Matchdetaljer i serie: 3G

Serieansvarig:  Uppdaterad: 04/11/01

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
DSB - VICTOR 5-5 24-21

D1 1518 J Pietola     | 2044 K Schützler   
D1 1177 M Jensen     | 1190 L Wilhelmsson   3-2
S1 1518 J Pietola     - 2044 K Schützler    2-3 tons: 2-4
S2 1177 M Jensen     - 1190 L Wilhelmsson   3-1 tons: 5-4
D2 1640 M Liiv      | 2084 R Persson    
D2 1632 J Laumola     | 1005 S Roos      2-3
S3 1640 M Liiv      - 2084 R Persson     3-0 tons: 1-0
S4 1632 J Laumola     - 1005 S Roos      1-3 tons: 2-1
D3 1306 T Olsson     | 589 K Lellky     
D3 4643 T Voittonen    | 687 J Södergren    2-3
S5 1306 T Olsson     - 589 K Lellky     3-2 tons: 3-3
S6 4643 T Voittonen    - 687 J Södergren    2-3 tons: 2-4
AD 1177 M Jensen     | 1005 S Roos      
AD 1632 J Laumola     | 687 J Södergren    3-1
Bra spel: [1177-1][1640-1]


omg: 1
TELGE - BUSSIG 2-7 8-24

D1 2596 P Svedinger    | 6470 M Olsson     
D1 2783 A Söderberg    | 6471 R Andersson    0-3
S1 2783 A Söderberg    - 6471 R Andersson    0-3 tons: 0-2
S2 2596 P Svedinger    - 6470 M Olsson     0-3 tons: 1-4
D2 4563 J Önneslöv    | 6474 S Omberg     
D2 210 T Söderberg    | 1261 J Määttä     0-3
S3 4563 J Önneslöv    - 1261 J Määttä     3-2 tons: 6-4
S4 210 T Söderberg    - 6474 S Omberg     1-3 tons: 2-10
D3 1599 H Eklund     | 2559 O Eriksson    
D3 1597 N Jarefalk    | 6469 T Henriksson   0-3
S5 1599 H Eklund     - 2559 O Eriksson    1-3 tons: 3-4
S6 1597 N Jarefalk    - 6469 T Henriksson   3-1 tons: 5-8
Bra spel: [6470-1][2559-1][6474-17]


omg: 1
VITLÖK - BOTVID 7-2 23-11

D1 411 H Johansson    | 3176 O Saviaro    
D1 2692 L Gustavsson   | 113 A Ek       0-3
S1 2051 J Mellgren    - 3176 O Saviaro     2-3 tons: 5-5
S2 411 H Johansson    - 113 A Ek       3-2 tons: 1-4
D2 1032 D Nordström    | 642 K Larsen-Sjövoll 
D2 291 P Löndqvist    | 922 M Roos      3-1
S3 1032 D Nordström    - 642 K Larsen-Sjövoll 3-0 tons: 3-2
S4 291 P Löndqvist    - 922 M Roos      3-0 tons: 6-2
D3 2051 J Mellgren    | 107 M Wiklund    
D3 1072 P Fredriksson   | 753 C Lundholm    3-0
S5 1072 P Fredriksson   - 107 M Wiklund     3-2 tons: 5-2
S6 2692 L Gustavsson   - 753 C Lundholm    3-0 tons: 2-3
Bra spel: [3176-16]


omg: 1
PILO - SHAKE 1-8 10-20

S1 1447 M Peräaho     - 1311 A Jensson     2-3 tons: 2-2
D2 1006 S Nordström    | 1579 P Haraldsson   
D2 979 M Hellberg    | 2428 M Hagelberg    1-3
S3 979 M Hellberg    - 1579 P Haraldsson   0-3 tons: 2-1
S4 1006 S Nordström    - 2428 M Hagelberg    0-3 tons: 1-3
D3 434 N Svedlind    | 1257 J Harmaala    
D3 1814 T Berlin     | 1482 G Fredriksson   2-3
S5 434 N Svedlind    - 1257 J Harmaala    2-3 tons: 4-3
S6 1814 T Berlin     - 1482 G Fredriksson   3-2 tons: 4-3


omg: 1
RUGBY - FREJA 6-3 19-13

D1 6053 S Mattsson    | 1633 J Vourenmäki   
D1 5429 A Karvonen    | 570 J Estlander    0-3
S1 5429 A Karvonen    - 1633 J Vourenmäki   3-1 tons: 4-2
S2 2083 U Gullberg    - 570 J Estlander    3-0 tons: 1-1
D2 2083 U Gullberg    | 1231 L Vieru     
D2 1180 M Essman     | 2789 P Eklund     0-3
S3 1279 A Rantanen    - 1231 L Vieru      1-3 tons: 0-0
S4 776 I Snällström   - 2789 P Eklund     3-0 tons: 3-0
D3 1611 S Backholm    | 2025 L Loukasmäki   
D3 776 I Snällström   | 2301 M Auvinen     3-1
S5 6053 S Mattsson    - 2025 L Loukasmäki   3-0 tons: 2-2
S6 1611 S Backholm    - 2301 M Auvinen     3-2 tons: 6-3


omg: 2
VICTOR - RUGBY 4-6 16-21

D1 1190 L Wilhelmsson   | 1180 M Essman     
D1 494 L Andersson    | 1279 A Rantanen    3-0
S1 1190 L Wilhelmsson   - 1180 M Essman     3-0 tons: 2-3
S2 494 L Andersson    - 1279 A Rantanen    3-1 tons: 0-1
D2 1416 T Tuominen    | 776 I Snällström   
D2 5913 J Eliasson    | 1611 S Backholm    1-3
S3 1416 T Tuominen    - 776 I Snällström   1-3 tons: 2-6
S4 5913 J Eliasson    - 1611 S Backholm    0-3 tons: 1-5
D3 687 J Södergren    | 5429 A Karvonen    
D3 2084 R Persson     | 2083 U Gullberg    1-3
S5 687 J Södergren    - 5429 A Karvonen    1-3 tons: 0-5
S6 2084 R Persson     - 2083 U Gullberg    3-2 tons: 1-1
AD 1190 L Wilhelmsson   | 1611 S Backholm    
AD 1416 T Tuominen    | 5429 A Karvonen    0-3
Bra spel: [1611-17]


omg: 2
SHAKE - DSB 6-3 23-17

D1 1311 A Jensson     |  27 B Gunbrandt   
D1 2429 F Blid      | 1632 J Laumola     2-3
S1 2429 F Blid      -  27 B Gunbrandt    3-1 tons: 5-5
S2 1311 A Jensson     - 1632 J Laumola     3-2 tons: 2-7
D2 2428 M Hagelberg    | 1177 M Jensen     
D2 1579 P Haraldsson   | 1306 T Olsson     1-3
S3 1579 P Haraldsson   - 1306 T Olsson     3-2 tons: 3-6
S4 2428 M Hagelberg    - 1177 M Jensen     3-1 tons: 5-5
D3 1482 G Fredriksson   | 1433 M Duvefjord   
D3 1257 J Harmaala    | 1640 M Liiv      3-1
S5 1482 G Fredriksson   - 1640 M Liiv      3-1 tons: 4-5
S6 1257 J Harmaala    - 1433 M Duvefjord    2-3 tons: 4-1
Bra spel: [2429-17]


omg: 2
BOTVID - PILO 6-3 20-12

D1 3176 O Saviaro     | 1447 M Peräaho    
D1 642 K Larsen-Sjövoll |  73 J Berlin     3-0
S1 3176 O Saviaro     -  73 J Berlin     3-0 tons: 2-1
S2 642 K Larsen-Sjövoll - 1447 M Peräaho     3-1 tons: 6-4
D2 113 A Ek       | 935 K Månsson    
D2 147 P Lundholm    | 1006 S Nordström    3-2
S3 113 A Ek       - 935 K Månsson     3-0 tons: 4-0
S4 147 P Lundholm    - 1006 S Nordström    3-0 tons: 7-3
D3 922 M Roos      | 434 N Svedlind    
D3 107 M Wiklund     | 1814 T Berlin     1-3
S5 922 M Roos      - 1814 T Berlin     1-3 tons: 0-3
S6 107 M Wiklund     - 434 N Svedlind    0-3 tons: 0-2


omg: 2
BUSSIG - VITLÖK 7-2 25-10

D1 1976 P Lindius     | 411 H Johansson   
D1 1261 J Määttä     | 2051 J Mellgren    3-0
S1 1261 J Määttä     - 1072 P Fredriksson   3-1 tons: 3-5
S2 1976 P Lindius     - 2692 L Gustavsson   2-3 tons: 1-4
D2 6471 R Andersson    | 1072 P Fredriksson  
D2 6470 M Olsson     | 2692 L Gustavsson   3-0
S3 6470 M Olsson     - 411 H Johansson    3-1 tons: 3-2
S4 6471 R Andersson    - 2051 J Mellgren    3-0 tons: 2-3
D3 1307 L Säkkinen    | 1032 D Nordström   
D3 2559 O Eriksson    | 291 P Löndqvist    3-2
S5 2559 O Eriksson    - 1032 D Nordström    2-3 tons: 5-3
S6 1307 L Säkkinen    - 291 P Löndqvist    3-0 tons: 3-2


omg: 2
FREJA - ARROWZ 7-2 25-16

D1 1231 L Vieru      | 1522 S Lundin     
D1 2789 P Eklund     | 1375 S Lindström    3-2
S1 1231 L Vieru      - 1522 S Lundin     2-3 tons: 2-1
S2 2789 P Eklund     - 1375 S Lindström    3-1 tons: 5-2
D2 2025 L Loukasmäki   | 246 M Thunholm    
D2 2301 M Auvinen     | 1376 J Arman      3-1
S3 2025 L Loukasmäki   - 1376 J Arman      3-2 tons: 3-2
S4 2301 M Auvinen     - 246 M Thunholm    3-1 tons: 2-4
D3 1633 J Vourenmäki   | 315 F Rydbjer    
D3 570 J Estlander    | 1335 T Pettersson   3-1
S5 1633 J Vourenmäki   - 1335 T Pettersson   3-2 tons: 2-4
S6 570 J Estlander    - 315 F Rydbjer     2-3 tons: 3-4
Bra spel: [1522-112]


omg: 3
TELGE - FREJA 4-6 17-23

D1 2783 A Söderberg    | 1231 L Vieru     
D1 2596 P Svedinger    | 2789 P Eklund     3-2
S1 2783 A Söderberg    - 1231 L Vieru      1-3 tons: 1-1
S2 2596 P Svedinger    - 2789 P Eklund     0-3 tons: 0-2
D2 4563 J Önneslöv    | 2025 L Loukasmäki   
D2 210 T Söderberg    | 2301 M Auvinen     3-1
S3 4563 J Önneslöv    - 2025 L Loukasmäki   3-2 tons: 3-1
S4 210 T Söderberg    - 2301 M Auvinen     1-3 tons: 5-5
D3 1599 H Eklund     | 374 K Ohlsson    
D3 1597 N Jarefalk    | 570 J Estlander    1-3
S5 1599 H Eklund     - 374 K Ohlsson     1-3 tons: 1-4
S6 1597 N Jarefalk    - 570 J Estlander    3-0 tons: 2-1
AD 1599 H Eklund     | 374 K Ohlsson    
AD 1597 N Jarefalk    | 2301 M Auvinen     1-3


omg: 3
PILO - BUSSIG 1-8 11-25

D1 452 R Nörgaard    | 1644 U Löfström    
D1 979 M Hellberg    | 1976 P Lindius     0-3
S1 1404 A Dahlström    - 1976 P Lindius     0-3 tons: 1-3
S2 979 M Hellberg    - 1644 U Löfström    0-3 tons: 1-4
D2 935 K Månsson     | 6469 T Henriksson   
D2 434 N Svedlind    | 6470 M Olsson     2-3
S3 434 N Svedlind    - 6470 M Olsson     2-3 tons: 3-5
S4 935 K Månsson     - 6469 T Henriksson   2-3 tons: 1-2
D3 1814 T Berlin     | 6474 S Omberg     
D3 1006 S Nordström    | 2559 O Eriksson    1-3
S5 1814 T Berlin     - 2559 O Eriksson    3-1 tons: 6-2
S6 1006 S Nordström    - 6474 S Omberg     1-3 tons: 0-5
Bra spel: [1814-1]


omg: 3
RUGBY - ARROWZ 8-1 24-7

D1 1611 S Backholm    | 1376 J Arman     
D1 776 I Snällström   | 1375 S Lindström    3-0
S1 1180 M Essman     - 1376 J Arman      0-3 tons: 1-3
S2 776 I Snällström   - 1375 S Lindström    3-0 tons: 3-0
D2 6053 S Mattsson    | 1522 S Lundin     
D2 5429 A Karvonen    | 246 M Thunholm    3-1
S3 6053 S Mattsson    - 1522 S Lundin     3-1 tons: 5-3
S4 5429 A Karvonen    - 246 M Thunholm    3-0 tons: 5-3
D3 1279 A Rantanen    | 1335 T Pettersson   
D3 2083 U Gullberg    | 326 C Ljunggren    3-1
S5 1611 S Backholm    - 326 C Ljunggren    3-0 tons: 2-2
S6 2083 U Gullberg    - 1335 T Pettersson   3-1 tons: 1-3
Bra spel: [6053-1]


omg: 3
DSB - BOTVID 6-3 19-13

D1  27 B Gunbrandt    | 147 P Lundholm    
D1 1433 M Duvefjord    | 113 A Ek       3-2
S1 1433 M Duvefjord    - 147 P Lundholm    1-3 tons: 4-5
S2  27 B Gunbrandt    - 113 A Ek       3-0 tons: 2-1
D2 1306 T Olsson     | 3176 O Saviaro    
D2 4643 T Voittonen    | 642 K Larsen-Sjövoll 0-3
S3 4643 T Voittonen    - 642 K Larsen-Sjövoll 3-1 tons: 3-1
S4 1306 T Olsson     - 3176 O Saviaro     0-3 tons: 1-2
D3 1640 M Liiv      | 922 M Roos      
D3 1177 M Jensen     | 107 M Wiklund     3-0
S5 1640 M Liiv      - 107 M Wiklund     3-0 tons: 3-0
S6 1177 M Jensen     - 922 M Roos      3-1 tons: 3-2


