Matchdetaljer i serie: K2C

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/16/00

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
OLYMP - VICTOR 5-5 20-21

D1 6742 T Bussman     | 2082 J Mattsson    
D1 2182 P Brofjorden   | 2294 T Olausson    2-3
S1 6742 T Bussman     - 2294 T Olausson    3-2 tons: 4-4
S2 2182 P Brofjorden   - 2082 J Mattsson    0-3 tons: 3-2
D2 1520 A Blomqvist    | 2127 T Ökvist     
D2 545 M Sparruardt   | 815 G Seipl      3-2
S3 1520 A Blomqvist    - 815 G Seipl      3-1 tons: 1-1
S4 545 M Sparruardt   - 2127 T Ökvist     0-3 tons: 2-1
D3 1502 T Engström    | 580 J Nyberg     
D3 2347 J Alm       | 494 L Andersson    3-0
S5 1502 T Engström    - 580 J Nyberg     1-3 tons: 2-2
S6 2347 J Alm       - 494 L Andersson    2-3 tons: 8-7
AD 1502 T Engström    | 580 J Nyberg     
AD 2347 J Alm       | 494 L Andersson    3-1


omg: 1
SÅGAR - YGGDR 0-9 0-0

Bra spel: [5889-18]


omg: 1
TOMB - WARST 6-4 25-18

D1  85 M Holm      | 6682 P Andersson   
D1 161 N Ingesson    | 133 T Backholm    3-1
S1  85 M Holm      - 6682 P Andersson    3-1 tons: 3-1
S2 161 N Ingesson    - 133 T Backholm    2-3 tons: 7-6
D2 2191 C Karlsson    | 1254 D Högwall    
D2 2276 K Schäffauer   | 6449 J Dagfalk     3-0
S3 2191 C Karlsson    - 1254 D Högwall     1-3 tons: 8-4
S4 2276 K Schäffauer   - 6449 J Dagfalk     3-2 tons: 6-1
D3 1477 K Larsson     | 6147 J Louthander   
D3 1961 C Isberg     | 6450 S Strömberg    3-2
S5 1961 C Isberg     - 6147 J Louthander   2-3 tons: 6-2
S6 1477 K Larsson     - 6450 S Strömberg    2-3 tons: 3-3
AD 2191 C Karlsson    | 6147 J Louthander   
AD  85 M Holm      | 133 T Backholm    3-0
Bra spel: [1254-18][85-16]


omg: 2
VICTOR - SÅGAR 1-8 8-24

D1 2127 T Ökvist     | 1470 T Nilsen     
D1 815 G Seipl      | 2611 J Rösth      2-3
S1 815 G Seipl      - 1470 T Nilsen     0-3 tons: 2-3
S2 2127 T Ökvist     - 2611 J Rösth      1-3 tons: 2-3
D2 2294 T Olausson    | 5889 P Lindell    
D2 2082 J Mattsson    | 2009 Z Ljuboie     0-3
S3 2294 T Olausson    - 2009 Z Ljuboie     0-3 tons: 1-4
S4 2082 J Mattsson    - 5889 P Lindell     0-3 tons: 1-4
D3 580 J Nyberg     | 2190 H Olsen     
D3 494 L Andersson    | 1112 L Packalén    0-3
S5 494 L Andersson    - 2190 H Olsen      3-0 tons: 0-1
S6 580 J Nyberg     - 1112 L Packalén    2-3 tons: 2-1
Bra spel: [580-18][5889-18]


