Pilsnitt per omgång och spelare, samt accumulerat per omgång.
Omg 12-22 Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 11
2474 Linda Ölund BABOO Per omgång 13,20 13,05 13,35 12,35 12,43 12,92 14,47 12,91 14,64 14,75 12,94
Accumulerat 13,20 13,11 13,19 12,94 12,84 12,86 13,06 13,05 13,16 13,31 13,27
864 Mari Larsson BABOO Per omgång 13,60 13,29 0,00 0,00 13,06 0,00 0,00 0,00 16,26 16,49 0,00
Accumulerat 13,60 13,42 13,42 13,42 13,33 13,33 13,33 13,33 14,07 14,57 14,57
21 Marit Pudas BABOO Per omgång 15,03 18,52 16,32 13,86 0,00 13,73 15,17 15,23 18,71 14,78 14,66
Accumulerat 15,03 16,69 16,57 15,88 15,88 15,37 15,34 15,32 15,75 15,58 15,47
1392 Kate Forsberg-Ringqvist BABOO Per omgång 12,64 0,00 12,53 12,39 12,99 14,33 13,91 14,06 0,00 0,00 15,40
Accumulerat 12,64 12,64 12,60 12,53 12,60 12,98 13,10 13,25 13,25 13,25 13,54
6630 Helene Sundelin BABOO Per omgång 0,00 15,36 13,54 15,66 17,64 14,33 17,00 15,65 15,87 16,08 14,79
Accumulerat 0,00 15,36 14,09 14,51 15,08 14,87 15,11 15,19 15,30 15,37 15,30
6586 Som Sandström ENGBR Per omgång 14,26 0,00 14,37 0,00 13,80 16,07 0,00 12,64 15,10 14,31 13,04
Accumulerat 14,26 14,26 14,31 14,31 14,12 14,69 14,69 14,30 14,43 14,41 14,26
4 Helén Furhammar ENGBR Per omgång 13,71 0,00 13,46 14,50 12,34 14,25 12,63 13,25 14,10 15,09 11,63
Accumulerat 13,71 13,71 13,62 13,93 13,58 13,70 13,51 13,47 13,52 13,73 13,58
1530 Sussie Edne ENGBR Per omgång 13,70 0,00 17,02 14,80 18,66 14,15 15,19 17,26 13,60 15,37 17,02
Accumulerat 13,70 13,70 15,29 15,11 15,85 15,47 15,44 15,66 15,38 15,38 15,46
1242 Liselott Sandliden ENGBR Per omgång 16,67 0,00 14,21 14,54 17,28 15,01 16,03 13,61 * 12,50 18,28
Accumulerat 16,67 16,67 15,39 15,17 15,61 15,50 15,61 15,24 15,24 14,88 15,15
5253 Anki O´Brien ENGBR Per omgång 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 13,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Accumulerat 0,00 0,00 0,00 11,11 11,11 11,11 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
3759 Christina Andersson FODUD Per omgång 0,00 0,00 17,41 15,34 16,52 16,25 19,30 15,48 21,41 20,04 17,28
Accumulerat 0,00 0,00 17,41 16,44 16,47 16,40 16,96 16,65 17,25 17,47 17,46
3129 Liljana Dordjevic FODUD Per omgång 0,00 0,00 18,55 13,51 10,72 16,47 14,31 0,00 0,00 0,00 13,37
Accumulerat 0,00 0,00 18,55 15,13 13,34 13,86 13,95 13,95 13,95 13,95 13,82
1785 Annelie Angberg FODUD Per omgång 0,00 0,00 12,03 13,32 14,59 13,96 14,09 13,13 14,14 11,74 14,31
Accumulerat 0,00 0,00 12,03 12,58 13,15 13,33 13,42 13,37 13,44 13,30 13,40
283 Agneta Liljegren FODUD Per omgång 0,00 0,00 14,81 0,00 0,00 14,45 14,31 14,12 16,34 14,07 14,98
Accumulerat 0,00 0,00 14,81 14,81 14,81 14,65 14,53 14,41 14,66 14,59 14,65
984 Annelie Frännerud FODUD Per omgång 0,00 0,00 0,00 14,16 11,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accumulerat 0,00 0,00 0,00 14,16 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
955 Annica Berengård FODUD Per omgång 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,97 15,82 14,00 0,00
Accumulerat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,97 15,39 14,73 14,73
1612 Anki Lundström JADE Per omgång 17,82 18,79 16,28 16,34 21,94 18,69 18,33 24,64 19,52 14,59 22,43
Accumulerat 17,82 18,18 17,49 17,24 18,17 18,26 18,27 18,76 18,83 18,38 18,64
