Matchdetaljer i serie: K2D

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/16/00

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
BERGS - VADER 5-5 18-20

D1 1886 N Thelander    | 188 M Lindblad    
D1 881 P Johansson    | 183 J Nordgren    3-2
S1 1303 S Norling     - 188 M Lindblad    0-3 tons: 1-5
S2 579 J Rickardsson   - 183 J Nordgren    3-0 tons: 3-2
D2 1851 H Talso      | 1381 M Krestalica   
D2  10 B Halling     | 2642 T Sandström    0-3
S3 621 K Melin      - 1381 M Krestalica   2-3 tons: 3-4
S4 1886 N Thelander    - 2642 T Sandström    3-0 tons: 4-1
D3 2743 M Österberg    | 1387 O Emilsson    
D3 1303 S Norling     | 1605 C Jansson     1-3
S5 2743 M Österberg    - 1387 O Emilsson    0-3 tons: 3-6
S6 881 P Johansson    - 1605 C Jansson     3-1 tons: 7-3
AD 881 P Johansson    | 188 M Lindblad    
AD 1886 N Thelander    | 1387 O Emilsson    3-2
Bra spel: [1886-17][881-17][1886-120]


omg: 1
E66R4 - PILGR 3-6 15-20

D1 317 F Losand     | 6459 R Doktorow    
D1 691 L Wiberg     | 734 Å Lindgren    2-3
S1 691 L Wiberg     - 734 Å Lindgren    0-3 tons: 1-2
S2 317 F Losand     - 6459 R Doktorow    3-1 tons: 5-3
D2 2591 J Olsson     | 6465 V Parastatis   
D2 1091 B Karlsson    | 1567 P Kangas     2-3
S3 2591 J Olsson     - 1567 P Kangas     3-1 tons: 9-4
S4 1091 B Karlsson    - 6465 V Parastatis   3-0 tons: 3-1
D3 1277 J Holmberg    | 739 K Andersson   
D3 3065 M Atterwing    | 517 A Stafverfeldt  0-3
S5 3065 M Atterwing    - 517 A Stafverfeldt  0-3 tons: 0-3
S6 1277 J Holmberg    - 739 K Andersson    2-3 tons: 3-5


omg: 1
OASEN - FREJA 7-2 23-14

D1 1691 S Nilsson     | 2789 P Eklund     
D1 6202 U Wåle      | 374 K Ohlsson     3-0
S1 1691 S Nilsson     - 2202 R Alvbrink    3-2 tons: 2-4
S2 6202 U Wåle      - 374 K Ohlsson     2-3 tons: 5-4
D2 4982 K Gustafsson   | 1996 T Kortelainen  
D2 5365 U Cedeskog    | 2439 B Wahlström    3-2
S3 4982 K Gustafsson   - 2439 B Wahlström    0-3 tons: 2-2
S4 5365 U Cedeskog    - 1996 T Kortelainen   3-0 tons: 4-3
D3 6203 M Lundberg    | 2015 A Strandman   
D3  46 T Valtonen    | 3168 M Voittonen    3-2
S5 6203 M Lundberg    - 2015 A Strandman    3-0 tons: 7-3
S6  46 T Valtonen    - 3168 M Voittonen    3-2 tons: 5-7
Bra spel: [374-125]


omg: 2
VADER - E66R4 5-5 23-18

D1 1381 M Krestalica   | 1277 J Holmberg    
D1 2642 T Sandström    | 317 F Losand     2-3
S1 1381 M Krestalica   - 1277 J Holmberg    1-3 tons: 4-3
S2 2642 T Sandström    - 317 F Losand     3-1 tons: 5-4
D2 1387 O Emilsson    | 1091 B Karlsson    
D2 1605 C Jansson     | 2591 J Olsson     2-3
S3 1387 O Emilsson    - 1091 B Karlsson    2-3 tons: 7-3
S4 1605 C Jansson     - 2591 J Olsson     1-3 tons: 2-5
D3 183 J Nordgren    | 3065 M Atterwing   
D3 188 M Lindblad    | 1898 C Hamnevik    3-0
S5 188 M Lindblad    - 3065 M Atterwing    3-0 tons: 7-0
S6 183 J Nordgren    - 1898 C Hamnevik    3-0 tons: 2-0
AD 1605 C Jansson     | 2591 J Olsson     
AD 188 M Lindblad    | 317 F Losand     3-2
Bra spel: [2642-18]


