Matchdetaljer i serie: K2A

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/16/00

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
MAD - SOLLE 5-5 23-18

D1 1571 K Nordström    | 6151 L Dahlblom    
D1 1791 M Andersson    | 2615 J Friberg     2-3
S1 1571 K Nordström    - 6151 L Dahlblom    2-3 tons: 6-6
S2 1791 M Andersson    - 1657 P Eriksson    3-0 tons: 5-2
D2 2400 J Granberg    | 990 M Rönnkvist   
D2 838 S Kari      | 4365 K Högstedt    3-2
S3 2400 J Granberg    - 990 M Rönnkvist    3-0 tons: 4-1
S4 838 S Kari      - 4365 K Högstedt    3-1 tons: 4-0
D3 1230 B Andersson    | 2617 T Ström     
D3 1232 V Pihlajämäki   | 357 A Lindh      0-3
S5 1230 B Andersson    - 2617 T Ström      2-3 tons: 3-3
S6 1232 V Pihlajämäki   - 357 A Lindh      2-3 tons: 5-4
AD 2400 J Granberg    | 357 A Lindh     
AD 838 S Kari      | 2617 T Ström      3-0
Bra spel: [6151-1][2617-137]


omg: 1
EDDYS - ENEBY 3-6 12-19

D1 2309 P Hägglund    | 446 J Skönborg    
D1 2289 J Normén     | 490 R Palander    0-3
S1 2309 P Hägglund    - 446 J Skönborg    0-3 tons: 1-4
S2 2289 J Normén     - 490 R Palander    3-1 tons: 6-5
D2 1116 B Andersson    | 1183 B Rautiainen   
D2 3194 R Ljung      | 1272 P Livbom     0-3
S3 1116 B Andersson    - 1183 B Rautiainen   3-0 tons: 4-2
S4 3194 R Ljung      - 1272 P Livbom     3-0 tons: 1-1
D3 2312 M Olofsson    | 1651 S Thörn     
D3 1914 J Strömvall    | 2560 V Hagen      2-3
S5 2312 M Olofsson    - 1651 S Thörn      0-3 tons: 0-0
S6 1914 J Strömvall    - 2560 V Hagen      1-3 tons: 4-5
Bra spel: [2560-18][2560-112]


omg: 1
FLÄRP - STOLL 5-5 21-21

D1 280 J Bejtoft     | 1064 U Mattsson    
D1 118 T Evermo     | 1063 H Sondefors    3-0
S1 118 T Evermo     - 1063 H Sondefors    3-2 tons: 3-2
S2 280 J Bejtoft     - 1169 H Chrona     3-2 tons: 2-1
D2 308 O Eklind     | 1070 P Wallensteen  
D2 122 P Modin      | 1169 H Chrona     2-3
S3 122 P Modin      - 1070 P Wallensteen   2-3 tons: 0-0
S4 308 O Eklind     - 1064 U Mattsson    0-3 tons: 1-3
D3  70 P Gibson     | 600 K Ringström   
D3 1467 P Söderman    | 1940 T Bäfverfeldt   2-3
S5  70 P Gibson     - 600 K Ringström    3-1 tons: 4-4
S6 1467 P Söderman    - 1940 T Bäfverfeldt   0-3 tons: 1-3
AD  70 P Gibson     | 1940 T Bäfverfeldt  
AD 280 J Bejtoft     | 600 K Ringström    3-1


omg: 2
SOLLE - EDDYS 6-4 24-17

D1 6151 L Dahlblom    | 2067 C Högström    
D1 357 A Lindh      | 1116 B Andersson    2-3
S1 6151 L Dahlblom    - 2067 C Högström    3-2 tons: 3-4
S2 357 A Lindh      - 1116 B Andersson    3-1 tons: 2-2
D2 4365 K Högstedt    | 3194 R Ljung     
D2 2615 J Friberg     | 2289 J Normén     1-3
S3 4365 K Högstedt    - 3194 R Ljung      3-0 tons: 3-2
S4 2615 J Friberg     - 2289 J Normén     1-3 tons: 1-7
D3 2617 T Ström      | 1914 J Strömvall   
D3 990 M Rönnkvist    | 2311 I Wessman     3-2
S5 2617 T Ström      - 1914 J Strömvall    2-3 tons: 6-4
S6 990 M Rönnkvist    - 2311 I Wessman     3-0 tons: 5-2
AD 990 M Rönnkvist    | 2289 J Normén     
AD 2617 T Ström      | 1914 J Strömvall    3-0
Bra spel: [357-1][357-16][6151-16][990-139]
     [2617-120][2289-1]


