Matchdetaljer i serie: K1B

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/11/01

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
MAD - POWER 4-6 18-21

D1 1222 T Stjernström   | 2891 P Bexelius    
D1 1716 B Engblom     | 2157 S Kvarnehag    3-1
S1 1716 B Engblom     - 2157 S Kvarnehag    3-0 tons: 5-3
S2 1222 T Stjernström   - 2891 P Bexelius    0-3 tons: 4-5
D2 2046 M Gustavsson   | 2415 R Dunér     
D2 2818 J Koskela     | 1032 D Nordström    1-3
S3 2046 M Gustavsson   - 1032 D Nordström    2-3 tons: 1-9
S4 2818 J Koskela     - 2415 R Dunér      1-3 tons: 4-4
D3 1707 P Johansson    | 1175 M Frykman    
D3 649 D Sundgren    | 2204 V Milovanovic   3-1
S5 1707 P Johansson    - 2204 V Milovanovic   2-3 tons: 6-6
S6 649 D Sundgren    - 1175 M Frykman     3-1 tons: 2-5
AD 1707 P Johansson    | 2204 V Milovanovic  
AD 2046 M Gustavsson   | 2891 P Bexelius    0-3
Bra spel: [1707-1][1716-15][2891-1][2204-1]
     [2204-127]


omg: 1
KOLING - ÅSÖ 5-5 21-22

D1  98 R Berengren    | 682 D Pakjoo     
D1 577 L Hörnström    | 2170 J Millberg    2-3
S1  98 R Berengren    - 2170 J Millberg    1-3 tons: 10-6
S2 577 L Hörnström    - 5766 M Holmström    3-0 tons: 5-3
D2 1000 H Kasterman    | 5953 E Hoffman    
D2 817 R Johansson    | 5766 M Holmström    3-2
S3 817 R Johansson    - 5953 E Hoffman     3-1 tons: 3-4
S4 1000 H Kasterman    - 6242 B Ehrenfeldt   3-2 tons: 7-4
D3 670 U Edlund     | 2462 E Harila     
D3 3095 J Aronsson    | 487 P Piispanen    0-3
S5 673 U Jonnarth    - 2462 E Harila     1-3 tons: 3-6
S6 1544 J Virtanen    - 487 P Piispanen    2-3 tons: 3-6
AD  98 R Berengren    | 2462 E Harila     
AD 577 L Hörnström    | 487 P Piispanen    3-2
Bra spel: [2170-15][2170-18][2170-146][2170-170]


omg: 1
TYRESÖ - TELGE 6-3 24-13

D1 2137 J Rikala     | 1181 A Meurling    
D1 2378 T Edmark     | 573 J Hyvättinen   3-1
S1 2137 J Rikala     - 1181 A Meurling    2-3 tons: 4-4
S2 2378 T Edmark     - 573 J Hyvättinen   3-1 tons: 4-3
D2 6004 S Bergström    | 2333 B Lundström   
D2 6096 T Bergström    | 1597 N Jarefalk    2-3
S3 6004 S Bergström    - 2333 B Lundström    2-3 tons: 4-4
S4 6096 T Bergström    - 1597 N Jarefalk    3-0 tons: 5-3
D3 2181 B Torsteinsson  | 1357 L Olofsson    
D3  7 S Ringkvist    | 2820 P Hinson     3-1
S5 2181 B Torsteinsson  - 1357 L Olofsson    3-0 tons: 6-4
S6  7 S Ringkvist    - 2820 P Hinson     3-1 tons: 7-6
Bra spel: [573-18]


omg: 2
POWER - KOLING 2-7 14-24

D1 2891 P Bexelius    |  98 R Berengren   
D1 2157 S Kvarnehag    | 577 L Hörnström    1-3
S1 2891 P Bexelius    -  98 R Berengren    1-3 tons: 7-4
S2 2157 S Kvarnehag    - 577 L Hörnström    0-3 tons: 1-5
D2 1032 D Nordström    | 817 R Johansson   
D2 2415 R Dunér      | 1000 H Kasterman    3-2
S3 1032 D Nordström    - 817 R Johansson    2-3 tons: 4-5
S4 2415 R Dunér      - 1000 H Kasterman    1-3 tons: 4-7
D3 1175 M Frykman     | 670 U Edlund     
D3 2204 V Milovanovic   | 1544 J Virtanen    3-1
S5 1175 M Frykman     - 103 S Lindholm    1-3 tons: 4-6
S6 2204 V Milovanovic   - 1544 J Virtanen    2-3 tons: 6-4
Bra spel: [98-17][103-18][103-1]


