Matchdetaljer i serie: KDA

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/16/00

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
PICAS - GAMBA 3-3 11-13

D1 6303 A Karlsson    | 3484 C Heed      
D1 6302 A Hanseborg    | 5804 C Lagerdahl    2-3
S1 6302 A Hanseborg    - 3484 C Heed      3-0 tons: 2-1
S2 6303 A Karlsson    - 5804 C Lagerdahl    0-3 tons: 1-2
D2 6298 S Sundqvist    | 2096 K Asikainen   
D2 6305 C Wallberg    | 1917 P Torbjörnsson  3-2
S3 6305 C Wallberg    - 2096 K Asikainen    3-2 tons: 4-4
S4 6298 S Sundqvist    - 1917 P Torbjörnsson  0-3 tons: 2-1


omg: 1
OLYMP - SPIK 2-4 11-15

D1 578 C Loqvist     | 4007 L Gauffin    
D1 1872 D Larsson     | 6141 C Hultkvist    2-3
S1 578 C Loqvist     - 4007 L Gauffin     0-3 tons: 0-1
S2 1872 D Larsson     - 6141 C Hultkvist    2-3 tons: 1-4
D2 489 M Hernborg    | 6451 J Ternander   
D2 1038 A Vellonen    | 5741 S Puurunen    3-2
S3 489 M Hernborg    - 6451 J Ternander    1-3 tons: 4-2
S4 1038 A Vellonen    - 5741 S Puurunen    3-1 tons: 3-1


omg: 2
GAMBA - OLYMP 2-4 11-12

D1 3484 C Heed      | 1872 D Larsson    
D1 5804 C Lagerdahl    | 578 C Loqvist     3-0
S1 3484 C Heed      - 1872 D Larsson     1-3 tons: 1-4
S2 5804 C Lagerdahl    - 578 C Loqvist     3-0 tons: 3-1
D2 2096 K Asikainen    | 1038 A Vellonen    
D2 1917 P Torbjörnsson  | 489 M Hernborg    2-3
S3 2096 K Asikainen    - 1038 A Vellonen    2-3 tons: 0-0
S4 1917 P Torbjörnsson  - 489 M Hernborg    0-3 tons: 0-0


omg: 2
SPIK - PICAS 2-4 9-14

D1 4007 L Gauffin     | 6305 C Wallberg    
D1 6141 C Hultkvist    | 6302 A Hanseborg    0-3
S1 4007 L Gauffin     - 6305 C Wallberg    1-3 tons: 0-5
S2 6141 C Hultkvist    - 6302 A Hanseborg    0-3 tons: 2-2
D2 5741 S Puurunen    | 2606 A Ekman     
D2 6451 J Ternander    | 6303 A Karlsson    2-3
S3 5741 S Puurunen    - 2606 A Ekman      3-2 tons: 2-3
S4 6451 J Ternander    - 6303 A Karlsson    3-0 tons: 2-1


omg: 3
PICAS - OLYMP 3-3 13-10

D1 6305 C Wallberg    | 1872 D Larsson    
D1 6302 A Hanseborg    | 578 C Loqvist     3-0
S1 6302 A Hanseborg    - 1872 D Larsson     3-0 tons: 2-2
S2 6305 C Wallberg    - 578 C Loqvist     3-1 tons: 0-2
D2 6298 S Sundqvist    | 1038 A Vellonen    
D2 6303 A Karlsson    | 489 M Hernborg    2-3
S3 6303 A Karlsson    - 1038 A Vellonen    0-3 tons: 0-1
S4 6298 S Sundqvist    - 489 M Hernborg    2-3 tons: 2-4


omg: 3
GAMBA - SPIK 4-2 14-8

D1 1917 P Torbjörnsson  | 6141 C Hultkvist   
D1 2096 K Asikainen    | 4007 L Gauffin     3-0
S1 1917 P Torbjörnsson  - 6141 C Hultkvist    0-3 tons: 0-3
S2 2096 K Asikainen    - 4007 L Gauffin     3-2 tons: 2-0
D2 5804 C Lagerdahl    | 6451 J Ternander   
D2 3484 C Heed      | 5741 S Puurunen    3-0
S3 5804 C Lagerdahl    - 6451 J Ternander    3-0 tons: 1-1
S4 3484 C Heed      - 5741 S Puurunen    2-3 tons: 1-3


Skrytstatistik:
Spelade matcher :   6
Spelade singlar :  24
Spelade dubblar :  12
Avgörande dubblar:   0
Spelade set   :  141
Summa tons    :  83
Antal bra spel  :   0