949 Angeli Holmberg JADE Per omgång 17,48 13,93 17,08 15,39 18,48 14,93 14,67 0,00 16,97 13,28 16,34
Accumulerat 17,48 15,09 15,59 15,53 16,03 15,84 15,66 15,66 15,76 15,39 15,46
2361 Grethel Andersson JADE Per omgång 18,37 21,13 16,89 22,77 20,62 17,48 19,16 17,05 17,45 17,28 19,03
Accumulerat 18,37 19,54 18,77 19,48 19,70 19,35 19,32 19,00 18,82 18,65 18,68
1981 Magda Kuhl JADE Per omgång 12,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,63 11,82 0,00 15,42 13,30
Accumulerat 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 13,69 13,08 13,08 13,41 13,39
28 Åsa Strandberg JADE Per omgång 0,00 13,54 13,96 13,30 14,12 12,31 0,00 0,00 16,19 0,00 0,00
Accumulerat 0,00 13,54 13,74 13,65 13,78 13,50 13,50 13,50 13,70 13,70 13,70
212 Mari Friberg JADE Per omgång 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,95 0,00 0,00 0,00
Accumulerat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,95 13,95 13,95 13,95
2412 Majlen Holm MAD Per omgång 13,54 16,70 16,32 15,70 16,22 14,93 14,77 11,82 15,29 12,85 14,67
Accumulerat 13,54 14,96 15,44 15,48 15,66 15,50 15,39 14,59 14,65 14,46 14,48
2058 Maria Öberg MAD Per omgång 14,38 12,67 15,15 13,48 14,58 15,51 16,46 13,35 12,11 15,48 13,84
Accumulerat 14,38 13,44 14,04 13,94 14,10 14,35 14,50 14,36 14,12 14,27 14,24
2483 Anna-Lena Holm MAD Per omgång 14,68 0,00 0,00 14,05 16,50 16,89 19,36 17,89 15,58 16,58 12,72
Accumulerat 14,68 14,68 14,68 14,34 15,27 15,59 16,28 16,50 16,32 16,36 15,84
6083 Åsa Lundström MAD Per omgång 13,52 14,96 14,37 16,31 14,04 13,97 13,78 15,71 15,23 14,15 14,56
Accumulerat 13,52 14,21 14,25 14,76 14,63 14,53 14,46 14,63 14,68 14,64 14,63
732 Therese Samuelsson MAD Per omgång 0,00 10,35 12,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accumulerat 0,00 10,35 11,27 11,27 11,27 11,27 11,27 11,27 11,27 11,27 11,27
1915 Paulina Söderström NNDC Per omgång 22,89 19,27 16,09 18,56 0,00 18,87 16,84 17,41 0,00 18,21 18,54
Accumulerat 22,89 21,16 18,72 18,69 18,69 18,72 18,34 18,20 18,20 18,20 18,24
500 Kristin Bomander NNDC Per omgång 20,04 15,99 19,52 17,84 19,60 14,97 17,81 15,08 16,41 0,00 15,03
Accumulerat 20,04 17,79 18,33 18,21 18,52 17,50 17,55 17,19 17,12 17,12 16,91
852 Carina Sahlberg NNDC Per omgång 15,01 15,89 17,16 20,46 22,49 0,00 15,66 17,48 16,89 15,45 16,50
Accumulerat 15,01 15,44 15,98 16,91 17,97 17,97 17,64 17,62 17,54 17,21 17,13
513 Hannele Varis NNDC Per omgång 16,04 0,00 17,79 18,33 0,00 16,89 19,27 13,00 0,00 0,00 0,00
Accumulerat 16,04 16,04 16,88 17,25 17,25 17,17 17,51 16,72 16,72 16,72 16,72
1047 Annica Lindström NNDC Per omgång 0,00 16,92 0,00 0,00 14,09 14,90 0,00 0,00 11,81 15,58 0,00
Accumulerat 0,00 16,92 16,92 16,92 15,39 15,23 15,23 15,23 14,67 14,86 14,86
1588 Yvonne Hultén NNDC Per omgång 0,00 0,00 0,00 0,00 15,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,73
Accumulerat 0,00 0,00 0,00 0,00 15,77 15,77 15,77 15,77 15,77 15,77 16,33
605 Fredrika Thour NNDC Per omgång 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,56 20,16 0,00
Accumulerat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,56 20,91 20,91
436 Petra Alpvik OLYMPIA Per omgång 17,87 13,96 16,09 16,63 14,79 15,03 15,13 15,70 18,79 17,29 17,74
Accumulerat 17,87 15,28 15,49 15,71 15,48 15,37 15,34 15,38 15,64 15,84 16,03
