-0
S3 3526 T Neimark     - 416 P Malmsten    2-3 tons: 5-3
S4 1090 P Winberg     - 613 V Forselius    3-0 tons: 2-1
D3 1088 R Åkesson     | 1286 H Pedersen    
D3 1724 E Bäckström    | 1195 G Robler     1-3
S5 1088 R Åkesson     - 1286 H Pedersen    1-3 tons: 1-6
S6 1724 E Bäckström    - 1195 G Robler     3-0 tons: 1-4
AD 1090 P Winberg     | 1195 G Robler     
AD  0 G Robler     | 1286 H Pedersen    3-2
Bra spel: [937-16]


omg: 1
ALI - BRO 5-5 19-17

D1 920 P Derenholm    | 6387 H Vähämäki    
D1  96 T Klöfkorn    | 2464 T Vesterberg   1-3
S1 5128 S Odén      - 6387 H Vähämäki    1-3 tons: 4-3
S2 5425 J Ginzt      - 2464 T Vesterberg   3-1 tons: 2-1
D2  94 L Andersson    | 2358 C Eriksson    
D2 284 M Kroon      | 903 M Karlsson    2-3
S3 920 P Derenholm    - 2358 C Eriksson    3-1 tons: 0-0
S4  94 L Andersson    - 903 M Karlsson    3-0 tons: 5-0
D3 5425 J Ginzt      | 858 T Kokkonen    
D3 5128 S Odén      | 896 P Virtanen    3-0
S5 284 M Kroon      - 896 P Virtanen    3-0 tons: 0-0
S6  96 T Klöfkorn    - 858 T Kokkonen    0-3 tons: 2-1
AD 5128 S Odén      | 858 T Kokkonen    
AD  94 L Andersson    | 6387 H Vähämäki    0-3
Bra spel: [5128-1][858-1]


omg: 1
OSLAG - DOGS 4-6 13-22

D1 1942 A Näsman     | 6188 J Forsén     
D1 860 E Larsson     | 387 T Siljamäki    0-3
S1 2599 G Gillver     - 6188 J Forsén     0-3 tons: 1-3
S2 870 E Ljungquist   - 387 T Siljamäki    3-1 tons: 5-2
D2 2599 G Gillver     | 314 C Eriksson    
D2 870 E Ljungquist   | 391 S Edrén      3-0
S3 1942 A Näsman     - 314 C Eriksson    0-3 tons: 1-0
S4 590 A Ekström     - 391 S Edrén      3-1 tons: 1-2
D3 590 A Ekström     | 719 P Brose     
D3 709 R Torgrip     | 5696 A Lindholm    0-3
S5 860 E Larsson     - 719 P Brose      0-3 tons: 4-2
S6 709 R Torgrip     - 5696 A Lindholm    3-2 tons: 6-3
AD 709 R Torgrip     | 6188 J Forsén     
AD 590 A Ekström     | 719 P Brose      1-3


omg: 1
MAD - GRÄNS 6-3 10-11

D1 1541 M Pettersson   | 954 L Sandberg    
D1 4301 M Bergman     | 2704 A Selvin     0-3
S1 1541 M Pettersson   - 954 L Sandberg    1-3 tons: 2-4
S2 4301 M Bergman     - 2704 A Selvin     0-3 tons: 1-1
D2 1717 M Andersson    | 865 L Linde     
D2 857 A Ericsson    | 1434 T Lundberg    3-2
S3 1539 P Pihlajamäki   - 865 L Linde      3-0 tons: 2-1
S4 857 A Ericsson    - 1434 T Lundberg    3-0 tons: 1-1


omg: 1
SHBDC - LÄRKAN 3-6 16-20

D1 237 P Skånberg    | 335 G Johansson   
D1 1407 K Kyrönlahti   | 1044 J Orést      3-0
S1 237 P Skånberg    - 335 G Johansson    3-1 tons: 4-3
S2 1891 M Karlsson    - 254 A Islam      1-3 tons: 2-8
D2 1891 M Karlsson    | 2833 A Sääf      
D2 1711 S Persson     | 2267 L Elf       3-1
S3 1407 K Kyrönlahti   - 292 M Fredriksson   2-3 tons: 2-4
S4 1711 S Persson     - 2267 L Elf       1-3 tons: 4-5
D3 677 N Pelka      | 6319 S Schön     
D3 1888 L Ekeling     | 828 D Brookman    1-3
S5 1888 L Ekeling     - 6319 S Schön      1-3 tons: 0-6
S6 677 N Pelka      - 828 D Brookman    1-3 tons: 4-0
Bra spel: [254-118]


omg: 1
PICAS - HIGHL 2-7 11-22

D1 2690 E Nordqvist    | 6310 R Brambeck    
D1 688 M Ågren      | 363 M Jägerbert    0-3
S1 2716 J Haanperä    - 6310 R Brambeck    2-3 tons: 2-8
S2 2690 E Nordqvist    - 363 M Jägerbert    0-3 tons: 1-1
D2 900 A Hultman     | 278 M Nordkvist   
D2 564 M Nilsson     | 736 S Nordkvist    1-3
S3 688 M Ågren      - 278 M Nordkvist    0-3 tons: 0-1
S4 2717 M Björk      - 736 S Nordkvist    2-3 tons: 2-5
D3 2587 A Paunovic    | 741 K Gustafsson   
D3 2717 M Björk      | 366 J Heidenberg   0-3
S5 564 M Nilsson     - 741 K Gustafsson   3-0 tons: 1-1
S6 2587 A Paunovic    - 366 J Heidenberg   3-1 tons: 2-0


omg: 2
PLUPP - PICAS 6-3 24-16

D1 416 P Malmsten    | 900 A Hultman    
D1 1237 A Mårtensson   | 2690 E Nordqvist    3-0
S1 416 P Malmsten    - 2690 E Nordqvist    3-1 tons: 3-0
S2 1237 A Mårtensson   - 900 A Hultman     3-1 tons: 1-0
D2 1284 M Dysting     | 688 M Ågren     
D2 727 J Zwierzak    | 2587 A Paunovic    3-2
S3 1284 M Dysting     - 564 M Nilsson     2-3 tons: 2-1
S4 727 J Zwierzak    - 2717 M Björk      2-3 tons: 0-2
D3 1286 H Pedersen    | 2716 J Haanperä    
D3 1195 G Robler     | 564 M Nilsson     2-3
S5 1286 H Pedersen    - 2716 J Haanperä    3-2 tons: 5-1
S6 1195 G Robler     - 2587 A Paunovic    3-1 tons: 4-0


omg: 2
LÄRKAN - SPDC 7-2 25-13

D1 335 G Johansson    | 5170 L Lindkvist   
D1 1044 J Orést      | 1097 A Bergström    3-2
S1 335 G Johansson    - 5170 L Lindkvist    2-3 tons: 2-4
S2 292 M Fredriksson   - 1097 A Bergström    2-3 tons: 3-3
D2 828 D Brookman    | 486 C Brandt     
D2 2833 A Sääf      | 1724 E Bäckström    3-2
S3 828 D Brookman    - 486 C Brandt     3-0 tons: 0-0
S4 2267 L Elf       - 1724 E Bäckström    3-1 tons: 3-2
D3 2267 L Elf       | 1088 R Åkesson    
D3 6319 S Schön      | 937 T Säldefjord   3-2
S5 6319 S Schön      - 1088 R Åkesson     3-0 tons: 3-2
S6 254 A Islam      - 937 T Säldefjord   3-0 tons: 2-2


omg: 2
GRÄNS - SHBDC 3-6 12-13

D1 2704 A Selvin     | 237 P Skånberg    
D1 671 A Wester     | 1407 K Kyrönlahti   0-3
S1 2704 A Selvin     - 237 P Skånberg    2-3 tons: 4-4
S2 671 A Wester     - 1407 K Kyrönlahti   3-0 tons: 1-1
D2 1108 F Wahlsten    | 2085 B Pellas     
D2 1434 T Lundberg    | 705 P Ericsson    1-3
S3 1434 T Lundberg    - 2085 B Pellas     0-3 tons: 0-2
S4 1108 F Wahlsten    - 705 P Ericsson    3-1 tons: 2-2
S6 865 L Linde      - 1888 L Ekeling     3-0 tons: 2-1


omg: 2
DOGS - MAD 5-5 15-10

D1 6188 J Forsén     | 857 A Ericsson    
D1 391 S Edrén      | 1159 K Häggblom    0-3
S1 6188 J Forsén     - 4301 M Bergman     3-0 tons: 3-1
S2 391 S Edrén      - 1165 M Petäjistö    0-3 tons: 0-0
D2 719 P Brose      | 1717 M Andersson   
D2 314 C Eriksson    | 986 J Lundblad    3-1
S3 719 P Brose      - 1159 K Häggblom    3-0 tons: 2-0
S4 314 C Eriksson    - 857 A Ericsson    0-3 tons: 0-3
S5 5696 A Lindholm    - 1717 M Andersson    3-0 tons: 2-1
AD 719 P Brose      | 857 A Ericsson    
AD 6188 J Forsén     | 1165 M Petäjistö    3-0


omg: 2
BRO - OSLAG 5-5 22-19

D1 6387 H Vähämäki    | 870 E Ljungquist   
D1 121 M Karjalainen   | 590 A Ekström     1-3
S1 896 P Virtanen    - 860 E Larsson     1-3 tons: 0-0
S2 6387 H Vähämäki    - 709 R Torgrip     2-3 tons: 4-4
D2 2358 C Eriksson    | 1942 A Näsman     
D2 903 M Karlsson    | 709 R Torgrip     1-3
S3 903 M Karlsson    - 2676 S Ringbom     2-3 tons: 2-1
S4 121 M Karjalainen   - 870 E Ljungquist   3-2 tons: 0-1
D3 858 T Kokkonen    | 860 E Larsson    
D3 1547 D Järvinen    | 2676 S Ringbom     3-0
S5 858 T Kokkonen    - 590 A Ekström     3-0 tons: 3-2
S6 1547 D Järvinen    - 1942 A Näsman     3-0 tons: 3-2
AD 1547 D Järvinen    | 860 E Larsson    
AD 858 T Kokkonen    | 709 R Torgrip     3-2


omg: 2
HIGHL - ALI 7-2 22-13

D1 6310 R Brambeck    | 920 P Derenholm   
D1 736 S Nordkvist    |  96 T Klöfkorn    3-2
S1 6310 R Brambeck    - 5128 S Odén      3-0 tons: 3-3
S2 366 J Heidenberg   -  96 T Klöfkorn    3-1 tons: 2-1
D2 278 M Nordkvist    |  94 L Andersson   
D2 1127 U Blomqvist    | 284 M Kroon      3-0
S3 278 M Nordkvist    - 284 M Kroon      3-0 tons: 2-0
S4 741 K Gustafsson   - 920 P Derenholm    3-2 tons: 0-2
D3 366 J Heidenberg   | 5128 S Odén      
D3 741 K Gustafsson   | 5425 J Ginzt      3-2
S5 1127 U Blomqvist    -  94 L Andersson    0-3 tons: 2-1
S6 363 M Jägerbert    - 5425 J Ginzt      1-3 tons: 1-2
Bra spel: [6310-17]


omg: 3
OSLAG - HIGHL 2-7 13-24

D1 2599 G Gillver     | 741 K Gustafsson   
D1 870 E Ljungquist   | 1127 U Blomqvist    3-1
S1 2599 G Gillver     - 741 K Gustafsson   0-3 tons: 1-1
S2 590 A Ekström     - 1127 U Blomqvist    1-3 tons: 1-2
D2 1695 L Engström    | 6310 R Brambeck    
D2 860 E Larsson     | 736 S Nordkvist    3-2
S3 2676 S Ringbom     - 6310 R Brambeck    1-3 tons: 1-6
S4 860 E Larsson     - 736 S Nordkvist    1-3 tons: 1-1
D3 2676 S Ringbom     | 363 M Jägerbert   
D3 590 A Ekström     | 278 M Nordkvist    1-3
S5 1695 L Engström    - 363 M Jägerbert    1-3 tons: 0-1
S6 870 E Ljungquist   - 278 M Nordkvist    2-3 tons: 4-1


omg: 3
MAD - BRO 1-8 8-25

D1 1717 M Andersson    | 121 M Karjalainen  
D1 986 J Lundblad    | 2464 T Vesterberg   2-3
S1 1165 M Petäjistö    - 121 M Karjalainen   0-3 tons: 0-1
S2 1570 V Pettersson   - 2464 T Vesterberg   1-3 tons: 1-2
D2 857 A Ericsson    | 6387 H Vähämäki    
D2 1159 K Häggblom    | 903 M Karlsson    1-3
S3 1717 M Andersson    - 6387 H Vähämäki    0-3 tons: 0-0
S4 857 A Ericsson    - 903 M Karlsson    3-1 tons: 2-1
D3 1570 V Pettersson   | 1547 D Järvinen    
D3 1165 M Petäjistö    | 858 T Kokkonen    0-3
S5 986 J Lundblad    - 1547 D Järvinen    1-3 tons: 1-1
S6 1159 K Häggblom    - 858 T Kokkonen    0-3 tons: 0-1
Bra spel: [1547-1]


omg: 3
SHBDC - DOGS 5-5 20-18

D1 1711 S Persson     | 6188 J Forsén     
D1 1891 M Karlsson    | 5696 A Lindholm    3-0
S1 1891 M Karlsson    - 1757 M Brzuchacz    3-0 tons: 3-1
S2 1711 S Persson     - 391 S Edrén      3-0 tons: 0-0
D2 705 P Ericsson    | 1757 M Brzuchacz   
D2 697 A Skånberg    | 391 S Edrén      0-3
S3 2085 B Pellas     - 5696 A Lindholm    3-2 tons: 4-3
S4 705 P Ericsson    - 6188 J Forsén     1-3 tons: 1-5
D3 237 P Skånberg    | 719 P Brose     
D3 1407 K Kyrönlahti   | 314 C Eriksson    1-3
S5 697 A Skånberg    - 314 C Eriksson    3-1 tons: 2-3
S6 237 P Skånberg    - 719 P Brose      1-3 tons: 1-2
AD 1891 M Karlsson    | 719 P Brose     
AD 1711 S Persson     | 6188 J Forsén     2-3


omg: 3
PICAS - ALI 3-6 11-22

D1 564 M Nilsson     | 5425 J Ginzt     
D1 688 M Ågren      |  94 L Andersson    0-3
S1 2690 E Nordqvist    - 284 M Kroon      3-2 tons: 1-1
S2 688 M Ågren      -  96 T Klöfkorn    0-3 tons: 0-2
D2 2587 A Paunovic    | 5128 S Odén      
D2 6303 A Karlsson    | 284 M Kroon      3-1
S3 6303 A Karlsson    - 5128 S Odén      1-3 tons: 1-2
S4 564 M Nilsson     - 5425 J Ginzt      0-3 tons: 1-2
D3 2717 M Björk      | 920 P Derenholm   
D3 2690 E Nordqvist    |  96 T Klöfkorn    3-1
S5 2717 M Björk      - 920 P Derenholm    1-3 tons: 1-2
S6 2587 A Paunovic    -  94 L Andersson    0-3 tons: 2-2
Bra spel: [5425-1]


omg: 3
SPDC - GRÄNS 7-2 24-14

D1 3526 T Neimark     | 2704 A Selvin     
D1 1088 R Åkesson     | 1108 F Wahlsten    3-1
S1 3526 T Neimark     - 6198 O Lindqvist    2-3 tons: 3-3
S2 1088 R Åkesson     - 1434 T Lundberg    3-1 tons: 0-0
D2 1724 E Bäckström    | 5271 M Fröjd     
D2 937 T Säldefjord   | 671 A Wester     1-3
S3 1724 E Bäckström    - 1108 F Wahlsten    3-0 tons: 1-2
S4 937 T Säldefjord   - 2704 A Selvin     3-1 tons: 1-0
D3 1097 A Bergström    | 6198 O Lindqvist   
D3 1090 P Winberg     | 865 L Linde      3-1
S5 1097 A Bergström    - 5271 M Fröjd      3-2 tons: 4-3
S6 1090 P Winberg     - 671 A Wester     3-2 tons: 6-0


