Matchdetaljer i serie: 2KB

Serieansvarig:  Uppdaterad: 04/10/01

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
MYRAN - FREJA 1-5 8-15

D1 1282 K Johansson    | 3597 C Johansson   
D1 2823 H Fällström-Toren | 2431 K Hultberg    2-3
S1 1282 K Johansson    - 2441 L Norström    1-3 tons: 2-2
S2 2823 H Fällström-Toren - 666 S Nilserius    3-0 tons: 1-1
D2 1386 L Gullack     | 666 S Nilserius   
D2 371 A Klasson     | 2441 L Norström    1-3
S3 1297 P Kelokas     - 2431 K Hultberg    0-3 tons: 0-0
S4 371 A Klasson     - 3597 C Johansson    1-3 tons: 4-4
Bra spel: [3597-1]


omg: 1
TELGE - POWER 1-5 9-17

D1 2406 M Hultberg    | 624 P Jonsson    
D1 1065 A Åberg      | 1207 U Bill      1-3
S1 1065 A Åberg      - 836 H Sallendal    3-2 tons: 1-0
S2 2406 M Hultberg    - 529 H Frykman     2-3 tons: 0-1
D2 816 D Viktorsson   | 618 A Raattamaa   
D2 2783 A Söderberg    | 524 B Aston      1-3
S3 816 D Viktorsson   - 524 B Aston      0-3 tons: 1-2
S4 2783 A Söderberg    - 1207 U Bill      2-3 tons: 0-1


omg: 1
RONDO - TIME 4-2 14-9

D1 1273 E Wallmark    | 2140 S Ask      
D1 1275 S Sjögren     | 2383 Y Johansson    3-0
S1 1273 E Wallmark    - 2140 S Ask       3-1 tons: 0-1
S2 1420 J Nilsson     - 1770 L Nylander    3-0 tons: 1-3
D2 2802 S Andtfolk    | 2143 Y Eriksson    
D2 1420 J Nilsson     | 1212 J Lingons     1-3
S3 555 E Johnsson    - 2143 Y Eriksson    3-2 tons: 5-1
S4 1275 S Sjögren     - 1212 J Lingons     1-3 tons: 2-4
Bra spel: [1212-1]


omg: 1
TRÅNG - HAGGES 1-5 9-17

D1 561 S Grenell     | 907 A Lourie     
D1 2801 A Eriksson    | 2394 S Jederyd     1-3
S1 561 S Grenell     - 907 A Lourie     1-3 tons: 2-0
S2 2801 A Eriksson    - 2394 S Jederyd     2-3 tons: 1-4
D2 1860 L Backman     | 6072 Y Edberg     
D2  93 K Stubenruss   | 4184 J Berg      0-3
S3 1860 L Backman     - 6072 Y Edberg     2-3 tons: 1-4
S4  93 K Stubenruss   - 4184 J Berg      3-2 tons: 2-1


omg: 2
FREJA - TELGE 4-2 14-11

D1 2431 K Hultberg    | 1065 A Åberg     
D1 666 S Nilserius    | 816 D Viktorsson   3-2
S1 666 S Nilserius    - 1065 A Åberg      3-2 tons: 0-0
S2 2431 K Hultberg    - 816 D Viktorsson   1-3 tons: 1-0
D2 698 I Aho       | 2406 M Hultberg    
D2 2441 L Norström    | 2783 A Söderberg    3-0
S3 698 I Aho       - 2406 M Hultberg    3-1 tons: 0-0
S4 2441 L Norström    - 2783 A Söderberg    1-3 tons: 1-2


omg: 2
POWER - RONDO 3-3 11-12

D1 618 A Raattamaa    | 1275 S Sjögren    
D1 1207 U Bill      | 1273 E Wallmark    2-3
S1 624 P Jonsson     - 1275 S Sjögren     0-3 tons: 0-0
S2 836 H Sallendal    - 1273 E Wallmark    0-3 tons: 1-1
D2 529 H Frykman     | 1420 J Nilsson    
D2 624 P Jonsson     | 2802 S Andtfolk    3-0
S3 529 H Frykman     - 1420 J Nilsson     3-1 tons: 5-0
S4 1207 U Bill      - 2802 S Andtfolk    3-2 tons: 3-2


omg: 2
TIME - TRÅNG 2-4 9-15

D1 2383 Y Johansson    | 561 S Grenell    
D1 2140 S Ask       | 2801 A Eriksson    1-3
S1 2140 S Ask       - 2801 A Eriksson    1-3 tons: 0-0
S2 2383 Y Johansson    - 1860 L Backman     0-3 tons: 0-1
D2 1770 L Nylander    | 1860 L Backman    
D2 1212 J Lingons     |  93 K Stubenruss   3-2
S3 1770 L Nylander    - 561 S Grenell     3-1 tons: 1-2
S4 1212 J Lingons     -  93 K Stubenruss   1-3 tons: 0-3


omg: 2
HAGGES - MYRAN 5-1 15-7

D1 907 A Lourie     | 1297 P Kelokas    
D1 207 A Ohnback     | 1386 L Gullack     3-0
S1 907 A Lourie     - 1297 P Kelokas     3-0 tons: 2-0
S2 207 A Ohnback     - 1386 L Gullack     3-2 tons: 1-1
D2 6072 Y Edberg     | 1282 K Johansson   
D2 4184 J Berg      | 371 A Klasson     0-3
S3 6072 Y Edberg     - 1282 K Johansson    3-1 tons: 1-2
S4 4184 J Berg      - 371 A Klasson     3-1 tons: 2-1
Bra spel: [1282-1]


omg: 3
RONDO - FREJA 2-4 11-14

D1 2802 S Andtfolk    | 698 I Aho      
D1 1273 E Wallmark    | 2441 L Norström    3-0
S1 1273 E Wallmark    - 698 I Aho       1-3 tons: 1-2
S2 2802 S Andtfolk    - 2441 L Norström    1-3 tons: 3-0
D2 1275 S Sjögren     | 2431 K Hultberg    
D2 555 E Johnsson    | 3597 C Johansson    1-3
S3 555 E Johnsson    - 2431 K Hultberg    3-2 tons: 3-3
S4 1275 S Sjögren     - 3597 C Johansson    2-3 tons: 0-3


omg: 3
TRÅNG - POWER 1-5 12-17

D1 561 S Grenell     | 529 H Frykman    
D1 2801 A Eriksson    | 836 H Sallendal    2-3
S1 2801 A Eriksson    - 836 H Sallendal    1-3 tons: 0-0
S2 1860 L Backman     - 529 H Frykman     2-3 tons: 1-0
D2 1860 L Backman     | 524 B Aston     
D2  93 K Stubenruss   | 618 A Raattamaa    2-3
S3 561 S Grenell     - 524 B Aston      2-3 tons: 3-3
S4  93 K Stubenruss   - 1207 U Bill      3-2 tons: 0-1
Bra spel: [561-1]


