Matchdetaljer i serie: 2C

Serieansvarig:  Uppdaterad: 04/10/02

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
TIME - POWER 5-5 20-18

D1 2678 S Larsson     | 2204 V Milovanovic  
D1 574 M Hägglund    | 1175 M Frykman     2-3
S1 2678 S Larsson     - 2204 V Milovanovic   3-1 tons: 4-4
S2 574 M Hägglund    - 1175 M Frykman     1-3 tons: 1-8
D2 1461 G Marcius     | 2012 L Johnsson    
D2 115 G Andersson    | 1964 R Raattamaa    3-0
S3 1461 G Marcius     - 2012 L Johnsson    3-0 tons: 7-1
S4 115 G Andersson    - 1964 R Raattamaa    3-0 tons: 4-2
D3 2668 T Lindberg    | 2149 P Nilsson    
D3 1678 G Olofsson    | 2891 P Bexelius    0-3
S5 2668 T Lindberg    - 2149 P Nilsson     2-3 tons: 1-0
S6 1678 G Olofsson    - 2891 P Bexelius    0-3 tons: 4-2
AD 1461 G Marcius     | 2891 P Bexelius    
AD 115 G Andersson    | 1175 M Frykman     3-2
Bra spel: [1175-16]


omg: 1
HAMBY - PANTA 3-6 18-21

D1 878 B Lundqvist    | 1913 M Dammert    
D1 1331 J Johansson    | 1385 J Virta      2-3
S1 878 B Lundqvist    - 1913 M Dammert     2-3 tons: 5-2
S2 1331 J Johansson    - 1385 J Virta      0-3 tons: 0-7
D2 200 D Ahlqvist    | 1911 J Ferenius    
D2 1919 C Dörfer     | 2634 Z Andersson    3-0
S3 200 D Ahlqvist    - 1911 J Ferenius    2-3 tons: 5-5
S4 1919 C Dörfer     - 2634 Z Andersson    2-3 tons: 4-2
D3 5761 K Wiklund     | 1910 A Engvall    
D3 2709 T Nyander     | 2388 B Carlén     3-1
S5 5761 K Wiklund     - 1910 A Engvall     1-3 tons: 3-8
S6 2709 T Nyander     - 2388 B Carlén     3-2 tons: 2-3
Bra spel: [1910-1][1910-15][1910-139]


omg: 1
SHAKE - PILO 6-3 21-11

D1 2429 F Blid      | 1514 E Tikka     
D1 2428 M Hagelberg    | 725 K Lindqvist    2-3
S1 2429 F Blid      - 1514 E Tikka      3-0 tons: 1-3
S2 2428 M Hagelberg    - 725 K Lindqvist    3-0 tons: 3-2
D2 2420 T Ritzén     | 1814 T Berlin     
D2 1482 G Fredriksson   | 1006 S Nordström    0-3
S3 2420 T Ritzén     - 1814 T Berlin     3-1 tons: 7-1
S4 1482 G Fredriksson   - 1006 S Nordström    3-0 tons: 1-2
D3 1257 J Harmaala    | 2713 C Ögren     
D3 3836 S Ritzén     | 2723 S Wahlund     3-0
S5 1257 J Harmaala    - 2713 C Ögren      1-3 tons: 5-5
S6 3836 S Ritzén     - 2723 S Wahlund     3-1 tons: 6-5
Bra spel: [2428-1][2429-1][2420-17][3836-1]
     [3836-18]


omg: 1
GREPEN - FREJA 6-3 20-11

D1 126 M Aulén      | 315 F Rydbjer    
D1  48 S Dahlberg    | 658 L Ohlsson     2-3
S1  48 S Dahlberg    - 658 L Ohlsson     3-0 tons: 4-1
S2 126 M Aulén      - 315 F Rydbjer     3-0 tons: 3-4
D2 2191 C Karlsson    | 2202 R Alvbrink    
D2 1756 C Sellbrand    | 2439 B Wahlström    3-1
S3 1756 C Sellbrand    - 2439 B Wahlström    0-3 tons: 1-3
S4 2191 C Karlsson    - 2202 R Alvbrink    3-0 tons: 3-2
D3 1321 C Dahlberg    | 1776 J Johansson   
D3 1308 P Dahlberg    | 1414 M Ukkonen     3-1
S5 1308 P Dahlberg    - 1414 M Ukkonen     3-0 tons: 3-3
S6 1321 C Dahlberg    - 1776 J Johansson    0-3 tons: 3-4


omg: 1
VLTDC - TELGE 6-4 23-19

D1 2407 A Andersson    | 397 J Paasila    
D1 5913 J Eliasson    | 2333 B Lundström    3-2
S1 2407 A Andersson    - 2333 B Lundström    3-2 tons: 7-5
S2 5913 J Eliasson    - 397 J Paasila     3-1 tons: 7-3
D2 2081 P Johansson    | 1181 A Meurling    
D2 1416 T Tuominen    | 1477 K Larsson     1-3
S3 2081 P Johansson    - 1477 K Larsson     2-3 tons: 4-5
S4 1416 T Tuominen    - 1181 A Meurling    3-2 tons: 3-7
D3 6269 B Jensen     | 2820 P Hinson     
D3 1829 M Koslowski    | 1357 L Olofsson    1-3
S5 6269 B Jensen     - 2820 P Hinson     3-0 tons: 5-4
S6 1829 M Koslowski    - 1357 L Olofsson    1-3 tons: 4-5
AD 5913 J Eliasson    | 1181 A Meurling    
AD 2407 A Andersson    | 1357 L Olofsson    3-0
Bra spel: [5913-112][2407-18][5913-18][2407-1]
     [2081-1][2081-18][1181-15][1477-15]
     [1181-1][2820-17][1357-17][1357-18]


omg: 1
VITLÖK - BUSSIG 6-3 21-14

D1 411 H Johansson    | 1311 A Jensson    
D1 1072 P Fredriksson   | 6471 R Andersson    3-0
S1 1072 P Fredriksson   - 6471 R Andersson    0-3 tons: 3-3
S2 411 H Johansson    - 1311 A Jensson     3-2 tons: 6-4
D2 2047 P Mellgren    | 633 T Bengtsson   
D2 291 P Löndqvist    |  50 J Bengtsson    3-1
S3 2047 P Mellgren    -  50 J Bengtsson    3-0 tons: 8-3
S4 291 P Löndqvist    - 633 T Bengtsson    3-0 tons: 4-0
D3 5674 R Ekström     | 2559 O Eriksson    
D3 2051 J Mellgren    | 6470 M Olsson     2-3
S5 5674 R Ekström     - 6470 M Olsson     3-2 tons: 6-2
S6 2051 J Mellgren    - 2559 O Eriksson    1-3 tons: 2-2
Bra spel: [291-161]


omg: 2
POWER - VITLÖK 7-2 23-8

D1 2891 P Bexelius    | 2051 J Mellgren    
D1 2012 L Johnsson    | 5674 R Ekström     1-3
S1 2891 P Bexelius    - 5674 R Ekström     3-0 tons: 3-5
S2 2012 L Johnsson    - 2051 J Mellgren    1-3 tons: 2-4
D2 1964 R Raattamaa    | 291 P Löndqvist   
D2 1989 G Svensson    | 1072 P Fredriksson   3-0
S3 1964 R Raattamaa    - 1072 P Fredriksson   3-0 tons: 4-2
S4 1989 G Svensson    - 291 P Löndqvist    3-0 tons: 2-1
D3 2204 V Milovanovic   | 411 H Johansson   
D3 1175 M Frykman     | 2047 P Mellgren    3-1
S5 1175 M Frykman     - 411 H Johansson    3-1 tons: 6-6
S6 2204 V Milovanovic   - 2047 P Mellgren    3-0 tons: 4-1
Bra spel: [5674-119]


omg: 2
TELGE - TIME 9-0 0-0omg: 2
FREJA - VLTDC 1-8 8-26

D1 2202 R Alvbrink    | 2081 P Johansson   
D1 315 F Rydbjer     | 5848 T Jonsén     0-3
S1 315 F Rydbjer     - 5848 T Jonsén     0-3 tons: 0-6
S2 2202 R Alvbrink    - 2081 P Johansson    0-3 tons: 1-3
D2 1776 J Johansson    | 1829 M Koslowski   
D2 1414 M Ukkonen     | 1416 T Tuominen    0-3
S3 1414 M Ukkonen     - 1416 T Tuominen    1-3 tons: 1-7
S4 1776 J Johansson    - 1829 M Koslowski    3-2 tons: 2-5
D3 2439 B Wahlström    | 5913 J Eliasson    
D3 676 P Mattsson    | 6269 B Jensen     0-3
S5 2439 B Wahlström    - 6269 B Jensen     2-3 tons: 4-4
S6 676 P Mattsson    - 5913 J Eliasson    2-3 tons: 5-7
Bra spel: [2439-17][5913-1][5913-18]


omg: 2
PILO - GREPEN 3-6 16-20

D1 725 K Lindqvist    |  38 M Gilbert    
D1 1514 E Tikka      | 2191 C Karlsson    2-3
S1 1514 E Tikka      - 2191 C Karlsson    3-1 tons: 5-2
S2 725 K Lindqvist    -  38 M Gilbert     2-3 tons: 6-4
D2 1006 S Nordström    | 1308 P Dahlberg    
D2 1814 T Berlin     | 1321 C Dahlberg    2-3
S3 1006 S Nordström    - 1321 C Dahlberg    0-3 tons: 2-4
S4 1814 T Berlin     - 1308 P Dahlberg    1-3 tons: 7-6
D3 2723 S Wahlund     |  48 S Dahlberg    
D3 2713 C Ögren      | 126 M Aulén      0-3
S5 2723 S Wahlund     - 126 M Aulén      3-0 tons: 5-4
S6 2713 C Ögren      -  48 S Dahlberg    3-1 tons: 2-3
Bra spel: [2713-1][2713-16][1321-120]


omg: 2
PANTA - SHAKE 2-7 12-23

D1 2388 B Carlén     | 2429 F Blid      
D1 1385 J Virta      | 1579 P Haraldsson   1-3
S1 1385 J Virta      - 1579 P Haraldsson   3-2 tons: 7-7
S2 2388 B Carlén     - 2429 F Blid      1-3 tons: 0-4
D2 1911 J Ferenius    | 1257 J Harmaala    
D2 2634 Z Andersson    | 2420 T Ritzén     1-3
S3 1911 J Ferenius    - 2420 T Ritzén     0-3 tons: 3-7
S4 2634 Z Andersson    - 1257 J Harmaala    2-3 tons: 4-7
D3 1910 A Engvall     | 1482 G Fredriksson  
D3 1913 M Dammert     | 3836 S Ritzén     0-3
S5 1913 M Dammert     - 1482 G Fredriksson   3-0 tons: 4-2
S6 1910 A Engvall     - 3836 S Ritzén     1-3 tons: 5-4
Bra spel: [2420-18][2420-115][3836-18][3836-115]


omg: 2
BUSSIG - HAMBY 3-6 15-18

D1 6469 T Henriksson   | 1331 J Johansson   
D1 1311 A Jensson     | 2709 T Nyander     2-3
S1 1311 A Jensson     - 5761 K Wiklund     1-3 tons: 2-4
S2 6469 T Henriksson   - 878 B Lundqvist    1-3 tons: 2-3
D2 633 T Bengtsson    | 850 T Gidlööf    
D2 6470 M Olsson     | 200 D Ahlqvist    3-0
S3 6470 M Olsson     - 1331 J Johansson    0-3 tons: 6-5
S4 633 T Bengtsson    - 2709 T Nyander     2-3 tons: 4-2
D3 2559 O Eriksson    | 5761 K Wiklund    
D3 1976 P Lindius     | 878 B Lundqvist    0-3
S5 1976 P Lindius     - 850 T Gidlööf     3-0 tons: 2-2
S6 2559 O Eriksson    - 200 D Ahlqvist    3-0 tons: 2-3
Bra spel: [200-1]


omg: 3
SHAKE - BUSSIG 9-0 27-12

D1 2428 M Hagelberg    | 6471 R Andersson   
D1 1579 P Haraldsson   | 1311 A Jensson     3-1
S1 2428 M Hagelberg    - 6471 R Andersson    3-1 tons: 7-4
S2 1579 P Haraldsson   - 1311 A Jensson     3-1 tons: 2-4
D2 2420 T Ritzén     | 742 U Hallgren    
D2 1482 G Fredriksson   |  50 J Bengtsson    3-2
S3 1482 G Fredriksson   - 742 U Hallgren    3-2 tons: 3-3
S4 2420 T Ritzén     -  50 J Bengtsson    3-2 tons: 7-3
D3 1257 J Harmaala    | 1976 P Lindius    
D3 3836 S Ritzén     | 633 T Bengtsson    3-1
S5 1257 J Harmaala    - 1976 P Lindius     3-2 tons: 10-5
S6 3836 S Ritzén     - 633 T Bengtsson    3-0 tons: 6-2
Bra spel: [2420-117][2420-18][1482-18][2420-18]
     [1482-18][1257-17]


omg: 3
GREPEN - PANTA 8-1 26-11

D1  38 M Gilbert     | 2388 B Carlén     
D1 1756 C Sellbrand    | 2634 Z Andersson    3-1
S1 1756 C Sellbrand    - 2388 B Carlén     3-2 tons: 2-4
S2  38 M Gilbert     - 2634 Z Andersson    3-0 tons: 4-4
D2 1321 C Dahlberg    | 1913 M Dammert    
D2 1308 P Dahlberg    | 1911 J Ferenius    3-2
S3 1308 P Dahlberg    - 1913 M Dammert     3-1 tons: 3-3
S4 1321 C Dahlberg    - 1911 J Ferenius    3-0 tons: 2-2
D3  48 S Dahlberg    | 1385 J Virta     
D3 126 M Aulén      | 1910 A Engvall     3-1
S5 126 M Aulén      - 1385 J Virta      3-1 tons: 4-3
S6  48 S Dahlberg    - 1910 A Engvall     2-3 tons: 4-8
Bra spel: [1385-1]


omg: 3
VLTDC - PILO 5-5 21-18

D1 2719 K Nörgaard    | 1514 E Tikka     
D1 2407 A Andersson    | 1814 T Berlin     3-1
S1 2407 A Andersson    - 1514 E Tikka      1-3 tons: 5-5
S2 2719 K Nörgaard    - 1814 T Berlin     1-3 tons: 2-7
D2 1416 T Tuominen    | 2713 C Ögren     
D2 1829 M Koslowski    | 2723 S Wahlund     1-3
S3 1829 M Koslowski    - 2713 C Ögren      3-0 tons: 2-4
S4 1416 T Tuominen    - 2723 S Wahlund     1-3 tons: 3-9
D3 5913 J Eliasson    | 6790 E Lignell    
D3 6269 B Jensen     | 1006 S Nordström    3-1
S5 6269 B Jensen     - 6790 E Lignell     2-3 tons: 5-9
S6 5913 J Eliasson    - 1006 S Nordström    3-0 tons: 3-2
AD 5913 J Eliasson    | 6790 E Lignell    
AD 2407 A Andersson    | 2723 S Wahlund     3-1
Bra spel: [2719-18][2407-18][5913-1][1514-116]


omg: 3
VITLÖK - HAMBY 5-5 21-18

D1 5674 R Ekström     | 5761 K Wiklund    
D1 411 H Johansson    | 2664 A Hålldin     2-3
S1 5674 R Ekström     - 2664 A Hålldin     2-3 tons: 6-6
S2 411 H Johansson    - 5761 K Wiklund     0-3 tons: 4-3
D2 2051 J Mellgren    | 2709 T Nyander    
D2 2047 P Mellgren    | 1331 J Johansson    3-0
S3 2047 P Mellgren    - 1331 J Johansson    3-0 tons: 7-3
S4 2051 J Mellgren    - 2709 T Nyander     3-0 tons: 3-1
D3 1072 P Fredriksson   | 850 T Gidlööf    
D3 291 P Löndqvist    | 200 D Ahlqvist    2-3
S5 291 P Löndqvist    - 200 D Ahlqvist    0-3 tons: 1-2
S6 1072 P Fredriksson   - 850 T Gidlööf     3-1 tons: 2-5
AD 2047 P Mellgren    | 200 D Ahlqvist    
AD 2051 J Mellgren    | 5761 K Wiklund     3-2


omg: 3
TIME - FREJA 0-9 0-0omg: 3
POWER - TELGE 3-6 17-22

D1 2891 P Bexelius    | 2333 B Lundström   
D1 1186 R Rosengren    | 397 J Paasila     2-3
S1 2891 P Bexelius    - 2333 B Lundström    1-3 tons: 5-5
S2 1186 R Rosengren    - 397 J Paasila     3-1 tons: 4-5
D2 2204 V Milovanovic   | 1181 A Meurling    
D2 1175 M Frykman     | 1477 K Larsson     3-2
S3 2204 V Milovanovic   - 1477 K Larsson     2-3 tons: 6-5
S4 1175 M Frykman     - 1181 A Meurling    3-1 tons: 6-3
D3 1989 G Svensson    | 1357 L Olofsson    
D3 1964 R Raattamaa    | 2820 P Hinson     0-3
S5 1989 G Svensson    - 2820 P Hinson     1-3 tons: 6-5
S6 1964 R Raattamaa    - 1357 L Olofsson    2-3 tons: 3-2
Bra spel: [2333-15][2333-120]