omg: 3
PLUPP - LÄRKAN 4-6 17-24

D1 1195 G Robler     | 1044 J Orést     
D1 1286 H Pedersen    | 254 A Islam      3-1
S1 613 V Forselius    - 292 M Fredriksson   2-3 tons: 0-1
S2 416 P Malmsten    - 254 A Islam      0-3 tons: 2-0
D2 1284 M Dysting     | 828 D Brookman    
D2 416 P Malmsten    | 2833 A Sääf      3-2
S3 1284 M Dysting     - 828 D Brookman    3-2 tons: 4-0
S4 1286 H Pedersen    - 2267 L Elf       1-3 tons: 1-2
D3 1237 A Mårtensson   | 2267 L Elf      
D3 613 V Forselius    | 6319 S Schön      0-3
S5 1195 G Robler     - 335 G Johansson    3-1 tons: 2-3
S6 1237 A Mårtensson   - 6319 S Schön      1-3 tons: 1-2
AD 1195 G Robler     |  0 G Robler     
AD 416 P Malmsten    |  0 P Malmsten    1-3


omg: 4
LÄRKAN - PICAS 6-4 20-18

D1 335 G Johansson    | 2717 M Björk     
D1 1044 J Orést      | 2716 J Haanperä    1-3
S1 335 G Johansson    - 2716 J Haanperä    0-3 tons: 2-3
S2 2267 L Elf       - 2690 E Nordqvist    3-0 tons: 3-0
D2 2267 L Elf       | 2690 E Nordqvist   
D2 6319 S Schön      | 2587 A Paunovic    3-0
S3 292 M Fredriksson   - 2717 M Björk      3-2 tons: 5-1
S4 6319 S Schön      - 1484 B Olsén      3-2 tons: 5-3
D3 254 A Islam      | 564 M Nilsson    
D3 2833 A Sääf      | 1484 B Olsén      1-3
S5 828 D Brookman    - 2587 A Paunovic    0-3 tons: 3-1
S6 254 A Islam      - 564 M Nilsson     3-2 tons: 5-3
AD 2267 L Elf       | 564 M Nilsson    
AD 254 A Islam      | 2717 M Björk      3-0


omg: 4
GRÄNS - PLUPP 6-4 22-20

D1 2704 A Selvin     | 1284 M Dysting    
D1 485 M Alén      | 727 J Zwierzak    3-1
S1 1108 F Wahlsten    - 1237 A Mårtensson   0-3 tons: 1-2
S2 1434 T Lundberg    - 727 J Zwierzak    1-3 tons: 0-2
D2 1108 F Wahlsten    | 1237 A Mårtensson   
D2 1434 T Lundberg    | 416 P Malmsten    1-3
S3 485 M Alén      - 1284 M Dysting     3-1 tons: 4-2
S4 671 A Wester     - 416 P Malmsten    2-3 tons: 1-6
D3 671 A Wester     | 1286 H Pedersen    
D3 5271 M Fröjd      | 1195 G Robler     3-1
S5 2704 A Selvin     - 1195 G Robler     3-2 tons: 3-2
S6 5271 M Fröjd      - 1286 H Pedersen    3-1 tons: 4-2
AD 485 M Alén      | 1286 H Pedersen    
AD 5271 M Fröjd      | 1195 G Robler     3-2
Bra spel: [2704-118]


omg: 4
DOGS - SPDC 6-3 21-14

D1 6188 J Forsén     | 937 T Säldefjord   
D1 387 T Siljamäki    | 2030 N Eriksson    1-3
S1 6188 J Forsén     - 3526 T Neimark     3-0 tons: 1-4
S2 387 T Siljamäki    - 5170 L Lindkvist    2-3 tons: 1-1
D2 1757 M Brzuchacz    | 3526 T Neimark    
D2 391 S Edrén      | 1724 E Bäckström    3-0
S3 314 C Eriksson    - 937 T Säldefjord   0-3 tons: 0-3
S4 1757 M Brzuchacz    - 2030 N Eriksson    3-2 tons: 1-3
D3 719 P Brose      | 486 C Brandt     
D3 5696 A Lindholm    | 2460 S Fabricius    3-0
S5 719 P Brose      - 486 C Brandt     3-1 tons: 6-3
S6 5696 A Lindholm    - 2460 S Fabricius    3-2 tons: 2-2


omg: 4
BRO - SHBDC 6-3 21-11

D1 121 M Karjalainen   | 2085 B Pellas     
D1 896 P Virtanen    | 705 P Ericsson    0-3
S1 6387 H Vähämäki    - 2085 B Pellas     3-0 tons: 1-0
S2 121 M Karjalainen   - 705 P Ericsson    3-1 tons: 1-3
D2 6387 H Vähämäki    | 1888 L Ekeling    
D2 903 M Karlsson    | 2578 A Dolietis    3-0
S3 903 M Karlsson    - 1888 L Ekeling     3-0 tons: 1-3
S4 896 P Virtanen    - 2578 A Dolietis    1-3 tons: 2-3
D3 858 T Kokkonen    | 237 P Skånberg    
D3 1547 D Järvinen    | 697 A Skånberg    3-1
S5 858 T Kokkonen    - 697 A Skånberg    3-0 tons: 2-0
S6 1547 D Järvinen    - 237 P Skånberg    2-3 tons: 1-4


omg: 4
HIGHL - MAD 8-1 24-10

D1 278 M Nordkvist    | 857 A Ericsson    
D1 6310 R Brambeck    | 4301 M Bergman     3-1
S1 6310 R Brambeck    - 1165 M Petäjistö    3-0 tons: 2-1
S2 278 M Nordkvist    - 986 J Lundblad    3-1 tons: 4-1
D2 736 S Nordkvist    | 1165 M Petäjistö   
D2 363 M Jägerbert    | 1159 K Häggblom    3-2
S3 1127 U Blomqvist    - 1159 K Häggblom    3-1 tons: 2-0
S4 736 S Nordkvist    - 857 A Ericsson    0-3 tons: 0-1
D3 741 K Gustafsson   | 986 J Lundblad    
D3 1127 U Blomqvist    | 1717 M Andersson    3-1
S5 366 J Heidenberg   - 4301 M Bergman     3-0 tons: 3-0
S6 741 K Gustafsson   - 1717 M Andersson    3-1 tons: 2-0


omg: 4
ALI - OSLAG 7-2 24-11

D1 920 P Derenholm    | 860 E Larsson    
D1 5128 S Odén      | 590 A Ekström     3-2
S1  96 T Klöfkorn    - 870 E Ljungquist   3-0 tons: 3-3
S2 1795 B Lif       - 1942 A Näsman     3-1 tons: 3-0
D2  96 T Klöfkorn    | 870 E Ljungquist   
D2 5425 J Ginzt      | 2676 S Ringbom     3-0
S3 5128 S Odén      - 590 A Ekström     3-0 tons: 1-1
S4 5425 J Ginzt      - 709 R Torgrip     2-3 tons: 3-0
D3 284 M Kroon      | 1942 A Näsman     
D3 1795 B Lif       | 709 R Torgrip     1-3
S5 920 P Derenholm    - 2676 S Ringbom     3-1 tons: 0-0
S6  94 L Andersson    - 860 E Larsson     3-1 tons: 2-1
Bra spel: [590-1]


omg: 5
SPDC - BRO 7-2 23-13

D1 1724 E Bäckström    | 6387 H Vähämäki    
D1 937 T Säldefjord   | 2358 C Eriksson    3-1
S1 1724 E Bäckström    - 6387 H Vähämäki    0-3 tons: 1-0
S2 937 T Säldefjord   - 2358 C Eriksson    3-0 tons: 3-0
D2 1088 R Åkesson     | 896 P Virtanen    
D2 5170 L Lindkvist    | 121 M Karjalainen   3-0
S3 1088 R Åkesson     - 121 M Karjalainen   3-2 tons: 0-1
S4 1090 P Winberg     - 896 P Virtanen    3-0 tons: 3-2
D3 1090 P Winberg     | 858 T Kokkonen    
D3 1097 A Bergström    | 1547 D Järvinen    3-2
S5 5170 L Lindkvist    - 1547 D Järvinen    2-3 tons: 2-2
S6 1097 A Bergström    - 858 T Kokkonen    3-2 tons: 5-3
Bra spel: [858-1]


omg: 5
PLUPP - DOGS 3-6 12-23

D1 1237 A Mårtensson   | 6188 J Forsén     
D1 727 J Zwierzak    | 387 T Siljamäki    0-3
S1 613 V Forselius    - 6188 J Forsén     1-3 tons: 2-4
S2 727 J Zwierzak    - 387 T Siljamäki    1-3 tons: 1-2
D2 1284 M Dysting     | 1757 M Brzuchacz   
D2 613 V Forselius    | 314 C Eriksson    0-3
S3 1284 M Dysting     - 1757 M Brzuchacz    0-3 tons: 0-2
S4 416 P Malmsten    - 391 S Edrén      3-1 tons: 1-0
D3 1286 H Pedersen    | 719 P Brose     
D3 416 P Malmsten    | 5696 A Lindholm    1-3
S5 1286 H Pedersen    - 719 P Brose      3-2 tons: 5-4
S6 1237 A Mårtensson   - 5696 A Lindholm    3-2 tons: 6-2


omg: 5
LÄRKAN - GRÄNS 6-3 12-12

D1 828 D Brookman    | 6198 O Lindqvist   
D1 335 G Johansson    | 2704 A Selvin     0-3
S1 254 A Islam      - 2704 A Selvin     3-0 tons: 1-0
S2 2267 L Elf       - 6198 O Lindqvist    1-3 tons: 3-3
D2 2267 L Elf       | 1108 F Wahlsten    
D2 6319 S Schön      | 1434 T Lundberg    3-2
S3 828 D Brookman    - 1108 F Wahlsten    2-3 tons: 2-1
S4 282 S Lynch      - 1434 T Lundberg    3-1 tons: 0-3
Bra spel: [1434-1]


omg: 5
MAD - ALI 2-7 10-21

D1 1159 K Häggblom    | 920 P Derenholm   
D1 1165 M Petäjistö    | 5128 S Odén      0-3
S1 1717 M Andersson    -  96 T Klöfkorn    0-3 tons: 2-3
S2 1826 M Högberg     - 5128 S Odén      2-3 tons: 5-6
D2 1717 M Andersson    |  96 T Klöfkorn    
D2 4301 M Bergman     | 5425 J Ginzt      0-3
S3 1159 K Häggblom    - 5425 J Ginzt      0-3 tons: 1-0
S4 857 A Ericsson    - 284 M Kroon      3-0 tons: 3-0
D3 857 A Ericsson    | 284 M Kroon     
D3 1826 M Högberg     |  94 L Andersson    3-0
S5 4301 M Bergman     - 920 P Derenholm    1-3 tons: 1-2
S6 1165 M Petäjistö    -  94 L Andersson    1-3 tons: 0-3
Bra spel: [94-17]


omg: 5
SHBDC - HIGHL 5-5 18-17

D1 237 P Skånberg    | 6310 R Brambeck    
D1 1891 M Karlsson    | 741 K Gustafsson   3-1
S1 237 P Skånberg    - 6310 R Brambeck    1-3 tons: 5-7
S2 697 A Skånberg    - 741 K Gustafsson   3-0 tons: 2-1
D2 2085 B Pellas     | 278 M Nordkvist   
D2 1407 K Kyrönlahti   | 363 M Jägerbert    0-3
S3 1891 M Karlsson    - 278 M Nordkvist    0-3 tons: 3-2
S4 705 P Ericsson    - 363 M Jägerbert    3-1 tons: 1-0
D3 697 A Skånberg    | 736 S Nordkvist   
D3 1888 L Ekeling     | 1127 U Blomqvist    2-3
S5 2085 B Pellas     - 736 S Nordkvist    3-0 tons: 2-1
S6 1407 K Kyrönlahti   - 1127 U Blomqvist    3-0 tons: 1-0
AD 1891 M Karlsson    | 6310 R Brambeck    
AD 2085 B Pellas     | 278 M Nordkvist    0-3


omg: 5
PICAS - OSLAG 0-9 7-27

D1 2717 M Björk      | 1942 A Näsman     
D1 2690 E Nordqvist    | 709 R Torgrip     1-3
S1 900 A Hultman     - 1942 A Näsman     0-3 tons: 0-2
S2 2690 E Nordqvist    - 2676 S Ringbom     1-3 tons: 0-2
D2 1449 A Östlund     | 860 E Larsson    
D2 900 A Hultman     | 2676 S Ringbom     1-3
S3 1449 A Östlund     - 709 R Torgrip     0-3 tons: 0-2
S4 688 M Ågren      - 860 E Larsson     2-3 tons: 0-2
D3 688 M Ågren      | 2599 G Gillver    
D3 2587 A Paunovic    | 870 E Ljungquist   1-3
S5 2717 M Björk      - 2599 G Gillver     1-3 tons: 0-0
S6 2587 A Paunovic    - 870 E Ljungquist   0-3 tons: 0-2


omg: 6
GRÄNS - PICAS 7-2 21-10

D1 6198 O Lindqvist    | 2690 E Nordqvist   
D1 2704 A Selvin     | 564 M Nilsson     3-1
S1 6198 O Lindqvist    - 2690 E Nordqvist    3-0 tons: 4-0
S2 2704 A Selvin     - 900 A Hultman     3-0 tons: 1-1
D2 1108 F Wahlsten    | 1484 B Olsén     
D2 954 L Sandberg    | 900 A Hultman     3-1
S3 1108 F Wahlsten    - 688 M Ågren      3-0 tons: 0-0
S4 954 L Sandberg    - 1484 B Olsén      0-3 tons: 1-4
D3 865 L Linde      | 688 M Ågren     
D3 1434 T Lundberg    | 6709 S Rase      3-0
S5 865 L Linde      - 564 M Nilsson     3-2 tons: 0-1
S6 1434 T Lundberg    - 6709 S Rase      0-3 tons: 0-1


omg: 6
DOGS - LÄRKAN 5-5 19-19

D1 6188 J Forsén     | 828 D Brookman    
D1 387 T Siljamäki    | 2833 A Sääf      3-1
S1 6188 J Forsén     - 2267 L Elf       3-2 tons: 4-7
S2 387 T Siljamäki    - 6319 S Schön      1-3 tons: 0-5
D2 1757 M Brzuchacz    | 254 A Islam     
D2 391 S Edrén      | 1044 J Orést      3-1
S3 314 C Eriksson    - 335 G Johansson    0-3 tons: 0-1
S4 1757 M Brzuchacz    - 292 M Fredriksson   1-3 tons: 1-1
D3 719 P Brose      | 2267 L Elf      
D3 5696 A Lindholm    | 6319 S Schön      2-3
S5 719 P Brose      - 828 D Brookman    3-0 tons: 2-0
S6 5696 A Lindholm    - 254 A Islam      3-0 tons: 4-3
AD 6188 J Forsén     | 335 G Johansson   
AD 5696 A Lindholm    | 254 A Islam      0-3


omg: 6
BRO - PLUPP 5-5 19-20

D1 121 M Karjalainen   | 1284 M Dysting    
D1 896 P Virtanen    | 416 P Malmsten    1-3
S1 6387 H Vähämäki    - 1284 M Dysting     3-1 tons: 2-1
S2 896 P Virtanen    - 1237 A Mårtensson   0-3 tons: 0-1
D2 6387 H Vähämäki    | 1237 A Mårtensson   
D2 903 M Karlsson    | 1286 H Pedersen    3-1
S3 121 M Karjalainen   - 416 P Malmsten    1-3 tons: 2-1
S4 903 M Karlsson    - 1286 H Pedersen    0-3 tons: 4-2
D3 858 T Kokkonen    | 613 V Forselius   
D3 1547 D Järvinen    | 727 J Zwierzak    3-1
S5 1547 D Järvinen    - 613 V Forselius    3-2 tons: 2-1
S6 858 T Kokkonen    - 727 J Zwierzak    3-0 tons: 8-0
AD 1547 D Järvinen    | 1286 H Pedersen    
AD 858 T Kokkonen    | 416 P Malmsten    2-3


omg: 6
HIGHL - SPDC 1-8 7-25

D1 366 J Heidenberg   | 937 T Säldefjord   
D1 736 S Nordkvist    | 1724 E Bäckström    1-3
S1 366 J Heidenberg   - 937 T Säldefjord   0-3 tons: 2-2
S2 736 S Nordkvist    - 1724 E Bäckström    2-3 tons: 0-1
D2 278 M Nordkvist    | 3526 T Neimark    
D2 1127 U Blomqvist    | 1088 R Åkesson     3-1
S3 278 M Nordkvist    - 3526 T Neimark     1-3 tons: 3-2
S4 1127 U Blomqvist    - 1088 R Åkesson     0-3 tons: 0-2
D3 741 K Gustafsson   | 1090 P Winberg    
D3 363 M Jägerbert    | 1097 A Bergström    0-3
S5 741 K Gustafsson   - 1090 P Winberg     0-3 tons: 0-2
S6 363 M Jägerbert    - 1097 A Bergström    0-3 tons: 1-0


