Matchdetaljer i serie: 4F

Serieansvarig:  Uppdaterad: 04/10/02

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
FREJA - DALA 4-6 19-22

D1 1019 M Eklund     | 1102 J Nordin     
D1 2789 P Eklund     | 1013 J Rydkvist    1-3
S1 1019 M Eklund     - 1738 J Olsson     1-3 tons: 0-0
S2 2431 K Hultberg    - 1082 H Håkonsen    3-0 tons: 1-1
D2 2431 K Hultberg    | 1082 H Håkonsen    
D2 271 A Johansson    | 1095 M Rahimi     1-3
S3 271 A Johansson    - 1013 J Rydkvist    3-2 tons: 3-0
S4 1686 E Spade      - 1102 J Nordin     3-0 tons: 2-1
D3 676 P Mattsson    | 1738 J Olsson     
D3 1686 E Spade      | 964 A Törnqvist    3-2
S5 2789 P Eklund     - 964 A Törnqvist    1-3 tons: 5-1
S6 676 P Mattsson    - 1095 M Rahimi     1-3 tons: 2-5
AD 676 P Mattsson    | 1095 M Rahimi     
AD 2789 P Eklund     | 964 A Törnqvist    2-3
Bra spel: [1095-1]


omg: 1
VLTDC - YOUNG 5-5 19-16

D1 2084 R Persson     | 1709 R Sivenius    
D1 2294 T Olausson    | 2156 P Nilsson     1-3
S1 402 A Berg      - 1709 R Sivenius    1-3 tons: 2-2
S2 2294 T Olausson    - 2156 P Nilsson     0-3 tons: 2-4
D2 402 A Berg      | 2807 S Franck     
D2 2082 J Mattsson    | 776 I Snällström   1-3
S3 2084 R Persson     - 776 I Snällström   1-3 tons: 1-4
S4 2082 J Mattsson    - 2807 S Franck     3-0 tons: 3-2
D3 2719 K Nörgaard    | 750 K Andersén    
D3 497 C Dolk      | 1329 K Kaarre     3-0
S5 2719 K Nörgaard    - 1329 K Kaarre     3-0 tons: 4-0
S6 497 C Dolk      - 750 K Andersén    3-0 tons: 5-2
AD 2719 K Nörgaard    | 2156 P Nilsson    
AD 497 C Dolk      | 776 I Snällström   3-1
Bra spel: [497-1][2719-1][2719-17]


omg: 1
PILO - KARLA 6-3 20-8

S1 1948 M Frisén     - 1930 B Carlsson    2-3 tons: 0-3
D2 6790 E Lignell     | 752 R Andersson   
D2 434 N Svedlind    | 293 C Ekström     3-1
S3 6790 E Lignell     - 752 R Andersson    3-0 tons: 6-2
S4 434 N Svedlind    - 293 C Ekström     3-2 tons: 5-5
D3 6394 M Gonzalez    | 2062 S Eriksson    
D3 6391 T Larsson     | 233 T Andersson    3-1
S5 6394 M Gonzalez    - 2062 S Eriksson    3-1 tons: 6-1
S6 6391 T Larsson     - 233 T Andersson    3-0 tons: 2-2
Bra spel: [6790-114]


omg: 1
SHAKE - TELGE 9-0 27-9

D1 2083 U Gullberg    | 1607 M Fagrell    
D1 1629 H Rintala     | 2596 P Svedinger    3-0
S1 2083 U Gullberg    - 6175 J Ericson     3-2 tons: 1-2
S2 1758 M Karvonen    - 2406 M Hultberg    3-0 tons: 1-0
D2 1758 M Karvonen    | 1808 T Lundå     
D2 1754 V Huohvanainen  | 2783 A Söderberg    3-0
S3 991 M Lundqvist    - 1607 M Fagrell     3-2 tons: 1-2
S4 1751 J Hiltunen    - 2596 P Svedinger    3-0 tons: 3-0
D3 991 M Lundqvist    | 6175 J Ericson    
D3 1751 J Hiltunen    | 2406 M Hultberg    3-2
S5 1754 V Huohvanainen  - 2783 A Söderberg    3-1 tons: 0-3
S6 1629 H Rintala     - 1808 T Lundå      3-2 tons: 5-1
Bra spel: [991-1]


omg: 1
VITLÖK - VTORP 9-0 27-8

D1 135 L Reuterstig/Jons | 951 C Storm-Hyllensta
D1 1045 M Rydgren     | 908 A Peters     3-2
S1 135 L Reuterstig/Jons - 379 O Fransson    3-0 tons: 2-0
S2 2265 M Löndqvist    - 829 J Bäckström    3-2 tons: 3-1
D2 2159 B Hammarstedt   | 6634 M Karlsson    
D2 2692 L Gustavsson   | 829 J Bäckström    3-2
S3 2799 L Asklund     - 1580 P Carlsson    3-0 tons: 1-1
S4 1053 B Carlsson    - 908 A Peters     3-0 tons: 0-1
D3 2265 M Löndqvist    | 2697 K Bäckström   
D3 1943 S Elia      | 1580 P Carlsson    3-0
S5 2692 L Gustavsson   - 6634 M Karlsson    3-1 tons: 1-0
S6 1943 S Elia      - 2697 K Bäckström    3-1 tons: 2-3


omg: 1
DSB - BLÅBO 4-6 18-21

D1 1433 M Duvefjord    | 1779 M Carlbom    
D1  27 B Gunbrandt    | 629 R Lärnvåg     3-1
S1 1632 J Laumola     - 2080 K Hellsén     0-3 tons: 3-5
S2 1643 R Forsbom     - 641 R Nieminen    0-3 tons: 1-5
D2 1632 J Laumola     | 2080 K Hellsén    
D2  14 K Hamilton    | 641 R Nieminen    2-3
S3  14 K Hamilton    - 1779 M Carlbom     3-1 tons: 2-2
S4 1306 T Olsson     - 629 R Lärnvåg     3-0 tons: 2-0
D3 3168 M Voittonen    | 2091 P Tillberg    
D3 1306 T Olsson     | 687 J Södergren    2-3
S5  27 B Gunbrandt    - 687 J Södergren    3-1 tons: 2-2
S6 3168 M Voittonen    - 2091 P Tillberg    1-3 tons: 5-3
AD  27 B Gunbrandt    | 641 R Nieminen    
AD 1433 M Duvefjord    | 2091 P Tillberg    1-3


omg: 2
DALA - DSB 6-4 25-16

D1 1102 J Nordin     | 1485 S Alm      
D1 226 T Hakkala     | 1433 M Duvefjord    3-0
S1 226 T Hakkala     - 1306 T Olsson     2-3 tons: 0-2
S2 1082 H Håkonsen    - 1433 M Duvefjord    3-1 tons: 4-1
D2 1095 M Rahimi     | 1306 T Olsson     
D2 1082 H Håkonsen    | 1632 J Laumola     3-0
S3 1013 J Rydkvist    - 1632 J Laumola     1-3 tons: 0-2
S4 964 A Törnqvist    - 1873 T Andersson    2-3 tons: 3-3
D3 1013 J Rydkvist    | 1643 R Forsbom    
D3 964 A Törnqvist    | 1873 T Andersson    2-3
S5 1102 J Nordin     - 1485 S Alm       3-2 tons: 1-0
S6 1095 M Rahimi     - 1643 R Forsbom     3-1 tons: 0-0
AD 1095 M Rahimi     | 1306 T Olsson     
AD 1102 J Nordin     | 1643 R Forsbom     3-0


omg: 2
VTORP - FREJA 5-5 16-17

D1 1580 P Carlsson    | 2441 L Norström    
D1 379 O Fransson    | 374 K Ohlsson     1-3
S1 6634 M Karlsson    - 1034 S Wiklund     3-0 tons: 0-0
S2 379 O Fransson    - 1019 M Eklund     3-0 tons: 1-0
D2 908 A Peters     | 1019 M Eklund     
D2 2697 K Bäckström    | 658 L Ohlsson     2-3
S3 1580 P Carlsson    - 2441 L Norström    1-3 tons: 2-0
S4 2697 K Bäckström    - 658 L Ohlsson     2-3 tons: 3-1
S5 951 C Storm-Hyllensta - 374 K Ohlsson     3-2 tons: 2-3
AD 829 J Bäckström    | 374 K Ohlsson    
AD 6634 M Karlsson    | 658 L Ohlsson     1-3


omg: 2
TELGE - VITLÖK 1-8 11-25

D1 6175 J Ericson     | 1408 M Söderqvist   
D1 1808 T Lundå      | 2343 P Lindhgren    3-1
S1 2406 M Hultberg    - 1408 M Söderqvist   1-3 tons: 1-1
S2 2596 P Svedinger    - 2343 P Lindhgren    1-3 tons: 0-2
D2 1607 M Fagrell     | 135 L Reuterstig/Jons
D2 2783 A Söderberg    | 2692 L Gustavsson   0-3
S3 1607 M Fagrell     - 135 L Reuterstig/Jons 2-3 tons: 2-3
S4 2783 A Söderberg    - 2265 M Löndqvist    2-3 tons: 2-0
D3 2406 M Hultberg    | 1943 S Elia      
D3 2596 P Svedinger    | 2265 M Löndqvist    1-3
S5 6175 J Ericson     - 2692 L Gustavsson   1-3 tons: 4-1
S6 1808 T Lundå      - 1943 S Elia      0-3 tons: 1-1
Bra spel: [1607-1]


omg: 2
KARLA - SHAKE 2-7 12-22

D1  42 O Tillybs     | 991 M Lundqvist   
D1 214 K Sandell     | 1258 J Dössing     0-3
S1  42 O Tillybs     - 991 M Lundqvist    1-3 tons: 3-3
S2 752 R Andersson    - 1258 J Dössing     3-1 tons: 4-2
D2 1622 C Salminen    | 1115 A Lindstedt   
D2 875 G Brodén     | 1629 H Rintala     1-3
S3 875 G Brodén     - 1115 A Lindstedt    0-3 tons: 1-3
S4 1622 C Salminen    - 1629 H Rintala     3-0 tons: 1-2
D3 752 R Andersson    | 1754 V Huohvanainen  
D3 293 C Ekström     | 1868 T Näsman     2-3
S5 214 K Sandell     - 1754 V Huohvanainen  2-3 tons: 4-3
S6 293 C Ekström     - 1868 T Näsman     0-3 tons: 4-3
Bra spel: [1868-123]


omg: 2
YOUNG - PILO 6-3 22-14

D1 1921 H Sjökvist    | 6391 T Larsson    
D1 1329 K Kaarre     | 1948 M Frisén     3-1
S1 1921 H Sjökvist    - 162 S Berglund    3-0 tons: 2-0
S2 1329 K Kaarre     - 1948 M Frisén     3-0 tons: 2-2
D2 750 K Andersén    | 6394 M Gonzalez    
D2 1709 R Sivenius    | 434 N Svedlind    3-2
S3 750 K Andersén    - 434 N Svedlind    2-3 tons: 2-3
S4 1709 R Sivenius    - 6391 T Larsson     3-0 tons: 1-0
D3 1838 P Sandqvist    | 6790 E Lignell    
D3 6543 M Svensson    | 162 S Berglund    1-3
S5 1838 P Sandqvist    - 6394 M Gonzalez    3-2 tons: 0-0
S6 6543 M Svensson    - 6790 E Lignell     1-3 tons: 5-5
Bra spel: [6790-1][6790-128]


omg: 2
BLÅBO - VLTDC 7-2 22-11

D1 2091 P Tillberg    | 402 A Berg      
D1 1779 M Carlbom     | 455 E Klingberg    3-0
S1 1779 M Carlbom     - 455 E Klingberg    3-0 tons: 3-0
S2 2091 P Tillberg    - 402 A Berg      3-0 tons: 4-0
D2 641 R Nieminen    | 497 C Dolk      
D2 2080 K Hellsén     | 2044 K Schützler    1-3
S3 641 R Nieminen    - 497 C Dolk      0-3 tons: 1-2
S4 2080 K Hellsén     - 2044 K Schützler    3-2 tons: 4-2
D3 958 J Olsén      | 2294 T Olausson    
D3 1055 R Ljungh     | 2084 R Persson     3-2
S5 958 J Olsén      - 2294 T Olausson    3-1 tons: 1-3
S6 1055 R Ljungh     - 2084 R Persson     3-0 tons: 5-0
Bra spel: [2091-16][1779-16][497-116][2044-1]


omg: 3
PILO - BLÅBO 3-6 15-11

D1 6394 M Gonzalez    | 2091 P Tillberg    
D1 1846 M Bogoja     | 1779 M Carlbom     3-2
S1 6394 M Gonzalez    - 2080 K Hellsén     3-0 tons: 3-1
S2 1846 M Bogoja     - 687 J Södergren    3-0 tons: 3-0
S3 1948 M Frisén     - 641 R Nieminen    2-3 tons: 1-8
S4 162 S Berglund    - 1779 M Carlbom     2-3 tons: 2-3
D3 1948 M Frisén     | 629 R Lärnvåg    
D3 162 S Berglund    | 1055 R Ljungh     2-3
Bra spel: [641-1]


omg: 3
SHAKE - YOUNG 6-3 19-14

D1 1258 J Dössing     | 1838 P Sandqvist   
D1 1115 A Lindstedt    | 6543 M Svensson    3-1
S1 1258 J Dössing     - 2807 S Franck     0-3 tons: 4-4
S2 1115 A Lindstedt    - 1921 H Sjökvist    1-3 tons: 3-3
D2 2083 U Gullberg    | 1709 R Sivenius    
D2 1754 V Huohvanainen  | 750 K Andersén    0-3
S3 2083 U Gullberg    - 750 K Andersén    3-2 tons: 5-1
S4 1754 V Huohvanainen  - 6543 M Svensson    3-0 tons: 1-2
D3 1868 T Näsman     | 2807 S Franck     
D3 1758 M Karvonen    | 1921 H Sjökvist    3-2
S5 1868 T Näsman     - 1838 P Sandqvist    3-0 tons: 2-0
S6 1758 M Karvonen    - 1709 R Sivenius    3-0 tons: 1-3


omg: 3
VITLÖK - KARLA 2-7 10-23

D1 2159 B Hammarstedt   | 4460 B Hagman     
D1 2692 L Gustavsson   | 2062 S Eriksson    1-3
S1 1408 M Söderqvist   - 4460 B Hagman     0-3 tons: 0-1
S2 2343 P Lindhgren    - 2062 S Eriksson    1-3 tons: 2-1
D2 135 L Reuterstig/Jons | 293 C Ekström    
D2 2799 L Asklund     | 752 R Andersson    0-3
S3 135 L Reuterstig/Jons - 752 R Andersson    1-3 tons: 3-2
S4 2265 M Löndqvist    - 293 C Ekström     0-3 tons: 0-0
D3 2265 M Löndqvist    | 1622 C Salminen    
D3 1943 S Elia      | 875 G Brodén     1-3
S5 2692 L Gustavsson   - 1622 C Salminen    3-1 tons: 3-2
S6 1943 S Elia      - 875 G Brodén     3-1 tons: 1-1


omg: 3
DSB - VLTDC 4-6 14-24

D1 1632 J Laumola     | 494 L Andersson   
D1 1433 M Duvefjord    | 2082 J Mattsson    3-2
S1 2670 J Eriksson    - 2082 J Mattsson    0-3 tons: 0-2
S2 1433 M Duvefjord    - 402 A Berg      3-2 tons: 2-6
D2 2670 J Eriksson    | 497 C Dolk      
D2 1306 T Olsson     | 402 A Berg      1-3
S3 1873 T Andersson    - 497 C Dolk      0-3 tons: 1-2
S4 1306 T Olsson     - 494 L Andersson    1-3 tons: 3-1
D3 1873 T Andersson    | 2084 R Persson    
D3 1643 R Forsbom     | 2294 T Olausson    3-2
S5 1643 R Forsbom     - 2294 T Olausson    0-3 tons: 2-4
S6 1632 J Laumola     - 2084 R Persson     3-0 tons: 1-1
AD 1643 R Forsbom     | 494 L Andersson   
AD 1632 J Laumola     | 497 C Dolk      0-3
Bra spel: [2670-1]