omg: 2
ENEBY - FLÄRP 6-4 25-14

D1 2560 V Hagen      | 118 T Evermo     
D1 446 J Skönborg    | 280 J Bejtoft     3-0
S1 2560 V Hagen      - 280 J Bejtoft     3-0 tons: 7-2
S2 446 J Skönborg    - 118 T Evermo     3-0 tons: 7-2
D2 1363 J Lidén      | 119 B Norrgård    
D2 1183 B Rautiainen   | 1467 P Söderman    2-3
S3 1183 B Rautiainen   - 1467 P Söderman    1-3 tons: 1-4
S4 1363 J Lidén      - 119 B Norrgård    2-3 tons: 2-7
D3 1272 P Livbom     | 116 J Hultman    
D3 490 R Palander    |  70 P Gibson     3-0
S5 490 R Palander    -  70 P Gibson     3-0 tons: 3-3
S6 1272 P Livbom     - 116 J Hultman     2-3 tons: 2-5
AD 2560 V Hagen      | 119 B Norrgård    
AD 446 J Skönborg    |  70 P Gibson     3-2
Bra spel: [446-18][490-17][116-18]


omg: 2
STOLL - MAD 2-7 12-23

D1 1070 P Wallensteen   | 1715 J Sederblad   
D1 6110 M Skagmark    | 1791 M Andersson    2-3
S1 1169 H Chrona     - 1715 J Sederblad    0-3 tons: 0-2
S2 1063 H Sondefors    - 1791 M Andersson    1-3 tons: 1-4
D2 1169 H Chrona     | 1230 B Andersson   
D2 1063 H Sondefors    | 1232 V Pihlajämäki   0-3
S3 6110 M Skagmark    - 1230 B Andersson    3-1 tons: 2-4
S4 1064 U Mattsson    - 1232 V Pihlajämäki   0-3 tons: 2-3
D3 600 K Ringström    | 838 S Kari      
D3 1064 U Mattsson    | 2400 J Granberg    1-3
S5 600 K Ringström    - 2400 J Granberg    3-1 tons: 9-3
S6 1070 P Wallensteen   - 838 S Kari      2-3 tons: 3-4


omg: 3
EDDYS - MAD 6-3 22-14

D1 3194 R Ljung      | 1571 K Nordström   
D1 2289 J Normén     | 1715 J Sederblad    3-0
S1 3194 R Ljung      - 1715 J Sederblad    3-1 tons: 3-3
S2 2289 J Normén     - 1571 K Nordström    2-3 tons: 7-10
D2 1914 J Strömvall    | 1230 B Andersson   
D2 2312 M Olofsson    | 1232 V Pihlajämäki   0-3
S3 1914 J Strömvall    - 1230 B Andersson    3-0 tons: 4-4
S4 2312 M Olofsson    - 1232 V Pihlajämäki   2-3 tons: 4-3
D3 2067 C Högström    | 838 S Kari      
D3 1116 B Andersson    | 1791 M Andersson    3-2
S5 2067 C Högström    - 838 S Kari      3-1 tons: 2-3
S6 1116 B Andersson    - 1791 M Andersson    3-1 tons: 4-4


