Matchdetaljer i serie: K2B

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/24/00

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
MAD - AVALON 4-6 20-23

D1 1200 M Falk      | 447 R Enström    
D1 1539 P Pihlajamäki   | 6721 F Klingberg    3-1
S1 1200 M Falk      - 447 R Enström     2-3 tons: 8-5
S2 1539 P Pihlajamäki   - 6721 F Klingberg    3-1 tons: 6-1
D2 2046 M Gustavsson   | 180 C Olausson    
D2 1716 B Engblom     | 6324 T Alexandersson  3-1
S3 1716 B Engblom     - 180 C Olausson    0-3 tons: 1-5
S4 2046 M Gustavsson   - 6324 T Alexandersson  3-2 tons: 4-7
D3 425 L Milton     | 2337 J Martikainen  
D3 1705 M Ek       | 2348 M Eriksson    2-3
S5 1705 M Ek       - 2337 J Martikainen   1-3 tons: 3-4
S6 425 L Milton     - 2348 M Eriksson    2-3 tons: 4-3
AD 2046 M Gustavsson   | 180 C Olausson    
AD 1539 P Pihlajamäki   | 2337 J Martikainen   1-3


omg: 1
RIMBO - HUSBY 1-8 11-26

D1 748 P Wessberg    | 5799 R Johnsson    
D1 2060 M Höglund     | 2685 M Larsson     3-2
S1 748 P Wessberg    - 5799 R Johnsson    0-3 tons: 1-4
S2 2060 M Höglund     - 656 N Bahram     0-3 tons: 0-1
D2 6618 F Sivertsson   | 5800 P Hoffman    
D2 757 A Höglund     | 1478 T Johansson    2-3
S3 6618 F Sivertsson   - 5800 P Hoffman     1-3 tons: 3-2
S4 757 A Höglund     - 1478 T Johansson    1-3 tons: 1-4
D3 2041 S Mellstrand   | 4990 K Jätte     
D3 6625 P Mattsson    | 2721 P Larsson     2-3
S5 2041 S Mellstrand   - 4990 K Jätte      0-3 tons: 1-5
S6 6625 P Mattsson    - 2721 P Larsson     2-3 tons: 7-8
Bra spel: [4990-15][2721-15]


omg: 2
AVALON - RIMBO 7-2 24-8

D1 6721 F Klingberg    | 748 P Wessberg    
D1 447 R Enström     | 757 A Höglund     3-0
S1 6721 F Klingberg    - 748 P Wessberg    1-3 tons: 0-6
S2 447 R Enström     - 757 A Höglund     3-0 tons: 5-2
D2 180 C Olausson    | 6618 F Sivertsson   
D2 6324 T Alexandersson  | 6621 M Ragnarsson   3-0
S3 6324 T Alexandersson  - 6618 F Sivertsson   3-0 tons: 4-4
S4 180 C Olausson    - 6621 M Ragnarsson   3-0 tons: 7-1
D3 2337 J Martikainen   | 2041 S Mellstrand   
D3 2348 M Eriksson    | 6625 P Mattsson    3-1
S5 2337 J Martikainen   - 2041 S Mellstrand   2-3 tons: 3-6
S6 2348 M Eriksson    - 6625 P Mattsson    3-1 tons: 5-5
Bra spel: [180-1][180-144][180-15][6324-15]
     [748-147]


omg: 2
HUSBY - FASTER 6-3 22-14

D1 5799 R Johnsson    | 5724 M Lundroth    
D1 2685 M Larsson     | 1728 T Andreasson   0-3
S1 5799 R Johnsson    - 1728 T Andreasson   3-1 tons: 6-2
S2 656 N Bahram     - 5724 M Lundroth    3-0 tons: 3-1
D2 5800 P Hoffman     | 1198 J Pettersson   
D2 1478 T Johansson    | 310 J Simlund     2-3
S3 5800 P Hoffman     - 1198 J Pettersson   2-3 tons: 4-5
S4 1478 T Johansson    - 310 J Simlund     3-2 tons: 6-2
D3 4990 K Jätte      | 6271 H Öhman     
D3 2721 P Larsson     | 5321 K Jensen     3-0
S5 4990 K Jätte      - 6271 H Öhman      3-2 tons: 10-4
S6 2721 P Larsson     - 5321 K Jensen     3-0 tons: 3-1
Bra spel: [4990-18]


omg: 3
RIMBO - MAD 3-6 14-22

D1 6618 F Sivertsson   | 1200 M Falk      
D1 6621 M Ragnarsson   | 1539 P Pihlajamäki   3-1
S1 6618 F Sivertsson   - 1200 M Falk      3-1 tons: 3-4
S2 6621 M Ragnarsson   - 1539 P Pihlajamäki   3-2 tons: 3-5
D2 748 P Wessberg    | 2483 A Holm      
D2 2060 M Höglund     | 2046 M Gustavsson   0-3
S3 748 P Wessberg    - 2483 A Holm      1-3 tons: 1-2
S4 2060 M Höglund     - 2046 M Gustavsson   0-3 tons: 0-4
D3 2041 S Mellstrand   | 1194 J Mäntylä    
D3 757 A Höglund     | 1705 M Ek       2-3
S5 2041 S Mellstrand   - 1194 J Mäntylä     2-3 tons: 5-7
S6 757 A Höglund     - 1705 M Ek       0-3 tons: 0-2
Bra spel: [1200-1][2046-16][1194-18][1194-135]
     [1194-18][1194-111]


