Matchdetaljer i serie: 2KB

Serieansvarig:  Uppdaterad: 04/11/02

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
HAMBY - DALA 4-2 13-10

D1 1201 S Jokela     | 1166 M Sköld     
D1 2160 C Sjöberg     | 226 T Hakkala     3-2
S1 1201 S Jokela     - 1672 J Ljungkvist   3-1 tons: 1-0
S2 2160 C Sjöberg     - 226 T Hakkala     1-3 tons: 0-2
D2 6776 C Bårman     | 1672 J Ljungkvist   
D2  35 N Ahlqvist    | 1618 L Swahn      3-1
S3 6776 C Bårman     - 1166 M Sköld      0-3 tons: 0-1
S4  35 N Ahlqvist    - 1618 L Swahn      3-0 tons: 0-0


omg: 1
YOUNG - EDDYS 6-0 18-7

D1 722 C Svensson    | 1213 A Högberg    
D1 1279 A Rantanen    | 5842 I Keding     3-2
S1 722 C Svensson    - 1213 A Högberg     3-2 tons: 1-1
S2 1279 A Rantanen    - 5842 I Keding     3-1 tons: 2-2
D2  6 M Netterborn   | 668 U Wallbom    
D2 1516 J Christiansson  | 626 T Moqvist-Keding 3-1
S3 2807 S Franck     - 668 U Wallbom     3-1 tons: 3-0
S4 1516 J Christiansson  - 626 T Moqvist-Keding 3-0 tons: 1-0


omg: 1
OBDT - POWER 2-4 13-15

D1 1757 J Arnesson    | 1207 U Bill      
D1 1123 L Widgren     | 1238 H Sager      2-3
S1 1123 L Widgren     - 1238 H Sager      2-3 tons: 0-0
S2 1757 J Arnesson    - 618 A Raattamaa    3-2 tons: 0-0
D2 1912 H Hedman     | 618 A Raattamaa   
D2 2375 E Wegefors    | 836 H Sallendal    3-1
S3 1912 H Hedman     - 1207 U Bill      1-3 tons: 1-1
S4 2375 E Wegefors    - 529 H Frykman     2-3 tons: 2-0


omg: 1
IDS - STEEL 3-4 12-16

D1 1239 L Fjellström   | 1499 C Sulkanen    
D1 2315 I Sköld      | 1550 S Högwall     0-3
S1 1239 L Fjellström   - 1499 C Sulkanen    0-3 tons: 0-1
S2 2315 I Sköld      - 1550 S Högwall     1-3 tons: 1-2
D2 222 C Wahlman     | 1483 N Sandelin    
D2 3078 L Schedin     | 711 P Carlén-Jensen  3-2
S3 222 C Wahlman     - 1483 N Sandelin    3-1 tons: 3-2
S4 3078 L Schedin     - 2599 G Gillver     3-1 tons: 1-1
AD 3078 L Schedin     | 1499 C Sulkanen    
AD 222 C Wahlman     | 1550 S Högwall     2-3


omg: 1
SPIK - TYRESÖ 5-1 16-9

D1 6141 C Hultkvist    | 778 I Hallberg    
D1 4007 L Gauffin     | 2142 A Qvist      3-2
S1 6141 C Hultkvist    - 2142 A Qvist      3-2 tons: 1-3
S2 4007 L Gauffin     - 997 M Bergström    1-3 tons: 1-3
D2 5843 A Keding     | 1668 S Salminen    
D2 6451 J Ternander    | 458 M Svensson    3-0
S3 5843 A Keding     - 1668 S Salminen    3-1 tons: 4-2
S4 346 G Lindström    - 458 M Svensson    3-1 tons: 2-0
Bra spel: [997-1]


omg: 1
TELGE - RONDO 2-4 8-14

D1 149 A Mattsson    | 2250 M Strengell   
D1 816 D Viktorsson   | 1420 J Nilsson     1-3
S1 1065 A Åberg      - 1420 J Nilsson     0-3 tons: 1-3
S2 149 A Mattsson    - 2250 M Strengell    3-1 tons: 1-2
D2 2406 M Hultberg    | 1275 S Sjögren    
D2 2783 A Söderberg    | 2802 S Andtfolk    3-1
S3 816 D Viktorsson   - 1275 S Sjögren     0-3 tons: 1-0
S4 2783 A Söderberg    - 2802 S Andtfolk    1-3 tons: 3-2


omg: 2
DALA - TELGE 3-4 12-15

D1 1166 M Sköld      | 2406 M Hultberg    
D1 226 T Hakkala     | 2783 A Söderberg    3-1
S1 1672 J Ljungkvist   - 149 A Mattsson    1-3 tons: 0-0
S2 226 T Hakkala     - 2406 M Hultberg    3-0 tons: 2-2
D2 1672 J Ljungkvist   | 816 D Viktorsson   
D2 1618 L Swahn      | 1065 A Åberg      1-3
S3 1166 M Sköld      - 816 D Viktorsson   3-2 tons: 0-3
S4 1618 L Swahn      - 1065 A Åberg      0-3 tons: 0-1
AD 1166 M Sköld      | 149 A Mattsson    
AD 226 T Hakkala     | 2783 A Söderberg    1-3


omg: 2
TYRESÖ - HAMBY 4-2 12-10

D1 778 I Hallberg    | 2828 K Fogde     
D1 1668 S Salminen    |  35 N Ahlqvist    0-3
S1 1668 S Salminen    - 2828 K Fogde      0-3 tons: 0-1
S2 458 M Svensson    -  35 N Ahlqvist    3-2 tons: 1-3
D2 997 M Bergström    | 1080 B Rotmark    
D2 2142 A Qvist      | 6776 C Bårman     3-1
S3 2142 A Qvist      - 6776 C Bårman     3-1 tons: 4-0
S4 997 M Bergström    - 1080 B Rotmark     3-0 tons: 2-2


omg: 2
STEEL - SPIK 1-5 7-16

D1 1499 C Sulkanen    | 346 G Lindström   
D1 1550 S Högwall     | 5843 A Keding     0-3
S1 1550 S Högwall     - 346 G Lindström    0-3 tons: 2-2
S2 711 P Carlén-Jensen  - 6141 C Hultkvist    0-3 tons: 0-2
D2 2599 G Gillver     | 5741 S Puurunen    
D2 1483 N Sandelin    | 6451 J Ternander    2-3
S3 1483 N Sandelin    - 5741 S Puurunen    3-1 tons: 2-2
S4 1499 C Sulkanen    - 6451 J Ternander    2-3 tons: 3-1


omg: 2
POWER - IDS 4-2 13-10

D1 618 A Raattamaa    | 1637 K Olsson     
D1 1238 H Sager      | 222 C Wahlman     3-2
S1 1238 H Sager      - 2315 I Sköld      3-0 tons: 1-1
S2 618 A Raattamaa    - 222 C Wahlman     0-3 tons: 1-1
D2 836 H Sallendal    | 1239 L Fjellström   
D2 1207 U Bill      | 3078 L Schedin     1-3
S3 524 B Aston      - 1239 L Fjellström   3-0 tons: 3-0
S4 1207 U Bill      - 3078 L Schedin     3-2 tons: 1-0


omg: 2
EDDYS - OBDT 4-3 16-14

D1 1213 A Högberg     | 1757 J Arnesson    
D1 668 U Wallbom     | 1912 H Hedman     3-0
S1 1213 A Högberg     - 1757 J Arnesson    3-2 tons: 0-2
S2 626 T Moqvist-Keding - 1912 H Hedman     3-2 tons: 2-0
D2 5842 I Keding     | 1123 L Widgren    
D2 1217 V Örbom      | 2375 E Wegefors    2-3
S3 5842 I Keding     - 1123 L Widgren     1-3 tons: 0-3
S4 1217 V Örbom      - 2375 E Wegefors    1-3 tons: 1-1
AD 5842 I Keding     | 1123 L Widgren    
AD 1217 V Örbom      | 2375 E Wegefors    3-1


omg: 2
RONDO - YOUNG 2-4 10-13

D1 2250 M Strengell    | 1279 A Rantanen    
D1 1275 S Sjögren     | 722 C Svensson    1-3
S1 2250 M Strengell    - 1279 A Rantanen    0-3 tons: 0-2
S2 1275 S Sjögren     - 722 C Svensson    3-1 tons: 3-1
D2 2802 S Andtfolk    | 1516 J Christiansson 
D2 1420 J Nilsson     |  6 M Netterborn   1-3
S3 2802 S Andtfolk    -  6 M Netterborn   3-0 tons: 1-0
S4 1420 J Nilsson     - 1516 J Christiansson  2-3 tons: 2-3


omg: 3
OBDT - RONDO 2-4 11-16

D1 1123 L Widgren     | 1275 S Sjögren    
D1 1912 H Hedman     | 2250 M Strengell    3-2
S1 1757 J Arnesson    - 2250 M Strengell    3-2 tons: 1-0
S2 1123 L Widgren     - 1275 S Sjögren     1-3 tons: 0-1
D2 1757 J Arnesson    | 2802 S Andtfolk    
D2 2375 E Wegefors    | 1420 J Nilsson     1-3
S3 1912 H Hedman     - 2802 S Andtfolk    1-3 tons: 0-2
S4 2375 E Wegefors    - 1420 J Nilsson     2-3 tons: 1-0


omg: 3
IDS - EDDYS 4-2 12-9

D1 2315 I Sköld      | 5842 I Keding     
D1 1239 L Fjellström   | 1217 V Örbom      0-3
S1 1637 K Olsson     - 1217 V Örbom      0-3 tons: 0-1
S2 1239 L Fjellström   - 5842 I Keding     3-0 tons: 0-1
D2 3078 L Schedin     | 1213 A Högberg    
D2 222 C Wahlman     | 668 U Wallbom     3-1
S3 222 C Wahlman     - 1213 A Högberg     3-1 tons: 3-1
S4 3078 L Schedin     - 668 U Wallbom     3-1 tons: 4-1
Bra spel: [3078-1]


omg: 3
SPIK - POWER 1-5 12-16

D1 6141 C Hultkvist    | 1238 H Sager     
D1 5843 A Keding     | 1207 U Bill      1-3
S1 6141 C Hultkvist    - 1238 H Sager      2-3 tons: 2-1
S2 5843 A Keding     - 529 H Frykman     2-3 tons: 1-4
D2 4007 L Gauffin     | 618 A Raattamaa   
D2 5741 S Puurunen    | 524 B Aston      3-1
S3 4007 L Gauffin     - 524 B Aston      2-3 tons: 3-3
S4 6451 J Ternander    - 1207 U Bill      2-3 tons: 1-1


omg: 3
TELGE - YOUNG 1-5 7-16

D1 816 D Viktorsson   | 722 C Svensson    
D1 2783 A Söderberg    | 2807 S Franck     2-3
S1 816 D Viktorsson   - 722 C Svensson    1-3 tons: 1-0
S2 2783 A Söderberg    -  6 M Netterborn   3-1 tons: 3-0
D2 149 A Mattsson    |  6 M Netterborn   
D2 2406 M Hultberg    | 1516 J Christiansson  1-3
S3 1065 A Åberg      - 1279 A Rantanen    0-3 tons: 0-1
S4 149 A Mattsson    - 1516 J Christiansson  0-3 tons: 0-1


