Matchdetaljer i serie: K2B

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/11/01

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
ENEBY - MAD 2-7 12-21

D1 1373 M Meurer     | 1232 V Pihlajämäki  
D1 2560 V Hagen      | 1230 B Andersson    0-3
S1 2560 V Hagen      - 1232 V Pihlajämäki   3-0 tons: 8-1
S2 1373 M Meurer     - 1230 B Andersson    2-3 tons: 1-7
D2 446 J Skönborg    | 1705 M Ek       
D2 1272 P Livbom     | 1017 S Andersson    2-3
S3 446 J Skönborg    - 1705 M Ek       3-0 tons: 4-4
S4 1272 P Livbom     - 1017 S Andersson    0-3 tons: 3-5
D3 1183 B Rautiainen   | 1560 T Larsson    
D3 1651 S Thörn      | 2825 G Ek       0-3
S5 1651 S Thörn      - 1560 T Larsson     1-3 tons: 2-1
S6 1183 B Rautiainen   - 2825 G Ek       1-3 tons: 2-4
Bra spel: [2560-1][446-1]


omg: 1
JÜRGEN - FLÄRP 2-7 14-25

D1 1843 L Dahlberg    | 122 P Modin     
D1 1823 M Forsström    | 1467 P Söderman    1-3
S1 1843 L Dahlberg    - 1467 P Söderman    0-3 tons: 0-4
S2 1823 M Forsström    - 122 P Modin      0-3 tons: 1-2
D2 6340 L Enquist     |  70 P Gibson     
D2 1710 H Sandblom    | 116 J Hultman     1-3
S3 1710 H Sandblom    - 116 J Hultman     2-3 tons: 1-3
S4 6340 L Enquist     -  70 P Gibson     2-3 tons: 2-7
D3 1421 L Sandblom    |  41 A Hedlund    
D3 211 D Carlén     | 119 B Norrgård    3-2
S5 1421 L Sandblom    - 119 B Norrgård    3-2 tons: 4-4
S6 211 D Carlén     -  41 A Hedlund     2-3 tons: 3-5
Bra spel: [41-1]


omg: 1
SNÖSÄ - VÄSBY 5-5 22-20

D1 933 K Nagelkerke   | 6178 B Gustavsson   
D1 931 P Olofsson    | 4515 J Norén      2-3
S1 931 P Olofsson    - 6178 B Gustavsson   1-3 tons: 2-8
S2 933 K Nagelkerke   - 4515 J Norén      3-0 tons: 1-2
D2 1003 B Geideby     | 182 P Gustavsson   
D2 1688 R Modin      | 1923 O Ståhl      3-2
S3 1688 R Modin      - 182 P Gustavsson   2-3 tons: 6-6
S4 1003 B Geideby     - 1923 O Ståhl      3-1 tons: 6-0
D3 927 R Hedberg     | 6186 M Holm      
D3 1561 M Kalén      | 177 K Jarhall     2-3
S5 927 R Hedberg     - 6186 M Holm      0-3 tons: 3-2
S6 394 B Zetterman    - 177 K Jarhall     3-2 tons: 0-1
AD 1688 R Modin      | 6178 B Gustavsson   
AD 1003 B Geideby     | 182 P Gustavsson   3-0
Bra spel: [182-124][6186-1]


omg: 2
MAD - JÜRGEN 7-2 24-14

D1 1017 S Andersson    | 1823 M Forsström   
D1 1705 M Ek       | 1710 H Sandblom    3-2
S1 1017 S Andersson    - 1710 H Sandblom    3-0 tons: 3-0
S2 1705 M Ek       - 1823 M Forsström    2-3 tons: 2-1
D2 1232 V Pihlajämäki   | 6340 L Enquist    
D2 1230 B Andersson    | 1843 L Dahlberg    3-2
S3 1232 V Pihlajämäki   - 6340 L Enquist     1-3 tons: 3-6
S4 1230 B Andersson    - 1843 L Dahlberg    3-0 tons: 3-2
D3 2825 G Ek       | 1421 L Sandblom    
D3 1560 T Larsson     | 211 D Carlén     3-1
S5 2825 G Ek       - 211 D Carlén     3-1 tons: 7-1
S6 1560 T Larsson     - 1421 L Sandblom    3-2 tons: 4-4