omg: 3
FREJA - TELGE 6-4 16-18

S1 698 I Aho       - 2406 M Hultberg    3-1 tons: 1-1
D2 2431 K Hultberg    | 1607 M Fagrell    
D2 1019 M Eklund     | 816 D Viktorsson   1-3
S3 1033 T Pyykönen    - 1607 M Fagrell     0-3 tons: 0-0
S4 2431 K Hultberg    - 816 D Viktorsson   1-3 tons: 1-0
D3 658 L Ohlsson     | 6175 J Ericson    
D3 1033 T Pyykönen    | 1808 T Lundå      2-3
S5 2441 L Norström    - 6175 J Ericson     3-1 tons: 2-1
S6 658 L Ohlsson     - 1808 T Lundå      3-2 tons: 2-0
AD 2441 L Norström    | 6175 J Ericson    
AD 658 L Ohlsson     | 1607 M Fagrell     3-2


omg: 3
DALA - VTORP 6-3 20-15

D1 964 A Törnqvist    | 6634 M Karlsson    
D1 1082 H Håkonsen    | 2695 R Klaman     1-3
S1 226 T Hakkala     - 6634 M Karlsson    3-1 tons: 2-1
S2 1102 J Nordin     - 2695 R Klaman     3-1 tons: 5-2
D2 1095 M Rahimi     | 909 C Lannemar    
D2 1013 J Rydkvist    | 1580 P Carlsson    3-1
S3 1082 H Håkonsen    - 1580 P Carlsson    3-1 tons: 3-0
S4 1095 M Rahimi     - 909 C Lannemar    1-3 tons: 1-2
D3 226 T Hakkala     | 2697 K Bäckström   
D3 1102 J Nordin     | 908 A Peters     3-1
S5 964 A Törnqvist    - 2697 K Bäckström    3-1 tons: 2-0
S6 1013 J Rydkvist    - 908 A Peters     0-3 tons: 0-0


omg: 4
VTORP - DSB 2-7 13-23

D1 1580 P Carlsson    | 1485 S Alm      
D1 2697 K Bäckström    | 1306 T Olsson     1-3
S1 829 J Bäckström    - 1485 S Alm       0-3 tons: 1-0
S2 1580 P Carlsson    - 1306 T Olsson     2-3 tons: 0-2
D2 379 O Fransson    | 1632 J Laumola    
D2 909 C Lannemar    | 2670 J Eriksson    0-3
S3 2697 K Bäckström    - 2670 J Eriksson    3-0 tons: 0-0
S4 908 A Peters     - 1632 J Laumola     2-3 tons: 3-5
D3 6634 M Karlsson    | 1643 R Forsbom    
D3 829 J Bäckström    | 1890 P Sievola     2-3
S5 909 C Lannemar    - 1643 R Forsbom     0-3 tons: 0-1
S6 379 O Fransson    - 1890 P Sievola     3-2 tons: 2-1


omg: 4
TELGE - DALA 3-6 15-21

D1 2596 P Svedinger    | 1082 H Håkonsen    
D1 2406 M Hultberg    | 1095 M Rahimi     0-3
S1 2596 P Svedinger    - 1095 M Rahimi     0-3 tons: 0-3
S2 2406 M Hultberg    - 1102 J Nordin     0-3 tons: 0-3
D2 1607 M Fagrell     | 1013 J Rydkvist    
D2 2783 A Söderberg    | 964 A Törnqvist    3-0
S3 1607 M Fagrell     - 1082 H Håkonsen    3-1 tons: 0-2
S4 2783 A Söderberg    - 1013 J Rydkvist    3-2 tons: 0-2
D3 6175 J Ericson     | 226 T Hakkala    
D3 210 T Söderberg    | 1102 J Nordin     2-3
S5 6175 J Ericson     - 226 T Hakkala     2-3 tons: 3-2
S6 210 T Söderberg    - 964 A Törnqvist    2-3 tons: 4-5


omg: 4
KARLA - FREJA 3-6 13-19

D1  42 O Tillybs     | 1034 S Wiklund    
D1 214 K Sandell     | 666 S Nilserius    3-0
S1  42 O Tillybs     - 6140 B Rydstedt    0-3 tons: 0-3
S2 752 R Andersson    - 1034 S Wiklund     3-0 tons: 3-0
D2 293 C Ekström     | 271 A Johansson   
D2 752 R Andersson    | 6140 B Rydstedt    2-3
S3 214 K Sandell     - 666 S Nilserius    1-3 tons: 0-0
S4 293 C Ekström     - 1341 J Anttila     3-1 tons: 4-1
D3 875 G Brodén     | 315 F Rydbjer    
D3 1622 C Salminen    | 1341 J Anttila     0-3
S5 1622 C Salminen    - 315 F Rydbjer     1-3 tons: 1-2
S6 875 G Brodén     - 271 A Johansson    0-3 tons: 1-1


omg: 4
YOUNG - VITLÖK 5-5 22-21

D1 1921 H Sjökvist    | 135 L Reuterstig/Jons
D1 1329 K Kaarre     | 2692 L Gustavsson   3-0
S1 1838 P Sandqvist    - 2799 L Asklund     0-3 tons: 0-3
S2 1894 U Larsson     - 2265 M Löndqvist    3-1 tons: 0-1
D2 1709 R Sivenius    | 2343 P Lindhgren   
D2 750 K Andersén    | 1053 B Carlsson    3-1
S3 1921 H Sjökvist    - 2692 L Gustavsson   2-3 tons: 4-4
S4 1709 R Sivenius    - 1053 B Carlsson    3-2 tons: 2-1
D3 1894 U Larsson     | 1943 S Elia      
D3 6543 M Svensson    | 2265 M Löndqvist    2-3
S5 6543 M Svensson    - 2343 P Lindhgren    3-2 tons: 3-2
S6 750 K Andersén    - 1943 S Elia      1-3 tons: 3-0
AD 750 K Andersén    | 1943 S Elia      
AD 6543 M Svensson    | 135 L Reuterstig/Jons 2-3


omg: 4
BLÅBO - SHAKE 6-3 23-18

D1 2091 P Tillberg    | 991 M Lundqvist   
D1 2080 K Hellsén     | 1629 H Rintala     3-2
S1 2091 P Tillberg    - 991 M Lundqvist    3-1 tons: 4-4
S2 2080 K Hellsén     - 1629 H Rintala     3-2 tons: 6-1
D2 641 R Nieminen    | 1868 T Näsman     
D2 1779 M Carlbom     | 1115 A Lindstedt    2-3
S3 641 R Nieminen    - 1868 T Näsman     3-2 tons: 7-5
S4 958 J Olsén      - 1115 A Lindstedt    3-2 tons: 2-0
D3 958 J Olsén      | 1754 V Huohvanainen  
D3 687 J Södergren    | 1751 J Hiltunen    2-3
S5 1779 M Carlbom     - 1754 V Huohvanainen  1-3 tons: 1-1
S6 687 J Södergren    - 1751 J Hiltunen    3-0 tons: 2-0


omg: 4
VLTDC - PILO 6-4 20-14

D1 2084 R Persson     | 6391 T Larsson    
D1 2294 T Olausson    | 162 S Berglund    3-1
S1 402 A Berg      - 6391 T Larsson     1-3 tons: 1-1
S2 1784 C Andersson    - 162 S Berglund    3-0 tons: 2-0
D2 2082 J Mattsson    | 1948 M Frisén     
D2 497 C Dolk      | 1006 S Nordström    3-0
S3 2082 J Mattsson    - 1948 M Frisén     3-0 tons: 2-0
S4 497 C Dolk      - 434 N Svedlind    3-0 tons: 3-1
D3 402 A Berg      | 6394 M Gonzalez    
D3 1784 C Andersson    | 434 N Svedlind    0-3
S5 2084 R Persson     - 1006 S Nordström    1-3 tons: 3-3
S6 2294 T Olausson    - 6394 M Gonzalez    0-3 tons: 2-2
AD 497 C Dolk      | 6394 M Gonzalez    
AD 2082 J Mattsson    | 1006 S Nordström    3-1
Bra spel: [2082-18]


omg: 5
FREJA - YOUNG 4-6 13-21

D1 6140 B Rydstedt    | 750 K Andersén    
D1 2789 P Eklund     | 1709 R Sivenius    3-0
S1 6140 B Rydstedt    - 1709 R Sivenius    3-2 tons: 1-3
S2 2789 P Eklund     - 750 K Andersén    3-0 tons: 3-2
D2 1019 M Eklund     | 1838 P Sandqvist   
D2 2431 K Hultberg    | 6543 M Svensson    0-3
S3 2431 K Hultberg    - 6543 M Svensson    0-3 tons: 1-1
S4 1019 M Eklund     - 1838 P Sandqvist    0-3 tons: 1-2
D3 666 S Nilserius    | 1180 M Essman     
D3 1034 S Wiklund     | 1894 U Larsson     0-3
S5 1034 S Wiklund     - 1180 M Essman     0-3 tons: 0-2
S6 666 S Nilserius    - 1894 U Larsson     3-1 tons: 0-0
AD 1019 M Eklund     | 1180 M Essman     
AD 6140 B Rydstedt    | 6543 M Svensson    1-3
Bra spel: [6140-120]


omg: 5
DALA - KARLA 6-3 21-13

D1 1082 H Håkonsen    | 214 K Sandell    
D1 1013 J Rydkvist    | 1974 P Ericson     1-3
S1 1102 J Nordin     - 214 K Sandell     3-1 tons: 4-3
S2 1095 M Rahimi     - 752 R Andersson    3-0 tons: 3-1
D2 964 A Törnqvist    | 752 R Andersson   
D2 1738 J Olsson     | 293 C Ekström     3-0
S3 1738 J Olsson     - 1974 P Ericson     3-1 tons: 0-1
S4 1082 H Håkonsen    - 293 C Ekström     1-3 tons: 1-2
D3 1095 M Rahimi     | 1622 C Salminen    
D3 1102 J Nordin     | 875 G Brodén     3-2
S5 1013 J Rydkvist    - 1622 C Salminen    1-3 tons: 2-0
S6 964 A Törnqvist    - 875 G Brodén     3-0 tons: 2-0


omg: 5
VTORP - TELGE 6-3 24-10

D1 951 C Storm-Hyllensta | 1607 M Fagrell    
D1 379 O Fransson    | 2783 A Söderberg    3-1
S1 909 C Lannemar    - 1607 M Fagrell     2-3 tons: 1-3
S2 1620 B Klameth     - 2783 A Söderberg    3-0 tons: 2-1
D2 908 A Peters     | 2596 P Svedinger   
D2 2697 K Bäckström    | 2406 M Hultberg    2-3
S3 951 C Storm-Hyllensta - 2596 P Svedinger    3-0 tons: 1-1
S4 379 O Fransson    - 2406 M Hultberg    3-0 tons: 1-1
D3 1620 B Klameth     | 210 T Söderberg   
D3 829 J Bäckström    | 6175 J Ericson     3-0
S5 908 A Peters     - 210 T Söderberg    3-0 tons: 0-0
S6 2697 K Bäckström    - 6175 J Ericson     2-3 tons: 1-0


omg: 5
SHAKE - VLTDC 5-5 19-18

D1 1868 T Näsman     | 2044 K Schützler   
D1 1629 H Rintala     | 402 A Berg      3-1
S1 1758 M Karvonen    - 2082 J Mattsson    3-0 tons: 3-1
S2 1629 H Rintala     - 402 A Berg      3-0 tons: 3-2
D2 1258 J Dössing     | 497 C Dolk      
D2 2083 U Gullberg    | 2082 J Mattsson    0-3
S3 1258 J Dössing     - 497 C Dolk      1-3 tons: 0-5
S4 2083 U Gullberg    - 2044 K Schützler    2-3 tons: 3-4
D3 1751 J Hiltunen    | 2084 R Persson    
D3 1758 M Karvonen    | 2294 T Olausson    0-3
S5 1751 J Hiltunen    - 2294 T Olausson    1-3 tons: 2-3
S6 1868 T Näsman     - 2084 R Persson     3-1 tons: 2-1
AD 1868 T Näsman     | 2294 T Olausson    
AD 1758 M Karvonen    | 497 C Dolk      3-1


omg: 5
VITLÖK - BLÅBO 4-6 17-23

D1 2804 S Sundström    | 2091 P Tillberg    
D1 2692 L Gustavsson   | 2080 K Hellsén     0-3
S1 2265 M Löndqvist    - 2091 P Tillberg    0-3 tons: 3-3
S2 135 L Reuterstig/Jons - 2080 K Hellsén     3-1 tons: 2-3
D2 1943 S Elia      | 641 R Nieminen    
D2 135 L Reuterstig/Jons | 958 J Olsén      2-3
S3 1943 S Elia      - 641 R Nieminen    0-3 tons: 3-4
S4 2692 L Gustavsson   - 958 J Olsén      2-3 tons: 2-0
D3 1408 M Söderqvist   | 687 J Södergren   
D3 2343 P Lindhgren    | 629 R Lärnvåg     3-2
S5 1408 M Söderqvist   - 629 R Lärnvåg     3-1 tons: 1-1
S6 2343 P Lindhgren    - 687 J Södergren    3-1 tons: 0-2
AD 2343 P Lindhgren    | 641 R Nieminen    
AD 1408 M Söderqvist   | 2091 P Tillberg    1-3
Bra spel: [641-1]


omg: 5
DSB - PILO 5-5 9-18

D1 1485 S Alm       | 725 K Lindqvist   
D1  14 K Hamilton    | 6394 M Gonzalez    0-3
S1 1485 S Alm       - 162 S Berglund    3-1 tons: 2-0
S2  14 K Hamilton    - 1948 M Frisén     3-0 tons: 1-0
D2 2670 J Eriksson    | 1948 M Frisén     
D2 1632 J Laumola     | 434 N Svedlind    3-2
S3 2670 J Eriksson    - 434 N Svedlind    0-3 tons: 0-2
S4 1632 J Laumola     - 6394 M Gonzalez    0-3 tons: 2-2
S5 1643 R Forsbom     - 725 K Lindqvist    0-3 tons: 0-0
AD 1643 R Forsbom     | 725 K Lindqvist   
AD 1632 J Laumola     | 6394 M Gonzalez    0-3


omg: 6
TELGE - DSB 5-5 19-21

D1 210 T Söderberg    | 1643 R Forsbom    
D1 2406 M Hultberg    | 1873 T Andersson    2-3
S1 210 T Söderberg    - 1632 J Laumola     3-2 tons: 3-2
S2 2406 M Hultberg    - 2670 J Eriksson    0-3 tons: 1-2
D2 2783 A Söderberg    | 2670 J Eriksson    
D2 1607 M Fagrell     | 1632 J Laumola     3-2
S3 2783 A Söderberg    - 1890 P Sievola     1-3 tons: 3-1
S4 1607 M Fagrell     - 1873 T Andersson    3-0 tons: 2-2
D3 816 D Viktorsson   | 1177 M Jensen     
D3 6175 J Ericson     | 1306 T Olsson     0-3
S5 816 D Viktorsson   - 1177 M Jensen     1-3 tons: 0-0
S6 6175 J Ericson     - 1306 T Olsson     3-0 tons: 0-0
AD 2783 A Söderberg    | 1177 M Jensen     
AD 1607 M Fagrell     | 1306 T Olsson     3-2
Bra spel: [6175-1][210-1]


omg: 6
KARLA - VTORP 5-5 20-20

D1  42 O Tillybs     | 379 O Fransson    
D1 214 K Sandell     | 909 C Lannemar    1-3
S1  42 O Tillybs     - 1620 B Klameth     0-3 tons: 1-4
S2 752 R Andersson    - 6634 M Karlsson    3-0 tons: 1-1
D2 1974 P Ericson     | 1580 P Carlsson    
D2 2062 S Eriksson    | 829 J Bäckström    2-3
S3 214 K Sandell     - 2697 K Bäckström    3-2 tons: 1-3
S4 1622 C Salminen    - 908 A Peters     2-3 tons: 2-1
D3 752 R Andersson    | 1620 B Klameth    
D3 293 C Ekström     | 951 C Storm-Hyllensta 3-1
S5 1974 P Ericson     - 379 O Fransson    0-3 tons: 0-1
S6 293 C Ekström     - 909 C Lannemar    3-0 tons: 6-2
AD 752 R Andersson    | 908 A Peters     
AD 293 C Ekström     | 379 O Fransson    3-2


