Matchdetaljer i serie: 1B

Serieansvarig:  Uppdaterad: 04/10/01

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
GAMBA - KOMET 6-4 18-17

D1 3135 F Balenius    | 895 K Söderlund   
D1 1674 T Eriksson    |  11 T Andersson    0-3
S1 3135 F Balenius    - 895 K Söderlund    0-3 tons: 2-7
S2 1674 T Eriksson    -  11 T Andersson    0-3 tons: 3-3
D2 2787 S Wikner     | 5252 S O'Brien    
D2 6265 J Slagbrand    | 5737 B Johansson    3-1
S3 2787 S Wikner     - 5252 S O'Brien     3-0 tons: 3-1
S4 6265 J Slagbrand    - 5737 B Johansson    3-0 tons: 5-3
D3 160 C Öhman      | 4082 S Persson    
D3 780 T Karlsson    | 438 J Church     3-2
S5 780 T Karlsson    - 4082 S Persson     0-3 tons: 1-2
S6 160 C Öhman      - 438 J Church     3-0 tons: 2-0
AD 2787 S Wikner     | 895 K Söderlund   
AD 6265 J Slagbrand    |  11 T Andersson    3-2
Bra spel: [6265-1][11-1]


omg: 1
TIME - POWER 3-6 16-22

D1 1461 G Marcius     | 2891 P Bexelius    
D1 1182 D Forselius    | 1989 G Svensson    2-3
S1 1461 G Marcius     - 2891 P Bexelius    0-3 tons: 4-8
S2 1182 D Forselius    - 1989 G Svensson    1-3 tons: 4-5
D2 2678 S Larsson     | 602 L Malmberg    
D2 115 G Andersson    | 2204 V Milovanovic   3-1
S3 2678 S Larsson     - 602 L Malmberg    2-3 tons: 4-6
S4 115 G Andersson    - 2204 V Milovanovic   3-1 tons: 4-5
D3 574 M Hägglund    | 2157 S Kvarnehag   
D3 1876 P Forsberg    | 1175 M Frykman     3-2
S5 1876 P Forsberg    - 2157 S Kvarnehag    1-3 tons: 6-5
S6 574 M Hägglund    - 1175 M Frykman     1-3 tons: 2-3
Bra spel: [1182-1][1461-18][1182-18][2891-14]
     [1989-18]


omg: 1
TTVH - PILO 8-1 26-9

D1 1380 M Vaittinen    | 6790 E Lignell    
D1 1112 L Packalén    | 1514 E Tikka      3-0
S1 1112 L Packalén    - 6790 E Lignell     3-1 tons: 3-3
S2 1380 M Vaittinen    - 1514 E Tikka      3-0 tons: 6-0
D2 1491 S Rosén      | 2723 S Wahlund    
D2 1605 C Jansson     | 2713 C Ögren      2-3
S3 1605 C Jansson     - 2723 S Wahlund     3-2 tons: 8-4
S4 1491 S Rosén      - 2713 C Ögren      3-1 tons: 7-3
D3 3138 S Svedberg    | 725 K Lindqvist   
D3 1493 P Lindell     | 6391 T Larsson     3-1
S5 1493 P Lindell     - 725 K Lindqvist    3-1 tons: 5-5
S6 3138 S Svedberg    - 6394 M Gonzalez    3-0 tons: 4-2
Bra spel: [1380-18][1112-18][1605-145][1605-18]
     [1491-1][1491-13][1491-17][6790-18]


omg: 1
VICTOR - OASEN 6-3 20-14

D1 2607 R Åsberg     | 3273 K Hverven    
D1 2407 A Andersson    | 1517 B Andersson    3-0
S1 2407 A Andersson    - 1517 B Andersson    3-1 tons: 6-6
S2 2607 R Åsberg     - 3273 K Hverven     1-3 tons: 5-5
D2 1241 M Löfgren     | 3483 G Wallin     
D2 1816 U Flemmich    | 2352 T Sjöberg     0-3
S3 1816 U Flemmich    - 2352 T Sjöberg     3-1 tons: 7-5
S4 1241 M Löfgren     - 3483 G Wallin     1-3 tons: 4-8
D3 5848 T Jonsén     | 299 P Söron     
D3 6269 B Jensen     | 511 K Schering    3-1
S5 5848 T Jonsén     - 511 K Schering    3-0 tons: 5-4
S6 6269 B Jensen     - 299 P Söron      3-2 tons: 5-4
Bra spel: [1517-17][1517-1][3483-112][3483-15]
     [3483-1][299-17]


omg: 1
WARST - MAMMA 4-6 16-22

D1 2290 M Stenlund    | 6546 J Mäyrämäki   
D1 4006 J Jörgensen    | 1916 T Söderström   1-3
S1 2290 M Stenlund    - 6546 J Mäyrämäki    0-3 tons: 4-4
S2 4006 J Jörgensen    - 1916 T Söderström   1-3 tons: 4-7
D2 661 J Svensson    | 5996 G Nylund     
D2 928 L Jakobsson    | 899 M Häll      3-0
S3 661 J Svensson    - 899 M Häll      3-2 tons: 9-5
S4 928 L Jakobsson    - 5996 G Nylund     1-3 tons: 5-3
D3 5287 P Wikström    | 1512 J Virolainen   
D3 6241 J Håkansson    | 166 M Shreiber    3-1
S5 5287 P Wikström    - 1512 J Virolainen   0-3 tons: 6-3
S6 6241 J Håkansson    - 166 M Shreiber    3-1 tons: 5-2
AD 661 J Svensson    | 6546 J Mäyrämäki   
AD 928 L Jakobsson    | 1916 T Söderström   1-3
Bra spel: [4006-18][5287-17][6241-17][1916-18]
     [899-17][899-1]


omg: 1
ÖSMO - SÅGAR 2-7 13-22

D1 6216 C Sundgren    | 312 H Nilsson    
D1 5665 B Hedström    | 132 T Westin     1-3
S1 6216 C Sundgren    - 132 T Westin     3-1 tons: 7-9
S2 5665 B Hedström    - 312 H Nilsson     2-3 tons: 2-7
D2 6236 L Rundberg    | 2350 B Liminka    
D2 6656 M Österberg    | 6046 U Frövall     0-3
S3 6236 L Rundberg    - 2350 B Liminka     0-3 tons: 0-3
S4 6656 M Österberg    - 6046 U Frövall     1-3 tons: 6-6
D3 3910 T Larsson     | 5889 P Lindell    
D3 1598 P Åkesson     | 2010 P Strandqvist   1-3
S5 3910 T Larsson     - 2010 P Strandqvist   3-0 tons: 4-3
S6 1598 P Åkesson     - 5889 P Lindell     2-3 tons: 3-5
Bra spel: [6216-1][5665-1][3910-18][1598-18]
     [132-112]


omg: 2
KOMET - ÖSMO 2-7 10-23

D1 5252 S O'Brien     | 6236 L Rundberg    
D1 5737 B Johansson    | 6656 M Österberg    3-0
S1 5252 S O'Brien     - 6236 L Rundberg    3-2 tons: 6-12
S2 5737 B Johansson    - 6656 M Österberg    0-3 tons: 3-4
D2  11 T Andersson    | 5665 B Hedström    
D2 895 K Söderlund    | 6216 C Sundgren    1-3
S3  11 T Andersson    - 5665 B Hedström    1-3 tons: 4-6
S4 895 K Söderlund    - 6216 C Sundgren    0-3 tons: 5-5
D3 4082 S Persson     | 3910 T Larsson    
D3 438 J Church     | 1598 P Åkesson     1-3
S5 150 L Sandström    - 3910 T Larsson     1-3 tons: 2-3
S6 438 J Church     - 1598 P Åkesson     0-3 tons: 0-4
Bra spel: [5252-18][5737-18][11-1][5665-14]
     [6216-14][6216-1][6216-15][6216-2]
     [3910-17]


omg: 2
MAMMA - GAMBA 6-3 20-16

D1 1916 T Söderström   | 3135 F Balenius    
D1 6546 J Mäyrämäki    | 1674 T Eriksson    3-2
S1 1916 T Söderström   - 1674 T Eriksson    2-3 tons: 8-5
S2 6546 J Mäyrämäki    - 3135 F Balenius    3-2 tons: 5-3
D2 1512 J Virolainen   | 2787 S Wikner     
D2 166 M Shreiber    | 6265 J Slagbrand    0-3
S3 1512 J Virolainen   - 6265 J Slagbrand    0-3 tons: 4-4
S4 166 M Shreiber    - 2787 S Wikner     3-2 tons: 0-2
D3 899 M Häll      | 160 C Öhman     
D3 5996 G Nylund     | 154 G Askeholm    3-0
S5 899 M Häll      - 154 G Askeholm    3-0 tons: 1-2
S6 5996 G Nylund     - 160 C Öhman      3-1 tons: 5-1
Bra spel: [6546-17][5996-1][6265-18]


omg: 2
OASEN - WARST 6-4 23-20

D1 1517 B Andersson    | 6241 J Håkansson   
D1 511 K Schering    | 5287 P Wikström    3-1
S1 511 K Schering    - 6241 J Håkansson    3-2 tons: 3-6
S2 1517 B Andersson    - 5287 P Wikström    2-3 tons: 8-4
D2 3483 G Wallin     | 4006 J Jörgensen   
D2 2352 T Sjöberg     | 1254 D Högwall     0-3
S3 2352 T Sjöberg     - 4006 J Jörgensen    2-3 tons: 7-7
S4 3483 G Wallin     - 1254 D Högwall     3-2 tons: 7-7
D3 3273 K Hverven     | 928 L Jakobsson   
D3 299 P Söron      | 661 J Svensson    1-3
S5 299 P Söron      - 928 L Jakobsson    3-1 tons: 9-4
S6 3273 K Hverven     - 661 J Svensson    3-2 tons: 6-4
AD 3483 G Wallin     | 4006 J Jörgensen   
AD 299 P Söron      | 661 J Svensson    3-0
Bra spel: [299-17][299-16][6241-15][4006-17]
     [1254-17][928-18][928-116]


omg: 2
PILO - VICTOR 3-6 13-21

D1 6790 E Lignell     | 2407 A Andersson   
D1 1514 E Tikka      | 2607 R Åsberg     3-1
S1 6790 E Lignell     - 2407 A Andersson    3-1 tons: 6-4
S2 1514 E Tikka      - 2607 R Åsberg     1-3 tons: 5-9
D2 2723 S Wahlund     | 1241 M Löfgren    
D2 2713 C Ögren      | 5848 T Jonsén     2-3
S3 2723 S Wahlund     - 1241 M Löfgren     3-1 tons: 4-8
S4 2713 C Ögren      - 5848 T Jonsén     0-3 tons: 5-7
D3 725 K Lindqvist    | 6269 B Jensen     
D3 6391 T Larsson     | 1816 U Flemmich    1-3
S5 725 K Lindqvist    - 6269 B Jensen     0-3 tons: 2-6
S6 6394 M Gonzalez    - 1816 U Flemmich    0-3 tons: 2-5
Bra spel: [6790-1][6790-18][1514-18][6790-18]
     [2723-18][2713-18][1241-17][5848-17]
     [1241-18][1241-1][5848-18][5848-120]
     [5848-135][6269-18][6269-18]


omg: 2
POWER - TTVH 1-8 11-25

D1 1989 G Svensson    | 1493 P Lindell    
D1 2891 P Bexelius    | 3138 S Svedberg    2-3
S1 1989 G Svensson    - 3138 S Svedberg    0-3 tons: 0-6
S2 2891 P Bexelius    - 1493 P Lindell     2-3 tons: 9-6
D2 602 L Malmberg    | 1380 M Vaittinen   
D2 2204 V Milovanovic   | 1112 L Packalén    2-3
S3 602 L Malmberg    - 1112 L Packalén    1-3 tons: 3-9
S4 2204 V Milovanovic   - 1380 M Vaittinen    0-3 tons: 2-6
D3 1175 M Frykman     | 1491 S Rosén     
D3 2157 S Kvarnehag    | 1605 C Jansson     1-3
S5 1175 M Frykman     - 1605 C Jansson     3-1 tons: 4-6
S6 2157 S Kvarnehag    - 1491 S Rosén      0-3 tons: 3-6
Bra spel: [1493-15][3138-15][1493-18][1493-1]
     [1380-16][1112-16][1380-18][1112-18]
     [1380-113][1112-15][1112-140][1380-15]
     [1380-1][1491-1][1491-16][1491-14]
     [1491-1]


omg: 2
SÅGAR - TIME 8-1 24-9

D1 6046 U Frövall     | 574 M Hägglund    
D1 2350 B Liminka     | 1876 P Forsberg    3-1
S1 2350 B Liminka     - 574 M Hägglund    3-2 tons: 8-2
S2 6046 U Frövall     - 1876 P Forsberg    3-0 tons: 6-4
D2 132 T Westin     | 2678 S Larsson    
D2 2010 P Strandqvist   | 115 G Andersson    3-0
S3 2010 P Strandqvist   - 2678 S Larsson     3-1 tons: 7-2
S4 132 T Westin     - 115 G Andersson    3-0 tons: 6-5
D3 1470 T Nilsen     | 475 J Mikkola    
D3 2009 Z Ljuboie     | 1461 G Marcius     3-1
S5 2009 Z Ljuboie     - 1461 G Marcius     0-3 tons: 1-5
S6 1470 T Nilsen     - 475 J Mikkola     3-1 tons: 4-5
Bra spel: [6046-16][6046-17][132-18][2010-18]
     [132-18][475-18][1461-18][1461-18]


omg: 3
TTVH - SÅGAR 7-2 22-11

D1 1380 M Vaittinen    | 132 T Westin     
D1 1112 L Packalén    | 2209 Z Trkulja     3-0
S1 1112 L Packalén    - 2209 Z Trkulja     3-0 tons: 4-1
S2 1380 M Vaittinen    - 132 T Westin     0-3 tons: 5-5
D2 1493 P Lindell     | 5889 P Lindell    
D2 3138 S Svedberg    | 2010 P Strandqvist   3-0
S3 3138 S Svedberg    - 5889 P Lindell     3-2 tons: 7-4
S4 1493 P Lindell     - 2010 P Strandqvist   3-2 tons: 11-9
D3 1491 S Rosén      | 2350 B Liminka    
D3 1605 C Jansson     | 6046 U Frövall     1-3
S5 1605 C Jansson     - 6046 U Frövall     3-0 tons: 6-2
S6 1491 S Rosén      - 2350 B Liminka     3-1 tons: 7-6
Bra spel: [1491-18][1380-1][132-1][132-18]


omg: 3
VICTOR - POWER 7-2 25-13

D1 5848 T Jonsén     | 2891 P Bexelius    
D1 1241 M Löfgren     | 1989 G Svensson    2-3
S1 1241 M Löfgren     - 1989 G Svensson    3-0 tons: 4-0
S2 5848 T Jonsén     - 2891 P Bexelius    3-2 tons: 8-8
D2 1816 U Flemmich    | 2204 V Milovanovic  
D2 6269 B Jensen     | 602 L Malmberg    3-1
S3 6269 B Jensen     - 602 L Malmberg    3-1 tons: 4-1
S4 1816 U Flemmich    - 2204 V Milovanovic   2-3 tons: 6-6
D3 2607 R Åsberg     | 1175 M Frykman    
D3 2407 A Andersson    | 2157 S Kvarnehag    3-1
S5 2607 R Åsberg     - 2157 S Kvarnehag    3-2 tons: 8-2
S6 2407 A Andersson    - 1175 M Frykman     3-0 tons: 8-6
Bra spel: [1241-120][5848-18][1241-18][5848-14]
     [1816-18][6269-18][1816-1]


omg: 3
WARST - PILO 3-6 15-21

D1 6241 J Håkansson    | 6790 E Lignell    
D1 5287 P Wikström    | 1514 E Tikka      3-2
S1 6241 J Håkansson    - 6790 E Lignell     0-3 tons: 3-7
S2 5287 P Wikström    - 1514 E Tikka      3-1 tons: 9-5
D2 661 J Svensson    | 2723 S Wahlund    
D2 928 L Jakobsson    | 2713 C Ögren      1-3
S3 661 J Svensson    - 2723 S Wahlund     0-3 tons: 3-2
S4 928 L Jakobsson    - 2713 C Ögren      2-3 tons: 4-4
D3 1254 D Högwall     | 725 K Lindqvist   
D3 4006 J Jörgensen    | 6394 M Gonzalez    3-0
S5 1254 D Högwall     - 725 K Lindqvist    1-3 tons: 3-6
S6 4006 J Jörgensen    - 6391 T Larsson     2-3 tons: 2-3
Bra spel: [1254-1][1254-17][4006-17][6790-18]
     [1514-18][2723-1][2713-1][725-1]
     [725-15]


omg: 3
ÖSMO - TIME 6-3 21-14

D1 6216 C Sundgren    | 1461 G Marcius    
D1 5665 B Hedström    | 2678 S Larsson     3-2
S1 6216 C Sundgren    - 2678 S Larsson     3-0 tons: 3-3
S2 5665 B Hedström    - 1461 G Marcius     2-3 tons: 5-12
D2 6236 L Rundberg    | 1182 D Forselius   
D2 6656 M Österberg    | 115 G Andersson    3-2
S3 6236 L Rundberg    - 115 G Andersson    0-3 tons: 1-4
S4 6656 M Österberg    - 1182 D Forselius    1-3 tons: 5-7
D3 3910 T Larsson     | 574 M Hägglund    
D3 1598 P Åkesson     | 1876 P Forsberg    3-0
S5 3910 T Larsson     - 574 M Hägglund    3-0 tons: 5-0
S6 1598 P Åkesson     - 1876 P Forsberg    3-1 tons: 7-4
Bra spel: [6216-146][6216-15][5665-15][6216-18]
     [6236-18][6656-18][3910-124][1598-15]
     [1461-18][1876-1]


