Matchdetaljer i serie: K3B

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/16/00

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
OSLAG - SHBDC 6-4 19-16

D1 6322 L Dahlstedt    | 237 P Skånberg    
D1  65 L Johansson    | 1891 M Karlsson    0-3
S1 6322 L Dahlstedt    - 237 P Skånberg    0-3 tons: 0-1
S2  65 L Johansson    - 1888 L Ekeling     3-1 tons: 0-1
D2 1720 M Sedholm     | 1711 S Persson    
D2 2163 K Jönsson     | 697 A Skånberg    3-0
S3 2163 K Jönsson     - 1711 S Persson     3-2 tons: 2-6
S4 1720 M Sedholm     - 697 A Skånberg    0-3 tons: 1-3
D3 1936 P Wahlman     | 2085 B Pellas     
D3 1137 J Dahlsten    | 705 P Ericsson    3-0
S5 1936 P Wahlman     - 2085 B Pellas     1-3 tons: 2-2
S6 1137 J Dahlsten    - 705 P Ericsson    3-1 tons: 4-3
AD 1137 J Dahlsten    | 1711 S Persson    
AD 2163 K Jönsson     | 237 P Skånberg    3-0


omg: 1
FORUM - PICAS 4-6 18-22

D1  69 L Moberg     | 1792 M Gustavsson   
D1 230 K Rasi      | 787 R Johansson    2-3
S1  69 L Moberg     - 1792 M Gustavsson   3-1 tons: 3-2
S2 230 K Rasi      - 787 R Johansson    3-1 tons: 1-2
D2 6780 P Bäckström    | 6303 A Karlsson    
D2 5814 S Lewenhagen   |  12 B Lövström    0-3
S3 6780 P Bäckström    - 6303 A Karlsson    2-3 tons: 1-6
S4 5814 S Lewenhagen   -  12 B Lövström    3-0 tons: 2-0
D3 747 M Eriksson    | 910 A Jakobsson   
D3 1684 B Sundström    | 2606 A Ekman      3-2
S5 747 M Eriksson    - 2606 A Ekman      0-3 tons: 2-3
S6 1684 B Sundström    - 910 A Jakobsson    1-3 tons: 1-4
AD 5814 S Lewenhagen   | 6303 A Karlsson    
AD  69 L Moberg     | 910 A Jakobsson    1-3


omg: 2
SHBDC - FORUM 2-7 13-23

D1 1711 S Persson     | 230 K Rasi      
D1 697 A Skånberg    |  69 L Moberg     3-2
S1 1711 S Persson     - 230 K Rasi      2-3 tons: 2-5
S2 697 A Skånberg    -  69 L Moberg     0-3 tons: 4-3
D2 705 P Ericsson    | 6780 P Bäckström   
D2 1407 K Kyrönlahti   | 5814 S Lewenhagen   1-3
S3 705 P Ericsson    - 6780 P Bäckström    0-3 tons: 1-3
S4 1888 L Ekeling     - 5814 S Lewenhagen   1-3 tons: 0-6
D3 237 P Skånberg    | 747 M Eriksson    
D3 1891 M Karlsson    | 1684 B Sundström    1-3
S5 237 P Skånberg    - 747 M Eriksson    3-0 tons: 1-2
S6 1891 M Karlsson    - 1684 B Sundström    2-3 tons: 3-2
Bra spel: [5814-1]


omg: 2
PICAS - OSLAG 6-3 19-16

D1 1792 M Gustavsson   | 1936 P Wahlman    
D1 787 R Johansson    | 1137 J Dahlsten    3-2
S1 1792 M Gustavsson   - 1137 J Dahlsten    1-3 tons: 3-3
S2 787 R Johansson    - 1936 P Wahlman     3-0 tons: 1-1
D2  12 B Lövström    | 2163 K Jönsson    
D2 6303 A Karlsson    | 2172 N Granberg    3-1
S3  12 B Lövström    - 2172 N Granberg    3-1 tons: 3-1
S4 6303 A Karlsson    - 2163 K Jönsson     3-1 tons: 2-1
D3 910 A Jakobsson    |  65 L Johansson   
D3 2606 A Ekman      | 6322 L Dahlstedt    3-2
S5 910 A Jakobsson    -  65 L Johansson    0-3 tons: 3-4
S6 2606 A Ekman      - 6322 L Dahlstedt    0-3 tons: 2-1
Bra spel: [1137-16]


omg: 3
OSLAG - FORUM 3-6 15-22

D1 1936 P Wahlman     | 5814 S Lewenhagen   
D1 1137 J Dahlsten    | 6780 P Bäckström    3-1
S1 1936 P Wahlman     - 5814 S Lewenhagen   0-3 tons: 2-3
S2 1137 J Dahlsten    - 6780 P Bäckström    3-1 tons: 6-4
D2 2172 N Granberg    |  69 L Moberg     
D2 1699 C Strömberg    | 230 K Rasi      2-3
S3 2172 N Granberg    -  69 L Moberg     0-3 tons: 3-5
S4 1699 C Strömberg    - 230 K Rasi      0-3 tons: 2-2
D3 6322 L Dahlstedt    | 747 M Eriksson    
D3  65 L Johansson    | 1684 B Sundström    2-3
S5 6322 L Dahlstedt    - 747 M Eriksson    2-3 tons: 0-2
S6  65 L Johansson    - 1684 B Sundström    3-2 tons: 4-6
Bra spel: [1137-1][69-112]


omg: 3
SHBDC - PICAS 6-4 19-19

D1 237 P Skånberg    | 1867 J Pekkanen    
D1 697 A Skånberg    | 2606 A Ekman      3-0
S1 237 P Skånberg    - 6303 A Karlsson    3-1 tons: 4-2
S2 697 A Skånberg    - 1867 J Pekkanen    3-2 tons: 2-3
D2 2085 B Pellas     | 2480 L Hallberg    
D2 1891 M Karlsson    | 910 A Jakobsson    3-2
S3 1888 L Ekeling     - 910 A Jakobsson    1-3 tons: 0-0
S4 2085 B Pellas     - 2480 L Hallberg    0-3 tons: 0-3
D3 705 P Ericsson    | 787 R Johansson   
D3 1711 S Persson     | 1792 M Gustavsson   0-3
S5 705 P Ericsson    - 1792 M Gustavsson   3-2 tons: 1-1
S6 1711 S Persson     - 787 R Johansson    0-3 tons: 0-1
AD 237 P Skånberg    | 2480 L Hallberg    
AD 697 A Skånberg    | 6303 A Karlsson    3-0
Bra spel: [237-117]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :   6
Spelade singlar :  36
Spelade dubblar :  18
Avgörande dubblar:   3
Spelade set   :  221
Summa tons    :  165
Antal bra spel  :   5