omg: 4
TELGE - VITLÖK 6-3 21-15

D1 2333 B Lundström    | 411 H Johansson   
D1 397 J Paasila     | 5674 R Ekström     1-3
S1 397 J Paasila     - 411 H Johansson    3-0 tons: 3-6
S2 2333 B Lundström    - 5674 R Ekström     3-1 tons: 8-3
D2 1181 A Meurling    | 291 P Löndqvist   
D2 2820 P Hinson     | 1072 P Fredriksson   1-3
S3 2820 P Hinson     - 291 P Löndqvist    3-0 tons: 6-3
S4 1181 A Meurling    - 1072 P Fredriksson   3-2 tons: 8-3
D3 1357 L Olofsson    | 2051 J Mellgren    
D3 1477 K Larsson     | 2047 P Mellgren    3-1
S5 1477 K Larsson     - 2051 J Mellgren    3-2 tons: 7-3
S6 1357 L Olofsson    - 2047 P Mellgren    1-3 tons: 8-9
Bra spel: [2333-1][1181-15][2820-15][2820-115]
     [2820-18][1181-1][1477-18][411-1]
     [2047-18]


omg: 4
FREJA - POWER 3-6 14-22

D1 1776 J Johansson    | 2891 P Bexelius    
D1 1414 M Ukkonen     | 2204 V Milovanovic   0-3
S1 1776 J Johansson    - 2204 V Milovanovic   3-2 tons: 2-5
S2 1414 M Ukkonen     - 2891 P Bexelius    1-3 tons: 3-7
D2 2202 R Alvbrink    | 1964 R Raattamaa   
D2 2439 B Wahlström    | 1186 R Rosengren    2-3
S3 2202 R Alvbrink    - 1186 R Rosengren    1-3 tons: 4-1
S4 2439 B Wahlström    - 1964 R Raattamaa    3-1 tons: 4-2
D3 374 K Ohlsson     | 1175 M Frykman    
D3 676 P Mattsson    | 1549 M Nordström    1-3
S5 374 K Ohlsson     - 1549 M Nordström    3-1 tons: 4-2
S6 676 P Mattsson    - 1175 M Frykman     0-3 tons: 0-2


omg: 4
PILO - TIME 8-1 24-7

D1 1814 T Berlin     | 2668 T Lindberg    
D1 6790 E Lignell     | 1678 G Olofsson    3-0
S1 1814 T Berlin     - 2668 T Lindberg    3-0 tons: 5-3
S2 6790 E Lignell     - 1678 G Olofsson    3-2 tons: 9-4
D2 1514 E Tikka      | 1461 G Marcius    
D2 725 K Lindqvist    | 115 G Andersson    0-3
S3 1514 E Tikka      - 1461 G Marcius     3-1 tons: 6-6
S4 725 K Lindqvist    - 115 G Andersson    3-0 tons: 4-5
D3 2723 S Wahlund     | 1182 D Forselius   
D3 2713 C Ögren      | 2678 S Larsson     3-0
S5 2713 C Ögren      - 1182 D Forselius    3-1 tons: 2-1
S6 2723 S Wahlund     - 2678 S Larsson     3-0 tons: 4-1
Bra spel: [1814-16][6790-1][6790-111][6790-18]
     [1514-17][2723-18][2713-18][1461-1]


omg: 4
PANTA - VLTDC 3-6 12-21

D1 2388 B Carlén     | 1416 T Tuominen    
D1 2634 Z Andersson    | 1829 M Koslowski    3-1
S1 2388 B Carlén     - 1416 T Tuominen    2-3 tons: 4-6
S2 2634 Z Andersson    - 1829 M Koslowski    0-3 tons: 1-4
D2 1911 J Ferenius    | 5913 J Eliasson    
D2 1913 M Dammert     | 2407 A Andersson    0-3
S3 1911 J Ferenius    - 5913 J Eliasson    0-3 tons: 2-4
S4 1913 M Dammert     - 2407 A Andersson    0-3 tons: 3-6
D3 1385 J Virta      | 2719 K Nörgaard    
D3 1910 A Engvall     | 6269 B Jensen     1-3
S5 1385 J Virta      - 2719 K Nörgaard    3-1 tons: 3-2
S6 1910 A Engvall     - 6269 B Jensen     3-1 tons: 7-5
Bra spel: [2634-1][2407-1]


omg: 4
BUSSIG - GREPEN 3-6 16-22

D1 1976 P Lindius     | 1308 P Dahlberg    
D1 742 U Hallgren    | 1321 C Dahlberg    2-3
S1 1976 P Lindius     - 1321 C Dahlberg    3-1 tons: 4-2
S2 742 U Hallgren    - 1308 P Dahlberg    1-3 tons: 3-4
D2 1311 A Jensson     | 2191 C Karlsson    
D2 6470 M Olsson     |  38 M Gilbert     3-2
S3 6470 M Olsson     -  38 M Gilbert     2-3 tons: 5-6
S4 1311 A Jensson     - 2191 C Karlsson    0-3 tons: 0-5
D3 633 T Bengtsson    |  48 S Dahlberg    
D3 2559 O Eriksson    | 126 M Aulén      2-3
S5 633 T Bengtsson    - 126 M Aulén      0-3 tons: 2-3
S6 2559 O Eriksson    -  48 S Dahlberg    3-1 tons: 4-6
Bra spel: [6470-1][2191-1]


omg: 4
HAMBY - SHAKE 1-8 11-26

D1 1331 J Johansson    | 2428 M Hagelberg   
D1 2709 T Nyander     | 1579 P Haraldsson   2-3
S1 1331 J Johansson    - 1579 P Haraldsson   0-3 tons: 2-3
S2 2709 T Nyander     - 2428 M Hagelberg    3-2 tons: 9-4
D2 200 D Ahlqvist    | 2420 T Ritzén     
D2 850 T Gidlööf     | 2429 F Blid      1-3
S3 200 D Ahlqvist    - 2420 T Ritzén     1-3 tons: 4-5
S4 850 T Gidlööf     - 2429 F Blid      1-3 tons: 3-5
D3 5761 K Wiklund     | 1257 J Harmaala    
D3 878 B Lundqvist    | 3836 S Ritzén     1-3
S5 5761 K Wiklund     - 1257 J Harmaala    2-3 tons: 8-7
S6 878 B Lundqvist    - 3836 S Ritzén     0-3 tons: 3-3
Bra spel: [200-1][2429-114]


omg: 5
TIME - PANTA 7-2 25-13

D1 1182 D Forselius    | 1911 J Ferenius    
D1 2668 T Lindberg    | 2634 Z Andersson    3-2
S1 1182 D Forselius    - 1911 J Ferenius    3-2 tons: 5-5
S2 2668 T Lindberg    - 2634 Z Andersson    3-0 tons: 5-3
D2 1461 G Marcius     | 1910 A Engvall    
D2 115 G Andersson    | 2388 B Carlén     2-3
S3 1461 G Marcius     - 1910 A Engvall     2-3 tons: 2-5
S4 115 G Andersson    - 2388 B Carlén     3-1 tons: 6-1
D3 2678 S Larsson     | 1385 J Virta     
D3 1678 G Olofsson    | 1913 M Dammert     3-0
S5 2678 S Larsson     - 1385 J Virta      3-1 tons: 2-1
S6 1678 G Olofsson    - 1913 M Dammert     3-1 tons: 3-3
Bra spel: [2668-1][1911-1][1910-120]


omg: 5
POWER - PILO 3-6 12-20

D1 2891 P Bexelius    | 1814 T Berlin     
D1 2012 L Johnsson    | 6790 E Lignell     0-3
S1 2891 P Bexelius    - 1814 T Berlin     3-0 tons: 4-3
S2 2012 L Johnsson    - 6790 E Lignell     0-3 tons: 0-4
D2 2204 V Milovanovic   | 1514 E Tikka     
D2 1175 M Frykman     | 1006 S Nordström    3-2
S3 2204 V Milovanovic   - 1514 E Tikka      0-3 tons: 2-2
S4 1175 M Frykman     - 1006 S Nordström    3-0 tons: 3-2
D3 1964 R Raattamaa    | 2723 S Wahlund    
D3 1549 M Nordström    | 2713 C Ögren      2-3
S5 1964 R Raattamaa    - 2723 S Wahlund     1-3 tons: 4-7
S6 1549 M Nordström    - 2713 C Ögren      0-3 tons: 3-6
Bra spel: [2891-2][2891-14][1814-1][2723-17]
     [2713-17][2723-1][2713-1]


omg: 5
TELGE - FREJA 8-1 25-14

D1 2333 B Lundström    | 1414 M Ukkonen    
D1 397 J Paasila     | 676 P Mattsson    3-1
S1 397 J Paasila     - 1414 M Ukkonen     3-2 tons: 4-6
S2 2333 B Lundström    - 676 P Mattsson    3-2 tons: 1-4
D2 1181 A Meurling    | 374 K Ohlsson    
D2 1477 K Larsson     | 2202 R Alvbrink    3-1
S3 1181 A Meurling    - 374 K Ohlsson     3-1 tons: 7-4
S4 1477 K Larsson     - 2202 R Alvbrink    3-0 tons: 5-1
D3 1357 L Olofsson    | 1776 J Johansson   
D3 2820 P Hinson     | 2439 B Wahlström    3-2
S5 2820 P Hinson     - 1776 J Johansson    1-3 tons: 5-6
S6 1357 L Olofsson    - 2439 B Wahlström    3-2 tons: 7-6
Bra spel: [1181-18][1477-18][1357-18][2820-18]
     [1357-1][374-114][1776-18]


omg: 5
GREPEN - HAMBY 6-3 22-16

D1 1308 P Dahlberg    | 200 D Ahlqvist    
D1 1321 C Dahlberg    | 1348 P Rotmark     2-3
S1 1321 C Dahlberg    - 2709 T Nyander     3-2 tons: 2-7
S2 1308 P Dahlberg    - 878 B Lundqvist    2-3 tons: 5-5
D2  48 S Dahlberg    | 5761 K Wiklund    
D2 126 M Aulén      | 1331 J Johansson    3-1
S3  48 S Dahlberg    - 200 D Ahlqvist    3-1 tons: 4-0
S4 126 M Aulén      - 1348 P Rotmark     3-0 tons: 3-2
D3 2191 C Karlsson    | 878 B Lundqvist   
D3  38 M Gilbert     | 2709 T Nyander     0-3
S5 2191 C Karlsson    - 5761 K Wiklund     3-2 tons: 8-2
S6  38 M Gilbert     - 1331 J Johansson    3-1 tons: 1-2
Bra spel: [38-122][1348-144][2709-17]


omg: 5
VLTDC - BUSSIG 9-0 21-4

D1 1416 T Tuominen    | 6470 M Olsson     
D1 928 L Jakobsson    | 1311 A Jensson     3-2
S1 1416 T Tuominen    - 6470 M Olsson     3-2 tons: 4-3
S2 928 L Jakobsson    - 1311 A Jensson     3-0 tons: 5-1
S3 5913 J Eliasson    -  50 J Bengtsson    3-0 tons: 5-3
D3 2719 K Nörgaard    | 2559 O Eriksson    
D3 6269 B Jensen     | 633 T Bengtsson    3-0
S5 2719 K Nörgaard    - 2559 O Eriksson    3-0 tons: 6-3
S6 6269 B Jensen     - 633 T Bengtsson    3-0 tons: 5-3


omg: 5
VITLÖK - SHAKE 3-6 14-22

D1 5674 R Ekström     | 2428 M Hagelberg   
D1 1072 P Fredriksson   | 1579 P Haraldsson   1-3
S1 1072 P Fredriksson   - 1579 P Haraldsson   3-0 tons: 4-2
S2 5674 R Ekström     - 2428 M Hagelberg    0-3 tons: 2-4
D2 411 H Johansson    | 1482 G Fredriksson  
D2 291 P Löndqvist    | 2420 T Ritzén     0-3
S3 411 H Johansson    - 2420 T Ritzén     2-3 tons: 6-4
S4 291 P Löndqvist    - 1482 G Fredriksson   0-3 tons: 3-5
D3 2051 J Mellgren    | 1257 J Harmaala    
D3 2047 P Mellgren    | 3836 S Ritzén     3-2
S5 2051 J Mellgren    - 1257 J Harmaala    3-2 tons: 3-6
S6 2047 P Mellgren    - 3836 S Ritzén     2-3 tons: 6-7
Bra spel: [2051-17][2047-17]


omg: 6
FREJA - VITLÖK 5-5 22-19

D1 2202 R Alvbrink    | 5674 R Ekström    
D1 1414 M Ukkonen     | 1072 P Fredriksson   3-2
S1 1414 M Ukkonen     - 5674 R Ekström     3-1 tons: 4-1
S2 2202 R Alvbrink    - 1072 P Fredriksson   1-3 tons: 2-2
D2 2439 B Wahlström    | 411 H Johansson   
D2 374 K Ohlsson     | 291 P Löndqvist    3-0
S3 374 K Ohlsson     - 411 H Johansson    3-1 tons: 3-4
S4 2439 B Wahlström    - 291 P Löndqvist    3-0 tons: 4-2
D3 1776 J Johansson    | 2047 P Mellgren    
D3 2789 P Eklund     | 2051 J Mellgren    1-3
S5 2789 P Eklund     - 2047 P Mellgren    1-3 tons: 6-6
S6 1776 J Johansson    - 2051 J Mellgren    2-3 tons: 6-2
AD 374 K Ohlsson     | 2047 P Mellgren    
AD 2439 B Wahlström    | 2051 J Mellgren    2-3
Bra spel: [2789-1][2789-17][2047-130]


omg: 6
PILO - TELGE 3-6 16-22

D1 6394 M Gonzalez    | 397 J Paasila    
D1 6790 E Lignell     | 2333 B Lundström    2-3
S1 6394 M Gonzalez    - 397 J Paasila     1-3 tons: 1-2
S2 6790 E Lignell     - 2333 B Lundström    3-1 tons: 4-5
D2 1814 T Berlin     | 1181 A Meurling    
D2 1514 E Tikka      | 1477 K Larsson     1-3
S3 1814 T Berlin     - 1181 A Meurling    0-3 tons: 1-6
S4 1514 E Tikka      - 1477 K Larsson     3-2 tons: 8-9
D3 2723 S Wahlund     | 1357 L Olofsson    
D3 2713 C Ögren      | 2820 P Hinson     2-3
S5 2723 S Wahlund     - 2820 P Hinson     1-3 tons: 2-4
S6 2713 C Ögren      - 1357 L Olofsson    3-1 tons: 5-4
Bra spel: [2713-1][397-1]


omg: 6
PANTA - POWER 2-7 11-22

D1 1911 J Ferenius    | 1175 M Frykman    
D1 2634 Z Andersson    | 2204 V Milovanovic   1-3
S1 2634 Z Andersson    - 1175 M Frykman     1-3 tons: 2-6
S2 1911 J Ferenius    - 2204 V Milovanovic   0-3 tons: 1-1
D2 1913 M Dammert     | 1964 R Raattamaa   
D2 2388 B Carlén     | 427 A Ström      3-0
S3 2388 B Carlén     - 427 A Ström      0-3 tons: 1-1
S4 1913 M Dammert     - 1964 R Raattamaa    1-3 tons: 4-3
D3 1910 A Engvall     | 2891 P Bexelius    
D3 1385 J Virta      | 1549 M Nordström    1-3
S5 1385 J Virta      - 2891 P Bexelius    1-3 tons: 2-6
S6 1910 A Engvall     - 1549 M Nordström    3-1 tons: 5-1


omg: 6
BUSSIG - TIME 2-7 13-23

D1 2559 O Eriksson    | 1678 G Olofsson    
D1 1311 A Jensson     | 2678 S Larsson     3-1
S1 1311 A Jensson     - 1678 G Olofsson    2-3 tons: 4-5
S2 2559 O Eriksson    - 2678 S Larsson     2-3 tons: 3-5
D2 1976 P Lindius     | 1461 G Marcius    
D2  50 J Bengtsson    | 115 G Andersson    1-3
S3 1976 P Lindius     - 1461 G Marcius     0-3 tons: 4-4
S4  50 J Bengtsson    - 115 G Andersson    1-3 tons: 3-5
D3 633 T Bengtsson    | 2668 T Lindberg    
D3 6470 M Olsson     | 1182 D Forselius    1-3
S5 633 T Bengtsson    - 2668 T Lindberg    3-1 tons: 4-2
S6 6470 M Olsson     - 1182 D Forselius    0-3 tons: 2-4


omg: 6
HAMBY - VLTDC 3-6 14-24

D1 2664 A Hålldin     | 928 L Jakobsson   
D1 1331 J Johansson    | 1416 T Tuominen    2-3
S1 850 T Gidlööf     - 928 L Jakobsson    0-3 tons: 0-4
S2 2664 A Hålldin     - 1416 T Tuominen    1-3 tons: 7-11
D2 5761 K Wiklund     | 5913 J Eliasson    
D2 2709 T Nyander     | 2607 R Åsberg     1-3
S3 2709 T Nyander     - 5913 J Eliasson    0-3 tons: 2-4
S4 5761 K Wiklund     - 2607 R Åsberg     3-2 tons: 6-9
D3 878 B Lundqvist    | 2719 K Nörgaard    
D3 200 D Ahlqvist    | 6269 B Jensen     3-2
S5 878 B Lundqvist    - 2719 K Nörgaard    3-2 tons: 7-5
S6 200 D Ahlqvist    - 6269 B Jensen     1-3 tons: 4-5
Bra spel: [5761-1][5761-16][5761-18][1416-18]
     [1416-132][5913-111][5913-18][2607-18]


