Matchdetaljer i serie: K2D

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/11/01

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
FODUD - HAMBY 7-2 23-15

D1 747 M Eriksson    | 200 D Ahlqvist    
D1 5814 S Lewenhagen   | 2781 T Kåhlman     3-2
S1 747 M Eriksson    - 200 D Ahlqvist    3-1 tons: 5-3
S2 5814 S Lewenhagen   - 2781 T Kåhlman     3-0 tons: 4-3
D2 1854 R Samuelsson   | 878 B Lundqvist   
D2 3759 C Andersson    | 2686 B Holmqvist    3-2
S3 1854 R Samuelsson   - 878 B Lundqvist    3-1 tons: 4-4
S4 3759 C Andersson    - 2686 B Holmqvist    3-2 tons: 6-3
D3  69 L Moberg     | 5761 K Wiklund    
D3 6780 P Bäckström    | 2161 F Sjöberg     2-3
S5  69 L Moberg     - 5761 K Wiklund     0-3 tons: 2-6
S6 6780 P Bäckström    - 2161 F Sjöberg     3-1 tons: 4-2
Bra spel: [1854-1][3759-18][3759-16][5761-18]


omg: 1
INGARÖ - MAMMA 6-4 21-14

D1 3502 C Högberg     | 1512 J Virolainen   
D1 965 Å Löfstrand    | 835 K Backlund    0-3
S1 3502 C Högberg     - 1512 J Virolainen   0-3 tons: 1-3
S2 965 Å Löfstrand    - 835 K Backlund    3-1 tons: 3-0
D2 6753 J Edberg     | 1372 B Österholm   
D2 6613 T Praag      | 2052 J Larsen     3-0
S3 6753 J Edberg     - 1372 B Österholm    2-3 tons: 2-3
S4 6613 T Praag      - 2052 J Larsen     1-3 tons: 2-3
D3 6752 J Norling     | 1815 B Strömé     
D3 1452 J Norling     | 459 T Berndtsson   3-0
S5 1452 J Norling     - 1815 B Strömé     3-0 tons: 2-1
S6 6752 J Norling     - 459 T Berndtsson   3-0 tons: 6-4
AD 6752 J Norling     | 1512 J Virolainen   
AD 6753 J Edberg     | 2052 J Larsen     3-1
Bra spel: [6753-1][6752-114]


omg: 1
SÅGAR - BUSSIG 3-6 17-21

D1 2009 Z Ljuboie     | 6474 S Omberg     
D1 6046 U Frövall     | 6471 R Andersson    2-3
S1 6046 U Frövall     - 6471 R Andersson    3-2 tons: 6-7
S2 2009 Z Ljuboie     - 6474 S Omberg     1-3 tons: 3-4
D2 2350 B Liminka     | 2559 O Eriksson    
D2 2209 Z Trkulja     | 1261 J Määttä     3-1
S3 2209 Z Trkulja     - 1261 J Määttä     2-3 tons: 3-5
S4 2350 B Liminka     - 2559 O Eriksson    1-3 tons: 3-3
D3 5889 P Lindell     | 1976 P Lindius    
D3 312 H Nilsson     | 1644 U Löfström    1-3
S5 312 H Nilsson     - 1644 U Löfström    1-3 tons: 3-2
S6 5889 P Lindell     - 1976 P Lindius     3-0 tons: 6-3
Bra spel: [6046-14][5889-1]


omg: 2
HAMBY - INGARÖ 6-3 23-13

D1 200 D Ahlqvist    | 1452 J Norling    
D1 2781 T Kåhlman     | 6752 J Norling     3-0
S1 200 D Ahlqvist    - 1452 J Norling     3-1 tons: 3-6
S2 2781 T Kåhlman     - 6752 J Norling     2-3 tons: 2-2
D2 878 B Lundqvist    | 6753 J Edberg     
D2 2686 B Holmqvist    | 6613 T Praag      2-3
S3 878 B Lundqvist    - 6613 T Praag      3-0 tons: 7-2
S4 2686 B Holmqvist    - 965 Å Löfstrand    3-1 tons: 0-2
D3 5761 K Wiklund     | 385 P Fransson    
D3 2161 F Sjöberg     | 965 Å Löfstrand    3-2
S5 5761 K Wiklund     - 385 P Fransson    3-0 tons: 4-1
S6 2161 F Sjöberg     - 6753 J Edberg     1-3 tons: 5-5
Bra spel: [200-124]