omg: 6
ALI - SHBDC 5-5 18-21

D1 5128 S Odén      | 1407 K Kyrönlahti   
D1 284 M Kroon      | 1888 L Ekeling     3-1
S1 1759 S Eker      - 1407 K Kyrönlahti   3-1 tons: 1-1
S2 5128 S Odén      - 1888 L Ekeling     3-2 tons: 2-0
D2  96 T Klöfkorn    | 237 P Skånberg    
D2 5425 J Ginzt      | 1891 M Karlsson    1-3
S3  96 T Klöfkorn    - 237 P Skånberg    1-3 tons: 2-6
S4 1795 B Lif       - 1891 M Karlsson    0-3 tons: 2-1
D3 1795 B Lif       | 2085 B Pellas     
D3 920 P Derenholm    | 705 P Ericsson    1-3
S5 5425 J Ginzt      - 2085 B Pellas     0-3 tons: 2-2
S6  94 L Andersson    - 705 P Ericsson    3-0 tons: 2-1
AD 1759 S Eker      | 237 P Skånberg    
AD  94 L Andersson    | 2085 B Pellas     3-2
Bra spel: [237-1]


omg: 6
OSLAG - MAD 7-2 23-11

D1 870 E Ljungquist   | 1826 M Högberg    
D1 2599 G Gillver     | 1165 M Petäjistö    3-2
S1 709 R Torgrip     - 986 J Lundblad    3-0 tons: 1-0
S2 860 E Larsson     - 1165 M Petäjistö    3-0 tons: 1-1
D2 590 A Ekström     | 857 A Ericsson    
D2 2676 S Ringbom     | 1159 K Häggblom    3-2
S3 2676 S Ringbom     - 1159 K Häggblom    3-0 tons: 0-0
S4 870 E Ljungquist   - 857 A Ericsson    3-1 tons: 2-2
D3 860 E Larsson     | 986 J Lundblad    
D3 709 R Torgrip     | 1717 M Andersson    2-3
S5 2599 G Gillver     - 1826 M Högberg     0-3 tons: 1-5
S6 590 A Ekström     - 1717 M Andersson    3-0 tons: 2-0


omg: 7
SPDC - ALI 5-5 18-21

D1 937 T Säldefjord   | 5128 S Odén      
D1 1724 E Bäckström    |  96 T Klöfkorn    3-2
S1 937 T Säldefjord   - 1795 B Lif       3-2 tons: 4-1
S2 1097 A Bergström    - 5128 S Odén      1-3 tons: 1-1
D2 1088 R Åkesson     | 1795 B Lif      
D2 5170 L Lindkvist    |  94 L Andersson    0-3
S3 1088 R Åkesson     -  96 T Klöfkorn    1-3 tons: 0-3
S4 5170 L Lindkvist    -  94 L Andersson    0-3 tons: 2-1
D3 2030 N Eriksson    | 1759 S Eker      
D3 1090 P Winberg     | 5425 J Ginzt      3-1
S5 2030 N Eriksson    - 1759 S Eker      1-3 tons: 1-4
S6 1090 P Winberg     - 5425 J Ginzt      3-0 tons: 4-0
AD 1090 P Winberg     | 5128 S Odén      
AD 937 T Säldefjord   |  96 T Klöfkorn    3-1
Bra spel: [937-18][937-125][1724-1][1724-18]


omg: 7
PLUPP - HIGHL 5-5 18-20

D1 1237 A Mårtensson   | 6310 R Brambeck    
D1 727 J Zwierzak    | 736 S Nordkvist    0-3
S1 613 V Forselius    - 6310 R Brambeck    0-3 tons: 1-5
S2 727 J Zwierzak    - 363 M Jägerbert    3-2 tons: 2-0
D2 1195 G Robler     | 278 M Nordkvist   
D2 1286 H Pedersen    | 1127 U Blomqvist    3-1
S3 1195 G Robler     - 278 M Nordkvist    3-0 tons: 4-1
S4 1286 H Pedersen    - 1127 U Blomqvist    3-0 tons: 2-0
D3 416 P Malmsten    | 366 J Heidenberg   
D3 1284 M Dysting     | 741 K Gustafsson   2-3
S5 416 P Malmsten    - 366 J Heidenberg   0-3 tons: 2-0
S6 1284 M Dysting     - 741 K Gustafsson   3-2 tons: 1-3
AD 416 P Malmsten    | 366 J Heidenberg   
AD 1286 H Pedersen    | 1127 U Blomqvist    1-3
Bra spel: [6310-1][278-1][1195-18][1195-158]


omg: 7
LÄRKAN - BRO 6-4 25-17

D1 2833 A Sääf      | 2358 C Eriksson    
D1 1044 J Orést      | 896 P Virtanen    2-3
S1 2267 L Elf       - 6387 H Vähämäki    3-0 tons: 1-2
S2 6319 S Schön      - 896 P Virtanen    3-0 tons: 2-0
D2 2267 L Elf       | 6387 H Vähämäki    
D2 6319 S Schön      | 903 M Karlsson    3-1
S3 292 M Fredriksson   - 903 M Karlsson    2-3 tons: 4-1
S4 335 G Johansson    - 2358 C Eriksson    3-1 tons: 2-2
D3 254 A Islam      | 858 T Kokkonen    
D3 335 G Johansson    | 1547 D Järvinen    3-2
S5 254 A Islam      - 858 T Kokkonen    1-3 tons: 2-2
S6 828 D Brookman    - 1547 D Järvinen    2-3 tons: 1-3
AD 6319 S Schön      | 1547 D Järvinen    
AD 2267 L Elf       | 858 T Kokkonen    3-1


omg: 7
GRÄNS - DOGS 7-2 23-12

D1 6198 O Lindqvist    | 6188 J Forsén     
D1 2704 A Selvin     | 387 T Siljamäki    3-0
S1 6198 O Lindqvist    - 6188 J Forsén     3-0 tons: 3-2
S2 2704 A Selvin     - 387 T Siljamäki    3-2 tons: 1-1
D2 954 L Sandberg    | 1757 M Brzuchacz   
D2 1108 F Wahlsten    | 391 S Edrén      3-1
S3 954 L Sandberg    - 1757 M Brzuchacz    3-0 tons: 5-1
S4 1108 F Wahlsten    - 391 S Edrén      3-1 tons: 3-1
D3 865 L Linde      | 314 C Eriksson    
D3 1434 T Lundberg    | 5696 A Lindholm    3-2
S5 865 L Linde      - 314 C Eriksson    2-3 tons: 1-1
S6 1434 T Lundberg    - 5696 A Lindholm    0-3 tons: 0-2
Bra spel: [6198-1][6198-17][1434-1]


omg: 7
SHBDC - OSLAG 3-6 14-18

D1 677 N Pelka      | 2599 G Gillver    
D1 2578 A Dolietis    | 870 E Ljungquist   0-3
S1 1407 K Kyrönlahti   - 709 R Torgrip     2-3 tons: 3-3
S2 677 N Pelka      - 590 A Ekström     2-3 tons: 2-2
D2 2085 B Pellas     | 709 R Torgrip    
D2 705 P Ericsson    | 1942 A Näsman     1-3
S3 2085 B Pellas     - 870 E Ljungquist   0-3 tons: 2-1
S4 2578 A Dolietis    - 1942 A Näsman     0-3 tons: 2-1
D3 697 A Skånberg    | 590 A Ekström    
D3 237 P Skånberg    | 860 E Larsson     3-0
S5 697 A Skånberg    - 2676 S Ringbom     3-0 tons: 3-0
S6 237 P Skånberg    - 860 E Larsson     3-0 tons: 5-0
Bra spel: [237-1]


omg: 7
PICAS - MAD 3-6 18-22

D1 1484 B Olsén      | 1717 M Andersson   
D1 688 M Ågren      | 986 J Lundblad    2-3
S1 900 A Hultman     - 1165 M Petäjistö    1-3 tons: 0-1
S2 688 M Ågren      - 4301 M Bergman     1-3 tons: 0-0
D2 2717 M Björk      | 857 A Ericsson    
D2 564 M Nilsson     | 1159 K Häggblom    3-2
S3 2717 M Björk      - 1159 K Häggblom    3-1 tons: 0-1
S4 2587 A Paunovic    - 857 A Ericsson    2-3 tons: 6-6
D3 2587 A Paunovic    | 1826 M Högberg    
D3 900 A Hultman     | 4301 M Bergman     2-3
S5 564 M Nilsson     - 1826 M Högberg     1-3 tons: 0-2
S6 1484 B Olsén      - 1717 M Andersson    3-1 tons: 1-1
Bra spel: [1165-113]


omg: 8
DOGS - PICAS 8-1 24-7

D1 6188 J Forsén     | 688 M Ågren     
D1 387 T Siljamäki    | 2717 M Björk      3-0
S1 6188 J Forsén     - 900 A Hultman     3-1 tons: 4-0
S2 387 T Siljamäki    - 2690 E Nordqvist    3-0 tons: 2-1
D2 1757 M Brzuchacz    | 900 A Hultman    
D2 314 C Eriksson    | 564 M Nilsson     3-0
S3 1757 M Brzuchacz    - 688 M Ågren      3-1 tons: 0-0
S4 314 C Eriksson    - 2717 M Björk      3-0 tons: 1-1
D3 719 P Brose      | 1484 B Olsén     
D3 5696 A Lindholm    | 2690 E Nordqvist    3-1
S5 719 P Brose      - 564 M Nilsson     3-1 tons: 1-0
S6 5696 A Lindholm    - 1484 B Olsén      0-3 tons: 3-2
Bra spel: [6188-18][387-18][719-114]


omg: 8
BRO - GRÄNS 3-6 13-20

D1 896 P Virtanen    | 2704 A Selvin     
D1 121 M Karjalainen   | 1108 F Wahlsten    0-3
S1 6387 H Vähämäki    - 485 M Alén      1-3 tons: 3-4
S2 121 M Karjalainen   - 2704 A Selvin     1-3 tons: 1-2
D2 6387 H Vähämäki    | 1434 T Lundberg    
D2 903 M Karlsson    | 865 L Linde      3-0
S3 896 P Virtanen    - 1108 F Wahlsten    0-3 tons: 0-2
S4 903 M Karlsson    - 215 D Böhlin     1-3 tons: 1-1
D3 858 T Kokkonen    | 485 M Alén      
D3 1547 D Järvinen    | 215 D Böhlin     1-3
S5 858 T Kokkonen    - 865 L Linde      3-1 tons: 3-1
S6 1547 D Järvinen    - 1434 T Lundberg    3-1 tons: 2-1


omg: 8
HIGHL - LÄRKAN 5-5 18-20

D1 366 J Heidenberg   | 254 A Islam     
D1 6310 R Brambeck    | 335 G Johansson    3-2
S1 366 J Heidenberg   - 335 G Johansson    3-2 tons: 4-2
S2 6310 R Brambeck    - 254 A Islam      3-0 tons: 3-2
D2 278 M Nordkvist    | 292 M Fredriksson  
D2 736 S Nordkvist    | 828 D Brookman    3-1
S3 278 M Nordkvist    - 292 M Fredriksson   3-0 tons: 3-0
S4 736 S Nordkvist    - 828 D Brookman    2-3 tons: 2-1
D3 1127 U Blomqvist    | 2267 L Elf      
D3 741 K Gustafsson   | 6319 S Schön      0-3
S5 1127 U Blomqvist    - 2267 L Elf       0-3 tons: 2-1
S6 741 K Gustafsson   - 6319 S Schön      1-3 tons: 2-1
AD 278 M Nordkvist    | 2267 L Elf      
AD 366 J Heidenberg   | 6319 S Schön      0-3
Bra spel: [366-1]


omg: 8
ALI - PLUPP 7-2 22-16

D1 5128 S Odén      | 727 J Zwierzak    
D1 284 M Kroon      | 416 P Malmsten    3-2
S1 1795 B Lif       - 727 J Zwierzak    3-1 tons: 1-0
S2 5128 S Odén      - 416 P Malmsten    3-2 tons: 1-1
D2  96 T Klöfkorn    | 1284 M Dysting    
D2 1759 S Eker      | 613 V Forselius    3-0
S3  96 T Klöfkorn    - 1284 M Dysting     1-3 tons: 1-2
S4 284 M Kroon      - 613 V Forselius    3-1 tons: 1-0
D3 1795 B Lif       | 1286 H Pedersen    
D3  94 L Andersson    | 1196 E Åkerström    0-3
S5 1759 S Eker      - 1286 H Pedersen    3-2 tons: 2-2
S6  94 L Andersson    - 1195 G Robler     3-2 tons: 1-4


omg: 8
OSLAG - SPDC 3-6 14-23

D1 860 E Larsson     | 1097 A Bergström   
D1 2676 S Ringbom     | 3526 T Neimark     2-3
S1 860 E Larsson     - 1097 A Bergström    0-3 tons: 0-3
S2 1942 A Näsman     - 3526 T Neimark     3-2 tons: 4-1
D2 2599 G Gillver     | 1724 E Bäckström   
D2 870 E Ljungquist   | 5170 L Lindkvist    3-2
S3 2676 S Ringbom     - 1724 E Bäckström    1-3 tons: 0-0
S4 870 E Ljungquist   - 5170 L Lindkvist    3-1 tons: 1-2
D3 1942 A Näsman     | 1090 P Winberg    
D3 590 A Ekström     | 1088 R Åkesson     0-3
S5 590 A Ekström     - 1090 P Winberg     2-3 tons: 2-1
S6 2599 G Gillver     - 1088 R Åkesson     0-3 tons: 1-2


omg: 8
MAD - SHBDC 5-5 21-18

D1 857 A Ericsson    | 1407 K Kyrönlahti   
D1 1165 M Petäjistö    | 1888 L Ekeling     3-1
S1 1165 M Petäjistö    - 1407 K Kyrönlahti   3-0 tons: 0-0
S2 1717 M Andersson    - 1888 L Ekeling     3-1 tons: 3-1
D2 1826 M Högberg     | 697 A Skånberg    
D2 4301 M Bergman     | 1891 M Karlsson    3-0
S3 1159 K Häggblom    - 697 A Skånberg    0-3 tons: 1-1
S4 857 A Ericsson    - 1891 M Karlsson    2-3 tons: 4-3
D3 1717 M Andersson    | 2085 B Pellas     
D3 986 J Lundblad    | 705 P Ericsson    3-1
S5 1826 M Högberg     - 2085 B Pellas     2-3 tons: 3-4
S6 4301 M Bergman     - 705 P Ericsson    0-3 tons: 1-1
AD 857 A Ericsson    | 1891 M Karlsson    
AD 1826 M Högberg     | 2085 B Pellas     2-3


omg: 9
SPDC - MAD 8-1 26-9

D1 1088 R Åkesson     | 857 A Ericsson    
D1 3526 T Neimark     | 1159 K Häggblom    3-0
S1 1088 R Åkesson     - 1717 M Andersson    3-1 tons: 2-1
S2 3526 T Neimark     - 1165 M Petäjistö    3-0 tons: 0-0
D2 1090 P Winberg     | 1826 M Högberg    
D2 1097 A Bergström    | 4301 M Bergman     3-1
S3 1097 A Bergström    - 1826 M Högberg     3-0 tons: 1-1
S4 1090 P Winberg     - 857 A Ericsson    2-3 tons: 4-3
D3 1724 E Bäckström    | 1717 M Andersson   
D3 3071 D Hagel      | 986 J Lundblad    3-2
S5 3071 D Hagel      - 4301 M Bergman     3-2 tons: 0-1
S6 1724 E Bäckström    - 1159 K Häggblom    3-0 tons: 0-0