205 Malin Stenberg OLYMPIA Per omgång 15,72 0,00 13,53 17,28 0,00 0,00 20,03 15,15 14,93 12,53 11,15
Accumulerat 15,72 15,72 14,22 15,35 15,35 15,35 16,07 15,93 15,73 15,24 14,52
1211 Margit Edelman-Nugos OLYMPIA Per omgång 15,62 11,56 11,10 12,15 15,34 13,80 14,47 13,27 * 11,57 13,43
Accumulerat 15,62 13,57 12,92 12,68 13,17 13,31 13,43 13,41 13,41 13,15 13,18
1267 Therese Åkerbäck OLYMPIA Per omgång 13,92 14,30 0,00 14,05 12,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accumulerat 13,92 14,08 14,08 14,06 13,77 13,77 13,77 13,77 13,77 13,77 13,77
619 Eva Larsson OLYMPIA Per omgång 0,00 12,08 13,87 0,00 10,97 13,04 12,17 0,00 12,31 14,92 7,67
Accumulerat 0,00 12,08 12,87 12,87 12,12 12,28 12,26 12,26 12,26 12,49 11,50
349 Britt Ek OLYMPIA Per omgång 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,47 0,00 13,47 0,00 0,00 0,00
Accumulerat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,47 13,47 13,47 13,47 13,47 13,47
3204 Monika Dysting PANTA Per omgång 14,97 12,30 0,00 0,00 0,00 14,42 13,58 15,78 0,00 0,00 13,38
Accumulerat 14,97 13,70 13,70 13,70 13,70 14,05 13,92 14,19 14,19 14,19 14,08
2270 Sirkka Lindblad PANTA Per omgång 16,67 0,00 18,27 14,21 14,47 0,00 0,00 14,60 15,23 14,21 0,00
Accumulerat 16,67 16,67 17,52 16,35 16,03 16,03 16,03 15,70 15,64 15,40 15,40
2634 Zaida Andersson PANTA Per omgång 13,03 15,49 0,00 14,96 0,00 16,61 0,00 0,00 0,00 13,46 13,23
Accumulerat 13,03 13,97 13,97 14,37 14,37 14,96 14,96 14,96 14,96 14,64 14,46
346 Gunilla Lindström PANTA Per omgång 14,06 14,30 0,00 13,47 13,67 0,00 13,79 15,53 0,00 0,00 13,18
Accumulerat 14,06 14,18 14,18 13,91 13,85 13,85 13,84 14,15 14,15 14,15 13,97
6280 Helén Tatti PANTA Per omgång 0,00 17,09 18,22 0,00 20,27 0,00 16,34 0,00 20,31 0,00 15,90
Accumulerat 0,00 17,09 17,65 17,65 18,33 18,33 17,94 17,94 18,26 18,26 17,73
2151 Tine Pettersson PANTA Per omgång 0,00 0,00 18,64 17,48 0,00 16,81 20,59 0,00 24,24 19,27 0,00
Accumulerat 0,00 0,00 18,64 18,18 18,18 17,70 18,22 18,22 19,01 19,05 19,05
44 Wivi-Anne Pettersson PANTA Per omgång 0,00 0,00 15,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accumulerat 0,00 0,00 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99
4011 Angelica Åhman PANTA Per omgång 0,00 0,00 0,00 0,00 19,55 13,13 0,00 0,00 19,21 16,61 0,00
Accumulerat 0,00 0,00 0,00 0,00 19,55 15,41 15,41 15,41 16,42 16,46 16,46
104 Åsa Gustavsson PANTA Per omgång 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00
Accumulerat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 13,00 13,00
2360 Bitte Larsson STRIX Per omgång 17,79 16,37 15,25 20,04 19,78 17,89 18,24 17,63 16,95 16,19 0,00
Accumulerat 17,79 17,12 16,55 17,15 17,53 17,58 17,68 17,68 17,57 17,38 17,38
6183 Kicki Stenström STRIX Per omgång 13,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accumulerat 13,72 13,72 13,72 13,72 13,72 13,72 13,72 13,72 13,72 13,72 13,72
1592 Kajsa-Lena Fredriksson STRIX Per omgång 17,62 14,31 21,47 18,64 19,05 19,13 15,34 14,18 17,45 18,11 17,06
Accumulerat 17,62 16,14 17,56 17,88 18,09 18,25 17,87 17,42 17,42 17,47 17,43
209 Anita Kindberg STRIX Per omgång 13,49 16,65 16,08 15,09 18,56 18,95 15,40 16,81 15,39 12,48 16,50
Accumulerat 13,49 14,89 15,27 15,23 15,68 15,96 15,88 15,99 15,91 15,51 15,59