omg: 3
MYRAN - TIME 3-3 14-11

D1 2823 H Fällström-Toren | 1212 J Lingons    
D1 1386 L Gullack     | 2143 Y Eriksson    3-0
S1 2823 H Fällström-Toren - 1212 J Lingons     2-3 tons: 1-1
S2 1297 P Kelokas     - 2143 Y Eriksson    1-3 tons: 0-1
D2 1282 K Johansson    | 1770 L Nylander    
D2 371 A Klasson     | 2383 Y Johansson    3-1
S3 1282 K Johansson    - 2383 Y Johansson    3-1 tons: 4-0
S4 371 A Klasson     - 1770 L Nylander    2-3 tons: 1-4


omg: 3
TELGE - HAGGES 2-4 8-12

D1 2406 M Hultberg    | 907 A Lourie     
D1 816 D Viktorsson   | 207 A Ohnback     0-3
S1 2406 M Hultberg    - 907 A Lourie     0-3 tons: 2-4
S2 816 D Viktorsson   - 207 A Ohnback     1-3 tons: 0-0
D2 1065 A Åberg      | 4184 J Berg      
D2 2783 A Söderberg    | 2394 S Jederyd     3-0
S3 1065 A Åberg      - 4184 J Berg      1-3 tons: 0-3
S4 2783 A Söderberg    - 2394 S Jederyd     3-0 tons: 2-0


omg: 4
FREJA - TRÅNG 3-3 12-12

D1 2431 K Hultberg    | 1860 L Backman    
D1 666 S Nilserius    | 2801 A Eriksson    3-1
S1 2431 K Hultberg    - 1860 L Backman     3-0 tons: 2-2
S2 666 S Nilserius    - 2801 A Eriksson    2-3 tons: 1-2
D2 698 I Aho       | 1777 L Borg      
D2 2441 L Norström    |  93 K Stubenruss   0-3
S3 698 I Aho       - 1777 L Borg      1-3 tons: 2-2
S4 2441 L Norström    -  93 K Stubenruss   3-2 tons: 2-1


omg: 4
POWER - MYRAN 2-4 10-16

D1 529 H Frykman     | 1386 L Gullack    
D1 836 H Sallendal    | 1282 K Johansson    0-3
S1 529 H Frykman     - 1386 L Gullack     3-2 tons: 3-3
S2 1207 U Bill      - 1282 K Johansson    0-3 tons: 1-3
D2 524 B Aston      | 1297 P Kelokas    
D2 618 A Raattamaa    | 371 A Klasson     3-2
S3 618 A Raattamaa    - 1297 P Kelokas     2-3 tons: 1-2
S4 524 B Aston      - 371 A Klasson     2-3 tons: 2-2
Bra spel: [1282-1]


omg: 4
TIME - TELGE 4-2 16-10

D1 2140 S Ask       | 2406 M Hultberg    
D1 1770 L Nylander    | 816 D Viktorsson   3-0
S1 2140 S Ask       - 2406 M Hultberg    3-0 tons: 0-0
S2 1770 L Nylander    - 816 D Viktorsson   3-2 tons: 1-1
D2 1212 J Lingons     | 1065 A Åberg     
D2 2143 Y Eriksson    | 2783 A Söderberg    3-2
S3 1212 J Lingons     - 1065 A Åberg      2-3 tons: 3-2
S4 2143 Y Eriksson    - 2783 A Söderberg    2-3 tons: 0-1


omg: 4
RONDO - HAGGES 2-4 12-13

D1 1275 S Sjögren     | 907 A Lourie     
D1 1273 E Wallmark    | 207 A Ohnback     1-3
S1 1273 E Wallmark    - 907 A Lourie     2-3 tons: 2-1
S2 1275 S Sjögren     - 207 A Ohnback     3-0 tons: 1-1
D2 1420 J Nilsson     | 6072 Y Edberg     
D2 2802 S Andtfolk    | 4184 J Berg      2-3
S3 2802 S Andtfolk    - 6072 Y Edberg     1-3 tons: 1-0
S4 1420 J Nilsson     - 4184 J Berg      3-1 tons: 1-3


omg: 5
TIME - FREJA 4-2 14-12

D1 1770 L Nylander    | 698 I Aho      
D1 2383 Y Johansson    | 2441 L Norström    3-2
S1 2383 Y Johansson    - 698 I Aho       0-3 tons: 0-0
S2 1770 L Nylander    - 2441 L Norström    3-0 tons: 0-1
D2 2143 Y Eriksson    | 2431 K Hultberg    
D2 2140 S Ask       | 666 S Nilserius    2-3
S3 2140 S Ask       - 666 S Nilserius    3-2 tons: 0-0
S4 2143 Y Eriksson    - 2431 K Hultberg    3-2 tons: 3-2


omg: 5
HAGGES - POWER 4-2 13-11

D1 907 A Lourie     | 1207 U Bill      
D1 2394 S Jederyd     | 618 A Raattamaa    3-1
S1 907 A Lourie     - 618 A Raattamaa    3-1 tons: 2-1
S2 2394 S Jederyd     - 624 P Jonsson     3-1 tons: 1-2
D2 6072 Y Edberg     | 529 H Frykman    
D2 207 A Ohnback     | 624 P Jonsson     1-3
S3 6072 Y Edberg     - 1207 U Bill      3-2 tons: 3-4
S4 4184 J Berg      - 529 H Frykman     0-3 tons: 0-1


omg: 5
MYRAN - RONDO 5-1 16-8

D1 1386 L Gullack     | 2802 S Andtfolk    
D1 2823 H Fällström-Toren | 1420 J Nilsson     3-1
S1 1386 L Gullack     - 2802 S Andtfolk    1-3 tons: 0-1
S2 1297 P Kelokas     - 1420 J Nilsson     3-1 tons: 2-0
D2 1282 K Johansson    | 1273 E Wallmark    
D2 371 A Klasson     | 1275 S Sjögren     3-1
S3 1282 K Johansson    - 1273 E Wallmark    3-1 tons: 1-2
S4 371 A Klasson     - 1275 S Sjögren     3-1 tons: 3-1


omg: 5
TELGE - TRÅNG 4-2 12-12

D1 2406 M Hultberg    | 1860 L Backman    
D1 1340 A Henriksson   | 561 S Grenell     0-3
S1 2406 M Hultberg    - 1860 L Backman     3-1 tons: 0-1
S2 816 D Viktorsson   - 561 S Grenell     3-2 tons: 0-2
D2 1065 A Åberg      |  93 K Stubenruss   
D2 2783 A Söderberg    | 1777 L Borg      3-2
S3 1340 A Henriksson   -  93 K Stubenruss   3-1 tons: 0-1
S4 2783 A Söderberg    - 1777 L Borg      0-3 tons: 0-1


omg: 6
HAGGES - FREJA 4-2 13-11

D1 907 A Lourie     | 2431 K Hultberg    
D1 2394 S Jederyd     | 666 S Nilserius    3-1
S1 907 A Lourie     - 666 S Nilserius    3-0 tons: 1-0
S2 2394 S Jederyd     - 2431 K Hultberg    3-2 tons: 1-1
D2 4184 J Berg      | 2441 L Norström    
D2 6072 Y Edberg     | 698 I Aho       0-3
S3 4184 J Berg      - 698 I Aho       3-2 tons: 3-1
S4 6072 Y Edberg     - 2441 L Norström    1-3 tons: 2-1
Bra spel: [698-145]