omg: 3
GAMBA - OASEN 3-6 16-23

D1 1674 T Eriksson    | 1517 B Andersson   
D1 154 G Askeholm    | 511 K Schering    2-3
S1 154 G Askeholm    - 1517 B Andersson    3-2 tons: 2-5
S2 1674 T Eriksson    - 511 K Schering    3-1 tons: 4-2
D2 2787 S Wikner     | 3483 G Wallin     
D2 6265 J Slagbrand    | 2352 T Sjöberg     3-2
S3 2787 S Wikner     - 2352 T Sjöberg     0-3 tons: 3-3
S4 6265 J Slagbrand    - 3483 G Wallin     2-3 tons: 6-9
D3 160 C Öhman      | 3273 K Hverven    
D3 3135 F Balenius    | 299 P Söron      0-3
S5 160 C Öhman      - 3273 K Hverven     1-3 tons: 3-5
S6 3135 F Balenius    - 299 P Söron      2-3 tons: 6-4
Bra spel: [2787-17][6265-17][3483-18][3273-118]


omg: 3
KOMET - MAMMA 4-6 19-19

D1 5252 S O'Brien     | 166 M Shreiber    
D1 5737 B Johansson    | 6548 T Nappari     3-0
S1 5252 S O'Brien     - 166 M Shreiber    3-1 tons: 4-2
S2 5737 B Johansson    - 6548 T Nappari     3-0 tons: 3-2
D2 895 K Söderlund    | 1916 T Söderström   
D2  11 T Andersson    | 6546 J Mäyrämäki    0-3
S3 895 K Söderlund    - 1916 T Söderström   3-0 tons: 7-4
S4  11 T Andersson    - 6546 J Mäyrämäki    1-3 tons: 2-5
D3 150 L Sandström    | 5996 G Nylund     
D3 438 J Church     | 899 M Häll      1-3
S5 4082 S Persson     - 5996 G Nylund     1-3 tons: 1-3
S6 438 J Church     - 899 M Häll      2-3 tons: 6-3
AD 438 J Church     | 5996 G Nylund     
AD 5252 S O'Brien     | 6546 J Mäyrämäki    2-3
Bra spel: [895-17][899-1]


omg: 4
MAMMA - ÖSMO 4-6 19-26

D1 1916 T Söderström   | 6236 L Rundberg    
D1 166 M Shreiber    | 6656 M Österberg    3-2
S1 166 M Shreiber    - 6236 L Rundberg    1-3 tons: 5-4
S2 1916 T Söderström   - 6656 M Österberg    3-2 tons: 6-5
D2 899 M Häll      | 5665 B Hedström    
D2 5996 G Nylund     | 6216 C Sundgren    3-2
S3 5996 G Nylund     - 5665 B Hedström    3-2 tons: 7-5
S4 899 M Häll      - 6216 C Sundgren    1-3 tons: 3-8
D3 6546 J Mäyrämäki    | 3910 T Larsson    
D3 459 T Berndtsson   | 1598 P Åkesson     1-3
S5 459 T Berndtsson   - 3910 T Larsson     0-3 tons: 0-8
S6 6546 J Mäyrämäki    - 1598 P Åkesson     2-3 tons: 7-8
AD 6546 J Mäyrämäki    | 3910 T Larsson    
AD 5996 G Nylund     | 6216 C Sundgren    2-3
Bra spel: [5996-1][5996-111][5996-16][5996-18]
     [6546-1][6236-17][6656-18][5665-18]
     [6216-18][5665-18][5665-18][5665-124]
     [5665-111][3910-1]


omg: 4
OASEN - KOMET 7-2 24-11

D1 1517 B Andersson    | 5252 S O'Brien    
D1 2352 T Sjöberg     | 5737 B Johansson    3-1
S1 2352 T Sjöberg     - 5252 S O'Brien     1-3 tons: 2-6
S2 1517 B Andersson    - 5737 B Johansson    3-0 tons: 3-2
D2 3483 G Wallin     |  11 T Andersson   
D2 511 K Schering    | 438 J Church     3-1
S3 511 K Schering    -  11 T Andersson    2-3 tons: 5-6
S4 3483 G Wallin     - 438 J Church     3-1 tons: 9-4
D3 3273 K Hverven     | 150 L Sandström   
D3 299 P Söron      | 846 T Nilsson     3-0
S5 3273 K Hverven     - 150 L Sandström    3-1 tons: 8-1
S6 299 P Söron      - 4082 S Persson     3-1 tons: 5-4
Bra spel: [3483-18][511-18][299-1][3273-17]
     [438-18][11-18][438-1]


omg: 4
PILO - GAMBA 5-5 18-19

D1 6790 E Lignell     | 1674 T Eriksson    
D1 725 K Lindqvist    | 154 G Askeholm    3-1
S1 6790 E Lignell     - 1674 T Eriksson    3-1 tons: 6-3
S2 725 K Lindqvist    - 154 G Askeholm    1-3 tons: 4-6
D2 6391 T Larsson     | 2787 S Wikner     
D2 6394 M Gonzalez    | 6265 J Slagbrand    0-3
S3 6391 T Larsson     - 6265 J Slagbrand    0-3 tons: 1-4
S4 6394 M Gonzalez    - 3135 F Balenius    3-1 tons: 1-4
D3 2723 S Wahlund     | 2096 K Asikainen   
D3 2713 C Ögren      | 3135 F Balenius    1-3
S5 2723 S Wahlund     - 2096 K Asikainen    3-1 tons: 6-2
S6 2713 C Ögren      - 2787 S Wikner     3-0 tons: 3-1
AD 6790 E Lignell     | 2787 S Wikner     
AD 2723 S Wahlund     | 6265 J Slagbrand    1-3
Bra spel: [6790-1][725-1][2713-1][6265-1]
     [2787-18][6265-18]


omg: 4
POWER - WARST 6-4 23-17

D1 2891 P Bexelius    | 928 L Jakobsson   
D1 2157 S Kvarnehag    | 661 J Svensson    1-3
S1 2157 S Kvarnehag    - 928 L Jakobsson    3-2 tons: 8-5
S2 2891 P Bexelius    - 661 J Svensson    3-1 tons: 6-7
D2 602 L Malmberg    | 5287 P Wikström    
D2 2204 V Milovanovic   | 6241 J Håkansson    0-3
S3 2204 V Milovanovic   - 5287 P Wikström    3-1 tons: 4-3
S4 602 L Malmberg    - 6241 J Håkansson    3-0 tons: 0-2
D3 1989 G Svensson    | 1254 D Högwall    
D3 1175 M Frykman     | 4006 J Jörgensen    2-3
S5 1175 M Frykman     - 1254 D Högwall     3-1 tons: 7-3
S6 1989 G Svensson    - 4006 J Jörgensen    2-3 tons: 5-6
AD 2891 P Bexelius    | 4006 J Jörgensen   
AD 2204 V Milovanovic   | 661 J Svensson    3-0
Bra spel: [1989-1][1989-18][1175-18][1254-18]
     [4006-18]


omg: 4
SÅGAR - VICTOR 3-6 17-22

D1 132 T Westin     | 2407 A Andersson   
D1 6046 U Frövall     | 2607 R Åsberg     2-3
S1 132 T Westin     - 2407 A Andersson    3-0 tons: 7-2
S2 6046 U Frövall     - 2607 R Åsberg     2-3 tons: 10-5
D2 1470 T Nilsen     | 1816 U Flemmich    
D2 5889 P Lindell     | 6269 B Jensen     1-3
S3 1470 T Nilsen     - 1816 U Flemmich    2-3 tons: 7-5
S4 5889 P Lindell     - 6269 B Jensen     3-2 tons: 5-5
D3 312 H Nilsson     | 1241 M Löfgren    
D3 2010 P Strandqvist   | 5848 T Jonsén     0-3
S5 312 H Nilsson     - 1241 M Löfgren     1-3 tons: 6-7
S6 2010 P Strandqvist   - 5848 T Jonsén     3-2 tons: 9-7
Bra spel: [6046-1][1470-2][2010-1][1816-1]
     [1241-1][1241-118][1241-18][2607-17]
     [2010-14][1470-11][6046-18][132-17]


omg: 4
TIME - TTVH 0-9 7-27

D1 1876 P Forsberg    | 1493 P Lindell    
D1 2678 S Larsson     | 3138 S Svedberg    1-3
S1 1876 P Forsberg    - 3138 S Svedberg    0-3 tons: 1-4
S2 2678 S Larsson     - 1493 P Lindell     2-3 tons: 3-9
D2 115 G Andersson    | 1380 M Vaittinen   
D2 475 J Mikkola     | 1112 L Packalén    0-3
S3 475 J Mikkola     - 1112 L Packalén    0-3 tons: 4-5
S4 115 G Andersson    - 1380 M Vaittinen    1-3 tons: 4-12
D3 1461 G Marcius     | 1605 C Jansson    
D3 1182 D Forselius    | 1491 S Rosén      0-3
S5 1461 G Marcius     - 1491 S Rosén      1-3 tons: 6-6
S6 1182 D Forselius    - 1605 C Jansson     2-3 tons: 4-4
Bra spel: [3138-16][1380-14][1380-17][1491-18]
     [1491-1]


omg: 5
GAMBA - POWER 4-6 21-23

D1 1674 T Eriksson    | 1989 G Svensson    
D1 154 G Askeholm    | 2891 P Bexelius    2-3
S1 1674 T Eriksson    - 1989 G Svensson    2-3 tons: 6-1
S2 154 G Askeholm    - 2891 P Bexelius    2-3 tons: 8-10
D2 2787 S Wikner     | 2204 V Milovanovic  
D2 6265 J Slagbrand    | 602 L Malmberg    3-2
S3 6265 J Slagbrand    - 2204 V Milovanovic   3-1 tons: 9-3
S4 2787 S Wikner     - 602 L Malmberg    3-1 tons: 5-2
D3 160 C Öhman      | 2157 S Kvarnehag   
D3 3135 F Balenius    | 1175 M Frykman     2-3
S5 160 C Öhman      - 2157 S Kvarnehag    3-1 tons: 4-0
S6 3135 F Balenius    - 1175 M Frykman     0-3 tons: 0-5
AD 2787 S Wikner     | 2891 P Bexelius    
AD 6265 J Slagbrand    | 2204 V Milovanovic   1-3
Bra spel: [2787-18][6265-18][6265-16][2891-13]
     [2891-17]


omg: 5
KOMET - PILO 6-4 20-16

D1 5737 B Johansson    | 6790 E Lignell    
D1 5252 S O'Brien     | 1514 E Tikka      3-1
S1 5737 B Johansson    - 6790 E Lignell     3-1 tons: 4-9
S2 5252 S O'Brien     - 1514 E Tikka      3-1 tons: 4-5
D2  11 T Andersson    | 2723 S Wahlund    
D2 895 K Söderlund    | 2713 C Ögren      0-3
S3  11 T Andersson    - 2723 S Wahlund     0-3 tons: 1-6
S4 895 K Söderlund    - 2713 C Ögren      1-3 tons: 2-8
D3 150 L Sandström    | 725 K Lindqvist   
D3 438 J Church     | 6394 M Gonzalez    1-3
S5 4082 S Persson     - 725 K Lindqvist    3-0 tons: 4-1
S6 438 J Church     - 6391 T Larsson     3-1 tons: 5-0
AD 895 K Söderlund    | 2723 S Wahlund    
AD 5737 B Johansson    | 2713 C Ögren      3-0
Bra spel: [2723-17][2713-114]


omg: 5
MAMMA - OASEN 2-7 12-23

D1 899 M Häll      | 3273 K Hverven    
D1 5996 G Nylund     | 299 P Söron      1-3
S1 899 M Häll      - 299 P Söron      0-3 tons: 3-4
S2 5996 G Nylund     - 3273 K Hverven     3-2 tons: 9-10
D2 1916 T Söderström   | 1517 B Andersson   
D2 166 M Shreiber    | 2352 T Sjöberg     3-0
S3 1916 T Söderström   - 2352 T Sjöberg     1-3 tons: 5-2
S4 166 M Shreiber    - 1517 B Andersson    1-3 tons: 4-3
D3 1512 J Virolainen   | 511 K Schering    
D3 6546 J Mäyrämäki    | 3483 G Wallin     1-3
S5 1512 J Virolainen   - 511 K Schering    1-3 tons: 4-4
S6 6546 J Mäyrämäki    - 3483 G Wallin     1-3 tons: 6-6
Bra spel: [5996-1][5996-132][5996-17][5996-18]
     [1916-18][166-18][511-1][3483-17]


omg: 5
VICTOR - TIME 8-1 26-9

D1 2607 R Åsberg     | 1182 D Forselius   
D1 2407 A Andersson    | 475 J Mikkola     3-1
S1 2407 A Andersson    - 1182 D Forselius    3-2 tons: 8-3
S2 2607 R Åsberg     - 475 J Mikkola     3-0 tons: 7-3
D2 1241 M Löfgren     | 115 G Andersson   
D2 5848 T Jonsén     | 2678 S Larsson     3-0
S3 1241 M Löfgren     - 115 G Andersson    3-1 tons: 7-7
S4 5848 T Jonsén     - 2678 S Larsson     3-0 tons: 9-2
D3 1816 U Flemmich    | 1461 G Marcius    
D3 6269 B Jensen     | 1678 G Olofsson    3-1
S5 6269 B Jensen     - 1678 G Olofsson    3-1 tons: 2-1
S6 1816 U Flemmich    - 1461 G Marcius     2-3 tons: 7-7
Bra spel: [2607-17][2607-16][1241-18][5848-18]
     [1241-13][5848-13][5848-17][115-16]


omg: 5
WARST - SÅGAR 3-6 16-23

D1 1254 D Högwall     | 6046 U Frövall    
D1 4006 J Jörgensen    | 2350 B Liminka     1-3
S1 1254 D Högwall     - 6046 U Frövall     1-3 tons: 2-5
S2 4006 J Jörgensen    - 2350 B Liminka     3-2 tons: 5-10
D2 5287 P Wikström    | 1470 T Nilsen     
D2 398 S Lindberg    | 132 T Westin     2-3
S3 5287 P Wikström    - 1470 T Nilsen     0-3 tons: 3-3
S4 398 S Lindberg    - 132 T Westin     3-2 tons: 4-5
D3 661 J Svensson    | 2010 P Strandqvist  
D3 928 L Jakobsson    | 5889 P Lindell     1-3
S5 661 J Svensson    - 2010 P Strandqvist   2-3 tons: 5-5
S6 928 L Jakobsson    - 5889 P Lindell     3-1 tons: 3-6
Bra spel: [1254-112][5287-1][398-17][2350-16]
     [2350-18][2350-1][1470-1][2010-17]
     [5889-17]


omg: 5
ÖSMO - TTVH 5-5 20-22

D1 6236 L Rundberg    | 1493 P Lindell    
D1 6656 M Österberg    | 3138 S Svedberg    2-3
S1 6236 L Rundberg    - 3138 S Svedberg    3-1 tons: 4-8
S2 6656 M Österberg    - 1493 P Lindell     3-2 tons: 9-7
D2 5665 B Hedström    | 1380 M Vaittinen   
D2 6216 C Sundgren    | 1112 L Packalén    3-2
S3 5665 B Hedström    - 1112 L Packalén    3-1 tons: 2-8
S4 6216 C Sundgren    - 1380 M Vaittinen    1-3 tons: 5-0
D3 3910 T Larsson     | 1605 C Jansson    
D3 1598 P Åkesson     | 1491 S Rosén      2-3
S5 3910 T Larsson     - 1491 S Rosén      0-3 tons: 3-5
S6 1598 P Åkesson     - 1605 C Jansson     3-1 tons: 9-2
AD 3910 T Larsson     | 1491 S Rosén     
AD 5665 B Hedström    | 1380 M Vaittinen    0-3
Bra spel: [6656-1][6656-16][1598-18][1598-17]
     [1380-18][1112-18][1380-18][1491-17]


omg: 6
OASEN - ÖSMO 6-3 23-14

D1 511 K Schering    | 6236 L Rundberg    
D1 1517 B Andersson    | 6656 M Österberg    3-1
S1 511 K Schering    - 6236 L Rundberg    3-0 tons: 3-5
S2 1517 B Andersson    - 6656 M Österberg    3-1 tons: 9-6
D2 3483 G Wallin     | 5665 B Hedström    
D2 299 P Söron      | 6216 C Sundgren    2-3
S3 3483 G Wallin     - 5665 B Hedström    3-1 tons: 6-4
S4 299 P Söron      - 6216 C Sundgren    1-3 tons: 7-5
D3 3273 K Hverven     | 3910 T Larsson    
D3 2352 T Sjöberg     | 1598 P Åkesson     2-3
S5 2352 T Sjöberg     - 3910 T Larsson     3-1 tons: 5-7
S6 3273 K Hverven     - 1598 P Åkesson     3-1 tons: 6-4
Bra spel: [3483-1][3483-18][299-18][6236-1]
     [5665-16][6216-16][6216-18]


omg: 6
PILO - MAMMA 3-6 15-22

D1 1514 E Tikka      | 6546 J Mäyrämäki   
D1 6391 T Larsson     | 899 M Häll      0-3
S1 1514 E Tikka      - 6546 J Mäyrämäki    3-2 tons: 9-6
S2 6391 T Larsson     - 899 M Häll      1-3 tons: 5-4
D2 2723 S Wahlund     | 1916 T Söderström   
D2 2713 C Ögren      | 166 M Shreiber    3-2
S3 2723 S Wahlund     - 1916 T Söderström   0-3 tons: 2-8
S4 2713 C Ögren      - 166 M Shreiber    2-3 tons: 3-4
D3 6790 E Lignell     | 5996 G Nylund     
D3 725 K Lindqvist    | 3839 J Enholm     2-3
S5 6790 E Lignell     - 3839 J Enholm     3-0 tons: 5-5
S6 6394 M Gonzalez    - 5996 G Nylund     1-3 tons: 3-4
Bra spel: [1514-16][1514-18][2723-2][2723-16]
     [2713-16][6790-17][6546-16][6546-1]
     [1916-16][5996-1]