omg: 2
PILGR - OASEN 4-6 20-21

D1 6459 R Doktorow    | 1691 S Nilsson    
D1 734 Å Lindgren    | 6202 U Wåle      2-3
S1 734 Å Lindgren    - 1691 S Nilsson     2-3 tons: 1-5
S2 6459 R Doktorow    - 6202 U Wåle      2-3 tons: 5-6
D2 1567 P Kangas     | 5365 U Cedeskog    
D2 6465 V Parastatis   | 4982 K Gustafsson   0-3
S3 6461 A Brage      - 5365 U Cedeskog    1-3 tons: 3-2
S4 1567 P Kangas     - 4982 K Gustafsson   3-1 tons: 6-2
D3 517 A Stafverfeldt  | 1783 A Ling      
D3 739 K Andersson    |  46 T Valtonen    3-2
S5 739 K Andersson    - 1783 A Ling      3-0 tons: 4-1
S6 517 A Stafverfeldt  -  46 T Valtonen    3-0 tons: 2-4
AD 517 A Stafverfeldt  | 6202 U Wåle      
AD 1567 P Kangas     |  46 T Valtonen    1-3
Bra spel: [1567-18]


omg: 2
FREJA - BERGS 8-1 26-7

D1 2439 B Wahlström    | 881 P Johansson   
D1 2202 R Alvbrink    |  10 B Halling     2-3
S1 2439 B Wahlström    - 2743 M Österberg    3-1 tons: 6-2
S2 2202 R Alvbrink    - 579 J Rickardsson   3-1 tons: 3-4
D2 1996 T Kortelainen   | 621 K Melin     
D2 2015 A Strandman    | 1851 H Talso      3-0
S3 1996 T Kortelainen   - 1851 H Talso      3-0 tons: 4-1
S4 2015 A Strandman    - 621 K Melin      3-1 tons: 3-2
D3 374 K Ohlsson     | 2743 M Österberg   
D3 3168 M Voittonen    | 579 J Rickardsson   3-0
S5 374 K Ohlsson     -  10 B Halling     3-0 tons: 7-2
S6 3168 M Voittonen    - 881 P Johansson    3-1 tons: 5-4
Bra spel: [2439-1][2202-120]


omg: 3
E66R4 - BERGS 8-1 25-12

D1 1091 B Karlsson    | 881 P Johansson   
D1 2591 J Olsson     | 1886 N Thelander    3-2
S1 1091 B Karlsson    - 1303 S Norling     3-1 tons: 5-1
S2 2591 J Olsson     - 579 J Rickardsson   3-0 tons: 7-3
D2 691 L Wiberg     | 2743 M Österberg   
D2 317 F Losand     | 579 J Rickardsson   3-0
S3 317 F Losand     - 881 P Johansson    3-2 tons: 8-7
S4 3065 M Atterwing    - 1886 N Thelander    1-3 tons: 3-5
D3 1898 C Hamnevik    |  10 B Halling    
D3 1277 J Holmberg    | 1303 S Norling     3-1
S5 1898 C Hamnevik    - 1851 H Talso      3-1 tons: 1-4
S6 1277 J Holmberg    - 2743 M Österberg    3-2 tons: 6-3


omg: 3
OASEN - VADER 5-5 21-21

D1 1691 S Nilsson     | 188 M Lindblad    
D1 1783 A Ling      | 183 J Nordgren    1-3
S1 1691 S Nilsson     - 188 M Lindblad    3-2 tons: 8-7
S2 1783 A Ling      - 183 J Nordgren    0-3 tons: 0-3
D2 5365 U Cedeskog    | 1381 M Krestalica   
D2 4982 K Gustafsson   | 2642 T Sandström    1-3
S3 5365 U Cedeskog    - 1381 M Krestalica   2-3 tons: 3-2
S4 4982 K Gustafsson   - 2642 T Sandström    3-2 tons: 4-5
D3 6203 M Lundberg    | 1605 C Jansson    
D3  46 T Valtonen    | 1387 O Emilsson    3-0
S5 6203 M Lundberg    - 1387 O Emilsson    3-0 tons: 4-1
S6  46 T Valtonen    - 1605 C Jansson     3-2 tons: 5-7
AD 6203 M Lundberg    | 1605 C Jansson    
AD  46 T Valtonen    | 188 M Lindblad    2-3
Bra spel: [6203-16][46-16][188-1]


