Matchdetaljer i serie: 4C

Serieansvarig:  Uppdaterad: 04/10/02

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
MIKES - KÄPPA 5-5 18-17

D1 1058 L Jansson     | 2380 J Bakovic    
D1 2357 S Åhman      | 1086 G Goitsernang   3-2
S1 1196 E Åkerström    - 1084 K Mäkelä     3-2 tons: 2-2
S2 1538 D von Essen    - 1086 G Goitsernang   1-3 tons: 0-1
D2 1196 E Åkerström    | 2183 F Stackelberg  
D2 986 J Lundblad    | 1071 M Andrén     1-3
S3 986 J Lundblad    - 1071 M Andrén     1-3 tons: 0-0
S4 2357 S Åhman      - 2183 F Stackelberg   3-2 tons: 4-3
S5 1058 L Jansson     - 2152 P Leinonen    3-0 tons: 3-2
AD 1058 L Jansson     | 2380 J Bakovic    
AD 2357 S Åhman      | 2152 P Leinonen    3-2


omg: 1
PTDC - NOEXIT 8-1 26-8

D1 1364 D Smith      | 2061 B Karlsson    
D1 1734 P Granholm    | 1171 T Munther     3-1
S1 1364 D Smith      - 2061 B Karlsson    3-0 tons: 4-0
S2 1734 P Granholm    - 1171 T Munther     3-1 tons: 3-1
D2 1609 K Mandahl     | 2244 S Flood     
D2 1361 Å Högquist    | 1367 C Madestrand   3-0
S3 1609 K Mandahl     - 1367 C Madestrand   3-1 tons: 1-1
S4 2755 P Zettervall   - 634 J Nevalainen   3-0 tons: 2-1
D3 1813 M Karlsson    | 1957 H Eskonniemi   
D3 2755 P Zettervall   | 634 J Nevalainen   3-1
S5 1813 M Karlsson    - 1957 H Eskonniemi   3-1 tons: 5-2
S6 1361 Å Högquist    - 2244 S Flood      2-3 tons: 2-1


omg: 1
DAGENS - JOLO 7-2 23-12

D1 2226 T Ljungberg    | 1942 A Näsman     
D1 217 H Laderman    | 860 E Larsson     3-1
S1 217 H Laderman    - 1942 A Näsman     2-3 tons: 5-2
S2 213 H Josefsson    - 2139 R Bolin      3-0 tons: 4-3
D2 213 H Josefsson    | 2139 R Bolin     
D2 1781 U Rimpi      | 1046 K Appelqvist   3-2
S3 1781 U Rimpi      - 860 E Larsson     3-0 tons: 2-0
S4 170 J Målar      -  65 L Johansson    0-3 tons: 2-1
D3 170 J Målar      | 1052 M Lindblom    
D3 1786 B Spontón     |  65 L Johansson    3-1
S5 1786 B Spontón     - 1052 M Lindblom    3-1 tons: 2-0
S6 2226 T Ljungberg    - 1046 K Appelqvist   3-1 tons: 2-1


omg: 1
PILGR - HAMBY 0-9 0-0omg: 1
FODUD - ELEKT 3-6 16-21

D1 376 T Törn      | 1012 J Lindén     
D1 1350 A Brink      | 1403 Å Johnsson    2-3
S1 376 T Törn      - 1403 Å Johnsson    3-1 tons: 1-1
S2 1350 A Brink      - 1498 K Ek       2-3 tons: 1-2
D2 2131 M Niva      | 6105 B Persson    
D2 1741 M Deveroth    | 1391 M Sutinen     1-3
S3 2131 M Niva      - 1391 M Sutinen     3-2 tons: 2-2
S4 1741 M Deveroth    -  84 H Nordström    2-3 tons: 4-1
D3  66 Y Löwgren     |  84 H Nordström   
D3 5313 U Karlsson    | 1498 K Ek       3-0
S5 5313 U Karlsson    - 1012 J Lindén     0-3 tons: 2-3
S6 6779 M Larsson     - 6105 B Persson     0-3 tons: 2-4


omg: 2
KÄPPA - FODUD 5-5 23-18

D1 231 A Laderman    | 1350 A Brink     
D1 2152 P Leinonen    | 2131 M Niva      2-3
S1 231 A Laderman    - 1350 A Brink      3-0 tons: 4-1
S2 2152 P Leinonen    - 2131 M Niva      3-1 tons: 4-1
D2 1834 R Connery     | 1741 M Deveroth    
D2 2183 F Stackelberg   | 2133 T Sjöblom     2-3
S3 1834 R Connery     - 1741 M Deveroth    2-3 tons: 3-4
S4 2183 F Stackelberg   - 2133 T Sjöblom     1-3 tons: 1-3
D3 2380 J Bakovic     | 5313 U Karlsson    
D3 1086 G Goitsernang   | 6779 M Larsson     3-1
S5 1086 G Goitsernang   - 5313 U Karlsson    1-3 tons: 0-0
S6 2380 J Bakovic     - 6779 M Larsson     3-1 tons: 1-0
AD 2380 J Bakovic     | 2131 M Niva      
AD 1086 G Goitsernang   | 6779 M Larsson     3-0
Bra spel: [2152-1]


omg: 2
HAMBY - MIKES 3-6 7-19

D1 186 L Andersson    | 1058 L Jansson    
D1 430 M Gustafsson   | 2357 S Åhman      2-3
S1 199 M Fogde      - 2357 S Åhman      0-3 tons: 0-0
S2 2828 K Fogde      - 986 J Lundblad    1-3 tons: 0-0
D2 2828 K Fogde      | 1196 E Åkerström   
D2 323 R Löwenborg    | 1538 D von Essen    3-1
S3 430 M Gustafsson   - 1058 L Jansson     1-3 tons: 2-3
S4 186 L Andersson    - 1538 D von Essen    0-3 tons: 1-0
S5 193 L Östlund     - 1196 E Åkerström    0-3 tons: 3-2


omg: 2
MAD - PILGR 7-2 13-9

D1 749 L Jägdahl     |  64 T Iivonen    
D1 1736 C Erlandsson   | 940 A Mullo      3-0
S1 1791 M Andersson    - 1398 F Klasson     3-1 tons: 4-0
S2 6564 M Holmström    - 940 A Mullo      1-3 tons: 0-1
D2 263 J Karlson     | 1143 R Engström    
D2 404 J Brishag     | 1398 F Klasson     3-2
S3 404 J Brishag     -  64 T Iivonen     0-3 tons: 1-1
S4 1736 C Erlandsson   - 1143 R Engström    3-0 tons: 0-1


omg: 2
NOEXIT - DAGENS 5-5 20-21

D1 1957 H Eskonniemi   | 213 H Josefsson   
D1 634 J Nevalainen   | 1786 B Spontón     3-1
S1 1367 C Madestrand   - 213 H Josefsson    0-3 tons: 0-3
S2 2061 B Karlsson    - 203 R Borglin     1-3 tons: 1-1
D2 1171 T Munther     | 2226 T Ljungberg   
D2 2061 B Karlsson    | 217 H Laderman    3-1
S3 634 J Nevalainen   - 1786 B Spontón     2-3 tons: 1-4
S4 1957 H Eskonniemi   - 217 H Laderman    3-1 tons: 2-3
D3 2244 S Flood      | 1781 U Rimpi     
D3 1367 C Madestrand   | 170 J Målar      3-2
S5 2244 S Flood      - 1781 U Rimpi      3-1 tons: 3-2
S6 1171 T Munther     - 2226 T Ljungberg    0-3 tons: 2-2
AD 2244 S Flood      | 2226 T Ljungberg   
AD 1957 H Eskonniemi   | 213 H Josefsson    2-3


omg: 2
ELEKT - PTDC 2-7 14-25

D1 1498 K Ek       | 1364 D Smith     
D1  84 H Nordström    | 1734 P Granholm    2-3
S1 1403 Å Johnsson    - 1364 D Smith      3-2 tons: 1-9
S2 1498 K Ek       - 1734 P Granholm    0-3 tons: 0-1
D2 1012 J Lindén     | 1609 K Mandahl    
D2 1403 Å Johnsson    | 1361 Å Högquist    1-3
S3 6105 B Persson     - 1361 Å Högquist    1-3 tons: 1-2
S4 1012 J Lindén     - 1609 K Mandahl     3-2 tons: 3-1
D3 1391 M Sutinen     | 1813 M Karlsson    
D3 6105 B Persson     | 2755 P Zettervall   1-3
S5  84 H Nordström    - 1813 M Karlsson    2-3 tons: 1-1
S6 1391 M Sutinen     - 2755 P Zettervall   1-3 tons: 2-2


omg: 3
DAGENS - ELEKT 6-4 21-15

D1 217 H Laderman    | 1403 Å Johnsson    
D1 203 R Borglin     | 6105 B Persson     3-2
S1 217 H Laderman    - 1498 K Ek       3-0 tons: 2-0
S2 213 H Josefsson    - 1403 Å Johnsson    3-0 tons: 2-0
D2 213 H Josefsson    | 1012 J Lindén     
D2 1781 U Rimpi      | 1391 M Sutinen     1-3
S3 170 J Målar      - 1391 M Sutinen     2-3 tons: 1-1
S4 1781 U Rimpi      -  84 H Nordström    0-3 tons: 1-0
D3 2226 T Ljungberg    |  84 H Nordström   
D3 1786 B Spontón     | 1498 K Ek       3-1
S5 1786 B Spontón     - 1012 J Lindén     0-3 tons: 1-1
S6 2226 T Ljungberg    - 6105 B Persson     3-0 tons: 0-0
AD 213 H Josefsson    | 1012 J Lindén     
AD 2226 T Ljungberg    | 1391 M Sutinen     3-0


omg: 3
PILGR - JOLO 5-5 18-22

D1 940 A Mullo      | 801 I Rottbers    
D1  64 T Iivonen     | 860 E Larsson     0-3
S1 6465 V Parastatis   - 801 I Rottbers    3-1 tons: 0-1
S2 1696 F von Stransky  - 860 E Larsson     0-3 tons: 0-1
D2 1143 R Engström    | 1052 M Lindblom    
D2 1398 F Klasson     | 2139 R Bolin      3-2
S3 1143 R Engström    -  65 L Johansson    0-3 tons: 0-0
S4 1398 F Klasson     - 2139 R Bolin      3-2 tons: 4-3
D3 6465 V Parastatis   |  65 L Johansson   
D3 1696 F von Stransky  | 1046 K Appelqvist   3-2
S5 940 A Mullo      - 1052 M Lindblom    3-0 tons: 0-0
S6 1370 M Karlberg    - 1046 K Appelqvist   1-3 tons: 2-0
AD 940 A Mullo      |  65 L Johansson   
AD 1143 R Engström    | 860 E Larsson     2-3


omg: 3
FODUD - PTDC 3-6 11-16

D1 5313 U Karlsson    | 1364 D Smith     
D1 2131 M Niva      | 2136 Å Moritz     3-1
S1 5313 U Karlsson    - 1609 K Mandahl     3-1 tons: 4-0
S2 2131 M Niva      - 1361 Å Högquist    0-3 tons: 0-1
D2 376 T Törn      | 1609 K Mandahl    
D2 1350 A Brink      | 1361 Å Högquist    1-3
S3 376 T Törn      - 1813 M Karlsson    0-3 tons: 0-3
S4 1350 A Brink      - 2755 P Zettervall   1-3 tons: 1-3
S5 2133 T Sjöblom     - 1364 D Smith      3-2 tons: 3-5
Bra spel: [1364-1]


omg: 3
MIKES - MAD 5-5 17-8

D1 1058 L Jansson     | 6564 M Holmström   
D1 2357 S Åhman      | 1736 C Erlandsson   3-1
S1 1196 E Åkerström    - 6564 M Holmström    3-0 tons: 1-1
S2 986 J Lundblad    - 1791 M Andersson    1-3 tons: 1-2
D2 1196 E Åkerström    | 263 J Karlson    
D2 986 J Lundblad    | 404 J Brishag     1-3
S3 2357 S Åhman      - 404 J Brishag     3-1 tons: 2-2
S4 1058 L Jansson     - 1736 C Erlandsson   3-0 tons: 1-2
AD 1058 L Jansson     | 1736 C Erlandsson   
AD 2357 S Åhman      | 1791 M Andersson    3-0


omg: 3
KÄPPA - HAMBY 6-3 24-12

D1 1834 R Connery     | 2828 K Fogde     
D1 2183 F Stackelberg   | 323 R Löwenborg    3-0
S1 1084 K Mäkelä     - 323 R Löwenborg    2-3 tons: 1-0
S2 1086 G Goitsernang   - 2828 K Fogde      2-3 tons: 5-1
D2 1084 K Mäkelä     | 199 M Fogde     
D2 2152 P Leinonen    | 193 L Östlund     3-1
S3 2183 F Stackelberg   - 430 M Gustafsson   3-2 tons: 2-3
S4 1834 R Connery     - 193 L Östlund     3-0 tons: 5-0
D3 231 A Laderman    | 430 M Gustafsson   
D3 1086 G Goitsernang   | 186 L Andersson    2-3
S5 2152 P Leinonen    - 199 M Fogde      3-0 tons: 4-1
S6 231 A Laderman    - 186 L Andersson    3-0 tons: 1-1
Bra spel: [2183-1][231-127]


