Matchdetaljer i serie: 4C

Serieansvarig:  Uppdaterad: 04/10/01

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
FLUSH - HAMBY 3-6 13-14

S1 488 I Sjöholm     - 6776 C Bårman     1-3 tons: 1-0
D2 325 K Rundberg    | 2066 J Widell     
D2 2563 H Larsson     | 6776 C Bårman     2-3
S3 325 K Rundberg    - 1348 P Rotmark     1-3 tons: 1-2
S4 2563 H Larsson     - 2066 J Widell     3-0 tons: 2-1
D3 1436 A Lyander     | 1201 S Jokela     
D3 863 M Wathen-Erixon  | 1205 M Hellström    3-0
S5 1436 A Lyander     - 1163 P Rosqvist    0-3 tons: 1-2
S6 863 M Wathen-Erixon  - 1201 S Jokela     3-2 tons: 7-5
Bra spel: [1348-18]


omg: 1
FISKS - SLÄNG 2-7 12-23

D1 700 M Stiebel     |  78 S Lange     
D1 706 K Johansen    | 926 B Benckert    2-3
S1 522 H Henriksson   -  61 M Hörnström    3-1 tons: 0-2
S2 562 G Eriksson    - 242 E Jyttner     2-3 tons: 0-1
D2 562 G Eriksson    | 565 R Berg      
D2 522 H Henriksson   | 585 P af Ekenstam   1-3
S3  40 Y Lidström    - 583 V Walfridsson   0-3 tons: 0-2
S4 712 L Sjölin     - 585 P af Ekenstam   3-1 tons: 1-1
D3  40 Y Lidström    | 311 R Kilpeläinen  
D3 712 L Sjölin     | 583 V Walfridsson   0-3
S5 706 K Johansen    - 926 B Benckert    1-3 tons: 2-4
S6 700 M Stiebel     - 311 R Kilpeläinen   0-3 tons: 0-1
Bra spel: [926-1][926-16]


omg: 1
MAD - AUDART 5-5 18-19

D1 2418 M Skoglund    | 2226 T Ljungberg   
D1 638 J Nilsson     | 2195 A Mattsson    3-2
S1 655 P Åkerdal     - 170 J Målar      3-1 tons: 1-1
S2 631 R Blom      - 2195 A Mattsson    2-3 tons: 2-0
D2 650 M Walsh      | 213 H Josefsson   
D2 631 R Blom      | 217 H Laderman    2-3
S3 1780 Å Löving     - 213 H Josefsson    3-1 tons: 1-0
S4 650 M Walsh      - 217 H Laderman    2-3 tons: 1-1
S5 2418 M Skoglund    - 2226 T Ljungberg    2-3 tons: 3-1
AD 632 S Eriksson    | 2226 T Ljungberg   
AD 1780 Å Löving     | 217 H Laderman    1-3


omg: 1
TONM - JOLO 4-6 17-15

D1 2232 S Lannermo    | 2199 A Eliasson    
D1 4613 Å Holmberg    | 860 E Larsson     1-3
S1 887 K Östberg     - 2199 A Eliasson    2-3 tons: 2-4
S2 410 S Norrström    - 2599 G Gillver     3-0 tons: 1-0
D2 4554 K Björck     | 1052 M Lindblom    
D2 410 S Norrström    | 801 I Rottbers    3-0
S3 4613 Å Holmberg    - 860 E Larsson     3-1 tons: 2-1
S5 2232 S Lannermo    - 801 I Rottbers    3-2 tons: 2-2
S6 4554 K Björck     - 870 E Ljungquist   1-3 tons: 2-5
AD 4613 Å Holmberg    | 1052 M Lindblom    
AD 410 S Norrström    | 870 E Ljungquist   1-3


omg: 1
DSTUDS - PTDC 6-4 24-17

D1 2409 T Forsman     | 181 M Liss      
D1 1121 L Larsson     | 1361 Å Högquist    2-3
S1 3054 H Alvgren     - 2193 P Jakobson    3-0 tons: 2-0
S2 6125 M Enqvist     - 181 M Liss      3-0 tons: 2-2
D2 6125 M Enqvist     | 2193 P Jakobson    
D2 3054 H Alvgren     | 128 C Lindqvist    2-3
S3 3056 B Gustavsson   - 1361 Å Högquist    3-0 tons: 2-2
S4 1121 L Larsson     - 128 C Lindqvist    3-2 tons: 0-2
D3 3056 B Gustavsson   | 1215 K Jonsson    
D3 3058 P Klintebäck   | 2625 K Enlund     0-3
S5 2409 T Forsman     - 1215 K Jonsson     3-1 tons: 2-4
S6 3058 P Klintebäck   - 2625 K Enlund     2-3 tons: 1-4
AD 3056 B Gustavsson   | 181 M Liss      
AD 6125 M Enqvist     | 1361 Å Högquist    3-2


omg: 2
HAMBY - DSTUDS 5-5 16-19

D1 1163 P Rosqvist    | 2409 T Forsman    
D1 6776 C Bårman     | 3058 P Klintebäck   3-0
S1 6246 N Cestar     - 2230 T Larsson     3-0 tons: 2-1
S2 1163 P Rosqvist    - 6125 M Enqvist     3-1 tons: 3-2
D2 1201 S Jokela     | 6125 M Enqvist    
D2 2066 J Widell     | 2230 T Larsson     0-3
S3 1201 S Jokela     - 3056 B Gustavsson   0-3 tons: 0-3
S4 6776 C Bårman     - 1121 L Larsson     0-3 tons: 0-1
D3 6564 M Holmström    | 1121 L Larsson    
D3 1080 B Rotmark     | 3056 B Gustavsson   0-3
S5 2066 J Widell     - 2409 T Forsman     1-3 tons: 1-1
S6 6564 M Holmström    - 3058 P Klintebäck   3-1 tons: 1-2
AD 6564 M Holmström    | 3058 P Klintebäck   
AD 1163 P Rosqvist    | 6125 M Enqvist     3-2


omg: 2
JOLO - FLUSH 7-2 22-12

D1 860 E Larsson     | 325 K Rundberg    
D1 2199 A Eliasson    | 2563 H Larsson     3-0
S1 2199 A Eliasson    - 2563 H Larsson     1-3 tons: 4-0
S2 860 E Larsson     - 325 K Rundberg    3-1 tons: 0-1
D2 2599 G Gillver     | 294 P Stelling    
D2 870 E Ljungquist   | 1436 A Lyander     3-2
S3 801 I Rottbers    - 294 P Stelling    0-3 tons: 1-2
S4 870 E Ljungquist   - 1436 A Lyander     3-0 tons: 4-0
D3 1046 K Appelqvist   | 488 I Sjöholm    
D3 1052 M Lindblom    | 822 C Nilsson     3-1
S5 1052 M Lindblom    - 488 I Sjöholm     3-0 tons: 0-0
S6 1046 K Appelqvist   - 822 C Nilsson     3-2 tons: 3-1


omg: 2
AUDART - WMDA 5-5 17-21

D1 2835 E Rosén      | 101 S Englund    
D1 213 H Josefsson    | 2168 T Binett     0-3
S1 213 H Josefsson    - 2168 T Binett     3-0 tons: 1-1
S2 1224 P Pernäng     - 2570 H Smedmark    3-2 tons: 2-1
D2 2226 T Ljungberg    | 2824 D Svensson    
D2 1224 P Pernäng     | 1532 C True      3-1
S3 217 H Laderman    - 615 C Jönsson     3-2 tons: 4-2
S4 2226 T Ljungberg    - 1532 C True      1-3 tons: 2-2
D3 2195 A Mattsson    | 2570 H Smedmark    
D3 203 R Borglin     | 615 C Jönsson     1-3
S5 203 R Borglin     - 101 S Englund     0-3 tons: 1-3
S6 2195 A Mattsson    - 2824 D Svensson    0-3 tons: 0-0
AD 213 H Josefsson    | 1532 C True      
AD 217 H Laderman    | 101 S Englund     3-1


omg: 2
SLÄNG - MAD 6-3 18-12

D1 242 E Jyttner     | 638 J Nilsson    
D1 565 R Berg      | 650 M Walsh      0-3
S1 585 P af Ekenstam   - 632 S Eriksson    0-3 tons: 1-2
S2 565 R Berg      - 1780 Å Löving     0-3 tons: 0-3
D2 926 B Benckert    | 631 R Blom      
D2 582 P Andersson    | 655 P Åkerdal     3-0
S3 242 E Jyttner     - 655 P Åkerdal     3-2 tons: 1-0
S4 583 V Walfridsson   - 631 R Blom      3-1 tons: 1-0
D3 311 R Kilpeläinen   | 1780 Å Löving     
D3 583 V Walfridsson   | 632 S Eriksson    3-0
S5 311 R Kilpeläinen   - 650 M Walsh      3-0 tons: 2-0
S6 926 B Benckert    - 638 J Nilsson     3-0 tons: 1-0


omg: 2
PTDC - FISKS 7-2 23-9

D1 181 M Liss      | 522 H Henriksson   
D1 128 C Lindqvist    | 706 K Johansen    1-3
S1 181 M Liss      - 1798 B Alverås     3-1 tons: 1-1
S2 2136 Å Moritz     - 706 K Johansen    3-0 tons: 1-0
D2 2193 P Jakobson    | 562 G Eriksson    
D2 1813 M Karlsson    | 999 R Pöysti     1-3
S3 2193 P Jakobson    - 562 G Eriksson    3-0 tons: 1-1
S4 2625 K Enlund     - 999 R Pöysti     3-1 tons: 2-0
D3 2136 Å Moritz     | 700 M Stiebel    
D3 2625 K Enlund     | 1798 B Alverås     3-0
S5 128 C Lindqvist    - 700 M Stiebel     3-0 tons: 2-0
S6 1813 M Karlsson    - 522 H Henriksson   3-1 tons: 2-1


omg: 3
MAD - PTDC 9-0 0-0omg: 3
WMDA - SLÄNG 5-5 16-18

D1 101 S Englund     |  61 M Hörnström   
D1 2168 T Binett     | 242 E Jyttner     3-0
S1 988 L Åkesson     - 565 R Berg      3-0 tons: 2-0
S2 101 S Englund     - 242 E Jyttner     3-0 tons: 1-0
D2 1532 C True      | 311 R Kilpeläinen  
D2 988 L Åkesson     | 583 V Walfridsson   1-3
S3 1532 C True      -  61 M Hörnström    3-1 tons: 3-0
S4 2168 T Binett     - 583 V Walfridsson   0-3 tons: 2-1
D3 615 C Jönsson     | 565 R Berg      
D3 2824 D Svensson    | 926 B Benckert    0-3
S5 615 C Jönsson     - 311 R Kilpeläinen   0-3 tons: 2-3
S6 2824 D Svensson    - 926 B Benckert    0-3 tons: 0-1
AD 2168 T Binett     | 311 R Kilpeläinen  
AD 2824 D Svensson    | 926 B Benckert    3-2


omg: 3
TONM - AUDART 6-3 20-16

D1 4613 Å Holmberg    | 2226 T Ljungberg   
D1 2232 S Lannermo    | 1224 P Pernäng     1-3
S1 4613 Å Holmberg    - 203 R Borglin     3-2 tons: 2-3
S2 2232 S Lannermo    - 2226 T Ljungberg    3-1 tons: 2-3
D2 2109 O Sjöstrand    | 217 H Laderman    
D2 413 J Runnström    | 213 H Josefsson    0-3
S3 413 J Runnström    - 1224 P Pernäng     3-2 tons: 5-4
S4 887 K Östberg     - 213 H Josefsson    3-0 tons: 1-2
D3 410 S Norrström    | 203 R Borglin    
D3 887 K Östberg     | 2195 A Mattsson    3-2
S5 410 S Norrström    - 217 H Laderman    1-3 tons: 3-6
S6 2109 O Sjöstrand    - 2195 A Mattsson    3-0 tons: 1-1


omg: 3
DSTUDS - FISKS 8-1 24-10

D1 2409 T Forsman     | 706 K Johansen    
D1 3058 P Klintebäck   | 712 L Sjölin     3-2
S1 2230 T Larsson     - 706 K Johansen    3-1 tons: 0-1
S2 3058 P Klintebäck   - 712 L Sjölin     0-3 tons: 0-1
D2 2230 T Larsson     | 562 G Eriksson    
D2 3056 B Gustavsson   | 999 R Pöysti     3-2
S3 3054 H Alvgren     - 1798 B Alverås     3-0 tons: 4-0
S4 3056 B Gustavsson   - 999 R Pöysti     3-1 tons: 4-0
D3 2354 N Stewart     | 1798 B Alverås    
D3 3054 H Alvgren     | 522 H Henriksson   3-0
S5 2354 N Stewart     - 562 G Eriksson    3-0 tons: 2-0
S6 2409 T Forsman     - 522 H Henriksson   3-1 tons: 2-0
Bra spel: [2354-111]


omg: 3
HAMBY - JOLO 5-5 21-18

D1 1163 P Rosqvist    | 860 E Larsson    
D1 1201 S Jokela     | 1942 A Näsman     3-1
S1 6246 N Cestar     - 870 E Ljungquist   1-3 tons: 1-6
S2 1080 B Rotmark     - 860 E Larsson     2-3 tons: 1-3
D2 6776 C Bårman     | 870 E Ljungquist   
D2 6246 N Cestar     | 2599 G Gillver     1-3
S3 1163 P Rosqvist    - 801 I Rottbers    3-0 tons: 1-0
S4 1201 S Jokela     - 2599 G Gillver     3-0 tons: 0-0
D3 1080 B Rotmark     | 801 I Rottbers    
D3 1205 M Hellström    | 1052 M Lindblom    0-3
S5 2066 J Widell     - 4330 S Walfridsson   3-2 tons: 1-3
S6 6776 C Bårman     - 1052 M Lindblom    3-0 tons: 1-0
AD 6246 N Cestar     | 4330 S Walfridsson  
AD 1163 P Rosqvist    | 860 E Larsson     2-3


