Matchdetaljer i serie: K3H

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/16/00

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
HAGGES - VADER 3-6 14-24

D1 639 M Björkman    | 1850 P Widfond    
D1 1963 C Nilsson     | 1384 L Persson     1-3
S1 639 M Björkman    - 1384 L Persson     0-3 tons: 1-2
S2 1963 C Nilsson     - 1850 P Widfond     1-3 tons: 1-6
D2 207 A Ohnback     | 1848 J Krestalica   
D2 855 M Lindqvist    | 1625 P Gardelin    1-3
S3 207 A Ohnback     - 1625 P Gardelin    1-3 tons: 2-3
S4 855 M Lindqvist    - 1848 J Krestalica   1-3 tons: 1-2
D3 3532 P Jonsson     | 2153 P Hultberg    
D3 1419 T Allstrin    | 1627 M Nybom      3-2
S5 3532 P Jonsson     - 1627 M Nybom      3-2 tons: 3-2
S6 1419 T Allstrin    - 2153 P Hultberg    3-2 tons: 1-3


omg: 1
VITLÖK - VTORP 5-5 18-19

D1 1040 S Axelsson    | 194 J Lindblom    
D1 1035 J Jansson     | 6487 L Skyllmar    3-1
S1 1040 S Axelsson    - 194 J Lindblom    3-1 tons: 2-3
S2 1035 J Jansson     - 6487 L Skyllmar    0-3 tons: 4-3
D2 1179 G Karlsson    | 1959 T Larsson    
D2 785 G Andersson    | 6122 M Hellsten    1-3
S3 785 G Andersson    - 6122 M Hellsten    0-3 tons: 0-4
S4 1179 G Karlsson    - 1959 T Larsson     2-3 tons: 1-1
D3 2159 B Hammarstedt   | 6599 M Lundqvist   
D3 575 T Brädefors    | 1255 M Blomqvist    3-0
S5 2159 B Hammarstedt   - 1255 M Blomqvist    0-3 tons: 0-1
S6 575 T Brädefors    - 6599 M Lundqvist    3-1 tons: 1-3
AD 1035 J Jansson     | 6487 L Skyllmar    
AD 1040 S Axelsson    | 6599 M Lundqvist    3-1


omg: 2
VADER - VITLÖK 3-6 16-21

D1 1850 P Widfond     | 1179 G Karlsson    
D1 2153 P Hultberg    | 575 T Brädefors    1-3
S1 1850 P Widfond     - 575 T Brädefors    3-1 tons: 2-4
S2 2153 P Hultberg    - 1179 G Karlsson    3-0 tons: 3-4
D2 1627 M Nybom      | 1045 M Rydgren    
D2 1250 F Nordgren    | 785 G Andersson    2-3
S3 1627 M Nybom      - 1045 M Rydgren     1-3 tons: 4-0
S4 1250 F Nordgren    - 785 G Andersson    2-3 tons: 2-3
D3 1384 L Persson     | 1040 S Axelsson    
D3 1848 J Krestalica   | 1035 J Jansson     1-3
S5 1384 L Persson     - 1040 S Axelsson    3-2 tons: 2-4
S6 1848 J Krestalica   - 1035 J Jansson     0-3 tons: 0-0
Bra spel: [785-1]


omg: 2
VTORP - HAGGES 7-2 15-7

D1 194 J Lindblom    | 639 M Björkman    
D1 6487 L Skyllmar    | 855 M Lindqvist    3-1
S1 194 J Lindblom    - 639 M Björkman    3-0 tons: 2-0
S2 6487 L Skyllmar    - 855 M Lindqvist    3-0 tons: 3-1
D2 1959 T Larsson     | 207 A Ohnback    
D2 6122 M Hellsten    | 1963 C Nilsson     0-3
S3 1959 T Larsson     - 207 A Ohnback     3-0 tons: 2-2
S4 6122 M Hellsten    - 1963 C Nilsson     0-3 tons: 1-2
S6 6599 M Lundqvist    - 155 R Söderlund    3-0 tons: 3-1


omg: 3
HAGGES - VITLÖK 6-4 21-23

D1 207 A Ohnback     | 785 G Andersson   
D1 639 M Björkman    | 2159 B Hammarstedt   1-3
S1 207 A Ohnback     - 1045 M Rydgren     3-1 tons: 0-3
S2 639 M Björkman    - 2437 P Andersson    3-2 tons: 4-1
D2 3532 P Jonsson     | 575 T Brädefors   
D2 155 R Söderlund    | 1179 G Karlsson    2-3
S3 3532 P Jonsson     - 575 T Brädefors    0-3 tons: 2-4
S4 155 R Söderlund    - 785 G Andersson    0-3 tons: 1-1
D3 855 M Lindqvist    | 1035 J Jansson    
D3 1963 C Nilsson     | 1040 S Axelsson    3-2
S5 855 M Lindqvist    - 1040 S Axelsson    3-2 tons: 0-2
S6 1963 C Nilsson     - 1035 J Jansson     3-2 tons: 2-3
AD 855 M Lindqvist    | 575 T Brädefors   
AD 1963 C Nilsson     | 785 G Andersson    3-2


omg: 3
VADER - VTORP 5-5 19-23

D1 1627 M Nybom      | 194 J Lindblom    
D1 1848 J Krestalica   | 6487 L Skyllmar    1-3
S1 1627 M Nybom      - 194 J Lindblom    0-3 tons: 1-2
S2 1848 J Krestalica   - 6487 L Skyllmar    0-3 tons: 0-4
D2 1384 L Persson     | 1959 T Larsson    
D2 1250 F Nordgren    | 6122 M Hellsten    3-2
S3 1384 L Persson     - 1959 T Larsson     1-3 tons: 5-2
S4 1250 F Nordgren    - 6122 M Hellsten    2-3 tons: 4-8
D3 1850 P Widfond     | 6599 M Lundqvist   
D3 2153 P Hultberg    | 1255 M Blomqvist    3-1
S5 1850 P Widfond     - 6599 M Lundqvist    3-1 tons: 4-2
S6 2153 P Hultberg    - 1255 M Blomqvist    3-2 tons: 3-3
AD 1850 P Widfond     | 6487 L Skyllmar    
AD 2153 P Hultberg    | 194 J Lindblom    3-2
Bra spel: [1850-17][1255-124]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :   6
Spelade singlar :  35
Spelade dubblar :  17
Avgörande dubblar:   3
Spelade set   :  220
Summa tons    :  156
Antal bra spel  :   3