omg: 6
SHAKE - GREPEN 5-5 16-19

D1 2429 F Blid      | 2191 C Karlsson    
D1 2428 M Hagelberg    |  38 M Gilbert     3-0
S1 2429 F Blid      -  38 M Gilbert     3-1 tons: 5-3
S2 2428 M Hagelberg    - 2191 C Karlsson    1-3 tons: 3-10
D2 2420 T Ritzén     |  48 S Dahlberg    
D2 1579 P Haraldsson   | 126 M Aulén      0-3
S3 1579 P Haraldsson   - 126 M Aulén      0-3 tons: 3-2
S4 2420 T Ritzén     -  48 S Dahlberg    3-1 tons: 2-5
D3 1482 G Fredriksson   | 1321 C Dahlberg    
D3 3836 S Ritzén     | 1308 P Dahlberg    3-0
S5 1482 G Fredriksson   - 1321 C Dahlberg    3-2 tons: 5-3
S6 3836 S Ritzén     - 1308 P Dahlberg    0-3 tons: 7-4
AD 3836 S Ritzén     | 2191 C Karlsson    
AD 1482 G Fredriksson   | 1308 P Dahlberg    0-3
Bra spel: [3836-1][2191-1][2191-17]


omg: 7
TIME - HAMBY 6-3 19-11

D1 1182 D Forselius    | 878 B Lundqvist   
D1 2668 T Lindberg    | 2664 A Hålldin     1-3
S1 1182 D Forselius    - 2664 A Hålldin     0-3 tons: 1-4
S2 2668 T Lindberg    - 878 B Lundqvist    3-0 tons: 0-1
D2 1461 G Marcius     | 1331 J Johansson   
D2 115 G Andersson    | 2709 T Nyander     3-0
S3 1461 G Marcius     - 2709 T Nyander     3-0 tons: 3-2
S4 115 G Andersson    - 1331 J Johansson    3-0 tons: 5-1
D3 1678 G Olofsson    | 5761 K Wiklund    
D3 2678 S Larsson     | 200 D Ahlqvist    0-3
S5 1678 G Olofsson    - 200 D Ahlqvist    3-0 tons: 2-1
S6 2678 S Larsson     - 5761 K Wiklund     3-2 tons: 6-5
Bra spel: [5761-1]


omg: 7
POWER - BUSSIG 6-4 23-15

D1 1175 M Frykman     | 1311 A Jensson    
D1 2204 V Milovanovic   | 2559 O Eriksson    3-1
S1 2204 V Milovanovic   - 2559 O Eriksson    3-0 tons: 4-0
S2 1175 M Frykman     - 1311 A Jensson     3-2 tons: 6-2
D2 1186 R Rosengren    | 6469 T Henriksson   
D2 1964 R Raattamaa    | 6470 M Olsson     0-3
S3 1964 R Raattamaa    - 6469 T Henriksson   2-3 tons: 3-4
S4 1186 R Rosengren    - 6470 M Olsson     2-3 tons: 3-5
D3 2891 P Bexelius    |  50 J Bengtsson   
D3 427 A Ström      | 633 T Bengtsson    3-0
S5 427 A Ström      -  50 J Bengtsson    1-3 tons: 3-6
S6 2891 P Bexelius    - 633 T Bengtsson    3-0 tons: 7-2
AD 2891 P Bexelius    |  50 J Bengtsson   
AD 1175 M Frykman     | 2559 O Eriksson    3-0
Bra spel: [2891-1][2891-14]


omg: 7
TELGE - PANTA 9-0 27-7

D1 397 J Paasila     | 1913 M Dammert    
D1 2333 B Lundström    | 2388 B Carlén     3-2
S1 397 J Paasila     - 2388 B Carlén     3-2 tons: 8-8
S2 2333 B Lundström    - 1913 M Dammert     3-0 tons: 4-2
D2 1181 A Meurling    | 1385 J Virta     
D2 1477 K Larsson     | 1910 A Engvall     3-1
S3 1181 A Meurling    - 1910 A Engvall     3-1 tons: 7-4
S4 1477 K Larsson     - 1385 J Virta      3-0 tons: 4-2
D3 2820 P Hinson     | 1530 S Edne      
D3 1357 L Olofsson    | 1911 J Ferenius    3-0
S5 2820 P Hinson     - 1911 J Ferenius    3-0 tons: 7-0
S6 1357 L Olofsson    - 1530 S Edne      3-1 tons: 5-4
Bra spel: [1181-17][1357-18][1910-1]


omg: 7
FREJA - PILO 3-6 14-23

D1 1414 M Ukkonen     | 2723 S Wahlund    
D1 315 F Rydbjer     | 2713 C Ögren      1-3
S1 315 F Rydbjer     - 2723 S Wahlund     2-3 tons: 4-6
S2 1414 M Ukkonen     - 2713 C Ögren      1-3 tons: 4-6
D2 1776 J Johansson    | 1814 T Berlin     
D2 2202 R Alvbrink    | 6790 E Lignell     3-2
S3 2202 R Alvbrink    - 1814 T Berlin     1-3 tons: 2-2
S4 1776 J Johansson    - 6790 E Lignell     0-3 tons: 2-5
D3 374 K Ohlsson     | 1006 S Nordström   
D3 2439 B Wahlström    | 1514 E Tikka      0-3
S5 2439 B Wahlström    - 1006 S Nordström    3-1 tons: 5-2
S6 374 K Ohlsson     - 1514 E Tikka      3-2 tons: 5-6
Bra spel: [2723-18][6790-1][6790-115]


omg: 7
VLTDC - SHAKE 6-3 21-14

D1 5913 J Eliasson    | 1579 P Haraldsson   
D1 2607 R Åsberg     | 2429 F Blid      3-2
S1 2607 R Åsberg     - 1579 P Haraldsson   3-0 tons: 3-2
S2 5913 J Eliasson    - 2429 F Blid      3-0 tons: 4-1
D2 1416 T Tuominen    | 2428 M Hagelberg   
D2 928 L Jakobsson    | 1482 G Fredriksson   3-1
S3 928 L Jakobsson    - 2428 M Hagelberg    3-1 tons: 5-7
S4 1416 T Tuominen    - 1482 G Fredriksson   2-3 tons: 6-5
D3 6269 B Jensen     | 3836 S Ritzén     
D3 1829 M Koslowski    | 2420 T Ritzén     3-1
S5 1829 M Koslowski    - 3836 S Ritzén     0-3 tons: 2-5
S6 6269 B Jensen     - 2420 T Ritzén     1-3 tons: 6-7
Bra spel: [5913-1][2420-17]


omg: 7
VITLÖK - GREPEN 2-7 14-23

D1 411 H Johansson    | 1308 P Dahlberg    
D1 1072 P Fredriksson   | 126 M Aulén      2-3
S1 1072 P Fredriksson   - 1308 P Dahlberg    0-3 tons: 1-5
S2 411 H Johansson    - 126 M Aulén      2-3 tons: 9-5
D2 2051 J Mellgren    | 2191 C Karlsson    
D2 2047 P Mellgren    |  38 M Gilbert     3-2
S3 2047 P Mellgren    -  38 M Gilbert     3-0 tons: 5-5
S4 2051 J Mellgren    - 2191 C Karlsson    1-3 tons: 2-4
D3 1943 S Elia      |  48 S Dahlberg    
D3 5674 R Ekström     | 1321 C Dahlberg    1-3
S5 1943 S Elia      - 1321 C Dahlberg    0-3 tons: 4-6
S6 5674 R Ekström     -  48 S Dahlberg    2-3 tons: 6-8
Bra spel: [2047-120][2047-18]


omg: 8
PILO - VITLÖK 7-2 23-16

D1 1514 E Tikka      | 1072 P Fredriksson  
D1 6394 M Gonzalez    | 1943 S Elia      3-1
S1 1514 E Tikka      - 1072 P Fredriksson   3-2 tons: 5-3
S2 6394 M Gonzalez    - 1943 S Elia      3-1 tons: 2-1
D2 2723 S Wahlund     | 5674 R Ekström    
D2 2713 C Ögren      | 2051 J Mellgren    3-2
S3 2723 S Wahlund     - 2051 J Mellgren    3-0 tons: 4-2
S4 2713 C Ögren      - 5674 R Ekström     0-3 tons: 6-4
D3 6790 E Lignell     | 411 H Johansson   
D3 1814 T Berlin     | 2047 P Mellgren    3-2
S5 6790 E Lignell     - 2047 P Mellgren    3-2 tons: 6-10
S6 1814 T Berlin     - 411 H Johansson    2-3 tons: 6-8
Bra spel: [2723-18][2713-18][6790-17][1814-17]
     [5674-1][5674-16][411-16][411-18]


omg: 8
PANTA - FREJA 3-6 14-20

D1 1913 M Dammert     | 1776 J Johansson   
D1 2388 B Carlén     | 1686 E Spade      2-3
S1 2388 B Carlén     - 1776 J Johansson    0-3 tons: 3-3
S2 1913 M Dammert     - 1686 E Spade      1-3 tons: 3-3
D2 1910 A Engvall     | 666 S Nilserius   
D2 1385 J Virta      | 2202 R Alvbrink    1-3
S3 1385 J Virta      - 666 S Nilserius    3-1 tons: 4-1
S4 1910 A Engvall     - 2202 R Alvbrink    3-0 tons: 3-3
D3 2634 Z Andersson    | 374 K Ohlsson    
D3 1911 J Ferenius    | 2439 B Wahlström    0-3
S5 1911 J Ferenius    - 374 K Ohlsson     3-1 tons: 4-1
S6 2634 Z Andersson    - 2439 B Wahlström    1-3 tons: 2-5
Bra spel: [1910-1][1776-1][1776-17]


omg: 8
BUSSIG - TELGE 2-7 9-25

D1 1311 A Jensson     | 2333 B Lundström   
D1 6470 M Olsson     | 397 J Paasila     0-3
S1 1311 A Jensson     - 397 J Paasila     1-3 tons: 2-5
S2 6470 M Olsson     - 2333 B Lundström    1-3 tons: 5-6
D2 2559 O Eriksson    | 1181 A Meurling    
D2 633 T Bengtsson    | 1477 K Larsson     3-2
S3 633 T Bengtsson    - 1181 A Meurling    0-3 tons: 1-8
S4 2559 O Eriksson    - 1477 K Larsson     3-2 tons: 4-1
D3 1976 P Lindius     | 2820 P Hinson     
D3  50 J Bengtsson    | 1357 L Olofsson    0-3
S5 1976 P Lindius     - 2820 P Hinson     1-3 tons: 5-5
S6  50 J Bengtsson    - 1357 L Olofsson    0-3 tons: 1-6
Bra spel: [2333-1][2333-17][1181-18][1477-18]
     [2820-15][1357-15][1357-1]


omg: 8
HAMBY - POWER 5-5 17-22

D1 200 D Ahlqvist    | 2891 P Bexelius    
D1 2709 T Nyander     | 427 A Ström      0-3
S1 200 D Ahlqvist    - 2891 P Bexelius    0-3 tons: 0-6
S2 2709 T Nyander     - 427 A Ström      3-2 tons: 3-4
D2 878 B Lundqvist    | 1186 R Rosengren   
D2 1331 J Johansson    | 2012 L Johnsson    3-1
S3 878 B Lundqvist    - 1186 R Rosengren    3-1 tons: 6-3
S4 1331 J Johansson    - 2012 L Johnsson    3-1 tons: 4-0
D3 5761 K Wiklund     | 1175 M Frykman    
D3 850 T Gidlööf     | 2204 V Milovanovic   0-3
S5 5761 K Wiklund     - 1175 M Frykman     2-3 tons: 6-2
S6 850 T Gidlööf     - 2204 V Milovanovic   0-3 tons: 3-5
AD 878 B Lundqvist    | 427 A Ström     
AD 5761 K Wiklund     | 2204 V Milovanovic   3-2


omg: 8
SHAKE - TIME 6-3 18-11

D1 2428 M Hagelberg    | 1461 G Marcius    
D1 1579 P Haraldsson   | 115 G Andersson    3-2
S1 2428 M Hagelberg    - 1461 G Marcius     0-3 tons: 3-5
S2 1579 P Haraldsson   - 115 G Andersson    0-3 tons: 2-5
D2 1257 J Harmaala    | 1678 G Olofsson    
D2 3836 S Ritzén     | 2678 S Larsson     3-0
S3 1257 J Harmaala    - 1678 G Olofsson    3-0 tons: 2-3
S4 3836 S Ritzén     - 2678 S Larsson     3-0 tons: 3-4
D3 1482 G Fredriksson   | 2668 T Lindberg    
D3 2420 T Ritzén     | 1182 D Forselius    0-3
S5 2420 T Ritzén     - 2668 T Lindberg    3-0 tons: 5-3
S6 1482 G Fredriksson   - 1182 D Forselius    3-0 tons: 2-2
Bra spel: [1257-18][3836-18][1461-17][115-17]
     [115-112]


omg: 8
GREPEN - VLTDC 3-6 16-20

D1  48 S Dahlberg    | 1416 T Tuominen    
D1  38 M Gilbert     | 928 L Jakobsson    1-3
S1  38 M Gilbert     - 1416 T Tuominen    2-3 tons: 2-7
S2  48 S Dahlberg    - 928 L Jakobsson    1-3 tons: 5-7
D2 1308 P Dahlberg    | 5913 J Eliasson    
D2 2191 C Karlsson    | 2607 R Åsberg     1-3
S3 1308 P Dahlberg    - 5913 J Eliasson    3-0 tons: 6-2
S4 2191 C Karlsson    - 2607 R Åsberg     0-3 tons: 3-6
D3 1321 C Dahlberg    | 1829 M Koslowski   
D3 126 M Aulén      | 6269 B Jensen     2-3
S5 126 M Aulén      - 1829 M Koslowski    3-0 tons: 5-3
S6 1321 C Dahlberg    - 6269 B Jensen     3-2 tons: 9-6
Bra spel: [1321-17][1321-17][928-116]


omg: 9
TIME - GREPEN 5-5 20-20

D1 1461 G Marcius     | 1756 C Sellbrand   
D1 115 G Andersson    |  38 M Gilbert     3-2
S1 1461 G Marcius     -  38 M Gilbert     3-0 tons: 5-2
S2 115 G Andersson    - 1756 C Sellbrand    3-1 tons: 6-3
D2 2668 T Lindberg    | 1308 P Dahlberg    
D2 1182 D Forselius    | 2191 C Karlsson    0-3
S3 2668 T Lindberg    - 2191 C Karlsson    0-3 tons: 3-3
S4 1182 D Forselius    - 1308 P Dahlberg    2-3 tons: 3-3
D3 1678 G Olofsson    |  48 S Dahlberg    
D3 2678 S Larsson     | 126 M Aulén      2-3
S5 1678 G Olofsson    - 126 M Aulén      1-3 tons: 6-6
S6 2678 S Larsson     -  48 S Dahlberg    3-1 tons: 5-4
AD 1461 G Marcius     | 2191 C Karlsson    
AD 115 G Andersson    | 1308 P Dahlberg    3-1
Bra spel: [2678-1]


omg: 9
POWER - SHAKE 5-5 18-20

D1 1175 M Frykman     | 2429 F Blid      
D1 2204 V Milovanovic   | 2428 M Hagelberg    3-0
S1 1175 M Frykman     - 2429 F Blid      3-2 tons: 8-7
S2 2204 V Milovanovic   - 2428 M Hagelberg    3-1 tons: 6-3
D2 1186 R Rosengren    | 2420 T Ritzén     
D2 1549 M Nordström    | 1482 G Fredriksson   0-3
S3 1549 M Nordström    - 2420 T Ritzén     0-3 tons: 0-5
S4 1186 R Rosengren    - 1482 G Fredriksson   1-3 tons: 4-3
D3 2891 P Bexelius    | 1257 J Harmaala    
D3 427 A Ström      | 3836 S Ritzén     3-2
S5 2891 P Bexelius    - 1257 J Harmaala    3-0 tons: 6-3
S6 427 A Ström      - 3836 S Ritzén     0-3 tons: 1-5
AD 2891 P Bexelius    | 2429 F Blid      
AD 1175 M Frykman     | 3836 S Ritzén     2-3
Bra spel: [2891-16][427-16][2891-16][2420-1]
     [3836-1][3836-16]


omg: 9
TELGE - HAMBY 7-2 22-11

D1 397 J Paasila     | 2709 T Nyander    
D1 2333 B Lundström    | 200 D Ahlqvist    3-0
S1 397 J Paasila     - 200 D Ahlqvist    1-3 tons: 4-2
S2 2333 B Lundström    - 2709 T Nyander     3-0 tons: 5-1
D2 1181 A Meurling    | 5761 K Wiklund    
D2 1477 K Larsson     | 850 T Gidlööf     3-1
S3 1181 A Meurling    - 850 T Gidlööf     3-1 tons: 2-5
S4 1477 K Larsson     - 5761 K Wiklund     3-1 tons: 5-3
D3 2820 P Hinson     | 1331 J Johansson   
D3 1357 L Olofsson    | 878 B Lundqvist    0-3
S5 2820 P Hinson     - 878 B Lundqvist    3-0 tons: 5-2
S6 1357 L Olofsson    - 1331 J Johansson    3-2 tons: 1-7
Bra spel: [397-18][2333-18][1181-15][1477-15]
     [1181-160][850-16][1331-157][1331-18]
     [878-18][878-1]