omg: 4
JOLO - DSTUDS 3-6 13-22

D1 1942 A Näsman     | 2230 T Larsson    
D1 2199 A Eliasson    | 2409 T Forsman     3-2
S1 801 I Rottbers    - 1121 L Larsson     1-3 tons: 0-1
S2 2199 A Eliasson    - 2230 T Larsson     1-3 tons: 2-2
D2 870 E Ljungquist   | 3056 B Gustavsson   
D2 801 I Rottbers    | 1121 L Larsson     1-3
S3 860 E Larsson     - 3056 B Gustavsson   3-1 tons: 4-2
S4 870 E Ljungquist   - 6125 M Enqvist     3-1 tons: 2-1
D3 1046 K Appelqvist   | 6125 M Enqvist    
D3 1052 M Lindblom    | 3054 H Alvgren     0-3
S5 1052 M Lindblom    - 2409 T Forsman     1-3 tons: 0-0
S6 1046 K Appelqvist   - 3054 H Alvgren     0-3 tons: 0-0
Bra spel: [3056-123]


omg: 4
AUDART - FLUSH 7-2 21-12

D1 213 H Josefsson    | 808 B Lundström   
D1 217 H Laderman    | 294 P Stelling    3-0
S1 170 J Målar      - 808 B Lundström    0-3 tons: 1-0
S2 217 H Laderman    - 294 P Stelling    3-2 tons: 3-2
D2 2226 T Ljungberg    | 822 C Nilsson    
D2 1224 P Pernäng     | 1436 A Lyander     3-0
S3 1224 P Pernäng     - 863 M Wathen-Erixon  3-1 tons: 4-2
S4 2226 T Ljungberg    - 1436 A Lyander     3-0 tons: 3-1
D3 203 R Borglin     | 863 M Wathen-Erixon 
D3 2195 A Mattsson    | 325 K Rundberg    0-3
S5 213 H Josefsson    - 822 C Nilsson     3-2 tons: 1-2
S6 203 R Borglin     - 2563 H Larsson     3-1 tons: 2-2


omg: 4
SLÄNG - TONM 5-5 14-17

D1 311 R Kilpeläinen   | 2232 S Lannermo    
D1 583 V Walfridsson   | 410 S Norrström    3-2
S1 2579 A Hööst      - 2356 B Cassel     1-3 tons: 0-3
S2  61 M Hörnström    - 1818 J Storm      0-3 tons: 2-2
D2 565 R Berg      | 887 K Östberg    
D2 585 P af Ekenstam   | 1818 J Storm      2-3
S3 585 P af Ekenstam   - 2232 S Lannermo    2-3 tons: 0-2
S4 583 V Walfridsson   - 410 S Norrström    0-3 tons: 1-2
S5 311 R Kilpeläinen   - 887 K Östberg     3-0 tons: 3-0
AD 311 R Kilpeläinen   | 410 S Norrström   
AD 926 B Benckert    | 2232 S Lannermo    3-0


omg: 4
PTDC - WMDA 5-5 20-21

D1 6643 M Joandi     | 988 L Åkesson    
D1 128 C Lindqvist    | 1532 C True      3-1
S1 2136 Å Moritz     - 988 L Åkesson     3-2 tons: 3-1
S2 6643 M Joandi     - 1532 C True      3-1 tons: 3-0
D2 2193 P Jakobson    | 2168 T Binett     
D2 1361 Å Högquist    | 101 S Englund     2-3
S3 128 C Lindqvist    - 2168 T Binett     3-0 tons: 2-0
S4 2193 P Jakobson    - 2824 D Svensson    2-3 tons: 1-6
D3 2136 Å Moritz     | 615 C Jönsson    
D3 9999 U Saknas     | 2824 D Svensson    0-3
S5 1361 Å Högquist    - 615 C Jönsson     3-2 tons: 4-3
S6 9999 U Saknas     - 101 S Englund     0-3 tons: 0-0
AD 1361 Å Högquist    | 101 S Englund    
AD 2136 Å Moritz     | 2824 D Svensson    1-3


omg: 4
FISKS - MAD 3-6 8-18

D1 562 G Eriksson    | 638 J Nilsson    
D1 999 R Pöysti     | 2418 M Skoglund    1-3
S1 562 G Eriksson    - 632 S Eriksson    1-3 tons: 0-1
S2 712 L Sjölin     - 2418 M Skoglund    3-0 tons: 1-0
D2 712 L Sjölin     | 631 R Blom      
D2 1798 B Alverås     | 1780 Å Löving     1-3
S3 999 R Pöysti     - 638 J Nilsson     2-3 tons: 1-3
S4  40 Y Lidström    - 631 R Blom      0-3 tons: 1-1
S5 1798 B Alverås     - 1780 Å Löving     0-3 tons: 2-0


omg: 5
FLUSH - SLÄNG 1-8 10-25

D1 2563 H Larsson     | 926 B Benckert    
D1 325 K Rundberg    | 585 P af Ekenstam   1-3
S1 488 I Sjöholm     -  61 M Hörnström    2-3 tons: 1-1
S2 2563 H Larsson     - 585 P af Ekenstam   3-1 tons: 0-0
D2 294 P Stelling    | 565 R Berg      
D2 488 I Sjöholm     | 582 P Andersson    2-3
S3 325 K Rundberg    - 582 P Andersson    0-3 tons: 1-1
S4 822 C Nilsson     - 583 V Walfridsson   0-3 tons: 1-0
D3 1436 A Lyander     | 583 V Walfridsson  
D3 822 C Nilsson     | 311 R Kilpeläinen   1-3
S5 1436 A Lyander     - 311 R Kilpeläinen   0-3 tons: 0-1
S6 294 P Stelling    - 926 B Benckert    1-3 tons: 1-6


omg: 5
HAMBY - AUDART 4-6 19-22

D1 1163 P Rosqvist    | 170 J Målar     
D1 6776 C Bårman     | 203 R Borglin     3-0
S1 1163 P Rosqvist    - 203 R Borglin     3-2 tons: 4-1
S2 1201 S Jokela     - 213 H Josefsson    3-2 tons: 3-2
D2 6564 M Holmström    | 213 H Josefsson   
D2 1201 S Jokela     | 217 H Laderman    3-0
S3 6776 C Bårman     - 217 H Laderman    0-3 tons: 0-0
S4 1080 B Rotmark     - 2226 T Ljungberg    1-3 tons: 2-2
D3 1205 M Hellström    | 2226 T Ljungberg   
D3 1080 B Rotmark     | 1224 P Pernäng     0-3
S5 6564 M Holmström    - 1224 P Pernäng     2-3 tons: 0-1
S6 1205 M Hellström    - 170 J Målar      2-3 tons: 0-0
AD 1201 S Jokela     | 2226 T Ljungberg   
AD 1163 P Rosqvist    | 1224 P Pernäng     2-3
Bra spel: [1163-1]


omg: 5
WMDA - FISKS 6-3 22-15

D1 1266 P Berglund    | 522 H Henriksson   
D1 615 C Jönsson     | 1798 B Alverås     3-1
S1 615 C Jönsson     - 706 K Johansen    2-3 tons: 1-2
S2 1266 P Berglund    - 712 L Sjölin     0-3 tons: 0-0
D2 101 S Englund     | 706 K Johansen    
D2 2168 T Binett     | 712 L Sjölin     3-1
S3 101 S Englund     - 1798 B Alverås     3-0 tons: 0-0
S4 2168 T Binett     - 562 G Eriksson    3-1 tons: 1-0
D3 2824 D Svensson    | 999 R Pöysti     
D3 1532 C True      | 562 G Eriksson    3-2
S5 1532 C True      - 999 R Pöysti     3-1 tons: 0-1
S6 2824 D Svensson    - 522 H Henriksson   2-3 tons: 4-1


omg: 5
TONM - PTDC 4-6 17-22

D1 4613 Å Holmberg    | 181 M Liss      
D1 2232 S Lannermo    | 1361 Å Högquist    0-3
S1 4554 K Björck     - 1364 D Smith      2-3 tons: 1-8
S2 4613 Å Holmberg    - 1813 M Karlsson    0-3 tons: 1-3
D2 413 J Runnström    | 2193 P Jakobson    
D2 2109 O Sjöstrand    | 128 C Lindqvist    3-2
S3 2232 S Lannermo    - 2193 P Jakobson    3-0 tons: 1-0
S4 413 J Runnström    - 181 M Liss      3-0 tons: 2-0
D3 410 S Norrström    | 1364 D Smith     
D3 887 K Östberg     | 1813 M Karlsson    1-3
S5 2109 O Sjöstrand    - 128 C Lindqvist    1-3 tons: 1-4
S6 410 S Norrström    - 1361 Å Högquist    3-2 tons: 4-2
AD 413 J Runnström    | 1364 D Smith     
AD 410 S Norrström    | 128 C Lindqvist    1-3
Bra spel: [9999-1]


omg: 5
DSTUDS - MAD 4-6 15-17

D1 2230 T Larsson     | 2418 M Skoglund    
D1 3056 B Gustavsson   | 638 J Nilsson     3-1
S1 2230 T Larsson     - 632 S Eriksson    0-3 tons: 2-2
S2 2281 P Hennessey    - 2418 M Skoglund    0-3 tons: 1-3
D2 2409 T Forsman     | 631 R Blom      
D2 2281 P Hennessey    | 1780 Å Löving     3-2
S3 3056 B Gustavsson   - 631 R Blom      3-0 tons: 4-1
S4 2409 T Forsman     - 1780 Å Löving     2-3 tons: 5-3
S5 3147 A Larsson     - 650 M Walsh      3-2 tons: 0-3
AD 3056 B Gustavsson   | 632 S Eriksson    
AD 3147 A Larsson     | 2418 M Skoglund    1-3


omg: 6
AUDART - JOLO 5-5 20-18

D1 2226 T Ljungberg    | 1942 A Näsman     
D1 1224 P Pernäng     | 860 E Larsson     3-1
S1 2195 A Mattsson    - 801 I Rottbers    0-3 tons: 0-1
S2 1224 P Pernäng     - 860 E Larsson     3-1 tons: 3-2
D2 217 H Laderman    | 801 I Rottbers    
D2 170 J Målar      | 2199 A Eliasson    0-3
S3 213 H Josefsson    - 870 E Ljungquist   1-3 tons: 5-3
S4 203 R Borglin     - 2599 G Gillver     3-0 tons: 0-1
D3 203 R Borglin     | 870 E Ljungquist   
D3 213 H Josefsson    | 2599 G Gillver     2-3
S5 217 H Laderman    - 1052 M Lindblom    2-3 tons: 1-1
S6 2226 T Ljungberg    - 1046 K Appelqvist   3-1 tons: 2-2
AD 2226 T Ljungberg    | 1052 M Lindblom    
AD 1224 P Pernäng     | 870 E Ljungquist   3-0


omg: 6
SLÄNG - HAMBY 6-3 20-14

D1 583 V Walfridsson   | 1348 P Rotmark    
D1 311 R Kilpeläinen   | 1201 S Jokela     2-3
S1  61 M Hörnström    - 1348 P Rotmark     0-3 tons: 0-0
S2 242 E Jyttner     - 1201 S Jokela     3-2 tons: 0-3
D2 926 B Benckert    | 1163 P Rosqvist    
D2 585 P af Ekenstam   | 6776 C Bårman     3-1
S3 583 V Walfridsson   - 1163 P Rosqvist    0-3 tons: 0-0
S4 582 P Andersson    - 6776 C Bårman     3-1 tons: 2-2
D3 565 R Berg      | 6564 M Holmström   
D3 582 P Andersson    | 1080 B Rotmark     3-1
S5 926 B Benckert    - 2066 J Widell     3-0 tons: 4-0
S6 311 R Kilpeläinen   - 6564 M Holmström    3-0 tons: 2-1


omg: 6
PTDC - FLUSH 6-4 19-9

D1 6643 M Joandi     | 2563 H Larsson    
D1 1361 Å Högquist    | 822 C Nilsson     3-0
S1 6643 M Joandi     - 2563 H Larsson     3-2 tons: 0-1
S2 1361 Å Högquist    - 822 C Nilsson     3-2 tons: 0-3
D2 1364 D Smith      | 1436 A Lyander    
D2 128 C Lindqvist    | 294 P Stelling    3-0
S3 128 C Lindqvist    - 1436 A Lyander     3-2 tons: 4-1
S4 1364 D Smith      - 294 P Stelling    1-3 tons: 6-4
AD 128 C Lindqvist    | 863 M Wathen-Erixon 
AD 1364 D Smith      | 808 B Lundström    3-0


omg: 6
FISKS - TONM 6-4 22-20

D1 1798 B Alverås     | 413 J Runnström   
D1 700 M Stiebel     | 2232 S Lannermo    0-3
S1 700 M Stiebel     - 413 J Runnström    1-3 tons: 0-0
S2 1798 B Alverås     - 2232 S Lannermo    3-1 tons: 0-1
D2 522 H Henriksson   | 4554 K Björck     
D2 706 K Johansen    | 887 K Östberg     2-3
S3 562 G Eriksson    - 4554 K Björck     1-3 tons: 0-2
S4 706 K Johansen    - 887 K Östberg     3-2 tons: 2-2
D3 562 G Eriksson    | 410 S Norrström   
D3 999 R Pöysti     | 2109 O Sjöstrand    3-1
S5 999 R Pöysti     - 410 S Norrström    3-2 tons: 0-1
S6 522 H Henriksson   - 2109 O Sjöstrand    3-1 tons: 4-1
AD 706 K Johansen    | 4554 K Björck     
AD 522 H Henriksson   | 2232 S Lannermo    3-1