omg: 3
HAMBY - STEEL 4-2 12-12

D1 2828 K Fogde      | 1550 S Högwall    
D1 2160 C Sjöberg     | 2599 G Gillver     3-0
S1 6776 C Bårman     - 1483 N Sandelin    0-3 tons: 1-2
S2 199 M Fogde      - 2599 G Gillver     3-2 tons: 3-2
D2 6776 C Bårman     | 1483 N Sandelin    
D2 199 M Fogde      | 711 P Carlén-Jensen  3-2
S3 2160 C Sjöberg     - 1550 S Högwall     0-3 tons: 1-1
S4 1080 B Rotmark     - 711 P Carlén-Jensen  3-2 tons: 1-0


omg: 3
DALA - TYRESÖ 2-4 7-15

D1 1166 M Sköld      | 1668 S Salminen    
D1 1672 J Ljungkvist   | 997 M Bergström    3-2
S1 1166 M Sköld      - 1668 S Salminen    0-3 tons: 1-1
S2 1672 J Ljungkvist   - 997 M Bergström    1-3 tons: 0-1
D2 1618 L Swahn      | 2142 A Qvist     
D2 226 T Hakkala     | 5853 H Millqvist    3-1
S3 1618 L Swahn      - 2142 A Qvist      0-3 tons: 0-0
S4 226 T Hakkala     - 5853 H Millqvist    0-3 tons: 1-0


omg: 4
TYRESÖ - TELGE 4-3 14-13

D1 1668 S Salminen    | 2406 M Hultberg    
D1 778 I Hallberg    | 2783 A Söderberg    0-3
S1 2142 A Qvist      - 2406 M Hultberg    3-2 tons: 2-1
S2 778 I Hallberg    - 2783 A Söderberg    1-3 tons: 1-0
D2 997 M Bergström    | 149 A Mattsson    
D2 458 M Svensson    | 1065 A Åberg      3-1
S3 997 M Bergström    - 149 A Mattsson    3-1 tons: 2-0
S4 458 M Svensson    - 816 D Viktorsson   1-3 tons: 1-0
AD 2142 A Qvist      | 2783 A Söderberg   
AD 997 M Bergström    | 816 D Viktorsson   3-0


omg: 4
STEEL - DALA 5-1 17-5

D1 2599 G Gillver     | 1166 M Sköld     
D1 711 P Carlén-Jensen  | 1672 J Ljungkvist   2-3
S1 2599 G Gillver     - 1166 M Sköld      3-0 tons: 1-0
S2 711 P Carlén-Jensen  - 1672 J Ljungkvist   3-0 tons: 1-0
D2 1550 S Högwall     | 1618 L Swahn     
D2 1483 N Sandelin    | 226 T Hakkala     3-0
S3 1550 S Högwall     - 1618 L Swahn      3-0 tons: 2-0
S4 1483 N Sandelin    - 226 T Hakkala     3-2 tons: 3-1
Bra spel: [711-1]


omg: 4
POWER - HAMBY 4-2 15-11

D1 1207 U Bill      | 2160 C Sjöberg    
D1 529 H Frykman     | 1201 S Jokela     3-0
S1 529 H Frykman     - 2160 C Sjöberg     1-3 tons: 1-0
S2 1238 H Sager      - 1201 S Jokela     2-3 tons: 1-0
D2 618 A Raattamaa    |  35 N Ahlqvist    
D2 524 B Aston      | 1080 B Rotmark     3-2
S3 1207 U Bill      -  35 N Ahlqvist    3-2 tons: 1-1
S4 524 B Aston      - 1080 B Rotmark     3-1 tons: 1-1


omg: 4
EDDYS - SPIK 0-6 4-18

D1 668 U Wallbom     | 6451 J Ternander   
D1 1213 A Högberg     | 4007 L Gauffin     1-3
S1 668 U Wallbom     - 6451 J Ternander    2-3 tons: 1-1
S2 1213 A Högberg     - 5843 A Keding     0-3 tons: 1-2
D2 5842 I Keding     | 346 G Lindström   
D2 1217 V Örbom      | 5741 S Puurunen    0-3
S3 5842 I Keding     - 346 G Lindström    1-3 tons: 0-0
S4 1217 V Örbom      - 5741 S Puurunen    0-3 tons: 0-4


omg: 4
RONDO - IDS 5-1 17-6

D1 1275 S Sjögren     | 222 C Wahlman    
D1 2250 M Strengell    | 1637 K Olsson     3-0
S1 1275 S Sjögren     - 222 C Wahlman     3-2 tons: 1-2
S2 2250 M Strengell    - 1239 L Fjellström   2-3 tons: 0-0
D2 1420 J Nilsson     | 3078 L Schedin    
D2 2802 S Andtfolk    | 2315 I Sköld      3-0
S3 1420 J Nilsson     - 3078 L Schedin     3-0 tons: 1-3
S4 2802 S Andtfolk    - 2315 I Sköld      3-1 tons: 0-1


omg: 4
YOUNG - OBDT 6-0 18-5

D1  6 M Netterborn   | 1757 J Arnesson    
D1 1516 J Christiansson  | 1123 L Widgren     3-1
S1  6 M Netterborn   - 1757 J Arnesson    3-1 tons: 0-0
S2 1516 J Christiansson  - 1123 L Widgren     3-2 tons: 1-2
D2 1279 A Rantanen    | 1912 H Hedman     
D2 2807 S Franck     | 2375 E Wegefors    3-0
S3 2807 S Franck     - 1912 H Hedman     3-0 tons: 1-1
S4 1279 A Rantanen    - 2375 E Wegefors    3-1 tons: 4-1


omg: 5
HAMBY - EDDYS 4-3 17-13

D1 1201 S Jokela     | 5842 I Keding     
D1 2160 C Sjöberg     | 1217 V Örbom      2-3
S1 1201 S Jokela     - 5842 I Keding     2-3 tons: 1-1
S2 2160 C Sjöberg     - 1217 V Örbom      3-1 tons: 0-1
D2 6776 C Bårman     | 1213 A Högberg    
D2  35 N Ahlqvist    | 668 U Wallbom     1-3
S3 6776 C Bårman     - 1213 A Högberg     3-1 tons: 1-0
S4  35 N Ahlqvist    - 668 U Wallbom     3-2 tons: 2-0
AD 2160 C Sjöberg     | 5842 I Keding     
AD 6776 C Bårman     | 1217 V Örbom      3-0
Bra spel: [1217-115]


omg: 5
DALA - POWER 1-5 8-17

D1 1166 M Sköld      | 524 B Aston     
D1 1618 L Swahn      | 1238 H Sager      0-3
S1 1618 L Swahn      - 529 H Frykman     2-3 tons: 2-1
S2 1672 J Ljungkvist   - 1207 U Bill      2-3 tons: 3-5
D2 1672 J Ljungkvist   | 1207 U Bill      
D2 226 T Hakkala     | 618 A Raattamaa    3-2
S3 1166 M Sköld      - 524 B Aston      0-3 tons: 2-1
S4 226 T Hakkala     - 1238 H Sager      1-3 tons: 1-2


omg: 5
TYRESÖ - STEEL 2-4 10-14

D1 778 I Hallberg    | 1499 C Sulkanen    
D1 997 M Bergström    | 711 P Carlén-Jensen  0-3
S1 997 M Bergström    - 1499 C Sulkanen    1-3 tons: 3-1
S2 778 I Hallberg    - 711 P Carlén-Jensen  1-3 tons: 0-0
D2 458 M Svensson    | 2599 G Gillver    
D2 1668 S Salminen    | 1550 S Högwall     3-2
S3 2142 A Qvist      - 2599 G Gillver     3-0 tons: 5-1
S4 1668 S Salminen    - 1550 S Högwall     2-3 tons: 0-2
Bra spel: [2142-115][2142-17][1550-1]


omg: 5
IDS - YOUNG 2-4 10-14

D1 1239 L Fjellström   | 1279 A Rantanen    
D1 2315 I Sköld      | 722 C Svensson    0-3
S1 1239 L Fjellström   -  6 M Netterborn   2-3 tons: 2-2
S2 2315 I Sköld      - 1279 A Rantanen    1-3 tons: 1-3
D2 222 C Wahlman     |  6 M Netterborn   
D2 3078 L Schedin     | 1516 J Christiansson  3-2
S3 222 C Wahlman     - 2807 S Franck     1-3 tons: 3-6
S4 3078 L Schedin     - 722 C Svensson    3-0 tons: 1-1
Bra spel: [1279-114]


omg: 5
SPIK - RONDO 4-2 16-9

D1 6141 C Hultkvist    | 1420 J Nilsson    
D1 5843 A Keding     | 2250 M Strengell    3-1
S1 6141 C Hultkvist    - 2250 M Strengell    2-3 tons: 1-1
S2 5843 A Keding     - 1420 J Nilsson     2-3 tons: 3-0
D2 5741 S Puurunen    | 1275 S Sjögren    
D2 4007 L Gauffin     | 2802 S Andtfolk    3-0
S3 5741 S Puurunen    - 2802 S Andtfolk    3-1 tons: 6-0
S4 4007 L Gauffin     - 1275 S Sjögren     3-1 tons: 4-1


omg: 5
TELGE - OBDT 4-2 16-11

D1 149 A Mattsson    | 1912 H Hedman     
D1 816 D Viktorsson   | 1757 J Arnesson    3-1
S1 816 D Viktorsson   - 1757 J Arnesson    3-2 tons: 2-1
S2 2406 M Hultberg    - 1912 H Hedman     2-3 tons: 0-2
D2 2406 M Hultberg    | 2375 E Wegefors    
D2 1065 A Åberg      | 1123 L Widgren     3-0
S3 2783 A Söderberg    - 1123 L Widgren     3-2 tons: 2-2
S4 149 A Mattsson    - 2375 E Wegefors    2-3 tons: 1-3


omg: 6
STEEL - TELGE 5-1 16-6

D1 1499 C Sulkanen    | 1065 A Åberg     
D1 711 P Carlén-Jensen  | 2406 M Hultberg    3-2
S1 711 P Carlén-Jensen  - 1065 A Åberg      1-3 tons: 0-1
S2 1499 C Sulkanen    - 2406 M Hultberg    3-0 tons: 2-0
D2 1483 N Sandelin    | 816 D Viktorsson   
D2 1550 S Högwall     | 2783 A Söderberg    3-1
S3 1550 S Högwall     - 149 A Mattsson    3-0 tons: 1-0
S4 1483 N Sandelin    - 816 D Viktorsson   3-0 tons: 0-0


omg: 6
POWER - TYRESÖ 5-1 15-6

D1 1207 U Bill      | 1668 S Salminen    
D1 836 H Sallendal    | 458 M Svensson    3-1
S1 529 H Frykman     - 778 I Hallberg    3-0 tons: 2-0
S2 1238 H Sager      - 458 M Svensson    3-0 tons: 2-0
D2 524 B Aston      | 2142 A Qvist     
D2 1238 H Sager      | 997 M Bergström    3-0
S3 524 B Aston      - 2142 A Qvist      0-3 tons: 2-4
S4 1207 U Bill      - 997 M Bergström    3-2 tons: 2-2


omg: 6
EDDYS - DALA 5-1 17-6

D1 5842 I Keding     | 1166 M Sköld     
D1 1217 V Örbom      | 1618 L Swahn      3-0
S1 5842 I Keding     - 1618 L Swahn      3-1 tons: 0-0
S2 1217 V Örbom      - 1672 J Ljungkvist   3-0 tons: 1-1
D2 668 U Wallbom     | 1672 J Ljungkvist   
D2 1213 A Högberg     | 226 T Hakkala     3-1
S3 668 U Wallbom     - 1166 M Sköld      2-3 tons: 0-1
S4 1213 A Högberg     - 226 T Hakkala     3-1 tons: 0-0