omg: 3
VICTOR - SHAKE 5-5 23-18

D1 2084 R Persson     | 1311 A Jensson    
D1 687 J Södergren    | 2454 M Hämäläinen   3-1
S1 2084 R Persson     - 2454 M Hämäläinen   1-3 tons: 1-0
S2 687 J Södergren    - 1311 A Jensson     2-3 tons: 5-3
D2 5913 J Eliasson    | 1579 P Haraldsson   
D2 2395 M Fredriksson   | 2428 M Hagelberg    3-1
S3 2395 M Fredriksson   - 2428 M Hagelberg    1-3 tons: 1-7
S4 5913 J Eliasson    - 1579 P Haraldsson   3-1 tons: 3-1
D3 589 K Lellky     | 2420 T Ritzén     
D3 494 L Andersson    | 1482 G Fredriksson   2-3
S5 589 K Lellky     - 1482 G Fredriksson   2-3 tons: 5-7
S6 494 L Andersson    - 2420 T Ritzén     3-0 tons: 2-0
AD 494 L Andersson    | 2428 M Hagelberg   
AD 5913 J Eliasson    | 1482 G Fredriksson   3-0
Bra spel: [5913-16][2395-16][2395-1]


omg: 4
SHAKE - RUGBY 6-4 20-18

D1 2420 T Ritzén     | 6053 S Mattsson    
D1 2429 F Blid      | 5429 A Karvonen    3-2
S1 2420 T Ritzén     - 6053 S Mattsson    0-3 tons: 3-4
S2 2429 F Blid      - 5429 A Karvonen    1-3 tons: 3-2
D2 2428 M Hagelberg    | 1279 A Rantanen    
D2 1579 P Haraldsson   | 2083 U Gullberg    3-0
S3 1579 P Haraldsson   - 1279 A Rantanen    3-2 tons: 2-4
S4 2428 M Hagelberg    - 2083 U Gullberg    3-0 tons: 3-0
D3 1257 J Harmaala    | 1611 S Backholm    
D3 1482 G Fredriksson   | 776 I Snällström   1-3
S5 1311 A Jensson     - 1611 S Backholm    0-3 tons: 0-5
S6 1482 G Fredriksson   - 776 I Snällström   3-2 tons: 4-4
AD 1482 G Fredriksson   | 1611 S Backholm    
AD 2428 M Hagelberg    | 776 I Snällström   3-0
Bra spel: [1611-18]


omg: 4
BOTVID - VICTOR 6-3 23-15

D1 113 A Ek       | 2395 M Fredriksson  
D1 3176 O Saviaro     | 580 J Nyberg     3-1
S1 3176 O Saviaro     - 2395 M Fredriksson   3-1 tons: 3-4
S2 147 P Lundholm    - 580 J Nyberg     2-3 tons: 4-5
D2 147 P Lundholm    | 687 J Södergren   
D2 922 M Roos      | 2084 R Persson     3-2
S3 113 A Ek       - 687 J Södergren    3-0 tons: 4-2
S4 922 M Roos      - 2084 R Persson     3-2 tons: 3-2
D3 107 M Wiklund     | 589 K Lellky     
D3 642 K Larsen-Sjövoll | 494 L Andersson    3-0
S5 107 M Wiklund     - 589 K Lellky     1-3 tons: 1-4
S6 642 K Larsen-Sjövoll - 494 L Andersson    2-3 tons: 2-2


omg: 4
BUSSIG - DSB 5-5 22-19

D1 6471 R Andersson    | 4643 T Voittonen   
D1 6470 M Olsson     | 1640 M Liiv      3-0
S1 6470 M Olsson     - 4643 T Voittonen    1-3 tons: 2-1
S2 6471 R Andersson    - 1640 M Liiv      3-1 tons: 3-1
D2 2559 O Eriksson    |  27 B Gunbrandt   
D2 6469 T Henriksson   | 1518 J Pietola     2-3
S3 6469 T Henriksson   -  27 B Gunbrandt    0-3 tons: 0-1
S4 1976 P Lindius     - 1518 J Pietola     2-3 tons: 2-2
D3 6474 S Omberg     | 1632 J Laumola    
D3 1261 J Määttä     | 1177 M Jensen     3-2
S5 6474 S Omberg     - 1177 M Jensen     2-3 tons: 5-7
S6 1261 J Määttä     - 1632 J Laumola     3-0 tons: 1-0
AD 6474 S Omberg     | 1177 M Jensen     
AD 2559 O Eriksson    | 1632 J Laumola     3-1
Bra spel: [2559-1]


omg: 4
FREJA - VITLÖK 3-6 14-19

D1 1633 J Vourenmäki   | 411 H Johansson   
D1 570 J Estlander    | 2692 L Gustavsson   2-3
S1 1633 J Vourenmäki   - 2692 L Gustavsson   3-1 tons: 3-1
S2 570 J Estlander    - 411 H Johansson    0-3 tons: 0-4
D2 2025 L Loukasmäki   | 291 P Löndqvist   
D2 1414 M Ukkonen     | 2051 J Mellgren    1-3
S3 2025 L Loukasmäki   - 291 P Löndqvist    0-3 tons: 2-3
S4 1414 M Ukkonen     - 2051 J Mellgren    1-3 tons: 2-3
D3 2202 R Alvbrink    | 1032 D Nordström   
D3 1776 J Johansson    | 1072 P Fredriksson   1-3
S5 1776 J Johansson    - 1072 P Fredriksson   3-0 tons: 4-2
S6 2202 R Alvbrink    - 1032 D Nordström    3-0 tons: 2-3
Bra spel: [570-1][291-17]


omg: 4
ARROWZ - TELGE 4-6 19-23

D1 1522 S Lundin     |  43 P Holmstedt   
D1 1375 S Lindström    | 1597 N Jarefalk    3-2
S1 1522 S Lundin     -  43 P Holmstedt    3-0 tons: 3-1
S2 1375 S Lindström    - 1597 N Jarefalk    2-3 tons: 1-4
D2 1376 J Arman      | 210 T Söderberg   
D2 326 C Ljunggren    | 2596 P Svedinger    3-2
S3 1376 J Arman      - 2596 P Svedinger    3-1 tons: 4-1
S4 1335 T Pettersson   - 210 T Söderberg    0-3 tons: 1-1
D3 246 M Thunholm    | 4563 J Önneslöv    
D3 1335 T Pettersson   | 786 B Mattsson    0-3
S5 246 M Thunholm    - 4563 J Önneslöv    2-3 tons: 5-4
S6 315 F Rydbjer     - 786 B Mattsson    1-3 tons: 2-2
AD 326 C Ljunggren    | 786 B Mattsson    
AD 315 F Rydbjer     | 1597 N Jarefalk    2-3
Bra spel: [786-1]


omg: 5
VICTOR - BUSSIG 5-5 18-19

D1 2395 M Fredriksson   | 6474 S Omberg     
D1 2084 R Persson     | 6469 T Henriksson   3-2
S1 2395 M Fredriksson   - 6469 T Henriksson   3-0 tons: 3-0
S2 2084 R Persson     - 6474 S Omberg     0-3 tons: 0-1
D2 687 J Södergren    | 6470 M Olsson     
D2 580 J Nyberg     | 6471 R Andersson    1-3
S3 687 J Södergren    - 6471 R Andersson    0-3 tons: 0-4
S4 580 J Nyberg     - 6470 M Olsson     3-0 tons: 1-2
D3 589 K Lellky     | 2559 O Eriksson    
D3 494 L Andersson    | 1261 J Määttä     1-3
S5 589 K Lellky     - 1261 J Määttä     3-1 tons: 4-3
S6 494 L Andersson    - 2559 O Eriksson    3-1 tons: 5-4
AD 589 K Lellky     | 6471 R Andersson   
AD 494 L Andersson    | 6474 S Omberg     1-3


omg: 5
SHAKE - BOTVID 5-5 19-18

D1 1579 P Haraldsson   | 3176 O Saviaro    
D1 1516 J Christiansson  | 113 A Ek       0-3
S1 1579 P Haraldsson   - 3176 O Saviaro     1-3 tons: 2-3
S2 1516 J Christiansson  - 147 P Lundholm    1-3 tons: 3-6
D2 1311 A Jensson     | 922 M Roos      
D2 1482 G Fredriksson   | 147 P Lundholm    3-1
S3 1311 A Jensson     - 922 M Roos      1-3 tons: 4-2
S4 1482 G Fredriksson   - 113 A Ek       3-0 tons: 3-2
D3 2420 T Ritzén     | 642 K Larsen-Sjövoll 
D3 2428 M Hagelberg    | 107 M Wiklund     3-0
S5 2420 T Ritzén     - 107 M Wiklund     3-0 tons: 3-0
S6 2428 M Hagelberg    - 642 K Larsen-Sjövoll 3-2 tons: 7-4
AD 2420 T Ritzén     | 3176 O Saviaro    
AD 2428 M Hagelberg    | 642 K Larsen-Sjövoll 1-3
Bra spel: [147-131]


omg: 5
VITLÖK - ARROWZ 7-2 25-10

D1 1072 P Fredriksson   | 1376 J Arman     
D1 1032 D Nordström    | 326 C Ljunggren    3-1
S1 1072 P Fredriksson   - 1376 J Arman      2-3 tons: 4-5
S2 1032 D Nordström    - 326 C Ljunggren    3-0 tons: 3-0
D2 291 P Löndqvist    | 1522 S Lundin     
D2 2051 J Mellgren    | 246 M Thunholm    3-0
S3 2051 J Mellgren    - 1522 S Lundin     2-3 tons: 2-1
S4 291 P Löndqvist    - 246 M Thunholm    3-1 tons: 3-2
D3 411 H Johansson    | 1375 S Lindström   
D3 2692 L Gustavsson   | 1335 T Pettersson   3-0
S5 2692 L Gustavsson   - 1375 S Lindström    3-1 tons: 7-2
S6 411 H Johansson    - 1335 T Pettersson   3-1 tons: 3-0
Bra spel: [1072-17][1032-17][1032-111][1032-18]


omg: 5
PILO - FREJA 3-6 13-19

D1 1404 A Dahlström    | 1633 J Vourenmäki   
D1 861 M Ringvall    | 570 J Estlander    0-3
S1 979 M Hellberg    - 1633 J Vourenmäki   1-3 tons: 0-4
S2 861 M Ringvall    - 570 J Estlander    0-3 tons: 1-3
D2 935 K Månsson     | 2025 L Loukasmäki   
D2 434 N Svedlind    | 2301 M Auvinen     0-3
S3 434 N Svedlind    - 2025 L Loukasmäki   1-3 tons: 6-2
S4 935 K Månsson     - 2301 M Auvinen     2-3 tons: 0-5
D3 1006 S Nordström    | 1414 M Ukkonen    
D3 1814 T Berlin     | 2789 P Eklund     3-0
S5 1814 T Berlin     - 1414 M Ukkonen     3-1 tons: 4-2
S6 1006 S Nordström    - 2789 P Eklund     3-0 tons: 2-1
Bra spel: [2301-1]


omg: 5
RUGBY - TELGE 7-2 23-13

D1 2083 U Gullberg    | 2596 P Svedinger   
D1 1180 M Essman     | 210 T Söderberg    3-1
S1 1180 M Essman     -  43 P Holmstedt    3-0 tons: 4-1
S2 2083 U Gullberg    - 210 T Söderberg    1-3 tons: 3-3
D2 5429 A Karvonen    | 786 B Mattsson    
D2 6053 S Mattsson    | 4563 J Önneslöv    3-2
S3 6053 S Mattsson    - 786 B Mattsson    3-2 tons: 5-5
S4 5429 A Karvonen    - 4563 J Önneslöv    3-1 tons: 5-3
D3 1611 S Backholm    | 1597 N Jarefalk    
D3 776 I Snällström   | 1599 H Eklund     3-0
S5 776 I Snällström   - 1597 N Jarefalk    1-3 tons: 6-6
S6 1611 S Backholm    - 1599 H Eklund     3-1 tons: 5-4
Bra spel: [6053-1][1597-1]


omg: 6
BOTVID - RUGBY 2-7 11-24

D1 113 A Ek       | 1279 A Rantanen    
D1 107 M Wiklund     | 776 I Snällström   2-3
S1 113 A Ek       - 1279 A Rantanen    3-2 tons: 5-0
S2 107 M Wiklund     - 776 I Snällström   0-3 tons: 1-6
D2 147 P Lundholm    | 1611 S Backholm    
D2 922 M Roos      | 1180 M Essman     0-3
S3 147 P Lundholm    - 1180 M Essman     3-1 tons: 2-2
S4 922 M Roos      - 5429 A Karvonen    2-3 tons: 3-2
D3 642 K Larsen-Sjövoll | 6053 S Mattsson    
D3 753 C Lundholm    | 5429 A Karvonen    1-3
S5 642 K Larsen-Sjövoll - 6053 S Mattsson    0-3 tons: 1-3
S6 753 C Lundholm    - 1611 S Backholm    0-3 tons: 0-3
Bra spel: [776-115][776-1]


omg: 6
BUSSIG - SHAKE 5-5 23-20

D1 6471 R Andersson    | 1311 A Jensson    
D1 6470 M Olsson     | 2429 F Blid      2-3
S1 6471 R Andersson    - 2429 F Blid      1-3 tons: 0-4
S2 6470 M Olsson     - 1311 A Jensson     3-1 tons: 7-2
D2 6474 S Omberg     | 2428 M Hagelberg   
D2 1644 U Löfström    | 2420 T Ritzén     3-1
S3 1644 U Löfström    - 2420 T Ritzén     3-2 tons: 2-4
S4 6474 S Omberg     - 2428 M Hagelberg    2-3 tons: 4-7
D3 2559 O Eriksson    | 1482 G Fredriksson  
D3 1261 J Määttä     | 1579 P Haraldsson   1-3
S5 2559 O Eriksson    - 1482 G Fredriksson   2-3 tons: 2-2
S6 1261 J Määttä     - 1579 P Haraldsson   3-1 tons: 2-1
AD 6474 S Omberg     | 1482 G Fredriksson  
AD 6470 M Olsson     | 2420 T Ritzén     3-0