omg: 2
FLÄRP - SNÖSÄ 5-5 20-21

D1 122 P Modin      | 394 B Zetterman   
D1 280 J Bejtoft     | 931 P Olofsson    1-3
S1 280 J Bejtoft     - 394 B Zetterman    3-2 tons: 4-5
S2 122 P Modin      - 933 K Nagelkerke   3-1 tons: 3-4
D2 1467 P Söderman    | 1688 R Modin     
D2  41 A Hedlund     | 1003 B Geideby     0-3
S3  41 A Hedlund     - 1688 R Modin      2-3 tons: 6-8
S4 1467 P Söderman    - 1003 B Geideby     0-3 tons: 7-6
D3 308 O Eklind     | 929 T Lindberg    
D3 116 J Hultman     | 927 R Hedberg     2-3
S5 116 J Hultman     - 931 P Olofsson    3-0 tons: 4-0
S6 308 O Eklind     - 927 R Hedberg     3-1 tons: 1-0
AD  41 A Hedlund     | 1003 B Geideby    
AD 1467 P Söderman    | 1688 R Modin      3-2
Bra spel: [1003-18]


omg: 2
VÄSBY - ENEBY 3-6 11-20

D1 177 K Jarhall     | 1651 S Thörn     
D1 1526 J Håkansson    | 1183 B Rautiainen   3-1
S1 177 K Jarhall     - 1651 S Thörn      3-1 tons: 1-3
S2 1526 J Håkansson    - 1183 B Rautiainen   2-3 tons: 5-2
D2 1923 O Ståhl      | 446 J Skönborg    
D2 4515 J Norén      | 1272 P Livbom     0-3
S3 1923 O Ståhl      - 446 J Skönborg    0-3 tons: 1-4
S4 4515 J Norén      - 1272 P Livbom     0-3 tons: 1-1
D3 182 P Gustavsson   | 2560 V Hagen     
D3 6186 M Holm      | 1373 M Meurer     0-3
S5 182 P Gustavsson   - 2560 V Hagen      3-0 tons: 2-4
S6 6186 M Holm      - 1373 M Meurer     0-3 tons: 0-4
Bra spel: [446-17]


omg: 3
JÜRGEN - ENEBY 5-5 23-19

D1 1823 M Forsström    | 1183 B Rautiainen   
D1 1710 H Sandblom    | 1651 S Thörn      2-3
S1 1823 M Forsström    - 1183 B Rautiainen   3-1 tons: 2-1
S2 1710 H Sandblom    - 1651 S Thörn      1-3 tons: 3-1
D2 6340 L Enquist     | 1373 M Meurer     
D2 1468 F Karlsson    | 2560 V Hagen      3-2
S3 6340 L Enquist     - 1373 M Meurer     3-0 tons: 2-2
S4 1468 F Karlsson    - 2560 V Hagen      2-3 tons: 0-7
D3 211 D Carlén     | 1272 P Livbom     
D3 1421 L Sandblom    | 446 J Skönborg    2-3
S5 211 D Carlén     - 1272 P Livbom     3-1 tons: 4-4
S6 1421 L Sandblom    - 446 J Skönborg    3-0 tons: 5-2
AD 1421 L Sandblom    | 2560 V Hagen     
AD 1468 F Karlsson    | 1272 P Livbom     1-3