omg: 6
YOUNG - DALA 5-5 21-20

D1 1709 R Sivenius    | 1095 M Rahimi     
D1 750 K Andersén    | 1082 H Håkonsen    3-0
S1 1838 P Sandqvist    - 964 A Törnqvist    1-3 tons: 0-4
S2 1894 U Larsson     - 1013 J Rydkvist    1-3 tons: 1-1
D2 1180 M Essman     | 964 A Törnqvist   
D2 1329 K Kaarre     | 1013 J Rydkvist    2-3
S3 1709 R Sivenius    - 1738 J Olsson     3-0 tons: 6-0
S4 6543 M Svensson    - 1082 H Håkonsen    3-2 tons: 4-2
D3 6543 M Svensson    | 1738 J Olsson     
D3 1894 U Larsson     | 1102 J Nordin     3-1
S5 750 K Andersén    - 1102 J Nordin     1-3 tons: 3-4
S6 1180 M Essman     - 1095 M Rahimi     3-2 tons: 1-2
AD 1709 R Sivenius    | 1102 J Nordin     
AD 6543 M Svensson    | 1095 M Rahimi     1-3


omg: 6
BLÅBO - FREJA 6-3 23-12

D1 641 R Nieminen    | 658 L Ohlsson    
D1 2091 P Tillberg    | 1019 M Eklund     3-1
S1 958 J Olsén      - 6140 B Rydstedt    3-0 tons: 4-1
S2 2080 K Hellsén     - 676 P Mattsson    2-3 tons: 6-1
D2 1779 M Carlbom     | 676 P Mattsson    
D2 629 R Lärnvåg     | 2441 L Norström    1-3
S3 2091 P Tillberg    - 658 L Ohlsson     3-1 tons: 3-2
S4 641 R Nieminen    - 2441 L Norström    3-1 tons: 5-0
D3 958 J Olsén      | 6140 B Rydstedt    
D3 2080 K Hellsén     | 1034 S Wiklund     3-0
S5 629 R Lärnvåg     - 1019 M Eklund     2-3 tons: 1-0
S6 1779 M Carlbom     - 1034 S Wiklund     3-0 tons: 1-0


omg: 6
VLTDC - VITLÖK 8-1 25-13

D1 2082 J Mattsson    | 135 L Reuterstig/Jons
D1 1829 M Koslowski    | 2804 S Sundström    3-2
S1 1784 C Andersson    - 2265 M Löndqvist    3-1 tons: 2-3
S2 1005 S Roos      - 135 L Reuterstig/Jons 1-3 tons: 1-6
D2 2084 R Persson     | 1943 S Elia      
D2 2294 T Olausson    | 2265 M Löndqvist    3-2
S3 2082 J Mattsson    - 2804 S Sundström    3-1 tons: 1-1
S4 1829 M Koslowski    - 1408 M Söderqvist   3-0 tons: 5-0
D3 1784 C Andersson    | 1408 M Söderqvist   
D3 1005 S Roos      | 2343 P Lindhgren    3-1
S5 2084 R Persson     - 2343 P Lindhgren    3-1 tons: 1-1
S6 2294 T Olausson    - 1943 S Elia      3-2 tons: 4-7
Bra spel: [1829-118][1829-114]


omg: 6
PILO - SHAKE 2-7 10-24

D1 6391 T Larsson     | 991 M Lundqvist   
D1 434 N Svedlind    | 2083 U Gullberg    2-3
S1 6391 T Larsson     - 991 M Lundqvist    0-3 tons: 2-5
S2 434 N Svedlind    - 2083 U Gullberg    3-1 tons: 2-1
D2 725 K Lindqvist    | 1258 J Dössing    
D2 1948 M Frisén     | 1115 A Lindstedt    3-2
S3 162 S Berglund    - 1258 J Dössing     1-3 tons: 1-2
S4 1948 M Frisén     - 1115 A Lindstedt    1-3 tons: 0-0
D3 162 S Berglund    | 1754 V Huohvanainen  
D3 1006 S Nordström    | 1868 T Näsman     0-3
S5 1006 S Nordström    - 1754 V Huohvanainen  0-3 tons: 1-1
S6 725 K Lindqvist    - 1868 T Näsman     0-3 tons: 3-1


omg: 7
FREJA - VLTDC 1-8 5-18

D1 658 L Ohlsson     | 2127 T Ökvist     
D1 1019 M Eklund     | 2082 J Mattsson    0-3
S1 1034 S Wiklund     - 2044 K Schützler    1-3 tons: 0-5
S2 1033 T Pyykönen    - 455 E Klingberg    0-3 tons: 1-2
D2 2789 P Eklund     | 2294 T Olausson    
D2 1033 T Pyykönen    | 2084 R Persson     3-0
S3 1019 M Eklund     - 2082 J Mattsson    0-3 tons: 0-1
S4 658 L Ohlsson     - 2127 T Ökvist     0-3 tons: 1-3
S5 2789 P Eklund     - 2294 T Olausson    1-3 tons: 0-1


omg: 7
DALA - BLÅBO 3-6 13-23

D1 1102 J Nordin     | 1779 M Carlbom    
D1 226 T Hakkala     | 687 J Södergren    1-3
S1 1102 J Nordin     - 1779 M Carlbom     3-2 tons: 3-4
S2 1013 J Rydkvist    - 687 J Södergren    3-2 tons: 2-2
D2 1095 M Rahimi     | 2091 P Tillberg    
D2 1082 H Håkonsen    | 2080 K Hellsén     0-3
S3 226 T Hakkala     - 2091 P Tillberg    0-3 tons: 3-1
S4 1738 J Olsson     - 2080 K Hellsén     0-3 tons: 0-3
D3 1013 J Rydkvist    | 641 R Nieminen    
D3 1738 J Olsson     | 958 J Olsén      2-3
S5 1082 H Håkonsen    - 641 R Nieminen    1-3 tons: 2-4
S6 1095 M Rahimi     - 958 J Olsén      3-1 tons: 4-1


omg: 7
VTORP - YOUNG 2-7 9-23

D1 2697 K Bäckström    | 1709 R Sivenius    
D1 6634 M Karlsson    | 1921 H Sjökvist    0-3
S1 1580 P Carlsson    - 1894 U Larsson     1-3 tons: 1-2
S2 2697 K Bäckström    - 722 C Svensson    3-1 tons: 1-1
D2 951 C Storm-Hyllensta | 722 C Svensson    
D2 909 C Lannemar    | 2807 S Franck     2-3
S3 829 J Bäckström    - 1709 R Sivenius    0-3 tons: 0-3
S4 909 C Lannemar    - 2807 S Franck     0-3 tons: 3-4
D3 379 O Fransson    | 1838 P Sandqvist   
D3 829 J Bäckström    | 1894 U Larsson     3-1
S5 951 C Storm-Hyllensta - 1838 P Sandqvist    0-3 tons: 1-1
S6 379 O Fransson    - 1921 H Sjökvist    0-3 tons: 0-1
Bra spel: [2807-2]


omg: 7
TELGE - KARLA 2-7 10-24

D1 210 T Söderberg    |  42 O Tillybs    
D1 2406 M Hultberg    | 214 K Sandell     0-3
S1 210 T Söderberg    - 214 K Sandell     0-3 tons: 0-2
S2 2406 M Hultberg    - 752 R Andersson    0-3 tons: 0-2
D2 816 D Viktorsson   | 752 R Andersson   
D2 6175 J Ericson     | 293 C Ekström     0-3
S3 816 D Viktorsson   -  42 O Tillybs     0-3 tons: 3-0
S4 6175 J Ericson     - 293 C Ekström     3-2 tons: 4-4
D3 1607 M Fagrell     | 1622 C Salminen    
D3 2783 A Söderberg    | 875 G Brodén     2-3
S5 1607 M Fagrell     - 1622 C Salminen    2-3 tons: 1-2
S6 2783 A Söderberg    - 875 G Brodén     3-1 tons: 3-1


omg: 7
VITLÖK - PILO 5-5 23-23

D1 135 L Reuterstig/Jons | 6391 T Larsson    
D1 2799 L Asklund     | 725 K Lindqvist    1-3
S1 135 L Reuterstig/Jons - 6391 T Larsson     1-3 tons: 0-2
S2 1040 S Axelsson    - 725 K Lindqvist    3-2 tons: 4-2
D2 2804 S Sundström    | 434 N Svedlind    
D2 1040 S Axelsson    | 1991 D Vodovnik    2-3
S3 2799 L Asklund     - 1948 M Frisén     3-2 tons: 3-0
S4 1408 M Söderqvist   - 162 S Berglund    3-2 tons: 0-1
D3 2265 M Löndqvist    | 1948 M Frisén     
D3 291 P Löndqvist    | 162 S Berglund    3-2
S5 2343 P Lindhgren    - 1991 D Vodovnik    3-0 tons: 1-0
S6 291 P Löndqvist    - 434 N Svedlind    2-3 tons: 5-3
AD 2343 P Lindhgren    | 434 N Svedlind    
AD 291 P Löndqvist    | 1948 M Frisén     2-3


omg: 7
DSB - SHAKE 3-6 11-23

D1 1632 J Laumola     | 1115 A Lindstedt   
D1 1485 S Alm       | 1629 H Rintala     3-1
S1 1485 S Alm       - 1115 A Lindstedt    0-3 tons: 1-0
S2 1640 M Liiv      - 1629 H Rintala     3-2 tons: 1-1
D2 1640 M Liiv      | 1754 V Huohvanainen  
D2 1177 M Jensen     | 1258 J Dössing     3-2
S3 1890 P Sievola     - 1754 V Huohvanainen  0-3 tons: 0-0
S4 1873 T Andersson    - 1258 J Dössing     0-3 tons: 0-2
D3 1890 P Sievola     | 1868 T Näsman     
D3 1873 T Andersson    | 991 M Lundqvist    0-3
S5 1177 M Jensen     - 1868 T Näsman     1-3 tons: 0-5
S6 1632 J Laumola     - 991 M Lundqvist    1-3 tons: 3-2
Bra spel: [1868-120]


omg: 8
KARLA - DSB 5-5 19-22

D1  42 O Tillybs     | 1643 R Forsbom    
D1 1974 P Ericson     | 1433 M Duvefjord    1-3
S1 1974 P Ericson     - 2670 J Eriksson    0-3 tons: 2-2
S2 752 R Andersson    - 1632 J Laumola     3-1 tons: 2-2
D2 752 R Andersson    | 2438 M Lindblom    
D2 293 C Ekström     | 1177 M Jensen     3-1
S3  42 O Tillybs     - 1433 M Duvefjord    2-3 tons: 3-0
S4 293 C Ekström     - 1643 R Forsbom     3-2 tons: 3-0
D3 1622 C Salminen    | 1632 J Laumola    
D3 875 G Brodén     | 2670 J Eriksson    1-3
S5 1622 C Salminen    - 1177 M Jensen     3-1 tons: 0-2
S6 875 G Brodén     - 2438 M Lindblom    0-3 tons: 1-1
AD 752 R Andersson    | 2438 M Lindblom    
AD 293 C Ekström     | 1433 M Duvefjord    3-2


omg: 8
YOUNG - TELGE 6-3 23-15

D1 1921 H Sjökvist    | 2406 M Hultberg    
D1 722 C Svensson    | 210 T Söderberg    3-1
S1 722 C Svensson    - 2406 M Hultberg    3-0 tons: 1-0
S2  6 M Netterborn   - 210 T Söderberg    3-1 tons: 2-0
D2 750 K Andersén    | 2783 A Söderberg   
D2 1709 R Sivenius    | 1607 M Fagrell     2-3
S3 1709 R Sivenius    - 2783 A Söderberg    2-3 tons: 3-3
S4 750 K Andersén    - 1607 M Fagrell     3-1 tons: 2-1
D3  6 M Netterborn   | 816 D Viktorsson   
D3 1894 U Larsson     | 6175 J Ericson     3-2
S5 1921 H Sjökvist    - 816 D Viktorsson   3-1 tons: 3-3
S6 1894 U Larsson     - 6175 J Ericson     1-3 tons: 2-0
Bra spel: [1709-117]


omg: 8
BLÅBO - VTORP 9-0 27-9

D1 687 J Södergren    | 2697 K Bäckström   
D1 641 R Nieminen    | 829 J Bäckström    3-2
S1 958 J Olsén      - 829 J Bäckström    3-0 tons: 2-0
S2 641 R Nieminen    - 909 C Lannemar    3-1 tons: 6-2
D2 2080 K Hellsén     | 908 A Peters     
D2 2091 P Tillberg    | 909 C Lannemar    3-0
S3 2080 K Hellsén     - 1580 P Carlsson    3-2 tons: 0-2
S4 2091 P Tillberg    - 908 A Peters     3-0 tons: 3-1
D3 1779 M Carlbom     | 1580 P Carlsson    
D3 629 R Lärnvåg     | 951 C Storm-Hyllensta 3-0
S5 687 J Södergren    - 951 C Storm-Hyllensta 3-2 tons: 3-2
S6 1779 M Carlbom     - 2697 K Bäckström    3-2 tons: 2-1


omg: 8
VLTDC - DALA 4-6 23-21

D1 2082 J Mattsson    | 1095 M Rahimi     
D1 2127 T Ökvist     | 1013 J Rydkvist    3-0
S1 455 E Klingberg    - 964 A Törnqvist    3-1 tons: 1-2
S2 1190 L Wilhelmsson   - 1738 J Olsson     2-3 tons: 2-3
D2 2294 T Olausson    | 9999 T Olausson    
D2 2084 R Persson     | 1082 H Håkonsen    2-3
S3 2082 J Mattsson    - 1013 J Rydkvist    3-0 tons: 3-2
S4 2127 T Ökvist     - 1102 J Nordin     2-3 tons: 4-5
D3 455 E Klingberg    | 1102 J Nordin     
D3 1190 L Wilhelmsson   | 1738 J Olsson     2-3
S5 2084 R Persson     - 9999 R Persson     1-3 tons: 2-2
S6 2294 T Olausson    - 1095 M Rahimi     3-2 tons: 3-4
AD 2127 T Ökvist     | 9999 T Ökvist     
AD 2082 J Mattsson    | 1738 J Olsson     2-3
Bra spel: [2082-18][2127-18][1738-116]


omg: 8
PILO - FREJA 7-2 17-8

D1 725 K Lindqvist    | 658 L Ohlsson    
D1 1991 D Vodovnik    | 2431 K Hultberg    3-0
S1 725 K Lindqvist    - 1019 M Eklund     3-0 tons: 3-0
S2 1006 S Nordström    - 2431 K Hultberg    3-0 tons: 3-0
D2 1006 S Nordström    | 1034 S Wiklund    
D2 6391 T Larsson     | 6140 B Rydstedt    3-2
S3 1991 D Vodovnik    - 1034 S Wiklund     0-3 tons: 1-1
S4 162 S Berglund    - 658 L Ohlsson     3-0 tons: 0-1
S5 1948 M Frisén     - 6140 B Rydstedt    2-3 tons: 1-0
Bra spel: [1948-1]


omg: 8
SHAKE - VITLÖK 6-3 23-16

D1 2083 U Gullberg    | 2265 M Löndqvist   
D1 991 M Lundqvist    | 2799 L Asklund     2-3
S1 991 M Lundqvist    - 2265 M Löndqvist    1-3 tons: 4-2
S2 2083 U Gullberg    - 2799 L Asklund     2-3 tons: 3-1
D2 1751 J Hiltunen    | 2804 S Sundström   
D2 1115 A Lindstedt    | 526 M Appelgren    3-1
S3 1758 M Karvonen    - 135 L Reuterstig/Jons 3-2 tons: 7-4
S4 1751 J Hiltunen    - 526 M Appelgren    3-1 tons: 2-0
D3 1758 M Karvonen    | 135 L Reuterstig/Jons
D3 1868 T Näsman     | 291 P Löndqvist    3-1
S5 1115 A Lindstedt    - 2804 S Sundström    3-1 tons: 0-0
S6 1868 T Näsman     - 291 P Löndqvist    3-1 tons: 4-1


omg: 9
FREJA - SHAKE 3-6 12-23

D1 1033 T Pyykönen    | 1629 H Rintala    
D1 698 I Aho       | 1751 J Hiltunen    1-3
S1 1033 T Pyykönen    - 1258 J Dössing     0-3 tons: 0-4
S2 698 I Aho       - 1751 J Hiltunen    0-3 tons: 1-1
D2 658 L Ohlsson     | 1868 T Näsman     
D2 6140 B Rydstedt    | 1258 J Dössing     3-2
S3 1034 S Wiklund     - 1758 M Karvonen    1-3 tons: 1-4
S4 2431 K Hultberg    - 1629 H Rintala     1-3 tons: 0-4
D3 2431 K Hultberg    | 1758 M Karvonen    
D3 1034 S Wiklund     | 1754 V Huohvanainen  0-3
S5 658 L Ohlsson     - 1754 V Huohvanainen  3-1 tons: 1-2
S6 6140 B Rydstedt    - 1868 T Näsman     3-2 tons: 3-3