omg: 6
FREJA - DSB 2-7 8-23

D1 1633 J Vourenmäki   | 1518 J Pietola    
D1 570 J Estlander    | 1632 J Laumola     0-3
S1 570 J Estlander    - 1518 J Pietola     0-3 tons: 1-2
S2 1633 J Vourenmäki   - 1632 J Laumola     3-0 tons: 1-1
D2 2789 P Eklund     | 4643 T Voittonen   
D2 1414 M Ukkonen     |  27 B Gunbrandt    0-3
S3 2789 P Eklund     - 4643 T Voittonen    1-3 tons: 0-2
S4 1414 M Ukkonen     -  27 B Gunbrandt    3-2 tons: 7-0
D3 2025 L Loukasmäki   | 1177 M Jensen     
D3 2301 M Auvinen     | 1640 M Liiv      0-3
S5 2025 L Loukasmäki   - 1177 M Jensen     1-3 tons: 5-3
S6 2301 M Auvinen     - 1640 M Liiv      0-3 tons: 2-0
Bra spel: [1414-1]


omg: 6
ARROWZ - PILO 5-5 23-20

D1 1522 S Lundin     | 861 M Ringvall    
D1 1375 S Lindström    | 935 K Månsson     3-1
S1 1522 S Lundin     - 935 K Månsson     3-1 tons: 6-0
S2 1375 S Lindström    - 861 M Ringvall    3-1 tons: 5-1
D2 246 M Thunholm    | 1447 M Peräaho    
D2 315 F Rydbjer     | 434 N Svedlind    2-3
S3 246 M Thunholm    - 434 N Svedlind    3-1 tons: 3-3
S4 315 F Rydbjer     - 1447 M Peräaho     1-3 tons: 2-2
D3 326 C Ljunggren    | 1814 T Berlin     
D3 1335 T Pettersson   | 1006 S Nordström    2-3
S5 326 C Ljunggren    - 1006 S Nordström    3-1 tons: 3-5
S6 1335 T Pettersson   - 1814 T Berlin     2-3 tons: 2-3
AD 326 C Ljunggren    | 1447 M Peräaho    
AD 246 M Thunholm    | 1006 S Nordström    1-3


omg: 6
TELGE - VITLÖK 2-7 13-23

D1 1599 H Eklund     | 411 H Johansson   
D1 2596 P Svedinger    | 1943 S Elia      0-3
S1 2596 P Svedinger    - 411 H Johansson    0-3 tons: 1-3
S2 1599 H Eklund     - 1943 S Elia      1-3 tons: 5-4
D2 1597 N Jarefalk    | 1032 D Nordström   
D2  43 P Holmstedt    | 1072 P Fredriksson   0-3
S3 1597 N Jarefalk    - 1072 P Fredriksson   3-0 tons: 3-2
S4  43 P Holmstedt    - 1032 D Nordström    2-3 tons: 4-7
D3 4563 J Önneslöv    | 291 P Löndqvist   
D3  76 G Larsson     | 2051 J Mellgren    2-3
S5 4563 J Önneslöv    - 2051 J Mellgren    2-3 tons: 0-2
S6  76 G Larsson     - 291 P Löndqvist    3-2 tons: 2-4
Bra spel: [1597-1]


omg: 7
DSB - ARROWZ 8-1 18-9

S2 4643 T Voittonen    - 1866 T Torpling    3-0 tons: 6-0
D2 1640 M Liiv      | 1353 A Lennström   
D2 1177 M Jensen     | 246 M Thunholm    3-1
S3 1177 M Jensen     - 1353 A Lennström    3-1 tons: 5-2
S4 1640 M Liiv      - 246 M Thunholm    3-1 tons: 4-2
D3  27 B Gunbrandt    | 1376 J Arman     
D3 1632 J Laumola     | 1335 T Pettersson   3-2
S5 1632 J Laumola     - 1376 J Arman      3-1 tons: 1-4
S6  27 B Gunbrandt    - 1335 T Pettersson   0-3 tons: 2-1
Bra spel: [4643-1][4643-15][1640-1]


omg: 7
VICTOR - FREJA 5-5 16-17

D1 687 J Södergren    | 1414 M Ukkonen    
D1 2084 R Persson     | 1633 J Vourenmäki   0-3
S1 2084 R Persson     - 2025 L Loukasmäki   0-3 tons: 0-1
S2 687 J Södergren    - 2301 M Auvinen     1-3 tons: 0-1
D2 1005 S Roos      | 2789 P Eklund     
D2 589 K Lellky     | 570 J Estlander    0-3
S3 1005 S Roos      - 1414 M Ukkonen     0-3 tons: 3-2
S4 589 K Lellky     - 1633 J Vourenmäki   3-1 tons: 2-1
D3 2395 M Fredriksson   | 2025 L Loukasmäki   
D3 580 J Nyberg     | 2301 M Auvinen     3-1
S5 2395 M Fredriksson   - 2789 P Eklund     3-0 tons: 2-1
S6 580 J Nyberg     - 570 J Estlander    3-0 tons: 4-1
AD 580 J Nyberg     | 1414 M Ukkonen    
AD 2395 M Fredriksson   | 2025 L Loukasmäki   3-0


omg: 7
BOTVID - BUSSIG 6-4 20-18

D1 147 P Lundholm    | 6470 M Olsson     
D1 113 A Ek       | 6471 R Andersson    3-0
S1 642 K Larsen-Sjövoll - 6471 R Andersson    1-3 tons: 6-4
S2 147 P Lundholm    - 6470 M Olsson     3-1 tons: 8-1
D2 922 M Roos      | 1644 U Löfström    
D2 642 K Larsen-Sjövoll | 6469 T Henriksson   3-1
S3 753 C Lundholm    - 1644 U Löfström    1-3 tons: 0-3
S4 922 M Roos      - 6469 T Henriksson   3-2 tons: 3-1
D3 107 M Wiklund     | 1261 J Määttä     
D3 753 C Lundholm    | 2559 O Eriksson    0-3
S5 113 A Ek       - 1261 J Määttä     3-1 tons: 4-3
S6 107 M Wiklund     - 2559 O Eriksson    0-3 tons: 1-3
AD 113 A Ek       | 2559 O Eriksson    
AD 147 P Lundholm    | 6471 R Andersson    3-1


omg: 7
PILO - TELGE 5-5 22-19

D1 1006 S Nordström    | 2596 P Svedinger   
D1  73 J Berlin     |  43 P Holmstedt    3-0
S1 1006 S Nordström    - 2596 P Svedinger    2-3 tons: 6-1
S2 935 K Månsson     -  43 P Holmstedt    1-3 tons: 1-2
D2 1814 T Berlin     | 1599 H Eklund     
D2 861 M Ringvall    | 1597 N Jarefalk    3-2
S3 1814 T Berlin     - 1599 H Eklund     3-2 tons: 5-0
S4 861 M Ringvall    - 1597 N Jarefalk    2-3 tons: 2-2
D3 935 K Månsson     | 210 T Söderberg   
D3 979 M Hellberg    | 786 B Mattsson    0-3
S5 434 N Svedlind    - 786 B Mattsson    3-0 tons: 2-1
S6 979 M Hellberg    - 4563 J Önneslöv    2-3 tons: 1-3
AD 979 M Hellberg    | 210 T Söderberg   
AD 1814 T Berlin     | 4563 J Önneslöv    3-0
Bra spel: [1814-1][2596-113]


omg: 7
RUGBY - VITLÖK 3-6 17-19

D1 1279 A Rantanen    | 291 P Löndqvist   
D1 1180 M Essman     | 2051 J Mellgren    1-3
S1 2083 U Gullberg    - 291 P Löndqvist    1-3 tons: 4-5
S2 1180 M Essman     - 2051 J Mellgren    2-3 tons: 3-6
D2 6053 S Mattsson    | 1032 D Nordström   
D2 5429 A Karvonen    | 1072 P Fredriksson   1-3
S3 5429 A Karvonen    - 1072 P Fredriksson   2-3 tons: 3-2
S4 6053 S Mattsson    - 1032 D Nordström    1-3 tons: 5-5
D3 1611 S Backholm    | 411 H Johansson   
D3 776 I Snällström   | 1943 S Elia      3-1
S5 776 I Snällström   - 1943 S Elia      3-0 tons: 2-3
S6 1611 S Backholm    - 411 H Johansson    3-0 tons: 4-3
Bra spel: [776-1]


omg: 8
BUSSIG - RUGBY 2-7 15-23

D1 6474 S Omberg     | 5429 A Karvonen    
D1 6470 M Olsson     | 2083 U Gullberg    3-1
S1 6474 S Omberg     - 1180 M Essman     1-3 tons: 3-3
S2 6470 M Olsson     - 5429 A Karvonen    2-3 tons: 3-5
D2 6471 R Andersson    | 6053 S Mattsson    
D2 1644 U Löfström    | 776 I Snällström   1-3
S3 6471 R Andersson    - 2083 U Gullberg    3-1 tons: 3-1
S4 1644 U Löfström    - 776 I Snällström   1-3 tons: 3-6
D3 2559 O Eriksson    | 1611 S Backholm    
D3 1976 P Lindius     | 1279 A Rantanen    2-3
S5 2559 O Eriksson    - 6053 S Mattsson    1-3 tons: 1-4
S6 1976 P Lindius     - 1611 S Backholm    1-3 tons: 5-8
Bra spel: [6471-1][2559-1][1180-1][6053-1]
     [6053-116]


omg: 8
FREJA - SHAKE 3-6 17-20

D1 1414 M Ukkonen     | 1311 A Jensson    
D1 1633 J Vourenmäki   | 2429 F Blid      2-3
S1 2789 P Eklund     - 2429 F Blid      1-3 tons: 1-3
S2 570 J Estlander    - 1311 A Jensson     3-1 tons: 2-2
D2 2025 L Loukasmäki   | 2428 M Hagelberg   
D2 2301 M Auvinen     | 2420 T Ritzén     1-3
S3 1414 M Ukkonen     - 2420 T Ritzén     0-3 tons: 2-3
S4 1633 J Vourenmäki   - 2428 M Hagelberg    2-3 tons: 3-6
D3 2789 P Eklund     | 1482 G Fredriksson  
D3 570 J Estlander    | 1579 P Haraldsson   3-1
S5 2025 L Loukasmäki   - 1482 G Fredriksson   2-3 tons: 2-5
S6 2301 M Auvinen     - 1579 P Haraldsson   3-0 tons: 1-1
Bra spel: [1633-18][1482-17]


omg: 8
ARROWZ - VICTOR 2-7 14-24

D1 1522 S Lundin     | 2084 R Persson    
D1 1335 T Pettersson   | 687 J Södergren    2-3
S1 1375 S Lindström    - 687 J Södergren    0-3 tons: 1-2
S2 1335 T Pettersson   - 2084 R Persson     3-2 tons: 2-1
D2 326 C Ljunggren    | 589 K Lellky     
D2 246 M Thunholm    | 984 P Skytt      0-3
S3 326 C Ljunggren    - 984 P Skytt      3-1 tons: 1-2
S4 246 M Thunholm    - 589 K Lellky     2-3 tons: 3-4
D3 315 F Rydbjer     | 2395 M Fredriksson  
D3 1376 J Arman      | 580 J Nyberg     2-3
S5 315 F Rydbjer     - 2395 M Fredriksson   1-3 tons: 1-4
S6 1376 J Arman      - 580 J Nyberg     1-3 tons: 3-3


omg: 8
TELGE - DSB 3-6 13-21

D1 2596 P Svedinger    | 1177 M Jensen     
D1  43 P Holmstedt    | 1518 J Pietola     0-3
S1  43 P Holmstedt    - 1177 M Jensen     0-3 tons: 1-4
S2 2596 P Svedinger    - 1518 J Pietola     1-3 tons: 0-3
D2 4563 J Önneslöv    |  27 B Gunbrandt   
D2 210 T Söderberg    | 1433 M Duvefjord    1-3
S3 4563 J Önneslöv    -  27 B Gunbrandt    1-3 tons: 0-2
S4 210 T Söderberg    - 1433 M Duvefjord    1-3 tons: 1-2
D3 1597 N Jarefalk    | 4643 T Voittonen   
D3 786 B Mattsson    | 1632 J Laumola     3-2
S5 786 B Mattsson    - 4643 T Voittonen    3-1 tons: 3-4
S6 1597 N Jarefalk    - 1632 J Laumola     3-0 tons: 3-3
Bra spel: [1597-1][1177-1][1177-115]


omg: 8
VITLÖK - PILO 6-3 23-14

D1 1032 D Nordström    | 861 M Ringvall    
D1 1072 P Fredriksson   | 1814 T Berlin     1-3
S1 1032 D Nordström    - 935 K Månsson     3-0 tons: 5-1
S2 1072 P Fredriksson   - 1814 T Berlin     2-3 tons: 1-5
D2 2051 J Mellgren    | 1006 S Nordström   
D2 291 P Löndqvist    | 1404 A Dahlström    3-0
S3 2051 J Mellgren    - 1006 S Nordström    3-2 tons: 5-3
S4 291 P Löndqvist    - 861 M Ringvall    3-0 tons: 5-1
D3 411 H Johansson    | 979 M Hellberg    
D3 1943 S Elia      | 434 N Svedlind    2-3
S5 411 H Johansson    - 979 M Hellberg    3-1 tons: 4-2
S6 1943 S Elia      - 434 N Svedlind    3-2 tons: 5-4
Bra spel: [1032-18]


omg: 9
DSB - VITLÖK 4-6 19-23

D1  27 B Gunbrandt    | 411 H Johansson   
D1 4643 T Voittonen    | 1943 S Elia      3-2
S1  27 B Gunbrandt    - 411 H Johansson    2-3 tons: 6-4
S2 4643 T Voittonen    - 1943 S Elia      3-1 tons: 3-1
D2 1306 T Olsson     | 2051 J Mellgren    
D2 1632 J Laumola     | 291 P Löndqvist    1-3
S3 1632 J Laumola     - 291 P Löndqvist    1-3 tons: 6-7
S4 1306 T Olsson     - 2051 J Mellgren    2-3 tons: 3-3
D3  14 K Hamilton    | 1072 P Fredriksson  
D3 1177 M Jensen     | 1032 D Nordström    3-1
S5  14 K Hamilton    - 1032 D Nordström    1-3 tons: 1-5
S6 1177 M Jensen     - 1072 P Fredriksson   3-1 tons: 4-3
AD  14 K Hamilton    | 1032 D Nordström   
AD  27 B Gunbrandt    | 291 P Löndqvist    0-3