omg: 6
MAD - WMDA 3-6 17-22

D1 631 R Blom      | 2168 T Binett     
D1 1780 Å Löving     | 101 S Englund     1-3
S1 655 P Åkerdal     - 1929 P Sandström    2-3 tons: 3-1
S2 650 M Walsh      - 615 C Jönsson     1-3 tons: 1-1
D2 632 S Eriksson    | 2824 D Svensson    
D2 2418 M Skoglund    | 1532 C True      3-1
S3 2418 M Skoglund    - 101 S Englund     2-3 tons: 4-8
S4 1780 Å Löving     - 2168 T Binett     3-1 tons: 3-3
D3 650 M Walsh      | 615 C Jönsson    
D3 638 J Nilsson     | 1929 P Sandström    2-3
S5 632 S Eriksson    - 1532 C True      0-3 tons: 0-0
S6 631 R Blom      - 2824 D Svensson    3-2 tons: 2-4


omg: 7
FLUSH - FISKS 7-2 24-13

D1 2563 H Larsson     | 562 G Eriksson    
D1 863 M Wathen-Erixon  | 999 R Pöysti     3-0
S1 863 M Wathen-Erixon  -  40 Y Lidström    3-0 tons: 1-0
S2 294 P Stelling    - 999 R Pöysti     3-1 tons: 3-0
D2 325 K Rundberg    |  40 Y Lidström    
D2 294 P Stelling    | 1798 B Alverås     3-2
S3 2563 H Larsson     - 706 K Johansen    2-3 tons: 1-1
S4 325 K Rundberg    - 562 G Eriksson    3-1 tons: 2-0
D3 822 C Nilsson     | 522 H Henriksson   
D3 808 B Lundström    | 706 K Johansen    3-2
S5 808 B Lundström    - 1798 B Alverås     1-3 tons: 1-1
S6 822 C Nilsson     - 522 H Henriksson   3-1 tons: 1-1


omg: 7
HAMBY - PTDC 2-7 13-21

D1 1163 P Rosqvist    | 1364 D Smith     
D1 1205 M Hellström    | 1813 M Karlsson    2-3
S1 1201 S Jokela     - 2136 Å Moritz     1-3 tons: 1-2
S2 1163 P Rosqvist    - 128 C Lindqvist    3-0 tons: 3-1
D2 1201 S Jokela     | 128 C Lindqvist   
D2 6246 N Cestar     | 1361 Å Högquist    2-3
S3 6246 N Cestar     - 2193 P Jakobson    3-0 tons: 0-0
S4 1205 M Hellström    - 1813 M Karlsson    0-3 tons: 0-1
D3 1080 B Rotmark     | 2193 P Jakobson    
D3 6564 M Holmström    | 2136 Å Moritz     0-3
S5 6564 M Holmström    - 1364 D Smith      0-3 tons: 0-2
S6 1080 B Rotmark     - 1361 Å Högquist    2-3 tons: 1-3


omg: 7
JOLO - SLÄNG 5-5 17-18

D1 2199 A Eliasson    | 582 P Andersson   
D1 860 E Larsson     | 242 E Jyttner     3-1
S1 860 E Larsson     - 585 P af Ekenstam   3-2 tons: 1-1
S2 2199 A Eliasson    -  61 M Hörnström    3-0 tons: 3-2
D2 870 E Ljungquist   | 585 P af Ekenstam  
D2 801 I Rottbers    | 926 B Benckert    2-3
S3 870 E Ljungquist   - 242 E Jyttner     3-0 tons: 2-0
S4 801 I Rottbers    - 2579 A Hööst      3-0 tons: 0-2
D3 1046 K Appelqvist   | 311 R Kilpeläinen  
D3 1052 M Lindblom    | 583 V Walfridsson   0-3
S5 1052 M Lindblom    - 311 R Kilpeläinen   0-3 tons: 1-4
S6 1046 K Appelqvist   - 926 B Benckert    0-3 tons: 2-3
AD 860 E Larsson     | 311 R Kilpeläinen  
AD 2199 A Eliasson    | 926 B Benckert    0-3


omg: 7
TONM - MAD 7-2 24-13

D1 2109 O Sjöstrand    | 655 P Åkerdal    
D1 4613 Å Holmberg    | 632 S Eriksson    3-1
S1 2109 O Sjöstrand    - 650 M Walsh      3-1 tons: 2-4
S2 4613 Å Holmberg    - 655 P Åkerdal     3-0 tons: 0-0
D2 2232 S Lannermo    | 650 M Walsh     
D2 887 K Östberg     | 638 J Nilsson     3-1
S3 2232 S Lannermo    - 638 J Nilsson     3-1 tons: 2-2
S4 887 K Östberg     - 631 R Blom      1-3 tons: 1-0
D3 4554 K Björck     | 631 R Blom      
D3 413 J Runnström    | 1780 Å Löving     2-3
S5 4554 K Björck     - 1780 Å Löving     3-2 tons: 5-2
S6 413 J Runnström    - 632 S Eriksson    3-1 tons: 4-3


omg: 7
DSTUDS - WMDA 3-6 15-20

D1 6125 M Enqvist     | 101 S Englund    
D1 2230 T Larsson     | 2168 T Binett     0-3
S1 6125 M Enqvist     - 615 C Jönsson     3-0 tons: 3-0
S2 2230 T Larsson     - 988 L Åkesson     2-3 tons: 2-1
D2 1121 L Larsson     | 615 C Jönsson    
D2 3054 H Alvgren     | 2824 D Svensson    1-3
S3 1121 L Larsson     - 101 S Englund     1-3 tons: 0-9
S4 3054 H Alvgren     - 2168 T Binett     3-0 tons: 1-0
D3 2409 T Forsman     | 1532 C True      
D3 3058 P Klintebäck   | 988 L Åkesson     3-2
S5 2409 T Forsman     - 2824 D Svensson    1-3 tons: 2-2
S6 3058 P Klintebäck   - 1532 C True      1-3 tons: 1-0
Bra spel: [101-17]


omg: 8
AUDART - DSTUDS 3-6 11-23

D1 203 R Borglin     | 1121 L Larsson    
D1 217 H Laderman    | 6125 M Enqvist     3-2
S1 203 R Borglin     - 1121 L Larsson     0-3 tons: 0-2
S2 217 H Laderman    - 3058 P Klintebäck   0-3 tons: 0-1
D2 1224 P Pernäng     | 2409 T Forsman    
D2 213 H Josefsson    | 3054 H Alvgren     2-3
S3 1224 P Pernäng     - 6125 M Enqvist     3-1 tons: 2-0
S4 170 J Målar      - 2409 T Forsman     3-2 tons: 2-2
D3 170 J Målar      | 4606 J Ljunggren   
D3 2195 A Mattsson    | 3058 P Klintebäck   0-3
S5 2195 A Mattsson    - 3054 H Alvgren     0-3 tons: 0-2
S6 213 H Josefsson    - 4606 J Ljunggren    0-3 tons: 1-1


omg: 8
PTDC - JOLO 6-3 24-13

D1 6643 M Joandi     | 801 I Rottbers    
D1 181 M Liss      | 860 E Larsson     3-2
S1 1813 M Karlsson    - 801 I Rottbers    2-3 tons: 0-4
S2 6643 M Joandi     - 860 E Larsson     3-2 tons: 2-2
D2 1813 M Karlsson    | 2599 G Gillver    
D2 1364 D Smith      | 1942 A Näsman     2-3
S3 1361 Å Högquist    - 2599 G Gillver     3-0 tons: 1-0
S4 128 C Lindqvist    - 1942 A Näsman     3-0 tons: 2-2
D3 128 C Lindqvist    | 1046 K Appelqvist   
D3 1361 Å Högquist    | 1052 M Lindblom    2-3
S5 181 M Liss      - 1046 K Appelqvist   3-0 tons: 2-0
S6 1364 D Smith      - 1052 M Lindblom    3-0 tons: 3-1
Bra spel: [181-1]


omg: 8
FISKS - HAMBY 6-4 15-16

D1 1798 B Alverås     | 6776 C Bårman     
D1 706 K Johansen    | 2066 J Widell     2-3
S1 700 M Stiebel     - 1163 P Rosqvist    0-3 tons: 0-4
S2  40 Y Lidström    - 6776 C Bårman     1-3 tons: 4-1
D2 700 M Stiebel     | 1163 P Rosqvist    
D2 522 H Henriksson   | 6564 M Holmström    0-3
S3 706 K Johansen    - 1205 M Hellström    3-0 tons: 0-1
S4 712 L Sjölin     - 6564 M Holmström    3-1 tons: 1-1
S6 522 H Henriksson   - 2066 J Widell     3-2 tons: 3-1
AD 712 L Sjölin     | 6776 C Bårman     
AD 522 H Henriksson   | 1163 P Rosqvist    3-1
Bra spel: [1163-1][1163-18]


omg: 8
MAD - FLUSH 7-2 22-13

D1 638 J Nilsson     | 808 B Lundström   
D1 650 M Walsh      | 325 K Rundberg    3-2
S1 2418 M Skoglund    - 808 B Lundström    3-0 tons: 2-2
S2 632 S Eriksson    - 325 K Rundberg    3-1 tons: 3-3
D2 1780 Å Löving     | 2563 H Larsson    
D2 631 R Blom      | 863 M Wathen-Erixon  3-0
S3 1780 Å Löving     - 2563 H Larsson     3-1 tons: 1-0
S4 631 R Blom      - 863 M Wathen-Erixon  3-2 tons: 1-1
D3 632 S Eriksson    | 1436 A Lyander    
D3 2418 M Skoglund    | 822 C Nilsson     3-1
S5 655 P Åkerdal     - 1436 A Lyander     0-3 tons: 1-1
S6 638 J Nilsson     - 822 C Nilsson     1-3 tons: 1-3


omg: 8
WMDA - TONM 7-2 16-10

D1 2168 T Binett     | 2232 S Lannermo    
D1 1266 P Berglund    | 790 M Andersson    1-3
S2 2168 T Binett     - 2232 S Lannermo    0-3 tons: 1-5
D2 988 L Åkesson     | 2109 O Sjöstrand   
D2 2824 D Svensson    | 4554 K Björck     3-0
S3 2495 A Tamm      - 790 M Andersson    3-0 tons: 5-0
S4 1266 P Berglund    - 2109 O Sjöstrand    3-0 tons: 1-0
S5 1532 C True      - 410 S Norrström    3-2 tons: 2-3
S6 2824 D Svensson    - 4554 K Björck     3-2 tons: 5-0


omg: 9
FLUSH - WMDA 5-5 21-18

D1 2563 H Larsson     | 2168 T Binett     
D1 325 K Rundberg    | 101 S Englund     3-1
S1 488 I Sjöholm     - 615 C Jönsson     0-3 tons: 0-4
S2 2563 H Larsson     - 988 L Åkesson     3-1 tons: 0-1
D2 1436 A Lyander     | 2824 D Svensson    
D2 294 P Stelling    | 1532 C True      3-0
S3 325 K Rundberg    - 2168 T Binett     1-3 tons: 2-3
S4 1436 A Lyander     - 101 S Englund     1-3 tons: 2-3
D3 789 L Erixon     | 615 C Jönsson    
D3 488 I Sjöholm     | 988 L Åkesson     3-0
S5 294 P Stelling    - 2824 D Svensson    3-1 tons: 2-4
S6 789 L Erixon     - 1532 C True      2-3 tons: 1-1
AD 294 P Stelling    | 101 S Englund    
AD 1436 A Lyander     | 1532 C True      2-3


omg: 9
HAMBY - MAD 2-7 9-22

D1 1163 P Rosqvist    | 638 J Nilsson    
D1 2066 J Widell     | 655 P Åkerdal     3-0
S1 2066 J Widell     - 2418 M Skoglund    0-3 tons: 0-4
S2 6776 C Bårman     - 650 M Walsh      2-3 tons: 2-4
D2 6776 C Bårman     | 1780 Å Löving     
D2 6564 M Holmström    | 631 R Blom      0-3
S3 6564 M Holmström    - 655 P Åkerdal     1-3 tons: 1-4
S4 1163 P Rosqvist    - 638 J Nilsson     3-1 tons: 4-0
D3 1201 S Jokela     | 650 M Walsh     
D3 1080 B Rotmark     | 2418 M Skoglund    0-3
S5 1201 S Jokela     - 631 R Blom      0-3 tons: 1-2
S6 1205 M Hellström    - 1780 Å Löving     0-3 tons: 1-2


omg: 9
JOLO - FISKS 5-5 20-21

D1 860 E Larsson     | 1798 B Alverås    
D1 801 I Rottbers    | 706 K Johansen    1-3
S1 2199 A Eliasson    - 700 M Stiebel     3-1 tons: 2-0
S2 1046 K Appelqvist   - 1798 B Alverås     2-3 tons: 1-3
D2 2199 A Eliasson    | 712 L Sjölin     
D2 2599 G Gillver     | 700 M Stiebel     2-3
S3 2599 G Gillver     - 712 L Sjölin     0-3 tons: 1-1
S4 860 E Larsson     - 706 K Johansen    0-3 tons: 3-3
D3 1942 A Näsman     | 999 R Pöysti     
D3 1052 M Lindblom    |  40 Y Lidström    3-2
S5 1052 M Lindblom    -  40 Y Lidström    3-1 tons: 1-2
S6 870 E Ljungquist   - 999 R Pöysti     3-0 tons: 2-1
AD 870 E Ljungquist   | 712 L Sjölin     
AD 2599 G Gillver     | 706 K Johansen    3-2