omg: 2
ÅSÖ - TYRESÖ 2-7 12-23

D1 2170 J Millberg    | 2378 T Edmark     
D1 2462 E Harila     | 2137 J Rikala     2-3
S1 2462 E Harila     - 2378 T Edmark     0-3 tons: 6-7
S2 2170 J Millberg    - 2137 J Rikala     3-1 tons: 5-6
D2 682 D Pakjoo     | 6004 S Bergström   
D2 5953 E Hoffman     | 2181 B Torsteinsson  1-3
S3 5953 E Hoffman     - 6004 S Bergström    1-3 tons: 3-5
S4 682 D Pakjoo     - 2181 B Torsteinsson  1-3 tons: 2-6
D3 487 P Piispanen    |  7 S Ringkvist   
D3 5766 M Holmström    | 6096 T Bergström    3-1
S5 5766 M Holmström    -  7 S Ringkvist    1-3 tons: 5-8
S6 487 P Piispanen    - 6096 T Bergström    0-3 tons: 3-4
Bra spel: [7-17]


omg: 2
TELGE - MAD 6-3 21-17

D1 2333 B Lundström    | 1716 B Engblom    
D1 1597 N Jarefalk    | 1222 T Stjernström   1-3
S1 1597 N Jarefalk    - 1716 B Engblom     3-0 tons: 2-2
S2 2333 B Lundström    - 1222 T Stjernström   3-2 tons: 5-5
D2 1181 A Meurling    | 2046 M Gustavsson   
D2 573 J Hyvättinen   | 2818 J Koskela     3-1
S3 1181 A Meurling    - 2046 M Gustavsson   3-1 tons: 3-4
S4 573 J Hyvättinen   - 2818 J Koskela     0-3 tons: 5-2
D3 2820 P Hinson     | 1707 P Johansson   
D3 1357 L Olofsson    | 649 D Sundgren    3-2
S5 2820 P Hinson     - 1707 P Johansson    3-2 tons: 9-4
S6 1357 L Olofsson    - 649 D Sundgren    2-3 tons: 5-5
Bra spel: [2820-17][1357-17]


omg: 3
KOLING - MAD 6-4 23-22

D1  98 R Berengren    | 1716 B Engblom    
D1 577 L Hörnström    | 2818 J Koskela     2-3
S1  98 R Berengren    - 1716 B Engblom     3-2 tons: 5-8
S2 577 L Hörnström    - 2818 J Koskela     3-1 tons: 4-3
D2 817 R Johansson    | 2046 M Gustavsson   
D2 1544 J Virtanen    | 1707 P Johansson    3-2
S3 817 R Johansson    - 2046 M Gustavsson   3-2 tons: 7-3
S4 1544 J Virtanen    - 1707 P Johansson    2-3 tons: 3-3
D3 1000 H Kasterman    | 649 D Sundgren    
D3 670 U Edlund     | 1222 T Stjernström   1-3
S5 1000 H Kasterman    - 649 D Sundgren    3-2 tons: 3-5
S6 673 U Jonnarth    - 1222 T Stjernström   0-3 tons: 2-3
AD  98 R Berengren    | 1222 T Stjernström  
AD 817 R Johansson    | 1716 B Engblom     3-1
Bra spel: [98-149][817-17][1544-17][1716-1]
     [1222-126]


omg: 3
TYRESÖ - POWER 5-5 21-20

D1 2378 T Edmark     | 2204 V Milovanovic  
D1 2137 J Rikala     | 1175 M Frykman     2-3
S1 2378 T Edmark     - 2204 V Milovanovic   3-2 tons: 8-4
S2 2137 J Rikala     - 1175 M Frykman     2-3 tons: 3-7
D2 2181 B Torsteinsson  | 2891 P Bexelius    
D2 6004 S Bergström    | 2157 S Kvarnehag    0-3
S3 2181 B Torsteinsson  - 2891 P Bexelius    3-2 tons: 8-5
S4 6004 S Bergström    - 2157 S Kvarnehag    3-0 tons: 4-3
D3 6096 T Bergström    | 2415 R Dunér     
D3  7 S Ringkvist    | 1032 D Nordström    0-3
S5 6096 T Bergström    - 2415 R Dunér      3-0 tons: 5-2
S6  7 S Ringkvist    - 1032 D Nordström    3-1 tons: 1-3
AD 2181 B Torsteinsson  | 1175 M Frykman    
AD 6096 T Bergström    | 2891 P Bexelius    2-3
Bra spel: [2378-17][2181-17][6096-14]