omg: 4
HAMBY - FODUD 6-3 23-14

D1 430 M Gustafsson   | 1350 A Brink     
D1 186 L Andersson    | 2133 T Sjöblom     2-3
S1 199 M Fogde      - 1350 A Brink      3-0 tons: 2-1
S2 430 M Gustafsson   - 2133 T Sjöblom     3-1 tons: 2-2
D2 199 M Fogde      | 2131 M Niva      
D2 193 L Östlund     | 376 T Törn      3-2
S3 2828 K Fogde      - 2131 M Niva      3-1 tons: 1-1
S4 186 L Andersson    - 376 T Törn      1-3 tons: 1-3
D3 2828 K Fogde      | 5313 U Karlsson    
D3 323 R Löwenborg    |  66 Y Löwgren     3-0
S5 193 L Östlund     - 5313 U Karlsson    2-3 tons: 1-1
S6 323 R Löwenborg    - 6779 M Larsson     3-1 tons: 0-1


omg: 4
MAD - KÄPPA 3-6 15-20

D1 749 L Jägdahl     | 1084 K Mäkelä     
D1 1736 C Erlandsson   | 2152 P Leinonen    3-0
S1 1900 L Frykblom    - 1084 K Mäkelä     3-0 tons: 0-0
S2 1791 M Andersson    - 1071 M Andrén     3-2 tons: 6-2
D2 263 J Karlson     | 1071 M Andrén     
D2 404 J Brishag     | 2183 F Stackelberg   1-3
S3 1736 C Erlandsson   - 2152 P Leinonen    1-3 tons: 2-2
S4 6564 M Holmström    - 2183 F Stackelberg   1-3 tons: 1-0
D3 1791 M Andersson    | 2380 J Bakovic    
D3 403 P Sjögren     | 231 A Laderman    0-3
S5 404 J Brishag     - 231 A Laderman    2-3 tons: 2-4
S6 263 J Karlson     - 2380 J Bakovic     1-3 tons: 1-1


omg: 4
JOLO - MIKES 6-3 16-13

D1 2199 A Eliasson    | 1058 L Jansson    
D1  65 L Johansson    | 2357 S Åhman      0-3
S1 2199 A Eliasson    - 1538 D von Essen    3-1 tons: 1-1
S2  65 L Johansson    - 1196 E Åkerström    3-2 tons: 6-1
D2 860 E Larsson     | 1196 E Åkerström   
D2 2139 R Bolin      | 986 J Lundblad    2-3
S3 860 E Larsson     - 986 J Lundblad    3-0 tons: 1-1
S4 801 I Rottbers    - 2357 S Åhman      3-1 tons: 2-1
S5 276 A Vouti      - 1058 L Jansson     2-3 tons: 1-2
Bra spel: [65-126]


omg: 4
NOEXIT - PILGR 5-5 22-22

D1 2061 B Karlsson    | 940 A Mullo     
D1 1824 T Fjellström   | 1370 M Karlberg    3-1
S1 1367 C Madestrand   - 940 A Mullo      2-3 tons: 0-3
S2 2061 B Karlsson    - 1370 M Karlberg    2-3 tons: 1-2
D2 634 J Nevalainen   | 1143 R Engström    
D2 1957 H Eskonniemi   | 1398 F Klasson     1-3
S3 1957 H Eskonniemi   - 1462 Å Annsberg    0-3 tons: 0-0
S4 634 J Nevalainen   -  64 T Iivonen     3-1 tons: 2-2
D3 2244 S Flood      | 1462 Å Annsberg    
D3 1367 C Madestrand   | 1696 F von Stransky  2-3
S5 2244 S Flood      - 1398 F Klasson     3-2 tons: 0-2
S6 1824 T Fjellström   - 1143 R Engström    3-1 tons: 3-0
AD 1824 T Fjellström   | 1462 Å Annsberg    
AD 1957 H Eskonniemi   |  64 T Iivonen     3-2


omg: 4
PTDC - DAGENS 8-1 25-12

D1 1364 D Smith      | 213 H Josefsson   
D1 1734 P Granholm    | 217 H Laderman    1-3
S1 1361 Å Högquist    - 217 H Laderman    3-2 tons: 0-0
S2 1734 P Granholm    - 1786 B Spontón     3-0 tons: 5-1
D2 1361 Å Högquist    | 2226 T Ljungberg   
D2 1609 K Mandahl     | 1786 B Spontón     3-2
S3 1609 K Mandahl     - 1781 U Rimpi      3-2 tons: 3-5
S4 1813 M Karlsson    - 213 H Josefsson    3-0 tons: 2-2
D3 2755 P Zettervall   | 1781 U Rimpi     
D3 1813 M Karlsson    | 170 J Målar      3-0
S5 1364 D Smith      - 170 J Målar      3-1 tons: 4-0
S6 2755 P Zettervall   - 2226 T Ljungberg    3-2 tons: 4-4


omg: 5
MIKES - NOEXIT 2-7 10-18

D1 1058 L Jansson     | 761 A Persson    
D1 2357 S Åhman      | 1367 C Madestrand   3-2
S1 1196 E Åkerström    - 1957 H Eskonniemi   0-3 tons: 2-2
S2 1538 D von Essen    - 634 J Nevalainen   1-3 tons: 0-1
D2 986 J Lundblad    | 1957 H Eskonniemi   
D2 1196 E Åkerström    | 634 J Nevalainen   0-3
S3 2357 S Åhman      - 761 A Persson     1-3 tons: 0-1
S4 986 J Lundblad    - 1367 C Madestrand   3-1 tons: 1-1
S5 1058 L Jansson     - 1824 T Fjellström   2-3 tons: 3-6


omg: 5
KÄPPA - JOLO 7-2 22-9

D1 231 A Laderman    | 860 E Larsson    
D1 2152 P Leinonen    | 801 I Rottbers    3-2
S1 1086 G Goitsernang   - 801 I Rottbers    3-1 tons: 2-1
S2 1071 M Andrén     -  65 L Johansson    1-3 tons: 3-0
D2 2183 F Stackelberg   |  65 L Johansson   
D2 1071 M Andrén     | 1052 M Lindblom    0-3
S3 2183 F Stackelberg   - 860 E Larsson     3-0 tons: 2-0
S4 2152 P Leinonen    - 2139 R Bolin      3-0 tons: 3-0
D3 2380 J Bakovic     | 2139 R Bolin     
D3 1086 G Goitsernang   | 1046 K Appelqvist   3-0
S5 231 A Laderman    - 1052 M Lindblom    3-0 tons: 6-0
S6 2380 J Bakovic     - 1046 K Appelqvist   3-0 tons: 8-1


omg: 5
HAMBY - MAD 6-3 23-15

D1 199 M Fogde      | 2800 P Kempendahl   
D1 193 L Östlund     | 6564 M Holmström    3-1
S1 199 M Fogde      - 6564 M Holmström    3-2 tons: 0-0
S2 323 R Löwenborg    - 1900 L Frykblom    3-1 tons: 0-1
D2 2828 K Fogde      | 1900 L Frykblom    
D2 323 R Löwenborg    | 1791 M Andersson    2-3
S3 2828 K Fogde      - 2800 P Kempendahl   2-3 tons: 1-1
S4 186 L Andersson    - 1791 M Andersson    1-3 tons: 1-6
D3 430 M Gustafsson   | 263 J Karlson    
D3 186 L Andersson    | 749 L Jägdahl     3-1
S5 430 M Gustafsson   - 749 L Jägdahl     3-0 tons: 1-0
S6 193 L Östlund     - 263 J Karlson     3-1 tons: 0-0


omg: 5
PILGR - ELEKT 7-2 21-10

D1 6465 V Parastatis   | 1012 J Lindén     
D1 940 A Mullo      | 1403 Å Johnsson    3-1
S1 6465 V Parastatis   - 1012 J Lindén     0-3 tons: 1-5
S2 940 A Mullo      - 1403 Å Johnsson    0-3 tons: 1-2
D2 1370 M Karlberg    | 1498 K Ek       
D2 1398 F Klasson     |  84 H Nordström    3-1
S3 1370 M Karlberg    -  84 H Nordström    3-0 tons: 1-1
S4 1398 F Klasson     - 1498 K Ek       3-1 tons: 2-0
D3 1462 Å Annsberg    | 6105 B Persson    
D3  64 T Iivonen     | 1391 M Sutinen     3-1
S5  64 T Iivonen     - 6105 B Persson     3-0 tons: 1-0
S6 1462 Å Annsberg    - 1391 M Sutinen     3-0 tons: 0-2
Bra spel: [1462-1]


omg: 5
FODUD - DAGENS 1-8 14-26

D1 1350 A Brink      | 170 J Målar     
D1 376 T Törn      | 1224 P Pernäng     2-3
S1 1350 A Brink      - 203 R Borglin     2-3 tons: 0-0
S2 376 T Törn      - 1224 P Pernäng     0-3 tons: 0-4
D2 6779 M Larsson     | 2226 T Ljungberg   
D2 5313 U Karlsson    | 213 H Josefsson    3-2
S3 6779 M Larsson     - 213 H Josefsson    1-3 tons: 1-2
S4 5313 U Karlsson    - 1781 U Rimpi      1-3 tons: 0-1
D3 2133 T Sjöblom     | 1781 U Rimpi     
D3  66 Y Löwgren     | 217 H Laderman    2-3
S5 2133 T Sjöblom     - 2226 T Ljungberg    1-3 tons: 1-4
S6  66 Y Löwgren     - 217 H Laderman    2-3 tons: 2-2


omg: 6
MAD - FODUD 6-3 20-12

D1 403 P Sjögren     |  66 Y Löwgren    
D1 749 L Jägdahl     | 376 T Törn      3-0
S1 1900 L Frykblom    -  66 Y Löwgren     3-0 tons: 0-0
S2 404 J Brishag     - 376 T Törn      3-1 tons: 2-0
D2 1791 M Andersson    | 5313 U Karlsson    
D2 1900 L Frykblom    | 2131 M Niva      1-3
S3 1791 M Andersson    - 5313 U Karlsson    3-1 tons: 6-3
S4 2800 P Kempendahl   - 2131 M Niva      1-3 tons: 3-1
D3 404 J Brishag     | 6779 M Larsson    
D3 263 J Karlson     | 1350 A Brink      3-0
S5 263 J Karlson     - 6779 M Larsson     0-3 tons: 0-2
S6 403 P Sjögren     - 1350 A Brink      3-1 tons: 0-1


omg: 6
JOLO - HAMBY 5-5 18-14

S1 860 E Larsson     - 430 M Gustafsson   1-3 tons: 0-4
S2 2139 R Bolin      - 199 M Fogde      3-1 tons: 1-1
D2 2139 R Bolin      | 430 M Gustafsson   
D2 1052 M Lindblom    | 186 L Andersson    1-3
S3 1052 M Lindblom    - 2828 K Fogde      3-0 tons: 2-0
S4  65 L Johansson    - 186 L Andersson    3-0 tons: 1-0
D3  65 L Johansson    | 2828 K Fogde     
D3 1046 K Appelqvist   | 323 R Löwenborg    3-2
S5 1046 K Appelqvist   - 323 R Löwenborg    3-2 tons: 1-1
AD  65 L Johansson    | 430 M Gustafsson   
AD 1052 M Lindblom    | 193 L Östlund     1-3


omg: 6
NOEXIT - KÄPPA 5-5 20-17

D1 1957 H Eskonniemi   | 1084 K Mäkelä     
D1 1824 T Fjellström   | 1071 M Andrén     2-3
S1 1957 H Eskonniemi   - 1084 K Mäkelä     3-0 tons: 0-0
S2 761 A Persson     - 1071 M Andrén     0-3 tons: 0-0
D2 2244 S Flood      | 2183 F Stackelberg  
D2 761 A Persson     | 1834 R Connery     3-0
S3 1367 C Madestrand   - 1086 G Goitsernang   1-3 tons: 0-0
S4 2061 B Karlsson    - 1834 R Connery     3-2 tons: 1-2
D3 2061 B Karlsson    | 1086 G Goitsernang  
D3 1367 C Madestrand   | 2152 P Leinonen    3-0
S5 2244 S Flood      - 2152 P Leinonen    3-0 tons: 0-0
S6 1824 T Fjellström   - 2183 F Stackelberg   0-3 tons: 1-1
AD 2244 S Flood      | 2183 F Stackelberg  
AD 1824 T Fjellström   | 1086 G Goitsernang   2-3


omg: 6
ELEKT - MIKES 1-6 8-19

D1 6105 B Persson     | 1058 L Jansson    
D1 1012 J Lindén     | 2357 S Åhman      0-3
S1 6105 B Persson     - 1538 D von Essen    2-3 tons: 3-3
S2 1403 Å Johnsson    - 986 J Lundblad    3-1 tons: 3-0
D2 1403 Å Johnsson    | 1196 E Åkerström   
D2  84 H Nordström    | 1538 D von Essen    1-3
S3  84 H Nordström    - 2357 S Åhman      0-3 tons: 0-2
S4 1391 M Sutinen     - 1196 E Åkerström    0-3 tons: 0-2
S5 1012 J Lindén     - 1058 L Jansson     2-3 tons: 5-4