omg: 9
FREJA - BUSSIG 5-5 19-17

D1 2202 R Alvbrink    | 1644 U Löfström    
D1 1414 M Ukkonen     | 6469 T Henriksson   3-0
S1 2202 R Alvbrink    - 6469 T Henriksson   1-3 tons: 3-3
S2 1414 M Ukkonen     - 1644 U Löfström    0-3 tons: 1-4
D2 315 F Rydbjer     | 1311 A Jensson    
D2 2439 B Wahlström    | 6470 M Olsson     2-3
S3 315 F Rydbjer     - 1311 A Jensson     0-3 tons: 5-3
S4 2439 B Wahlström    - 6470 M Olsson     3-2 tons: 8-9
D3 1776 J Johansson    | 633 T Bengtsson   
D3 374 K Ohlsson     | 2559 O Eriksson    3-0
S5 374 K Ohlsson     - 2559 O Eriksson    1-3 tons: 2-6
S6 1776 J Johansson    - 633 T Bengtsson    3-0 tons: 2-3
AD 2439 B Wahlström    | 2559 O Eriksson    
AD 1776 J Johansson    | 6470 M Olsson     3-0
Bra spel: [6470-16][6470-17]


omg: 9
PILO - PANTA 7-2 22-10

D1 6394 M Gonzalez    | 1910 A Engvall    
D1 1514 E Tikka      | 1385 J Virta      0-3
S1 1514 E Tikka      - 1385 J Virta      3-1 tons: 6-2
S2 6394 M Gonzalez    - 1910 A Engvall     1-3 tons: 1-6
D2 2723 S Wahlund     | 2388 B Carlén     
D2 2713 C Ögren      | 1913 M Dammert     3-2
S3 2723 S Wahlund     - 1913 M Dammert     3-0 tons: 4-2
S4 2713 C Ögren      - 2388 B Carlén     3-0 tons: 7-4
D3 6790 E Lignell     | 1911 J Ferenius    
D3 725 K Lindqvist    | 2634 Z Andersson    3-0
S5 6790 E Lignell     - 2634 Z Andersson    3-0 tons: 6-1
S6 725 K Lindqvist    - 1911 J Ferenius    3-1 tons: 3-2
Bra spel: [1514-17][2713-18][6790-3][6790-121]
     [6790-12][6790-17][1913-1]


omg: 9
VITLÖK - VLTDC 5-5 22-18

D1 5674 R Ekström     | 2607 R Åsberg     
D1 1072 P Fredriksson   | 1829 M Koslowski    3-0
S1 1072 P Fredriksson   - 1829 M Koslowski    1-3 tons: 1-6
S2 5674 R Ekström     - 2607 R Åsberg     1-3 tons: 3-7
D2 2051 J Mellgren    | 1816 U Flemmich    
D2 2047 P Mellgren    | 1416 T Tuominen    3-0
S3 2051 J Mellgren    - 1416 T Tuominen    2-3 tons: 4-5
S4 2047 P Mellgren    - 1816 U Flemmich    3-2 tons: 10-7
D3 411 H Johansson    | 6269 B Jensen     
D3 1032 D Nordström    | 5913 J Eliasson    3-0
S5 1032 D Nordström    - 5913 J Eliasson    3-1 tons: 5-5
S6 411 H Johansson    - 6269 B Jensen     1-3 tons: 4-5
AD 1032 D Nordström    | 1416 T Tuominen    
AD 2047 P Mellgren    | 2607 R Åsberg     2-3
Bra spel: [2607-1][2607-18]


omg: 10
PANTA - VITLÖK 2-7 12-23

D1 2388 B Carlén     | 1072 P Fredriksson  
D1 1913 M Dammert     | 1943 S Elia      3-0
S1 1913 M Dammert     - 1072 P Fredriksson   0-3 tons: 4-5
S2 2388 B Carlén     - 1943 S Elia      1-3 tons: 5-5
D2 1911 J Ferenius    | 2051 J Mellgren    
D2 2634 Z Andersson    | 2047 P Mellgren    0-3
S3 2634 Z Andersson    - 2051 J Mellgren    2-3 tons: 6-3
S4 1911 J Ferenius    - 2047 P Mellgren    0-3 tons: 0-6
D3 1910 A Engvall     | 411 H Johansson   
D3 1385 J Virta      | 1032 D Nordström    2-3
S5 1385 J Virta      - 411 H Johansson    1-3 tons: 3-4
S6 1910 A Engvall     - 1032 D Nordström    3-2 tons: 11-6
Bra spel: [411-114]


omg: 10
BUSSIG - PILO 3-6 16-19

D1 1311 A Jensson     | 6790 E Lignell    
D1 6470 M Olsson     | 725 K Lindqvist    3-0
S1 1311 A Jensson     - 6790 E Lignell     0-3 tons: 3-3
S2 6470 M Olsson     - 725 K Lindqvist    3-1 tons: 6-3
D2 633 T Bengtsson    | 2723 S Wahlund    
D2 2559 O Eriksson    | 2713 C Ögren      1-3
S3 2559 O Eriksson    - 2723 S Wahlund     1-3 tons: 3-7
S4 633 T Bengtsson    - 2713 C Ögren      2-3 tons: 1-7
D3  50 J Bengtsson    | 1514 E Tikka     
D3 1976 P Lindius     | 1814 T Berlin     1-3
S5  50 J Bengtsson    - 1514 E Tikka      3-0 tons: 2-2
S6 1976 P Lindius     - 1814 T Berlin     2-3 tons: 6-3
Bra spel: [2723-18]


omg: 10
HAMBY - FREJA 4-6 17-20

D1 2664 A Hålldin     | 2202 R Alvbrink    
D1 200 D Ahlqvist    | 1414 M Ukkonen     1-3
S1 2664 A Hålldin     - 1414 M Ukkonen     3-1 tons: 6-3
S2 200 D Ahlqvist    - 2202 R Alvbrink    0-3 tons: 0-2
D2 5761 K Wiklund     | 374 K Ohlsson    
D2 2709 T Nyander     | 1686 E Spade      3-0
S3 5761 K Wiklund     - 1686 E Spade      3-0 tons: 4-3
S4 2709 T Nyander     - 374 K Ohlsson     1-3 tons: 3-2
D3 878 B Lundqvist    | 2439 B Wahlström   
D3 1331 J Johansson    | 1776 J Johansson    1-3
S5 878 B Lundqvist    - 2439 B Wahlström    3-1 tons: 4-5
S6 1331 J Johansson    - 1776 J Johansson    0-3 tons: 5-0
AD 5761 K Wiklund     | 374 K Ohlsson    
AD 1331 J Johansson    | 2439 B Wahlström    2-3
Bra spel: [2664-1][2664-18][200-18]


omg: 10
SHAKE - TELGE 2-7 14-25

D1 2429 F Blid      | 2333 B Lundström   
D1 3836 S Ritzén     | 397 J Paasila     0-3
S1 2429 F Blid      - 2333 B Lundström    1-3 tons: 3-6
S2 3836 S Ritzén     - 397 J Paasila     3-2 tons: 12-4
D2 2428 M Hagelberg    | 1181 A Meurling    
D2 1579 P Haraldsson   | 1477 K Larsson     2-3
S3 2428 M Hagelberg    - 1181 A Meurling    2-3 tons: 5-6
S4 1579 P Haraldsson   - 1477 K Larsson     0-3 tons: 1-2
D3 1482 G Fredriksson   | 2820 P Hinson     
D3 2420 T Ritzén     | 1357 L Olofsson    3-2
S5 1482 G Fredriksson   - 2820 P Hinson     1-3 tons: 1-5
S6 2420 T Ritzén     - 1357 L Olofsson    2-3 tons: 4-5
Bra spel: [3836-125][3836-18][2333-16][397-16]
     [1181-15][2820-1]


omg: 10
GREPEN - POWER 4-6 18-21

D1 126 M Aulén      | 1175 M Frykman    
D1  38 M Gilbert     | 2204 V Milovanovic   2-3
S1 126 M Aulén      - 2012 L Johnsson    3-1 tons: 3-2
S2  38 M Gilbert     - 2204 V Milovanovic   0-3 tons: 2-5
D2 2191 C Karlsson    | 2012 L Johnsson    
D2  48 S Dahlberg    | 1186 R Rosengren    3-0
S3  48 S Dahlberg    - 1175 M Frykman     2-3 tons: 3-8
S4 2191 C Karlsson    - 1186 R Rosengren    3-0 tons: 5-2
D3 1308 P Dahlberg    | 427 A Ström     
D3 1321 C Dahlberg    | 2891 P Bexelius    1-3
S5 1321 C Dahlberg    - 427 A Ström      3-2 tons: 8-5
S6 1308 P Dahlberg    - 2891 P Bexelius    0-3 tons: 2-4
AD 1321 C Dahlberg    | 2891 P Bexelius    
AD 2191 C Karlsson    | 1175 M Frykman     1-3
Bra spel: [1175-17][2204-17][1175-1][1175-16]
     [2891-1][2891-17]


omg: 10
VLTDC - TIME 5-5 21-19

D1 928 L Jakobsson    | 1678 G Olofsson    
D1 1416 T Tuominen    | 2678 S Larsson     3-2
S1 928 L Jakobsson    - 1678 G Olofsson    3-1 tons: 7-1
S2 1416 T Tuominen    - 2678 S Larsson     3-1 tons: 4-3
D2 5913 J Eliasson    | 1461 G Marcius    
D2 6269 B Jensen     | 115 G Andersson    0-3
S3 5913 J Eliasson    - 1461 G Marcius     0-3 tons: 3-3
S4 6269 B Jensen     - 115 G Andersson    2-3 tons: 6-6
D3 1829 M Koslowski    | 2668 T Lindberg    
D3 1816 U Flemmich    | 574 M Hägglund    3-0
S5 1829 M Koslowski    - 2668 T Lindberg    2-3 tons: 5-4
S6 1816 U Flemmich    - 574 M Hägglund    3-0 tons: 5-1
AD 1816 U Flemmich    | 1461 G Marcius    
AD 1416 T Tuominen    | 115 G Andersson    2-3
Bra spel: [1416-1][1816-18]


omg: 11
TIME - VITLÖK 4-6 18-18

D1 1461 G Marcius     | 1943 S Elia      
D1 115 G Andersson    | 1072 P Fredriksson   3-0
S1 1461 G Marcius     - 1072 P Fredriksson   3-0 tons: 5-2
S2 115 G Andersson    - 1943 S Elia      3-0 tons: 3-1
D2 1182 D Forselius    | 2051 J Mellgren    
D2 1678 G Olofsson    | 2047 P Mellgren    2-3
S3 1182 D Forselius    - 2047 P Mellgren    0-3 tons: 1-4
S4 1678 G Olofsson    - 2051 J Mellgren    2-3 tons: 2-4
D3 2678 S Larsson     | 411 H Johansson   
D3 2668 T Lindberg    | 1032 D Nordström    1-3
S5 2678 S Larsson     - 1032 D Nordström    3-0 tons: 5-1
S6 2668 T Lindberg    - 411 H Johansson    0-3 tons: 2-4
AD 1461 G Marcius     | 411 H Johansson   
AD 115 G Andersson    | 2047 P Mellgren    1-3
Bra spel: [1461-14][115-14][1461-1][2678-1]
     [1943-1][411-1]


omg: 11
POWER - VLTDC 3-6 14-19

D1 2204 V Milovanovic   | 928 L Jakobsson   
D1 1175 M Frykman     | 1416 T Tuominen    3-1
S1 2204 V Milovanovic   - 928 L Jakobsson    1-3 tons: 5-4
S2 2012 L Johnsson    - 1416 T Tuominen    0-3 tons: 1-3
D2 2012 L Johnsson    | 1816 U Flemmich    
D2 1186 R Rosengren    | 5913 J Eliasson    1-3
S3 1186 R Rosengren    - 1816 U Flemmich    0-3 tons: 3-2
S4 1175 M Frykman     - 5913 J Eliasson    2-3 tons: 8-6
D3 2891 P Bexelius    | 6269 B Jensen     
D3 427 A Ström      | 1829 M Koslowski    3-0
S5 2891 P Bexelius    - 6269 B Jensen     3-0 tons: 3-4
S6 427 A Ström      - 1829 M Koslowski    1-3 tons: 5-4
Bra spel: [2204-17][1175-17][1175-1][1175-17]
     [1816-1][1816-14][5913-14]


omg: 11
TELGE - GREPEN 8-1 26-8

D1 2333 B Lundström    | 1308 P Dahlberg    
D1 397 J Paasila     | 2191 C Karlsson    3-1
S1 2333 B Lundström    - 2191 C Karlsson    3-0 tons: 6-3
S2 397 J Paasila     - 1308 P Dahlberg    3-1 tons: 8-3
D2 1181 A Meurling    |  38 M Gilbert    
D2 1477 K Larsson     | 1756 C Sellbrand    3-1
S3 1181 A Meurling    - 1756 C Sellbrand    3-0 tons: 7-0
S4 1477 K Larsson     -  38 M Gilbert     3-2 tons: 5-2
D3 2820 P Hinson     |  48 S Dahlberg    
D3 1357 L Olofsson    | 126 M Aulén      3-0
S5 2820 P Hinson     - 126 M Aulén      2-3 tons: 6-8
S6 1357 L Olofsson    -  48 S Dahlberg    3-0 tons: 2-4
Bra spel: [397-1][2333-115][2333-18]


omg: 11
FREJA - SHAKE 4-6 18-24

D1 2202 R Alvbrink    | 2428 M Hagelberg   
D1 374 K Ohlsson     | 1579 P Haraldsson   3-2
S1 2202 R Alvbrink    - 2428 M Hagelberg    0-3 tons: 4-3
S2 1414 M Ukkonen     - 1579 P Haraldsson   3-2 tons: 3-7
D2 1776 J Johansson    | 1482 G Fredriksson  
D2 2439 B Wahlström    | 2420 T Ritzén     0-3
S3 1776 J Johansson    - 1482 G Fredriksson   2-3 tons: 6-7
S4 374 K Ohlsson     - 2420 T Ritzén     3-0 tons: 5-4
D3 1414 M Ukkonen     | 3836 S Ritzén     
D3 315 F Rydbjer     | 2429 F Blid      3-2
S5 2439 B Wahlström    - 3836 S Ritzén     2-3 tons: 8-6
S6 315 F Rydbjer     - 2429 F Blid      0-3 tons: 2-3
AD 2439 B Wahlström    | 2420 T Ritzén     
AD 1776 J Johansson    | 3836 S Ritzén     2-3
Bra spel: [374-114][2439-18]


omg: 11
PILO - HAMBY 5-5 19-20

D1 2723 S Wahlund     | 6015 T Sjölander   
D1 2713 C Ögren      | 200 D Ahlqvist    3-1
S1 2723 S Wahlund     - 200 D Ahlqvist    3-0 tons: 4-0
S2 2713 C Ögren      - 6015 T Sjölander    0-3 tons: 1-5
D2 1814 T Berlin     | 878 B Lundqvist   
D2 1514 E Tikka      | 1331 J Johansson    3-0
S3 1814 T Berlin     - 1331 J Johansson    1-3 tons: 3-3
S4 1514 E Tikka      - 878 B Lundqvist    3-2 tons: 4-7
D3 6790 E Lignell     | 5761 K Wiklund    
D3 725 K Lindqvist    | 2709 T Nyander     1-3
S5 6790 E Lignell     - 2709 T Nyander     3-2 tons: 7-5
S6 725 K Lindqvist    - 5761 K Wiklund     1-3 tons: 3-4
AD 2723 S Wahlund     | 5761 K Wiklund    
AD 2713 C Ögren      | 878 B Lundqvist    1-3
Bra spel: [878-1][5761-18][2709-18][2709-157]


omg: 11
PANTA - BUSSIG 7-2 24-10

D1 1913 M Dammert     | 1311 A Jensson    
D1 1911 J Ferenius    | 6470 M Olsson     3-0
S1 1911 J Ferenius    - 6470 M Olsson     2-3 tons: 3-1
S2 1913 M Dammert     - 1311 A Jensson     3-2 tons: 6-1
D2 1385 J Virta      | 742 U Hallgren    
D2 2388 B Carlén     | 1976 P Lindius     3-0
S3 2388 B Carlén     - 742 U Hallgren    3-1 tons: 5-1
S4 1385 J Virta      - 1976 P Lindius     3-0 tons: 4-1
D3 1910 A Engvall     | 633 T Bengtsson   
D3 2634 Z Andersson    | 2559 O Eriksson    3-1
S5 2634 Z Andersson    - 2559 O Eriksson    1-3 tons: 3-5
S6 1910 A Engvall     - 633 T Bengtsson    3-0 tons: 4-1
Bra spel: [1311-116]


omg: 12
VITLÖK - TIME 6-3 19-11

D1 1943 S Elia      | 1461 G Marcius    
D1 1072 P Fredriksson   | 115 G Andersson    0-3
S1 1943 S Elia      - 1461 G Marcius     0-3 tons: 3-3
S2 1072 P Fredriksson   - 115 G Andersson    1-3 tons: 3-8
D2 1032 D Nordström    | 1182 D Forselius   
D2 526 M Appelgren    | 1678 G Olofsson    3-1
S3 526 M Appelgren    - 1182 D Forselius    3-0 tons: 2-2
S4 1032 D Nordström    - 1678 G Olofsson    3-0 tons: 3-0
D3 1714 J Norman     | 2143 Y Frodin     
D3 411 H Johansson    | 2668 T Lindberg    3-0
S5 411 H Johansson    - 2143 Y Frodin     3-0 tons: 1-1
S6 1714 J Norman     - 2668 T Lindberg    3-1 tons: 0-3
Bra spel: [1032-18][1461-18]


