Matchdetaljer i serie: K2A

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/15/01

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
AVALON - PANTA 3-6 14-20

D1 2337 J Martikainen   | 1913 M Dammert    
D1 1635 J Hellström    | 2388 B Carlén     3-1
S1 2337 J Martikainen   - 2388 B Carlén     0-3 tons: 1-2
S2 1635 J Hellström    - 1913 M Dammert     1-3 tons: 5-4
D2 3572 A Borelid     | 1925 M Hargerud    
D2 1662 F Jonsson     | 1911 J Ferenius    1-3
S3 3572 A Borelid     - 1911 J Ferenius    3-0 tons: 3-3
S4 1662 F Jonsson     - 1925 M Hargerud    1-3 tons: 1-2
D3 180 C Olausson    | 1385 J Virta     
D3 2348 M Eriksson    | 1910 A Engvall     1-3
S5 180 C Olausson    - 1910 A Engvall     3-1 tons: 3-3
S6 2348 M Eriksson    - 1385 J Virta      1-3 tons: 1-5
Bra spel: [1913-1][1385-18]


omg: 1
HAMBY - FLYKTE 3-6 16-20

D1 198 H Jakobsson    | 258 B Skoglund    
D1 6699 L Pettersson   | 1466 T Högberg     0-3
S1 192 R Westholm    - 1466 T Högberg     2-3 tons: 9-3
S2 6699 L Pettersson   - 258 B Skoglund    1-3 tons: 3-3
D2 196 T Näslund     | 507 K Rovén     
D2 305 T Fockstedt    | 1156 T Olsson     2-3
S3 198 H Jakobsson    - 1156 T Olsson     1-3 tons: 0-6
S4 305 T Fockstedt    - 507 K Rovén      3-0 tons: 4-3
D3 187 B Westblom    | 5716 P Lindell    
D3 268 H Lövgren     | 253 L Henriksson   3-1
S5 196 T Näslund     - 253 L Henriksson   3-1 tons: 4-1
S6 268 H Lövgren     - 5716 P Lindell     1-3 tons: 1-2
Bra spel: [305-18]


omg: 1
TONM - GRÄNS 3-6 20-21

D1 948 A Sjölund     | 2640 M Andersson   
D1 2382 M Andersson    | 512 T Karlberg    2-3
S1 2382 M Andersson    - 2640 M Andersson    2-3 tons: 5-6
S2 948 A Sjölund     - 512 T Karlberg    2-3 tons: 5-3
D2 6163 M Kärrby     | 485 M Alén      
D2 601 M Lundgren    | 954 L Sandberg    1-3
S3 601 M Lundgren    - 485 M Alén      3-0 tons: 4-3
S4 6163 M Kärrby     - 954 L Sandberg    3-2 tons: 7-5
D3 3069 M Flora      | 508 M Johansson   
D3 804 A Höglund     | 5271 M Fröjd      2-3
S5 804 A Höglund     - 1355 L Korhonen    3-1 tons: 4-4
S6 3069 M Flora      - 508 M Johansson    2-3 tons: 4-8
Bra spel: [6163-1][485-111][508-18][5271-18]


omg: 2
PANTA - HAMBY 6-4 24-19

D1 2388 B Carlén     | 6699 L Pettersson   
D1 1913 M Dammert     | 268 H Lövgren     3-2
S1 1913 M Dammert     - 198 H Jakobsson    2-3 tons: 4-2
S2 2388 B Carlén     - 6699 L Pettersson   2-3 tons: 2-2
D2 1925 M Hargerud    | 1348 P Rotmark    
D2 1911 J Ferenius    | 192 R Westholm    1-3
S3 1911 J Ferenius    - 268 H Lövgren     3-2 tons: 3-3
S4 1925 M Hargerud    - 1348 P Rotmark     3-2 tons: 4-3
D3 1385 J Virta      | 187 B Westblom    
D3 1910 A Engvall     | 198 H Jakobsson    3-1
S5 1910 A Engvall     - 192 R Westholm    3-0 tons: 9-1
S6 1385 J Virta      - 187 B Westblom    1-3 tons: 4-4
AD 1910 A Engvall     | 187 B Westblom    
AD 1385 J Virta      | 6699 L Pettersson   3-0
Bra spel: [1910-16][1910-17][6699-17]


