Matchdetaljer i serie: 3B

Serieansvarig:  Uppdaterad: 04/08/02

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
LÄRKAN - MAD 2-7 10-25

D1 824 U Bergqvist    | 6084 P Bergfasth   
D1 1336 R Lindblom    | 400 N Sabelström   3-2
S1 824 U Bergqvist    - 6084 P Bergfasth    1-3 tons: 2-3
S2 1336 R Lindblom    - 400 N Sabelström   3-2 tons: 6-3
D2 821 P Palm      | 1826 M Högberg    
D2 627 A Olsson     | 111 P Pettersson   1-3
S3 821 P Palm      - 1826 M Högberg     0-3 tons: 2-2
S4 627 A Olsson     - 111 P Pettersson   1-3 tons: 1-5
D3 823 P Bergqvist    | 414 S Hagelin    
D3 1106 B Eriksson    | 1232 V Pihlajämäki   0-3
S5 823 P Bergqvist    - 414 S Hagelin     0-3 tons: 1-1
S6 1106 B Eriksson    - 1232 V Pihlajämäki   1-3 tons: 3-4
Bra spel: [414-17][1232-17]


omg: 1
PLUPP - AVALON 5-5 20-21

D1 1237 A Mårtensson   | 3902 R Hallman    
D1 1284 M Dysting     | 2264 V Järlinge    3-1
S1 1237 A Mårtensson   - 3902 R Hallman     0-3 tons: 2-3
S2 1284 M Dysting     - 1721 L Simunen     3-1 tons: 1-2
D2 1286 H Pedersen    | 3977 T Nordstrand   
D2 1195 G Robler     | 1690 T Lundgren    0-3
S3 1286 H Pedersen    - 1260 J Hedlund     3-0 tons: 2-0
S4 1195 G Robler     - 3977 T Nordstrand   3-2 tons: 7-0
D3 727 J Zwierzak    | 1635 J Hellström   
D3 1794 L Forselius    | 1628 S Hägg      2-3
S5 727 J Zwierzak    - 1635 J Hellström    1-3 tons: 1-4
S6 1794 L Forselius    - 1628 S Hägg      2-3 tons: 4-2
AD 1286 H Pedersen    | 1635 J Hellström   
AD 1195 G Robler     | 3902 R Hallman     3-2
Bra spel: [3902-18]


omg: 1
HJUL - PICAS 5-5 20-19

D1 4699 V Thålin     | 910 A Jakobsson   
D1 2373 A Vilén      | 6306 B Lindqvist    0-3
S1 4699 V Thålin     - 6306 B Lindqvist    3-2 tons: 1-2
S2 2373 A Vilén      - 910 A Jakobsson    1-3 tons: 2-3
D2 1797 M Thålin     | 4314 C Olsén     
D2 457 J Vuorio     | 551 N Petterson    2-3
S3 457 J Vuorio     - 551 N Petterson    0-3 tons: 1-1
S4 1797 M Thålin     - 4314 C Olsén      3-1 tons: 6-2
D3 2673 P Andersson    | 535 P Markkanen   
D3 848 L Persson     | 787 R Johansson    3-0
S5 2673 P Andersson    - 535 P Markkanen    3-1 tons: 4-3
S6 848 L Persson     - 787 R Johansson    2-3 tons: 5-4
AD 2673 P Andersson    | 910 A Jakobsson   
AD 1797 M Thålin     | 787 R Johansson    3-0


omg: 1
SPDC - ENEA 6-4 25-18

D1 1244 P Gustavsson   | 202 R Andersson   
D1 5867 S Catán      | 941 B Blom      3-1
S1 5867 S Catán      - 202 R Andersson    3-0 tons: 3-0
S2 1244 P Gustavsson   - 941 B Blom      3-0 tons: 2-1
D2 2419 M Pettersson   | 2259 N Alverås    
D2 4471 M Hautamäki    | 1265 N Svartengren   2-3
S3 2419 M Pettersson   - 2259 N Alverås     3-1 tons: 1-1
S4 4471 M Hautamäki    - 1265 N Svartengren   1-3 tons: 4-2
D3 2481 A Karjalainen   | 492 R Centerström  
D3 6160 P Nygren     | 1098 C Svensson    2-3
S5 2481 A Karjalainen   - 492 R Centerström   3-2 tons: 7-4
S6 6160 P Nygren     - 1098 C Svensson    2-3 tons: 3-0
AD 4471 M Hautamäki    | 492 R Centerström  
AD 1244 P Gustavsson   | 1265 N Svartengren   3-2


omg: 2
MAD - PLUPP 6-3 22-11

D1 111 P Pettersson   | 1195 G Robler     
D1 1826 M Högberg     | 1286 H Pedersen    0-3
S1 111 P Pettersson   - 1195 G Robler     2-3 tons: 2-4
S2 1826 M Högberg     - 1237 A Mårtensson   2-3 tons: 5-4
D2 414 S Hagelin     | 727 J Zwierzak    
D2 1574 P Eriksson    | 1803 M Wedell     3-0
S3 414 S Hagelin     - 1286 H Pedersen    3-0 tons: 2-2
S4 1574 P Eriksson    - 727 J Zwierzak    3-1 tons: 2-0
D3 6084 P Bergfasth    | 1237 A Mårtensson   
D3 400 N Sabelström   | 613 V Forselius    3-0
S5 6084 P Bergfasth    - 1803 M Wedell     3-1 tons: 0-1
S6 400 N Sabelström   - 613 V Forselius    3-0 tons: 2-2
Bra spel: [1237-130]


omg: 2
AVALON - HJUL 3-6 15-18

D1 3902 R Hallman     | 4699 V Thålin     
D1 1635 J Hellström    | 2373 A Vilén      3-0
S1 3902 R Hallman     - 2373 A Vilén      3-0 tons: 2-0
S2 1635 J Hellström    - 4699 V Thålin     3-0 tons: 1-0
D2 1721 L Simunen     | 1797 M Thålin     
D2 2264 V Järlinge    | 457 J Vuorio     1-3
S3 3977 T Nordstrand   - 1797 M Thålin     2-3 tons: 1-7
S4 2264 V Järlinge    - 457 J Vuorio     1-3 tons: 2-0
D3 1260 J Hedlund     | 2673 P Andersson   
D3 1628 S Hägg      | 848 L Persson     1-3
S5 1628 S Hägg      - 848 L Persson     0-3 tons: 1-3
S6 1690 T Lundgren    - 2673 P Andersson    1-3 tons: 3-2
Bra spel: [3902-17][1635-17][1797-1]


omg: 2
PICAS - SPDC 4-6 17-21

D1 787 R Johansson    | 5867 S Catán     
D1 6709 S Rase      | 1244 P Gustavsson   0-3
S1 787 R Johansson    - 1244 P Gustavsson   1-3 tons: 2-3
S2 6709 S Rase      - 5867 S Catán      1-3 tons: 4-3
D2 6302 A Hanseborg    | 2419 M Pettersson   
D2 910 A Jakobsson    | 2481 A Karjalainen   3-1
S3 6302 A Hanseborg    - 2481 A Karjalainen   3-2 tons: 5-5
S4 910 A Jakobsson    - 2419 M Pettersson   3-0 tons: 2-2
D3 1022 J Korva      | 4471 M Hautamäki   
D3 535 P Markkanen    | 6160 P Nygren     1-3
S5 1022 J Korva      - 6160 P Nygren     3-0 tons: 5-1
S6 535 P Markkanen    - 4471 M Hautamäki    0-3 tons: 2-6
AD 1022 J Korva      | 1244 P Gustavsson   
AD 910 A Jakobsson    | 4471 M Hautamäki    2-3


omg: 2
ENEA - LÄRKAN 2-7 10-24

D1 826 K Jealmo     | 2435 P Wahlner    
D1 1265 N Svartengren   | 1106 B Eriksson    1-3
S1 1265 N Svartengren   - 2435 P Wahlner     3-2 tons: 6-2
S2 826 K Jealmo     - 1106 B Eriksson    1-3 tons: 2-2
D2 202 R Andersson    | 824 U Bergqvist   
D2 941 B Blom      | 1336 R Lindblom    0-3
S3 941 B Blom      - 824 U Bergqvist    0-3 tons: 1-1
S4 202 R Andersson    - 1336 R Lindblom    1-3 tons: 3-1
D3 1172 J Axelsson    | 821 P Palm      
D3 492 R Centerström   | 2377 G Hansson     1-3
S5 492 R Centerström   - 821 P Palm      3-1 tons: 4-1
S6 1172 J Axelsson    - 2377 G Hansson     0-3 tons: 0-5
Bra spel: [492-1]


omg: 3
HJUL - MAD 7-2 25-12

D1 2373 A Vilén      | 6084 P Bergfasth   
D1 4699 V Thålin     | 400 N Sabelström   3-1
S1 4699 V Thålin     - 6084 P Bergfasth    2-3 tons: 3-8
S2 2373 A Vilén      - 400 N Sabelström   2-3 tons: 4-3
D2 1797 M Thålin     | 1826 M Högberg    
D2 457 J Vuorio     | 111 P Pettersson   3-0
S3 457 J Vuorio     - 1826 M Högberg     3-1 tons: 4-1
S4 1797 M Thålin     - 111 P Pettersson   3-1 tons: 3-2
D3 848 L Persson     | 425 L Milton     
D3 2673 P Andersson    | 1232 V Pihlajämäki   3-0
S5 2673 P Andersson    - 425 L Milton     3-2 tons: 2-5
S6 848 L Persson     - 1232 V Pihlajämäki   3-1 tons: 4-2


omg: 3
SPDC - AVALON 5-5 21-19

D1 1244 P Gustavsson   | 3902 R Hallman    
D1 5867 S Catán      | 1260 J Hedlund     3-2
S1 1244 P Gustavsson   - 1260 J Hedlund     3-1 tons: 3-0
S2 5867 S Catán      - 3902 R Hallman     1-3 tons: 0-2
D2 1323 B Larsson     | 1628 S Hägg      
D2 6310 R Brambeck    | 1721 L Simunen     3-1
S3 6310 R Brambeck    - 1628 S Hägg      2-3 tons: 5-4
S4 1323 B Larsson     - 2264 V Järlinge    3-0 tons: 2-1
D3 4471 M Hautamäki    | 1690 T Lundgren    
D3 6160 P Nygren     | 3977 T Nordstrand   2-3
S5 4471 M Hautamäki    - 1690 T Lundgren    3-0 tons: 3-0
S6 2419 M Pettersson   - 3977 T Nordstrand   1-3 tons: 1-2
AD 4471 M Hautamäki    | 1628 S Hägg      
AD 1244 P Gustavsson   | 3902 R Hallman     0-3


