Matchdetaljer i serie: 1KB

Serieansvarig:  Uppdaterad: 04/10/01

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
VICTOR - ÖSMO 1-5 8-16

D1 815 G Seipl      | 1962 M Mattsson    
D1 5851 M Söderström   | 1010 A Larsson     0-3
S1 815 G Seipl      - 1962 M Mattsson    0-3 tons: 1-0
S2 5851 M Söderström   - 1010 A Larsson     3-1 tons: 1-0
D2 996 S Björk      | 2815 S Mattsson    
D2 995 L Eriksson    | 6078 C Flink      2-3
S3 996 S Björk      - 6078 C Flink      1-3 tons: 0-0
S4 995 L Eriksson    - 2815 S Mattsson    2-3 tons: 2-0


omg: 1
OLYMP - MYRAN 4-2 14-12

D1 2108 A Tillbom     | 392 C Olsson     
D1 578 C Loqvist     | 2572 S Ehn       3-2
S1 2108 A Tillbom     - 2572 S Ehn       3-2 tons: 2-1
S2 578 C Loqvist     - 392 C Olsson     1-3 tons: 0-2
D2 1038 A Vellonen    | 2238 K Silverstav   
D2 489 M Hernborg    | 1505 J Ehn       1-3
S3 1038 A Vellonen    - 1505 J Ehn       3-1 tons: 0-2
S4 489 M Hernborg    - 2238 K Silverstav   3-1 tons: 1-2


omg: 1
EDD - HOUSE 0-6 7-18

D1 4476 L Janzén     | 2322 M Wågland    
D1 5353 C Ström      | 2017 L Tönissoo    2-3
S1 4476 L Janzén     - 2017 L Tönissoo    1-3 tons: 1-3
S2 5353 C Ström      - 2322 M Wågland     2-3 tons: 1-1
D2 136 A Lindlöv     | 1191 E Wiking     
D2 1835 A Wernborn    | 2115 C Carlsson    1-3
S3 1835 A Wernborn    - 2115 C Carlsson    0-3 tons: 1-2
S4 1958 J Lindlöv     - 1191 E Wiking     1-3 tons: 1-3


omg: 1
GAMBA - SPIK 4-2 14-11

D1 1917 P Torbjörnsson  | 6451 J Ternander   
D1 2096 K Asikainen    | 4007 L Gauffin     3-0
S1 1917 P Torbjörnsson  - 6451 J Ternander    3-1 tons: 1-1
S2 2096 K Asikainen    - 4007 L Gauffin     3-2 tons: 0-0
D2 3484 C Heed      | 5741 S Puurunen    
D2 774 A Isaksen     | 6141 C Hultkvist    3-2
S3 3484 C Heed      - 5741 S Puurunen    2-3 tons: 0-3
S4 774 A Isaksen     - 6141 C Hultkvist    0-3 tons: 1-1


omg: 2
ÖSMO - OLYMP 1-5 7-15

D1 2815 S Mattsson    | 2108 A Tillbom    
D1 1962 M Mattsson    | 578 C Loqvist     2-3
S1 2815 S Mattsson    - 2108 A Tillbom     0-3 tons: 2-4
S2 1962 M Mattsson    - 578 C Loqvist     3-0 tons: 3-0
D2 5961 B Hederstedt   | 489 M Hernborg    
D2 6078 C Flink      | 1038 A Vellonen    0-3
S3 1010 A Larsson     - 489 M Hernborg    1-3 tons: 1-3
S4 6078 C Flink      - 1038 A Vellonen    1-3 tons: 0-2


omg: 2
MYRAN - EDD 4-2 12-8

D1 1505 J Ehn       | 5353 C Ström     
D1 146 K Melin      | 1835 A Wernborn    3-1
S1 1505 J Ehn       - 5353 C Ström      3-1 tons: 1-2
S2 146 K Melin      - 1958 J Lindlöv     3-0 tons: 1-2
D2 2238 K Silverstav   | 4476 L Janzén     
D2 392 C Olsson     | 5358 L Grönblad    0-3
S3 2238 K Silverstav   - 5358 L Grönblad    0-3 tons: 0-2
S4 392 C Olsson     - 4476 L Janzén     3-0 tons: 4-1


omg: 2
HOUSE - GAMBA 1-5 8-16

D1 1191 E Wiking     | 1917 P Torbjörnsson  
D1 2115 C Carlsson    | 2096 K Asikainen    0-3
S1 2115 C Carlsson    - 1917 P Torbjörnsson  2-3 tons: 1-2
S2 1191 E Wiking     - 2096 K Asikainen    2-3 tons: 0-1
D2 2017 L Tönissoo    | 774 A Isaksen    
D2 2257 L Asterhag    | 5804 C Lagerdahl    3-1
S3 2257 L Asterhag    - 774 A Isaksen     0-3 tons: 1-1
S4 2017 L Tönissoo    - 5804 C Lagerdahl    1-3 tons: 2-1


omg: 2
SPIK - VICTOR 1-5 9-16

D1 6451 J Ternander    | 2088 L Matsson    
D1 5741 S Puurunen    | 5851 M Söderström   1-3
S1 6451 J Ternander    - 5851 M Söderström   1-3 tons: 1-1
S2 4007 L Gauffin     - 2088 L Matsson     0-3 tons: 1-4
D2 5843 A Keding     | 996 S Björk     
D2 6141 C Hultkvist    | 995 L Eriksson    2-3
S3 5843 A Keding     - 995 L Eriksson    2-3 tons: 0-2
S4 6141 C Hultkvist    - 996 S Björk      3-1 tons: 1-1


omg: 3
EDD - ÖSMO 2-4 10-13

D1 136 A Lindlöv     | 5961 B Hederstedt   
D1 1958 J Lindlöv     | 2815 S Mattsson    0-3
S1 5353 C Ström      - 2815 S Mattsson    1-3 tons: 0-2
S2 1835 A Wernborn    - 5961 B Hederstedt   1-3 tons: 1-2
D2 5353 C Ström      | 6078 C Flink     
D2 5358 L Grönblad    | 1962 M Mattsson    3-0
S3 1958 J Lindlöv     - 1962 M Mattsson    2-3 tons: 2-3
S4 5358 L Grönblad    - 6078 C Flink      3-1 tons: 1-1


omg: 3
GAMBA - MYRAN 3-3 13-12

D1 1917 P Torbjörnsson  | 1505 J Ehn      
D1 2096 K Asikainen    | 392 C Olsson     1-3
S1 1917 P Torbjörnsson  - 1505 J Ehn       3-1 tons: 1-2
S2 2096 K Asikainen    - 392 C Olsson     3-1 tons: 3-0
D2 3484 C Heed      | 2238 K Silverstav   
D2 5804 C Lagerdahl    | 2572 S Ehn       1-3
S3 3484 C Heed      - 2238 K Silverstav   2-3 tons: 0-5
S4 5804 C Lagerdahl    - 2572 S Ehn       3-1 tons: 5-2
Bra spel: [2096-1]