omg: 2
FLYKTE - TONM 5-5 17-17

D1 507 K Rovén      | 6163 M Kärrby     
D1 1156 T Olsson     | 2382 M Andersson    3-1
S1 1156 T Olsson     - 6163 M Kärrby     3-0 tons: 3-3
S2 507 K Rovén      - 2382 M Andersson    0-3 tons: 1-4
D2 258 B Skoglund    | 601 M Lundgren    
D2 1466 T Högberg     | 223 J Andersson    3-0
S3 1466 T Högberg     - 601 M Lundgren    3-0 tons: 3-2
S4 258 B Skoglund    - 223 J Andersson    0-3 tons: 1-7
D3 5716 P Lindell     | 804 A Höglund    
D3 253 L Henriksson   | 3069 M Flora      0-3
S5 5716 P Lindell     - 804 A Höglund     3-1 tons: 3-1
S6 253 L Henriksson   - 3069 M Flora      0-3 tons: 1-5
AD 5716 P Lindell     | 804 A Höglund    
AD 1466 T Högberg     | 3069 M Flora      2-3
Bra spel: [804-16][3069-16]


omg: 2
GRÄNS - AVALON 3-6 17-21

D1 485 M Alén      | 2337 J Martikainen  
D1 1355 L Korhonen    | 1635 J Hellström    1-3
S1 485 M Alén      - 2337 J Martikainen   3-1 tons: 1-0
S2 1355 L Korhonen    - 1635 J Hellström    2-3 tons: 6-7
D2 512 T Karlberg    | 1662 F Jonsson    
D2 2640 M Andersson    | 3572 A Borelid     2-3
S3 512 T Karlberg    - 1662 F Jonsson     2-3 tons: 6-3
S4 2640 M Andersson    - 3572 A Borelid     1-3 tons: 2-7
D3 5271 M Fröjd      | 2348 M Eriksson    
D3 508 M Johansson    | 180 C Olausson    3-2
S5 5271 M Fröjd      - 2348 M Eriksson    0-3 tons: 2-6
S6 508 M Johansson    - 180 C Olausson    3-0 tons: 1-2


omg: 3
HAMBY - AVALON 1-8 10-25

D1 192 R Westholm    | 2337 J Martikainen  
D1 367 B Kilman     | 1635 J Hellström    0-3
S1 1348 P Rotmark     - 2337 J Martikainen   1-3 tons: 4-1
S2 1080 B Rotmark     - 1635 J Hellström    1-3 tons: 1-6
D2 196 T Näslund     | 1662 F Jonsson    
D2 6699 L Pettersson   | 3572 A Borelid     3-1
S3 367 B Kilman     - 1662 F Jonsson     1-3 tons: 0-1
S4 192 R Westholm    - 3572 A Borelid     1-3 tons: 2-5
D3 1080 B Rotmark     | 2348 M Eriksson    
D3 1348 P Rotmark     | 180 C Olausson    2-3
S5 6699 L Pettersson   - 2348 M Eriksson    0-3 tons: 2-5
S6 196 T Näslund     - 180 C Olausson    1-3 tons: 4-6
Bra spel: [180-18]


omg: 3
TONM - PANTA 6-4 23-20

D1 3069 M Flora      | 1913 M Dammert    
D1 804 A Höglund     | 1875 N Hargerud    2-3
S1 2382 M Andersson    - 1875 N Hargerud    3-0 tons: 4-3
S2 3069 M Flora      - 1913 M Dammert     3-2 tons: 10-5
D2 6163 M Kärrby     | 1911 J Ferenius    
D2 2382 M Andersson    | 1925 M Hargerud    3-1
S3 804 A Höglund     - 1925 M Hargerud    3-1 tons: 2-1
S4 6163 M Kärrby     - 1911 J Ferenius    0-3 tons: 3-3
D3 948 A Sjölund     | 1385 J Virta     
D3 223 J Andersson    | 1910 A Engvall     3-2
S5 948 A Sjölund     - 1910 A Engvall     1-3 tons: 4-3
S6 223 J Andersson    - 1385 J Virta      2-3 tons: 5-5
AD 3069 M Flora      | 1910 A Engvall    
AD 2382 M Andersson    | 1385 J Virta      3-2
Bra spel: [3069-18][804-18][1913-112][1385-18]


