Matchdetaljer i serie: 4A

Serieansvarig:  Uppdaterad: 04/10/01

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
ENEBY - ELEKT 0-9 0-0omg: 1
PICAS - NTÄLJE 1-8 6-26

D1 4314 C Olsén      | 611 L Fredriksson  
D1 6306 B Lindqvist    | 2145 B Klingberg    3-2
S1 4314 C Olsén      - 611 L Fredriksson   1-3 tons: 3-3
S2 6040 K Holmgren    - 2145 B Klingberg    0-3 tons: 0-3
D2 505 E Arpiainen    | 637 S Hjelte     
D2 2456 H Back      |  34 L Lyman      0-3
S3 505 E Arpiainen    - 637 S Hjelte     0-3 tons: 1-1
S4 6306 B Lindqvist    -  34 L Lyman      0-3 tons: 1-1
D3 1345 T Lundstein    | 5837 H Huhtaniemi   
D3 549 J Östberg     | 568 L Deigård     0-3
S5 2456 H Back      - 5837 H Huhtaniemi   2-3 tons: 3-3
S6 1345 T Lundstein    - 568 L Deigård     0-3 tons: 0-2
Bra spel: [4314-17]


omg: 1
RUNBY - MAD 9-0 27-3

D1 4285 L Larsson     | 986 J Lundblad    
D1 963 M Nordin     | 1717 M Andersson    3-1
S1 963 M Nordin     - 986 J Lundblad    3-1 tons: 1-2
S2 4285 L Larsson     - 1717 M Andersson    3-0 tons: 3-0
D2 2710 B Sekulic     | 2412 M Holm      
D2 1950 L Broström    | 1165 M Petäjistö    3-0
S3 2710 B Sekulic     - 2412 M Holm      3-0 tons: 4-1
S4 1950 L Broström    - 1165 M Petäjistö    3-1 tons: 3-0
D3 523 T Strandberg   | 1570 V Pettersson   
D3 740 R Dahlström    | 1159 K Häggblom    3-0
S5 740 R Dahlström    - 1570 V Pettersson   3-0 tons: 2-1
S6 523 T Strandberg   - 1159 K Häggblom    3-0 tons: 2-1


omg: 1
KKD - ÅKERS 7-2 24-13

D1 959 S Carlsson    | 1394 H Fjellström   
D1 873 J Hamrén     | 2101 R Rehnberg    3-2
S1 1194 J Mäntylä     - 2101 R Rehnberg    3-1 tons: 1-0
S2 946 P Ferris     - 880 D Söberg     2-3 tons: 4-1
D2 2492 P Larsson     | 1755 T Arnell     
D2 1200 M Falk      | 1399 C Ljunggren    3-0
S3 2543 S Ask       - 1399 C Ljunggren    3-1 tons: 4-1
S4 1200 M Falk      - 1394 H Fjellström   3-1 tons: 5-0
D3 2543 S Ask       | 450 S Örnhjelm    
D3 1194 J Mäntylä     | 880 D Söberg     3-2
S5 959 S Carlsson    - 450 S Örnhjelm    3-0 tons: 4-2
S6 873 J Hamrén     - 1755 T Arnell     1-3 tons: 4-2
Bra spel: [873-120]


omg: 2
ELEKT - PICAS 9-0 0-0omg: 2
NTÄLJE - RUNBY 7-2 24-9

D1 2145 B Klingberg    | 2710 B Sekulic    
D1 611 L Fredriksson   | 963 M Nordin     2-3
S1 2145 B Klingberg    - 963 M Nordin     3-0 tons: 1-1
S2 611 L Fredriksson   - 3104 T Andersson    3-2 tons: 0-0
D2 520 A Nylin      | 1950 L Broström    
D2 5837 H Huhtaniemi   | 3104 T Andersson    3-0
S3 520 A Nylin      - 740 R Dahlström    3-0 tons: 4-1
S4 5837 H Huhtaniemi   - 1950 L Broström    3-0 tons: 3-2
D3 568 L Deigård     | 523 T Strandberg   
D3  34 L Lyman      | 740 R Dahlström    1-3
S5 568 L Deigård     - 523 T Strandberg   3-1 tons: 3-2
S6  34 L Lyman      - 2710 B Sekulic     3-0 tons: 2-0


omg: 2
MAD - KKD 0-9 2-27

D1 1717 M Andersson    | 873 J Hamrén     
D1 986 J Lundblad    | 959 S Carlsson    0-3
S1 1717 M Andersson    - 873 J Hamrén     1-3 tons: 0-1
S2 986 J Lundblad    - 959 S Carlsson    1-3 tons: 0-2
D2 1165 M Petäjistö    | 2492 P Larsson    
D2 1570 V Pettersson   | 1200 M Falk      0-3
S3 1165 M Petäjistö    - 946 P Ferris     0-3 tons: 0-1
S4 1570 V Pettersson   - 1200 M Falk      0-3 tons: 0-3
D3 1223 K Persson     | 1194 J Mäntylä    
D3 1159 K Häggblom    | 2543 S Ask       0-3
S5 1223 K Persson     - 1194 J Mäntylä     0-3 tons: 0-3
S6 1159 K Häggblom    - 2543 S Ask       0-3 tons: 0-2


omg: 2
ÅKERS - ENEBY 7-2 22-11

D1 1988 J Holm      | 2814 T Hessling    
D1 1755 T Arnell     | 243 S Andersson    3-1
S1 474 M Stavbom     - 243 S Andersson    3-0 tons: 4-1
S2 1394 H Fjellström   - 235 J Malm      3-1 tons: 3-4
D2 1394 H Fjellström   | 235 J Malm      
D2 2101 R Rehnberg    | 179 M Lignelius    3-0
S3 1988 J Holm      - 2814 T Hessling    3-0 tons: 0-0
S4 1755 T Arnell     - 179 M Lignelius    3-1 tons: 2-3
D3 1399 C Ljunggren    | 1252 M Eriksson    
D3 450 S Örnhjelm    | 1373 M Meurer     3-2
S5 450 S Örnhjelm    - 1373 M Meurer     0-3 tons: 1-1
S6 880 D Söberg     - 1252 M Eriksson    1-3 tons: 2-1


omg: 3
RUNBY - ELEKT 6-3 23-10

D1 4285 L Larsson     | 1012 J Lindén     
D1 523 T Strandberg   | 1403 Å Johnsson    3-0
S1 4285 L Larsson     - 1498 K Ek       3-0 tons: 2-1
S2 523 T Strandberg   - 1012 J Lindén     1-3 tons: 2-3
D2 740 R Dahlström    |  84 H Nordström   
D2 1950 L Broström    | 1498 K Ek       3-0
S3 1950 L Broström    - 1403 Å Johnsson    3-1 tons: 6-0
S4 3104 T Andersson    -  84 H Nordström    2-3 tons: 3-1
D3 3104 T Andersson    | 6105 B Persson    
D3 2710 B Sekulic     | 1391 M Sutinen     3-0
S5 740 R Dahlström    - 1391 M Sutinen     3-0 tons: 4-1
S6 2710 B Sekulic     - 6105 B Persson     2-3 tons: 2-1
Bra spel: [740-118]


omg: 3
KKD - NTÄLJE 6-4 24-16

D1 2543 S Ask       | 637 S Hjelte     
D1 1194 J Mäntylä     |  34 L Lyman      3-2
S1 873 J Hamrén     - 637 S Hjelte     3-1 tons: 4-3
S2 959 S Carlsson    -  34 L Lyman      2-3 tons: 5-3
D2 1200 M Falk      | 611 L Fredriksson  
D2 2492 P Larsson     | 2145 B Klingberg    3-1
S3 1200 M Falk      - 611 L Fredriksson   3-0 tons: 4-0
S4 2492 P Larsson     - 2145 B Klingberg    0-3 tons: 1-1
D3 959 S Carlsson    | 5837 H Huhtaniemi   
D3 946 P Ferris     | 520 A Nylin      2-3
S5 2543 S Ask       - 5837 H Huhtaniemi   3-0 tons: 4-2
S6 1194 J Mäntylä     - 520 A Nylin      2-3 tons: 1-4
AD 2543 S Ask       |  34 L Lyman     
AD 959 S Carlsson    | 520 A Nylin      3-0
Bra spel: [959-1][9999-119]


omg: 3
ENEBY - MAD 6-4 20-17

D1 243 S Andersson    | 1717 M Andersson   
D1 1272 P Livbom     | 986 J Lundblad    3-2
S1 243 S Andersson    - 1159 K Häggblom    0-3 tons: 0-0
S2 235 J Malm      - 1165 M Petäjistö    0-3 tons: 0-0
D2 235 J Malm      | 1165 M Petäjistö   
D2 179 M Lignelius    | 1159 K Häggblom    3-2
S3 1272 P Livbom     - 1717 M Andersson    3-0 tons: 0-0
S4 179 M Lignelius    - 986 J Lundblad    1-3 tons: 0-0
D3 1252 M Eriksson    | 1570 V Pettersson   
D3 1373 M Meurer     | 1223 K Persson     3-1
S5 1252 M Eriksson    - 1223 K Persson     3-0 tons: 1-0
S6 1373 M Meurer     - 1570 V Pettersson   1-3 tons: 1-0
AD 1272 P Livbom     | 1570 V Pettersson   
AD 179 M Lignelius    | 986 J Lundblad    3-0


omg: 3
PICAS - ÅKERS 4-6 15-23

D1 1867 J Pekkanen    | 1988 J Holm      
D1 6687 H Räty      | 474 M Stavbom     3-1
S1 2587 A Paunovic    - 2101 R Rehnberg    3-0 tons: 1-1
S2 2330 M Sundqvist    - 1394 H Fjellström   3-2 tons: 2-2
D2 2456 H Back      | 1399 C Ljunggren   
D2 505 E Arpiainen    | 1755 T Arnell     0-3
S3 549 J Östberg     - 1399 C Ljunggren    0-3 tons: 0-0
S4 505 E Arpiainen    - 1755 T Arnell     0-3 tons: 1-3
D3 2587 A Paunovic    | 1394 H Fjellström   
D3 2330 M Sundqvist    | 2101 R Rehnberg    1-3
S5 2456 H Back      - 1988 J Holm      1-3 tons: 1-2
S6 1867 J Pekkanen    - 474 M Stavbom     3-2 tons: 0-2
AD 2587 A Paunovic    | 1755 T Arnell     
AD 1867 J Pekkanen    | 1988 J Holm      1-3