omg: 6
PTDC - PILGR 8-1 25-9

D1 1364 D Smith      | 1398 F Klasson    
D1 1734 P Granholm    | 1370 M Karlberg    3-1
S1 1734 P Granholm    - 1398 F Klasson     3-2 tons: 3-1
S2 1609 K Mandahl     - 1370 M Karlberg    3-0 tons: 0-0
D2 1609 K Mandahl     | 6465 V Parastatis   
D2 1361 Å Högquist    | 1462 Å Annsberg    3-0
S3 1361 Å Högquist    - 6465 V Parastatis   3-2 tons: 4-2
S4 2755 P Zettervall   - 1462 Å Annsberg    3-1 tons: 2-0
D3 1813 M Karlsson    | 940 A Mullo     
D3 2755 P Zettervall   | 1143 R Engström    3-0
S5 1813 M Karlsson    - 940 A Mullo      1-3 tons: 6-2
S6 1364 D Smith      -  64 T Iivonen     3-0 tons: 2-0
Bra spel: [1734-157]


omg: 7
MIKES - PTDC 6-3 18-8

D1 1058 L Jansson     | 1364 D Smith     
D1 2357 S Åhman      | 1734 P Granholm    0-3
S1 1196 E Åkerström    - 1734 P Granholm    3-1 tons: 2-2
S2 2357 S Åhman      - 1361 Å Högquist    3-1 tons: 4-1
D2 1196 E Åkerström    | 1361 Å Högquist    
D2 1538 D von Essen    | 1609 K Mandahl     3-2
S3 1538 D von Essen    - 1609 K Mandahl     3-0 tons: 4-1
S4 1058 L Jansson     - 181 M Liss      3-1 tons: 4-3
S5 986 J Lundblad    - 2755 P Zettervall   3-0 tons: 1-1


omg: 7
KÄPPA - ELEKT 8-1 25-8

D1 231 A Laderman    | 1403 Å Johnsson    
D1 2152 P Leinonen    | 1012 J Lindén     3-2
S1 1086 G Goitsernang   - 1403 Å Johnsson    1-3 tons: 5-1
S2 1071 M Andrén     - 1498 K Ek       3-1 tons: 1-0
D2 1071 M Andrén     | 6105 B Persson    
D2 2183 F Stackelberg   | 1391 M Sutinen     3-0
S3 2183 F Stackelberg   - 1391 M Sutinen     3-0 tons: 1-0
S4 231 A Laderman    -  84 H Nordström    3-0 tons: 1-2
D3 2380 J Bakovic     |  84 H Nordström   
D3 1086 G Goitsernang   | 1498 K Ek       3-1
S5 2152 P Leinonen    - 6105 B Persson     3-1 tons: 1-3
S6 2380 J Bakovic     - 1012 J Lindén     3-0 tons: 3-5


omg: 7
HAMBY - NOEXIT 4-6 17-23

D1 430 M Gustafsson   | 1824 T Fjellström   
D1 186 L Andersson    | 2244 S Flood      1-3
S1 430 M Gustafsson   - 1367 C Madestrand   3-2 tons: 1-0
S2 199 M Fogde      - 2061 B Karlsson    3-0 tons: 2-2
D2 199 M Fogde      | 1957 H Eskonniemi   
D2 193 L Östlund     | 634 J Nevalainen   0-3
S3 193 L Östlund     - 634 J Nevalainen   3-2 tons: 3-2
S4 2828 K Fogde      - 1957 H Eskonniemi   2-3 tons: 1-2
D3 2828 K Fogde      | 1367 C Madestrand   
D3 323 R Löwenborg    | 2061 B Karlsson    2-3
S5 186 L Andersson    - 1824 T Fjellström   3-1 tons: 0-2
S6 323 R Löwenborg    - 2244 S Flood      0-3 tons: 1-3
AD 199 M Fogde      | 2244 S Flood     
AD 186 L Andersson    | 1957 H Eskonniemi   0-3


omg: 7
MAD - JOLO 7-2 24-10

D1 404 J Brishag     | 860 E Larsson    
D1 263 J Karlson     |  65 L Johansson    3-1
S1 1900 L Frykblom    - 2139 R Bolin      3-1 tons: 1-1
S2 404 J Brishag     - 801 I Rottbers    3-0 tons: 1-2
D2 1791 M Andersson    | 1052 M Lindblom    
D2 1900 L Frykblom    | 1046 K Appelqvist   3-0
S3 1791 M Andersson    - 860 E Larsson     3-0 tons: 1-0
S4 425 L Milton     -  65 L Johansson    3-1 tons: 4-2
D3 2800 P Kempendahl   | 276 A Vouti     
D3 425 L Milton     | 801 I Rottbers    3-1
S5 6564 M Holmström    - 1052 M Lindblom    1-3 tons: 0-0
S6 403 P Sjögren     - 276 A Vouti      2-3 tons: 1-3


omg: 7
PILGR - DAGENS 6-4 23-19

D1 1398 F Klasson     | 1781 U Rimpi     
D1 1370 M Karlberg    | 213 H Josefsson    0-3
S1 1398 F Klasson     - 1781 U Rimpi      3-1 tons: 5-1
S2 1370 M Karlberg    - 213 H Josefsson    1-3 tons: 5-3
D2 6465 V Parastatis   | 2226 T Ljungberg   
D2 1696 F von Stransky  | 170 J Målar      3-0
S3 6465 V Parastatis   - 170 J Målar      3-2 tons: 4-2
S4 1462 Å Annsberg    - 217 H Laderman    2-3 tons: 5-2
D3 1462 Å Annsberg    | 217 H Laderman    
D3 940 A Mullo      | 1786 B Spontón     3-1
S5 940 A Mullo      - 1786 B Spontón     2-3 tons: 1-3
S6  64 T Iivonen     - 2226 T Ljungberg    3-1 tons: 2-3
AD 1370 M Karlberg    | 213 H Josefsson   
AD 1462 Å Annsberg    | 217 H Laderman    3-2


omg: 8
JOLO - FODUD 5-5 18-23

D1 2199 A Eliasson    | 2131 M Niva      
D1 1942 A Näsman     | 2133 T Sjöblom     0-3
S1 2199 A Eliasson    - 2131 M Niva      1-3 tons: 1-3
S2 1942 A Näsman     - 2133 T Sjöblom     0-3 tons: 0-2
D2 860 E Larsson     | 1350 A Brink     
D2 801 I Rottbers    | 376 T Törn      1-3
S3 860 E Larsson     - 1350 A Brink      3-0 tons: 1-1
S4 801 I Rottbers    - 376 T Törn      3-2 tons: 1-4
D3 2139 R Bolin      | 5313 U Karlsson    
D3  65 L Johansson    |  66 Y Löwgren     3-2
S5 2139 R Bolin      - 5313 U Karlsson    1-3 tons: 0-3
S6  65 L Johansson    -  66 Y Löwgren     3-2 tons: 2-2
AD  65 L Johansson    | 5313 U Karlsson    
AD 860 E Larsson     | 2131 M Niva      3-2


omg: 8
NOEXIT - MAD 5-5 20-19

D1 634 J Nevalainen   | 2800 P Kempendahl   
D1 1957 H Eskonniemi   | 425 L Milton     0-3
S1 2061 B Karlsson    - 2800 P Kempendahl   2-3 tons: 1-2
S2 2244 S Flood      - 6564 M Holmström    3-0 tons: 2-0
D2  29 P Heiskanen    | 1791 M Andersson   
D2 1824 T Fjellström   | 1900 L Frykblom    3-1
S3 634 J Nevalainen   - 263 J Karlson     3-0 tons: 2-1
S4  29 P Heiskanen    - 1791 M Andersson    2-3 tons: 2-4
D3 1367 C Madestrand   | 263 J Karlson    
D3 2061 B Karlsson    | 749 L Jägdahl     3-2
S5 1824 T Fjellström   - 749 L Jägdahl     3-1 tons: 2-0
S6 1957 H Eskonniemi   - 425 L Milton     0-3 tons: 2-3
AD 1957 H Eskonniemi   | 425 L Milton     
AD 1824 T Fjellström   | 2800 P Kempendahl   1-3


omg: 8
ELEKT - HAMBY 7-2 21-3

D1 1012 J Lindén     | 430 M Gustafsson   
D1 1498 K Ek       | 186 L Andersson    3-1
S1 1012 J Lindén     - 199 M Fogde      3-0 tons: 1-2
D2 6105 B Persson     | 199 M Fogde     
D2 1391 M Sutinen     | 193 L Östlund     3-0
S3 1498 K Ek       - 2828 K Fogde      3-1 tons: 0-0
S4 1391 M Sutinen     - 323 R Löwenborg    3-0 tons: 1-2
S5  84 H Nordström    - 186 L Andersson    3-1 tons: 1-0
S6 6105 B Persson     - 193 L Östlund     3-0 tons: 1-1


omg: 8
PTDC - KÄPPA 5-5 20-20

D1 1364 D Smith      | 1084 K Mäkelä     
D1 1609 K Mandahl     | 231 A Laderman    3-0
S1 2136 Å Moritz     - 2183 F Stackelberg   0-3 tons: 4-1
S2 1609 K Mandahl     - 1086 G Goitsernang   2-3 tons: 5-2
D2 2755 P Zettervall   | 1086 G Goitsernang  
D2 1813 M Karlsson    | 2183 F Stackelberg   3-1
S3 2755 P Zettervall   - 1084 K Mäkelä     3-2 tons: 2-1
S4 1813 M Karlsson    - 1071 M Andrén     1-3 tons: 2-1
D3 2136 Å Moritz     | 2152 P Leinonen    
D3 1361 Å Högquist    | 1071 M Andrén     3-1
S5 1364 D Smith      - 231 A Laderman    3-1 tons: 3-3
S6 1361 Å Högquist    - 2152 P Leinonen    0-3 tons: 0-2
AD 2755 P Zettervall   | 231 A Laderman    
AD 1364 D Smith      | 2152 P Leinonen    2-3


omg: 8
DAGENS - MIKES 5-5 23-19

D1 1224 P Pernäng     | 1058 L Jansson    
D1 1781 U Rimpi      | 2357 S Åhman      3-1
S1 213 H Josefsson    - 986 J Lundblad    3-1 tons: 5-0
S2 1781 U Rimpi      - 1538 D von Essen    2-3 tons: 0-3
D2 213 H Josefsson    | 1196 E Åkerström   
D2 170 J Målar      | 1538 D von Essen    3-0
S3 1224 P Pernäng     - 1997 P Jonsson     3-1 tons: 2-2
S4 217 H Laderman    - 2357 S Åhman      2-3 tons: 4-7
D3 217 H Laderman    | 986 J Lundblad    
D3 2226 T Ljungberg    | 1997 P Jonsson     3-1
S5 170 J Målar      - 1058 L Jansson     1-3 tons: 0-3
S6 2226 T Ljungberg    - 1196 E Åkerström    2-3 tons: 4-2
AD 2226 T Ljungberg    | 1538 D von Essen   
AD 1224 P Pernäng     | 2357 S Åhman      1-3
Bra spel: [1224-18]


omg: 9
KÄPPA - DAGENS 6-3 15-12

D1 2152 P Leinonen    | 2226 T Ljungberg   
D1 231 A Laderman    | 170 J Målar      3-0
S1 2380 J Bakovic     - 2226 T Ljungberg    3-2 tons: 0-3
S2 1071 M Andrén     - 217 H Laderman    2-3 tons: 3-2
D2 2183 F Stackelberg   | 203 R Borglin    
D2 1071 M Andrén     | 217 H Laderman    2-3
S3 1086 G Goitsernang   - 203 R Borglin     2-3 tons: 2-1
S4 2152 P Leinonen    - 170 J Målar      3-1 tons: 1-1


omg: 9
HAMBY - PTDC 3-6 16-22

D1 199 M Fogde      | 1364 D Smith     
D1 186 L Andersson    | 1734 P Granholm    1-3
S1 5924 H Zallin     - 1734 P Granholm    1-3 tons: 4-1
S2 186 L Andersson    - 1361 Å Högquist    0-3 tons: 0-1
D2 5924 H Zallin     | 1361 Å Högquist    
D2 430 M Gustafsson   | 1609 K Mandahl     3-2
S3 199 M Fogde      - 1609 K Mandahl     1-3 tons: 2-2
S4 193 L Östlund     - 2755 P Zettervall   2-3 tons: 2-2
D3 193 L Östlund     | 1813 M Karlsson    
D3 323 R Löwenborg    | 2755 P Zettervall   3-1
S5 430 M Gustafsson   - 1813 M Karlsson    3-1 tons: 2-1
S6 323 R Löwenborg    - 1364 D Smith      2-3 tons: 1-2
Bra spel: [1609-1]


omg: 9
MAD - ELEKT 5-5 20-22

D1 404 J Brishag     | 1498 K Ek       
D1 263 J Karlson     | 1403 Å Johnsson    3-2
S1 404 J Brishag     - 1391 M Sutinen     3-0 tons: 1-0
S2 425 L Milton     - 1403 Å Johnsson    3-1 tons: 5-1
D2 425 L Milton     | 1012 J Lindén     
D2 2800 P Kempendahl   | 1391 M Sutinen     2-3
S3 6564 M Holmström    - 1498 K Ek       0-3 tons: 0-1
S4 2800 P Kempendahl   -  84 H Nordström    3-2 tons: 3-2
D3 403 P Sjögren     | 1960 M Bergmark    
D3 6564 M Holmström    |  84 H Nordström    2-3
S5 403 P Sjögren     - 1012 J Lindén     1-3 tons: 2-3
S6 263 J Karlson     - 1960 M Bergmark    0-3 tons: 0-6
AD 404 J Brishag     | 1012 J Lindén     
AD 425 L Milton     | 1960 M Bergmark    3-2