omg: 2
YGGDR - TOMB 3-6 15-24

D1 6613 T Praag      | 1961 C Isberg     
D1 1725 P Malmsten    | 1477 K Larsson     0-3
S1 1723 T Berg      - 1961 C Isberg     3-2 tons: 4-6
S2 6613 T Praag      - 1477 K Larsson     1-3 tons: 5-4
D2 1722 K Berg      | 161 N Ingesson    
D2 127 R Palm      | 1313 L Eriksson    0-3
S3 127 R Palm      - 161 N Ingesson    3-2 tons: 3-2
S4 1722 K Berg      - 1313 L Eriksson    3-2 tons: 5-3
D3 1723 T Berg      | 2191 C Karlsson    
D3 2045 M Lundgren    |  85 M Holm      2-3
S5 1725 P Malmsten    - 2191 C Karlsson    1-3 tons: 4-2
S6 2045 M Lundgren    -  85 M Holm      2-3 tons: 6-4


omg: 2
WARST - OLYMP 3-6 14-23

D1 6147 J Louthander   | 2182 P Brofjorden   
D1 6700 F Schlecker    | 6513 R Whelander    2-3
S1 6682 P Andersson    - 2182 P Brofjorden   1-3 tons: 2-7
S2 6700 F Schlecker    - 6513 R Whelander    1-3 tons: 1-3
D2 133 T Backholm    | 545 M Sparruardt   
D2 2033 A Wikström    | 1520 A Blomqvist    0-3
S3 133 T Backholm    - 545 M Sparruardt   3-1 tons: 3-1
S4 5287 P Wikström    - 1520 A Blomqvist    3-2 tons: 5-2
D3 6450 S Strömberg    | 1502 T Engström    
D3 1254 D Högwall     | 2347 J Alm       0-3
S5 6450 S Strömberg    - 1502 T Engström    1-3 tons: 1-2
S6 1254 D Högwall     - 2347 J Alm       3-2 tons: 5-4
Bra spel: [1502-1]


omg: 3
SÅGAR - OLYMP 6-3 20-12

D1 2611 J Rösth      | 2182 P Brofjorden   
D1 1470 T Nilsen     | 6513 R Whelander    3-0
S1 2611 J Rösth      - 2182 P Brofjorden   0-3 tons: 4-5
S2 1470 T Nilsen     - 6513 R Whelander    3-0 tons: 7-0
D2 5889 P Lindell     | 6742 T Bussman    
D2 2009 Z Ljuboie     | 545 M Sparruardt   3-2
S3 5889 P Lindell     - 6742 T Bussman     1-3 tons: 2-2
S4 2009 Z Ljuboie     - 545 M Sparruardt   3-0 tons: 3-2
D3 2545 R Porthén     | 1502 T Engström    
D3 2190 H Olsen      | 2347 J Alm       3-1
S5 2545 R Porthén     - 1502 T Engström    3-0 tons: 1-3
S6 2190 H Olsen      - 2347 J Alm       1-3 tons: 0-5
Bra spel: [1470-113][1470-16]


omg: 3
TOMB - VICTOR 6-3 21-13

D1 1477 K Larsson     | 687 J Södergren   
D1 1961 C Isberg     | 815 G Seipl      0-3
S1 1961 C Isberg     - 815 G Seipl      3-0 tons: 3-1
S2 1477 K Larsson     - 687 J Södergren    3-0 tons: 4-2
D2  85 M Holm      | 2082 J Mattsson    
D2 2191 C Karlsson    | 2294 T Olausson    1-3
S3  85 M Holm      - 2294 T Olausson    3-0 tons: 3-0
S4 2191 C Karlsson    - 2082 J Mattsson    2-3 tons: 6-6
D3 161 N Ingesson    | 580 J Nyberg     
D3 1313 L Eriksson    | 494 L Andersson    3-0
S5 1313 L Eriksson    - 580 J Nyberg     3-2 tons: 4-2
S6 161 N Ingesson    - 494 L Andersson    3-2 tons: 5-1
Bra spel: [2082-1][494-1][2082-114]