omg: 3
LÄRKAN - PICAS 3-6 13-20

D1 823 P Bergqvist    | 910 A Jakobsson   
D1 821 P Palm      | 1345 T Lundstein    0-3
S1 823 P Bergqvist    - 910 A Jakobsson    3-1 tons: 0-2
S2 821 P Palm      - 1345 T Lundstein    0-3 tons: 2-0
D2 2435 P Wahlner     | 4314 C Olsén     
D2 2377 G Hansson     | 551 N Petterson    0-3
S3 2435 P Wahlner     - 4314 C Olsén      1-3 tons: 2-1
S4 2377 G Hansson     - 551 N Petterson    1-3 tons: 1-3
D3 824 U Bergqvist    | 535 P Markkanen   
D3 1336 R Lindblom    | 787 R Johansson    3-0
S5 824 U Bergqvist    - 787 R Johansson    3-1 tons: 1-1
S6 1336 R Lindblom    - 535 P Markkanen    2-3 tons: 4-5
Bra spel: [1336-18]


omg: 3
PLUPP - ENEA 1-8 10-25

D1 1237 A Mårtensson   | 2259 N Alverås    
D1 1799 A Hallberg    | 1265 N Svartengren   1-3
S1 1286 H Pedersen    - 202 R Andersson    0-3 tons: 2-3
S2 727 J Zwierzak    - 1265 N Svartengren   0-3 tons: 0-1
D2 1195 G Robler     | 950 T Ilonen     
D2 1803 M Wedell     | 1172 J Axelsson    2-3
S3 1284 M Dysting     - 950 T Ilonen     0-3 tons: 3-2
S4 416 P Malmsten    - 1172 J Axelsson    2-3 tons: 6-5
D3 727 J Zwierzak    | 1098 C Svensson    
D3 613 V Forselius    | 492 R Centerström   0-3
S5 1195 G Robler     - 1098 C Svensson    3-1 tons: 3-3
S6 1237 A Mårtensson   - 492 R Centerström   2-3 tons: 4-5


omg: 4
MAD - SPDC 3-6 15-19

D1 1826 M Högberg     | 2481 A Karjalainen  
D1 111 P Pettersson   | 5867 S Catán      0-3
S1 1826 M Högberg     - 5867 S Catán      3-1 tons: 3-5
S2 111 P Pettersson   - 2481 A Karjalainen   2-3 tons: 5-6
D2 414 S Hagelin     | 4471 M Hautamäki   
D2 1557 J Hedén      | 1244 P Gustavsson   3-0
S3 414 S Hagelin     - 4471 M Hautamäki    2-3 tons: 5-2
S4 1557 J Hedén      - 1244 P Gustavsson   1-3 tons: 1-6
D3 400 N Sabelström   | 1323 B Larsson    
D3 6084 P Bergfasth    | 6310 R Brambeck    0-3
S5 400 N Sabelström   - 1323 B Larsson     3-0 tons: 3-3
S6 6084 P Bergfasth    - 6310 R Brambeck    1-3 tons: 2-1
Bra spel: [2481-111]


omg: 4
AVALON - LÄRKAN 3-6 14-20

D1 3902 R Hallman     | 823 P Bergqvist   
D1 1260 J Hedlund     | 1106 B Eriksson    2-3
S1 3902 R Hallman     - 823 P Bergqvist    3-1 tons: 5-2
S2 1721 L Simunen     - 1106 B Eriksson    0-3 tons: 0-1
D2 1635 J Hellström    | 821 P Palm      
D2 2264 V Järlinge    | 2377 G Hansson     3-1
S3 1635 J Hellström    - 821 P Palm      3-0 tons: 5-3
S4 2264 V Järlinge    - 2377 G Hansson     0-3 tons: 0-3
D3 3977 T Nordstrand   | 2435 P Wahlner    
D3 1628 S Hägg      | 1336 R Lindblom    1-3
S5 3977 T Nordstrand   - 2435 P Wahlner     0-3 tons: 0-1
S6 1628 S Hägg      - 1336 R Lindblom    2-3 tons: 1-7
Bra spel: [3902-1]


omg: 4
PICAS - PLUPP 6-3 20-14

D1 910 A Jakobsson    | 1286 H Pedersen    
D1 1345 T Lundstein    | 1195 G Robler     1-3
S1 910 A Jakobsson    - 1195 G Robler     0-3 tons: 0-2
S2 1345 T Lundstein    - 1284 M Dysting     3-2 tons: 1-5
D2 424 D Stegeby     | 1237 A Mårtensson   
D2 787 R Johansson    | 1799 A Hallberg    1-3
S3 424 D Stegeby     - 1286 H Pedersen    3-1 tons: 1-0
S4 787 R Johansson    - 1794 L Forselius    3-0 tons: 4-0
D3 535 P Markkanen    | 1284 M Dysting    
D3 551 N Petterson    | 613 V Forselius    3-1
S5 535 P Markkanen    - 1237 A Mårtensson   3-1 tons: 4-3
S6 551 N Petterson    - 613 V Forselius    3-0 tons: 3-1


omg: 4
HJUL - ENEA 3-6 15-22

D1 4699 V Thålin     | 1265 N Svartengren  
D1 2373 A Vilén      | 2259 N Alverås     1-3
S1 2373 A Vilén      - 2259 N Alverås     1-3 tons: 0-1
S2 4699 V Thålin     - 1265 N Svartengren   0-3 tons: 3-3
D2 1797 M Thålin     | 202 R Andersson   
D2 457 J Vuorio     | 950 T Ilonen     0-3
S3 457 J Vuorio     - 202 R Andersson    3-2 tons: 4-2
S4 1797 M Thålin     - 950 T Ilonen     2-3 tons: 2-5
D3 2673 P Andersson    | 492 R Centerström  
D3 848 L Persson     | 1098 C Svensson    2-3
S5 848 L Persson     - 492 R Centerström   3-1 tons: 6-4
S6 2673 P Andersson    - 1098 C Svensson    3-1 tons: 4-2


omg: 5
PICAS - MAD 1-8 9-25

D1 535 P Markkanen    | 6084 P Bergfasth   
D1 6709 S Rase      | 400 N Sabelström   0-3
S1 910 A Jakobsson    - 6084 P Bergfasth    2-3 tons: 3-2
S2 535 P Markkanen    - 400 N Sabelström   0-3 tons: 2-4
D2 4314 C Olsén      | 111 P Pettersson   
D2 551 N Petterson    | 1826 M Högberg     3-1
S3 551 N Petterson    - 111 P Pettersson   0-3 tons: 3-3
S4 4314 C Olsén      - 1826 M Högberg     2-3 tons: 1-6
D3 1345 T Lundstein    | 1232 V Pihlajämäki  
D3 787 R Johansson    | 414 S Hagelin     0-3
S5 787 R Johansson    - 1232 V Pihlajämäki   0-3 tons: 4-3
S6 1345 T Lundstein    - 414 S Hagelin     2-3 tons: 4-6
Bra spel: [4314-1][4314-15][551-15]


omg: 5
ENEA - AVALON 3-6 19-23

D1 1265 N Svartengren   | 3902 R Hallman    
D1 2259 N Alverås     | 1740 J Öhman      1-3
S1 2259 N Alverås     - 3902 R Hallman     2-3 tons: 0-6
S2 1265 N Svartengren   - 1721 L Simunen     3-2 tons: 4-2
D2 492 R Centerström   | 1635 J Hellström   
D2 1172 J Axelsson    | 2264 V Järlinge    2-3
S3 1172 J Axelsson    - 1690 T Lundgren    2-3 tons: 1-2
S4 492 R Centerström   - 1628 S Hägg      3-1 tons: 2-3
D3 202 R Andersson    | 1628 S Hägg      
D3 1098 C Svensson    | 1260 J Hedlund     2-3
S5 1098 C Svensson    - 1740 J Öhman      3-2 tons: 2-3
S6 202 R Andersson    - 1635 J Hellström    1-3 tons: 2-5
Bra spel: [1740-1]


omg: 5
LÄRKAN - HJUL 5-5 19-18

D1 823 P Bergqvist    | 4699 V Thålin     
D1 2435 P Wahlner     | 2373 A Vilén      0-3
S1 823 P Bergqvist    - 4699 V Thålin     3-0 tons: 0-2
S2 2435 P Wahlner     - 2373 A Vilén      3-0 tons: 1-0
D2 824 U Bergqvist    | 1797 M Thålin     
D2 1336 R Lindblom    | 457 J Vuorio     3-2
S3 824 U Bergqvist    - 1797 M Thålin     0-3 tons: 0-3
S4 1336 R Lindblom    - 457 J Vuorio     2-3 tons: 4-3
D3 821 P Palm      | 2673 P Andersson   
D3 2377 G Hansson     | 848 L Persson     0-3
S5 821 P Palm      - 848 L Persson     2-3 tons: 1-4
S6 2377 G Hansson     - 2673 P Andersson    3-1 tons: 4-3
AD 2377 G Hansson     | 1797 M Thålin     
AD 1336 R Lindblom    | 848 L Persson     3-0
Bra spel: [1336-117]


omg: 5
PLUPP - SPDC 4-6 15-24

D1 1237 A Mårtensson   | 5867 S Catán     
D1 416 P Malmsten    | 1244 P Gustavsson   1-3
S1 416 P Malmsten    - 1244 P Gustavsson   1-3 tons: 1-3
S2 1195 G Robler     - 5867 S Catán      3-1 tons: 3-1
D2 1284 M Dysting     | 1323 B Larsson    
D2 1195 G Robler     | 6310 R Brambeck    3-1
S3 1237 A Mårtensson   - 6310 R Brambeck    0-3 tons: 1-5
S4 727 J Zwierzak    - 1323 B Larsson     3-2 tons: 2-2
D3 727 J Zwierzak    | 4471 M Hautamäki   
D3 1799 A Hallberg    | 2419 M Pettersson   0-3
S5 1284 M Dysting     - 2419 M Pettersson   3-2 tons: 1-2
S6 1799 A Hallberg    - 4471 M Hautamäki    0-3 tons: 2-3
AD 1284 M Dysting     | 4471 M Hautamäki   
AD 416 P Malmsten    | 6310 R Brambeck    1-3


omg: 6
ENEA - MAD 4-6 17-24

D1 950 T Ilonen     | 1715 J Sederblad   
D1 1098 C Svensson    | 6084 P Bergfasth    1-3
S1 950 T Ilonen     - 1715 J Sederblad    3-2 tons: 2-3
S2 1098 C Svensson    - 6084 P Bergfasth    2-3 tons: 4-6
D2 2259 N Alverås     | 111 P Pettersson   
D2 1265 N Svartengren   | 1826 M Högberg     3-1
S3 2259 N Alverås     - 111 P Pettersson   0-3 tons: 2-2
S4 1265 N Svartengren   - 1826 M Högberg     3-2 tons: 6-1
D3 492 R Centerström   | 414 S Hagelin    
D3 1172 J Axelsson    | 1232 V Pihlajämäki   1-3
S5 492 R Centerström   - 414 S Hagelin     0-3 tons: 3-4
S6 1172 J Axelsson    - 1232 V Pihlajämäki   3-1 tons: 2-3
AD 1172 J Axelsson    | 414 S Hagelin    
AD 1098 C Svensson    | 6084 P Bergfasth    1-3
Bra spel: [6084-18]