omg: 6
RONDO - HAMBY 4-2 15-10

D1 2250 M Strengell    | 2160 C Sjöberg    
D1 1275 S Sjögren     | 2828 K Fogde      3-1
S1 2250 M Strengell    - 2160 C Sjöberg     1-3 tons: 1-0
S2 1275 S Sjögren     - 2828 K Fogde      3-2 tons: 2-0
D2 1420 J Nilsson     |  35 N Ahlqvist    
D2 2802 S Andtfolk    | 6776 C Bårman     2-3
S3 2802 S Andtfolk    -  35 N Ahlqvist    3-0 tons: 1-3
S4 1420 J Nilsson     - 6776 C Bårman     3-1 tons: 3-1


omg: 6
YOUNG - SPIK 4-2 14-10

D1 1279 A Rantanen    | 346 G Lindström   
D1 722 C Svensson    | 6451 J Ternander    3-2
S1 722 C Svensson    - 346 G Lindström    1-3 tons: 0-2
S2 1279 A Rantanen    - 6451 J Ternander    3-0 tons: 0-0
D2 2807 S Franck     | 4007 L Gauffin    
D2 1516 J Christiansson  | 5741 S Puurunen    3-1
S3 2807 S Franck     - 4007 L Gauffin     3-1 tons: 2-2
S4 1516 J Christiansson  - 5741 S Puurunen    1-3 tons: 1-4


omg: 6
OBDT - IDS 2-4 10-16

D1 1912 H Hedman     | 1239 L Fjellström   
D1 1123 L Widgren     | 222 C Wahlman     1-3
S1 1912 H Hedman     - 1239 L Fjellström   3-2 tons: 0-2
S2 1123 L Widgren     - 222 C Wahlman     1-3 tons: 1-2
D2 662 N Knutsson    | 1637 K Olsson     
D2 1757 J Arnesson    | 3078 L Schedin     3-2
S3 662 N Knutsson    - 1637 K Olsson     1-3 tons: 0-0
S4 1757 J Arnesson    - 3078 L Schedin     1-3 tons: 1-2


omg: 7
HAMBY - YOUNG 0-6 7-18

D1 2160 C Sjöberg     | 1279 A Rantanen    
D1 6776 C Bårman     | 722 C Svensson    1-3
S1 2160 C Sjöberg     - 1279 A Rantanen    2-3 tons: 2-3
S2 6776 C Bårman     - 722 C Svensson    1-3 tons: 1-0
D2  35 N Ahlqvist    |  6 M Netterborn   
D2 1201 S Jokela     | 1516 J Christiansson  1-3
S3  35 N Ahlqvist    -  6 M Netterborn   0-3 tons: 0-1
S4 1201 S Jokela     - 1516 J Christiansson  2-3 tons: 3-1


omg: 7
DALA - RONDO 2-4 7-14

D1 1618 L Swahn      | 2250 M Strengell   
D1 226 T Hakkala     | 1275 S Sjögren     1-3
S1 1618 L Swahn      - 2250 M Strengell    0-3 tons: 1-2
S2 1672 J Ljungkvist   - 1275 S Sjögren     3-1 tons: 1-0
D2 1166 M Sköld      | 1420 J Nilsson    
D2 1672 J Ljungkvist   | 2802 S Andtfolk    0-3
S3 1166 M Sköld      - 2802 S Andtfolk    0-3 tons: 0-2
S4 226 T Hakkala     - 1420 J Nilsson     3-1 tons: 1-1


omg: 7
TYRESÖ - EDDYS 4-3 15-12

D1 778 I Hallberg    | 1213 A Högberg    
D1 458 M Svensson    | 668 U Wallbom     2-3
S1 778 I Hallberg    - 1213 A Högberg     0-3 tons: 0-1
S2 458 M Svensson    - 668 U Wallbom     3-2 tons: 0-0
D2 1668 S Salminen    | 5842 I Keding     
D2 2142 A Qvist      | 1217 V Örbom      3-0
S3 1668 S Salminen    - 5842 I Keding     1-3 tons: 1-0
S4 2142 A Qvist      - 1217 V Örbom      3-1 tons: 5-0
AD 1668 S Salminen    | 5842 I Keding     
AD 2142 A Qvist      | 1213 A Högberg     3-0
Bra spel: [2142-127]


omg: 7
STEEL - POWER 5-1 16-8

D1 1499 C Sulkanen    | 1207 U Bill      
D1 1550 S Högwall     | 529 H Frykman     3-0
S1 1550 S Högwall     - 618 A Raattamaa    3-1 tons: 0-1
S2 1499 C Sulkanen    - 529 H Frykman     3-2 tons: 3-1
D2 2599 G Gillver     | 618 A Raattamaa   
D2 1602 P Måby      | 1238 H Sager      3-0
S3 1602 P Måby      - 1207 U Bill      3-2 tons: 4-2
S4 2599 G Gillver     - 1238 H Sager      1-3 tons: 1-2


omg: 7
SPIK - OBDT 5-1 17-7

D1 6451 J Ternander    | 1757 J Arnesson    
D1 4007 L Gauffin     | 1123 L Widgren     3-0
S1 346 G Lindström    - 1123 L Widgren     3-1 tons: 2-0
S2 4007 L Gauffin     - 1757 J Arnesson    3-2 tons: 3-2
D2 5843 A Keding     | 1912 H Hedman     
D2 6141 C Hultkvist    | 662 N Knutsson    3-1
S3 5843 A Keding     - 662 N Knutsson    2-3 tons: 1-1
S4 6141 C Hultkvist    - 1912 H Hedman     3-0 tons: 5-0


omg: 7
TELGE - IDS 4-3 15-14

D1 2406 M Hultberg    | 2315 I Sköld     
D1 149 A Mattsson    | 222 C Wahlman     1-3
S1 1065 A Åberg      - 2315 I Sköld      3-2 tons: 1-1
S2 149 A Mattsson    - 222 C Wahlman     1-3 tons: 1-1
D2 816 D Viktorsson   | 3078 L Schedin    
D2 2783 A Söderberg    | 1239 L Fjellström   3-1
S3 816 D Viktorsson   - 3078 L Schedin     3-1 tons: 1-0
S4 2783 A Söderberg    - 1239 L Fjellström   1-3 tons: 4-0
AD 816 D Viktorsson   | 222 C Wahlman    
AD 2783 A Söderberg    | 3078 L Schedin     3-1


omg: 8
POWER - TELGE 6-0 18-6

D1 1207 U Bill      | 2406 M Hultberg    
D1 1238 H Sager      | 816 D Viktorsson   3-0
S1 1238 H Sager      - 2406 M Hultberg    3-2 tons: 1-1
S2 618 A Raattamaa    - 816 D Viktorsson   3-1 tons: 1-2
D2 524 B Aston      | 149 A Mattsson    
D2 836 H Sallendal    | 1065 A Åberg      3-1
S3 1207 U Bill      - 149 A Mattsson    3-1 tons: 1-1
S4 524 B Aston      - 2783 A Söderberg    3-1 tons: 1-2


omg: 8
EDDYS - STEEL 2-4 8-16

D1 5842 I Keding     | 711 P Carlén-Jensen 
D1 1217 V Örbom      | 1550 S Högwall     3-2
S1 5842 I Keding     - 711 P Carlén-Jensen  3-2 tons: 4-1
S2 1217 V Örbom      - 2599 G Gillver     0-3 tons: 0-1
D2 1213 A Högberg     | 1602 P Måby      
D2 668 U Wallbom     | 2599 G Gillver     0-3
S3 1213 A Högberg     - 1550 S Högwall     0-3 tons: 0-1
S4 668 U Wallbom     - 1602 P Måby      2-3 tons: 0-4


omg: 8
RONDO - TYRESÖ 5-1 17-7

D1 1420 J Nilsson     | 778 I Hallberg    
D1 2802 S Andtfolk    | 2142 A Qvist      3-1
S1 2250 M Strengell    - 778 I Hallberg    2-3 tons: 2-1
S2 1420 J Nilsson     - 2142 A Qvist      3-2 tons: 2-0
D2 1275 S Sjögren     | 1668 S Salminen    
D2 2250 M Strengell    | 458 M Svensson    3-1
S3 1275 S Sjögren     - 1668 S Salminen    3-0 tons: 0-0
S4 2802 S Andtfolk    - 458 M Svensson    3-0 tons: 1-1


omg: 8
YOUNG - DALA 5-1 15-6

D1 722 C Svensson    | 1672 J Ljungkvist   
D1 1279 A Rantanen    | 1618 L Swahn      3-1
S1 722 C Svensson    - 1618 L Swahn      3-0 tons: 0-0
S2 1279 A Rantanen    - 1672 J Ljungkvist   3-0 tons: 2-1
D2 1516 J Christiansson  | 1166 M Sköld     
D2  6 M Netterborn   | 226 T Hakkala     3-2
S3 1516 J Christiansson  - 1166 M Sköld      3-0 tons: 2-0
S4  6 M Netterborn   - 226 T Hakkala     0-3 tons: 0-1
Bra spel: [1279-1]


omg: 8
OBDT - HAMBY 4-2 12-10

D1 1757 J Arnesson    | 2160 C Sjöberg    
D1 1912 H Hedman     | 6776 C Bårman     0-3
S1 1912 H Hedman     - 6776 C Bårman     0-3 tons: 1-0
S2 1757 J Arnesson    - 2160 C Sjöberg     3-2 tons: 0-1
D2 662 N Knutsson    |  35 N Ahlqvist    
D2 2375 E Wegefors    | 1201 S Jokela     3-1
S3 662 N Knutsson    - 1201 S Jokela     3-0 tons: 2-0
S4 2375 E Wegefors    -  35 N Ahlqvist    3-1 tons: 1-2


omg: 8
IDS - SPIK 0-6 1-18

D1 1239 L Fjellström   | 5843 A Keding     
D1 2315 I Sköld      | 346 G Lindström    0-3
S1 1239 L Fjellström   - 6141 C Hultkvist    1-3 tons: 0-0
S2 2315 I Sköld      - 346 G Lindström    0-3 tons: 1-0
D2 222 C Wahlman     | 6451 J Ternander   
D2 3078 L Schedin     | 5741 S Puurunen    0-3
S3 222 C Wahlman     - 6451 J Ternander    0-3 tons: 0-1
S4 3078 L Schedin     - 5741 S Puurunen    0-3 tons: 1-0


omg: 9
HAMBY - IDS 4-2 15-9

D1  35 N Ahlqvist    | 222 C Wahlman    
D1 1201 S Jokela     | 1239 L Fjellström   1-3
S1  35 N Ahlqvist    - 1239 L Fjellström   3-1 tons: 1-1
S2 1201 S Jokela     - 222 C Wahlman     3-0 tons: 1-1
D2 6776 C Bårman     | 2315 I Sköld     
D2 2160 C Sjöberg     | 1637 K Olsson     3-1
S3 6776 C Bårman     - 1637 K Olsson     2-3 tons: 0-1
S4 2160 C Sjöberg     - 2315 I Sköld      3-1 tons: 1-1


omg: 9
DALA - OBDT 4-2 16-11

D1 1618 L Swahn      | 1123 L Widgren    
D1 1166 M Sköld      | 1912 H Hedman     3-1
S1 1618 L Swahn      - 1123 L Widgren     2-3 tons: 0-1
S2 1166 M Sköld      - 1912 H Hedman     2-3 tons: 1-1
D2 1672 J Ljungkvist   | 662 N Knutsson    
D2 226 T Hakkala     | 1757 J Arnesson    3-1
S3 1672 J Ljungkvist   - 662 N Knutsson    3-1 tons: 2-1
S4 226 T Hakkala     - 1757 J Arnesson    3-2 tons: 2-1