omg: 3
VICTOR - HOUSE 4-2 16-9

D1 2088 L Matsson     | 1191 E Wiking     
D1 5851 M Söderström   | 2257 L Asterhag    3-0
S1 5851 M Söderström   - 2257 L Asterhag    3-1 tons: 2-0
S2 2088 L Matsson     - 1191 E Wiking     3-2 tons: 3-1
D2 996 S Björk      | 2322 M Wågland    
D2 995 L Eriksson    | 2115 C Carlsson    2-3
S3 996 S Björk      - 2017 L Tönissoo    2-3 tons: 1-3
S4 995 L Eriksson    - 2322 M Wågland     3-0 tons: 1-0
Bra spel: [2088-118]


omg: 3
OLYMP - SPIK 4-2 14-8

D1 578 C Loqvist     | 6141 C Hultkvist   
D1 1038 A Vellonen    | 5843 A Keding     2-3
S1 578 C Loqvist     - 6141 C Hultkvist    0-3 tons: 1-1
S2 1038 A Vellonen    - 5843 A Keding     3-0 tons: 0-0
D2 2108 A Tillbom     | 4007 L Gauffin    
D2 489 M Hernborg    | 5741 S Puurunen    3-0
S3 2108 A Tillbom     - 4007 L Gauffin     3-2 tons: 1-1
S4 489 M Hernborg    - 5741 S Puurunen    3-0 tons: 1-3


omg: 4
ÖSMO - GAMBA 3-3 15-11

D1 6078 C Flink      | 3484 C Heed      
D1 1962 M Mattsson    | 5804 C Lagerdahl    3-0
S1 6078 C Flink      - 3484 C Heed      3-1 tons: 1-3
S2 1962 M Mattsson    - 5804 C Lagerdahl    2-3 tons: 4-3
D2 1010 A Larsson     | 1917 P Torbjörnsson  
D2 5961 B Hederstedt   | 2096 K Asikainen    3-1
S3 5961 B Hederstedt   - 1917 P Torbjörnsson  2-3 tons: 0-1
S4 2815 S Mattsson    - 2096 K Asikainen    2-3 tons: 2-3


omg: 4
MYRAN - VICTOR 3-3 14-10

D1 146 K Melin      | 2088 L Matsson    
D1 392 C Olsson     | 5851 M Söderström   2-3
S1 146 K Melin      - 5851 M Söderström   3-0 tons: 0-2
S2 392 C Olsson     - 2088 L Matsson     1-3 tons: 3-5
D2 2572 S Ehn       | 996 S Björk     
D2 2238 K Silverstav   | 995 L Eriksson    3-1
S3 2572 S Ehn       - 996 S Björk      3-0 tons: 1-1
S4 2238 K Silverstav   - 995 L Eriksson    2-3 tons: 2-2


omg: 4
HOUSE - OLYMP 2-4 11-14

D1 2322 M Wågland     | 578 C Loqvist    
D1 2017 L Tönissoo    | 2108 A Tillbom     3-1
S1 2322 M Wågland     - 2108 A Tillbom     2-3 tons: 1-5
S2 2017 L Tönissoo    - 578 C Loqvist     3-1 tons: 2-0
D2 1191 E Wiking     | 489 M Hernborg    
D2 2115 C Carlsson    | 1038 A Vellonen    2-3
S3 1191 E Wiking     - 1038 A Vellonen    0-3 tons: 0-4
S4 2115 C Carlsson    - 489 M Hernborg    1-3 tons: 1-0


omg: 4
EDD - SPIK 4-2 12-10

D1 4476 L Janzén     | 6451 J Ternander   
D1 1835 A Wernborn    | 5843 A Keding     0-3
S1 4476 L Janzén     - 6451 J Ternander    3-2 tons: 5-1
S2 1835 A Wernborn    - 5843 A Keding     0-3 tons: 4-0
D2 5358 L Grönblad    | 6141 C Hultkvist   
D2 5353 C Ström      | 5741 S Puurunen    3-1
S3 5358 L Grönblad    - 6141 C Hultkvist    3-0 tons: 3-1
S4 5353 C Ström      - 5741 S Puurunen    3-1 tons: 3-4
Bra spel: [6451-111]


omg: 5
HOUSE - ÖSMO 2-4 10-14

D1 2017 L Tönissoo    | 5961 B Hederstedt   
D1 2322 M Wågland     | 1962 M Mattsson    3-1
S1 2017 L Tönissoo    - 6078 C Flink      2-3 tons: 1-1
S2 2322 M Wågland     - 1962 M Mattsson    1-3 tons: 2-3
D2 2115 C Carlsson    | 2815 S Mattsson    
D2 2257 L Asterhag    | 1010 A Larsson     0-3
S3 2115 C Carlsson    - 2815 S Mattsson    3-1 tons: 3-4
S4 2257 L Asterhag    - 1010 A Larsson     1-3 tons: 0-4
Bra spel: [2322-114]


omg: 5
SPIK - MYRAN 3-3 11-14

D1 5843 A Keding     | 1505 J Ehn      
D1 5741 S Puurunen    | 146 K Melin      3-2
S1 5843 A Keding     - 1505 J Ehn       1-3 tons: 1-1
S2 5741 S Puurunen    - 146 K Melin      3-1 tons: 2-2
D2 6451 J Ternander    | 2572 S Ehn      
D2 6141 C Hultkvist    | 392 C Olsson     3-2
S3 6451 J Ternander    - 2572 S Ehn       1-3 tons: 0-0
S4 4007 L Gauffin     - 392 C Olsson     0-3 tons: 0-1


omg: 5
VICTOR - EDD 5-1 16-9

D1 996 S Björk      | 1958 J Lindlöv    
D1 995 L Eriksson    | 4476 L Janzén     3-2
S1 996 S Björk      - 5353 C Ström      1-3 tons: 1-1
S2 995 L Eriksson    - 1958 J Lindlöv     3-0 tons: 3-1
D2 2088 L Matsson     | 5353 C Ström     
D2 5851 M Söderström   | 5358 L Grönblad    3-1
S3 5851 M Söderström   - 4476 L Janzén     3-1 tons: 3-1
S4 2088 L Matsson     - 5358 L Grönblad    3-2 tons: 3-1
Bra spel: [995-1]


omg: 5
OLYMP - GAMBA 3-3 15-10

D1 578 C Loqvist     | 1917 P Torbjörnsson  
D1 2108 A Tillbom     | 2096 K Asikainen    2-3
S1 2108 A Tillbom     - 1917 P Torbjörnsson  3-0 tons: 2-0
S2 578 C Loqvist     - 2096 K Asikainen    2-3 tons: 0-3
D2 489 M Hernborg    | 3484 C Heed      
D2 1038 A Vellonen    | 5804 C Lagerdahl    3-1
S3 1038 A Vellonen    - 3484 C Heed      2-3 tons: 3-1
S4 489 M Hernborg    - 5804 C Lagerdahl    3-0 tons: 0-2


omg: 6
SPIK - ÖSMO 2-4 11-13

D1 5741 S Puurunen    | 1962 M Mattsson    
D1 5843 A Keding     | 6078 C Flink      1-3
S1 5741 S Puurunen    - 6078 C Flink      3-0 tons: 5-1
S2 5843 A Keding     - 1962 M Mattsson    1-3 tons: 2-2
D2 6141 C Hultkvist    | 5961 B Hederstedt   
D2 6451 J Ternander    | 1010 A Larsson     1-3
S3 6141 C Hultkvist    - 1010 A Larsson     3-1 tons: 2-1
S4 6451 J Ternander    - 5961 B Hederstedt   2-3 tons: 1-1