omg: 9
JOLO - NOEXIT 3-6 15-20

D1 860 E Larsson     | 761 A Persson    
D1 1052 M Lindblom    | 2244 S Flood      1-3
S1 860 E Larsson     - 1367 C Madestrand   3-1 tons: 1-0
S2 1052 M Lindblom    - 2061 B Karlsson    1-3 tons: 0-1
D2 276 A Vouti      | 2061 B Karlsson    
D2  65 L Johansson    | 1367 C Madestrand   1-3
S3 276 A Vouti      - 1824 T Fjellström   1-3 tons: 1-2
S4  65 L Johansson    - 761 A Persson     3-1 tons: 1-0
D3 1046 K Appelqvist   | 1824 T Fjellström   
D3 2139 R Bolin      | 1957 H Eskonniemi   0-3
S5 1046 K Appelqvist   - 1957 H Eskonniemi   3-0 tons: 0-1
S6 2139 R Bolin      - 2244 S Flood      2-3 tons: 1-2


omg: 9
FODUD - PILGR 6-3 20-17

D1  66 Y Löwgren     | 1696 F von Stransky  
D1 2133 T Sjöblom     | 1559 L Ericsson    3-2
S1 2133 T Sjöblom     - 1696 F von Stransky  3-1 tons: 1-0
S2  66 Y Löwgren     - 1559 L Ericsson    0-3 tons: 0-3
D2 1350 A Brink      | 734 Å Lindgren    
D2 5313 U Karlsson    | 1398 F Klasson     3-2
S3 5313 U Karlsson    - 734 Å Lindgren    3-0 tons: 3-2
S4 1350 A Brink      - 1398 F Klasson     0-3 tons: 0-1
D3 376 T Törn      |  64 T Iivonen    
D3 6779 M Larsson     | 1370 M Karlberg    2-3
S5 6779 M Larsson     -  64 T Iivonen     3-2 tons: 2-3
S6 376 T Törn      - 1370 M Karlberg    3-1 tons: 0-4


omg: 10
NOEXIT - FODUD 6-4 13-13

D1 1824 T Fjellström   | 5313 U Karlsson    
D1 2244 S Flood      | 2131 M Niva      0-3
S1 1367 C Madestrand   - 2131 M Niva      0-3 tons: 0-1
S2 2061 B Karlsson    - 5313 U Karlsson    0-3 tons: 3-2
D2 634 J Nevalainen   | 1262 K Pettersson   
D2 1957 H Eskonniemi   |  66 Y Löwgren     3-0
S3 1957 H Eskonniemi   -  66 Y Löwgren     3-0 tons: 0-1
S4 634 J Nevalainen   - 1262 K Pettersson   3-0 tons: 1-0
S6 2244 S Flood      - 376 T Törn      1-3 tons: 3-0
AD 1957 H Eskonniemi   | 376 T Törn      
AD 634 J Nevalainen   | 5313 U Karlsson    3-1
Bra spel: [1957-1]


omg: 10
ELEKT - JOLO 6-3 20-17

D1 1403 Å Johnsson    | 860 E Larsson    
D1  84 H Nordström    | 2139 R Bolin      0-3
S1 1403 Å Johnsson    - 1942 A Näsman     3-0 tons: 0-0
S2 1498 K Ek       - 2139 R Bolin      3-2 tons: 1-1
D2 6105 B Persson     |  65 L Johansson   
D2 1498 K Ek       | 801 I Rottbers    3-1
S3  84 H Nordström    - 860 E Larsson     2-3 tons: 2-2
S4 1391 M Sutinen     -  65 L Johansson    0-3 tons: 1-3
D3 1012 J Lindén     | 1942 A Näsman     
D3 1391 M Sutinen     | 1046 K Appelqvist   3-2
S5 6105 B Persson     - 801 I Rottbers    3-1 tons: 1-1
S6 1012 J Lindén     - 1046 K Appelqvist   3-2 tons: 1-1


omg: 10
PTDC - MAD 6-3 19-14

D1 1364 D Smith      | 2800 P Kempendahl   
D1 1734 P Granholm    | 1900 L Frykblom    3-1
S1 2136 Å Moritz     - 404 J Brishag     3-0 tons: 4-0
S2 1734 P Granholm    - 1900 L Frykblom    3-0 tons: 3-0
D2 1361 Å Högquist    | 425 L Milton     
D2 1609 K Mandahl     | 1791 M Andersson    1-3
S3 1361 Å Högquist    - 425 L Milton     0-3 tons: 2-3
S4 1609 K Mandahl     - 1791 M Andersson    3-2 tons: 3-7
D3 2136 Å Moritz     | 263 J Karlson    
D3 2755 P Zettervall   | 404 J Brishag     3-1
S5 2755 P Zettervall   - 263 J Karlson     0-3 tons: 2-1
S6 1364 D Smith      - 2800 P Kempendahl   3-1 tons: 4-2
Bra spel: [2755-1]


omg: 10
DAGENS - HAMBY 6-3 21-19

D1 217 H Laderman    | 199 M Fogde     
D1 1781 U Rimpi      | 193 L Östlund     3-2
S1 1781 U Rimpi      - 2828 K Fogde      2-3 tons: 1-4
S2 217 H Laderman    - 193 L Östlund     0-3 tons: 0-3
D2 2226 T Ljungberg    | 2828 K Fogde     
D2 170 J Målar      | 323 R Löwenborg    3-2
S3 203 R Borglin     - 430 M Gustafsson   1-3 tons: 2-2
S4 213 H Josefsson    - 199 M Fogde      3-2 tons: 3-1
D3 213 H Josefsson    | 186 L Andersson   
D3 203 R Borglin     | 430 M Gustafsson   3-1
S5 170 J Målar      - 323 R Löwenborg    3-2 tons: 0-0
S6 2226 T Ljungberg    - 186 L Andersson    3-1 tons: 1-1


omg: 10
PILGR - MIKES 2-7 12-22

D1 6459 R Doktorow    | 1058 L Jansson    
D1 734 Å Lindgren    | 2357 S Åhman      0-3
S1 6459 R Doktorow    - 1058 L Jansson     1-3 tons: 0-3
S2 734 Å Lindgren    - 2357 S Åhman      1-3 tons: 2-7
D2 1398 F Klasson     | 1538 D von Essen   
D2 6465 V Parastatis   | 1196 E Åkerström    2-3
S3 1398 F Klasson     - 1538 D von Essen    3-0 tons: 5-3
S4 6465 V Parastatis   - 1196 E Åkerström    1-3 tons: 1-2
D3 940 A Mullo      | 1997 P Jonsson    
D3 1559 L Ericsson    | 986 J Lundblad    1-3
S5 940 A Mullo      - 1997 P Jonsson     0-3 tons: 1-0
S6 1559 L Ericsson    - 986 J Lundblad    3-1 tons: 1-0
Bra spel: [1559-1][2357-117]


omg: 11
MIKES - FODUD 5-5 21-19

D1 2357 S Åhman      | 2131 M Niva      
D1 1196 E Åkerström    | 5313 U Karlsson    3-2
S1 986 J Lundblad    - 2131 M Niva      1-3 tons: 2-2
S2 1997 P Jonsson     - 5313 U Karlsson    1-3 tons: 3-2
D2 1058 L Jansson     |  66 Y Löwgren    
D2 1538 D von Essen    | 2133 T Sjöblom     3-1
S3 1196 E Åkerström    -  66 Y Löwgren     3-1 tons: 1-0
S4 1538 D von Essen    - 2133 T Sjöblom     3-0 tons: 2-0
D3 986 J Lundblad    | 6779 M Larsson    
D3 1997 P Jonsson     | 376 T Törn      2-3
S5 2357 S Åhman      - 6779 M Larsson     1-3 tons: 0-0
S6 1058 L Jansson     - 376 T Törn      1-3 tons: 4-4
AD 1058 L Jansson     | 2131 M Niva      
AD 1538 D von Essen    | 6779 M Larsson     3-0
Bra spel: [1058-119][1538-1][1058-1]


omg: 11
KÄPPA - PILGR 6-3 20-17

D1 231 A Laderman    | 940 A Mullo     
D1 1084 K Mäkelä     | 1398 F Klasson     3-2
S1 1084 K Mäkelä     - 940 A Mullo      0-3 tons: 1-2
S2 1086 G Goitsernang   - 1398 F Klasson     0-3 tons: 1-5
D2 1071 M Andrén     | 1370 M Karlberg    
D2 2183 F Stackelberg   | 1462 Å Annsberg    3-1
S3 2183 F Stackelberg   - 1370 M Karlberg    3-2 tons: 5-3
S4 1071 M Andrén     - 1462 Å Annsberg    3-2 tons: 4-2
D3 1086 G Goitsernang   |  64 T Iivonen    
D3 2380 J Bakovic     | 6465 V Parastatis   3-1
S5 231 A Laderman    -  64 T Iivonen     2-3 tons: 1-1
S6 2380 J Bakovic     - 6465 V Parastatis   3-0 tons: 3-1


omg: 11
MAD - DAGENS 6-3 23-15

D1 263 J Karlson     | 170 J Målar     
D1 404 J Brishag     | 217 H Laderman    3-2
S1 404 J Brishag     - 1781 U Rimpi      3-1 tons: 5-4
S2 1791 M Andersson    - 1224 P Pernäng     3-0 tons: 3-2
D2 425 L Milton     | 1224 P Pernäng    
D2 1791 M Andersson    | 1781 U Rimpi      3-1
S3 749 L Jägdahl     - 203 R Borglin     2-3 tons: 0-1
S4 425 L Milton     - 170 J Målar      3-0 tons: 5-0
D3 2800 P Kempendahl   | 2226 T Ljungberg   
D3 749 L Jägdahl     | 203 R Borglin     1-3
S5 263 J Karlson     - 217 H Laderman    3-2 tons: 0-6
S6 2800 P Kempendahl   - 2226 T Ljungberg    2-3 tons: 0-2
Bra spel: [749-1]


omg: 11
JOLO - PTDC 3-6 14-21

D1 860 E Larsson     | 1364 D Smith     
D1 1137 J Dahlsten    | 1734 P Granholm    3-2
S1 860 E Larsson     - 2136 Å Moritz     0-3 tons: 1-4
S2 1137 J Dahlsten    - 1734 P Granholm    3-0 tons: 1-2
D2 2139 R Bolin      | 1361 Å Högquist    
D2 1046 K Appelqvist   | 1609 K Mandahl     3-1
S3 1046 K Appelqvist   - 2755 P Zettervall   0-3 tons: 1-3
S4 2139 R Bolin      - 1609 K Mandahl     1-3 tons: 1-1
D3 801 I Rottbers    | 2136 Å Moritz     
D3 1052 M Lindblom    | 2755 P Zettervall   0-3
S5 1052 M Lindblom    - 1364 D Smith      2-3 tons: 3-3
S6 801 I Rottbers    - 1361 Å Högquist    2-3 tons: 2-3


omg: 11
NOEXIT - ELEKT 7-2 22-14

D1 1957 H Eskonniemi   | 1391 M Sutinen    
D1 634 J Nevalainen   | 1012 J Lindén     0-3
S1 1367 C Madestrand   - 1498 K Ek       1-3 tons: 2-2
S2 1957 H Eskonniemi   - 1403 Å Johnsson    3-1 tons: 3-0
D2 1824 T Fjellström   | 6105 B Persson    
D2 761 A Persson     | 1498 K Ek       3-2
S3 634 J Nevalainen   -  84 H Nordström    3-0 tons: 2-1
S4 761 A Persson     - 6105 B Persson     3-0 tons: 1-3
D3 2244 S Flood      |  84 H Nordström   
D3 1367 C Madestrand   | 1403 Å Johnsson    3-2
S5 2244 S Flood      - 1012 J Lindén     3-2 tons: 1-1
S6 1824 T Fjellström   - 1391 M Sutinen     3-1 tons: 2-1


omg: 12
FODUD - MIKES 7-2 15-12

D1 2133 T Sjöblom     | 1538 D von Essen   
D1 5313 U Karlsson    | 1058 L Jansson     3-2
S1 2133 T Sjöblom     - 1196 E Åkerström    3-0 tons: 4-1
S2 5313 U Karlsson    - 1538 D von Essen    2-3 tons: 5-4
D2 376 T Törn      | 1196 E Åkerström   
D2 1350 A Brink      | 986 J Lundblad    3-2
S4 1350 A Brink      - 1058 L Jansson     1-3 tons: 2-4
S6 2131 M Niva      - 986 J Lundblad    3-2 tons: 1-1


omg: 12
PILGR - KÄPPA 2-7 11-23

D1 734 Å Lindgren    | 231 A Laderman    
D1 940 A Mullo      | 2152 P Leinonen    0-3
S1 734 Å Lindgren    - 2152 P Leinonen    0-3 tons: 0-1
S2 940 A Mullo      - 231 A Laderman    2-3 tons: 1-2
D2 1696 F von Stransky  | 2380 J Bakovic    
D2 1462 Å Annsberg    | 1086 G Goitsernang   1-3
S3 1696 F von Stransky  - 1071 M Andrén     2-3 tons: 2-4
S4 1462 Å Annsberg    - 2183 F Stackelberg   0-3 tons: 2-1
D3 1398 F Klasson     | 1071 M Andrén     
D3 1370 M Karlberg    | 2183 F Stackelberg   3-2
S5 1398 F Klasson     - 1086 G Goitsernang   3-0 tons: 3-2
S6 1370 M Karlberg    - 2380 J Bakovic     0-3 tons: 0-2