omg: 9
PLUPP - OSLAG 7-2 25-12

D1 1237 A Mårtensson   | 870 E Ljungquist   
D1 727 J Zwierzak    | 2599 G Gillver     3-1
S1 1237 A Mårtensson   - 2599 G Gillver     3-0 tons: 2-0
S2 1284 M Dysting     - 2676 S Ringbom     3-1 tons: 0-1
D2 1195 G Robler     | 2676 S Ringbom    
D2 1286 H Pedersen    | 860 E Larsson     3-0
S3 613 V Forselius    - 1942 A Näsman     3-2 tons: 0-1
S4 1195 G Robler     - 709 R Torgrip     2-3 tons: 3-2
D3 1284 M Dysting     | 1942 A Näsman     
D3 613 V Forselius    | 709 R Torgrip     3-2
S5 1286 H Pedersen    - 860 E Larsson     3-0 tons: 5-0
S6 727 J Zwierzak    - 870 E Ljungquist   2-3 tons: 3-5
Bra spel: [1195-18][1286-18]


omg: 9
LÄRKAN - ALI 5-5 19-21

D1 2833 A Sääf      | 5128 S Odén      
D1 1044 J Orést      | 284 M Kroon      2-3
S1 292 M Fredriksson   - 5425 J Ginzt      1-3 tons: 5-2
S2 335 G Johansson    - 5128 S Odén      0-3 tons: 1-3
D2 254 A Islam      |  96 T Klöfkorn    
D2 335 G Johansson    | 5425 J Ginzt      3-2
S3 254 A Islam      -  96 T Klöfkorn    0-3 tons: 1-0
S4 828 D Brookman    -  94 L Andersson    1-3 tons: 1-6
D3 2267 L Elf       | 1795 B Lif      
D3 6319 S Schön      |  94 L Andersson    3-0
S5 2267 L Elf       - 1795 B Lif       3-2 tons: 5-4
S6 6319 S Schön      - 284 M Kroon      3-0 tons: 2-1
AD 6319 S Schön      | 5425 J Ginzt     
AD 2267 L Elf       |  96 T Klöfkorn    3-2


omg: 9
GRÄNS - HIGHL 6-3 15-12

D1 2704 A Selvin     | 6310 R Brambeck    
D1 1108 F Wahlsten    | 363 M Jägerbert    3-1
S1 215 D Böhlin     - 6310 R Brambeck    0-3 tons: 1-0
S2 2704 A Selvin     - 363 M Jägerbert    3-1 tons: 2-2
D2 5271 M Fröjd      | 278 M Nordkvist   
D2 671 A Wester     | 736 S Nordkvist    3-1
S3 671 A Wester     - 278 M Nordkvist    2-3 tons: 2-2
S4 5271 M Fröjd      - 736 S Nordkvist    3-0 tons: 2-0
D3 215 D Böhlin     |  0 D Böhlin     
D3 1434 T Lundberg    |  0 T Lundberg    0-0
S5 1108 F Wahlsten    - 1127 U Blomqvist    1-3 tons: 1-4
S6 1434 T Lundberg    -  0 T Lundberg    0-0 tons: 0-0


omg: 9
DOGS - BRO 5-5 19-19

D1 6188 J Forsén     | 896 P Virtanen    
D1 387 T Siljamäki    | 2358 C Eriksson    3-0
S1 6188 J Forsén     - 6387 H Vähämäki    2-3 tons: 6-2
S2 387 T Siljamäki    - 2358 C Eriksson    3-1 tons: 1-0
D2 1757 M Brzuchacz    | 1547 D Järvinen    
D2 391 S Edrén      | 903 M Karlsson    0-3
S3 1757 M Brzuchacz    - 896 P Virtanen    3-1 tons: 2-1
S4 314 C Eriksson    - 903 M Karlsson    1-3 tons: 2-2
D3 719 P Brose      | 6387 H Vähämäki    
D3 5696 A Lindholm    | 858 T Kokkonen    3-0
S5 719 P Brose      - 1547 D Järvinen    1-3 tons: 1-2
S6 5696 A Lindholm    - 858 T Kokkonen    0-3 tons: 0-4
AD 6188 J Forsén     | 858 T Kokkonen    
AD 387 T Siljamäki    | 1547 D Järvinen    3-2
Bra spel: [6188-18][387-18]


omg: 9
PICAS - SHBDC 3-6 13-21

D1 2587 A Paunovic    | 1888 L Ekeling    
D1 564 M Nilsson     | 697 A Skånberg    0-3
S1 688 M Ågren      - 1888 L Ekeling     2-3 tons: 0-1
S2 2587 A Paunovic    - 697 A Skånberg    3-1 tons: 1-2
D2 2690 E Nordqvist    | 2085 B Pellas     
D2 688 M Ågren      | 1407 K Kyrönlahti   0-3
S3 2690 E Nordqvist    - 2085 B Pellas     1-3 tons: 0-1
S4 564 M Nilsson     - 1407 K Kyrönlahti   3-1 tons: 1-0
D3 1484 B Olsén      | 237 P Skånberg    
D3 2717 M Björk      | 705 P Ericsson    1-3
S5 2717 M Björk      - 237 P Skånberg    0-3 tons: 1-2
S6 1484 B Olsén      - 705 P Ericsson    3-1 tons: 2-0


omg: 10
BRO - PICAS 7-2 23-8

D1 896 P Virtanen    | 564 M Nilsson    
D1 121 M Karjalainen   | 688 M Ågren      2-3
S1 6387 H Vähämäki    - 2690 E Nordqvist    3-0 tons: 1-0
S2 121 M Karjalainen   - 688 M Ågren      3-0 tons: 0-0
D2 903 M Karlsson    | 2716 J Haanperä    
D2 1547 D Järvinen    | 2690 E Nordqvist    3-1
S3 896 P Virtanen    - 2716 J Haanperä    0-3 tons: 0-1
S4 903 M Karlsson    - 2587 A Paunovic    3-1 tons: 1-0
D3 6387 H Vähämäki    | 1484 B Olsén     
D3 858 T Kokkonen    | 2587 A Paunovic    3-0
S5 1547 D Järvinen    - 1484 B Olsén      3-0 tons: 1-1
S6 858 T Kokkonen    - 564 M Nilsson     3-0 tons: 2-1


omg: 10
HIGHL - DOGS 2-7 13-22

D1 6310 R Brambeck    | 6188 J Forsén     
D1 736 S Nordkvist    | 387 T Siljamäki    2-3
S1 6310 R Brambeck    - 6188 J Forsén     1-3 tons: 4-5
S2 736 S Nordkvist    - 387 T Siljamäki    1-3 tons: 2-1
D2 278 M Nordkvist    | 1757 M Brzuchacz   
D2 1127 U Blomqvist    | 314 C Eriksson    0-3
S3 278 M Nordkvist    - 1757 M Brzuchacz    3-0 tons: 5-2
S4 1127 U Blomqvist    - 391 S Edrén      3-1 tons: 1-0
D3 363 M Jägerbert    | 719 P Brose     
D3 741 K Gustafsson   | 5696 A Lindholm    1-3
S5 363 M Jägerbert    - 719 P Brose      2-3 tons: 1-3
S6 741 K Gustafsson   - 5696 A Lindholm    0-3 tons: 3-1


omg: 10
ALI - GRÄNS 2-7 9-24

D1  96 T Klöfkorn    | 512 T Karlberg    
D1 5425 J Ginzt      | 1108 F Wahlsten    0-3
S1 1795 B Lif       - 512 T Karlberg    0-3 tons: 0-4
S2 5128 S Odén      - 1108 F Wahlsten    3-1 tons: 2-1
D2 5128 S Odén      | 6198 O Lindqvist   
D2 284 M Kroon      | 2640 M Andersson    2-3
S3  96 T Klöfkorn    - 6198 O Lindqvist    0-3 tons: 2-4
S4 284 M Kroon      - 2640 M Andersson    0-3 tons: 0-2
D3 1795 B Lif       | 215 D Böhlin     
D3 1759 S Eker      | 508 M Johansson    3-2
S5 5425 J Ginzt      - 215 D Böhlin     1-3 tons: 1-3
S6 1759 S Eker      - 508 M Johansson    0-3 tons: 1-3
Bra spel: [6198-1][6198-14][508-1]


omg: 10
OSLAG - LÄRKAN 3-6 11-22

D1 1942 A Näsman     | 2833 A Sääf      
D1 709 R Torgrip     | 1044 J Orést      3-2
S1 860 E Larsson     - 292 M Fredriksson   1-3 tons: 1-0
S2 1052 M Lindblom    - 2267 L Elf       0-3 tons: 1-4
D2 860 E Larsson     | 2267 L Elf      
D2 1052 M Lindblom    | 6319 S Schön      0-3
S3 709 R Torgrip     - 6319 S Schön      1-3 tons: 2-1
S4 870 E Ljungquist   - 828 D Brookman    3-1 tons: 3-1
D3 870 E Ljungquist   | 254 A Islam     
D3 2599 G Gillver     | 335 G Johansson    3-1
S5 1942 A Näsman     - 335 G Johansson    0-3 tons: 0-1
S6 2599 G Gillver     - 254 A Islam      0-3 tons: 2-2


omg: 10
MAD - PLUPP 1-8 10-24

D1 986 J Lundblad    | 613 V Forselius   
D1 1165 M Petäjistö    | 416 P Malmsten    0-3
S1 986 J Lundblad    - 613 V Forselius    2-3 tons: 0-1
S2 4301 M Bergman     - 416 P Malmsten    0-3 tons: 0-2
D2 857 A Ericsson    | 1237 A Mårtensson   
D2 4301 M Bergman     | 1195 G Robler     1-3
S3 1159 K Häggblom    - 1237 A Mårtensson   0-3 tons: 0-1
S4 857 A Ericsson    - 1195 G Robler     2-3 tons: 4-2
D3 1826 M Högberg     | 1284 M Dysting    
D3 1159 K Häggblom    | 727 J Zwierzak    1-3
S5 1826 M Högberg     - 1284 M Dysting     3-0 tons: 1-0
S6 1165 M Petäjistö    - 727 J Zwierzak    1-3 tons: 1-1


omg: 10
SHBDC - SPDC 5-5 21-20

D1 1711 S Persson     | 1097 A Bergström   
D1 2085 B Pellas     | 3526 T Neimark     3-0
S1 1711 S Persson     - 1097 A Bergström    2-3 tons: 2-1
S2 1407 K Kyrönlahti   - 3526 T Neimark     1-3 tons: 0-1
D2 697 A Skånberg    | 1724 E Bäckström   
D2 1888 L Ekeling     | 486 C Brandt     3-0
S3 237 P Skånberg    - 1724 E Bäckström    3-2 tons: 3-1
S4 2085 B Pellas     - 486 C Brandt     3-1 tons: 4-0
D3 237 P Skånberg    | 5170 L Lindkvist   
D3 705 P Ericsson    | 1090 P Winberg     2-3
S5 705 P Ericsson    - 5170 L Lindkvist    1-3 tons: 2-2
S6 697 A Skånberg    - 1090 P Winberg     0-3 tons: 1-4
AD 1711 S Persson     | 3526 T Neimark    
AD 237 P Skånberg    | 1090 P Winberg     3-2


omg: 11
SPDC - PICAS 8-1 26-7

D1 1088 R Åkesson     | 2690 E Nordqvist   
D1 5170 L Lindkvist    | 1484 B Olsén      3-0
S1 937 T Säldefjord   - 688 M Ågren      3-0 tons: 1-1
S2 5170 L Lindkvist    - 2717 M Björk      3-2 tons: 2-1
D2 1097 A Bergström    | 900 A Hultman    
D2 3526 T Neimark     | 564 M Nilsson     3-0
S3 1097 A Bergström    - 2690 E Nordqvist    2-3 tons: 3-0
S4 3526 T Neimark     - 564 M Nilsson     3-0 tons: 2-2
D3 1090 P Winberg     | 2587 A Paunovic    
D3 1724 E Bäckström    | 2717 M Björk      3-1
S5 1090 P Winberg     - 1484 B Olsén      3-1 tons: 3-0
S6 1724 E Bäckström    - 2587 A Paunovic    3-0 tons: 2-0


omg: 11
PLUPP - SHBDC 5-5 23-23

D1 1237 A Mårtensson   | 237 P Skånberg    
D1 1195 G Robler     | 1407 K Kyrönlahti   1-3
S1 416 P Malmsten    - 237 P Skånberg    1-3 tons: 3-4
S2 613 V Forselius    - 705 P Ericsson    3-2 tons: 2-1
D2 1284 M Dysting     | 1891 M Karlsson    
D2 727 J Zwierzak    | 697 A Skånberg    3-2
S3 1284 M Dysting     - 1891 M Karlsson    3-2 tons: 1-1
S4 727 J Zwierzak    - 697 A Skånberg    3-1 tons: 1-1
D3 416 P Malmsten    | 2085 B Pellas     
D3 613 V Forselius    | 1711 S Persson     2-3
S5 1195 G Robler     - 2085 B Pellas     3-1 tons: 0-3
S6 1237 A Mårtensson   - 1711 S Persson     2-3 tons: 4-2
AD 416 P Malmsten    | 237 P Skånberg    
AD 1195 G Robler     | 1711 S Persson     2-3
Bra spel: [727-147]


omg: 11
LÄRKAN - MAD 6-3 20-13

D1 2267 L Elf       | 857 A Ericsson    
D1 6319 S Schön      | 1826 M Högberg     3-0
S1 2267 L Elf       - 1165 M Petäjistö    3-0 tons: 1-2
S2 6319 S Schön      - 1826 M Högberg     3-1 tons: 2-4
D2 2833 A Sääf      | 4301 M Bergman    
D2 1044 J Orést      | 2400 J Granberg    0-3
S3 292 M Fredriksson   - 4301 M Bergman     3-2 tons: 3-1
S4 5796 Y Norén      - 857 A Ericsson    2-3 tons: 0-1
D3 335 G Johansson    | 1717 M Andersson   
D3 254 A Islam      | 986 J Lundblad    3-0
S5 254 A Islam      - 2400 J Granberg    0-3 tons: 2-4
S6 335 G Johansson    - 1717 M Andersson    3-1 tons: 2-1
Bra spel: [2267-119]


omg: 11
GRÄNS - OSLAG 8-1 25-5

D1 485 M Alén      | 860 E Larsson    
D1 671 A Wester     | 1942 A Näsman     3-0
S1 485 M Alén      - 2599 G Gillver     3-1 tons: 1-0
S2 6198 O Lindqvist    - 590 A Ekström     3-0 tons: 8-1
D2 6198 O Lindqvist    | 870 E Ljungquist   
D2 954 L Sandberg    | 2599 G Gillver     3-0
S3 954 L Sandberg    - 860 E Larsson     3-0 tons: 0-0
S4 2704 A Selvin     - 1942 A Näsman     3-1 tons: 3-3
D3 2704 A Selvin     | 1052 M Lindblom    
D3 1108 F Wahlsten    | 590 A Ekström     3-0
S5 1108 F Wahlsten    - 1052 M Lindblom    3-0 tons: 1-0
S6 671 A Wester     - 870 E Ljungquist   1-3 tons: 1-6
Bra spel: [6198-1][6198-16]


omg: 11
DOGS - ALI 5-5 18-17

D1 391 S Edrén      |  96 T Klöfkorn    
D1 314 C Eriksson    |  94 L Andersson    3-2
S1 391 S Edrén      - 1795 B Lif       3-0 tons: 1-1
S2 314 C Eriksson    - 5128 S Odén      0-3 tons: 1-1
D2 6188 J Forsén     | 5128 S Odén      
D2 1757 M Brzuchacz    | 284 M Kroon      1-3
S3 6188 J Forsén     -  96 T Klöfkorn    3-0 tons: 5-2
S4 1757 M Brzuchacz    - 284 M Kroon      3-0 tons: 3-0
D3 719 P Brose      | 1795 B Lif      
D3 5696 A Lindholm    | 1759 S Eker      1-3
S5 719 P Brose      -  94 L Andersson    3-0 tons: 0-2
S6 5696 A Lindholm    - 1759 S Eker      0-3 tons: 1-0
AD 6188 J Forsén     | 1759 S Eker      
AD 719 P Brose      | 5128 S Odén      1-3


omg: 11
BRO - HIGHL 6-4 21-19

D1 121 M Karjalainen   | 6310 R Brambeck    
D1 896 P Virtanen    | 363 M Jägerbert    0-3
S1 121 M Karjalainen   - 6310 R Brambeck    1-3 tons: 0-8
S2 6387 H Vähämäki    - 363 M Jägerbert    3-1 tons: 2-0
D2 1547 D Järvinen    | 278 M Nordkvist   
D2 903 M Karlsson    | 741 K Gustafsson   3-2
S3 896 P Virtanen    - 278 M Nordkvist    1-3 tons: 0-1
S4 903 M Karlsson    - 736 S Nordkvist    3-2 tons: 2-0
D3 6387 H Vähämäki    | 736 S Nordkvist   
D3 858 T Kokkonen    | 1127 U Blomqvist    3-0
S5 1547 D Järvinen    - 741 K Gustafsson   3-0 tons: 2-2
S6 858 T Kokkonen    - 366 J Heidenberg   1-3 tons: 3-4
AD 858 T Kokkonen    | 6310 R Brambeck    
AD 1547 D Järvinen    | 278 M Nordkvist    3-2
Bra spel: [6387-1]