765 Ethel Sverre STRIX Per omgång 0,00 14,50 0,00 16,14 14,55 15,83 16,34 15,63 16,16 0,00 13,10
Accumulerat 0,00 14,50 14,50 15,16 14,97 15,21 15,41 15,44 15,51 15,51 15,20
593 Caroline Stolpe STRIX Per omgång 0,00 0,00 12,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,33 12,70
Accumulerat 0,00 0,00 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,35 12,46
643 Anna Andersson TRÅNG Per omgång 0,00 0,00 15,61 20,04 13,79 16,50 17,89 17,68 16,77 14,89 16,70
Accumulerat 0,00 0,00 15,61 17,59 16,09 16,18 16,51 16,70 16,71 16,33 16,37
1777 Lena Borg TRÅNG Per omgång 0,00 14,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accumulerat 0,00 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02
151 Tina Schering TRÅNG Per omgång 0,00 13,53 16,64 14,97 14,35 14,57 0,00 15,43 16,53 13,50 0,00
Accumulerat 0,00 13,53 15,39 15,28 14,98 14,87 14,87 14,97 15,24 15,05 15,05
5931 Anna-Karin Mannerstål TRÅNG Per omgång 0,00 15,22 16,19 17,70 15,64 17,54 20,04 14,74 0,00 17,29 15,19
Accumulerat 0,00 15,22 15,72 16,20 16,08 16,35 16,82 16,51 16,51 16,62 16,43
567 Marie Schering TRÅNG Per omgång 0,00 17,03 18,77 20,07 19,01 22,10 15,66 18,33 19,78 17,89 16,52
Accumulerat 0,00 17,03 18,00 18,60 18,71 19,15 18,61 18,58 18,69 18,61 18,41
810 Lina Andersson TRÅNG Per omgång 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,41 0,00 0,00 0,00 12,44
Accumulerat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,41 12,41 12,41 12,41 12,42
93 Kerstin Stubenruss TRÅNG Per omgång 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,12 0,00 0,00
Accumulerat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,12 12,12 12,12
1849 Anna Widfond TTVH Per omgång 12,42 14,29 12,55 12,64 13,81 13,31 14,83 12,76 13,59 14,76 15,04
Accumulerat 12,42 13,43 13,09 12,98 13,15 13,17 13,32 13,25 13,29 13,41 13,50
3536 Anne-Catrin Eneroth TTVH Per omgång 14,82 14,07 16,34 13,14 14,43 13,22 15,67 14,36 12,58 15,17 14,07
Accumulerat 14,82 14,53 14,99 14,47 14,46 14,23 14,36 14,36 14,09 14,16 14,15
370 Britt-Marie Eneroth TTVH Per omgång 12,76 16,26 14,71 13,57 16,91 16,75 18,32 15,66 14,99 13,52 15,15
Accumulerat 12,76 14,51 14,57 14,28 14,71 14,98 15,43 15,45 15,41 15,20 15,19
2546 Tina Tötterman TTVH Per omgång 15,81 15,24 14,45 18,33 15,98 15,40 19,13 14,30 19,06 14,00 14,17
Accumulerat 15,81 15,52 15,20 15,80 15,85 15,77 16,26 15,93 16,28 16,02 15,83
1005 Susanne Roos VLTDC Per omgång 16,34 16,70 17,71 16,66 13,42 15,66 16,48 16,48 14,09 12,84 17,94
Accumulerat 16,34 16,52 17,03 16,93 16,22 16,13 16,19 16,21 15,90 15,43 15,70
1784 Carina Andersson VLTDC Per omgång 14,95 15,90 14,88 17,72 18,56 17,48 15,99 19,34 13,84 13,79 14,73
Accumulerat 14,95 15,46 15,28 15,71 16,18 16,38 16,32 16,70 16,16 15,92 15,81
2044 Kerstin Schützler VLTDC Per omgång 13,15 17,11 14,93 14,41 14,10 13,21 16,38 12,44 15,21 13,32 16,89
Accumulerat 13,15 14,77 14,83 14,72 14,59 14,29 14,54 14,24 14,34 14,28 14,52
1190 Lena Wilhelmsson VLTDC Per omgång 16,65 15,25 16,70 17,64 19,78 15,14 21,17 16,34 19,38 19,03 18,29
Accumulerat 16,65 15,93 16,13 16,55 17,01 16,57 17,00 16,93 17,23 17,36 17,45
Forum Duds två första matcher utgår *   Pilsnitt ej inrapporterat
Med reservation för eventuella felaktigheter.