omg: 3
FLYKTE - GRÄNS 6-4 23-19

D1 258 B Skoglund    | 2640 M Andersson   
D1 1466 T Högberg     | 512 T Karlberg    1-3
S1 258 B Skoglund    - 2640 M Andersson    3-0 tons: 4-3
S2 1466 T Högberg     - 512 T Karlberg    3-2 tons: 5-4
D2 5716 P Lindell     | 954 L Sandberg    
D2 1160 H Henriksson   | 485 M Alén      3-1
S3 1160 H Henriksson   - 954 L Sandberg    2-3 tons: 7-6
S4 5716 P Lindell     - 485 M Alén      2-3 tons: 4-6
D3 219 P Strömstedt   | 508 M Johansson   
D3 1156 T Olsson     | 5271 M Fröjd      3-2
S5 219 P Strömstedt   - 1355 L Korhonen    3-1 tons: 7-3
S6 1156 T Olsson     - 508 M Johansson    0-3 tons: 4-5
AD 219 P Strömstedt   | 508 M Johansson   
AD 1160 H Henriksson   | 5271 M Fröjd      3-1
Bra spel: [219-18][1156-18][508-1]


omg: 4
AVALON - TONM 5-5 17-23

D1 2337 J Martikainen   | 804 A Höglund    
D1 1800 L Eklund     | 3069 M Flora      3-2
S1 2337 J Martikainen   - 804 A Höglund     0-3 tons: 0-3
S2 1800 L Eklund     - 3069 M Flora      1-3 tons: 4-4
D2 1662 F Jonsson     | 2382 M Andersson   
D2 3572 A Borelid     | 601 M Lundgren    3-0
S3 1662 F Jonsson     - 601 M Lundgren    1-3 tons: 1-4
S4 3572 A Borelid     - 2382 M Andersson    3-2 tons: 8-4
D3 2348 M Eriksson    | 948 A Sjölund    
D3 180 C Olausson    | 223 J Andersson    0-3
S5 2348 M Eriksson    - 223 J Andersson    0-3 tons: 2-3
S6 180 C Olausson    - 948 A Sjölund     3-2 tons: 7-7
AD 3572 A Borelid     | 601 M Lundgren    
AD 180 C Olausson    | 948 A Sjölund     3-2
Bra spel: [3572-1][180-1]


omg: 4
PANTA - FLYKTE 2-7 10-23

D1 1911 J Ferenius    | 1466 T Högberg    
D1 1875 N Hargerud    | 1156 T Olsson     0-3
S1 1875 N Hargerud    - 1466 T Högberg     3-0 tons: 1-1
S2 1911 J Ferenius    - 1156 T Olsson     1-3 tons: 4-2
D2 1913 M Dammert     | 5716 P Lindell    
D2 2388 B Carlén     | 1160 H Henriksson   0-3
S3 2388 B Carlén     - 5716 P Lindell     3-2 tons: 4-7
S4 1913 M Dammert     - 1160 H Henriksson   0-3 tons: 3-4
D3 1910 A Engvall     | 219 P Strömstedt   
D3 1385 J Virta      | 258 B Skoglund    1-3
S5 1385 J Virta      - 258 B Skoglund    0-3 tons: 1-4
S6 1910 A Engvall     - 219 P Strömstedt   2-3 tons: 11-9
Bra spel: [2388-1][2388-17][219-18]


