Matchdetaljer i serie: RLA

Serieansvarig:  Uppdaterad: 03/26/02

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
PICAS - TONM 6-2 21-12

S1 3034 I Vesström    - 2232 S Lannermo    2-3 tons: 2-2
S2 1379 S Sandell     - 790 M Andersson    3-0 tons: 4-0
S3 1049 B Johansson    - 4554 K Björck     3-1 tons: 6-0
S4 6305 C Wallberg    - 410 S Norrström    3-0 tons: 1-1
S5 3034 I Vesström    - 790 M Andersson    1-3 tons: 0-3
S6 1379 S Sandell     - 2232 S Lannermo    3-1 tons: 4-1
Bra spel: [1049-156][1379-155][1379-18]


omg: 1
MAD - ABZOLU 6-1 18-10

S1 1557 J Hedén      - 1294 H Bergh      3-1 tons: 2-0
S2 1572 A Koldrup     - 6321 M Oderstad    3-2 tons: 3-1
S3 912 M Broström    - 1533 T Elenfalk    3-0 tons: 6-2
S4 195 P Brodin     - 2278 T Elenfalk    0-3 tons: 0-0
S5 1557 J Hedén      - 6321 M Oderstad    3-1 tons: 2-1
S6 1572 A Koldrup     - 1294 H Bergh      3-0 tons: 1-1


omg: 2
AVALON - PICAS 4-4 15-13

S1 1635 J Hellström    - 1379 S Sandell     0-3 tons: 2-5
S2 1690 T Lundgren    - 1953 R Söderström   3-0 tons: 1-2
S3 327 U Ohlsson     - 6302 A Hanseborg    3-1 tons: 3-4
S4 2299 K Papaioannou   - 424 D Stegeby     0-3 tons: 2-2
S5 1635 J Hellström    - 1953 R Söderström   3-0 tons: 2-1
S6 1690 T Lundgren    - 1379 S Sandell     2-3 tons: 4-3


omg: 2
TONM - MAD 1-7 7-23

S1 410 S Norrström    - 857 A Ericsson    1-3 tons: 0-6
S2 2232 S Lannermo    - 1557 J Hedén      2-3 tons: 3-3
S3 4554 K Björck     - 866 A Hedén      1-3 tons: 1-2
S4 2109 O Sjöstrand    - 1715 J Sederblad    0-3 tons: 2-1
S5 410 S Norrström    - 1557 J Hedén      0-3 tons: 0-3
S6 2232 S Lannermo    - 857 A Ericsson    3-2 tons: 3-6


omg: 3
PICAS - TIME 3-5 15-16

S1 551 N Petterson    - 2512 P Nyburg     3-1 tons: 4-4
S2 1953 R Söderström   - 174 B Östlund     3-0 tons: 3-3
S3 535 P Markkanen    - 1770 L Nylander    0-3 tons: 2-4
S4 552 F Engström    - 1092 W Sarnes     1-3 tons: 4-5
S5 551 N Petterson    - 174 B Östlund     2-3 tons: 4-1
S6 1953 R Söderström   - 2512 P Nyburg     1-3 tons: 1-3


omg: 3
MAD - AVALON 3-5 14-18

S1 1780 Å Löving     - 1260 J Hedlund     3-1 tons: 2-1
S2 638 J Nilsson     - 1740 J Öhman      2-3 tons: 1-2
S3 1572 A Koldrup     - 1635 J Hellström    0-3 tons: 1-1
S4 1557 J Hedén      - 2299 K Papaioannou   3-2 tons: 6-4
S5 1780 Å Löving     - 1740 J Öhman      1-3 tons: 2-2
S6 638 J Nilsson     - 1260 J Hedlund     2-3 tons: 2-0