omg: 6
MYRAN - HOUSE 3-3 12-11

D1 1505 J Ehn       | 2322 M Wågland    
D1 392 C Olsson     | 2017 L Tönissoo    3-0
S1 1505 J Ehn       - 2017 L Tönissoo    3-2 tons: 4-4
S2 392 C Olsson     - 1191 E Wiking     2-3 tons: 3-3
D2 2572 S Ehn       | 1191 E Wiking     
D2 2238 K Silverstav   | 2115 C Carlsson    1-3
S3 2572 S Ehn       - 2115 C Carlsson    0-3 tons: 1-0
S4 2238 K Silverstav   - 2257 L Asterhag    3-0 tons: 0-0


omg: 6
GAMBA - VICTOR 2-4 9-14

D1 3484 C Heed      | 995 L Eriksson    
D1 774 A Isaksen     | 996 S Björk      3-2
S1 3484 C Heed      - 995 L Eriksson    1-3 tons: 2-3
S2 774 A Isaksen     - 996 S Björk      3-0 tons: 1-0
D2 1917 P Torbjörnsson  | 2088 L Matsson    
D2 2096 K Asikainen    | 5851 M Söderström   1-3
S3 2096 K Asikainen    - 2088 L Matsson     0-3 tons: 0-0
S4 1917 P Torbjörnsson  - 5851 M Söderström   1-3 tons: 1-2
Bra spel: [2088-1]


omg: 6
OLYMP - EDD 4-2 13-10

D1 1038 A Vellonen    | 5353 C Ström     
D1 489 M Hernborg    | 5358 L Grönblad    3-2
S1 489 M Hernborg    - 5358 L Grönblad    0-3 tons: 1-3
S2 1038 A Vellonen    - 5353 C Ström      3-0 tons: 3-1
D2 2108 A Tillbom     | 4476 L Janzén     
D2 578 C Loqvist     | 1835 A Wernborn    3-0
S3 578 C Loqvist     - 4476 L Janzén     1-3 tons: 1-2
S4 2108 A Tillbom     - 1835 A Wernborn    3-2 tons: 3-2


omg: 7
EDD - GAMBA 3-3 12-12

D1 4476 L Janzén     | 1917 P Torbjörnsson  
D1 5358 L Grönblad    | 2096 K Asikainen    3-0
S1 4476 L Janzén     - 1917 P Torbjörnsson  3-2 tons: 1-2
S2 5358 L Grönblad    - 2096 K Asikainen    3-1 tons: 4-1
D2 5353 C Ström      | 3484 C Heed      
D2 1835 A Wernborn    | 5804 C Lagerdahl    1-3
S3 1958 J Lindlöv     - 3484 C Heed      1-3 tons: 1-1
S4 1835 A Wernborn    - 5804 C Lagerdahl    1-3 tons: 3-2
Bra spel: [5804-1]


omg: 7
HOUSE - SPIK 4-2 14-11

D1 2322 M Wågland     | 5843 A Keding     
D1 1191 E Wiking     | 6141 C Hultkvist    3-2
S1 1191 E Wiking     - 5843 A Keding     3-0 tons: 1-0
S2 2322 M Wågland     - 6141 C Hultkvist    0-3 tons: 1-2
D2 2115 C Carlsson    | 5741 S Puurunen    
D2 2257 L Asterhag    | 4007 L Gauffin     3-2
S3 2257 L Asterhag    - 5741 S Puurunen    3-1 tons: 0-5
S4 2115 C Carlsson    - 4007 L Gauffin     2-3 tons: 2-2


omg: 7
VICTOR - OLYMP 5-1 15-10

D1 995 L Eriksson    | 1038 A Vellonen    
D1 996 S Björk      | 489 M Hernborg    3-2
S1 995 L Eriksson    - 1038 A Vellonen    3-2 tons: 3-2
S2 996 S Björk      - 489 M Hernborg    0-3 tons: 1-1
D2 2088 L Matsson     | 578 C Loqvist    
D2 5851 M Söderström   | 2108 A Tillbom     3-1
S3 2088 L Matsson     - 578 C Loqvist     3-0 tons: 4-1
S4 5851 M Söderström   - 2108 A Tillbom     3-2 tons: 4-2


omg: 7
ÖSMO - MYRAN 2-4 12-15

D1 1962 M Mattsson    | 1505 J Ehn      
D1 1010 A Larsson     | 392 C Olsson     2-3
S1 5961 B Hederstedt   - 1505 J Ehn       2-3 tons: 3-3
S2 1962 M Mattsson    - 392 C Olsson     0-3 tons: 0-2
D2 6078 C Flink      | 2572 S Ehn      
D2 2815 S Mattsson    | 2238 K Silverstav   2-3
S3 2815 S Mattsson    - 2572 S Ehn       3-1 tons: 1-1
S4 6078 C Flink      - 2238 K Silverstav   3-2 tons: 2-0


omg: 8
ÖSMO - VICTOR 5-1 15-10

D1 1010 A Larsson     | 995 L Eriksson    
D1 6078 C Flink      | 996 S Björk      3-2
S1 1010 A Larsson     - 996 S Björk      3-2 tons: 2-2
S2 1962 M Mattsson    - 995 L Eriksson    3-0 tons: 3-0
D2 5961 B Hederstedt   | 5851 M Söderström   
D2 2815 S Mattsson    | 2088 L Matsson     3-1
S3 2815 S Mattsson    - 2088 L Matsson     3-2 tons: 2-2
S4 5961 B Hederstedt   - 5851 M Söderström   0-3 tons: 2-5


omg: 8
MYRAN - OLYMP 4-2 13-9

D1 146 K Melin      | 578 C Loqvist    
D1 1386 L Gullack     | 2108 A Tillbom     1-3
S1 146 K Melin      - 2108 A Tillbom     0-3 tons: 0-2
S2 1386 L Gullack     - 578 C Loqvist     3-0 tons: 0-1
D2 1505 J Ehn       | 1038 A Vellonen    
D2 392 C Olsson     | 489 M Hernborg    3-0
S3 392 C Olsson     - 489 M Hernborg    3-2 tons: 2-3
S4 1505 J Ehn       - 1038 A Vellonen    3-1 tons: 3-3
Bra spel: [1505-1]


omg: 8
HOUSE - EDD 2-4 10-12

D1 2322 M Wågland     | 1835 A Wernborn    
D1 2017 L Tönissoo    | 5353 C Ström      3-0
S1 2017 L Tönissoo    - 1958 J Lindlöv     3-0 tons: 2-0
S2 2115 C Carlsson    - 5353 C Ström      1-3 tons: 2-1
D2 1191 E Wiking     | 4476 L Janzén     
D2 2257 L Asterhag    | 5358 L Grönblad    1-3
S3 2257 L Asterhag    - 4476 L Janzén     1-3 tons: 1-2
S4 1191 E Wiking     - 5358 L Grönblad    1-3 tons: 1-5