omg: 9
AUDART - SLÄNG 3-6 12-17

D1 203 R Borglin     | 2579 A Hööst     
D1 217 H Laderman    | 926 B Benckert    2-3
S1 2195 A Mattsson    - 926 B Benckert    0-3 tons: 1-1
S2 213 H Josefsson    -  61 M Hörnström    3-1 tons: 2-0
S3 170 J Målar      - 585 P af Ekenstam   3-2 tons: 0-2
S4 217 H Laderman    - 311 R Kilpeläinen   1-3 tons: 3-4
D3 170 J Målar      | 311 R Kilpeläinen  
D3 213 H Josefsson    | 583 V Walfridsson   0-3
S5 203 R Borglin     - 583 V Walfridsson   3-2 tons: 1-1
Bra spel: [311-118]


omg: 9
DSTUDS - TONM 4-6 19-21

D1 3058 P Klintebäck   | 4613 Å Holmberg    
D1 2409 T Forsman     | 413 J Runnström    0-3
S1 6125 M Enqvist     - 4613 Å Holmberg    3-0 tons: 3-0
S2 3058 P Klintebäck   - 2109 O Sjöstrand    1-3 tons: 1-1
D2 6125 M Enqvist     | 410 S Norrström   
D2 2229 J Boxström    | 887 K Östberg     3-2
S3 3056 B Gustavsson   - 413 J Runnström    3-1 tons: 7-2
S4 2229 J Boxström    - 790 M Andersson    3-0 tons: 3-3
D3 3056 B Gustavsson   | 2232 S Lannermo    
D3 1121 L Larsson     | 790 M Andersson    2-3
S5 1121 L Larsson     - 2232 S Lannermo    2-3 tons: 1-1
S6 2409 T Forsman     - 410 S Norrström    1-3 tons: 1-1
AD 2229 J Boxström    | 413 J Runnström   
AD 3056 B Gustavsson   | 2232 S Lannermo    1-3


omg: 10
SLÄNG - DSTUDS 5-5 23-20

D1 2579 A Hööst      | 2409 T Forsman    
D1 585 P af Ekenstam   | 2230 T Larsson     2-3
S1  61 M Hörnström    - 3054 H Alvgren     0-3 tons: 0-1
S2 2579 A Hööst      - 2230 T Larsson     2-3 tons: 3-2
D2 565 R Berg      | 1121 L Larsson    
D2 926 B Benckert    | 3054 H Alvgren     3-2
S3 585 P af Ekenstam   - 1121 L Larsson     2-3 tons: 0-1
S4 583 V Walfridsson   - 2409 T Forsman     2-3 tons: 5-6
D3 311 R Kilpeläinen   | 2744 R Banks     
D3 583 V Walfridsson   | 2281 P Hennessey    3-2
S5 926 B Benckert    - 2744 R Banks      3-1 tons: 5-4
S6 311 R Kilpeläinen   - 2281 P Hennessey    3-0 tons: 2-2
AD 926 B Benckert    | 2744 R Banks     
AD 311 R Kilpeläinen   | 2409 T Forsman     3-0


omg: 10
PTDC - AUDART 7-2 24-8

D1 1813 M Karlsson    | 1224 P Pernäng    
D1 1364 D Smith      | 203 R Borglin     2-3
S1 2136 Å Moritz     - 203 R Borglin     3-0 tons: 4-1
S2 1361 Å Högquist    - 2195 A Mattsson    3-0 tons: 2-0
D2 2193 P Jakobson    | 2195 A Mattsson    
D2 1361 Å Högquist    | 170 J Målar      3-1
S3 2193 P Jakobson    - 1224 P Pernäng     1-3 tons: 4-4
S4 128 C Lindqvist    - 213 H Josefsson    3-0 tons: 3-3
D3 128 C Lindqvist    | 217 H Laderman    
D3 2136 Å Moritz     | 213 H Josefsson    3-0
S5 1364 D Smith      - 217 H Laderman    3-0 tons: 4-0
S6 1813 M Karlsson    - 170 J Målar      3-1 tons: 1-0


omg: 10
MAD - JOLO 7-2 17-7

D1 638 J Nilsson     | 1046 K Appelqvist   
D1 655 P Åkerdal     | 801 I Rottbers    3-0
S1 650 M Walsh      - 860 E Larsson     3-0 tons: 2-1
S2 2418 M Skoglund    - 801 I Rottbers    3-1 tons: 5-1
S3 1780 Å Löving     - 1046 K Appelqvist   3-0 tons: 2-0
S4 655 P Åkerdal     - 2599 G Gillver     2-3 tons: 1-1
D3 632 S Eriksson    | 870 E Ljungquist   
D3 2418 M Skoglund    | 2599 G Gillver     3-0
S6 631 R Blom      - 870 E Ljungquist   0-3 tons: 4-4


omg: 10
WMDA - HAMBY 5-5 19-20

D1 615 C Jönsson     | 1163 P Rosqvist    
D1 2824 D Svensson    | 2066 J Widell     0-3
S1 2496 J Larsson     - 1163 P Rosqvist    3-2 tons: 5-4
S2 1532 C True      - 1080 B Rotmark     3-1 tons: 1-0
D2 101 S Englund     | 6420 R Hägg      
D2 2168 T Binett     | 1205 M Hellström    2-3
S3 615 C Jönsson     - 1201 S Jokela     3-2 tons: 1-2
S4 2168 T Binett     - 6564 M Holmström    1-3 tons: 0-2
D3 2496 J Larsson     | 6776 C Bårman     
D3 1532 C True      | 1201 S Jokela     3-0
S5 101 S Englund     - 6420 R Hägg      1-3 tons: 2-6
S6 2824 D Svensson    - 6776 C Bårman     3-0 tons: 1-1
AD 615 C Jönsson     | 1163 P Rosqvist    
AD 2824 D Svensson    | 6420 R Hägg      0-3


omg: 10
TONM - FLUSH 5-5 19-19

D1 2232 S Lannermo    | 2563 H Larsson    
D1 790 M Andersson    | 325 K Rundberg    3-1
S1 2232 S Lannermo    - 863 M Wathen-Erixon  3-0 tons: 1-0
S2 2356 B Cassel     - 822 C Nilsson     3-0 tons: 3-2
D2 4554 K Björck     | 294 P Stelling    
D2 2356 B Cassel     | 1436 A Lyander     3-2
S3 790 M Andersson    - 294 P Stelling    1-3 tons: 3-3
S4 410 S Norrström    - 1436 A Lyander     1-3 tons: 2-5
D3 2109 O Sjöstrand    | 822 C Nilsson    
D3 410 S Norrström    | 863 M Wathen-Erixon  1-3
S5 2109 O Sjöstrand    - 2563 H Larsson     0-3 tons: 0-1
S6 4554 K Björck     - 325 K Rundberg    3-1 tons: 3-2
AD 2232 S Lannermo    | 2563 H Larsson    
AD 4554 K Björck     | 294 P Stelling    1-3
Bra spel: [294-1][1436-116]


omg: 11
FLUSH - DSTUDS 2-7 16-25

D1 808 B Lundström    | 2230 T Larsson    
D1 325 K Rundberg    | 6125 M Enqvist     2-3
S1 808 B Lundström    - 2230 T Larsson     0-3 tons: 0-0
S2 325 K Rundberg    - 6125 M Enqvist     2-3 tons: 2-5
D2 863 M Wathen-Erixon  | 1121 L Larsson    
D2 2563 H Larsson     | 2409 T Forsman     2-3
S3 863 M Wathen-Erixon  - 1121 L Larsson     3-2 tons: 1-3
S4 2563 H Larsson     - 2409 T Forsman     0-3 tons: 1-3
D3 294 P Stelling    | 3054 H Alvgren    
D3 1436 A Lyander     | 2744 R Banks      2-3
S5 294 P Stelling    - 3054 H Alvgren     3-2 tons: 5-1
S6 1436 A Lyander     - 2744 R Banks      2-3 tons: 2-2


omg: 11
HAMBY - TONM 2-7 12-24

D1 1201 S Jokela     | 4613 Å Holmberg    
D1 2066 J Widell     | 2109 O Sjöstrand    1-3
S1 1201 S Jokela     - 4613 Å Holmberg    2-3 tons: 1-1
S2 2066 J Widell     - 2109 O Sjöstrand    0-3 tons: 0-1
D2 1163 P Rosqvist    | 790 M Andersson   
D2 1205 M Hellström    | 2232 S Lannermo    2-3
S3 6776 C Bårman     - 2232 S Lannermo    0-3 tons: 2-1
S4 1163 P Rosqvist    - 790 M Andersson    3-2 tons: 2-3
D3 6564 M Holmström    | 4554 K Björck     
D3 6776 C Bårman     | 410 S Norrström    1-3
S5 1080 B Rotmark     - 4554 K Björck     0-3 tons: 1-2
S6 6564 M Holmström    - 410 S Norrström    3-1 tons: 0-0


omg: 11
JOLO - WMDA 2-7 11-24

D1 2199 A Eliasson    | 300 L Gerdin     
D1 1942 A Näsman     | 1532 C True      1-3
S1 2199 A Eliasson    - 300 L Gerdin     0-3 tons: 0-5
S2 801 I Rottbers    - 101 S Englund     0-3 tons: 0-2
D2 860 E Larsson     | 615 C Jönsson    
D2 1046 K Appelqvist   | 101 S Englund     0-3
S3 870 E Ljungquist   - 615 C Jönsson     2-3 tons: 5-0
S4 860 E Larsson     - 1532 C True      3-1 tons: 2-3
D3 870 E Ljungquist   | 2168 T Binett     
D3 2599 G Gillver     | 2824 D Svensson    3-2
S5 1046 K Appelqvist   - 2168 T Binett     0-3 tons: 0-3
S6 1052 M Lindblom    - 2824 D Svensson    2-3 tons: 1-0


omg: 11
AUDART - FISKS 6-4 18-8

D1 1224 P Pernäng     | 712 L Sjölin     
D1 170 J Målar      | 1798 B Alverås     3-0
S1 2195 A Mattsson    - 712 L Sjölin     0-3 tons: 2-2
S2 1224 P Pernäng     - 999 R Pöysti     3-0 tons: 2-0
D2 217 H Laderman    | 999 R Pöysti     
D2 213 H Josefsson    |  40 Y Lidström    3-1
S3 170 J Målar      - 562 G Eriksson    0-3 tons: 0-1
S4 217 H Laderman    - 1798 B Alverås     3-1 tons: 0-0
S5 213 H Josefsson    -  40 Y Lidström    3-0 tons: 3-0
AD 217 H Laderman    | 712 L Sjölin     
AD 1224 P Pernäng     | 1798 B Alverås     3-0


omg: 11
SLÄNG - PTDC 6-4 21-19

D1 311 R Kilpeläinen   | 1364 D Smith     
D1 583 V Walfridsson   | 1813 M Karlsson    3-2
S1  61 M Hörnström    - 2136 Å Moritz     0-3 tons: 0-1
S2 583 V Walfridsson   - 6643 M Joandi     0-3 tons: 3-2
D2 926 B Benckert    | 1361 Å Högquist    
D2 565 R Berg      | 2193 P Jakobson    3-1
S3 585 P af Ekenstam   - 1813 M Karlsson    1-3 tons: 1-1
S4 242 E Jyttner     - 2193 P Jakobson    3-1 tons: 1-0
D3 242 E Jyttner     | 6643 M Joandi     
D3 585 P af Ekenstam   | 2136 Å Moritz     2-3
S5 311 R Kilpeläinen   - 1361 Å Högquist    3-1 tons: 2-5
S6 926 B Benckert    - 1364 D Smith      3-0 tons: 1-1
AD 311 R Kilpeläinen   | 1364 D Smith     
AD 926 B Benckert    | 1361 Å Högquist    3-2
Bra spel: [311-1][583-1][926-1]


omg: 12
DSTUDS - FLUSH 4-6 14-20

D1 1121 L Larsson     | 863 M Wathen-Erixon 
D1 2409 T Forsman     | 2563 H Larsson     3-0
S1 1121 L Larsson     - 325 K Rundberg    3-0 tons: 4-2
S2 2409 T Forsman     - 806 G Krantz     0-3 tons: 3-1
D2 6125 M Enqvist     | 822 C Nilsson    
D2 2230 T Larsson     | 806 G Krantz     2-3
S3 6125 M Enqvist     - 822 C Nilsson     3-1 tons: 3-0
S4 2230 T Larsson     - 863 M Wathen-Erixon  3-1 tons: 0-2
D3 3058 P Klintebäck   | 294 P Stelling    
D3 2744 R Banks      | 1436 A Lyander     0-3
S5 3058 P Klintebäck   - 294 P Stelling    0-3 tons: 0-1
S6 2744 R Banks      - 1436 A Lyander     0-3 tons: 0-1
AD 2230 T Larsson     | 294 P Stelling    
AD 6125 M Enqvist     | 1436 A Lyander     0-3
Bra spel: [1121-1]


