Matchdetaljer i serie: K3C

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/16/00

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
DUDS - BIGBEN 4-6 17-22

D1 2284 M Krantz     | 108 H Hammarlund   
D1 1772 E Metsi-Mellberg | 2346 R Krolkiewicz   3-0
S1 2284 M Krantz     - 1283 T Nilsson     1-3 tons: 1-5
S2 1772 E Metsi-Mellberg - 108 H Hammarlund   3-0 tons: 3-3
D2 2247 R Augustsson   | 660 S Johansson   
D2 6149 R Benson     | 1283 T Nilsson     3-2
S3 2247 R Augustsson   - 660 S Johansson    1-3 tons: 2-3
S4 6149 R Benson     - 1163 P Rosqvist    1-3 tons: 2-0
D3 2105 R Ravden     | 1163 P Rosqvist    
D3  4 H Furhammar    | 894 A Karlsson    0-3
S5 2105 R Ravden     - 894 A Karlsson    2-3 tons: 4-7
S6  4 H Furhammar    - 2346 R Krolkiewicz   3-2 tons: 4-0
AD 6149 R Benson     | 1163 P Rosqvist    
AD 1772 E Metsi-Mellberg | 1283 T Nilsson     0-3
Bra spel: [894-16]


omg: 1
JÜRGEN - OBS 5-5 20-20

D1 1710 H Sandblom    | 685 M Wottle     
D1 225 P Öst       | 1647 R Eriksson    3-1
S1 1823 M Forsström    - 685 M Wottle     1-3 tons: 1-1
S2 6340 L Enquist     - 1647 R Eriksson    3-1 tons: 2-3
D2 1421 L Sandblom    | 2087 G Rykling    
D2 211 D Carlén     | 262 P Fagerberg    3-0
S3 1710 H Sandblom    - 2087 G Rykling     3-2 tons: 5-2
S4 225 P Öst       - 262 P Fagerberg    0-3 tons: 2-0
D3 1823 M Forsström    | 6788 A Nordfjäll   
D3 6340 L Enquist     | 536 H Helelä     2-3
S5 1421 L Sandblom    - 536 H Helelä     1-3 tons: 1-5
S6 211 D Carlén     - 6788 A Nordfjäll    3-1 tons: 2-3
AD 6340 L Enquist     | 536 H Helelä     
AD 225 P Öst       | 262 P Fagerberg    1-3
Bra spel: [1421-1]


omg: 2
BIGBEN - JÜRGEN 4-6 19-23

D1 660 S Johansson    | 1710 H Sandblom    
D1 1163 P Rosqvist    | 225 P Öst       3-1
S1 660 S Johansson    - 6340 L Enquist     1-3 tons: 3-7
S2 1163 P Rosqvist    - 1823 M Forsström    3-1 tons: 6-0
D2 1283 T Nilsson     | 1421 L Sandblom    
D2 108 H Hammarlund   | 211 D Carlén     1-3
S3 1283 T Nilsson     - 225 P Öst       3-2 tons: 1-4
S4 108 H Hammarlund   - 1710 H Sandblom    2-3 tons: 3-6
D3 894 A Karlsson    | 6340 L Enquist    
D3 2346 R Krolkiewicz   | 1823 M Forsström    3-1
S5 894 A Karlsson    - 211 D Carlén     2-3 tons: 1-6
S6 2346 R Krolkiewicz   - 1421 L Sandblom    0-3 tons: 1-4
AD 108 H Hammarlund   | 1421 L Sandblom    
AD 1163 P Rosqvist    | 211 D Carlén     1-3
Bra spel: [1163-18]


omg: 2
OBS - DUDS 3-6 18-19

D1 536 H Helelä     | 6149 R Benson     
D1 2087 G Rykling     | 2247 R Augustsson   2-3
S1 536 H Helelä     - 6149 R Benson     1-3 tons: 0-1
S2 1647 R Eriksson    - 2247 R Augustsson   2-3 tons: 2-4
D2 262 P Fagerberg    |  4 H Furhammar   
D2 547 T Wall-Horgen   | 2105 R Ravden     2-3
S3 547 T Wall-Horgen   -  4 H Furhammar    1-3 tons: 1-3
S4 262 P Fagerberg    - 2105 R Ravden     3-0 tons: 2-2
D3 685 M Wottle     | 2399 J Hogeborn    
D3 6788 A Nordfjäll    | 2284 M Krantz     1-3
S5 6788 A Nordfjäll    - 2399 J Hogeborn    3-0 tons: 1-1
S6 685 M Wottle     - 2284 M Krantz     3-1 tons: 1-0
Bra spel: [536-1]


omg: 3
DUDS - JÜRGEN 2-7 13-23

D1 6149 R Benson     | 6340 L Enquist    
D1 2247 R Augustsson   | 1823 M Forsström    0-3
S1 6149 R Benson     - 225 P Öst       1-3 tons: 2-0
S2 2247 R Augustsson   - 1710 H Sandblom    3-0 tons: 2-2
D2  4 H Furhammar    | 1421 L Sandblom    
D2 2105 R Ravden     | 211 D Carlén     1-3
S3  4 H Furhammar    - 6340 L Enquist     0-3 tons: 1-2
S4 2105 R Ravden     - 1823 M Forsström    3-2 tons: 7-4
D3 2284 M Krantz     | 1710 H Sandblom    
D3 2399 J Hogeborn    | 225 P Öst       2-3
S5 2284 M Krantz     - 1421 L Sandblom    2-3 tons: 3-3
S6 2399 J Hogeborn    - 211 D Carlén     1-3 tons: 1-3
Bra spel: [211-1]


omg: 3
BIGBEN - OBS 3-6 14-23

D1 1283 T Nilsson     | 685 M Wottle     
D1 1163 P Rosqvist    | 536 H Helelä     3-1
S1 1283 T Nilsson     - 685 M Wottle     0-3 tons: 1-3
S2 1163 P Rosqvist    - 536 H Helelä     2-3 tons: 3-8
D2 660 S Johansson    | 2087 G Rykling    
D2 108 H Hammarlund   | 6788 A Nordfjäll    1-3
S3 660 S Johansson    - 6788 A Nordfjäll    3-2 tons: 4-6
S4 108 H Hammarlund   - 2087 G Rykling     1-3 tons: 3-3
D3 894 A Karlsson    | 547 T Wall-Horgen  
D3 2346 R Krolkiewicz   | 262 P Fagerberg    0-3
S5 894 A Karlsson    - 547 T Wall-Horgen   3-2 tons: 4-5
S6 2346 R Krolkiewicz   - 262 P Fagerberg    1-3 tons: 3-6
Bra spel: [1163-118][536-17][536-18]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :   6
Spelade singlar :  36
Spelade dubblar :  18
Avgörande dubblar:   3
Spelade set   :  231
Summa tons    :  200
Antal bra spel  :   8