omg: 6
POWER - TIME 5-1 15-7

D1 1207 U Bill      | 2143 Y Eriksson    
D1 836 H Sallendal    | 1212 J Lingons     3-1
S1 1207 U Bill      - 2143 Y Eriksson    3-1 tons: 2-1
S2 618 A Raattamaa    - 1212 J Lingons     0-3 tons: 0-0
D2 524 B Aston      | 2140 S Ask      
D2 624 P Jonsson     | 2383 Y Johansson    3-1
S3 529 H Frykman     - 2140 S Ask       3-1 tons: 3-2
S4 524 B Aston      - 2383 Y Johansson    3-0 tons: 2-0


omg: 6
TRÅNG - MYRAN 3-3 12-13

D1 561 S Grenell     | 2823 H Fällström-Toren
D1 1860 L Backman     | 1386 L Gullack     2-3
S1 561 S Grenell     - 2823 H Fällström-Toren 0-3 tons: 2-3
S2 1860 L Backman     - 1386 L Gullack     1-3 tons: 1-3
D2  93 K Stubenruss   | 371 A Klasson    
D2 2801 A Eriksson    | 1297 P Kelokas     3-1
S3  93 K Stubenruss   - 1282 K Johansson    3-2 tons: 2-4
S4 2801 A Eriksson    - 1297 P Kelokas     3-1 tons: 0-1


omg: 6
TELGE - RONDO 1-5 11-17

D1 816 D Viktorsson   | 1420 J Nilsson    
D1 2406 M Hultberg    | 2802 S Andtfolk    2-3
S1 816 D Viktorsson   - 2802 S Andtfolk    1-3 tons: 1-1
S2 1065 A Åberg      - 1420 J Nilsson     2-3 tons: 0-0
D2 1065 A Åberg      | 555 E Johnsson    
D2 2783 A Söderberg    | 1275 S Sjögren     1-3
S3 1340 A Henriksson   - 1275 S Sjögren     3-2 tons: 2-0
S4 2783 A Söderberg    - 555 E Johnsson    2-3 tons: 2-2
Bra spel: [1340-1]


omg: 7
RONDO - TRÅNG 4-2 14-7

D1 1420 J Nilsson     | 1860 L Backman    
D1 2802 S Andtfolk    | 561 S Grenell     2-3
S1 1420 J Nilsson     - 1860 L Backman     3-0 tons: 0-1
S2 2802 S Andtfolk    -  93 K Stubenruss   3-0 tons: 2-1
D2 1275 S Sjögren     | 1777 L Borg      
D2 1273 E Wallmark    | 2801 A Eriksson    3-0
S3 1275 S Sjögren     - 1777 L Borg      0-3 tons: 0-1
S4 1273 E Wallmark    - 2801 A Eriksson    3-1 tons: 0-1


omg: 7
TIME - HAGGES 2-4 9-14

D1 1212 J Lingons     | 5436 E Hederstedt   
D1 2143 Y Eriksson    | 207 A Ohnback     1-3
S1 1212 J Lingons     - 5436 E Hederstedt   0-3 tons: 1-3
S2 2143 Y Eriksson    - 207 A Ohnback     3-1 tons: 0-0
D2 1770 L Nylander    | 4184 J Berg      
D2 2140 S Ask       | 907 A Lourie     3-1
S3 1770 L Nylander    - 4184 J Berg      2-3 tons: 2-1
S4 2140 S Ask       - 907 A Lourie     0-3 tons: 0-0
Bra spel: [5436-130]


omg: 7
MYRAN - TELGE 6-0 18-5

D1 1386 L Gullack     | 1065 A Åberg     
D1 2823 H Fällström-Toren | 2783 A Söderberg    3-0
S1 1386 L Gullack     - 1065 A Åberg      3-0 tons: 1-1
S2 2823 H Fällström-Toren - 2783 A Söderberg    3-2 tons: 5-2
D2 1297 P Kelokas     | 2406 M Hultberg    
D2 371 A Klasson     | 816 D Viktorsson   3-0
S3 1297 P Kelokas     - 2406 M Hultberg    3-1 tons: 2-1
S4 371 A Klasson     - 816 D Viktorsson   3-2 tons: 2-0


omg: 7
FREJA - POWER 5-1 17-10

D1 698 I Aho       | 1207 U Bill      
D1 2441 L Norström    | 836 H Sallendal    3-2
S1 698 I Aho       - 624 P Jonsson     3-1 tons: 1-1
S2 2441 L Norström    - 529 H Frykman     3-2 tons: 3-1
D2 3597 C Johansson    | 524 B Aston     
D2 2431 K Hultberg    | 618 A Raattamaa    3-1
S3 2431 K Hultberg    - 524 B Aston      3-1 tons: 3-3
S4 3597 C Johansson    - 1207 U Bill      2-3 tons: 1-3


omg: 8
FREJA - MYRAN 2-4 9-13

D1 2431 K Hultberg    | 2823 H Fällström-Toren
D1 666 S Nilserius    | 1297 P Kelokas     0-3
S1 666 S Nilserius    - 2823 H Fällström-Toren 0-3 tons: 1-2
S2 2431 K Hultberg    - 1297 P Kelokas     3-0 tons: 2-1
D2 698 I Aho       | 1282 K Johansson   
D2 2441 L Norström    | 371 A Klasson     1-3
S3 2441 L Norström    - 1282 K Johansson    3-1 tons: 2-5
S4 698 I Aho       - 371 A Klasson     2-3 tons: 0-3


omg: 8
POWER - TELGE 4-2 14-8

D1 1207 U Bill      | 816 D Viktorsson   
D1 836 H Sallendal    | 2406 M Hultberg    2-3
S1 529 H Frykman     - 1065 A Åberg      3-0 tons: 3-0
S2 836 H Sallendal    - 2783 A Söderberg    0-3 tons: 0-2
D2 524 B Aston      | 1065 A Åberg     
D2 618 A Raattamaa    | 2783 A Söderberg    3-1
S3 1207 U Bill      - 816 D Viktorsson   3-1 tons: 1-0
S4 524 B Aston      - 2406 M Hultberg    3-0 tons: 3-0


omg: 8
TIME - RONDO 2-4 10-16

D1 2140 S Ask       | 1420 J Nilsson    
D1 2383 Y Johansson    | 2802 S Andtfolk    3-2
S1 2140 S Ask       - 2802 S Andtfolk    2-3 tons: 0-0
S2 2383 Y Johansson    - 1420 J Nilsson     0-3 tons: 0-1
D2 1770 L Nylander    | 555 E Johnsson    
D2 1212 J Lingons     | 1275 S Sjögren     3-2
S3 1770 L Nylander    - 1275 S Sjögren     1-3 tons: 3-2
S4 1212 J Lingons     - 555 E Johnsson    1-3 tons: 1-1