omg: 6
AVALON - PICAS 6-3 23-17

D1 3902 R Hallman     | 6709 S Rase      
D1 1628 S Hägg      | 535 P Markkanen    3-1
S1 3902 R Hallman     - 6709 S Rase      3-1 tons: 4-6
S2 1628 S Hägg      - 535 P Markkanen    3-2 tons: 6-3
D2 1635 J Hellström    | 4314 C Olsén     
D2 2264 V Järlinge    | 551 N Petterson    3-1
S3 1260 J Hedlund     - 4314 C Olsén      3-2 tons: 2-3
S4 1721 L Simunen     - 551 N Petterson    2-3 tons: 0-3
D3 3977 T Nordstrand   | 910 A Jakobsson   
D3 1690 T Lundgren    | 2037 J Lager      3-1
S5 1635 J Hellström    - 910 A Jakobsson    2-3 tons: 5-7
S6 2264 V Järlinge    - 2037 J Lager      1-3 tons: 1-0
Bra spel: [1628-17]


omg: 6
SPDC - LÄRKAN 6-4 22-21

D1 1244 P Gustavsson   | 2435 P Wahlner    
D1 5867 S Catán      | 1106 B Eriksson    2-3
S1 5867 S Catán      - 2435 P Wahlner     0-3 tons: 2-2
S2 2419 M Pettersson   - 1106 B Eriksson    1-3 tons: 1-3
D2 2419 M Pettersson   | 1336 R Lindblom    
D2 6310 R Brambeck    | 824 U Bergqvist    3-2
S3 6160 P Nygren     - 1336 R Lindblom    1-3 tons: 4-3
S4 6310 R Brambeck    - 824 U Bergqvist    3-0 tons: 2-2
D3 6160 P Nygren     | 2377 G Hansson    
D3 4471 M Hautamäki    | 821 P Palm      3-1
S5 4471 M Hautamäki    - 2377 G Hansson     3-2 tons: 8-1
S6 1244 P Gustavsson   - 821 P Palm      3-2 tons: 6-1
AD 4471 M Hautamäki    | 1106 B Eriksson    
AD 1244 P Gustavsson   | 2377 G Hansson     3-2
Bra spel: [821-155]


omg: 6
PLUPP - HJUL 5-5 18-18

D1 1286 H Pedersen    | 1797 M Thålin     
D1 1284 M Dysting     |  54 Å Hollsten    3-2
S1 1284 M Dysting     -  54 Å Hollsten    3-0 tons: 2-0
S2 1286 H Pedersen    - 1797 M Thålin     0-3 tons: 0-2
D2 727 J Zwierzak    | 4699 V Thålin     
D2 613 V Forselius    | 457 J Vuorio     3-0
S3 1794 L Forselius    - 457 J Vuorio     3-1 tons: 3-0
S4 1803 M Wedell     - 4699 V Thålin     3-0 tons: 0-2
D3 1237 A Mårtensson   | 848 L Persson    
D3 1803 M Wedell     | 2673 P Andersson    0-3
S5 727 J Zwierzak    - 848 L Persson     2-3 tons: 0-7
S6 1237 A Mårtensson   - 2673 P Andersson    1-3 tons: 4-2


omg: 7
HJUL - SPDC 5-5 20-20

D1  54 Å Hollsten    | 1323 B Larsson    
D1 1797 M Thålin     | 6310 R Brambeck    2-3
S1  54 Å Hollsten    - 6310 R Brambeck    1-3 tons: 1-5
S2 1797 M Thålin     - 1323 B Larsson     3-2 tons: 4-1
D2 457 J Vuorio     | 2481 A Karjalainen  
D2 4699 V Thålin     | 1244 P Gustavsson   0-3
S3 457 J Vuorio     - 2481 A Karjalainen   2-3 tons: 2-2
S4 4699 V Thålin     - 1244 P Gustavsson   0-3 tons: 0-3
D3 848 L Persson     | 4471 M Hautamäki   
D3 2673 P Andersson    | 6160 P Nygren     3-1
S5 848 L Persson     - 2419 M Pettersson   3-0 tons: 4-0
S6 2673 P Andersson    - 4471 M Hautamäki    3-0 tons: 4-3
AD 848 L Persson     | 6310 R Brambeck    
AD 1797 M Thålin     | 1244 P Gustavsson   3-2


omg: 7
PICAS - ENEA 3-6 17-23

D1 535 P Markkanen    | 1265 N Svartengren  
D1 6306 B Lindqvist    | 2259 N Alverås     2-3
S1 535 P Markkanen    - 2259 N Alverås     3-2 tons: 4-1
S2 6306 B Lindqvist    - 1265 N Svartengren   1-3 tons: 4-2
D2 2037 J Lager      | 202 R Andersson   
D2 910 A Jakobsson    | 950 T Ilonen     3-1
S3 2037 J Lager      - 950 T Ilonen     1-3 tons: 2-2
S4 910 A Jakobsson    - 202 R Andersson    3-2 tons: 5-3
D3 6709 S Rase      | 1098 C Svensson    
D3 787 R Johansson    | 492 R Centerström   1-3
S5 6709 S Rase      - 1098 C Svensson    2-3 tons: 4-3
S6 787 R Johansson    - 492 R Centerström   1-3 tons: 3-2


omg: 7
LÄRKAN - PLUPP 5-5 18-19

D1 1106 B Eriksson    | 727 J Zwierzak    
D1 823 P Bergqvist    | 1195 G Robler     0-3
S1 1106 B Eriksson    - 727 J Zwierzak    0-3 tons: 1-0
S2 823 P Bergqvist    - 1195 G Robler     0-3 tons: 2-3
D2 821 P Palm      | 1284 M Dysting    
D2 2377 G Hansson     | 1803 M Wedell     3-2
S3 821 P Palm      - 1284 M Dysting     3-1 tons: 1-1
S4 2377 G Hansson     - 1803 M Wedell     3-0 tons: 2-1
D3 2435 P Wahlner     | 1794 L Forselius   
D3 1336 R Lindblom    | 1286 H Pedersen    3-0
S5 2435 P Wahlner     - 1794 L Forselius    3-1 tons: 1-1
S6 1336 R Lindblom    - 1286 H Pedersen    1-3 tons: 3-4
AD 1336 R Lindblom    | 1195 G Robler     
AD 2435 P Wahlner     | 1286 H Pedersen    2-3


omg: 7
MAD - AVALON 6-3 22-14

D1 400 N Sabelström   | 1635 J Hellström   
D1 6084 P Bergfasth    | 2264 V Järlinge    3-1
S1 400 N Sabelström   - 1635 J Hellström    2-3 tons: 2-8
S2 6084 P Bergfasth    - 1740 J Öhman      3-1 tons: 2-1
D2 1826 M Högberg     | 3902 R Hallman    
D2 111 P Pettersson   | 1740 J Öhman      1-3
S3 1826 M Högberg     - 1260 J Hedlund     3-1 tons: 1-4
S4 111 P Pettersson   - 3902 R Hallman     1-3 tons: 3-4
D3 414 S Hagelin     | 1628 S Hägg      
D3 1232 V Pihlajämäki   | 1690 T Lundgren    3-1
S5 414 S Hagelin     - 1628 S Hägg      3-0 tons: 6-2
S6 1232 V Pihlajämäki   - 1690 T Lundgren    3-1 tons: 1-2
Bra spel: [400-118][1635-1]


omg: 8
MAD - LÄRKAN 8-1 18-7

S2 400 N Sabelström   - 823 P Bergqvist    3-1 tons: 1-1
D2 1715 J Sederblad    | 821 P Palm      
D2 1826 M Högberg     | 2377 G Hansson     3-1
S3 1715 J Sederblad    - 821 P Palm      3-0 tons: 1-0
S4 1826 M Högberg     - 2377 G Hansson     0-3 tons: 0-2
D3 414 S Hagelin     | 824 U Bergqvist   
D3 1232 V Pihlajämäki   | 1336 R Lindblom    3-2
S5 414 S Hagelin     - 1336 R Lindblom    3-0 tons: 4-4
S6 1232 V Pihlajämäki   - 824 U Bergqvist    3-0 tons: 2-2
Bra spel: [2377-115]


omg: 8
AVALON - PLUPP 6-3 22-12

D1 3902 R Hallman     | 1286 H Pedersen    
D1 6256 M Wikström    | 1195 G Robler     3-1
S1 3902 R Hallman     - 613 V Forselius    3-0 tons: 3-1
S2 6256 M Wikström    - 1794 L Forselius    2-3 tons: 3-1
D2 1635 J Hellström    | 727 J Zwierzak    
D2 2264 V Järlinge    | 1284 M Dysting     3-0
S3 1260 J Hedlund     - 1284 M Dysting     1-3 tons: 1-3
S4 1721 L Simunen     - 1195 G Robler     1-3 tons: 2-2
D3 1690 T Lundgren    | 1794 L Forselius   
D3 1628 S Hägg      | 416 P Malmsten    3-1
S5 1628 S Hägg      - 727 J Zwierzak    3-1 tons: 3-0
S6 1635 J Hellström    - 416 P Malmsten    3-0 tons: 3-2


omg: 8
PICAS - HJUL 5-5 19-17

D1 6709 S Rase      | 1797 M Thålin     
D1 2037 J Lager      |  54 Å Hollsten    3-1
S1 6709 S Rase      -  54 Å Hollsten    3-0 tons: 1-0
S2 2037 J Lager      - 1797 M Thålin     0-3 tons: 3-5
D2 535 P Markkanen    | 4699 V Thålin     
D2 910 A Jakobsson    | 457 J Vuorio     3-0
S3 535 P Markkanen    - 4699 V Thålin     3-0 tons: 5-1
S4 910 A Jakobsson    - 457 J Vuorio     2-3 tons: 3-0
D3 787 R Johansson    | 2673 P Andersson   
D3 1670 P Ramstedt    | 848 L Persson     1-3
S5 1670 P Ramstedt    - 2673 P Andersson    3-1 tons: 5-4
S6 787 R Johansson    - 848 L Persson     1-3 tons: 2-1
AD 6709 S Rase      | 1797 M Thålin     
AD 1670 P Ramstedt    | 2673 P Andersson    0-3


omg: 8
ENEA - SPDC 2-7 16-23

D1 1265 N Svartengren   | 5867 S Catán     
D1 2259 N Alverås     | 1244 P Gustavsson   2-3
S1 1265 N Svartengren   - 1244 P Gustavsson   0-3 tons: 4-1
S2 2259 N Alverås     - 5867 S Catán      2-3 tons: 3-4
D2 950 T Ilonen     | 4471 M Hautamäki   
D2 1172 J Axelsson    | 2481 A Karjalainen   1-3
S3 950 T Ilonen     - 4471 M Hautamäki    3-2 tons: 2-5
S4 1172 J Axelsson    - 2481 A Karjalainen   1-3 tons: 3-4
D3 492 R Centerström   | 1323 B Larsson    
D3 1098 C Svensson    | 6310 R Brambeck    2-3
S5 492 R Centerström   - 1323 B Larsson     3-0 tons: 5-2
S6 1098 C Svensson    - 6310 R Brambeck    2-3 tons: 2-7
Bra spel: [950-17]