omg: 12
PICAS - SPDC 3-6 14-21

D1 2690 E Nordqvist    | 3526 T Neimark    
D1 688 M Ågren      | 5170 L Lindkvist    1-3
S1 2716 J Haanperä    - 3526 T Neimark     3-2 tons: 12-1
S2 2690 E Nordqvist    - 1088 R Åkesson     2-3 tons: 3-0
D2 1484 B Olsén      | 1088 R Åkesson    
D2 564 M Nilsson     | 2030 N Eriksson    0-3
S3 688 M Ågren      - 2030 N Eriksson    0-3 tons: 0-2
S4 564 M Nilsson     - 937 T Säldefjord   0-3 tons: 0-2
D3 2587 A Paunovic    | 937 T Säldefjord   
D3 2716 J Haanperä    | 1097 A Bergström    3-1
S5 2587 A Paunovic    - 1090 P Winberg     2-3 tons: 0-1
S6 1484 B Olsén      - 1097 A Bergström    3-0 tons: 3-1
Bra spel: [2716-1]


omg: 12
SHBDC - PLUPP 6-3 21-17

D1 697 A Skånberg    | 1284 M Dysting    
D1 1711 S Persson     | 727 J Zwierzak    3-2
S1 697 A Skånberg    - 1284 M Dysting     3-2 tons: 3-2
S2 1711 S Persson     - 727 J Zwierzak    3-0 tons: 2-0
D2 237 P Skånberg    | 1195 G Robler     
D2 2085 B Pellas     | 1286 H Pedersen    3-2
S3 237 P Skånberg    - 1286 H Pedersen    3-2 tons: 6-5
S4 2085 B Pellas     - 1195 G Robler     1-3 tons: 2-1
D3 705 P Ericsson    | 416 P Malmsten    
D3 1888 L Ekeling     | 1237 A Mårtensson   3-0
S5 1888 L Ekeling     - 1237 A Mårtensson   1-3 tons: 0-3
S6 705 P Ericsson    - 416 P Malmsten    1-3 tons: 2-2


omg: 12
MAD - LÄRKAN 6-4 22-21

D1 986 J Lundblad    | 2267 L Elf      
D1 1165 M Petäjistö    | 6319 S Schön      1-3
S1 986 J Lundblad    - 292 M Fredriksson   3-2 tons: 0-2
S2 1165 M Petäjistö    - 254 A Islam      0-3 tons: 1-1
D2 4301 M Bergman     | 2833 A Sääf      
D2 256 J Granberg    | 1044 J Orést      3-2
S3 256 J Granberg    - 2267 L Elf       3-2 tons: 7-4
S4 857 A Ericsson    - 6319 S Schön      2-3 tons: 2-3
D3 857 A Ericsson    | 335 G Johansson   
D3 1826 M Högberg     | 254 A Islam      3-0
S5 1826 M Högberg     - 828 D Brookman    3-1 tons: 4-1
S6 4301 M Bergman     - 335 G Johansson    1-3 tons: 2-2
AD 256 J Granberg    | 2267 L Elf      
AD 1826 M Högberg     | 6319 S Schön      3-2


omg: 12
OSLAG - GRÄNS 4-6 17-24

D1 1942 A Näsman     | 2704 A Selvin     
D1 1052 M Lindblom    | 1108 F Wahlsten    0-3
S1 2599 G Gillver     - 671 A Wester     1-3 tons: 0-1
D2 870 E Ljungquist   | 1434 T Lundberg    
D2 2599 G Gillver     | 865 L Linde      3-2
S3 870 E Ljungquist   - 2704 A Selvin     3-2 tons: 2-0
S4 1052 M Lindblom    - 1108 F Wahlsten    2-3 tons: 0-1
D3 860 E Larsson     | 1397 M Böhlin     
D3  0 M Böhlin     | 671 A Wester     3-1
S5 1942 A Näsman     - 865 L Linde      1-3 tons: 0-0
S6 860 E Larsson     - 1434 T Lundberg    3-1 tons: 0-0
AD 860 E Larsson     | 671 A Wester     
AD 1052 M Lindblom    | 1397 M Böhlin     0-3


omg: 12
ALI - DOGS 5-5 21-19

D1  94 L Andersson    | 6188 J Forsén     
D1  96 T Klöfkorn    | 387 T Siljamäki    1-3
S1  94 L Andersson    - 6188 J Forsén     3-1 tons: 7-2
S2 1795 B Lif       - 387 T Siljamäki    1-3 tons: 0-4
D2 5128 S Odén      | 1757 M Brzuchacz   
D2 284 M Kroon      | 314 C Eriksson    3-1
S3  96 T Klöfkorn    - 719 P Brose      3-2 tons: 2-4
S4 5128 S Odén      - 391 S Edrén      3-0 tons: 2-0
D3 1759 S Eker      | 719 P Brose     
D3 1795 B Lif       | 5696 A Lindholm    2-3
S6 1759 S Eker      - 5696 A Lindholm    0-3 tons: 0-0
AD  96 T Klöfkorn    | 6188 J Forsén     
AD 5128 S Odén      | 387 T Siljamäki    3-0


omg: 12
HIGHL - BRO 4-6 16-21

D1 278 M Nordkvist    | 121 M Karjalainen  
D1 363 M Jägerbert    | 5830 P Bräysy     3-1
S1 366 J Heidenberg   - 6387 H Vähämäki    2-3 tons: 2-6
S2 736 S Nordkvist    - 903 M Karlsson    0-3 tons: 0-1
D2 1127 U Blomqvist    | 6387 H Vähämäki    
D2 6310 R Brambeck    | 858 T Kokkonen    3-2
S3 6310 R Brambeck    - 121 M Karjalainen   3-0 tons: 3-0
S4 1127 U Blomqvist    - 1547 D Järvinen    0-3 tons: 0-2
D3 736 S Nordkvist    | 1547 D Järvinen    
D3 366 J Heidenberg   | 903 M Karlsson    3-0
S5 363 M Jägerbert    - 5830 P Bräysy     1-3 tons: 2-4
S6 278 M Nordkvist    - 858 T Kokkonen    0-3 tons: 0-3
AD 363 M Jägerbert    | 858 T Kokkonen    
AD 6310 R Brambeck    | 1547 D Järvinen    1-3


omg: 13
PICAS - BRO 5-5 17-23

D1 2716 J Haanperä    | 2464 T Vesterberg   
D1 900 A Hultman     | 896 P Virtanen    3-2
S1 2587 A Paunovic    - 2464 T Vesterberg   3-1 tons: 1-2
S2 2690 E Nordqvist    - 896 P Virtanen    3-2 tons: 1-0
D2 2717 M Björk      | 1547 D Järvinen    
D2 688 M Ågren      | 903 M Karlsson    0-3
S3 2717 M Björk      - 6387 H Vähämäki    3-1 tons: 3-2
S4 688 M Ågren      - 903 M Karlsson    0-3 tons: 0-0
D3 2587 A Paunovic    | 6387 H Vähämäki    
D3 2690 E Nordqvist    | 858 T Kokkonen    0-3
S5 2716 J Haanperä    - 1547 D Järvinen    1-3 tons: 7-0
S6 1484 B Olsén      - 858 T Kokkonen    1-3 tons: 0-5
AD 2716 J Haanperä    | 858 T Kokkonen    
AD 2717 M Björk      | 1547 D Järvinen    3-2
Bra spel: [2717-117]


omg: 13
DOGS - HIGHL 7-2 17-12

D1 6188 J Forsén     | 741 K Gustafsson   
D1 1757 M Brzuchacz    | 363 M Jägerbert    3-1
S1 6188 J Forsén     - 741 K Gustafsson   3-0 tons: 4-2
S2 1757 M Brzuchacz    - 736 S Nordkvist    3-2 tons: 1-1
D2 719 P Brose      | 278 M Nordkvist   
D2 314 C Eriksson    | 1127 U Blomqvist    3-2
S3 391 S Edrén      - 278 M Nordkvist    0-3 tons: 2-2
S4 387 T Siljamäki    - 363 M Jägerbert    2-3 tons: 2-1
D3 5696 A Lindholm    |  0 A Lindholm    
D3 387 T Siljamäki    |  0 T Siljamäki    0-0
S5 719 P Brose      -  0 P Brose      0-0 tons: 0-0
S6 5696 A Lindholm    - 1127 U Blomqvist    3-1 tons: 2-0


omg: 13
GRÄNS - ALI 6-3 18-17

D1 2704 A Selvin     |  94 L Andersson   
D1 1108 F Wahlsten    | 284 M Kroon      0-3
S1 485 M Alén      - 1795 B Lif       3-2 tons: 3-4
S2 2704 A Selvin     - 284 M Kroon      3-0 tons: 3-0
D2 954 L Sandberg    | 5128 S Odén      
D2 865 L Linde      |  96 T Klöfkorn    3-1
S3 1397 M Böhlin     -  96 T Klöfkorn    3-2 tons: 0-2
S4 1108 F Wahlsten    - 1759 S Eker      0-3 tons: 0-2
D3 671 A Wester     | 1759 S Eker      
D3 1397 M Böhlin     | 1795 B Lif       3-1
S5 954 L Sandberg    - 5128 S Odén      3-2 tons: 3-3
S6 671 A Wester     -  94 L Andersson    0-3 tons: 1-1


omg: 13
LÄRKAN - OSLAG 6-3 22-15

D1 254 A Islam      | 1942 A Näsman     
D1 674 J Elb       | 709 R Torgrip     3-1
S1 674 J Elb       - 1942 A Näsman     3-0 tons: 6-1
S2 5796 Y Norén      - 2599 G Gillver     3-2 tons: 1-1
D2 828 D Brookman    | 2599 G Gillver    
D2 1044 J Orést      | 870 E Ljungquist   3-2
S3 2267 L Elf       - 709 R Torgrip     2-3 tons: 3-3
S4 6319 S Schön      - 2139 R Bolin      2-3 tons: 2-2
D3 2267 L Elf       | 860 E Larsson    
D3 6319 S Schön      | 2139 R Bolin      3-0
S5 828 D Brookman    - 860 E Larsson     3-1 tons: 1-1
S6 254 A Islam      - 870 E Ljungquist   0-3 tons: 0-3
Bra spel: [254-18][674-18][674-18][2139-1]


omg: 13
PLUPP - MAD 5-5 19-18

D1 727 J Zwierzak    | 1165 M Petäjistö   
D1 1284 M Dysting     | 1159 K Häggblom    0-3
S1 1195 G Robler     - 986 J Lundblad    3-0 tons: 4-1
S2 1286 H Pedersen    - 1165 M Petäjistö    3-0 tons: 4-0
D2 416 P Malmsten    | 857 A Ericsson    
D2 613 V Forselius    | 1826 M Högberg     0-3
S3 1237 A Mårtensson   - 1159 K Häggblom    3-0 tons: 1-0
S4 416 P Malmsten    - 857 A Ericsson    3-2 tons: 3-0
D3 1195 G Robler     | 986 J Lundblad    
D3 1286 H Pedersen    | 1717 M Andersson    3-1
S5 727 J Zwierzak    - 1826 M Högberg     2-3 tons: 4-4
S6 1284 M Dysting     - 1717 M Andersson    1-3 tons: 2-0
AD 1237 A Mårtensson   | 1826 M Högberg    
AD 1286 H Pedersen    | 857 A Ericsson    1-3


omg: 13
SPDC - SHBDC 1-8 11-25

D1 5170 L Lindkvist    | 237 P Skånberg    
D1 1088 R Åkesson     | 1407 K Kyrönlahti   0-3
S1 5170 L Lindkvist    - 697 A Skånberg    2-3 tons: 0-3
S2 1088 R Åkesson     - 1407 K Kyrönlahti   2-3 tons: 1-6
D2 3526 T Neimark     | 2085 B Pellas     
D2 1097 A Bergström    | 1888 L Ekeling     1-3
S3 3526 T Neimark     - 1711 S Persson     1-3 tons: 2-1
S4 1097 A Bergström    - 2085 B Pellas     0-3 tons: 1-2
D3 1724 E Bäckström    | 1711 S Persson    
D3 1090 P Winberg     | 697 A Skånberg    2-3
S5 1724 E Bäckström    - 237 P Skånberg    0-3 tons: 1-3
S6 1090 P Winberg     - 705 P Ericsson    3-1 tons: 3-3
Bra spel: [705-1]


omg: 14
MAD - SPDC 2-7 7-24

D1 1826 M Högberg     | 937 T Säldefjord   
D1 857 A Ericsson    | 1724 E Bäckström    3-2
S1 986 J Lundblad    - 937 T Säldefjord   0-3 tons: 2-2
S2 1826 M Högberg     - 1724 E Bäckström    3-1 tons: 5-1
D2 986 J Lundblad    | 3526 T Neimark    
D2 4301 M Bergman     | 1097 A Bergström    0-3
S3 4301 M Bergman     - 3526 T Neimark     0-3 tons: 2-0
S4 857 A Ericsson    - 1097 A Bergström    1-3 tons: 3-1
D3 1165 M Petäjistö    | 1090 P Winberg    
D3 1159 K Häggblom    | 2030 N Eriksson    0-3
S5 1159 K Häggblom    - 1090 P Winberg     0-3 tons: 0-2
S6 1165 M Petäjistö    - 2030 N Eriksson    0-3 tons: 1-1


omg: 14
OSLAG - PLUPP 5-5 17-19

D1 709 R Torgrip     | 727 J Zwierzak    
D1 1046 K Appelqvist   | 416 P Malmsten    3-0
S1 709 R Torgrip     - 1284 M Dysting     3-0 tons: 3-0
S2 1046 K Appelqvist   - 416 P Malmsten    3-2 tons: 1-3
D2 860 E Larsson     | 613 V Forselius   
D2 2139 R Bolin      | 1237 A Mårtensson   3-2
S3 860 E Larsson     - 1286 H Pedersen    0-3 tons: 2-1
S4 870 E Ljungquist   - 613 V Forselius    3-0 tons: 1-0
D3 870 E Ljungquist   | 1286 H Pedersen    
D3 2599 G Gillver     | 1195 G Robler     1-3
S5 2139 R Bolin      - 1237 A Mårtensson   0-3 tons: 0-2
S6 2599 G Gillver     - 1195 G Robler     0-3 tons: 1-1
AD 1046 K Appelqvist   | 1286 H Pedersen    
AD 870 E Ljungquist   | 1195 G Robler     1-3
Bra spel: [1046-112]


omg: 14
ALI - LÄRKAN 3-6 16-22

D1  96 T Klöfkorn    | 335 G Johansson   
D1 2090 P Klöfkorn    | 1044 J Orést      3-1
S1 2090 P Klöfkorn    - 1337 H Gustafsson   0-3 tons: 2-4
S2  96 T Klöfkorn    - 254 A Islam      2-3 tons: 1-1
D2 284 M Kroon      | 1337 H Gustafsson   
D2 1759 S Eker      | 254 A Islam      1-3
S3 1759 S Eker      - 2267 L Elf       1-3 tons: 5-4
S4 284 M Kroon      - 335 G Johansson    1-3 tons: 5-2
D3  94 L Andersson    | 6319 S Schön     
D3 5128 S Odén      | 2267 L Elf       2-3
S5  94 L Andersson    - 6319 S Schön      3-1 tons: 5-2
S6 5128 S Odén      - 292 M Fredriksson   3-2 tons: 1-4