omg: 8
HAGGES - TRÅNG 4-2 14-10

D1 907 A Lourie     | 1860 L Backman    
D1 2394 S Jederyd     | 2801 A Eriksson    2-3
S1 907 A Lourie     - 1860 L Backman     3-1 tons: 2-1
S2 2394 S Jederyd     - 2801 A Eriksson    3-2 tons: 1-2
D2 6072 Y Edberg     | 1777 L Borg      
D2 207 A Ohnback     |  93 K Stubenruss   3-0
S3 6072 Y Edberg     - 1777 L Borg      0-3 tons: 3-1
S4 207 A Ohnback     -  93 K Stubenruss   3-1 tons: 2-0


omg: 9
TELGE - FREJA 3-3 9-13

D1 816 D Viktorsson   | 2431 K Hultberg    
D1 2406 M Hultberg    | 2441 L Norström    3-1
S1 1065 A Åberg      - 2441 L Norström    0-3 tons: 0-0
S2 2406 M Hultberg    - 666 S Nilserius    3-1 tons: 1-0
D2 1340 A Henriksson   | 666 S Nilserius   
D2 2783 A Söderberg    | 698 I Aho       3-2
S3 1340 A Henriksson   - 2431 K Hultberg    0-3 tons: 0-1
S4 2783 A Söderberg    - 698 I Aho       0-3 tons: 0-0


omg: 9
RONDO - POWER 1-5 10-15

D1 1420 J Nilsson     | 529 H Frykman    
D1 1275 S Sjögren     | 836 H Sallendal    3-0
S1 1420 J Nilsson     - 618 A Raattamaa    2-3 tons: 3-3
S2 1275 S Sjögren     - 529 H Frykman     2-3 tons: 2-6
D2 555 E Johnsson    | 1207 U Bill      
D2 2802 S Andtfolk    | 524 B Aston      1-3
S3 2802 S Andtfolk    - 524 B Aston      2-3 tons: 2-4
S4 555 E Johnsson    - 1207 U Bill      0-3 tons: 2-4


omg: 9
TRÅNG - TIME 2-4 10-14

D1 561 S Grenell     | 2143 Y Eriksson    
D1 1777 L Borg      | 1212 J Lingons     1-3
S1 561 S Grenell     - 2143 Y Eriksson    1-3 tons: 0-3
S2 1860 L Backman     - 1212 J Lingons     2-3 tons: 3-1
D2 2801 A Eriksson    | 2383 Y Johansson   
D2 1860 L Backman     | 1770 L Nylander    3-1
S3 2801 A Eriksson    - 2383 Y Johansson    3-1 tons: 0-2
S4 1777 L Borg      - 1770 L Nylander    0-3 tons: 3-2


omg: 9
MYRAN - HAGGES 4-2 13-10

D1 1282 K Johansson    | 207 A Ohnback    
D1 2635 K Heikkinen    | 907 A Lourie     0-3
S1 1282 K Johansson    - 207 A Ohnback     3-1 tons: 5-0
S2 2635 K Heikkinen    - 907 A Lourie     1-3 tons: 0-2
D2 1297 P Kelokas     | 4184 J Berg      
D2 371 A Klasson     | 766 M Kingstedt    3-0
S3 1297 P Kelokas     - 4184 J Berg      3-1 tons: 0-2
S4 371 A Klasson     - 766 M Kingstedt    3-2 tons: 4-1


omg: 10
FREJA - RONDO 4-2 13-11

D1 698 I Aho       | 1275 S Sjögren    
D1 2441 L Norström    | 555 E Johnsson    0-3
S1 698 I Aho       - 1420 J Nilsson     3-0 tons: 0-1
S2 2441 L Norström    - 2802 S Andtfolk    3-2 tons: 2-1
D2 2431 K Hultberg    | 1420 J Nilsson    
D2 3597 C Johansson    | 2802 S Andtfolk    3-1
S3 2431 K Hultberg    - 555 E Johnsson    3-2 tons: 2-2
S4 3597 C Johansson    - 1275 S Sjögren     1-3 tons: 1-5


omg: 10
POWER - TRÅNG 3-3 12-10

D1 524 B Aston      | 1777 L Borg      
D1 624 P Jonsson     | 1860 L Backman     3-0
S1 524 B Aston      - 1860 L Backman     2-3 tons: 1-0
S2 618 A Raattamaa    - 2801 A Eriksson    0-3 tons: 0-0
D2 1207 U Bill      | 2801 A Eriksson    
D2 836 H Sallendal    | 561 S Grenell     3-0
S3 529 H Frykman     - 561 S Grenell     1-3 tons: 1-2
S4 1207 U Bill      - 1777 L Borg      3-1 tons: 3-1


omg: 10
TIME - MYRAN 2-4 8-13

D1 2140 S Ask       | 1282 K Johansson   
D1 1770 L Nylander    | 371 A Klasson     0-3
S1 2140 S Ask       - 1297 P Kelokas     3-0 tons: 1-0
S2 1770 L Nylander    - 1282 K Johansson    0-3 tons: 1-1
D2 2383 Y Johansson    | 2823 H Fällström-Toren
D2 2143 Y Eriksson    | 1386 L Gullack     3-1
S3 2383 Y Johansson    - 2823 H Fällström-Toren 1-3 tons: 0-0
S4 2140 S Ask       - 1386 L Gullack     1-3 tons: 0-0


omg: 10
HAGGES - TELGE 4-2 15-10

D1 2394 S Jederyd     | 1065 A Åberg     
D1 2055 M Carlström    | 2406 M Hultberg    2-3
S1 2394 S Jederyd     - 1065 A Åberg      3-2 tons: 0-1
S2 2055 M Carlström    - 2406 M Hultberg    3-0 tons: 4-2
D2 907 A Lourie     | 816 D Viktorsson   
D2 354 M Larsson     | 2783 A Söderberg    3-2
S3 907 A Lourie     - 816 D Viktorsson   3-0 tons: 1-0
S4 354 M Larsson     - 2783 A Söderberg    1-3 tons: 1-0


omg: 11
TRÅNG - FREJA 2-4 10-14

D1  93 K Stubenruss   | 2431 K Hultberg    
D1 561 S Grenell     | 666 S Nilserius    1-3
S1 1860 L Backman     - 666 S Nilserius    3-1 tons: 3-1
S2 561 S Grenell     - 2431 K Hultberg    0-3 tons: 0-1
D2 1777 L Borg      | 2441 L Norström    
D2 2801 A Eriksson    | 698 I Aho       3-1
S3 2801 A Eriksson    - 698 I Aho       1-3 tons: 2-2
S4  93 K Stubenruss   - 2441 L Norström    2-3 tons: 2-1


omg: 11
MYRAN - POWER 3-3 11-10

D1 371 A Klasson     | 1207 U Bill      
D1 1297 P Kelokas     | 624 P Jonsson     0-3
S1 371 A Klasson     - 836 H Sallendal    3-0 tons: 2-0
S2 1297 P Kelokas     - 529 H Frykman     3-1 tons: 0-1
D2 1282 K Johansson    | 524 B Aston     
D2 1386 L Gullack     | 618 A Raattamaa    3-0
S3 1282 K Johansson    - 524 B Aston      1-3 tons: 2-0
S4 1386 L Gullack     - 1207 U Bill      1-3 tons: 0-3