omg: 9
VICTOR - TELGE 8-1 25-12

D1 1005 S Roos      | 2596 P Svedinger   
D1 589 K Lellky     | 4563 J Önneslöv    3-1
S1 1005 S Roos      - 2596 P Svedinger    3-1 tons: 5-1
S2 589 K Lellky     - 4563 J Önneslöv    3-2 tons: 6-2
D2 2084 R Persson     | 210 T Söderberg   
D2 687 J Södergren    |  43 P Holmstedt    3-1
S3 2084 R Persson     - 210 T Söderberg    1-3 tons: 0-1
S4 687 J Södergren    -  43 P Holmstedt    3-1 tons: 3-4
D3 2395 M Fredriksson   | 1597 N Jarefalk    
D3 580 J Nyberg     | 786 B Mattsson    3-1
S5 2395 M Fredriksson   - 786 B Mattsson    3-1 tons: 5-1
S6 580 J Nyberg     - 1597 N Jarefalk    3-1 tons: 2-2


omg: 9
SHAKE - ARROWZ 8-1 25-12

D1 1311 A Jensson     | 326 C Ljunggren   
D1 1579 P Haraldsson   | 246 M Thunholm    3-0
S1 1579 P Haraldsson   - 326 C Ljunggren    3-1 tons: 3-2
S2 1311 A Jensson     - 246 M Thunholm    1-3 tons: 2-6
D2 2420 T Ritzén     | 1376 J Arman     
D2 1516 J Christiansson  | 1375 S Lindström    3-2
S3 1516 J Christiansson  - 1376 J Arman      3-2 tons: 1-1
S4 2420 T Ritzén     - 1375 S Lindström    3-2 tons: 2-2
D3 1482 G Fredriksson   | 1522 S Lundin     
D3 1257 J Harmaala    | 1335 T Pettersson   3-0
S5 1257 J Harmaala    - 1522 S Lundin     3-1 tons: 5-0
S6 1482 G Fredriksson   - 1335 T Pettersson   3-1 tons: 1-1


omg: 9
BOTVID - FREJA 4-6 21-22

D1 3176 O Saviaro     | 2789 P Eklund     
D1 642 K Larsen-Sjövoll | 666 S Nilserius    3-0
S1 642 K Larsen-Sjövoll - 2789 P Eklund     2-3 tons: 5-4
S2 3176 O Saviaro     - 666 S Nilserius    3-0 tons: 4-0
D2 922 M Roos      | 1776 J Johansson   
D2 147 P Lundholm    | 2431 K Hultberg    3-2
S3 147 P Lundholm    - 1776 J Johansson    2-3 tons: 4-4
S4 922 M Roos      - 2431 K Hultberg    3-2 tons: 4-2
D3 113 A Ek       | 2025 L Loukasmäki   
D3 107 M Wiklund     | 1414 M Ukkonen     0-3
S5 113 A Ek       - 2025 L Loukasmäki   2-3 tons: 5-5
S6 107 M Wiklund     - 1414 M Ukkonen     1-3 tons: 1-4
AD 3176 O Saviaro     | 1414 M Ukkonen    
AD 922 M Roos      | 2789 P Eklund     2-3


omg: 9
RUGBY - PILO 7-2 22-12

D1 1611 S Backholm    | 1814 T Berlin     
D1 2083 U Gullberg    | 1447 M Peräaho     3-2
S1 1279 A Rantanen    - 1814 T Berlin     0-3 tons: 1-3
S2 5429 A Karvonen    - 1447 M Peräaho     3-1 tons: 4-2
D2 776 I Snällström   | 861 M Ringvall    
D2 6543 M Svensson    | 935 K Månsson     3-0
S3 1611 S Backholm    - 861 M Ringvall    1-3 tons: 2-3
S4 776 I Snällström   - 935 K Månsson     3-0 tons: 2-2
D3 6053 S Mattsson    | 979 M Hellberg    
D3 5429 A Karvonen    | 434 N Svedlind    3-0
S5 6053 S Mattsson    - 1006 S Nordström    3-2 tons: 3-4
S6 1180 M Essman     - 434 N Svedlind    3-1 tons: 1-2
Bra spel: [1814-1]


omg: 10
FREJA - BUSSIG 2-7 14-22

D1 570 J Estlander    | 1261 J Määttä     
D1 1633 J Vourenmäki   | 6475 M Ridby      2-3
S1 570 J Estlander    - 1261 J Määttä     2-3 tons: 2-2
S2 1633 J Vourenmäki   - 6475 M Ridby      3-1 tons: 2-1
D2 2789 P Eklund     | 1644 U Löfström    
D2 1776 J Johansson    | 6469 T Henriksson   3-0
S3 2789 P Eklund     - 1644 U Löfström    2-3 tons: 2-3
S4 1776 J Johansson    - 6469 T Henriksson   1-3 tons: 2-2
D3 2439 B Wahlström    | 2559 O Eriksson    
D3 2025 L Loukasmäki   | 6471 R Andersson    0-3
S5 2439 B Wahlström    - 2559 O Eriksson    1-3 tons: 6-4
S6 2025 L Loukasmäki   - 6471 R Andersson    0-3 tons: 1-1


omg: 10
ARROWZ - BOTVID 1-8 11-26

D1 326 C Ljunggren    | 922 M Roos      
D1 315 F Rydbjer     | 147 P Lundholm    0-3
S1 326 C Ljunggren    - 922 M Roos      0-3 tons: 1-3
S2 315 F Rydbjer     - 753 C Lundholm    3-2 tons: 1-0
D2 1375 S Lindström    | 3176 O Saviaro    
D2 1522 S Lundin     | 113 A Ek       1-3
S3 1375 S Lindström    - 147 P Lundholm    0-3 tons: 1-5
S4 1522 S Lundin     - 107 M Wiklund     2-3 tons: 3-1
D3 246 M Thunholm    | 107 M Wiklund    
D3 1376 J Arman      | 753 C Lundholm    1-3
S5 246 M Thunholm    - 3176 O Saviaro     2-3 tons: 5-7
S6 1376 J Arman      - 113 A Ek       2-3 tons: 4-7


omg: 10
TELGE - SHAKE 2-7 10-23

D1 1597 N Jarefalk    | 1311 A Jensson    
D1 786 B Mattsson    | 2429 F Blid      3-0
S1 786 B Mattsson    - 2429 F Blid      1-3 tons: 3-5
S2 1597 N Jarefalk    - 1311 A Jensson     3-2 tons: 8-5
D2 210 T Söderberg    | 1579 P Haraldsson   
D2 2596 P Svedinger    | 2428 M Hagelberg    0-3
S3 2596 P Svedinger    - 1257 J Harmaala    0-3 tons: 0-5
S4 210 T Söderberg    - 2428 M Hagelberg    2-3 tons: 2-5
D3 4563 J Önneslöv    | 1257 J Harmaala    
D3  43 P Holmstedt    | 2420 T Ritzén     0-3
S5 4563 J Önneslöv    - 2420 T Ritzén     0-3 tons: 2-3
S6  43 P Holmstedt    - 1482 G Fredriksson   1-3 tons: 4-3
Bra spel: [210-114][2428-1][2428-15]


omg: 10
VITLÖK - VICTOR 7-2 22-11

D1 1943 S Elia      | 687 J Södergren   
D1 411 H Johansson    | 2084 R Persson     3-1
S1 411 H Johansson    - 2084 R Persson     3-0 tons: 4-2
S2 1943 S Elia      - 687 J Södergren    3-2 tons: 3-4
D2 1032 D Nordström    | 589 K Lellky     
D2 1072 P Fredriksson   | 984 P Skytt      3-0
S3 1032 D Nordström    - 589 K Lellky     3-1 tons: 5-4
S4 1072 P Fredriksson   - 984 P Skytt      3-1 tons: 4-1
D3 291 P Löndqvist    | 2395 M Fredriksson  
D3 2051 J Mellgren    | 580 J Nyberg     0-3
S5 291 P Löndqvist    - 2395 M Fredriksson   3-0 tons: 6-3
S6 2051 J Mellgren    - 580 J Nyberg     1-3 tons: 5-4
Bra spel: [1943-111]


omg: 10
PILO - DSB 3-6 9-20

D1 1006 S Nordström    | 1632 J Laumola    
D1  73 J Berlin     | 4643 T Voittonen    0-3
S1 1006 S Nordström    - 1632 J Laumola     3-0 tons: 2-0
S2  73 J Berlin     - 4643 T Voittonen    0-3 tons: 1-1
D2 861 M Ringvall    |  27 B Gunbrandt   
D2 935 K Månsson     | 1640 M Liiv      0-3
S3 861 M Ringvall    -  27 B Gunbrandt    0-3 tons: 1-0
S4 935 K Månsson     - 1640 M Liiv      0-3 tons: 1-2
D3 979 M Hellberg    |  14 K Hamilton    
D3 1814 T Berlin     | 1177 M Jensen     3-1
S5 979 M Hellberg    - 1177 M Jensen     0-3 tons: 1-1
S6 1814 T Berlin     -  14 K Hamilton    3-1 tons: 6-3


omg: 11
DSB - RUGBY 3-6 16-22

D1 1632 J Laumola     | 1611 S Backholm    
D1 1306 T Olsson     | 1180 M Essman     2-3
S1 1632 J Laumola     - 1180 M Essman     3-1 tons: 3-2
S2 1306 T Olsson     - 1611 S Backholm    0-3 tons: 2-4
D2 1518 J Pietola     | 776 I Snällström   
D2 1177 M Jensen     | 2083 U Gullberg    1-3
S3 1518 J Pietola     - 2083 U Gullberg    2-3 tons: 3-6
S4 1177 M Jensen     - 776 I Snällström   3-2 tons: 4-7
D3  27 B Gunbrandt    | 5429 A Karvonen    
D3 4643 T Voittonen    | 6053 S Mattsson    3-1
S5 4643 T Voittonen    - 6053 S Mattsson    0-3 tons: 6-7
S6  27 B Gunbrandt    - 5429 A Karvonen    2-3 tons: 3-3
Bra spel: [1518-1][1177-1][1177-18][27-120]


omg: 11
VICTOR - PILO 5-5 21-20

D1 687 J Södergren    | 979 M Hellberg    
D1 2084 R Persson     | 434 N Svedlind    3-0
S1 2084 R Persson     - 979 M Hellberg    1-3 tons: 1-2
S2 687 J Södergren    - 434 N Svedlind    2-3 tons: 3-6
D2 984 P Skytt      | 861 M Ringvall    
D2 1190 L Wilhelmsson   | 935 K Månsson     3-1
S3 984 P Skytt      - 861 M Ringvall    3-1 tons: 3-2
S4 1190 L Wilhelmsson   - 935 K Månsson     3-2 tons: 2-2
D3 2395 M Fredriksson   | 1814 T Berlin     
D3 580 J Nyberg     | 1006 S Nordström    0-3
S5 2395 M Fredriksson   - 1814 T Berlin     1-3 tons: 4-3
S6 580 J Nyberg     - 1006 S Nordström    3-1 tons: 3-2
AD 984 P Skytt      | 1814 T Berlin     
AD 580 J Nyberg     | 1006 S Nordström    2-3


omg: 11
SHAKE - VITLÖK 5-5 20-24

D1 1311 A Jensson     | 1032 D Nordström   
D1 1579 P Haraldsson   | 1072 P Fredriksson   0-3
S1 1579 P Haraldsson   - 1032 D Nordström    0-3 tons: 1-5
S2 1311 A Jensson     - 1072 P Fredriksson   2-3 tons: 4-3
D2 1257 J Harmaala    | 291 P Löndqvist   
D2 2428 M Hagelberg    | 2051 J Mellgren    3-2
S3 2428 M Hagelberg    - 2051 J Mellgren    2-3 tons: 5-8
S4 1257 J Harmaala    - 291 P Löndqvist    3-2 tons: 7-5
D3 2420 T Ritzén     | 411 H Johansson   
D3 1482 G Fredriksson   | 1943 S Elia      3-2
S5 1482 G Fredriksson   - 1943 S Elia      3-1 tons: 2-2
S6 2420 T Ritzén     - 411 H Johansson    3-2 tons: 1-3
AD 1257 J Harmaala    | 1032 D Nordström   
AD 2428 M Hagelberg    | 291 P Löndqvist    1-3
Bra spel: [1257-14][2428-14][2420-16][1482-16]
     [1032-16][1072-16][1943-114]


omg: 11
BOTVID - TELGE 7-2 24-10

D1 3176 O Saviaro     | 2783 A Söderberg   
D1 113 A Ek       |  43 P Holmstedt    3-0
S1 3176 O Saviaro     - 2783 A Söderberg    3-0 tons: 2-0
S2 922 M Roos      -  43 P Holmstedt    3-1 tons: 5-3
D2 107 M Wiklund     | 4563 J Önneslöv    
D2 642 K Larsen-Sjövoll | 210 T Söderberg    3-2
S3 113 A Ek       - 4563 J Önneslöv    3-0 tons: 5-3
S4 107 M Wiklund     - 210 T Söderberg    3-1 tons: 2-0
D3 922 M Roos      | 1597 N Jarefalk    
D3 147 P Lundholm    | 786 B Mattsson    1-3
S5 642 K Larsen-Sjövoll - 786 B Mattsson    2-3 tons: 2-6
S6 147 P Lundholm    - 1597 N Jarefalk    3-0 tons: 2-1


omg: 11
BUSSIG - ARROWZ 6-3 24-12

D1 6474 S Omberg     | 1335 T Pettersson   
D1 6470 M Olsson     | 326 C Ljunggren    3-0
S1 6474 S Omberg     - 326 C Ljunggren    3-0 tons: 4-0
S2 6470 M Olsson     - 1335 T Pettersson   3-1 tons: 4-3
D2 2559 O Eriksson    | 1376 J Arman     
D2 1261 J Määttä     | 246 M Thunholm    3-2
S3 2559 O Eriksson    - 1376 J Arman      2-3 tons: 3-5
S4 1261 J Määttä     - 246 M Thunholm    2-3 tons: 7-6
D3 6471 R Andersson    | 1522 S Lundin     
D3 1644 U Löfström    | 1375 S Lindström    3-0
S5 6471 R Andersson    - 1522 S Lundin     2-3 tons: 4-1
S6 1644 U Löfström    - 1375 S Lindström    3-0 tons: 3-0
Bra spel: [2559-1][6471-116][246-118]