omg: 9
TYRESÖ - YOUNG 3-4 12-15

D1 1668 S Salminen    | 1279 A Rantanen    
D1 458 M Svensson    | 2807 S Franck     1-3
S1 1668 S Salminen    - 1279 A Rantanen    1-3 tons: 2-1
S2 778 I Hallberg    - 2807 S Franck     0-3 tons: 0-3
D2 2142 A Qvist      | 1516 J Christiansson 
D2 997 M Bergström    |  6 M Netterborn   3-1
S3 2142 A Qvist      -  6 M Netterborn   3-0 tons: 2-1
S4 997 M Bergström    - 1516 J Christiansson  3-2 tons: 1-2
AD 2142 A Qvist      | 1279 A Rantanen    
AD 997 M Bergström    | 2807 S Franck     1-3


omg: 9
STEEL - RONDO 3-4 12-17

D1 711 P Carlén-Jensen  | 2250 M Strengell   
D1 1550 S Högwall     | 1275 S Sjögren     3-2
S1 2599 G Gillver     - 2250 M Strengell    3-2 tons: 1-0
S2 1550 S Högwall     - 1275 S Sjögren     1-3 tons: 0-1
D2 1499 C Sulkanen    | 2802 S Andtfolk    
D2 1483 N Sandelin    | 1420 J Nilsson     2-3
S3 1499 C Sulkanen    - 1420 J Nilsson     3-1 tons: 0-1
S4 1483 N Sandelin    - 2802 S Andtfolk    0-3 tons: 2-2
AD 1499 C Sulkanen    | 2802 S Andtfolk    
AD 1483 N Sandelin    | 1275 S Sjögren     0-3


omg: 9
POWER - EDDYS 5-1 16-7

D1 524 B Aston      | 668 U Wallbom    
D1 1207 U Bill      | 1213 A Högberg     3-0
S1 1238 H Sager      - 668 U Wallbom     3-0 tons: 4-0
S2 529 H Frykman     - 1213 A Högberg     3-1 tons: 1-0
D2 618 A Raattamaa    | 5842 I Keding     
D2 836 H Sallendal    | 1217 V Örbom      1-3
S3 524 B Aston      - 5842 I Keding     3-1 tons: 3-0
S4 1207 U Bill      - 1217 V Örbom      3-2 tons: 4-0


omg: 9
TELGE - SPIK 1-5 6-17

D1 149 A Mattsson    | 4007 L Gauffin    
D1 2406 M Hultberg    | 5843 A Keding     0-3
S1 149 A Mattsson    - 4007 L Gauffin     0-3 tons: 1-0
S2 2406 M Hultberg    - 5843 A Keding     2-3 tons: 1-2
D2 816 D Viktorsson   | 5741 S Puurunen    
D2 1065 A Åberg      | 6141 C Hultkvist    1-3
S3 816 D Viktorsson   - 6451 J Ternander    3-2 tons: 2-2
S4 2783 A Söderberg    - 6141 C Hultkvist    0-3 tons: 1-1


omg: 10
EDDYS - TELGE 1-5 8-16

D1 5842 I Keding     | 149 A Mattsson    
D1 1217 V Örbom      | 2783 A Söderberg    1-3
S1 5842 I Keding     - 149 A Mattsson    3-1 tons: 2-1
S2 1217 V Örbom      - 2783 A Söderberg    1-3 tons: 3-1
D2 668 U Wallbom     | 816 D Viktorsson   
D2 1213 A Högberg     | 1607 M Fagrell     0-3
S3 668 U Wallbom     - 816 D Viktorsson   2-3 tons: 2-2
S4 1213 A Högberg     - 1607 M Fagrell     1-3 tons: 1-1


omg: 10
RONDO - POWER 3-4 14-12

D1 1275 S Sjögren     | 1238 H Sager     
D1 2250 M Strengell    | 618 A Raattamaa    3-0
S1 2250 M Strengell    - 618 A Raattamaa    2-3 tons: 1-2
S2 1275 S Sjögren     - 1238 H Sager      3-0 tons: 0-1
D2 1420 J Nilsson     | 1207 U Bill      
D2 2802 S Andtfolk    | 524 B Aston      3-0
S3 2802 S Andtfolk    - 524 B Aston      1-3 tons: 2-2
S4 1420 J Nilsson     - 1207 U Bill      0-3 tons: 0-3
AD 1275 S Sjögren     | 524 B Aston     
AD 1420 J Nilsson     | 1207 U Bill      2-3


omg: 10
YOUNG - STEEL 5-1 17-9

D1 722 C Svensson    | 1483 N Sandelin    
D1 1279 A Rantanen    | 2599 G Gillver     2-3
S1 722 C Svensson    - 2599 G Gillver     3-0 tons: 0-1
S2 1279 A Rantanen    - 1483 N Sandelin    3-2 tons: 6-3
D2  6 M Netterborn   | 711 P Carlén-Jensen 
D2 2807 S Franck     | 1550 S Högwall     3-2
S3  6 M Netterborn   - 711 P Carlén-Jensen  3-2 tons: 1-1
S4 2807 S Franck     - 1550 S Högwall     3-0 tons: 3-0
Bra spel: [2807-18]


omg: 10
OBDT - TYRESÖ 1-5 5-17

D1 1912 H Hedman     | 458 M Svensson    
D1 1123 L Widgren     | 1668 S Salminen    3-2
S1 1912 H Hedman     - 458 M Svensson    2-3 tons: 0-0
S2 1123 L Widgren     - 1668 S Salminen    0-3 tons: 0-0
D2 662 N Knutsson    | 2142 A Qvist     
D2 1757 J Arnesson    | 997 M Bergström    0-3
S3 662 N Knutsson    - 2142 A Qvist      0-3 tons: 0-1
S4 1757 J Arnesson    - 997 M Bergström    0-3 tons: 0-1


omg: 10
IDS - DALA 4-2 13-12

D1 1637 K Olsson     | 1618 L Swahn     
D1 1239 L Fjellström   | 1166 M Sköld      0-3
S1 1239 L Fjellström   - 1672 J Ljungkvist   3-2 tons: 1-3
S2 1637 K Olsson     - 226 T Hakkala     3-1 tons: 2-0
D2 2315 I Sköld      | 1672 J Ljungkvist   
D2 222 C Wahlman     | 226 T Hakkala     3-2
S3 222 C Wahlman     - 1618 L Swahn      3-1 tons: 0-0
S4 2315 I Sköld      - 1166 M Sköld      1-3 tons: 1-3


omg: 10
SPIK - HAMBY 6-0 18-2

D1 5741 S Puurunen    | 199 M Fogde     
D1 346 G Lindström    | 2828 K Fogde      3-0
S1 5741 S Puurunen    - 199 M Fogde      3-1 tons: 3-2
S2 346 G Lindström    - 2828 K Fogde      3-0 tons: 1-1
D2 6451 J Ternander    | 2160 C Sjöberg    
D2 4007 L Gauffin     | 6776 C Bårman     3-0
S3 6451 J Ternander    - 2160 C Sjöberg     3-0 tons: 1-0
S4 5843 A Keding     - 6776 C Bårman     3-1 tons: 2-3


omg: 11
HAMBY - TELGE 1-5 10-16

D1  35 N Ahlqvist    | 1065 A Åberg     
D1 199 M Fogde      | 2406 M Hultberg    1-3
S1 199 M Fogde      - 1065 A Åberg      2-3 tons: 2-0
S2  35 N Ahlqvist    - 2406 M Hultberg    3-1 tons: 1-0
D2 2160 C Sjöberg     | 149 A Mattsson    
D2 6776 C Bårman     | 2783 A Söderberg    1-3
S3 6776 C Bårman     - 149 A Mattsson    2-3 tons: 1-1
S4 2160 C Sjöberg     - 2783 A Söderberg    1-3 tons: 0-1


omg: 11
DALA - SPIK 0-6 5-18

D1 1166 M Sköld      | 5843 A Keding     
D1 1618 L Swahn      | 4007 L Gauffin     0-3
S1 226 T Hakkala     - 5843 A Keding     1-3 tons: 0-5
S2 1618 L Swahn      - 4007 L Gauffin     0-3 tons: 0-0
D2 1672 J Ljungkvist   | 6141 C Hultkvist   
D2 226 T Hakkala     | 346 G Lindström    1-3
S3 1166 M Sköld      - 6141 C Hultkvist    2-3 tons: 4-6
S4 1672 J Ljungkvist   - 5741 S Puurunen    1-3 tons: 1-1


omg: 11
TYRESÖ - IDS 3-4 11-14

D1 997 M Bergström    | 2315 I Sköld     
D1 778 I Hallberg    | 1239 L Fjellström   0-3
S1 997 M Bergström    - 2315 I Sköld      3-1 tons: 4-0
S2 778 I Hallberg    - 1239 L Fjellström   0-3 tons: 0-2
D2 458 M Svensson    | 222 C Wahlman    
D2 1668 S Salminen    | 3078 L Schedin     3-1
S3 1668 S Salminen    - 222 C Wahlman     0-3 tons: 2-0
S4 2142 A Qvist      - 3078 L Schedin     3-0 tons: 0-1
AD 997 M Bergström    | 1239 L Fjellström   
AD 2142 A Qvist      | 222 C Wahlman     2-3


omg: 11
STEEL - OBDT 4-2 15-9

D1 711 P Carlén-Jensen  | 1123 L Widgren    
D1 1550 S Högwall     | 1912 H Hedman     2-3
S1 711 P Carlén-Jensen  - 1912 H Hedman     1-3 tons: 0-0
S2 1550 S Högwall     - 1123 L Widgren     3-2 tons: 2-0
D2 1602 P Måby      | 1757 J Arnesson    
D2 1483 N Sandelin    | 1155 A Nilsson     3-1
S3 1602 P Måby      - 662 N Knutsson    3-0 tons: 3-1
S4 1483 N Sandelin    - 1757 J Arnesson    3-0 tons: 1-1


omg: 11
POWER - YOUNG 2-4 11-14

D1 1207 U Bill      | 1279 A Rantanen    
D1 836 H Sallendal    | 722 C Svensson    3-1
S1 1238 H Sager      - 1279 A Rantanen    1-3 tons: 0-1
S2 836 H Sallendal    - 722 C Svensson    2-3 tons: 0-3
D2 524 B Aston      | 1516 J Christiansson 
D2 1238 H Sager      | 2807 S Franck     3-1
S3 1207 U Bill      - 2807 S Franck     1-3 tons: 3-5
S4 524 B Aston      - 1516 J Christiansson  1-3 tons: 1-1


omg: 11
EDDYS - RONDO 3-4 10-16

D1 5842 I Keding     | 2250 M Strengell   
D1 1213 A Högberg     | 1275 S Sjögren     3-1
S1 5842 I Keding     - 2250 M Strengell    3-1 tons: 2-2
S2 1213 A Högberg     - 1275 S Sjögren     0-3 tons: 3-1
D2 668 U Wallbom     | 2802 S Andtfolk    
D2 1217 V Örbom      | 1420 J Nilsson     1-3
S3 668 U Wallbom     - 2802 S Andtfolk    0-3 tons: 2-0
S4 1217 V Örbom      - 1420 J Nilsson     3-2 tons: 0-3
AD 5842 I Keding     | 1275 S Sjögren    
AD 1213 A Högberg     | 2802 S Andtfolk    0-3