omg: 6
POWER - KOMET 4-6 18-21

D1 1989 G Svensson    | 5252 S O'Brien    
D1 2891 P Bexelius    | 5737 B Johansson    1-3
S1 1989 G Svensson    - 5252 S O'Brien     1-3 tons: 5-7
S2 2891 P Bexelius    - 5737 B Johansson    3-0 tons: 6-4
D2 2157 S Kvarnehag    | 4082 S Persson    
D2 1175 M Frykman     | 438 J Church     2-3
S3 2157 S Kvarnehag    - 4082 S Persson     3-2 tons: 5-6
S4 1175 M Frykman     - 438 J Church     1-3 tons: 4-3
D3 2204 V Milovanovic   | 895 K Söderlund   
D3 602 L Malmberg    |  11 T Andersson    3-1
S5 2204 V Milovanovic   - 895 K Söderlund    3-0 tons: 6-3
S6 602 L Malmberg    -  11 T Andersson    1-3 tons: 1-6
AD 2891 P Bexelius    | 5737 B Johansson   
AD 2204 V Milovanovic   | 895 K Söderlund    0-3
Bra spel: [1989-18][2891-18][2891-1][2891-18]
     [2891-18][1175-1][2204-1][895-1]


omg: 6
SÅGAR - GAMBA 6-4 21-19

D1 2010 P Strandqvist   | 780 T Karlsson    
D1 2350 B Liminka     | 3135 F Balenius    2-3
S1 2350 B Liminka     - 780 T Karlsson    3-1 tons: 6-3
S2 2010 P Strandqvist   - 3135 F Balenius    3-0 tons: 3-3
D2 1470 T Nilsen     | 2787 S Wikner     
D2 5889 P Lindell     | 6265 J Slagbrand    1-3
S3 1470 T Nilsen     - 2787 S Wikner     3-1 tons: 6-3
S4 5889 P Lindell     - 6265 J Slagbrand    0-3 tons: 3-5
D3 6046 U Frövall     | 1674 T Eriksson    
D3 312 H Nilsson     | 154 G Askeholm    3-2
S5 312 H Nilsson     - 1674 T Eriksson    0-3 tons: 3-3
S6 6046 U Frövall     - 154 G Askeholm    3-1 tons: 6-9
AD 1470 T Nilsen     | 2787 S Wikner     
AD 6046 U Frövall     | 6265 J Slagbrand    3-2
Bra spel: [1470-1][2787-17][6265-17][6265-119]
     [1674-18][154-18][154-128]


omg: 6
TIME - WARST 4-6 22-21

D1 1182 D Forselius    | 398 S Lindberg    
D1 2678 S Larsson     | 5287 P Wikström    3-1
S1 1182 D Forselius    - 398 S Lindberg    2-3 tons: 6-6
S2 2678 S Larsson     - 5287 P Wikström    3-0 tons: 4-3
D2 1461 G Marcius     | 661 J Svensson    
D2 475 J Mikkola     | 928 L Jakobsson    2-3
S3 1461 G Marcius     - 661 J Svensson    3-2 tons: 6-5
S4 475 J Mikkola     - 928 L Jakobsson    3-0 tons: 4-1
D3 574 M Hägglund    | 1254 D Högwall    
D3 1678 G Olofsson    | 4006 J Jörgensen    2-3
S5 1678 G Olofsson    - 1254 D Högwall     1-3 tons: 1-3
S6 574 M Hägglund    - 4006 J Jörgensen    2-3 tons: 0-3
AD 2678 S Larsson     | 398 S Lindberg    
AD 1461 G Marcius     | 661 J Svensson    1-3
Bra spel: [661-17][661-1]


omg: 6
TTVH - VICTOR 3-6 15-22

D1 1380 M Vaittinen    | 2407 A Andersson   
D1 1112 L Packalén    | 1816 U Flemmich    1-3
S1 1112 L Packalén    - 2407 A Andersson    3-0 tons: 4-3
S2 1380 M Vaittinen    - 1816 U Flemmich    3-2 tons: 13-8
D2 1605 C Jansson     | 1241 M Löfgren    
D2 1491 S Rosén      | 5848 T Jonsén     1-3
S3 1491 S Rosén      - 1241 M Löfgren     3-2 tons: 7-9
S4 1605 C Jansson     - 5848 T Jonsén     1-3 tons: 3-7
D3 1493 P Lindell     | 6269 B Jensen     
D3 3138 S Svedberg    | 5913 J Eliasson    1-3
S5 3138 S Svedberg    - 6269 B Jensen     1-3 tons: 7-5
S6 1493 P Lindell     - 5913 J Eliasson    1-3 tons: 4-3
Bra spel: [1112-18][1380-120][1491-1][1491-14]
     [1816-18][1241-1][1241-10][5848-10]
     [1241-1][1241-14][5848-13]


omg: 7
GAMBA - TIME 3-6 12-20

D1 3135 F Balenius    | 1461 G Marcius    
D1 1674 T Eriksson    | 115 G Andersson    0-3
S1 3135 F Balenius    - 1461 G Marcius     0-3 tons: 1-2
S2 1674 T Eriksson    - 115 G Andersson    0-3 tons: 6-3
D2 2787 S Wikner     | 1678 G Olofsson    
D2 6265 J Slagbrand    | 475 J Mikkola     3-1
S3 2787 S Wikner     - 475 J Mikkola     3-1 tons: 7-2
S4 6265 J Slagbrand    - 1678 G Olofsson    3-0 tons: 5-2
D3 780 T Karlsson    | 2678 S Larsson    
D3 160 C Öhman      | 1182 D Forselius    1-3
S5 780 T Karlsson    - 1182 D Forselius    2-3 tons: 5-4
S6 160 C Öhman      - 2678 S Larsson     0-3 tons: 2-6
Bra spel: [1461-18][115-18][1461-1]


omg: 7
KOMET - SÅGAR 2-7 11-22

D1 5252 S O'Brien     | 6046 U Frövall    
D1 5737 B Johansson    | 2350 B Liminka     2-3
S1 5252 S O'Brien     - 6046 U Frövall     0-3 tons: 1-4
S2 5737 B Johansson    - 2350 B Liminka     1-3 tons: 3-10
D2 4082 S Persson     | 132 T Westin     
D2 846 T Nilsson     | 5889 P Lindell     0-3
S3 4082 S Persson     - 5889 P Lindell     1-3 tons: 5-5
S4 846 T Nilsson     - 132 T Westin     0-3 tons: 0-6
D3  11 T Andersson    | 2010 P Strandqvist  
D3 895 K Söderlund    | 312 H Nilsson     3-1
S5  11 T Andersson    - 312 H Nilsson     1-3 tons: 4-6
S6 895 K Söderlund    - 2010 P Strandqvist   3-0 tons: 4-4
Bra spel: [5252-18][5737-18][11-16][895-16]
     [6056-13][132-16][5889-16][132-17]
     [132-1]


omg: 7
MAMMA - POWER 7-2 21-13

D1 1512 J Virolainen   | 1989 G Svensson    
D1 5996 G Nylund     | 2891 P Bexelius    3-2
S1 5996 G Nylund     - 1989 G Svensson    3-0 tons: 5-3
S2 1512 J Virolainen   - 2891 P Bexelius    0-3 tons: 4-9
D2 6546 J Mäyrämäki    | 602 L Malmberg    
D2 899 M Häll      | 1175 M Frykman     3-0
S3 899 M Häll      - 602 L Malmberg    3-2 tons: 8-6
S4 6546 J Mäyrämäki    - 1175 M Frykman     0-3 tons: 2-4
D3 1916 T Söderström   | 1178 K Nordmark    
D3 166 M Shreiber    | 2157 S Kvarnehag    3-1
S5 1916 T Söderström   - 1178 K Nordmark    3-0 tons: 5-0
S6 166 M Shreiber    - 2157 S Kvarnehag    3-2 tons: 3-4
Bra spel: [1512-18][5996-18][5996-18][2891-15]
     [1175-138]


omg: 7
OASEN - PILO 6-3 20-15

D1 511 K Schering    | 2723 S Wahlund    
D1 1517 B Andersson    | 2713 C Ögren      2-3
S1 511 K Schering    - 2723 S Wahlund     3-2 tons: 5-7
S2 1517 B Andersson    - 2713 C Ögren      3-1 tons: 7-3
D2 2873 J Toivonen    | 1514 E Tikka     
D2 3483 G Wallin     | 6391 T Larsson     3-1
S3 2873 J Toivonen    - 1514 E Tikka      0-3 tons: 1-4
S4 3483 G Wallin     - 6391 T Larsson     3-1 tons: 8-1
D3 2352 T Sjöberg     | 6790 E Lignell    
D3 299 P Söron      | 6394 M Gonzalez    3-1
S5 2352 T Sjöberg     - 6790 E Lignell     0-3 tons: 3-6
S6 299 P Söron      - 725 K Lindqvist    3-0 tons: 5-3
Bra spel: [1517-1][1517-1][1517-18][2873-18]
     [3483-18][3483-18][2723-1][2723-1]
     [6790-1]


omg: 7
WARST - TTVH 1-8 8-25

D1 5287 P Wikström    | 1493 P Lindell    
D1 398 S Lindberg    | 3138 S Svedberg    2-3
S1 5287 P Wikström    - 3138 S Svedberg    0-3 tons: 4-4
S2 398 S Lindberg    - 1493 P Lindell     3-1 tons: 3-3
D2 4006 J Jörgensen    | 1491 S Rosén     
D2 1254 D Högwall     | 1605 C Jansson     0-3
S3 4006 J Jörgensen    - 1605 C Jansson     1-3 tons: 3-3
S4 1254 D Högwall     - 1491 S Rosén      0-3 tons: 0-6
D3 661 J Svensson    | 1112 L Packalén    
D3 928 L Jakobsson    | 1380 M Vaittinen    0-3
S5 661 J Svensson    - 1380 M Vaittinen    1-3 tons: 3-7
S6 928 L Jakobsson    - 1112 L Packalén    1-3 tons: 4-6
Bra spel: [398-18][1493-17][1491-18][1491-130]
     [1380-17][1112-18][1112-18][1112-111]


omg: 7
ÖSMO - VICTOR 2-7 14-23

D1 6236 L Rundberg    | 1816 U Flemmich    
D1 6656 M Österberg    | 2407 A Andersson    2-3
S1 6236 L Rundberg    - 2407 A Andersson    1-3 tons: 4-7
S2 6656 M Österberg    - 1816 U Flemmich    0-3 tons: 4-6
D2 5665 B Hedström    | 1241 M Löfgren    
D2 6216 C Sundgren    | 5848 T Jonsén     1-3
S3 5665 B Hedström    - 5848 T Jonsén     3-1 tons: 4-6
S4 6216 C Sundgren    - 1241 M Löfgren     1-3 tons: 6-8
D3 3910 T Larsson     | 5913 J Eliasson    
D3 1598 P Åkesson     | 6269 B Jensen     2-3
S5 3910 T Larsson     - 6269 B Jensen     3-1 tons: 6-6
S6 1598 P Åkesson     - 5913 J Eliasson    1-3 tons: 6-5
Bra spel: [6236-2][6216-18][3910-118][3910-15]
     [1816-17][2407-17][1241-18][1241-1]
     [5913-14]


omg: 8
PILO - ÖSMO 3-6 18-21

D1 2723 S Wahlund     | 6236 L Rundberg    
D1 2713 C Ögren      | 6656 M Österberg    3-0
S1 2723 S Wahlund     - 6236 L Rundberg    3-2 tons: 8-5
S2 2713 C Ögren      - 6656 M Österberg    3-1 tons: 7-7
D2 1514 E Tikka      | 5665 B Hedström    
D2 6391 T Larsson     | 6216 C Sundgren    2-3
S3 1514 E Tikka      - 5665 B Hedström    2-3 tons: 5-8
S4 6391 T Larsson     - 6216 C Sundgren    2-3 tons: 4-9
D3 6790 E Lignell     | 3910 T Larsson    
D3 6394 M Gonzalez    | 1598 P Åkesson     1-3
S5 6790 E Lignell     - 3910 T Larsson     2-3 tons: 7-9
S6 6394 M Gonzalez    - 1598 P Åkesson     0-3 tons: 5-7
Bra spel: [6790-1][6790-18][6656-17][6216-15]
     [6216-1][3910-17][1598-17][3910-17]
     [3910-17]


omg: 8
POWER - OASEN 2-7 13-24

D1 1989 G Svensson    | 1517 B Andersson   
D1 2891 P Bexelius    | 511 K Schering    2-3
S1 2891 P Bexelius    - 511 K Schering    3-1 tons: 6-4
S2 1989 G Svensson    - 1517 B Andersson    0-3 tons: 2-3
D2 2157 S Kvarnehag    | 299 P Söron     
D2 2204 V Milovanovic   | 3273 K Hverven     1-3
S3 2157 S Kvarnehag    - 3273 K Hverven     2-3 tons: 5-6
S4 2204 V Milovanovic   - 299 P Söron      1-3 tons: 7-9
D3 1175 M Frykman     | 3483 G Wallin     
D3 602 L Malmberg    | 2352 T Sjöberg     1-3
S5 1175 M Frykman     - 2352 T Sjöberg     3-2 tons: 12-4
S6 602 L Malmberg    - 3483 G Wallin     0-3 tons: 1-7
Bra spel: [2891-18][1517-1][2204-1][1175-112]
     [1175-15][2352-1]


omg: 8
SÅGAR - MAMMA 5-5 21-20

D1 1470 T Nilsen     | 6546 J Mäyrämäki   
D1 6046 U Frövall     | 899 M Häll      3-1
S1 6046 U Frövall     - 6546 J Mäyrämäki    2-3 tons: 5-10
S2 1470 T Nilsen     - 899 M Häll      3-1 tons: 6-4
D2 5889 P Lindell     | 1512 J Virolainen   
D2 132 T Westin     | 5996 G Nylund     3-2
S3 132 T Westin     - 5996 G Nylund     3-0 tons: 8-5
S4 5889 P Lindell     - 1512 J Virolainen   2-3 tons: 8-7
D3 2350 B Liminka     | 1916 T Söderström   
D3 2010 P Strandqvist   | 166 M Shreiber    3-1
S5 2010 P Strandqvist   - 1916 T Söderström   0-3 tons: 5-4
S6 2350 B Liminka     - 166 M Shreiber    2-3 tons: 8-4
AD 6046 U Frövall     | 1916 T Söderström   
AD 132 T Westin     | 5996 G Nylund     0-3
Bra spel: [6046-15][1470-130][1470-18][5889-1]
     [2350-1][6546-16][1512-16][5996-16]


omg: 8
TIME - KOMET 2-7 18-24

D1 1461 G Marcius     | 5252 S O'Brien    
D1 115 G Andersson    | 5737 B Johansson    1-3
S1 1461 G Marcius     - 5252 S O'Brien     1-3 tons: 2-6
S2 115 G Andersson    - 5737 B Johansson    2-3 tons: 8-8
D2 1182 D Forselius    | 4082 S Persson    
D2 475 J Mikkola     | 846 T Nilsson     2-3
S3 1182 D Forselius    - 4082 S Persson     3-2 tons: 2-4
S4 475 J Mikkola     - 846 T Nilsson     2-3 tons: 5-3
D3 2678 S Larsson     |  11 T Andersson   
D3 1678 G Olofsson    | 895 K Söderlund    2-3
S5 2678 S Larsson     -  11 T Andersson    2-3 tons: 4-6
S6 1678 G Olofsson    - 895 K Söderlund    3-1 tons: 2-3
Bra spel: [475-1][115-117][2678-1][5252-17]
     [5737-17]


omg: 8
TTVH - GAMBA 7-2 23-10

D1 1380 M Vaittinen    | 2787 S Wikner     
D1 1112 L Packalén    | 6265 J Slagbrand    0-3
S1 1112 L Packalén    - 2787 S Wikner     3-0 tons: 7-3
S2 1380 M Vaittinen    - 6265 J Slagbrand    2-3 tons: 8-7
D2 1493 P Lindell     | 3135 F Balenius    
D2 3138 S Svedberg    | 780 T Karlsson    3-0
S3 3138 S Svedberg    - 3135 F Balenius    3-1 tons: 7-2
S4 1493 P Lindell     - 780 T Karlsson    3-1 tons: 5-4
D3 1491 S Rosén      | 154 G Askeholm    
D3 1605 C Jansson     | 1674 T Eriksson    3-0
S5 1605 C Jansson     - 154 G Askeholm    3-1 tons: 3-3
S6 1491 S Rosén      - 1674 T Eriksson    3-1 tons: 7-6
Bra spel: [1380-1][1493-17][3138-17][1491-18]
     [6265-17]


omg: 8
VICTOR - WARST 8-1 24-8

D1 2407 A Andersson    | 5287 P Wikström    
D1 1816 U Flemmich    | 398 S Lindberg    3-0
S1 2407 A Andersson    - 5287 P Wikström    3-2 tons: 6-4
S2 1816 U Flemmich    - 398 S Lindberg    3-1 tons: 4-3
D2 1241 M Löfgren     | 1254 D Högwall    
D2 5848 T Jonsén     | 4006 J Jörgensen    3-2
S3 5848 T Jonsén     - 1254 D Högwall     3-0 tons: 8-0
S4 1241 M Löfgren     - 4006 J Jörgensen    3-0 tons: 6-1
D3 5913 J Eliasson    | 661 J Svensson    
D3 6269 B Jensen     | 928 L Jakobsson    3-0
S5 5913 J Eliasson    - 661 J Svensson    3-0 tons: 1-1
S6 6269 B Jensen     - 928 L Jakobsson    0-3 tons: 3-2
Bra spel: [1816-1][1816-18][5848-116][5848-15]
     [1241-18][928-16][928-113][928-1]


omg: 9
GAMBA - VICTOR 2-7 13-22

D1 160 C Öhman      | 2407 A Andersson   
D1 3135 F Balenius    | 1816 U Flemmich    0-3
S1 160 C Öhman      - 2407 A Andersson    2-3 tons: 2-6
S2 3135 F Balenius    - 1816 U Flemmich    2-3 tons: 4-8
D2 1674 T Eriksson    | 1241 M Löfgren    
D2 154 G Askeholm    | 5848 T Jonsén     1-3
S3 1674 T Eriksson    - 1241 M Löfgren     1-3 tons: 0-0
S4 154 G Askeholm    - 5848 T Jonsén     0-3 tons: 5-6
D3 2787 S Wikner     | 5913 J Eliasson    
D3 6265 J Slagbrand    | 2607 R Åsberg     1-3
S5 2787 S Wikner     - 5913 J Eliasson    3-0 tons: 3-2
S6 6265 J Slagbrand    - 2607 R Åsberg     3-1 tons: 9-9
Bra spel: [6265-16][2407-18][1816-16][5848-127]
     [5848-17]