omg: 9
PLUPP - MAD 1-8 5-19

D1 613 V Forselius    | 1715 J Sederblad   
D1 1794 L Forselius    | 1826 M Högberg     0-3
S1 613 V Forselius    - 1715 J Sederblad    1-3 tons: 1-7
S2 1284 M Dysting     - 1826 M Högberg     3-1 tons: 1-3
D2 1284 M Dysting     | 414 S Hagelin    
D2 1799 A Hallberg    | 1232 V Pihlajämäki   0-3
S3 1794 L Forselius    - 414 S Hagelin     0-3 tons: 1-5
S4 1799 A Hallberg    - 1232 V Pihlajämäki   0-3 tons: 0-1
S5 727 J Zwierzak    - 400 N Sabelström   1-3 tons: 0-2
Bra spel: [414-16]


omg: 9
HJUL - AVALON 5-5 20-16

D1 2673 P Andersson    | 3902 R Hallman    
D1 848 L Persson     | 1260 J Hedlund     3-0
S1 848 L Persson     - 3902 R Hallman     2-3 tons: 6-2
S2 2673 P Andersson    - 1260 J Hedlund     3-0 tons: 2-2
D2 4699 V Thålin     | 2264 V Järlinge    
D2 2373 A Vilén      | 1635 J Hellström    0-3
S3  54 Å Hollsten    - 1721 L Simunen     1-3 tons: 1-1
S4 4699 V Thålin     - 1635 J Hellström    0-3 tons: 2-4
D3 1797 M Thålin     | 1628 S Hägg      
D3 457 J Vuorio     | 1690 T Lundgren    3-0
S5 1797 M Thålin     - 1628 S Hägg      3-0 tons: 3-3
S6 457 J Vuorio     - 1690 T Lundgren    2-3 tons: 2-1
AD 1797 M Thålin     | 3902 R Hallman    
AD 848 L Persson     | 1635 J Hellström    3-1
Bra spel: [848-1]


omg: 9
SPDC - PICAS 3-6 14-20

D1 1323 B Larsson     | 552 F Engström    
D1 6310 R Brambeck    | 6306 B Lindqvist    3-0
S1 6310 R Brambeck    - 552 F Engström    1-3 tons: 4-3
S2 1323 B Larsson     - 787 R Johansson    0-3 tons: 1-2
D2 1244 P Gustavsson   | 1670 P Ramstedt    
D2 2481 A Karjalainen   | 6709 S Rase      2-3
S3 5867 S Catán      - 1670 P Ramstedt    0-3 tons: 3-5
S4 2481 A Karjalainen   - 6709 S Rase      3-2 tons: 3-6
D3 4471 M Hautamäki    | 535 P Markkanen   
D3 6160 P Nygren     | 551 N Petterson    0-3
S5 4471 M Hautamäki    - 535 P Markkanen    2-3 tons: 6-5
S6 1244 P Gustavsson   - 551 N Petterson    3-0 tons: 6-1
Bra spel: [1244-17][535-18]


omg: 9
LÄRKAN - ENEA 5-5 18-24

D1 823 P Bergqvist    | 1265 N Svartengren  
D1 1106 B Eriksson    | 2259 N Alverås     1-3
S1 823 P Bergqvist    - 2259 N Alverås     3-2 tons: 3-4
S2 1106 B Eriksson    - 1265 N Svartengren   0-3 tons: 2-2
D2 821 P Palm      | 202 R Andersson   
D2 2377 G Hansson     | 950 T Ilonen     0-3
S3 821 P Palm      - 950 T Ilonen     1-3 tons: 1-4
S4 2377 G Hansson     - 1172 J Axelsson    3-2 tons: 1-2
D3 2435 P Wahlner     | 492 R Centerström  
D3 1336 R Lindblom    | 1098 C Svensson    3-2
S5 2435 P Wahlner     - 1098 C Svensson    3-2 tons: 1-3
S6 1336 R Lindblom    - 492 R Centerström   1-3 tons: 2-6
AD 2435 P Wahlner     | 1265 N Svartengren  
AD 2377 G Hansson     | 2259 N Alverås     3-1
Bra spel: [1336-1][492-18]


omg: 10
MAD - HJUL 6-4 15-13

S2 111 P Pettersson   -  54 Å Hollsten    3-0 tons: 1-0
D2 6084 P Bergfasth    | 4699 V Thålin     
D2 400 N Sabelström   | 1797 M Thålin     2-3
S3 6084 P Bergfasth    - 1797 M Thålin     3-1 tons: 7-1
S4 400 N Sabelström   - 4699 V Thålin     3-0 tons: 4-2
D3 414 S Hagelin     | 2673 P Andersson   
D3 1232 V Pihlajämäki   | 848 L Persson     0-3
S5 414 S Hagelin     - 848 L Persson     0-3 tons: 5-4
S6 1232 V Pihlajämäki   - 2673 P Andersson    1-3 tons: 0-6
AD 6084 P Bergfasth    | 1797 M Thålin     
AD 400 N Sabelström   | 2673 P Andersson    3-0


omg: 10
AVALON - SPDC 0-9 8-27

D1 3902 R Hallman     | 5867 S Catán     
D1 6256 M Wikström    | 1244 P Gustavsson   0-3
S1 3902 R Hallman     - 1244 P Gustavsson   1-3 tons: 4-3
S2 1721 L Simunen     - 5867 S Catán      0-3 tons: 0-2
D2 1635 J Hellström    | 4471 M Hautamäki   
D2 2264 V Järlinge    | 2481 A Karjalainen   1-3
S3 1635 J Hellström    - 4471 M Hautamäki    2-3 tons: 8-5
S4 1260 J Hedlund     - 2481 A Karjalainen   0-3 tons: 1-2
D3 1628 S Hägg      | 6310 R Brambeck    
D3 1690 T Lundgren    | 1323 B Larsson     1-3
S5 2264 V Järlinge    - 1323 B Larsson     1-3 tons: 1-2
S6 1690 T Lundgren    - 6310 R Brambeck    2-3 tons: 2-6
Bra spel: [1244-116]


omg: 10
PICAS - LÄRKAN 7-2 24-12

D1 535 P Markkanen    | 823 P Bergqvist   
D1 2037 J Lager      | 1106 B Eriksson    3-1
S1 535 P Markkanen    - 823 P Bergqvist    3-0 tons: 6-0
S2 2037 J Lager      - 1106 B Eriksson    3-1 tons: 0-0
D2 787 R Johansson    | 1336 R Lindblom    
D2 6709 S Rase      | 821 P Palm      2-3
S3 787 R Johansson    - 1336 R Lindblom    1-3 tons: 3-2
S4 6709 S Rase      - 821 P Palm      3-1 tons: 4-1
D3 551 N Petterson    | 2377 G Hansson    
D3 910 A Jakobsson    | 2435 P Wahlner     3-1
S5 551 N Petterson    - 2377 G Hansson     3-0 tons: 4-2
S6 910 A Jakobsson    - 2435 P Wahlner     3-2 tons: 3-2


omg: 10
ENEA - PLUPP 5-5 18-17

D1 442 B Rydén      | 1237 A Mårtensson   
D1 1098 C Svensson    | 1794 L Forselius    3-1
S1 442 B Rydén      - 727 J Zwierzak    3-0 tons: 1-1
S2 1098 C Svensson    - 1195 G Robler     0-3 tons: 2-2
D2 202 R Andersson    | 1195 G Robler     
D2 950 T Ilonen     | 1803 M Wedell     1-3
S3 202 R Andersson    - 1284 M Dysting     0-3 tons: 0-0
S4 950 T Ilonen     - 1237 A Mårtensson   0-3 tons: 2-1
D3 1172 J Axelsson    | 1284 M Dysting    
D3 1265 N Svartengren   | 727 J Zwierzak    3-0
S5 1265 N Svartengren   - 1794 L Forselius    3-0 tons: 2-0
S6 1172 J Axelsson    - 1803 M Wedell     3-1 tons: 3-1
AD 1265 N Svartengren   | 1195 G Robler     
AD 1172 J Axelsson    | 1237 A Mårtensson   2-3


omg: 11
SPDC - MAD 8-1 25-10

D1 1323 B Larsson     | 1826 M Högberg    
D1 6310 R Brambeck    | 1715 J Sederblad    3-2
S1 6310 R Brambeck    - 1826 M Högberg     3-1 tons: 4-3
S2 1323 B Larsson     - 1715 J Sederblad    3-0 tons: 1-5
D2 1244 P Gustavsson   | 400 N Sabelström   
D2 5867 S Catán      | 6084 P Bergfasth    3-2
S3 5867 S Catán      - 6084 P Bergfasth    3-1 tons: 3-3
S4 1244 P Gustavsson   - 400 N Sabelström   3-0 tons: 3-1
D3 4471 M Hautamäki    | 1232 V Pihlajämäki  
D3 2481 A Karjalainen   | 414 S Hagelin     3-0
S5 4471 M Hautamäki    - 1232 V Pihlajämäki   3-1 tons: 4-0
S6 2481 A Karjalainen   - 414 S Hagelin     1-3 tons: 2-6
Bra spel: [2481-1][2481-16][414-16]


omg: 11
LÄRKAN - AVALON 1-8 12-25

D1 1106 B Eriksson    | 3902 R Hallman    
D1 823 P Bergqvist    | 1628 S Hägg      1-3
S1 823 P Bergqvist    - 3902 R Hallman     0-3 tons: 1-0
S2 1106 B Eriksson    - 1260 J Hedlund     3-1 tons: 2-4
D2 821 P Palm      | 3977 T Nordstrand   
D2 2377 G Hansson     | 1690 T Lundgren    1-3
S3 821 P Palm      - 1628 S Hägg      1-3 tons: 0-6
S4 2377 G Hansson     - 1721 L Simunen     1-3 tons: 2-1
D3 1336 R Lindblom    | 1635 J Hellström   
D3 824 U Bergqvist    | 2264 V Järlinge    2-3
S5 1336 R Lindblom    - 1635 J Hellström    2-3 tons: 7-6
S6 824 U Bergqvist    - 1740 J Öhman      1-3 tons: 1-5
Bra spel: [1635-1]


omg: 11
PLUPP - PICAS 2-7 12-22

D1 416 P Malmsten    | 6709 S Rase      
D1 1195 G Robler     | 552 F Engström    3-0
S1 416 P Malmsten    - 6709 S Rase      1-3 tons: 1-2
S2 1195 G Robler     - 552 F Engström    3-1 tons: 4-2
D2 727 J Zwierzak    | 535 P Markkanen   
D2 1803 M Wedell     | 787 R Johansson    2-3
S3 727 J Zwierzak    - 535 P Markkanen    1-3 tons: 0-2
S4 1803 M Wedell     - 787 R Johansson    1-3 tons: 2-2
D3 1237 A Mårtensson   | 910 A Jakobsson   
D3 1794 L Forselius    | 551 N Petterson    0-3
S5 1237 A Mårtensson   - 910 A Jakobsson    1-3 tons: 3-1
S6 1794 L Forselius    - 551 N Petterson    0-3 tons: 0-0
Bra spel: [1195-1][1237-1]