omg: 9
DALA - PILO 4-6 20-23

D1 1082 H Håkonsen    | 6391 T Larsson    
D1 1738 J Olsson     | 1006 S Nordström    1-3
S1 1082 H Håkonsen    - 1991 D Vodovnik    3-1 tons: 3-0
S2 1013 J Rydkvist    - 162 S Berglund    3-2 tons: 4-3
D2 1102 J Nordin     | 434 N Svedlind    
D2 226 T Hakkala     | 1948 M Frisén     3-0
S3 1738 J Olsson     - 1948 M Frisén     3-2 tons: 1-1
S4 226 T Hakkala     - 434 N Svedlind    0-3 tons: 1-3
D3 1013 J Rydkvist    | 1814 T Berlin     
D3 9999 T Berlin     | 162 S Berglund    2-3
S5 1102 J Nordin     - 1814 T Berlin     1-3 tons: 4-3
S6 9999 T Berlin     - 1006 S Nordström    2-3 tons: 3-3
AD 9999 S Nordström    | 1814 T Berlin     
AD 1102 J Nordin     | 434 N Svedlind    2-3


omg: 9
VTORP - VLTDC 5-5 13-19

S1 909 C Lannemar    - 5851 M Söderström   2-3 tons: 2-6
S2 1580 P Carlsson    - 455 E Klingberg    1-3 tons: 1-0
D2 6634 M Karlsson    | 2294 T Olausson    
D2 908 A Peters     | 2084 R Persson     3-1
S3 2697 K Bäckström    - 2084 R Persson     3-1 tons: 0-0
S4 951 C Storm-Hyllensta - 2294 T Olausson    0-3 tons: 0-3
D3 379 O Fransson    | 2044 K Schützler   
D3 829 J Bäckström    | 455 E Klingberg    3-2
S5 379 O Fransson    - 2044 K Schützler    1-3 tons: 2-1
AD 2697 K Bäckström    | 2294 T Olausson    
AD 6634 M Karlsson    | 2044 K Schützler    0-3
Bra spel: [2294-1]


omg: 9
TELGE - BLÅBO 1-8 11-26

D1 149 A Mattsson    | 958 J Olsén     
D1 6175 J Ericson     | 1779 M Carlbom     2-3
S1 149 A Mattsson    - 958 J Olsén      1-3 tons: 0-2
S2 6175 J Ericson     - 1779 M Carlbom     3-2 tons: 1-1
D2 210 T Söderberg    | 2080 K Hellsén    
D2 816 D Viktorsson   | 641 R Nieminen    1-3
S3 816 D Viktorsson   - 2080 K Hellsén     0-3 tons: 1-2
S4 210 T Söderberg    - 641 R Nieminen    1-3 tons: 0-1
D3 1607 M Fagrell     | 2091 P Tillberg    
D3 2783 A Söderberg    | 629 R Lärnvåg     1-3
S5 1607 M Fagrell     - 2091 P Tillberg    1-3 tons: 1-6
S6 2783 A Söderberg    - 687 J Södergren    1-3 tons: 1-2
Bra spel: [6175-118][687-16]


omg: 9
KARLA - YOUNG 5-5 21-24

D1 1974 P Ericson     | 750 K Andersén    
D1 2062 S Eriksson    | 1709 R Sivenius    3-2
S1 1974 P Ericson     - 1329 K Kaarre     1-3 tons: 2-2
S2 752 R Andersson    - 750 K Andersén    2-3 tons: 5-7
D2 1622 C Salminen    | 722 C Svensson    
D2 875 G Brodén     | 1329 K Kaarre     3-2
S3 2062 S Eriksson    - 722 C Svensson    3-1 tons: 1-0
S4 293 C Ekström     - 1894 U Larsson     3-2 tons: 5-3
D3 752 R Andersson    | 1894 U Larsson    
D3 293 C Ekström     | 1921 H Sjökvist    3-2
S5 1622 C Salminen    - 1709 R Sivenius    1-3 tons: 0-1
S6 875 G Brodén     - 1921 H Sjökvist    0-3 tons: 0-2
AD 752 R Andersson    | 750 K Andersén    
AD 293 C Ekström     | 1921 H Sjökvist    2-3


omg: 9
DSB - VITLÖK 5-5 20-21

D1 1632 J Laumola     | 1040 S Axelsson    
D1 2670 J Eriksson    | 291 P Löndqvist    3-2
S1 1632 J Laumola     - 291 P Löndqvist    3-2 tons: 1-1
S2 2670 J Eriksson    - 135 L Reuterstig/Jons 0-3 tons: 1-2
D2 1177 M Jensen     | 2343 P Lindhgren   
D2 1485 S Alm       | 1408 M Söderqvist   3-0
S3 1177 M Jensen     - 2804 S Sundström    3-0 tons: 2-0
S4 1485 S Alm       - 1408 M Söderqvist   3-2 tons: 1-0
D3 1643 R Forsbom     | 2804 S Sundström   
D3 1873 T Andersson    | 2265 M Löndqvist    2-3
S5 1643 R Forsbom     - 1040 S Axelsson    2-3 tons: 1-4
S6 1873 T Andersson    - 2265 M Löndqvist    1-3 tons: 3-3
AD 1177 M Jensen     | 1040 S Axelsson    
AD 1643 R Forsbom     | 135 L Reuterstig/Jons 0-3


omg: 10
YOUNG - DSB 6-4 23-17

D1 1329 K Kaarre     | 1632 J Laumola    
D1 750 K Andersén    | 1640 M Liiv      1-3
S1 1329 K Kaarre     - 1640 M Liiv      1-3 tons: 2-2
S2 750 K Andersén    - 1632 J Laumola     1-3 tons: 3-3
D2 1709 R Sivenius    | 1177 M Jensen     
D2 1894 U Larsson     | 1433 M Duvefjord    3-1
S3 1709 R Sivenius    - 1433 M Duvefjord    3-2 tons: 3-2
S4 1894 U Larsson     - 1177 M Jensen     3-0 tons: 1-3
D3 722 C Svensson    | 1873 T Andersson   
D3 2807 S Franck     | 1890 P Sievola     3-2
S5 722 C Svensson    - 1890 P Sievola     2-3 tons: 2-0
S6 2807 S Franck     - 2670 J Eriksson    3-0 tons: 3-0
AD 2807 S Franck     | 1632 J Laumola    
AD 1709 R Sivenius    | 2670 J Eriksson    3-0
Bra spel: [750-1]


omg: 10
BLÅBO - KARLA 8-1 25-8

D1 2091 P Tillberg    | 752 R Andersson   
D1 629 R Lärnvåg     | 293 C Ekström     3-2
S1 2091 P Tillberg    - 1622 C Salminen    3-0 tons: 5-1
S2 687 J Södergren    - 1974 P Ericson     3-0 tons: 1-1
D2 2080 K Hellsén     | 2062 S Eriksson    
D2 641 R Nieminen    |  42 O Tillybs     3-1
S3 2080 K Hellsén     - 2062 S Eriksson    3-1 tons: 2-0
S4 641 R Nieminen    -  42 O Tillybs     3-0 tons: 4-1
D3 958 J Olsén      | 1974 P Ericson    
D3 1779 M Carlbom     | 1622 C Salminen    3-1
S5 958 J Olsén      - 752 R Andersson    3-0 tons: 2-3
S6 1779 M Carlbom     - 293 C Ekström     1-3 tons: 0-3


omg: 10
VLTDC - TELGE 3-6 17-20

D1 2082 J Mattsson    | 210 T Söderberg   
D1 2084 R Persson     | 6175 J Ericson     3-2
S1 1784 C Andersson    - 210 T Söderberg    2-3 tons: 3-5
S2 1005 S Roos      - 6175 J Ericson     2-3 tons: 1-1
D2 995 L Eriksson    | 816 D Viktorsson   
D2 996 S Björk      | 4563 J Önneslöv    0-3
S3 2082 J Mattsson    - 816 D Viktorsson   3-0 tons: 3-0
S4 995 L Eriksson    - 4563 J Önneslöv    2-3 tons: 3-1
D3 1005 S Roos      | 1607 M Fagrell    
D3 1784 C Andersson    | 2783 A Söderberg    3-0
S5 996 S Björk      - 1607 M Fagrell     1-3 tons: 0-0
S6 2084 R Persson     - 2783 A Söderberg    1-3 tons: 0-1


omg: 10
PILO - VTORP 5-5 22-19

D1 6391 T Larsson     | 379 O Fransson    
D1 1991 D Vodovnik    | 951 C Storm-Hyllensta 2-3
S1 1948 M Frisén     - 951 C Storm-Hyllensta 1-3 tons: 0-1
S2 162 S Berglund    - 379 O Fransson    1-3 tons: 1-0
D2 434 N Svedlind    | 2697 K Bäckström   
D2 162 S Berglund    | 909 C Lannemar    1-3
S3 1991 D Vodovnik    - 2697 K Bäckström    2-3 tons: 2-1
S4 434 N Svedlind    - 909 C Lannemar    3-0 tons: 2-1
D3 1006 S Nordström    | 6634 M Karlsson    
D3 1948 M Frisén     | 908 A Peters     3-1
S5 1006 S Nordström    - 6634 M Karlsson    3-2 tons: 2-1
S6 6394 M Gonzalez    - 908 A Peters     3-0 tons: 1-3
AD 1006 S Nordström    | 951 C Storm-Hyllensta
AD 434 N Svedlind    | 908 A Peters     3-1


omg: 10
SHAKE - DALA 6-3 22-15

D1 1115 A Lindstedt    | 1082 H Håkonsen    
D1 1258 J Dössing     | 1013 J Rydkvist    3-1
S1 1754 V Huohvanainen  - 9999 V Huohvanainen  1-3 tons: 0-0
S2 1258 J Dössing     - 1102 J Nordin     1-3 tons: 0-2
D2 1758 M Karvonen    | 964 A Törnqvist   
D2 1754 V Huohvanainen  | 1102 J Nordin     3-2
S3 1758 M Karvonen    - 964 A Törnqvist    3-1 tons: 4-1
S4 1751 J Hiltunen    - 1738 J Olsson     2-3 tons: 1-4
D3 1868 T Näsman     | 1738 J Olsson     
D3 1751 J Hiltunen    | 9999 J Hiltunen    3-1
S5 1115 A Lindstedt    - 1082 H Håkonsen    3-1 tons: 4-2
S6 1868 T Näsman     - 1013 J Rydkvist    3-0 tons: 2-0
Bra spel: [1115-112]


omg: 10
VITLÖK - FREJA 7-2 22-13

D1 2799 L Asklund     | 698 I Aho      
D1 2265 M Löndqvist    | 2441 L Norström    1-3
S1 2799 L Asklund     - 698 I Aho       3-1 tons: 2-1
S2 2265 M Löndqvist    - 658 L Ohlsson     3-2 tons: 2-1
D2 291 P Löndqvist    | 658 L Ohlsson    
D2 2343 P Lindhgren    | 2027 J Björnfot    3-1
S3 2692 L Gustavsson   - 1019 M Eklund     3-0 tons: 2-0
S4 135 L Reuterstig/Jons - 2027 J Björnfot    3-1 tons: 2-2
D3 135 L Reuterstig/Jons | 6140 B Rydstedt    
D3 2804 S Sundström    | 1019 M Eklund     3-0
S5 291 P Löndqvist    - 2441 L Norström    3-2 tons: 1-0
S6 2343 P Lindhgren    - 6140 B Rydstedt    0-3 tons: 0-0


omg: 11
FREJA - DSB 4-6 15-24

D1 658 L Ohlsson     | 1177 M Jensen     
D1 1033 T Pyykönen    | 1643 R Forsbom     0-3
S1 658 L Ohlsson     - 1177 M Jensen     1-3 tons: 0-3
S2 6140 B Rydstedt    - 1643 R Forsbom     3-1 tons: 0-1
D2 6140 B Rydstedt    | 1632 J Laumola    
D2 2027 J Björnfot    | 2670 J Eriksson    3-1
S3 1033 T Pyykönen    - 1632 J Laumola     0-3 tons: 0-1
S4 2027 J Björnfot    - 2670 J Eriksson    1-3 tons: 1-2
D3 1019 M Eklund     | 1873 T Andersson   
D3 666 S Nilserius    | 1485 S Alm       0-3
S5 1019 M Eklund     - 1873 T Andersson    3-2 tons: 1-1
S6 666 S Nilserius    - 1485 S Alm       3-2 tons: 0-0
AD 666 S Nilserius    | 1177 M Jensen     
AD 6140 B Rydstedt    | 1632 J Laumola     1-3


omg: 11
DALA - VITLÖK 5-5 16-18

D1 1082 H Håkonsen    | 2265 M Löndqvist   
D1 1013 J Rydkvist    | 2799 L Asklund     3-0
S1 9999 L Asklund     - 2265 M Löndqvist    3-2 tons: 2-1
S2 1166 M Sköld      - 2799 L Asklund     0-3 tons: 0-1
D2 1102 J Nordin     | 1408 M Söderqvist   
D2 226 T Hakkala     | 2343 P Lindhgren    3-1
S3 1013 J Rydkvist    - 1408 M Söderqvist   0-3 tons: 1-1
S4 226 T Hakkala     - 2343 P Lindhgren    0-3 tons: 1-0
D3 1166 M Sköld      | 291 P Löndqvist   
D3 9999 P Löndqvist    | 2804 S Sundström    3-0
S5 1082 H Håkonsen    - 291 P Löndqvist    0-3 tons: 1-3
S6 1102 J Nordin     - 2804 S Sundström    3-0 tons: 3-0
AD 1013 J Rydkvist    | 291 P Löndqvist   
AD 1102 J Nordin     | 1408 M Söderqvist   1-3


omg: 11
VTORP - SHAKE 1-8 9-26

D1 829 J Bäckström    | 1629 H Rintala    
D1 2697 K Bäckström    | 1751 J Hiltunen    3-2
S1 2697 K Bäckström    - 1758 M Karvonen    0-3 tons: 1-1
S2 951 C Storm-Hyllensta - 1629 H Rintala     0-3 tons: 0-5
D2 6634 M Karlsson    | 1115 A Lindstedt   
D2 908 A Peters     | 1258 J Dössing     0-3
S3 6634 M Karlsson    - 1751 J Hiltunen    2-3 tons: 0-4
S4 908 A Peters     - 1258 J Dössing     1-3 tons: 2-2
D3 951 C Storm-Hyllensta | 1868 T Näsman     
D3 379 O Fransson    | 1758 M Karvonen    0-3
S5 829 J Bäckström    - 1115 A Lindstedt    2-3 tons: 4-3
S6 379 O Fransson    - 1868 T Näsman     1-3 tons: 0-2


omg: 11
TELGE - PILO 3-6 13-22

D1 210 T Söderberg    | 6394 M Gonzalez    
D1 149 A Mattsson    | 1006 S Nordström    1-3
S1 210 T Söderberg    - 6394 M Gonzalez    0-3 tons: 1-3
S2 149 A Mattsson    - 1006 S Nordström    0-3 tons: 0-1
D2 1607 M Fagrell     | 434 N Svedlind    
D2 816 D Viktorsson   | 1991 D Vodovnik    3-2
S3 816 D Viktorsson   - 1991 D Vodovnik    1-3 tons: 2-0
S4 1607 M Fagrell     - 1948 M Frisén     3-2 tons: 3-2
D3 2783 A Söderberg    | 162 S Berglund    
D3 6175 J Ericson     | 1948 M Frisén     3-0
S5 2783 A Söderberg    - 162 S Berglund    1-3 tons: 0-2
S6 6175 J Ericson     - 434 N Svedlind    1-3 tons: 0-4


omg: 11
KARLA - VLTDC 2-7 10-22

D1  42 O Tillybs     | 2082 J Mattsson    
D1 2751 E Wejher     | 455 E Klingberg    1-3
S1 875 G Brodén     - 455 E Klingberg    0-3 tons: 2-0
S2 1622 C Salminen    - 2082 J Mattsson    0-3 tons: 2-2
D2 1622 C Salminen    | 2294 T Olausson    
D2 875 G Brodén     | 2084 R Persson     2-3
S3 752 R Andersson    - 2294 T Olausson    3-0 tons: 2-1
S4  42 O Tillybs     - 1005 S Roos      1-3 tons: 2-4
D3 752 R Andersson    | 1005 S Roos      
D3 293 C Ekström     | 2044 K Schützler    0-3
S5 2751 E Wejher     - 2044 K Schützler    0-3 tons: 3-2
S6 293 C Ekström     - 2084 R Persson     3-1 tons: 1-1