omg: 11
TELGE - TIME 2-4 9-12

D1 1065 A Åberg      | 2143 Y Eriksson    
D1 2406 M Hultberg    | 1770 L Nylander    0-3
S1 1065 A Åberg      - 2143 Y Eriksson    3-0 tons: 1-0
S2 2406 M Hultberg    - 1770 L Nylander    1-3 tons: 0-1
D2 816 D Viktorsson   | 2140 S Ask      
D2 1340 A Henriksson   | 1212 J Lingons     1-3
S3 1340 A Henriksson   - 2140 S Ask       3-0 tons: 1-0
S4 2783 A Söderberg    - 1212 J Lingons     1-3 tons: 1-2
Bra spel: [2783-1]


omg: 11
HAGGES - RONDO 3-3 14-11

D1 907 A Lourie     | 2802 S Andtfolk    
D1 207 A Ohnback     | 1420 J Nilsson     2-3
S1 907 A Lourie     - 1420 J Nilsson     3-0 tons: 1-0
S2 207 A Ohnback     - 2802 S Andtfolk    3-2 tons: 1-2
D2 2394 S Jederyd     | 1275 S Sjögren    
D2 5436 E Hederstedt   | 555 E Johnsson    1-3
S3 2394 S Jederyd     - 1275 S Sjögren     2-3 tons: 1-1
S4 5436 E Hederstedt   - 555 E Johnsson    3-0 tons: 3-0


omg: 12
FREJA - TIME 3-3 13-12

D1 2431 K Hultberg    | 2140 S Ask      
D1 666 S Nilserius    | 1770 L Nylander    1-3
S1 666 S Nilserius    - 1770 L Nylander    3-1 tons: 0-3
S2 698 I Aho       - 2140 S Ask       2-3 tons: 2-1
D2 698 I Aho       | 1212 J Lingons    
D2 2441 L Norström    | 2143 Y Eriksson    3-2
S3 2441 L Norström    - 1212 J Lingons     3-0 tons: 5-0
S4 2431 K Hultberg    - 2143 Y Eriksson    1-3 tons: 1-1


omg: 12
POWER - HAGGES 2-4 10-13

D1 1207 U Bill      | 907 A Lourie     
D1 836 H Sallendal    | 2394 S Jederyd     0-3
S1 529 H Frykman     - 907 A Lourie     1-3 tons: 0-4
S2 618 A Raattamaa    - 2394 S Jederyd     2-3 tons: 0-3
D2 524 B Aston      | 2055 M Carlström   
D2 624 P Jonsson     | 6072 Y Edberg     1-3
S3 524 B Aston      - 2055 M Carlström    3-1 tons: 3-1
S4 1207 U Bill      - 6072 Y Edberg     3-0 tons: 2-1


omg: 12
RONDO - MYRAN 3-3 14-12

D1 2802 S Andtfolk    | 1386 L Gullack    
D1 1420 J Nilsson     | 2823 H Fällström-Toren 3-2
S1 2802 S Andtfolk    - 1297 P Kelokas     3-1 tons: 1-0
S2 1420 J Nilsson     - 1386 L Gullack     2-3 tons: 0-2
D2 555 E Johnsson    | 1282 K Johansson   
D2 1275 S Sjögren     | 371 A Klasson     1-3
S3 1275 S Sjögren     - 1282 K Johansson    3-0 tons: 3-2
S4 555 E Johnsson    - 371 A Klasson     2-3 tons: 4-2
Bra spel: [1275-112][1282-1]


omg: 12
TRÅNG - TELGE 3-3 13-10

D1 1860 L Backman     | 2783 A Söderberg   
D1 2801 A Eriksson    | 2406 M Hultberg    2-3
S1 1860 L Backman     - 2783 A Söderberg    3-0 tons: 1-2
S2 2801 A Eriksson    - 2406 M Hultberg    0-3 tons: 0-2
D2 1777 L Borg      | 1065 A Åberg     
D2  93 K Stubenruss   | 816 D Viktorsson   3-1
S3 1777 L Borg      - 1065 A Åberg      2-3 tons: 0-3
S4  93 K Stubenruss   - 816 D Viktorsson   3-0 tons: 1-1


omg: 13
FREJA - HAGGES 4-2 14-9

D1 2431 K Hultberg    | 907 A Lourie     
D1 3597 C Johansson    | 2394 S Jederyd     3-1
S1 2431 K Hultberg    - 907 A Lourie     1-3 tons: 1-1
S2 3597 C Johansson    - 2394 S Jederyd     1-3 tons: 2-1
D2 2441 L Norström    | 6072 Y Edberg     
D2 698 I Aho       | 207 A Ohnback     3-0
S3 2441 L Norström    - 6072 Y Edberg     3-1 tons: 3-1
S4 698 I Aho       - 207 A Ohnback     3-1 tons: 2-1


omg: 13
TIME - POWER 4-2 15-9

D1 2140 S Ask       | 1207 U Bill      
D1 1770 L Nylander    | 529 H Frykman     1-3
S1 2140 S Ask       - 618 A Raattamaa    3-2 tons: 1-1
S2 1770 L Nylander    - 529 H Frykman     3-0 tons: 1-1
D2 1212 J Lingons     | 618 A Raattamaa   
D2 2143 Y Eriksson    | 624 P Jonsson     3-0
S3 1212 J Lingons     - 1207 U Bill      2-3 tons: 1-4
S4 2143 Y Eriksson    - 624 P Jonsson     3-1 tons: 1-0


omg: 13
MYRAN - TRÅNG 3-3 13-13

D1 2823 H Fällström-Toren | 1860 L Backman    
D1 1386 L Gullack     | 2801 A Eriksson    2-3
S1 2823 H Fällström-Toren - 1860 L Backman     2-3 tons: 1-1
S2 1297 P Kelokas     - 2801 A Eriksson    0-3 tons: 0-1
D2 1282 K Johansson    |  93 K Stubenruss   
D2 371 A Klasson     | 1777 L Borg      3-0
S3 1282 K Johansson    -  93 K Stubenruss   3-2 tons: 3-1
S4 371 A Klasson     - 1777 L Borg      3-2 tons: 1-3


omg: 13
RONDO - TELGE 6-0 18-7

D1 1420 J Nilsson     | 2406 M Hultberg    
D1 2802 S Andtfolk    | 2783 A Söderberg    3-1
S1 1420 J Nilsson     - 2406 M Hultberg    3-1 tons: 2-0
S2 2802 S Andtfolk    - 2783 A Söderberg    3-2 tons: 1-2
D2 1275 S Sjögren     | 1065 A Åberg     
D2 555 E Johnsson    | 816 D Viktorsson   3-2
S3 1275 S Sjögren     - 1065 A Åberg      3-0 tons: 0-0
S4 555 E Johnsson    - 816 D Viktorsson   3-1 tons: 2-1


omg: 14
TRÅNG - RONDO 2-4 10-16

D1  93 K Stubenruss   | 2802 S Andtfolk    
D1 1777 L Borg      | 1420 J Nilsson     1-3
S1  93 K Stubenruss   - 1420 J Nilsson     3-2 tons: 3-1
S2 1777 L Borg      - 2802 S Andtfolk    3-2 tons: 2-1
D2 1860 L Backman     | 1275 S Sjögren    
D2 2801 A Eriksson    | 555 E Johnsson    2-3
S3 1860 L Backman     - 1275 S Sjögren     1-3 tons: 1-2
S4 2801 A Eriksson    - 555 E Johnsson    0-3 tons: 0-1