omg: 12
RUGBY - DSB 5-5 18-21

D1 1611 S Backholm    | 4643 T Voittonen   
D1 5429 A Karvonen    | 1632 J Laumola     3-1
S1 2083 U Gullberg    - 4643 T Voittonen    1-3 tons: 0-0
S2 5429 A Karvonen    - 1632 J Laumola     3-1 tons: 3-2
D2 6053 S Mattsson    | 1177 M Jensen     
D2 776 I Snällström   | 1640 M Liiv      3-2
S3 1279 A Rantanen    - 1177 M Jensen     0-3 tons: 0-7
S4 776 I Snällström   - 1640 M Liiv      3-0 tons: 6-1
D3 1279 A Rantanen    | 3168 M Voittonen   
D3 2083 U Gullberg    | 2015 A Strandman    2-3
S5 1611 S Backholm    - 3168 M Voittonen    3-2 tons: 5-7
S6 6053 S Mattsson    - 2015 A Strandman    0-3 tons: 2-0
AD 6053 S Mattsson    | 3168 M Voittonen   
AD 776 I Snällström   | 1640 M Liiv      0-3
Bra spel: [1177-18]


omg: 12
PILO - VICTOR 3-6 14-22

D1 452 R Nörgaard    | 2084 R Persson    
D1 434 N Svedlind    | 687 J Södergren    3-2
S1 452 R Nörgaard    - 2084 R Persson     0-3 tons: 0-3
S2 434 N Svedlind    - 687 J Södergren    2-3 tons: 5-3
D2 979 M Hellberg    | 589 K Lellky     
D2 1447 M Peräaho     | 1829 M Koslowski    1-3
S3 979 M Hellberg    - 589 K Lellky     0-3 tons: 2-3
S4 1447 M Peräaho     - 1829 M Koslowski    0-3 tons: 1-5
D3 1814 T Berlin     | 984 P Skytt     
D3 1006 S Nordström    | 2395 M Fredriksson   3-2
S5 1006 S Nordström    - 984 P Skytt      2-3 tons: 5-3
S6 1814 T Berlin     - 2395 M Fredriksson   3-0 tons: 3-5


omg: 12
VITLÖK - SHAKE 3-6 14-20

D1 1943 S Elia      | 1257 J Harmaala    
D1 411 H Johansson    | 2428 M Hagelberg    0-3
S1 411 H Johansson    - 1257 J Harmaala    1-3 tons: 3-4
S2 1943 S Elia      - 2428 M Hagelberg    1-3 tons: 3-4
D2 1072 P Fredriksson   | 1311 A Jensson    
D2 291 P Löndqvist    | 2429 F Blid      3-0
S3 1072 P Fredriksson   - 1311 A Jensson     3-1 tons: 4-2
S4 291 P Löndqvist    - 2429 F Blid      1-3 tons: 5-5
D3 1032 D Nordström    | 2420 T Ritzén     
D3 2051 J Mellgren    | 1482 G Fredriksson   1-3
S5 2051 J Mellgren    - 2420 T Ritzén     3-1 tons: 2-3
S6 1032 D Nordström    - 1482 G Fredriksson   1-3 tons: 1-5
Bra spel: [1032-17][2051-17][2429-18]


omg: 12
TELGE - BOTVID 3-6 16-20

D1 1599 H Eklund     | 113 A Ek       
D1 210 T Söderberg    | 642 K Larsen-Sjövoll 3-1
S1 1599 H Eklund     - 113 A Ek       1-3 tons: 2-2
S2 2596 P Svedinger    - 642 K Larsen-Sjövoll 1-3 tons: 2-4
D2 1808 T Lundå      | 3176 O Saviaro    
D2  43 P Holmstedt    | 147 P Lundholm    0-3
S3  43 P Holmstedt    - 3176 O Saviaro     1-3 tons: 0-2
S4 1808 T Lundå      - 107 M Wiklund     3-1 tons: 0-0
D3 4563 J Önneslöv    | 753 C Lundholm    
D3 786 B Mattsson    | 107 M Wiklund     2-3
S5 786 B Mattsson    - 753 C Lundholm    3-0 tons: 2-0
S6 4563 J Önneslöv    - 147 P Lundholm    2-3 tons: 4-6
Bra spel: [3176-137]


omg: 12
ARROWZ - BUSSIG 3-6 11-23

D1 1522 S Lundin     | 6475 M Ridby     
D1 315 F Rydbjer     | 6476 T Strömberg    0-3
S1 1522 S Lundin     - 6475 M Ridby      3-2 tons: 5-3
S2 315 F Rydbjer     - 6476 T Strömberg    2-3 tons: 1-5
D2 246 M Thunholm    | 6470 M Olsson     
D2 1376 J Arman      | 6469 T Henriksson   0-3
S3 246 M Thunholm    - 6470 M Olsson     0-3 tons: 2-0
S4 1376 J Arman      - 6469 T Henriksson   3-2 tons: 4-1
D3 326 C Ljunggren    | 742 U Hallgren    
D3 1375 S Lindström    | 1261 J Määttä     0-3
S5 326 C Ljunggren    - 742 U Hallgren    3-1 tons: 2-0
S6 1375 S Lindström    - 1261 J Määttä     0-3 tons: 3-2
Bra spel: [1376-1][6475-127]


omg: 13
BUSSIG - FREJA 6-4 21-15

D1 6476 T Strömberg    | 1633 J Vourenmäki   
D1 6475 M Ridby      | 570 J Estlander    3-1
S1 6476 T Strömberg    - 1633 J Vourenmäki   3-1 tons: 4-1
S2 6475 M Ridby      - 570 J Estlander    2-3 tons: 3-3
D2 742 U Hallgren    | 2789 P Eklund     
D2 2559 O Eriksson    | 1776 J Johansson    0-3
S3 2559 O Eriksson    - 2789 P Eklund     3-0 tons: 3-0
S4 742 U Hallgren    - 1776 J Johansson    1-3 tons: 4-1
D3 6472 M Bohman     | 2025 L Loukasmäki   
D3 1644 U Löfström    | 1414 M Ukkonen     3-0
S5 6472 M Bohman     - 2025 L Loukasmäki   3-0 tons: 4-2
S6 1644 U Löfström    - 1414 M Ukkonen     0-3 tons: 1-1
AD 6472 M Bohman     | 2789 P Eklund     
AD 2559 O Eriksson    | 1414 M Ukkonen     3-1
Bra spel: [6476-120][6476-18]


omg: 13
BOTVID - ARROWZ 7-2 23-14

D1 3176 O Saviaro     | 326 C Ljunggren   
D1 107 M Wiklund     | 1376 J Arman      2-3
S1 107 M Wiklund     - 326 C Ljunggren    3-2 tons: 3-1
S2 3176 O Saviaro     - 1376 J Arman      3-2 tons: 3-3
D2 113 A Ek       | 1522 S Lundin     
D2 642 K Larsen-Sjövoll | 1335 T Pettersson   3-1
S3 113 A Ek       - 1522 S Lundin     3-0 tons: 4-2
S4 642 K Larsen-Sjövoll - 1335 T Pettersson   3-0 tons: 2-1
D3 147 P Lundholm    | 246 M Thunholm    
D3 922 M Roos      | 1376 J Arman      3-1
S5 922 M Roos      - 246 M Thunholm    3-2 tons: 3-3
S6 147 P Lundholm    - 1376 J Arman      0-3 tons: 1-1
Bra spel: [1522-1]


omg: 13
SHAKE - TELGE 8-1 26-8

D1 2454 M Hämäläinen   | 2596 P Svedinger   
D1 1579 P Haraldsson   |  43 P Holmstedt    3-0
S1 1579 P Haraldsson   - 2596 P Svedinger    3-0 tons: 3-0
S2 1311 A Jensson     -  43 P Holmstedt    3-1 tons: 4-2
D2 1257 J Harmaala    | 1808 T Lundå     
D2 2428 M Hagelberg    | 4563 J Önneslöv    3-2
S3 1257 J Harmaala    - 786 B Mattsson    3-0 tons: 3-1
S4 2428 M Hagelberg    - 4563 J Önneslöv    3-0 tons: 1-2
D3 2420 T Ritzén     | 1599 H Eklund     
D3 1482 G Fredriksson   | 210 T Söderberg    3-2
S5 2420 T Ritzén     - 1599 H Eklund     2-3 tons: 4-2
S6 1482 G Fredriksson   - 210 T Söderberg    3-0 tons: 5-1


omg: 13
VICTOR - VITLÖK 2-7 11-22

D1 2127 T Ökvist     | 411 H Johansson   
D1 494 L Andersson    | 1032 D Nordström    3-0
S1 2127 T Ökvist     - 411 H Johansson    3-1 tons: 4-4
S2 494 L Andersson    - 1032 D Nordström    1-3 tons: 1-6
D2 984 P Skytt      | 1072 P Fredriksson  
D2 2395 M Fredriksson   | 2051 J Mellgren    1-3
S3 984 P Skytt      - 2051 J Mellgren    0-3 tons: 3-4
S4 2395 M Fredriksson   - 1072 P Fredriksson   2-3 tons: 3-3
D3 2084 R Persson     | 1943 S Elia      
D3 687 J Södergren    | 291 P Löndqvist    0-3
S5 2084 R Persson     - 291 P Löndqvist    0-3 tons: 0-4
S6 687 J Södergren    - 1943 S Elia      1-3 tons: 0-3


omg: 13
DSB - PILO 7-2 22-13

D1 1177 M Jensen     | 1006 S Nordström   
D1 1518 J Pietola     | 979 M Hellberg    3-0
S1 1518 J Pietola     - 1006 S Nordström    1-3 tons: 3-2
S2 4643 T Voittonen    - 979 M Hellberg    3-2 tons: 2-0
D2 4643 T Voittonen    | 1447 M Peräaho    
D2 1640 M Liiv      | 861 M Ringvall    3-2
S3 1640 M Liiv      - 861 M Ringvall    3-1 tons: 2-5
S4 1177 M Jensen     - 1447 M Peräaho     3-0 tons: 4-2
D3 3168 M Voittonen    | 1814 T Berlin     
D3  27 B Gunbrandt    | 434 N Svedlind    3-0
S5 3168 M Voittonen    - 1814 T Berlin     0-3 tons: 5-3
S6  27 B Gunbrandt    - 434 N Svedlind    3-2 tons: 6-3
Bra spel: [4643-16][1640-16]


omg: 14
VITLÖK - DSB 5-5 22-20

D1 1032 D Nordström    | 4643 T Voittonen   
D1 411 H Johansson    | 1640 M Liiv      3-0
S1 411 H Johansson    - 4643 T Voittonen    3-1 tons: 4-3
S2 1032 D Nordström    - 1640 M Liiv      2-3 tons: 6-2
D2 2051 J Mellgren    |  27 B Gunbrandt   
D2 1072 P Fredriksson   | 3168 M Voittonen    0-3
S3 2051 J Mellgren    - 3168 M Voittonen    3-1 tons: 3-2
S4 1072 P Fredriksson   -  27 B Gunbrandt    1-3 tons: 4-2
D3 291 P Löndqvist    | 1177 M Jensen     
D3 1943 S Elia      | 2438 M Lindblom    2-3
S5 291 P Löndqvist    - 2438 M Lindblom    3-2 tons: 7-7
S6 1943 S Elia      - 1177 M Jensen     3-1 tons: 4-5
AD 291 P Löndqvist    | 2438 M Lindblom    
AD 2051 J Mellgren    |  27 B Gunbrandt    2-3


omg: 14
TELGE - VICTOR 3-6 13-20

D1 2596 P Svedinger    | 687 J Södergren   
D1 4563 J Önneslöv    | 2084 R Persson     0-3
S1 2596 P Svedinger    - 687 J Södergren    1-3 tons: 0-0
S2 4563 J Önneslöv    - 2084 R Persson     3-2 tons: 2-2
D2  43 P Holmstedt    | 589 K Lellky     
D2 1808 T Lundå      | 984 P Skytt      0-3
S3  43 P Holmstedt    - 589 K Lellky     0-3 tons: 0-2
S4 1808 T Lundå      - 984 P Skytt      2-3 tons: 0-2
D3 786 B Mattsson    | 2395 M Fredriksson  
D3 210 T Söderberg    | 580 J Nyberg     3-0
S5 786 B Mattsson    - 2395 M Fredriksson   3-0 tons: 4-2
S6 210 T Söderberg    - 580 J Nyberg     1-3 tons: 2-4
Bra spel: [984-127][589-154]


omg: 14
ARROWZ - SHAKE 0-9 6-27

D1 1522 S Lundin     | 2428 M Hagelberg   
D1 1375 S Lindström    | 1311 A Jensson     1-3
S1 1522 S Lundin     - 1311 A Jensson     0-3 tons: 1-1
S2 1375 S Lindström    - 2428 M Hagelberg    1-3 tons: 3-6
D2 246 M Thunholm    | 2429 F Blid      
D2 1376 J Arman      | 1579 P Haraldsson   1-3
S3 246 M Thunholm    - 1579 P Haraldsson   0-3 tons: 1-1
S4 1376 J Arman      - 2429 F Blid      0-3 tons: 2-2
D3 326 C Ljunggren    | 1482 G Fredriksson  
D3 315 F Rydbjer     | 2420 T Ritzén     2-3
S5 326 C Ljunggren    - 2420 T Ritzén     0-3 tons: 1-2
S6 315 F Rydbjer     - 1482 G Fredriksson   1-3 tons: 2-4
Bra spel: [2420-1][1375-111]


omg: 14
FREJA - BOTVID 7-2 22-14

D1 2789 P Eklund     | 147 P Lundholm    
D1 1776 J Johansson    | 922 M Roos      3-1
S1 1633 J Vourenmäki   - 147 P Lundholm    0-3 tons: 3-3
S2 570 J Estlander    - 113 A Ek       3-2 tons: 3-4
D2 2025 L Loukasmäki   | 113 A Ek       
D2 1414 M Ukkonen     | 642 K Larsen-Sjövoll 1-3
S3 2789 P Eklund     - 642 K Larsen-Sjövoll 3-1 tons: 5-5
S4 1776 J Johansson    - 3176 O Saviaro     3-0 tons: 5-3
D3 1633 J Vourenmäki   | 3176 O Saviaro    
D3 570 J Estlander    | 107 M Wiklund     3-0
S5 2025 L Loukasmäki   - 107 M Wiklund     3-2 tons: 3-3
S6 1414 M Ukkonen     - 922 M Roos      3-2 tons: 6-2
Bra spel: [113-17]


