Matchdetaljer i serie: K3E

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/10/01

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
RONDO - OLYMP 6-4 21-17

D1 1613 M Palmqvist    | 6518 S Rolff     
D1 6749 J Larsson     |  79 J Berglund    2-3
S1 1613 M Palmqvist    -  79 J Berglund    1-3 tons: 5-6
S2 6749 J Larsson     - 6518 S Rolff      0-3 tons: 2-3
D2  55 K Julle-Jitelius | 470 F Johansson   
D2 1793 C Högberg     | 1211 M Edelman-Nugos  3-1
S3  55 K Julle-Jitelius - 1211 M Edelman-Nugos  3-0 tons: 4-0
S4 1793 C Högberg     - 470 F Johansson    0-3 tons: 0-4
D3 2166 B Sjögren     | 1192 B Nugos     
D3 1743 N Landelius    | 1134 S Jasarevic    3-1
S5 2166 B Sjögren     - 1134 S Jasarevic    3-1 tons: 2-1
S6 1743 N Landelius    - 1192 B Nugos      3-2 tons: 1-4
AD 2166 B Sjögren     | 6518 S Rolff     
AD  55 K Julle-Jitelius |  79 J Berglund    3-0
Bra spel: [2166-1]


omg: 1
MAD - FISKS 3-6 16-23

D1 650 M Walsh      | 992 R Wiklund    
D1 1780 Å Löving     | 2306 O Eriksson    3-2
S1 650 M Walsh      - 992 R Wiklund     2-3 tons: 2-5
S2 1780 Å Löving     - 2306 O Eriksson    1-3 tons: 1-2
D2 631 R Blom      | 983 R Mattsson    
D2 655 P Åkerdal     | 527 E Lehtonen    1-3
S3 655 P Åkerdal     - 983 R Mattsson    0-3 tons: 2-2
S4 631 R Blom      - 527 E Lehtonen    3-1 tons: 3-3
D3 2418 M Skoglund    | 1680 J Carlströmer  
D3 638 J Nilsson     | 972 T Roswall     2-3
S5 638 J Nilsson     - 1680 J Carlströmer   1-3 tons: 1-2
S6 2418 M Skoglund    - 972 T Roswall     3-2 tons: 6-2


omg: 2
OLYMP - MAD 8-1 26-10

D1  79 J Berglund    | 2418 M Skoglund    
D1 6518 S Rolff      | 638 J Nilsson     3-1
S1  79 J Berglund    - 638 J Nilsson     3-0 tons: 2-1
S2 6518 S Rolff      - 2418 M Skoglund    3-2 tons: 7-7
D2 1211 M Edelman-Nugos  | 655 P Åkerdal    
D2 1134 S Jasarevic    | 631 R Blom      3-1
S3 1134 S Jasarevic    - 631 R Blom      3-2 tons: 4-0
S4 1211 M Edelman-Nugos  - 655 P Åkerdal     3-0 tons: 0-0
D3 1192 B Nugos      | 1780 Å Löving     
D3 470 F Johansson    | 650 M Walsh      3-1
S5 470 F Johansson    - 650 M Walsh      3-0 tons: 4-2
S6 1192 B Nugos      - 1780 Å Löving     2-3 tons: 1-5


omg: 2
FISKS - RONDO 3-6 15-21

D1 527 E Lehtonen    |  55 K Julle-Jitelius 
D1 972 T Roswall     | 1793 C Högberg     2-3
S1 527 E Lehtonen    -  55 K Julle-Jitelius 0-3 tons: 2-3
S2 972 T Roswall     - 1793 C Högberg     3-2 tons: 1-2
D2 992 R Wiklund     | 1613 M Palmqvist   
D2 2306 O Eriksson    | 6749 J Larsson     3-0
S3 992 R Wiklund     - 1613 M Palmqvist    2-3 tons: 0-0
S4 2306 O Eriksson    - 6749 J Larsson     3-1 tons: 6-4
D3 983 R Mattsson    | 2166 B Sjögren    
D3  17 L Carlströmmer  | 1743 N Landelius    2-3
S5 983 R Mattsson    - 2166 B Sjögren     0-3 tons: 2-5
S6  17 L Carlströmmer  - 1743 N Landelius    0-3 tons: 0-3
Bra spel: [527-117][983-1]


omg: 3
RONDO - MAD 7-2 25-14

D1  55 K Julle-Jitelius | 638 J Nilsson    
D1 1793 C Högberg     | 655 P Åkerdal     3-1
S1  55 K Julle-Jitelius - 655 P Åkerdal     3-1 tons: 5-1
S2 1793 C Högberg     - 638 J Nilsson     3-1 tons: 4-4
D2 1613 M Palmqvist    | 1780 Å Löving     
D2 6749 J Larsson     | 650 M Walsh      3-1
S3 1613 M Palmqvist    - 1780 Å Löving     3-1 tons: 2-3
S4 6749 J Larsson     - 650 M Walsh      2-3 tons: 4-3
D3 2166 B Sjögren     | 2418 M Skoglund    
D3 1743 N Landelius    | 631 R Blom      3-2
S5 2166 B Sjögren     - 2418 M Skoglund    3-1 tons: 5-4
S6 1743 N Landelius    - 631 R Blom      2-3 tons: 4-8


omg: 3
OLYMP - FISKS 9-0 27-9

D1 6518 S Rolff      | 2306 O Eriksson    
D1  79 J Berglund    | 527 E Lehtonen    3-1
S1  79 J Berglund    - 2306 O Eriksson    3-1 tons: 6-7
S2 6518 S Rolff      - 527 E Lehtonen    3-0 tons: 3-2
D2 470 F Johansson    | 983 R Mattsson    
D2  74 P Hansen     | 1680 J Carlströmer   3-1
S3 470 F Johansson    - 983 R Mattsson    3-0 tons: 5-1
S4  74 P Hansen     - 1680 J Carlströmer   3-2 tons: 1-3
D3 1134 S Jasarevic    | 992 R Wiklund    
D3 1211 M Edelman-Nugos  | 972 T Roswall     3-1
S5 1211 M Edelman-Nugos  - 992 R Wiklund     3-2 tons: 3-4
S6 1134 S Jasarevic    - 972 T Roswall     3-1 tons: 1-1
Bra spel: [470-1]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :   6
Spelade singlar :  36
Spelade dubblar :  18
Avgörande dubblar:   1
Spelade set   :  224
Summa tons    :  208
Antal bra spel  :   4