omg: 4
ELEKT - KKD 1-8 4-24

D1 1403 Å Johnsson    | 2543 S Ask      
D1 1012 J Lindén     | 1194 J Mäntylä     0-3
S1 1403 Å Johnsson    - 1200 M Falk      1-3 tons: 2-1
S2 1012 J Lindén     - 946 P Ferris     3-0 tons: 4-2
D2  84 H Nordström    | 1200 M Falk      
D2 1391 M Sutinen     | 2492 P Larsson     0-3
S3  84 H Nordström    - 959 S Carlsson    0-3 tons: 0-3
S4 1391 M Sutinen     - 873 J Hamrén     0-3 tons: 0-1
D3 1498 K Ek       | 959 S Carlsson    
D3 6105 B Persson     | 873 J Hamrén     0-3
S5 1498 K Ek       - 2543 S Ask       0-3 tons: 0-1
S6 6105 B Persson     - 1194 J Mäntylä     0-3 tons: 1-5


omg: 4
NTÄLJE - ENEBY 9-0 27-5

D1 611 L Fredriksson   | 2814 T Hessling    
D1 2145 B Klingberg    | 243 S Andersson    3-0
S1 611 L Fredriksson   - 243 S Andersson    3-0 tons: 2-0
S2 2145 B Klingberg    - 235 J Malm      3-1 tons: 4-0
D2 520 A Nylin      | 179 M Lignelius   
D2  34 L Lyman      | 1373 M Meurer     3-1
S3 520 A Nylin      - 2814 T Hessling    3-0 tons: 3-1
S4  34 L Lyman      - 179 M Lignelius    3-1 tons: 3-2
D3 568 L Deigård     | 1252 M Eriksson    
D3 5837 H Huhtaniemi   | 235 J Malm      3-1
S5 568 L Deigård     - 1373 M Meurer     3-1 tons: 1-4
S6 5837 H Huhtaniemi   - 1252 M Eriksson    3-0 tons: 2-2
Bra spel: [2145-121][611-1]


omg: 4
MAD - PICAS 1-8 9-26

D1 1570 V Pettersson   | 6687 H Räty      
D1 2412 M Holm      | 6306 B Lindqvist    0-3
S1 2396 S Ericsson    - 6687 H Räty      2-3 tons: 0-3
S2 1223 K Persson     - 6306 B Lindqvist    0-3 tons: 1-5
D2 1717 M Andersson    | 4314 C Olsén     
D2 1165 M Petäjistö    | 6040 K Holmgren    0-3
S3 2412 M Holm      - 4314 C Olsén      0-3 tons: 1-1
S4 1165 M Petäjistö    - 6040 K Holmgren    1-3 tons: 0-0
D3 1223 K Persson     | 2456 H Back      
D3 2396 S Ericsson    | 505 E Arpiainen    2-3
S5 1717 M Andersson    - 2456 H Back      1-3 tons: 1-4
S6 1570 V Pettersson   - 505 E Arpiainen    3-2 tons: 0-2
Bra spel: [6306-116]


omg: 4
RUNBY - ÅKERS 6-3 20-15

D1 4285 L Larsson     | 1755 T Arnell     
D1 1950 L Broström    | 1011 A Islinger    1-3
S1 3104 T Andersson    - 2101 R Rehnberg    1-3 tons: 0-0
S2 963 M Nordin     - 1011 A Islinger    3-2 tons: 2-4
D2 523 T Strandberg   | 1399 C Ljunggren   
D2 740 R Dahlström    | 1394 H Fjellström   3-0
S3 2710 B Sekulic     - 1399 C Ljunggren    3-0 tons: 1-0
S4 523 T Strandberg   - 1755 T Arnell     3-2 tons: 3-5
D3 2710 B Sekulic     | 450 S Örnhjelm    
D3 3104 T Andersson    | 880 D Söberg     3-2
S5 4285 L Larsson     - 450 S Örnhjelm    3-0 tons: 4-2
S6 740 R Dahlström    - 880 D Söberg     0-3 tons: 1-1


omg: 5
MAD - ELEKT 3-6 15-23

D1 1570 V Pettersson   | 1012 J Lindén     
D1 986 J Lundblad    | 1498 K Ek       2-3
S1 1570 V Pettersson   - 1012 J Lindén     1-3 tons: 1-3
S2 986 J Lundblad    -  84 H Nordström    0-3 tons: 0-3
D2 1159 K Häggblom    | 6105 B Persson    
D2 1717 M Andersson    | 1403 Å Johnsson    1-3
S3 1159 K Häggblom    - 1391 M Sutinen     2-3 tons: 1-1
S4 1717 M Andersson    - 6105 B Persson     3-2 tons: 2-1
D3 1165 M Petäjistö    |  84 H Nordström   
D3 1223 K Persson     | 1391 M Sutinen     3-1
S5 1165 M Petäjistö    - 1498 K Ek       0-3 tons: 1-2
S6 1223 K Persson     - 1403 Å Johnsson    3-2 tons: 1-0


omg: 5
ÅKERS - NTÄLJE 3-6 17-23

D1 1988 J Holm      | 611 L Fredriksson  
D1 1755 T Arnell     | 2145 B Klingberg    2-3
S1 1988 J Holm      - 2145 B Klingberg    3-2 tons: 5-2
S2 1755 T Arnell     - 611 L Fredriksson   3-1 tons: 1-1
D2 1394 H Fjellström   |  34 L Lyman     
D2 1011 A Islinger    | 520 A Nylin      1-3
S3 880 D Söberg     - 520 A Nylin      1-3 tons: 1-4
S4 450 S Örnhjelm    -  34 L Lyman      3-2 tons: 4-3
D3 1399 C Ljunggren    | 568 L Deigård    
D3 2372 T Eifert     | 5837 H Huhtaniemi   2-3
S5 2372 T Eifert     - 568 L Deigård     2-3 tons: 2-1
S6 474 M Stavbom     - 5837 H Huhtaniemi   0-3 tons: 0-4


omg: 5
ENEBY - RUNBY 2-7 12-23

D1 243 S Andersson    | 1442 U Skoglund    
D1 2814 T Hessling    | 4285 L Larsson     0-3
S1 243 S Andersson    - 1442 U Skoglund    2-3 tons: 0-1
S2 235 J Malm      - 963 M Nordin     3-1 tons: 2-2
D2 1373 M Meurer     | 523 T Strandberg   
D2 179 M Lignelius    | 1950 L Broström    3-1
S3 2814 T Hessling    - 523 T Strandberg   1-3 tons: 1-4
S4 179 M Lignelius    - 1950 L Broström    1-3 tons: 1-3
D3 235 J Malm      | 963 M Nordin     
D3 1252 M Eriksson    | 2710 B Sekulic     0-3
S5 1252 M Eriksson    - 4285 L Larsson     0-3 tons: 2-3
S6 1373 M Meurer     - 2710 B Sekulic     2-3 tons: 4-5


omg: 5
PICAS - KKD 1-8 7-25

D1 549 J Östberg     | 2543 S Ask      
D1 6040 K Holmgren    | 1194 J Mäntylä     0-3
S1 549 J Östberg     - 1200 M Falk      1-3 tons: 0-1
S2 505 E Arpiainen    - 946 P Ferris     1-3 tons: 0-4
D2 505 E Arpiainen    | 1200 M Falk      
D2 2456 H Back      | 2492 P Larsson     1-3
S3 2456 H Back      - 959 S Carlsson    0-3 tons: 1-1
S4 4314 C Olsén      - 873 J Hamrén     3-1 tons: 4-1
D3 4314 C Olsén      | 959 S Carlsson    
D3 977 S Andersson    | 873 J Hamrén     0-3
S5 977 S Andersson    - 2543 S Ask       1-3 tons: 1-7
S6 1867 J Pekkanen    - 1194 J Mäntylä     0-3 tons: 1-3
Bra spel: [959-1][-]


omg: 6
ÅKERS - ELEKT 8-1 24-12

D1 1394 H Fjellström   | 1498 K Ek       
D1 2101 R Rehnberg    | 1391 M Sutinen     3-2
S1 474 M Stavbom     - 1498 K Ek       3-1 tons: 1-0
S2 880 D Söberg     - 1012 J Lindén     0-3 tons: 1-3
D2 1399 C Ljunggren    | 6105 B Persson    
D2 1755 T Arnell     | 1403 Å Johnsson    3-1
S3 2372 T Eifert     -  84 H Nordström    3-0 tons: 1-1
S4 450 S Örnhjelm    - 1391 M Sutinen     3-1 tons: 0-3
D3 450 S Örnhjelm    | 1012 J Lindén     
D3 1011 A Islinger    |  84 H Nordström    3-2
S5 1755 T Arnell     - 1403 Å Johnsson    3-0 tons: 4-0
S6 1399 C Ljunggren    - 6105 B Persson     3-2 tons: 2-2


omg: 6
NTÄLJE - MAD 9-0 27-7

D1 611 L Fredriksson   | 1165 M Petäjistö   
D1 2145 B Klingberg    | 986 J Lundblad    3-2
S1 611 L Fredriksson   - 986 J Lundblad    3-0 tons: 1-1
S2 2145 B Klingberg    - 1223 K Persson     3-0 tons: 2-0
D2 520 A Nylin      | 1717 M Andersson   
D2 5837 H Huhtaniemi   | 1570 V Pettersson   3-2
S3 520 A Nylin      - 1570 V Pettersson   3-1 tons: 4-1
S4 5837 H Huhtaniemi   - 1159 K Häggblom    3-0 tons: 3-0
D3 568 L Deigård     | 1159 K Häggblom    
D3  34 L Lyman      | 1223 K Persson     3-1
S5 568 L Deigård     - 1717 M Andersson    3-1 tons: 3-0
S6  34 L Lyman      - 1165 M Petäjistö    3-0 tons: 4-0
Bra spel: [34-1]