omg: 4
TIME - MAD 2-6 12-20

S1 174 B Östlund     - 912 M Broström    0-3 tons: 0-1
S2 2512 P Nyburg     - 1572 A Koldrup     3-2 tons: 4-3
S3 1092 W Sarnes     - 631 R Blom      2-3 tons: 3-4
S4 1770 L Nylander    - 1780 Å Löving     1-3 tons: 2-1
S5 174 B Östlund     - 1572 A Koldrup     2-3 tons: 0-2
S6 2512 P Nyburg     - 912 M Broström    0-3 tons: 0-3
Bra spel: [912-16]


omg: 4
PICAS - ABZOLU 7-1 22-4

S1 2646 K Engström    - 1702 C Öberg      3-0 tons: 4-4
S2 552 F Engström    - 6321 M Oderstad    3-0 tons: 3-0
S3 6709 S Rase      - 1294 H Bergh      3-0 tons: 3-2
S4 535 P Markkanen    - 1533 T Elenfalk    3-0 tons: 3-0
S5 2646 K Engström    - 6321 M Oderstad    3-0 tons: 6-1
S6 552 F Engström    - 1702 C Öberg      1-3 tons: 1-3
Bra spel: [2646-17][2646-17][6709-1][6709-17]
     [2646-18][2646-18]


omg: 5
TONM - TIME 0-8 6-24

S1 2232 S Lannermo    - 2512 P Nyburg     2-3 tons: 1-4
S2 410 S Norrström    - 1092 W Sarnes     0-3 tons: 2-2
S3 2109 O Sjöstrand    - 2105 R Rauden     0-3 tons: 1-1
S4 790 M Andersson    - 1770 L Nylander    1-3 tons: 1-2
S5 2232 S Lannermo    - 1092 W Sarnes     0-3 tons: 0-2
S6 410 S Norrström    - 2512 P Nyburg     0-3 tons: 1-0


omg: 5
ABZOLU - AVALON 2-6 13-19

S1 2278 T Elenfalk    - 1740 J Öhman      3-1 tons: 6-5
S2 1533 T Elenfalk    - 1635 J Hellström    1-3 tons: 2-5
S3 1142 T Gurell     - 1690 T Lundgren    3-0 tons: 2-1
S4 1294 H Bergh      - 2299 K Papaioannou   1-3 tons: 1-7
S5 2278 T Elenfalk    - 1635 J Hellström    1-3 tons: 2-4
S6 1533 T Elenfalk    - 1740 J Öhman      1-3 tons: 4-3


omg: 6
ABZOLU - TIME 3-5 15-15

S1 6321 M Oderstad    - 257 B Holmgren    1-3 tons: 1-3
S2 1533 T Elenfalk    - 1770 L Nylander    2-3 tons: 3-1
S3 1294 H Bergh      - 2105 R Rauden     0-3 tons: 2-1
S4 1702 C Öberg      - 1092 W Sarnes     3-0 tons: 4-0
S5 6321 M Oderstad    - 1770 L Nylander    1-3 tons: 1-2
S6 1533 T Elenfalk    - 257 B Holmgren    3-0 tons: 1-1


omg: 6
AVALON - TONM 6-2 20-11

S1 6721 F Klingberg    - 2232 S Lannermo    3-2 tons: 3-3
S2 1635 J Hellström    - 2109 O Sjöstrand    3-0 tons: 5-1
S3 1628 S Hägg      - 790 M Andersson    3-1 tons: 2-2
S4 2299 K Papaioannou   - 410 S Norrström    3-0 tons: 0-0
S5 6721 F Klingberg    - 2109 O Sjöstrand    3-2 tons: 1-2
S6 6256 M Wikström    - 2232 S Lannermo    0-3 tons: 3-3
Bra spel: [6721-18]


omg: 7
PICAS - MAD 6-2 21-12

S1 2646 K Engström    - 1780 Å Löving     3-0 tons: 4-1
S2 551 N Petterson    - 1557 J Hedén      2-3 tons: 3-2
S3 1379 S Sandell     - 1572 A Koldrup     3-1 tons: 5-4
S4 552 F Engström    - 638 J Nilsson     3-0 tons: 3-1
S5 2646 K Engström    - 1557 J Hedén      3-2 tons: 5-6
S6 551 N Petterson    - 1780 Å Löving     1-3 tons: 1-2