omg: 12
DAGENS - MAD 7-2 23-7

D1 213 H Josefsson    | 263 J Karlson    
D1 1781 U Rimpi      | 404 J Brishag     3-0
S1 1781 U Rimpi      - 2800 P Kempendahl   3-0 tons: 2-2
S2 1224 P Pernäng     - 404 J Brishag     3-0 tons: 1-0
D2 1224 P Pernäng     | 425 L Milton     
D2 217 H Laderman    | 2800 P Kempendahl   3-0
S3 213 H Josefsson    - 425 L Milton     0-3 tons: 4-4
S4 203 R Borglin     - 1900 L Frykblom    3-0 tons: 1-0
D3 2226 T Ljungberg    | 749 L Jägdahl    
D3 203 R Borglin     | 1900 L Frykblom    3-0
S5 217 H Laderman    - 263 J Karlson     2-3 tons: 2-0
S6 2226 T Ljungberg    - 6564 M Holmström    3-1 tons: 2-2
Bra spel: [213-1]


omg: 12
PTDC - JOLO 8-1 25-13

D1 1364 D Smith      |  65 L Johansson   
D1 1734 P Granholm    | 276 A Vouti      3-2
S1 2136 Å Moritz     -  65 L Johansson    3-1 tons: 3-4
S2 1361 Å Högquist    - 276 A Vouti      3-0 tons: 0-2
D2 1361 Å Högquist    | 860 E Larsson    
D2 1609 K Mandahl     | 2139 R Bolin      3-2
S3 2755 P Zettervall   - 860 E Larsson     1-3 tons: 4-0
S4 1734 P Granholm    - 2139 R Bolin      3-2 tons: 2-3
D3 2136 Å Moritz     | 1052 M Lindblom    
D3 2755 P Zettervall   | 1046 K Appelqvist   3-1
S5 1364 D Smith      - 1052 M Lindblom    3-1 tons: 8-2
S6 1813 M Karlsson    - 1046 K Appelqvist   3-1 tons: 1-2


omg: 12
ELEKT - NOEXIT 2-7 12-24

D1 6105 B Persson     | 2061 B Karlsson    
D1 1498 K Ek       | 2244 S Flood      0-3
S1 1403 Å Johnsson    -  29 P Heiskanen    0-3 tons: 1-2
S2 1498 K Ek       - 634 J Nevalainen   2-3 tons: 1-6
D2 1403 Å Johnsson    | 1824 T Fjellström   
D2  84 H Nordström    | 634 J Nevalainen   1-3
S3 1391 M Sutinen     - 2061 B Karlsson    3-1 tons: 2-2
S4 1012 J Lindén     - 2244 S Flood      0-3 tons: 3-1
D3 1391 M Sutinen     | 1957 H Eskonniemi   
D3 1012 J Lindén     |  29 P Heiskanen    3-2
S5  84 H Nordström    - 1957 H Eskonniemi   1-3 tons: 0-5
S6 6105 B Persson     - 1824 T Fjellström   2-3 tons: 2-2


omg: 13
FODUD - NOEXIT 3-6 11-16

D1 2133 T Sjöblom     | 1367 C Madestrand   
D1 376 T Törn      | 2061 B Karlsson    3-1
S1 2133 T Sjöblom     - 2061 B Karlsson    3-1 tons: 2-0
S2 376 T Törn      - 1367 C Madestrand   3-2 tons: 1-1
S4  66 Y Löwgren     - 634 J Nevalainen   0-3 tons: 1-1
D3 1350 A Brink      |  29 P Heiskanen   
D3 5313 U Karlsson    | 1957 H Eskonniemi   2-3
S5 1350 A Brink      -  29 P Heiskanen    0-3 tons: 3-3
S6 5313 U Karlsson    - 1957 H Eskonniemi   0-3 tons: 2-1
Bra spel: [1957-1]


omg: 13
JOLO - ELEKT 5-5 21-20

D1  65 L Johansson    | 1391 M Sutinen    
D1 1942 A Näsman     | 6105 B Persson     3-0
S1 1942 A Näsman     - 1403 Å Johnsson    1-3 tons: 0-1
S2  65 L Johansson    - 1498 K Ek       3-0 tons: 2-1
D2 860 E Larsson     | 1403 Å Johnsson    
D2 1046 K Appelqvist   | 1498 K Ek       2-3
S3 860 E Larsson     -  84 H Nordström    3-1 tons: 0-1
S4 1046 K Appelqvist   - 1960 M Bergmark    0-3 tons: 1-0
D3 2139 R Bolin      | 1960 M Bergmark    
D3 1052 M Lindblom    |  84 H Nordström    1-3
S5 1052 M Lindblom    - 6105 B Persson     2-3 tons: 0-1
S6 2139 R Bolin      - 1391 M Sutinen     3-2 tons: 3-1
AD  65 L Johansson    | 1403 Å Johnsson    
AD 2139 R Bolin      | 1960 M Bergmark    3-2
Bra spel: [84-114]


omg: 13
MAD - PTDC 6-4 23-16

D1 749 L Jägdahl     | 1364 D Smith     
D1 2800 P Kempendahl   | 1734 P Granholm    1-3
S1 838 S Kari      - 2755 P Zettervall   3-0 tons: 2-3
S2 425 L Milton     - 1813 M Karlsson    3-0 tons: 6-0
D2 404 J Brishag     | 1361 Å Högquist    
D2 1705 M Eldelöf     | 1609 K Mandahl     3-0
S3 404 J Brishag     - 1609 K Mandahl     2-3 tons: 0-2
S4 4613 Å Holmberg    - 1734 P Granholm    0-3 tons: 0-0
D3 425 L Milton     | 1813 M Karlsson    
D3 838 S Kari      | 2755 P Zettervall   3-1
S5 263 J Karlson     - 1361 Å Högquist    2-3 tons: 0-2
S6 1705 M Eldelöf     - 1364 D Smith      3-2 tons: 2-3
AD 1705 M Eldelöf     | 1364 D Smith     
AD 425 L Milton     | 1734 P Granholm    3-1
Bra spel: [425-1][425-18]


omg: 13
HAMBY - DAGENS 2-7 9-24

D1 2161 F Sjöberg     | 217 H Laderman    
D1 186 L Andersson    | 1781 U Rimpi      0-3
S1 199 M Fogde      - 217 H Laderman    1-3 tons: 1-2
S2 2161 F Sjöberg     - 1781 U Rimpi      3-2 tons: 3-3
D2 193 L Östlund     | 170 J Målar     
D2 199 M Fogde      | 2226 T Ljungberg    0-3
S3 2828 K Fogde      - 1224 P Pernäng     0-3 tons: 0-2
S4 186 L Andersson    - 1786 B Spontón     2-3 tons: 1-2
D3 2828 K Fogde      | 1224 P Pernäng    
D3 323 R Löwenborg    | 1786 B Spontón     0-3
S5 193 L Östlund     - 170 J Målar      3-1 tons: 3-0
S6 323 R Löwenborg    - 2226 T Ljungberg    0-3 tons: 0-2
Bra spel: [193-1]


omg: 13
MIKES - PILGR 0-7 0-0omg: 14
DAGENS - KÄPPA 3-6 15-22

D1 213 H Josefsson    | 1071 M Andrén     
D1 1781 U Rimpi      | 2183 F Stackelberg   3-2
S1 170 J Målar      - 1071 M Andrén     0-3 tons: 1-1
S2 1781 U Rimpi      - 1086 G Goitsernang   2-3 tons: 1-2
D2 217 H Laderman    | 2380 J Bakovic    
D2 203 R Borglin     | 1086 G Goitsernang   1-3
S3 213 H Josefsson    - 2183 F Stackelberg   1-3 tons: 3-2
S4 217 H Laderman    - 2152 P Leinonen    3-1 tons: 2-1
D3 1786 B Spontón     | 2152 P Leinonen    
D3 2226 T Ljungberg    | 231 A Laderman    2-3
S5 1786 B Spontón     - 231 A Laderman    0-3 tons: 1-4
S6 2226 T Ljungberg    - 2380 J Bakovic     3-1 tons: 3-2


omg: 14
PTDC - HAMBY 6-3 21-12

D1 1364 D Smith      | 199 M Fogde     
D1 1734 P Granholm    | 186 L Andersson    3-0
S1 1813 M Karlsson    - 2828 K Fogde      3-0 tons: 2-0
S2 1361 Å Högquist    - 323 R Löwenborg    3-0 tons: 2-0
D2 1361 Å Högquist    | 2828 K Fogde     
D2 1609 K Mandahl     | 193 L Östlund     3-1
S3 1609 K Mandahl     - 199 M Fogde      1-3 tons: 3-1
S4 1734 P Granholm    - 193 L Östlund     1-3 tons: 0-2
D3 1813 M Karlsson    | 430 M Gustafsson   
D3 2755 P Zettervall   | 2161 F Sjöberg     1-3
S5 2755 P Zettervall   - 430 M Gustafsson   3-0 tons: 2-1
S6 1364 D Smith      - 2161 F Sjöberg     3-2 tons: 8-2
Bra spel: [1364-126]


omg: 14
ELEKT - MAD 4-6 14-18

D1 1498 K Ek       | 749 L Jägdahl    
D1 1391 M Sutinen     | 403 P Sjögren     3-2
S1 1403 Å Johnsson    - 425 L Milton     1-3 tons: 0-3
S2 1498 K Ek       - 2800 P Kempendahl   0-3 tons: 1-1
D2 6105 B Persson     | 4613 Å Holmberg    
D2  84 H Nordström    | 1900 L Frykblom    3-1
S4 1391 M Sutinen     - 1900 L Frykblom    3-1 tons: 2-0
S5  84 H Nordström    - 263 J Karlson     1-3 tons: 0-0
S6 6105 B Persson     - 403 P Sjögren     3-2 tons: 0-2
AD 1391 M Sutinen     | 425 L Milton     
AD 6105 B Persson     | 2800 P Kempendahl   0-3


omg: 14
NOEXIT - JOLO 6-4 22-19

D1 634 J Nevalainen   | 1942 A Näsman     
D1 1824 T Fjellström   |  65 L Johansson    2-3
S1 1367 C Madestrand   -  65 L Johansson    0-3 tons: 1-0
S2 2061 B Karlsson    - 1942 A Näsman     3-2 tons: 1-3
D2  29 P Heiskanen    | 1046 K Appelqvist   
D2 2244 S Flood      | 2139 R Bolin      3-2
S3 634 J Nevalainen   - 1046 K Appelqvist   1-3 tons: 1-1
S4  29 P Heiskanen    - 2139 R Bolin      1-3 tons: 0-1
D3 1367 C Madestrand   | 276 A Vouti     
D3 2061 B Karlsson    | 1052 M Lindblom    3-1
S5 2244 S Flood      - 276 A Vouti      3-0 tons: 1-0
S6 1824 T Fjellström   - 1052 M Lindblom    3-1 tons: 1-0
AD 1824 T Fjellström   |  65 L Johansson   
AD 634 J Nevalainen   | 2139 R Bolin      3-1


omg: 14
PILGR - FODUD 6-3 21-15

D1 1398 F Klasson     |  66 Y Löwgren    
D1 1370 M Karlberg    | 376 T Törn      3-0
S1 734 Å Lindgren    - 376 T Törn      3-0 tons: 0-1
S2 6459 R Doktorow    - 2133 T Sjöblom     3-2 tons: 2-1
D2 734 Å Lindgren    | 5313 U Karlsson    
D2 6459 R Doktorow    | 479 J Lönnmo     3-1
S3 1398 F Klasson     -  66 Y Löwgren     3-1 tons: 3-2
S4 940 A Mullo      - 5313 U Karlsson    0-3 tons: 0-2
D3 940 A Mullo      | 6779 M Larsson    
D3 1462 Å Annsberg    | 2133 T Sjöblom     2-3
S5 1462 Å Annsberg    - 479 J Lönnmo     1-3 tons: 2-4
S6 1370 M Karlberg    - 6779 M Larsson     3-2 tons: 2-3
Bra spel: [479-1]


omg: 15
FODUD - JOLO 6-3 19-12

D1 2131 M Niva      | 860 E Larsson    
D1 2219 J Samuelsson   | 801 I Rottbers    3-0
S1  66 Y Löwgren     - 860 E Larsson     0-3 tons: 0-1
S2 376 T Törn      - 801 I Rottbers    1-3 tons: 0-0
D2 1350 A Brink      |  65 L Johansson   
D2 376 T Törn      | 1942 A Näsman     0-3
S3 2219 J Samuelsson   -  65 L Johansson    3-0 tons: 2-2
S4 1350 A Brink      - 1942 A Näsman     3-1 tons: 1-1
D3 2133 T Sjöblom     | 1046 K Appelqvist   
D3 5313 U Karlsson    | 2139 R Bolin      3-1
S5 2133 T Sjöblom     - 1046 K Appelqvist   3-0 tons: 0-1
S6 5313 U Karlsson    - 2139 R Bolin      3-1 tons: 4-3
Bra spel: [1046-1]


