Matchdetaljer i serie: K3A

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/09/01

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
PTDC - RUNBY 2-7 14-24

D1 1118 R Häll      | 963 M Nordin     
D1 2755 P Zettervall   | 740 R Dahlström    3-1
S1 1118 R Häll      - 740 R Dahlström    2-3 tons: 3-3
S2 2755 P Zettervall   - 963 M Nordin     2-3 tons: 3-2
D2 1215 K Jonsson     | 2710 B Sekulic    
D2 2625 K Enlund     | 1950 L Broström    2-3
S3 1215 K Jonsson     - 2710 B Sekulic     3-2 tons: 7-4
S4 2625 K Enlund     - 1950 L Broström    1-3 tons: 1-6
D3 1204 P Sandström    | 4285 L Larsson    
D3 971 E Jansson     | 523 T Strandberg   0-3
S5 1204 P Sandström    - 523 T Strandberg   1-3 tons: 1-3
S6 971 E Jansson     - 4285 L Larsson     0-3 tons: 1-3


omg: 1
PLUPP - SEBDC 5-5 22-19

D1 1195 G Robler     | 386 R Väsbom     
D1 1286 H Pedersen    | 453 H Karlsson    3-2
S1 1195 G Robler     - 453 H Karlsson    3-0 tons: 3-0
S2 1286 H Pedersen    - 386 R Väsbom     1-3 tons: 2-1
D2 613 V Forselius    | 5872 A Holmstedter  
D2 1284 M Dysting     | 451 J Samuelsson   1-3
S3 727 J Zwierzak    - 451 J Samuelsson   2-3 tons: 1-3
S4 1284 M Dysting     - 5872 A Holmstedter   3-2 tons: 1-3
D3 1237 A Mårtensson   | 1628 S Hägg      
D3 416 P Malmsten    | 1078 P Forstén     1-3
S5 1237 A Mårtensson   - 1078 P Forstén     3-0 tons: 1-1
S6 416 P Malmsten    - 1628 S Hägg      2-3 tons: 3-2
AD 1195 G Robler     | 1628 S Hägg      
AD 1286 H Pedersen    | 1078 P Forstén     3-0


omg: 2
RUNBY - PLUPP 6-4 24-17

D1 1950 L Broström    | 1195 G Robler     
D1 963 M Nordin     | 416 P Malmsten    3-1
S1 963 M Nordin     - 1195 G Robler     0-3 tons: 1-4
S2 1950 L Broström    - 416 P Malmsten    3-0 tons: 2-2
D2 2710 B Sekulic     | 727 J Zwierzak    
D2 3104 T Andersson    | 613 V Forselius    3-2
S3 3104 T Andersson    - 727 J Zwierzak    2-3 tons: 1-2
S4 2710 B Sekulic     - 613 V Forselius    3-0 tons: 4-0
D3 523 T Strandberg   | 1284 M Dysting    
D3 4285 L Larsson     | 1237 A Mårtensson   3-1
S5 4285 L Larsson     - 1284 M Dysting     2-3 tons: 2-3
S6 523 T Strandberg   - 1237 A Mårtensson   2-3 tons: 3-2
AD 4285 L Larsson     | 1237 A Mårtensson   
AD 523 T Strandberg   | 1284 M Dysting     3-1
Bra spel: [1284-1]


omg: 2
SEBDC - PTDC 7-2 25-15

D1 1078 P Forstén     | 1118 R Häll      
D1 5872 A Holmstedter   | 2755 P Zettervall   3-1
S1 5872 A Holmstedter   - 1118 R Häll      2-3 tons: 1-2
S2 1078 P Forstén     - 2755 P Zettervall   3-1 tons: 2-1
D2 456 T Garte      | 971 E Jansson    
D2 451 J Samuelsson   | 2625 K Enlund     2-3
S3 451 J Samuelsson   - 971 E Jansson     3-2 tons: 5-2
S4 456 T Garte      - 2625 K Enlund     3-0 tons: 3-0
D3 1628 S Hägg      | 1215 K Jonsson    
D3 1802 A Gustafsson   | 1204 P Sandström    3-2
S5 1802 A Gustafsson   - 1204 P Sandström    3-2 tons: 5-1
S6 1628 S Hägg      - 1215 K Jonsson     3-1 tons: 4-4
Bra spel: [1078-1]


omg: 3
PTDC - PLUPP 3-6 16-19

D1 1118 R Häll      | 1286 H Pedersen    
D1 2755 P Zettervall   | 1195 G Robler     0-3
S1 2755 P Zettervall   - 416 P Malmsten    1-3 tons: 2-2
S2 1118 R Häll      - 1237 A Mårtensson   3-0 tons: 3-0
D2 1204 P Sandström    | 613 V Forselius   
D2 971 E Jansson     | 1237 A Mårtensson   2-3
S3 1204 P Sandström    - 1286 H Pedersen    2-3 tons: 2-4
S4 971 E Jansson     - 1195 G Robler     2-3 tons: 3-3
D3 1215 K Jonsson     | 727 J Zwierzak    
D3 2625 K Enlund     | 1284 M Dysting     3-1
S5 2625 K Enlund     - 727 J Zwierzak    0-3 tons: 0-1
S6 1215 K Jonsson     - 1284 M Dysting     3-0 tons: 6-2


omg: 3
RUNBY - SEBDC 7-2 23-17

D1 2710 B Sekulic     | 386 R Väsbom     
D1 963 M Nordin     | 451 J Samuelsson   3-1
S1 963 M Nordin     - 451 J Samuelsson   2-3 tons: 4-0
S2 2710 B Sekulic     - 386 R Väsbom     3-2 tons: 7-8
D2 1950 L Broström    | 1078 P Forstén    
D2 740 R Dahlström    | 5872 A Holmstedter   3-2
S3 740 R Dahlström    - 5872 A Holmstedter   3-2 tons: 4-2
S4 1950 L Broström    - 1078 P Forstén     3-2 tons: 0-1
D3 523 T Strandberg   | 1628 S Hägg      
D3 4285 L Larsson     | 1802 A Gustafsson   3-0
S5 4285 L Larsson     - 1628 S Hägg      3-2 tons: 2-4
S6 523 T Strandberg   - 1802 A Gustafsson   0-3 tons: 0-1


Skrytstatistik:
Spelade matcher :   6
Spelade singlar :  36
Spelade dubblar :  18
Avgörande dubblar:   2
Spelade set   :  235
Summa tons    :  175
Antal bra spel  :   2