Stockholms Dartförbund - Serierna 00/01
Division 3A
   Omgång 12 - 18 januari    Omgång 13 - 25 januari
Sollentuna B Käppala DC Sollentuna B Väsby DC
Stollarne Märsta Arlanda E Pewter Tankard C Lärkan C
181 DC B Flykten DC Rimbo PK Sancho Panza B
Faster Annas B Rimbo PK Flykten DC Faster Annas B
Sancho Panza B Pewter Tankard C Märsta Arlanda E 181 DC B
Lärkan C Väsby DC Käppala DC Stollarne
Omgång 14 - 1 februari Omgång 15 - 8 februari
181 DC B Käppala DC Sollentuna B Pewter Tankard C
Faster Annas B Märsta Arlanda E Rimbo PK Väsby DC
Sancho Panza B Flykten DC Flykten DC Lärkan C
Lärkan C Rimbo PK Märsta Arlanda E Sancho Panza B
Väsby DC Pewter Tankard C Käppala DC Faster Annas B
Stollarne Sollentuna B Stollarne 181 DC B
Omgång 16 - 15 februari Omgång 17 - 22 februari
Sancho Panza B Käppala DC Sollentuna B Rimbo PK
Lärkan C Märsta Arlanda E Flykten DC Pewter Tankard C
Väsby DC Flykten DC Märsta Arlanda E Väsby DC
Pewter Tankard C Rimbo PK Käppala DC Lärkan C
Faster Annas B Stollarne Stollarne Sancho Panza B
181 DC B Sollentuna B 181 DC B Faster Annas B
Omgång 18 - 8 mars Omgång 19 - 15 mars
Väsby DC Käppala DC Sollentuna B Flykten DC
Pewter Tankard C Märsta Arlanda E Märsta Arlanda E Rimbo PK
Rimbo PK Flykten DC Käppala DC Pewter Tankard C
Sancho Panza B 181 DC B Stollarne Väsby DC
Lärkan C Stollarne 181 DC B Lärkan C
Faster Annas B Sollentuna B Faster Annas B Sancho Panza B
Omgång 20 - 22 mars Omgång 21 - 29 mars
Lärkan C Faster Annas B Sollentuna B Märsta Arlanda E
Väsby DC 181 DC B Käppala DC Flykten DC
Pewter Tankard C Stollarne Stollarne Rimbo PK
Sancho Panza B Sollentuna B 181 DC B Pewter Tankard C
Rimbo PK Käppala DC Faster Annas B Väsby DC
Flykten DC Märsta Arlanda E Sancho Panza B Lärkan C
Omgång 22 - 5 april
Märsta Arlanda E Käppala DC
Väsby DC Sancho Panza B
Pewter Tankard C Faster Annas B
Rimbo PK 181 DC B
Flykten DC Stollarne
Lärkan C Sollentuna B
Med reservation för eventuella felaktigheter.
Vid olikheter gäller av StDF officiellt utskick före denna sida, om inte annat anges.