Stockholms Dartförbund - Serierna 00/01
Division 3A
   Omgång 1 - 21 september    Omgång 2 - 28 september
Käppala DC Märsta Arlanda E Märsta Arlanda E Sollentuna B
Sancho Panza B Väsby DC Flykten DC Käppala DC
Faster Annas B Pewter Tankard C Rimbo PK Stollarne
181 DC B Rimbo PK Pewter Tankard C 181 DC B
Stollarne Flykten DC Väsby DC Faster Annas B
Sollentuna B Lärkan C Lärkan C Sancho Panza B
Omgång 3 - 5 oktober Omgång 4 - 12 oktober
Faster Annas B Lärkan C Flykten DC Sollentuna B
181 DC B Väsby DC Rimbo PK Märsta Arlanda E
Stollarne Pewter Tankard C Pewter Tankard C Käppala DC
Sollentuna B Sancho Panza B Väsby DC Stollarne
Käppala DC Rimbo PK Lärkan C 181 DC B
Märsta Arlanda E Flykten DC Sancho Panza B Faster Annas B
Omgång 5 - 19 oktober Omgång 6 - 26 oktober
Käppala DC Väsby DC Rimbo PK Sollentuna B
Märsta Arlanda E Pewter Tankard C Pewter Tankard C Flykten DC
Flykten DC Rimbo PK Väsby DC Märsta Arlanda E
181 DC B Sancho Panza B Lärkan C Käppala DC
Stollarne Lärkan C Sancho Panza B Stollarne
Sollentuna B Faster Annas B Faster Annas B 181 DC B
Omgång 7 - 2 november Omgång 8 - 9 november
Käppala DC Sancho Panza B Pewter Tankard C Sollentuna B
Märsta Arlanda E Lärkan C Väsby DC Rimbo PK
Flykten DC Väsby DC Lärkan C Flykten DC
Rimbo PK Pewter Tankard C Sancho Panza B Märsta Arlanda E
Stollarne Faster Annas B Faster Annas B Käppala DC
Sollentuna B 181 DC B 181 DC B Stollarne
Omgång 9 - 16 november Omgång 10 - 23 november
Käppala DC 181 DC B Väsby DC Sollentuna B
Märsta Arlanda E Faster Annas B Lärkan C Pewter Tankard C
Flykten DC Sancho Panza B Sancho Panza B Rimbo PK
Rimbo PK Lärkan C Faster Annas B Flykten DC
Pewter Tankard C Väsby DC 181 DC B Märsta Arlanda E
Sollentuna B Stollarne Stollarne Käppala DC
Omgång 11 - 30 november
Käppala DC Sollentuna B
Märsta Arlanda E Stollarne
Flykten DC 181 DC B
Rimbo PK Faster Annas B
Pewter Tankard C Sancho Panza B
Väsby DC Lärkan C
Med reservation för eventuella felaktigheter.
Vid olikheter gäller av StDF officiellt utskick före denna sida, om inte annat anges.