omg: 12
TONM - HAMBY 6-3 22-14

D1 887 K Östberg     | 1163 P Rosqvist    
D1 410 S Norrström    | 449 B Viljanen    3-0
S1 887 K Östberg     - 1163 P Rosqvist    1-3 tons: 1-2
S2 410 S Norrström    - 1080 B Rotmark     3-1 tons: 1-0
D2 2232 S Lannermo    | 735 C Fredriksson  
D2 413 J Runnström    | 1201 S Jokela     2-3
S3 2232 S Lannermo    - 735 C Fredriksson   1-3 tons: 1-2
S4 413 J Runnström    - 1201 S Jokela     3-1 tons: 3-1
D3 790 M Andersson    | 1205 M Hellström   
D3 4554 K Björck     | 2066 J Widell     3-1
S5 790 M Andersson    - 2066 J Widell     3-0 tons: 0-2
S6 4554 K Björck     - 6776 C Bårman     3-2 tons: 0-1
Bra spel: [735-121]


omg: 12
WMDA - JOLO 6-3 22-12

D1 615 C Jönsson     | 801 I Rottbers    
D1 1532 C True      | 860 E Larsson     0-3
S1 1532 C True      - 860 E Larsson     3-0 tons: 1-1
S2 615 C Jönsson     - 801 I Rottbers    3-1 tons: 0-3
D2 2168 T Binett     | 870 E Ljungquist   
D2 988 L Åkesson     | 2599 G Gillver     2-3
S3 988 L Åkesson     - 870 E Ljungquist   3-1 tons: 5-3
S4 101 S Englund     - 2599 G Gillver     2-3 tons: 6-1
D3 101 S Englund     | 1052 M Lindblom    
D3 2824 D Svensson    | 1046 K Appelqvist   3-0
S5 2824 D Svensson    - 1046 K Appelqvist   3-1 tons: 1-0
S6 2168 T Binett     - 1052 M Lindblom    3-0 tons: 2-0


omg: 12
FISKS - AUDART 2-7 14-23

D1 706 K Johansen    | 1224 P Pernäng    
D1 700 M Stiebel     | 2195 A Mattsson    3-2
S1 706 K Johansen    - 2195 A Mattsson    3-0 tons: 1-1
S2 700 M Stiebel     - 1224 P Pernäng     2-3 tons: 1-4
D2 522 H Henriksson   | 217 H Laderman    
D2 1798 B Alverås     | 203 R Borglin     1-3
S3 1798 B Alverås     - 203 R Borglin     2-3 tons: 1-0
S4  40 Y Lidström    - 217 H Laderman    0-3 tons: 0-0
D3  40 Y Lidström    | 2226 T Ljungberg   
D3 999 R Pöysti     | 213 H Josefsson    0-3
S5 999 R Pöysti     - 213 H Josefsson    1-3 tons: 0-2
S6 522 H Henriksson   - 2226 T Ljungberg    2-3 tons: 3-2


omg: 12
PTDC - SLÄNG 2-7 15-23

D1 2193 P Jakobson    | 311 R Kilpeläinen  
D1 1361 Å Högquist    | 583 V Walfridsson   0-3
S1 143 M Thornberg    - 242 E Jyttner     2-3 tons: 0-0
S2 2136 Å Moritz     - 585 P af Ekenstam   3-0 tons: 5-0
D2 143 M Thornberg    | 585 P af Ekenstam  
D2 181 M Liss      | 926 B Benckert    2-3
S3 181 M Liss      - 583 V Walfridsson   2-3 tons: 1-2
S4 2193 P Jakobson    - 311 R Kilpeläinen   1-3 tons: 0-3
D3 2136 Å Moritz     | 582 P Andersson   
D3 1364 D Smith      | 565 R Berg      2-3
S5 1364 D Smith      - 582 P Andersson    3-2 tons: 2-3
S6 1361 Å Högquist    - 926 B Benckert    0-3 tons: 3-2


omg: 13
DSTUDS - SLÄNG 2-7 13-23

D1 6125 M Enqvist     | 2579 A Hööst     
D1 2282 M Sandberg    |  61 M Hörnström    3-1
S1 1121 L Larsson     - 582 P Andersson    1-3 tons: 2-2
S2 2744 R Banks      - 585 P af Ekenstam   1-3 tons: 1-2
D2 2409 T Forsman     | 565 R Berg      
D2 3058 P Klintebäck   | 926 B Benckert    0-3
S3 3058 P Klintebäck   -  61 M Hörnström    0-3 tons: 0-1
S4 2409 T Forsman     - 583 V Walfridsson   2-3 tons: 1-1
D3 1121 L Larsson     | 311 R Kilpeläinen  
D3 2744 R Banks      | 583 V Walfridsson   3-1
S5 6125 M Enqvist     - 926 B Benckert    1-3 tons: 2-2
S6 2282 M Sandberg    - 311 R Kilpeläinen   2-3 tons: 4-5


omg: 13
AUDART - PTDC 4-6 16-21

D1 217 H Laderman    | 128 C Lindqvist   
D1 213 H Josefsson    | 1364 D Smith      2-3
S2 213 H Josefsson    - 181 M Liss      1-3 tons: 3-1
D2 2226 T Ljungberg    | 181 M Liss      
D2 1224 P Pernäng     | 1361 Å Högquist    3-0
S3 1224 P Pernäng     - 1361 Å Högquist    1-3 tons: 2-3
S4 2226 T Ljungberg    - 128 C Lindqvist    3-2 tons: 5-3
D3 170 J Målar      | 1813 M Karlsson    
D3 203 R Borglin     | 143 M Thornberg    1-3
S5 217 H Laderman    - 1813 M Karlsson    3-1 tons: 4-3
S6 203 R Borglin     - 1364 D Smith      0-3 tons: 2-4
AD 217 H Laderman    | 128 C Lindqvist   
AD 2226 T Ljungberg    | 1364 D Smith      2-3


omg: 13
JOLO - MAD 5-5 19-20

D1 2199 A Eliasson    | 650 M Walsh     
D1 860 E Larsson     | 655 P Åkerdal     3-1
S1 2199 A Eliasson    - 632 S Eriksson    3-1 tons: 1-1
S2 860 E Larsson     - 655 P Åkerdal     3-0 tons: 3-1
D2 870 E Ljungquist   | 632 S Eriksson    
D2 2599 G Gillver     | 638 J Nilsson     3-2
S3 870 E Ljungquist   - 650 M Walsh      2-3 tons: 3-3
S4 2599 G Gillver     - 638 J Nilsson     0-3 tons: 1-1
D3 1046 K Appelqvist   | 1780 Å Löving     
D3 801 I Rottbers    | 631 R Blom      1-3
S5 1046 K Appelqvist   - 1780 Å Löving     0-3 tons: 1-1
S6 801 I Rottbers    - 631 R Blom      1-3 tons: 1-2
AD 870 E Ljungquist   | 631 R Blom      
AD 2599 G Gillver     | 650 M Walsh      3-1
Bra spel: [860-134]


omg: 13
HAMBY - WMDA 5-5 18-20

D1 1163 P Rosqvist    | 615 C Jönsson    
D1 2066 J Widell     | 1266 P Berglund    3-0
S1 735 C Fredriksson   - 1266 P Berglund    3-2 tons: 3-1
S2 2066 J Widell     - 988 L Åkesson     1-3 tons: 1-1
D2 1205 M Hellström    | 988 L Åkesson    
D2 1080 B Rotmark     | 1787 L Bernson     1-3
S3 1163 P Rosqvist    - 615 C Jönsson     3-2 tons: 4-1
S4 6776 C Bårman     - 1787 L Bernson     0-3 tons: 0-1
D3 1201 S Jokela     | 1532 C True      
D3 735 C Fredriksson   | 2168 T Binett     3-1
S5 1201 S Jokela     - 2168 T Binett     3-0 tons: 0-0
S6 1080 B Rotmark     - 1532 C True      1-3 tons: 1-0
AD 735 C Fredriksson   | 615 C Jönsson    
AD 1201 S Jokela     | 1532 C True      0-3


omg: 13
FLUSH - TONM 3-6 14-23

D1 325 K Rundberg    | 2232 S Lannermo    
D1 2563 H Larsson     | 790 M Andersson    0-3
S1 822 C Nilsson     - 2232 S Lannermo    3-1 tons: 2-3
S2 863 M Wathen-Erixon  - 790 M Andersson    0-3 tons: 2-1
D2 294 P Stelling    | 887 K Östberg    
D2 1436 A Lyander     | 413 J Runnström    3-2
S3 2563 H Larsson     - 4554 K Björck     2-3 tons: 0-2
S4 806 G Krantz     - 410 S Norrström    2-3 tons: 2-2
D3 806 G Krantz     | 410 S Norrström   
D3 822 C Nilsson     | 2109 O Sjöstrand    0-3
S5 294 P Stelling    - 2109 O Sjöstrand    3-2 tons: 4-3
S6 1436 A Lyander     - 413 J Runnström    1-3 tons: 2-2


omg: 14
WMDA - FLUSH 6-3 19-9

D1 2168 T Binett     | 808 B Lundström   
D1 101 S Englund     | 863 M Wathen-Erixon  3-1
S1 2168 T Binett     - 822 C Nilsson     1-3 tons: 1-3
S2 615 C Jönsson     - 1436 A Lyander     3-0 tons: 1-3
D2 988 L Åkesson     | 2563 H Larsson    
D2 615 C Jönsson     | 806 G Krantz     3-0
S3 988 L Åkesson     - 294 P Stelling    3-1 tons: 4-4
S4 101 S Englund     - 863 M Wathen-Erixon  3-0 tons: 5-1
D3 300 L Gerdin     | 1436 A Lyander    
D3 1532 C True      | 294 P Stelling    3-1
S6 1532 C True      - 806 G Krantz     0-3 tons: 0-0


omg: 14
MAD - HAMBY 5-5 21-18

D1 1780 Å Löving     | 1348 P Rotmark    
D1 631 R Blom      | 6776 C Bårman     3-0
S1 2418 M Skoglund    - 6776 C Bårman     3-0 tons: 4-0
S2 1780 Å Löving     - 735 C Fredriksson   3-1 tons: 1-2
D2 2418 M Skoglund    | 735 C Fredriksson  
D2 632 S Eriksson    | 1163 P Rosqvist    3-2
S3 631 R Blom      - 449 B Viljanen    3-0 tons: 2-0
S4 632 S Eriksson    - 1348 P Rotmark     2-3 tons: 2-2
D3 655 P Åkerdal     | 2066 J Widell     
D3 638 J Nilsson     | 449 B Viljanen    0-3
S5 638 J Nilsson     - 2066 J Widell     2-3 tons: 1-2
S6 650 M Walsh      - 1163 P Rosqvist    0-3 tons: 4-4
AD 2418 M Skoglund    | 1163 P Rosqvist    
AD 1780 Å Löving     | 1348 P Rotmark     2-3


omg: 14
FISKS - JOLO 6-4 18-18

D1 999 R Pöysti     | 2199 A Eliasson    
D1 1798 B Alverås     | 860 E Larsson     0-3
S1 1798 B Alverås     - 860 E Larsson     0-3 tons: 0-3
S2 999 R Pöysti     - 2199 A Eliasson    3-2 tons: 0-1
D2 562 G Eriksson    | 801 I Rottbers    
D2 706 K Johansen    | 870 E Ljungquist   0-3
S3 562 G Eriksson    - 801 I Rottbers    3-0 tons: 0-1
S4 706 K Johansen    - 870 E Ljungquist   0-3 tons: 0-2
D3 700 M Stiebel     | 1052 M Lindblom    
D3 712 L Sjölin     | 1046 K Appelqvist   3-2
S5 700 M Stiebel     - 1052 M Lindblom    3-0 tons: 3-0
S6 712 L Sjölin     - 1046 K Appelqvist   3-0 tons: 4-0
AD 712 L Sjölin     | 1052 M Lindblom    
AD 706 K Johansen    | 870 E Ljungquist   3-2
Bra spel: [870-1]


omg: 14
SLÄNG - AUDART 6-4 22-15

D1 926 B Benckert    | 203 R Borglin    
D1 582 P Andersson    | 170 J Målar      3-0
S1 583 V Walfridsson   - 1224 P Pernäng     2-3 tons: 2-5
S2  61 M Hörnström    - 203 R Borglin     1-3 tons: 2-0
D2 311 R Kilpeläinen   | 2226 T Ljungberg   
D2 583 V Walfridsson   | 1224 P Pernäng     3-2
S3 585 P af Ekenstam   - 217 H Laderman    1-3 tons: 1-4
S4 582 P Andersson    - 213 H Josefsson    3-0 tons: 2-0
D3 585 P af Ekenstam   | 217 H Laderman    
D3 242 E Jyttner     | 213 H Josefsson    0-3
S5 926 B Benckert    - 170 J Målar      3-0 tons: 1-0
S6 311 R Kilpeläinen   - 2226 T Ljungberg    3-1 tons: 3-3
AD 926 B Benckert    | 213 H Josefsson   
AD 582 P Andersson    | 217 H Laderman    3-0


omg: 14
TONM - DSTUDS 6-3 20-15

D1 2232 S Lannermo    | 6125 M Enqvist    
D1 2109 O Sjöstrand    | 2230 T Larsson     3-1
S1 2232 S Lannermo    - 3058 P Klintebäck   3-0 tons: 2-4
S2 2109 O Sjöstrand    - 1121 L Larsson     3-2 tons: 2-4
D2 413 J Runnström    | 3054 H Alvgren    
D2 887 K Östberg     | 4606 J Ljunggren    1-3
S3 413 J Runnström    - 2230 T Larsson     3-0 tons: 5-0
S4 887 K Östberg     - 6125 M Enqvist     0-3 tons: 0-3
D3 410 S Norrström    | 1121 L Larsson    
D3 4554 K Björck     | 3058 P Klintebäck   1-3
S5 410 S Norrström    - 3054 H Alvgren     3-2 tons: 0-0
S6 4554 K Björck     - 4606 J Ljunggren    3-1 tons: 2-0


