Matchdetaljer i serie: KSD

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/10/01

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
OBDT - OLYMP 5-1 17-10

D1 2978 S Levänen     | 1038 A Vellonen    
D1 5995 E Laurentiuzon  | 1267 T Åkerbäck    3-0
S1 5995 E Laurentiuzon  - 1267 T Åkerbäck    3-2 tons: 0-1
S2 2978 S Levänen     - 1038 A Vellonen    3-2 tons: 1-2
D2  28 Å Strandberg   | 489 M Hernborg    
D2 1748 M Palfelt     | 2108 A Tillbom     3-2
S3 1748 M Palfelt     - 2108 A Tillbom     2-3 tons: 2-2
S4  28 Å Strandberg   - 489 M Hernborg    3-1 tons: 1-2
Bra spel: [2108-1]


omg: 1
BABOO - TTVH 3-3 13-12

D1 6630 H Sundelin    | 2546 T Tötterman   
D1  21 M Pudas      | 3536 A Eneroth     3-1
S1  21 M Pudas      - 2546 T Tötterman    1-3 tons: 3-5
S2 6630 H Sundelin    - 3536 A Eneroth     2-3 tons: 4-4
D2 864 M Larsson     | 1849 A Widfond    
D2 1392 K Forsberg-Ringqv | 370 B Eneroth     3-1
S3 2474 L Ölund      - 1849 A Widfond     1-3 tons: 0-0
S4 864 M Larsson     - 370 B Eneroth     3-1 tons: 4-0


omg: 2
OLYMP - BABOO 2-4 9-14

D1 1267 T Åkerbäck    |  21 M Pudas     
D1 489 M Hernborg    | 6630 H Sundelin    0-3
S1 1267 T Åkerbäck    - 6630 H Sundelin    1-3 tons: 0-1
S2 489 M Hernborg    -  21 M Pudas      1-3 tons: 0-3
D2 1038 A Vellonen    | 864 M Larsson    
D2 2108 A Tillbom     | 1392 K Forsberg-Ringqv 3-0
S3 1038 A Vellonen    - 2474 L Ölund      3-2 tons: 6-1
S4 2108 A Tillbom     - 864 M Larsson     1-3 tons: 3-1


omg: 2
TTVH - OBDT 2-4 8-14

D1 1849 A Widfond     | 2978 S Levänen    
D1 370 B Eneroth     | 5995 E Laurentiuzon  1-3
S1 1849 A Widfond     - 5995 E Laurentiuzon  1-3 tons: 2-2
S2 370 B Eneroth     - 2978 S Levänen     0-3 tons: 1-3
D2 2546 T Tötterman    | 1748 M Palfelt    
D2 3536 A Eneroth     |  28 Å Strandberg   0-3
S3 2546 T Tötterman    -  28 Å Strandberg   3-1 tons: 2-3
S4 3536 A Eneroth     - 1748 M Palfelt     3-1 tons: 2-0


omg: 3
OBDT - BABOO 3-3 12-11

D1 2978 S Levänen     | 864 M Larsson    
D1 5995 E Laurentiuzon  | 1392 K Forsberg-Ringqv 3-2
S1 5995 E Laurentiuzon  - 864 M Larsson     1-3 tons: 4-2
S2 2978 S Levänen     - 2474 L Ölund      3-0 tons: 2-1
D2  28 Å Strandberg   | 6630 H Sundelin    
D2 1748 M Palfelt     |  21 M Pudas      3-0
S3 3015 K Evermo     - 6630 H Sundelin    1-3 tons: 2-0
S4  28 Å Strandberg   -  21 M Pudas      1-3 tons: 1-2


omg: 3
OLYMP - TTVH 2-4 9-15

D1 1267 T Åkerbäck    | 3536 A Eneroth    
D1 578 C Loqvist     | 1849 A Widfond     0-3
S1 578 C Loqvist     - 3536 A Eneroth     0-3 tons: 0-0
S2 1267 T Åkerbäck    - 1849 A Widfond     2-3 tons: 4-5
D2 2108 A Tillbom     | 2546 T Tötterman   
D2 1038 A Vellonen    | 370 B Eneroth     3-2
S3 1038 A Vellonen    - 2546 T Tötterman    1-3 tons: 3-2
S4 2108 A Tillbom     - 370 B Eneroth     3-1 tons: 3-0


Skrytstatistik:
Spelade matcher :   6
Spelade singlar :  24
Spelade dubblar :  12
Avgörande dubblar:   0
Spelade set   :  144
Summa tons    :  92
Antal bra spel  :   1