omg: 3
FASTER - AVALON 4-6 18-23

D1 6271 H Öhman      | 447 R Enström    
D1 1728 T Andreasson   | 6721 F Klingberg    0-3
S1 6271 H Öhman      - 447 R Enström     3-2 tons: 5-6
S2 1728 T Andreasson   - 6721 F Klingberg    3-0 tons: 3-1
D2 792 K Nordh      | 180 C Olausson    
D2 1058 L Jansson     | 6324 T Alexandersson  3-2
S3 792 K Nordh      - 180 C Olausson    1-3 tons: 1-4
S4 1058 L Jansson     - 6324 T Alexandersson  0-3 tons: 3-6
D3 1198 J Pettersson   | 2337 J Martikainen  
D3 310 J Simlund     | 2348 M Eriksson    3-1
S5 1198 J Pettersson   - 2337 J Martikainen   1-3 tons: 2-2
S6 310 J Simlund     - 2348 M Eriksson    2-3 tons: 4-7
AD 310 J Simlund     | 2348 M Eriksson    
AD 1058 L Jansson     | 6324 T Alexandersson  2-3
Bra spel: [1058-1][6324-1]


omg: 4
MAD - FASTER 9-0 27-8

D1 1539 P Pihlajamäki   | 310 J Simlund    
D1 1200 M Falk      | 6271 H Öhman      3-1
S1 1539 P Pihlajamäki   - 310 J Simlund     3-1 tons: 5-1
S2 1200 M Falk      - 1728 T Andreasson   3-2 tons: 4-2
D2 2046 M Gustavsson   | 1198 J Pettersson   
D2 2483 A Holm      | 1728 T Andreasson   3-0
S3 2046 M Gustavsson   - 5724 M Lundroth    3-1 tons: 6-1
S4 2483 A Holm      - 1058 L Jansson     3-2 tons: 6-2
D3 1705 M Ek       | 5321 K Jensen     
D3 1716 B Engblom     | 1058 L Jansson     3-0
S5 1705 M Ek       - 1198 J Pettersson   3-1 tons: 5-1
S6 1716 B Engblom     - 6271 H Öhman      3-0 tons: 3-1
Bra spel: [1539-18][1200-18][6271-1]


omg: 4
AVALON - HUSBY 5-5 22-21

D1 6721 F Klingberg    | 656 N Bahram     
D1 447 R Enström     | 5799 R Johnsson    2-3
S1 6721 F Klingberg    - 656 N Bahram     3-1 tons: 0-0
S2 447 R Enström     - 5799 R Johnsson    0-3 tons: 0-0
D2 180 C Olausson    | 2721 P Larsson    
D2 6324 T Alexandersson  | 4990 K Jätte      3-1
S3 6324 T Alexandersson  - 4990 K Jätte      3-2 tons: 6-7
S4 180 C Olausson    - 2721 P Larsson     3-1 tons: 6-4
D3 2348 M Eriksson    | 5800 P Hoffman    
D3 2337 J Martikainen   | 1478 T Johansson    1-3
S5 2337 J Martikainen   - 5800 P Hoffman     2-3 tons: 0-0
S6 2348 M Eriksson    - 1478 T Johansson    3-1 tons: 2-4
AD 180 C Olausson    | 4990 K Jätte     
AD 6324 T Alexandersson  | 5799 R Johnsson    2-3
Bra spel: [180-1][6324-17][5799-18]


omg: 5
HUSBY - MAD 3-6 14-20

D1 5799 R Johnsson    | 1539 P Pihlajamäki  
D1 656 N Bahram     | 414 S Hagelin     2-3
S1 5799 R Johnsson    - 1539 P Pihlajamäki   3-0 tons: 3-2
S2 2685 M Larsson     - 414 S Hagelin     0-3 tons: 2-4
D2 5800 P Hoffman     | 2483 A Holm      
D2 1478 T Johansson    | 2046 M Gustavsson   3-1
S3 5800 P Hoffman     - 2483 A Holm      3-1 tons: 3-2
S4 1478 T Johansson    - 2046 M Gustavsson   1-3 tons: 2-5
D3 2721 P Larsson     | 1705 M Ek       
D3 4990 K Jätte      | 1716 B Engblom     0-3
S5 4990 K Jätte      - 1705 M Ek       0-3 tons: 2-4
S6 2721 P Larsson     - 1716 B Engblom     2-3 tons: 3-4
Bra spel: [2685-1]


omg: 5
FASTER - RIMBO 2-7 12-24

D1 310 J Simlund     | 6618 F Sivertsson   
D1 1198 J Pettersson   | 793 T Bengtsson    1-3
S1 310 J Simlund     - 6618 F Sivertsson   0-3 tons: 2-1
S2 1058 L Jansson     - 793 T Bengtsson    2-3 tons: 3-7
D2 6271 H Öhman      | 1494 K Lindroos    
D2 5724 M Lundroth    | 748 P Wessberg    3-1
S3 1198 J Pettersson   - 1494 K Lindroos    1-3 tons: 2-4
S4 5724 M Lundroth    - 748 P Wessberg    3-2 tons: 5-2
D3 5321 K Jensen     | 2041 S Mellstrand   
D3 1058 L Jansson     | 757 A Höglund     1-3
S5 5321 K Jensen     - 2041 S Mellstrand   1-3 tons: 2-1
S6 6271 H Öhman      - 757 A Höglund     0-3 tons: 3-6
Bra spel: [1198-1]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  10
Spelade singlar :  60
Spelade dubblar :  30
Avgörande dubblar:   3
Spelade set   :  373
Summa tons    :  403
Antal bra spel  :  24