omg: 6
KKD - ENEBY 8-1 25-6

D1 2543 S Ask       | 1252 M Eriksson    
D1 1194 J Mäntylä     | 1373 M Meurer     3-0
S1 1200 M Falk      - 243 S Andersson    3-0 tons: 5-1
S2 946 P Ferris     - 2814 T Hessling    3-1 tons: 2-0
D2 1200 M Falk      | 2814 T Hessling    
D2 2492 P Larsson     | 243 S Andersson    3-0
S3 959 S Carlsson    - 1373 M Meurer     3-0 tons: 2-2
S4 873 J Hamrén     - 1252 M Eriksson    1-3 tons: 3-2
D3 959 S Carlsson    | 179 M Lignelius   
D3 873 J Hamrén     | 235 J Malm      3-1
S5 2543 S Ask       - 179 M Lignelius    3-0 tons: 5-1
S6 1194 J Mäntylä     - 235 J Malm      3-1 tons: 7-1
Bra spel: [2543-1][2543-14]


omg: 6
PICAS - RUNBY 3-6 11-20

D1 6306 B Lindqvist    | 4285 L Larsson    
D1 910 A Jakobsson    | 1442 U Skoglund    3-1
S1 6306 B Lindqvist    - 2710 B Sekulic     0-3 tons: 2-3
S2 549 J Östberg     - 963 M Nordin     0-3 tons: 2-3
D2 505 E Arpiainen    | 523 T Strandberg   
D2 2456 H Back      | 1950 L Broström    1-3
S3 910 A Jakobsson    - 3104 T Andersson    3-0 tons: 2-0
S4 505 E Arpiainen    - 1950 L Broström    0-3 tons: 1-2
D3 549 J Östberg     | 963 M Nordin     
D3 4314 C Olsén      | 2710 B Sekulic     1-3
S5 2456 H Back      - 523 T Strandberg   0-3 tons: 1-1
S6 4314 C Olsén      - 4285 L Larsson     3-1 tons: 6-2


omg: 7
RUNBY - KKD 3-6 12-19

D1 1442 U Skoglund    | 2543 S Ask      
D1 963 M Nordin     | 1194 J Mäntylä     0-3
S1 4285 L Larsson     - 1200 M Falk      3-1 tons: 6-5
S2 2710 B Sekulic     - 2492 P Larsson     3-0 tons: 5-1
D2 523 T Strandberg   | 1200 M Falk      
D2 4285 L Larsson     | 2492 P Larsson     3-0
S3 1442 U Skoglund    - 959 S Carlsson    0-3 tons: 2-4
S4 523 T Strandberg   - 946 P Ferris     1-3 tons: 2-2
D3 2710 B Sekulic     | 959 S Carlsson    
D3 1950 L Broström    | 946 P Ferris     2-3
S5 1950 L Broström    - 2543 S Ask       0-3 tons: 2-6
S6 963 M Nordin     - 1194 J Mäntylä     0-3 tons: 2-5
Bra spel: [4285-1][2710-1][963-1][959-116]
     [959-18]


omg: 7
MAD - ÅKERS 1-8 5-25

D1 986 J Lundblad    | 1394 H Fjellström   
D1 1717 M Andersson    | 2101 R Rehnberg    0-3
S1 986 J Lundblad    - 2101 R Rehnberg    1-3 tons: 0-2
S2 1717 M Andersson    - 1394 H Fjellström   1-3 tons: 0-3
D2 1570 V Pettersson   | 450 S Örnhjelm    
D2 1165 M Petäjistö    | 2372 T Eifert     0-3
S3 1570 V Pettersson   - 1399 C Ljunggren    3-1 tons: 0-0
S4 1165 M Petäjistö    - 2372 T Eifert     0-3 tons: 0-0
D3 1223 K Persson     | 1399 C Ljunggren   
D3 1159 K Häggblom    | 1755 T Arnell     0-3
S5 1223 K Persson     - 1755 T Arnell     0-3 tons: 0-4
S6 1159 K Häggblom    - 450 S Örnhjelm    0-3 tons: 0-3


omg: 7
ENEBY - PICAS 0-9 2-27

D1 235 J Malm      | 1670 P Ramstedt    
D1 243 S Andersson    | 6709 S Rase      0-3
S1 235 J Malm      - 6306 B Lindqvist    0-3 tons: 0-3
S2 243 S Andersson    - 1867 J Pekkanen    0-3 tons: 0-2
D2 2814 T Hessling    | 6306 B Lindqvist   
D2 179 M Lignelius    | 1867 J Pekkanen    1-3
S3 2814 T Hessling    - 2456 H Back      0-3 tons: 0-0
S4 179 M Lignelius    - 4314 C Olsén      0-3 tons: 1-0
D3 1252 M Eriksson    | 4314 C Olsén     
D3 1373 M Meurer     | 505 E Arpiainen    1-3
S5 1373 M Meurer     - 6709 S Rase      0-3 tons: 0-2
S6 1252 M Eriksson    - 1670 P Ramstedt    0-3 tons: 1-2
Bra spel: [1867-130]


omg: 7
ELEKT - NTÄLJE 1-8 8-25

D1  84 H Nordström    | 611 L Fredriksson  
D1 1498 K Ek       | 637 S Hjelte     1-3
S1  84 H Nordström    - 611 L Fredriksson   1-3 tons: 0-4
S2 1012 J Lindén     - 637 S Hjelte     3-1 tons: 2-0
D2 6105 B Persson     | 568 L Deigård    
D2 1403 Å Johnsson    | 5837 H Huhtaniemi   1-3
S3 1498 K Ek       - 568 L Deigård     0-3 tons: 1-1
S4 1403 Å Johnsson    - 5837 H Huhtaniemi   0-3 tons: 0-6
D3 1012 J Lindén     | 520 A Nylin     
D3 1391 M Sutinen     |  34 L Lyman      0-3
S5 6105 B Persson     - 520 A Nylin      2-3 tons: 3-5
S6 1391 M Sutinen     -  34 L Lyman      0-3 tons: 0-3


omg: 8
ELEKT - ENEBY 5-5 20-19

D1  84 H Nordström    | 1252 M Eriksson    
D1 1403 Å Johnsson    | 1373 M Meurer     0-3
S1 1403 Å Johnsson    - 235 J Malm      0-3 tons: 2-1
S2 1012 J Lindén     - 2814 T Hessling    3-1 tons: 4-1
D2 1012 J Lindén     | 235 J Malm      
D2 1498 K Ek       | 179 M Lignelius    3-0
S3 1391 M Sutinen     - 179 M Lignelius    1-3 tons: 0-1
S4 1498 K Ek       - 1252 M Eriksson    3-1 tons: 0-2
D3 6105 B Persson     | 2814 T Hessling    
D3 1391 M Sutinen     | 243 S Andersson    3-0
S5 6105 B Persson     - 1373 M Meurer     3-2 tons: 3-5
S6  84 H Nordström    - 1291 P Tedenbäck    2-3 tons: 2-1
AD 6105 B Persson     | 1373 M Meurer     
AD 1012 J Lindén     | 179 M Lignelius    2-3


omg: 8
NTÄLJE - PICAS 7-2 23-10

D1 637 S Hjelte     | 6306 B Lindqvist   
D1 2145 B Klingberg    | 1345 T Lundstein    3-0
S1 2145 B Klingberg    - 6306 B Lindqvist    3-0 tons: 1-2
S2 637 S Hjelte     - 1345 T Lundstein    0-3 tons: 1-1
D2 5837 H Huhtaniemi   | 4314 C Olsén     
D2 568 L Deigård     | 505 E Arpiainen    2-3
S3 568 L Deigård     - 4314 C Olsén      3-2 tons: 4-4
S4 5837 H Huhtaniemi   - 505 E Arpiainen    3-0 tons: 2-1
D3 611 L Fredriksson   | 2340 P Markkanen   
D3 520 A Nylin      | 2456 H Back      3-1
S5 611 L Fredriksson   - 2340 P Markkanen    3-0 tons: 4-2
S6 520 A Nylin      - 2456 H Back      3-1 tons: 4-1


omg: 8
MAD - RUNBY 0-9 6-27

D1 986 J Lundblad    | 1442 U Skoglund    
D1 1717 M Andersson    | 1950 L Broström    1-3
S1 986 J Lundblad    - 963 M Nordin     0-3 tons: 1-1
S2 1717 M Andersson    - 2710 B Sekulic     1-3 tons: 0-3
D2 1223 K Persson     | 2710 B Sekulic    
D2 1165 M Petäjistö    | 963 M Nordin     0-3
S3 1223 K Persson     - 3104 T Andersson    2-3 tons: 0-0
S4 1165 M Petäjistö    - 1950 L Broström    0-3 tons: 1-2
D3 1570 V Pettersson   | 4285 L Larsson    
D3 1159 K Häggblom    | 523 T Strandberg   0-3
S5 1570 V Pettersson   - 523 T Strandberg   1-3 tons: 0-4
S6 1159 K Häggblom    - 4285 L Larsson     1-3 tons: 0-4
Bra spel: [1442-1][4285-1][4283-16]


omg: 8
ÅKERS - KKD 2-7 14-25

D1 450 S Örnhjelm    | 2543 S Ask      
D1 880 D Söberg     | 1194 J Mäntylä     0-3
S1 1988 J Holm      - 1200 M Falk      2-3 tons: 2-5
S2 474 M Stavbom     - 2492 P Larsson     0-3 tons: 0-4
D2 1399 C Ljunggren    | 1200 M Falk      
D2 1755 T Arnell     | 2492 P Larsson     3-2
S3 1011 A Islinger    - 873 J Hamrén     1-3 tons: 1-1
S4 2372 T Eifert     - 959 S Carlsson    2-3 tons: 6-8
D3 1394 H Fjellström   | 873 J Hamrén     
D3 2101 R Rehnberg    | 959 S Carlsson    3-2
S5 450 S Örnhjelm    - 2543 S Ask       2-3 tons: 6-8
S6 1755 T Arnell     - 1194 J Mäntylä     1-3 tons: 3-7
Bra spel: [2101-117][1194-2]