omg: 12
VLTDC - POWER 6-3 19-12

D1 928 L Jakobsson    | 2891 P Bexelius    
D1 1416 T Tuominen    | 427 A Ström      0-3
S1 928 L Jakobsson    - 427 A Ström      1-3 tons: 4-6
S2 1416 T Tuominen    - 2891 P Bexelius    0-3 tons: 4-6
D2 1816 U Flemmich    | 1964 R Raattamaa   
D2 6269 B Jensen     | 1186 R Rosengren    3-0
S3 1816 U Flemmich    - 1186 R Rosengren    3-1 tons: 5-5
S4 6269 B Jensen     - 1964 R Raattamaa    3-0 tons: 3-0
D3 1829 M Koslowski    | 2157 S Kvarnehag   
D3 5913 J Eliasson    | 1175 M Frykman     3-0
S5 1829 M Koslowski    - 2157 S Kvarnehag    3-1 tons: 5-3
S6 5913 J Eliasson    - 1175 M Frykman     3-1 tons: 4-5
Bra spel: [1829-1][5913-122][2891-116][2891-15]
     [427-15][427-18][2891-1][1175-18]


omg: 12
GREPEN - TELGE 6-4 19-18

D1  38 M Gilbert     | 2333 B Lundström   
D1 1308 P Dahlberg    | 397 J Paasila     1-3
S1 1308 P Dahlberg    - 2333 B Lundström    3-2 tons: 2-3
S2  38 M Gilbert     - 397 J Paasila     0-3 tons: 2-4
D2 2191 C Karlsson    | 2820 P Hinson     
D2  48 S Dahlberg    | 1357 L Olofsson    3-1
S3  48 S Dahlberg    - 2820 P Hinson     3-1 tons: 8-6
S4 2191 C Karlsson    - 1357 L Olofsson    0-3 tons: 2-4
D3 126 M Aulén      | 1181 A Meurling    
D3 1321 C Dahlberg    | 1477 K Larsson     3-1
S5 126 M Aulén      - 1181 A Meurling    0-3 tons: 3-6
S6 1321 C Dahlberg    - 1477 K Larsson     3-1 tons: 6-6
AD  48 S Dahlberg    | 2333 B Lundström   
AD 1321 C Dahlberg    | 1181 A Meurling    3-0
Bra spel: [126-17][1321-17][397-1][1181-1]
     [1181-17][1477-18][1477-128]


omg: 12
SHAKE - FREJA 8-1 26-6

D1 1579 P Haraldsson   | 2439 B Wahlström   
D1 2428 M Hagelberg    | 374 K Ohlsson     3-2
S1 2428 M Hagelberg    - 2439 B Wahlström    2-3 tons: 2-8
S2 2429 F Blid      - 374 K Ohlsson     3-0 tons: 6-1
D2 1257 J Harmaala    | 2202 R Alvbrink    
D2 3836 S Ritzén     | 1414 M Ukkonen     3-0
S3 3836 S Ritzén     - 1414 M Ukkonen     3-0 tons: 7-2
S4 1257 J Harmaala    - 2202 R Alvbrink    3-1 tons: 3-1
D3 2420 T Ritzén     | 2789 P Eklund     
D3 2429 F Blid      | 1776 J Johansson    3-0
S5 2420 T Ritzén     - 2789 P Eklund     3-0 tons: 2-0
S6 1482 G Fredriksson   - 1776 J Johansson    3-0 tons: 5-4


omg: 12
HAMBY - PILO 3-6 13-21

D1 5761 K Wiklund     | 2723 S Wahlund    
D1 878 B Lundqvist    | 2713 C Ögren      0-3
S1 2709 T Nyander     - 2723 S Wahlund     1-3 tons: 1-5
S2 200 D Ahlqvist    - 2713 C Ögren      1-3 tons: 4-7
D2 1331 J Johansson    | 1514 E Tikka     
D2 1247 M Klintorph    | 1814 T Berlin     3-0
S3 5761 K Wiklund     - 1514 E Tikka      1-3 tons: 3-2
S4 878 B Lundqvist    - 1814 T Berlin     1-3 tons: 3-3
D3 2709 T Nyander     | 6790 E Lignell    
D3 200 D Ahlqvist    | 725 K Lindqvist    3-1
S5 1331 J Johansson    - 6790 E Lignell     0-3 tons: 1-5
S6 1247 M Klintorph    - 725 K Lindqvist    3-2 tons: 8-2
Bra spel: [1247-1][878-17][2723-132][2723-18]
     [2713-18]


omg: 12
BUSSIG - PANTA 1-8 12-24

D1 1311 A Jensson     | 1911 J Ferenius    
D1 6470 M Olsson     | 1913 M Dammert     0-3
S1 1311 A Jensson     - 1911 J Ferenius    0-3 tons: 4-1
S2 6470 M Olsson     - 1913 M Dammert     2-3 tons: 7-6
D2  50 J Bengtsson    | 1385 J Virta     
D2 633 T Bengtsson    | 1875 N Hargerud    1-3
S3 633 T Bengtsson    - 1385 J Virta      2-3 tons: 2-4
S4  50 J Bengtsson    - 1875 N Hargerud    1-3 tons: 1-4
D3 1976 P Lindius     | 1910 A Engvall    
D3 2559 O Eriksson    | 2634 Z Andersson    1-3
S5 2559 O Eriksson    - 1910 A Engvall     2-3 tons: 5-4
S6 1976 P Lindius     - 2634 Z Andersson    3-0 tons: 4-3
Bra spel: [1910-140]


omg: 13
VITLÖK - PANTA 3-6 16-20

D1 1943 S Elia      | 1911 J Ferenius    
D1 1072 P Fredriksson   | 1913 M Dammert     1-3
S1 1943 S Elia      - 1911 J Ferenius    3-1 tons: 2-3
S2 1072 P Fredriksson   - 1913 M Dammert     3-1 tons: 4-5
D2 2051 J Mellgren    | 1385 J Virta     
D2 2047 P Mellgren    | 1875 N Hargerud    0-3
S3 2051 J Mellgren    - 1385 J Virta      2-3 tons: 4-3
S4 2047 P Mellgren    - 1875 N Hargerud    1-3 tons: 7-4
D3 411 H Johansson    | 2634 Z Andersson   
D3 1032 D Nordström    | 1910 A Engvall     2-3
S5 411 H Johansson    - 2634 Z Andersson    3-0 tons: 4-1
S6 1032 D Nordström    - 1910 A Engvall     1-3 tons: 1-7
Bra spel: [1875-18][1910-18][1910-115]


omg: 13
PILO - BUSSIG 7-2 24-12

D1 2723 S Wahlund     | 6474 S Omberg     
D1 2713 C Ögren      | 633 T Bengtsson    3-1
S1 2723 S Wahlund     - 6474 S Omberg     3-1 tons: 3-5
S2 2713 C Ögren      - 633 T Bengtsson    3-0 tons: 2-0
D2 1514 E Tikka      | 6470 M Olsson     
D2 6394 M Gonzalez    | 1311 A Jensson     1-3
S3 1514 E Tikka      - 1311 A Jensson     3-0 tons: 4-1
S4 6394 M Gonzalez    - 6470 M Olsson     2-3 tons: 5-6
D3 6790 E Lignell     | 1976 P Lindius    
D3 1814 T Berlin     |  50 J Bengtsson    3-2
S5 6790 E Lignell     - 1976 P Lindius     3-1 tons: 8-2
S6 1814 T Berlin     -  50 J Bengtsson    3-1 tons: 5-2
Bra spel: [1814-17]


omg: 13
FREJA - HAMBY 3-6 13-21

D1 2202 R Alvbrink    | 1247 M Klintorph   
D1 1776 J Johansson    | 1331 J Johansson    1-3
S1 1776 J Johansson    - 1247 M Klintorph    1-3 tons: 3-6
S2 2202 R Alvbrink    - 1331 J Johansson    0-3 tons: 0-2
D2 2439 B Wahlström    | 200 D Ahlqvist    
D2 315 F Rydbjer     | 2709 T Nyander     3-1
S3 2439 B Wahlström    - 200 D Ahlqvist    3-0 tons: 2-1
S4 315 F Rydbjer     - 2709 T Nyander     2-3 tons: 4-1
D3 374 K Ohlsson     | 5761 K Wiklund    
D3 2789 P Eklund     | 6015 T Sjölander    3-2
S5 2789 P Eklund     - 5761 K Wiklund     0-3 tons: 2-5
S6 374 K Ohlsson     - 6015 T Sjölander    0-3 tons: 1-3
Bra spel: [6015-1]


omg: 13
TELGE - SHAKE 6-3 24-12

D1 2333 B Lundström    | 1579 P Haraldsson   
D1 397 J Paasila     | 2428 M Hagelberg    2-3
S1 2333 B Lundström    - 1579 P Haraldsson   3-1 tons: 7-3
S2 397 J Paasila     - 2428 M Hagelberg    2-3 tons: 5-7
D2 1181 A Meurling    | 1257 J Harmaala    
D2 1477 K Larsson     | 3836 S Ritzén     3-2
S3 1181 A Meurling    - 1257 J Harmaala    3-0 tons: 4-3
S4 1477 K Larsson     - 3836 S Ritzén     3-0 tons: 2-5
D3 2820 P Hinson     | 2420 T Ritzén     
D3 1357 L Olofsson    | 1482 G Fredriksson   3-0
S5 2820 P Hinson     - 2420 T Ritzén     3-0 tons: 4-3
S6 1357 L Olofsson    - 1482 G Fredriksson   2-3 tons: 6-3
Bra spel: [2333-1][2820-17][1579-1]


omg: 13
POWER - GREPEN 7-2 23-15

D1 2204 V Milovanovic   | 2191 C Karlsson    
D1 1175 M Frykman     | 126 M Aulén      3-1
S1 1175 M Frykman     - 2191 C Karlsson    3-2 tons: 4-10
S2 2204 V Milovanovic   - 126 M Aulén      3-1 tons: 7-4
D2 1186 R Rosengren    | 1308 P Dahlberg    
D2 1035 J Jansson     |  48 S Dahlberg    3-1
S3 1186 R Rosengren    - 1308 P Dahlberg    3-1 tons: 4-3
S4 1035 J Jansson     -  48 S Dahlberg    3-2 tons: 7-5
D3 2891 P Bexelius    | 1321 C Dahlberg    
D3 427 A Ström      |  38 M Gilbert     3-1
S5 2891 P Bexelius    - 1321 C Dahlberg    2-3 tons: 3-9
S6 427 A Ström      -  38 M Gilbert     0-3 tons: 1-4
Bra spel: [2204-17]


omg: 13
TIME - VLTDC 1-8 10-24

D1 1677 R Mattsson    | 2719 K Nörgaard    
D1 2678 S Larsson     | 928 L Jakobsson    1-3
S1 1677 R Mattsson    - 928 L Jakobsson    1-3 tons: 4-6
S2 2678 S Larsson     - 2719 K Nörgaard    2-3 tons: 8-6
D2 2668 T Lindberg    | 6269 B Jensen     
D2 1182 D Forselius    | 1829 M Koslowski    1-3
S3 2668 T Lindberg    - 6269 B Jensen     0-3 tons: 2-0
S4 1182 D Forselius    - 1829 M Koslowski    0-3 tons: 1-3
D3 1461 G Marcius     | 2407 A Andersson   
D3 115 G Andersson    | 5913 J Eliasson    3-0
S5 1461 G Marcius     - 2407 A Andersson    2-3 tons: 5-8
S6 115 G Andersson    - 5913 J Eliasson    0-3 tons: 1-4
Bra spel: [2668-16][1182-16][928-17]


omg: 14
GREPEN - TIME 5-5 20-22

D1 1308 P Dahlberg    | 1677 R Mattsson    
D1 126 M Aulén      | 2678 S Larsson     0-3
S1 126 M Aulén      - 1677 R Mattsson    3-1 tons: 1-2
S2 1308 P Dahlberg    - 2678 S Larsson     3-2 tons: 7-2
D2  38 M Gilbert     | 1461 G Marcius    
D2 1321 C Dahlberg    | 115 G Andersson    2-3
S3 1321 C Dahlberg    - 1461 G Marcius     0-3 tons: 4-4
S4  38 M Gilbert     - 115 G Andersson    2-3 tons: 4-4
D3 2191 C Karlsson    | 2668 T Lindberg    
D3  48 S Dahlberg    | 1182 D Forselius    3-2
S5 2191 C Karlsson    - 2668 T Lindberg    3-0 tons: 4-3
S6  48 S Dahlberg    - 1182 D Forselius    3-2 tons: 4-3
AD 2191 C Karlsson    | 1461 G Marcius    
AD 1321 C Dahlberg    | 115 G Andersson    1-3
Bra spel: [1677-130][1677-18][2678-18][1461-18]
     [1182-1]


omg: 14
SHAKE - POWER 3-6 17-22

D1 1579 P Haraldsson   | 1175 M Frykman    
D1 3836 S Ritzén     | 2204 V Milovanovic   0-3
S1 3836 S Ritzén     - 2204 V Milovanovic   2-3 tons: 11-9
S2 1579 P Haraldsson   - 1175 M Frykman     0-3 tons: 3-5
D2 1482 G Fredriksson   | 1035 J Jansson    
D2 2429 F Blid      | 1186 R Rosengren    3-1
S3 2429 F Blid      - 1035 J Jansson     3-2 tons: 8-7
S4 1482 G Fredriksson   - 1186 R Rosengren    3-1 tons: 5-2
D3 2428 M Hagelberg    | 2891 P Bexelius    
D3 2420 T Ritzén     | 427 A Ström      2-3
S5 2420 T Ritzén     - 427 A Ström      2-3 tons: 5-5
S6 2428 M Hagelberg    - 2891 P Bexelius    2-3 tons: 7-12
Bra spel: [3836-1][3836-17][2420-1][2428-17]
     [1175-1][2891-1][2891-13][2891-15]


omg: 14
HAMBY - TELGE 3-6 14-19

D1 200 D Ahlqvist    | 2333 B Lundström   
D1 269 P Grönberg    | 397 J Paasila     2-3
S1 200 D Ahlqvist    - 2333 B Lundström    1-3 tons: 2-4
S2 269 P Grönberg    - 397 J Paasila     1-3 tons: 3-4
D2 878 B Lundqvist    | 1181 A Meurling    
D2 2709 T Nyander     | 1477 K Larsson     0-3
S3 878 B Lundqvist    - 1181 A Meurling    0-3 tons: 2-4
S4 2709 T Nyander     - 1477 K Larsson     1-3 tons: 3-4
D3 5761 K Wiklund     | 2820 P Hinson     
D3 2664 A Hålldin     | 1357 L Olofsson    3-0
S5 5761 K Wiklund     - 2820 P Hinson     3-1 tons: 3-3
S6 2664 A Hålldin     - 1357 L Olofsson    3-0 tons: 7-3
Bra spel: [200-120][5761-13][2664-13][1181-1]
     [1357-1]


omg: 14
BUSSIG - FREJA 6-4 22-21

D1 1311 A Jensson     | 1414 M Ukkonen    
D1 2559 O Eriksson    | 2202 R Alvbrink    1-3
S1 1311 A Jensson     - 1414 M Ukkonen     2-3 tons: 0-0
S2 2559 O Eriksson    - 2202 R Alvbrink    3-0 tons: 4-0
D2 633 T Bengtsson    | 2789 P Eklund     
D2 6474 S Omberg     | 1776 J Johansson    3-2
S3 6474 S Omberg     - 2789 P Eklund     3-1 tons: 5-3
S4 633 T Bengtsson    - 1776 J Johansson    0-3 tons: 3-4
D3 1976 P Lindius     | 2439 B Wahlström   
D3 2092 M Leino      | 676 P Mattsson    3-2
S5 1976 P Lindius     - 2439 B Wahlström    3-2 tons: 6-5
S6 2092 M Leino      - 676 P Mattsson    1-3 tons: 1-2
AD 1976 P Lindius     | 676 P Mattsson    
AD 6474 S Omberg     | 1776 J Johansson    3-2
Bra spel: [6474-17]


omg: 14
PANTA - PILO 4-6 17-21

D1 1913 M Dammert     | 1814 T Berlin     
D1 1911 J Ferenius    | 6790 E Lignell     3-0
S1 1911 J Ferenius    - 1814 T Berlin     0-3 tons: 4-1
S2 1913 M Dammert     - 6790 E Lignell     3-1 tons: 3-3
D2 2634 Z Andersson    | 2713 C Ögren     
D2 1910 A Engvall     | 2723 S Wahlund     1-3
S3 1910 A Engvall     - 2713 C Ögren      3-1 tons: 7-5
S4 2634 Z Andersson    - 2723 S Wahlund     1-3 tons: 2-5
D3 1385 J Virta      | 1514 E Tikka     
D3 1875 N Hargerud    | 725 K Lindqvist    0-3
S5 1875 N Hargerud    - 1514 E Tikka      3-1 tons: 4-0
S6 1385 J Virta      - 725 K Lindqvist    2-3 tons: 5-6
AD 1910 A Engvall     | 2713 C Ögren     
AD 1875 N Hargerud    | 2723 S Wahlund     1-3
Bra spel: [2723-18]