omg: 8
SPIK - GAMBA 2-4 11-14

D1 5843 A Keding     | 3484 C Heed      
D1 6451 J Ternander    | 5804 C Lagerdahl    0-3
S1 5843 A Keding     - 3484 C Heed      2-3 tons: 2-3
S2 6451 J Ternander    - 5804 C Lagerdahl    1-3 tons: 1-2
D2 6141 C Hultkvist    | 1917 P Torbjörnsson  
D2 5741 S Puurunen    | 2096 K Asikainen    3-0
S3 6141 C Hultkvist    - 1917 P Torbjörnsson  3-2 tons: 1-5
S4 4007 L Gauffin     - 2096 K Asikainen    2-3 tons: 3-2


omg: 9
OLYMP - ÖSMO 4-2 14-10

D1 578 C Loqvist     | 1962 M Mattsson    
D1 2108 A Tillbom     | 5961 B Hederstedt   3-2
S1 578 C Loqvist     - 1962 M Mattsson    0-3 tons: 2-3
S2 2108 A Tillbom     - 5961 B Hederstedt   3-0 tons: 3-1
D2 1038 A Vellonen    | 6078 C Flink     
D2 489 M Hernborg    | 2815 S Mattsson    3-0
S3 1038 A Vellonen    - 6078 C Flink      2-3 tons: 5-1
S4 489 M Hernborg    - 1010 A Larsson     3-2 tons: 4-4


omg: 9
EDD - MYRAN 3-3 12-12

D1 1958 J Lindlöv     | 146 K Melin     
D1 5353 C Ström      | 2238 K Silverstav   1-3
S1 5353 C Ström      - 146 K Melin      3-1 tons: 3-3
S2 1958 J Lindlöv     - 2238 K Silverstav   0-3 tons: 0-1
D2 4476 L Janzén     | 2572 S Ehn      
D2 5358 L Grönblad    | 392 C Olsson     2-3
S3 4476 L Janzén     - 2572 S Ehn       3-1 tons: 1-0
S4 5358 L Grönblad    - 392 C Olsson     3-1 tons: 1-3


omg: 9
GAMBA - HOUSE 2-4 9-12

D1 2096 K Asikainen    | 2322 M Wågland    
D1 5804 C Lagerdahl    | 2017 L Tönissoo    3-0
S1 2096 K Asikainen    - 2017 L Tönissoo    1-3 tons: 3-2
S2 5804 C Lagerdahl    - 2322 M Wågland     3-0 tons: 4-1
D2 3484 C Heed      | 1191 E Wiking     
D2 1917 P Torbjörnsson  | 2115 C Carlsson    1-3
S3 3484 C Heed      - 2115 C Carlsson    0-3 tons: 0-0
S4 1917 P Torbjörnsson  - 2257 L Asterhag    1-3 tons: 3-2


omg: 9
VICTOR - SPIK 5-1 16-6

D1 996 S Björk      | 6451 J Ternander   
D1 815 G Seipl      | 6141 C Hultkvist    3-0
S1 996 S Björk      - 6451 J Ternander    3-2 tons: 0-1
S2 815 G Seipl      - 6141 C Hultkvist    1-3 tons: 1-1
D2 2088 L Matsson     | 5741 S Puurunen    
D2 5851 M Söderström   | 4007 L Gauffin     3-0
S3 5851 M Söderström   - 5741 S Puurunen    3-1 tons: 3-2
S4 2088 L Matsson     - 4007 L Gauffin     3-0 tons: 1-0


omg: 10
ÖSMO - EDD 4-2 13-9

D1 6078 C Flink      | 5358 L Grönblad    
D1 1010 A Larsson     | 4476 L Janzén     1-3
S1 6078 C Flink      - 5358 L Grönblad    0-3 tons: 0-6
S2 1010 A Larsson     - 4476 L Janzén     3-1 tons: 1-1
D2 1962 M Mattsson    | 5353 C Ström     
D2 2815 S Mattsson    | 1835 A Wernborn    3-1
S3 1962 M Mattsson    - 5353 C Ström      3-1 tons: 4-1
S4 2815 S Mattsson    - 1958 J Lindlöv     3-0 tons: 1-1


omg: 10
MYRAN - GAMBA 1-5 6-17

D1 146 K Melin      | 5804 C Lagerdahl   
D1 392 C Olsson     | 2096 K Asikainen    0-3
S1 392 C Olsson     - 5804 C Lagerdahl    0-3 tons: 0-2
S2 146 K Melin      - 2096 K Asikainen    1-3 tons: 3-0
D2 2572 S Ehn       | 3484 C Heed      
D2 1505 J Ehn       | 1917 P Torbjörnsson  1-3
S3 1505 J Ehn       - 3484 C Heed      1-3 tons: 1-4
S4 2572 S Ehn       - 1917 P Torbjörnsson  3-2 tons: 6-2


omg: 10
HOUSE - VICTOR 1-5 8-17

D1 2017 L Tönissoo    | 996 S Björk     
D1 2322 M Wågland     | 995 L Eriksson    1-3
S1 2017 L Tönissoo    - 995 L Eriksson    3-2 tons: 4-3
S2 1191 E Wiking     - 996 S Björk      0-3 tons: 0-2
D2 1191 E Wiking     | 2088 L Matsson    
D2 2257 L Asterhag    | 5851 M Söderström   1-3
S3 2257 L Asterhag    - 5851 M Söderström   1-3 tons: 0-3
S4 2115 C Carlsson    - 2088 L Matsson     2-3 tons: 1-3


omg: 10
SPIK - OLYMP 2-4 11-14

D1 6451 J Ternander    | 1038 A Vellonen    
D1 5741 S Puurunen    | 1267 T Åkerbäck    1-3
S1 6451 J Ternander    - 1038 A Vellonen    1-3 tons: 1-4
S2 5741 S Puurunen    - 1267 T Åkerbäck    3-0 tons: 4-0
D2 6141 C Hultkvist    | 2108 A Tillbom    
D2 5843 A Keding     | 489 M Hernborg    1-3
S3 6141 C Hultkvist    - 2108 A Tillbom     2-3 tons: 5-8
S4 5843 A Keding     - 489 M Hernborg    3-2 tons: 4-0


omg: 11
GAMBA - ÖSMO 5-1 15-9

D1 1917 P Torbjörnsson  | 1962 M Mattsson    
D1 3484 C Heed      | 1010 A Larsson     3-1
S1 1917 P Torbjörnsson  - 1962 M Mattsson    0-3 tons: 1-3
S2 3484 C Heed      - 1010 A Larsson     3-2 tons: 1-1
D2 2096 K Asikainen    | 6078 C Flink     
D2 774 A Isaksen     | 2815 S Mattsson    3-1
S3 2096 K Asikainen    - 6078 C Flink      3-1 tons: 1-1
S4 774 A Isaksen     - 2815 S Mattsson    3-1 tons: 2-1
Bra spel: [1962-18][1962-130]


omg: 11
VICTOR - MYRAN 5-1 15-11

D1 996 S Björk      | 1505 J Ehn      
D1 995 L Eriksson    | 392 C Olsson     0-3
S1 995 L Eriksson    - 392 C Olsson     3-2 tons: 2-3
S2 996 S Björk      - 146 K Melin      3-2 tons: 1-1
D2 2088 L Matsson     | 146 K Melin     
D2 5851 M Söderström   | 2572 S Ehn       3-2
S3 2088 L Matsson     - 1505 J Ehn       3-2 tons: 5-6
S4 5851 M Söderström   - 2572 S Ehn       3-0 tons: 0-1
Bra spel: [1505-1]