omg: 9
PICAS - ELEKT 6-3 22-15

D1 6306 B Lindqvist    | 1012 J Lindén     
D1 2456 H Back      |  84 H Nordström    2-3
S1 549 J Östberg     - 1012 J Lindén     0-3 tons: 0-2
S2 4314 C Olsén      - 6105 B Persson     3-1 tons: 3-3
D2 4314 C Olsén      | 6105 B Persson    
D2 505 E Arpiainen    | 1403 Å Johnsson    3-2
S3 2456 H Back      - 1391 M Sutinen     2-3 tons: 0-0
S4 505 E Arpiainen    -  84 H Nordström    3-2 tons: 1-2
D3 1345 T Lundstein    | 1498 K Ek       
D3 549 J Östberg     | 1391 M Sutinen     3-1
S5 1345 T Lundstein    - 1403 Å Johnsson    3-0 tons: 0-3
S6 1867 J Pekkanen    - 1498 K Ek       3-0 tons: 4-0
Bra spel: [4314-114]


omg: 9
RUNBY - NTÄLJE 3-6 18-22

D1 2710 B Sekulic     | 2145 B Klingberg   
D1 1950 L Broström    | 637 S Hjelte     3-2
S1 1950 L Broström    - 637 S Hjelte     2-3 tons: 4-4
S2 1442 U Skoglund    - 2145 B Klingberg    1-3 tons: 2-1
D2 1442 U Skoglund    | 568 L Deigård    
D2 963 M Nordin     | 5837 H Huhtaniemi   0-3
S3 1950 L Broström    - 568 L Deigård     3-1 tons: 6-4
S4 963 M Nordin     - 5837 H Huhtaniemi   2-3 tons: 3-9
D3 523 T Strandberg   | 520 A Nylin     
D3 4285 L Larsson     |  34 L Lyman      2-3
S5 4285 L Larsson     -  34 L Lyman      3-1 tons: 3-1
S6 523 T Strandberg   - 520 A Nylin      2-3 tons: 7-3
Bra spel: [568-1]


omg: 9
KKD - MAD 9-0 27-1

D1 959 S Carlsson    | 1570 V Pettersson   
D1 873 J Hamrén     | 1165 M Petäjistö    3-0
S1 2492 P Larsson     - 1159 K Häggblom    3-0 tons: 1-0
S2 1200 M Falk      - 986 J Lundblad    3-0 tons: 2-1
D2 2543 S Ask       | 1717 M Andersson   
D2 1194 J Mäntylä     | 1223 K Persson     3-0
S3 2543 S Ask       - 1717 M Andersson    3-0 tons: 3-0
S4 1194 J Mäntylä     - 1223 K Persson     3-0 tons: 3-0
D3 1200 M Falk      | 1159 K Häggblom    
D3 946 P Ferris     | 986 J Lundblad    3-1
S5 959 S Carlsson    - 1570 V Pettersson   3-0 tons: 4-0
S6 873 J Hamrén     - 1165 M Petäjistö    3-0 tons: 0-0


omg: 9
ENEBY - ÅKERS 3-6 12-23

D1 1373 M Meurer     | 1394 H Fjellström   
D1 179 M Lignelius    | 2101 R Rehnberg    3-2
S1 243 S Andersson    - 450 S Örnhjelm    0-3 tons: 1-1
S2 235 J Malm      - 1394 H Fjellström   2-3 tons: 3-4
D2 235 J Malm      | 1399 C Ljunggren   
D2 243 S Andersson    | 1755 T Arnell     0-3
S3 2814 T Hessling    - 2101 R Rehnberg    0-3 tons: 0-2
S4 179 M Lignelius    - 1399 C Ljunggren    3-2 tons: 2-1
D3 2814 T Hessling    | 880 D Söberg     
D3 1252 M Eriksson    | 1011 A Islinger    1-3
S5 1252 M Eriksson    - 880 D Söberg     0-3 tons: 1-1
S6 1373 M Meurer     - 1011 A Islinger    3-1 tons: 3-1


omg: 10
ELEKT - RUNBY 5-5 19-22

D1 1498 K Ek       | 963 M Nordin     
D1  84 H Nordström    | 740 R Dahlström    0-3
S1 1403 Å Johnsson    - 2710 B Sekulic     1-3 tons: 0-2
S2 1498 K Ek       - 740 R Dahlström    3-2 tons: 1-3
D2 1012 J Lindén     | 523 T Strandberg   
D2 1391 M Sutinen     | 4285 L Larsson     1-3
S3 1391 M Sutinen     - 1950 L Broström    3-1 tons: 1-0
S4 6105 B Persson     - 963 M Nordin     3-1 tons: 3-1
D3 1403 Å Johnsson    | 1950 L Broström    
D3 6105 B Persson     | 2710 B Sekulic     0-3
S5 1012 J Lindén     - 4285 L Larsson     2-3 tons: 4-4
S6  84 H Nordström    - 523 T Strandberg   3-1 tons: 1-3
AD 1012 J Lindén     | 4285 L Larsson    
AD 6105 B Persson     | 2710 B Sekulic     3-2


omg: 10
NTÄLJE - KKD 2-7 13-24

D1 2145 B Klingberg    | 959 S Carlsson    
D1 611 L Fredriksson   | 2492 P Larsson     0-3
S1 2145 B Klingberg    - 959 S Carlsson    3-2 tons: 4-6
S2 611 L Fredriksson   - 946 P Ferris     2-3 tons: 3-3
D2 568 L Deigård     | 2543 S Ask      
D2 5837 H Huhtaniemi   | 1194 J Mäntylä     1-3
S3 568 L Deigård     - 873 J Hamrén     1-3 tons: 3-5
S4 5837 H Huhtaniemi   - 2543 S Ask       1-3 tons: 2-4
D3 520 A Nylin      | 1200 M Falk      
D3  34 L Lyman      | 873 J Hamrén     1-3
S5 520 A Nylin      - 1200 M Falk      1-3 tons: 6-5
S6  34 L Lyman      - 1194 J Mäntylä     3-1 tons: 4-5
Bra spel: [959-1][2543-18]


omg: 10
MAD - ENEBY 3-6 13-22

D1 1717 M Andersson    | 235 J Malm      
D1 1159 K Häggblom    | 125 M Terry      0-3
S1 2058 M Öberg      - 243 S Andersson    3-0 tons: 1-0
S2 1570 V Pettersson   - 235 J Malm      0-3 tons: 0-1
D2 1165 M Petäjistö    | 2814 T Hessling    
D2 1223 K Persson     | 179 M Lignelius    3-2
S3 1165 M Petäjistö    - 2814 T Hessling    3-2 tons: 1-1
S4 1223 K Persson     - 179 M Lignelius    1-3 tons: 1-0
D3 2058 M Öberg      | 243 S Andersson   
D3 1570 V Pettersson   | 1252 M Eriksson    2-3
S5 1717 M Andersson    - 1252 M Eriksson    1-3 tons: 0-0
S6 1159 K Häggblom    - 125 M Terry      0-3 tons: 0-1


omg: 10
ÅKERS - PICAS 6-3 21-12

D1 2101 R Rehnberg    | 1345 T Lundstein   
D1 1394 H Fjellström   | 505 E Arpiainen    1-3
S1 2372 T Eifert     - 1345 T Lundstein    2-3 tons: 2-3
S2 880 D Söberg     - 505 E Arpiainen    3-1 tons: 3-2
D2 450 S Örnhjelm    | 1867 J Pekkanen    
D2 1011 A Islinger    | 6040 K Holmgren    3-1
S3 1755 T Arnell     - 1867 J Pekkanen    3-0 tons: 3-1
S4 450 S Örnhjelm    - 6040 K Holmgren    3-0 tons: 2-1
D3 1399 C Ljunggren    | 4314 C Olsén     
D3 1755 T Arnell     | 2456 H Back      3-0
S5 1394 H Fjellström   - 4314 C Olsén      0-3 tons: 1-2
S6 1011 A Islinger    - 2456 H Back      3-1 tons: 2-0
Bra spel: [4314-1]


omg: 11
KKD - ELEKT 9-0 27-7

D1 959 S Carlsson    | 1498 K Ek       
D1 1200 M Falk      | 1391 M Sutinen     3-0
S1 959 S Carlsson    - 1498 K Ek       3-0 tons: 7-0
S2 1200 M Falk      -  84 H Nordström    3-1 tons: 3-0
D2 2543 S Ask       | 1403 Å Johnsson    
D2 1194 J Mäntylä     |  84 H Nordström    3-0
S3 2492 P Larsson     - 1391 M Sutinen     3-2 tons: 4-2
S4 1194 J Mäntylä     - 1012 J Lindén     3-2 tons: 5-3
D3 946 P Ferris     | 1012 J Lindén     
D3 873 J Hamrén     | 6105 B Persson     3-1
S5 2543 S Ask       - 1403 Å Johnsson    3-0 tons: 5-1
S6 873 J Hamrén     - 6105 B Persson     3-1 tons: 3-1
Bra spel: [2543-18][1194-18][959-14]


omg: 11
ENEBY - NTÄLJE 2-7 7-25

D1 125 M Terry      | 2145 B Klingberg   
D1 235 J Malm      | 611 L Fredriksson   3-2
S1 235 J Malm      - 2145 B Klingberg    0-3 tons: 0-1
S2 2814 T Hessling    - 611 L Fredriksson   0-3 tons: 1-2
D2 1252 M Eriksson    | 520 A Nylin     
D2 2814 T Hessling    | 637 S Hjelte     0-3
S3 179 M Lignelius    - 637 S Hjelte     3-2 tons: 4-3
S4 1252 M Eriksson    - 520 A Nylin      0-3 tons: 1-4
D3 179 M Lignelius    | 5837 H Huhtaniemi   
D3 1373 M Meurer     |  34 L Lyman      1-3
S5 1373 M Meurer     - 5837 H Huhtaniemi   0-3 tons: 1-4
S6 125 M Terry      -  34 L Lyman      0-3 tons: 0-3
Bra spel: [5837-1][34-148]