omg: 3
ÅSÖ - TELGE 5-5 19-23

D1 2170 J Millberg    | 1597 N Jarefalk    
D1 682 D Pakjoo     | 2333 B Lundström    2-3
S1 682 D Pakjoo     - 1597 N Jarefalk    3-2 tons: 4-5
S2 2170 J Millberg    - 2333 B Lundström    2-3 tons: 8-5
D2 6242 B Ehrenfeldt   | 1357 L Olofsson    
D2 5766 M Holmström    | 2820 P Hinson     3-1
S3 5766 M Holmström    - 1357 L Olofsson    3-1 tons: 7-4
S4 6242 B Ehrenfeldt   - 2820 P Hinson     0-3 tons: 0-5
D3 2462 E Harila     |  76 G Larsson    
D3 5953 E Hoffman     | 1181 A Meurling    3-2
S5 5953 E Hoffman     -  76 G Larsson     0-3 tons: 1-4
S6 2462 E Harila     - 1181 A Meurling    0-3 tons: 4-5
AD 2462 E Harila     | 2333 B Lundström   
AD 5766 M Holmström    | 2820 P Hinson     3-2
Bra spel: [1357-1][2820-17][1181-17]


omg: 4
MAD - TYRESÖ 4-6 19-21

D1 649 D Sundgren    | 2137 J Rikala     
D1 2818 J Koskela     | 2142 A Qvist      3-0
S1 649 D Sundgren    - 2137 J Rikala     3-0 tons: 5-2
S2 2818 J Koskela     - 2142 A Qvist      1-3 tons: 4-6
D2 2046 M Gustavsson   | 6096 T Bergström   
D2 1707 P Johansson    | 6004 S Bergström    0-3
S3 2046 M Gustavsson   - 6096 T Bergström    1-3 tons: 3-4
S4 1707 P Johansson    - 6004 S Bergström    1-3 tons: 2-5
D3 1222 T Stjernström   |  7 S Ringkvist   
D3 1716 B Engblom     | 2181 B Torsteinsson  3-1
S5 1222 T Stjernström   -  7 S Ringkvist    3-2 tons: 4-4
S6 1716 B Engblom     - 2181 B Torsteinsson  2-3 tons: 4-4
AD 1222 T Stjernström   | 6096 T Bergström   
AD 2046 M Gustavsson   | 2181 B Torsteinsson  2-3
Bra spel: [649-117]


omg: 4
POWER - ÅSÖ 4-6 14-19

D1 2891 P Bexelius    | 682 D Pakjoo     
D1 1032 D Nordström    | 6242 B Ehrenfeldt   3-0
S1 2891 P Bexelius    - 682 D Pakjoo     3-0 tons: 4-1
S2 1032 D Nordström    - 6242 B Ehrenfeldt   3-0 tons: 4-0
D2 2415 R Dunér      | 2170 J Millberg    
D2 1175 M Frykman     | 5766 M Holmström    0-3
S3 2415 R Dunér      - 5766 M Holmström    0-3 tons: 3-4
S4 1175 M Frykman     - 2170 J Millberg    1-3 tons: 7-6
D3 2204 V Milovanovic   | 2462 E Harila     
D3 2157 S Kvarnehag    | 5953 E Hoffman     0-3
S5 2204 V Milovanovic   - 5953 E Hoffman     3-1 tons: 10-3
S6 2157 S Kvarnehag    - 2462 E Harila     0-3 tons: 3-3
AD 2891 P Bexelius    | 5766 M Holmström   
AD 2204 V Milovanovic   | 2170 J Millberg    1-3
Bra spel: [2170-1][2170-18]


