Stockholms Dartförbund - Serierna 00/01
Division 2A
   Omgång 1 - 18 september    Omgång 2 - 25 september
Hammarby B Pewter Tankard Pewter Tankard Enebybergs DK
Sollentuna Faster Annas 181 DC Hammarby B
Märsta Arlanda C Club Picasso C ej match Tonmachines
JoLo DC ej match Club Picasso C JoLo DC
Tonmachines 181 DC Faster Annas Märsta Arlanda C
Enebybergs DK Big Ben Big Ben Sollentuna
Omgång 3 - 2 oktober Omgång 4 - 9 oktober
Märsta Arlanda C Big Ben 181 DC Enebybergs DK
JoLo DC Faster Annas ej match Pewter Tankard
Tonmachines Club Picasso C Club Picasso C Hammarby B
Enebybergs DK Sollentuna Faster Annas Tonmachines
Hammarby B ej match Big Ben JoLo DC
Pewter Tankard 181 DC Sollentuna Märsta Arlanda C
Omgång 5 - 16 oktober Omgång 6 - 23 oktober
Hammarby B Faster Annas ej match Enebybergs DK
Pewter Tankard Club Picasso C Club Picasso C 181 DC
181 DC ej match Faster Annas Pewter Tankard
JoLo DC Sollentuna Big Ben Hammarby B
Tonmachines Big Ben Sollentuna Tonmachines
Enebybergs DK Märsta Arlanda C Märsta Arlanda C JoLo DC
Omgång 7 - 30 oktober Omgång 8 - 6 november
Hammarby B Sollentuna Club Picasso C Enebybergs DK
Pewter Tankard Big Ben Faster Annas ej match
181 DC Faster Annas Big Ben 181 DC
ej match Club Picasso C Sollentuna Pewter Tankard
Tonmachines Märsta Arlanda C Märsta Arlanda C Hammarby B
Enebybergs DK JoLo DC JoLo DC Tonmachines
Omgång 9 - 13 november Omgång 10 - 20 november
Hammarby B JoLo DC Faster Annas Enebybergs DK
Pewter Tankard Märsta Arlanda C Big Ben Club Picasso C
181 DC Sollentuna Sollentuna ej match
ej match Big Ben Märsta Arlanda C 181 DC
Club Picasso C Faster Annas JoLo DC Pewter Tankard
Enebybergs DK Tonmachines Tonmachines Hammarby B
Omgång 11 - 27 november
Hammarby B Enebybergs DK
Pewter Tankard Tonmachines
181 DC JoLo DC
ej match Märsta Arlanda C
Club Picasso C Sollentuna
Faster Annas Big Ben
Med reservation för eventuella felaktigheter.
Vid olikheter gäller av StDF officiellt utskick före denna sida, om inte annat anges.