omg: 3
YGGDR - WARST 5-5 22-21

D1 1723 T Berg      | 6450 S Strömberg   
D1 1725 P Malmsten    | 1254 D Högwall     3-1
S1 1725 P Malmsten    - 6450 S Strömberg    3-1 tons: 1-4
S2 509 R Larsson     - 1254 D Högwall     0-3 tons: 0-3
D2 6613 T Praag      | 6147 J Louthander   
D2 1722 K Berg      | 6700 F Schlecker    2-3
S3 6613 T Praag      - 6147 J Louthander   1-3 tons: 4-2
S4 1722 K Berg      - 6700 F Schlecker    3-0 tons: 4-0
D3 127 R Palm      | 133 T Backholm    
D3 2045 M Lundgren    | 5287 P Wikström    2-3
S5 127 R Palm      - 133 T Backholm    3-2 tons: 5-2
S6 2045 M Lundgren    - 5287 P Wikström    2-3 tons: 6-8
AD 1723 T Berg      | 5287 P Wikström    
AD 1722 K Berg      | 1254 D Högwall     3-2
Bra spel: [2045-18]


omg: 4
OLYMP - TOMB 5-5 17-21

D1 545 M Sparruardt   | 161 N Ingesson    
D1 6513 R Whelander    | 1313 L Eriksson    0-3
S1 545 M Sparruardt   - 161 N Ingesson    0-3 tons: 0-4
S2 6513 R Whelander    - 1313 L Eriksson    0-3 tons: 3-5
D2 2182 P Brofjorden   | 2191 C Karlsson    
D2 6742 T Bussman     |  85 M Holm      0-3
S3 2182 P Brofjorden   - 2191 C Karlsson    3-2 tons: 6-6
S4 6742 T Bussman     -  85 M Holm      2-3 tons: 9-8
D3 1502 T Engström    | 1477 K Larsson    
D3 2347 J Alm       | 1961 C Isberg     3-1
S5 1502 T Engström    - 1477 K Larsson     3-0 tons: 6-2
S6 2347 J Alm       - 1961 C Isberg     3-2 tons: 6-6
AD 1502 T Engström    |  85 M Holm      
AD 2182 P Brofjorden   | 161 N Ingesson    3-1
Bra spel: [1477-1][2182-121]


omg: 4
VICTOR - YGGDR 6-4 21-17

D1 2127 T Ökvist     | 6613 T Praag     
D1 815 G Seipl      | 127 R Palm      1-3
S1 815 G Seipl      - 6613 T Praag      0-3 tons: 1-2
S2 2127 T Ökvist     - 127 R Palm      3-1 tons: 4-2
D2 2294 T Olausson    | 1722 K Berg      
D2 2082 J Mattsson    | 1723 T Berg      2-3
S3 2294 T Olausson    - 1722 K Berg      0-3 tons: 2-3
S4 2082 J Mattsson    - 509 R Larsson     3-0 tons: 3-2
D3 494 L Andersson    | 2045 M Lundgren    
D3 580 J Nyberg     | 509 R Larsson     3-1
S5 494 L Andersson    - 2045 M Lundgren    3-1 tons: 5-2
S6 580 J Nyberg     - 1723 T Berg      3-1 tons: 4-5
AD 2082 J Mattsson    | 1722 K Berg      
AD 494 L Andersson    | 127 R Palm      3-1
Bra spel: [580-18]


omg: 4
WARST - SÅGAR 2-7 11-23

D1 1254 D Högwall     | 2611 J Rösth     
D1 6147 J Louthander   | 1470 T Nilsen     1-3
S1 1254 D Högwall     - 2611 J Rösth      3-1 tons: 6-5
S2 6147 J Louthander   - 1470 T Nilsen     0-3 tons: 2-3
D2 6700 F Schlecker    | 2009 Z Ljuboie    
D2 6450 S Strömberg    | 2545 R Porthén     0-3
S3 6700 F Schlecker    - 2009 Z Ljuboie     1-3 tons: 2-4
S4 6450 S Strömberg    - 2545 R Porthén     0-3 tons: 4-3
D3 5287 P Wikström    | 2013 R Ångbäck    
D3 6682 P Andersson    | 5889 P Lindell     2-3
S5 5287 P Wikström    - 2013 R Ångbäck     3-1 tons: 4-6
S6 6682 P Andersson    - 5889 P Lindell     1-3 tons: 1-5
Bra spel: [2009-1][2545-17][5889-1]