omg: 15
DSTUDS - AUDART 6-4 23-19

D1 3056 B Gustavsson   | 2195 A Mattsson    
D1 1121 L Larsson     | 170 J Målar      3-1
S1 3056 B Gustavsson   - 2195 A Mattsson    3-0 tons: 0-0
S2 2744 R Banks      - 170 J Målar      3-1 tons: 1-0
D2 6125 M Enqvist     | 2226 T Ljungberg   
D2 2744 R Banks      | 217 H Laderman    3-1
S3 6125 M Enqvist     - 217 H Laderman    0-3 tons: 1-2
S4 1121 L Larsson     - 1224 P Pernäng     3-2 tons: 2-1
D3 2409 T Forsman     | 213 H Josefsson   
D3 3054 H Alvgren     | 1224 P Pernäng     2-3
S5 2409 T Forsman     - 213 H Josefsson    2-3 tons: 2-2
S6 3054 H Alvgren     - 2226 T Ljungberg    1-3 tons: 3-2
AD 1121 L Larsson     | 213 H Josefsson   
AD 3054 H Alvgren     | 1224 P Pernäng     3-2


omg: 15
JOLO - PTDC 3-6 16-20

D1 2199 A Eliasson    | 2193 P Jakobson    
D1 801 I Rottbers    | 1364 D Smith      1-3
S1 2199 A Eliasson    - 1813 M Karlsson    2-3 tons: 3-4
S2 801 I Rottbers    - 128 C Lindqvist    3-1 tons: 1-1
D2 870 E Ljungquist   | 128 C Lindqvist   
D2 2599 G Gillver     | 1361 Å Högquist    3-1
S3 870 E Ljungquist   - 181 M Liss      2-3 tons: 2-2
S4 2599 G Gillver     - 2193 P Jakobson    2-3 tons: 3-2
D3 1046 K Appelqvist   | 1813 M Karlsson    
D3 1052 M Lindblom    | 143 M Thornberg    3-0
S5 1046 K Appelqvist   - 1364 D Smith      0-3 tons: 0-3
S6 1052 M Lindblom    - 1361 Å Högquist    0-3 tons: 0-1
Bra spel: [870-1]


omg: 15
HAMBY - FISKS 6-4 20-16

D1 1163 P Rosqvist    |  40 Y Lidström    
D1 2066 J Widell     | 562 G Eriksson    3-0
S1 2066 J Widell     -  40 Y Lidström    3-2 tons: 0-1
S2 449 B Viljanen    - 712 L Sjölin     0-3 tons: 1-1
D2 1348 P Rotmark     | 712 L Sjölin     
D2 1080 B Rotmark     | 706 K Johansen    2-3
S3 1163 P Rosqvist    - 706 K Johansen    3-0 tons: 1-1
S4 1348 P Rotmark     - 562 G Eriksson    3-0 tons: 2-1
D3 1201 S Jokela     | 999 R Pöysti     
D3 6776 C Bårman     | 522 H Henriksson   0-3
S5 1201 S Jokela     - 522 H Henriksson   0-3 tons: 1-1
S6 1080 B Rotmark     - 999 R Pöysti     3-1 tons: 2-2
AD 1163 P Rosqvist    | 712 L Sjölin     
AD 1348 P Rotmark     | 522 H Henriksson   3-1


omg: 15
FLUSH - MAD 2-5 10-19

D1 325 K Rundberg    | 631 R Blom      
D1 2563 H Larsson     | 638 J Nilsson     2-3
S1 325 K Rundberg    - 632 S Eriksson    3-2 tons: 0-2
S2 2563 H Larsson     - 650 M Walsh      1-3 tons: 3-1
D2 808 B Lundström    | 2418 M Skoglund    
D2 806 G Krantz     | 632 S Eriksson    0-3
S3 1436 A Lyander     - 2418 M Skoglund    0-3 tons: 2-0
S4 808 B Lundström    - 631 R Blom      1-3 tons: 0-0
S5 806 G Krantz     - 638 J Nilsson     3-2 tons: 3-2
Bra spel: [2563-1]


omg: 15
TONM - WMDA 2-7 13-23

D1 4613 Å Holmberg    | 988 L Åkesson    
D1 6163 M Kärrby     | 615 C Jönsson     2-3
S1 4613 Å Holmberg    - 988 L Åkesson     0-3 tons: 1-4
S2 4554 K Björck     - 1787 L Bernson     1-3 tons: 3-2
D2 410 S Norrström    | 1532 C True      
D2 887 K Östberg     | 1787 L Bernson     3-1
S3 6163 M Kärrby     - 615 C Jönsson     0-3 tons: 2-0
S4 2232 S Lannermo    - 1532 C True      2-3 tons: 1-3
D3 4554 K Björck     | 2824 D Svensson    
D3 2232 S Lannermo    | 2168 T Binett     1-3
S5 410 S Norrström    - 2168 T Binett     3-1 tons: 1-2
S6 887 K Östberg     - 2824 D Svensson    1-3 tons: 1-6


omg: 16
FISKS - FLUSH 1-8 9-24

D1 706 K Johansen    | 325 K Rundberg    
D1 1798 B Alverås     | 2563 H Larsson     0-3
S1 706 K Johansen    - 325 K Rundberg    3-0 tons: 2-0
S2 1798 B Alverås     - 806 G Krantz     1-3 tons: 1-0
D2 562 G Eriksson    | 294 P Stelling    
D2 522 H Henriksson   | 1436 A Lyander     1-3
S3 562 G Eriksson    - 808 B Lundström    2-3 tons: 0-2
S4 712 L Sjölin     - 822 C Nilsson     1-3 tons: 2-2
D3 712 L Sjölin     | 822 C Nilsson    
D3 700 M Stiebel     | 808 B Lundström    1-3
S5 522 H Henriksson   - 294 P Stelling    0-3 tons: 0-3
S6 700 M Stiebel     - 1436 A Lyander     0-3 tons: 1-4


omg: 16
PTDC - HAMBY 4-6 15-22

D1 1364 D Smith      | 1163 P Rosqvist    
D1 2193 P Jakobson    | 1201 S Jokela     1-3
S1 1361 Å Högquist    - 6776 C Bårman     3-1 tons: 3-0
S2 128 C Lindqvist    - 1201 S Jokela     3-2 tons: 6-0
D2 143 M Thornberg    | 1348 P Rotmark    
D2 181 M Liss      | 1080 B Rotmark     0-3
S3 2193 P Jakobson    - 1080 B Rotmark     1-3 tons: 0-2
S4 181 M Liss      - 1163 P Rosqvist    0-3 tons: 0-2
D3 128 C Lindqvist    | 2066 J Widell     
D3 1813 M Karlsson    | 449 B Viljanen    3-1
S5 1813 M Karlsson    - 2066 J Widell     3-0 tons: 0-0
S6 1364 D Smith      - 1348 P Rotmark     1-3 tons: 2-4
AD 128 C Lindqvist    | 1080 B Rotmark    
AD 1364 D Smith      | 1163 P Rosqvist    0-3


omg: 16
SLÄNG - JOLO 6-3 21-16

D1 565 R Berg      | 860 E Larsson    
D1 926 B Benckert    | 1942 A Näsman     3-2
S1 2579 A Hööst      - 801 I Rottbers    1-3 tons: 2-2
S2 585 P af Ekenstam   - 860 E Larsson     3-0 tons: 1-1
D2 585 P af Ekenstam   | 870 E Ljungquist   
D2  61 M Hörnström    | 2599 G Gillver     1-3
S3  61 M Hörnström    - 870 E Ljungquist   1-3 tons: 1-3
S4 583 V Walfridsson   - 2599 G Gillver     3-2 tons: 1-1
D3 311 R Kilpeläinen   | 1052 M Lindblom    
D3 583 V Walfridsson   | 1046 K Appelqvist   3-1
S5 311 R Kilpeläinen   - 1052 M Lindblom    3-0 tons: 1-2
S6 926 B Benckert    - 1046 K Appelqvist   3-2 tons: 5-1


omg: 16
MAD - TONM 7-2 24-13

D1 631 R Blom      | 4554 K Björck     
D1 1780 Å Löving     | 887 K Östberg     3-1
S1 650 M Walsh      - 4554 K Björck     3-2 tons: 2-1
S2 655 P Åkerdal     - 887 K Östberg     3-1 tons: 0-1
D2 1665 T Hansson     | 790 M Andersson   
D2 2418 M Skoglund    | 2232 S Lannermo    3-0
S3 2418 M Skoglund    - 790 M Andersson    3-0 tons: 2-0
S4 631 R Blom      - 2232 S Lannermo    3-2 tons: 4-3
D3 6084 P Bergfasth    | 2109 O Sjöstrand   
D3 638 J Nilsson     | 410 S Norrström    3-1
S5 1780 Å Löving     - 2109 O Sjöstrand    2-3 tons: 0-0
S6 6084 P Bergfasth    - 410 S Norrström    1-3 tons: 3-4


omg: 16
WMDA - DSTUDS 4-6 16-20

D1 2824 D Svensson    | 3058 P Klintebäck   
D1 1532 C True      | 2409 T Forsman     1-3
S1 2824 D Svensson    - 2744 R Banks      2-3 tons: 3-2
S2 615 C Jönsson     - 3058 P Klintebäck   2-3 tons: 1-3
D2 615 C Jönsson     | 1121 L Larsson    
D2 101 S Englund     | 2744 R Banks      3-2
S3 988 L Åkesson     - 2409 T Forsman     3-0 tons: 1-1
S4 2168 T Binett     - 1121 L Larsson     1-3 tons: 1-5
S5 1532 C True      - 6125 M Enqvist     2-3 tons: 1-3
AD 101 S Englund     | 1121 L Larsson    
AD 988 L Åkesson     | 6125 M Enqvist     2-3
Bra spel: [101-112]


omg: 17
JOLO - AUDART 3-6 14-22

D1 860 E Larsson     | 2226 T Ljungberg   
D1 801 I Rottbers    | 1224 P Pernäng     2-3
S1 801 I Rottbers    - 170 J Målar      1-3 tons: 1-2
S2 2599 G Gillver     - 203 R Borglin     0-3 tons: 0-0
D2 870 E Ljungquist   | 170 J Målar     
D2 2599 G Gillver     | 203 R Borglin     3-1
S3 860 E Larsson     - 1224 P Pernäng     2-3 tons: 1-2
S4 870 E Ljungquist   - 213 H Josefsson    3-1 tons: 4-2
D3 1052 M Lindblom    | 213 H Josefsson   
D3 1046 K Appelqvist   | 217 H Laderman    0-3
S5 1052 M Lindblom    - 217 H Laderman    3-2 tons: 2-5
S6 1046 K Appelqvist   - 2226 T Ljungberg    0-3 tons: 1-1


omg: 17
HAMBY - SLÄNG 5-5 19-19

D1 1163 P Rosqvist    | 2579 A Hööst     
D1 449 B Viljanen    |  61 M Hörnström    3-1
S1 1163 P Rosqvist    - 585 P af Ekenstam   3-0 tons: 3-0
S2 1348 P Rotmark     - 242 E Jyttner     3-0 tons: 0-0
D2 1348 P Rotmark     | 926 B Benckert    
D2 1080 B Rotmark     | 565 R Berg      0-3
S3 449 B Viljanen    - 2579 A Hööst      3-1 tons: 1-1
S4 1201 S Jokela     - 582 P Andersson    2-3 tons: 1-5
D3 2066 J Widell     | 311 R Kilpeläinen  
D3 6776 C Bårman     | 583 V Walfridsson   1-3
S5 1080 B Rotmark     - 926 B Benckert    0-3 tons: 0-0
S6 2066 J Widell     - 311 R Kilpeläinen   1-3 tons: 1-1
AD 1348 P Rotmark     | 582 P Andersson   
AD 1163 P Rosqvist    | 926 B Benckert    3-2


omg: 17
FLUSH - PTDC 3-6 15-22

D1 863 M Wathen-Erixon  | 2193 P Jakobson    
D1 2563 H Larsson     | 1364 D Smith      2-3
S1 1436 A Lyander     - 128 C Lindqvist    0-3 tons: 1-0
S2 863 M Wathen-Erixon  - 1361 Å Högquist    3-1 tons: 2-1
D2 1436 A Lyander     | 143 M Thornberg   
D2 294 P Stelling    | 181 M Liss      1-3
S3 2563 H Larsson     - 2193 P Jakobson    1-3 tons: 1-0
S4 294 P Stelling    - 181 M Liss      3-2 tons: 2-3
D3 806 G Krantz     | 128 C Lindqvist   
D3 325 K Rundberg    | 2136 Å Moritz     3-1
S5 806 G Krantz     - 1364 D Smith      2-3 tons: 3-3
S6 325 K Rundberg    - 2136 Å Moritz     0-3 tons: 1-5
Bra spel: [2136-1]


omg: 17
TONM - FISKS 4-6 19-19

D1 4554 K Björck     |  40 Y Lidström    
D1 4613 Å Holmberg    | 999 R Pöysti     3-0
S1 2232 S Lannermo    -  40 Y Lidström    3-0 tons: 0-0
S2 790 M Andersson    - 706 K Johansen    1-3 tons: 1-1
D2 2232 S Lannermo    | 712 L Sjölin     
D2 790 M Andersson    | 706 K Johansen    1-3
S3 4613 Å Holmberg    - 999 R Pöysti     3-0 tons: 0-1
S4 887 K Östberg     - 712 L Sjölin     1-3 tons: 3-4
D3 2109 O Sjöstrand    | 522 H Henriksson   
D3 887 K Östberg     | 562 G Eriksson    2-3
S5 2109 O Sjöstrand    - 562 G Eriksson    1-3 tons: 0-0
S6 887 K Östberg     - 522 H Henriksson   3-1 tons: 0-4
AD 4613 Å Holmberg    | 712 L Sjölin     
AD 2232 S Lannermo    | 706 K Johansen    1-3


