Matchdetaljer i serie: SLD

Serieansvarig:  Uppdaterad: 04/11/02

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
VLTDC - MAD 5-1 17-6

D1 1784 C Andersson    | 6083 Å Lundström   
D1 1190 L Wilhelmsson   | 2058 M Öberg      3-0
S1 1784 C Andersson    - 6083 Å Lundström    3-2 tons: 1-4
S2 1190 L Wilhelmsson   - 2058 M Öberg      3-0 tons: 7-0
D2 1005 S Roos      | 2412 M Holm      
D2 2088 L Mattsson    | 1736 C Erlandsson   3-0
S3 1005 S Roos      - 2412 M Holm      2-3 tons: 8-2
S4 2088 L Mattsson    - 1736 C Erlandsson   3-1 tons: 1-1
Bra spel: [1190-1][1005-1]


omg: 1
STRIX - BABOO 4-3 16-11

D1 2360 B Larsson     | 3129 L Djordevic   
D1 593 C Stolpe     | 6630 H Sundelin    2-3
S1 6183 K Stenström    - 3129 L Djordevic    3-2 tons: 2-4
S2 593 C Stolpe     - 6630 H Sundelin    1-3 tons: 4-4
D2 1592 K Fredriksson   | 864 M Larsson    
D2 6183 K Stenström    | 1392 K Forsberg-Ringkv 3-0
S3 2360 B Larsson     - 1392 K Forsberg-Ringkv 3-0 tons: 2-0
S4 1592 K Fredriksson   - 864 M Larsson     1-3 tons: 1-3
AD 1592 K Fredriksson   | 6630 H Sundelin    
AD 2360 B Larsson     | 864 M Larsson     3-0
Bra spel: [6183-115]


omg: 1
TRÅNG - JADE 2-4 10-15

D1 2270 S Lindblad    | 2361 G Andersson   
D1 151 T Schering    | 615 C Jönsson     3-1
S1 2270 S Lindblad    - 2361 G Andersson    0-3 tons: 1-1
S2 151 T Schering    - 615 C Jönsson     3-2 tons: 0-2
D2 5931 A Mannerstål   | 949 A Holmberg    
D2 643 A Andersson    | 4011 A Åhman      2-3
S3 5931 A Mannerstål   - 949 A Holmberg    1-3 tons: 3-3
S4 643 A Andersson    - 4011 A Åhman      1-3 tons: 3-2
Bra spel: [2361-1][949-1]


omg: 1
AVALON - TTVH 4-2 13-12

D1 1490 M Klevegren    | 2546 T Tötterman   
D1 1800 L Lundgren    | 2611 J Rösth      0-3
S1 1490 M Klevegren    - 2546 T Tötterman    3-2 tons: 4-6
S2 1800 L Lundgren    - 2611 J Rösth      3-1 tons: 3-3
D2 180 C Olausson    | 370 B Eneroth    
D2 1766 E Mothander    | 1849 A Widfond     1-3
S3 180 C Olausson    - 370 B Eneroth     3-1 tons: 5-0
S4 1766 E Mothander    - 1849 A Widfond     3-2 tons: 3-1


omg: 1
NNDC - OBDT 6-0 18-8

D1 1558 Y Hyltén     | 2978 S Levänen    
D1 852 C Sahlberg    |  28 Å Strandberg   3-1
S1 852 C Sahlberg    -  28 Å Strandberg   3-2 tons: 5-5
S2 513 H Varis      - 2978 S Levänen     3-1 tons: 3-4
D2 1915 P Söderström   | 1748 M Palfelt    
D2 500 K Bomander    | 6733 A Sundbaum    3-0
S3 1915 P Söderström   - 6733 A Sundbaum    3-2 tons: 1-1
S4 500 K Bomander    - 1748 M Palfelt     3-2 tons: 4-1


omg: 1
PANTA - FODUD 5-1 17-9

D1 2151 T Pettersson   | 1785 A Angberg    
D1 2634 Z Andersson    | 3204 M Hjort      3-2
S1 2151 T Pettersson   - 1785 A Angberg     3-0 tons: 5-0
S2 1530 S Edne      - 3204 M Hjort      3-1 tons: 4-0
D2 2474 L Björkén     | 955 A Bernergård   
D2 1530 S Edne      | 283 A Liljegren    2-3
S3 2634 Z Andersson    - 955 A Bernergård   3-2 tons: 3-2
S4 6280 H Tatti      - 283 A Liljegren    3-1 tons: 4-0
Bra spel: [1530-17]


omg: 2
MAD - PANTA 2-4 11-13

D1 2412 M Holm      | 1530 S Edne      
D1 6083 Å Lundström    | 2474 L Björkén     2-3
S1 2412 M Holm      - 1530 S Edne      3-1 tons: 0-2
S2 6083 Å Lundström    - 2474 L Björkén     3-0 tons: 4-1
D2 2058 M Öberg      | 2634 Z Andersson   
D2 1736 C Erlandsson   | 6280 H Tatti      2-3
S3 2058 M Öberg      - 2634 Z Andersson    0-3 tons: 0-0
S4 1736 C Erlandsson   - 6280 H Tatti      1-3 tons: 2-3