omg: 11
YOUNG - BLÅBO 3-6 13-19

D1 750 K Andersén    | 687 J Södergren   
D1 1921 H Sjökvist    | 958 J Olsén      0-3
S1 1709 R Sivenius    - 687 J Södergren    1-3 tons: 5-6
S2 1611 S Backholm    - 958 J Olsén      3-1 tons: 4-1
D2 1709 R Sivenius    | 641 R Nieminen    
D2 1611 S Backholm    | 2080 K Hellsén     2-3
S3  6 M Netterborn   - 641 R Nieminen    1-3 tons: 1-6
S4 750 K Andersén    - 2080 K Hellsén     3-0 tons: 2-2
D3 1894 U Larsson     | 2091 P Tillberg    
D3  6 M Netterborn   | 629 R Lärnvåg     0-3
S5 1894 U Larsson     - 2091 P Tillberg    0-3 tons: 2-2
S6 1921 H Sjökvist    - 629 R Lärnvåg     3-0 tons: 4-1


omg: 12
DSB - FREJA 6-3 20-16

D1 1890 P Sievola     | 2431 K Hultberg    
D1 1873 T Andersson    | 658 L Ohlsson     3-0
S1 1518 J Pietola     - 1034 S Wiklund     3-2 tons: 3-1
S2 2670 J Eriksson    - 2027 J Björnfot    3-2 tons: 0-0
D2 2670 J Eriksson    | 6140 B Rydstedt    
D2 1632 J Laumola     | 1019 M Eklund     3-1
S3 1873 T Andersson    - 1019 M Eklund     3-0 tons: 1-0
S4 1632 J Laumola     - 658 L Ohlsson     0-3 tons: 1-2
D3 1518 J Pietola     | 2027 J Björnfot    
D3 1177 M Jensen     | 1034 S Wiklund     3-2
S5 1177 M Jensen     - 6140 B Rydstedt    2-3 tons: 3-5
S6 1890 P Sievola     - 2431 K Hultberg    0-3 tons: 1-2
Bra spel: [6140-18]


omg: 12
VITLÖK - DALA 3-6 15-22

D1 1408 M Söderqvist   | 9999 M Söderqvist   
D1 2799 L Asklund     | 1166 M Sköld      1-3
S1 135 L Reuterstig/Jons - 1166 M Sköld      3-1 tons: 1-2
S2 2804 S Sundström    - 1013 J Rydkvist    0-3 tons: 1-3
D2 135 L Reuterstig/Jons | 1082 H Håkonsen    
D2 2804 S Sundström    | 1102 J Nordin     0-3
S3 2799 L Asklund     - 1102 J Nordin     1-3 tons: 1-7
S4 2343 P Lindhgren    - 1095 M Rahimi     3-2 tons: 0-5
D3 291 P Löndqvist    | 1013 J Rydkvist    
D3 2343 P Lindhgren    | 1095 M Rahimi     2-3
S5 1408 M Söderqvist   - 1082 H Håkonsen    2-3 tons: 1-0
S6 291 P Löndqvist    - 9999 P Löndqvist    3-1 tons: 5-0
Bra spel: [1102-1]


omg: 12
SHAKE - VTORP 8-1 24-11

D1 1115 A Lindstedt    | 6634 M Karlsson    
D1 1629 H Rintala     | 908 A Peters     3-1
S1 1115 A Lindstedt    - 1580 P Carlsson    3-2 tons: 2-1
S2 1629 H Rintala     - 829 J Bäckström    3-0 tons: 1-1
D2 1754 V Huohvanainen  | 829 J Bäckström   
D2 991 M Lundqvist    | 909 C Lannemar    3-2
S3 1751 J Hiltunen    - 6634 M Karlsson    0-3 tons: 2-1
S4 991 M Lundqvist    - 908 A Peters     3-1 tons: 1-1
D3 1868 T Näsman     | 2697 K Bäckström   
D3 1751 J Hiltunen    | 1580 P Carlsson    3-0
S5 1868 T Näsman     - 2697 K Bäckström    3-2 tons: 5-2
S6 1754 V Huohvanainen  - 909 C Lannemar    3-0 tons: 0-0


omg: 12
PILO - TELGE 6-3 22-19

D1 434 N Svedlind    | 149 A Mattsson    
D1 1991 D Vodovnik    | 2406 M Hultberg    3-1
S1 1948 M Frisén     - 149 A Mattsson    3-2 tons: 1-3
S2 162 S Berglund    - 2406 M Hultberg    2-3 tons: 1-1
D2 1948 M Frisén     | 1607 M Fagrell    
D2 162 S Berglund    | 210 T Söderberg    0-3
S3 6394 M Gonzalez    - 1607 M Fagrell     3-1 tons: 4-4
S4 1991 D Vodovnik    - 210 T Söderberg    2-3 tons: 0-1
D3 6394 M Gonzalez    | 2783 A Söderberg   
D3 1006 S Nordström    | 6175 J Ericson     3-2
S5 1006 S Nordström    - 2783 A Söderberg    3-2 tons: 1-3
S6 434 N Svedlind    - 6175 J Ericson     3-2 tons: 3-1


omg: 12
VLTDC - KARLA 5-5 21-23

D1 455 E Klingberg    | 875 G Brodén     
D1 402 A Berg      | 2062 S Eriksson    1-3
S1 455 E Klingberg    - 2062 S Eriksson    3-2 tons: 3-2
S2 402 A Berg      - 875 G Brodén     2-3 tons: 0-3
D2 2069 G Nordlöf     | 2751 E Wejher     
D2 2082 J Mattsson    | 1622 C Salminen    3-2
S3 2069 G Nordlöf     - 1622 C Salminen    1-3 tons: 1-0
S4 2082 J Mattsson    - 2751 E Wejher     3-2 tons: 4-4
D3 2084 R Persson     |  42 O Tillybs    
D3 2294 T Olausson    | 293 C Ekström     3-1
S5 2084 R Persson     - 293 C Ekström     1-3 tons: 2-3
S6 2294 T Olausson    -  42 O Tillybs     3-1 tons: 3-2
AD 2082 J Mattsson    | 293 C Ekström    
AD 2084 R Persson     | 2751 E Wejher     1-3
Bra spel: [2082-127]


omg: 12
BLÅBO - YOUNG 6-3 22-16

D1 2091 P Tillberg    | 1709 R Sivenius    
D1 629 R Lärnvåg     | 384 P Santala     3-1
S1 629 R Lärnvåg     - 750 K Andersén    0-3 tons: 1-2
S2 1779 M Carlbom     - 1709 R Sivenius    2-3 tons: 3-2
D2 2080 K Hellsén     | 750 K Andersén    
D2 641 R Nieminen    | 2807 S Franck     3-2
S3 2080 K Hellsén     - 1921 H Sjökvist    3-1 tons: 4-3
S4 2091 P Tillberg    - 1894 U Larsson     3-1 tons: 3-4
D3 1779 M Carlbom     | 1921 H Sjökvist    
D3 687 J Södergren    | 1894 U Larsson     2-3
S5 641 R Nieminen    - 2807 S Franck     3-2 tons: 5-2
S6 687 J Södergren    - 384 P Santala     3-0 tons: 0-1
Bra spel: [2091-122][750-155]


omg: 13
DSB - YOUNG 2-7 8-23

D1 1890 P Sievola     | 1180 M Essman     
D1 1643 R Forsbom     | 1329 K Kaarre     1-3
S1 1643 R Forsbom     - 1180 M Essman     0-3 tons: 1-2
S2 1873 T Andersson    - 1329 K Kaarre     0-3 tons: 2-2
D2 1632 J Laumola     | 1709 R Sivenius    
D2 2670 J Eriksson    | 1921 H Sjökvist    0-3
S3 1632 J Laumola     - 1709 R Sivenius    1-3 tons: 1-3
S4 2670 J Eriksson    - 1921 H Sjökvist    0-3 tons: 2-1
D3 1485 S Alm       | 1894 U Larsson    
D3 1177 M Jensen     | 6543 M Svensson    3-1
S5 1485 S Alm       - 1894 U Larsson     0-3 tons: 0-2
S6 1177 M Jensen     - 6543 M Svensson    3-1 tons: 2-3


omg: 13
KARLA - BLÅBO 5-5 19-22

D1 293 C Ekström     | 629 R Lärnvåg    
D1 752 R Andersson    | 1779 M Carlbom     3-1
S1 2062 S Eriksson    - 958 J Olsén      1-3 tons: 1-3
S2 1974 P Ericson     - 1779 M Carlbom     2-3 tons: 2-8
D2 875 G Brodén     | 641 R Nieminen    
D2 1622 C Salminen    | 2080 K Hellsén     3-2
S3 752 R Andersson    - 641 R Nieminen    3-0 tons: 2-4
S4 293 C Ekström     - 2080 K Hellsén     3-2 tons: 3-3
D3 1974 P Ericson     | 2091 P Tillberg    
D3 2062 S Eriksson    | 687 J Södergren    0-3
S5 1622 C Salminen    - 2091 P Tillberg    0-3 tons: 1-3
S6 875 G Brodén     - 687 J Södergren    1-3 tons: 0-2
AD 752 R Andersson    | 2091 P Tillberg    
AD 293 C Ekström     | 687 J Södergren    3-2


omg: 13
TELGE - VLTDC 4-6 18-24

D1 1983 T Andersson    | 2069 G Nordlöf    
D1 2596 P Svedinger    | 2082 J Mattsson    1-3
S1 1983 T Andersson    - 984 P Skytt      3-2 tons: 2-1
S2 2596 P Svedinger    - 455 E Klingberg    3-2 tons: 1-2
D2 2783 A Söderberg    | 2294 T Olausson    
D2 6175 J Ericson     | 2084 R Persson     0-3
S3 6175 J Ericson     - 2069 G Nordlöf     1-3 tons: 1-2
S4 2783 A Söderberg    - 2082 J Mattsson    2-3 tons: 2-2
D3 1607 M Fagrell     | 984 P Skytt     
D3 210 T Söderberg    | 455 E Klingberg    3-1
S5 1607 M Fagrell     - 2294 T Olausson    2-3 tons: 0-2
S6 210 T Söderberg    - 2084 R Persson     3-1 tons: 1-2
AD 210 T Söderberg    | 2069 G Nordlöf    
AD 6175 J Ericson     | 2294 T Olausson    0-3


omg: 13
VTORP - PILO 4-6 19-19

D1 909 C Lannemar    | 725 K Lindqvist   
D1 829 J Bäckström    | 434 N Svedlind    2-3
S1 908 A Peters     - 162 S Berglund    2-3 tons: 2-2
S2 2697 K Bäckström    - 434 N Svedlind    1-3 tons: 1-5
D2 1580 P Carlsson    | 1006 S Nordström   
D2 379 O Fransson    | 1948 M Frisén     3-0
S3 829 J Bäckström    - 1948 M Frisén     3-0 tons: 1-0
S4 1580 P Carlsson    - 725 K Lindqvist    0-3 tons: 1-3
D3 6634 M Karlsson    | 1991 D Vodovnik    
D3 951 C Storm-Hyllensta | 162 S Berglund    3-0
S5 6634 M Karlsson    - 1991 D Vodovnik    3-1 tons: 2-4
S6 379 O Fransson    - 1006 S Nordström    1-3 tons: 0-5
AD 829 J Bäckström    | 434 N Svedlind    
AD 6634 M Karlsson    | 725 K Lindqvist    1-3


omg: 13
DALA - SHAKE 2-7 13-22

D1 1013 J Rydkvist    | 1115 A Lindstedt   
D1 2146 O Demir      | 1258 J Dössing     1-3
S1 1166 M Sköld      - 1754 V Huohvanainen  1-3 tons: 2-2
S2 1013 J Rydkvist    - 1115 A Lindstedt    3-1 tons: 4-2
D2 1102 J Nordin     | 1758 M Karvonen    
D2 1738 J Olsson     | 1754 V Huohvanainen  3-0
S3 1102 J Nordin     - 1758 M Karvonen    1-3 tons: 5-5
S4 2077 C Ahlberg     - 1258 J Dössing     0-3 tons: 0-2
D3 1166 M Sköld      | 991 M Lundqvist   
D3 2077 C Ahlberg     | 1751 J Hiltunen    0-3
S5 2146 O Demir      - 991 M Lundqvist    2-3 tons: 6-6
S6 1738 J Olsson     - 1751 J Hiltunen    2-3 tons: 2-4


omg: 13
FREJA - VITLÖK 2-7 12-22

D1 271 A Johansson    | 2343 P Lindhgren   
D1 1033 T Pyykönen    | 135 L Reuterstig/Jons 1-3
S1 2027 J Björnfot    - 135 L Reuterstig/Jons 0-3 tons: 1-2
S2 1033 T Pyykönen    - 2141 R Gustafsson   0-3 tons: 0-1
D2 658 L Ohlsson     | 291 P Löndqvist   
D2 1034 S Wiklund     | 2141 R Gustafsson   2-3
S3 1019 M Eklund     - 1408 M Söderqvist   0-3 tons: 2-3
S4 658 L Ohlsson     - 2799 L Asklund     2-3 tons: 1-2
D3 6140 B Rydstedt    | 2799 L Asklund    
D3 2027 J Björnfot    | 1408 M Söderqvist   1-3
S5 6140 B Rydstedt    - 291 P Löndqvist    3-0 tons: 0-1
S6 271 A Johansson    - 2343 P Lindhgren    3-1 tons: 0-1


omg: 14
SHAKE - FREJA 7-2 25-10

D1 1751 J Hiltunen    | 1019 M Eklund     
D1 1868 T Näsman     | 1034 S Wiklund     3-0
S1 1758 M Karvonen    - 374 K Ohlsson     2-3 tons: 4-4
S2 1751 J Hiltunen    - 315 F Rydbjer     3-0 tons: 2-2
D2 1758 M Karvonen    | 2027 J Björnfot    
D2 1258 J Dössing     | 6140 B Rydstedt    3-1
S3 1258 J Dössing     - 6140 B Rydstedt    3-1 tons: 2-1
S4 1868 T Näsman     - 2027 J Björnfot    3-0 tons: 3-0
D3 991 M Lundqvist    | 374 K Ohlsson    
D3 1629 H Rintala     | 315 F Rydbjer     2-3
S5 991 M Lundqvist    - 1034 S Wiklund     3-1 tons: 4-1
S6 1629 H Rintala     - 1019 M Eklund     3-1 tons: 2-0


omg: 14
PILO - DALA 6-3 19-15

D1 1991 D Vodovnik    | 1013 J Rydkvist    
D1 162 S Berglund    | 2146 O Demir      0-3
S1 1991 D Vodovnik    - 1738 J Olsson     1-3 tons: 1-0
S2 6394 M Gonzalez    - 1531 M Ärleborg    3-0 tons: 2-0
D2 434 N Svedlind    | 1738 J Olsson     
D2 1948 M Frisén     | 1082 H Håkonsen    3-0
S3 1948 M Frisén     - 1082 H Håkonsen    0-3 tons: 1-0
S4 162 S Berglund    - 1166 M Sköld      3-2 tons: 1-1
D3 6394 M Gonzalez    | 1166 M Sköld     
D3 1006 S Nordström    | 1531 M Ärleborg    3-2
S5 1006 S Nordström    - 2146 O Demir      3-0 tons: 2-1
S6 434 N Svedlind    - 1013 J Rydkvist    3-2 tons: 4-1


omg: 14
VLTDC - VTORP 6-3 21-14

D1 2069 G Nordlöf     | 829 J Bäckström   
D1 2082 J Mattsson    | 909 C Lannemar    1-3
S1 402 A Berg      - 829 J Bäckström    3-2 tons: 1-4
S2 455 E Klingberg    - 379 O Fransson    1-3 tons: 1-2
D2 2084 R Persson     | 379 O Fransson    
D2 2294 T Olausson    | 2697 K Bäckström    1-3
S3 580 J Nyberg     - 6634 M Karlsson    3-0 tons: 4-1
S4 2082 J Mattsson    - 1580 P Carlsson    3-0 tons: 3-1
D3 402 A Berg      | 1580 P Carlsson    
D3 455 E Klingberg    | 6634 M Karlsson    3-0
S5 2084 R Persson     - 909 C Lannemar    3-2 tons: 1-1
S6 2294 T Olausson    - 2697 K Bäckström    3-1 tons: 2-2
Bra spel: [2082-1][909-1]