omg: 11
ENEA - HJUL 5-5 21-19

D1 442 B Rydén      | 1797 M Thålin     
D1 1098 C Svensson    |  54 Å Hollsten    3-2
S1 1098 C Svensson    -  54 Å Hollsten    3-1 tons: 2-0
S2 442 B Rydén      - 1797 M Thålin     2-3 tons: 3-7
D2 492 R Centerström   | 2673 P Andersson   
D2 1172 J Axelsson    | 848 L Persson     2-3
S3 492 R Centerström   - 2673 P Andersson    0-3 tons: 4-3
S4 1172 J Axelsson    - 848 L Persson     2-3 tons: 5-7
D3 1265 N Svartengren   | 457 J Vuorio     
D3 2259 N Alverås     | 4699 V Thålin     3-0
S5 2259 N Alverås     - 457 J Vuorio     0-3 tons: 1-0
S6 1265 N Svartengren   - 4699 V Thålin     3-0 tons: 3-1
AD 1265 N Svartengren   | 1797 M Thålin     
AD 492 R Centerström   | 2673 P Andersson    3-1
Bra spel: [2673-17]


omg: 12
MAD - PICAS 6-3 23-13

D1 6084 P Bergfasth    | 6709 S Rase      
D1 400 N Sabelström   | 1345 T Lundstein    3-1
S1 6084 P Bergfasth    - 6709 S Rase      2-3 tons: 3-5
S2 400 N Sabelström   - 1345 T Lundstein    3-1 tons: 1-1
D2 1232 V Pihlajämäki   | 424 D Stegeby    
D2 414 S Hagelin     | 787 R Johansson    3-0
S3 1232 V Pihlajämäki   - 424 D Stegeby     1-3 tons: 0-3
S4 414 S Hagelin     - 787 R Johansson    3-0 tons: 4-4
D3 1826 M Högberg     | 910 A Jakobsson   
D3 111 P Pettersson   | 552 F Engström    3-2
S5 1826 M Högberg     - 910 A Jakobsson    3-0 tons: 3-2
S6 111 P Pettersson   - 552 F Engström    2-3 tons: 2-7
Bra spel: [6084-18][400-18][6709-16]


omg: 12
AVALON - ENEA 2-7 13-22

D1 3902 R Hallman     | 2259 N Alverås    
D1 1628 S Hägg      | 1265 N Svartengren   1-3
S1 3902 R Hallman     - 2259 N Alverås     3-0 tons: 2-1
S2 1628 S Hägg      - 1265 N Svartengren   0-3 tons: 1-2
D2 1635 J Hellström    | 950 T Ilonen     
D2 2264 V Järlinge    | 1172 J Axelsson    2-3
S3 1635 J Hellström    - 950 T Ilonen     3-1 tons: 0-4
S4 1721 L Simunen     - 1172 J Axelsson    0-3 tons: 0-4
D3 1690 T Lundgren    | 492 R Centerström  
D3 1260 J Hedlund     | 1098 C Svensson    1-3
S5 1690 T Lundgren    - 1098 C Svensson    1-3 tons: 0-2
S6 2264 V Järlinge    - 492 R Centerström   2-3 tons: 2-1
Bra spel: [2264-113][950-18][1172-18]


omg: 12
HJUL - LÄRKAN 6-4 25-15

D1 2373 A Vilén      | 821 P Palm      
D1  54 Å Hollsten    | 824 U Bergqvist    2-3
S1  54 Å Hollsten    - 823 P Bergqvist    2-3 tons: 3-0
S2 2373 A Vilén      - 824 U Bergqvist    1-3 tons: 2-0
D2 1797 M Thålin     | 1106 B Eriksson    
D2 457 J Vuorio     | 2435 P Wahlner     3-0
S3 457 J Vuorio     - 1106 B Eriksson    2-3 tons: 3-1
S4 1797 M Thålin     - 2435 P Wahlner     3-1 tons: 5-3
D3 2673 P Andersson    | 2377 G Hansson    
D3 848 L Persson     | 1336 R Lindblom    3-0
S5 848 L Persson     - 2377 G Hansson     3-1 tons: 7-6
S6 2673 P Andersson    - 1336 R Lindblom    3-1 tons: 4-0
AD 848 L Persson     | 1106 B Eriksson    
AD 1797 M Thålin     | 2377 G Hansson     3-0
Bra spel: [848-1]


omg: 12
SPDC - PLUPP 6-3 20-13

D1 5867 S Catán      | 727 J Zwierzak    
D1 1244 P Gustavsson   | 416 P Malmsten    3-0
S1 5867 S Catán      - 613 V Forselius    3-0 tons: 0-1
S2 2419 M Pettersson   - 1286 H Pedersen    0-3 tons: 0-0
D2 6310 R Brambeck    | 1237 A Mårtensson   
D2 1323 B Larsson     | 1286 H Pedersen    1-3
S3 1323 B Larsson     - 1794 L Forselius    1-3 tons: 5-2
S4 6310 R Brambeck    - 727 J Zwierzak    3-0 tons: 1-1
D3 4471 M Hautamäki    | 1794 L Forselius   
D3 2419 M Pettersson   | 1284 M Dysting     3-2
S5 4471 M Hautamäki    - 1237 A Mårtensson   3-2 tons: 4-2
S6 1244 P Gustavsson   - 416 P Malmsten    3-0 tons: 5-0


omg: 13
MAD - ENEA 5-5 21-20

D1 6084 P Bergfasth    | 2259 N Alverås    
D1 400 N Sabelström   | 1265 N Svartengren   3-0
S1 6084 P Bergfasth    - 1265 N Svartengren   3-2 tons: 6-3
S2 400 N Sabelström   - 2259 N Alverås     1-3 tons: 1-2
D2 1232 V Pihlajämäki   | 202 R Andersson   
D2 414 S Hagelin     | 1172 J Axelsson    3-0
S3 1232 V Pihlajämäki   - 1172 J Axelsson    2-3 tons: 2-2
S4 414 S Hagelin     - 202 R Andersson    3-1 tons: 5-1
D3 1826 M Högberg     | 1098 C Svensson    
D3 111 P Pettersson   | 492 R Centerström   3-2
S5 1826 M Högberg     - 492 R Centerström   1-3 tons: 5-4
S6 111 P Pettersson   - 1098 C Svensson    2-3 tons: 4-3
AD 111 P Pettersson   | 1265 N Svartengren  
AD 6084 P Bergfasth    | 492 R Centerström   0-3
Bra spel: [6084-126]


omg: 13
PICAS - AVALON 6-4 23-16

D1 551 N Petterson    | 3902 R Hallman    
D1 6709 S Rase      | 2264 V Järlinge    2-3
S1 6709 S Rase      - 3902 R Hallman     1-3 tons: 5-4
S2 551 N Petterson    - 1721 L Simunen     3-0 tons: 0-0
D2 1345 T Lundstein    | 3977 T Nordstrand   
D2 552 F Engström    | 1690 T Lundgren    1-3
S3 552 F Engström    - 3977 T Nordstrand   1-3 tons: 1-3
S4 1345 T Lundstein    - 1260 J Hedlund     3-1 tons: 4-2
D3 2587 A Paunovic    | 1628 S Hägg      
D3 787 R Johansson    | 1260 J Hedlund     3-1
S5 787 R Johansson    - 1628 S Hägg      3-0 tons: 6-3
S6 2587 A Paunovic    - 1690 T Lundgren    3-0 tons: 0-2
AD 6709 S Rase      | 3902 R Hallman    
AD 552 F Engström    | 1690 T Lundgren    3-2
Bra spel: [3902-123]


omg: 13
LÄRKAN - SPDC 2-7 12-25

D1 1106 B Eriksson    | 5867 S Catán     
D1 824 U Bergqvist    | 1244 P Gustavsson   0-3
S1 1106 B Eriksson    - 2419 M Pettersson   3-2 tons: 4-0
S2 824 U Bergqvist    - 5867 S Catán      3-2 tons: 1-4
D2 821 P Palm      | 6310 R Brambeck    
D2 2377 G Hansson     | 2481 A Karjalainen   2-3
S3 821 P Palm      - 6310 R Brambeck    0-3 tons: 3-3
S4 2377 G Hansson     - 2481 A Karjalainen   1-3 tons: 4-3
D3 1336 R Lindblom    | 4471 M Hautamäki   
D3 2435 P Wahlner     | 2419 M Pettersson   2-3
S5 2435 P Wahlner     - 1244 P Gustavsson   0-3 tons: 2-4
S6 1336 R Lindblom    - 4471 M Hautamäki    1-3 tons: 4-3
Bra spel: [2377-18]


omg: 13
HJUL - PLUPP 6-4 22-18

D1 4699 V Thålin     | 416 P Malmsten    
D1  54 Å Hollsten    | 613 V Forselius    2-3
S1 4699 V Thålin     - 416 P Malmsten    1-3 tons: 3-1
S2  54 Å Hollsten    - 1286 H Pedersen    0-3 tons: 0-1
D2 848 L Persson     | 1286 H Pedersen    
D2 2673 P Andersson    | 1195 G Robler     3-1
S3 848 L Persson     - 1284 M Dysting     3-0 tons: 3-0
S4 2673 P Andersson    - 613 V Forselius    3-0 tons: 3-1
D3 1797 M Thålin     | 1284 M Dysting    
D3 2373 A Vilén      | 727 J Zwierzak    3-2
S5 1797 M Thålin     - 727 J Zwierzak    3-2 tons: 1-2
S6 2373 A Vilén      - 1195 G Robler     1-3 tons: 0-3
AD 1797 M Thålin     | 727 J Zwierzak    
AD 848 L Persson     | 613 V Forselius    3-1


omg: 14
SPDC - HJUL 6-3 23-14

D1 5867 S Catán      | 1797 M Thålin     
D1 1244 P Gustavsson   | 457 J Vuorio     3-2
S1 2481 A Karjalainen   - 457 J Vuorio     3-0 tons: 4-0
S2 5867 S Catán      - 1797 M Thålin     1-3 tons: 2-5
D2 6310 R Brambeck    | 2373 A Vilén     
D2 1323 B Larsson     |  54 Å Hollsten    3-0
S3 1323 B Larsson     - 2373 A Vilén      3-0 tons: 3-0
S4 6310 R Brambeck    -  54 Å Hollsten    3-1 tons: 2-0
D3 4471 M Hautamäki    | 2673 P Andersson   
D3 2481 A Karjalainen   | 848 L Persson     2-3
S5 4471 M Hautamäki    - 848 L Persson     2-3 tons: 6-3
S6 1244 P Gustavsson   - 2673 P Andersson    3-2 tons: 4-5
Bra spel: [5867-17][1244-17][1797-1][1797-14]