omg: 9
KOMET - TTVH 3-6 16-21

D1 5252 S O'Brien     | 1493 P Lindell    
D1 5737 B Johansson    | 1605 C Jansson     2-3
S1 5252 S O'Brien     - 1605 C Jansson     3-1 tons: 6-4
S2 5737 B Johansson    - 1493 P Lindell     3-2 tons: 5-2
D2  11 T Andersson    | 1491 S Rosén     
D2 438 J Church     | 3138 S Svedberg    2-3
S3  11 T Andersson    - 3138 S Svedberg    3-0 tons: 5-2
S4 438 J Church     - 1491 S Rosén      2-3 tons: 2-5
D3 846 T Nilsson     | 1112 L Packalén    
D3 4082 S Persson     | 1380 M Vaittinen    0-3
S5 846 T Nilsson     - 1380 M Vaittinen    1-3 tons: 6-6
S6 4082 S Persson     - 1112 L Packalén    0-3 tons: 2-6
Bra spel: [11-1][11-18][438-18][846-1][1380-17]
     [1380-17][1380-1][1112-16]


omg: 9
MAMMA - TIME 4-6 22-21

D1 1916 T Söderström   | 115 G Andersson   
D1 3839 J Enholm     | 1220 P Aland      2-3
S1 3839 J Enholm     - 115 G Andersson    2-3 tons: 4-9
S2 1916 T Söderström   - 1220 P Aland      2-3 tons: 10-9
D2 6546 J Mäyrämäki    | 2678 S Larsson    
D2 899 M Häll      | 1182 D Forselius    3-0
S3 6546 J Mäyrämäki    - 2678 S Larsson     3-0 tons: 6-1
S4 899 M Häll      - 1182 D Forselius    3-2 tons: 7-4
D3 5996 G Nylund     | 1678 G Olofsson    
D3 1450 L Freij      | 1461 G Marcius     1-3
S5 166 M Shreiber    - 1678 G Olofsson    3-1 tons: 5-2
S6 5996 G Nylund     - 1461 G Marcius     2-3 tons: 5-7
AD 6546 J Mäyrämäki    | 1220 P Aland     
AD 899 M Häll      | 1461 G Marcius     1-3
Bra spel: [6546-1]


omg: 9
OASEN - SÅGAR 5-5 20-23

D1 1517 B Andersson    | 2350 B Liminka    
D1 511 K Schering    | 2010 P Strandqvist   2-3
S1 511 K Schering    - 2010 P Strandqvist   3-2 tons: 7-8
S2 1517 B Andersson    - 2350 B Liminka     0-3 tons: 7-5
D2 3483 G Wallin     | 312 H Nilsson    
D2 2352 T Sjöberg     | 132 T Westin     3-2
S3 2352 T Sjöberg     - 132 T Westin     2-3 tons: 4-8
S4 3483 G Wallin     - 312 H Nilsson     3-2 tons: 8-8
D3 299 P Söron      | 1470 T Nilsen     
D3 3273 K Hverven     | 5889 P Lindell     3-0
S5 3273 K Hverven     - 5889 P Lindell     0-3 tons: 5-3
S6 299 P Söron      - 1470 T Nilsen     3-2 tons: 7-5
AD 3483 G Wallin     | 1470 T Nilsen     
AD 3273 K Hverven     | 2350 B Liminka     1-3
Bra spel: [511-1][511-1][511-18][3483-15]
     [2352-15][2350-2][2010-17][2350-16]


omg: 9
PILO - POWER 6-4 18-19

D1 6391 T Larsson     | 1989 G Svensson    
D1 6394 M Gonzalez    | 2891 P Bexelius    0-3
S1 6391 T Larsson     - 1989 G Svensson    3-2 tons: 2-3
S2 6394 M Gonzalez    - 2891 P Bexelius    0-3 tons: 4-4
D2 2723 S Wahlund     | 2157 S Kvarnehag   
D2 2713 C Ögren      | 1964 R Raattamaa    3-0
S3 2723 S Wahlund     - 2157 S Kvarnehag    3-2 tons: 5-5
S4 2713 C Ögren      - 1964 R Raattamaa    3-0 tons: 4-1
D3 1514 E Tikka      | 602 L Malmberg    
D3 6790 E Lignell     | 1175 M Frykman     0-3
S5 1514 E Tikka      - 602 L Malmberg    3-2 tons: 8-3
S6 6790 E Lignell     - 1175 M Frykman     0-3 tons: 5-8
AD 6790 E Lignell     | 2891 P Bexelius    
AD 2723 S Wahlund     | 1175 M Frykman     3-1
Bra spel: [6790-1][1514-16][1989-18][2891-18]
     [1175-15]


omg: 9
ÖSMO - WARST 8-1 25-10

D1 6216 C Sundgren    | 928 L Jakobsson   
D1 5665 B Hedström    | 661 J Svensson    3-1
S1 6216 C Sundgren    - 5287 P Wikström    3-0 tons: 6-5
S2 5665 B Hedström    - 661 J Svensson    1-3 tons: 11-4
D2 6236 L Rundberg    | 5287 P Wikström    
D2 6656 M Österberg    | 133 T Backholm    3-2
S3 6236 L Rundberg    - 928 L Jakobsson    3-0 tons: 7-2
S4 6656 M Österberg    - 133 T Backholm    3-0 tons: 6-1
D3 1598 P Åkesson     | 1254 D Högwall    
D3 3910 T Larsson     | 4006 J Jörgensen    3-0
S5 1598 P Åkesson     - 1254 D Högwall     3-2 tons: 9-5
S6 3910 T Larsson     - 4006 J Jörgensen    3-2 tons: 7-4
Bra spel: [1598-2][6216-18][5665-18][1598-17]
     [3910-17][1598-14]


omg: 10
POWER - ÖSMO 5-5 21-22

D1 2891 P Bexelius    | 6216 C Sundgren    
D1 2204 V Milovanovic   | 5665 B Hedström    1-3
S1 2891 P Bexelius    - 6216 C Sundgren    3-0 tons: 6-2
S2 2204 V Milovanovic   - 5665 B Hedström    3-2 tons: 11-7
D2 602 L Malmberg    | 6236 L Rundberg    
D2 1175 M Frykman     | 6656 M Österberg    2-3
S3 602 L Malmberg    - 6236 L Rundberg    3-1 tons: 5-6
S4 1175 M Frykman     - 6656 M Österberg    3-2 tons: 10-11
D3 2157 S Kvarnehag    | 1598 P Åkesson    
D3 1989 G Svensson    | 3910 T Larsson     1-3
S5 2157 S Kvarnehag    - 1598 P Åkesson     0-3 tons: 0-5
S6 1989 G Svensson    - 3910 T Larsson     3-2 tons: 3-10
AD 2891 P Bexelius    | 1598 P Åkesson    
AD 2204 V Milovanovic   | 6656 M Österberg    2-3
Bra spel: [2204-1][2891-111][2891-17][602-17]
     [1175-17][1175-16][6216-17][5665-17]
     [5665-17][1598-16][3910-16][3910-14]


omg: 10
SÅGAR - PILO 6-3 22-12

D1 2009 Z Ljuboie     | 1514 E Tikka     
D1 1470 T Nilsen     | 6391 T Larsson     3-1
S1 1470 T Nilsen     - 1514 E Tikka      3-0 tons: 5-3
S2 2009 Z Ljuboie     - 6391 T Larsson     3-0 tons: 4-1
D2 312 H Nilsson     | 2723 S Wahlund    
D2 132 T Westin     | 2713 C Ögren      3-1
S3 132 T Westin     - 2723 S Wahlund     2-3 tons: 8-9
S4 312 H Nilsson     - 2713 C Ögren      2-3 tons: 0-5
D3 2010 P Strandqvist   | 6790 E Lignell    
D3 5889 P Lindell     | 725 K Lindqvist    3-1
S5 5889 P Lindell     - 6790 E Lignell     0-3 tons: 6-5
S6 2010 P Strandqvist   - 725 K Lindqvist    3-0 tons: 2-1
Bra spel: [312-17][132-17][2723-14][2723-1]
     [6790-15][6790-1]


omg: 10
TIME - OASEN 2-7 13-24

D1 115 G Andersson    | 1517 B Andersson   
D1 1220 P Aland      | 511 K Schering    1-3
S1 115 G Andersson    - 1517 B Andersson    3-2 tons: 10-4
S2 1220 P Aland      - 511 K Schering    2-3 tons: 5-8
D2 1461 G Marcius     | 3483 G Wallin     
D2 475 J Mikkola     | 299 P Söron      3-1
S3 1461 G Marcius     - 3483 G Wallin     1-3 tons: 6-5
S4 475 J Mikkola     - 299 P Söron      1-3 tons: 2-5
D3 2678 S Larsson     | 3273 K Hverven    
D3 1182 D Forselius    | 2352 T Sjöberg     0-3
S5 2678 S Larsson     - 3273 K Hverven     1-3 tons: 3-6
S6 1182 D Forselius    - 2352 T Sjöberg     1-3 tons: 0-3
Bra spel: [115-17][1220-17][511-18][511-18]
     [3483-18][299-18]


omg: 10
TTVH - MAMMA 8-1 24-13

D1 1491 S Rosén      | 1916 T Söderström   
D1 1605 C Jansson     | 1512 J Virolainen   3-2
S1 1605 C Jansson     - 1512 J Virolainen   0-3 tons: 1-3
S2 1491 S Rosén      - 1916 T Söderström   3-1 tons: 14-8
D2 1112 L Packalén    | 5996 G Nylund     
D2 1380 M Vaittinen    | 166 M Shreiber    3-0
S3 1380 M Vaittinen    - 5996 G Nylund     3-1 tons: 6-6
S4 1112 L Packalén    - 166 M Shreiber    3-1 tons: 7-0
D3 1493 P Lindell     | 6546 J Mäyrämäki   
D3 3138 S Svedberg    | 899 M Häll      3-2
S5 3138 S Svedberg    - 6546 J Mäyrämäki    3-2 tons: 8-9
S6 1493 P Lindell     - 899 M Häll      3-1 tons: 4-4
Bra spel: [1491-17][1605-17][1491-17][1491-18]
     [1112-11][1380-11][1112-17][1112-17]
     [1112-1][1916-18][899-18]


omg: 10
VICTOR - KOMET 9-0 27-12

D1 2407 A Andersson    | 5252 S O'Brien    
D1 1816 U Flemmich    | 5737 B Johansson    3-2
S1 1816 U Flemmich    - 5252 S O'Brien     3-2 tons: 8-3
S2 2407 A Andersson    - 5737 B Johansson    3-1 tons: 7-8
D2 1241 M Löfgren     |  11 T Andersson   
D2 5848 T Jonsén     | 438 J Church     3-2
S3 1241 M Löfgren     -  11 T Andersson    3-1 tons: 6-6
S4 5848 T Jonsén     - 438 J Church     3-0 tons: 5-3
D3 2607 R Åsberg     | 4082 S Persson    
D3 5913 J Eliasson    | 846 T Nilsson     3-2
S5 2607 R Åsberg     - 4082 S Persson     3-0 tons: 4-0
S6 5913 J Eliasson    - 846 T Nilsson     3-2 tons: 9-4
Bra spel: [2407-18][1241-16][5848-16][2607-1]
     [2607-18][5913-18][2607-18][5913-18]
     [2607-18]


omg: 10
WARST - GAMBA 6-3 21-16

D1 5287 P Wikström    | 3135 F Balenius    
D1 398 S Lindberg    | 780 T Karlsson    2-3
S1 5287 P Wikström    - 3135 F Balenius    3-1 tons: 6-4
S2 398 S Lindberg    - 780 T Karlsson    3-1 tons: 4-3
D2 928 L Jakobsson    | 1674 T Eriksson    
D2 307 R Mattsson    | 154 G Askeholm    3-1
S3 928 L Jakobsson    - 154 G Askeholm    3-1 tons: 7-8
S4 307 R Mattsson    - 1674 T Eriksson    3-1 tons: 3-4
D3 661 J Svensson    | 2787 S Wikner     
D3 1254 D Högwall     | 6265 J Slagbrand    1-3
S5 661 J Svensson    - 2787 S Wikner     3-2 tons: 9-6
S6 1254 D Högwall     - 6265 J Slagbrand    0-3 tons: 3-5
Bra spel: [928-18][307-18][928-146][928-15]
     [3135-1][6265-17]


omg: 11
GAMBA - ÖSMO 4-6 15-23

D1 3135 F Balenius    | 5665 B Hedström    
D1 160 C Öhman      | 6216 C Sundgren    0-3
S1 3135 F Balenius    - 5665 B Hedström    0-3 tons: 1-5
S2 160 C Öhman      - 6216 C Sundgren    3-2 tons: 2-3
D2 154 G Askeholm    | 6236 L Rundberg    
D2 2787 S Wikner     | 6656 M Österberg    3-2
S3 154 G Askeholm    - 6236 L Rundberg    3-0 tons: 3-2
S4 2787 S Wikner     - 6656 M Österberg    3-1 tons: 6-5
D3 1674 T Eriksson    | 3910 T Larsson    
D3 780 T Karlsson    | 1598 P Åkesson     0-3
S5 1674 T Eriksson    - 3910 T Larsson     0-3 tons: 2-4
S6 780 T Karlsson    - 1598 P Åkesson     2-3 tons: 4-7
AD 154 G Askeholm    | 3910 T Larsson    
AD 2787 S Wikner     | 1598 P Åkesson     1-3
Bra spel: [5665-18][6656-15]


omg: 11
KOMET - WARST 4-6 17-22

D1 5252 S O'Brien     | 1254 D Högwall    
D1 5737 B Johansson    | 661 J Svensson    3-2
S1 5252 S O'Brien     - 1254 D Högwall     3-0 tons: 4-3
S2 5737 B Johansson    - 661 J Svensson    2-3 tons: 5-10
D2  11 T Andersson    | 307 R Mattsson    
D2 438 J Church     | 928 L Jakobsson    3-0
S3  11 T Andersson    - 307 R Mattsson    2-3 tons: 4-6
S4 438 J Church     - 928 L Jakobsson    0-3 tons: 2-4
D3 846 T Nilsson     | 398 S Lindberg    
D3 4082 S Persson     | 5287 P Wikström    0-3
S5 150 L Sandström    - 398 S Lindberg    1-3 tons: 2-2
S6 4082 S Persson     - 5287 P Wikström    3-2 tons: 5-5
AD 5252 S O'Brien     | 661 J Svensson    
AD 5737 B Johansson    | 307 R Mattsson    0-3
Bra spel: [398-17][5287-17][5287-1]


omg: 11
MAMMA - VICTOR 2-7 9-24

D1 6546 J Mäyrämäki    | 2607 R Åsberg     
D1 1916 T Söderström   | 2407 A Andersson    0-3
S1 1916 T Söderström   - 2407 A Andersson    3-1 tons: 3-5
S2 6546 J Mäyrämäki    - 2607 R Åsberg     3-2 tons: 8-6
D2 5996 G Nylund     | 5848 T Jonsén     
D2 166 M Shreiber    | 1241 M Löfgren     1-3
S3 166 M Shreiber    - 1241 M Löfgren     1-3 tons: 3-5
S4 5996 G Nylund     - 5848 T Jonsén     0-3 tons: 2-7
D3 899 M Häll      | 1816 U Flemmich    
D3 1512 J Virolainen   | 5913 J Eliasson    1-3
S5 899 M Häll      - 1816 U Flemmich    0-3 tons: 5-4
S6 1512 J Virolainen   - 5913 J Eliasson    0-3 tons: 2-6
Bra spel: [6546-1][6546-17][166-1][2607-17]
     [2407-17][5848-15][1816-18]


omg: 11
OASEN - TTVH 4-6 18-22

D1 1517 B Andersson    | 1112 L Packalén    
D1 299 P Söron      | 1380 M Vaittinen    2-3
S1 299 P Söron      - 1380 M Vaittinen    3-1 tons: 8-10
S2 1517 B Andersson    - 1112 L Packalén    2-3 tons: 8-7
D2 3483 G Wallin     | 3138 S Svedberg    
D2 2352 T Sjöberg     | 1493 P Lindell     3-0
S3 2352 T Sjöberg     - 1493 P Lindell     1-3 tons: 8-9
S4 3483 G Wallin     - 3138 S Svedberg    3-1 tons: 4-6
D3 511 K Schering    | 1605 C Jansson    
D3 3273 K Hverven     | 1491 S Rosén      0-3
S5 511 K Schering    - 1491 S Rosén      0-3 tons: 3-6
S6 3273 K Hverven     - 1605 C Jansson     3-2 tons: 10-4
AD 3483 G Wallin     | 1491 S Rosén     
AD 3273 K Hverven     | 1380 M Vaittinen    1-3
Bra spel: [299-1][299-18][299-15][299-124]
     [3483-1][3483-18][2352-18][3273-18]
     [3273-18][1112-141][1112-17][1380-17]
     [1112-1][1493-15][1493-17][1605-17]
     [1491-17][1605-18][1491-18]


omg: 11
PILO - TIME 6-3 21-17

D1 2723 S Wahlund     | 115 G Andersson   
D1 6790 E Lignell     | 1220 P Aland      3-1
S1 2723 S Wahlund     - 115 G Andersson    3-2 tons: 9-5
S2 6790 E Lignell     - 1220 P Aland      1-3 tons: 8-6
D2 725 K Lindqvist    | 1461 G Marcius    
D2 6394 M Gonzalez    | 475 J Mikkola     3-2
S3 725 K Lindqvist    - 1461 G Marcius     3-2 tons: 3-8
S4 6394 M Gonzalez    - 475 J Mikkola     2-3 tons: 4-3
D3 2713 C Ögren      | 1182 D Forselius   
D3 1514 E Tikka      | 2678 S Larsson     3-0
S5 2713 C Ögren      - 1182 D Forselius    3-1 tons: 5-5
S6 1514 E Tikka      - 2678 S Larsson     0-3 tons: 1-5
Bra spel: [1461-17]