omg: 3
FLÄRP - SOLLE 5-5 22-21

D1 122 P Modin      | 357 A Lindh     
D1 116 J Hultman     | 2615 J Friberg     3-0
S1 116 J Hultman     - 357 A Lindh      3-0 tons: 2-2
S2 122 P Modin      - 2615 J Friberg     3-2 tons: 6-2
D2 280 J Bejtoft     | 6151 L Dahlblom    
D2 1467 P Söderman    | 4365 K Högstedt    1-3
S3 1467 P Söderman    - 6151 L Dahlblom    3-2 tons: 6-1
S4 280 J Bejtoft     - 4365 K Högstedt    2-3 tons: 1-6
D3  70 P Gibson     | 2617 T Ström     
D3 119 B Norrgård    | 990 M Rönnkvist    2-3
S5 119 B Norrgård    - 2617 T Ström      3-2 tons: 5-6
S6  70 P Gibson     - 990 M Rönnkvist    0-3 tons: 1-5
AD  70 P Gibson     | 2617 T Ström     
AD 119 B Norrgård    | 990 M Rönnkvist    2-3
Bra spel: [990-120]


omg: 3
ENEBY - STOLL 7-2 22-10

D1 490 R Palander    | 600 K Ringström   
D1 1272 P Livbom     | 1063 H Sondefors    0-3
S1 490 R Palander    - 600 K Ringström    3-1 tons: 5-5
S2 1272 P Livbom     - 1063 H Sondefors    3-0 tons: 3-3
D2 1183 B Rautiainen   | 1064 U Mattsson    
D2 1363 J Lidén      | 6110 M Skagmark    1-3
S3 1183 B Rautiainen   - 1169 H Chrona     3-2 tons: 2-4
S4 1363 J Lidén      - 1064 U Mattsson    3-0 tons: 0-1
D3 446 J Skönborg    | 1070 P Wallensteen  
D3 2560 V Hagen      | 1169 H Chrona     3-0
S5 2560 V Hagen      - 1070 P Wallensteen   3-1 tons: 5-5
S6 446 J Skönborg    - 6110 M Skagmark    3-0 tons: 9-1
Bra spel: [490-113][446-17]


omg: 4
MAD - FLÄRP 6-4 22-16

D1 1230 B Andersson    | 119 B Norrgård    
D1 1715 J Sederblad    | 118 T Evermo     3-1
S1 1715 J Sederblad    - 118 T Evermo     0-3 tons: 2-1
S2 1230 B Andersson    - 119 B Norrgård    1-3 tons: 3-2
D2 1232 V Pihlajämäki   | 280 J Bejtoft    
D2 1791 M Andersson    | 116 J Hultman     3-2
S3 1232 V Pihlajämäki   - 116 J Hultman     1-3 tons: 0-5
S4 1791 M Andersson    - 280 J Bejtoft     3-0 tons: 3-0
D3 838 S Kari      | 1467 P Söderman    
D3 1571 K Nordström    | 308 O Eklind     3-0
S5 838 S Kari      - 308 O Eklind     2-3 tons: 2-3
S6 1571 K Nordström    - 1467 P Söderman    3-0 tons: 2-1
AD 1571 K Nordström    | 119 B Norrgård    
AD 1791 M Andersson    | 116 J Hultman     3-1


omg: 4
SOLLE - ENEBY 6-3 21-15

D1 2617 T Ström      | 1651 S Thörn     
D1 990 M Rönnkvist    | 2560 V Hagen      3-2
S1 2617 T Ström      - 1651 S Thörn      3-2 tons: 7-1
S2 990 M Rönnkvist    - 2560 V Hagen      1-3 tons: 6-7
D2 357 A Lindh      | 1272 P Livbom     
D2 4416 K Lund      | 490 R Palander    2-3
S3 357 A Lindh      - 490 R Palander    3-1 tons: 1-2
S4 4416 K Lund      - 1272 P Livbom     3-0 tons: 3-3
D3 6151 L Dahlblom    | 1183 B Rautiainen   
D3 4365 K Högstedt    | 446 J Skönborg    3-0
S5 6151 L Dahlblom    - 1183 B Rautiainen   3-1 tons: 1-3
S6 4365 K Högstedt    - 446 J Skönborg    0-3 tons: 2-2
Bra spel: [6151-1][4365-1]