omg: 2
MAMMA - SÅGAR 0-9 7-27

D1 1401 J Virolainen   | 6046 U Frövall    
D1 2052 J Larsen     | 2209 Z Trkulja     1-3
S1 1401 J Virolainen   - 6046 U Frövall     0-3 tons: 2-6
S2 2052 J Larsen     - 2209 Z Trkulja     1-3 tons: 6-3
D2 1372 B Österholm    | 5889 P Lindell    
D2 1815 B Strömé     | 312 H Nilsson     1-3
S3 1372 B Österholm    - 312 H Nilsson     1-3 tons: 4-3
S4 1815 B Strömé     - 5889 P Lindell     1-3 tons: 2-4
D3 835 K Backlund    | 2009 Z Ljuboie    
D3 459 T Berndtsson   | 2350 B Liminka     0-3
S5 835 K Backlund    - 2350 B Liminka     1-3 tons: 2-6
S6 459 T Berndtsson   - 2009 Z Ljuboie     1-3 tons: 4-4
Bra spel: [1372-1][2009-140]


omg: 2
BUSSIG - FODUD 7-2 22-16

D1 6474 S Omberg     | 747 M Eriksson    
D1 6471 R Andersson    | 5814 S Lewenhagen   3-2
S1 6471 R Andersson    - 747 M Eriksson    3-0 tons: 3-3
S2 6474 S Omberg     - 5814 S Lewenhagen   3-2 tons: 4-6
D2 1261 J Määttä     | 6214 J Hirvonen    
D2 2559 O Eriksson    | 3759 C Andersson    3-2
S3 2559 O Eriksson    - 6214 J Hirvonen    1-3 tons: 3-5
S4 1261 J Määttä     - 3759 C Andersson    3-1 tons: 4-2
D3 1976 P Lindius     | 6780 P Bäckström   
D3 742 U Hallgren    |  69 L Moberg     3-2
S5 742 U Hallgren    - 6780 P Bäckström    0-3 tons: 1-2
S6 1976 P Lindius     -  69 L Moberg     3-1 tons: 4-1
Bra spel: [6471-1][2559-1]


omg: 3
INGARÖ - FODUD 4-6 18-21

D1 3502 C Högberg     | 5814 S Lewenhagen   
D1 965 Å Löfstrand    | 747 M Eriksson    0-3
S1 3502 C Högberg     - 5814 S Lewenhagen   1-3 tons: 1-7
S2 965 Å Löfstrand    - 747 M Eriksson    3-1 tons: 4-5
D2 1452 J Norling     | 6214 J Hirvonen    
D2 385 P Fransson    | 3759 C Andersson    2-3
S3 1452 J Norling     - 6214 J Hirvonen    1-3 tons: 1-4
S4 385 P Fransson    - 3759 C Andersson    2-3 tons: 1-2
D3 6613 T Praag      | 6780 P Bäckström   
D3 6752 J Norling     |  69 L Moberg     3-0
S5 6613 T Praag      - 6780 P Bäckström    3-0 tons: 5-0
S6 6752 J Norling     -  69 L Moberg     3-2 tons: 7-6
AD 6752 J Norling     | 5814 S Lewenhagen   
AD 6613 T Praag      |  69 L Moberg     0-3
Bra spel: [747-1]