omg: 7
TONM - ABZOLU 3-5 12-15

S1 790 M Andersson    - 1142 T Gurell     3-0 tons: 1-1
S2 410 S Norrström    - 6321 M Oderstad    0-3 tons: 2-1
S3 2232 S Lannermo    - 1294 H Bergh      3-0 tons: 1-0
S4 2109 O Sjöstrand    - 1533 T Elenfalk    0-3 tons: 1-1
S5 790 M Andersson    - 6321 M Oderstad    1-3 tons: 1-2
S6 410 S Norrström    - 1142 T Gurell     0-3 tons: 1-2
Bra spel: [790-1]


omg: 7
TIME - AVALON 3-5 12-17

S1 1770 L Nylander    - 1721 L Simunen     3-1 tons: 1-3
S2 2512 P Nyburg     - 1690 T Lundgren    3-1 tons: 3-2
S3 1092 W Sarnes     - 1635 J Hellström    1-3 tons: 1-3
S4 174 B Östlund     - 1740 J Öhman      1-3 tons: 2-4
S5 1770 L Nylander    - 1690 T Lundgren    1-3 tons: 0-2
S6 2512 P Nyburg     - 1721 L Simunen     3-0 tons: 0-0
Bra spel: [1635-120]


omg: 8
AVALON - TIME 5-3 18-12

S1 1746 H Lindström    - 174 B Östlund     0-3 tons: 5-2
S2 1635 J Hellström    - 2512 P Nyburg     3-1 tons: 6-0
S3 1628 S Hägg      - 1092 W Sarnes     3-1 tons: 1-2
S4 1690 T Lundgren    - 1770 L Nylander    1-3 tons: 2-1
S5 1746 H Lindström    - 2512 P Nyburg     3-1 tons: 4-6
S6 1635 J Hellström    - 174 B Östlund     3-0 tons: 3-0


omg: 8
TONM - PICAS 7-1 21-8

S1 3069 M Flora      - 552 F Engström    3-1 tons: 4-5
S2 601 M Lundgren    - 5686 J Sundqvist    3-0 tons: 4-3
S3 730 C Sandberg    - 910 A Jakobsson    0-3 tons: 1-2
S4 6163 M Kärrby     - 2456 H Back      3-1 tons: 1-1
S5 3069 M Flora      - 5686 J Sundqvist    3-1 tons: 5-4
S6 601 M Lundgren    - 552 F Engström    3-0 tons: 1-1


omg: 8
MAD - ABZOLU 5-3 17-13

S1 1572 A Koldrup     - 6321 M Oderstad    3-0 tons: 2-0
S2 1780 Å Löving     - 1533 T Elenfalk    0-3 tons: 0-1
S3 1557 J Hedén      - 2278 T Elenfalk    3-1 tons: 2-2
S4 1705 M Eldelöf     - 1294 H Bergh      3-1 tons: 3-1
S5 1572 A Koldrup     - 1533 T Elenfalk    2-3 tons: 5-5
S6 1780 Å Löving     - 6321 M Oderstad    0-3 tons: 0-2


omg: 9
PICAS - AVALON 5-3 18-14

S1 5686 J Sundqvist    - 1260 J Hedlund     3-0 tons: 2-2
S2 552 F Engström    - 1746 H Lindström    1-3 tons: 3-3
S3 566 S Tommola     - 1690 T Lundgren    3-2 tons: 3-2
S4 1379 S Sandell     - 2348 M Eriksson    2-3 tons: 8-6
S5 5686 J Sundqvist    - 1746 H Lindström    3-1 tons: 3-4
S6 552 F Engström    - 2264 V Järlinge    3-0 tons: 3-1
Bra spel: [5686-1]