omg: 14
ENEA - PICAS 4-6 16-22

D1 202 R Andersson    | 1867 J Pekkanen    
D1 442 B Rydén      | 787 R Johansson    3-1
S1 442 B Rydén      - 1867 J Pekkanen    3-2 tons: 3-2
S2 202 R Andersson    - 787 R Johansson    1-3 tons: 3-4
D2 2259 N Alverås     | 552 F Engström    
D2 1172 J Axelsson    | 1670 P Ramstedt    0-3
S3 1172 J Axelsson    - 552 F Engström    0-3 tons: 1-1
S4 2259 N Alverås     - 1670 P Ramstedt    0-3 tons: 1-5
D3 1098 C Svensson    | 2480 L Hallberg    
D3 492 R Centerström   | 1345 T Lundstein    3-0
S5 492 R Centerström   - 2480 L Hallberg    1-3 tons: 4-3
S6 1098 C Svensson    - 1345 T Lundstein    3-1 tons: 3-1
AD 1098 C Svensson    | 1670 P Ramstedt    
AD 1172 J Axelsson    | 2480 L Hallberg    2-3
Bra spel: [492-1][552-1]


omg: 14
PLUPP - LÄRKAN 6-4 19-16

D1 1286 H Pedersen    | 1106 B Eriksson    
D1 1195 G Robler     | 823 P Bergqvist    3-2
S1 1286 H Pedersen    - 823 P Bergqvist    3-0 tons: 2-2
S2 1195 G Robler     - 1106 B Eriksson    0-3 tons: 2-2
D2 1237 A Mårtensson   | 1336 R Lindblom    
D2 1284 M Dysting     | 824 U Bergqvist    3-0
S3 1284 M Dysting     - 1336 R Lindblom    0-3 tons: 4-3
S4 1799 A Hallberg    - 824 U Bergqvist    3-0 tons: 0-0
D3 1794 L Forselius    | 821 P Palm      
D3 1803 M Wedell     | 2377 G Hansson     1-3
S5 1237 A Mårtensson   - 2377 G Hansson     0-3 tons: 1-3
S6 1794 L Forselius    - 821 P Palm      3-0 tons: 3-1
AD 1794 L Forselius    | 2377 G Hansson    
AD 1284 M Dysting     | 1336 R Lindblom    3-2
Bra spel: [1237-1][1237-16][1284-16]


omg: 14
AVALON - MAD 6-3 22-13

D1 3902 R Hallman     | 400 N Sabelström   
D1 2264 V Järlinge    | 6084 P Bergfasth    3-0
S1 2264 V Järlinge    - 400 N Sabelström   3-2 tons: 3-4
S2 3902 R Hallman     - 6084 P Bergfasth    3-0 tons: 6-2
D2 3977 T Nordstrand   | 414 S Hagelin    
D2 1690 T Lundgren    | 1557 J Hedén      2-3
S3 3977 T Nordstrand   - 414 S Hagelin     1-3 tons: 3-10
S4 1260 J Hedlund     - 1557 J Hedén      1-3 tons: 2-4
D3 1740 J Öhman      | 111 P Pettersson   
D3 1628 S Hägg      | 1826 M Högberg     3-1
S5 1740 J Öhman      - 111 P Pettersson   3-1 tons: 2-1
S6 1628 S Hägg      - 1826 M Högberg     3-0 tons: 1-1


omg: 15
LÄRKAN - MAD 3-6 13-21

D1 2435 P Wahlner     | 6084 P Bergfasth   
D1 823 P Bergqvist    | 414 S Hagelin     0-3
S1 2435 P Wahlner     - 6084 P Bergfasth    1-3 tons: 3-4
S2 823 P Bergqvist    - 414 S Hagelin     0-3 tons: 1-2
D2 1106 B Eriksson    | 111 P Pettersson   
D2 824 U Bergqvist    | 1826 M Högberg     1-3
S3 1106 B Eriksson    - 111 P Pettersson   1-3 tons: 5-4
S4 824 U Bergqvist    - 1826 M Högberg     1-3 tons: 0-1
D3 2377 G Hansson     | 400 N Sabelström   
D3 1336 R Lindblom    | 1232 V Pihlajämäki   3-1
S5 2377 G Hansson     - 1232 V Pihlajämäki   3-1 tons: 3-1
S6 1336 R Lindblom    - 400 N Sabelström   3-1 tons: 1-2
Bra spel: [414-112]


omg: 15
PLUPP - AVALON 6-3 21-17

D1 1284 M Dysting     | 3902 R Hallman    
D1 613 V Forselius    | 2264 V Järlinge    1-3
S1 1195 G Robler     - 2264 V Järlinge    3-2 tons: 2-1
S2 1286 H Pedersen    - 3902 R Hallman     2-3 tons: 2-4
D2 1286 H Pedersen    | 1260 J Hedlund    
D2 1195 G Robler     | 1628 S Hägg      3-0
S3 1794 L Forselius    - 1260 J Hedlund     3-1 tons: 5-1
S4 1284 M Dysting     - 1628 S Hägg      3-2 tons: 6-3
D3 727 J Zwierzak    | 1690 T Lundgren    
D3 1803 M Wedell     | 1740 J Öhman      0-3
S5 727 J Zwierzak    - 1690 T Lundgren    3-2 tons: 2-3
S6 1237 A Mårtensson   - 1740 J Öhman      3-1 tons: 3-2


omg: 15
HJUL - PICAS 5-5 18-19

D1  54 Å Hollsten    | 910 A Jakobsson   
D1 4699 V Thålin     | 787 R Johansson    0-3
S1 4699 V Thålin     - 910 A Jakobsson    2-3 tons: 2-3
S2  54 Å Hollsten    - 787 R Johansson    0-3 tons: 2-4
D2 1797 M Thålin     | 6709 S Rase      
D2 457 J Vuorio     | 1345 T Lundstein    0-3
S3 457 J Vuorio     - 6709 S Rase      1-3 tons: 4-1
S4 1797 M Thålin     - 1345 T Lundstein    3-1 tons: 7-4
D3 2673 P Andersson    | 2587 A Paunovic    
D3 848 L Persson     | 552 F Engström    3-1
S5 848 L Persson     - 552 F Engström    3-0 tons: 2-3
S6 2673 P Andersson    - 2587 A Paunovic    3-2 tons: 4-1
AD 848 L Persson     | 910 A Jakobsson   
AD 1797 M Thålin     | 6709 S Rase      3-0
Bra spel: [1797-17][2587-1]


omg: 15
SPDC - ENEA 7-2 24-11

D1 5867 S Catán      | 2259 N Alverås    
D1 1244 P Gustavsson   | 1265 N Svartengren   3-0
S1 5867 S Catán      - 202 R Andersson    3-0 tons: 6-1
S2 1244 P Gustavsson   - 1265 N Svartengren   3-2 tons: 2-7
D2 6310 R Brambeck    | 950 T Ilonen     
D2 1323 B Larsson     | 1172 J Axelsson    1-3
S3 6310 R Brambeck    - 1172 J Axelsson    3-1 tons: 3-4
S4 1323 B Larsson     - 950 T Ilonen     2-3 tons: 1-6
D3 4471 M Hautamäki    | 1098 C Svensson    
D3 2481 A Karjalainen   | 492 R Centerström   3-1
S5 2481 A Karjalainen   - 492 R Centerström   3-1 tons: 6-3
S6 4471 M Hautamäki    - 1098 C Svensson    3-0 tons: 4-4
Bra spel: [4471-170]


omg: 16
MAD - PLUPP 7-2 23-11

D1 111 P Pettersson   | 1195 G Robler     
D1 1826 M Högberg     | 1286 H Pedersen    3-2
S1 1826 M Högberg     - 1284 M Dysting     3-2 tons: 4-1
S2 111 P Pettersson   - 416 P Malmsten    1-3 tons: 3-1
D2 1232 V Pihlajämäki   | 1284 M Dysting    
D2 1715 J Sederblad    | 727 J Zwierzak    3-0
S3 1232 V Pihlajämäki   - 1286 H Pedersen    3-1 tons: 4-3
S4 1715 J Sederblad    - 1195 G Robler     3-0 tons: 4-4
D3 414 S Hagelin     | 416 P Malmsten    
D3 6084 P Bergfasth    | 1794 L Forselius    1-3
S5 6084 P Bergfasth    - 1794 L Forselius    3-0 tons: 4-2
S6 414 S Hagelin     - 727 J Zwierzak    3-0 tons: 5-3
Bra spel: [6084-1]


omg: 16
AVALON - HJUL 7-2 21-13

D1 3902 R Hallman     |  54 Å Hollsten    
D1 2264 V Järlinge    | 2373 A Vilén      3-0
S1 3902 R Hallman     - 2373 A Vilén      3-0 tons: 4-0
S2 1260 J Hedlund     -  54 Å Hollsten    3-1 tons: 2-1
D2 1690 T Lundgren    | 1797 M Thålin     
D2 3977 T Nordstrand   | 457 J Vuorio     0-3
S3 1690 T Lundgren    - 1797 M Thålin     0-3 tons: 2-4
S4 3977 T Nordstrand   - 457 J Vuorio     3-1 tons: 4-1
D3 1740 J Öhman      | 2673 P Andersson   
D3 1628 S Hägg      | 848 L Persson     3-2
S5 1740 J Öhman      - 2673 P Andersson    3-1 tons: 2-5
S6 1628 S Hägg      - 848 L Persson     3-2 tons: 2-3
Bra spel: [3902-1][848-18][848-114]


omg: 16
PICAS - SPDC 2-7 14-24

D1 910 A Jakobsson    | 6310 R Brambeck    
D1 787 R Johansson    | 1323 B Larsson     2-3
S1 910 A Jakobsson    - 1323 B Larsson     1-3 tons: 2-2
S2 787 R Johansson    - 6310 R Brambeck    1-3 tons: 1-4
D2 6709 S Rase      | 6160 P Nygren     
D2 2037 J Lager      | 1244 P Gustavsson   3-2
S3 6709 S Rase      - 6160 P Nygren     3-1 tons: 4-1
S4 2037 J Lager      - 1244 P Gustavsson   2-3 tons: 1-4
D3 552 F Engström    | 4471 M Hautamäki   
D3 1345 T Lundstein    | 2481 A Karjalainen   1-3
S5 552 F Engström    - 2481 A Karjalainen   1-3 tons: 2-5
S6 1345 T Lundstein    - 4471 M Hautamäki    0-3 tons: 1-2
Bra spel: [6709-17][2037-17][1244-18]