omg: 12
TELGE - HAMBY 2-4 10-13

D1 1065 A Åberg      |  35 N Ahlqvist    
D1 2406 M Hultberg    | 199 M Fogde      1-3
S1 2406 M Hultberg    -  35 N Ahlqvist    3-1 tons: 0-1
S2 1065 A Åberg      - 199 M Fogde      1-3 tons: 0-0
D2 149 A Mattsson    | 2160 C Sjöberg    
D2 2783 A Söderberg    | 2828 K Fogde      1-3
S3 2783 A Söderberg    - 2160 C Sjöberg     3-0 tons: 1-0
S4 816 D Viktorsson   - 2828 K Fogde      1-3 tons: 0-0


omg: 12
SPIK - DALA 6-0 18-4

D1 346 G Lindström    | 1166 M Sköld     
D1 6451 J Ternander    | 2093 E Falk      3-0
S1 6451 J Ternander    - 1531 M Ärleborg    3-0 tons: 1-1
S2 346 G Lindström    - 1166 M Sköld      3-0 tons: 1-1
D2 6141 C Hultkvist    | 1531 M Ärleborg    
D2 5741 S Puurunen    | 1618 L Swahn      3-0
S3 4007 L Gauffin     - 1618 L Swahn      3-2 tons: 3-0
S4 5741 S Puurunen    - 2093 E Falk      3-2 tons: 1-1


omg: 12
IDS - TYRESÖ 3-4 11-16

D1 222 C Wahlman     | 778 I Hallberg    
D1 2315 I Sköld      | 1668 S Salminen    3-2
S1 222 C Wahlman     - 1668 S Salminen    3-1 tons: 0-1
S2 2315 I Sköld      - 458 M Svensson    0-3 tons: 0-0
D2 1637 K Olsson     | 458 M Svensson    
D2 1239 L Fjellström   | 997 M Bergström    3-1
S3 1637 K Olsson     - 2142 A Qvist      0-3 tons: 0-0
S4 1239 L Fjellström   - 997 M Bergström    2-3 tons: 1-2
AD 1239 L Fjellström   | 2142 A Qvist     
AD 1637 K Olsson     | 997 M Bergström    0-3


omg: 12
OBDT - STEEL 1-5 9-17

D1 1912 H Hedman     | 711 P Carlén-Jensen 
D1 1123 L Widgren     | 1550 S Högwall     1-3
S1 1912 H Hedman     - 711 P Carlén-Jensen  2-3 tons: 0-0
S2 1123 L Widgren     - 1550 S Högwall     1-3 tons: 0-0
D2 662 N Knutsson    | 1483 N Sandelin    
D2 1757 J Arnesson    | 2599 G Gillver     3-2
S3 662 N Knutsson    - 1483 N Sandelin    1-3 tons: 0-2
S4 1757 J Arnesson    - 2599 G Gillver     1-3 tons: 0-2


omg: 12
YOUNG - POWER 5-1 16-11

D1 1279 A Rantanen    | 1207 U Bill      
D1 2807 S Franck     | 618 A Raattamaa    3-2
S1 1279 A Rantanen    - 618 A Raattamaa    3-1 tons: 3-1
S2 2807 S Franck     - 1207 U Bill      3-1 tons: 3-1
D2  6 M Netterborn   | 524 B Aston     
D2 1516 J Christiansson  | 1238 H Sager      3-2
S3  6 M Netterborn   - 524 B Aston      1-3 tons: 5-4
S4 1516 J Christiansson  - 1238 H Sager      3-2 tons: 0-1


omg: 12
RONDO - EDDYS 6-0 18-6

D1 2250 M Strengell    | 668 U Wallbom    
D1 1275 S Sjögren     | 1217 V Örbom      3-1
S1 2250 M Strengell    - 668 U Wallbom     3-0 tons: 0-0
S2 1275 S Sjögren     - 1217 V Örbom      3-1 tons: 0-2
D2 2802 S Andtfolk    | 1213 A Högberg    
D2 1420 J Nilsson     | 5842 I Keding     3-0
S3 1420 J Nilsson     - 1213 A Högberg     3-2 tons: 2-0
S4 2802 S Andtfolk    - 5842 I Keding     3-2 tons: 2-4


omg: 13
TELGE - EDDYS 2-4 9-14

D1 1065 A Åberg      | 5842 I Keding     
D1 2783 A Söderberg    | 1217 V Örbom      0-3
S1 1065 A Åberg      - 1217 V Örbom      1-3 tons: 1-2
S2 2406 M Hultberg    - 5842 I Keding     0-3 tons: 0-0
D2 149 A Mattsson    | 668 U Wallbom    
D2 816 D Viktorsson   | 1213 A Högberg     3-1
S3 149 A Mattsson    - 1213 A Högberg     2-3 tons: 2-0
S4 816 D Viktorsson   - 668 U Wallbom     3-1 tons: 0-0


omg: 13
POWER - RONDO 2-4 11-15

D1 1207 U Bill      | 2250 M Strengell   
D1 1238 H Sager      | 1275 S Sjögren     2-3
S1 1207 U Bill      - 2250 M Strengell    2-3 tons: 2-0
S2 1238 H Sager      - 1275 S Sjögren     0-3 tons: 0-1
D2 524 B Aston      | 1420 J Nilsson    
D2 618 A Raattamaa    | 2802 S Andtfolk    1-3
S3 618 A Raattamaa    - 1420 J Nilsson     3-1 tons: 0-2
S4 524 B Aston      - 2802 S Andtfolk    3-2 tons: 3-1


omg: 13
STEEL - YOUNG 3-4 15-16

D1 711 P Carlén-Jensen  | 1279 A Rantanen    
D1 1483 N Sandelin    | 722 C Svensson    2-3
S1 1483 N Sandelin    - 1279 A Rantanen    3-1 tons: 3-2
S2 711 P Carlén-Jensen  - 722 C Svensson    3-2 tons: 1-2
D2 1602 P Måby      | 2807 S Franck     
D2 1550 S Högwall     | 1516 J Christiansson  3-1
S3 1602 P Måby      - 2807 S Franck     2-3 tons: 2-6
S4 1550 S Högwall     - 1516 J Christiansson  1-3 tons: 1-2
AD 1602 P Måby      | 1279 A Rantanen    
AD 1550 S Högwall     | 2807 S Franck     1-3


omg: 13
TYRESÖ - OBDT 4-2 13-11

D1 1668 S Salminen    | 1123 L Widgren    
D1 778 I Hallberg    | 1155 A Nilsson     3-2
S1 1668 S Salminen    - 1123 L Widgren     3-2 tons: 0-0
S2 778 I Hallberg    - 1155 A Nilsson     0-3 tons: 0-1
D2 2142 A Qvist      | 1757 J Arnesson    
D2 997 M Bergström    | 1912 H Hedman     1-3
S3 997 M Bergström    - 1757 J Arnesson    3-0 tons: 1-1
S4 2142 A Qvist      - 1912 H Hedman     3-1 tons: 3-1


omg: 13
DALA - IDS 2-4 9-15

D1 1531 M Ärleborg    | 1637 K Olsson     
D1 1166 M Sköld      | 1239 L Fjellström   3-2
S1 1166 M Sköld      - 1637 K Olsson     1-3 tons: 0-0
S2 1531 M Ärleborg    - 1239 L Fjellström   1-3 tons: 0-1
D2 2077 C Ahlberg     | 3078 L Schedin    
D2 2093 E Falk      | 222 C Wahlman     0-3
S3 2093 E Falk      - 3078 L Schedin     1-3 tons: 2-1
S4 1618 L Swahn      - 222 C Wahlman     3-1 tons: 0-0


omg: 13
HAMBY - SPIK 1-5 10-15

D1 2160 C Sjöberg     | 5843 A Keding     
D1 2828 K Fogde      | 4007 L Gauffin     2-3
S1 2160 C Sjöberg     - 5843 A Keding     2-3 tons: 0-1
S2 2828 K Fogde      - 4007 L Gauffin     3-0 tons: 1-0
D2  35 N Ahlqvist    | 6141 C Hultkvist   
D2 1080 B Rotmark     | 6451 J Ternander    1-3
S3  35 N Ahlqvist    - 6141 C Hultkvist    1-3 tons: 3-3
S4 1080 B Rotmark     - 346 G Lindström    1-3 tons: 1-3


omg: 14
IDS - HAMBY 2-4 11-13

D1 222 C Wahlman     |  35 N Ahlqvist    
D1 1239 L Fjellström   | 2828 K Fogde      1-3
S1 222 C Wahlman     -  35 N Ahlqvist    2-3 tons: 0-0
S2 1239 L Fjellström   - 2828 K Fogde      0-3 tons: 0-2
D2 3078 L Schedin     | 6776 C Bårman     
D2 2315 I Sköld      | 2160 C Sjöberg     3-1
S3 3078 L Schedin     - 6776 C Bårman     2-3 tons: 0-1
S4 2315 I Sköld      - 2160 C Sjöberg     3-0 tons: 0-0


omg: 14
OBDT - DALA 4-2 14-7

D1 1912 H Hedman     | 1531 M Ärleborg    
D1 1757 J Arnesson    | 1166 M Sköld      3-1
S1 1912 H Hedman     - 1531 M Ärleborg    1-3 tons: 1-1
S2 1757 J Arnesson    - 1166 M Sköld      3-0 tons: 0-0
D2 662 N Knutsson    | 2093 E Falk      
D2 1155 A Nilsson     | 1618 L Swahn      3-0
S3 662 N Knutsson    - 2093 E Falk      1-3 tons: 1-1
S4 1155 A Nilsson     - 1618 L Swahn      3-0 tons: 1-1


omg: 14
YOUNG - TYRESÖ 4-2 13-9

D1 1279 A Rantanen    | 778 I Hallberg    
D1 722 C Svensson    | 1668 S Salminen    3-0
S1 722 C Svensson    - 1668 S Salminen    1-3 tons: 1-1
S2 1279 A Rantanen    - 778 I Hallberg    3-1 tons: 2-1
D2  6 M Netterborn   | 458 M Svensson    
D2 2807 S Franck     | 2142 A Qvist      3-2
S3 2807 S Franck     - 458 M Svensson    3-0 tons: 2-0
S4  6 M Netterborn   - 2142 A Qvist      0-3 tons: 3-2


omg: 14
RONDO - STEEL 2-4 11-16

D1 1420 J Nilsson     | 711 P Carlén-Jensen 
D1 2802 S Andtfolk    | 2599 G Gillver     3-2
S1 2802 S Andtfolk    - 2599 G Gillver     3-2 tons: 1-0
S2 1420 J Nilsson     - 711 P Carlén-Jensen  2-3 tons: 3-1
D2 2250 M Strengell    | 1483 N Sandelin    
D2 1275 S Sjögren     | 1550 S Högwall     1-3
S3 2250 M Strengell    - 1483 N Sandelin    0-3 tons: 0-1
S4 1275 S Sjögren     - 1550 S Högwall     2-3 tons: 2-1


omg: 14
EDDYS - POWER 0-6 4-18

D1 5842 I Keding     | 618 A Raattamaa   
D1 1217 V Örbom      | 1207 U Bill      1-3
S1 5842 I Keding     - 618 A Raattamaa    1-3 tons: 1-0
S2 1217 V Örbom      - 1207 U Bill      0-3 tons: 0-1
D2 1213 A Högberg     | 524 B Aston     
D2 668 U Wallbom     | 1238 H Sager      0-3
S3 1213 A Högberg     - 524 B Aston      0-3 tons: 0-2
S4 668 U Wallbom     - 1238 H Sager      2-3 tons: 1-2