omg: 9
ABZOLU - TIME 5-3 15-14

S1 1533 T Elenfalk    - 1092 W Sarnes     3-1 tons: 2-2
S2 6321 M Oderstad    - 1770 L Nylander    3-1 tons: 1-1
S3 1294 H Bergh      - 2105 R Rauden     0-3 tons: 1-2
S4 2278 T Elenfalk    - 2512 P Nyburg     3-0 tons: 5-0
S5 1533 T Elenfalk    - 1770 L Nylander    3-1 tons: 3-3
S6 6321 M Oderstad    - 1092 W Sarnes     0-3 tons: 0-3
Bra spel: [2278-1][1092-1]


omg: 9
MAD - TONM 7-1 22-12

S1 857 A Ericsson    - 2232 S Lannermo    3-0 tons: 3-1
S2 1557 J Hedén      - 2109 O Sjöstrand    3-2 tons: 4-1
S3 1232 V Pihlajämäki   - 790 M Andersson    3-2 tons: 5-1
S4 1715 J Sederblad    - 410 S Norrström    3-2 tons: 2-0
S5 857 A Ericsson    - 2109 O Sjöstrand    3-1 tons: 2-0
S6 1557 J Hedén      - 2232 S Lannermo    1-3 tons: 1-0


omg: 10
PICAS - ABZOLU 5-3 17-12

S1 566 S Tommola     - 6321 M Oderstad    3-0 tons: 3-2
S2 1449 A Östlund     - 1294 H Bergh      3-1 tons: 4-2
S3 1379 S Sandell     - 1533 T Elenfalk    3-0 tons: 3-2
S4 552 F Engström    - 1702 C Öberg      1-3 tons: 2-4
S5 566 S Tommola     - 1294 H Bergh      3-0 tons: 4-1
S6 1449 A Östlund     - 6321 M Oderstad    3-2 tons: 2-2
Bra spel: [566-118][1379-1]


omg: 10
AVALON - TONM 6-2 20-11

S1 1746 H Lindström    - 2232 S Lannermo    3-1 tons: 2-2
S2 2348 M Eriksson    - 2109 O Sjöstrand    3-0 tons: 2-1
S3 1690 T Lundgren    - 790 M Andersson    0-3 tons: 2-1
S4 2299 K Papaioannou   - 410 S Norrström    3-2 tons: 3-0
S5 1746 H Lindström    - 2109 O Sjöstrand    3-0 tons: 3-0
S6 2348 M Eriksson    - 2232 S Lannermo    3-0 tons: 2-1


omg: 10
TIME - MAD 1-7 9-21

S1 1770 L Nylander    - 1572 A Koldrup     3-0 tons: 0-0
S2 1092 W Sarnes     - 604 P Poihajärvi   1-3 tons: 1-5
S3 2105 R Rauden     - 587 A Ahl       1-3 tons: 1-5
S4 174 B Östlund     - 1557 J Hedén      0-3 tons: 2-2
S5 1770 L Nylander    - 604 P Poihajärvi   0-3 tons: 1-6
S6 1092 W Sarnes     - 1572 A Koldrup     2-3 tons: 1-4


omg: 11
MAD - PICAS 2-6 14-20

S1 1780 Å Löving     - 787 R Johansson    2-3 tons: 1-4
S2 587 A Ahl       - 1379 S Sandell     1-3 tons: 4-4
S3 638 J Nilsson     - 552 F Engström    3-1 tons: 4-5
S4 632 S Eriksson    - 6709 S Rase      1-3 tons: 2-2
S5 1780 Å Löving     - 1379 S Sandell     2-3 tons: 2-4
S6 587 A Ahl       - 787 R Johansson    3-1 tons: 5-4


omg: 11
ABZOLU - AVALON 3-5 12-19

S1 1142 T Gurell     - 1746 H Lindström    0-3 tons: 2-3
S2 6321 M Oderstad    - 2299 K Papaioannou   0-3 tons: 0-3
S3 1533 T Elenfalk    - 2348 M Eriksson    2-3 tons: 1-2
S4 1294 H Bergh      - 1690 T Lundgren    3-2 tons: 5-3
S5 1142 T Gurell     - 2299 K Papaioannou   3-1 tons: 3-3
S6 6321 M Oderstad    - 1746 H Lindström    1-3 tons: 0-6