omg: 11
POWER - SÅGAR 2-7 11-23

D1 1175 M Frykman     | 312 H Nilsson    
D1 2204 V Milovanovic   | 132 T Westin     2-3
S1 1175 M Frykman     - 132 T Westin     2-3 tons: 9-7
S2 2204 V Milovanovic   - 312 H Nilsson     0-3 tons: 2-7
D2 2891 P Bexelius    | 5889 P Lindell    
D2 602 L Malmberg    | 2010 P Strandqvist   1-3
S3 2891 P Bexelius    - 2010 P Strandqvist   3-2 tons: 15-6
S4 602 L Malmberg    - 5889 P Lindell     3-0 tons: 2-3
D3 2157 S Kvarnehag    | 1470 T Nilsen     
D3 1989 G Svensson    | 6046 U Frövall     0-3
S5 2157 S Kvarnehag    - 6046 U Frövall     0-3 tons: 1-6
S6 1989 G Svensson    - 1470 T Nilsen     0-3 tons: 1-4
Bra spel: [1175-16][2204-16][1175-18][2891-17]
     [2891-14][312-17][2010-17][1470-18]
     [6046-18][6046-18][6046-114][1470-14]
     [1470-16]


omg: 12
ÖSMO - GAMBA 7-2 22-14

D1 6236 L Rundberg    | 1587 J Ström     
D1 6656 M Österberg    | 1674 T Eriksson    3-1
S1 6236 L Rundberg    - 1587 J Ström      3-1 tons: 2-3
S2 6656 M Österberg    - 1674 T Eriksson    3-2 tons: 5-5
D2 6216 C Sundgren    | 6265 J Slagbrand   
D2 5665 B Hedström    | 154 G Askeholm    3-1
S3 6216 C Sundgren    - 6265 J Slagbrand    0-3 tons: 2-2
S4 5665 B Hedström    - 154 G Askeholm    1-3 tons: 6-4
D3 1598 P Åkesson     | 780 T Karlsson    
D3 3910 T Larsson     | 3135 F Balenius    3-1
S5 1598 P Åkesson     - 780 T Karlsson    3-2 tons: 3-3
S6 3910 T Larsson     - 3135 F Balenius    3-0 tons: 5-0
Bra spel: [6656-117]


omg: 12
WARST - KOMET 5-5 20-21

D1 661 J Svensson    |  11 T Andersson   
D1 2752 C Sandström    | 895 K Söderlund    3-0
S1 661 J Svensson    -  11 T Andersson    1-3 tons: 3-6
S2 2752 C Sandström    - 895 K Söderlund    2-3 tons: 6-7
D2 398 S Lindberg    | 5252 S O'Brien    
D2 5287 P Wikström    | 5737 B Johansson    1-3
S3 398 S Lindberg    - 5252 S O'Brien     3-1 tons: 1-5
S4 5287 P Wikström    - 5737 B Johansson    1-3 tons: 2-5
D3 307 R Mattsson    | 4082 S Persson    
D3 928 L Jakobsson    | 846 T Nilsson     3-2
S5 307 R Mattsson    - 4082 S Persson     3-2 tons: 3-4
S6 928 L Jakobsson    - 846 T Nilsson     3-1 tons: 3-2
AD 661 J Svensson    | 5737 B Johansson   
AD 2752 C Sandström    | 895 K Söderlund    0-3
Bra spel: [661-1][11-18][5252-17][5737-17]


omg: 12
VICTOR - MAMMA 8-1 24-10

D1 2081 P Johansson    | 1450 L Freij     
D1 1816 U Flemmich    | 5996 G Nylund     3-1
S1 1816 U Flemmich    - 5996 G Nylund     3-0 tons: 3-3
S2 2081 P Johansson    - 1450 L Freij      3-0 tons: 4-1
D2 5848 T Jonsén     | 166 M Shreiber    
D2 1241 M Löfgren     | 899 M Häll      3-1
S3 5848 T Jonsén     - 899 M Häll      3-0 tons: 7-2
S4 1241 M Löfgren     - 166 M Shreiber    3-2 tons: 6-7
D3 6269 B Jensen     | 6546 J Mäyrämäki   
D3 5913 J Eliasson    | 3839 J Enholm     0-3
S5 5913 J Eliasson    - 3839 J Enholm     3-1 tons: 7-1
S6 6269 B Jensen     - 6546 J Mäyrämäki    3-2 tons: 4-3
Bra spel: [2081-17][5848-18][5913-16][6269-18]


omg: 12
TTVH - OASEN 6-3 22-18

D1 1380 M Vaittinen    | 1517 B Andersson   
D1 1112 L Packalén    | 511 K Schering    2-3
S1 1112 L Packalén    - 1517 B Andersson    3-1 tons: 7-7
S2 1380 M Vaittinen    - 511 K Schering    3-2 tons: 9-9
D2 3138 S Svedberg    | 2352 T Sjöberg    
D2 1493 P Lindell     | 3483 G Wallin     3-1
S3 1493 P Lindell     - 3483 G Wallin     1-3 tons: 5-5
S4 3138 S Svedberg    - 2352 T Sjöberg     3-2 tons: 7-8
D3 1491 S Rosén      | 3273 K Hverven    
D3 1605 C Jansson     | 299 P Söron      3-1
S5 1605 C Jansson     - 299 P Söron      1-3 tons: 4-6
S6 1491 S Rosén      - 3273 K Hverven     3-2 tons: 11-8
Bra spel: [1380-17][1112-17][1380-17][1380-17]
     [1491-17][1491-18][1517-16][511-16]
     [511-18][299-1][299-1]


omg: 12
TIME - PILO 7-2 21-14

D1 475 J Mikkola     | 2713 C Ögren     
D1 2678 S Larsson     | 6790 E Lignell     3-2
S1 475 J Mikkola     - 2713 C Ögren      3-1 tons: 5-2
S2 2678 S Larsson     - 6790 E Lignell     3-1 tons: 4-2
D2 115 G Andersson    | 2723 S Wahlund    
D2 1220 P Aland      | 6394 M Gonzalez    0-3
S3 115 G Andersson    - 2723 S Wahlund     0-3 tons: 3-4
S4 1220 P Aland      - 6394 M Gonzalez    3-0 tons: 8-1
D3 1461 G Marcius     | 725 K Lindqvist   
D3 1182 D Forselius    | 1514 E Tikka      3-2
S5 1461 G Marcius     - 725 K Lindqvist    3-0 tons: 3-5
S6 1182 D Forselius    - 1514 E Tikka      3-2 tons: 4-6
Bra spel: [1220-18][1182-1][2723-17]


omg: 12
SÅGAR - POWER 7-2 24-11

D1 2010 P Strandqvist   | 1175 M Frykman    
D1 6046 U Frövall     | 2891 P Bexelius    2-3
S1 6046 U Frövall     - 1964 R Raattamaa    3-0 tons: 3-3
S2 2010 P Strandqvist   - 2891 P Bexelius    1-3 tons: 6-9
D2 2009 Z Ljuboie     | 1964 R Raattamaa   
D2 1470 T Nilsen     | 524 B Aston      3-0
S3 1470 T Nilsen     - 1175 M Frykman     3-2 tons: 10-7
S4 2009 Z Ljuboie     - 524 B Aston      3-0 tons: 3-1
D3 132 T Westin     | 2157 S Kvarnehag   
D3 2012 L Johnsson    | 2204 V Milovanovic   3-1
S5 2012 L Johnsson    - 2157 S Kvarnehag    3-1 tons: 6-2
S6 132 T Westin     - 2204 V Milovanovic   3-1 tons: 11-4
Bra spel: [1470-18][1470-16][1175-17][2891-17]
     [2891-18][2891-126][1175-15][2891-15]
     [2891-2]


omg: 13
ÖSMO - POWER 5-5 17-20

D1 6236 L Rundberg    | 2891 P Bexelius    
D1 6656 M Österberg    | 1178 K Nordmark    1-3
S1 6236 L Rundberg    - 1178 K Nordmark    3-2 tons: 5-3
S2 6656 M Österberg    - 2891 P Bexelius    0-3 tons: 6-5
D2 5665 B Hedström    | 1964 R Raattamaa   
D2 6216 C Sundgren    | 2157 S Kvarnehag    3-0
S3 5665 B Hedström    - 2157 S Kvarnehag    3-1 tons: 7-5
S4 6216 C Sundgren    - 1964 R Raattamaa    3-1 tons: 8-3
D3 3910 T Larsson     | 1175 M Frykman    
D3 1598 P Åkesson     | 2204 V Milovanovic   0-3
S5 3910 T Larsson     - 2204 V Milovanovic   3-1 tons: 7-3
S6 1598 P Åkesson     - 1175 M Frykman     0-3 tons: 4-5
AD 3910 T Larsson     | 2891 P Bexelius    
AD 6216 C Sundgren    | 1175 M Frykman     1-3
Bra spel: [5665-17][6216-1][3910-1][3910-15]
     [2891-18][1178-18][2891-1][2891-128]
     [1175-123]


omg: 13
PILO - SÅGAR 3-6 16-22

D1 2713 C Ögren      | 132 T Westin     
D1 1514 E Tikka      | 6046 U Frövall     3-2
S1 2713 C Ögren      - 6046 U Frövall     2-3 tons: 8-7
S2 1514 E Tikka      - 132 T Westin     3-1 tons: 6-5
D2 2723 S Wahlund     | 2611 J Rösth     
D2 6790 E Lignell     | 2010 P Strandqvist   1-3
S3 2723 S Wahlund     - 2010 P Strandqvist   2-3 tons: 3-7
S4 6790 E Lignell     - 2611 J Rösth      3-1 tons: 7-5
D3 6394 M Gonzalez    | 1470 T Nilsen     
D3 725 K Lindqvist    | 2009 Z Ljuboie     1-3
S5 6394 M Gonzalez    - 2009 Z Ljuboie     1-3 tons: 4-3
S6 725 K Lindqvist    - 1470 T Nilsen     0-3 tons: 2-5
Bra spel: [1514-1][1514-17][2723-1][6790-1]
     [6790-16][6790-17][725-1][6046-17]
     [2010-1][2010-1][1470-18]


omg: 13
OASEN - TIME 7-2 23-10

D1 1517 B Andersson    | 475 J Mikkola    
D1 511 K Schering    | 2678 S Larsson     3-1
S1 511 K Schering    - 475 J Mikkola     3-1 tons: 8-4
S2 1517 B Andersson    - 2678 S Larsson     1-3 tons: 3-4
D2 3483 G Wallin     | 115 G Andersson   
D2 2352 T Sjöberg     | 1461 G Marcius     3-2
S3 2352 T Sjöberg     - 115 G Andersson    3-0 tons: 1-2
S4 3483 G Wallin     - 1461 G Marcius     1-3 tons: 9-4
D3 3273 K Hverven     | 1678 G Olofsson    
D3 299 P Söron      | 1182 D Forselius    3-0
S5 3273 K Hverven     - 1678 G Olofsson    3-0 tons: 6-3
S6 299 P Söron      - 1182 D Forselius    3-0 tons: 5-4
Bra spel: [511-18][3483-14][3273-17][3273-17]
     [1678-1]


omg: 13
MAMMA - TTVH 0-9 11-27

D1 5996 G Nylund     | 1605 C Jansson    
D1 3839 J Enholm     | 1491 S Rosén      2-3
S1 5996 G Nylund     - 1491 S Rosén      1-3 tons: 3-8
S2 3839 J Enholm     - 1605 C Jansson     1-3 tons: 1-5
D2 1450 L Freij      | 1493 P Lindell    
D2 6546 J Mäyrämäki    | 3138 S Svedberg    1-3
S3 1450 L Freij      - 3138 S Svedberg    0-3 tons: 1-7
S4 6546 J Mäyrämäki    - 1493 P Lindell     2-3 tons: 8-4
D3 899 M Häll      | 1112 L Packalén    
D3 1916 T Söderström   | 1380 M Vaittinen    0-3
S5 1916 T Söderström   - 1380 M Vaittinen    2-3 tons: 8-4
S6 899 M Häll      - 1112 L Packalén    2-3 tons: 7-10
Bra spel: [6546-17][1916-18][1491-15][1491-160]
     [1112-12][1380-12][1112-18][1380-18]
     [1380-167][1380-1][1112-18]


omg: 13
KOMET - VICTOR 2-7 10-24

D1  11 T Andersson    | 1816 U Flemmich    
D1 895 K Söderlund    | 2081 P Johansson    3-2
S1  11 T Andersson    - 2081 P Johansson    1-3 tons: 3-5
S2 895 K Söderlund    - 1816 U Flemmich    3-1 tons: 8-5
D2 5252 S O'Brien     | 5848 T Jonsén     
D2 5737 B Johansson    | 1241 M Löfgren     0-3
S3 5252 S O'Brien     - 5848 T Jonsén     0-3 tons: 6-9
S4 5737 B Johansson    - 1241 M Löfgren     0-3 tons: 6-6
D3 846 T Nilsson     | 5913 J Eliasson    
D3 4082 S Persson     | 6269 B Jensen     1-3
S5 846 T Nilsson     - 6269 B Jensen     2-3 tons: 2-10
S6 4082 S Persson     - 5913 J Eliasson    0-3 tons: 2-4
Bra spel: [895-142][1241-17][1241-123][5913-17]
     [6269-17]


omg: 13
GAMBA - WARST 5-5 17-21

D1 160 C Öhman      | 307 R Mattsson    
D1 3135 F Balenius    | 928 L Jakobsson    0-3
S1 160 C Öhman      - 307 R Mattsson    0-3 tons: 2-4
S2 3135 F Balenius    - 928 L Jakobsson    1-3 tons: 3-6
D2 1674 T Eriksson    | 5287 P Wikström    
D2 6265 J Slagbrand    | 1254 D Högwall     3-1
S3 6265 J Slagbrand    - 5287 P Wikström    3-0 tons: 4-5
S4 1674 T Eriksson    - 1254 D Högwall     3-1 tons: 2-2
D3 780 T Karlsson    | 661 J Svensson    
D3 154 G Askeholm    | 2752 C Sandström    0-3
S5 154 G Askeholm    - 661 J Svensson    3-2 tons: 6-4
S6 780 T Karlsson    - 2752 C Sandström    1-3 tons: 5-6
AD 154 G Askeholm    | 307 R Mattsson    
AD 6265 J Slagbrand    | 2752 C Sandström    3-2
Bra spel: [307-17][5287-1][661-16][661-1]


omg: 14
VICTOR - GAMBA 8-1 25-10

D1 2081 P Johansson    | 154 G Askeholm    
D1 1816 U Flemmich    | 3135 F Balenius    3-2
S1 1816 U Flemmich    - 154 G Askeholm    1-3 tons: 8-2
S2 2081 P Johansson    - 3135 F Balenius    3-2 tons: 9-2
D2 5848 T Jonsén     | 6265 J Slagbrand   
D2 1241 M Löfgren     | 1674 T Eriksson    3-2
S3 5848 T Jonsén     - 6265 J Slagbrand    3-1 tons: 9-2
S4 1241 M Löfgren     - 1674 T Eriksson    3-0 tons: 3-3
D3 5913 J Eliasson    | 1585 B Lööf      
D3 6269 B Jensen     | 780 T Karlsson    3-0
S5 5913 J Eliasson    - 1585 B Lööf      3-0 tons: 1-0
S6 6269 B Jensen     - 780 T Karlsson    3-0 tons: 4-2
Bra spel: [5848-17][1241-17][6265-16][1674-16]


omg: 14
TTVH - KOMET 9-0 27-4

D1 1493 P Lindell     |  11 T Andersson   
D1 3138 S Svedberg    | 895 K Söderlund    3-1
S1 3138 S Svedberg    -  11 T Andersson    3-2 tons: 6-8
S2 1493 P Lindell     - 895 K Söderlund    3-0 tons: 7-2
D2 617 C Nyberg     | 5252 S O'Brien    
D2 1380 M Vaittinen    | 150 L Sandström    3-0
S3 1380 M Vaittinen    - 5252 S O'Brien     3-0 tons: 5-4
S4 617 C Nyberg     - 150 L Sandström    3-0 tons: 4-1
D3 1491 S Rosén      | 846 T Nilsson    
D3 1605 C Jansson     | 4082 S Persson     3-0
S5 1605 C Jansson     - 846 T Nilsson     3-0 tons: 3-1
S6 1491 S Rosén      - 4082 S Persson     3-1 tons: 11-1
Bra spel: [3138-1][617-1][1491-17][11-1][895-1]


omg: 14
TIME - MAMMA 4-6 17-21

D1 1461 G Marcius     | 899 M Häll      
D1 1182 D Forselius    | 166 M Shreiber    3-1
S1 1461 G Marcius     - 899 M Häll      3-2 tons: 8-6
S2 1182 D Forselius    - 166 M Shreiber    0-3 tons: 2-4
D2 1678 G Olofsson    | 1916 T Söderström   
D2 115 G Andersson    | 6546 J Mäyrämäki    1-3
S3 1678 G Olofsson    - 1916 T Söderström   2-3 tons: 5-5
S4 115 G Andersson    - 6546 J Mäyrämäki    1-3 tons: 4-6
D3 475 J Mikkola     | 5996 G Nylund     
D3 2678 S Larsson     | 1512 J Virolainen   3-0
S5 475 J Mikkola     - 5996 G Nylund     0-3 tons: 3-5
S6 2678 S Larsson     - 1512 J Virolainen   3-0 tons: 3-0
AD 2678 S Larsson     | 6546 J Mäyrämäki   
AD 115 G Andersson    | 5996 G Nylund     1-3
Bra spel: [1461-1][5996-16][5996-1]


omg: 14
SÅGAR - OASEN 2-7 13-25

D1 2010 P Strandqvist   | 1517 B Andersson   
D1 132 T Westin     | 511 K Schering    2-3
S1 132 T Westin     - 1517 B Andersson    3-2 tons: 11-10
S2 2010 P Strandqvist   - 511 K Schering    2-3 tons: 5-10
D2 6046 U Frövall     | 3483 G Wallin     
D2 2611 J Rösth      | 2352 T Sjöberg     0-3
S3 2611 J Rösth      - 3483 G Wallin     1-3 tons: 2-7
S4 6046 U Frövall     - 2352 T Sjöberg     2-3 tons: 7-6
D3 2009 Z Ljuboie     | 3273 K Hverven    
D3 1470 T Nilsen     | 299 P Söron      0-3
S5 1470 T Nilsen     - 299 P Söron      3-2 tons: 11-5
S6 2009 Z Ljuboie     - 3273 K Hverven     0-3 tons: 4-6
Bra spel: [1470-16][2009-1][132-1][1517-17]
     [511-17][1517-17][511-17][511-1]
     [3273-15][3273-18][3273-116]