omg: 14
HIGHL - GRÄNS 6-4 19-17

D1 278 M Nordkvist    | 1434 T Lundberg    
D1 1127 U Blomqvist    | 1108 F Wahlsten    3-0
S1 278 M Nordkvist    - 1108 F Wahlsten    3-0 tons: 1-1
S2 6310 R Brambeck    - 2704 A Selvin     3-1 tons: 7-1
D2 363 M Jägerbert    | 671 A Wester     
D2 736 S Nordkvist    | 1397 M Böhlin     0-3
S3 1127 U Blomqvist    - 671 A Wester     3-2 tons: 3-4
S4 736 S Nordkvist    - 954 L Sandberg    0-3 tons: 0-2
D3 6310 R Brambeck    | 2704 A Selvin     
D3 741 K Gustafsson   | 954 L Sandberg    1-3
S5 741 K Gustafsson   - 1397 M Böhlin     0-3 tons: 2-1
S6 363 M Jägerbert    - 865 L Linde      3-1 tons: 3-1
AD 278 M Nordkvist    | 954 L Sandberg    
AD 6310 R Brambeck    | 2704 A Selvin     3-1


omg: 14
BRO - DOGS 3-6 15-20

D1 6387 H Vähämäki    | 719 P Brose     
D1 858 T Kokkonen    | 314 C Eriksson    3-0
S1 6387 H Vähämäki    - 719 P Brose      2-3 tons: 0-3
S2 896 P Virtanen    - 1757 M Brzuchacz    1-3 tons: 0-1
D2 896 P Virtanen    | 6188 J Forsén     
D2 2464 T Vesterberg   | 1757 M Brzuchacz    0-3
S3 903 M Karlsson    - 6188 J Forsén     0-3 tons: 0-1
S4 2464 T Vesterberg   - 387 T Siljamäki    2-3 tons: 2-3
D3 903 M Karlsson    | 387 T Siljamäki   
D3 1547 D Järvinen    | 5696 A Lindholm    1-3
S5 1547 D Järvinen    - 391 S Edrén      3-1 tons: 2-0
S6 858 T Kokkonen    - 5696 A Lindholm    3-1 tons: 3-2


omg: 14
SHBDC - PICAS 6-3 21-16

D1 237 P Skånberg    | 564 M Nilsson    
D1 1407 K Kyrönlahti   | 1484 B Olsén      3-2
S1 237 P Skånberg    - 2717 M Björk      3-0 tons: 3-0
S2 1407 K Kyrönlahti   - 564 M Nilsson     1-3 tons: 1-2
D2 2085 B Pellas     | 2716 J Haanperä    
D2 697 A Skånberg    | 688 M Ågren      3-2
S3 2085 B Pellas     - 2716 J Haanperä    1-3 tons: 2-5
S4 697 A Skånberg    - 688 M Ågren      3-1 tons: 5-0
D3 705 P Ericsson    | 2587 A Paunovic    
D3 2578 A Dolietis    | 2717 M Björk      3-1
S5 705 P Ericsson    - 2587 A Paunovic    3-1 tons: 1-0
S6 1888 L Ekeling     - 1484 B Olsén      1-3 tons: 1-3


omg: 15
PICAS - DOGS 0-9 8-27

D1 900 A Hultman     | 6188 J Forsén     
D1 2690 E Nordqvist    | 314 C Eriksson    0-3
S1 900 A Hultman     - 719 P Brose      0-3 tons: 0-2
S2 2717 M Björk      - 314 C Eriksson    1-3 tons: 1-1
D2 564 M Nilsson     | 719 P Brose     
D2 2717 M Björk      | 391 S Edrén      2-3
S3 2690 E Nordqvist    - 6188 J Forsén     0-3 tons: 0-3
S4 564 M Nilsson     - 387 T Siljamäki    1-3 tons: 0-2
D3 2587 A Paunovic    | 5696 A Lindholm    
D3 1484 B Olsén      | 387 T Siljamäki    2-3
S5 2587 A Paunovic    - 1757 M Brzuchacz    1-3 tons: 1-1
S6 1484 B Olsén      - 5696 A Lindholm    1-3 tons: 1-2


omg: 15
GRÄNS - BRO 6-4 21-15

D1 6198 O Lindqvist    | 903 M Karlsson    
D1 954 L Sandberg    | 2464 T Vesterberg   3-1
S1 6198 O Lindqvist    - 896 P Virtanen    3-0 tons: 2-0
S2 954 L Sandberg    - 121 M Karjalainen   3-0 tons: 1-1
D2 2704 A Selvin     | 896 P Virtanen    
D2 1355 L Korhonen    | 121 M Karjalainen   3-1
S3 1355 L Korhonen    - 2464 T Vesterberg   3-1 tons: 4-2
S4 2704 A Selvin     - 903 M Karlsson    1-3 tons: 1-0
D3 1397 M Böhlin     | 1547 D Järvinen    
D3 865 L Linde      | 858 T Kokkonen    2-3
S5 1434 T Lundberg    - 858 T Kokkonen    0-3 tons: 1-4
S6 1108 F Wahlsten    - 1547 D Järvinen    0-3 tons: 1-1
Bra spel: [6198-1][858-18]


omg: 15
LÄRKAN - HIGHL 4-6 14-22

D1 2833 A Sääf      | 6310 R Brambeck    
D1 1044 J Orést      | 736 S Nordkvist    0-3
S1 254 A Islam      - 6310 R Brambeck    1-3 tons: 3-4
S2 292 M Fredriksson   - 736 S Nordkvist    3-0 tons: 1-1
D2 254 A Islam      | 278 M Nordkvist   
D2 335 G Johansson    | 1127 U Blomqvist    3-2
S3 2267 L Elf       - 278 M Nordkvist    0-3 tons: 2-2
S4 828 D Brookman    - 1127 U Blomqvist    0-3 tons: 1-2
D3 2267 L Elf       | 741 K Gustafsson   
D3 828 D Brookman    | 363 M Jägerbert    3-2
S5 335 G Johansson    - 741 K Gustafsson   3-0 tons: 3-0
S6 1044 J Orést      - 363 M Jägerbert    0-3 tons: 0-3
Bra spel: [278-18][1127-18]


omg: 15
PLUPP - ALI 5-5 18-18

D1 1284 M Dysting     |  96 T Klöfkorn    
D1 727 J Zwierzak    | 2090 P Klöfkorn    1-3
S1 1284 M Dysting     -  96 T Klöfkorn    0-3 tons: 0-3
S2 613 V Forselius    - 1795 B Lif       3-0 tons: 2-3
D2 1195 G Robler     | 284 M Kroon     
D2 1237 A Mårtensson   | 1759 S Eker      3-0
S3 727 J Zwierzak    - 2090 P Klöfkorn    3-0 tons: 1-2
S4 1195 G Robler     - 5128 S Odén      3-2 tons: 5-5
D3 613 V Forselius    | 5128 S Odén      
D3 416 P Malmsten    | 1795 B Lif       0-3
S5 1237 A Mårtensson   - 1759 S Eker      1-3 tons: 3-1
S6 416 P Malmsten    -  94 L Andersson    1-3 tons: 1-1
Bra spel: [1195-1]


omg: 15
SPDC - OSLAG 7-2 24-13

D1 1097 A Bergström    | 709 R Torgrip    
D1 3526 T Neimark     | 1046 K Appelqvist   3-0
S1 1097 A Bergström    - 2599 G Gillver     3-0 tons: 1-0
S2 2030 N Eriksson    - 709 R Torgrip     3-2 tons: 2-2
D2 1724 E Bäckström    | 870 E Ljungquist   
D2 937 T Säldefjord   | 2599 G Gillver     1-3
S3 1724 E Bäckström    - 870 E Ljungquist   3-2 tons: 4-4
S4 5170 L Lindkvist    - 1046 K Appelqvist   2-3 tons: 4-2
D3 5170 L Lindkvist    | 2139 R Bolin     
D3 1090 P Winberg     | 860 E Larsson     3-2
S5 937 T Säldefjord   - 860 E Larsson     3-0 tons: 2-0
S6 1090 P Winberg     - 2139 R Bolin      3-1 tons: 4-2


omg: 15
SHBDC - MAD 7-2 23-10

D1 1888 L Ekeling     | 1165 M Petäjistö   
D1 237 P Skånberg    | 1159 K Häggblom    3-0
S1 237 P Skånberg    - 1159 K Häggblom    3-0 tons: 3-0
S2 2085 B Pellas     - 986 J Lundblad    3-0 tons: 3-1
D2 1711 S Persson     | 1717 M Andersson   
D2 697 A Skånberg    | 986 J Lundblad    3-1
S3 1711 S Persson     - 1165 M Petäjistö    3-1 tons: 3-0
S4 1407 K Kyrönlahti   - 857 A Ericsson    0-3 tons: 0-1
D3 2085 B Pellas     | 857 A Ericsson    
D3 1407 K Kyrönlahti   | 1826 M Högberg     3-1
S5 697 A Skånberg    - 1826 M Högberg     2-3 tons: 2-5
S6 705 P Ericsson    - 1717 M Andersson    3-1 tons: 1-0


omg: 16
ALI - SPDC 6-3 19-13

D1 5128 S Odén      | 1724 E Bäckström   
D1  96 T Klöfkorn    | 5170 L Lindkvist    3-0
S1 1795 B Lif       - 1724 E Bäckström    1-3 tons: 3-1
S2 5128 S Odén      - 5170 L Lindkvist    3-1 tons: 1-1
D2  94 L Andersson    | 3526 T Neimark    
D2 284 M Kroon      | 1097 A Bergström    3-1
S3  96 T Klöfkorn    - 3526 T Neimark     3-0 tons: 3-1
S4 284 M Kroon      - 1097 A Bergström    0-3 tons: 1-2
D3 1795 B Lif       | 1088 R Åkesson    
D3 1759 S Eker      | 1090 P Winberg     0-3
S5  94 L Andersson    - 1088 R Åkesson     3-0 tons: 2-0
S6 1759 S Eker      - 1090 P Winberg     3-2 tons: 1-3


omg: 16
HIGHL - PLUPP 5-5 20-22

D1 1127 U Blomqvist    | 1284 M Dysting    
D1 278 M Nordkvist    | 416 P Malmsten    3-2
S1 366 J Heidenberg   - 1284 M Dysting     3-1 tons: 3-0
S2 278 M Nordkvist    - 727 J Zwierzak    2-3 tons: 3-3
D2 736 S Nordkvist    | 613 V Forselius   
D2 6310 R Brambeck    | 727 J Zwierzak    3-0
S3 6310 R Brambeck    - 416 P Malmsten    3-2 tons: 6-3
S4 1127 U Blomqvist    - 1195 G Robler     1-3 tons: 1-4
D3 363 M Jägerbert    | 1195 G Robler     
D3 741 K Gustafsson   | 1286 H Pedersen    0-3
S5 363 M Jägerbert    - 1286 H Pedersen    1-3 tons: 0-5
S6 741 K Gustafsson   - 1237 A Mårtensson   1-3 tons: 1-3
Bra spel: [727-18]


omg: 16
BRO - LÄRKAN 6-3 20-14

D1 858 T Kokkonen    | 2833 A Sääf      
D1 6387 H Vähämäki    | 828 D Brookman    3-0
S1 896 P Virtanen    - 254 A Islam      0-3 tons: 1-3
S2 6387 H Vähämäki    - 292 M Fredriksson   3-1 tons: 2-0
D2 1547 D Järvinen    | 254 A Islam     
D2 903 M Karlsson    | 292 M Fredriksson   3-1
S3 2258 J Raatikainen   - 2267 L Elf       0-3 tons: 2-3
S4 2464 T Vesterberg   - 335 G Johansson    2-3 tons: 1-0
D3 2464 T Vesterberg   | 2267 L Elf      
D3 2258 J Raatikainen   | 335 G Johansson    3-1
S5 858 T Kokkonen    - 2833 A Sääf      3-0 tons: 3-2
S6 1547 D Järvinen    - 828 D Brookman    3-2 tons: 4-2


omg: 16
DOGS - GRÄNS 3-6 14-20

D1 314 C Eriksson    | 6198 O Lindqvist   
D1 391 S Edrén      | 954 L Sandberg    1-3
S1 314 C Eriksson    - 6198 O Lindqvist    0-3 tons: 1-4
S2 1757 M Brzuchacz    - 2704 A Selvin     0-3 tons: 0-1
D2 6188 J Forsén     | 2704 A Selvin     
D2 387 T Siljamäki    | 1108 F Wahlsten    3-0
S3 6188 J Forsén     - 954 L Sandberg    0-3 tons: 2-3
S4 387 T Siljamäki    - 1108 F Wahlsten    2-3 tons: 3-4
D3 719 P Brose      | 671 A Wester     
D3 5696 A Lindholm    | 1434 T Lundberg    3-2
S5 719 P Brose      - 865 L Linde      3-0 tons: 5-0
S6 5696 A Lindholm    - 671 A Wester     2-3 tons: 0-4


omg: 16
OSLAG - SHBDC 4-6 16-24

D1 860 E Larsson     | 1407 K Kyrönlahti   
D1 1052 M Lindblom    | 237 P Skånberg    3-1
S1 860 E Larsson     - 1407 K Kyrönlahti   3-1 tons: 3-2
S2 1052 M Lindblom    - 237 P Skånberg    1-3 tons: 3-3
D2 2599 G Gillver     | 1888 L Ekeling    
D2 870 E Ljungquist   | 697 A Skånberg    3-2
S3 2599 G Gillver     - 1888 L Ekeling     1-3 tons: 2-1
S4 870 E Ljungquist   - 697 A Skånberg    1-3 tons: 5-3
D3 709 R Torgrip     | 705 P Ericsson    
D3 2676 S Ringbom     | 2085 B Pellas     0-3
S5 709 R Torgrip     - 2085 B Pellas     3-2 tons: 3-5
S6 2676 S Ringbom     - 705 P Ericsson    0-3 tons: 0-0
Bra spel: [237-16]


omg: 16
MAD - PICAS 6-4 22-18

D1 857 A Ericsson    | 2717 M Björk     
D1 1826 M Högberg     | 1484 B Olsén      3-0
S1 857 A Ericsson    - 688 M Ågren      3-0 tons: 1-1
S2 1826 M Högberg     - 2690 E Nordqvist    3-2 tons: 1-1
D2 1159 K Häggblom    | 564 M Nilsson    
D2 1165 M Petäjistö    | 2690 E Nordqvist    3-2
S3 2396 S Ericsson    - 564 M Nilsson     3-2 tons: 0-0
S4 4301 M Bergman     - 2717 M Björk      0-3 tons: 2-2
D3 2396 S Ericsson    | 2716 J Haanperä    
D3 4301 M Bergman     | 688 M Ågren      2-3
S5 1165 M Petäjistö    - 1484 B Olsén      1-3 tons: 0-0
S6 1159 K Häggblom    - 2716 J Haanperä    1-3 tons: 1-3


omg: 17
PICAS - GRÄNS 1-8 9-26

D1 1484 B Olsén      | 671 A Wester     
D1 900 A Hultman     | 1397 M Böhlin     1-3
S1 900 A Hultman     - 2704 A Selvin     0-3 tons: 0-1
S2 688 M Ågren      - 1108 F Wahlsten    2-3 tons: 0-4
D2 688 M Ågren      | 1108 F Wahlsten    
D2 564 M Nilsson     | 2704 A Selvin     1-3
S3 564 M Nilsson     - 865 L Linde      1-3 tons: 0-0
S4 2717 M Björk      - 671 A Wester     0-3 tons: 1-1
D3 4314 C Olsén      | 6198 O Lindqvist   
D3 2717 M Björk      | 1434 T Lundberg    0-3
S5 1484 B Olsén      - 6198 O Lindqvist    1-3 tons: 3-5
S6 4314 C Olsén      - 1397 M Böhlin     3-2 tons: 0-4
Bra spel: [6198-1]


omg: 17
LÄRKAN - DOGS 6-4 20-18

D1 2267 L Elf       | 6188 J Forsén     
D1 6319 S Schön      | 719 P Brose      3-2
S1 2267 L Elf       - 6188 J Forsén     3-1 tons: 8-3
S2 254 A Islam      - 719 P Brose      0-3 tons: 2-1
D2 1044 J Orést      | 5696 A Lindholm    
D2 2833 A Sääf      | 387 T Siljamäki    0-3
S3 335 G Johansson    - 1757 M Brzuchacz    1-3 tons: 0-2
S4 292 M Fredriksson   - 387 T Siljamäki    1-3 tons: 2-2
D3 254 A Islam      | 1757 M Brzuchacz   
D3 335 G Johansson    | 314 C Eriksson    3-2
S5 6319 S Schön      - 391 S Edrén      3-0 tons: 2-1
S6 828 D Brookman    - 5696 A Lindholm    3-0 tons: 1-3
Bra spel: [2267-18]