omg: 14
BLÅBO - TELGE 8-1 25-10

D1 2091 P Tillberg    | 2783 A Söderberg   
D1 2080 K Hellsén     | 2406 M Hultberg    3-2
S1 2091 P Tillberg    - 2783 A Söderberg    3-0 tons: 2-0
S2 2080 K Hellsén     - 2406 M Hultberg    3-2 tons: 1-1
D2 687 J Södergren    | 1607 M Fagrell    
D2 1779 M Carlbom     | 210 T Söderberg    3-0
S3 687 J Södergren    - 1607 M Fagrell     3-0 tons: 0-0
S4 1779 M Carlbom     - 210 T Söderberg    3-1 tons: 4-3
D3 629 R Lärnvåg     | 816 D Viktorsson   
D3 641 R Nieminen    | 6175 J Ericson     3-1
S5 629 R Lärnvåg     - 816 D Viktorsson   1-3 tons: 0-1
S6 641 R Nieminen    - 6175 J Ericson     3-1 tons: 2-3


omg: 14
YOUNG - KARLA 6-4 24-17

D1 1921 H Sjökvist    | 293 C Ekström    
D1 384 P Santala     | 752 R Andersson    1-3
S1 1921 H Sjökvist    - 1974 P Ericson     3-1 tons: 5-1
S2 384 P Santala     - 752 R Andersson    2-3 tons: 3-2
D2 1709 R Sivenius    | 875 G Brodén     
D2 750 K Andersén    | 1622 C Salminen    3-1
S3 1709 R Sivenius    - 1622 C Salminen    3-0 tons: 2-1
S4 750 K Andersén    - 875 G Brodén     3-2 tons: 4-2
D3 1894 U Larsson     | 1974 P Ericson    
D3 1329 K Kaarre     |  42 O Tillybs     3-0
S5 1894 U Larsson     -  42 O Tillybs     1-3 tons: 1-4
S6 1329 K Kaarre     - 293 C Ekström     2-3 tons: 1-5
AD 1709 R Sivenius    | 293 C Ekström    
AD 750 K Andersén    | 752 R Andersson    3-1


omg: 14
VITLÖK - DSB 6-4 21-17

D1 2343 P Lindhgren    | 1640 M Liiv      
D1 2804 S Sundström    | 2670 J Eriksson    0-3
S1 2343 P Lindhgren    - 1640 M Liiv      2-3 tons: 2-4
S2 2804 S Sundström    - 2670 J Eriksson    3-1 tons: 0-1
D2 2141 R Gustafsson   | 1485 S Alm      
D2 2155 L Andersen    | 1873 T Andersson    3-1
S3 2799 L Asklund     - 1485 S Alm       3-0 tons: 2-1
S4 2141 R Gustafsson   - 1873 T Andersson    3-1 tons: 0-1
D3 2799 L Asklund     | 1177 M Jensen     
D3 1408 M Söderqvist   | 1643 R Forsbom     1-3
S5 2155 L Andersen    - 1177 M Jensen     3-0 tons: 3-1
S6 1408 M Söderqvist   - 1643 R Forsbom     0-3 tons: 0-4
AD 2141 R Gustafsson   | 1643 R Forsbom    
AD 2155 L Andersen    | 1177 M Jensen     3-2


omg: 15
DSB - KARLA 3-6 12-13

D1 1177 M Jensen     | 498 C Wessman    
D1 1518 J Pietola     |  42 O Tillybs     3-0
S1 1177 M Jensen     - 1974 P Ericson     3-0 tons: 2-1
S2 1518 J Pietola     - 752 R Andersson    0-3 tons: 0-2
D2 1485 S Alm       | 1622 C Salminen    
D2 2670 J Eriksson    | 875 G Brodén     0-3
S3 1485 S Alm       - 1622 C Salminen    3-1 tons: 4-3
S4 2670 J Eriksson    - 498 C Wessman     2-3 tons: 0-0
S5 1643 R Forsbom     - 293 C Ekström     1-3 tons: 1-3


omg: 15
TELGE - YOUNG 1-8 8-26

D1 2197 T Åberg      | 384 P Santala    
D1 6175 J Ericson     | 1921 H Sjökvist    0-3
S1 2197 T Åberg      -  6 M Netterborn   0-3 tons: 1-0
S2 6175 J Ericson     - 384 P Santala     0-3 tons: 0-3
D2 816 D Viktorsson   |  6 M Netterborn   
D2 1607 M Fagrell     | 1894 U Larsson     1-3
S3 816 D Viktorsson   - 1894 U Larsson     1-3 tons: 2-2
S4 1607 M Fagrell     - 750 K Andersén    2-3 tons: 1-6
D3 210 T Söderberg    | 750 K Andersén    
D3 2783 A Söderberg    | 1709 R Sivenius    0-3
S5 210 T Söderberg    - 1709 R Sivenius    1-3 tons: 2-3
S6 2783 A Söderberg    - 1921 H Sjökvist    3-2 tons: 2-1


omg: 15
VTORP - BLÅBO 2-7 12-18

D1 829 J Bäckström    | 2080 K Hellsén    
D1 379 O Fransson    | 958 J Olsén      1-3
S1 379 O Fransson    - 2080 K Hellsén     0-3 tons: 0-1
S2 951 C Storm-Hyllensta - 958 J Olsén      1-3 tons: 3-1
D2 951 C Storm-Hyllensta | 641 R Nieminen    
D2 908 A Peters     | 629 R Lärnvåg     2-3
S4 908 A Peters     - 629 R Lärnvåg     2-3 tons: 2-2
S5 829 J Bäckström    - 1779 M Carlbom     3-2 tons: 2-2
S6 2697 K Bäckström    - 687 J Södergren    3-1 tons: 2-2


omg: 15
DALA - VLTDC 3-6 12-21

D1 1102 J Nordin     | 455 E Klingberg   
D1 226 T Hakkala     | 402 A Berg      3-2
S1 1166 M Sköld      - 455 E Klingberg    0-3 tons: 0-2
S2 1102 J Nordin     - 2084 R Persson     3-0 tons: 2-0
D2 1082 H Håkonsen    | 2082 J Mattsson    
D2 1738 J Olsson     | 2044 K Schützler    1-3
S3 1738 J Olsson     - 2294 T Olausson    0-3 tons: 1-0
S4 2146 O Demir      - 402 A Berg      3-1 tons: 1-0
D3 1013 J Rydkvist    | 2084 R Persson    
D3 2146 O Demir      | 2294 T Olausson    2-3
S5 1013 J Rydkvist    - 2044 K Schützler    0-3 tons: 2-2
S6 1082 H Håkonsen    - 2082 J Mattsson    0-3 tons: 2-2


omg: 15
FREJA - PILO 2-7 11-21

D1 1033 T Pyykönen    | 1814 T Berlin     
D1 658 L Ohlsson     | 1846 M Bogoja     0-3
S1 2027 J Björnfot    - 1991 D Vodovnik    2-3 tons: 0-2
S2 1033 T Pyykönen    - 1846 M Bogoja     0-3 tons: 0-4
D2 1034 S Wiklund     | 1948 M Frisén     
D2 6140 B Rydstedt    | 1006 S Nordström    3-0
S3 1019 M Eklund     - 1948 M Frisén     1-3 tons: 0-0
S4 658 L Ohlsson     - 1814 T Berlin     0-3 tons: 1-5
D3 1019 M Eklund     | 1991 D Vodovnik    
D3 2027 J Björnfot    | 434 N Svedlind    2-3
S5 1034 S Wiklund     - 1006 S Nordström    0-3 tons: 1-1
S6 6140 B Rydstedt    - 434 N Svedlind    3-0 tons: 1-3


omg: 15
VITLÖK - SHAKE 5-5 20-23

D1 1408 M Söderqvist   | 1115 A Lindstedt   
D1 2343 P Lindhgren    | 1629 H Rintala     2-3
S1 135 L Reuterstig/Jons - 1115 A Lindstedt    3-2 tons: 2-1
S2 2804 S Sundström    - 1629 H Rintala     1-3 tons: 0-2
D2 2804 S Sundström    | 1258 J Dössing    
D2 135 L Reuterstig/Jons | 1754 V Huohvanainen  3-2
S3 2343 P Lindhgren    - 1258 J Dössing     1-3 tons: 1-2
S4 1408 M Söderqvist   - 1754 V Huohvanainen  3-1 tons: 1-1
D3 2155 L Andersen    | 1868 T Näsman     
D3 2141 R Gustafsson   | 1751 J Hiltunen    1-3
S5 2155 L Andersen    - 1868 T Näsman     3-2 tons: 2-4
S6 2141 R Gustafsson   - 1751 J Hiltunen    3-1 tons: 0-3
AD 2155 L Andersen    | 1629 H Rintala    
AD 1408 M Söderqvist   | 1868 T Näsman     0-3


omg: 16
VLTDC - FREJA 6-3 14-12

D1 455 E Klingberg    | 2027 J Björnfot    
D1 984 P Skytt      | 315 F Rydbjer     3-0
S1 455 E Klingberg    - 315 F Rydbjer     1-3 tons: 0-4
S2 984 P Skytt      - 1019 M Eklund     3-2 tons: 3-1
D2 2084 R Persson     | 658 L Ohlsson    
D2 2294 T Olausson    | 6140 B Rydstedt    0-3
S3 2084 R Persson     - 2027 J Björnfot    3-0 tons: 0-0
S4 2294 T Olausson    - 658 L Ohlsson     3-1 tons: 3-0
S5 2069 G Nordlöf     - 6140 B Rydstedt    1-3 tons: 0-5
Bra spel: [2294-1]


omg: 16
BLÅBO - DALA 8-1 20-8

D1 1779 M Carlbom     | 1738 J Olsson     
D1 2080 K Hellsén     | 2146 O Demir      3-1
S1 1779 M Carlbom     - 1738 J Olsson     3-0 tons: 0-1
S2 2080 K Hellsén     - 1618 L Swahn      3-1 tons: 0-0
D2 958 J Olsén      | 1013 J Rydkvist    
D2 641 R Nieminen    | 1082 H Håkonsen    3-0
S3 958 J Olsén      - 2146 O Demir      3-2 tons: 3-0
S4 641 R Nieminen    - 1082 H Håkonsen    3-1 tons: 4-4
S5 2091 P Tillberg    - 1013 J Rydkvist    2-3 tons: 5-2
Bra spel: [2091-146]


omg: 16
YOUNG - VTORP 8-1 25-11

D1 1921 H Sjökvist    | 379 O Fransson    
D1 1180 M Essman     | 829 J Bäckström    3-2
S1 1921 H Sjökvist    - 908 A Peters     3-2 tons: 5-1
S2 1180 M Essman     - 829 J Bäckström    3-0 tons: 1-1
D2 1709 R Sivenius    | 1580 P Carlsson    
D2 750 K Andersén    | 908 A Peters     3-1
S3 1329 K Kaarre     - 379 O Fransson    3-0 tons: 0-0
S4 1709 R Sivenius    - 6634 M Karlsson    3-1 tons: 2-4
D3 1329 K Kaarre     | 6634 M Karlsson    
D3 1894 U Larsson     | 2697 K Bäckström    1-3
S5 750 K Andersén    - 1580 P Carlsson    3-2 tons: 2-0
S6 1894 U Larsson     - 2697 K Bäckström    3-0 tons: 1-0


omg: 16
KARLA - TELGE 6-4 23-16

D1  42 O Tillybs     | 2406 M Hultberg    
D1 5825 J Häll      | 1983 T Andersson    3-1
S1  42 O Tillybs     - 2406 M Hultberg    3-1 tons: 1-0
S2 752 R Andersson    - 1983 T Andersson    3-0 tons: 1-2
D2 2062 S Eriksson    | 2197 T Åberg     
D2 1974 P Ericson     | 210 T Söderberg    1-3
S3 293 C Ekström     - 2197 T Åberg      2-3 tons: 1-1
S4 498 C Wessman     - 210 T Söderberg    1-3 tons: 2-2
D3 293 C Ekström     | 1607 M Fagrell    
D3 752 R Andersson    | 6175 J Ericson     3-0
S5 5825 J Häll      - 1607 M Fagrell     3-0 tons: 4-0
S6 1622 C Salminen    - 6175 J Ericson     1-3 tons: 1-0
AD 5825 J Häll      | 210 T Söderberg   
AD 752 R Andersson    | 6175 J Ericson     3-2


omg: 16
PILO - VITLÖK 5-5 21-20

D1 725 K Lindqvist    | 2141 R Gustafsson   
D1 162 S Berglund    | 135 L Reuterstig/Jons 1-3
S1 1991 D Vodovnik    - 135 L Reuterstig/Jons 1-3 tons: 1-2
S2 6394 M Gonzalez    - 2141 R Gustafsson   3-2 tons: 5-3
D2 1006 S Nordström    | 291 P Löndqvist   
D2 1948 M Frisén     | 1408 M Söderqvist   3-1
S3 1948 M Frisén     - 291 P Löndqvist    0-3 tons: 2-1
S4 1006 S Nordström    - 1408 M Söderqvist   3-1 tons: 1-1
D3 6394 M Gonzalez    | 2343 P Lindhgren   
D3 434 N Svedlind    | 2804 S Sundström    3-0
S5 725 K Lindqvist    - 2155 L Andersen    2-3 tons: 2-8
S6 434 N Svedlind    - 2804 S Sundström    3-1 tons: 4-1
AD 6394 M Gonzalez    | 2141 R Gustafsson   
AD 1006 S Nordström    | 2155 L Andersen    2-3


omg: 16
SHAKE - DSB 7-2 16-13

D1 1629 H Rintala     | 1177 M Jensen     
D1 1115 A Lindstedt    | 1485 S Alm       1-3
S1 1758 M Karvonen    - 1485 S Alm       3-2 tons: 3-3
S2 1751 J Hiltunen    - 2670 J Eriksson    3-0 tons: 3-2
D2 1754 V Huohvanainen  | 1632 J Laumola    
D2 1758 M Karvonen    | 1643 R Forsbom     3-2
S3 1629 H Rintala     - 1643 R Forsbom     3-1 tons: 4-2
S4 1754 V Huohvanainen  - 1177 M Jensen     0-3 tons: 2-3
S5 1115 A Lindstedt    - 1632 J Laumola     3-2 tons: 4-2
Bra spel: [1485-1]


omg: 17
DSB - TELGE 8-1 24-11

D1 1177 M Jensen     | 1983 T Andersson   
D1 2438 M Lindblom    | 1808 T Lundå      3-0
S1 1890 P Sievola     - 1983 T Andersson    3-2 tons: 1-0
S2 2438 M Lindblom    - 816 D Viktorsson   3-2 tons: 2-1
D2 1518 J Pietola     | 210 T Söderberg   
D2 1632 J Laumola     | 2197 T Åberg      3-0
S3 1632 J Laumola     - 210 T Söderberg    3-1 tons: 1-3
S4 1518 J Pietola     - 2197 T Åberg      3-2 tons: 0-1
D3 1643 R Forsbom     | 816 D Viktorsson   
D3 2670 J Eriksson    | 6175 J Ericson     0-3
S5 1643 R Forsbom     - 6175 J Ericson     3-1 tons: 1-1
S6 1177 M Jensen     - 1808 T Lundå      3-0 tons: 2-0


omg: 17
VTORP - KARLA 3-6 17-21

D1 908 A Peters     |  42 O Tillybs    
D1 829 J Bäckström    | 5825 J Häll      0-3
S1 951 C Storm-Hyllensta -  42 O Tillybs     2-3 tons: 1-1
S2 379 O Fransson    - 1974 P Ericson     3-0 tons: 0-0
D2 2697 K Bäckström    | 498 C Wessman    
D2 379 O Fransson    | 1622 C Salminen    2-3
S3 6634 M Karlsson    - 752 R Andersson    1-3 tons: 3-2
S4 2697 K Bäckström    - 5825 J Häll      3-1 tons: 4-1
D3 6634 M Karlsson    | 752 R Andersson   
D3 951 C Storm-Hyllensta | 293 C Ekström     2-3
S5 908 A Peters     - 293 C Ekström     3-2 tons: 3-0
S6 829 J Bäckström    - 1622 C Salminen    1-3 tons: 4-1
Bra spel: [829-1][42-1]