omg: 11
PICAS - MAD 7-2 23-10

D1 1867 J Pekkanen    | 1717 M Andersson   
D1 549 J Östberg     | 986 J Lundblad    3-2
S1 1867 J Pekkanen    - 1223 K Persson     3-0 tons: 3-1
S2 549 J Östberg     - 986 J Lundblad    0-3 tons: 0-1
D2 1345 T Lundstein    | 1570 V Pettersson   
D2 505 E Arpiainen    | 1159 K Häggblom    2-3
S3 1345 T Lundstein    - 1159 K Häggblom    3-0 tons: 5-1
S4 505 E Arpiainen    - 1570 V Pettersson   3-0 tons: 1-1
D3 4314 C Olsén      | 1165 M Petäjistö   
D3 2456 H Back      | 1223 K Persson     3-1
S5 4314 C Olsén      - 1717 M Andersson    3-1 tons: 2-1
S6 2456 H Back      - 1165 M Petäjistö    3-0 tons: 1-0


omg: 11
ÅKERS - RUNBY 1-8 11-25

D1 1394 H Fjellström   | 2710 B Sekulic    
D1 880 D Söberg     | 963 M Nordin     0-3
S1 1011 A Islinger    - 740 R Dahlström    1-3 tons: 0-5
S2 1399 C Ljunggren    - 2710 B Sekulic     0-3 tons: 2-3
D2 1399 C Ljunggren    | 3104 T Andersson   
D2 1755 T Arnell     | 740 R Dahlström    2-3
S3 2101 R Rehnberg    - 523 T Strandberg   1-3 tons: 5-2
S4 880 D Söberg     - 963 M Nordin     1-3 tons: 0-2
D3 450 S Örnhjelm    | 523 T Strandberg   
D3 2101 R Rehnberg    | 4285 L Larsson     1-3
S5 1755 T Arnell     - 3104 T Andersson    3-1 tons: 2-3
S6 450 S Örnhjelm    - 4285 L Larsson     2-3 tons: 4-6


omg: 12
ELEKT - MAD 7-2 24-10

D1 6105 B Persson     | 1572 A Koldrup    
D1 1403 Å Johnsson    | 1717 M Andersson    2-3
S1  84 H Nordström    - 1572 A Koldrup     3-0 tons: 1-0
S2 1403 Å Johnsson    - 1717 M Andersson    3-1 tons: 1-1
D2 1012 J Lindén     | 1570 V Pettersson   
D2 1498 K Ek       | 1165 M Petäjistö    3-0
S3 1498 K Ek       - 1570 V Pettersson   1-3 tons: 0-0
S4 1012 J Lindén     - 1165 M Petäjistö    3-0 tons: 2-0
D3  84 H Nordström    | 1159 K Häggblom    
D3 1391 M Sutinen     | 1223 K Persson     3-2
S5 6105 B Persson     - 1159 K Häggblom    3-0 tons: 2-1
S6 1391 M Sutinen     - 1223 K Persson     3-1 tons: 0-1
Bra spel: [84-1][6105-1]


omg: 12
NTÄLJE - ÅKERS 7-2 25-11

D1 611 L Fredriksson   | 1755 T Arnell     
D1 2145 B Klingberg    | 1011 A Islinger    3-1
S1  34 L Lyman      - 1394 H Fjellström   3-1 tons: 2-1
S2 611 L Fredriksson   - 1399 C Ljunggren    3-1 tons: 1-0
D2 568 L Deigård     | 1399 C Ljunggren   
D2 637 S Hjelte     | 1394 H Fjellström   3-0
S3 2145 B Klingberg    - 1011 A Islinger    3-0 tons: 4-1
S4 637 S Hjelte     - 1755 T Arnell     3-2 tons: 2-4
D3  34 L Lyman      | 880 D Söberg     
D3 5837 H Huhtaniemi   | 2101 R Rehnberg    3-0
S5 568 L Deigård     - 880 D Söberg     2-3 tons: 3-1
S6 5837 H Huhtaniemi   - 2101 R Rehnberg    2-3 tons: 7-3


omg: 12
RUNBY - ENEBY 8-1 24-8

D1 1950 L Broström    | 2814 T Hessling    
D1 138 D Lindlöv     | 243 S Andersson    3-0
S1 138 D Lindlöv     - 243 S Andersson    3-0 tons: 2-1
S2 1950 L Broström    - 235 J Malm      0-3 tons: 1-0
D2 2710 B Sekulic     | 235 J Malm      
D2 963 M Nordin     | 179 M Lignelius    3-0
S3 2710 B Sekulic     - 2814 T Hessling    3-0 tons: 1-0
S4 963 M Nordin     - 1252 M Eriksson    3-2 tons: 1-1
D3 4285 L Larsson     | 1252 M Eriksson    
D3 523 T Strandberg   | 1373 M Meurer     3-1
S5 4285 L Larsson     - 179 M Lignelius    3-0 tons: 3-0
S6 523 T Strandberg   - 1373 M Meurer     3-2 tons: 4-4


omg: 12
KKD - PICAS 7-2 23-12

D1 959 S Carlsson    | 6306 B Lindqvist   
D1 946 P Ferris     | 1867 J Pekkanen    3-0
S1 946 P Ferris     - 6306 B Lindqvist    3-2 tons: 1-3
S2 873 J Hamrén     - 1867 J Pekkanen    0-3 tons: 0-2
D2 1194 J Mäntylä     | 505 E Arpiainen   
D2 2543 S Ask       | 1345 T Lundstein    3-0
S3 1194 J Mäntylä     - 505 E Arpiainen    3-0 tons: 1-1
S4 2543 S Ask       - 1345 T Lundstein    3-1 tons: 3-1
D3 2492 P Larsson     | 2456 H Back      
D3 1200 M Falk      | 1150 M Hagala     3-2
S5 1200 M Falk      - 2456 H Back      3-1 tons: 5-1
S6 959 S Carlsson    - 1150 M Hagala     2-3 tons: 6-3
Bra spel: [1345-1]


omg: 13
ELEKT - ÅKERS 2-7 14-21

D1 1012 J Lindén     | 1394 H Fjellström   
D1 6105 B Persson     | 1399 C Ljunggren    2-3
S1 1403 Å Johnsson    - 1394 H Fjellström   1-3 tons: 0-1
S2 1012 J Lindén     - 1399 C Ljunggren    3-0 tons: 2-0
D2  84 H Nordström    | 450 S Örnhjelm    
D2 1498 K Ek       | 1011 A Islinger    1-3
S3  84 H Nordström    - 1011 A Islinger    2-3 tons: 0-2
S4 1498 K Ek       - 450 S Örnhjelm    0-3 tons: 0-2
D3 1391 M Sutinen     | 1755 T Arnell     
D3 1403 Å Johnsson    | 880 D Söberg     1-3
S5 6105 B Persson     - 1755 T Arnell     1-3 tons: 1-2
S6 1391 M Sutinen     - 880 D Söberg     3-0 tons: 2-0
Bra spel: [450-1]


omg: 13
MAD - NTÄLJE 3-6 12-23

D1 6564 M Holmström    | 611 L Fredriksson  
D1 1572 A Koldrup     | 2145 B Klingberg    3-1
S1 1223 K Persson     - 611 L Fredriksson   3-2 tons: 2-1
S2 6564 M Holmström    - 2145 B Klingberg    1-3 tons: 2-6
D2 986 J Lundblad    |  34 L Lyman     
D2 1717 M Andersson    | 568 L Deigård     3-2
S3 1572 A Koldrup     -  34 L Lyman      0-3 tons: 1-3
S4 986 J Lundblad    - 568 L Deigård     0-3 tons: 0-4
D3 1165 M Petäjistö    | 5837 H Huhtaniemi   
D3 1159 K Häggblom    | 520 A Nylin      0-3
S5 1717 M Andersson    - 5837 H Huhtaniemi   0-3 tons: 0-4
S6 1165 M Petäjistö    - 520 A Nylin      2-3 tons: 0-4
Bra spel: [5837-1]


omg: 13
ENEBY - KKD 0-9 3-27

D1 235 J Malm      | 946 P Ferris     
D1 1373 M Meurer     | 1200 M Falk      1-3
S1 243 S Andersson    - 2492 P Larsson     1-3 tons: 1-1
S2 235 J Malm      - 1200 M Falk      0-3 tons: 1-3
D2 2814 T Hessling    | 1194 J Mäntylä    
D2 243 S Andersson    | 2543 S Ask       0-3
S3 2814 T Hessling    - 1194 J Mäntylä     0-3 tons: 0-4
S4 179 M Lignelius    - 2543 S Ask       0-3 tons: 4-7
D3 179 M Lignelius    | 873 J Hamrén     
D3 1252 M Eriksson    | 959 S Carlsson    0-3
S5 1252 M Eriksson    - 946 P Ferris     1-3 tons: 0-2
S6 1373 M Meurer     - 959 S Carlsson    0-3 tons: 1-3


omg: 13
RUNBY - PICAS 6-3 23-17

D1 1950 L Broström    | 6306 B Lindqvist   
D1 138 D Lindlöv     | 1867 J Pekkanen    3-1
S1 138 D Lindlöv     - 6306 B Lindqvist    2-3 tons: 2-3
S2 4285 L Larsson     - 1867 J Pekkanen    3-1 tons: 6-2
D2 2710 B Sekulic     | 1345 T Lundstein   
D2 963 M Nordin     | 2456 H Back      3-2
S3 1950 L Broström    - 1345 T Lundstein    3-2 tons: 2-3
S4 963 M Nordin     - 2456 H Back      3-0 tons: 2-1
D3 4285 L Larsson     | 505 E Arpiainen   
D3 523 T Strandberg   | 4314 C Olsén      2-3
S5 2710 B Sekulic     - 505 E Arpiainen    3-2 tons: 2-2
S6 523 T Strandberg   - 4314 C Olsén      1-3 tons: 4-7