omg: 14
POWER - PILO 3-6 14-18

D1 1178 K Nordmark    | 1514 E Tikka     
D1 2891 P Bexelius    | 6790 E Lignell     2-3
S1 1178 K Nordmark    - 1514 E Tikka      0-3 tons: 3-2
S2 2891 P Bexelius    - 6790 E Lignell     2-3 tons: 7-8
D2 2204 V Milovanovic   | 6394 M Gonzalez    
D2 1175 M Frykman     | 725 K Lindqvist    3-0
S3 2204 V Milovanovic   - 6394 M Gonzalez    3-0 tons: 3-2
S4 1175 M Frykman     - 725 K Lindqvist    3-0 tons: 1-2
D3 2157 S Kvarnehag    | 2723 S Wahlund    
D3 1964 R Raattamaa    | 2713 C Ögren      1-3
S5 2157 S Kvarnehag    - 2723 S Wahlund     0-3 tons: 2-5
S6 1964 R Raattamaa    - 2713 C Ögren      0-3 tons: 0-2
Bra spel: [2891-17][2891-16][2723-1]


omg: 14
WARST - ÖSMO 6-4 20-19

D1 928 L Jakobsson    | 6216 C Sundgren    
D1 307 R Mattsson    | 5665 B Hedström    1-3
S1 928 L Jakobsson    - 6216 C Sundgren    1-3 tons: 5-6
S2 307 R Mattsson    - 5665 B Hedström    3-0 tons: 7-3
D2 2752 C Sandström    | 6236 L Rundberg    
D2 661 J Svensson    | 6656 M Österberg    3-2
S3 2752 C Sandström    - 6236 L Rundberg    3-0 tons: 4-1
S4 661 J Svensson    - 6656 M Österberg    3-1 tons: 6-3
D3 5287 P Wikström    | 1598 P Åkesson    
D3 1254 D Högwall     | 3910 T Larsson     0-3
S5 5287 P Wikström    - 1598 P Åkesson     3-2 tons: 5-6
S6 1254 D Högwall     - 3910 T Larsson     0-3 tons: 2-5
AD 307 R Mattsson    | 1598 P Åkesson    
AD 2752 C Sandström    | 3910 T Larsson     3-2
Bra spel: [307-2][307-1][2752-18][5287-17]
     [6216-18][5665-18][6216-120][6216-18]
     [-]


omg: 15
ÖSMO - PILO 6-3 21-13

D1 6656 M Österberg    | 1514 E Tikka     
D1 6236 L Rundberg    | 6790 E Lignell     2-3
S1 6656 M Österberg    - 1514 E Tikka      3-2 tons: 8-5
S2 6236 L Rundberg    - 6790 E Lignell     3-0 tons: 1-2
D2 5665 B Hedström    | 725 K Lindqvist   
D2 6216 C Sundgren    | 6394 M Gonzalez    3-0
S3 6216 C Sundgren    - 725 K Lindqvist    3-0 tons: 2-1
S4 5665 B Hedström    - 6394 M Gonzalez    0-3 tons: 5-7
D3 1598 P Åkesson     | 2723 S Wahlund    
D3 3910 T Larsson     | 2713 C Ögren      1-3
S5 1598 P Åkesson     - 2723 S Wahlund     3-1 tons: 5-4
S6 3910 T Larsson     - 2713 C Ögren      3-1 tons: 6-4
Bra spel: [1514-17][2713-1]


omg: 15
OASEN - POWER 6-3 19-13

D1 1517 B Andersson    | 1175 M Frykman    
D1 511 K Schering    | 2204 V Milovanovic   3-2
S1 511 K Schering    - 1175 M Frykman     3-0 tons: 7-4
S2 1517 B Andersson    - 2204 V Milovanovic   3-1 tons: 4-5
D2 3483 G Wallin     | 1032 D Nordström   
D2 2352 T Sjöberg     | 2157 S Kvarnehag    0-3
S3 2352 T Sjöberg     - 1032 D Nordström    3-0 tons: 4-1
S4 3483 G Wallin     - 2157 S Kvarnehag    3-1 tons: 5-3
D3 299 P Söron      | 1178 K Nordmark    
D3 3273 K Hverven     | 2891 P Bexelius    1-3
S5 3273 K Hverven     - 1178 K Nordmark    3-0 tons: 4-0
S6 299 P Söron      - 2891 P Bexelius    0-3 tons: 6-6
Bra spel: [1517-1][511-1][1517-17][511-17]
     [511-16][2352-18][3483-1][3483-16]
     [1175-1][2891-17]


omg: 15
MAMMA - SÅGAR 6-4 21-17

D1 1450 L Freij      | 2009 Z Ljuboie    
D1 166 M Shreiber    | 1470 T Nilsen     1-3
S1 166 M Shreiber    - 2009 Z Ljuboie     3-2 tons: 8-7
S2 1450 L Freij      - 1470 T Nilsen     1-3 tons: 1-4
D2 1916 T Söderström   | 132 T Westin     
D2 5996 G Nylund     | 6046 U Frövall     3-2
S3 5996 G Nylund     - 6046 U Frövall     3-0 tons: 6-2
S4 1916 T Söderström   - 132 T Westin     1-3 tons: 10-7
D3 899 M Häll      | 2010 P Strandqvist  
D3 6546 J Mäyrämäki    | 2350 B Liminka     3-1
S5 6546 J Mäyrämäki    - 2350 B Liminka     3-0 tons: 4-3
S6 899 M Häll      - 2010 P Strandqvist   0-3 tons: 2-3
AD 6546 J Mäyrämäki    | 1470 T Nilsen     
AD 5996 G Nylund     | 2350 B Liminka     3-0
Bra spel: [1916-16][5996-16][6546-16]


omg: 15
KOMET - TIME 7-2 22-12

D1 5252 S O'Brien     | 475 J Mikkola    
D1 5737 B Johansson    | 115 G Andersson    3-1
S1 5252 S O'Brien     - 475 J Mikkola     3-0 tons: 6-2
S2 5737 B Johansson    - 115 G Andersson    3-2 tons: 9-4
D2  11 T Andersson    | 1461 G Marcius    
D2 895 K Söderlund    | 1182 D Forselius    3-0
S3  11 T Andersson    - 1461 G Marcius     0-3 tons: 3-4
S4 895 K Söderlund    - 1182 D Forselius    3-2 tons: 6-6
D3 846 T Nilsson     | 2678 S Larsson    
D3 4082 S Persson     | 1677 R Mattsson    3-0
S5 438 J Church     - 2678 S Larsson     3-1 tons: 7-3
S6 4082 S Persson     - 1677 R Mattsson    1-3 tons: 4-4
Bra spel: [5737-1][1461-16][1461-18][2678-16]


omg: 15
GAMBA - TTVH 1-8 9-24

D1 1674 T Eriksson    | 1112 L Packalén    
D1 780 T Karlsson    | 1380 M Vaittinen    1-3
S1 1674 T Eriksson    - 1380 M Vaittinen    1-3 tons: 7-9
S2 780 T Karlsson    - 1112 L Packalén    0-3 tons: 3-7
D2 6265 J Slagbrand    | 1493 P Lindell    
D2 154 G Askeholm    | 3138 S Svedberg    2-3
S3 6265 J Slagbrand    - 3138 S Svedberg    3-0 tons: 6-3
S4 154 G Askeholm    - 1493 P Lindell     1-3 tons: 4-8
D3 3484 C Heed      | 1605 C Jansson    
D3 3135 F Balenius    | 1491 S Rosén      0-3
S5 3484 C Heed      - 1491 S Rosén      0-3 tons: 2-6
S6 3135 F Balenius    - 1605 C Jansson     1-3 tons: 1-6
Bra spel: [6265-15][1380-13][1112-18][1605-18]


omg: 15
WARST - VICTOR 2-7 12-21

D1 928 L Jakobsson    | 1816 U Flemmich    
D1 661 J Svensson    | 2081 P Johansson    1-3
S1 928 L Jakobsson    - 2081 P Johansson    3-0 tons: 4-1
S2 661 J Svensson    - 1816 U Flemmich    0-3 tons: 2-6
D2 1254 D Högwall     | 5848 T Jonsén     
D2 5287 P Wikström    | 1241 M Löfgren     0-3
S3 1254 D Högwall     - 5848 T Jonsén     0-3 tons: 3-5
S4 5287 P Wikström    - 1241 M Löfgren     1-3 tons: 6-6
D3 307 R Mattsson    | 2407 A Andersson   
D3 2752 C Sandström    | 2607 R Åsberg     3-0
S5 307 R Mattsson    - 2407 A Andersson    2-3 tons: 6-5
S6 2752 C Sandström    - 2607 R Åsberg     2-3 tons: 5-8
Bra spel: [928-18][5287-15][1816-16][1816-1]
     [5848-18][1241-18][5848-18][5848-1]
     [1241-1][2407-16][2607-16][2607-17]


omg: 16
TIME - GAMBA 6-3 20-18

D1 475 J Mikkola     | 3135 F Balenius    
D1 2678 S Larsson     | 1674 T Eriksson    3-2
S1 475 J Mikkola     - 3135 F Balenius    3-2 tons: 3-1
S2 2678 S Larsson     - 1674 T Eriksson    1-3 tons: 2-5
D2 1461 G Marcius     | 154 G Askeholm    
D2 115 G Andersson    | 780 T Karlsson    3-1
S3 1461 G Marcius     - 154 G Askeholm    3-0 tons: 7-3
S4 115 G Andersson    - 780 T Karlsson    3-2 tons: 4-5
D3 1182 D Forselius    | 6265 J Slagbrand   
D3 1677 R Mattsson    | 2787 S Wikner     1-3
S5 1182 D Forselius    - 2787 S Wikner     3-2 tons: 5-3
S6 1677 R Mattsson    - 6265 J Slagbrand    0-3 tons: 2-6
Bra spel: [1461-13][115-17][6265-1]


omg: 16
SÅGAR - KOMET 4-6 16-24

D1 2010 P Strandqvist   | 5252 S O'Brien    
D1 2006 D Milosavljevic  | 5737 B Johansson    0-3
S1 2006 D Milosavljevic  - 5252 S O'Brien     0-3 tons: 4-5
S2 2010 P Strandqvist   - 5737 B Johansson    0-3 tons: 2-2
D2 1470 T Nilsen     |  11 T Andersson   
D2 2009 Z Ljuboie     | 895 K Söderlund    1-3
S3 2009 Z Ljuboie     -  11 T Andersson    2-3 tons: 6-9
S4 1470 T Nilsen     - 895 K Söderlund    3-2 tons: 8-11
D3 6046 U Frövall     | 438 J Church     
D3 132 T Westin     | 846 T Nilsson     3-2
S5 132 T Westin     - 438 J Church     3-2 tons: 6-3
S6 6046 U Frövall     - 4082 S Persson     3-0 tons: 2-3
AD 6046 U Frövall     | 5252 S O'Brien    
AD 132 T Westin     | 5737 B Johansson    1-3
Bra spel: [5252-1][140-16][6046-16][132-16]
     [6046-16][132-16][11-1]


omg: 16
POWER - MAMMA 5-5 19-20

D1 2204 V Milovanovic   | 899 M Häll      
D1 1175 M Frykman     | 1450 L Freij      3-1
S1 1175 M Frykman     - 1450 L Freij      3-2 tons: 7-1
S2 2204 V Milovanovic   - 899 M Häll      3-1 tons: 7-5
D2 1032 D Nordström    | 1916 T Söderström   
D2 2415 R Dunér      | 5996 G Nylund     1-3
S3 2415 R Dunér      - 5996 G Nylund     0-3 tons: 3-5
S4 1032 D Nordström    - 1916 T Söderström   2-3 tons: 9-5
D3 2157 S Kvarnehag    | 6546 J Mäyrämäki   
D3 2891 P Bexelius    | 166 M Shreiber    1-3
S5 2891 P Bexelius    - 166 M Shreiber    3-1 tons: 6-4
S6 2157 S Kvarnehag    - 6546 J Mäyrämäki    0-3 tons: 2-2
AD 2891 P Bexelius    | 5996 G Nylund     
AD 1032 D Nordström    | 6546 J Mäyrämäki    3-0
Bra spel: [6546-18][166-18]


omg: 16
PILO - OASEN 3-6 17-22

D1 2713 C Ögren      | 1517 B Andersson   
D1 6394 M Gonzalez    | 511 K Schering    3-0
S1 2713 C Ögren      - 1517 B Andersson    1-3 tons: 3-5
S2 6394 M Gonzalez    - 511 K Schering    2-3 tons: 6-6
D2 1814 T Berlin     | 3483 G Wallin     
D2 6790 E Lignell     | 2352 T Sjöberg     3-2
S3 6790 E Lignell     - 3483 G Wallin     2-3 tons: 9-7
S4 1814 T Berlin     - 2352 T Sjöberg     3-2 tons: 4-5
D3 1514 E Tikka      | 3273 K Hverven    
D3 725 K Lindqvist    | 299 P Söron      2-3
S5 1514 E Tikka      - 299 P Söron      0-3 tons: 2-4
S6 725 K Lindqvist    - 3273 K Hverven     1-3 tons: 5-9
Bra spel: [6394-18][1514-1][1517-1][1517-14]
     [3483-18][2352-18][3483-120][299-1]
     [299-16][299-18]


omg: 16
TTVH - WARST 7-2 25-11

D1 1491 S Rosén      | 928 L Jakobsson   
D1 1605 C Jansson     | 661 J Svensson    3-0
S1 1605 C Jansson     - 928 L Jakobsson    2-3 tons: 8-6
S2 1491 S Rosén      - 661 J Svensson    3-0 tons: 7-3
D2 1493 P Lindell     | 307 R Mattsson    
D2 3138 S Svedberg    | 2752 C Sandström    3-2
S3 3138 S Svedberg    - 307 R Mattsson    3-0 tons: 5-4
S4 1493 P Lindell     - 2752 C Sandström    2-3 tons: 9-7
D3 1380 M Vaittinen    | 5287 P Wikström    
D3 1112 L Packalén    | 1254 D Högwall     3-2
S5 1112 L Packalén    - 5287 P Wikström    3-0 tons: 5-4
S6 1380 M Vaittinen    - 1254 D Högwall     3-1 tons: 8-5
Bra spel: [1491-1][1605-17][1491-18][1493-18]
     [1493-18][1112-116][1380-116][1380-15]
     [1380-15][307-16][2752-16][2752-14]
     [661-1][307-1][2752-1]


omg: 16
VICTOR - ÖSMO 8-1 26-9

D1 2607 R Åsberg     | 5665 B Hedström    
D1 1816 U Flemmich    | 6216 C Sundgren    3-1
S1 2607 R Åsberg     - 5665 B Hedström    3-0 tons: 6-4
S2 1816 U Flemmich    - 6216 C Sundgren    3-2 tons: 3-5
D2 1241 M Löfgren     | 6236 L Rundberg    
D2 5848 T Jonsén     | 6656 M Österberg    3-0
S3 1241 M Löfgren     - 6236 L Rundberg    2-3 tons: 4-6
S4 5848 T Jonsén     - 6656 M Österberg    3-0 tons: 5-2
D3 5913 J Eliasson    | 3910 T Larsson    
D3 2407 A Andersson    | 1598 P Åkesson     3-1
S5 5913 J Eliasson    - 3910 T Larsson     3-1 tons: 6-8
S6 2407 A Andersson    - 1598 P Åkesson     3-1 tons: 5-5
Bra spel: [2607-1][2607-115][2607-18][1816-18]
     [2607-15][1816-15][2607-15][1241-18]
     [5848-18][5848-17][6216-146]


omg: 17
ÖSMO - OASEN 5-5 19-21

D1 6236 L Rundberg    | 511 K Schering    
D1 6656 M Österberg    | 2352 T Sjöberg     1-3
S1 6236 L Rundberg    - 511 K Schering    1-3 tons: 3-6
S2 6656 M Österberg    - 2352 T Sjöberg     3-2 tons: 6-5
D2 6216 C Sundgren    | 3483 G Wallin     
D2 5665 B Hedström    | 1517 B Andersson    3-2
S3 6216 C Sundgren    - 3483 G Wallin     3-1 tons: 6-8
S4 5665 B Hedström    - 1517 B Andersson    0-3 tons: 2-6
D3 3910 T Larsson     | 3273 K Hverven    
D3 1598 P Åkesson     | 299 P Söron      0-3
S5 3910 T Larsson     - 299 P Söron      3-1 tons: 7-6
S6 1598 P Åkesson     - 3273 K Hverven     2-3 tons: 8-6
AD 3910 T Larsson     | 299 P Söron     
AD 6216 C Sundgren    | 3273 K Hverven     3-0
Bra spel: [6236-1][6216-1][3910-114][3910-18]
     [3273-17][299-17][299-1][299-1]


omg: 17
MAMMA - PILO 6-3 21-15

D1 6546 J Mäyrämäki    | 2713 C Ögren     
D1 1916 T Söderström   | 6394 M Gonzalez    3-2
S1 6546 J Mäyrämäki    - 2713 C Ögren      3-0 tons: 7-4
S2 1916 T Söderström   - 6394 M Gonzalez    3-0 tons: 5-0
D2 5996 G Nylund     | 1514 E Tikka     
D2 166 M Shreiber    | 725 K Lindqvist    1-3
S3 166 M Shreiber    - 1514 E Tikka      3-2 tons: 6-6
S4 5996 G Nylund     - 725 K Lindqvist    3-0 tons: 5-1
D3 899 M Häll      | 6790 E Lignell    
D3 3839 J Enholm     | 1814 T Berlin     2-3
S5 899 M Häll      - 6790 E Lignell     3-2 tons: 5-8
S6 1450 L Freij      - 1814 T Berlin     0-3 tons: 0-0
Bra spel: [6546-1][6546-16][1916-16][1916-16]
     [166-1][166-134]