omg: 17
PLUPP - BRO 5-5 19-20

D1 1237 A Mårtensson   | 858 T Kokkonen    
D1 416 P Malmsten    | 6387 H Vähämäki    0-3
S1 727 J Zwierzak    - 6387 H Vähämäki    0-3 tons: 1-3
S2 1237 A Mårtensson   - 121 M Karjalainen   3-1 tons: 3-1
D2 1286 H Pedersen    | 1547 D Järvinen    
D2 1195 G Robler     | 903 M Karlsson    1-3
S3 1195 G Robler     - 2464 T Vesterberg   3-1 tons: 1-2
S4 1284 M Dysting     - 903 M Karlsson    3-0 tons: 3-1
D3 1284 M Dysting     | 2464 T Vesterberg   
D3 727 J Zwierzak    | 121 M Karjalainen   2-3
S5 1286 H Pedersen    - 858 T Kokkonen    1-3 tons: 4-6
S6 416 P Malmsten    - 1547 D Järvinen    3-2 tons: 2-6


omg: 17
SPDC - HIGHL 8-1 25-8

D1 937 T Säldefjord   | 6310 R Brambeck    
D1 1088 R Åkesson     | 363 M Jägerbert    3-0
S1 1088 R Åkesson     - 6310 R Brambeck    3-2 tons: 1-3
S2 937 T Säldefjord   - 363 M Jägerbert    3-0 tons: 3-0
D2 3526 T Neimark     | 278 M Nordkvist   
D2 1097 A Bergström    | 1127 U Blomqvist    3-1
S3 1097 A Bergström    - 278 M Nordkvist    3-2 tons: 2-0
S4 3526 T Neimark     - 1127 U Blomqvist    3-0 tons: 3-1
D3 1090 P Winberg     | 741 K Gustafsson   
D3 2030 N Eriksson    | 366 J Heidenberg   3-0
S5 2030 N Eriksson    - 741 K Gustafsson   3-0 tons: 4-0
S6 1724 E Bäckström    - 366 J Heidenberg   1-3 tons: 0-1


omg: 17
SHBDC - ALI 6-4 20-18

D1 2578 A Dolietis    | 284 M Kroon     
D1 1407 K Kyrönlahti   |  94 L Andersson    0-3
S1 1888 L Ekeling     - 1795 B Lif       2-3 tons: 0-5
S2 2085 B Pellas     - 5128 S Odén      0-3 tons: 3-2
D2 237 P Skånberg    |  96 T Klöfkorn    
D2 705 P Ericsson    | 2090 P Klöfkorn    3-1
S3 697 A Skånberg    - 2090 P Klöfkorn    3-0 tons: 3-1
S4 237 P Skånberg    - 284 M Kroon      3-0 tons: 1-2
D3 1711 S Persson     | 5128 S Odén      
D3 697 A Skånberg    | 1795 B Lif       3-1
S5 1711 S Persson     -  96 T Klöfkorn    3-2 tons: 3-5
S6 705 P Ericsson    -  94 L Andersson    0-3 tons: 3-1


omg: 17
MAD - OSLAG 7-2 23-13

D1 857 A Ericsson    | 709 R Torgrip    
D1 1826 M Högberg     | 1052 M Lindblom    3-0
S1 732 T Samuelsson   - 709 R Torgrip     0-3 tons: 0-4
S2 986 J Lundblad    - 1052 M Lindblom    3-1 tons: 1-1
D2 1717 M Andersson    | 860 E Larsson    
D2 986 J Lundblad    | 2139 R Bolin      3-1
S3 857 A Ericsson    - 2139 R Bolin      3-2 tons: 6-1
S4 1717 M Andersson    - 860 E Larsson     3-1 tons: 1-1
D3 1159 K Häggblom    | 870 E Ljungquist   
D3 732 T Samuelsson   | 2599 G Gillver     2-3
S5 1165 M Petäjistö    - 870 E Ljungquist   3-1 tons: 1-1
S6 1826 M Högberg     - 2599 G Gillver     3-1 tons: 5-2
Bra spel: [1826-1]


omg: 18
BRO - SPDC 6-3 22-11

D1 858 T Kokkonen    | 1088 R Åkesson    
D1 6387 H Vähämäki    | 5170 L Lindkvist    3-0
S1 6387 H Vähämäki    - 1088 R Åkesson     2-3 tons: 1-1
S2 1274 J Leino      - 5170 L Lindkvist    3-1 tons: 3-0
D2 168 H Hynynen     | 1097 A Bergström   
D2 1274 J Leino      | 3526 T Neimark     3-0
S3 896 P Virtanen    - 1097 A Bergström    1-3 tons: 1-3
S4 903 M Karlsson    - 1724 E Bäckström    3-0 tons: 0-0
D3 2464 T Vesterberg   | 1724 E Bäckström   
D3 903 M Karlsson    | 937 T Säldefjord   1-3
S5 168 H Hynynen     - 3526 T Neimark     3-1 tons: 1-2
S6 858 T Kokkonen    - 937 T Säldefjord   3-0 tons: 6-1
Bra spel: [858-119]


omg: 18
DOGS - PLUPP 3-6 13-22

D1 314 C Eriksson    | 1237 A Mårtensson   
D1 1757 M Brzuchacz    | 416 P Malmsten    0-3
S1 314 C Eriksson    - 1237 A Mårtensson   0-3 tons: 0-3
S2 1757 M Brzuchacz    - 416 P Malmsten    1-3 tons: 2-2
D2 5696 A Lindholm    | 1286 H Pedersen    
D2 387 T Siljamäki    | 1195 G Robler     1-3
S3 5696 A Lindholm    - 1286 H Pedersen    1-3 tons: 1-7
S4 391 S Edrén      - 1195 G Robler     1-3 tons: 2-6
D3 6188 J Forsén     | 1284 M Dysting    
D3 719 P Brose      | 727 J Zwierzak    3-1
S5 6188 J Forsén     - 1284 M Dysting     3-2 tons: 4-2
S6 719 P Brose      - 727 J Zwierzak    3-1 tons: 0-1
Bra spel: [387-114][1195-114]


omg: 18
GRÄNS - LÄRKAN 4-6 19-22

D1 1397 M Böhlin     | 2267 L Elf      
D1 671 A Wester     | 6319 S Schön      0-3
S1 671 A Wester     - 2267 L Elf       1-3 tons: 1-7
S2 1397 M Böhlin     - 1337 H Gustafsson   1-3 tons: 2-4
D2 1108 F Wahlsten    | 1337 H Gustafsson   
D2 2704 A Selvin     | 254 A Islam      3-1
S3 2704 A Selvin     - 254 A Islam      1-3 tons: 2-2
S4 954 L Sandberg    - 335 G Johansson    3-1 tons: 2-3
D3 954 L Sandberg    | 828 D Brookman    
D3 6198 O Lindqvist    | 335 G Johansson    3-1
S5 1108 F Wahlsten    - 6319 S Schön      2-3 tons: 5-4
S6 6198 O Lindqvist    - 292 M Fredriksson   3-1 tons: 7-3


omg: 18
ALI - MAD 6-4 21-16

D1 5128 S Odén      | 857 A Ericsson    
D1 920 P Derenholm    | 1826 M Högberg     1-3
S1 1795 B Lif       - 1165 M Petäjistö    3-1 tons: 3-2
S2 5128 S Odén      - 986 J Lundblad    3-0 tons: 2-1
D2  96 T Klöfkorn    | 986 J Lundblad    
D2 1795 B Lif       | 1717 M Andersson    0-3
S3  96 T Klöfkorn    - 857 A Ericsson    1-3 tons: 2-3
S4 284 M Kroon      - 1717 M Andersson    3-2 tons: 2-2
D3 284 M Kroon      | 1165 M Petäjistö   
D3  94 L Andersson    | 1159 K Häggblom    3-0
S5 920 P Derenholm    - 1826 M Högberg     1-3 tons: 0-0
S6  94 L Andersson    - 1159 K Häggblom    3-0 tons: 5-0


omg: 18
HIGHL - SHBDC 1-8 14-26

D1 6310 R Brambeck    | 2085 B Pellas     
D1 741 K Gustafsson   | 705 P Ericsson    2-3
S1 6310 R Brambeck    - 1888 L Ekeling     3-2 tons: 7-3
S2 741 K Gustafsson   - 2085 B Pellas     2-3 tons: 1-3
D2 278 M Nordkvist    | 697 A Skånberg    
D2 1127 U Blomqvist    | 1711 S Persson     0-3
S3 278 M Nordkvist    - 1711 S Persson     2-3 tons: 2-2
S4 1127 U Blomqvist    - 697 A Skånberg    1-3 tons: 1-5
D3 366 J Heidenberg   | 237 P Skånberg    
D3 363 M Jägerbert    | 1888 L Ekeling     2-3
S5 366 J Heidenberg   - 705 P Ericsson    2-3 tons: 4-2
S6 363 M Jägerbert    - 237 P Skånberg    0-3 tons: 2-2


omg: 18
OSLAG - PICAS 4-6 16-20

D1 860 E Larsson     | 2690 E Nordqvist   
D1 2199 A Eliasson    | 688 M Ågren      3-0
S1 2599 G Gillver     - 900 A Hultman     2-3 tons: 2-0
S2 2139 R Bolin      - 2690 E Nordqvist    3-1 tons: 1-0
D2 870 E Ljungquist   | 1484 B Olsén     
D2 2599 G Gillver     | 900 A Hultman     3-1
S3 2676 S Ringbom     - 688 M Ågren      0-3 tons: 0-1
S4 2199 A Eliasson    - 2587 A Paunovic    1-3 tons: 1-0
D3 2676 S Ringbom     | 2716 J Haanperä    
D3 2139 R Bolin      | 2587 A Paunovic    0-3
S5 870 E Ljungquist   - 1484 B Olsén      3-0 tons: 4-3
S6 860 E Larsson     - 2716 J Haanperä    0-3 tons: 2-6


omg: 19
PICAS - LÄRKAN 0-9 2-27

D1 2717 M Björk      | 254 A Islam     
D1 688 M Ågren      | 674 J Elb       0-3
S1 688 M Ågren      - 674 J Elb       0-3 tons: 0-2
S2 2690 E Nordqvist    - 335 G Johansson    0-3 tons: 1-0
D2 2587 A Paunovic    | 2833 A Sääf      
D2 900 A Hultman     | 1044 J Orést      0-3
S3 564 M Nilsson     - 292 M Fredriksson   0-3 tons: 1-2
S4 2717 M Björk      - 254 A Islam      0-3 tons: 1-2
D3 2716 J Haanperä    | 2267 L Elf      
D3 564 M Nilsson     | 828 D Brookman    0-3
S5 2716 J Haanperä    - 828 D Brookman    2-3 tons: 2-1
S6 2587 A Paunovic    - 2267 L Elf       0-3 tons: 1-2


omg: 19
PLUPP - GRÄNS 4-6 14-26

D1 1237 A Mårtensson   | 671 A Wester     
D1 416 P Malmsten    | 1397 M Böhlin     2-3
S1 1237 A Mårtensson   - 2704 A Selvin     3-2 tons: 4-0
S2 1195 G Robler     - 1108 F Wahlsten    3-2 tons: 2-3
D2 1195 G Robler     | 954 L Sandberg    
D2 1286 H Pedersen    | 6198 O Lindqvist    0-3
S3 416 P Malmsten    - 671 A Wester     3-2 tons: 2-2
S4 1286 H Pedersen    - 1397 M Böhlin     3-2 tons: 4-1
D3 727 J Zwierzak    | 2704 A Selvin     
D3 613 V Forselius    | 1108 F Wahlsten    0-3
S5 727 J Zwierzak    - 6198 O Lindqvist    0-3 tons: 2-5
S6 613 V Forselius    - 954 L Sandberg    0-3 tons: 2-5


omg: 19
SPDC - DOGS 7-2 25-14

D1 3526 T Neimark     | 5696 A Lindholm    
D1 1097 A Bergström    | 387 T Siljamäki    2-3
S1 3526 T Neimark     - 5696 A Lindholm    3-1 tons: 3-2
S2 1097 A Bergström    - 387 T Siljamäki    3-0 tons: 0-2
D2 1088 R Åkesson     | 719 P Brose     
D2 2030 N Eriksson    | 1757 M Brzuchacz    3-2
S3 2030 N Eriksson    - 719 P Brose      2-3 tons: 5-6
S4 1088 R Åkesson     - 1757 M Brzuchacz    3-2 tons: 1-3
D3 937 T Säldefjord   | 314 C Eriksson    
D3 1724 E Bäckström    | 391 S Edrén      3-2
S5 1724 E Bäckström    - 314 C Eriksson    3-0 tons: 4-3
S6 937 T Säldefjord   - 391 S Edrén      3-1 tons: 4-3
Bra spel: [3526-1]


omg: 19
SHBDC - BRO 6-4 16-14

D1 237 P Skånberg    | 858 T Kokkonen    
D1 1888 L Ekeling     | 6387 H Vähämäki    1-3
S1 2085 B Pellas     - 6387 H Vähämäki    1-3 tons: 3-3
S2 237 P Skånberg    - 903 M Karlsson    3-1 tons: 3-0
D2 1711 S Persson     | 168 H Hynynen    
D2 697 A Skånberg    | 2464 T Vesterberg   3-1
S3 1711 S Persson     - 2464 T Vesterberg   3-0 tons: 3-2
S4 697 A Skånberg    - 168 H Hynynen     0-3 tons: 1-4
S5 1407 K Kyrönlahti   - 858 T Kokkonen    2-3 tons: 3-5


omg: 19
MAD - HIGHL 4-6 7-19

D2 986 J Lundblad    | 6310 R Brambeck    
D2 809 K Ståhl      | 736 S Nordkvist    0-3
S3 1159 K Häggblom    - 6310 R Brambeck    0-3 tons: 0-2
S4 857 A Ericsson    - 278 M Nordkvist    1-3 tons: 2-4
D3 1165 M Petäjistö    | 278 M Nordkvist   
D3 1159 K Häggblom    | 363 M Jägerbert    1-3
S5 1826 M Högberg     - 736 S Nordkvist    3-1 tons: 4-1
S6 1165 M Petäjistö    - 363 M Jägerbert    0-3 tons: 0-1


omg: 19
OSLAG - ALI 3-6 11-19

D1 860 E Larsson     | 5128 S Odén      
D1 2676 S Ringbom     | 1795 B Lif       0-3
S1 2599 G Gillver     - 1795 B Lif       0-3 tons: 1-3
S2 2199 A Eliasson    - 920 P Derenholm    3-0 tons: 6-0
D2 2599 G Gillver     |  94 L Andersson   
D2 870 E Ljungquist   | 920 P Derenholm    1-3
S3 2139 R Bolin      - 2090 P Klöfkorn    3-1 tons: 1-1
S4 860 E Larsson     -  96 T Klöfkorn    0-3 tons: 1-1
D3 2139 R Bolin      |  96 T Klöfkorn    
D3 709 R Torgrip     | 2090 P Klöfkorn    1-3
S5 870 E Ljungquist   - 5128 S Odén      3-0 tons: 4-1
S6 709 R Torgrip     -  94 L Andersson    0-3 tons: 3-4


omg: 20
HIGHL - OSLAG 6-3 21-14

D1 6310 R Brambeck    | 860 E Larsson    
D1 736 S Nordkvist    | 2676 S Ringbom     3-0
S1 366 J Heidenberg   - 860 E Larsson     3-2 tons: 3-3
S2 6310 R Brambeck    - 2676 S Ringbom     3-0 tons: 2-0
D2 366 J Heidenberg   | 709 R Torgrip    
D2 741 K Gustafsson   | 2139 R Bolin      3-2
S3 1127 U Blomqvist    - 709 R Torgrip     1-3 tons: 1-1
S4 741 K Gustafsson   - 2139 R Bolin      2-3 tons: 0-2
D3 278 M Nordkvist    | 870 E Ljungquist   
D3 363 M Jägerbert    | 2599 G Gillver     3-1
S5 278 M Nordkvist    - 870 E Ljungquist   0-3 tons: 2-3
S6 363 M Jägerbert    - 2599 G Gillver     3-0 tons: 2-0