omg: 14
HAGGES - TIME 5-1 15-7

D1 6072 Y Edberg     | 1212 J Lingons    
D1 4184 J Berg      | 2143 Y Eriksson    3-1
S1 4184 J Berg      - 1212 J Lingons     3-1 tons: 3-1
S2 6072 Y Edberg     - 2143 Y Eriksson    3-0 tons: 3-1
D2 2394 S Jederyd     | 2383 Y Johansson   
D2 907 A Lourie     | 1770 L Nylander    3-2
S3 907 A Lourie     - 2383 Y Johansson    3-0 tons: 1-0
S4 2394 S Jederyd     - 1770 L Nylander    -3 tons: 0-3


omg: 14
TELGE - MYRAN 1-5 8-16

D1 816 D Viktorsson   | 2823 H Fällström-Toren
D1 2406 M Hultberg    | 1297 P Kelokas     1-3
S1 816 D Viktorsson   - 2823 H Fällström-Toren 2-3 tons: 2-3
S2 2783 A Söderberg    - 1297 P Kelokas     3-1 tons: 1-1
D2 1065 A Åberg      | 1386 L Gullack    
D2 2783 A Söderberg    | 371 A Klasson     0-3
S3 1065 A Åberg      - 1386 L Gullack     -3 tons: 0-1
S4 2406 M Hultberg    - 371 A Klasson     2-3 tons: 0-4


omg: 14
POWER - FREJA 4-2 14-10

D1 1207 U Bill      | 2441 L Norström    
D1 529 H Frykman     | 698 I Aho       3-1
S1 529 H Frykman     - 698 I Aho       3-1 tons: 2-1
S2 836 H Sallendal    - 2441 L Norström    0-3 tons: 0-1
D2 618 A Raattamaa    | 2431 K Hultberg    
D2 524 B Aston      | 666 S Nilserius    2-3
S3 524 B Aston      - 666 S Nilserius    3-0 tons: 1-1
S4 1207 U Bill      - 2431 K Hultberg    3-2 tons: 3-3


omg: 15
MYRAN - FREJA 3-3 13-11

D1 371 A Klasson     | 2431 K Hultberg    
D1 1282 K Johansson    | 666 S Nilserius    2-3
S1 371 A Klasson     - 666 S Nilserius    3-2 tons: 1-0
S2 1282 K Johansson    - 2431 K Hultberg    3-0 tons: 1-3
D2 2823 H Fällström-Toren | 2441 L Norström    
D2 1386 L Gullack     | 698 I Aho       3-0
S3 1297 P Kelokas     - 2441 L Norström    1-3 tons: 0-4
S4 1386 L Gullack     - 698 I Aho       1-3 tons: 2-1


omg: 15
TELGE - POWER 2-4 9-16

D1 2406 M Hultberg    | 1207 U Bill      
D1 816 D Viktorsson   | 529 H Frykman     0-3
S1 816 D Viktorsson   - 836 H Sallendal    3-2 tons: 0-1
S2 1065 A Åberg      - 529 H Frykman     1-3 tons: 0-2
D2 1065 A Åberg      | 624 P Jonsson    
D2 1340 A Henriksson   | 524 B Aston      1-3
S3 1340 A Henriksson   - 1207 U Bill      3-2 tons: 4-1
S4 2783 A Söderberg    - 524 B Aston      1-3 tons: 2-0


omg: 15
RONDO - TIME 5-1 16-8

D1 1275 S Sjögren     | 2140 S Ask      
D1 1420 J Nilsson     | 2383 Y Johansson    3-1
S1 1420 J Nilsson     - 2140 S Ask       3-2 tons: 2-0
S2 1275 S Sjögren     - 2383 Y Johansson    3-0 tons: 3-0
D2 2802 S Andtfolk    | 1212 J Lingons    
D2 1273 E Wallmark    | 1770 L Nylander    3-2
S3 1273 E Wallmark    - 1212 J Lingons     3-0 tons: 0-0
S4 2802 S Andtfolk    - 1770 L Nylander    1-3 tons: 3-2


omg: 15
TRÅNG - HAGGES 3-3 13-10

D1 1860 L Backman     | 2394 S Jederyd    
D1 1777 L Borg      | 4184 J Berg      3-0
S1 1860 L Backman     - 2394 S Jederyd     1-3 tons: 2-0
S2  93 K Stubenruss   - 4184 J Berg      1-3 tons: 0-1
D2  93 K Stubenruss   | 207 A Ohnback    
D2 2801 A Eriksson    | 907 A Lourie     3-0
S3 1777 L Borg      - 907 A Lourie     3-1 tons: 3-2
S4 2801 A Eriksson    - 207 A Ohnback     2-3 tons: 0-0


omg: 16
FREJA - TELGE 5-1 17-4

D1 2441 L Norström    | 816 D Viktorsson   
D1 666 S Nilserius    | 2406 M Hultberg    3-0
S1 2441 L Norström    - 816 D Viktorsson   3-1 tons: 0-0
S2 666 S Nilserius    - 2406 M Hultberg    3-0 tons: 1-0
D2 2431 K Hultberg    | 1065 A Åberg     
D2 3597 C Johansson    | 2783 A Söderberg    2-3
S3 2431 K Hultberg    - 1065 A Åberg      3-0 tons: 0-0
S4 3597 C Johansson    - 2783 A Söderberg    3-0 tons: 0-1


omg: 16
POWER - RONDO 3-3 11-12

D1 529 H Frykman     | 1275 S Sjögren    
D1 624 P Jonsson     | 555 E Johnsson    1-3
S1 529 H Frykman     - 555 E Johnsson    1-3 tons: 0-1
S2 836 H Sallendal    - 1275 S Sjögren     0-3 tons: 0-2
D2 1207 U Bill      | 1420 J Nilsson    
D2 618 A Raattamaa    | 2802 S Andtfolk    3-1
S3 618 A Raattamaa    - 2802 S Andtfolk    3-2 tons: 0-2
S4 1207 U Bill      - 1420 J Nilsson     3-0 tons: 3-0


omg: 16
TIME - TRÅNG 5-1 16-11

D1 2383 Y Johansson    | 2801 A Eriksson    
D1 1770 L Nylander    |  93 K Stubenruss   3-1
S1 2383 Y Johansson    - 2801 A Eriksson    3-2 tons: 0-2
S2 1770 L Nylander    -  93 K Stubenruss   3-2 tons: 0-3
D2 2143 Y Eriksson    | 1777 L Borg      
D2 1212 J Lingons     | 561 S Grenell     3-1
S3 2143 Y Eriksson    - 1777 L Borg      3-2 tons: 0-1
S4 1212 J Lingons     - 561 S Grenell     1-3 tons: 0-0