omg: 14
VLTDC - VITLÖK 6-3 22-17

D1 2407 A Andersson    | 1072 P Fredriksson  
D1 5913 J Eliasson    | 1943 S Elia      3-2
S1 2407 A Andersson    - 1072 P Fredriksson   3-2 tons: 3-6
S2 5913 J Eliasson    - 1943 S Elia      3-0 tons: 4-1
D2 2719 K Nörgaard    | 2051 J Mellgren    
D2 928 L Jakobsson    | 2047 P Mellgren    3-2
S3 2719 K Nörgaard    - 2051 J Mellgren    3-0 tons: 5-3
S4 928 L Jakobsson    - 2047 P Mellgren    2-3 tons: 4-7
D3 6269 B Jensen     | 1032 D Nordström   
D3 1829 M Koslowski    | 411 H Johansson    3-2
S5 6269 B Jensen     - 411 H Johansson    0-3 tons: 3-7
S6 1829 M Koslowski    - 1032 D Nordström    2-3 tons: 6-4
Bra spel: [2407-144][2719-16][928-16][2719-16]
     [928-16][1829-1][1072-1]


omg: 15
VITLÖK - PILO 6-3 21-14

D1 1072 P Fredriksson   | 2713 C Ögren     
D1 1943 S Elia      | 2723 S Wahlund     3-1
S1 1072 P Fredriksson   - 2713 C Ögren      1-3 tons: 9-4
S2 1943 S Elia      - 2723 S Wahlund     1-3 tons: 2-8
D2 2051 J Mellgren    | 6790 E Lignell    
D2 2047 P Mellgren    | 6394 M Gonzalez    3-1
S3 2051 J Mellgren    - 6790 E Lignell     1-3 tons: 1-4
S4 2047 P Mellgren    - 6394 M Gonzalez    3-0 tons: 4-2
D3 411 H Johansson    | 725 K Lindqvist   
D3 1032 D Nordström    | 1514 E Tikka      3-1
S5 411 H Johansson    - 725 K Lindqvist    3-0 tons: 3-2
S6 1032 D Nordström    - 1514 E Tikka      3-2 tons: 9-5
Bra spel: [6790-1]


omg: 15
FREJA - PANTA 3-6 16-20

D1 2439 B Wahlström    | 1913 M Dammert    
D1 374 K Ohlsson     | 1911 J Ferenius    3-1
S1 2439 B Wahlström    - 1913 M Dammert     1-3 tons: 2-5
S2 374 K Ohlsson     - 1911 J Ferenius    2-3 tons: 3-3
D2 2202 R Alvbrink    | 2634 Z Andersson   
D2 2789 P Eklund     | 1910 A Engvall     1-3
S3 2202 R Alvbrink    - 2634 Z Andersson    3-0 tons: 3-0
S4 2789 P Eklund     - 1910 A Engvall     0-3 tons: 5-3
D3 1776 J Johansson    | 1385 J Virta     
D3 676 P Mattsson    | 1875 N Hargerud    1-3
S5 1776 J Johansson    - 1385 J Virta      3-1 tons: 9-4
S6 676 P Mattsson    - 1875 N Hargerud    2-3 tons: 1-2
Bra spel: [1913-1][1385-18][1875-18][1385-18]


omg: 15
TELGE - BUSSIG 9-0 27-6

D1 2333 B Lundström    | 1976 P Lindius    
D1 397 J Paasila     |  50 J Bengtsson    3-2
S1 2333 B Lundström    -  50 J Bengtsson    3-2 tons: 4-4
S2 397 J Paasila     - 1976 P Lindius     3-1 tons: 4-2
D2 1181 A Meurling    | 1311 A Jensson    
D2 1477 K Larsson     | 6470 M Olsson     3-0
S3 1181 A Meurling    - 1311 A Jensson     3-0 tons: 5-1
S4 1477 K Larsson     - 6470 M Olsson     3-0 tons: 4-3
D3 2820 P Hinson     | 1261 J Määttä     
D3 1357 L Olofsson    | 1828 S Björk      3-0
S5 2820 P Hinson     - 1828 S Björk      3-1 tons: 4-0
S6 1357 L Olofsson    - 1261 J Määttä     3-0 tons: 7-0
Bra spel: [1477-1]


omg: 15
POWER - HAMBY 7-2 21-10

D1 1175 M Frykman     | 200 D Ahlqvist    
D1 2204 V Milovanovic   | 2161 F Sjöberg     3-0
S1 1175 M Frykman     - 200 D Ahlqvist    3-0 tons: 4-2
S2 2204 V Milovanovic   - 2161 F Sjöberg     3-0 tons: 2-1
D2 427 A Ström      | 878 B Lundqvist   
D2 2891 P Bexelius    | 2709 T Nyander     3-0
S3 427 A Ström      - 878 B Lundqvist    0-3 tons: 0-4
S4 2891 P Bexelius    - 2709 T Nyander     3-0 tons: 4-2
D3 1035 J Jansson     | 5761 K Wiklund    
D3 1186 R Rosengren    | 1348 P Rotmark     0-3
S5 1035 J Jansson     - 5761 K Wiklund     3-2 tons: 6-9
S6 1186 R Rosengren    - 1348 P Rotmark     3-2 tons: 6-2
Bra spel: [1175-18][2204-18][1175-1][1175-18]
     [2204-15][2891-118][878-17][5761-18]


omg: 15
TIME - SHAKE 4-6 19-24

D1 1461 G Marcius     | 1257 J Harmaala    
D1 115 G Andersson    | 3836 S Ritzén     3-1
S1 1461 G Marcius     - 1257 J Harmaala    3-2 tons: 6-3
S2 115 G Andersson    - 3836 S Ritzén     1-3 tons: 4-9
D2 1182 D Forselius    | 2428 M Hagelberg   
D2 574 M Hägglund    | 1579 P Haraldsson   3-1
S3 1182 D Forselius    - 2428 M Hagelberg    1-3 tons: 1-7
S4 574 M Hägglund    - 1579 P Haraldsson   2-3 tons: 1-3
D3 2678 S Larsson     | 1482 G Fredriksson  
D3 1677 R Mattsson    | 2420 T Ritzén     0-3
S5 2678 S Larsson     - 1482 G Fredriksson   1-3 tons: 5-1
S6 1677 R Mattsson    - 2420 T Ritzén     3-2 tons: 4-5
AD 1461 G Marcius     | 3836 S Ritzén     
AD 115 G Andersson    | 1482 G Fredriksson   2-3
Bra spel: [1461-16][115-1][3836-18][3836-18]
     [2428-16]


omg: 15
VLTDC - GREPEN 7-2 25-13

D1 928 L Jakobsson    | 126 M Aulén     
D1 2719 K Nörgaard    |  38 M Gilbert     3-1
S1 2719 K Nörgaard    - 126 M Aulén      3-1 tons: 8-4
S2 928 L Jakobsson    -  38 M Gilbert     3-0 tons: 4-5
D2 5913 J Eliasson    | 2191 C Karlsson    
D2 1829 M Koslowski    | 1308 P Dahlberg    3-2
S3 1829 M Koslowski    - 2191 C Karlsson    2-3 tons: 10-5
S4 5913 J Eliasson    - 1308 P Dahlberg    3-0 tons: 4-5
D3 6269 B Jensen     | 1321 C Dahlberg    
D3 2407 A Andersson    |  48 S Dahlberg    2-3
S5 2407 A Andersson    - 1321 C Dahlberg    3-2 tons: 5-6
S6 6269 B Jensen     -  48 S Dahlberg    3-1 tons: 2-6
Bra spel: [2719-114][2719-15][5913-1][48-1]


omg: 16
HAMBY - TIME 6-4 20-19

D1 1331 J Johansson    | 1677 R Mattsson    
D1 1348 P Rotmark     | 574 M Hägglund    2-3
S1 1331 J Johansson    - 1677 R Mattsson    3-2 tons: 2-3
S2 1348 P Rotmark     - 574 M Hägglund    3-1 tons: 5-1
D2 2709 T Nyander     | 1461 G Marcius    
D2 200 D Ahlqvist    | 115 G Andersson    0-3
S3 2709 T Nyander     - 1461 G Marcius     0-3 tons: 0-3
S4 200 D Ahlqvist    - 115 G Andersson    0-3 tons: 2-4
D3 5761 K Wiklund     | 1678 G Olofsson    
D3 2664 A Hålldin     | 2678 S Larsson     3-2
S5 5761 K Wiklund     - 1678 G Olofsson    3-0 tons: 2-0
S6 2664 A Hålldin     - 2678 S Larsson     3-0 tons: 3-2
AD 5761 K Wiklund     | 1461 G Marcius    
AD 2664 A Hålldin     | 115 G Andersson    3-2
Bra spel: [1348-1][1348-111][1461-18]


omg: 16
BUSSIG - POWER 0-9 5-27

D1 6470 M Olsson     | 2204 V Milovanovic  
D1 2092 M Leino      | 1175 M Frykman     0-3
S1 2092 M Leino      - 2204 V Milovanovic   0-3 tons: 2-4
S2 6470 M Olsson     - 1175 M Frykman     1-3 tons: 4-10
D2 1311 A Jensson     | 1035 J Jansson    
D2  50 J Bengtsson    | 2157 S Kvarnehag    1-3
S3  50 J Bengtsson    - 1035 J Jansson     0-3 tons: 0-5
S4 1311 A Jensson     - 2157 S Kvarnehag    2-3 tons: 6-3
D3 633 T Bengtsson    | 427 A Ström     
D3 1828 S Björk      | 2891 P Bexelius    0-3
S5 633 T Bengtsson    - 427 A Ström      1-3 tons: 2-3
S6 1828 S Björk      - 2891 P Bexelius    0-3 tons: 0-7
Bra spel: [2092-1][1035-16][2891-13][2891-18]


omg: 16
PANTA - TELGE 4-6 18-25

D1 1911 J Ferenius    | 2333 B Lundström   
D1 1913 M Dammert     | 397 J Paasila     1-3
S1 1913 M Dammert     - 2333 B Lundström    3-1 tons: 6-7
S2 1911 J Ferenius    - 397 J Paasila     1-3 tons: 2-3
D2 1385 J Virta      | 1181 A Meurling    
D2 1875 N Hargerud    | 1477 K Larsson     2-3
S3 1875 N Hargerud    - 1181 A Meurling    0-3 tons: 4-7
S4 1385 J Virta      - 1477 K Larsson     3-2 tons: 4-2
D3 2634 Z Andersson    | 2820 P Hinson     
D3 1910 A Engvall     | 1357 L Olofsson    3-2
S5 1910 A Engvall     - 2820 P Hinson     3-2 tons: 7-3
S6 2634 Z Andersson    - 1357 L Olofsson    1-3 tons: 1-7
AD 1910 A Engvall     | 1181 A Meurling    
AD 1913 M Dammert     | 1357 L Olofsson    1-3
Bra spel: [1913-1][1385-129][1910-153][2820-1]


omg: 16
PILO - FREJA 7-2 23-13

D1 2713 C Ögren      | 2202 R Alvbrink    
D1 2723 S Wahlund     | 1776 J Johansson    3-1
S1 2713 C Ögren      - 676 P Mattsson    3-0 tons: 2-1
S2 2723 S Wahlund     - 2439 B Wahlström    3-1 tons: 4-3
D2 1846 M Bogoja     | 2789 P Eklund     
D2 1514 E Tikka      | 374 K Ohlsson     2-3
S3 1846 M Bogoja     - 2202 R Alvbrink    0-3 tons: 2-2
S4 1514 E Tikka      - 1776 J Johansson    3-2 tons: 2-1
D3 6790 E Lignell     | 676 P Mattsson    
D3 1814 T Berlin     | 2439 B Wahlström    3-0
S5 6790 E Lignell     - 2789 P Eklund     3-1 tons: 5-2
S6 1814 T Berlin     - 374 K Ohlsson     3-2 tons: 4-3
Bra spel: [6790-2][6790-18]


omg: 16
SHAKE - VLTDC 6-3 19-19

D1 1579 P Haraldsson   | 2719 K Nörgaard    
D1 2428 M Hagelberg    | 928 L Jakobsson    3-1
S1 2428 M Hagelberg    - 2719 K Nörgaard    3-2 tons: 9-7
S2 1579 P Haraldsson   - 928 L Jakobsson    0-3 tons: 0-2
D2 2429 F Blid      | 6269 B Jensen     
D2 3836 S Ritzén     | 5913 J Eliasson    1-3
S3 2429 F Blid      - 6269 B Jensen     3-2 tons: 7-6
S4 3836 S Ritzén     - 5913 J Eliasson    3-2 tons: 9-6
D3 2420 T Ritzén     | 1829 M Koslowski   
D3 1482 G Fredriksson   | 2407 A Andersson    0-3
S5 2420 T Ritzén     - 1829 M Koslowski    3-2 tons: 5-7
S6 1482 G Fredriksson   - 2407 A Andersson    3-1 tons: 4-6
Bra spel: [2429-1][3836-1][3836-18][2420-1]
     [6269-1][5913-15]


omg: 16
GREPEN - VITLÖK 4-6 16-21

D1 2355 D Lindfors    | 1943 S Elia      
D1  38 M Gilbert     | 1072 P Fredriksson   0-3
S1  38 M Gilbert     - 1943 S Elia      3-1 tons: 6-5
S2 2355 D Lindfors    - 1072 P Fredriksson   1-3 tons: 0-3
D2  48 S Dahlberg    | 2047 P Mellgren    
D2 126 M Aulén      | 2051 J Mellgren    1-3
S3  48 S Dahlberg    - 2047 P Mellgren    1-3 tons: 4-6
S4 126 M Aulén      - 2051 J Mellgren    3-1 tons: 7-2
D3 2191 C Karlsson    | 411 H Johansson   
D3 1321 C Dahlberg    | 1032 D Nordström    1-3
S5 2191 C Karlsson    - 411 H Johansson    3-0 tons: 2-4
S6 1321 C Dahlberg    - 1032 D Nordström    3-1 tons: 4-2
AD 126 M Aulén      | 2047 P Mellgren    
AD 1321 C Dahlberg    | 411 H Johansson    0-3
Bra spel: [2051-1]


omg: 17
VITLÖK - FREJA 7-2 25-12

D1 1943 S Elia      | 315 F Rydbjer    
D1 1072 P Fredriksson   | 1776 J Johansson    3-1
S1 1943 S Elia      - 315 F Rydbjer     3-1 tons: 5-4
S2 1072 P Fredriksson   - 1776 J Johansson    3-1 tons: 2-7
D2 2051 J Mellgren    | 2789 P Eklund     
D2 2047 P Mellgren    | 374 K Ohlsson     3-1
S3 2051 J Mellgren    - 374 K Ohlsson     2-3 tons: 4-4
S4 2047 P Mellgren    - 2789 P Eklund     3-0 tons: 6-1
D3 411 H Johansson    | 2202 R Alvbrink    
D3 1032 D Nordström    | 676 P Mattsson    2-3
S5 411 H Johansson    - 676 P Mattsson    3-1 tons: 4-2
S6 1032 D Nordström    - 2202 R Alvbrink    3-1 tons: 4-3
Bra spel: [2047-17]


omg: 17
TELGE - PILO 7-2 22-17

D1 2333 B Lundström    | 1514 E Tikka     
D1 397 J Paasila     | 6394 M Gonzalez    3-1
S1 2333 B Lundström    - 1514 E Tikka      0-3 tons: 1-2
S2 397 J Paasila     - 6394 M Gonzalez    3-2 tons: 7-2
D2 1181 A Meurling    | 2713 C Ögren     
D2 1477 K Larsson     | 2723 S Wahlund     3-1
S3 1181 A Meurling    - 2713 C Ögren      3-2 tons: 5-5
S4 1477 K Larsson     - 2723 S Wahlund     1-3 tons: 5-8
D3 2820 P Hinson     | 6790 E Lignell    
D3 1357 L Olofsson    | 1814 T Berlin     3-2
S5 2820 P Hinson     - 6790 E Lignell     3-1 tons: 8-7
S6 1357 L Olofsson    - 1814 T Berlin     3-2 tons: 2-3
Bra spel: [397-16][1181-17][1477-17][1514-118]
     [1514-18][6394-18][2723-15][2723-118]
     [6790-1]


omg: 17
POWER - PANTA 8-1 24-7

D1 1175 M Frykman     | 1911 J Ferenius    
D1 2204 V Milovanovic   | 1913 M Dammert     3-0
S1 1175 M Frykman     - 1913 M Dammert     3-1 tons: 7-4
S2 2204 V Milovanovic   - 1911 J Ferenius    3-1 tons: 7-3
D2 427 A Ström      | 1875 N Hargerud    
D2 2891 P Bexelius    | 1385 J Virta      3-0
S3 427 A Ström      - 1385 J Virta      3-0 tons: 2-4
S4 2891 P Bexelius    - 1875 N Hargerud    3-0 tons: 6-1
D3 1035 J Jansson     | 2634 Z Andersson   
D3 1186 R Rosengren    | 1910 A Engvall     0-3
S5 1035 J Jansson     - 1910 A Engvall     3-1 tons: 3-2
S6 1186 R Rosengren    - 2634 Z Andersson    3-1 tons: 3-5
Bra spel: [2204-1][2204-14][2891-148][1035-1]