omg: 3
SÅGAR - HAMBY 6-4 22-21

D1 2350 B Liminka     | 200 D Ahlqvist    
D1 2209 Z Trkulja     | 2781 T Kåhlman     2-3
S1 2209 Z Trkulja     - 2781 T Kåhlman     3-1 tons: 4-2
S2 2350 B Liminka     - 200 D Ahlqvist    3-2 tons: 5-6
D2 2009 Z Ljuboie     | 5761 K Wiklund    
D2 5889 P Lindell     | 878 B Lundqvist    3-2
S3 5889 P Lindell     - 878 B Lundqvist    0-3 tons: 1-5
S4 2009 Z Ljuboie     - 5761 K Wiklund     1-3 tons: 4-2
D3 6046 U Frövall     | 2161 F Sjöberg    
D3 312 H Nilsson     | 2709 T Nyander     3-1
S5 312 H Nilsson     - 2709 T Nyander     1-3 tons: 5-6
S6 6046 U Frövall     - 2161 F Sjöberg     3-1 tons: 3-2
AD 312 H Nilsson     | 2709 T Nyander    
AD 6046 U Frövall     | 878 B Lundqvist    3-2
Bra spel: [2161-1]


omg: 3
MAMMA - BUSSIG 2-7 8-17

D1 1401 J Virolainen   | 6471 R Andersson   
D1 459 T Berndtsson   | 6474 S Omberg     0-3
S1 1401 J Virolainen   - 6474 S Omberg     2-3 tons: 1-5
S2 459 T Berndtsson   - 6471 R Andersson    0-3 tons: 2-5
S4 1815 B Strömé     - 2559 O Eriksson    0-3 tons: 2-3
D3 1512 J Virolainen   | 1976 P Lindius    
D3 835 K Backlund    | 6469 T Henriksson   0-3
S5 1512 J Virolainen   - 6469 T Henriksson   3-1 tons: 3-2
S6 835 K Backlund    - 1976 P Lindius     3-1 tons: 4-2


omg: 4
FODUD - SÅGAR 1-8 5-25

D1  69 L Moberg     | 2350 B Liminka    
D1 6780 P Bäckström    | 2209 Z Trkulja     0-3
S1  69 L Moberg     - 2350 B Liminka     1-3 tons: 1-4
S2 6780 P Bäckström    - 2209 Z Trkulja     0-3 tons: 3-2
D2 6214 J Hirvonen    | 312 H Nilsson    
D2 3759 C Andersson    | 5889 P Lindell     1-3
S3 6214 J Hirvonen    - 5889 P Lindell     3-1 tons: 6-1
S4 3759 C Andersson    - 312 H Nilsson     0-3 tons: 2-2
D3 747 M Eriksson    | 6046 U Frövall    
D3 5814 S Lewenhagen   | 2009 Z Ljuboie     0-3
S5 747 M Eriksson    - 6046 U Frövall     0-3 tons: 4-2
S6 5814 S Lewenhagen   - 2009 Z Ljuboie     0-3 tons: 2-2


omg: 4
HAMBY - MAMMA 6-3 12-13

D1 2781 T Kåhlman     | 1512 J Virolainen   
D1 200 D Ahlqvist    | 2052 J Larsen     0-3
S1 200 D Ahlqvist    - 1512 J Virolainen   0-3 tons: 4-2
S2 2781 T Kåhlman     - 2052 J Larsen     0-3 tons: 0-0
D2 2709 T Nyander     | 1401 J Virolainen   
D2 2686 B Holmqvist    | 459 T Berndtsson   3-2
S3 2686 B Holmqvist    - 1401 J Virolainen   3-1 tons: 2-2
S4 5761 K Wiklund     - 459 T Berndtsson   3-1 tons: 2-4
S6 2161 F Sjöberg     - 1815 B Strömé     3-0 tons: 1-2
Bra spel: [2686-1]