omg: 16
HAGGES - MYRAN 2-4 11-13

D1 907 A Lourie     | 1282 K Johansson   
D1 2394 S Jederyd     | 371 A Klasson     3-1
S1 907 A Lourie     - 1282 K Johansson    2-3 tons: 3-0
S2 2394 S Jederyd     - 371 A Klasson     2-3 tons: 3-2
D2 4184 J Berg      | 2823 H Fällström-Toren
D2 6072 Y Edberg     | 1386 L Gullack     1-3
S3 4184 J Berg      - 2823 H Fällström-Toren 0-3 tons: 1-0
S4 6072 Y Edberg     - 1386 L Gullack     3-0 tons: 2-2
Bra spel: [907-1][371-1]


omg: 17
RONDO - FREJA 3-3 13-11

D1 1275 S Sjögren     | 2431 K Hultberg    
D1 555 E Johnsson    | 666 S Nilserius    3-0
S1 555 E Johnsson    - 2431 K Hultberg    3-2 tons: 3-2
S2 1275 S Sjögren     - 666 S Nilserius    3-0 tons: 1-2
D2 1420 J Nilsson     | 2441 L Norström    
D2 2802 S Andtfolk    | 698 I Aho       2-3
S3 1420 J Nilsson     - 2441 L Norström    0-3 tons: 0-2
S4 2802 S Andtfolk    - 698 I Aho       2-3 tons: 3-1


omg: 17
TRÅNG - POWER 0-6 6-18

D1 1841 A Sjöberg     | 1207 U Bill      
D1 1777 L Borg      | 836 H Sallendal    0-3
S1 1841 A Sjöberg     - 618 A Raattamaa    0-3 tons: 1-1
S2  93 K Stubenruss   - 529 H Frykman     2-3 tons: 3-0
D2  93 K Stubenruss   | 524 B Aston     
D2 2801 A Eriksson    | 624 P Jonsson     2-3
S3 1777 L Borg      - 1207 U Bill      0-3 tons: 0-1
S4 2801 A Eriksson    - 524 B Aston      2-3 tons: 2-3


omg: 17
MYRAN - TIME 5-1 16-6

D1 1386 L Gullack     | 2140 S Ask      
D1 2823 H Fällström-Toren | 2383 Y Johansson    3-0
S1 1297 P Kelokas     - 2140 S Ask       3-0 tons: 1-0
S2 2823 H Fällström-Toren - 2383 Y Johansson    3-1 tons: 1-0
D2 1282 K Johansson    | 2143 Y Eriksson    
D2 371 A Klasson     | 1770 L Nylander    3-2
S3 1282 K Johansson    - 2143 Y Eriksson    1-3 tons: 2-1
S4 371 A Klasson     - 1770 L Nylander    3-0 tons: 1-0


omg: 17
TELGE - HAGGES 2-4 11-12

D1 1065 A Åberg      | 2394 S Jederyd    
D1 1340 A Henriksson   | 354 M Larsson     1-3
S1 1065 A Åberg      - 2394 S Jederyd     2-3 tons: 0-1
S2 1340 A Henriksson   - 354 M Larsson     3-0 tons: 0-0
D2 2783 A Söderberg    | 907 A Lourie     
D2 2406 M Hultberg    | 2055 M Carlström    0-3
S3 2783 A Söderberg    - 907 A Lourie     2-3 tons: 1-5
S4 2406 M Hultberg    - 2055 M Carlström    3-0 tons: 0-2


omg: 18
FREJA - TRÅNG 5-1 17-12

D1 666 S Nilserius    |  93 K Stubenruss   
D1 2431 K Hultberg    | 1841 A Sjöberg     3-2
S1 666 S Nilserius    -  93 K Stubenruss   3-2 tons: 1-1
S2 2431 K Hultberg    - 1841 A Sjöberg     3-2 tons: 4-1
D2 698 I Aho       | 2801 A Eriksson    
D2 2441 L Norström    | 1777 L Borg      3-2
S3 698 I Aho       - 2801 A Eriksson    2-3 tons: 0-0
S4 2441 L Norström    - 1777 L Borg      3-1 tons: 1-1


omg: 18
POWER - MYRAN 5-1 17-8

D1 524 B Aston      | 371 A Klasson    
D1 529 H Frykman     | 1297 P Kelokas     3-1
S1 529 H Frykman     - 371 A Klasson     3-0 tons: 1-4
S2 618 A Raattamaa    - 1297 P Kelokas     3-2 tons: 0-0
D2 1207 U Bill      | 1386 L Gullack    
D2 836 H Sallendal    | 2823 H Fällström-Toren 3-2
S3 524 B Aston      - 1386 L Gullack     2-3 tons: 1-5
S4 1207 U Bill      - 2823 H Fällström-Toren 3-0 tons: 3-2


omg: 18
TIME - TELGE 2-4 8-12

D1 2143 Y Eriksson    | 2406 M Hultberg    
D1 2383 Y Johansson    | 2783 A Söderberg    0-3
S1 2143 Y Eriksson    - 2406 M Hultberg    1-3 tons: 1-1
S2 2383 Y Johansson    - 2783 A Söderberg    0-3 tons: 0-0
D2 1770 L Nylander    | 1065 A Åberg     
D2 1212 J Lingons     | 816 D Viktorsson   3-0
S3 1770 L Nylander    - 1065 A Åberg      3-0 tons: 1-0
S4 1212 J Lingons     - 816 D Viktorsson   1-3 tons: 0-2


omg: 18
RONDO - HAGGES 5-1 16-7

D1 1275 S Sjögren     | 907 A Lourie     
D1 1273 E Wallmark    | 2394 S Jederyd     1-3
S1 1273 E Wallmark    - 907 A Lourie     3-0 tons: 2-0
S2 1275 S Sjögren     - 2394 S Jederyd     3-1 tons: 2-1
D2 1420 J Nilsson     | 4184 J Berg      
D2 2802 S Andtfolk    | 207 A Ohnback     3-2
S3 2802 S Andtfolk    - 4184 J Berg      3-0 tons: 2-1
S4 1420 J Nilsson     - 207 A Ohnback     3-1 tons: 0-0


omg: 19
TIME - FREJA 3-3 14-12

D1 1212 J Lingons     | 2441 L Norström    
D1 2143 Y Eriksson    | 698 I Aho       1-3
S1 1212 J Lingons     - 2441 L Norström    2-3 tons: 3-4
S2 2143 Y Eriksson    - 698 I Aho       3-2 tons: 2-5
D2 1770 L Nylander    | 666 S Nilserius   
D2 2383 Y Johansson    | 2431 K Hultberg    3-0
S3 1770 L Nylander    - 2431 K Hultberg    3-1 tons: 2-2
S4 2383 Y Johansson    - 666 S Nilserius    2-3 tons: 0-1


omg: 19
HAGGES - POWER 4-2 16-11

D1 6072 Y Edberg     | 618 A Raattamaa   
D1 4184 J Berg      | 624 P Jonsson     3-1
S1 6072 Y Edberg     - 624 P Jonsson     2-3 tons: 1-0
S2 4184 J Berg      - 618 A Raattamaa    3-2 tons: 2-1
D2 907 A Lourie     | 524 B Aston     
D2 2394 S Jederyd     | 529 H Frykman     3-1
S3 907 A Lourie     - 529 H Frykman     3-1 tons: 3-1
S4 2394 S Jederyd     - 524 B Aston      2-3 tons: 2-2