omg: 14
KKD - RUNBY 9-0 18-6

S1 1194 J Mäntylä     - 963 M Nordin     3-0 tons: 1-1
D2 959 S Carlsson    | 523 T Strandberg   
D2 873 J Hamrén     | 4285 L Larsson     3-1
S3 946 P Ferris     - 523 T Strandberg   3-2 tons: 1-0
S4 959 S Carlsson    - 2710 B Sekulic     3-1 tons: 6-4
D3 1194 J Mäntylä     | 963 M Nordin     
D3 2543 S Ask       | 2710 B Sekulic     3-0
S5 1200 M Falk      - 4285 L Larsson     3-2 tons: 3-2


omg: 14
ÅKERS - MAD 9-0 27-10

D1 1394 H Fjellström   | 6564 M Holmström   
D1 880 D Söberg     | 1572 A Koldrup     3-0
S1 1394 H Fjellström   - 6564 M Holmström    3-1 tons: 4-2
S2 2101 R Rehnberg    - 1572 A Koldrup     3-0 tons: 0-1
D2 1011 A Islinger    | 1223 K Persson    
D2 2101 R Rehnberg    | 1717 M Andersson    3-2
S3 1399 C Ljunggren    - 1223 K Persson     3-2 tons: 2-0
S4 1755 T Arnell     - 1717 M Andersson    3-0 tons: 3-0
D3 1399 C Ljunggren    | 1165 M Petäjistö   
D3 1755 T Arnell     | 1159 K Häggblom    3-1
S5 880 D Söberg     - 1165 M Petäjistö    3-2 tons: 4-3
S6 1011 A Islinger    - 1159 K Häggblom    3-2 tons: 1-1


omg: 14
PICAS - ENEBY 6-3 20-14

D1 6306 B Lindqvist    | 235 J Malm      
D1 2330 M Sundqvist    | 1373 M Meurer     0-3
S1 6306 B Lindqvist    - 235 J Malm      3-2 tons: 2-1
S2 2330 M Sundqvist    - 2814 T Hessling    3-1 tons: 1-0
D2 4314 C Olsén      | 179 M Lignelius   
D2 505 E Arpiainen    | 243 S Andersson    3-1
S3 4314 C Olsén      - 243 S Andersson    3-0 tons: 3-0
S4 505 E Arpiainen    - 1252 M Eriksson    3-1 tons: 2-0
D3 2456 H Back      | 2814 T Hessling    
D3 1345 T Lundstein    | 1252 M Eriksson    1-3
S5 2456 H Back      - 1373 M Meurer     1-3 tons: 1-0
S6 1345 T Lundstein    - 179 M Lignelius    3-0 tons: 2-2


omg: 14
NTÄLJE - ELEKT 8-1 25-9

D1 5837 H Huhtaniemi   | 1403 Å Johnsson    
D1 2145 B Klingberg    |  84 H Nordström    3-0
S1 611 L Fredriksson   - 1403 Å Johnsson    3-0 tons: 4-0
S2 637 S Hjelte     -  84 H Nordström    3-2 tons: 3-3
D2  34 L Lyman      | 1498 K Ek       
D2 637 S Hjelte     | 1391 M Sutinen     3-1
S3  34 L Lyman      - 1391 M Sutinen     3-1 tons: 2-1
S4 520 A Nylin      - 6105 B Persson     3-1 tons: 2-3
D3 520 A Nylin      | 1012 J Lindén     
D3 611 L Fredriksson   | 6105 B Persson     3-1
S5 5837 H Huhtaniemi   - 1498 K Ek       3-0 tons: 4-1
S6 2145 B Klingberg    - 1012 J Lindén     1-3 tons: 3-3


omg: 15
ENEBY - ELEKT 5-5 20-20

D1 2814 T Hessling    | 1012 J Lindén     
D1 235 J Malm      | 1498 K Ek       1-3
S1 243 S Andersson    - 1403 Å Johnsson    0-3 tons: 0-2
S2 235 J Malm      -  84 H Nordström    2-3 tons: 1-1
D2 243 S Andersson    | 6105 B Persson    
D2 1373 M Meurer     | 1403 Å Johnsson    3-2
S3 2814 T Hessling    - 1012 J Lindén     1-3 tons: 0-1
S4 1373 M Meurer     - 6105 B Persson     3-2 tons: 3-3
D3 1252 M Eriksson    |  84 H Nordström   
D3 179 M Lignelius    | 1391 M Sutinen     3-0
S5 1252 M Eriksson    - 1498 K Ek       3-1 tons: 0-0
S6 179 M Lignelius    - 1391 M Sutinen     1-3 tons: 2-0
AD 1373 M Meurer     | 1012 J Lindén     
AD 179 M Lignelius    |  84 H Nordström    3-0
Bra spel: [1403-1]


omg: 15
PICAS - NTÄLJE 1-8 12-26

D1 6306 B Lindqvist    | 611 L Fredriksson  
D1 1345 T Lundstein    | 520 A Nylin      2-3
S1 1867 J Pekkanen    - 611 L Fredriksson   2-3 tons: 2-3
S2 6306 B Lindqvist    - 520 A Nylin      3-2 tons: 3-4
D2 1867 J Pekkanen    | 5837 H Huhtaniemi   
D2 505 E Arpiainen    | 2145 B Klingberg    1-3
S3 549 J Östberg     - 5837 H Huhtaniemi   0-3 tons: 1-2
S4 1345 T Lundstein    - 2145 B Klingberg    2-3 tons: 5-3
D3 2456 H Back      | 637 S Hjelte     
D3 549 J Östberg     |  34 L Lyman      0-3
S5 505 E Arpiainen    - 637 S Hjelte     1-3 tons: 0-2
S6 2456 H Back      -  34 L Lyman      1-3 tons: 2-0


omg: 15
RUNBY - MAD 9-0 27-4

D1 2710 B Sekulic     | 1572 A Koldrup    
D1 3104 T Andersson    | 1165 M Petäjistö    3-0
S1 3104 T Andersson    - 1159 K Häggblom    3-0 tons: 0-1
S2 138 D Lindlöv     - 1165 M Petäjistö    3-0 tons: 0-0
D2 138 D Lindlöv     | 1717 M Andersson   
D2 1950 L Broström    | 1570 V Pettersson   3-0
S3 1950 L Broström    - 1717 M Andersson    3-1 tons: 7-1
S4 523 T Strandberg   - 1570 V Pettersson   3-0 tons: 4-0
D3 523 T Strandberg   | 1159 K Häggblom    
D3 4285 L Larsson     | 1223 K Persson     3-2
S5 2710 B Sekulic     - 1572 A Koldrup     3-1 tons: 3-2
S6 4285 L Larsson     - 1223 K Persson     3-0 tons: 4-0


omg: 15
KKD - ÅKERS 7-2 18-9

D1 946 P Ferris     | 450 S Örnhjelm    
D1 2492 P Larsson     | 1011 A Islinger    2-3
S1 2492 P Larsson     - 1394 H Fjellström   1-3 tons: 1-3
S2 946 P Ferris     - 1011 A Islinger    3-1 tons: 4-3
D2 1194 J Mäntylä     | 1755 T Arnell     
D2 2543 S Ask       | 1399 C Ljunggren    3-1
S3 2543 S Ask       - 1399 C Ljunggren    3-0 tons: 6-1
S4 1194 J Mäntylä     - 450 S Örnhjelm    3-0 tons: 3-1
S5 959 S Carlsson    - 1755 T Arnell     3-1 tons: 3-0


omg: 16
ELEKT - PICAS 3-6 17-21

D1 1012 J Lindén     | 6303 A Karlsson    
D1 1391 M Sutinen     | 549 J Östberg     3-0
S1 1403 Å Johnsson    - 6303 A Karlsson    2-3 tons: 2-2
S2 1391 M Sutinen     - 549 J Östberg     0-3 tons: 1-0
D2 6105 B Persson     | 1670 P Ramstedt    
D2 1403 Å Johnsson    | 505 E Arpiainen    0-3
S3  84 H Nordström    - 1670 P Ramstedt    2-3 tons: 4-1
S4 1498 K Ek       - 505 E Arpiainen    3-2 tons: 0-1
D3  84 H Nordström    | 2456 H Back      
D3 1498 K Ek       | 1345 T Lundstein    2-3
S5 6105 B Persson     - 2456 H Back      3-1 tons: 1-2
S6 1012 J Lindén     - 1345 T Lundstein    2-3 tons: 3-1


omg: 16
NTÄLJE - RUNBY 3-6 17-20

D1 611 L Fredriksson   | 523 T Strandberg   
D1 568 L Deigård     | 740 R Dahlström    1-3
S1 2145 B Klingberg    - 138 D Lindlöv     3-0 tons: 2-1
S2 611 L Fredriksson   - 1950 L Broström    2-3 tons: 3-3
D2 637 S Hjelte     | 1950 L Broström    
D2 520 A Nylin      | 138 D Lindlöv     2-3
S3 5837 H Huhtaniemi   - 523 T Strandberg   1-3 tons: 4-5
S4 568 L Deigård     - 963 M Nordin     3-1 tons: 2-3
D3 2145 B Klingberg    | 2710 B Sekulic    
D3 5837 H Huhtaniemi   | 963 M Nordin     1-3
S5 637 S Hjelte     - 2710 B Sekulic     3-1 tons: 2-4
S6 520 A Nylin      - 740 R Dahlström    1-3 tons: 2-2
Bra spel: [-]


omg: 16
MAD - KKD 1-8 6-24

D1 1572 A Koldrup     | 959 S Carlsson    
D1 1165 M Petäjistö    | 1200 M Falk      0-3
S1 1223 K Persson     - 946 P Ferris     0-3 tons: 0-2
S2 1717 M Andersson    - 2492 P Larsson     3-0 tons: 1-3
D2 986 J Lundblad    | 2543 S Ask      
D2 1717 M Andersson    | 1194 J Mäntylä     1-3
S3 986 J Lundblad    - 959 S Carlsson    0-3 tons: 1-2
S4 1159 K Häggblom    - 1200 M Falk      1-3 tons: 0-1
D3 1159 K Häggblom    | 946 P Ferris     
D3 1223 K Persson     | 2492 P Larsson     0-3
S5 1165 M Petäjistö    - 2543 S Ask       1-3 tons: 2-5
S6 1572 A Koldrup     - 1194 J Mäntylä     0-3 tons: 1-2
Bra spel: [2543-17][1194-17]