omg: 14
SPIK - TELGE 6-0 18-5

D1 346 G Lindström    | 2406 M Hultberg    
D1 5741 S Puurunen    | 149 A Mattsson    3-0
S1 346 G Lindström    - 2406 M Hultberg    3-1 tons: 0-2
S2 5741 S Puurunen    - 149 A Mattsson    3-0 tons: 0-2
D2 5843 A Keding     | 816 D Viktorsson   
D2 6451 J Ternander    | 2783 A Söderberg    3-1
S3 6141 C Hultkvist    - 816 D Viktorsson   3-2 tons: 1-1
S4 6451 J Ternander    - 2783 A Söderberg    3-1 tons: 3-4


omg: 15
TELGE - POWER 1-5 8-16

D1 1065 A Åberg      | 618 A Raattamaa   
D1 149 A Mattsson    | 1238 H Sager      2-3
S1 149 A Mattsson    - 618 A Raattamaa    1-3 tons: 0-0
S2 2406 M Hultberg    - 1238 H Sager      1-3 tons: 1-2
D2 2406 M Hultberg    | 524 B Aston     
D2 816 D Viktorsson   | 1207 U Bill      1-3
S3 2783 A Söderberg    - 524 B Aston      3-1 tons: 3-3
S4 816 D Viktorsson   - 1207 U Bill      0-3 tons: 3-2


omg: 15
STEEL - EDDYS 4-2 16-9

D1 1499 C Sulkanen    | 668 U Wallbom    
D1 711 P Carlén-Jensen  | 1213 A Högberg     3-0
S1 711 P Carlén-Jensen  - 668 U Wallbom     3-2 tons: 1-0
S2 1499 C Sulkanen    - 1213 A Högberg     3-1 tons: 0-1
D2 1483 N Sandelin    | 5842 I Keding     
D2 1550 S Högwall     | 1217 V Örbom      2-3
S3 1550 S Högwall     - 5842 I Keding     3-0 tons: 0-0
S4 1483 N Sandelin    - 1217 V Örbom      2-3 tons: 2-1


omg: 15
TYRESÖ - RONDO 4-3 13-13

D1 778 I Hallberg    | 2250 M Strengell   
D1 458 M Svensson    | 1275 S Sjögren     0-3
S1 458 M Svensson    - 2250 M Strengell    0-3 tons: 0-0
S2 1668 S Salminen    - 1275 S Sjögren     1-3 tons: 1-1
D2 1668 S Salminen    | 1420 J Nilsson    
D2 997 M Bergström    | 2802 S Andtfolk    3-0
S3 997 M Bergström    - 2802 S Andtfolk    3-1 tons: 2-1
S4 2142 A Qvist      - 1420 J Nilsson     3-2 tons: 0-1
AD 997 M Bergström    | 2802 S Andtfolk    
AD 2142 A Qvist      | 1420 J Nilsson     3-1


omg: 15
DALA - YOUNG 0-6 2-18

D1 1531 M Ärleborg    | 1279 A Rantanen    
D1 2093 E Falk      | 2807 S Franck     1-3
S1 2093 E Falk      - 1279 A Rantanen    0-3 tons: 0-2
S2 1618 L Swahn      - 2807 S Franck     1-3 tons: 0-3
D2 1618 L Swahn      | 722 C Svensson    
D2 1166 M Sköld      | 1516 J Christiansson  0-3
S3 1166 M Sköld      - 722 C Svensson    0-3 tons: 0-0
S4 1531 M Ärleborg    - 1516 J Christiansson  0-3 tons: 1-3
Bra spel: [1279-117]


omg: 15
HAMBY - OBDT 4-3 15-13

D1 2160 C Sjöberg     | 1912 H Hedman     
D1  35 N Ahlqvist    | 1155 A Nilsson     2-3
S1 2160 C Sjöberg     - 1912 H Hedman     0-3 tons: 0-0
S2  35 N Ahlqvist    - 1155 A Nilsson     1-3 tons: 1-2
D2 6776 C Bårman     | 1123 L Widgren    
D2 1080 B Rotmark     | 1757 J Arnesson    3-1
S3 6776 C Bårman     - 1123 L Widgren     3-1 tons: 0-0
S4 1080 B Rotmark     - 1757 J Arnesson    3-1 tons: 0-0
AD 6776 C Bårman     | 1912 H Hedman     
AD 1080 B Rotmark     | 1155 A Nilsson     3-1


omg: 15
SPIK - IDS 4-2 14-7

D1 6141 C Hultkvist    | 2315 I Sköld     
D1 5843 A Keding     | 1239 L Fjellström   1-3
S1 6141 C Hultkvist    - 2315 I Sköld      1-3 tons: 0-2
S2 5843 A Keding     - 1239 L Fjellström   3-0 tons: 0-2
D2 4007 L Gauffin     | 3078 L Schedin    
D2 5741 S Puurunen    | 222 C Wahlman     3-1
S3 4007 L Gauffin     - 3078 L Schedin     3-0 tons: 0-1
S4 6451 J Ternander    - 222 C Wahlman     3-0 tons: 0-0


omg: 16
YOUNG - HAMBY 4-2 13-10

D1 2807 S Franck     |  35 N Ahlqvist    
D1 1279 A Rantanen    | 199 M Fogde      3-0
S1 2807 S Franck     -  35 N Ahlqvist    3-1 tons: 2-0
S2 1279 A Rantanen    - 199 M Fogde      3-2 tons: 3-1
D2 1516 J Christiansson  | 2160 C Sjöberg    
D2 722 C Svensson    | 2828 K Fogde      1-3
S3 1516 J Christiansson  - 2160 C Sjöberg     3-1 tons: 1-0
S4 722 C Svensson    - 2828 K Fogde      0-3 tons: 0-1


omg: 16
RONDO - DALA 4-2 14-7

D1 1275 S Sjögren     | 2093 E Falk      
D1 2250 M Strengell    | 1166 M Sköld      3-0
S1 1275 S Sjögren     - 1618 L Swahn      3-1 tons: 1-0
S2 2250 M Strengell    - 2077 C Ahlberg     0-3 tons: 0-0
D2 2802 S Andtfolk    | 1618 L Swahn     
D2 1420 J Nilsson     | 2077 C Ahlberg     2-3
S3 2802 S Andtfolk    - 2093 E Falk      3-0 tons: 0-1
S4 1420 J Nilsson     - 1166 M Sköld      3-0 tons: 2-0


omg: 16
EDDYS - TYRESÖ 3-4 12-14

D1 1213 A Högberg     | 1668 S Salminen    
D1 668 U Wallbom     | 458 M Svensson    3-2
S1 1213 A Högberg     - 1668 S Salminen    1-3 tons: 2-2
S2 668 U Wallbom     - 458 M Svensson    3-0 tons: 0-0
D2 5842 I Keding     | 997 M Bergström   
D2 1217 V Örbom      | 2142 A Qvist      3-0
S3 5842 I Keding     - 997 M Bergström    1-3 tons: 1-2
S4 1217 V Örbom      - 2142 A Qvist      0-3 tons: 2-1
AD 668 U Wallbom     | 997 M Bergström   
AD 5842 I Keding     | 2142 A Qvist      1-3


omg: 16
POWER - STEEL 2-4 9-16

D1 618 A Raattamaa    | 1550 S Högwall    
D1 1238 H Sager      | 711 P Carlén-Jensen  3-2
S1 1238 H Sager      - 711 P Carlén-Jensen  0-3 tons: 1-1
S2 618 A Raattamaa    - 2599 G Gillver     1-3 tons: 1-2
D2 1207 U Bill      | 1483 N Sandelin    
D2 524 B Aston      | 2599 G Gillver     3-2
S3 524 B Aston      - 1483 N Sandelin    0-3 tons: 1-2
S4 1207 U Bill      - 1550 S Högwall     2-3 tons: 2-4


omg: 16
OBDT - SPIK 1-5 5-17

D1 1912 H Hedman     | 6451 J Ternander   
D1 1757 J Arnesson    | 5741 S Puurunen    0-3
S1 1912 H Hedman     - 6451 J Ternander    1-3 tons: 0-4
S2 1757 J Arnesson    - 5741 S Puurunen    0-3 tons: 1-2
D2 1123 L Widgren     | 346 G Lindström   
D2 662 N Knutsson    | 4007 L Gauffin     0-3
S3 1123 L Widgren     - 346 G Lindström    1-3 tons: 0-2
S4 662 N Knutsson    - 5843 A Keding     3-2 tons: 2-1


omg: 16
IDS - TELGE 3-4 15-17

D1 2315 I Sköld      | 2406 M Hultberg    
D1 1239 L Fjellström   | 149 A Mattsson    3-1
S1 1637 K Olsson     - 149 A Mattsson    2-3 tons: 0-1
S2 1239 L Fjellström   - 1065 A Åberg      3-2 tons: 1-2
D2 3078 L Schedin     | 816 D Viktorsson   
D2 222 C Wahlman     | 2783 A Söderberg    3-2
S3 3078 L Schedin     - 816 D Viktorsson   1-3 tons: 3-2
S4 222 C Wahlman     - 2783 A Söderberg    1-3 tons: 1-1
AD 2315 I Sköld      | 816 D Viktorsson   
AD 3078 L Schedin     | 2783 A Söderberg    2-3


omg: 17
TELGE - STEEL 0-6 4-18

D1 149 A Mattsson    | 1550 S Högwall    
D1 2783 A Söderberg    | 1499 C Sulkanen    1-3
S1 149 A Mattsson    - 1550 S Högwall     0-3 tons: 0-3
S2 1065 A Åberg      - 1499 C Sulkanen    0-3 tons: 0-0
D2 2406 M Hultberg    | 1483 N Sandelin    
D2 816 D Viktorsson   | 2599 G Gillver     0-3
S3 2406 M Hultberg    - 1483 N Sandelin    1-3 tons: 1-3
S4 816 D Viktorsson   - 2599 G Gillver     2-3 tons: 1-1


omg: 17
TYRESÖ - POWER 1-5 8-16

D1 778 I Hallberg    | 1240 L Bardonias   
D1 458 M Svensson    | 1238 H Sager      2-3
S1 778 I Hallberg    - 1240 L Bardonias    0-3 tons: 0-2
S2 1668 S Salminen    - 1238 H Sager      3-1 tons: 3-0
D2 1668 S Salminen    | 1207 U Bill      
D2 997 M Bergström    | 524 B Aston      1-3
S3 2142 A Qvist      - 1207 U Bill      1-3 tons: 1-2
S4 997 M Bergström    - 524 B Aston      1-3 tons: 1-1


omg: 17
DALA - EDDYS 3-4 14-16

D1 2093 E Falk      | 5842 I Keding     
D1 1166 M Sköld      | 1217 V Örbom      1-3
S1 2093 E Falk      - 1217 V Örbom      1-3 tons: 0-0
S2 1166 M Sköld      - 5842 I Keding     3-2 tons: 1-1
D2 1618 L Swahn      | 668 U Wallbom    
D2 2077 C Ahlberg     | 1213 A Högberg     3-0
S3 1618 L Swahn      - 668 U Wallbom     2-3 tons: 0-0
S4 2077 C Ahlberg     - 1213 A Högberg     3-2 tons: 0-1
AD 1618 L Swahn      | 1213 A Högberg    
AD 2077 C Ahlberg     | 1217 V Örbom      1-3