omg: 19
MYRAN - RONDO 4-2 14-10

D1 1297 P Kelokas     | 2802 S Andtfolk    
D1 2823 H Fällström-Toren | 1420 J Nilsson     3-1
S1 1297 P Kelokas     - 1420 J Nilsson     3-2 tons: 1-4
S2 2823 H Fällström-Toren - 2802 S Andtfolk    3-0 tons: 0-0
D2 1386 L Gullack     | 1275 S Sjögren    
D2 371 A Klasson     | 555 E Johnsson    0-3
S3 1386 L Gullack     - 1275 S Sjögren     2-3 tons: 0-3
S4 371 A Klasson     - 555 E Johnsson    3-1 tons: 2-1


omg: 19
TELGE - TRÅNG 4-2 12-7

D1 2406 M Hultberg    | 1841 A Sjöberg    
D1 2783 A Söderberg    | 1777 L Borg      3-0
S1 1340 A Henriksson   - 1841 A Sjöberg     3-1 tons: 2-1
S2 2406 M Hultberg    - 2801 A Eriksson    0-3 tons: 0-1
D2 1065 A Åberg      |  93 K Stubenruss   
D2 816 D Viktorsson   | 2801 A Eriksson    3-0
S3 1065 A Åberg      -  93 K Stubenruss   0-3 tons: 0-3
S4 816 D Viktorsson   - 1777 L Borg      3-0 tons: 0-1


omg: 20
HAGGES - FREJA 4-2 13-12

D1 907 A Lourie     | 666 S Nilserius   
D1 207 A Ohnback     | 2431 K Hultberg    3-2
S1 907 A Lourie     - 666 S Nilserius    3-2 tons: 3-1
S2 207 A Ohnback     - 2431 K Hultberg    3-0 tons: 0-0
D2 4184 J Berg      | 2441 L Norström    
D2 2394 S Jederyd     | 698 I Aho       1-3
S3 4184 J Berg      - 698 I Aho       3-2 tons: 0-2
S4 2394 S Jederyd     - 2441 L Norström    0-3 tons: 0-0
Bra spel: [698-140]


omg: 20
POWER - TIME 3-3 12-13

D1 524 B Aston      | 1212 J Lingons    
D1 624 P Jonsson     | 2143 Y Eriksson    3-2
S1 529 H Frykman     - 1212 J Lingons     2-3 tons: 2-2
S2 1207 U Bill      - 2143 Y Eriksson    1-3 tons: 1-2
D2 1207 U Bill      | 2383 Y Johansson   
D2 836 H Sallendal    | 1770 L Nylander    0-3
S3 618 A Raattamaa    - 2383 Y Johansson    3-1 tons: 0-0
S4 524 B Aston      - 1770 L Nylander    3-1 tons: 1-2


omg: 20
TRÅNG - MYRAN 3-3 12-13

D1 1841 A Sjöberg     | 371 A Klasson    
D1 1777 L Borg      | 1282 K Johansson    0-3
S1 1841 A Sjöberg     - 371 A Klasson     3-2 tons: 1-3
S2  93 K Stubenruss   - 1282 K Johansson    2-3 tons: 0-4
D2  93 K Stubenruss   | 1297 P Kelokas    
D2 2801 A Eriksson    | 2823 H Fällström-Toren 3-0
S3 2801 A Eriksson    - 2823 H Fällström-Toren 1-3 tons: 0-0
S4 1777 L Borg      - 1386 L Gullack     3-2 tons: 1-3
Bra spel: [1282-1]


omg: 20
TELGE - RONDO 0-6 4-18

D1 1065 A Åberg      | 2802 S Andtfolk    
D1 816 D Viktorsson   | 1420 J Nilsson     0-3
S1 2406 M Hultberg    - 2802 S Andtfolk    0-3 tons: 0-1
S2 816 D Viktorsson   - 1420 J Nilsson     1-3 tons: 1-1
D2 2406 M Hultberg    | 1275 S Sjögren    
D2 2783 A Söderberg    | 555 E Johnsson    1-3
S3 1340 A Henriksson   - 1275 S Sjögren     2-3 tons: 0-0
S4 2783 A Söderberg    - 555 E Johnsson    0-3 tons: 0-1


omg: 21
RONDO - TRÅNG 4-2 16-9

D1 555 E Johnsson    | 1841 A Sjöberg    
D1 1275 S Sjögren     | 1777 L Borg      3-1
S1 1275 S Sjögren     - 2801 A Eriksson    3-0 tons: 4-0
S2 555 E Johnsson    - 1860 L Backman     3-1 tons: 2-1
D2 2802 S Andtfolk    |  93 K Stubenruss   
D2 1420 J Nilsson     | 2801 A Eriksson    2-3
S3 1420 J Nilsson     - 1777 L Borg      3-1 tons: 1-0
S4 2802 S Andtfolk    - 561 S Grenell     2-3 tons: 2-1


omg: 21
TIME - HAGGES 0-6 5-18

D1 2383 Y Johansson    | 207 A Ohnback    
D1 1770 L Nylander    | 907 A Lourie     2-3
S1 2383 Y Johansson    - 2394 S Jederyd     2-3 tons: 0-1
S2 1770 L Nylander    - 907 A Lourie     0-3 tons: 3-1
D2 2143 Y Eriksson    | 4184 J Berg      
D2 1212 J Lingons     | 6072 Y Edberg     0-3
S3 2143 Y Eriksson    - 4184 J Berg      1-3 tons: 0-1
S4 1212 J Lingons     - 6072 Y Edberg     0-3 tons: 1-1
Bra spel: [6072-121]


omg: 21
MYRAN - TELGE 3-3 10-12

D1 2823 H Fällström-Toren | 2406 M Hultberg    
D1 1386 L Gullack     | 2783 A Söderberg    1-3
S1 1297 P Kelokas     - 2406 M Hultberg    0-3 tons: 0-0
S2 2823 H Fällström-Toren - 2783 A Söderberg    0-3 tons: 0-1
D2 1282 K Johansson    | 1065 A Åberg     
D2 371 A Klasson     | 816 D Viktorsson   3-1
S3 1282 K Johansson    - 1065 A Åberg      3-0 tons: 2-0
S4 371 A Klasson     - 816 D Viktorsson   3-2 tons: 2-1


omg: 21
FREJA - POWER 4-2 14-12

D1 2431 K Hultberg    | 529 H Frykman    
D1 3597 C Johansson    | 1207 U Bill      3-2
S1 666 S Nilserius    - 529 H Frykman     3-2 tons: 1-0
S2 2431 K Hultberg    - 1207 U Bill      1-3 tons: 2-1
D2 698 I Aho       | 524 B Aston     
D2 2441 L Norström    | 624 P Jonsson     3-1
S3 698 I Aho       - 524 B Aston      1-3 tons: 1-0
S4 2441 L Norström    - 624 P Jonsson     3-1 tons: 2-0


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  84
Spelade singlar :  336
Spelade dubblar :  168
Avgörande dubblar:   0
Spelade set   : 2015
Summa tons    :  872
Antal bra spel  :  16