Matchdetaljer i serie: K3E

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/16/00

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
ABZOLU - VÄRMDÖ 2-7 12-24

D1 1533 T Elenfalk    | 142 K Borgström   
D1 1142 T Gurell     | 2440 R Kahn      3-1
S1 1533 T Elenfalk    - 142 K Borgström    1-3 tons: 2-1
S2 1142 T Gurell     - 2440 R Kahn      2-3 tons: 4-4
D2 2278 T Elenfalk    | 351 T Pettersson   
D2 1138 J von Zeipel   | 2367 M Sjöström    0-3
S3 1138 J von Zeipel   - 2367 M Sjöström    0-3 tons: 1-5
S4 2278 T Elenfalk    - 351 T Pettersson   1-3 tons: 2-5
D3 1136 C Gahm      | 3193 L Andersson   
D3 2351 L Winnem     | 6107 H Johansson    0-3
S5 2351 L Winnem     - 3193 L Andersson    2-3 tons: 1-2
S6 1136 C Gahm      - 6107 H Johansson    3-2 tons: 2-3


omg: 1
OLYMP - ENGBR 3-6 15-22

D1 1038 A Vellonen    | 1530 S Edne      
D1 436 P Alpvik     | 563 A Hellqvist    3-1
S1 1038 A Vellonen    - 563 A Hellqvist    1-3 tons: 3-2
S2 436 P Alpvik     - 1530 S Edne      1-3 tons: 2-7
D2  55 K Julle-Jitelius | 1906 K Salonen    
D2  74 P Hansen     | 2798 B Larsson     3-1
S3  55 K Julle-Jitelius - 2798 B Larsson     3-2 tons: 6-1
S4  74 P Hansen     - 1906 K Salonen     2-3 tons: 1-6
D3 2054 T Helgesson    | 1660 T Norgren    
D3 1134 S Jasarevic    | 630 P Lindau     1-3
S5 2054 T Helgesson    - 630 P Lindau     0-3 tons: 2-1
S6 1134 S Jasarevic    - 1660 T Norgren     1-3 tons: 1-3
Bra spel: [1530-1][1530-16][1906-1]


omg: 2
VÄRMDÖ - OLYMP 7-2 24-8

D1 6107 H Johansson    |  55 K Julle-Jitelius 
D1 3193 L Andersson    |  74 P Hansen     2-3
S1 3193 L Andersson    -  55 K Julle-Jitelius 3-1 tons: 4-6
S2 6107 H Johansson    -  74 P Hansen     1-3 tons: 4-2
D2 2367 M Sjöström    | 1134 S Jasarevic   
D2 351 T Pettersson   | 1211 M Edelman-Nugos  3-1
S3 2367 M Sjöström    - 1134 S Jasarevic    3-0 tons: 6-1
S4 351 T Pettersson   - 1211 M Edelman-Nugos  3-0 tons: 5-0
D3 2440 R Kahn      | 1192 B Nugos     
D3 355 C Kwai-Wo     | 548 L Andersson    3-0
S5 2440 R Kahn      - 1192 B Nugos      3-0 tons: 1-0
S6 355 C Kwai-Wo     - 548 L Andersson    3-0 tons: 3-0


omg: 2
ENGBR - ABZOLU 3-6 16-20

D1 1906 K Salonen     | 1142 T Gurell     
D1 2612 K Eriksson    | 1138 J von Zeipel   2-3
S1 2612 K Eriksson    - 1138 J von Zeipel   0-3 tons: 0-2
S2 1906 K Salonen     - 1142 T Gurell     2-3 tons: 6-6
D2 2798 B Larsson     | 1136 C Gahm      
D2 563 A Hellqvist    | 2278 T Elenfalk    0-3
S3 1530 S Edne      - 1136 C Gahm      2-3 tons: 2-7
S4 563 A Hellqvist    - 2278 T Elenfalk    3-0 tons: 3-5
D3 630 P Lindau     | 2351 L Winnem     
D3 1660 T Norgren     | 1533 T Elenfalk    3-0
S5 1660 T Norgren     - 1533 T Elenfalk    1-3 tons: 7-5
S6 630 P Lindau     - 2351 L Winnem     3-2 tons: 4-3
Bra spel: [1136-1][563-17]


omg: 3
ABZOLU - OLYMP 6-3 21-15

D1 1138 J von Zeipel   | 548 L Andersson   
D1 1142 T Gurell     | 1134 S Jasarevic    3-2
S1 1142 T Gurell     - 548 L Andersson    2-3 tons: 1-0
S2 1138 J von Zeipel   - 1134 S Jasarevic    3-2 tons: 5-2
D2 2351 L Winnem     |  55 K Julle-Jitelius 
D2 1533 T Elenfalk    |  74 P Hansen     0-3
S3 2351 L Winnem     -  55 K Julle-Jitelius 1-3 tons: 0-3
S4 1533 T Elenfalk    -  74 P Hansen     3-0 tons: 1-1
D3 1136 C Gahm      | 1211 M Edelman-Nugos 
D3 2278 T Elenfalk    | 1192 B Nugos      3-0
S5 2278 T Elenfalk    - 1211 M Edelman-Nugos  3-1 tons: 3-2
S6 1136 C Gahm      - 1192 B Nugos      3-1 tons: 3-0
Bra spel: [2278-1]


omg: 3
VÄRMDÖ - ENGBR 6-3 19-11

D1 2367 M Sjöström    | 1660 T Norgren    
D1 351 T Pettersson   | 1530 S Edne      3-0
S1 2367 M Sjöström    - 1530 S Edne      3-0 tons: 7-2
S2 351 T Pettersson   - 1660 T Norgren     0-3 tons: 3-5
D2 3193 L Andersson    | 1906 K Salonen    
D2 6107 H Johansson    | 563 A Hellqvist    3-1
S3 6107 H Johansson    - 563 A Hellqvist    0-3 tons: 4-3
S4 3193 L Andersson    - 1906 K Salonen     1-3 tons: 1-2
D3 355 C Kwai-Wo     | 2612 K Eriksson    
D3 2440 R Kahn      | 1969 R Nilsson     3-1
S5 355 C Kwai-Wo     - 1969 R Nilsson     3-0 tons: 4-1
S6 2440 R Kahn      - 2612 K Eriksson    3-0 tons: 3-2
Bra spel: [2367-17]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :   6
Spelade singlar :  36
Spelade dubblar :  18
Avgörande dubblar:   0
Spelade set   :  207
Summa tons    :  207
Antal bra spel  :   7