omg: 11
TONM - TIME 2-6 13-22

S1 2232 S Lannermo    - 1770 L Nylander    3-2 tons: 0-2
S2 790 M Andersson    - 1092 W Sarnes     1-3 tons: 1-0
S3 2109 O Sjöstrand    - 2512 P Nyburg     1-3 tons: 0-1
S4 410 S Norrström    - 2105 R Rauden     1-3 tons: 0-2
S5 2232 S Lannermo    - 1092 W Sarnes     1-3 tons: 3-0
S6 790 M Andersson    - 1770 L Nylander    3-2 tons: 2-3
Bra spel: [2232-1]


omg: 12
AVALON - MAD 2-6 8-18

S1 1260 J Hedlund     - 4301 M Bergman     0-3 tons: 1-5
S2 1635 J Hellström    - 195 P Brodin     3-0 tons: 1-1
S3 1746 H Lindström    - 912 M Broström    0-3 tons: 3-5
S4 2299 K Papaioannou   - 1557 J Hedén      0-3 tons: 0-7
S5 2264 V Järlinge    - 195 P Brodin     2-3 tons: 3-2
S6 1635 J Hellström    - 4301 M Bergman     3-0 tons: 8-1
Bra spel: [912-18]


omg: 12
TIME - PICAS 4-4 15-13

S1 174 B Östlund     - 1953 R Söderström   2-3 tons: 5-1
S2 1092 W Sarnes     - 787 R Johansson    3-0 tons: 0-4
S3 1770 L Nylander    - 5686 J Sundqvist    0-3 tons: 0-6
S4 2105 R Rauden     - 1345 T Lundstein    3-1 tons: 2-2
S5 174 B Östlund     - 787 R Johansson    0-3 tons: 2-4
S6 1092 W Sarnes     - 1953 R Söderström   3-0 tons: 2-0


omg: 12
ABZOLU - TONM 5-3 18-12

S1 6321 M Oderstad    - 2232 S Lannermo    0-3 tons: 0-1
S2 1142 T Gurell     - 2109 O Sjöstrand    3-0 tons: 4-1
S3 1533 T Elenfalk    - 790 M Andersson    3-2 tons: 0-2
S4 1294 H Bergh      - 410 S Norrström    2-3 tons: 2-2
S5 6321 M Oderstad    - 2109 O Sjöstrand    1-3 tons: 2-1
S6 1142 T Gurell     - 2232 S Lannermo    3-1 tons: 1-0


omg: 13
TIME - AVALON 1-7 10-23

S1 174 B Östlund     - 1746 H Lindström    0-3 tons: 0-0
S2 2512 P Nyburg     - 2299 K Papaioannou   2-3 tons: 1-3
S3 2105 R Rauden     - 1690 T Lundgren    3-2 tons: 4-4
S4 1092 W Sarnes     - 1740 J Öhman      2-3 tons: 2-5
S5 174 B Östlund     - 2299 K Papaioannou   0-3 tons: 3-2
S6 2512 P Nyburg     - 1746 H Lindström    1-3 tons: 2-2
Bra spel: [1690-1]


omg: 13
PICAS - TONM 5-3 19-11

S1 1379 S Sandell     - 2232 S Lannermo    3-1 tons: 3-3
S2 552 F Engström    - 2109 O Sjöstrand    3-1 tons: 3-2
S3 1345 T Lundstein    - 790 M Andersson    0-3 tons: 1-1
S4 787 R Johansson    - 410 S Norrström    2-3 tons: 5-2
S5 1379 S Sandell     - 2109 O Sjöstrand    3-0 tons: 2-0
S6 552 F Engström    - 2232 S Lannermo    3-0 tons: 4-0