omg: 17
TIME - BUSSIG 6-3 22-14

D1 1182 D Forselius    | 1311 A Jensson    
D1 2678 S Larsson     |  50 J Bengtsson    1-3
S1 2678 S Larsson     - 1311 A Jensson     3-0 tons: 4-1
S2 1182 D Forselius    -  50 J Bengtsson    3-2 tons: 3-4
D2 1461 G Marcius     | 633 T Bengtsson   
D2 115 G Andersson    | 1828 S Björk      3-1
S3 1461 G Marcius     - 633 T Bengtsson    3-0 tons: 1-0
S4 115 G Andersson    - 1828 S Björk      3-0 tons: 3-1
D3 1678 G Olofsson    | 1976 P Lindius    
D3 1677 R Mattsson    | 742 U Hallgren    3-2
S5 1678 G Olofsson    - 1976 P Lindius     2-3 tons: 2-4
S6 1677 R Mattsson    - 742 U Hallgren    1-3 tons: 3-1
Bra spel: [2678-18][1678-112][50-117]


omg: 17
VLTDC - HAMBY 8-1 25-7

D1 928 L Jakobsson    | 1331 J Johansson   
D1 2719 K Nörgaard    | 200 D Ahlqvist    3-0
S1 2719 K Nörgaard    - 1331 J Johansson    3-0 tons: 4-1
S2 928 L Jakobsson    - 200 D Ahlqvist    3-2 tons: 3-2
D2 5913 J Eliasson    | 1919 C Dörfer     
D2 6269 B Jensen     | 2709 T Nyander     3-1
S3 6269 B Jensen     - 1919 C Dörfer     3-0 tons: 3-4
S4 5913 J Eliasson    - 2709 T Nyander     3-0 tons: 9-5
D3 2407 A Andersson    | 5761 K Wiklund    
D3 1829 M Koslowski    | 878 B Lundqvist    3-0
S5 1829 M Koslowski    - 5761 K Wiklund     1-3 tons: 1-3
S6 2407 A Andersson    - 878 B Lundqvist    3-1 tons: 6-2
Bra spel: [928-16][2719-16][5913-1][5913-13]
     [5913-18][2407-16][200-1]


omg: 17
GREPEN - SHAKE 4-6 20-22

D1 2191 C Karlsson    | 1579 P Haraldsson   
D1 1321 C Dahlberg    | 2428 M Hagelberg    3-2
S1 2191 C Karlsson    - 2428 M Hagelberg    0-3 tons: 2-3
S2 1321 C Dahlberg    - 1579 P Haraldsson   3-0 tons: 4-4
D2 1308 P Dahlberg    | 1257 J Harmaala    
D2 126 M Aulén      | 3836 S Ritzén     2-3
S3 1308 P Dahlberg    - 1257 J Harmaala    3-1 tons: 2-2
S4 126 M Aulén      - 3836 S Ritzén     2-3 tons: 6-8
D3  38 M Gilbert     | 2420 T Ritzén     
D3  48 S Dahlberg    | 1482 G Fredriksson   1-3
S5  38 M Gilbert     - 2420 T Ritzén     1-3 tons: 2-5
S6  48 S Dahlberg    - 1482 G Fredriksson   3-1 tons: 5-1
AD 126 M Aulén      | 2420 T Ritzén     
AD  48 S Dahlberg    | 3836 S Ritzén     2-3
Bra spel: [2428-18][2420-18][1482-18]


omg: 18
PANTA - TIME 3-6 15-21

D1 1913 M Dammert     | 2678 S Larsson    
D1 1911 J Ferenius    | 1677 R Mattsson    1-3
S1 1911 J Ferenius    - 2678 S Larsson     0-3 tons: 2-4
S2 1913 M Dammert     - 1677 R Mattsson    3-1 tons: 6-2
D2 1910 A Engvall     | 1461 G Marcius    
D2 2634 Z Andersson    | 115 G Andersson    2-3
S3 1910 A Engvall     - 1461 G Marcius     2-3 tons: 8-6
S4 2634 Z Andersson    - 115 G Andersson    0-3 tons: 1-1
D3 1385 J Virta      | 1182 D Forselius   
D3 1925 M Hargerud    | 1678 G Olofsson    1-3
S5 1925 M Hargerud    - 1182 D Forselius    3-2 tons: 4-2
S6 1385 J Virta      - 1678 G Olofsson    3-0 tons: 6-1
Bra spel: [1913-16][1911-16][1913-1][1910-18]
     [2634-18][1385-18][1461-18][1461-18]


omg: 18
PILO - POWER 5-5 17-19

D1 6790 E Lignell     | 2204 V Milovanovic  
D1 6394 M Gonzalez    | 1175 M Frykman     0-3
S1 6790 E Lignell     - 2204 V Milovanovic   3-1 tons: 5-5
S2 6394 M Gonzalez    - 1175 M Frykman     0-3 tons: 3-5
D2 2723 S Wahlund     | 1186 R Rosengren   
D2 2713 C Ögren      | 1035 J Jansson     3-1
S3 2723 S Wahlund     - 1035 J Jansson     3-0 tons: 6-2
S4 2713 C Ögren      - 1186 R Rosengren    0-3 tons: 4-5
D3 1814 T Berlin     | 2891 P Bexelius    
D3 1514 E Tikka      | 427 A Ström      0-3
S5 1814 T Berlin     - 427 A Ström      3-0 tons: 1-1
S6 1514 E Tikka      - 2891 P Bexelius    2-3 tons: 6-11
AD 6790 E Lignell     | 2891 P Bexelius    
AD 2723 S Wahlund     | 1175 M Frykman     3-2
Bra spel: [2723-16][1514-2][1514-18][2204-18]
     [1175-18][2891-1]


omg: 18
FREJA - TELGE 1-8 10-26

D1 2789 P Eklund     | 2333 B Lundström   
D1 2202 R Alvbrink    | 397 J Paasila     0-3
S1 2789 P Eklund     - 2333 B Lundström    1-3 tons: 3-6
S2 2202 R Alvbrink    - 397 J Paasila     2-3 tons: 6-5
D2 374 K Ohlsson     | 1181 A Meurling    
D2 676 P Mattsson    | 1477 K Larsson     3-2
S3 374 K Ohlsson     - 1181 A Meurling    0-3 tons: 2-6
S4 676 P Mattsson    - 1477 K Larsson     2-3 tons: 2-4
D3 1776 J Johansson    | 2820 P Hinson     
D3 2439 B Wahlström    | 1357 L Olofsson    1-3
S5 1776 J Johansson    - 2820 P Hinson     1-3 tons: 6-3
S6 2439 B Wahlström    - 1357 L Olofsson    0-3 tons: 1-3
Bra spel: [1181-18][2820-1]


omg: 18
HAMBY - GREPEN 3-6 18-23

D1 200 D Ahlqvist    | 978 P Lähteenmäki  
D1 2709 T Nyander     | 2355 D Lindfors    2-3
S1 2709 T Nyander     - 978 P Lähteenmäki   3-2 tons: 3-2
S2 200 D Ahlqvist    - 2355 D Lindfors    1-3 tons: 0-4
D2 1919 C Dörfer     |  38 M Gilbert    
D2 1331 J Johansson    |  48 S Dahlberg    3-1
S3 1331 J Johansson    -  48 S Dahlberg    3-2 tons: 4-5
S4 1919 C Dörfer     -  38 M Gilbert     1-3 tons: 4-3
D3 878 B Lundqvist    | 2191 C Karlsson    
D3 5761 K Wiklund     | 1308 P Dahlberg    2-3
S5 5761 K Wiklund     - 2191 C Karlsson    2-3 tons: 8-7
S6 878 B Lundqvist    - 1308 P Dahlberg    1-3 tons: 4-6
Bra spel: [2355-1]


omg: 18
BUSSIG - VLTDC 0-9 8-27

D1 742 U Hallgren    | 2719 K Nörgaard    
D1 2092 M Leino      | 928 L Jakobsson    0-3
S1 742 U Hallgren    - 2719 K Nörgaard    0-3 tons: 1-5
S2 2092 M Leino      - 928 L Jakobsson    1-3 tons: 2-1
D2 1311 A Jensson     | 5913 J Eliasson    
D2 6470 M Olsson     | 1416 T Tuominen    1-3
S3 1311 A Jensson     - 5913 J Eliasson    1-3 tons: 4-2
S4 6470 M Olsson     - 1416 T Tuominen    2-3 tons: 7-4
D3 1828 S Björk      | 6269 B Jensen     
D3 633 T Bengtsson    | 2089 T Söderström   2-3
S5 1828 S Björk      - 6269 B Jensen     0-3 tons: 0-1
S6 633 T Bengtsson    - 2089 T Söderström   1-3 tons: 2-3
Bra spel: [2719-17][928-17]


omg: 18
SHAKE - VITLÖK 6-3 22-18

D1 2429 F Blid      | 1072 P Fredriksson  
D1 1579 P Haraldsson   | 1943 S Elia      3-2
S1 2429 F Blid      - 1072 P Fredriksson   3-2 tons: 6-6
S2 1579 P Haraldsson   - 1943 S Elia      1-3 tons: 3-5
D2 1257 J Harmaala    | 2051 J Mellgren    
D2 3836 S Ritzén     | 2047 P Mellgren    1-3
S3 1257 J Harmaala    - 2051 J Mellgren    2-3 tons: 7-5
S4 3836 S Ritzén     - 2047 P Mellgren    3-0 tons: 8-3
D3 1482 G Fredriksson   | 411 H Johansson   
D3 2420 T Ritzén     | 1032 D Nordström    3-2
S5 1482 G Fredriksson   - 411 H Johansson    3-1 tons: 1-4
S6 2420 T Ritzén     - 1032 D Nordström    3-2 tons: 8-5
Bra spel: [3836-16]


omg: 19
VITLÖK - TELGE 5-5 19-21

D1 1072 P Fredriksson   | 2333 B Lundström   
D1 1943 S Elia      | 397 J Paasila     1-3
S1 1943 S Elia      - 2333 B Lundström    3-2 tons: 2-3
S2 1072 P Fredriksson   - 397 J Paasila     0-3 tons: 2-3
D2 2047 P Mellgren    | 1181 A Meurling    
D2 2051 J Mellgren    | 1477 K Larsson     3-0
S3 2047 P Mellgren    - 1181 A Meurling    0-3 tons: 5-5
S4 2051 J Mellgren    - 1477 K Larsson     1-3 tons: 3-5
D3 411 H Johansson    | 2820 P Hinson     
D3 1032 D Nordström    | 1357 L Olofsson    2-3
S5 411 H Johansson    - 2820 P Hinson     3-2 tons: 4-7
S6 1032 D Nordström    - 1357 L Olofsson    3-1 tons: 4-6
AD 2047 P Mellgren    | 1357 L Olofsson    
AD 2051 J Mellgren    | 1181 A Meurling    3-1
Bra spel: [2333-1][1181-1][1181-14]


omg: 19
POWER - FREJA 7-2 16-9

D1 1175 M Frykman     | 2202 R Alvbrink    
D1 2204 V Milovanovic   | 374 K Ohlsson     3-2
S3 1035 J Jansson     - 374 K Ohlsson     2-3 tons: 3-5
S4 1186 R Rosengren    - 2202 R Alvbrink    2-3 tons: 6-9
D3 427 A Ström      | 2789 P Eklund     
D3 2891 P Bexelius    | 1776 J Johansson    3-0
S5 427 A Ström      - 1776 J Johansson    3-1 tons: 2-3
S6 2891 P Bexelius    - 2789 P Eklund     3-0 tons: 8-2
Bra spel: [2891-17][2891-17]


omg: 19
TIME - PILO 6-4 23-14

D1 1182 D Forselius    | 1514 E Tikka     
D1 1678 G Olofsson    | 725 K Lindqvist    1-3
S1 1182 D Forselius    - 725 K Lindqvist    3-1 tons: 1-3
S2 1678 G Olofsson    - 1514 E Tikka      1-3 tons: 2-4
D2 1461 G Marcius     | 2723 S Wahlund    
D2 115 G Andersson    | 1814 T Berlin     2-3
S3 1461 G Marcius     - 2723 S Wahlund     1-3 tons: 3-5
S4 115 G Andersson    - 1814 T Berlin     3-0 tons: 7-3
D3 2678 S Larsson     | 6790 E Lignell    
D3 1677 R Mattsson    | 6394 M Gonzalez    3-0
S5 2678 S Larsson     - 6790 E Lignell     3-0 tons: 6-1
S6 1677 R Mattsson    - 6394 M Gonzalez    3-1 tons: 2-1
AD 2678 S Larsson     | 2723 S Wahlund    
AD 115 G Andersson    | 1814 T Berlin     3-0
Bra spel: [115-18][725-18]


omg: 19
VLTDC - PANTA 6-3 23-13

D1 1416 T Tuominen    | 1913 M Dammert    
D1 928 L Jakobsson    | 1911 J Ferenius    3-0
S1 1416 T Tuominen    - 1911 J Ferenius    3-2 tons: 6-7
S2 928 L Jakobsson    - 1913 M Dammert     2-3 tons: 3-6
D2 6269 B Jensen     | 1385 J Virta     
D2 1829 M Koslowski    | 1925 M Hargerud    1-3
S3 6269 B Jensen     - 1925 M Hargerud    3-1 tons: 3-1
S4 1829 M Koslowski    - 1385 J Virta      2-3 tons: 8-5
D3 5913 J Eliasson    | 1910 A Engvall    
D3 2407 A Andersson    | 2388 B Carlén     3-1
S5 5913 J Eliasson    - 2388 B Carlén     3-0 tons: 4-1
S6 2407 A Andersson    - 1910 A Engvall     3-0 tons: 6-6
Bra spel: [5913-112][5913-17][2407-17][5913-18]
     [2407-18][2407-111][2407-18]


omg: 19
GREPEN - BUSSIG 9-0 27-3

D1  38 M Gilbert     | 1311 A Jensson    
D1  48 S Dahlberg    |  50 J Bengtsson    3-1
S1  48 S Dahlberg    - 1311 A Jensson     3-0 tons: 2-2
S2  38 M Gilbert     -  50 J Bengtsson    3-0 tons: 2-0
D2 2191 C Karlsson    | 742 U Hallgren    
D2 1308 P Dahlberg    | 2092 M Leino      3-0
S3 1308 P Dahlberg    - 742 U Hallgren    3-0 tons: 1-2
S4 2191 C Karlsson    - 2092 M Leino      3-0 tons: 5-1
D3 978 P Lähteenmäki   | 1828 S Björk     
D3 2355 D Lindfors    | 633 T Bengtsson    3-0
S5 2355 D Lindfors    - 1828 S Björk      3-1 tons: 2-2
S6 978 P Lähteenmäki   - 633 T Bengtsson    3-1 tons: 3-0
Bra spel: [2191-1]


omg: 19
SHAKE - HAMBY 5-5 21-20

D1 2429 F Blid      | 200 D Ahlqvist    
D1 1579 P Haraldsson   | 2709 T Nyander     3-0
S1 2429 F Blid      - 2709 T Nyander     3-2 tons: 9-2
S2 1579 P Haraldsson   - 200 D Ahlqvist    3-0 tons: 5-1
D2 2428 M Hagelberg    | 5761 K Wiklund    
D2 2420 T Ritzén     | 878 B Lundqvist    2-3
S3 2428 M Hagelberg    - 878 B Lundqvist    0-3 tons: 2-4
S4 2420 T Ritzén     - 5761 K Wiklund     1-3 tons: 3-3
D3 3836 S Ritzén     | 1331 J Johansson   
D3 1482 G Fredriksson   | 2664 A Hålldin     2-3
S5 3836 S Ritzén     - 2664 A Hålldin     1-3 tons: 9-5
S6 1482 G Fredriksson   - 1331 J Johansson    3-2 tons: 5-1
AD 3836 S Ritzén     | 2664 A Hålldin    
AD 2429 F Blid      | 1331 J Johansson    3-1
Bra spel: [3836-1][3836-18][1482-18][2664-18]


omg: 20
BUSSIG - SHAKE 0-9 6-27

D1 1828 S Björk      | 1579 P Haraldsson   
D1 1976 P Lindius     | 2428 M Hagelberg    1-3
S1 1828 S Björk      - 1579 P Haraldsson   0-3 tons: 3-2
S2 1976 P Lindius     - 2428 M Hagelberg    1-3 tons: 2-5
D2 1311 A Jensson     | 1257 J Harmaala    
D2  50 J Bengtsson    | 3836 S Ritzén     1-3
S3 1311 A Jensson     - 1257 J Harmaala    0-3 tons: 1-2
S4  50 J Bengtsson    - 3836 S Ritzén     0-3 tons: 2-5
D3 2092 M Leino      | 1482 G Fredriksson  
D3 633 T Bengtsson    | 2420 T Ritzén     1-3
S5 2092 M Leino      - 1482 G Fredriksson   2-3 tons: 1-2
S6 633 T Bengtsson    - 2420 T Ritzén     0-3 tons: 0-4
Bra spel: [1976-1]