omg: 15
MAD - NOEXIT 2-7 13-22

D1 403 P Sjögren     |  29 P Heiskanen   
D1 749 L Jägdahl     | 1957 H Eskonniemi   1-3
S1 1900 L Frykblom    - 634 J Nevalainen   0-3 tons: 0-2
S2 4613 Å Holmberg    - 761 A Persson     1-3 tons: 0-0
D2 263 J Karlson     | 2244 S Flood     
D2 4613 Å Holmberg    | 761 A Persson     1-3
S3 2800 P Kempendahl   - 1824 T Fjellström   0-3 tons: 1-2
S4 425 L Milton     - 2244 S Flood      3-0 tons: 5-2
D3 425 L Milton     | 634 J Nevalainen   
D3 2800 P Kempendahl   | 1824 T Fjellström   3-1
S5 263 J Karlson     -  29 P Heiskanen    2-3 tons: 0-3
S6 403 P Sjögren     - 1957 H Eskonniemi   2-3 tons: 4-2
Bra spel: [634-1]


omg: 15
HAMBY - ELEKT 8-1 20-9

D1 2828 K Fogde      | 1403 Å Johnsson    
D1 193 L Östlund     | 1498 K Ek       2-3
S1 2828 K Fogde      - 1403 Å Johnsson    3-1 tons: 1-0
S2 186 L Andersson    - 1498 K Ek       3-0 tons: 0-0
S3 193 L Östlund     - 6105 B Persson     3-2 tons: 2-2
S4 5924 H Zallin     -  84 H Nordström    3-1 tons: 2-1
D3 5924 H Zallin     |  84 H Nordström   
D3 269 P Grönberg    | 6105 B Persson     3-1
S6 269 P Grönberg    - 1391 M Sutinen     3-1 tons: 2-0
Bra spel: [5924-1]


omg: 15
KÄPPA - PTDC 8-1 26-12

D1 231 A Laderman    | 1364 D Smith     
D1 2152 P Leinonen    | 1734 P Granholm    3-1
S1 1071 M Andrén     - 1361 Å Högquist    3-2 tons: 4-0
S2 231 A Laderman    - 2755 P Zettervall   3-2 tons: 6-2
D2 2183 F Stackelberg   | 1361 Å Högquist    
D2 1071 M Andrén     | 2755 P Zettervall   3-2
S3 1086 G Goitsernang   - 1609 K Mandahl     3-2 tons: 3-0
S4 2183 F Stackelberg   - 1813 M Karlsson    2-3 tons: 4-4
D3 2380 J Bakovic     | 1609 K Mandahl    
D3 1086 G Goitsernang   | 1813 M Karlsson    3-0
S5 2152 P Leinonen    - 1734 P Granholm    3-0 tons: 1-1
S6 2380 J Bakovic     - 1364 D Smith      3-0 tons: 4-2
Bra spel: [2380-18][2380-118]


omg: 15
MIKES - DAGENS 6-4 20-17

D1 1058 L Jansson     | 1224 P Pernäng    
D1 1997 P Jonsson     | 1781 U Rimpi      3-0
S1 1196 E Åkerström    - 1781 U Rimpi      3-1 tons: 0-1
S2 2357 S Åhman      - 1786 B Spontón     3-2 tons: 5-4
D2 1196 E Åkerström    | 217 H Laderman    
D2 2097 J Klingberg    | 1786 B Spontón     0-3
S3 2097 J Klingberg    - 170 J Målar      1-3 tons: 0-0
S4 1997 P Jonsson     - 1224 P Pernäng     0-3 tons: 3-3
D3 2357 S Åhman      | 170 J Målar     
D3 1538 D von Essen    | 2226 T Ljungberg    1-3
S5 1058 L Jansson     - 217 H Laderman    3-1 tons: 4-2
S6 1538 D von Essen    - 2226 T Ljungberg    3-1 tons: 0-2
AD 1196 E Åkerström    | 1224 P Pernäng    
AD 1058 L Jansson     | 217 H Laderman    3-0
Bra spel: [1058-124][1058-17][1997-17][1058-140]
     [1058-15]


omg: 16
PTDC - MIKES 5-5 21-18

D1 1364 D Smith      | 1058 L Jansson    
D1 1734 P Granholm    | 2357 S Åhman      1-3
S1 2136 Å Moritz     - 2357 S Åhman      1-3 tons: 1-3
S2 2755 P Zettervall   - 1997 P Jonsson     3-0 tons: 1-2
D2 1361 Å Högquist    | 1196 E Åkerström   
D2 1609 K Mandahl     | 2097 J Klingberg    1-3
S3 1361 Å Högquist    - 986 J Lundblad    3-0 tons: 1-0
S4 1609 K Mandahl     - 2097 J Klingberg    3-2 tons: 0-2
D3 2755 P Zettervall   | 986 J Lundblad    
D3 2136 Å Moritz     | 1997 P Jonsson     3-0
S5 1364 D Smith      - 1196 E Åkerström    3-1 tons: 1-0
S6 1734 P Granholm    - 1058 L Jansson     2-3 tons: 4-2
AD 2755 P Zettervall   | 1058 L Jansson    
AD 1364 D Smith      | 2357 S Åhman      1-3


omg: 16
ELEKT - KÄPPA 4-6 16-20

D1 1403 Å Johnsson    | 231 A Laderman    
D1 1498 K Ek       | 2152 P Leinonen    0-3
S1 1403 Å Johnsson    - 1071 M Andrén     2-3 tons: 2-5
S2 1498 K Ek       - 231 A Laderman    1-3 tons: 1-2
D2 1960 M Bergmark    | 2183 F Stackelberg  
D2 6105 B Persson     | 1071 M Andrén     3-0
S3 1960 M Bergmark    - 1086 G Goitsernang   3-1 tons: 4-2
S4 1012 J Lindén     - 2183 F Stackelberg   3-0 tons: 3-4
D3 1391 M Sutinen     | 2380 J Bakovic    
D3 1012 J Lindén     | 1086 G Goitsernang   3-1
S5 6105 B Persson     - 2152 P Leinonen    0-3 tons: 1-0
S6 1391 M Sutinen     - 2380 J Bakovic     1-3 tons: 1-5
AD 1012 J Lindén     | 2380 J Bakovic    
AD 1960 M Bergmark    | 231 A Laderman    0-3
Bra spel: [2380-114]


omg: 16
NOEXIT - HAMBY 8-1 24-11

D1 1957 H Eskonniemi   | 430 M Gustafsson   
D1  29 P Heiskanen    | 186 L Andersson    3-1
S1 1367 C Madestrand   - 430 M Gustafsson   3-2 tons: 4-1
S2 2061 B Karlsson    - 2828 K Fogde      3-2 tons: 0-1
D2 634 J Nevalainen   | 2828 K Fogde     
D2 1824 T Fjellström   | 323 R Löwenborg    3-1
S3 634 J Nevalainen   - 199 M Fogde      3-0 tons: 1-1
S4  29 P Heiskanen    - 193 L Östlund     3-1 tons: 2-0
D3 2061 B Karlsson    | 199 M Fogde     
D3 1367 C Madestrand   | 2161 F Sjöberg     0-3
S5 1957 H Eskonniemi   - 186 L Andersson    3-0 tons: 2-0
S6 1824 T Fjellström   - 2161 F Sjöberg     3-1 tons: 3-0


omg: 16
JOLO - MAD 4-6 20-25

D1 1699 C Strömberg    | 749 L Jägdahl    
D1 276 A Vouti      | 403 P Sjögren     3-2
S1 2139 R Bolin      - 749 L Jägdahl     3-2 tons: 2-0
S2 1699 C Strömberg    - 404 J Brishag     3-1 tons: 2-0
D2 2139 R Bolin      | 263 J Karlson    
D2 1046 K Appelqvist   | 404 J Brishag     2-3
S3  65 L Johansson    - 425 L Milton     0-3 tons: 0-2
S4 801 I Rottbers    - 2800 P Kempendahl   1-3 tons: 0-1
D3  65 L Johansson    | 425 L Milton     
D3 801 I Rottbers    | 2800 P Kempendahl   3-2
S5 276 A Vouti      - 263 J Karlson     2-3 tons: 0-2
S6 1046 K Appelqvist   - 403 P Sjögren     1-3 tons: 1-0
AD 1699 C Strömberg    | 425 L Milton     
AD 276 A Vouti      | 263 J Karlson     2-3


omg: 16
DAGENS - PILGR 6-4 23-16

D1 203 R Borglin     | 940 A Mullo     
D1 1781 U Rimpi      | 1370 M Karlberg    2-3
S1 203 R Borglin     - 734 Å Lindgren    1-3 tons: 0-1
S2 213 H Josefsson    - 6465 V Parastatis   3-0 tons: 1-3
D2 1224 P Pernäng     | 734 Å Lindgren    
D2 217 H Laderman    | 6465 V Parastatis   1-3
S3 217 H Laderman    - 1462 Å Annsberg    3-0 tons: 4-0
S4 1781 U Rimpi      - 1398 F Klasson     1-3 tons: 1-3
D3 213 H Josefsson    | 1398 F Klasson    
D3 2226 T Ljungberg    | 1462 Å Annsberg    3-1
S5 1224 P Pernäng     - 940 A Mullo      3-1 tons: 2-0
S6 2226 T Ljungberg    - 1370 M Karlberg    3-1 tons: 1-1
AD 2226 T Ljungberg    | 1398 F Klasson    
AD 213 H Josefsson    | 940 A Mullo      3-1
Bra spel: [1224-1]


omg: 17
FODUD - MAD 6-3 19-13

D1 5313 U Karlsson    | 425 L Milton     
D1 2133 T Sjöblom     | 263 J Karlson     0-3
S1 2133 T Sjöblom     - 6564 M Holmström    3-0 tons: 3-0
S2  66 Y Löwgren     - 425 L Milton     0-3 tons: 0-1
D2 1350 A Brink      | 2800 P Kempendahl   
D2 376 T Törn      | 4613 Å Holmberg    3-2
S3 5313 U Karlsson    - 2800 P Kempendahl   3-0 tons: 2-1
S4 376 T Törn      - 4613 Å Holmberg    3-0 tons: 1-2
D3 2131 M Niva      | 749 L Jägdahl    
D3 2219 J Samuelsson   | 1705 M Eldelöf     3-2
S5 2131 M Niva      - 263 J Karlson     1-3 tons: 0-3
S6 2219 J Samuelsson   - 1705 M Eldelöf     3-0 tons: 4-2


omg: 17
HAMBY - JOLO 3-6 14-19

D1 199 M Fogde      | 1699 C Strömberg   
D1 2828 K Fogde      | 1942 A Näsman     0-3
S1 323 R Löwenborg    - 1699 C Strömberg    1-3 tons: 1-2
S2 2828 K Fogde      - 1942 A Näsman     0-3 tons: 2-0
D2 186 L Andersson    | 2139 R Bolin     
D2 193 L Östlund     | 1046 K Appelqvist   1-3
S3 2161 F Sjöberg     - 801 I Rottbers    3-1 tons: 0-2
S4 430 M Gustafsson   - 2139 R Bolin      3-0 tons: 2-2
D3 2161 F Sjöberg     | 1052 M Lindblom    
D3 430 M Gustafsson   | 801 I Rottbers    3-0
S5 199 M Fogde      - 1046 K Appelqvist   2-3 tons: 2-1
S6 186 L Andersson    - 1052 M Lindblom    1-3 tons: 1-3


omg: 17
KÄPPA - NOEXIT 5-5 18-22

D1 231 A Laderman    | 761 A Persson    
D1 2152 P Leinonen    | 2244 S Flood      0-3
S1 1086 G Goitsernang   - 761 A Persson     2-3 tons: 3-0
S2 231 A Laderman    - 634 J Nevalainen   3-2 tons: 2-3
D2 1086 G Goitsernang   | 634 J Nevalainen   
D2 2380 J Bakovic     | 1824 T Fjellström   3-1
S3 1071 M Andrén     -  29 P Heiskanen    0-3 tons: 0-3
S4 2183 F Stackelberg   - 1824 T Fjellström   3-2 tons: 2-2
D3 1071 M Andrén     | 1957 H Eskonniemi   
D3 2183 F Stackelberg   |  29 P Heiskanen    1-3
S5 2152 P Leinonen    - 1957 H Eskonniemi   0-3 tons: 0-0
S6 2380 J Bakovic     - 2244 S Flood      3-2 tons: 9-4
AD 2380 J Bakovic     |  29 P Heiskanen   
AD 231 A Laderman    | 1957 H Eskonniemi   3-0


omg: 17
MIKES - ELEKT 6-3 21-15

D1 1058 L Jansson     | 1391 M Sutinen    
D1 1997 P Jonsson     | 1012 J Lindén     0-3
S1 1997 P Jonsson     - 1403 Å Johnsson    3-1 tons: 0-1
S2 1538 D von Essen    - 1391 M Sutinen     2-3 tons: 4-1
D2 1538 D von Essen    | 1403 Å Johnsson    
D2 986 J Lundblad    | 1498 K Ek       3-1
S3 2097 J Klingberg    - 1498 K Ek       3-1 tons: 2-3
S4 1058 L Jansson     - 1012 J Lindén     3-0 tons: 4-1
D3 1196 E Åkerström    | 6105 B Persson    
D3 2097 J Klingberg    |  84 H Nordström    1-3
S5 1196 E Åkerström    -  84 H Nordström    3-2 tons: 4-2
S6 986 J Lundblad    - 6105 B Persson     3-1 tons: 1-1