omg: 17
WMDA - MAD 3-6 13-20

D1 101 S Englund     | 632 S Eriksson    
D1 615 C Jönsson     | 655 P Åkerdal     3-0
S1 1787 L Bernson     - 2418 M Skoglund    0-3 tons: 4-1
S2 988 L Åkesson     - 1780 Å Löving     0-3 tons: 0-3
D2 2824 D Svensson    | 1780 Å Löving     
D2 2168 T Binett     | 631 R Blom      2-3
S3 1532 C True      - 631 R Blom      1-3 tons: 2-6
S4 615 C Jönsson     - 1665 T Hansson     3-1 tons: 2-2
D3 1532 C True      | 2418 M Skoglund    
D3 988 L Åkesson     | 1665 T Hansson     1-3
S5 101 S Englund     - 655 P Åkerdal     0-3 tons: 2-2
S6 2824 D Svensson    - 632 S Eriksson    3-1 tons: 2-2


omg: 18
SLÄNG - FLUSH 5-5 21-21

D1  61 M Hörnström    | 325 K Rundberg    
D1 585 P af Ekenstam   | 863 M Wathen-Erixon  3-2
S1 242 E Jyttner     - 2563 H Larsson     3-0 tons: 1-1
S2 585 P af Ekenstam   - 822 C Nilsson     0-3 tons: 0-1
D2 926 B Benckert    | 822 C Nilsson    
D2 565 R Berg      | 806 G Krantz     3-2
S3  61 M Hörnström    - 863 M Wathen-Erixon  0-3 tons: 0-4
S4 583 V Walfridsson   - 1436 A Lyander     3-2 tons: 4-3
D3 583 V Walfridsson   | 294 P Stelling    
D3 311 R Kilpeläinen   | 1436 A Lyander     2-3
S5 311 R Kilpeläinen   - 806 G Krantz     2-3 tons: 0-4
S6 926 B Benckert    - 294 P Stelling    3-0 tons: 4-1
AD 926 B Benckert    | 806 G Krantz     
AD 583 V Walfridsson   | 294 P Stelling    2-3


omg: 18
AUDART - HAMBY 7-2 23-13

D1 1224 P Pernäng     | 1163 P Rosqvist    
D1 213 H Josefsson    | 1205 M Hellström    1-3
S1 170 J Målar      - 735 C Fredriksson   1-3 tons: 1-2
S2 213 H Josefsson    - 1163 P Rosqvist    3-2 tons: 4-4
D2 170 J Målar      | 2066 J Widell     
D2 2226 T Ljungberg    | 449 B Viljanen    3-2
S3 203 R Borglin     - 6776 C Bårman     3-0 tons: 1-1
S4 1224 P Pernäng     - 2066 J Widell     3-0 tons: 1-0
D3 203 R Borglin     | 1201 S Jokela     
D3 217 H Laderman    | 735 C Fredriksson   3-1
S5 217 H Laderman    - 449 B Viljanen    3-2 tons: 3-3
S6 2226 T Ljungberg    - 1201 S Jokela     3-0 tons: 0-0


omg: 18
FISKS - WMDA 3-6 15-22

D1 562 G Eriksson    | 1787 L Bernson    
D1  40 Y Lidström    | 615 C Jönsson     1-3
S1 712 L Sjölin     - 615 C Jönsson     3-1 tons: 7-1
S2 1798 B Alverås     - 1787 L Bernson     1-3 tons: 2-2
D2 999 R Pöysti     | 2168 T Binett     
D2 1798 B Alverås     | 2824 D Svensson    1-3
S3 562 G Eriksson    - 1532 C True      2-3 tons: 0-3
S4  40 Y Lidström    - 2168 T Binett     1-3 tons: 0-1
D3 712 L Sjölin     | 1532 C True      
D3 522 H Henriksson   | 1929 P Sandström    3-2
S5 999 R Pöysti     - 2824 D Svensson    0-3 tons: 0-3
S6 522 H Henriksson   - 1929 P Sandström    3-1 tons: 1-0


omg: 18
PTDC - TONM 6-4 24-16

D1 1364 D Smith      | 2109 O Sjöstrand   
D1 2193 P Jakobson    | 887 K Östberg     3-1
S1 2193 P Jakobson    - 2109 O Sjöstrand    3-1 tons: 1-2
S2 143 M Thornberg    - 887 K Östberg     2-3 tons: 0-2
D2 143 M Thornberg    | 410 S Norrström   
D2 1813 M Karlsson    | 2232 S Lannermo    1-3
S3 1215 K Jonsson     - 410 S Norrström    3-0 tons: 6-0
S4 1361 Å Högquist    - 2232 S Lannermo    3-2 tons: 3-2
D3 1361 Å Högquist    | 4554 K Björck     
D3 1215 K Jonsson     | 413 J Runnström    1-3
S5 1813 M Karlsson    - 4554 K Björck     3-0 tons: 0-0
S6 1364 D Smith      - 413 J Runnström    2-3 tons: 5-1
AD 1364 D Smith      | 2232 S Lannermo    
AD 1215 K Jonsson     | 413 J Runnström    3-0


omg: 18
MAD - DSTUDS 6-4 19-18

D1 2418 M Skoglund    | 2744 R Banks     
D1 638 J Nilsson     | 3058 P Klintebäck   3-2
S1 1707 P Johansson    - 2744 R Banks      3-0 tons: 3-0
S2 650 M Walsh      - 3058 P Klintebäck   2-3 tons: 1-0
D2 1780 Å Löving     | 1121 L Larsson    
D2 631 R Blom      | 6125 M Enqvist     3-2
S3 631 R Blom      - 6125 M Enqvist     1-3 tons: 1-4
S4 1780 Å Löving     - 1121 L Larsson     0-3 tons: 1-0
D3 1707 P Johansson    | 3054 H Alvgren    
D3 632 S Eriksson    | 2229 J Boxström    3-1
S5 638 J Nilsson     - 2229 J Boxström    1-3 tons: 1-2
AD 2418 M Skoglund    | 2744 R Banks     
AD 1707 P Johansson    | 2229 J Boxström    3-1


omg: 19
DSTUDS - JOLO 3-6 16-20

D1 6125 M Enqvist     | 860 E Larsson    
D1 3058 P Klintebäck   | 2199 A Eliasson    0-3
S1 2744 R Banks      - 2199 A Eliasson    2-3 tons: 5-0
S2 3054 H Alvgren     - 860 E Larsson     3-2 tons: 2-1
D2 2744 R Banks      | 1942 A Näsman     
D2 2409 T Forsman     | 870 E Ljungquist   1-3
S3 3058 P Klintebäck   - 870 E Ljungquist   1-3 tons: 1-4
S4 2409 T Forsman     - 1942 A Näsman     3-0 tons: 3-0
D3 3054 H Alvgren     | 1046 K Appelqvist   
D3 2281 P Hennessey    | 1052 M Lindblom    2-3
S5 6125 M Enqvist     - 1052 M Lindblom    1-3 tons: 5-1
S6 2281 P Hennessey    - 1046 K Appelqvist   3-0 tons: 1-0


omg: 19
FLUSH - AUDART 2-7 12-22

D1 808 B Lundström    | 1861 M Salomonsson  
D1 2563 H Larsson     | 1224 P Pernäng     0-3
S1 808 B Lundström    - 1224 P Pernäng     2-3 tons: 1-1
S2 863 M Wathen-Erixon  - 2226 T Ljungberg    0-3 tons: 1-1
D2 822 C Nilsson     | 2226 T Ljungberg   
D2 806 G Krantz     | 2593 J Gärde      1-3
S3 822 C Nilsson     - 1861 M Salomonsson   2-3 tons: 1-1
S4 806 G Krantz     - 2593 J Gärde      0-3 tons: 2-2
D3 1436 A Lyander     | 217 H Laderman    
D3 294 P Stelling    | 213 H Josefsson    3-1
S5 1436 A Lyander     - 217 H Laderman    1-3 tons: 3-0
S6 294 P Stelling    - 213 H Josefsson    3-0 tons: 2-2
Bra spel: [294-1]


omg: 19
TONM - SLÄNG 5-5 18-20

D1 410 S Norrström    | 926 B Benckert    
D1 4554 K Björck     | 565 R Berg      3-2
S1 2109 O Sjöstrand    - 242 E Jyttner     3-1 tons: 1-1
S2 413 J Runnström    - 582 P Andersson    2-3 tons: 2-1
D2 2232 S Lannermo    |  61 M Hörnström   
D2 790 M Andersson    | 585 P af Ekenstam   3-0
S3 2232 S Lannermo    - 583 V Walfridsson   3-1 tons: 1-1
S4 4554 K Björck     -  61 M Hörnström    3-1 tons: 1-0
D3 887 K Östberg     | 311 R Kilpeläinen  
D3 413 J Runnström    | 583 V Walfridsson   0-3
S5 410 S Norrström    - 926 B Benckert    0-3 tons: 0-3
S6 790 M Andersson    - 311 R Kilpeläinen   1-3 tons: 3-1
AD 790 M Andersson    | 926 B Benckert    
AD 2232 S Lannermo    | 311 R Kilpeläinen   0-3


omg: 19
WMDA - PTDC 5-5 19-20

D1 1787 L Bernson     | 2193 P Jakobson    
D1 1532 C True      | 1364 D Smith      3-0
S1 1787 L Bernson     - 1364 D Smith      0-3 tons: 0-4
S2 1532 C True      - 2136 Å Moritz     1-3 tons: 0-5
D2 988 L Åkesson     | 143 M Thornberg   
D2 2168 T Binett     | 1813 M Karlsson    3-1
S3 2824 D Svensson    - 2193 P Jakobson    3-1 tons: 2-1
S4 988 L Åkesson     - 1361 Å Högquist    2-3 tons: 4-1
D3 615 C Jönsson     | 2136 Å Moritz     
D3 2824 D Svensson    | 128 C Lindqvist    0-3
S5 2168 T Binett     - 128 C Lindqvist    1-3 tons: 0-0
S6 615 C Jönsson     - 1813 M Karlsson    3-1 tons: 1-1
AD 615 C Jönsson     | 1364 D Smith     
AD 988 L Åkesson     | 1361 Å Högquist    3-2


omg: 19
MAD - FISKS 5-5 18-18

D1 655 P Åkerdal     | 712 L Sjölin     
D1 650 M Walsh      | 706 K Johansen    0-3
S1 650 M Walsh      - 1798 B Alverås     3-1 tons: 3-1
S2 2418 M Skoglund    - 562 G Eriksson    3-0 tons: 2-1
D2 650 M Walsh      | 1798 B Alverås    
D2 1780 Å Löving     | 999 R Pöysti     3-0
S3 631 R Blom      - 706 K Johansen    2-3 tons: 3-3
S4 1780 Å Löving     - 999 R Pöysti     0-3 tons: 1-0
D3 2418 M Skoglund    | 562 G Eriksson    
D3 638 J Nilsson     | 522 H Henriksson   3-0
S5 655 P Åkerdal     - 522 H Henriksson   0-3 tons: 1-3
S6 638 J Nilsson     - 712 L Sjölin     3-2 tons: 3-1
AD 2418 M Skoglund    | 712 L Sjölin     
AD 638 J Nilsson     | 706 K Johansen    1-3


omg: 20
PTDC - MAD 8-1 25-14

D1 1364 D Smith      | 632 S Eriksson    
D1 1813 M Karlsson    | 650 M Walsh      3-2
S1 2136 Å Moritz     - 2418 M Skoglund    3-2 tons: 4-1
S2 1734 P Granholm    - 1780 Å Löving     1-3 tons: 4-2
D2 1734 P Granholm    | 631 R Blom      
D2 1361 Å Högquist    | 1780 Å Löving     3-2
S3 1438 B Eriksson    - 655 P Åkerdal     3-2 tons: 2-3
S4 1361 Å Högquist    - 631 R Blom      3-2 tons: 4-5
D3 2136 Å Moritz     | 2418 M Skoglund    
D3 1438 B Eriksson    | 638 J Nilsson     3-0
S5 1813 M Karlsson    - 650 M Walsh      3-1 tons: 4-1
S6 1364 D Smith      - 632 S Eriksson    3-0 tons: 6-3


omg: 20
SLÄNG - WMDA 3-6 19-22

D1 926 B Benckert    | 615 C Jönsson    
D1 565 R Berg      | 1787 L Bernson     2-3
S1 582 P Andersson    - 615 C Jönsson     3-0 tons: 1-1
S2 585 P af Ekenstam   - 1787 L Bernson     2-3 tons: 1-1
D2 2579 A Hööst      | 2168 T Binett     
D2 582 P Andersson    | 300 L Gerdin     1-3
S3  61 M Hörnström    - 101 S Englund     3-2 tons: 1-3
S4 242 E Jyttner     - 2824 D Svensson    2-3 tons: 2-3
D3 583 V Walfridsson   | 2824 D Svensson    
D3 311 R Kilpeläinen   | 101 S Englund     2-3
S5 311 R Kilpeläinen   - 2168 T Binett     3-2 tons: 3-1
S6 926 B Benckert    - 2496 J Larsson     1-3 tons: 3-3
Bra spel: [311-1][2496-18]