omg: 17
KOMET - POWER 5-5 19-18

D1  11 T Andersson    | 2204 V Milovanovic  
D1 895 K Söderlund    | 1175 M Frykman     1-3
S1  11 T Andersson    - 2204 V Milovanovic   3-1 tons: 2-4
S2 895 K Söderlund    - 1175 M Frykman     3-0 tons: 6-5
D2 5252 S O'Brien     | 2157 S Kvarnehag   
D2 5737 B Johansson    | 1178 K Nordmark    3-0
S3 5252 S O'Brien     - 2891 P Bexelius    0-3 tons: 4-4
S4 5737 B Johansson    - 1178 K Nordmark    3-1 tons: 5-1
D3 438 J Church     | 1032 D Nordström   
D3 4082 S Persson     | 2891 P Bexelius    0-3
S5 438 J Church     - 2157 S Kvarnehag    3-1 tons: 5-2
S6 4082 S Persson     - 1032 D Nordström    2-3 tons: 2-10
AD 895 K Söderlund    | 2891 P Bexelius    
AD 438 J Church     | 1032 D Nordström    1-3
Bra spel: [895-18][2204-16][1175-16][1032-1]


omg: 17
GAMBA - SÅGAR 1-8 14-26

D1 1674 T Eriksson    | 132 T Westin     
D1 154 G Askeholm    | 2010 P Strandqvist   0-3
S1 154 G Askeholm    - 132 T Westin     1-3 tons: 6-3
S2 1674 T Eriksson    - 2010 P Strandqvist   2-3 tons: 5-3
D2 2787 S Wikner     | 2009 Z Ljuboie    
D2 6265 J Slagbrand    | 6046 U Frövall     2-3
S3 2787 S Wikner     - 6046 U Frövall     2-3 tons: 9-8
S4 6265 J Slagbrand    - 2009 Z Ljuboie     3-2 tons: 8-4
D3 780 T Karlsson    | 1470 T Nilsen     
D3 3135 F Balenius    | 2012 L Johnsson    2-3
S5 780 T Karlsson    - 1470 T Nilsen     1-3 tons: 3-5
S6 3135 F Balenius    - 2012 L Johnsson    1-3 tons: 7-4
Bra spel: [2787-1][6046-17]


omg: 17
WARST - TIME 5-5 23-22

D1 928 L Jakobsson    | 1461 G Marcius    
D1 307 R Mattsson    | 1591 T Johnsson    3-2
S1 928 L Jakobsson    - 1461 G Marcius     1-3 tons: 7-6
S2 307 R Mattsson    - 1591 T Johnsson    3-0 tons: 5-1
D2 1254 D Högwall     | 115 G Andersson   
D2 2290 M Stenlund    | 475 J Mikkola     2-3
S3 1254 D Högwall     - 115 G Andersson    2-3 tons: 3-10
S4 2290 M Stenlund    - 475 J Mikkola     3-2 tons: 4-7
D3 2752 C Sandström    | 1677 R Mattsson    
D3 661 J Svensson    | 2678 S Larsson     3-2
S5 2752 C Sandström    - 1677 R Mattsson    3-1 tons: 6-5
S6 661 J Svensson    - 2678 S Larsson     1-3 tons: 2-4
AD 661 J Svensson    | 1461 G Marcius    
AD 2752 C Sandström    | 115 G Andersson    2-3
Bra spel: [607-1][2290-116][2290-120][2752-17]
     [661-17][2752-16][115-18]


omg: 17
VICTOR - TTVH 6-3 22-13

D1 2607 R Åsberg     | 1112 L Packalén    
D1 1816 U Flemmich    | 1493 P Lindell     3-1
S1 2607 R Åsberg     - 1493 P Lindell     3-0 tons: 5-7
S2 1816 U Flemmich    - 1112 L Packalén    3-0 tons: 5-5
D2 1241 M Löfgren     | 1380 M Vaittinen   
D2 5848 T Jonsén     | 1491 S Rosén      3-1
S3 1241 M Löfgren     - 1491 S Rosén      2-3 tons: 9-12
S4 5848 T Jonsén     - 1380 M Vaittinen    3-1 tons: 7-7
D3 5913 J Eliasson    | 3138 S Svedberg    
D3 2407 A Andersson    | 1605 C Jansson     3-1
S5 5913 J Eliasson    - 1605 C Jansson     2-3 tons: 7-5
S6 2407 A Andersson    - 3138 S Svedberg    0-3 tons: 4-3
Bra spel: [2607-1][1241-1][1816-16][1241-17]
     [1241-18][1112-15][1493-15][1112-1]
     [1491-16][1491-18][1380-15]


omg: 18
POWER - GAMBA 6-3 22-16

D1 1032 D Nordström    | 780 T Karlsson    
D1 1207 U Bill      | 3135 F Balenius    2-3
S1 1032 D Nordström    - 780 T Karlsson    3-2 tons: 5-2
S2 1207 U Bill      - 3135 F Balenius    3-2 tons: 3-5
D2 1178 K Nordmark    | 1674 T Eriksson    
D2 2891 P Bexelius    | 154 G Askeholm    3-2
S3 1178 K Nordmark    - 1674 T Eriksson    1-3 tons: 1-6
S4 2891 P Bexelius    - 154 G Askeholm    3-0 tons: 4-3
D3 1175 M Frykman     | 6265 J Slagbrand   
D3 2204 V Milovanovic   | 2787 S Wikner     3-1
S5 1175 M Frykman     - 6265 J Slagbrand    1-3 tons: 3-6
S6 2204 V Milovanovic   - 2787 S Wikner     3-0 tons: 5-2


omg: 18
PILO - KOMET 5-5 23-21

D1 6790 E Lignell     | 5252 S O'Brien    
D1 1814 T Berlin     | 5737 B Johansson    1-3
S1 6790 E Lignell     - 5252 S O'Brien     3-2 tons: 8-6
S2 1814 T Berlin     - 5737 B Johansson    2-3 tons: 7-4
D2 6394 M Gonzalez    |  11 T Andersson   
D2 1514 E Tikka      | 895 K Söderlund    1-3
S3 6394 M Gonzalez    -  11 T Andersson    3-2 tons: 6-3
S4 1514 E Tikka      - 895 K Söderlund    2-3 tons: 5-6
D3 2723 S Wahlund     | 4082 S Persson    
D3 2713 C Ögren      | 438 J Church     2-3
S5 2723 S Wahlund     - 4082 S Persson     3-0 tons: 5-4
S6 2713 C Ögren      - 438 J Church     3-0 tons: 3-1
AD 2723 S Wahlund     | 5252 S O'Brien    
AD 6790 E Lignell     | 5737 B Johansson    3-2
Bra spel: [6790-1][2723-111][2723-13]


omg: 18
OASEN - MAMMA 6-3 22-16

D1 299 P Söron      | 1916 T Söderström   
D1 511 K Schering    | 6546 J Mäyrämäki    2-3
S1 511 K Schering    - 6546 J Mäyrämäki    1-3 tons: 4-7
S2 299 P Söron      - 1916 T Söderström   3-2 tons: 8-5
D2 5365 U Cedeskog    | 166 M Shreiber    
D2 3483 G Wallin     | 5996 G Nylund     3-2
S3 5365 U Cedeskog    - 166 M Shreiber    3-0 tons: 5-2
S4 3483 G Wallin     - 5996 G Nylund     3-1 tons: 12-2
D3 3273 K Hverven     | 3839 J Enholm     
D3 2352 T Sjöberg     | 899 M Häll      3-1
S5 3273 K Hverven     - 3839 J Enholm     3-1 tons: 10-3
S6 2352 T Sjöberg     - 899 M Häll      1-3 tons: 1-5
Bra spel: [299-1][299-18][511-18][5365-122]
     [5365-18][3483-18][5365-18][3483-18]
     [3483-1][5365-17][3483-17][3483-18]
     [3273-18][2352-18][6546-1][1916-118]
     [166-17][5996-17][166-13][5996-13]
     [5996-2]


omg: 18
TIME - VICTOR 1-8 9-26

D1 115 G Andersson    | 2407 A Andersson   
D1 1677 R Mattsson    | 2607 R Åsberg     1-3
S1 115 G Andersson    - 2407 A Andersson    0-3 tons: 3-4
S2 1677 R Mattsson    - 2607 R Åsberg     0-3 tons: 2-3
D2 1461 G Marcius     | 5848 T Jonsén     
D2 475 J Mikkola     | 1241 M Löfgren     1-3
S3 1461 G Marcius     - 5848 T Jonsén     0-3 tons: 2-3
S4 475 J Mikkola     - 1241 M Löfgren     2-3 tons: 5-9
D3 2678 S Larsson     | 1816 U Flemmich    
D3 1182 D Forselius    | 5913 J Eliasson    1-3
S5 1182 D Forselius    - 1816 U Flemmich    3-2 tons: 3-4
S6 2678 S Larsson     - 5913 J Eliasson    1-3 tons: 4-5
Bra spel: [1182-1][1241-14][1241-2][1816-1]
     [5913-1][5913-16]


omg: 18
SÅGAR - WARST 2-7 10-24

D1 2006 D Milosavljevic  | 928 L Jakobsson   
D1 2611 J Rösth      | 307 R Mattsson    1-3
S1 2611 J Rösth      - 928 L Jakobsson    0-3 tons: 2-1
S2 2006 D Milosavljevic  - 307 R Mattsson    1-3 tons: 6-5
D2 2010 P Strandqvist   | 5287 P Wikström    
D2 841 R Karlsson    | 2290 M Stenlund    1-3
S3 841 R Karlsson    - 5287 P Wikström    0-3 tons: 1-2
S4 2010 P Strandqvist   - 2290 M Stenlund    3-2 tons: 9-6
D3 132 T Westin     | 661 J Svensson    
D3 2012 L Johnsson    | 2752 C Sandström    1-3
S5 132 T Westin     - 661 J Svensson    3-1 tons: 9-2
S6 2012 L Johnsson    - 2752 C Sandström    0-3 tons: 4-6
Bra spel: [132-15]


omg: 18
TTVH - ÖSMO 7-2 21-13

D1 1380 M Vaittinen    | 1844 M Nilsson    
D1 1112 L Packalén    | 6656 M Österberg    3-1
S1 1112 L Packalén    - 1844 M Nilsson     3-0 tons: 4-1
S2 1380 M Vaittinen    - 6656 M Österberg    3-1 tons: 7-5
D2 1493 P Lindell     | 6216 C Sundgren    
D2 1491 S Rosén      | 5665 B Hedström    3-2
S3 1491 S Rosén      - 6216 C Sundgren    3-1 tons: 6-5
S4 1493 P Lindell     - 5665 B Hedström    3-0 tons: 7-1
D3 1605 C Jansson     | 1598 P Åkesson    
D3 3138 S Svedberg    | 3910 T Larsson     0-3
S5 3138 S Svedberg    - 1598 P Åkesson     3-2 tons: 6-7
S6 1605 C Jansson     - 3910 T Larsson     0-3 tons: 2-5
Bra spel: [1380-1][1380-16][1493-17][1598-18]
     [3910-18][1598-18][1598-112]


omg: 19
ÖSMO - MAMMA 6-4 23-18

D1 1844 M Nilsson     | 6546 J Mäyrämäki   
D1 5665 B Hedström    | 1916 T Söderström   1-3
S1 1844 M Nilsson     - 6546 J Mäyrämäki    1-3 tons: 2-6
S2 5665 B Hedström    - 1916 T Söderström   3-1 tons: 11-4
D2 6216 C Sundgren    | 3839 J Enholm     
D2 6656 M Österberg    | 166 M Shreiber    1-3
S3 6656 M Österberg    - 3839 J Enholm     3-1 tons: 6-3
S4 6216 C Sundgren    - 166 M Shreiber    3-2 tons: 8-5
D3 3910 T Larsson     | 5996 G Nylund     
D3 1598 P Åkesson     | 6548 T Nappari     3-0
S5 3910 T Larsson     - 6548 T Nappari     3-1 tons: 5-3
S6 1598 P Åkesson     - 5996 G Nylund     2-3 tons: 6-9
AD 3910 T Larsson     | 5996 G Nylund     
AD 6216 C Sundgren    | 1916 T Söderström   3-1
Bra spel: [6656-1][3910-17][3910-17][1598-17]
     [1598-1][6546-14][3839-18][3839-1]


omg: 19
KOMET - OASEN 3-6 13-20

D1  11 T Andersson    | 2352 T Sjöberg    
D1 895 K Söderlund    | 511 K Schering    3-0
S1  11 T Andersson    - 2352 T Sjöberg     3-2 tons: 5-3
S2 895 K Söderlund    - 511 K Schering    0-3 tons: 3-5
D2 5252 S O'Brien     | 3483 G Wallin     
D2 5737 B Johansson    | 5365 U Cedeskog    1-3
S3 5252 S O'Brien     - 3483 G Wallin     2-3 tons: 7-3
S4 5737 B Johansson    - 5365 U Cedeskog    3-0 tons: 6-3
D3 438 J Church     | 3273 K Hverven    
D3 4082 S Persson     | 299 P Söron      0-3
S5 438 J Church     - 299 P Söron      0-3 tons: 1-3
S6 4082 S Persson     - 3273 K Hverven     1-3 tons: 4-5
Bra spel: [511-17][511-18][511-111][5737-18]
     [3273-18][299-18]


omg: 19
GAMBA - PILO 6-4 22-21

D1 3135 F Balenius    | 2713 C Ögren     
D1 154 G Askeholm    | 1514 E Tikka      3-2
S1 3135 F Balenius    - 2713 C Ögren      0-3 tons: 2-5
S2 154 G Askeholm    - 1514 E Tikka      1-3 tons: 4-6
D2 2787 S Wikner     | 6790 E Lignell    
D2 6265 J Slagbrand    | 2723 S Wahlund     3-2
S3 6265 J Slagbrand    - 6790 E Lignell     3-1 tons: 7-2
S4 2787 S Wikner     - 2723 S Wahlund     2-3 tons: 7-9
D3 1674 T Eriksson    | 1814 T Berlin     
D3 780 T Karlsson    | 6394 M Gonzalez    3-1
S5 1674 T Eriksson    - 1814 T Berlin     3-1 tons: 4-2
S6 780 T Karlsson    - 6394 M Gonzalez    1-3 tons: 4-2
AD 2787 S Wikner     | 2713 C Ögren     
AD 6265 J Slagbrand    | 2723 S Wahlund     3-2
Bra spel: [6265-1][2713-17][1514-17][1514-1]
     [2713-18][2713-1][2723-16]


omg: 19
WARST - POWER 6-3 20-15

D1 307 R Mattsson    | 1032 D Nordström   
D1 928 L Jakobsson    | 2891 P Bexelius    2-3
S1 307 R Mattsson    - 1178 K Nordmark    3-0 tons: 4-1
S2 928 L Jakobsson    - 1032 D Nordström    3-1 tons: 4-4
D2 2290 M Stenlund    | 1178 K Nordmark    
D2 5287 P Wikström    | 1964 R Raattamaa    3-1
S3 2290 M Stenlund    - 1175 M Frykman     3-1 tons: 4-4
S4 5287 P Wikström    - 2891 P Bexelius    0-3 tons: 2-7
D3 661 J Svensson    | 1175 M Frykman    
D3 2752 C Sandström    | 2204 V Milovanovic   0-3
S5 661 J Svensson    - 1964 R Raattamaa    3-1 tons: 3-2
S6 2752 C Sandström    - 2204 V Milovanovic   3-2 tons: 6-6


omg: 19
VICTOR - SÅGAR 7-2 17-11

S2 2607 R Åsberg     - 2006 D Milosavljevic  3-1 tons: 5-5
D2 1241 M Löfgren     | 841 R Karlsson    
D2 5848 T Jonsén     | 2010 P Strandqvist   3-0
S3 1241 M Löfgren     - 841 R Karlsson    3-0 tons: 4-3
S4 5848 T Jonsén     - 2010 P Strandqvist   3-2 tons: 9-9
D3 5913 J Eliasson    | 132 T Westin     
D3 2407 A Andersson    | 2012 L Johnsson    3-2
S5 5913 J Eliasson    - 132 T Westin     0-3 tons: 2-5
S6 2407 A Andersson    - 2012 L Johnsson    2-3 tons: 4-4
Bra spel: [1241-17][5848-17]


omg: 19
TTVH - TIME 7-2 25-12

D1 1491 S Rosén      | 475 J Mikkola    
D1 1493 P Lindell     | 115 G Andersson    2-3
S1 1493 P Lindell     - 475 J Mikkola     3-0 tons: 5-3
S2 1491 S Rosén      - 115 G Andersson    3-0 tons: 9-2
D2 3138 S Svedberg    | 1182 D Forselius   
D2 1605 C Jansson     | 1461 G Marcius     3-2
S3 1605 C Jansson     - 1182 D Forselius    3-1 tons: 5-3
S4 3138 S Svedberg    - 1461 G Marcius     2-3 tons: 8-8
D3 1380 M Vaittinen    | 1677 R Mattsson    
D3 1112 L Packalén    | 2678 S Larsson     3-0
S5 1112 L Packalén    - 1677 R Mattsson    3-2 tons: 6-2
S6 1380 M Vaittinen    - 2678 S Larsson     3-1 tons: 5-1
Bra spel: [1491-13][1491-15][1491-17][1461-1]
     [1461-17]


omg: 20
SÅGAR - TTVH 2-7 12-23

D1 2611 J Rösth      | 1112 L Packalén    
D1 2010 P Strandqvist   | 1380 M Vaittinen    3-1
S1 2611 J Rösth      - 1380 M Vaittinen    0-3 tons: 3-3
S2 2010 P Strandqvist   - 1112 L Packalén    3-1 tons: 6-7
D2 2006 D Milosavljevic  | 1605 C Jansson    
D2 132 T Westin     | 3138 S Svedberg    0-3
S3 2006 D Milosavljevic  - 3138 S Svedberg    2-3 tons: 2-3
S4 132 T Westin     - 1605 C Jansson     1-3 tons: 8-5
D3 1788 H Engström    | 1493 P Lindell    
D3 841 R Karlsson    | 1491 S Rosén      1-3
S5 1788 H Engström    - 1491 S Rosén      0-3 tons: 3-6
S6 841 R Karlsson    - 1493 P Lindell     2-3 tons: 5-6
Bra spel: [132-15][2010-1][2010-18][1380-18]
     [1112-18][1491-18][1491-18][1491-2]
     [1493-1]