omg: 4
STOLL - EDDYS 2-7 11-24

D1 600 K Ringström    | 2067 C Högström    
D1 1063 H Sondefors    | 1116 B Andersson    0-3
S1 600 K Ringström    - 2067 C Högström    1-3 tons: 1-5
S2 1063 H Sondefors    - 1116 B Andersson    2-3 tons: 2-1
D2 1070 P Wallensteen   | 3194 R Ljung     
D2 1169 H Chrona     | 2289 J Normén     3-2
S3 1064 U Mattsson    - 3194 R Ljung      0-3 tons: 1-3
S4 1169 H Chrona     - 2289 J Normén     0-3 tons: 1-2
D3 1068 R Walfridsson   | 1914 J Strömvall   
D3 1064 U Mattsson    | 2312 M Olofsson    3-1
S5 1070 P Wallensteen   - 1914 J Strömvall    1-3 tons: 3-4
S6 1068 R Walfridsson   - 2314 L Åström     1-3 tons: 1-0


omg: 5
ENEBY - MAD 6-4 24-17

D1 446 J Skönborg    | 1571 K Nordström   
D1 1373 M Meurer     | 1791 M Andersson    2-3
S1 446 J Skönborg    - 1571 K Nordström    3-2 tons: 8-6
S2 1373 M Meurer     - 1791 M Andersson    2-3 tons: 3-4
D2 1272 P Livbom     | 838 S Kari      
D2 490 R Palander    | 1232 V Pihlajämäki   3-0
S3 1272 P Livbom     - 838 S Kari      1-3 tons: 0-2
S4 490 R Palander    - 1232 V Pihlajämäki   3-2 tons: 2-6
D3 2560 V Hagen      | 1230 B Andersson   
D3 1651 S Thörn      | 1715 J Sederblad    3-1
S5 2560 V Hagen      - 1230 B Andersson    3-0 tons: 6-2
S6 1651 S Thörn      - 1715 J Sederblad    1-3 tons: 1-2
AD 446 J Skönborg    | 1791 M Andersson   
AD 2560 V Hagen      | 1232 V Pihlajämäki   3-0


omg: 5
FLÄRP - EDDYS 3-6 14-20

D1 119 B Norrgård    | 3194 R Ljung     
D1 308 O Eklind     | 2289 J Normén     0-3
S1 308 O Eklind     - 3194 R Ljung      0-3 tons: 0-3
S2 119 B Norrgård    - 2289 J Normén     2-3 tons: 2-5
D2  70 P Gibson     | 2067 C Högström    
D2 116 J Hultman     | 1116 B Andersson    3-1
S3 116 J Hultman     - 2067 C Högström    0-3 tons: 1-4
S4  70 P Gibson     - 1116 B Andersson    2-3 tons: 4-6
D3 122 P Modin      | 1914 J Strömvall   
D3 1467 P Söderman    | 2312 M Olofsson    3-0
S5 1467 P Söderman    - 1914 J Strömvall    1-3 tons: 2-1
S6 122 P Modin      - 2312 M Olofsson    3-1 tons: 5-2


omg: 5
SOLLE - STOLL 9-0 27-8

D1 6151 L Dahlblom    | 6110 M Skagmark    
D1 357 A Lindh      | 1063 H Sondefors    3-1
S1 6151 L Dahlblom    - 6110 M Skagmark    3-0 tons: 2-3
S2 357 A Lindh      - 1063 H Sondefors    3-2 tons: 2-2
D2 2617 T Ström      | 1169 H Chrona     
D2 4416 K Lund      | 1070 P Wallensteen   3-0
S3 2617 T Ström      - 1169 H Chrona     3-0 tons: 5-1
S4 4416 K Lund      - 1064 U Mattsson    3-2 tons: 3-3
D3 4365 K Högstedt    | 584 L Clavering   
D3 990 M Rönnkvist    | 1064 U Mattsson    3-2
S5 4365 K Högstedt    - 1070 P Wallensteen   3-1 tons: 1-2
S6 990 M Rönnkvist    - 584 L Clavering    3-0 tons: 5-3
Bra spel: [2617-18][4416-18]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  15
Spelade singlar :  90
Spelade dubblar :  45
Avgörande dubblar:   7
Spelade set   :  559
Summa tons    :  555
Antal bra spel  :  20