omg: 11
OLYMP - HOUSE 1-5 10-16

D1 578 C Loqvist     | 1191 E Wiking     
D1 2108 A Tillbom     | 2322 M Wågland     1-3
S1 578 C Loqvist     - 2322 M Wågland     0-3 tons: 1-1
S2 2108 A Tillbom     - 2017 L Tönissoo    2-3 tons: 6-1
D2 489 M Hernborg    | 2257 L Asterhag    
D2 1038 A Vellonen    | 2115 C Carlsson    3-1
S3 1038 A Vellonen    - 2115 C Carlsson    2-3 tons: 1-1
S4 489 M Hernborg    - 2257 L Asterhag    2-3 tons: 4-1


omg: 11
SPIK - EDD 3-3 12-13

D1 6451 J Ternander    | 4476 L Janzén     
D1 5843 A Keding     | 5358 L Grönblad    1-3
S1 6451 J Ternander    - 4476 L Janzén     2-3 tons: 1-1
S2 5843 A Keding     - 5358 L Grönblad    0-3 tons: 2-1
D2 5741 S Puurunen    | 1958 J Lindlöv    
D2 6141 C Hultkvist    | 5353 C Ström      3-0
S3 5741 S Puurunen    - 1958 J Lindlöv     3-2 tons: 4-0
S4 6141 C Hultkvist    - 5353 C Ström      3-2 tons: 4-1


omg: 12
ÖSMO - HOUSE 2-4 9-15

D1 2815 S Mattsson    | 1191 E Wiking     
D1 5961 B Hederstedt   | 2322 M Wågland     2-3
S1 2815 S Mattsson    - 2322 M Wågland     1-3 tons: 0-1
S2 5961 B Hederstedt   - 1191 E Wiking     0-3 tons: 0-1
D2 6078 C Flink      | 2115 C Carlsson    
D2 1962 M Mattsson    | 2017 L Tönissoo    3-1
S3 6078 C Flink      - 2017 L Tönissoo    0-3 tons: 0-1
S4 1962 M Mattsson    - 2115 C Carlsson    3-2 tons: 4-0
Bra spel: [1962-133]


omg: 12
MYRAN - SPIK 4-2 16-12

D1 1505 J Ehn       | 6141 C Hultkvist   
D1 2238 K Silverstav   | 346 G Lindström    3-1
S1 1505 J Ehn       - 6141 C Hultkvist    3-2 tons: 3-2
S2 2238 K Silverstav   - 346 G Lindström    3-1 tons: 4-5
D2 2572 S Ehn       | 4007 L Gauffin    
D2 146 K Melin      | 5741 S Puurunen    2-3
S3 2572 S Ehn       - 4007 L Gauffin     3-2 tons: 3-2
S4 146 K Melin      - 5741 S Puurunen    2-3 tons: 1-4


omg: 12
EDD - VICTOR 3-3 10-10

D1 5358 L Grönblad    | 995 L Eriksson    
D1 4476 L Janzén     | 995 L Eriksson    3-1
S1 4476 L Janzén     - 995 L Eriksson    3-0 tons: 1-1
S2 5358 L Grönblad    - 996 S Björk      3-0 tons: 2-0
D2 1958 J Lindlöv     | 2088 L Matsson    
D2 1835 A Wernborn    | 5851 M Söderström   0-3
S3 1835 A Wernborn    - 2088 L Matsson     0-3 tons: 0-3
S4 1958 J Lindlöv     - 5851 M Söderström   1-3 tons: 0-3


omg: 12
GAMBA - OLYMP 2-4 11-14

D1 2096 K Asikainen    | 578 C Loqvist    
D1 774 A Isaksen     | 2108 A Tillbom     3-1
S1 2096 K Asikainen    - 2108 A Tillbom     0-3 tons: 0-1
S2 774 A Isaksen     - 578 C Loqvist     2-3 tons: 2-1
D2 3484 C Heed      | 1038 A Vellonen    
D2 1917 P Torbjörnsson  | 489 M Hernborg    3-1
S3 3484 C Heed      - 489 M Hernborg    1-3 tons: 0-2
S4 1917 P Torbjörnsson  - 1038 A Vellonen    2-3 tons: 3-3


omg: 13
ÖSMO - SPIK 3-3 13-13

D1 6078 C Flink      | 4007 L Gauffin    
D1 5961 B Hederstedt   | 5843 A Keding     3-2
S1 1962 M Mattsson    - 4007 L Gauffin     3-2 tons: 3-2
S2 5961 B Hederstedt   - 5843 A Keding     3-0 tons: 2-1
D2 2815 S Mattsson    | 6141 C Hultkvist   
D2 1010 A Larsson     | 5741 S Puurunen    2-3
S3 1010 A Larsson     - 6141 C Hultkvist    2-3 tons: 4-0
S4 2815 S Mattsson    - 5741 S Puurunen    0-3 tons: 2-5


omg: 13
HOUSE - MYRAN 4-2 6-9

D1 2322 M Wågland     | 2572 S Ehn      
D1 2017 L Tönissoo    | 2238 K Silverstav   3-1
S1 2322 M Wågland     - 2572 S Ehn       0-3 tons: 2-0
S2 2017 L Tönissoo    - 2238 K Silverstav   0-3 tons: 1-0
S3 2257 L Asterhag    - 146 K Melin      3-2 tons: 0-1


omg: 13
VICTOR - GAMBA 4-2 12-9

D1 995 L Eriksson    | 3484 C Heed      
D1 996 S Björk      | 1917 P Torbjörnsson  0-3
S1 995 L Eriksson    - 3484 C Heed      3-2 tons: 2-0
S2 996 S Björk      - 1917 P Torbjörnsson  0-3 tons: 0-1
D2 2088 L Matsson     | 2096 K Asikainen   
D2 5851 M Söderström   | 774 A Isaksen     3-1
S3 2088 L Matsson     - 2096 K Asikainen    3-0 tons: 0-2
S4 5851 M Söderström   - 774 A Isaksen     3-0 tons: 2-1


omg: 13
EDD - OLYMP 5-1 16-8

D1 4476 L Janzén     | 2108 A Tillbom    
D1 5358 L Grönblad    | 578 C Loqvist     3-2
S1 4476 L Janzén     - 2108 A Tillbom     3-1 tons: 2-1
S2 5358 L Grönblad    - 578 C Loqvist     3-0 tons: 3-0
D2 5353 C Ström      | 489 M Hernborg    
D2 1958 J Lindlöv     | 1038 A Vellonen    3-1
S3 1835 A Wernborn    - 489 M Hernborg    1-3 tons: 0-1
S4 5353 C Ström      - 1038 A Vellonen    3-1 tons: 0-4


omg: 14
GAMBA - EDD 1-5 8-16

D1 2096 K Asikainen    | 4476 L Janzén     
D1 774 A Isaksen     | 1958 J Lindlöv     2-3
S1 2096 K Asikainen    - 1835 A Wernborn    2-3 tons: 4-3
S2 774 A Isaksen     - 4476 L Janzén     1-3 tons: 0-2
D2 3484 C Heed      | 5358 L Grönblad    
D2 1917 P Torbjörnsson  | 5353 C Ström      3-1
S3 3484 C Heed      - 5353 C Ström      0-3 tons: 1-2
S4 1917 P Torbjörnsson  - 5358 L Grönblad    0-3 tons: 0-0