omg: 13
ABZOLU - MAD 5-3 17-16

S1 1142 T Gurell     - 1557 J Hedén      2-3 tons: 2-2
S2 6321 M Oderstad    - 1572 A Koldrup     3-2 tons: 2-2
S3 1533 T Elenfalk    - 4301 M Bergman     3-1 tons: 0-0
S4 1294 H Bergh      - 631 R Blom      0-3 tons: 0-3
S5 1142 T Gurell     - 1572 A Koldrup     3-1 tons: 2-5
S6 6321 M Oderstad    - 1557 J Hedén      0-3 tons: 0-2


omg: 14
AVALON - PICAS 2-6 9-20

S1 2264 V Järlinge    - 787 R Johansson    3-2 tons: 3-3
S2 2299 K Papaioannou   - 566 S Tommola     1-3 tons: 2-2
S3 1690 T Lundgren    - 5686 J Sundqvist    0-3 tons: 1-2
S4 6721 F Klingberg    - 1379 S Sandell     0-3 tons: 1-2
S5 2264 V Järlinge    - 566 S Tommola     1-3 tons: 1-4
S6 2299 K Papaioannou   - 787 R Johansson    3-0 tons: 3-1
Bra spel: [5686-1]


omg: 14
TIME - ABZOLU 3-5 16-19

S1 257 B Holmgren    - 1142 T Gurell     3-2 tons: 0-2
S2 1770 L Nylander    - 1136 C Gahm      1-3 tons: 1-2
S3 2512 P Nyburg     - 1294 H Bergh      1-3 tons: 3-0
S4 1092 W Sarnes     - 1533 T Elenfalk    1-3 tons: 3-2
S5 257 B Holmgren    - 1136 C Gahm      2-3 tons: 2-3
S6 1770 L Nylander    - 1142 T Gurell     3-2 tons: 2-7


omg: 14
TONM - MAD 3-5 13-18

S1 2109 O Sjöstrand    - 1557 J Hedén      3-1 tons: 1-2
S2 2232 S Lannermo    - 912 M Broström    1-3 tons: 2-1
S3 410 S Norrström    - 1572 A Koldrup     0-3 tons: 0-1
S4 790 M Andersson    - 195 P Brodin     3-2 tons: 1-1
S5 2109 O Sjöstrand    - 912 M Broström    0-3 tons: 0-6
S6 2232 S Lannermo    - 1557 J Hedén      2-3 tons: 0-2
Bra spel: [1572-1][912-149]


omg: 15
ABZOLU - PICAS 3-5 12-20

S1 2601 P Plaahn     - 1379 S Sandell     1-3 tons: 4-5
S2 1142 T Gurell     - 910 A Jakobsson    0-3 tons: 2-1
S3 1533 T Elenfalk    - 552 F Engström    3-2 tons: 2-6
S4 1294 H Bergh      - 1449 A Östlund     0-3 tons: 3-0
S5 2601 P Plaahn     - 910 A Jakobsson    3-2 tons: 2-4
S6 1142 T Gurell     - 1379 S Sandell     1-3 tons: 3-5
Bra spel: [910-1][552-1]


omg: 15
TONM - AVALON 3-5 13-17

S1 2109 O Sjöstrand    - 1260 J Hedlund     0-3 tons: 0-2
S2 2232 S Lannermo    - 1690 T Lundgren    3-2 tons: 3-0
S3 410 S Norrström    - 2348 M Eriksson    0-3 tons: 0-2
S4 790 M Andersson    - 2264 V Järlinge    1-3 tons: 2-1
S5 2109 O Sjöstrand    - 1690 T Lundgren    1-3 tons: 1-2
S6 2232 S Lannermo    - 1260 J Hedlund     3-0 tons: 0-1


omg: 15
MAD - TIME 6-2 20-12

S1 1557 J Hedén      - 174 B Östlund     3-1 tons: 1-3
S2 638 J Nilsson     - 1770 L Nylander    3-1 tons: 0-0
S3 1780 Å Löving     - 2105 R Rauden     3-1 tons: 1-0
S4 6564 M Holmström    - 1092 W Sarnes     0-3 tons: 0-0
S5 1557 J Hedén      - 1770 L Nylander    3-0 tons: 0-1
S6 1572 A Koldrup     - 174 B Östlund     3-1 tons: 0-0