omg: 17
DALA - YOUNG 3-6 14-21

D1 1738 J Olsson     | 1329 K Kaarre     
D1 1166 M Sköld      | 1894 U Larsson     1-3
S1 1738 J Olsson     - 1921 H Sjökvist    1-3 tons: 2-1
S2 1102 J Nordin     - 1329 K Kaarre     3-0 tons: 2-0
D2 1102 J Nordin     | 1921 H Sjökvist    
D2 1082 H Håkonsen    | 384 P Santala     3-1
S3 1166 M Sköld      - 750 K Andersén    0-3 tons: 0-1
S4 1082 H Håkonsen    - 1894 U Larsson     1-3 tons: 1-2
D3 1013 J Rydkvist    | 1709 R Sivenius    
D3 2146 O Demir      | 750 K Andersén    2-3
S5 2146 O Demir      - 1709 R Sivenius    0-3 tons: 0-4
S6 1013 J Rydkvist    - 384 P Santala     3-2 tons: 4-2
Bra spel: [1013-1]


omg: 17
FREJA - BLÅBO 1-8 8-26

D1 658 L Ohlsson     | 2091 P Tillberg    
D1 6140 B Rydstedt    | 958 J Olsén      2-3
S1 658 L Ohlsson     - 2091 P Tillberg    1-3 tons: 0-2
S2 2027 J Björnfot    - 958 J Olsén      1-3 tons: 1-1
D2 1033 T Pyykönen    | 641 R Nieminen    
D2 2027 J Björnfot    | 629 R Lärnvåg     1-3
S3 6140 B Rydstedt    - 1779 M Carlbom     3-2 tons: 0-1
S4 1033 T Pyykönen    - 629 R Lärnvåg     0-3 tons: 1-0
D3 1034 S Wiklund     | 1779 M Carlbom    
D3 1019 M Eklund     | 687 J Södergren    0-3
S5 1019 M Eklund     - 641 R Nieminen    0-3 tons: 0-3
S6 1034 S Wiklund     - 687 J Södergren    0-3 tons: 1-1


omg: 17
VITLÖK - VLTDC 3-6 15-22

D1 2141 R Gustafsson   | 1190 L Wilhelmsson  
D1 2155 L Andersen    | 1005 S Roos      3-2
S1 2141 R Gustafsson   - 2082 J Mattsson    3-2 tons: 2-3
S2 2155 L Andersen    - 455 E Klingberg    3-0 tons: 2-0
D2 291 P Löndqvist    | 2082 J Mattsson    
D2 1408 M Söderqvist   | 2069 G Nordlöf     2-3
S3 291 P Löndqvist    - 2069 G Nordlöf     0-3 tons: 2-1
S4 1408 M Söderqvist   - 1190 L Wilhelmsson   2-3 tons: 2-2
D3 2343 P Lindhgren    | 455 E Klingberg   
D3 2804 S Sundström    | 2084 R Persson     0-3
S5 2343 P Lindhgren    - 1005 S Roos      1-3 tons: 1-5
S6 2804 S Sundström    - 2084 R Persson     1-3 tons: 2-1


omg: 17
SHAKE - PILO 8-1 20-5

D1 1115 A Lindstedt    | 1006 S Nordström   
D1 1258 J Dössing     | 725 K Lindqvist    3-0
S1 991 M Lundqvist    - 1991 D Vodovnik    3-0 tons: 3-0
S2 1258 J Dössing     - 725 K Lindqvist    2-3 tons: 0-4
D2 1758 M Karvonen    | 162 S Berglund    
D2 1868 T Näsman     | 1991 D Vodovnik    3-0
S3 1754 V Huohvanainen  - 1948 M Frisén     3-0 tons: 2-1
S4 1758 M Karvonen    - 162 S Berglund    3-0 tons: 1-0
S5 1868 T Näsman     - 1006 S Nordström    3-2 tons: 6-6


omg: 18
YOUNG - FREJA 7-2 24-11

D1 384 P Santala     | 1019 M Eklund     
D1 1921 H Sjökvist    | 658 L Ohlsson     3-0
S1 1329 K Kaarre     - 1019 M Eklund     3-2 tons: 1-4
S2 1180 M Essman     - 1033 T Pyykönen    3-1 tons: 3-0
D2 1709 R Sivenius    | 1033 T Pyykönen    
D2 750 K Andersén    | 1034 S Wiklund     3-0
S3 750 K Andersén    - 315 F Rydbjer     1-3 tons: 4-4
S4 1709 R Sivenius    - 1034 S Wiklund     3-1 tons: 3-1
D3 1180 M Essman     | 315 F Rydbjer    
D3 1894 U Larsson     | 6140 B Rydstedt    3-1
S5 1921 H Sjökvist    - 658 L Ohlsson     3-0 tons: 1-0
S6 1894 U Larsson     - 6140 B Rydstedt    2-3 tons: 5-1


omg: 18
KARLA - DALA 6-3 20-12

D1 5825 J Häll      | 1166 M Sköld     
D1  42 O Tillybs     | 1738 J Olsson     1-3
S1  42 O Tillybs     - 1166 M Sköld      3-1 tons: 3-2
S2 752 R Andersson    - 1618 L Swahn      3-0 tons: 0-2
D2 752 R Andersson    | 964 A Törnqvist   
D2 293 C Ekström     | 1618 L Swahn      3-1
S3 498 C Wessman     - 964 A Törnqvist    3-0 tons: 2-0
S4 293 C Ekström     - 2146 O Demir      3-1 tons: 3-4
D3 1974 P Ericson     | 1013 J Rydkvist    
D3 2062 S Eriksson    | 2146 O Demir      1-3
S5 5825 J Häll      - 1738 J Olsson     3-0 tons: 2-3
S6 214 K Sandell     - 1013 J Rydkvist    0-3 tons: 2-2


omg: 18
TELGE - VTORP 5-5 18-19

D1 149 A Mattsson    | 379 O Fransson    
D1 1983 T Andersson    | 1580 P Carlsson    1-3
S1 1597 N Jarefalk    - 379 O Fransson    3-1 tons: 3-1
S2 2197 T Åberg      - 1580 P Carlsson    1-3 tons: 1-1
D2 2197 T Åberg      | 2697 K Bäckström   
D2 6175 J Ericson     | 908 A Peters     0-3
S3 149 A Mattsson    - 2697 K Bäckström    0-3 tons: 0-2
S4 1607 M Fagrell     - 908 A Peters     1-3 tons: 2-3
D3 1607 M Fagrell     | 909 C Lannemar    
D3 1597 N Jarefalk    | 829 J Bäckström    3-1
S5 6175 J Ericson     - 909 C Lannemar    3-0 tons: 1-1
S6 1983 T Andersson    - 829 J Bäckström    3-0 tons: 0-1
AD 1607 M Fagrell     | 2697 K Bäckström   
AD 6175 J Ericson     | 908 A Peters     3-2


omg: 18
VLTDC - SHAKE 3-6 11-20

D1 455 E Klingberg    | 1754 V Huohvanainen  
D1 2084 R Persson     | 1751 J Hiltunen    0-3
S1 455 E Klingberg    - 1258 J Dössing     1-3 tons: 1-2
S2 2084 R Persson     - 1758 M Karvonen    1-3 tons: 1-4
D2 2082 J Mattsson    | 1115 A Lindstedt   
D2 2294 T Olausson    | 1258 J Dössing     3-1
S3 2082 J Mattsson    - 1754 V Huohvanainen  0-3 tons: 0-2
S4 2294 T Olausson    - 1868 T Näsman     0-3 tons: 0-7
D3 2081 P Johansson    | 1868 T Näsman     
D3 1005 S Roos      | 1758 M Karvonen    0-3
S5 2081 P Johansson    - 1115 A Lindstedt    3-1 tons: 6-4
S6 1005 S Roos      - 1751 J Hiltunen    3-0 tons: 0-1
Bra spel: [2081-17]


omg: 18
BLÅBO - VITLÖK 6-3 23-14

D1 2080 K Hellsén     | 2804 S Sundström   
D1 1779 M Carlbom     | 1408 M Söderqvist   3-1
S1 2080 K Hellsén     - 2155 L Andersen    1-3 tons: 1-5
S2 1779 M Carlbom     - 2141 R Gustafsson   2-3 tons: 4-3
D2 2091 P Tillberg    | 2343 P Lindhgren   
D2 687 J Södergren    | 291 P Löndqvist    3-2
S3 629 R Lärnvåg     - 1408 M Söderqvist   2-3 tons: 2-2
S4 2091 P Tillberg    - 291 P Löndqvist    3-0 tons: 4-1
D3 629 R Lärnvåg     | 2155 L Andersen    
D3 641 R Nieminen    | 2141 R Gustafsson   3-1
S5 641 R Nieminen    - 2804 S Sundström    3-0 tons: 4-1
S6 687 J Södergren    - 2343 P Lindhgren    3-1 tons: 1-1


omg: 18
PILO - DSB 2-7 9-24

D1 1948 M Frisén     | 1485 S Alm      
D1 1006 S Nordström    | 1873 T Andersson    3-1
S1 1948 M Frisén     - 1485 S Alm       0-3 tons: 1-1
S2 162 S Berglund    - 1873 T Andersson    2-3 tons: 1-0
D2 162 S Berglund    | 2438 M Lindblom    
D2 1991 D Vodovnik    |  14 K Hamilton    0-3
S3 1006 S Nordström    - 2438 M Lindblom    3-2 tons: 3-7
S4 1991 D Vodovnik    -  14 K Hamilton    0-3 tons: 0-0
D3 725 K Lindqvist    | 1177 M Jensen     
D3 434 N Svedlind    | 1632 J Laumola     0-3
S5 725 K Lindqvist    - 1177 M Jensen     0-3 tons: 3-4
S6 434 N Svedlind    - 1632 J Laumola     1-3 tons: 8-1


omg: 19
DSB - VTORP 6-3 22-12

D1 1632 J Laumola     | 6634 M Karlsson    
D1 2670 J Eriksson    | 379 O Fransson    3-1
S1 1632 J Laumola     - 379 O Fransson    3-0 tons: 0-0
S2 1890 P Sievola     - 6634 M Karlsson    2-3 tons: 5-4
D2 1177 M Jensen     | 2697 K Bäckström   
D2 1890 P Sievola     | 908 A Peters     3-0
S3 1177 M Jensen     - 2697 K Bäckström    3-0 tons: 3-1
S4 1485 S Alm       - 908 A Peters     3-0 tons: 4-0
D3 1485 S Alm       | 829 J Bäckström   
D3 1643 R Forsbom     | 909 C Lannemar    3-2
S5 1643 R Forsbom     - 829 J Bäckström    1-3 tons: 3-4
S6 2670 J Eriksson    - 909 C Lannemar    1-3 tons: 1-4
Bra spel: [6634-18]


omg: 19
DALA - TELGE 5-2 16-10

S2 2146 O Demir      - 149 A Mattsson    3-1 tons: 1-0
D2 1082 H Håkonsen    | 149 A Mattsson    
D2 1166 M Sköld      | 816 D Viktorsson   1-3
S3 964 A Törnqvist    - 2406 M Hultberg    3-1 tons: 3-1
S4 1082 H Håkonsen    - 816 D Viktorsson   3-2 tons: 1-4
D3 1013 J Rydkvist    | 210 T Söderberg   
D3 2146 O Demir      | 2783 A Söderberg    3-0
S5 1738 J Olsson     - 2783 A Söderberg    0-3 tons: 0-1
S6 1013 J Rydkvist    - 210 T Söderberg    3-0 tons: 1-2


omg: 19
FREJA - KARLA 5-5 18-23

D1 2027 J Björnfot    | 5825 J Häll      
D1 6140 B Rydstedt    | 498 C Wessman     0-3
S1 1019 M Eklund     - 1974 P Ericson     1-3 tons: 0-1
S2 2027 J Björnfot    - 752 R Andersson    0-3 tons: 1-1
D2 2439 B Wahlström    | 752 R Andersson   
D2 1033 T Pyykönen    | 293 C Ekström     3-2
S3 658 L Ohlsson     - 5825 J Häll      3-2 tons: 2-1
S4 1034 S Wiklund     - 498 C Wessman     2-3 tons: 1-2
D3 658 L Ohlsson     | 1622 C Salminen    
D3 1034 S Wiklund     | 875 G Brodén     3-1
S5 2439 B Wahlström    - 1622 C Salminen    3-2 tons: 1-3
S6 6140 B Rydstedt    - 293 C Ekström     0-3 tons: 0-3
AD 658 L Ohlsson     | 293 C Ekström    
AD 2439 B Wahlström    | 498 C Wessman     3-1


omg: 19
VITLÖK - YOUNG 5-5 19-21

D1 1408 M Söderqvist   | 384 P Santala    
D1 291 P Löndqvist    | 1921 H Sjökvist    0-3
S1 2804 S Sundström    - 1329 K Kaarre     1-3 tons: 0-3
S2 291 P Löndqvist    - 1921 H Sjökvist    0-3 tons: 1-2
D2 2155 L Andersen    | 1709 R Sivenius    
D2 2141 R Gustafsson   | 750 K Andersén    3-0
S3 1408 M Söderqvist   - 750 K Andersén    2-3 tons: 2-3
S4 2141 R Gustafsson   - 1709 R Sivenius    1-3 tons: 2-5
D3 2804 S Sundström    | 1894 U Larsson    
D3 2343 P Lindhgren    | 1329 K Kaarre     3-0
S5 2155 L Andersen    - 384 P Santala     3-2 tons: 5-6
S6 2343 P Lindhgren    - 1894 U Larsson     3-2 tons: 0-2
AD 2155 L Andersen    | 384 P Santala    
AD 2141 R Gustafsson   | 750 K Andersén    3-2
Bra spel: [384-17]


omg: 19
SHAKE - BLÅBO 4-6 21-23

D1 1754 V Huohvanainen  | 641 R Nieminen    
D1 1751 J Hiltunen    | 958 J Olsén      2-3
S1 1754 V Huohvanainen  - 958 J Olsén      3-2 tons: 2-2
S2 1758 M Karvonen    - 1779 M Carlbom     1-3 tons: 2-4
D2 1868 T Näsman     | 1779 M Carlbom    
D2 1758 M Karvonen    | 2080 K Hellsén     3-0
S3 1868 T Näsman     - 641 R Nieminen    3-1 tons: 7-5
S4 1751 J Hiltunen    - 2080 K Hellsén     2-3 tons: 2-4
D3 1115 A Lindstedt    | 2091 P Tillberg    
D3 1629 H Rintala     | 687 J Södergren    1-3
S5 1629 H Rintala     - 2091 P Tillberg    1-3 tons: 1-4
S6 1115 A Lindstedt    - 687 J Södergren    3-2 tons: 3-4
AD 1868 T Näsman     | 1779 M Carlbom    
AD 1758 M Karvonen    | 2091 P Tillberg    2-3


omg: 19
PILO - VLTDC 5-5 18-18

D1 1846 M Bogoja     | 402 A Berg      
D1 1006 S Nordström    | 455 E Klingberg    3-1
S1 1846 M Bogoja     - 455 E Klingberg    3-0 tons: 2-0
S2 1948 M Frisén     - 402 A Berg      0-3 tons: 0-2
D2 162 S Berglund    | 2069 G Nordlöf    
D2 1948 M Frisén     | 2294 T Olausson    2-3
S3 162 S Berglund    - 2069 G Nordlöf     0-3 tons: 0-1
S4 1991 D Vodovnik    - 2294 T Olausson    1-3 tons: 2-0
D3 1991 D Vodovnik    | 1005 S Roos      
D3 434 N Svedlind    | 2044 K Schützler    3-0
S5 1006 S Nordström    - 2044 K Schützler    0-3 tons: 3-1
S6 434 N Svedlind    - 1005 S Roos      3-0 tons: 0-1
AD 1006 S Nordström    | 2044 K Schützler   
AD 434 N Svedlind    | 1005 S Roos      3-2


omg: 20
BLÅBO - PILO 8-1 19-7

D1 1779 M Carlbom     | 1948 M Frisén     
D1 2080 K Hellsén     | 1006 S Nordström    3-1
S2 629 R Lärnvåg     - 1948 M Frisén     3-0 tons: 1-0
D2 2091 P Tillberg    | 434 N Svedlind    
D2 958 J Olsén      | 1991 D Vodovnik    3-2
S3 2091 P Tillberg    - 162 S Berglund    3-0 tons: 3-2
S4 958 J Olsén      - 1006 S Nordström    1-3 tons: 1-5
S5 687 J Södergren    - 1991 D Vodovnik    3-1 tons: 2-3
S6 641 R Nieminen    - 434 N Svedlind    3-0 tons: 4-2
Bra spel: [687-1][641-123]