omg: 3
PILGR - FREJA 4-6 18-21

D1 6459 R Doktorow    | 2789 P Eklund     
D1 734 Å Lindgren    | 2202 R Alvbrink    3-0
S1 734 Å Lindgren    - 2439 B Wahlström    0-3 tons: 0-4
S2 6459 R Doktorow    - 2202 R Alvbrink    1-3 tons: 3-4
D2 1567 P Kangas     | 1996 T Kortelainen  
D2 6465 V Parastatis   | 2015 A Strandman    3-1
S3 6465 V Parastatis   - 2015 A Strandman    3-1 tons: 2-2
S4 1567 P Kangas     - 1996 T Kortelainen   3-1 tons: 3-6
D3 517 A Stafverfeldt  | 374 K Ohlsson    
D3 6461 A Brage      | 3168 M Voittonen    2-3
S5 6461 A Brage      - 374 K Ohlsson     0-3 tons: 2-3
S6 517 A Stafverfeldt  - 3168 M Voittonen    2-3 tons: 7-7
AD 1567 P Kangas     | 374 K Ohlsson    
AD 6465 V Parastatis   | 3168 M Voittonen    1-3


omg: 4
BERGS - OASEN 2-7 14-23

D1 881 P Johansson    | 1691 S Nilsson    
D1 1886 N Thelander    | 6202 U Wåle      3-2
S1 1886 N Thelander    - 1691 S Nilsson     2-3 tons: 4-3
S2  10 B Halling     - 6202 U Wåle      0-3 tons: 2-2
D2 621 K Melin      | 4982 K Gustafsson   
D2  10 B Halling     | 5365 U Cedeskog    2-3
S3 881 P Johansson    - 4982 K Gustafsson   2-3 tons: 6-5
S4 621 K Melin      - 5365 U Cedeskog    0-3 tons: 1-4
D3 2743 M Österberg    | 6203 M Lundberg    
D3 579 J Rickardsson   |  46 T Valtonen    2-3
S5 2743 M Österberg    - 6203 M Lundberg    0-3 tons: 1-2
S6 579 J Rickardsson   -  46 T Valtonen    3-0 tons: 8-3
Bra spel: [621-1][5365-1]


omg: 4
VADER - PILGR 5-5 20-20

D1 183 J Nordgren    | 6461 A Brage     
D1 1733 T Dahlman     | 6465 V Parastatis   3-2
S1 183 J Nordgren    - 6465 V Parastatis   3-1 tons: 4-5
S2 1733 T Dahlman     - 6461 A Brage      3-1 tons: 1-2
D2 1605 C Jansson     | 517 A Stafverfeldt  
D2 1387 O Emilsson    | 739 K Andersson    3-1
S3 1387 O Emilsson    - 739 K Andersson    2-3 tons: 5-5
S4 1605 C Jansson     - 517 A Stafverfeldt  3-0 tons: 4-3
D3 1381 M Krestalica   | 1567 P Kangas     
D3 2642 T Sandström    | 6459 R Doktorow    0-3
S5 1381 M Krestalica   - 6459 R Doktorow    1-3 tons: 2-0
S6 2642 T Sandström    - 1567 P Kangas     0-3 tons: 1-5
AD 1387 O Emilsson    | 517 A Stafverfeldt  
AD 1605 C Jansson     | 1567 P Kangas     2-3
Bra spel: [1387-113][739-123]