omg: 4
GRÄNS - HAMBY 7-2 24-13

D1 512 T Karlberg    | 6699 L Pettersson   
D1 2640 M Andersson    | 1348 P Rotmark     3-0
S1 512 T Karlberg    - 192 R Westholm    3-2 tons: 6-7
S2 2640 M Andersson    - 305 T Fockstedt    3-1 tons: 6-2
D2 1355 L Korhonen    | 198 H Jakobsson   
D2 485 M Alén      | 268 H Lövgren     3-2
S3 1355 L Korhonen    - 1348 P Rotmark     2-3 tons: 6-5
S4 485 M Alén      - 6699 L Pettersson   3-0 tons: 1-2
D3 5271 M Fröjd      | 305 T Fockstedt   
D3 508 M Johansson    | 192 R Westholm    3-1
S5 5271 M Fröjd      - 268 H Lövgren     1-3 tons: 2-3
S6 508 M Johansson    - 198 H Jakobsson    3-1 tons: 4-4


omg: 5
FLYKTE - AVALON 5-5 22-19

D1 1466 T Högberg     | 2337 J Martikainen  
D1 258 B Skoglund    | 1800 L Eklund     2-3
S1 258 B Skoglund    - 2337 J Martikainen   3-0 tons: 2-1
S2 1466 T Högberg     - 1800 L Eklund     1-3 tons: 5-5
D2 1156 T Olsson     | 1662 F Jonsson    
D2 219 P Strömstedt   | 3572 A Borelid     3-2
S3 1156 T Olsson     - 1662 F Jonsson     3-0 tons: 4-0
S4 219 P Strömstedt   - 3572 A Borelid     1-3 tons: 6-5
D3 1160 H Henriksson   | 180 C Olausson    
D3 5716 P Lindell     | 2348 M Eriksson    3-1
S5 253 L Henriksson   - 180 C Olausson    1-3 tons: 5-7
S6 1160 H Henriksson   - 2348 M Eriksson    3-1 tons: 8-4
AD 5716 P Lindell     | 3572 A Borelid    
AD 219 P Strömstedt   | 180 C Olausson    2-3
Bra spel: [1466-139][1156-1][219-17][5716-1]
     [1160-13][5716-13][3572-16][3572-18]
     [180-17]


omg: 5
TONM - HAMBY 8-1 26-10

D1 601 M Lundgren    | 1348 P Rotmark    
D1 2382 M Andersson    | 1080 B Rotmark     3-1
S1 601 M Lundgren    - 192 R Westholm    3-1 tons: 5-2
S2 2382 M Andersson    - 6699 L Pettersson   3-0 tons: 7-1
D2 804 A Höglund     | 367 B Kilman     
D2 3069 M Flora      | 198 H Jakobsson    3-1
S3 3069 M Flora      - 1080 B Rotmark     3-0 tons: 6-1
S4 804 A Höglund     - 1348 P Rotmark     3-1 tons: 2-6
D3 6163 M Kärrby     | 6699 L Pettersson   
D3 223 J Andersson    | 192 R Westholm    3-2
S5 6163 M Kärrby     - 198 H Jakobsson    2-3 tons: 5-4
S6 223 J Andersson    - 367 B Kilman     3-1 tons: 6-2
Bra spel: [223-1][223-111][2382-17]


omg: 5
PANTA - GRÄNS 3-6 17-22

D1 1911 J Ferenius    | 2640 M Andersson   
D1 2388 B Carlén     | 512 T Karlberg    2-3
S1 2388 B Carlén     - 2640 M Andersson    1-3 tons: 1-7
S2 1911 J Ferenius    - 512 T Karlberg    1-3 tons: 2-6
D2 1875 N Hargerud    | 954 L Sandberg    
D2 1910 A Engvall     | 485 M Alén      3-2
S3 1910 A Engvall     - 954 L Sandberg    3-0 tons: 4-1
S4 1875 N Hargerud    - 485 M Alén      3-2 tons: 2-7
D3 1913 M Dammert     | 508 M Johansson   
D3 1385 J Virta      | 5271 M Fröjd      2-3
S5 1385 J Virta      - 1355 L Korhonen    1-3 tons: 6-4
S6 1913 M Dammert     - 508 M Johansson    1-3 tons: 0-6
Bra spel: [512-1][508-1][5271-114]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  15
Spelade singlar :  90
Spelade dubblar :  45
Avgörande dubblar:   6
Spelade set   :  572
Summa tons    :  682
Antal bra spel  :  40