omg: 14
SPIK - HOUSE 1-5 8-17

D1 5741 S Puurunen    | 2322 M Wågland    
D1 6451 J Ternander    | 1191 E Wiking     1-3
S1 5741 S Puurunen    - 1191 E Wiking     3-2 tons: 4-2
S2 6451 J Ternander    - 2257 L Asterhag    2-3 tons: 0-4
D2 6141 C Hultkvist    | 2017 L Tönissoo    
D2 4007 L Gauffin     | 2115 C Carlsson    1-3
S3 6141 C Hultkvist    - 2115 C Carlsson    0-3 tons: 1-1
S4 4007 L Gauffin     - 2017 L Tönissoo    1-3 tons: 1-4
Bra spel: [2322-1][2017-1]


omg: 14
OLYMP - VICTOR 2-4 8-14

D1 1267 T Åkerbäck    | 2088 L Matsson    
D1 2108 A Tillbom     | 5851 M Söderström   0-3
S1 1267 T Åkerbäck    - 5851 M Söderström   0-3 tons: 0-4
S2 2108 A Tillbom     - 2088 L Matsson     2-3 tons: 2-3
D2 489 M Hernborg    | 996 S Björk     
D2 1038 A Vellonen    | 995 L Eriksson    3-1
S3 1038 A Vellonen    - 995 L Eriksson    0-3 tons: 3-1
S4 489 M Hernborg    - 996 S Björk      3-1 tons: 2-2


omg: 14
MYRAN - ÖSMO 3-3 13-13

D1 2238 K Silverstav   | 2815 S Mattsson    
D1 2635 K Heikkinen    | 6078 C Flink      1-3
S1 2238 K Silverstav   - 6078 C Flink      3-0 tons: 0-0
S2 2635 K Heikkinen    - 2815 S Mattsson    1-3 tons: 0-5
D2 2572 S Ehn       | 5961 B Hederstedt   
D2 146 K Melin      | 1962 M Mattsson    3-2
S3 2572 S Ehn       - 1962 M Mattsson    2-3 tons: 2-2
S4 146 K Melin      - 5961 B Hederstedt   3-2 tons: 3-1


omg: 15
VICTOR - ÖSMO 5-1 17-10

D1 2088 L Matsson     | 6078 C Flink     
D1 5851 M Söderström   | 1010 A Larsson     3-2
S1 2088 L Matsson     - 5961 B Hederstedt   3-2 tons: 3-0
S2 5851 M Söderström   - 6078 C Flink      3-0 tons: 3-1
D2 996 S Björk      | 2815 S Mattsson    
D2 995 L Eriksson    | 1962 M Mattsson    2-3
S3 996 S Björk      - 1962 M Mattsson    3-2 tons: 2-3
S4 995 L Eriksson    - 2815 S Mattsson    3-1 tons: 2-0


omg: 15
OLYMP - MYRAN 3-3 12-12

D1 1038 A Vellonen    | 1505 J Ehn      
D1 1267 T Åkerbäck    | 2238 K Silverstav   3-1
S1 1267 T Åkerbäck    - 1505 J Ehn       0-3 tons: 0-1
S2 1038 A Vellonen    - 2238 K Silverstav   1-3 tons: 3-0
D2 2108 A Tillbom     | 2572 S Ehn      
D2 489 M Hernborg    | 146 K Melin      3-1
S3 2108 A Tillbom     - 2572 S Ehn       3-1 tons: 3-2
S4 489 M Hernborg    - 146 K Melin      2-3 tons: 0-2


omg: 15
EDD - HOUSE 4-2 15-9

D1 4476 L Janzén     | 2322 M Wågland    
D1 5358 L Grönblad    | 2017 L Tönissoo    2-3
S1 5358 L Grönblad    - 2017 L Tönissoo    3-1 tons: 4-3
S2 4476 L Janzén     - 1191 E Wiking     3-1 tons: 0-1
D2 5353 C Ström      | 2257 L Asterhag    
D2 1958 J Lindlöv     | 2115 C Carlsson    3-1
S3 1835 A Wernborn    - 2115 C Carlsson    1-3 tons: 2-3
S4 5353 C Ström      - 2257 L Asterhag    3-0 tons: 2-0


omg: 15
GAMBA - SPIK 3-3 14-12

D1 1917 P Torbjörnsson  | 4007 L Gauffin    
D1 3484 C Heed      | 5741 S Puurunen    3-1
S1 1917 P Torbjörnsson  - 4007 L Gauffin     3-2 tons: 2-1
S2 3484 C Heed      - 5741 S Puurunen    2-3 tons: 1-2
D2 2096 K Asikainen    | 6451 J Ternander   
D2 774 A Isaksen     | 5843 A Keding     3-0
S3 2096 K Asikainen    - 6451 J Ternander    2-3 tons: 0-2
S4 774 A Isaksen     - 5843 A Keding     1-3 tons: 1-2


omg: 16
ÖSMO - OLYMP 2-4 9-14

D1 1010 A Larsson     | 1038 A Vellonen    
D1 6078 C Flink      | 1267 T Åkerbäck    0-3
S1 6078 C Flink      - 1267 T Åkerbäck    2-3 tons: 0-1
S2 1010 A Larsson     - 1038 A Vellonen    3-2 tons: 1-3
D2 2815 S Mattsson    | 489 M Hernborg    
D2 5961 B Hederstedt   | 2108 A Tillbom     1-3
S3 1962 M Mattsson    - 2108 A Tillbom     0-3 tons: 1-2
S4 5961 B Hederstedt   - 489 M Hernborg    3-0 tons: 1-1
Bra spel: [5961-120]


omg: 16
MYRAN - EDD 2-4 7-14

D1 2572 S Ehn       | 4476 L Janzén     
D1 146 K Melin      | 5358 L Grönblad    0-3
S1 146 K Melin      - 5358 L Grönblad    0-3 tons: 1-3
S2 2572 S Ehn       - 4476 L Janzén     0-3 tons: 1-1
D2 2238 K Silverstav   | 5353 C Ström     
D2 1505 J Ehn       | 1958 J Lindlöv     3-1
S3 1505 J Ehn       - 5353 C Ström      1-3 tons: 0-1
S4 2238 K Silverstav   - 1835 A Wernborn    3-1 tons: 1-1


omg: 16
HOUSE - GAMBA 3-3 13-11

D1 1191 E Wiking     | 2096 K Asikainen   
D1 2322 M Wågland     | 774 A Isaksen     3-0
S1 2322 M Wågland     - 2096 K Asikainen    3-1 tons: 1-1
S2 2115 C Carlsson    - 774 A Isaksen     2-3 tons: 3-1
D2 2017 L Tönissoo    | 3484 C Heed      
D2 2257 L Asterhag    | 1917 P Torbjörnsson  1-3
S3 2257 L Asterhag    - 3484 C Heed      1-3 tons: 1-0
S4 2017 L Tönissoo    - 1917 P Torbjörnsson  3-1 tons: 3-0
Bra spel: [2322-1]