omg: 4
BUSSIG - INGARÖ 5-5 20-20

D1 6471 R Andersson    | 3502 C Högberg    
D1 6474 S Omberg     | 385 P Fransson    3-0
S1 6474 S Omberg     - 385 P Fransson    3-1 tons: 8-2
S2 6471 R Andersson    - 3502 C Högberg     3-0 tons: 2-3
D2 1261 J Määttä     | 6753 J Edberg     
D2 2559 O Eriksson    | 1452 J Norling     0-3
S3 2559 O Eriksson    - 6753 J Edberg     1-3 tons: 7-7
S4 1261 J Määttä     - 1452 J Norling     2-3 tons: 4-2
D3 6469 T Henriksson   | 6613 T Praag     
D3 1644 U Löfström    | 6752 J Norling     1-3
S5 1644 U Löfström    - 6613 T Praag      3-2 tons: 5-4
S6 6469 T Henriksson   - 6752 J Norling     1-3 tons: 1-3
AD 6474 S Omberg     | 6752 J Norling    
AD 2559 O Eriksson    | 6753 J Edberg     3-2
Bra spel: [6474-119]


omg: 5
MAMMA - FODUD 2-7 13-22

D1 1401 J Virolainen   | 6780 P Bäckström   
D1 1815 B Strömé     |  69 L Moberg     3-1
S1 1401 J Virolainen   - 6780 P Bäckström    0-3 tons: 2-1
S2 1815 B Strömé     -  69 L Moberg     1-3 tons: 3-4
D2 1512 J Virolainen   | 3759 C Andersson   
D2 835 K Backlund    | 6214 J Hirvonen    1-3
S3 1512 J Virolainen   - 3759 C Andersson    1-3 tons: 1-4
S4 835 K Backlund    - 6214 J Hirvonen    1-3 tons: 6-1
D3 459 T Berndtsson   | 5814 S Lewenhagen   
D3 1372 B Österholm    | 747 M Eriksson    3-0
S5 459 T Berndtsson   - 747 M Eriksson    2-3 tons: 2-2
S6 1372 B Österholm    - 5814 S Lewenhagen   1-3 tons: 0-6


omg: 5
SÅGAR - INGARÖ 7-2 24-13

D1 2009 Z Ljuboie     | 6753 J Edberg     
D1 2350 B Liminka     | 3502 C Högberg     3-0
S1 2009 Z Ljuboie     - 6753 J Edberg     1-3 tons: 4-4
S2 2350 B Liminka     - 3502 C Högberg     3-2 tons: 9-1
D2 6046 U Frövall     | 1452 J Norling    
D2 312 H Nilsson     | 965 Å Löfstrand    3-1
S3 6046 U Frövall     - 1452 J Norling     3-0 tons: 4-4
S4 312 H Nilsson     - 965 Å Löfstrand    3-2 tons: 7-4
D3 2209 Z Trkulja     | 6613 T Praag     
D3 1470 T Nilsen     | 385 P Fransson    3-2
S5 2209 Z Trkulja     - 6613 T Praag      2-3 tons: 0-5
S6 1470 T Nilsen     - 385 P Fransson    3-0 tons: 3-1
Bra spel: [1470-1][6753-17]


omg: 5
HAMBY - BUSSIG 6-4 21-20

D1 2709 T Nyander     | 6474 S Omberg     
D1 2686 B Holmqvist    | 6471 R Andersson    2-3
S1 2686 B Holmqvist    - 6471 R Andersson    1-3 tons: 3-7
S2 2709 T Nyander     - 6474 S Omberg     0-3 tons: 1-3
D2 2781 T Kåhlman     | 1261 J Määttä     
D2 5761 K Wiklund     | 2559 O Eriksson    3-1
S3 2781 T Kåhlman     - 2559 O Eriksson    0-3 tons: 0-3
S4 5761 K Wiklund     - 1261 J Määttä     3-2 tons: 6-5
D3 878 B Lundqvist    | 1976 P Lindius    
D3 200 D Ahlqvist    | 6469 T Henriksson   3-2
S5 200 D Ahlqvist    - 6469 T Henriksson   3-1 tons: 3-2
S6 878 B Lundqvist    - 1976 P Lindius     3-2 tons: 8-3
AD 878 B Lundqvist    | 6471 R Andersson   
AD 5761 K Wiklund     | 6474 S Omberg     3-0


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  15
Spelade singlar :  88
Spelade dubblar :  43
Avgörande dubblar:   5
Spelade set   :  534
Summa tons    :  584
Antal bra spel  :  19