omg: 4
FREJA - E66R4 4-6 18-24

D1 2202 R Alvbrink    | 1898 C Hamnevik    
D1 2439 B Wahlström    | 691 L Wiberg     2-3
S1 2202 R Alvbrink    - 1898 C Hamnevik    0-3 tons: 3-6
S2 2439 B Wahlström    - 691 L Wiberg     3-2 tons: 6-2
D2 2789 P Eklund     | 1067 P Bruhn     
D2 2015 A Strandman    | 317 F Losand     0-3
S3 2789 P Eklund     - 317 F Losand     1-3 tons: 4-6
S4 2015 A Strandman    - 1067 P Bruhn      2-3 tons: 2-1
D3 374 K Ohlsson     | 1091 B Karlsson    
D3 3168 M Voittonen    | 2591 J Olsson     3-1
S5 374 K Ohlsson     - 1091 B Karlsson    3-2 tons: 2-4
S6 3168 M Voittonen    - 2591 J Olsson     3-1 tons: 8-4
AD 374 K Ohlsson     | 317 F Losand     
AD 3168 M Voittonen    | 1091 B Karlsson    1-3
Bra spel: [374-1][374-18][3168-18][1898-17]


omg: 5
PILGR - BERGS 7-2 21-13

D1 6461 A Brage      | 1886 N Thelander   
D1 739 K Andersson    | 621 K Melin      0-3
S1 739 K Andersson    - 621 K Melin      3-1 tons: 4-2
S2 6465 V Parastatis   -  10 B Halling     3-1 tons: 2-3
D2 734 Å Lindgren    | 1851 H Talso     
D2 517 A Stafverfeldt  | 1303 S Norling     3-2
S3 517 A Stafverfeldt  - 1886 N Thelander    3-0 tons: 6-2
S4 734 Å Lindgren    - 579 J Rickardsson   0-3 tons: 1-2
D3 6459 R Doktorow    | 2743 M Österberg   
D3 1567 P Kangas     | 579 J Rickardsson   3-2
S5 1567 P Kangas     - 2743 M Österberg    3-0 tons: 4-0
S6 6459 R Doktorow    - 1303 S Norling     3-1 tons: 3-1
Bra spel: [517-17][517-17]


omg: 5
OASEN - E66R4 6-3 20-14

D1 1783 A Ling      | 1277 J Holmberg    
D1 6202 U Wåle      | 691 L Wiberg     2-3
S1 1783 A Ling      - 1277 J Holmberg    0-3 tons: 1-1
S2 6202 U Wåle      - 691 L Wiberg     3-0 tons: 2-1
D2 4982 K Gustafsson   | 2591 J Olsson     
D2 5365 U Cedeskog    | 1091 B Karlsson    3-1
S3 4982 K Gustafsson   - 1091 B Karlsson    0-3 tons: 3-6
S4 5365 U Cedeskog    - 2591 J Olsson     3-2 tons: 5-5
D3 6203 M Lundberg    | 890 H Fredriksson  
D3  46 T Valtonen    | 3065 M Atterwing    3-1
S5 6203 M Lundberg    - 3065 M Atterwing    3-0 tons: 5-0
S6  46 T Valtonen    - 890 H Fredriksson   3-1 tons: 3-1
Bra spel: [6203-1][6203-15][1277-1][1091-17]


omg: 5
VADER - FREJA 7-2 24-14

D1 188 M Lindblad    | 2202 R Alvbrink    
D1 183 J Nordgren    | 2439 B Wahlström    3-1
S1 183 J Nordgren    - 2202 R Alvbrink    3-0 tons: 4-3
S2 188 M Lindblad    - 2439 B Wahlström    3-1 tons: 3-7
D2 1387 O Emilsson    | 2789 P Eklund     
D2 1605 C Jansson     | 2015 A Strandman    3-2
S3 1605 C Jansson     - 2789 P Eklund     3-1 tons: 3-3
S4 1387 O Emilsson    - 2015 A Strandman    3-2 tons: 4-3
D3 2642 T Sandström    | 374 K Ohlsson    
D3 1381 M Krestalica   | 3168 M Voittonen    2-3
S5 1381 M Krestalica   - 374 K Ohlsson     1-3 tons: 2-8
S6 2642 T Sandström    - 3168 M Voittonen    3-1 tons: 6-6
Bra spel: [3168-1][3168-16][1387-1]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  15
Spelade singlar :  90
Spelade dubblar :  45
Avgörande dubblar:   7
Spelade set   :  568
Summa tons    :  641
Antal bra spel  :  28