omg: 20
YOUNG - SHAKE 6-3 20-10

D1 1921 H Sjökvist    | 1115 A Lindstedt   
D1 1709 R Sivenius    | 1258 J Dössing     3-0
S1 1921 H Sjökvist    - 1758 M Karvonen    3-0 tons: 1-0
S2 750 K Andersén    - 991 M Lundqvist    3-1 tons: 3-3
D2 384 P Santala     | 991 M Lundqvist   
D2 750 K Andersén    | 1868 T Näsman     0-3
S3 1709 R Sivenius    - 1868 T Näsman     0-3 tons: 1-2
S4 384 P Santala     - 1258 J Dössing     3-0 tons: 7-2
D3  6 M Netterborn   | 1754 V Huohvanainen  
D3 1894 U Larsson     | 1758 M Karvonen    2-3
S5  6 M Netterborn   - 1754 V Huohvanainen  3-0 tons: 3-4
S6 1894 U Larsson     - 1115 A Lindstedt    3-0 tons: 0-2
Bra spel: [384-1][384-16][1258-1]


omg: 20
KARLA - VITLÖK 1-8 13-26

D1  42 O Tillybs     | 1408 M Söderqvist   
D1 498 C Wessman     | 291 P Löndqvist    1-3
S1 2062 S Eriksson    - 2804 S Sundström    0-3 tons: 0-1
S2  42 O Tillybs     - 291 P Löndqvist    2-3 tons: 5-3
D2 752 R Andersson    | 2155 L Andersen    
D2 293 C Ekström     | 2141 R Gustafsson   3-2
S3 1622 C Salminen    - 1408 M Söderqvist   2-3 tons: 1-2
S4 752 R Andersson    - 2141 R Gustafsson   2-3 tons: 3-5
D3 1974 P Ericson     | 2804 S Sundström   
D3 2062 S Eriksson    | 2343 P Lindhgren    1-3
S5 293 C Ekström     - 2155 L Andersen    0-3 tons: 3-6
S6 498 C Wessman     - 2343 P Lindhgren    2-3 tons: 2-1


omg: 20
VLTDC - DSB 6-3 23-10

D1 2069 G Nordlöf     | 1643 R Forsbom    
D1 455 E Klingberg    | 2670 J Eriksson    3-0
S1 2069 G Nordlöf     - 1643 R Forsbom     1-3 tons: 3-1
S2 455 E Klingberg    - 2670 J Eriksson    3-0 tons: 2-0
D2 2294 T Olausson    | 1485 S Alm      
D2 1005 S Roos      | 1890 P Sievola     3-0
S3 2294 T Olausson    - 1485 S Alm       3-0 tons: 4-0
S4 1005 S Roos      - 1890 P Sievola     3-1 tons: 3-1
D3 2082 J Mattsson    |  14 K Hamilton    
D3 1784 C Andersson    | 1177 M Jensen     2-3
S5 2082 J Mattsson    -  14 K Hamilton    3-0 tons: 0-0
S6 1784 C Andersson    - 1177 M Jensen     2-3 tons: 2-3


omg: 20
TELGE - FREJA 7-2 19-12

D1 210 T Söderberg    | 1033 T Pyykönen    
D1 2197 T Åberg      | 1034 S Wiklund     3-2
S1 149 A Mattsson    - 1033 T Pyykönen    3-0 tons: 1-0
S2 2783 A Söderberg    - 1034 S Wiklund     3-1 tons: 0-1
D2 149 A Mattsson    | 6140 B Rydstedt    
D2 2783 A Söderberg    | 658 L Ohlsson     2-3
S3 1607 M Fagrell     - 658 L Ohlsson     2-3 tons: 0-1
S4 6175 J Ericson     - 6140 B Rydstedt    3-2 tons: 2-3
S5 2197 T Åberg      - 1019 M Eklund     3-1 tons: 1-2


omg: 20
VTORP - DALA 5-5 18-21

D1 6634 M Karlsson    | 1102 J Nordin     
D1 829 J Bäckström    | 1738 J Olsson     3-2
S1 2697 K Bäckström    - 1102 J Nordin     0-3 tons: 1-2
S2 829 J Bäckström    - 964 A Törnqvist    1-3 tons: 4-2
D2 2697 K Bäckström    | 964 A Törnqvist   
D2 908 A Peters     | 1082 H Håkonsen    0-3
S3 909 C Lannemar    - 2146 O Demir      3-1 tons: 2-1
S4 6634 M Karlsson    - 1082 H Håkonsen    3-0 tons: 3-0
D3 379 O Fransson    | 1013 J Rydkvist    
D3 909 C Lannemar    | 2146 O Demir      1-3
S5 379 O Fransson    - 1738 J Olsson     1-3 tons: 1-2
S6 908 A Peters     - 1013 J Rydkvist    3-2 tons: 4-2
AD 6634 M Karlsson    | 1738 J Olsson     
AD 909 C Lannemar    | 1013 J Rydkvist    3-1


omg: 21
DSB - DALA 6-3 22-12

D1 3168 M Voittonen    | 1102 J Nordin     
D1 2670 J Eriksson    | 1082 H Håkonsen    0-3
S1 3168 M Voittonen    - 1738 J Olsson     3-0 tons: 6-0
S2 1643 R Forsbom     - 2146 O Demir      3-1 tons: 3-3
D2 2438 M Lindblom    | 1013 J Rydkvist    
D2  14 K Hamilton    | 2146 O Demir      2-3
S3 2438 M Lindblom    - 1102 J Nordin     3-0 tons: 2-2
S4  14 K Hamilton    - 1082 H Håkonsen    2-3 tons: 0-0
D3 1632 J Laumola     | 1738 J Olsson     
D3 1177 M Jensen     | 964 A Törnqvist    3-0
S5 1632 J Laumola     - 1013 J Rydkvist    3-1 tons: 1-0
S6 1177 M Jensen     - 964 A Törnqvist    3-1 tons: 7-2


omg: 21
FREJA - VTORP 2-7 12-23

D1 1033 T Pyykönen    | 908 A Peters     
D1 2789 P Eklund     | 909 C Lannemar    0-3
S1 2441 L Norström    - 908 A Peters     3-1 tons: 3-4
S2 2789 P Eklund     - 909 C Lannemar    3-1 tons: 2-1
D2 1019 M Eklund     | 6634 M Karlsson    
D2 658 L Ohlsson     | 829 J Bäckström    0-3
S3 1033 T Pyykönen    - 829 J Bäckström    0-3 tons: 0-0
S4 1019 M Eklund     - 6634 M Karlsson    0-3 tons: 0-4
D3 2027 J Björnfot    | 2697 K Bäckström   
D3 2441 L Norström    | 379 O Fransson    2-3
S5 2027 J Björnfot    - 379 O Fransson    2-3 tons: 0-2
S6 658 L Ohlsson     - 2697 K Bäckström    2-3 tons: 4-1


omg: 21
VITLÖK - TELGE 8-1 25-10

D1 2804 S Sundström    | 2783 A Söderberg   
D1 2343 P Lindhgren    | 2197 T Åberg      3-0
S1 2804 S Sundström    - 2783 A Söderberg    3-2 tons: 0-0
S2 2343 P Lindhgren    - 2197 T Åberg      1-3 tons: 1-0
D2 2155 L Andersen    | 1607 M Fagrell    
D2 2141 R Gustafsson   | 2406 M Hultberg    3-0
S3 1408 M Söderqvist   - 1607 M Fagrell     3-2 tons: 3-3
S4 2141 R Gustafsson   - 2406 M Hultberg    3-1 tons: 1-0
D3 1408 M Söderqvist   | 210 T Söderberg   
D3 575 T Brädefors    | 6175 J Ericson     3-0
S5 2155 L Andersen    - 210 T Söderberg    3-0 tons: 3-1
S6 575 T Brädefors    - 6175 J Ericson     3-2 tons: 4-3


omg: 21
SHAKE - KARLA 8-1 25-12

D1 1758 M Karvonen    | 1974 P Ericson    
D1 1115 A Lindstedt    | 875 G Brodén     3-0
S1 1758 M Karvonen    - 1974 P Ericson     3-1 tons: 6-1
S2 991 M Lundqvist    - 875 G Brodén     3-0 tons: 2-0
D2 1258 J Dössing     | 498 C Wessman    
D2 1751 J Hiltunen    | 752 R Andersson    3-2
S3 1258 J Dössing     - 498 C Wessman     3-2 tons: 3-3
S4 1751 J Hiltunen    - 752 R Andersson    1-3 tons: 2-4
D3 991 M Lundqvist    | 214 K Sandell    
D3 1868 T Näsman     | 293 C Ekström     3-1
S5 1115 A Lindstedt    - 214 K Sandell     3-1 tons: 2-2
S6 1868 T Näsman     - 293 C Ekström     3-2 tons: 3-6
Bra spel: [1758-111][1758-18]


omg: 21
PILO - YOUNG 4-6 16-16

D1 162 S Berglund    | 1709 R Sivenius    
D1 1006 S Nordström    | 1894 U Larsson     2-3
S1 1991 D Vodovnik    - 722 C Svensson    3-1 tons: 0-2
S2 1948 M Frisén     -  6 M Netterborn   3-2 tons: 1-3
D2 1948 M Frisén     |  6 M Netterborn   
D2 1991 D Vodovnik    | 722 C Svensson    3-0
S3 162 S Berglund    - 750 K Andersén    0-3 tons: 0-1
S4 434 N Svedlind    - 1709 R Sivenius    2-3 tons: 3-1
S5 1006 S Nordström    - 1894 U Larsson     3-1 tons: 4-2
AD 1948 M Frisén     | 384 P Santala    
AD 1991 D Vodovnik    | 750 K Andersén    0-3


omg: 21
VLTDC - BLÅBO 2-7 10-24

D1 2294 T Olausson    | 629 R Lärnvåg    
D1 2044 K Schützler    | 687 J Södergren    3-2
S1 2069 G Nordlöf     - 1779 M Carlbom     1-3 tons: 3-4
S2 2082 J Mattsson    - 2080 K Hellsén     0-3 tons: 3-4
D2 455 E Klingberg    | 1779 M Carlbom    
D2 402 A Berg      | 2080 K Hellsén     0-3
S3 455 E Klingberg    - 629 R Lärnvåg     3-1 tons: 0-1
S4 402 A Berg      - 2091 P Tillberg    1-3 tons: 2-4
D3 2069 G Nordlöf     | 2091 P Tillberg    
D3 2082 J Mattsson    | 641 R Nieminen    0-3
S5 2294 T Olausson    - 641 R Nieminen    0-3 tons: 1-2
S6 2044 K Schützler    - 687 J Södergren    2-3 tons: 5-3
Bra spel: [2091-1]


omg: 22
DALA - FREJA 7-2 17-9

D1 1102 J Nordin     | 658 L Ohlsson    
D1 1082 H Håkonsen    | 1019 M Eklund     3-1
S1 1102 J Nordin     - 1019 M Eklund     3-0 tons: 1-0
S2 226 T Hakkala     - 1034 S Wiklund     3-0 tons: 1-0
S3 1166 M Sköld      - 2027 J Björnfot    0-3 tons: 0-0
S4 2146 O Demir      - 658 L Ohlsson     2-3 tons: 1-4
D3 1013 J Rydkvist    | 6140 B Rydstedt    
D3 2146 O Demir      | 1034 S Wiklund     3-2
S5 1082 H Håkonsen    - 6140 B Rydstedt    3-0 tons: 1-1


omg: 22
YOUNG - VLTDC 8-1 25-6

D1  6 M Netterborn   | 455 E Klingberg   
D1 384 P Santala     | 402 A Berg      3-1
S1 1921 H Sjökvist    - 455 E Klingberg    3-0 tons: 4-0
S2  6 M Netterborn   - 402 A Berg      3-0 tons: 2-1
D2 1894 U Larsson     | 2294 T Olausson    
D2 750 K Andersén    | 1005 S Roos      3-0
S3 1709 R Sivenius    - 2294 T Olausson    3-0 tons: 2-1
S4 750 K Andersén    - 1005 S Roos      3-0 tons: 4-1
D3 1709 R Sivenius    | 2069 G Nordlöf    
D3 1921 H Sjökvist    | 2082 J Mattsson    3-2
S5 384 P Santala     - 2069 G Nordlöf     3-0 tons: 2-2
S6 1894 U Larsson     - 2082 J Mattsson    1-3 tons: 3-4
Bra spel: [402-1]


omg: 22
KARLA - PILO 4-6 20-19

D1 1974 P Ericson     | 725 K Lindqvist   
D1 2062 S Eriksson    | 434 N Svedlind    0-3
S1 1974 P Ericson     - 725 K Lindqvist    2-3 tons: 2-3
S2 752 R Andersson    - 1991 D Vodovnik    3-0 tons: 2-0
D2 5825 J Häll      | 1991 D Vodovnik    
D2 498 C Wessman     | 1948 M Frisén     3-0
S3 2062 S Eriksson    - 1006 S Nordström    2-3 tons: 0-4
S4 498 C Wessman     - 162 S Berglund    2-3 tons: 1-1
D3 293 C Ekström     | 162 S Berglund    
D3 752 R Andersson    | 1006 S Nordström    3-1
S5 5825 J Häll      - 1948 M Frisén     3-0 tons: 3-0
S6 293 C Ekström     - 434 N Svedlind    1-3 tons: 1-2
AD 5825 J Häll      | 162 S Berglund    
AD 498 C Wessman     | 1948 M Frisén     1-3


omg: 22
TELGE - SHAKE 1-8 10-24

D1 210 T Söderberg    | 1629 H Rintala    
D1 149 A Mattsson    | 1754 V Huohvanainen  0-3
S1 210 T Söderberg    - 1758 M Karvonen    2-3 tons: 1-3
S2 149 A Mattsson    - 1754 V Huohvanainen  0-3 tons: 0-3
D2 1607 M Fagrell     | 991 M Lundqvist   
D2 2197 T Åberg      | 1868 T Näsman     2-3
S3 1607 M Fagrell     - 1629 H Rintala     1-3 tons: 3-2
S4 2197 T Åberg      - 991 M Lundqvist    0-3 tons: 2-1
D3 2783 A Söderberg    | 1751 J Hiltunen    
D3 6175 J Ericson     | 1758 M Karvonen    3-0
S5 2783 A Söderberg    - 1115 A Lindstedt    1-3 tons: 0-2
S6 6175 J Ericson     - 1868 T Näsman     1-3 tons: 1-3
Bra spel: [1758-1]


omg: 22
VTORP - VITLÖK 5-5 22-18

D1 6634 M Karlsson    | 291 P Löndqvist   
D1 829 J Bäckström    | 1408 M Söderqvist   2-3
S1 6634 M Karlsson    - 291 P Löndqvist    3-0 tons: 3-2
S2 379 O Fransson    - 1408 M Söderqvist   3-0 tons: 2-1
D2 908 A Peters     | 2155 L Andersen    
D2 951 C Storm-Hyllensta | 2141 R Gustafsson   1-3
S3 829 J Bäckström    - 2141 R Gustafsson   3-1 tons: 3-3
S4 908 A Peters     - 2155 L Andersen    1-3 tons: 4-6
D3 2697 K Bäckström    | 2804 S Sundström   
D3 909 C Lannemar    | 2343 P Lindhgren    3-1
S5 909 C Lannemar    - 2804 S Sundström    2-3 tons: 3-3
S6 2697 K Bäckström    - 2343 P Lindhgren    3-1 tons: 3-0
AD 6634 M Karlsson    | 2155 L Andersen    
AD 829 J Bäckström    | 2804 S Sundström    1-3


omg: 22
BLÅBO - DSB 7-2 24-11

D1 1779 M Carlbom     | 2670 J Eriksson    
D1 2080 K Hellsén     | 1643 R Forsbom     3-1
S1 1779 M Carlbom     - 1643 R Forsbom     3-0 tons: 1-3
S2 2080 K Hellsén     -  14 K Hamilton    3-1 tons: 2-2
D2 641 R Nieminen    |  14 K Hamilton    
D2 629 R Lärnvåg     | 1485 S Alm       2-3
S3 641 R Nieminen    - 2670 J Eriksson    3-0 tons: 2-1
S4 629 R Lärnvåg     - 1485 S Alm       3-1 tons: 0-3
D3 2091 P Tillberg    | 1177 M Jensen     
D3 687 J Södergren    | 1632 J Laumola     3-2
S5 2091 P Tillberg    - 1177 M Jensen     3-0 tons: 3-0
S6 687 J Södergren    - 1632 J Laumola     1-3 tons: 1-1
Bra spel: [2080-1][641-1]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  132
Spelade singlar :  772
Spelade dubblar :  377
Avgörande dubblar:  45
Spelade set   : 4679
Summa tons    : 2870
Antal bra spel  :  63