omg: 16
ÅKERS - ENEBY 8-1 26-13

D1 1394 H Fjellström   | 235 J Malm      
D1 2101 R Rehnberg    | 2814 T Hessling    3-2
S1 1394 H Fjellström   - 243 S Andersson    2-3 tons: 1-0
S2 2101 R Rehnberg    - 235 J Malm      3-0 tons: 2-2
D2 450 S Örnhjelm    | 243 S Andersson   
D2 1011 A Islinger    | 1252 M Eriksson    3-1
S3 1399 C Ljunggren    - 2814 T Hessling    3-2 tons: 2-1
S4 1011 A Islinger    - 179 M Lignelius    3-2 tons: 1-2
D3 1399 C Ljunggren    | 179 M Lignelius   
D3 1755 T Arnell     | 1373 M Meurer     3-1
S5 450 S Örnhjelm    - 1252 M Eriksson    3-1 tons: 2-2
S6 1755 T Arnell     - 1373 M Meurer     3-1 tons: 2-5
Bra spel: [450-125]


omg: 17
RUNBY - ELEKT 3-6 17-20

D1 523 T Strandberg   | 1012 J Lindén     
D1 4285 L Larsson     | 1391 M Sutinen     1-3
S1 2710 B Sekulic     - 1403 Å Johnsson    3-1 tons: 3-0
S2 4285 L Larsson     -  84 H Nordström    2-3 tons: 4-1
D2 1950 L Broström    |  84 H Nordström   
D2 138 D Lindlöv     | 1403 Å Johnsson    2-3
S3 1950 L Broström    - 1498 K Ek       1-3 tons: 1-6
S4 523 T Strandberg   - 1391 M Sutinen     3-0 tons: 2-1
D3 963 M Nordin     | 6105 B Persson    
D3 2710 B Sekulic     | 1498 K Ek       3-1
S5 963 M Nordin     - 6105 B Persson     1-3 tons: 5-0
S6 138 D Lindlöv     - 1012 J Lindén     1-3 tons: 0-5


omg: 17
KKD - NTÄLJE 7-2 15-7

D1 2543 S Ask       | 520 A Nylin     
D1 1194 J Mäntylä     |  34 L Lyman      3-0
S1 873 J Hamrén     - 520 A Nylin      3-0 tons: 1-3
S2 2543 S Ask       -  34 L Lyman      1-3 tons: 5-6
S4 1194 J Mäntylä     - 568 L Deigård     3-1 tons: 7-2
D3 2492 P Larsson     | 568 L Deigård    
D3 1200 M Falk      | 5837 H Huhtaniemi   2-3
S6 959 S Carlsson    - 5837 H Huhtaniemi   3-0 tons: 2-4
Bra spel: [1194-17]


omg: 17
ENEBY - MAD 3-5 15-15

D1 1252 M Eriksson    | 6564 M Holmström   
D1 1373 M Meurer     | 2412 M Holm      2-3
S1 235 J Malm      - 6564 M Holmström    1-3 tons: 0-0
S2 1252 M Eriksson    - 2412 M Holm      3-0 tons: 0-0
D2 235 J Malm      | 1717 M Andersson   
D2 179 M Lignelius    | 986 J Lundblad    3-2
S3 179 M Lignelius    - 1572 A Koldrup     1-3 tons: 1-1
S4 1373 M Meurer     - 1717 M Andersson    3-1 tons: 3-1
AD 1252 M Eriksson    | 6564 M Holmström   
AD 179 M Lignelius    | 1572 A Koldrup     2-3


omg: 17
PICAS - ÅKERS 2-7 9-23

D1 549 J Östberg     | 1394 H Fjellström   
D1 6306 B Lindqvist    | 2101 R Rehnberg    1-3
S1 549 J Östberg     - 1394 H Fjellström   0-3 tons: 1-1
S2 6306 B Lindqvist    - 2101 R Rehnberg    1-3 tons: 1-1
D2 505 E Arpiainen    | 1755 T Arnell     
D2 1867 J Pekkanen    | 1399 C Ljunggren    1-3
S3 505 E Arpiainen    - 1399 C Ljunggren    0-3 tons: 2-0
S4 1867 J Pekkanen    - 1011 A Islinger    3-2 tons: 4-3
D3 1345 T Lundstein    | 450 S Örnhjelm    
D3 2456 H Back      | 1011 A Islinger    0-3
S5 1345 T Lundstein    - 450 S Örnhjelm    3-0 tons: 0-1
S6 2456 H Back      - 1755 T Arnell     0-3 tons: 1-2


omg: 18
ELEKT - KKD 1-8 5-25

D1 1403 Å Johnsson    | 959 S Carlsson    
D1 1498 K Ek       | 1200 M Falk      0-3
S1 1403 Å Johnsson    - 959 S Carlsson    0-3 tons: 2-4
S2  84 H Nordström    - 1200 M Falk      1-3 tons: 2-4
D2 6105 B Persson     | 1194 J Mäntylä    
D2 1012 J Lindén     | 2543 S Ask       1-3
S3 1391 M Sutinen     - 1194 J Mäntylä     0-3 tons: 1-5
S4 1012 J Lindén     - 2543 S Ask       0-3 tons: 1-4
D3  84 H Nordström    | 946 P Ferris     
D3 1391 M Sutinen     | 873 J Hamrén     0-3
S5 1498 K Ek       - 946 P Ferris     0-3 tons: 0-2
S6 6105 B Persson     - 873 J Hamrén     3-1 tons: 0-2
Bra spel: [959-16][1200-16][1194-18]


omg: 18
NTÄLJE - ENEBY 9-0 27-5

D1  34 L Lyman      | 1252 M Eriksson    
D1 5837 H Huhtaniemi   | 1373 M Meurer     3-1
S1 637 S Hjelte     - 1252 M Eriksson    3-0 tons: 2-1
S2 520 A Nylin      - 1373 M Meurer     3-1 tons: 2-2
D2 568 L Deigård     | 235 J Malm      
D2 2145 B Klingberg    | 179 M Lignelius    3-0
S3  34 L Lyman      - 179 M Lignelius    3-2 tons: 5-3
S4 2145 B Klingberg    - 235 J Malm      3-1 tons: 3-3
D3 520 A Nylin      | 2814 T Hessling    
D3 637 S Hjelte     | 243 S Andersson    3-0
S5 5837 H Huhtaniemi   - 2814 T Hessling    3-0 tons: 3-0
S6 568 L Deigård     - 243 S Andersson    3-0 tons: 2-1
Bra spel: [5837-1]


omg: 18
MAD - PICAS 5-5 19-23

D1 6564 M Holmström    | 1150 M Hagala     
D1 1572 A Koldrup     | 505 E Arpiainen    3-2
S1 986 J Lundblad    - 564 M Nilsson     3-2 tons: 4-2
S2 1223 K Persson     - 6306 B Lindqvist    0-3 tons: 1-3
D2 1165 M Petäjistö    | 2456 H Back      
D2 986 J Lundblad    | 1345 T Lundstein    1-3
S3 1572 A Koldrup     - 1150 M Hagala     1-3 tons: 0-0
S4 6564 M Holmström    - 505 E Arpiainen    3-1 tons: 1-1
D3 1159 K Häggblom    | 6306 B Lindqvist   
D3 1717 M Andersson    | 564 M Nilsson     1-3
S5 1717 M Andersson    - 2456 H Back      3-1 tons: 1-1
S6 1165 M Petäjistö    - 1345 T Lundstein    1-3 tons: 0-2
AD 6564 M Holmström    | 1150 M Hagala     
AD 1572 A Koldrup     | 1345 T Lundstein    3-2


omg: 18
RUNBY - ÅKERS 6-3 20-16

D1 138 D Lindlöv     | 1394 H Fjellström   
D1 740 R Dahlström    | 2101 R Rehnberg    0-3
S1 963 M Nordin     - 1394 H Fjellström   3-2 tons: 2-2
S2 1950 L Broström    - 2101 R Rehnberg    3-2 tons: 5-0
D2 523 T Strandberg   | 1011 A Islinger    
D2 4285 L Larsson     | 450 S Örnhjelm    1-3
S3 740 R Dahlström    - 1399 C Ljunggren    1-3 tons: 2-3
S4 2710 B Sekulic     - 1755 T Arnell     3-0 tons: 4-0
D3 2710 B Sekulic     | 1399 C Ljunggren   
D3 963 M Nordin     | 1755 T Arnell     3-2
S5 523 T Strandberg   - 1011 A Islinger    3-0 tons: 2-2
S6 4285 L Larsson     - 450 S Örnhjelm    3-1 tons: 4-3
Bra spel: [1011-18][450-18]


omg: 19
MAD - ELEKT 2-7 12-23

D1 1572 A Koldrup     | 1498 K Ek       
D1 1165 M Petäjistö    |  84 H Nordström    2-3
S1 986 J Lundblad    - 1403 Å Johnsson    3-1 tons: 1-1
S2 1159 K Häggblom    - 1391 M Sutinen     1-3 tons: 0-2
D2 1223 K Persson     | 6105 B Persson    
D2 1159 K Häggblom    | 1403 Å Johnsson    0-3
S3 1165 M Petäjistö    - 1498 K Ek       1-3 tons: 2-1
S4 1717 M Andersson    - 6105 B Persson     0-3 tons: 0-0
D3 1717 M Andersson    | 1391 M Sutinen    
D3 986 J Lundblad    | 1012 J Lindén     0-3
S5 1572 A Koldrup     -  84 H Nordström    3-1 tons: 0-0
S6 1223 K Persson     - 1012 J Lindén     2-3 tons: 3-1