omg: 20
BRO - MAD 5-5 17-21

D1 858 T Kokkonen    | 1159 K Häggblom    
D1 6387 H Vähämäki    | 1165 M Petäjistö    3-1
S1 6387 H Vähämäki    - 1159 K Häggblom    3-0 tons: 0-0
S2 903 M Karlsson    - 1165 M Petäjistö    3-1 tons: 2-0
D2 1547 D Järvinen    | 1826 M Högberg    
D2 903 M Karlsson    | 857 A Ericsson    0-3
S3 2464 T Vesterberg   - 1717 M Andersson    2-3 tons: 0-2
S4 168 H Hynynen     - 857 A Ericsson    0-3 tons: 1-2
D3 168 H Hynynen     | 1717 M Andersson   
D3 2464 T Vesterberg   | 838 S Kari      0-3
S5 1547 D Järvinen    - 1826 M Högberg     0-3 tons: 0-3
S6 858 T Kokkonen    - 838 S Kari      3-2 tons: 5-2
Bra spel: [1826-116]


omg: 20
DOGS - SHBDC 3-6 14-18

D1 6188 J Forsén     | 697 A Skånberg    
D1 387 T Siljamäki    | 1711 S Persson     0-3
S1 6188 J Forsén     - 2085 B Pellas     2-3 tons: 0-4
S2 387 T Siljamäki    - 237 P Skånberg    0-3 tons: 1-2
D2 1757 M Brzuchacz    | 237 P Skånberg    
D2 314 C Eriksson    | 1888 L Ekeling     2-3
S3 5696 A Lindholm    - 1711 S Persson     3-0 tons: 3-0
S4 1757 M Brzuchacz    - 697 A Skånberg    0-3 tons: 3-2
D3 719 P Brose      | 2085 B Pellas     
D3 5696 A Lindholm    | 705 P Ericsson    3-0
S5 391 S Edrén      - 705 P Ericsson    1-3 tons: 0-1
S6 719 P Brose      - 1888 L Ekeling     3-0 tons: 2-1


omg: 20
ALI - PICAS 7-2 21-10

D1  96 T Klöfkorn    | 564 M Nilsson    
D1 2090 P Klöfkorn    | 2717 M Björk      0-3
S1 5128 S Odén      - 900 A Hultman     3-0 tons: 0-0
S2 1795 B Lif       - 564 M Nilsson     3-0 tons: 2-1
D2  94 L Andersson    | 1484 B Olsén     
D2 284 M Kroon      | 900 A Hultman     3-0
S3  96 T Klöfkorn    - 2717 M Björk      3-0 tons: 0-0
S4 2090 P Klöfkorn    - 2690 E Nordqvist    3-1 tons: 1-0
D3 5128 S Odén      | 2587 A Paunovic    
D3 1795 B Lif       | 2690 E Nordqvist    3-2
S5 284 M Kroon      - 1484 B Olsén      0-3 tons: 0-1
S6  94 L Andersson    - 2587 A Paunovic    3-1 tons: 2-4
Bra spel: [1484-1]


omg: 20
GRÄNS - SPDC 6-4 19-18

D1 6198 O Lindqvist    | 3526 T Neimark    
D1 954 L Sandberg    | 1088 R Åkesson     3-0
S2 1108 F Wahlsten    - 1088 R Åkesson     3-1 tons: 2-1
D2 1108 F Wahlsten    | 937 T Säldefjord   
D2 2704 A Selvin     | 1724 E Bäckström    1-3
S3 1434 T Lundberg    - 937 T Säldefjord   1-3 tons: 3-2
S4 2704 A Selvin     - 1724 E Bäckström    2-3 tons: 3-2
D3 1397 M Böhlin     | 1090 P Winberg    
D3 1434 T Lundberg    | 2030 N Eriksson    0-3
S5 954 L Sandberg    - 1090 P Winberg     3-2 tons: 4-5
S6 6198 O Lindqvist    - 2030 N Eriksson    3-0 tons: 5-1
Bra spel: [6198-1]


omg: 20
LÄRKAN - PLUPP 9-0 18-4

S1 2267 L Elf       - 416 P Malmsten    3-0 tons: 5-1
S2 292 M Fredriksson   - 1286 H Pedersen    3-2 tons: 4-4
D2 2267 L Elf       | 1286 H Pedersen    
D2 6319 S Schön      | 416 P Malmsten    3-0
S3 254 A Islam      - 1284 M Dysting     3-0 tons: 2-2
S4 6319 S Schön      - 727 J Zwierzak    3-0 tons: 2-0
D3 828 D Brookman    | 1284 M Dysting    
D3 292 M Fredriksson   | 727 J Zwierzak    3-2
Bra spel: [2267-1]


omg: 21
PICAS - PLUPP 4-6 19-22

D1 2717 M Björk      | 1195 G Robler     
D1 564 M Nilsson     | 1286 H Pedersen    1-3
S1 564 M Nilsson     - 1237 A Mårtensson   2-3 tons: 2-3
S2 1484 B Olsén      - 727 J Zwierzak    3-0 tons: 1-1
D2 688 M Ågren      | 1284 M Dysting    
D2 1484 B Olsén      | 727 J Zwierzak    0-3
S3 2717 M Björk      - 1284 M Dysting     3-2 tons: 1-1
S4 2716 J Haanperä    - 416 P Malmsten    2-3 tons: 5-3
D3 2716 J Haanperä    | 613 V Forselius   
D3 2587 A Paunovic    | 416 P Malmsten    3-0
S5 688 M Ågren      - 1286 H Pedersen    0-3 tons: 0-4
S6 2587 A Paunovic    - 1195 G Robler     3-2 tons: 3-4
AD 2717 M Björk      | 1237 A Mårtensson   
AD 2587 A Paunovic    | 1286 H Pedersen    2-3


omg: 21
SPDC - LÄRKAN 3-6 11-23

D1 3526 T Neimark     | 966 N Lindmark    
D1 1097 A Bergström    | 254 A Islam      0-3
S1 3526 T Neimark     - 966 N Lindmark    1-3 tons: 3-8
S2 1097 A Bergström    - 254 A Islam      0-3 tons: 2-2
D2 937 T Säldefjord   | 828 D Brookman    
D2 1724 E Bäckström    | 335 G Johansson    3-1
S3 937 T Säldefjord   - 335 G Johansson    3-2 tons: 2-1
S4 1724 E Bäckström    - 292 M Fredriksson   3-2 tons: 2-2
D3 5170 L Lindkvist    | 2267 L Elf      
D3 1088 R Åkesson     | 6319 S Schön      0-3
S5 5170 L Lindkvist    - 6319 S Schön      1-3 tons: 2-3
S6 1088 R Åkesson     - 2267 L Elf       0-3 tons: 0-0


omg: 21
SHBDC - GRÄNS 5-5 22-23

D1 705 P Ericsson    | 6198 O Lindqvist   
D1 2085 B Pellas     | 954 L Sandberg    0-3
S1 2085 B Pellas     - 954 L Sandberg    2-3 tons: 1-6
S2 1711 S Persson     - 6198 O Lindqvist    2-3 tons: 2-9
D2 237 P Skånberg    | 2704 A Selvin     
D2 1888 L Ekeling     | 1108 F Wahlsten    3-2
S3 237 P Skånberg    - 1108 F Wahlsten    2-3 tons: 3-5
S4 697 A Skånberg    - 2704 A Selvin     3-2 tons: 5-1
D3 697 A Skånberg    | 1434 T Lundberg    
D3 1711 S Persson     | 865 L Linde      3-1
S5 1407 K Kyrönlahti   - 865 L Linde      1-3 tons: 0-1
S6 1888 L Ekeling     - 1434 T Lundberg    3-1 tons: 1-3
AD 237 P Skånberg    | 6198 O Lindqvist   
AD 1711 S Persson     | 954 L Sandberg    3-2
Bra spel: [6198-17]


omg: 21
MAD - DOGS 2-7 12-24

D1 809 K Ståhl      | 5696 A Lindholm    
D1 986 J Lundblad    | 387 T Siljamäki    1-3
S1 986 J Lundblad    - 719 P Brose      2-3 tons: 0-3
S2 732 T Samuelsson   - 391 S Edrén      0-3 tons: 0-0
D2 857 A Ericsson    | 719 P Brose     
D2 1826 M Högberg     | 314 C Eriksson    3-1
S3 809 K Ståhl      - 5696 A Lindholm    0-3 tons: 0-2
S4 857 A Ericsson    - 387 T Siljamäki    3-2 tons: 1-4
D3 1165 M Petäjistö    | 1757 M Brzuchacz   
D3 732 T Samuelsson   | 391 S Edrén      1-3
S5 1826 M Högberg     - 6188 J Forsén     1-3 tons: 2-1
S6 1165 M Petäjistö    - 1757 M Brzuchacz    1-3 tons: 0-3


omg: 21
OSLAG - BRO 2-7 14-22

D1 2599 G Gillver     | 121 M Karjalainen  
D1 870 E Ljungquist   | 896 P Virtanen    3-1
S1 2676 S Ringbom     - 6387 H Vähämäki    1-3 tons: 0-3
S2 2199 A Eliasson    - 896 P Virtanen    1-3 tons: 2-0
D2 860 E Larsson     | 6387 H Vähämäki    
D2 709 R Torgrip     | 858 T Kokkonen    0-3
S3 860 E Larsson     - 121 M Karjalainen   3-0 tons: 2-1
S4 709 R Torgrip     - 1278 E Könönen     1-3 tons: 2-3
D3 2199 A Eliasson    | 1278 E Könönen    
D3 2139 R Bolin      | 168 H Hynynen     1-3
S5 870 E Ljungquist   - 858 T Kokkonen    2-3 tons: 5-3
S6 2139 R Bolin      - 168 H Hynynen     2-3 tons: 3-3


omg: 21
ALI - HIGHL 8-1 16-8

S1 2090 P Klöfkorn    - 6310 R Brambeck    1-3 tons: 2-2
D2  94 L Andersson    | 6310 R Brambeck    
D2  96 T Klöfkorn    | 741 K Gustafsson   3-2
S3 1795 B Lif       - 278 M Nordkvist    3-0 tons: 3-1
S4  96 T Klöfkorn    - 741 K Gustafsson   3-2 tons: 3-3
D3 5128 S Odén      | 278 M Nordkvist   
D3 1795 B Lif       | 1127 U Blomqvist    3-1
S5  94 L Andersson    - 1127 U Blomqvist    3-0 tons: 0-2
Bra spel: [741-117]


omg: 22
PLUPP - SPDC 2-7 11-23

D1 1284 M Dysting     | 937 T Säldefjord   
D1 727 J Zwierzak    | 1724 E Bäckström    1-3
S1 1237 A Mårtensson   - 937 T Säldefjord   1-3 tons: 1-1
S2 1195 G Robler     - 1724 E Bäckström    3-0 tons: 6-1
D2 1237 A Mårtensson   | 1088 R Åkesson    
D2 416 P Malmsten    | 1097 A Bergström    0-3
S3 1286 H Pedersen    - 1088 R Åkesson     3-2 tons: 0-2
S4 416 P Malmsten    - 1097 A Bergström    0-3 tons: 2-0
D3 1286 H Pedersen    | 2030 N Eriksson    
D3 1195 G Robler     | 1090 P Winberg     2-3
S5 727 J Zwierzak    - 1090 P Winberg     1-3 tons: 0-2
S6 1284 M Dysting     - 2030 N Eriksson    0-3 tons: 1-2


omg: 22
BRO - ALI 6-3 20-13

D1 168 H Hynynen     | 2090 P Klöfkorn    
D1 1547 D Järvinen    | 920 P Derenholm    3-0
S1 6387 H Vähämäki    - 1795 B Lif       3-2 tons: 3-2
S2 168 H Hynynen     - 5128 S Odén      1-3 tons: 3-1
D2 6387 H Vähämäki    | 284 M Kroon     
D2 858 T Kokkonen    |  94 L Andersson    3-0
S3 121 M Karjalainen   - 2090 P Klöfkorn    3-0 tons: 2-0
S4 2464 T Vesterberg   - 920 P Derenholm    1-3 tons: 1-2
D3 2464 T Vesterberg   | 5128 S Odén      
D3 121 M Karjalainen   | 1795 B Lif       0-3
S5 858 T Kokkonen    -  94 L Andersson    3-1 tons: 3-2
S6 1547 D Järvinen    - 284 M Kroon      3-1 tons: 1-0
Bra spel: [168-18]


omg: 22
DOGS - OSLAG 4-6 21-22

D1 5696 A Lindholm    | 709 R Torgrip    
D1 387 T Siljamäki    | 2199 A Eliasson    1-3
S1 314 C Eriksson    - 2199 A Eliasson    3-1 tons: 3-3
S2 719 P Brose      - 709 R Torgrip     3-2 tons: 7-2
D2 6188 J Forsén     | 870 E Ljungquist   
D2 719 P Brose      | 2599 G Gillver     1-3
S3 6188 J Forsén     - 2599 G Gillver     3-0 tons: 6-0
S4 5696 A Lindholm    - 870 E Ljungquist   2-3 tons: 2-4
D3 1757 M Brzuchacz    | 860 E Larsson    
D3 391 S Edrén      | 2676 S Ringbom     2-3
S5 1757 M Brzuchacz    - 2676 S Ringbom     3-1 tons: 3-0
S6 391 S Edrén      - 860 E Larsson     1-3 tons: 1-3
AD 6188 J Forsén     | 860 E Larsson    
AD 719 P Brose      | 870 E Ljungquist   2-3
Bra spel: [719-1][719-17][2199-1]


omg: 22
GRÄNS - MAD 6-4 23-12

D1 1397 M Böhlin     | 986 J Lundblad    
D1 671 A Wester     | 1717 M Andersson    2-3
S1 1108 F Wahlsten    - 1159 K Häggblom    3-0 tons: 3-0
S2 1397 M Böhlin     - 1717 M Andersson    3-0 tons: 2-0
D2 954 L Sandberg    | 857 A Ericsson    
D2 6198 O Lindqvist    | 1826 M Högberg     0-3
S3 671 A Wester     - 1165 M Petäjistö    3-0 tons: 1-2
S4 2704 A Selvin     - 857 A Ericsson    1-3 tons: 2-1
D3 2704 A Selvin     | 1159 K Häggblom    
D3 1108 F Wahlsten    | 1165 M Petäjistö    3-0
S5 954 L Sandberg    - 1826 M Högberg     2-3 tons: 3-2
S6 6198 O Lindqvist    - 986 J Lundblad    3-0 tons: 2-0
AD 6198 O Lindqvist    | 857 A Ericsson    
AD 954 L Sandberg    | 1826 M Högberg     3-0
Bra spel: [954-18][6198-2]


omg: 22
LÄRKAN - SHBDC 3-6 14-20

D1 2833 A Sääf      | 2085 B Pellas     
D1 1044 J Orést      | 1888 L Ekeling     1-3
S1 2833 A Sääf      - 1888 L Ekeling     3-2 tons: 3-1
S2 674 J Elb       - 1407 K Kyrönlahti   3-0 tons: 3-2
D2 674 J Elb       | 697 A Skånberg    
D2 6319 S Schön      | 705 P Ericsson    3-0
S3 292 M Fredriksson   - 237 P Skånberg    0-3 tons: 4-3
S4 6319 S Schön      - 697 A Skånberg    2-3 tons: 3-5
D3 335 G Johansson    | 237 P Skånberg    
D3 828 D Brookman    | 1407 K Kyrönlahti   2-3
S5 828 D Brookman    - 2085 B Pellas     0-3 tons: 0-1
S6 335 G Johansson    - 705 P Ericsson    0-3 tons: 2-3


omg: 22
HIGHL - PICAS 7-2 24-13

D1 363 M Jägerbert    | 900 A Hultman    
D1 278 M Nordkvist    | 2690 E Nordqvist    3-2
S1 6310 R Brambeck    - 900 A Hultman     3-1 tons: 2-0
S2 363 M Jägerbert    - 2690 E Nordqvist    3-1 tons: 2-3
D2 1127 U Blomqvist    | 564 M Nilsson    
D2 736 S Nordkvist    | 688 M Ågren      1-3
S3 1127 U Blomqvist    - 688 M Ågren      3-0 tons: 3-3
S4 366 J Heidenberg   - 5687 R Johansson    3-2 tons: 4-3
D3 366 J Heidenberg   | 2717 M Björk     
D3 741 K Gustafsson   | 5687 R Johansson    3-1
S5 741 K Gustafsson   - 2717 M Björk      2-3 tons: 2-0
S6 278 M Nordkvist    - 564 M Nilsson     3-0 tons: 1-0


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  132
Spelade singlar :  776
Spelade dubblar :  388
Avgörande dubblar:  36
Spelade set   : 4682
Summa tons    : 2916
Antal bra spel  :  76