omg: 20
POWER - VICTOR 1-8 12-25

D1 1178 K Nordmark    | 1816 U Flemmich    
D1 1964 R Raattamaa    | 2607 R Åsberg     0-3
S1 1964 R Raattamaa    - 2607 R Åsberg     0-3 tons: 1-7
S2 1178 K Nordmark    - 1816 U Flemmich    1-3 tons: 1-7
D2 2891 P Bexelius    | 5848 T Jonsén     
D2 1032 D Nordström    | 1241 M Löfgren     2-3
S3 1032 D Nordström    - 1241 M Löfgren     1-3 tons: 7-8
S4 2891 P Bexelius    - 5848 T Jonsén     2-3 tons: 9-10
D3 2204 V Milovanovic   | 5913 J Eliasson    
D3 1175 M Frykman     | 2407 A Andersson    3-1
S5 1175 M Frykman     - 5913 J Eliasson    1-3 tons: 5-8
S6 2204 V Milovanovic   - 2407 A Andersson    2-3 tons: 5-6
Bra spel: [2891-1][2891-17][1032-17][2891-17]
     [2204-11][1175-11][2607-18][5848-18]
     [1241-18][1241-18][5848-18][5913-18]


omg: 20
PILO - WARST 5-5 19-19

D1 6790 E Lignell     | 928 L Jakobsson   
D1 1814 T Berlin     | 307 R Mattsson    3-1
S1 6790 E Lignell     - 928 L Jakobsson    1-3 tons: 3-3
S2 1814 T Berlin     - 307 R Mattsson    2-3 tons: 3-9
D2 2723 S Wahlund     | 2290 M Stenlund    
D2 2713 C Ögren      | 5287 P Wikström    3-0
S3 2723 S Wahlund     - 2290 M Stenlund    3-1 tons: 5-3
S4 2713 C Ögren      - 5287 P Wikström    3-1 tons: 5-4
D3 6394 M Gonzalez    | 661 J Svensson    
D3 1514 E Tikka      | 2752 C Sandström    0-3
S5 6394 M Gonzalez    - 661 J Svensson    1-3 tons: 1-5
S6 1514 E Tikka      - 2752 C Sandström    0-3 tons: 2-3
AD 2723 S Wahlund     | 661 J Svensson    
AD 2713 C Ögren      | 307 R Mattsson    3-1
Bra spel: [2723-17][2713-17]


omg: 20
TIME - ÖSMO 2-7 11-25

D1 1461 G Marcius     | 1844 M Nilsson    
D1 2678 S Larsson     | 5665 B Hedström    2-3
S1 2678 S Larsson     - 1844 M Nilsson     1-3 tons: 2-4
S2 1461 G Marcius     - 5665 B Hedström    1-3 tons: 3-6
D2 475 J Mikkola     | 6216 C Sundgren    
D2 115 G Andersson    | 6656 M Österberg    3-2
S3 475 J Mikkola     - 6216 C Sundgren    1-3 tons: 2-7
S4 115 G Andersson    - 6656 M Österberg    3-2 tons: 5-5
D3 1677 R Mattsson    | 1598 P Åkesson    
D3 2668 T Lindberg    | 3910 T Larsson     0-3
S5 1677 R Mattsson    - 1598 P Åkesson     0-3 tons: 1-2
S6 2668 T Lindberg    - 3910 T Larsson     0-3 tons: 3-6
Bra spel: [3910-18]


omg: 20
OASEN - GAMBA 8-1 24-8

D1 511 K Schering    | 1674 T Eriksson    
D1 2352 T Sjöberg     | 3135 F Balenius    3-2
S1 511 K Schering    - 1674 T Eriksson    3-0 tons: 3-3
S2 2352 T Sjöberg     - 3135 F Balenius    3-0 tons: 5-2
D2 3483 G Wallin     | 2787 S Wikner     
D2 2873 J Toivonen    | 6265 J Slagbrand    0-3
S3 2873 J Toivonen    - 2787 S Wikner     3-1 tons: 5-5
S4 3483 G Wallin     - 6265 J Slagbrand    3-0 tons: 7-1
D3 3273 K Hverven     | 780 T Karlsson    
D3 299 P Söron      | 154 G Askeholm    3-0
S5 3273 K Hverven     - 154 G Askeholm    3-1 tons: 7-2
S6 299 P Söron      - 780 T Karlsson    3-1 tons: 7-5
Bra spel: [511-16][2352-16][2352-18][2873-18]
     [3483-18][3273-16][299-16][299-14]
     [299-18]


omg: 20
MAMMA - KOMET 3-6 13-21

D1 1450 L Freij      | 5252 S O'Brien    
D1 6548 T Nappari     | 5737 B Johansson    0-3
S1 6548 T Nappari     - 5252 S O'Brien     1-3 tons: 6-6
S2 1450 L Freij      - 5737 B Johansson    0-3 tons: 1-2
D2 899 M Häll      |  11 T Andersson   
D2 166 M Shreiber    | 895 K Söderlund    1-3
S3 899 M Häll      -  11 T Andersson    1-3 tons: 2-4
S4 166 M Shreiber    - 895 K Söderlund    1-3 tons: 4-5
D3 5996 G Nylund     | 438 J Church     
D3 3839 J Enholm     | 4082 S Persson     3-1
S5 3839 J Enholm     - 438 J Church     3-2 tons: 3-3
S6 5996 G Nylund     - 4082 S Persson     3-0 tons: 0-1
Bra spel: [5252-17][438-1]


omg: 21
ÖSMO - KOMET 5-5 22-17

D1 5665 B Hedström    | 5252 S O'Brien    
D1 6656 M Österberg    | 5737 B Johansson    2-3
S1 5665 B Hedström    - 5252 S O'Brien     0-3 tons: 9-3
S2 6656 M Österberg    - 5737 B Johansson    3-2 tons: 5-9
D2 6216 C Sundgren    |  11 T Andersson   
D2 1844 M Nilsson     | 895 K Söderlund    2-3
S3 6216 C Sundgren    -  11 T Andersson    2-3 tons: 5-6
S4 1844 M Nilsson     - 895 K Söderlund    1-3 tons: 4-6
D3 1598 P Åkesson     | 4082 S Persson    
D3 3910 T Larsson     | 438 J Church     3-0
S5 1598 P Åkesson     - 4082 S Persson     3-0 tons: 8-2
S6 3910 T Larsson     - 438 J Church     3-0 tons: 6-3
AD 1598 P Åkesson     |  11 T Andersson   
AD 3910 T Larsson     | 895 K Söderlund    3-0
Bra spel: [6656-16][6216-1][895-18][895-1]


omg: 21
GAMBA - MAMMA 6-3 20-17

D1 1674 T Eriksson    | 1916 T Söderström   
D1 3135 F Balenius    | 6546 J Mäyrämäki    3-2
S1 3135 F Balenius    - 6546 J Mäyrämäki    0-3 tons: 1-4
S2 1674 T Eriksson    - 1916 T Söderström   2-3 tons: 6-8
D2 2787 S Wikner     | 5996 G Nylund     
D2 6265 J Slagbrand    | 166 M Shreiber    3-2
S3 6265 J Slagbrand    - 5996 G Nylund     3-1 tons: 4-3
S4 2787 S Wikner     - 166 M Shreiber    3-1 tons: 6-3
D3 780 T Karlsson    | 3839 J Enholm     
D3 154 G Askeholm    | 899 M Häll      3-2
S5 780 T Karlsson    - 899 M Häll      0-3 tons: 0-5
S6 154 G Askeholm    - 3839 J Enholm     3-0 tons: 5-0
Bra spel: [1674-1][1916-1][1916-115][1916-18]


omg: 21
WARST - OASEN 1-8 12-25

D1 661 J Svensson    | 511 K Schering    
D1 928 L Jakobsson    | 2352 T Sjöberg     2-3
S1 661 J Svensson    - 511 K Schering    1-3 tons: 11-8
S2 928 L Jakobsson    - 2352 T Sjöberg     1-3 tons: 6-7
D2 2752 C Sandström    | 3483 G Wallin     
D2 5287 P Wikström    | 1517 B Andersson    1-3
S3 2752 C Sandström    - 3483 G Wallin     3-1 tons: 3-5
S4 5287 P Wikström    - 1517 B Andersson    2-3 tons: 4-2
D3 795 M Hyrén      | 299 P Söron     
D3 2290 M Stenlund    | 3273 K Hverven     1-3
S5 795 M Hyrén      - 299 P Söron      1-3 tons: 5-5
S6 2290 M Stenlund    - 3273 K Hverven     0-3 tons: 5-6
Bra spel: [511-17][2352-17][3483-1][3273-114]


omg: 21
VICTOR - PILO 9-0 27-7

D1 1816 U Flemmich    | 1514 E Tikka     
D1 2607 R Åsberg     | 6790 E Lignell     3-0
S1 1816 U Flemmich    - 1514 E Tikka      3-1 tons: 8-5
S2 2607 R Åsberg     - 6790 E Lignell     3-0 tons: 5-5
D2 5848 T Jonsén     | 2713 C Ögren     
D2 1241 M Löfgren     | 2723 S Wahlund     3-0
S3 5848 T Jonsén     - 2713 C Ögren      3-2 tons: 7-6
S4 1241 M Löfgren     - 2723 S Wahlund     3-1 tons: 9-5
D3 2407 A Andersson    | 1814 T Berlin     
D3 5913 J Eliasson    | 6394 M Gonzalez    3-1
S5 2407 A Andersson    - 1814 T Berlin     3-2 tons: 5-8
S6 5913 J Eliasson    - 6394 M Gonzalez    3-0 tons: 3-0
Bra spel: [5848-114][5848-17][5848-18][1241-16]
     [2607-17][2713-16][1814-120]


omg: 21
TTVH - POWER 8-1 26-11

D1 1491 S Rosén      | 2891 P Bexelius    
D1 1493 P Lindell     | 1032 D Nordström    3-1
S1 1493 P Lindell     - 1032 D Nordström    3-2 tons: 5-3
S2 1491 S Rosén      - 2891 P Bexelius    3-2 tons: 9-6
D2 1112 L Packalén    | 1178 K Nordmark    
D2 1380 M Vaittinen    | 9999 U Saknas     3-0
S3 1380 M Vaittinen    - 1178 K Nordmark    3-0 tons: 5-1
S4 1112 L Packalén    - 9999 U Saknas     3-0 tons: 3-2
D3 1605 C Jansson     | 1175 M Frykman    
D3 3138 S Svedberg    | 2204 V Milovanovic   2-3
S5 3138 S Svedberg    - 2204 V Milovanovic   3-1 tons: 6-6
S6 1605 C Jansson     - 1175 M Frykman     3-2 tons: 4-6
Bra spel: [1491-16][1491-17][1112-15][1380-15]
     [1380-17][1380-18][1605-15][3138-15]
     [3138-17][2891-18][2891-112]


omg: 21
TIME - SÅGAR 7-2 24-7

D1 1461 G Marcius     | 2006 D Milosavljevic 
D1 1182 D Forselius    | 1788 H Engström    3-0
S1 1461 G Marcius     - 2006 D Milosavljevic  3-0 tons: 2-2
S2 1182 D Forselius    - 1788 H Engström    3-0 tons: 4-0
D2 2678 S Larsson     | 2010 P Strandqvist  
D2 115 G Andersson    | 2611 J Rösth      3-0
S3 115 G Andersson    - 2010 P Strandqvist   3-1 tons: 7-1
S4 2678 S Larsson     - 2611 J Rösth      3-0 tons: 3-0
D3 1678 G Olofsson    | 132 T Westin     
D3 1677 R Mattsson    | 841 R Karlsson    2-3
S5 1678 G Olofsson    - 132 T Westin     1-3 tons: 5-5
S6 1677 R Mattsson    - 841 R Karlsson    3-0 tons: 3-3
Bra spel: [115-16][1182-1][132-18]


omg: 22
KOMET - GAMBA 6-3 21-14

D1  11 T Andersson    | 3135 F Balenius    
D1 895 K Söderlund    | 1674 T Eriksson    3-0
S1  11 T Andersson    - 1674 T Eriksson    3-2 tons: 5-5
S2 895 K Söderlund    - 3135 F Balenius    3-0 tons: 6-0
D2 5252 S O'Brien     | 2787 S Wikner     
D2 5737 B Johansson    | 6265 J Slagbrand    1-3
S3 5252 S O'Brien     - 2787 S Wikner     3-2 tons: 6-3
S4 5737 B Johansson    - 6265 J Slagbrand    1-3 tons: 5-2
D3 846 T Nilsson     | 154 G Askeholm    
D3 438 J Church     | 780 T Karlsson    3-1
S5 846 T Nilsson     - 154 G Askeholm    1-3 tons: 4-5
S6 438 J Church     - 780 T Karlsson    3-0 tons: 2-2
Bra spel: [11-18][895-18][895-114][5252-15]
     [5737-15][5737-1][2787-18][6265-18]
     [6265-1]


omg: 22
POWER - TIME 7-2 22-11

D1 2891 P Bexelius    | 475 J Mikkola    
D1 2157 S Kvarnehag    | 1677 R Mattsson    3-2
S1 2891 P Bexelius    - 475 J Mikkola     1-3 tons: 6-6
S2 2157 S Kvarnehag    - 1677 R Mattsson    0-3 tons: 3-3
D2 1175 M Frykman     | 1182 D Forselius   
D2 2204 V Milovanovic   | 1461 G Marcius     3-0
S3 2204 V Milovanovic   - 1182 D Forselius    3-1 tons: 6-2
S4 1175 M Frykman     - 1461 G Marcius     3-0 tons: 4-4
D3 2415 R Dunér      | 2678 S Larsson    
D3 1032 D Nordström    | 1678 G Olofsson    3-1
S5 1032 D Nordström    - 2678 S Larsson     3-1 tons: 5-5
S6 2415 R Dunér      - 1678 G Olofsson    3-0 tons: 7-3
Bra spel: [2891-18][2204-1][2204-18][2415-155]
     [2415-18]


omg: 22
PILO - TTVH 2-7 11-25

D1 2723 S Wahlund     | 1491 S Rosén     
D1 2713 C Ögren      | 1493 P Lindell     1-3
S1 2723 S Wahlund     - 1491 S Rosén      1-3 tons: 6-6
S2 2713 C Ögren      - 1493 P Lindell     3-2 tons: 5-8
D2 6394 M Gonzalez    | 1112 L Packalén    
D2 1514 E Tikka      | 1380 M Vaittinen    0-3
S3 6394 M Gonzalez    - 1112 L Packalén    3-2 tons: 5-9
S4 1514 E Tikka      - 1380 M Vaittinen    1-3 tons: 5-6
D3 6790 E Lignell     | 3138 S Svedberg    
D3 1814 T Berlin     | 1605 C Jansson     2-3
S5 6790 E Lignell     - 3138 S Svedberg    0-3 tons: 8-5
S6 1814 T Berlin     - 1605 C Jansson     0-3 tons: 2-6
Bra spel: [2723-17][2713-17][1491-18][1493-18]
     [1491-1][1491-16]


omg: 22
OASEN - VICTOR 2-7 12-24

D1 511 K Schering    | 1816 U Flemmich    
D1 2352 T Sjöberg     | 2607 R Åsberg     0-3
S1 511 K Schering    - 2607 R Åsberg     0-3 tons: 2-6
S2 2352 T Sjöberg     - 1816 U Flemmich    2-3 tons: 8-9
D2 3483 G Wallin     | 1241 M Löfgren    
D2 1517 B Andersson    | 5848 T Jonsén     1-3
S3 3483 G Wallin     - 1241 M Löfgren     1-3 tons: 3-4
S4 1517 B Andersson    - 5848 T Jonsén     3-2 tons: 9-10
D3 299 P Söron      | 2407 A Andersson   
D3 3273 K Hverven     | 5913 J Eliasson    1-3
S5 299 P Söron      - 2407 A Andersson    1-3 tons: 7-7
S6 3273 K Hverven     - 5913 J Eliasson    3-1 tons: 6-3
Bra spel: [2352-1][2352-16][1517-1][1517-14]
     [1816-18][2607-18][1816-18][2607-18]
     [2607-17][1241-17][5848-17][1241-1]
     [5848-18][2407-17][5913-17]


omg: 22
MAMMA - WARST 2-7 16-24

D1 1450 L Freij      | 307 R Mattsson    
D1 3839 J Enholm     | 928 L Jakobsson    0-3
S1 3839 J Enholm     - 307 R Mattsson    2-3 tons: 2-6
S2 1450 L Freij      - 928 L Jakobsson    1-3 tons: 1-3
D2 5996 G Nylund     | 2290 M Stenlund    
D2 1916 T Söderström   | 5287 P Wikström    3-2
S3 5996 G Nylund     - 2290 M Stenlund    2-3 tons: 3-3
S4 1916 T Söderström   - 5287 P Wikström    3-1 tons: 6-5
D3 899 M Häll      | 661 J Svensson    
D3 6546 J Mäyrämäki    | 2752 C Sandström    2-3
S5 899 M Häll      - 661 J Svensson    2-3 tons: 0-0
S6 6546 J Mäyrämäki    - 2752 C Sandström    1-3 tons: 0-0


omg: 22
SÅGAR - ÖSMO 3-6 13-21

D1 2611 J Rösth      | 6216 C Sundgren    
D1 2010 P Strandqvist   | 1598 P Åkesson     1-3
S1 2611 J Rösth      - 6216 C Sundgren    0-3 tons: 0-2
S2 2010 P Strandqvist   - 1598 P Åkesson     3-0 tons: 3-4
D2 841 R Karlsson    | 6656 M Österberg   
D2 1788 H Engström    | 3910 T Larsson     1-3
S3 841 R Karlsson    - 6656 M Österberg    1-3 tons: 0-0
S4 1788 H Engström    - 3910 T Larsson     1-3 tons: 6-7
D3 132 T Westin     | 5665 B Hedström    
D3 2006 D Milosavljevic  | 1844 M Nilsson     3-1
S5 132 T Westin     - 5665 B Hedström    3-2 tons: 6-5
S6 2006 D Milosavljevic  - 1844 M Nilsson     0-3 tons: 3-3
Bra spel: [841-2][1788-18][132-1][132-18]
     [3910-1][3910-18]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  132
Spelade singlar :  791
Spelade dubblar :  395
Avgörande dubblar:  37
Spelade set   : 4847
Summa tons    : 7508
Antal bra spel  :  881