omg: 16
SPIK - VICTOR 3-3 10-12

D1 6451 J Ternander    | 2088 L Matsson    
D1 5843 A Keding     | 5851 M Söderström   0-3
S1 6451 J Ternander    - 5851 M Söderström   1-3 tons: 0-2
S2 5843 A Keding     - 2088 L Matsson     0-3 tons: 1-1
D2 5741 S Puurunen    | 995 L Eriksson    
D2 346 G Lindström    | 996 S Björk      3-2
S3 5741 S Puurunen    - 995 L Eriksson    3-0 tons: 2-1
S4 346 G Lindström    - 996 S Björk      3-1 tons: 1-1


omg: 17
EDD - ÖSMO 4-2 14-9

D1 1790 R Norberg     | 2815 S Mattsson    
D1 1958 J Lindlöv     | 1962 M Mattsson    3-0
S1 1835 A Wernborn    - 2815 S Mattsson    2-3 tons: 1-0
S2 1958 J Lindlöv     - 1962 M Mattsson    0-3 tons: 0-3
D2 5353 C Ström      | 6078 C Flink     
D2 5358 L Grönblad    | 5961 B Hederstedt   3-0
S3 5358 L Grönblad    - 6078 C Flink      3-1 tons: 2-2
S4 5353 C Ström      - 5961 B Hederstedt   3-2 tons: 0-3


omg: 17
GAMBA - MYRAN 4-2 12-11

D1 1917 P Torbjörnsson  | 1505 J Ehn      
D1 774 A Isaksen     | 146 K Melin      3-1
S1 1917 P Torbjörnsson  - 1505 J Ehn       3-2 tons: 1-1
S2 774 A Isaksen     - 146 K Melin      3-0 tons: 1-1
D2 3484 C Heed      | 2572 S Ehn      
D2 2096 K Asikainen    | 2238 K Silverstav   3-2
S3 3484 C Heed      - 2572 S Ehn       0-3 tons: 1-2
S4 2096 K Asikainen    - 2238 K Silverstav   0-3 tons: 0-2


omg: 17
VICTOR - HOUSE 3-3 11-9

D1 5851 M Söderström   | 1191 E Wiking     
D1 2088 L Matsson     | 2322 M Wågland     1-3
S1 5851 M Söderström   - 2322 M Wågland     3-0 tons: 2-1
S2 2088 L Matsson     - 1191 E Wiking     3-0 tons: 2-0
D2 996 S Björk      | 2017 L Tönissoo    
D2 995 L Eriksson    | 2115 C Carlsson    3-0
S3 996 S Björk      - 2115 C Carlsson    0-3 tons: 0-0
S4 995 L Eriksson    - 2017 L Tönissoo    1-3 tons: 0-8
Bra spel: [5851-1]


omg: 17
OLYMP - SPIK 4-2 13-9

D1 578 C Loqvist     | 5843 A Keding     
D1 1038 A Vellonen    | 6141 C Hultkvist    0-3
S1 1038 A Vellonen    - 5843 A Keding     3-1 tons: 2-1
S2 578 C Loqvist     - 6141 C Hultkvist    1-3 tons: 2-7
D2 2108 A Tillbom     | 5741 S Puurunen    
D2 489 M Hernborg    | 6451 J Ternander    3-1
S3 489 M Hernborg    - 5741 S Puurunen    3-1 tons: 5-4
S4 2108 A Tillbom     - 6451 J Ternander    3-0 tons: 5-1
Bra spel: [2108-112][5741-1]


omg: 18
ÖSMO - GAMBA 5-1 17-7

D1 1010 A Larsson     | 2096 K Asikainen   
D1 6078 C Flink      | 3484 C Heed      2-3
S1 1010 A Larsson     - 2096 K Asikainen    3-1 tons: 1-2
S2 1962 M Mattsson    - 3484 C Heed      3-1 tons: 5-0
D2 2815 S Mattsson    | 1917 P Torbjörnsson  
D2 5961 B Hederstedt   | 774 A Isaksen     3-1
S3 2815 S Mattsson    - 1917 P Torbjörnsson  3-0 tons: 0-0
S4 5961 B Hederstedt   - 774 A Isaksen     3-1 tons: 0-0
Bra spel: [2096-1][2096-17]


omg: 18
MYRAN - VICTOR 4-2 13-10

D1 1505 J Ehn       | 2088 L Matsson    
D1 146 K Melin      | 5851 M Söderström   0-3
S1 1505 J Ehn       - 5851 M Söderström   3-2 tons: 3-2
S2 146 K Melin      - 2088 L Matsson     3-1 tons: 1-1
D2 2572 S Ehn       | 995 L Eriksson    
D2 2238 K Silverstav   | 996 S Björk      3-0
S3 2572 S Ehn       - 996 S Björk      3-1 tons: 0-1
S4 2238 K Silverstav   - 995 L Eriksson    1-3 tons: 3-0


omg: 18
HOUSE - OLYMP 4-2 14-10

D1 1191 E Wiking     | 2108 A Tillbom    
D1 2322 M Wågland     | 578 C Loqvist     3-0
S1 2322 M Wågland     - 2108 A Tillbom     1-3 tons: 2-0
S2 2257 L Asterhag    - 578 C Loqvist     3-2 tons: 1-0
D2 2017 L Tönissoo    | 1038 A Vellonen    
D2 2115 C Carlsson    | 489 M Hernborg    3-2
S3 2115 C Carlsson    - 1038 A Vellonen    1-3 tons: 1-2
S4 2017 L Tönissoo    - 489 M Hernborg    3-0 tons: 1-0


omg: 18
EDD - SPIK 2-4 9-16

D1 5353 C Ström      | 346 G Lindström   
D1 1958 J Lindlöv     | 4007 L Gauffin     1-3
S1 5353 C Ström      - 346 G Lindström    0-3 tons: 0-1
S2 1835 A Wernborn    - 4007 L Gauffin     0-3 tons: 0-0
D2 5358 L Grönblad    | 6451 J Ternander   
D2 4476 L Janzén     | 6141 C Hultkvist    2-3
S3 5358 L Grönblad    - 6451 J Ternander    3-2 tons: 5-0
S4 4476 L Janzén     - 6141 C Hultkvist    3-2 tons: 2-1
Bra spel: [346-18][4007-18]


omg: 19
HOUSE - ÖSMO 3-3 12-11

D1 1191 E Wiking     | 1962 M Mattsson    
D1 2322 M Wågland     | 5961 B Hederstedt   2-3
S1 2322 M Wågland     - 5961 B Hederstedt   0-3 tons: 0-1
S2 2257 L Asterhag    - 1962 M Mattsson    1-3 tons: 1-4
D2 2017 L Tönissoo    | 6078 C Flink     
D2 2115 C Carlsson    | 2815 S Mattsson    3-1
S3 2017 L Tönissoo    - 2815 S Mattsson    3-1 tons: 2-3
S4 2115 C Carlsson    - 6078 C Flink      3-0 tons: 2-1


omg: 19
SPIK - MYRAN 3-3 13-13

D1 4007 L Gauffin     | 1505 J Ehn      
D1 6141 C Hultkvist    | 146 K Melin      3-2
S1 4007 L Gauffin     - 1505 J Ehn       3-0 tons: 1-2
S2 6141 C Hultkvist    - 146 K Melin      3-2 tons: 2-2
D2 5741 S Puurunen    | 2572 S Ehn      
D2 5843 A Keding     | 2238 K Silverstav   1-3
S3 5741 S Puurunen    - 2572 S Ehn       1-3 tons: 4-0
S4 5843 A Keding     - 2238 K Silverstav   2-3 tons: 4-3