omg: 14
PILO - RUGBY 2-7 13-22

D1 979 M Hellberg    | 1611 S Backholm    
D1 434 N Svedlind    | 6543 M Svensson    1-3
S1 434 N Svedlind    - 6543 M Svensson    3-1 tons: 4-1
S2 979 M Hellberg    - 1279 A Rantanen    1-3 tons: 0-4
D2 1626 M Puccioni    | 776 I Snällström   
D2 861 M Ringvall    | 1279 A Rantanen    2-3
S3 1626 M Puccioni    - 5429 A Karvonen    3-0 tons: 4-0
S4 861 M Ringvall    - 776 I Snällström   1-3 tons: 1-4
D3 1006 S Nordström    | 5429 A Karvonen    
D3 1814 T Berlin     | 6053 S Mattsson    0-3
S5 1814 T Berlin     - 1611 S Backholm    2-3 tons: 1-8
S6 1006 S Nordström    - 6053 S Mattsson    0-3 tons: 3-2
Bra spel: [1279-1]


omg: 15
RUGBY - BUSSIG 4-6 18-22

D1 6543 M Svensson    | 6470 M Olsson     
D1 1279 A Rantanen    | 6476 T Strömberg    1-3
S1 2083 U Gullberg    - 6470 M Olsson     2-3 tons: 0-5
S2 1279 A Rantanen    - 6476 T Strömberg    1-3 tons: 2-4
D2 5429 A Karvonen    | 6474 S Omberg     
D2 1611 S Backholm    | 1261 J Määttä     3-1
S3 5429 A Karvonen    - 6474 S Omberg     2-3 tons: 3-4
S4 1611 S Backholm    - 1261 J Määttä     3-1 tons: 6-1
D3 6053 S Mattsson    | 6471 R Andersson   
D3 776 I Snällström   | 2559 O Eriksson    3-1
S5 6053 S Mattsson    - 6471 R Andersson    3-1 tons: 1-2
S6 776 I Snällström   - 2559 O Eriksson    0-3 tons: 6-4
AD 1611 S Backholm    | 6474 S Omberg     
AD 6053 S Mattsson    | 2559 O Eriksson    0-3
Bra spel: [1611-17][1611-149][2559-1]


omg: 15
SHAKE - FREJA 7-2 23-13

D1 1579 P Haraldsson   | 1633 J Vourenmäki   
D1 1311 A Jensson     | 570 J Estlander    0-3
S1 1311 A Jensson     - 2025 L Loukasmäki   3-2 tons: 3-4
S2 1579 P Haraldsson   - 1414 M Ukkonen     3-2 tons: 2-1
D2 2428 M Hagelberg    | 2789 P Eklund     
D2 1257 J Harmaala    | 1776 J Johansson    3-0
S3 2428 M Hagelberg    - 1633 J Vourenmäki   3-0 tons: 4-2
S4 1257 J Harmaala    - 570 J Estlander    3-1 tons: 8-0
D3 2420 T Ritzén     | 2025 L Loukasmäki   
D3 1482 G Fredriksson   | 1414 M Ukkonen     3-0
S5 2420 T Ritzén     - 2789 P Eklund     2-3 tons: 5-3
S6 1482 G Fredriksson   - 1776 J Johansson    3-2 tons: 3-4
Bra spel: [2420-1]


omg: 15
VICTOR - ARROWZ 6-3 15-13

D1 2084 R Persson     | 1522 S Lundin     
D1 687 J Södergren    | 1375 S Lindström    1-3
S1 687 J Södergren    - 1522 S Lundin     3-2 tons: 2-0
S2 1829 M Koslowski    - 1375 S Lindström    3-0 tons: 5-0
D2 984 P Skytt      | 246 M Thunholm    
D2 589 K Lellky     | 1376 J Arman      0-3
S3 984 P Skytt      - 246 M Thunholm    3-0 tons: 1-5
S4 589 K Lellky     - 1376 J Arman      2-3 tons: 4-3
S5 2395 M Fredriksson   - 326 C Ljunggren    3-2 tons: 2-5
Bra spel: [2395-1]


omg: 15
DSB - TELGE 9-0 27-10

D1 1177 M Jensen     | 2596 P Svedinger   
D1 2438 M Lindblom    | 1808 T Lundå      3-1
S1 2438 M Lindblom    -  43 P Holmstedt    3-1 tons: 2-3
S2 1177 M Jensen     - 1808 T Lundå      3-1 tons: 2-0
D2 4643 T Voittonen    | 210 T Söderberg   
D2 1632 J Laumola     | 4563 J Önneslöv    3-1
S3 4643 T Voittonen    - 210 T Söderberg    3-1 tons: 3-3
S4 1632 J Laumola     - 4563 J Önneslöv    3-1 tons: 1-1
D3 3168 M Voittonen    | 1599 H Eklund     
D3 2015 A Strandman    | 786 B Mattsson    3-2
S5 2015 A Strandman    - 1599 H Eklund     3-0 tons: 4-2
S6 3168 M Voittonen    - 786 B Mattsson    3-2 tons: 3-2
Bra spel: [3168-1][3168-17][1177-1]


omg: 15
PILO - VITLÖK 1-8 7-25

D1 434 N Svedlind    | 411 H Johansson   
D1 452 R Nörgaard    | 5674 R Ekström     2-3
S1 979 M Hellberg    - 5674 R Ekström     0-3 tons: 0-3
S2 434 N Svedlind    - 411 H Johansson    3-1 tons: 4-6
D2 162 S Berglund    | 1072 P Fredriksson  
D2 935 K Månsson     | 2051 J Mellgren    0-3
S3 162 S Berglund    - 1072 P Fredriksson   0-3 tons: 0-1
S4 935 K Månsson     - 2051 J Mellgren    0-3 tons: 1-5
D3 1814 T Berlin     | 291 P Löndqvist   
D3 1626 M Puccioni    | 1943 S Elia      0-3
S5 1626 M Puccioni    - 291 P Löndqvist    0-3 tons: 4-3
S6 1814 T Berlin     - 1943 S Elia      2-3 tons: 5-3


omg: 16
ARROWZ - DSB 1-8 9-25

D1 1375 S Lindström    | 1632 J Laumola    
D1 315 F Rydbjer     | 4643 T Voittonen    0-3
S1 1375 S Lindström    - 1632 J Laumola     3-1 tons: 2-1
S2 315 F Rydbjer     - 4643 T Voittonen    0-3 tons: 1-6
D2 246 M Thunholm    | 3168 M Voittonen   
D2 1376 J Arman      | 2015 A Strandman    1-3
S3 246 M Thunholm    - 3168 M Voittonen    1-3 tons: 3-3
S4 1376 J Arman      - 2015 A Strandman    2-3 tons: 4-4
D3 326 C Ljunggren    | 1177 M Jensen     
D3 1335 T Pettersson   |  14 K Hamilton    0-3
S5 326 C Ljunggren    - 1177 M Jensen     0-3 tons: 0-3
S6 1335 T Pettersson   -  14 K Hamilton    2-3 tons: 2-4


omg: 16
FREJA - VICTOR 3-6 15-21

D1 1633 J Vourenmäki   | 687 J Södergren   
D1 570 J Estlander    | 589 K Lellky     0-3
S1 1414 M Ukkonen     - 687 J Södergren    3-1 tons: 3-1
S2 2025 L Loukasmäki   - 589 K Lellky     1-3 tons: 2-2
D2 2789 P Eklund     | 1829 M Koslowski   
D2 1776 J Johansson    | 984 P Skytt      3-0
S3 1633 J Vourenmäki   - 1829 M Koslowski    0-3 tons: 0-5
S4 570 J Estlander    - 984 P Skytt      1-3 tons: 2-3
D3 2025 L Loukasmäki   | 2395 M Fredriksson  
D3 1414 M Ukkonen     | 580 J Nyberg     2-3
S5 2789 P Eklund     - 2395 M Fredriksson   2-3 tons: 6-3
S6 1776 J Johansson    - 580 J Nyberg     3-2 tons: 6-6
Bra spel: [1776-17][1829-18][1829-1][2395-12]
     [580-12][2395-121][2395-1][580-1]


omg: 16
BUSSIG - BOTVID 5-5 21-20

D1 6476 T Strömberg    | 113 A Ek       
D1 6471 R Andersson    | 147 P Lundholm    1-3
S1 6471 R Andersson    - 113 A Ek       3-2 tons: 6-7
S2 6476 T Strömberg    - 147 P Lundholm    2-3 tons: 3-8
D2 2559 O Eriksson    | 3176 O Saviaro    
D2 1261 J Määttä     | 642 K Larsen-Sjövoll 3-0
S3 2559 O Eriksson    - 3176 O Saviaro     3-1 tons: 1-3
S4 1261 J Määttä     - 922 M Roos      1-3 tons: 2-1
D3 6474 S Omberg     | 922 M Roos      
D3 6475 M Ridby      | 107 M Wiklund     0-3
S5 6474 S Omberg     - 642 K Larsen-Sjövoll 3-2 tons: 1-1
S6 6469 T Henriksson   - 107 M Wiklund     3-0 tons: 1-0
AD 2559 O Eriksson    | 922 M Roos      
AD 6474 S Omberg     | 147 P Lundholm    2-3


omg: 16
TELGE - PILO 4-6 17-23

D1 2596 P Svedinger    | 1626 M Puccioni    
D1  43 P Holmstedt    | 6391 T Larsson     2-3
S1 2596 P Svedinger    - 6391 T Larsson     0-3 tons: 0-2
S2  43 P Holmstedt    - 1626 M Puccioni    3-2 tons: 1-1
D2 4563 J Önneslöv    | 162 S Berglund    
D2 1808 T Lundå      | 1948 M Frisén     1-3
S3 4563 J Önneslöv    - 162 S Berglund    0-3 tons: 1-1
S4 1808 T Lundå      - 1948 M Frisén     3-1 tons: 1-1
D3 786 B Mattsson    | 434 N Svedlind    
D3 210 T Söderberg    | 1006 S Nordström    3-1
S5 786 B Mattsson    - 1006 S Nordström    3-1 tons: 2-1
S6 210 T Söderberg    - 434 N Svedlind    1-3 tons: 1-5
AD 786 B Mattsson    | 434 N Svedlind    
AD  43 P Holmstedt    | 6391 T Larsson     1-3
Bra spel: [210-1]


omg: 16
VITLÖK - RUGBY 8-1 25-10

D1 411 H Johansson    | 1671 A Larsson    
D1 5674 R Ekström     | 5429 A Karvonen    3-1
S1 411 H Johansson    - 5429 A Karvonen    3-0 tons: 3-1
S2 5674 R Ekström     - 1180 M Essman     3-2 tons: 3-3
D2 1072 P Fredriksson   | 776 I Snällström   
D2 2051 J Mellgren    | 1279 A Rantanen    3-1
S3 1072 P Fredriksson   - 1671 A Larsson     3-1 tons: 5-2
S4 2051 J Mellgren    - 776 I Snällström   3-0 tons: 2-2
D3 1943 S Elia      | 6053 S Mattsson    
D3 291 P Löndqvist    | 1611 S Backholm    3-0
S5 1943 S Elia      - 1611 S Backholm    1-3 tons: 5-6
S6 291 P Löndqvist    - 6053 S Mattsson    3-2 tons: 4-4
Bra spel: [776-1][1611-120]


omg: 17
RUGBY - BOTVID 5-5 19-17

D1 1180 M Essman     | 3176 O Saviaro    
D1 1611 S Backholm    | 642 K Larsen-Sjövoll 3-0
S1 1671 A Larsson     - 3176 O Saviaro     1-3 tons: 0-5
S2 1180 M Essman     - 642 K Larsen-Sjövoll 3-1 tons: 4-3
D2 776 I Snällström   | 147 P Lundholm    
D2 6053 S Mattsson    | 113 A Ek       1-3
S3 6053 S Mattsson    - 147 P Lundholm    0-3 tons: 2-4
S4 1279 A Rantanen    - 922 M Roos      1-3 tons: 1-2
D3 1279 A Rantanen    | 922 M Roos      
D3 1671 A Larsson     | 107 M Wiklund     1-3
S5 1611 S Backholm    - 107 M Wiklund     3-0 tons: 4-0
S6 776 I Snällström   - 113 A Ek       3-1 tons: 7-3
AD 1611 S Backholm    | 113 A Ek       
AD 776 I Snällström   | 147 P Lundholm    3-0
Bra spel: [1611-17][3176-18]


omg: 17
SHAKE - BUSSIG 6-4 22-17

D1 1579 P Haraldsson   | 6469 T Henriksson   
D1 1311 A Jensson     | 6471 R Andersson    3-1
S1 1311 A Jensson     - 6471 R Andersson    1-3 tons: 1-2
S2 1579 P Haraldsson   - 6469 T Henriksson   0-3 tons: 0-3
D2 2428 M Hagelberg    | 6476 T Strömberg   
D2 1257 J Harmaala    | 6470 M Olsson     3-1
S3 2428 M Hagelberg    - 6476 T Strömberg    3-0 tons: 3-2
S4 1257 J Harmaala    - 6470 M Olsson     3-1 tons: 7-4
D3 2420 T Ritzén     | 2559 O Eriksson    
D3 1482 G Fredriksson   | 1261 J Määttä     3-1
S5 2420 T Ritzén     - 2559 O Eriksson    1-3 tons: 2-1
S6 1482 G Fredriksson   - 1261 J Määttä     2-3 tons: 7-4
AD 2428 M Hagelberg    | 2559 O Eriksson    
AD 1257 J Harmaala    | 6470 M Olsson     3-1


omg: 17
DSB - FREJA 8-1 24-11

D1 1177 M Jensen     | 1633 J Vourenmäki   
D1 1518 J Pietola     | 570 J Estlander    3-2
S1 1518 J Pietola     - 2025 L Loukasmäki   3-0 tons: 0-1
S2 1177 M Jensen     - 1414 M Ukkonen     3-1 tons: 5-1
D2 1632 J Laumola     | 2789 P Eklund     
D2 4643 T Voittonen    | 1776 J Johansson    3-0
S3 4643 T Voittonen    - 1633 J Vourenmäki   3-1 tons: 1-1
S4 1632 J Laumola     - 570 J Estlander    3-1 tons: 2-3
D3 3168 M Voittonen    | 2025 L Loukasmäki   
D3 2015 A Strandman    | 1414 M Ukkonen     3-1
S5 2015 A Strandman    - 2789 P Eklund     3-2 tons: 0-3
S6 3168 M Voittonen    - 1776 J Johansson    0-3 tons: 0-3