omg: 19
ÅKERS - NTÄLJE 3-6 14-23

D1 1394 H Fjellström   | 520 A Nylin     
D1 2101 R Rehnberg    | 637 S Hjelte     0-3
S1 450 S Örnhjelm    - 520 A Nylin      3-2 tons: 4-6
S2 1394 H Fjellström   - 637 S Hjelte     3-1 tons: 2-1
D2 1011 A Islinger    | 5837 H Huhtaniemi   
D2 450 S Örnhjelm    | 611 L Fredriksson   2-3
S3 1399 C Ljunggren    - 5837 H Huhtaniemi   2-3 tons: 0-6
S4 1755 T Arnell     - 611 L Fredriksson   3-2 tons: 5-3
D3 1399 C Ljunggren    | 2145 B Klingberg   
D3 1755 T Arnell     |  34 L Lyman      0-3
S5 1011 A Islinger    - 2145 B Klingberg    1-3 tons: 1-3
S6 2101 R Rehnberg    -  34 L Lyman      0-3 tons: 2-0
Bra spel: [520-17]


omg: 19
ENEBY - RUNBY 3-6 15-22

D1 1373 M Meurer     | 1950 L Broström    
D1 1252 M Eriksson    | 138 D Lindlöv     3-0
S1 1373 M Meurer     - 963 M Nordin     2-3 tons: 3-4
S2 1252 M Eriksson    - 138 D Lindlöv     3-2 tons: 1-0
D2 2814 T Hessling    | 523 T Strandberg   
D2 179 M Lignelius    | 4285 L Larsson     1-3
S3 179 M Lignelius    - 523 T Strandberg   1-3 tons: 1-3
S4 125 M Terry      - 1950 L Broström    3-2 tons: 5-5
D3 243 S Andersson    | 963 M Nordin     
D3 125 M Terry      | 2710 B Sekulic     0-3
S5 2814 T Hessling    - 2710 B Sekulic     2-3 tons: 1-5
S6 243 S Andersson    - 4285 L Larsson     0-3 tons: 0-1


omg: 19
PICAS - KKD 0-9 4-27

D1 2456 H Back      | 1200 M Falk      
D1 6306 B Lindqvist    | 959 S Carlsson    0-3
S1 6306 B Lindqvist    - 1200 M Falk      2-3 tons: 1-5
S2 505 E Arpiainen    - 959 S Carlsson    0-3 tons: 2-3
D2 6709 S Rase      | 873 J Hamrén     
D2 505 E Arpiainen    | 2492 P Larsson     0-3
S3 2330 M Sundqvist    - 873 J Hamrén     0-3 tons: 2-2
S4 6709 S Rase      - 2492 P Larsson     1-3 tons: 3-1
D3 2330 M Sundqvist    | 1194 J Mäntylä    
D3 2587 A Paunovic    | 2543 S Ask       1-3
S5 2456 H Back      - 1194 J Mäntylä     0-3 tons: 0-5
S6 2587 A Paunovic    - 2543 S Ask       0-3 tons: 2-3
Bra spel: [1194-156]


omg: 20
ÅKERS - ELEKT 9-0 27-10

D1 1394 H Fjellström   | 1391 M Sutinen    
D1 2101 R Rehnberg    | 1012 J Lindén     3-2
S1 1394 H Fjellström   - 1403 Å Johnsson    3-1 tons: 2-2
S2 2101 R Rehnberg    -  84 H Nordström    3-1 tons: 1-1
D2 1399 C Ljunggren    | 6105 B Persson    
D2 1755 T Arnell     | 1403 Å Johnsson    3-1
S3 1399 C Ljunggren    - 1498 K Ek       3-1 tons: 2-0
S4 1011 A Islinger    - 1391 M Sutinen     3-2 tons: 2-1
D3 450 S Örnhjelm    | 1498 K Ek       
D3 1011 A Islinger    |  84 H Nordström    3-0
S5 450 S Örnhjelm    - 1012 J Lindén     3-1 tons: 5-1
S6 1755 T Arnell     - 6105 B Persson     3-1 tons: 3-2


omg: 20
NTÄLJE - MAD 9-0 27-5

D1 611 L Fredriksson   | 986 J Lundblad    
D1 2145 B Klingberg    | 1717 M Andersson    3-0
S1 611 L Fredriksson   - 986 J Lundblad    3-2 tons: 3-1
S2 2145 B Klingberg    - 1717 M Andersson    3-1 tons: 2-1
D2 568 L Deigård     | 1159 K Häggblom    
D2 637 S Hjelte     | 1572 A Koldrup     3-1
S3 568 L Deigård     - 1159 K Häggblom    3-0 tons: 2-0
S4 637 S Hjelte     - 1165 M Petäjistö    3-0 tons: 5-0
D3 5837 H Huhtaniemi   | 1165 M Petäjistö   
D3  34 L Lyman      | 6564 M Holmström    3-1
S5 5837 H Huhtaniemi   - 1572 A Koldrup     3-0 tons: 3-0
S6  34 L Lyman      - 6564 M Holmström    3-0 tons: 0-1
Bra spel: [2145-1][637-16]


omg: 20
KKD - ENEBY 8-1 26-6

D1 959 S Carlsson    | 243 S Andersson   
D1 1200 M Falk      | 1252 M Eriksson    3-0
S1 1194 J Mäntylä     - 243 S Andersson    3-0 tons: 4-0
S2 2492 P Larsson     - 1373 M Meurer     2-3 tons: 2-4
D2 1194 J Mäntylä     | 2814 T Hessling    
D2 2543 S Ask       | 1373 M Meurer     3-0
S3 873 J Hamrén     - 1252 M Eriksson    3-0 tons: 2-2
S4 946 P Ferris     - 2814 T Hessling    3-1 tons: 1-0
D3 946 P Ferris     | 179 M Lignelius   
D3 873 J Hamrén     | 125 M Terry      3-1
S5 2543 S Ask       - 179 M Lignelius    3-0 tons: 5-2
S6 959 S Carlsson    - 125 M Terry      3-1 tons: 3-0


omg: 20
PICAS - RUNBY 2-7 11-23

D1 2330 M Sundqvist    | 4285 L Larsson    
D1 6306 B Lindqvist    | 523 T Strandberg   1-3
S1 2330 M Sundqvist    - 963 M Nordin     3-0 tons: 1-0
S2 6306 B Lindqvist    - 138 D Lindlöv     1-3 tons: 1-2
D2 1150 M Hagala     | 3104 T Andersson   
D2 6040 K Holmgren    | 138 D Lindlöv     1-3
S3 1150 M Hagala     - 523 T Strandberg   0-3 tons: 3-2
S4 6040 K Holmgren    - 4285 L Larsson     0-3 tons: 0-1
D3 1867 J Pekkanen    | 2710 B Sekulic    
D3 2456 H Back      | 963 M Nordin     0-3
S5 1867 J Pekkanen    - 2710 B Sekulic     2-3 tons: 4-8
S6 2456 H Back      - 3104 T Andersson    3-2 tons: 3-1


omg: 21
RUNBY - KKD 3-6 10-21

D1 2710 B Sekulic     | 1200 M Falk      
D1 963 M Nordin     | 959 S Carlsson    0-3
S1 138 D Lindlöv     - 1200 M Falk      3-1 tons: 5-1
S2 963 M Nordin     - 959 S Carlsson    1-3 tons: 2-4
D2 523 T Strandberg   | 946 P Ferris     
D2 1950 L Broström    | 873 J Hamrén     3-0
S3 1950 L Broström    - 873 J Hamrén     3-2 tons: 5-4
S4 523 T Strandberg   - 2492 P Larsson     0-3 tons: 1-1
D3 4285 L Larsson     | 1194 J Mäntylä    
D3 138 D Lindlöv     | 2543 S Ask       0-3
S5 2710 B Sekulic     - 1194 J Mäntylä     0-3 tons: 1-5
S6 4285 L Larsson     - 2543 S Ask       0-3 tons: 3-5
Bra spel: [1194-18][2543-18][2543-118]


omg: 21
ENEBY - PICAS 4-6 18-23

D1 1373 M Meurer     | 6306 B Lindqvist   
D1 1252 M Eriksson    | 6040 K Holmgren    3-2
S1 243 S Andersson    - 6306 B Lindqvist    0-3 tons: 1-2
S2 1373 M Meurer     - 6040 K Holmgren    3-1 tons: 2-1
D2 2814 T Hessling    | 505 E Arpiainen   
D2 179 M Lignelius    | 1150 M Hagala     0-3
S3 1252 M Eriksson    - 505 E Arpiainen    3-0 tons: 0-0
S4 179 M Lignelius    - 1150 M Hagala     2-3 tons: 2-0
D3 243 S Andersson    | 2456 H Back      
D3 125 M Terry      | 2587 A Paunovic    2-3
S5 125 M Terry      - 2456 H Back      3-2 tons: 2-0
S6 2814 T Hessling    - 2587 A Paunovic    0-3 tons: 0-0
AD 179 M Lignelius    | 6306 B Lindqvist   
AD 1373 M Meurer     | 2587 A Paunovic    2-3


omg: 21
ELEKT - NTÄLJE 0-9 7-27

D1 1403 Å Johnsson    | 520 A Nylin     
D1  84 H Nordström    | 637 S Hjelte     1-3
S1 1403 Å Johnsson    - 520 A Nylin      1-3 tons: 1-4
S2 1391 M Sutinen     - 637 S Hjelte     1-3 tons: 2-5
D2 1391 M Sutinen     | 2145 B Klingberg   
D2 1498 K Ek       | 568 L Deigård     0-3
S3 1391 M Sutinen     - 2145 B Klingberg    0-3 tons: 1-3
S4 1498 K Ek       - 568 L Deigård     1-3 tons: 1-2
D3 6105 B Persson     | 5837 H Huhtaniemi   
D3 1012 J Lindén     |  34 L Lyman      0-3
S5 6105 B Persson     - 5837 H Huhtaniemi   1-3 tons: 0-3
S6 1012 J Lindén     -  34 L Lyman      2-3 tons: 2-5
Bra spel: [2145-118]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  83
Spelade singlar :  479
Spelade dubblar :  239
Avgörande dubblar:   9
Spelade set   : 2765
Summa tons    : 1882
Antal bra spel  :  59