omg: 4
TELGE - KOLING 4-6 17-22

D1 1181 A Meurling    |  98 R Berengren   
D1 1597 N Jarefalk    | 577 L Hörnström    0-3
S1 1181 A Meurling    -  98 R Berengren    1-3 tons: 9-9
S2 1597 N Jarefalk    - 577 L Hörnström    0-3 tons: 1-4
D2 1357 L Olofsson    | 1000 H Kasterman   
D2 2820 P Hinson     | 817 R Johansson    2-3
S3 1357 L Olofsson    - 817 R Johansson    0-3 tons: 3-3
S4 2820 P Hinson     - 1000 H Kasterman    3-2 tons: 8-4
D3 2333 B Lundström    | 670 U Edlund     
D3  76 G Larsson     | 673 U Jonnarth    3-0
S5 2333 B Lundström    - 1544 J Virtanen    3-0 tons: 8-3
S6  76 G Larsson     - 673 U Jonnarth    3-2 tons: 5-5
AD 2333 B Lundström    | 1544 J Virtanen    
AD  76 G Larsson     | 673 U Jonnarth    2-3
Bra spel: [1181-1][1181-18][2333-18][76-18]
     [2333-16][76-16][76-1][1000-15]
     [817-15]


omg: 5
ÅSÖ - MAD 2-7 12-22

D1 2462 E Harila     | 649 D Sundgren    
D1 6242 B Ehrenfeldt   | 2818 J Koskela     2-3
S1 6242 B Ehrenfeldt   - 649 D Sundgren    0-3 tons: 1-4
S2 2462 E Harila     - 2818 J Koskela     3-0 tons: 2-2
D2 5953 E Hoffman     | 2046 M Gustavsson   
D2 682 D Pakjoo     | 1707 P Johansson    0-3
S3 5953 E Hoffman     - 2046 M Gustavsson   1-3 tons: 4-4
S4 682 D Pakjoo     - 1707 P Johansson    0-3 tons: 0-0
D3 2170 J Millberg    | 1222 T Stjernström  
D3 5766 M Holmström    | 1716 B Engblom     3-1
S5 5766 M Holmström    - 1222 T Stjernström   2-3 tons: 7-8
S6 2170 J Millberg    - 1716 B Engblom     1-3 tons: 5-5
Bra spel: [1222-1]


omg: 5
TYRESÖ - KOLING 3-6 14-23

D1 2137 J Rikala     |  98 R Berengren   
D1 2142 A Qvist      | 577 L Hörnström    0-3
S1 2142 A Qvist      -  98 R Berengren    1-3 tons: 3-6
S2 2137 J Rikala     - 577 L Hörnström    1-3 tons: 3-6
D2 6096 T Bergström    | 1000 H Kasterman   
D2 2181 B Torsteinsson  | 817 R Johansson    1-3
S3 6096 T Bergström    - 817 R Johansson    2-3 tons: 6-8
S4 2181 B Torsteinsson  - 1000 H Kasterman    3-2 tons: 5-7
D3 6004 S Bergström    | 670 U Edlund     
D3  7 S Ringkvist    | 103 S Lindholm    3-2
S5 6004 S Bergström    - 673 U Jonnarth    3-1 tons: 3-1
S6  7 S Ringkvist    - 1544 J Virtanen    0-3 tons: 4-2
Bra spel: [98-18][577-17][817-18][817-128]


omg: 5
POWER - TELGE 4-6 19-20

D1 1032 D Nordström    | 786 B Mattsson    
D1 2415 R Dunér      | 2820 P Hinson     3-0
S1 1032 D Nordström    - 786 B Mattsson    3-1 tons: 4-5
S2 2415 R Dunér      - 2820 P Hinson     0-3 tons: 1-3
D2 2204 V Milovanovic   | 1181 A Meurling    
D2 1175 M Frykman     | 1597 N Jarefalk    2-3
S3 2204 V Milovanovic   - 1181 A Meurling    1-3 tons: 3-4
S4 1175 M Frykman     - 1597 N Jarefalk    3-0 tons: 4-2
D3 2891 P Bexelius    | 2333 B Lundström   
D3 2157 S Kvarnehag    |  76 G Larsson     2-3
S5 2157 S Kvarnehag    - 2333 B Lundström    1-3 tons: 4-8
S6 2891 P Bexelius    -  76 G Larsson     3-1 tons: 5-7
AD 1032 D Nordström    | 1181 A Meurling    
AD 2415 R Dunér      |  76 G Larsson     1-3
Bra spel: [2891-18][76-1]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  15
Spelade singlar :  90
Spelade dubblar :  45
Avgörande dubblar:   9
Spelade set   :  580
Summa tons    :  793
Antal bra spel  :  46