omg: 16
ENEA - LÄRKAN 5-5 20-18

D1 1265 N Svartengren   | 1106 B Eriksson    
D1 2259 N Alverås     | 1336 R Lindblom    0-3
S1 2259 N Alverås     - 1106 B Eriksson    1-3 tons: 5-3
S2 1265 N Svartengren   - 1336 R Lindblom    2-3 tons: 2-2
D2 492 R Centerström   | 821 P Palm      
D2 1098 C Svensson    | 823 P Bergqvist    3-0
S3 1098 C Svensson    - 821 P Palm      2-3 tons: 2-1
S4 492 R Centerström   - 823 P Bergqvist    3-0 tons: 1-0
D3 202 R Andersson    | 2377 G Hansson    
D3 1172 J Axelsson    | 2435 P Wahlner     3-1
S5 1172 J Axelsson    - 2377 G Hansson     3-1 tons: 4-2
S6 202 R Andersson    - 2435 P Wahlner     0-3 tons: 3-1
AD 492 R Centerström   | 2435 P Wahlner    
AD 1172 J Axelsson    | 2377 G Hansson     3-1


omg: 17
HJUL - MAD 2-7 11-22

D1  54 Å Hollsten    | 414 S Hagelin    
D1 4699 V Thålin     | 6084 P Bergfasth    0-3
S1 4699 V Thålin     - 414 S Hagelin     0-3 tons: 2-4
S2  54 Å Hollsten    - 6084 P Bergfasth    0-3 tons: 0-4
D2 1797 M Thålin     | 857 A Ericsson    
D2 457 J Vuorio     | 1232 V Pihlajämäki   1-3
S3 457 J Vuorio     - 857 A Ericsson    1-3 tons: 3-4
S4 1797 M Thålin     - 1232 V Pihlajämäki   3-0 tons: 4-3
D3 2673 P Andersson    | 111 P Pettersson   
D3 848 L Persson     | 1826 M Högberg     2-3
S5 848 L Persson     - 111 P Pettersson   3-1 tons: 4-2
S6 2673 P Andersson    - 1826 M Högberg     1-3 tons: 4-2
Bra spel: [2673-1][848-1]


omg: 17
SPDC - AVALON 6-4 21-19

D1 5867 S Catán      | 3977 T Nordstrand   
D1 1244 P Gustavsson   | 1690 T Lundgren    3-1
S1 5867 S Catán      - 3977 T Nordstrand   3-1 tons: 3-2
S2 2481 A Karjalainen   - 1690 T Lundgren    3-1 tons: 8-1
D2 6310 R Brambeck    | 3902 R Hallman    
D2 1323 B Larsson     | 2264 V Järlinge    0-3
S3 1323 B Larsson     - 2264 V Järlinge    2-3 tons: 1-4
S4 6310 R Brambeck    - 3902 R Hallman     0-3 tons: 2-6
D3 4471 M Hautamäki    | 1260 J Hedlund    
D3 2481 A Karjalainen   | 1628 S Hägg      1-3
S5 4471 M Hautamäki    - 1628 S Hägg      3-2 tons: 5-8
S6 1244 P Gustavsson   - 1260 J Hedlund     3-0 tons: 2-1
AD 2481 A Karjalainen   | 3902 R Hallman    
AD 1244 P Gustavsson   | 1628 S Hägg      3-2
Bra spel: [2481-17][1244-16][1628-1]


omg: 17
LÄRKAN - PICAS 5-5 19-20

D1 1106 B Eriksson    | 910 A Jakobsson   
D1 1336 R Lindblom    | 787 R Johansson    1-3
S1 1106 B Eriksson    - 787 R Johansson    0-3 tons: 1-1
S2 1336 R Lindblom    - 910 A Jakobsson    0-3 tons: 1-4
D2 2377 G Hansson     | 552 F Engström    
D2 820 B Bergström    | 6709 S Rase      3-0
S3 2377 G Hansson     - 552 F Engström    2-3 tons: 5-5
S4 820 B Bergström    - 6709 S Rase      3-1 tons: 8-5
D3 821 P Palm      | 1345 T Lundstein   
D3 2435 P Wahlner     | 2480 L Hallberg    3-1
S5 821 P Palm      - 2480 L Hallberg    1-3 tons: 3-2
S6 2435 P Wahlner     - 1345 T Lundstein    3-2 tons: 3-3
AD 2377 G Hansson     | 910 A Jakobsson   
AD 820 B Bergström    | 6709 S Rase      3-1
Bra spel: [910-15]


omg: 17
PLUPP - ENEA 0-9 5-27

D1 613 V Forselius    | 492 R Centerström  
D1 1237 A Mårtensson   | 202 R Andersson    1-3
S1 613 V Forselius    - 202 R Andersson    0-3 tons: 1-1
S2 1794 L Forselius    - 492 R Centerström   0-3 tons: 1-2
D2 727 J Zwierzak    | 1265 N Svartengren  
D2 1284 M Dysting     | 2259 N Alverås     0-3
S3 1284 M Dysting     - 1265 N Svartengren   0-3 tons: 0-4
S4 1799 A Hallberg    - 2259 N Alverås     2-3 tons: 3-4
D3 1794 L Forselius    | 826 K Jealmo     
D3 1799 A Hallberg    | 950 T Ilonen     0-3
S5 727 J Zwierzak    - 826 K Jealmo     1-3 tons: 1-3
S6 1237 A Mårtensson   - 950 T Ilonen     1-3 tons: 0-4
Bra spel: [1265-17][2259-1][950-1]


omg: 18
MAD - SPDC 4-6 16-22

D1 111 P Pettersson   | 6310 R Brambeck    
D1 414 S Hagelin     | 1323 B Larsson     2-3
S1 111 P Pettersson   - 1323 B Larsson     3-1 tons: 5-0
S2 414 S Hagelin     - 6310 R Brambeck    3-0 tons: 7-2
D2 1232 V Pihlajämäki   | 5867 S Catán     
D2 400 N Sabelström   | 1244 P Gustavsson   0-3
S3 1232 V Pihlajämäki   - 1244 P Gustavsson   0-3 tons: 3-3
S4 400 N Sabelström   - 5867 S Catán      3-2 tons: 3-1
D3 6084 P Bergfasth    | 4471 M Hautamäki   
D3 1826 M Högberg     | 2481 A Karjalainen   2-3
S5 6084 P Bergfasth    - 2481 A Karjalainen   0-3 tons: 1-6
S6 1826 M Högberg     - 4471 M Hautamäki    3-1 tons: 3-3
AD 1826 M Högberg     | 2481 A Karjalainen  
AD 1232 V Pihlajämäki   | 1244 P Gustavsson   0-3


omg: 18
AVALON - LÄRKAN 5-5 17-21

D1 1721 L Simunen     | 1106 B Eriksson    
D1 1260 J Hedlund     | 1336 R Lindblom    0-3
S1 1721 L Simunen     - 1106 B Eriksson    0-3 tons: 0-0
S2 1260 J Hedlund     - 1336 R Lindblom    0-3 tons: 0-0
D2 3902 R Hallman     | 823 P Bergqvist   
D2 2264 V Järlinge    | 821 P Palm      0-3
S3 3902 R Hallman     - 821 P Palm      3-2 tons: 8-3
S4 2264 V Järlinge    - 823 P Bergqvist    3-1 tons: 1-3
D3 1690 T Lundgren    | 2435 P Wahlner    
D3 1628 S Hägg      | 2377 G Hansson     2-3
S5 1690 T Lundgren    - 2435 P Wahlner     3-1 tons: 3-1
S6 1628 S Hägg      - 2377 G Hansson     3-2 tons: 1-3
AD 1628 S Hägg      | 1336 R Lindblom    
AD 3902 R Hallman     | 1106 B Eriksson    3-0
Bra spel: [3902-117][2435-1]


omg: 18
PICAS - PLUPP 6-4 22-16

D1 424 D Stegeby     | 1195 G Robler     
D1 1953 R Söderström   | 1286 H Pedersen    1-3
S1 424 D Stegeby     - 1286 H Pedersen    0-3 tons: 2-2
S2 1953 R Söderström   - 1803 M Wedell     1-3 tons: 2-2
D2 910 A Jakobsson    | 1237 A Mårtensson   
D2 787 R Johansson    | 1794 L Forselius    2-3
S3 910 A Jakobsson    - 416 P Malmsten    3-1 tons: 4-3
S4 787 R Johansson    - 1284 M Dysting     3-0 tons: 6-0
D3 6709 S Rase      | 613 V Forselius   
D3 552 F Engström    | 727 J Zwierzak    3-1
S5 6709 S Rase      - 1237 A Mårtensson   3-1 tons: 2-3
S6 552 F Engström    - 1195 G Robler     3-1 tons: 4-2
AD 6709 S Rase      | 1195 G Robler     
AD 552 F Engström    | 1794 L Forselius    3-0


omg: 18
HJUL - ENEA 6-3 19-17

D1 4699 V Thålin     | 950 T Ilonen     
D1  54 Å Hollsten    | 1172 J Axelsson    0-3
S1 4699 V Thålin     - 950 T Ilonen     3-2 tons: 0-2
S2  54 Å Hollsten    - 1172 J Axelsson    1-3 tons: 3-0
D2 457 J Vuorio     | 1265 N Svartengren  
D2 1797 M Thålin     | 2259 N Alverås     3-2
S3 457 J Vuorio     - 1265 N Svartengren   0-3 tons: 0-4
S4 1797 M Thålin     - 826 K Jealmo     3-2 tons: 8-4
D3 848 L Persson     | 492 R Centerström  
D3 2673 P Andersson    | 1098 C Svensson    3-0
S5 848 L Persson     - 492 R Centerström   3-2 tons: 6-6
S6 2673 P Andersson    - 1098 C Svensson    3-0 tons: 2-1


omg: 19
PICAS - MAD 2-7 11-23

D1 910 A Jakobsson    | 1230 B Andersson   
D1 1345 T Lundstein    | 414 S Hagelin     0-3
S1 910 A Jakobsson    - 1230 B Andersson    1-3 tons: 4-4
S2 1345 T Lundstein    - 414 S Hagelin     0-3 tons: 5-2
D2 6709 S Rase      | 6084 P Bergfasth   
D2 552 F Engström    | 1826 M Högberg     1-3
S3 6709 S Rase      - 6084 P Bergfasth    1-3 tons: 3-3
S4 552 F Engström    - 1826 M Högberg     3-2 tons: 7-4
D3 2587 A Paunovic    | 1232 V Pihlajämäki  
D3 787 R Johansson    | 400 N Sabelström   2-3
S5 2587 A Paunovic    - 1232 V Pihlajämäki   0-3 tons: 2-2
S6 787 R Johansson    - 400 N Sabelström   3-0 tons: 4-1