omg: 5
YGGDR - OLYMP 6-4 21-18

D1 509 R Larsson     | 545 M Sparruardt   
D1 6613 T Praag      | 2182 P Brofjorden   1-3
S1 509 R Larsson     - 545 M Sparruardt   0-3 tons: 1-2
S2 6613 T Praag      - 2182 P Brofjorden   3-2 tons: 1-9
D2 127 R Palm      | 1502 T Engström    
D2 2045 M Lundgren    | 6742 T Bussman     2-3
S3 127 R Palm      - 1502 T Engström    3-0 tons: 5-4
S4 2045 M Lundgren    - 6742 T Bussman     3-2 tons: 4-4
D3 1722 K Berg      | 5825 J Häll      
D3 1723 T Berg      | 2347 J Alm       3-1
S5 1722 K Berg      - 5825 J Häll      3-0 tons: 2-1
S6 1723 T Berg      - 2347 J Alm       0-3 tons: 3-3
AD 127 R Palm      | 2347 J Alm      
AD 2045 M Lundgren    | 2182 P Brofjorden   3-1
Bra spel: [2182-17]


omg: 5
TOMB - SÅGAR 7-2 25-16

D1 1961 C Isberg     | 2611 J Rösth     
D1 2276 K Schäffauer   | 1470 T Nilsen     2-3
S1 1961 C Isberg     - 1470 T Nilsen     3-2 tons: 8-7
S2 2276 K Schäffauer   - 2611 J Rösth      3-1 tons: 4-1
D2  85 M Holm      | 2009 Z Ljuboie    
D2 2191 C Karlsson    | 5889 P Lindell     3-1
S3  85 M Holm      - 2009 Z Ljuboie     2-3 tons: 5-7
S4 2191 C Karlsson    - 5889 P Lindell     3-2 tons: 6-5
D3 161 N Ingesson    | 2545 R Porthén    
D3 1313 L Eriksson    | 2013 R Ångbäck     3-2
S5 161 N Ingesson    - 2013 R Ångbäck     3-0 tons: 6-2
S6 1313 L Eriksson    - 2545 R Porthén     3-2 tons: 4-2
Bra spel: [2191-17]


omg: 5
VICTOR - WARST 5-5 22-19

D1 2127 T Ökvist     | 5287 P Wikström    
D1 815 G Seipl      | 6147 J Louthander   2-3
S1 2127 T Ökvist     - 5287 P Wikström    3-0 tons: 1-1
S2 815 G Seipl      - 6147 J Louthander   1-3 tons: 0-7
D2 2082 J Mattsson    | 6700 F Schlecker   
D2 494 L Andersson    | 2033 A Wikström    3-1
S3 2082 J Mattsson    - 6700 F Schlecker    2-3 tons: 6-6
S4 494 L Andersson    - 2033 A Wikström    3-1 tons: 3-2
D3 2294 T Olausson    | 6450 S Strömberg   
D3 580 J Nyberg     | 1254 D Högwall     0-3
S5 2294 T Olausson    - 6450 S Strömberg    3-1 tons: 3-2
S6 580 J Nyberg     - 1254 D Högwall     2-3 tons: 4-8
AD 494 L Andersson    | 1254 D Högwall    
AD 2082 J Mattsson    | 6700 F Schlecker    3-1
Bra spel: [2082-18][2082-118][2082-144][6700-1]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  15
Spelade singlar :  84
Spelade dubblar :  42
Avgörande dubblar:   7
Spelade set   :  532
Summa tons    :  585
Antal bra spel  :  24