omg: 17
PILGR - PTDC 5-5 22-21

D1 734 Å Lindgren    | 1364 D Smith     
D1 1398 F Klasson     | 1734 P Granholm    2-3
S1 734 Å Lindgren    - 2136 Å Moritz     3-2 tons: 5-3
S2 1398 F Klasson     - 1734 P Granholm    3-1 tons: 2-1
D2 940 A Mullo      | 1361 Å Högquist    
D2 1462 Å Annsberg    | 1609 K Mandahl     3-1
S3 2186 B Blomkvist    - 2755 P Zettervall   0-3 tons: 1-2
S4 1370 M Karlberg    - 1609 K Mandahl     2-3 tons: 1-2
D3 2186 B Blomkvist    | 2136 Å Moritz     
D3 1370 M Karlberg    | 2755 P Zettervall   1-3
S5 1462 Å Annsberg    - 1364 D Smith      3-1 tons: 1-4
S6 940 A Mullo      - 1361 Å Högquist    2-3 tons: 2-1
AD 1462 Å Annsberg    | 1734 P Granholm    
AD 1370 M Karlberg    | 2755 P Zettervall   3-1


omg: 18
NOEXIT - MIKES 5-5 10-21

D1 1367 C Madestrand   | 1058 L Jansson    
D1 2061 B Karlsson    | 2357 S Åhman      0-3
S1 1367 C Madestrand   - 1058 L Jansson     0-3 tons: 0-3
S2 2061 B Karlsson    - 986 J Lundblad    0-3 tons: 0-1
D2 1957 H Eskonniemi   | 2097 J Klingberg   
D2 1824 T Fjellström   | 1196 E Åkerström    3-2
S3 761 A Persson     - 1196 E Åkerström    0-3 tons: 0-3
S4 1824 T Fjellström   - 2097 J Klingberg    3-2 tons: 4-0
S5 1957 H Eskonniemi   - 2357 S Åhman      1-3 tons: 0-2
AD 1824 T Fjellström   | 1058 L Jansson    
AD 2244 S Flood      | 2357 S Åhman      3-2
Bra spel: [1058-1][1196-1]


omg: 18
JOLO - KÄPPA 3-6 13-24

D1 860 E Larsson     | 231 A Laderman    
D1 801 I Rottbers    | 1084 K Mäkelä     3-2
S1 860 E Larsson     - 1086 G Goitsernang   0-3 tons: 0-0
S2 801 I Rottbers    - 231 A Laderman    3-2 tons: 1-5
D2 1052 M Lindblom    | 1086 G Goitsernang  
D2 2677 S Lindström    | 2380 J Bakovic     0-3
S3 2677 S Lindström    - 1084 K Mäkelä     3-2 tons: 5-1
S4 2139 R Bolin      - 1071 M Andrén     2-3 tons: 2-1
D3 2139 R Bolin      | 2183 F Stackelberg  
D3 1046 K Appelqvist   | 1071 M Andrén     2-3
S5 1046 K Appelqvist   - 2183 F Stackelberg   0-3 tons: 0-1
S6 1052 M Lindblom    - 2380 J Bakovic     0-3 tons: 0-2


omg: 18
MAD - HAMBY 8-1 26-8

D1 425 L Milton     | 430 M Gustafsson   
D1 263 J Karlson     | 193 L Östlund     3-1
S1 4613 Å Holmberg    - 430 M Gustafsson   3-1 tons: 2-0
S2 425 L Milton     - 199 M Fogde      3-0 tons: 3-0
D2 2800 P Kempendahl   | 199 M Fogde     
D2 404 J Brishag     | 2161 F Sjöberg     3-0
S3 2800 P Kempendahl   - 2161 F Sjöberg     3-0 tons: 2-1
S4 404 J Brishag     - 186 L Andersson    3-0 tons: 2-0
D3 403 P Sjögren     | 186 L Andersson   
D3 749 L Jägdahl     | 323 R Löwenborg    3-2
S5 263 J Karlson     - 193 L Östlund     3-1 tons: 3-2
S6 403 P Sjögren     - 323 R Löwenborg    2-3 tons: 1-4


omg: 18
ELEKT - PILGR 4-6 17-21

D1 1012 J Lindén     | 940 A Mullo     
D1 6105 B Persson     | 1398 F Klasson     3-1
S1 1403 Å Johnsson    - 734 Å Lindgren    1-3 tons: 1-3
S2 1498 K Ek       - 1398 F Klasson     0-3 tons: 0-1
D2 1391 M Sutinen     | 734 Å Lindgren    
D2  84 H Nordström    |  64 T Iivonen     1-3
S3 1391 M Sutinen     - 940 A Mullo      3-0 tons: 1-1
S4 1012 J Lindén     - 2186 B Blomkvist    3-0 tons: 1-0
D3 1403 Å Johnsson    | 2186 B Blomkvist   
D3 1498 K Ek       | 1370 M Karlberg    2-3
S5 6105 B Persson     -  64 T Iivonen     3-2 tons: 3-3
S6  84 H Nordström    - 1370 M Karlberg    1-3 tons: 3-2
AD 1012 J Lindén     |  64 T Iivonen    
AD 6105 B Persson     | 1370 M Karlberg    0-3
Bra spel: [734-137]


omg: 18
DAGENS - FODUD 7-2 16-12

D1 217 H Laderman    | 1350 A Brink     
D1 1781 U Rimpi      | 2219 J Samuelsson   3-0
S1 170 J Målar      - 1350 A Brink      1-3 tons: 1-0
S2 217 H Laderman    - 2219 J Samuelsson   3-2 tons: 6-8
D2 2226 T Ljungberg    | 5313 U Karlsson    
D2 170 J Målar      | 376 T Törn      3-0
S3 1781 U Rimpi      -  66 Y Löwgren     3-2 tons: 2-1
S4 213 H Josefsson    - 376 T Törn      3-2 tons: 5-0
S5 203 R Borglin     - 5313 U Karlsson    0-3 tons: 1-2


omg: 19
FODUD - HAMBY 6-3 21-10

D1 479 J Lönnmo     | 2828 K Fogde     
D1 2219 J Samuelsson   | 199 M Fogde      3-0
S1 479 J Lönnmo     - 2828 K Fogde      3-0 tons: 4-0
S2 1350 A Brink      - 323 R Löwenborg    2-3 tons: 0-0
D2 2133 T Sjöblom     | 323 R Löwenborg   
D2 5313 U Karlsson    | 193 L Östlund     3-0
S3 2219 J Samuelsson   - 193 L Östlund     3-0 tons: 2-1
S4 376 T Törn      - 199 M Fogde      3-0 tons: 1-0
D3 376 T Törn      | 430 M Gustafsson   
D3 1350 A Brink      | 2161 F Sjöberg     3-1
S5 5313 U Karlsson    - 430 M Gustafsson   1-3 tons: 1-2
S6 2133 T Sjöblom     - 2161 F Sjöberg     0-3 tons: 0-0
Bra spel: [479-18][2219-18]


omg: 19
KÄPPA - MAD 5-5 17-14

D1 1071 M Andrén     | 263 J Karlson    
D1 2183 F Stackelberg   | 425 L Milton     1-3
S1 1084 K Mäkelä     - 425 L Milton     0-3 tons: 1-4
S3 1071 M Andrén     - 403 P Sjögren     1-3 tons: 0-2
S4 1086 G Goitsernang   - 2800 P Kempendahl   3-1 tons: 1-1
D3 1086 G Goitsernang   | 403 P Sjögren    
D3 2380 J Bakovic     | 749 L Jägdahl     3-2
S5 2183 F Stackelberg   - 263 J Karlson     3-0 tons: 3-0
S6 2380 J Bakovic     - 749 L Jägdahl     3-1 tons: 3-1
AD 2183 F Stackelberg   | 263 J Karlson    
AD 2380 J Bakovic     | 425 L Milton     3-1


omg: 19
MIKES - JOLO 6-3 23-13

D1 1058 L Jansson     | 276 A Vouti     
D1 2357 S Åhman      |  65 L Johansson    2-3
S1 2357 S Åhman      -  65 L Johansson    3-2 tons: 4-1
S2 1538 D von Essen    - 276 A Vouti      1-3 tons: 0-1
D2 1196 E Åkerström    | 860 E Larsson    
D2 1538 D von Essen    | 801 I Rottbers    3-0
S3 986 J Lundblad    - 801 I Rottbers    2-3 tons: 1-0
S4 2097 J Klingberg    - 860 E Larsson     3-2 tons: 3-2
D3 2097 J Klingberg    | 2139 R Bolin     
D3 2034 M Ydrauw     | 1046 K Appelqvist   3-0
S5 1196 E Åkerström    - 2139 R Bolin      3-0 tons: 0-0
S6 1058 L Jansson     - 1046 K Appelqvist   3-0 tons: 3-1


omg: 19
PILGR - NOEXIT 6-3 22-15

D1  64 T Iivonen     | 1824 T Fjellström   
D1 734 Å Lindgren    | 2244 S Flood      0-3
S1 734 Å Lindgren    - 2061 B Karlsson    3-2 tons: 3-1
S2 1696 F von Stransky  - 1367 C Madestrand   2-3 tons: 1-1
D2 1696 F von Stransky  |  29 P Heiskanen   
D2 1370 M Karlberg    | 634 J Nevalainen   2-3
S3 1398 F Klasson     - 2244 S Flood      3-2 tons: 2-2
S4 321 A Morris     -  29 P Heiskanen    3-0 tons: 1-1
D3 321 A Morris     | 2061 B Karlsson    
D3 1398 F Klasson     | 1367 C Madestrand   3-0
S5 1370 M Karlberg    - 634 J Nevalainen   3-2 tons: 5-2
S6  64 T Iivonen     - 1824 T Fjellström   3-0 tons: 3-3


omg: 19
DAGENS - PTDC 6-4 22-21

D1 1224 P Pernäng     | 1734 P Granholm    
D1 213 H Josefsson    | 1609 K Mandahl     3-2
S1 1224 P Pernäng     - 2755 P Zettervall   3-1 tons: 2-3
S2 213 H Josefsson    - 2136 Å Moritz     2-3 tons: 3-8
D2 217 H Laderman    | 2755 P Zettervall   
D2 1781 U Rimpi      | 1364 D Smith      3-1
S3 217 H Laderman    - 1361 Å Högquist    3-1 tons: 1-2
S4 1781 U Rimpi      - 1609 K Mandahl     2-3 tons: 2-2
D3 2226 T Ljungberg    | 2136 Å Moritz     
D3 170 J Målar      | 1361 Å Högquist    3-2
S5 2226 T Ljungberg    - 1364 D Smith      0-3 tons: 3-3
S6 170 J Målar      - 1734 P Granholm    0-3 tons: 0-4
AD 213 H Josefsson    | 1364 D Smith     
AD 2226 T Ljungberg    | 1734 P Granholm    3-2
Bra spel: [213-1]


omg: 20
ELEKT - DAGENS 4-6 16-24

D1 1498 K Ek       | 213 H Josefsson   
D1 1403 Å Johnsson    | 217 H Laderman    0-3
S1 1498 K Ek       - 203 R Borglin     1-3 tons: 1-1
S2  84 H Nordström    - 1224 P Pernäng     1-3 tons: 0-4
D2 1012 J Lindén     | 1224 P Pernäng    
D2 1391 M Sutinen     | 203 R Borglin     1-3
S3 1403 Å Johnsson    - 170 J Målar      3-2 tons: 1-0
S4 1012 J Lindén     - 217 H Laderman    3-1 tons: 2-1
D3 6105 B Persson     | 170 J Målar     
D3  84 H Nordström    | 2226 T Ljungberg    3-2
S5 6105 B Persson     - 213 H Josefsson    0-3 tons: 0-2
S6 1391 M Sutinen     - 2226 T Ljungberg    3-1 tons: 0-3
AD  84 H Nordström    | 217 H Laderman    
AD 1391 M Sutinen     | 213 H Josefsson    1-3
Bra spel: [1403-138]


omg: 20
JOLO - PILGR 1-8 9-26

D1 860 E Larsson     |  64 T Iivonen    
D1 801 I Rottbers    | 734 Å Lindgren    0-3
S1 860 E Larsson     - 734 Å Lindgren    1-3 tons: 0-2
S2 801 I Rottbers    - 940 A Mullo      2-3 tons: 1-4
D2  65 L Johansson    | 1696 F von Stransky  
D2 1052 M Lindblom    | 1398 F Klasson     2-3
S3 1699 C Strömberg    - 1696 F von Stransky  0-3 tons: 1-0
S4  65 L Johansson    - 1398 F Klasson     0-3 tons: 1-1
D3 1699 C Strömberg    | 1370 M Karlberg    
D3 2139 R Bolin      | 2186 B Blomkvist    0-3
S5 2139 R Bolin      - 1370 M Karlberg    3-2 tons: 5-1
S6 1052 M Lindblom    -  64 T Iivonen     1-3 tons: 2-2