omg: 17
PILO - ARROWZ 5-5 20-19

D1 1006 S Nordström    | 1522 S Lundin     
D1 6391 T Larsson     | 1375 S Lindström    3-1
S1 6391 T Larsson     - 1522 S Lundin     2-3 tons: 4-3
S2 1006 S Nordström    - 1375 S Lindström    0-3 tons: 3-3
D2 162 S Berglund    | 1335 T Pettersson   
D2 1948 M Frisén     | 246 M Thunholm    1-3
S3 1948 M Frisén     - 1335 T Pettersson   1-3 tons: 1-1
S4 162 S Berglund    - 246 M Thunholm    3-2 tons: 1-5
D3 434 N Svedlind    | 1376 J Arman     
D3 1626 M Puccioni    | 326 C Ljunggren    3-0
S5 1626 M Puccioni    - 326 C Ljunggren    3-1 tons: 6-0
S6 434 N Svedlind    - 1376 J Arman      1-3 tons: 2-4
AD 1626 M Puccioni    | 326 C Ljunggren   
AD 1006 S Nordström    | 246 M Thunholm    3-0


omg: 17
VITLÖK - TELGE 8-1 26-9

D1 411 H Johansson    | 210 T Söderberg   
D1 1072 P Fredriksson   | 1808 T Lundå      3-0
S1 411 H Johansson    - 210 T Söderberg    3-0 tons: 4-2
S2 1072 P Fredriksson   - 1808 T Lundå      3-2 tons: 5-2
D2 291 P Löndqvist    | 2596 P Svedinger   
D2 5674 R Ekström     | 786 B Mattsson    3-0
S3 291 P Löndqvist    - 2596 P Svedinger    3-1 tons: 9-1
S4 5674 R Ekström     - 786 B Mattsson    3-1 tons: 3-4
D3 2051 J Mellgren    |  76 G Larsson    
D3 1943 S Elia      |  43 P Holmstedt    2-3
S5 2051 J Mellgren    -  43 P Holmstedt    3-0 tons: 4-2
S6 1943 S Elia      -  76 G Larsson     3-2 tons: 2-1
Bra spel: [2051-114][2051-18]


omg: 18
BUSSIG - VICTOR 2-7 11-21

D1 6474 S Omberg     | 2395 M Fredriksson  
D1 6469 T Henriksson   | 580 J Nyberg     0-3
S1 6469 T Henriksson   - 2395 M Fredriksson   0-3 tons: 2-2
S2 6474 S Omberg     - 580 J Nyberg     2-3 tons: 6-4
D2 6471 R Andersson    | 1005 S Roos      
D2 1644 U Löfström    | 589 K Lellky     0-3
S3 6471 R Andersson    - 1005 S Roos      3-0 tons: 2-1
S4 6476 T Strömberg    - 589 K Lellky     0-3 tons: 2-4
D3 2559 O Eriksson    | 2084 R Persson    
D3 1261 J Määttä     | 687 J Södergren    3-0
S5 2559 O Eriksson    - 2084 R Persson     2-3 tons: 4-1
S6 1261 J Määttä     - 687 J Södergren    1-3 tons: 1-4
Bra spel: [2559-18][1261-18]


omg: 18
BOTVID - SHAKE 6-4 19-17

D1 3176 O Saviaro     | 1579 P Haraldsson   
D1 113 A Ek       | 1311 A Jensson     3-0
S1 113 A Ek       - 1311 A Jensson     3-0 tons: 3-1
S2 3176 O Saviaro     - 1579 P Haraldsson   3-1 tons: 1-5
D2 107 M Wiklund     | 2428 M Hagelberg   
D2 753 C Lundholm    | 1257 J Harmaala    1-3
S3 147 P Lundholm    - 1257 J Harmaala    3-2 tons: 3-3
S4 922 M Roos      - 2428 M Hagelberg    0-3 tons: 1-5
D3 147 P Lundholm    | 2420 T Ritzén     
D3 922 M Roos      | 1482 G Fredriksson   3-0
S5 107 M Wiklund     - 1482 G Fredriksson   0-3 tons: 1-3
S6 753 C Lundholm    - 2420 T Ritzén     0-3 tons: 1-2
AD 3176 O Saviaro     | 2420 T Ritzén     
AD 113 A Ek       | 2428 M Hagelberg    3-2
Bra spel: [3176-1]


omg: 18
ARROWZ - VITLÖK 0-9 6-27

D1 326 C Ljunggren    | 411 H Johansson   
D1 1375 S Lindström    | 1072 P Fredriksson   0-3
S1 1375 S Lindström    - 411 H Johansson    1-3 tons: 1-7
S2 326 C Ljunggren    - 1072 P Fredriksson   0-3 tons: 0-2
D2 246 M Thunholm    | 5674 R Ekström    
D2 1376 J Arman      | 291 P Löndqvist    1-3
S3 1376 J Arman      - 5674 R Ekström     1-3 tons: 3-3
S4 246 M Thunholm    - 291 P Löndqvist    0-3 tons: 3-3
D3 1522 S Lundin     | 2051 J Mellgren    
D3 1335 T Pettersson   | 1943 S Elia      2-3
S5 1522 S Lundin     - 2051 J Mellgren    1-3 tons: 3-3
S6 1335 T Pettersson   - 1943 S Elia      0-3 tons: 0-1
Bra spel: [411-17]


omg: 18
FREJA - PILO 6-4 23-12

D1 1633 J Vourenmäki   | 1006 S Nordström   
D1 570 J Estlander    |  73 J Berlin     2-3
S1 2789 P Eklund     -  73 J Berlin     3-0 tons: 3-1
S2 1776 J Johansson    - 1006 S Nordström    1-3 tons: 1-5
D2 1414 M Ukkonen     | 1948 M Frisén     
D2 384 P Santala     | 162 S Berglund    3-0
S3 1633 J Vourenmäki   - 1948 M Frisén     1-3 tons: 2-1
S4 570 J Estlander    - 162 S Berglund    3-0 tons: 2-1
D3 2789 P Eklund     | 1626 M Puccioni    
D3 1776 J Johansson    | 861 M Ringvall    3-0
S5 1414 M Ukkonen     - 861 M Ringvall    3-0 tons: 3-1
S6 384 P Santala     - 1626 M Puccioni    1-3 tons: 1-5
AD 2789 P Eklund     | 1626 M Puccioni    
AD 1414 M Ukkonen     | 1948 M Frisén     3-0


omg: 18
TELGE - RUGBY 2-7 11-25

D1 2596 P Svedinger    | 776 I Snällström   
D1 786 B Mattsson    | 1180 M Essman     0-3
S1 2596 P Svedinger    - 2083 U Gullberg    1-3 tons: 0-0
S2 786 B Mattsson    - 1279 A Rantanen    3-2 tons: 7-2
D2 210 T Söderberg    | 6053 S Mattsson    
D2 1808 T Lundå      | 1671 A Larsson     2-3
S3 210 T Söderberg    - 1611 S Backholm    0-3 tons: 0-1
S4 1808 T Lundå      - 776 I Snällström   0-3 tons: 1-3
D3 4563 J Önneslöv    | 1611 S Backholm    
D3  43 P Holmstedt    | 6543 M Svensson    1-3
S5 4563 J Önneslöv    - 6053 S Mattsson    3-2 tons: 1-3
S6  43 P Holmstedt    - 1180 M Essman     1-3 tons: 2-1
Bra spel: [786-1][1611-1][1611-18]


omg: 19
RUGBY - SHAKE 4-6 19-22

D1 2083 U Gullberg    | 1311 A Jensson    
D1 1671 A Larsson     | 1257 J Harmaala    0-3
S1 2083 U Gullberg    - 1311 A Jensson     1-3 tons: 3-7
S2 1671 A Larsson     - 1257 J Harmaala    1-3 tons: 4-5
D2 1611 S Backholm    | 2420 T Ritzén     
D2 776 I Snällström   | 1482 G Fredriksson   3-0
S3 776 I Snällström   - 2420 T Ritzén     3-2 tons: 7-4
S4 1611 S Backholm    - 1482 G Fredriksson   3-0 tons: 6-2
D3 6053 S Mattsson    | 2429 F Blid      
D3 1180 M Essman     | 2428 M Hagelberg    3-2
S5 1180 M Essman     - 2429 F Blid      2-3 tons: 6-3
S6 6053 S Mattsson    - 2428 M Hagelberg    1-3 tons: 1-5
AD 1611 S Backholm    | 2429 F Blid      
AD 776 I Snällström   | 2420 T Ritzén     2-3
Bra spel: [1180-1][2420-1][2429-1][2428-17]


omg: 19
VICTOR - BOTVID 4-6 18-21

D1 2395 M Fredriksson   | 3176 O Saviaro    
D1 580 J Nyberg     | 113 A Ek       1-3
S1 580 J Nyberg     - 3176 O Saviaro     1-3 tons: 3-8
S2 2395 M Fredriksson   - 922 M Roos      3-0 tons: 1-2
D2 984 P Skytt      | 922 M Roos      
D2 589 K Lellky     | 147 P Lundholm    3-2
S3 589 K Lellky     - 147 P Lundholm    2-3 tons: 5-4
S4 984 P Skytt      - 113 A Ek       0-3 tons: 0-1
D3 2084 R Persson     | 753 C Lundholm    
D3 687 J Södergren    | 107 M Wiklund     3-1
S5 2084 R Persson     - 753 C Lundholm    1-3 tons: 0-0
S6 687 J Södergren    - 107 M Wiklund     3-0 tons: 2-0
AD 589 K Lellky     | 113 A Ek       
AD 2395 M Fredriksson   | 147 P Lundholm    1-3
Bra spel: [3178-1]


omg: 19
DSB - BUSSIG 3-6 13-20

D1 4643 T Voittonen    | 6469 T Henriksson   
D1 2438 M Lindblom    | 6475 M Ridby      3-0
S1 4643 T Voittonen    - 6469 T Henriksson   3-1 tons: 1-2
S2 2438 M Lindblom    - 6475 M Ridby      3-1 tons: 3-3
D2 1518 J Pietola     | 6474 S Omberg     
D2 1177 M Jensen     | 6471 R Andersson    1-3
S3 1518 J Pietola     - 6474 S Omberg     0-3 tons: 4-2
S4 1177 M Jensen     - 6471 R Andersson    1-3 tons: 4-3
D3 2015 A Strandman    | 1261 J Määttä     
D3 3168 M Voittonen    | 2559 O Eriksson    1-3
S5 2015 A Strandman    - 1261 J Määttä     1-3 tons: 3-4
S6 3168 M Voittonen    - 2559 O Eriksson    0-3 tons: 3-3


omg: 19
VITLÖK - FREJA 6-3 20-12

D1 5674 R Ekström     | 2789 P Eklund     
D1 1072 P Fredriksson   | 1776 J Johansson    3-1
S1 1072 P Fredriksson   - 2789 P Eklund     1-3 tons: 4-3
S2 5674 R Ekström     - 1776 J Johansson    3-0 tons: 2-3
D2 291 P Löndqvist    | 384 P Santala    
D2 411 H Johansson    | 2441 L Norström    0-3
S3 411 H Johansson    - 384 P Santala     1-3 tons: 3-4
S4 291 P Löndqvist    - 2441 L Norström    3-0 tons: 5-2
D3 2051 J Mellgren    | 1633 J Vourenmäki   
D3 1943 S Elia      | 570 J Estlander    3-1
S5 1943 S Elia      - 1633 J Vourenmäki   3-0 tons: 3-2
S6 2051 J Mellgren    - 570 J Estlander    3-1 tons: 4-3
Bra spel: [5674-1]


omg: 19
TELGE - ARROWZ 2-7 11-21

D1 2596 P Svedinger    | 1522 S Lundin     
D1 1808 T Lundå      | 1375 S Lindström    0-3
S1 2596 P Svedinger    - 1522 S Lundin     0-3 tons: 0-2
S2 1808 T Lundå      - 1375 S Lindström    0-3 tons: 0-3
D2 786 B Mattsson    | 1376 J Arman     
D2 210 T Söderberg    | 1335 T Pettersson   2-3
S3 210 T Söderberg    - 1376 J Arman      0-3 tons: 0-0
S4 786 B Mattsson    - 1335 T Pettersson   2-3 tons: 3-2
D3  76 G Larsson     | 315 F Rydbjer    
D3  43 P Holmstedt    | 246 M Thunholm    3-0
S5  76 G Larsson     - 315 F Rydbjer     1-3 tons: 2-1
S6  43 P Holmstedt    - 246 M Thunholm    3-0 tons: 4-1


omg: 20
FREJA - TELGE 7-2 23-10

D1 1633 J Vourenmäki   | 2596 P Svedinger   
D1 570 J Estlander    | 4563 J Önneslöv    3-0
S1 1633 J Vourenmäki   - 2596 P Svedinger    3-0 tons: 1-0
S2 570 J Estlander    - 4563 J Önneslöv    0-3 tons: 2-1
D2 2789 P Eklund     | 210 T Söderberg   
D2 1776 J Johansson    | 1599 H Eklund     3-1
S3 2789 P Eklund     - 1599 H Eklund     3-2 tons: 5-2
S4 1776 J Johansson    -  43 P Holmstedt    3-1 tons: 5-1
D3 1414 M Ukkonen     | 786 B Mattsson    
D3 2025 L Loukasmäki   | 1808 T Lundå      3-0
S5 1414 M Ukkonen     - 786 B Mattsson    3-0 tons: 3-1
S6 384 P Santala     - 1808 T Lundå      2-3 tons: 2-1