omg: 20
PANTA - GREPEN 4-6 16-24

D1 1913 M Dammert     | 2355 D Lindfors    
D1 1911 J Ferenius    | 978 P Lähteenmäki   3-1
S1 1913 M Dammert     - 978 P Lähteenmäki   3-2 tons: 6-2
S2 1911 J Ferenius    - 2355 D Lindfors    0-3 tons: 2-1
D2 1925 M Hargerud    | 2191 C Karlsson    
D2 1385 J Virta      | 1308 P Dahlberg    1-3
S3 1925 M Hargerud    - 2191 C Karlsson    0-3 tons: 2-6
S4 1385 J Virta      - 1308 P Dahlberg    0-3 tons: 2-4
D3 1910 A Engvall     |  48 S Dahlberg    
D3 2388 B Carlén     |  38 M Gilbert     2-3
S5 1910 A Engvall     -  38 M Gilbert     3-1 tons: 5-2
S6 2388 B Carlén     -  48 S Dahlberg    3-2 tons: 3-4
AD 1910 A Engvall     | 2191 C Karlsson    
AD 1385 J Virta      | 1308 P Dahlberg    1-3
Bra spel: [2191-17]


omg: 20
PILO - VLTDC 7-2 22-15

D1 6394 M Gonzalez    | 1416 T Tuominen    
D1 6790 E Lignell     | 928 L Jakobsson    1-3
S1 6790 E Lignell     - 1416 T Tuominen    3-0 tons: 5-4
S2 6394 M Gonzalez    - 928 L Jakobsson    3-2 tons: 4-5
D2 1514 E Tikka      | 5913 J Eliasson    
D2 1814 T Berlin     | 6269 B Jensen     3-2
S3 1514 E Tikka      - 5913 J Eliasson    3-1 tons: 3-1
S4 1814 T Berlin     - 6269 B Jensen     3-2 tons: 6-5
D3 2723 S Wahlund     | 2407 A Andersson   
D3 2713 C Ögren      | 1829 M Koslowski    0-3
S5 2723 S Wahlund     - 2407 A Andersson    3-2 tons: 6-4
S6 2713 C Ögren      - 1829 M Koslowski    3-0 tons: 4-2
Bra spel: [6394-1][2723-18][1416-18][928-18]
     [2407-1]


omg: 20
HAMBY - VITLÖK 7-2 25-13

D1 200 D Ahlqvist    | 1072 P Fredriksson  
D1 2709 T Nyander     | 1943 S Elia      2-3
S1 200 D Ahlqvist    - 1072 P Fredriksson   3-1 tons: 4-1
S2 2709 T Nyander     - 1943 S Elia      3-2 tons: 6-6
D2 5761 K Wiklund     | 2051 J Mellgren    
D2 878 B Lundqvist    | 2047 P Mellgren    3-1
S3 5761 K Wiklund     - 2051 J Mellgren    3-1 tons: 2-5
S4 878 B Lundqvist    - 2047 P Mellgren    3-0 tons: 5-4
D3 1331 J Johansson    | 411 H Johansson   
D3 2000 S Kilman     | 1032 D Nordström    2-3
S5 1331 J Johansson    - 411 H Johansson    3-1 tons: 4-1
S6 2000 S Kilman     - 1032 D Nordström    3-1 tons: 3-3
Bra spel: [2709-1][878-18][878-118][2000-1]
     [1943-16]


omg: 20
FREJA - TIME 3-6 15-19

D1 374 K Ohlsson     | 2678 S Larsson    
D1 676 P Mattsson    | 115 G Andersson    1-3
S1 676 P Mattsson    - 2678 S Larsson     0-3 tons: 0-3
S2 374 K Ohlsson     - 115 G Andersson    2-3 tons: 6-5
D2 2202 R Alvbrink    | 1678 G Olofsson    
D2 1776 J Johansson    | 574 M Hägglund    3-1
S3 1776 J Johansson    - 1678 G Olofsson    0-3 tons: 3-2
S4 2202 R Alvbrink    - 574 M Hägglund    3-0 tons: 3-0
D3 2789 P Eklund     | 1677 R Mattsson    
D3 2439 B Wahlström    | 2668 T Lindberg    1-3
S5 2789 P Eklund     - 1677 R Mattsson    2-3 tons: 2-4
S6 2439 B Wahlström    - 2668 T Lindberg    3-0 tons: 4-0
Bra spel: [2439-1]


omg: 20
TELGE - POWER 5-5 22-19

D1 2333 B Lundström    | 2204 V Milovanovic  
D1 397 J Paasila     | 1175 M Frykman     3-0
S1 2333 B Lundström    - 2204 V Milovanovic   2-3 tons: 9-6
S2 397 J Paasila     - 1175 M Frykman     3-1 tons: 1-4
D2 1181 A Meurling    | 1035 J Jansson    
D2 1477 K Larsson     | 1186 R Rosengren    3-1
S3 1181 A Meurling    - 1035 J Jansson     3-1 tons: 5-2
S4 1477 K Larsson     - 1186 R Rosengren    1-3 tons: 3-2
D3 2820 P Hinson     | 2891 P Bexelius    
D3 1357 L Olofsson    | 427 A Ström      2-3
S5 2820 P Hinson     - 427 A Ström      3-1 tons: 6-4
S6 1357 L Olofsson    - 2891 P Bexelius    2-3 tons: 5-9
AD 1181 A Meurling    | 2891 P Bexelius    
AD 2820 P Hinson     | 2204 V Milovanovic   0-3
Bra spel: [2891-17][2891-18]


omg: 21
VITLÖK - POWER 6-4 21-18

D1 1943 S Elia      | 1175 M Frykman    
D1 411 H Johansson    | 2204 V Milovanovic   1-3
S1 1943 S Elia      - 2204 V Milovanovic   3-2 tons: 3-8
S2 2051 J Mellgren    - 1175 M Frykman     3-0 tons: 6-2
D2 2047 P Mellgren    | 1035 J Jansson    
D2 2051 J Mellgren    | 1186 R Rosengren    3-1
S3 411 H Johansson    - 1035 J Jansson     3-0 tons: 2-1
S4 1072 P Fredriksson   - 1186 R Rosengren    2-3 tons: 2-6
D3 1072 P Fredriksson   | 2891 P Bexelius    
D3 1032 D Nordström    | 427 A Ström      0-3
S5 2047 P Mellgren    - 427 A Ström      0-3 tons: 2-5
S6 1032 D Nordström    - 2891 P Bexelius    3-1 tons: 3-8
AD 1032 D Nordström    | 2891 P Bexelius    
AD 2047 P Mellgren    | 427 A Ström      3-2
Bra spel: [1175-1][427-18]


omg: 21
TIME - TELGE 2-7 12-25

D1 1678 G Olofsson    | 2333 B Lundström   
D1 2668 T Lindberg    | 397 J Paasila     2-3
S1 1678 G Olofsson    - 2333 B Lundström    1-3 tons: 1-5
S2 2668 T Lindberg    - 397 J Paasila     0-3 tons: 1-1
D2 1461 G Marcius     | 1181 A Meurling    
D2 115 G Andersson    | 1477 K Larsson     1-3
S3 1461 G Marcius     - 1181 A Meurling    0-3 tons: 4-1
S4 115 G Andersson    - 1477 K Larsson     2-3 tons: 5-6
D3 1677 R Mattsson    | 2820 P Hinson     
D3 2678 S Larsson     | 1357 L Olofsson    0-3
S5 1677 R Mattsson    - 2820 P Hinson     3-2 tons: 1-3
S6 2678 S Larsson     - 1357 L Olofsson    3-2 tons: 9-5
Bra spel: [2668-1][1181-17][1477-17][1181-1]
     [1477-1][1477-16][2820-18][1357-18]
     [1357-111][1357-1][1357-18]


omg: 21
VLTDC - FREJA 7-2 14-6

D1 2407 A Andersson    | 2202 R Alvbrink    
D1 5913 J Eliasson    | 2439 B Wahlström    3-0
S1 2407 A Andersson    - 2202 R Alvbrink    3-0 tons: 7-2
S2 5913 J Eliasson    - 2439 B Wahlström    3-0 tons: 3-3
D2 1416 T Tuominen    | 374 K Ohlsson    
D2 928 L Jakobsson    | 1776 J Johansson    0-3
S3 1416 T Tuominen    - 374 K Ohlsson     2-3 tons: 7-6
S4 928 L Jakobsson    - 1776 J Johansson    3-0 tons: 5-4
Bra spel: [2407-18][5913-18][2407-1]


omg: 21
GREPEN - PILO 4-6 18-22

D1  38 M Gilbert     | 2713 C Ögren     
D1 2355 D Lindfors    | 2723 S Wahlund     0-3
S1 2355 D Lindfors    - 2713 C Ögren      0-3 tons: 4-2
S2  38 M Gilbert     - 2723 S Wahlund     2-3 tons: 5-5
D2 2191 C Karlsson    | 1814 T Berlin     
D2 1308 P Dahlberg    | 6394 M Gonzalez    2-3
S3 1308 P Dahlberg    - 1814 T Berlin     3-0 tons: 5-6
S4 2191 C Karlsson    - 6394 M Gonzalez    3-1 tons: 6-3
D3  48 S Dahlberg    | 6790 E Lignell    
D3 978 P Lähteenmäki   | 725 K Lindqvist    3-2
S5 978 P Lähteenmäki   - 6790 E Lignell     3-1 tons: 3-2
S6  48 S Dahlberg    - 725 K Lindqvist    1-3 tons: 4-4
AD 1308 P Dahlberg    | 6394 M Gonzalez    
AD 2191 C Karlsson    | 2723 S Wahlund     1-3
Bra spel: [1308-18][2713-18][2723-18][6790-1]
     [6790-1]


omg: 21
SHAKE - PANTA 6-4 20-18

D1 2428 M Hagelberg    | 1913 M Dammert    
D1 1579 P Haraldsson   | 1911 J Ferenius    3-1
S1 2428 M Hagelberg    - 1913 M Dammert     1-3 tons: 2-7
S2 1579 P Haraldsson   - 1911 J Ferenius    0-3 tons: 0-3
D2 2420 T Ritzén     | 1385 J Virta     
D2 1482 G Fredriksson   | 6280 H Tatti      3-2
S3 2420 T Ritzén     - 1385 J Virta      1-3 tons: 5-5
S4 1482 G Fredriksson   - 6280 H Tatti      0-3 tons: 5-4
D3 3836 S Ritzén     | 1910 A Engvall    
D3 2429 F Blid      | 2388 B Carlén     3-1
S5 3836 S Ritzén     - 1910 A Engvall     3-1 tons: 7-3
S6 2429 F Blid      - 2388 B Carlén     3-1 tons: 7-0
AD 3836 S Ritzén     | 1913 M Dammert    
AD 2429 F Blid      | 1385 J Virta      3-0
Bra spel: [2429-1][2429-17][2429-18]


omg: 21
HAMBY - BUSSIG 9-0 18-5

D1 200 D Ahlqvist    | 633 T Bengtsson   
D1 2709 T Nyander     | 6470 M Olsson     3-0
S2 2709 T Nyander     - 6470 M Olsson     3-1 tons: 2-2
S3 5761 K Wiklund     - 633 T Bengtsson    3-1 tons: 6-4
S4 878 B Lundqvist    - 1828 S Björk      3-1 tons: 1-3
D3 1331 J Johansson    | 1311 A Jensson    
D3 1919 C Dörfer     | 1828 S Björk      3-1
S6 1919 C Dörfer     - 1311 A Jensson     3-1 tons: 0-0


omg: 22
POWER - TIME 7-2 24-12

D1 1175 M Frykman     | 1677 R Mattsson    
D1 2204 V Milovanovic   | 2678 S Larsson     2-3
S1 1175 M Frykman     - 1677 R Mattsson    3-0 tons: 3-2
S2 2204 V Milovanovic   - 2678 S Larsson     3-2 tons: 10-6
D2 1186 R Rosengren    | 1461 G Marcius    
D2 1035 J Jansson     | 115 G Andersson    3-1
S3 1186 R Rosengren    - 1461 G Marcius     3-2 tons: 3-5
S4 1035 J Jansson     - 115 G Andersson    3-1 tons: 6-4
D3 427 A Ström      | 1678 G Olofsson    
D3 2891 P Bexelius    | 574 M Hägglund    3-0
S5 2891 P Bexelius    - 1678 G Olofsson    3-0 tons: 6-1
S6 427 A Ström      - 574 M Hägglund    1-3 tons: 3-4
Bra spel: [1175-18][2204-18][1175-1][2204-18]
     [2204-133][2891-16][1461-1][1461-18]


omg: 22
PANTA - HAMBY 3-6 17-19

D1 1911 J Ferenius    | 200 D Ahlqvist    
D1 1913 M Dammert     | 2709 T Nyander     3-0
S1 1911 J Ferenius    - 200 D Ahlqvist    1-3 tons: 1-4
S2 1913 M Dammert     - 2709 T Nyander     1-3 tons: 4-2
D2 2388 B Carlén     | 1331 J Johansson   
D2 1385 J Virta      | 1919 C Dörfer     3-1
S3 2388 B Carlén     - 1331 J Johansson    1-3 tons: 1-2
S4 1385 J Virta      - 1919 C Dörfer     3-0 tons: 3-3
D3 2634 Z Andersson    | 5761 K Wiklund    
D3 1910 A Engvall     | 2664 A Hålldin     2-3
S5 1910 A Engvall     - 5761 K Wiklund     1-3 tons: 4-3
S6 2634 Z Andersson    - 2664 A Hålldin     2-3 tons: 4-8
Bra spel: [1385-18][2664-146]


omg: 22
PILO - SHAKE 2-7 14-23

D1 2713 C Ögren      | 2429 F Blid      
D1 1814 T Berlin     | 1579 P Haraldsson   2-3
S1 2713 C Ögren      - 1579 P Haraldsson   3-1 tons: 1-3
S2 1814 T Berlin     - 2429 F Blid      1-3 tons: 2-8
D2 6790 E Lignell     | 2420 T Ritzén     
D2 1846 M Bogoja     | 2428 M Hagelberg    2-3
S3 6790 E Lignell     - 2420 T Ritzén     1-3 tons: 2-3
S4 1846 M Bogoja     - 2428 M Hagelberg    1-3 tons: 4-4
D3 6394 M Gonzalez    | 3836 S Ritzén     
D3 1514 E Tikka      | 1257 J Harmaala    1-3
S5 6394 M Gonzalez    - 3836 S Ritzén     0-3 tons: 1-4
S6 1514 E Tikka      - 1257 J Harmaala    3-1 tons: 9-4
Bra spel: [1514-18]


omg: 22
FREJA - GREPEN 3-6 11-14

D1 2202 R Alvbrink    |  48 S Dahlberg    
D1 2439 B Wahlström    |  38 M Gilbert     0-3
S3 2202 R Alvbrink    - 2191 C Karlsson    1-3 tons: 3-2
S4 2439 B Wahlström    - 1308 P Dahlberg    1-3 tons: 5-2
D3 374 K Ohlsson     | 2355 D Lindfors    
D3 1776 J Johansson    | 978 P Lähteenmäki   3-2
S5 374 K Ohlsson     - 978 P Lähteenmäki   3-0 tons: 3-2
S6 1776 J Johansson    - 2355 D Lindfors    3-0 tons: 3-1
Bra spel: [2202-18]


omg: 22
TELGE - VLTDC 2-7 11-25

D1 2333 B Lundström    | 5913 J Eliasson    
D1 397 J Paasila     | 2407 A Andersson    1-3
S1 2333 B Lundström    - 5913 J Eliasson    0-3 tons: 4-5
S2 397 J Paasila     - 2407 A Andersson    0-3 tons: 1-5
D2 1181 A Meurling    | 6269 B Jensen     
D2 1477 K Larsson     | 6054 M Pettersson   2-3
S3 1181 A Meurling    - 6269 B Jensen     2-3 tons: 5-7
S4 1477 K Larsson     - 6054 M Pettersson   0-3 tons: 2-5
D3 2820 P Hinson     | 1829 M Koslowski   
D3 1357 L Olofsson    | 1416 T Tuominen    3-2
S5 2820 P Hinson     - 1829 M Koslowski    3-2 tons: 6-6
S6 1357 L Olofsson    - 1416 T Tuominen    0-3 tons: 4-2
Bra spel: [1181-117][2820-18][1357-18][1357-1]
     [5913-1][5913-18][2407-18][5913-17]
     [5913-17][2407-16][2407-17][6054-18]
     [1829-17]


omg: 22
BUSSIG - VITLÖK 2-7 8-23

D1 6470 M Olsson     | 1072 P Fredriksson  
D1  50 J Bengtsson    | 1943 S Elia      1-3
S1 6470 M Olsson     - 2051 J Mellgren    3-2 tons: 7-3
S2  50 J Bengtsson    - 2047 P Mellgren    0-3 tons: 1-3
D2 633 T Bengtsson    | 2051 J Mellgren    
D2 1311 A Jensson     | 411 H Johansson    0-3
S3 633 T Bengtsson    - 1943 S Elia      0-3 tons: 2-4
S4 1311 A Jensson     - 1072 P Fredriksson   3-0 tons: 2-2
D3 1976 P Lindius     | 2047 P Mellgren    
D3 1828 S Björk      | 1032 D Nordström    0-3
S5 1828 S Björk      - 1032 D Nordström    1-3 tons: 2-2
S6 1976 P Lindius     - 411 H Johansson    0-3 tons: 0-3
Bra spel: [6470-1][6470-18][2051-119]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  132
Spelade singlar :  771
Spelade dubblar :  385
Avgörande dubblar:  36
Spelade set   : 4663
Summa tons    : 5958
Antal bra spel  :  455