omg: 20
PTDC - FODUD 4-6 23-21

D1 2665 B Andreis     | 5313 U Karlsson    
D1 1734 P Granholm    | 2219 J Samuelsson   1-3
S1 2755 P Zettervall   - 1350 A Brink      3-0 tons: 4-0
S2 2136 Å Moritz     - 5313 U Karlsson    2-3 tons: 4-2
D2 1609 K Mandahl     | 1350 A Brink     
D2 1361 Å Högquist    | 376 T Törn      3-1
S3 1361 Å Högquist    - 2133 T Sjöblom     2-3 tons: 2-5
S4 4073 B Andersson    - 2219 J Samuelsson   2-3 tons: 3-6
D3 2136 Å Moritz     | 2133 T Sjöblom    
D3 2755 P Zettervall   | 6779 M Larsson     2-3
S5 1609 K Mandahl     - 376 T Törn      3-1 tons: 0-1
S6 1734 P Granholm    - 6779 M Larsson     3-1 tons: 3-1
AD 1361 Å Högquist    | 2219 J Samuelsson   
AD 2665 B Andreis     | 5313 U Karlsson    2-3


omg: 20
MAD - MIKES 6-4 22-16

D1 425 L Milton     | 1058 L Jansson    
D1 263 J Karlson     | 986 J Lundblad    3-0
S1 404 J Brishag     - 986 J Lundblad    3-0 tons: 2-0
S2 4613 Å Holmberg    - 1538 D von Essen    3-1 tons: 1-4
D2 404 J Brishag     | 1538 D von Essen   
D2 2800 P Kempendahl   | 1196 E Åkerström    1-3
S3 403 P Sjögren     - 2097 J Klingberg    3-2 tons: 1-1
S4 425 L Milton     - 1196 E Åkerström    3-0 tons: 3-2
D3 749 L Jägdahl     | 2097 J Klingberg   
D3 403 P Sjögren     | 2034 M Ydrauw     2-3
S5 263 J Karlson     - 2034 M Ydrauw     1-3 tons: 0-2
S6 2800 P Kempendahl   - 1058 L Jansson     0-3 tons: 2-5
AD 425 L Milton     | 2034 M Ydrauw     
AD 404 J Brishag     | 1058 L Jansson     3-1


omg: 20
HAMBY - KÄPPA 5-5 21-21

D1 2828 K Fogde      | 1071 M Andrén     
D1 5924 H Zallin     | 2183 F Stackelberg   3-2
S1 2828 K Fogde      - 2380 J Bakovic     0-3 tons: 1-3
S2 430 M Gustafsson   - 1086 G Goitsernang   3-1 tons: 3-4
D2 430 M Gustafsson   | 2152 P Leinonen    
D2 2161 F Sjöberg     | 231 A Laderman    1-3
S3 5924 H Zallin     - 1071 M Andrén     3-1 tons: 2-1
S4 199 M Fogde      - 231 A Laderman    2-3 tons: 1-3
D3 199 M Fogde      | 2380 J Bakovic    
D3 193 L Östlund     | 1086 G Goitsernang   3-1
S5 2161 F Sjöberg     - 2152 P Leinonen    2-3 tons: 2-1
S6 193 L Östlund     - 2183 F Stackelberg   1-3 tons: 0-2
AD 199 M Fogde      | 2183 F Stackelberg  
AD 5924 H Zallin     | 231 A Laderman    3-1


omg: 21
FODUD - KÄPPA 3-6 15-20

D1 376 T Törn      | 231 A Laderman    
D1 1350 A Brink      | 2380 J Bakovic     2-3
S1 376 T Törn      - 1084 K Mäkelä     2-3 tons: 2-1
S2 2133 T Sjöblom     - 1071 M Andrén     3-1 tons: 5-1
D2  66 Y Löwgren     | 1071 M Andrén     
D2 2131 M Niva      | 2183 F Stackelberg   0-3
S3 2219 J Samuelsson   - 2152 P Leinonen    3-0 tons: 5-2
S4 5313 U Karlsson    - 231 A Laderman    0-3 tons: 3-4
D3 2133 T Sjöblom     | 1084 K Mäkelä     
D3 6779 M Larsson     | 2152 P Leinonen    3-1
S5 2131 M Niva      - 2183 F Stackelberg   2-3 tons: 1-3
S6 6779 M Larsson     - 2380 J Bakovic     0-3 tons: 0-0
Bra spel: [2219-123][2183-117]


omg: 21
MIKES - HAMBY 6-4 19-17

D1 1538 D von Essen    | 199 M Fogde     
D1 1196 E Åkerström    | 200 D Ahlqvist    0-3
S1 1997 P Jonsson     - 2828 K Fogde      3-0 tons: 1-0
S2 2097 J Klingberg    - 323 R Löwenborg    1-3 tons: 2-2
D2 2097 J Klingberg    | 2828 K Fogde     
D2 2034 M Ydrauw     | 323 R Löwenborg    3-2
S3 1196 E Åkerström    - 193 L Östlund     0-3 tons: 2-0
S4 1538 D von Essen    - 199 M Fogde      3-2 tons: 5-0
D3 1058 L Jansson     | 2161 F Sjöberg    
D3 1997 P Jonsson     | 193 L Östlund     3-1
S5 2034 M Ydrauw     - 2000 S Kilman     0-3 tons: 0-4
S6 1058 L Jansson     - 2161 F Sjöberg     3-0 tons: 3-1
AD 1058 L Jansson     | 199 M Fogde     
AD 1538 D von Essen    | 2000 S Kilman     3-0
Bra spel: [323-113]


omg: 21
PILGR - MAD 4-6 16-21

D1 1696 F von Stransky  | 404 J Brishag    
D1 1398 F Klasson     | 4613 Å Holmberg    3-0
S1 1398 F Klasson     - 4613 Å Holmberg    3-1 tons: 2-1
S2 734 Å Lindgren    - 404 J Brishag     3-2 tons: 1-3
D2 734 Å Lindgren    | 263 J Karlson    
D2  64 T Iivonen     | 425 L Milton     0-3
S3 1696 F von Stransky  - 425 L Milton     0-3 tons: 0-2
S4 940 A Mullo      - 263 J Karlson     0-3 tons: 1-0
D3 940 A Mullo      | 1705 M Eldelöf    
D3 1462 Å Annsberg    | 403 P Sjögren     0-3
S5  64 T Iivonen     - 2800 P Kempendahl   2-3 tons: 4-0
S6 1462 Å Annsberg    - 1705 M Eldelöf     3-0 tons: 4-2
AD  64 T Iivonen     | 425 L Milton     
AD 1462 Å Annsberg    | 263 J Karlson     2-3
Bra spel: [1398-113]


omg: 21
DAGENS - NOEXIT 3-6 13-22

D1 1224 P Pernäng     | 1824 T Fjellström   
D1 1786 B Spontón     | 634 J Nevalainen   0-3
S1 1224 P Pernäng     - 2061 B Karlsson    3-1 tons: 2-0
S2 1786 B Spontón     - 1367 C Madestrand   3-1 tons: 2-1
D2 217 H Laderman    | 2244 S Flood     
D2 2226 T Ljungberg    | 2061 B Karlsson    3-2
S3 217 H Laderman    - 634 J Nevalainen   0-3 tons: 3-3
S4 2226 T Ljungberg    - 1824 T Fjellström   2-3 tons: 3-4
D3 1781 U Rimpi      | 1957 H Eskonniemi   
D3 170 J Målar      | 1367 C Madestrand   0-3
S5 1781 U Rimpi      - 2244 S Flood      2-3 tons: 4-2
S6 170 J Målar      - 1957 H Eskonniemi   0-3 tons: 2-1


omg: 21
PTDC - ELEKT 7-2 14-10

D1 2235 A Ors       | 6105 B Persson    
D1 2136 Å Moritz     |  84 H Nordström    3-1
S1 1361 Å Högquist    -  84 H Nordström    3-1 tons: 2-1
S2 2235 A Ors       - 1403 Å Johnsson    3-2 tons: 3-2
S4 1609 K Mandahl     - 1012 J Lindén     2-3 tons: 1-0
D3 2755 P Zettervall   | 1012 J Lindén     
D3 1734 P Granholm    | 1403 Å Johnsson    0-3
S6 1734 P Granholm    - 6105 B Persson     3-0 tons: 0-0


omg: 22
KÄPPA - MIKES 6-4 23-13

D1 231 A Laderman    | 2097 J Klingberg   
D1 2380 J Bakovic     | 2034 M Ydrauw     3-0
S1 1084 K Mäkelä     - 986 J Lundblad    1-3 tons: 0-0
S2 2183 F Stackelberg   - 1196 E Åkerström    3-0 tons: 2-0
D2 1084 K Mäkelä     | 986 J Lundblad    
D2 2152 P Leinonen    | 1058 L Jansson     2-3
S3 1071 M Andrén     - 2097 J Klingberg    3-0 tons: 5-0
S4 2152 P Leinonen    - 1538 D von Essen    2-3 tons: 1-3
D3 2183 F Stackelberg   | 1196 E Åkerström   
D3 1071 M Andrén     | 1538 D von Essen    0-3
S5 231 A Laderman    - 2034 M Ydrauw     3-0 tons: 2-2
S6 2380 J Bakovic     - 1058 L Jansson     3-0 tons: 2-1
AD 2380 J Bakovic     | 2034 M Ydrauw     
AD 231 A Laderman    | 1538 D von Essen    3-1


omg: 22
NOEXIT - PTDC 5-5 20-21

D1 634 J Nevalainen   | 2755 P Zettervall   
D1 1824 T Fjellström   | 1361 Å Högquist    3-0
S1 1367 C Madestrand   - 2136 Å Moritz     0-3 tons: 0-1
S2  29 P Heiskanen    - 1609 K Mandahl     1-3 tons: 2-1
D2 2244 S Flood      | 1734 P Granholm    
D2  29 P Heiskanen    | 1609 K Mandahl     3-2
S3 1824 T Fjellström   - 1361 Å Högquist    3-1 tons: 4-1
S4 2244 S Flood      - 2755 P Zettervall   2-3 tons: 3-4
D3 1367 C Madestrand   | 2235 A Ors      
D3 1957 H Eskonniemi   | 2136 Å Moritz     0-3
S5 634 J Nevalainen   - 2235 A Ors       3-1 tons: 2-2
S6 1957 H Eskonniemi   - 1734 P Granholm    2-3 tons: 4-6
AD 634 J Nevalainen   | 1734 P Granholm    
AD 1957 H Eskonniemi   | 2235 A Ors       3-2


omg: 22
JOLO - DAGENS 4-6 12-19

D1 1942 A Näsman     | 213 H Josefsson   
D1  65 L Johansson    | 217 H Laderman    0-3
S2  65 L Johansson    - 170 J Målar      3-1 tons: 1-0
D2 2139 R Bolin      | 2226 T Ljungberg   
D2 1046 K Appelqvist   | 1781 U Rimpi      2-3
S3 1052 M Lindblom    - 1781 U Rimpi      0-3 tons: 0-1
S4 276 A Vouti      - 217 H Laderman    2-3 tons: 3-1
S5 1046 K Appelqvist   - 2226 T Ljungberg    2-3 tons: 0-2
S6 2139 R Bolin      - 213 H Josefsson    3-0 tons: 2-2
AD  65 L Johansson    | 213 H Josefsson   
AD 276 A Vouti      | 217 H Laderman    0-3


omg: 22
HAMBY - PILGR 5-5 18-24

D1 2828 K Fogde      | 6459 R Doktorow    
D1 5924 H Zallin     | 734 Å Lindgren    3-2
S1 2828 K Fogde      - 734 Å Lindgren    2-3 tons: 0-2
S2 430 M Gustafsson   - 1398 F Klasson     1-3 tons: 2-3
D2 199 M Fogde      | 1398 F Klasson    
D2 193 L Östlund     | 1696 F von Stransky  0-3
S3 199 M Fogde      - 1696 F von Stransky  3-1 tons: 2-1
S4 5924 H Zallin     - 940 A Mullo      3-2 tons: 4-2
D3 430 M Gustafsson   | 940 A Mullo     
D3 2161 F Sjöberg     | 1370 M Karlberg    0-3
S5 193 L Östlund     - 1370 M Karlberg    3-2 tons: 1-1
S6 2161 F Sjöberg     - 6459 R Doktorow    0-3 tons: 2-2
AD 199 M Fogde      | 1370 M Karlberg    
AD 5924 H Zallin     | 6459 R Doktorow    3-2
Bra spel: [199-126]


omg: 22
ELEKT - FODUD 2-7 10-23

D1 1391 M Sutinen     | 2219 J Samuelsson   
D1 1012 J Lindén     | 376 T Törn      1-3
S1 1403 Å Johnsson    - 376 T Törn      3-2 tons: 3-2
S2 1498 K Ek       - 2219 J Samuelsson   0-3 tons: 0-1
D2 1403 Å Johnsson    |  66 Y Löwgren    
D2 1498 K Ek       | 5313 U Karlsson    0-3
S3  84 H Nordström    - 5313 U Karlsson    1-3 tons: 0-1
S4 6105 B Persson     -  66 Y Löwgren     3-0 tons: 0-0
D3 6105 B Persson     | 2131 M Niva      
D3  84 H Nordström    | 2133 T Sjöblom     0-3
S5 1391 M Sutinen     - 2133 T Sjöblom     0-3 tons: 0-2
S6 1012 J Lindén     - 2131 M Niva      2-3 tons: 3-1


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  110
Spelade singlar :  621
Spelade dubblar :  302
Avgörande dubblar:  43
Spelade set   : 3809
Summa tons    : 2132
Antal bra spel  :  49