omg: 16
PICAS - MAD 7-1 22-8

S1 5686 J Sundqvist    - 1780 Å Löving     3-1 tons: 6-6
S2 552 F Engström    - 1572 A Koldrup     3-1 tons: 6-4
S3 566 S Tommola     - 1557 J Hedén      3-0 tons: 5-2
S4 1379 S Sandell     - 1230 B Andersson    3-1 tons: 2-3
S5 5686 J Sundqvist    - 1572 A Koldrup     3-0 tons: 5-1
S6 552 F Engström    - 1780 Å Löving     3-0 tons: 6-2
Bra spel: [5686-16][566-18][1230-158][1230-1]


omg: 16
AVALON - ABZOLU 5-3 19-10

S1 1635 J Hellström    - 6321 M Oderstad    3-1 tons: 2-2
S2 2348 M Eriksson    - 1533 T Elenfalk    3-0 tons: 4-0
S3 1690 T Lundgren    - 1142 T Gurell     1-3 tons: 0-4
S4 2299 K Papaioannou   - 1136 C Gahm      2-3 tons: 5-5
S5 1635 J Hellström    - 1533 T Elenfalk    3-0 tons: 2-1
S6 2348 M Eriksson    - 6321 M Oderstad    3-0 tons: 7-1


omg: 16
TIME - TONM 6-2 20-12

S1 1770 L Nylander    - 2232 S Lannermo    1-3 tons: 0-1
S2 174 B Östlund     - 2109 O Sjöstrand    3-1 tons: 1-1
S3 2105 R Rauden     - 790 M Andersson    1-3 tons: 3-3
S4 1092 W Sarnes     - 410 S Norrström    3-2 tons: 2-2
S5 1770 L Nylander    - 2109 O Sjöstrand    3-1 tons: 0-2
S6 174 B Östlund     - 2232 S Lannermo    3-2 tons: 2-1


omg: 17
MAD - AVALON 5-3 18-13

S1 587 A Ahl       - 1260 J Hedlund     3-0 tons: 6-2
S2 1780 Å Löving     - 2299 K Papaioannou   3-1 tons: 4-0
S3 638 J Nilsson     - 1635 J Hellström    0-3 tons: 1-5
S4 1572 A Koldrup     - 1690 T Lundgren    3-1 tons: 3-1
S5 587 A Ahl       - 2299 K Papaioannou   3-1 tons: 2-4
S6 1780 Å Löving     - 2264 V Järlinge    2-3 tons: 2-3


omg: 17
PICAS - TIME 7-1 23-6

S1 566 S Tommola     - 2512 P Nyburg     3-0 tons: 7-3
S2 552 F Engström    - 1092 W Sarnes     3-1 tons: 5-4
S3 910 A Jakobsson    - 1770 L Nylander    2-3 tons: 4-0
S4 5686 J Sundqvist    - 174 B Östlund     3-0 tons: 4-3
S5 566 S Tommola     - 1092 W Sarnes     3-1 tons: 5-2
S6 552 F Engström    - 2512 P Nyburg     3-0 tons: 4-0
Bra spel: [566-17][552-17]


omg: 17
TONM - ABZOLU 4-4 14-19

S1 2109 O Sjöstrand    - 6321 M Oderstad    3-1 tons: 0-1
S2 2232 S Lannermo    - 1142 T Gurell     0-3 tons: 1-0
S3 410 S Norrström    - 1136 C Gahm      0-3 tons: 1-3
S4 790 M Andersson    - 1533 T Elenfalk    3-2 tons: 3-6
S5 2109 O Sjöstrand    - 1142 T Gurell     1-3 tons: 2-2
S6 2232 S Lannermo    - 6321 M Oderstad    3-2 tons: 3-0
Bra spel: [2109-119]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  45
Spelade singlar :  270
Spelade dubblar :   0
Avgörande dubblar:   0
Spelade set   : 1379
Summa tons    : 1205
Antal bra spel  :  33