omg: 20
AUDART - TONM 4-6 21-22

D1 1224 P Pernäng     | 790 M Andersson   
D1 170 J Målar      | 2232 S Lannermo    2-3
S1 1224 P Pernäng     - 790 M Andersson    3-0 tons: 4-0
S2 2593 J Gärde      - 2232 S Lannermo    3-1 tons: 1-1
D2 2226 T Ljungberg    | 2109 O Sjöstrand   
D2 2593 J Gärde      | 410 S Norrström    3-1
S3 203 R Borglin     - 2109 O Sjöstrand    2-3 tons: 1-1
S4 170 J Målar      - 410 S Norrström    0-3 tons: 0-1
D3 217 H Laderman    | 413 J Runnström   
D3 203 R Borglin     | 887 K Östberg     1-3
S5 217 H Laderman    - 413 J Runnström    2-3 tons: 3-2
S6 2226 T Ljungberg    - 887 K Östberg     3-2 tons: 3-3
AD 1224 P Pernäng     | 2232 S Lannermo    
AD 2226 T Ljungberg    | 413 J Runnström    2-3


omg: 20
FISKS - DSTUDS 1-8 7-25

D1 706 K Johansen    | 3056 B Gustavsson   
D1 712 L Sjölin     | 1121 L Larsson     1-3
S1 712 L Sjölin     - 3056 B Gustavsson   1-3 tons: 4-5
S2 1798 B Alverås     - 4606 J Ljunggren    0-3 tons: 1-5
D2 562 G Eriksson    | 4606 J Ljunggren   
D2 999 R Pöysti     | 6125 M Enqvist     0-3
S3 706 K Johansen    - 1121 L Larsson     3-1 tons: 2-1
S4 999 R Pöysti     - 6125 M Enqvist     1-3 tons: 0-2
D3  40 Y Lidström    | 2409 T Forsman    
D3 1798 B Alverås     | 2230 T Larsson     0-3
S5 562 G Eriksson    - 2409 T Forsman     0-3 tons: 0-2
S6  40 Y Lidström    - 2230 T Larsson     1-3 tons: 0-1
Bra spel: [4606-1]


omg: 20
JOLO - HAMBY 3-6 17-18

D1 860 E Larsson     | 1163 P Rosqvist    
D1 801 I Rottbers    | 1205 M Hellström    0-3
S1 1942 A Näsman     - 6776 C Bårman     2-3 tons: 1-2
S2 801 I Rottbers    - 1205 M Hellström    2-3 tons: 0-0
D2 870 E Ljungquist   | 6776 C Bårman     
D2 1942 A Näsman     | 2066 J Widell     2-3
S3 860 E Larsson     - 1163 P Rosqvist    0-3 tons: 0-1
S4 870 E Ljungquist   - 449 B Viljanen    3-0 tons: 2-1
D3 1046 K Appelqvist   | 449 B Viljanen    
D3 1052 M Lindblom    | 1080 B Rotmark     2-3
S5 1052 M Lindblom    - 1080 B Rotmark     3-0 tons: 1-1
S6 1046 K Appelqvist   - 2066 J Widell     3-0 tons: 2-1
Bra spel: [870-17]


omg: 21
DSTUDS - HAMBY 7-2 23-12

D1 3058 P Klintebäck   | 1205 M Hellström   
D1 3054 H Alvgren     | 1163 P Rosqvist    3-1
S1 3058 P Klintebäck   - 1205 M Hellström    3-0 tons: 0-0
S2 3054 H Alvgren     - 1163 P Rosqvist    3-1 tons: 3-2
D2 6125 M Enqvist     | 449 B Viljanen    
D2 1121 L Larsson     | 1201 S Jokela     3-2
S3 3056 B Gustavsson   - 1201 S Jokela     3-0 tons: 0-0
S4 1121 L Larsson     - 449 B Viljanen    3-2 tons: 1-2
D3 3056 B Gustavsson   | 6776 C Bårman     
D3 3147 A Larsson     | 2066 J Widell     3-0
S5 6125 M Enqvist     - 6776 C Bårman     1-3 tons: 3-0
S6 3147 A Larsson     - 2066 J Widell     1-3 tons: 3-3


omg: 21
FLUSH - JOLO 4-6 18-21

D1 2563 H Larsson     | 2199 A Eliasson    
D1 325 K Rundberg    | 860 E Larsson     1-3
S1 2563 H Larsson     - 2199 A Eliasson    1-3 tons: 0-1
S2 325 K Rundberg    - 2599 G Gillver     3-2 tons: 2-0
D2 863 M Wathen-Erixon  | 870 E Ljungquist   
D2 294 P Stelling    | 2599 G Gillver     0-3
S3 863 M Wathen-Erixon  - 2677 S Lindström    3-1 tons: 1-5
S4 822 C Nilsson     - 870 E Ljungquist   2-3 tons: 7-6
D3 822 C Nilsson     | 2677 S Lindström   
D3 806 G Krantz     | 1052 M Lindblom    1-3
S5 294 P Stelling    - 860 E Larsson     3-0 tons: 4-0
S6 806 G Krantz     - 1052 M Lindblom    3-0 tons: 1-1
AD 294 P Stelling    | 870 E Ljungquist   
AD 325 K Rundberg    | 2677 S Lindström    1-3
Bra spel: [870-117][870-1]


omg: 21
WMDA - AUDART 6-4 17-17

S1 1532 C True      - 203 R Borglin     3-2 tons: 2-2
S2 988 L Åkesson     - 213 H Josefsson    3-1 tons: 1-1
D2 1787 L Bernson     | 2226 T Ljungberg   
D2 2824 D Svensson    | 1861 M Salomonsson   0-3
S4 615 C Jönsson     - 1861 M Salomonsson   2-3 tons: 2-4
D3 988 L Åkesson     | 213 H Josefsson   
D3 615 C Jönsson     | 217 H Laderman    3-2
S5 101 S Englund     - 217 H Laderman    1-3 tons: 1-4
S6 2168 T Binett     - 2226 T Ljungberg    2-3 tons: 2-1
AD 2824 D Svensson    | 2226 T Ljungberg   
AD 988 L Åkesson     | 1861 M Salomonsson   3-0
Bra spel: [203-1][213-1]


omg: 21
MAD - SLÄNG 4-6 19-20

D1 1017 S Andersson    | 2579 A Hööst     
D1 655 P Åkerdal     |  61 M Hörnström    3-0
S1 1017 S Andersson    - 585 P af Ekenstam   3-1 tons: 3-1
S2 2418 M Skoglund    - 2579 A Hööst      3-0 tons: 3-0
D2 2418 M Skoglund    | 565 R Berg      
D2 638 J Nilsson     | 926 B Benckert    2-3
S3 631 R Blom      -  61 M Hörnström    3-1 tons: 0-0
S4 1780 Å Löving     - 583 V Walfridsson   2-3 tons: 3-4
D3 631 R Blom      | 311 R Kilpeläinen  
D3 1780 Å Löving     | 583 V Walfridsson   0-3
S5 650 M Walsh      - 311 R Kilpeläinen   1-3 tons: 4-2
S6 638 J Nilsson     - 926 B Benckert    0-3 tons: 1-3
AD 631 R Blom      | 311 R Kilpeläinen  
AD 1017 S Andersson    | 926 B Benckert    2-3
Bra spel: [565-1][583-129]


omg: 21
FISKS - PTDC 4-6 18-21

D1 706 K Johansen    | 2193 P Jakobson    
D1 562 G Eriksson    | 1364 D Smith      3-1
S1 706 K Johansen    - 128 C Lindqvist    3-0 tons: 2-0
S2 1798 B Alverås     - 1364 D Smith      0-3 tons: 0-5
D2 999 R Pöysti     | 181 M Liss      
D2 1798 B Alverås     | 1361 Å Högquist    3-1
S3 562 G Eriksson    - 2193 P Jakobson    3-1 tons: 0-2
S4 700 M Stiebel     - 181 M Liss      1-3 tons: 0-2
D3 700 M Stiebel     | 128 C Lindqvist   
D3 522 H Henriksson   | 1734 P Granholm    2-3
S5 999 R Pöysti     - 1734 P Granholm    0-3 tons: 2-2
S6 522 H Henriksson   - 1361 Å Högquist    2-3 tons: 2-5
AD 706 K Johansen    | 1361 Å Högquist    
AD 562 G Eriksson    | 1364 D Smith      1-3


omg: 22
HAMBY - FLUSH 5-5 20-21

D1 1205 M Hellström    | 325 K Rundberg    
D1 1163 P Rosqvist    | 863 M Wathen-Erixon  3-0
S1 1163 P Rosqvist    - 822 C Nilsson     3-2 tons: 2-1
S2 2066 J Widell     - 325 K Rundberg    1-3 tons: 3-1
D2 6776 C Bårman     | 806 G Krantz     
D2 1080 B Rotmark     | 2563 H Larsson     0-3
S3 1080 B Rotmark     - 863 M Wathen-Erixon  1-3 tons: 1-0
S4 6776 C Bårman     - 2563 H Larsson     3-1 tons: 0-1
D3 1201 S Jokela     | 294 P Stelling    
D3 449 B Viljanen    | 1436 A Lyander     1-3
S5 1201 S Jokela     - 294 P Stelling    2-3 tons: 0-3
S6 449 B Viljanen    - 1436 A Lyander     3-2 tons: 4-0
AD 1163 P Rosqvist    | 294 P Stelling    
AD 449 B Viljanen    | 1436 A Lyander     3-1
Bra spel: [449-18]


omg: 22
SLÄNG - FISKS 6-3 20-11

D1 583 V Walfridsson   | 522 H Henriksson   
D1 311 R Kilpeläinen   | 700 M Stiebel     3-1
S1 582 P Andersson    - 700 M Stiebel     3-0 tons: 2-0
S2 2579 A Hööst      - 522 H Henriksson   1-3 tons: 0-2
D2 585 P af Ekenstam   | 706 K Johansen    
D2 242 E Jyttner     | 1798 B Alverås     1-3
S3 242 E Jyttner     - 1798 B Alverås     3-0 tons: 1-0
S4  61 M Hörnström    - 706 K Johansen    0-3 tons: 0-0
D3 926 B Benckert    | 999 R Pöysti     
D3 565 R Berg      |  40 Y Lidström    3-0
S5 926 B Benckert    -  40 Y Lidström    3-0 tons: 4-0
S6 311 R Kilpeläinen   - 999 R Pöysti     3-1 tons: 6-0


omg: 22
AUDART - MAD 6-4 15-16

S1 203 R Borglin     - 650 M Walsh      0-3 tons: 0-4
S2 217 H Laderman    - 655 P Åkerdal     3-0 tons: 1-0
D2 170 J Målar      | 632 S Eriksson    
D2 213 H Josefsson    | 650 M Walsh      1-3
S3 170 J Målar      - 632 S Eriksson    2-3 tons: 2-3
S4 213 H Josefsson    - 1780 Å Löving     3-2 tons: 2-5
D3 2593 J Gärde      | 631 R Blom      
D3 2226 T Ljungberg    | 655 P Åkerdal     0-3
S6 2226 T Ljungberg    - 631 R Blom      3-2 tons: 5-4
AD 213 H Josefsson    | 1780 Å Löving     
AD 217 H Laderman    | 650 M Walsh      3-0
Bra spel: [1780-1]


omg: 22
JOLO - TONM 5-5 20-20

D1 2199 A Eliasson    | 4613 Å Holmberg    
D1 801 I Rottbers    | 2232 S Lannermo    3-2
S1 2199 A Eliasson    - 4613 Å Holmberg    0-3 tons: 2-1
S2 801 I Rottbers    - 2232 S Lannermo    2-3 tons: 0-0
D2 870 E Ljungquist   | 887 K Östberg    
D2 2599 G Gillver     | 410 S Norrström    3-2
S3 860 E Larsson     - 887 K Östberg     3-1 tons: 2-1
S4 870 E Ljungquist   - 410 S Norrström    3-0 tons: 3-0
D3 1052 M Lindblom    | 2109 O Sjöstrand   
D3 1046 K Appelqvist   | 790 M Andersson    0-3
S5 1052 M Lindblom    - 2109 O Sjöstrand    1-3 tons: 0-0
S6 1046 K Appelqvist   - 790 M Andersson    3-0 tons: 1-1
AD 870 E Ljungquist   | 4613 Å Holmberg    
AD 1046 K Appelqvist   | 2109 O Sjöstrand    2-3


omg: 22
PTDC - DSTUDS 4-6 15-24

D1 1364 D Smith      | 2409 T Forsman    
D1 2136 Å Moritz     | 2744 R Banks      1-3
S1 1361 Å Högquist    - 2744 R Banks      3-2 tons: 3-2
S2 181 M Liss      - 3058 P Klintebäck   0-3 tons: 0-1
D2 181 M Liss      | 3054 H Alvgren    
D2 128 C Lindqvist    | 3058 P Klintebäck   0-3
S3 128 C Lindqvist    - 2229 J Boxström    3-2 tons: 6-4
S4 2193 P Jakobson    - 2282 M Sandberg    0-3 tons: 0-3
D3 1361 Å Högquist    | 2282 M Sandberg    
D3 143 M Thornberg    | 2229 J Boxström    0-3
S5 1364 D Smith      - 3054 H Alvgren     3-0 tons: 1-1
S6 2136 Å Moritz     - 2409 T Forsman     3-2 tons: 6-4
Bra spel: [-]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  110
Spelade singlar :  634
Spelade dubblar :  311
Avgörande dubblar:  52
Spelade set   : 3905
Summa tons    : 2134
Antal bra spel  :  39