omg: 19
ENEA - AVALON 6-3 23-13

D1 1265 N Svartengren   | 3902 R Hallman    
D1 950 T Ilonen     | 2264 V Järlinge    2-3
S1 950 T Ilonen     - 2264 V Järlinge    3-1 tons: 4-2
S2 1265 N Svartengren   - 3902 R Hallman     1-3 tons: 2-7
D2 442 B Rydén      | 1690 T Lundgren    
D2 826 K Jealmo     | 3977 T Nordstrand   3-1
S3 442 B Rydén      - 3977 T Nordstrand   3-0 tons: 2-1
S4 826 K Jealmo     - 1260 J Hedlund     3-1 tons: 1-1
D3 1172 J Axelsson    | 1635 J Hellström   
D3 492 R Centerström   | 1260 J Hedlund     3-1
S5 1172 J Axelsson    - 1635 J Hellström    2-3 tons: 2-4
S6 492 R Centerström   - 1690 T Lundgren    3-0 tons: 2-0
Bra spel: [1635-118]


omg: 19
LÄRKAN - HJUL 1-8 5-16

D1 823 P Bergqvist    | 1797 M Thålin     
D1 1336 R Lindblom    | 457 J Vuorio     1-3
S1 823 P Bergqvist    - 457 J Vuorio     0-3 tons: 1-1
S2 1336 R Lindblom    - 1797 M Thålin     3-1 tons: 5-6
D2 1106 B Eriksson    | 2673 P Andersson   
D2 2377 G Hansson     | 848 L Persson     0-3
S3 1106 B Eriksson    - 848 L Persson     0-3 tons: 2-4
S4 2377 G Hansson     - 2673 P Andersson    1-3 tons: 3-3


omg: 19
PLUPP - SPDC 4-6 16-20

D1 1195 G Robler     | 2481 A Karjalainen  
D1 416 P Malmsten    | 2154 A Gustavsson   3-1
S1 1195 G Robler     - 2154 A Gustavsson   3-0 tons: 2-0
S2 416 P Malmsten    - 2481 A Karjalainen   1-3 tons: 3-5
D2 1284 M Dysting     | 1244 P Gustavsson   
D2 727 J Zwierzak    | 6160 P Nygren     0-3
S3 1284 M Dysting     - 6160 P Nygren     3-1 tons: 2-0
S4 727 J Zwierzak    - 1244 P Gustavsson   0-3 tons: 2-3
D3 1237 A Mårtensson   | 4471 M Hautamäki   
D3 1794 L Forselius    | 2419 M Pettersson   1-3
S5 1237 A Mårtensson   - 2419 M Pettersson   3-0 tons: 1-0
S6 1794 L Forselius    - 4471 M Hautamäki    0-3 tons: 1-4
AD 416 P Malmsten    | 1244 P Gustavsson   
AD 1237 A Mårtensson   | 4471 M Hautamäki    2-3
Bra spel: [1244-123][4471-1]


omg: 20
ENEA - MAD 3-6 12-21

D1 442 B Rydén      | 111 P Pettersson   
D1 1265 N Svartengren   | 414 S Hagelin     1-3
S1 442 B Rydén      - 111 P Pettersson   3-1 tons: 4-2
S2 1265 N Svartengren   - 414 S Hagelin     0-3 tons: 0-4
D2 950 T Ilonen     | 6084 P Bergfasth   
D2 1172 J Axelsson    | 1826 M Högberg     0-3
S3 950 T Ilonen     - 6084 P Bergfasth    3-1 tons: 1-4
S4 1172 J Axelsson    - 1826 M Högberg     3-1 tons: 2-1
D3 1098 C Svensson    | 1232 V Pihlajämäki  
D3 826 K Jealmo     | 1222 T Stjernström   0-3
S5 1098 C Svensson    - 1232 V Pihlajämäki   0-3 tons: 1-4
S6 826 K Jealmo     - 1222 T Stjernström   2-3 tons: 2-6
Bra spel: [111-1]


omg: 20
AVALON - PICAS 5-5 17-20

D1 3902 R Hallman     | 910 A Jakobsson   
D1 2264 V Järlinge    | 787 R Johansson    1-3
S1 3902 R Hallman     - 787 R Johansson    3-2 tons: 4-6
S2 2264 V Järlinge    - 910 A Jakobsson    1-3 tons: 2-4
D2 1635 J Hellström    | 6709 S Rase      
D2 1628 S Hägg      | 2587 A Paunovic    3-2
S3 1635 J Hellström    - 2587 A Paunovic    3-0 tons: 2-1
S4 1260 J Hedlund     - 6709 S Rase      0-3 tons: 1-3
D3 1690 T Lundgren    | 552 F Engström    
D3 3977 T Nordstrand   | 1345 T Lundstein    0-3
S5 3977 T Nordstrand   - 1345 T Lundstein    3-1 tons: 1-0
S6 1628 S Hägg      - 552 F Engström    0-3 tons: 3-6
AD 3977 T Nordstrand   | 552 F Engström    
AD 1635 J Hellström    | 6709 S Rase      3-0
Bra spel: [2264-1][1635-1]


omg: 20
SPDC - LÄRKAN 6-3 20-14

D1 1244 P Gustavsson   | 2435 P Wahlner    
D1 2419 M Pettersson   | 2377 G Hansson     3-0
S1 2419 M Pettersson   - 2435 P Wahlner     0-3 tons: 3-4
S2 1244 P Gustavsson   - 2377 G Hansson     3-2 tons: 4-6
D2 2481 A Karjalainen   | 821 P Palm      
D2 1323 B Larsson     | 823 P Bergqvist    3-0
S3 2481 A Karjalainen   - 821 P Palm      3-1 tons: 3-0
S4 1323 B Larsson     - 823 P Bergqvist    3-1 tons: 4-2
D3 4471 M Hautamäki    | 1106 B Eriksson    
D3 6160 P Nygren     | 1336 R Lindblom    3-1
S5 4471 M Hautamäki    - 1106 B Eriksson    2-3 tons: 3-3
S6 6160 P Nygren     - 1336 R Lindblom    0-3 tons: 2-1


omg: 20
PLUPP - HJUL 3-6 13-22

D1 1284 M Dysting     | 2673 P Andersson   
D1 727 J Zwierzak    | 848 L Persson     0-3
S1 1237 A Mårtensson   - 2673 P Andersson    0-3 tons: 2-3
S2 1286 H Pedersen    - 848 L Persson     2-3 tons: 8-5
D2 1286 H Pedersen    | 1797 M Thålin     
D2 1195 G Robler     | 457 J Vuorio     0-3
S3 1284 M Dysting     - 1797 M Thålin     1-3 tons: 1-5
S4 727 J Zwierzak    - 457 J Vuorio     1-3 tons: 2-2
D3 613 V Forselius    | 4699 V Thålin     
D3 1237 A Mårtensson   |  54 Å Hollsten    3-1
S5 613 V Forselius    -  54 Å Hollsten    3-2 tons: 2-0
S6 1195 G Robler     - 4699 V Thålin     3-1 tons: 1-2


omg: 21
HJUL - SPDC 6-4 18-20

D1 1797 M Thålin     | 2419 M Pettersson   
D1 457 J Vuorio     | 1244 P Gustavsson   0-3
S1 1797 M Thålin     - 1244 P Gustavsson   3-0 tons: 4-3
S2 457 J Vuorio     - 6310 R Brambeck    0-3 tons: 0-6
D2 2673 P Andersson    | 1323 B Larsson    
D2 848 L Persson     | 2481 A Karjalainen   3-2
S3 848 L Persson     - 1323 B Larsson     3-0 tons: 3-0
S4 2673 P Andersson    - 2481 A Karjalainen   0-3 tons: 0-3
D3 4699 V Thålin     | 6160 P Nygren     
D3  54 Å Hollsten    | 4471 M Hautamäki    3-2
S5 4699 V Thålin     - 2419 M Pettersson   3-2 tons: 1-1
S6  54 Å Hollsten    - 4471 M Hautamäki    0-3 tons: 0-3
AD 1797 M Thålin     | 4471 M Hautamäki   
AD 848 L Persson     | 1244 P Gustavsson   3-2
Bra spel: [6310-18]


omg: 21
PICAS - ENEA 4-6 20-23

D1 910 A Jakobsson    | 2259 N Alverås    
D1 787 R Johansson    | 1265 N Svartengren   1-3
S1 910 A Jakobsson    - 2259 N Alverås     3-1 tons: 5-2
S2 787 R Johansson    - 1265 N Svartengren   3-1 tons: 3-1
D2 6709 S Rase      | 950 T Ilonen     
D2 1345 T Lundstein    | 1172 J Axelsson    2-3
S3 6709 S Rase      - 950 T Ilonen     3-1 tons: 5-3
S4 1345 T Lundstein    - 1172 J Axelsson    1-3 tons: 3-2
D3 2587 A Paunovic    | 492 R Centerström  
D3 552 F Engström    | 1098 C Svensson    2-3
S5 2587 A Paunovic    - 492 R Centerström   0-3 tons: 0-4
S6 552 F Engström    - 1098 C Svensson    3-2 tons: 5-4
AD 2587 A Paunovic    | 2259 N Alverås    
AD 552 F Engström    | 1098 C Svensson    2-3
Bra spel: [1172-1]


omg: 21
LÄRKAN - PLUPP 2-7 13-24

D1 1106 B Eriksson    | 1803 M Wedell     
D1 1336 R Lindblom    | 727 J Zwierzak    3-2
S1 1106 B Eriksson    - 727 J Zwierzak    1-3 tons: 1-2
S2 1336 R Lindblom    - 1195 G Robler     3-1 tons: 3-3
D2 821 P Palm      | 1195 G Robler     
D2 823 P Bergqvist    | 1286 H Pedersen    1-3
S3 821 P Palm      - 1286 H Pedersen    1-3 tons: 3-4
S4 823 P Bergqvist    - 1803 M Wedell     1-3 tons: 1-0
D3 2435 P Wahlner     | 1284 M Dysting    
D3 2377 G Hansson     | 1794 L Forselius    2-3
S5 2435 P Wahlner     - 1237 A Mårtensson   0-3 tons: 2-2
S6 2377 G Hansson     - 1794 L Forselius    1-3 tons: 3-3


omg: 21
MAD - AVALON 6-3 24-16

D1 6084 P Bergfasth    | 2264 V Järlinge    
D1 1826 M Högberg     | 3902 R Hallman     3-1
S1 6084 P Bergfasth    - 2264 V Järlinge    2-3 tons: 4-3
S2 1826 M Högberg     - 3902 R Hallman     2-3 tons: 3-3
D2 111 P Pettersson   | 1635 J Hellström   
D2 414 S Hagelin     | 1260 J Hedlund     3-0
S3 111 P Pettersson   - 1635 J Hellström    3-2 tons: 2-7
S4 414 S Hagelin     - 1260 J Hedlund     3-0 tons: 4-0
D3 1715 J Sederblad    | 1628 S Hägg      
D3 1232 V Pihlajämäki   | 1690 T Lundgren    2-3
S5 1715 J Sederblad    - 1690 T Lundgren    3-2 tons: 5-1
S6 1232 V Pihlajämäki   - 1628 S Hägg      3-2 tons: 2-4
Bra spel: [2264-1][3902-17]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  84
Spelade singlar :  499
Spelade dubblar :  248
Avgörande dubblar:  34
Spelade set   : 3047
Summa tons    : 2615
Antal bra spel  :  88