omg: 19
VICTOR - EDD 5-1 16-10

D1 5851 M Söderström   | 1790 R Norberg    
D1 996 S Björk      | 1958 J Lindlöv     3-1
S1 5851 M Söderström   - 1958 J Lindlöv     3-0 tons: 4-0
S2 996 S Björk      - 1790 R Norberg     3-2 tons: 2-1
D2 2088 L Matsson     | 5353 C Ström     
D2 815 G Seipl      | 5358 L Grönblad    3-2
S3 815 G Seipl      - 5353 C Ström      1-3 tons: 0-2
S4 2088 L Matsson     - 5358 L Grönblad    3-2 tons: 3-2
Bra spel: [1958-118]


omg: 19
OLYMP - GAMBA 3-3 13-15

D1 489 M Hernborg    | 1917 P Torbjörnsson  
D1 578 C Loqvist     | 774 A Isaksen     1-3
S1 578 C Loqvist     - 1917 P Torbjörnsson  1-3 tons: 0-1
S2 489 M Hernborg    - 774 A Isaksen     2-3 tons: 0-1
D2 1038 A Vellonen    | 3484 C Heed      
D2 2108 A Tillbom     | 2096 K Asikainen    3-2
S3 2108 A Tillbom     - 2096 K Asikainen    3-2 tons: 3-3
S4 1038 A Vellonen    - 3484 C Heed      3-2 tons: 1-0
Bra spel: [1038-1][2096-1]


omg: 20
SPIK - ÖSMO 2-4 9-15

D1 5741 S Puurunen    | 1962 M Mattsson    
D1 5843 A Keding     | 2815 S Mattsson    0-3
S1 5741 S Puurunen    - 2815 S Mattsson    0-3 tons: 1-4
S2 5843 A Keding     - 1962 M Mattsson    2-3 tons: 3-4
D2 4007 L Gauffin     | 1010 A Larsson    
D2 6451 J Ternander    | 5961 B Hederstedt   3-1
S3 4007 L Gauffin     - 6078 C Flink      3-2 tons: 2-1
S4 6451 J Ternander    - 1010 A Larsson     1-3 tons: 0-1


omg: 20
MYRAN - HOUSE 4-2 15-7

D1 1505 J Ehn       | 2322 M Wågland    
D1 146 K Melin      | 2257 L Asterhag    3-1
S1 1505 J Ehn       - 2115 C Carlsson    2-3 tons: 2-3
S2 146 K Melin      - 2257 L Asterhag    3-0 tons: 2-0
D2 2572 S Ehn       | 2017 L Tönissoo    
D2 2238 K Silverstav   | 1191 E Wiking     3-0
S3 2572 S Ehn       - 2017 L Tönissoo    1-3 tons: 1-4
S4 2238 K Silverstav   - 1191 E Wiking     3-0 tons: 4-1
Bra spel: [2238-113][2238-18]


omg: 20
GAMBA - VICTOR 2-4 11-15

D1 3484 C Heed      | 2088 L Matsson    
D1 2096 K Asikainen    | 5851 M Söderström   1-3
S1 3484 C Heed      - 5851 M Söderström   0-3 tons: 1-0
S2 2096 K Asikainen    - 2088 L Matsson     2-3 tons: 3-2
D2 1917 P Torbjörnsson  | 996 S Björk     
D2 774 A Isaksen     | 995 L Eriksson    2-3
S3 1917 P Torbjörnsson  - 995 L Eriksson    3-2 tons: 1-0
S4 774 A Isaksen     - 996 S Björk      3-1 tons: 0-1
Bra spel: [2088-146]


omg: 20
OLYMP - EDD 3-3 10-12

D1 489 M Hernborg    | 4476 L Janzén     
D1 1267 T Åkerbäck    | 5358 L Grönblad    0-3
S1 1267 T Åkerbäck    - 5358 L Grönblad    1-3 tons: 3-3
S2 489 M Hernborg    - 4476 L Janzén     3-1 tons: 4-1
D2 2108 A Tillbom     | 1835 A Wernborn    
D2 1038 A Vellonen    | 5353 C Ström      3-2
S3 1038 A Vellonen    - 1790 R Norberg     3-0 tons: 1-0
S4 2108 A Tillbom     - 5353 C Ström      0-3 tons: 1-1
Bra spel: [5353-127]


omg: 21
EDD - GAMBA 4-2 13-11

D1 4476 L Janzén     | 1917 P Torbjörnsson  
D1 5358 L Grönblad    | 774 A Isaksen     3-0
S1 5358 L Grönblad    - 1917 P Torbjörnsson  0-3 tons: 2-1
S2 4476 L Janzén     - 774 A Isaksen     3-1 tons: 1-2
D2 5353 C Ström      | 2096 K Asikainen   
D2 1790 R Norberg     | 3484 C Heed      1-3
S3 5353 C Ström      - 2096 K Asikainen    3-2 tons: 4-0
S4 1790 R Norberg     - 3484 C Heed      3-2 tons: 1-1
Bra spel: [2017-1]


omg: 21
HOUSE - SPIK 2-4 10-15

D1 2322 M Wågland     | 6451 J Ternander   
D1 2017 L Tönissoo    | 5741 S Puurunen    3-2
S1 2017 L Tönissoo    - 4007 L Gauffin     2-3 tons: 3-1
S2 2322 M Wågland     - 5741 S Puurunen    0-3 tons: 0-4
D2 2257 L Asterhag    | 6141 C Hultkvist   
D2 1191 E Wiking     | 5843 A Keding     3-1
S3 1191 E Wiking     - 6141 C Hultkvist    0-3 tons: 1-0
S4 2257 L Asterhag    - 6451 J Ternander    2-3 tons: 2-2


omg: 21
VICTOR - OLYMP 5-1 15-5

D1 995 L Eriksson    | 489 M Hernborg    
D1 996 S Björk      | 2108 A Tillbom     3-0
S1 995 L Eriksson    - 2108 A Tillbom     3-0 tons: 5-1
S2 996 S Björk      - 489 M Hernborg    0-3 tons: 1-1
D2 2088 L Matsson     | 1038 A Vellonen    
D2 5851 M Söderström   | 1267 T Åkerbäck    3-0
S3 5851 M Söderström   - 1267 T Åkerbäck    3-0 tons: 2-0
S4 2088 L Matsson     - 1038 A Vellonen    3-2 tons: 1-1


omg: 21
ÖSMO - MYRAN 6-0 18-8

D1 2815 S Mattsson    | 1505 J Ehn      
D1 5961 B Hederstedt   | 146 K Melin      3-0
S1 1962 M Mattsson    - 1505 J Ehn       3-2 tons: 1-3
S2 5961 B Hederstedt   - 146 K Melin      3-1 tons: 5-1
D2 6078 C Flink      | 2572 S Ehn      
D2 1010 A Larsson     | 2238 K Silverstav   3-1
S3 1010 A Larsson     - 2572 S Ehn       3-2 tons: 3-3
S4 6078 C Flink      - 2238 K Silverstav   3-2 tons: 1-0


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  84
Spelade singlar :  335
Spelade dubblar :  167
Avgörande dubblar:   0
Spelade set   : 2004
Summa tons    : 1122
Antal bra spel  :  31