omg: 17
HAMBY - RONDO 2-4 13-16

D1 2160 C Sjöberg     | 2250 M Strengell   
D1 6776 C Bårman     | 1275 S Sjögren     1-3
S1 2160 C Sjöberg     - 2250 M Strengell    3-2 tons: 1-3
S2 6776 C Bårman     - 1275 S Sjögren     2-3 tons: 0-3
D2  35 N Ahlqvist    | 1420 J Nilsson    
D2 1080 B Rotmark     | 2802 S Andtfolk    2-3
S3 2828 K Fogde      - 2802 S Andtfolk    2-3 tons: 2-4
S4  35 N Ahlqvist    - 1420 J Nilsson     3-2 tons: 1-2


omg: 17
SPIK - YOUNG 1-5 11-15

D1 346 G Lindström    | 1279 A Rantanen    
D1 5843 A Keding     | 722 C Svensson    2-3
S1 5741 S Puurunen    - 1279 A Rantanen    1-3 tons: 3-3
S2 346 G Lindström    - 722 C Svensson    3-0 tons: 2-0
D2 6451 J Ternander    | 2807 S Franck     
D2 6141 C Hultkvist    | 1516 J Christiansson  2-3
S3 6451 J Ternander    - 2807 S Franck     2-3 tons: 3-3
S4 6141 C Hultkvist    - 1516 J Christiansson  1-3 tons: 1-3


omg: 17
IDS - OBDT 4-3 15-15

D1 1637 K Olsson     | 1912 H Hedman     
D1 1239 L Fjellström   | 1123 L Widgren     3-2
S1 1637 K Olsson     - 1912 H Hedman     3-2 tons: 2-0
S2 1239 L Fjellström   - 1123 L Widgren     3-1 tons: 0-0
D2 2315 I Sköld      | 662 N Knutsson    
D2 3078 L Schedin     | 1155 A Nilsson     1-3
S3 2315 I Sköld      - 662 N Knutsson    1-3 tons: 0-4
S4 3078 L Schedin     - 1155 A Nilsson     1-3 tons: 1-0
AD 3078 L Schedin     | 1155 A Nilsson    
AD 1239 L Fjellström   | 1123 L Widgren     3-1


omg: 18
EDDYS - HAMBY 4-3 16-11

D1 1213 A Högberg     | 2160 C Sjöberg    
D1 1029 T Odmar      | 1080 B Rotmark     3-0
S1 1213 A Högberg     - 2160 C Sjöberg     0-3 tons: 0-1
S2 1029 T Odmar      - 1080 B Rotmark     2-3 tons: 1-1
D2 5842 I Keding     |  35 N Ahlqvist    
D2 1217 V Örbom      | 6776 C Bårman     2-3
S3 5842 I Keding     -  35 N Ahlqvist    3-0 tons: 2-0
S4 1217 V Örbom      - 6776 C Bårman     3-1 tons: 2-0
AD 5842 I Keding     | 2160 C Sjöberg    
AD 1217 V Örbom      | 1080 B Rotmark     3-1


omg: 18
POWER - DALA 6-0 18-7

D1 1238 H Sager      | 1166 M Sköld     
D1 1207 U Bill      | 1531 M Ärleborg    3-1
S1 1207 U Bill      - 1531 M Ärleborg    3-1 tons: 2-0
S2 1238 H Sager      - 2093 E Falk      3-1 tons: 1-1
D2 524 B Aston      | 1618 L Swahn     
D2 618 A Raattamaa    | 2077 C Ahlberg     3-2
S3 618 A Raattamaa    - 1618 L Swahn      3-1 tons: 0-1
S4 524 B Aston      - 2077 C Ahlberg     3-1 tons: 0-0


omg: 18
STEEL - TYRESÖ 6-0 18-9

D1 1499 C Sulkanen    | 458 M Svensson    
D1 711 P Carlén-Jensen  | 1668 S Salminen    3-2
S1 711 P Carlén-Jensen  - 458 M Svensson    3-1 tons: 1-0
S2 1499 C Sulkanen    - 1668 S Salminen    3-1 tons: 2-3
D2 1483 N Sandelin    | 2142 A Qvist     
D2 1550 S Högwall     | 997 M Bergström    3-2
S3 1550 S Högwall     - 2142 A Qvist      3-2 tons: 3-2
S4 1483 N Sandelin    - 997 M Bergström    3-1 tons: 2-3


omg: 18
YOUNG - IDS 5-1 17-6

D1 722 C Svensson    | 1239 L Fjellström   
D1 1279 A Rantanen    | 3078 L Schedin     3-1
S1 722 C Svensson    - 1239 L Fjellström   2-3 tons: 1-1
S2 1279 A Rantanen    - 3078 L Schedin     3-1 tons: 3-0
D2 2807 S Franck     | 1637 K Olsson     
D2 1516 J Christiansson  | 2315 I Sköld      3-0
S3 2807 S Franck     - 1637 K Olsson     3-0 tons: 1-0
S4 1516 J Christiansson  - 2315 I Sköld      3-1 tons: 2-0


omg: 18
RONDO - SPIK 4-3 17-14

D1 2250 M Strengell    | 5741 S Puurunen    
D1 1275 S Sjögren     | 6451 J Ternander    1-3
S1 2250 M Strengell    - 5741 S Puurunen    2-3 tons: 1-3
S2 1275 S Sjögren     - 6451 J Ternander    3-1 tons: 3-0
D2 1420 J Nilsson     | 346 G Lindström   
D2 2802 S Andtfolk    | 5843 A Keding     3-1
S3 1420 J Nilsson     - 346 G Lindström    3-2 tons: 1-5
S4 2802 S Andtfolk    - 4007 L Gauffin     2-3 tons: 1-3
AD 1420 J Nilsson     | 5741 S Puurunen    
AD 2802 S Andtfolk    | 346 G Lindström    3-1


omg: 18
OBDT - TELGE 1-5 7-15

D1 1912 H Hedman     | 149 A Mattsson    
D1 1123 L Widgren     | 2406 M Hultberg    2-3
S1 1912 H Hedman     - 149 A Mattsson    0-3 tons: 0-0
S2 1123 L Widgren     - 2406 M Hultberg    0-3 tons: 1-2
D2 1757 J Arnesson    | 816 D Viktorsson   
D2 1155 A Nilsson     | 2783 A Söderberg    0-3
S3 1757 J Arnesson    - 816 D Viktorsson   2-3 tons: 1-3
S4 1155 A Nilsson     - 2783 A Söderberg    3-0 tons: 3-0
Bra spel: [2406-1]


omg: 19
TELGE - TYRESÖ 2-4 11-13

D1 2406 M Hultberg    | 458 M Svensson    
D1 2783 A Söderberg    | 778 I Hallberg    3-1
S1 2406 M Hultberg    - 458 M Svensson    2-3 tons: 2-0
S2 2783 A Söderberg    - 778 I Hallberg    3-0 tons: 2-0
D2 149 A Mattsson    | 997 M Bergström   
D2 816 D Viktorsson   | 2142 A Qvist      1-3
S3 149 A Mattsson    - 997 M Bergström    0-3 tons: 0-2
S4 816 D Viktorsson   - 2142 A Qvist      2-3 tons: 1-3


omg: 19
DALA - STEEL 1-5 6-16

D1 2077 C Ahlberg     | 2599 G Gillver    
D1 2093 E Falk      | 1550 S Högwall     0-3
S1 2093 E Falk      - 2599 G Gillver     1-3 tons: 0-1
S2 1618 L Swahn      - 1550 S Högwall     2-3 tons: 0-2
D2 1531 M Ärleborg    | 1483 N Sandelin    
D2 1166 M Sköld      | 711 P Carlén-Jensen  0-3
S3 1531 M Ärleborg    - 1483 N Sandelin    0-3 tons: 0-2
S4 1166 M Sköld      - 711 P Carlén-Jensen  3-1 tons: 2-0


omg: 19
HAMBY - POWER 0-6 6-18

D1 2828 K Fogde      | 618 A Raattamaa   
D1 2160 C Sjöberg     | 1207 U Bill      1-3
S1 2828 K Fogde      - 618 A Raattamaa    2-3 tons: 4-0
S2 2160 C Sjöberg     - 1207 U Bill      0-3 tons: 0-2
D2  35 N Ahlqvist    | 524 B Aston     
D2 1080 B Rotmark     | 1238 H Sager      1-3
S3  35 N Ahlqvist    - 524 B Aston      0-3 tons: 1-2
S4 1080 B Rotmark     - 1238 H Sager      2-3 tons: 1-1


omg: 19
SPIK - EDDYS 6-0 18-6

D1 5843 A Keding     | 1213 A Högberg    
D1 6451 J Ternander    | 1217 V Örbom      3-0
S1 5843 A Keding     - 1213 A Högberg     3-0 tons: 3-0
S2 346 G Lindström    - 1217 V Örbom      3-2 tons: 4-1
D2 4007 L Gauffin     | 5842 I Keding     
D2 6141 C Hultkvist    | 668 U Wallbom     3-2
S3 4007 L Gauffin     - 5842 I Keding     3-2 tons: 2-1
S4 6141 C Hultkvist    - 668 U Wallbom     3-0 tons: 1-0


omg: 19
IDS - RONDO 1-5 7-16

D1 1239 L Fjellström   | 2250 M Strengell   
D1 222 C Wahlman     | 1275 S Sjögren     1-3
S1 1239 L Fjellström   - 2250 M Strengell    1-3 tons: 4-0
S2 222 C Wahlman     - 1275 S Sjögren     1-3 tons: 0-3
D2 3078 L Schedin     | 2802 S Andtfolk    
D2 1637 K Olsson     | 1420 J Nilsson     0-3
S3 3078 L Schedin     - 2802 S Andtfolk    3-1 tons: 1-2
S4 1637 K Olsson     - 1420 J Nilsson     1-3 tons: 1-1
Bra spel: [1275-1]


omg: 19
OBDT - YOUNG 0-6 3-18

D1 1123 L Widgren     | 1279 A Rantanen    
D1 1757 J Arnesson    | 722 C Svensson    1-3
S1 1123 L Widgren     - 1279 A Rantanen    0-3 tons: 0-2
S2 1757 J Arnesson    - 722 C Svensson    0-3 tons: 1-1
D2 1912 H Hedman     | 2807 S Franck     
D2 662 N Knutsson    | 1516 J Christiansson  1-3
S3 1912 H Hedman     - 2807 S Franck     0-3 tons: 0-3
S4 662 N Knutsson    - 1516 J Christiansson  1-3 tons: 2-0


omg: 20
RONDO - OBDT 4-2 15-10

D1 2250 M Strengell    | 1757 J Arnesson    
D1 1275 S Sjögren     | 1123 L Widgren     3-1
S1 2250 M Strengell    - 1123 L Widgren     1-3 tons: 0-0
S2 1275 S Sjögren     - 1757 J Arnesson    3-1 tons: 3-2
D2 1420 J Nilsson     | 662 N Knutsson    
D2 2802 S Andtfolk    | 1155 A Nilsson     3-0
S3 2802 S Andtfolk    - 662 N Knutsson    2-3 tons: 4-2
S4 1420 J Nilsson     - 1155 A Nilsson     3-2 tons: 2-2


omg: 20
EDDYS - IDS 5-1 16-8

D1 1213 A Högberg     | 2315 I Sköld     
D1 668 U Wallbom     | 1239 L Fjellström   3-1
S1 1217 V Örbom      - 2315 I Sköld      3-2 tons: 1-2
S2 1213 A Högberg     - 1239 L Fjellström   1-3 tons: 0-1
D2 1217 V Örbom      | 222 C Wahlman    
D2 5842 I Keding     | 3078 L Schedin     3-0
S3 5842 I Keding     - 222 C Wahlman     3-1 tons: 2-1
S4 668 U Wallbom     - 3078 L Schedin     3-1 tons: 1-2


