Stockholms Dartförbund - Serierna 00/01
Division 3B
   Omgång 1 - 21 september    Omgång 2 - 28 september
Bro DC Sancho Panza Sancho Panza Handelsbankens DC
Gränsfall SE-banken DC Picasso D Bro DC
Hjulsta DC Tonmachines B The Galway Flärpen
Rimbo PK B The Galway Tonmachines B Rimbo PK B
Flärpen Picasso D SE-banken DC Hjulsta DC
Handelsbankens DC Lärkan B Lärkan B Gränsfall
Omgång 3 - 5 oktober Omgång 4 - 12 oktober
Hjulsta DC Lärkan B Picasso D Handelsbankens DC
Rimbo PK B SE-banken DC The Galway Sancho Panza
Flärpen Tonmachines B Tonmachines B Bro DC
Handelsbankens DC Gränsfall SE-banken DC Flärpen
Bro DC The Galway Lärkan B Rimbo PK B
Sancho Panza Picasso D Gränsfall Hjulsta DC
Omgång 5 - 19 oktober Omgång 6 - 26 oktober
Bro DC SE-banken DC The Galway Handelsbankens DC
Sancho Panza Tonmachines B Tonmachines B Picasso D
Picasso D The Galway SE-banken DC Sancho Panza
Rimbo PK B Gränsfall Lärkan B Bro DC
Flärpen Lärkan B Gränsfall Flärpen
Handelsbankens DC Hjulsta DC Hjulsta DC Rimbo PK B
Omgång 7 - 2 november Omgång 8 - 9 november
Bro DC Gränsfall Tonmachines B Handelsbankens DC
Sancho Panza Lärkan B SE-banken DC The Galway
Picasso D SE-banken DC Lärkan B Picasso D
The Galway Tonmachines B Gränsfall Sancho Panza
Flärpen Hjulsta DC Hjulsta DC Bro DC
Handelsbankens DC Rimbo PK B Rimbo PK B Flärpen
Omgång 9 - 16 november Omgång 10 - 23 november
Bro DC Rimbo PK B SE-banken DC Handelsbankens DC
Sancho Panza Hjulsta DC Lärkan B Tonmachines B
Picasso D Gränsfall Gränsfall The Galway
The Galway Lärkan B Hjulsta DC Picasso D
Tonmachines B SE-banken DC Rimbo PK B Sancho Panza
Handelsbankens DC Flärpen Flärpen Bro DC
Omgång 11 - 30 november
Bro DC Handelsbankens DC
Sancho Panza Flärpen
Picasso D Rimbo PK B
The Galway Hjulsta DC
Tonmachines B Gränsfall
SE-banken DC Lärkan B
Med reservation för eventuella felaktigheter.
Vid olikheter gäller av StDF officiellt utskick före denna sida, om inte annat anges.