omg: 3
SNÖSÄ - MAD 6-3 21-13

D1 358 M Olofsson    | 1232 V Pihlajämäki  
D1 933 K Nagelkerke   | 1230 B Andersson    3-2
S1 933 K Nagelkerke   - 1232 V Pihlajämäki   3-2 tons: 2-2
S2 358 M Olofsson    - 1230 B Andersson    1-3 tons: 5-5
D2 1003 B Geideby     | 1017 S Andersson   
D2 1688 R Modin      | 1705 M Ek       3-0
S3 1688 R Modin      - 1017 S Andersson    3-0 tons: 1-0
S4 1003 B Geideby     - 1705 M Ek       3-0 tons: 5-0
D3 927 R Hedberg     | 1560 T Larsson    
D3 394 B Zetterman    | 2825 G Ek       0-3
S5 927 R Hedberg     - 1560 T Larsson     3-0 tons: 1-3
S6 394 B Zetterman    - 2825 G Ek       2-3 tons: 2-5
Bra spel: [358-145][1003-17][1003-17][1232-18]
     [1230-18][1230-18]


omg: 3
FLÄRP - VÄSBY 6-4 19-15

D1 119 B Norrgård    | 1923 O Ståhl     
D1 280 J Bejtoft     | 6178 B Gustavsson   1-3
S1 280 J Bejtoft     - 6178 B Gustavsson   0-3 tons: 5-2
S2 119 B Norrgård    - 1923 O Ståhl      3-0 tons: 1-2
D2  70 P Gibson     | 177 K Jarhall    
D2  41 A Hedlund     | 1526 J Håkansson    3-1
S3  41 A Hedlund     - 1526 J Håkansson    3-0 tons: 5-0
S4  70 P Gibson     - 177 K Jarhall     3-0 tons: 8-1
D3 116 J Hultman     | 6186 M Holm      
D3 1467 P Söderman    | 182 P Gustavsson   0-3
S5 1467 P Söderman    - 182 P Gustavsson   3-2 tons: 5-7
S6 116 J Hultman     - 6186 M Holm      0-3 tons: 0-0
AD  41 A Hedlund     | 182 P Gustavsson   
AD  70 P Gibson     | 6178 B Gustavsson   3-0
Bra spel: [6178-1]


omg: 4
ENEBY - SNÖSÄ 6-3 22-11

D1 1183 B Rautiainen   | 927 R Hedberg    
D1 1651 S Thörn      | 933 K Nagelkerke   3-0
S1 1183 B Rautiainen   - 927 R Hedberg     3-1 tons: 4-2
S2 1651 S Thörn      - 1561 M Kalén      3-0 tons: 1-0
D2 446 J Skönborg    | 1003 B Geideby    
D2 1272 P Livbom     | 1688 R Modin      3-1
S3 446 J Skönborg    - 1003 B Geideby     1-3 tons: 6-11
S4 2560 V Hagen      - 1688 R Modin      3-0 tons: 4-4
D3 1373 M Meurer     | 931 P Olofsson    
D3 2560 V Hagen      | 929 T Lindberg    3-0
S5 1373 M Meurer     - 931 P Olofsson    1-3 tons: 2-6
S6 1272 P Livbom     - 929 T Lindberg    2-3 tons: 1-1


omg: 4
MAD - FLÄRP 6-3 22-16

D1 1230 B Andersson    | 119 B Norrgård    
D1 1232 V Pihlajämäki   | 122 P Modin      0-3
S1 1230 B Andersson    - 122 P Modin      3-2 tons: 6-4
S2 1232 V Pihlajämäki   - 119 B Norrgård    2-3 tons: 5-3
D2 1560 T Larsson     | 1467 P Söderman    
D2 2825 G Ek       | 116 J Hultman     3-1
S3 1560 T Larsson     - 116 J Hultman     2-3 tons: 4-4
S4 2825 G Ek       - 1467 P Söderman    3-1 tons: 6-3
D3 1017 S Andersson    | 280 J Bejtoft    
D3 1705 M Ek       | 308 O Eklind     3-1
S5 1017 S Andersson    - 308 O Eklind     3-1 tons: 5-1
S6 1705 M Ek       - 280 J Bejtoft     3-1 tons: 5-1
Bra spel: [1230-17][2825-1]