omg: 20
POWER - SPIK 4-3 13-15

D1 618 A Raattamaa    | 5741 S Puurunen    
D1 1207 U Bill      | 4007 L Gauffin     0-3
S1 1238 H Sager      - 5741 S Puurunen    0-3 tons: 0-1
S2 618 A Raattamaa    - 4007 L Gauffin     3-2 tons: 0-0
D2 524 B Aston      | 6141 C Hultkvist   
D2 1238 H Sager      | 346 G Lindström    3-2
S3 1207 U Bill      - 6141 C Hultkvist    3-1 tons: 0-0
S4 524 B Aston      - 346 G Lindström    1-3 tons: 3-1
AD 1207 U Bill      | 5741 S Puurunen    
AD 1238 H Sager      | 346 G Lindström    3-1


omg: 20
YOUNG - TELGE 6-0 18-4

D1 722 C Svensson    | 149 A Mattsson    
D1 1279 A Rantanen    | 2406 M Hultberg    3-1
S1 722 C Svensson    - 149 A Mattsson    3-1 tons: 3-0
S2 1279 A Rantanen    - 2406 M Hultberg    3-1 tons: 4-1
D2 2807 S Franck     | 816 D Viktorsson   
D2 1516 J Christiansson  | 2783 A Söderberg    3-0
S3 2807 S Franck     - 816 D Viktorsson   3-0 tons: 3-0
S4 1516 J Christiansson  - 2783 A Söderberg    3-1 tons: 4-1


omg: 20
STEEL - HAMBY 6-0 18-3

D1 711 P Carlén-Jensen  |  35 N Ahlqvist    
D1 1499 C Sulkanen    | 6776 C Bårman     3-1
S1 711 P Carlén-Jensen  - 6776 C Bårman     3-0 tons: 0-1
S2 1499 C Sulkanen    -  35 N Ahlqvist    3-2 tons: 2-2
D2 1483 N Sandelin    | 1080 B Rotmark    
D2 1550 S Högwall     | 2160 C Sjöberg     3-0
S3 1550 S Högwall     - 2160 C Sjöberg     3-0 tons: 3-1
S4 1483 N Sandelin    - 1080 B Rotmark     3-0 tons: 2-0


omg: 20
TYRESÖ - DALA 6-0 18-5

D1 1668 S Salminen    | 1166 M Sköld     
D1 778 I Hallberg    | 1531 M Ärleborg    3-2
S1 1668 S Salminen    - 1166 M Sköld      3-0 tons: 1-0
S2 458 M Svensson    - 1531 M Ärleborg    3-0 tons: 0-0
D2 2142 A Qvist      | 1618 L Swahn     
D2 997 M Bergström    | 2077 C Ahlberg     3-1
S3 2142 A Qvist      - 1618 L Swahn      3-1 tons: 2-0
S4 997 M Bergström    - 2077 C Ahlberg     3-1 tons: 2-0


omg: 21
TELGE - DALA 2-4 8-13

D1 2406 M Hultberg    | 1618 L Swahn     
D1 2783 A Söderberg    | 1166 M Sköld      3-0
S1 2406 M Hultberg    - 1618 L Swahn      0-3 tons: 0-0
S2 2783 A Söderberg    - 1166 M Sköld      3-1 tons: 1-0
D2 149 A Mattsson    | 2077 C Ahlberg    
D2 816 D Viktorsson   | 2093 E Falk      0-3
S3 149 A Mattsson    - 2077 C Ahlberg     1-3 tons: 0-1
S4 816 D Viktorsson   - 2093 E Falk      1-3 tons: 0-1


omg: 21
HAMBY - TYRESÖ 1-5 8-17

D1 2828 K Fogde      | 2142 A Qvist     
D1 2160 C Sjöberg     | 997 M Bergström    1-3
S1 2828 K Fogde      - 2142 A Qvist      1-3 tons: 0-0
S2 2160 C Sjöberg     - 997 M Bergström    0-3 tons: 0-0
D2  35 N Ahlqvist    | 778 I Hallberg    
D2 1080 B Rotmark     | 1668 S Salminen    2-3
S3  35 N Ahlqvist    - 778 I Hallberg    3-2 tons: 1-0
S4 1080 B Rotmark     - 1668 S Salminen    1-3 tons: 0-3


omg: 21
SPIK - STEEL 3-4 14-15

D1 5843 A Keding     | 1499 C Sulkanen    
D1 4007 L Gauffin     | 711 P Carlén-Jensen  1-3
S1 5843 A Keding     - 1499 C Sulkanen    3-1 tons: 1-2
S2 4007 L Gauffin     - 711 P Carlén-Jensen  3-2 tons: 3-0
D2 6451 J Ternander    | 1483 N Sandelin    
D2 6141 C Hultkvist    | 1550 S Högwall     2-3
S3 346 G Lindström    - 1483 N Sandelin    2-3 tons: 6-5
S4 6141 C Hultkvist    - 1550 S Högwall     3-0 tons: 1-0
AD 5843 A Keding     | 1483 N Sandelin    
AD 6141 C Hultkvist    | 1499 C Sulkanen    0-3


omg: 21
IDS - POWER 3-4 13-16

D1 1239 L Fjellström   | 1240 L Bardonias   
D1 1637 K Olsson     | 618 A Raattamaa    0-3
S1 1239 L Fjellström   - 1240 L Bardonias    3-2 tons: 1-2
S2 1637 K Olsson     - 618 A Raattamaa    3-2 tons: 0-2
D2 222 C Wahlman     | 1207 U Bill      
D2 2315 I Sköld      | 524 B Aston      2-3
S3 222 C Wahlman     - 1207 U Bill      1-3 tons: 1-0
S4 2315 I Sköld      - 524 B Aston      3-0 tons: 1-1
AD 2315 I Sköld      | 618 A Raattamaa   
AD 1239 L Fjellström   | 1207 U Bill      1-3


omg: 21
OBDT - EDDYS 3-4 13-15

D1 1912 H Hedman     | 1213 A Högberg    
D1 1155 A Nilsson     | 668 U Wallbom     3-2
S1 1912 H Hedman     - 1217 V Örbom      0-3 tons: 0-1
S2 1155 A Nilsson     - 1213 A Högberg     3-0 tons: 0-1
D2 1757 J Arnesson    | 5842 I Keding     
D2 662 N Knutsson    | 1217 V Örbom      1-3
S3 1757 J Arnesson    - 5842 I Keding     1-3 tons: 1-2
S4 662 N Knutsson    - 668 U Wallbom     3-1 tons: 0-1
AD 662 N Knutsson    | 1217 V Örbom     
AD 1155 A Nilsson     | 5842 I Keding     2-3


omg: 21
YOUNG - RONDO 1-5 6-15

D1 722 C Svensson    | 1275 S Sjögren    
D1 1279 A Rantanen    | 2250 M Strengell    1-3
S1 722 C Svensson    - 1275 S Sjögren     1-3 tons: 1-1
S2 1279 A Rantanen    - 2250 M Strengell    3-0 tons: 1-1
D2 1516 J Christiansson  | 1420 J Nilsson    
D2 2807 S Franck     | 2802 S Andtfolk    0-3
S3 1516 J Christiansson  - 2802 S Andtfolk    1-3 tons: 0-2
S4 2807 S Franck     - 1420 J Nilsson     0-3 tons: 3-1


omg: 22
DALA - HAMBY 4-2 15-12

D1 2093 E Falk      |  35 N Ahlqvist    
D1 1166 M Sköld      | 2160 C Sjöberg     3-2
S1 1531 M Ärleborg    -  35 N Ahlqvist    1-3 tons: 0-2
S2 1618 L Swahn      - 2160 C Sjöberg     3-2 tons: 1-1
D2 1618 L Swahn      | 1080 B Rotmark    
D2 1531 M Ärleborg    | 6776 C Bårman     3-2
S3 2093 E Falk      - 1080 B Rotmark     3-0 tons: 0-1
S4 1166 M Sköld      - 6776 C Bårman     2-3 tons: 0-0


omg: 22
EDDYS - YOUNG 0-6 3-18

D1 1213 A Högberg     | 2807 S Franck     
D1 668 U Wallbom     | 722 C Svensson    0-3
S1 1213 A Högberg     - 2807 S Franck     0-3 tons: 0-1
S2 668 U Wallbom     - 722 C Svensson    1-3 tons: 0-2
D2 5842 I Keding     | 1279 A Rantanen    
D2 1029 T Odmar      | 1516 J Christiansson  0-3
S3 5842 I Keding     - 1279 A Rantanen    1-3 tons: 3-0
S4 1029 T Odmar      - 1516 J Christiansson  1-3 tons: 3-1


omg: 22
POWER - OBDT 4-2 14-8

D1 524 B Aston      | 1123 L Widgren    
D1 1238 H Sager      | 1757 J Arnesson    3-0
S1 1238 H Sager      - 1123 L Widgren     2-3 tons: 1-3
S2 618 A Raattamaa    - 1757 J Arnesson    3-1 tons: 0-0
D2 1207 U Bill      | 1912 H Hedman     
D2 618 A Raattamaa    | 662 N Knutsson    0-3
S3 524 B Aston      - 1912 H Hedman     3-1 tons: 1-0
S4 1207 U Bill      - 662 N Knutsson    3-0 tons: 2-0


omg: 22
STEEL - IDS 4-2 14-9

D1 711 P Carlén-Jensen  | 2315 I Sköld     
D1 2599 G Gillver     | 1637 K Olsson     2-3
S1 711 P Carlén-Jensen  - 1637 K Olsson     0-3 tons: 0-2
S2 1499 C Sulkanen    - 1239 L Fjellström   3-0 tons: 1-0
D2 1483 N Sandelin    | 222 C Wahlman    
D2 1550 S Högwall     | 3078 L Schedin     3-1
S3 1550 S Högwall     - 222 C Wahlman     3-0 tons: 0-0
S4 1483 N Sandelin    - 3078 L Schedin     3-2 tons: 4-0


omg: 22
TYRESÖ - SPIK 4-2 14-10

D1 458 M Svensson    | 4007 L Gauffin    
D1 778 I Hallberg    | 5741 S Puurunen    3-1
S1 458 M Svensson    - 5843 A Keding     2-3 tons: 1-2
S2 1668 S Salminen    - 5741 S Puurunen    0-3 tons: 1-3
D2 997 M Bergström    | 346 G Lindström   
D2 1668 S Salminen    | 6451 J Ternander    3-1
S3 2142 A Qvist      - 346 G Lindström    3-1 tons: 3-4
S4 997 M Bergström    - 6451 J Ternander    3-1 tons: 3-1


omg: 22
RONDO - TELGE 6-0 18-2

D1 2250 M Strengell    | 149 A Mattsson    
D1 1275 S Sjögren     | 2406 M Hultberg    3-0
S1 2250 M Strengell    - 149 A Mattsson    3-0 tons: 1-0
S2 1275 S Sjögren     - 2406 M Hultberg    3-0 tons: 0-1
D2 2802 S Andtfolk    | 816 D Viktorsson   
D2 1420 J Nilsson     | 2783 A Söderberg    3-1
S3 1420 J Nilsson     - 816 D Viktorsson   3-1 tons: 0-0
S4 2802 S Andtfolk    - 2783 A Söderberg    3-0 tons: 2-1


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  132
Spelade singlar :  528
Spelade dubblar :  264
Avgörande dubblar:  26
Spelade set   : 3233
Summa tons    : 1256
Antal bra spel  :  14