omg: 20
BUSSIG - PILO 8-1 24-4

D1 6471 R Andersson    | 1006 S Nordström   
D1 1644 U Löfström    | 434 N Svedlind    3-0
S1 6471 R Andersson    - 1006 S Nordström    3-0 tons: 4-2
S2 1644 U Löfström    - 434 N Svedlind    0-3 tons: 3-2
D2 6470 M Olsson     | 162 S Berglund    
D2 6469 T Henriksson   | 1626 M Puccioni    3-0
S3 6470 M Olsson     - 162 S Berglund    3-0 tons: 2-1
S4 6476 T Strömberg    - 1626 M Puccioni    3-0 tons: 1-1
D3 2559 O Eriksson    | 979 M Hellberg    
D3 6474 S Omberg     | 1948 M Frisén     3-0
S5 2559 O Eriksson    - 1948 M Frisén     3-1 tons: 3-0
S6 6474 S Omberg     - 979 M Hellberg    3-0 tons: 3-0


omg: 20
ARROWZ - RUGBY 1-8 9-26

D1 1375 S Lindström    | 6053 S Mattsson    
D1 1522 S Lundin     | 1180 M Essman     2-3
S1 1375 S Lindström    - 1180 M Essman     1-3 tons: 2-1
S2 1522 S Lundin     - 2083 U Gullberg    2-3 tons: 4-1
D2 326 C Ljunggren    | 1611 S Backholm    
D2 1376 J Arman      | 2083 U Gullberg    0-3
S3 326 C Ljunggren    - 1671 A Larsson     3-2 tons: 1-1
S4 1376 J Arman      - 1611 S Backholm    0-3 tons: 3-2
D3 246 M Thunholm    | 776 I Snällström   
D3 1335 T Pettersson   | 1671 A Larsson     0-3
S5 1335 T Pettersson   - 776 I Snällström   0-3 tons: 1-7
S6 246 M Thunholm    - 6053 S Mattsson    1-3 tons: 0-2
Bra spel: [326-1][776-17]


omg: 20
BOTVID - DSB 6-4 23-19

D1 3176 O Saviaro     | 2438 M Lindblom    
D1 107 M Wiklund     | 1177 M Jensen     3-1
S1 107 M Wiklund     - 2438 M Lindblom    1-3 tons: 1-4
S2 3176 O Saviaro     - 1177 M Jensen     3-2 tons: 8-3
D2 642 K Larsen-Sjövoll | 3168 M Voittonen   
D2 113 A Ek       | 2015 A Strandman    1-3
S3 113 A Ek       - 3168 M Voittonen    1-3 tons: 4-5
S4 642 K Larsen-Sjövoll - 2015 A Strandman    3-1 tons: 0-0
D3 147 P Lundholm    | 1521 C Andersson   
D3 922 M Roos      |  14 K Hamilton    3-1
S5 922 M Roos      - 1521 C Andersson    3-2 tons: 1-0
S6 147 P Lundholm    -  14 K Hamilton    2-3 tons: 6-2
AD 3176 O Saviaro     | 2438 M Lindblom    
AD 147 P Lundholm    | 1177 M Jensen     3-0


omg: 20
SHAKE - VICTOR 7-2 25-10

D1 1257 J Harmaala    | 2127 T Ökvist     
D1 1579 P Haraldsson   | 589 K Lellky     2-3
S1 1257 J Harmaala    - 2127 T Ökvist     3-1 tons: 4-5
S2 1579 P Haraldsson   - 589 K Lellky     2-3 tons: 3-3
D2 2428 M Hagelberg    | 2395 M Fredriksson  
D2 2429 F Blid      | 580 J Nyberg     3-0
S3 2428 M Hagelberg    - 2395 M Fredriksson   3-0 tons: 0-0
S4 2429 F Blid      - 580 J Nyberg     3-1 tons: 3-2
D3 2420 T Ritzén     | 687 J Södergren   
D3 1482 G Fredriksson   | 984 P Skytt      3-0
S5 2420 T Ritzén     - 687 J Södergren    3-2 tons: 4-1
S6 1482 G Fredriksson   - 984 P Skytt      3-0 tons: 3-3


omg: 21
RUGBY - VICTOR 5-5 17-21

D1 1180 M Essman     | 2127 T Ökvist     
D1 1671 A Larsson     | 589 K Lellky     3-2
S1 1180 M Essman     - 2127 T Ökvist     0-3 tons: 3-4
S2 2083 U Gullberg    - 589 K Lellky     0-3 tons: 2-3
D2 1279 A Rantanen    | 687 J Södergren   
D2 2083 U Gullberg    | 2084 R Persson     3-2
S3 1279 A Rantanen    - 687 J Södergren    0-3 tons: 1-1
S4 6053 S Mattsson    - 2084 R Persson     3-1 tons: 2-1
D3 6053 S Mattsson    | 2044 K Schützler   
D3 776 I Snällström   | 580 J Nyberg     3-1
S5 776 I Snällström   - 2044 K Schützler    3-0 tons: 3-1
S6 1671 A Larsson     - 580 J Nyberg     1-3 tons: 5-7
AD 776 I Snällström   | 580 J Nyberg     
AD 6053 S Mattsson    | 2127 T Ökvist     1-3
Bra spel: [1671-1]


omg: 21
DSB - SHAKE 2-7 10-24

D1 1640 M Liiv      | 1311 A Jensson    
D1 2015 A Strandman    | 2429 F Blid      2-3
S1 1640 M Liiv      - 1311 A Jensson     3-2 tons: 4-2
S2 2015 A Strandman    - 2429 F Blid      0-3 tons: 4-3
D2  14 K Hamilton    | 2428 M Hagelberg   
D2 1177 M Jensen     | 2420 T Ritzén     0-3
S3  14 K Hamilton    - 2428 M Hagelberg    0-3 tons: 2-2
S4 1177 M Jensen     - 2420 T Ritzén     1-3 tons: 1-3
D3 3168 M Voittonen    | 1257 J Harmaala    
D3 1306 T Olsson     | 1482 G Fredriksson   1-3
S5 3168 M Voittonen    - 1482 G Fredriksson   3-1 tons: 6-8
S6 1306 T Olsson     - 1257 J Harmaala    0-3 tons: 1-6
Bra spel: [1311-1]


omg: 21
PILO - BOTVID 1-8 10-26

D1 1948 M Frisén     | 922 M Roos      
D1 162 S Berglund    | 147 P Lundholm    0-3
S1 1948 M Frisén     - 147 P Lundholm    0-3 tons: 2-3
S2 162 S Berglund    - 922 M Roos      2-3 tons: 1-2
D2 861 M Ringvall    | 113 A Ek       
D2 434 N Svedlind    | 107 M Wiklund     1-3
S3 979 M Hellberg    - 113 A Ek       0-3 tons: 1-2
S4 861 M Ringvall    - 107 M Wiklund     2-3 tons: 2-2
D3 1626 M Puccioni    | 753 C Lundholm    
D3 1006 S Nordström    | 642 K Larsen-Sjövoll 0-3
S5 1006 S Nordström    - 753 C Lundholm    3-2 tons: 1-1
S6 1626 M Puccioni    - 642 K Larsen-Sjövoll 2-3 tons: 6-5


omg: 21
VITLÖK - BUSSIG 5-5 19-20

D1 1072 P Fredriksson   | 6474 S Omberg     
D1 411 H Johansson    | 6476 T Strömberg    0-3
S1 1072 P Fredriksson   - 6474 S Omberg     3-0 tons: 5-0
S2 411 H Johansson    - 6476 T Strömberg    3-1 tons: 6-2
D2 291 P Löndqvist    | 6470 M Olsson     
D2 5674 R Ekström     | 6471 R Andersson    3-2
S3 5674 R Ekström     - 6470 M Olsson     3-1 tons: 2-3
S4 291 P Löndqvist    - 6471 R Andersson    0-3 tons: 2-4
D3 2051 J Mellgren    | 6469 T Henriksson   
D3 1943 S Elia      | 1261 J Määttä     3-1
S5 1943 S Elia      - 6469 T Henriksson   2-3 tons: 4-2
S6 2051 J Mellgren    - 1261 J Määttä     2-3 tons: 6-4
AD 1072 P Fredriksson   | 6471 R Andersson   
AD 5674 R Ekström     | 1261 J Määttä     0-3
Bra spel: [6474-15][6476-15][6474-112]


omg: 21
ARROWZ - FREJA 5-5 17-19

D1 1522 S Lundin     | 1633 J Vourenmäki   
D1 1375 S Lindström    | 570 J Estlander    2-3
S1 1522 S Lundin     - 1633 J Vourenmäki   3-0 tons: 4-1
S2 1375 S Lindström    - 570 J Estlander    3-1 tons: 3-2
D2 326 C Ljunggren    | 1776 J Johansson   
D2 1376 J Arman      | 698 I Aho       3-2
S3 326 C Ljunggren    - 1776 J Johansson    0-3 tons: 1-1
S4 1376 J Arman      - 698 I Aho       3-0 tons: 4-2
D3 315 F Rydbjer     | 1414 M Ukkonen    
D3 1335 T Pettersson   | 2025 L Loukasmäki   0-3
S5 315 F Rydbjer     - 2025 L Loukasmäki   3-1 tons: 3-3
S6 1335 T Pettersson   - 1414 M Ukkonen     0-3 tons: 0-4
AD 1376 J Arman      | 2025 L Loukasmäki   
AD 326 C Ljunggren    | 1414 M Ukkonen     0-3
Bra spel: [1376-18]


omg: 22
VICTOR - DSB 6-3 22-15

D1 2395 M Fredriksson   | 4643 T Voittonen   
D1 580 J Nyberg     | 1640 M Liiv      3-1
S1 2395 M Fredriksson   - 4643 T Voittonen    0-3 tons: 1-3
S2 580 J Nyberg     - 1640 M Liiv      3-0 tons: 5-4
D2 984 P Skytt      | 1177 M Jensen     
D2 2127 T Ökvist     | 2438 M Lindblom    3-2
S3 984 P Skytt      - 1177 M Jensen     2-3 tons: 3-3
S4 2127 T Ökvist     - 2438 M Lindblom    3-1 tons: 2-2
D3 2084 R Persson     | 1521 C Andersson   
D3 687 J Södergren    |  14 K Hamilton    2-3
S5 589 K Lellky     - 1521 C Andersson    3-0 tons: 3-0
S6 687 J Södergren    -  14 K Hamilton    3-2 tons: 1-1
Bra spel: [1640-1]


omg: 22
BUSSIG - TELGE 7-2 22-9

D1 6474 S Omberg     | 2596 P Svedinger   
D1 6475 M Ridby      | 2783 A Söderberg    3-0
S1 6474 S Omberg     - 2596 P Svedinger    3-0 tons: 3-1
S2 6475 M Ridby      - 2783 A Söderberg    3-2 tons: 6-3
D2 2559 O Eriksson    | 210 T Söderberg   
D2 1261 J Määttä     |  43 P Holmstedt    3-0
S3 2559 O Eriksson    - 210 T Söderberg    3-0 tons: 3-0
S4 1261 J Määttä     -  43 P Holmstedt    1-3 tons: 2-3
D3 6471 R Andersson    | 786 B Mattsson    
D3 6469 T Henriksson   | 4563 J Önneslöv    3-1
S5 6471 R Andersson    - 4563 J Önneslöv    3-0 tons: 5-1
S6 6469 T Henriksson   - 786 B Mattsson    0-3 tons: 1-1


omg: 22
BOTVID - VITLÖK 2-7 12-24

D1 113 A Ek       | 411 H Johansson   
D1 3176 O Saviaro     | 1072 P Fredriksson   3-2
S1 3176 O Saviaro     - 411 H Johansson    0-3 tons: 2-3
S2 147 P Lundholm    - 1072 P Fredriksson   0-3 tons: 4-6
D2 922 M Roos      | 5674 R Ekström    
D2 147 P Lundholm    | 291 P Löndqvist    3-1
S3 113 A Ek       - 5674 R Ekström     0-3 tons: 1-2
S4 922 M Roos      - 291 P Löndqvist    2-3 tons: 3-7
D3 642 K Larsen-Sjövoll | 2051 J Mellgren    
D3 753 C Lundholm    | 1943 S Elia      2-3
S5 753 C Lundholm    - 2051 J Mellgren    0-3 tons: 1-1
S6 642 K Larsen-Sjövoll - 1943 S Elia      2-3 tons: 1-6


omg: 22
SHAKE - PILO 8-1 26-9

D1 1311 A Jensson     | 861 M Ringvall    
D1 2420 T Ritzén     | 979 M Hellberg    3-1
S1 1311 A Jensson     - 979 M Hellberg    3-2 tons: 0-2
S2 2420 T Ritzén     - 861 M Ringvall    3-0 tons: 0-1
D2 1579 P Haraldsson   | 434 N Svedlind    
D2 2428 M Hagelberg    | 1006 S Nordström    3-2
S3 1579 P Haraldsson   - 434 N Svedlind    2-3 tons: 3-4
S4 2428 M Hagelberg    - 1006 S Nordström    3-0 tons: 3-1
D3 1257 J Harmaala    | 1948 M Frisén     
D3 1482 G Fredriksson   | 162 S Berglund    3-0
S5 1257 J Harmaala    - 162 S Berglund    3-1 tons: 5-0
S6 1482 G Fredriksson   - 1948 M Frisén     3-0 tons: 5-0
Bra spel: [1482-144][1482-18]


omg: 22
FREJA - RUGBY 6-4 23-20

D1 1633 J Vourenmäki   | 1671 A Larsson    
D1 570 J Estlander    | 1180 M Essman     1-3
S1 2789 P Eklund     - 1671 A Larsson     1-3 tons: 3-4
S2 2025 L Loukasmäki   - 1180 M Essman     3-2 tons: 6-3
D2 1776 J Johansson    | 1611 S Backholm    
D2 2789 P Eklund     | 776 I Snällström   2-3
S3 374 K Ohlsson     - 2083 U Gullberg    3-2 tons: 5-1
S4 1776 J Johansson    - 6053 S Mattsson    3-2 tons: 7-7
D3 1414 M Ukkonen     | 6053 S Mattsson    
D3 374 K Ohlsson     | 2083 U Gullberg    3-0
S5 676 P Matsson     - 1611 S Backholm    1-3 tons: 3-2
S6 2439 B Wahlström    - 776 I Snällström   3-0 tons: 4-3
AD 374 K Ohlsson     | 1611 S Backholm    
AD 2789 P Eklund     | 1180 M Essman     3-2
Bra spel: [1611-1]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  110
Spelade singlar :  657
Spelade dubblar :  327
Avgörande dubblar:  36
Spelade set   : 3971
Summa tons    : 3629
Antal bra spel  :  133