omg: 4
VÄSBY - JÜRGEN 2-7 14-23

D1 6186 M Holm      | 1823 M Forsström   
D1 177 K Jarhall     | 1710 H Sandblom    3-2
S1 6186 M Holm      - 1823 M Forsström    1-3 tons: 4-4
S2 177 K Jarhall     - 1710 H Sandblom    2-3 tons: 2-1
D2 6178 B Gustavsson   | 1468 F Karlsson    
D2 182 P Gustavsson   | 6340 L Enquist     2-3
S3 6178 B Gustavsson   - 1468 F Karlsson    3-0 tons: 2-2
S4 182 P Gustavsson   - 6340 L Enquist     0-3 tons: 2-4
D3 1923 O Ståhl      | 1421 L Sandblom    
D3 1526 J Håkansson    | 211 D Carlén     1-3
S5 1923 O Ståhl      - 1421 L Sandblom    0-3 tons: 1-4
S6 1526 J Håkansson    - 211 D Carlén     2-3 tons: 3-2


omg: 5
FLÄRP - ENEBY 3-6 15-23

D1 119 B Norrgård    | 1183 B Rautiainen   
D1 280 J Bejtoft     | 1651 S Thörn      3-2
S1 280 J Bejtoft     - 1183 B Rautiainen   1-3 tons: 1-1
S2 119 B Norrgård    - 1651 S Thörn      3-2 tons: 4-3
D2 122 P Modin      | 2560 V Hagen     
D2 1467 P Söderman    | 1373 M Meurer     1-3
S3 1467 P Söderman    - 2560 V Hagen      1-3 tons: 4-5
S4 122 P Modin      - 1373 M Meurer     1-3 tons: 2-3
D3 116 J Hultman     | 446 J Skönborg    
D3  41 A Hedlund     | 1272 P Livbom     1-3
S5  41 A Hedlund     - 1272 P Livbom     3-1 tons: 6-3
S6 116 J Hultman     - 446 J Skönborg    1-3 tons: 1-6


omg: 5
SNÖSÄ - JÜRGEN 6-3 22-13

D1 1688 R Modin      | 1710 H Sandblom    
D1 931 P Olofsson    | 1823 M Forsström    2-3
S1 1688 R Modin      - 1710 H Sandblom    3-2 tons: 5-4
S2 931 P Olofsson    - 1823 M Forsström    3-0 tons: 2-2
D2 933 K Nagelkerke   | 6340 L Enquist    
D2 1003 B Geideby     | 1468 F Karlsson    3-0
S3 1003 B Geideby     - 6340 L Enquist     3-0 tons: 6-3
S4 933 K Nagelkerke   - 1468 F Karlsson    3-1 tons: 2-1
D3 394 B Zetterman    | 1421 L Sandblom    
D3 929 T Lindberg    | 1843 L Dahlberg    2-3
S5 929 T Lindberg    - 1843 L Dahlberg    3-1 tons: 1-2
S6 394 B Zetterman    - 1421 L Sandblom    0-3 tons: 3-5
Bra spel: [1421-1]


omg: 5
MAD - VÄSBY 8-1 24-10

D1 2825 G Ek       | 6186 M Holm      
D1 1560 T Larsson     | 1526 J Håkansson    3-1
S1 2825 G Ek       - 6186 M Holm      3-2 tons: 8-4
S2 1560 T Larsson     - 1526 J Håkansson    3-0 tons: 3-0
D2 1017 S Andersson    | 182 P Gustavsson   
D2 1230 B Andersson    | 177 K Jarhall     3-2
S3 1017 S Andersson    - 182 P Gustavsson   3-1 tons: 6-4
S4 1230 B Andersson    - 177 K Jarhall     3-0 tons: 4-3
D3 1232 V Pihlajämäki   | 1923 O Ståhl     
D3 1705 M Ek       | 6178 B Gustavsson   3-0
S5 1232 V Pihlajämäki   - 1923 O Ståhl      3-1 tons: 2-2
S6 1705 M Ek       - 6178 B Gustavsson   0-3 tons: 1-4
Bra spel: [2825-146][2825-15][1717-18][6186-143]
     [182-1][6178-17][6178-1]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  15
Spelade singlar :  90
Spelade dubblar :  45
Avgörande dubblar:   4
Spelade set   :  549
Summa tons    :  563
Antal bra spel  :  24