omg: 2
OBDT - VLTDC 1-5 5-16

D1 2978 S Levänen     | 1005 S Roos      
D1  28 Å Strandberg   | 2088 L Mattsson    0-3
S1  28 Å Strandberg   - 1005 S Roos      0-3 tons: 2-4
S2 2978 S Levänen     - 2088 L Mattsson    3-1 tons: 2-3
D2 3015 K Evermo     | 1190 L Wilhelmsson  
D2 5995 E Laurentiuzon  | 1784 C Andersson    1-3
S3 5995 E Laurentiuzon  - 1784 C Andersson    0-3 tons: 1-2
S4 3015 K Evermo     - 1190 L Wilhelmsson   1-3 tons: 3-1


omg: 2
TTVH - NNDC 2-4 12-16

D1 1849 A Widfond     | 500 K Bomander    
D1 370 B Eneroth     | 1047 A Lindström    2-3
S1 1849 A Widfond     - 500 K Bomander    2-3 tons: 2-2
S2 370 B Eneroth     - 1047 A Lindström    0-3 tons: 1-1
D2 2611 J Rösth      | 1915 P Söderström   
D2 2546 T Tötterman    | 852 C Sahlberg    2-3
S3 2611 J Rösth      - 1915 P Söderström   3-2 tons: 4-3
S4 2546 T Tötterman    - 852 C Sahlberg    3-2 tons: 3-4
Bra spel: [1915-113]


omg: 2
JADE - AVALON 4-2 13-12

D1 615 C Jönsson     | 2264 V Järlinge    
D1 949 A Holmberg    | 1800 L Lundgren    0-3
S1 615 C Jönsson     - 1800 L Lundgren    1-3 tons: 1-4
S2 949 A Holmberg    - 2264 V Järlinge    3-1 tons: 1-1
D2 4011 A Åhman      | 180 C Olausson    
D2 2361 G Andersson    | 1766 E Mothander    3-2
S3 4011 A Åhman      - 1766 E Mothander    3-1 tons: 3-0
S4 1612 A Lundström    - 180 C Olausson    3-2 tons: 7-6


omg: 2
BABOO - TRÅNG 2-4 12-14

D1 1392 K Forsberg-Ringkv | 2270 S Lindblad    
D1 3129 L Djordevic    | 151 T Schering    1-3
S1 1392 K Forsberg-Ringkv - 2270 S Lindblad    1-3 tons: 1-1
S2 3129 L Djordevic    - 151 T Schering    3-0 tons: 1-1
D2 6630 H Sundelin    | 5931 A Mannerstål   
D2 864 M Larsson     | 643 A Andersson    2-3
S3 864 M Larsson     - 5931 A Mannerstål   2-3 tons: 4-2
S4 6630 H Sundelin    - 643 A Andersson    3-2 tons: 2-3


omg: 2
FODUD - STRIX 3-4 10-16

D1 1785 A Angberg     | 593 C Stolpe     
D1 3204 M Hjort      | 2360 B Larsson     3-2
S1 1785 A Angberg     - 2360 B Larsson     1-3 tons: 0-1
S2 3204 M Hjort      - 6183 K Stenström    3-0 tons: 2-1
D2 3759 C Andersson    | 1592 K Fredriksson  
D2 283 A Liljegren    | 209 A Kindberg    0-3
S3 3759 C Andersson    - 1592 K Fredriksson   0-3 tons: 1-2
S4 283 A Liljegren    - 209 A Kindberg    3-2 tons: 1-1
AD 3204 M Hjort      | 1592 K Fredriksson  
AD 283 A Liljegren    | 209 A Kindberg    0-3
Bra spel: [209-111]


omg: 3
TRÅNG - FODUD 6-0 18-3

D1 151 T Schering    | 3759 C Andersson   
D1 643 A Andersson    | 1785 A Angberg     3-1
S1 151 T Schering    - 3759 C Andersson    3-2 tons: 4-1
S2 643 A Andersson    - 1785 A Angberg     3-0 tons: 4-3
D2 5931 A Mannerstål   | 283 A Liljegren   
D2 2270 S Lindblad    | 3204 M Hjort      3-0
S3 5931 A Mannerstål   - 283 A Liljegren    3-0 tons: 2-1
S4 2270 S Lindblad    - 3204 M Hjort      3-0 tons: 1-1
Bra spel: [151-18][643-18][3759-116]


omg: 3
AVALON - BABOO 4-2 13-12

D1 1800 L Lundgren    | 3129 L Djordevic   
D1 1490 M Klevegren    | 6630 H Sundelin    1-3
S1 1490 M Klevegren    - 3129 L Djordevic    3-1 tons: 5-3
S2 1800 L Lundgren    - 6630 H Sundelin    3-1 tons: 4-3
D2 1766 E Mothander    | 864 M Larsson    
D2 180 C Olausson    | 1392 K Forsberg-Ringkv 0-3
S3 1766 E Mothander    - 1392 K Forsberg-Ringkv 3-2 tons: 2-1
S4 180 C Olausson    - 864 M Larsson     3-2 tons: 4-2


omg: 3
NNDC - JADE 4-2 15-9

D1 1558 Y Hyltén     | 949 A Holmberg    
D1 1915 P Söderström   | 1981 M Kuhl      2-3
S1 1558 Y Hyltén     - 949 A Holmberg    3-0 tons: 1-2
S2 1915 P Söderström   - 1612 A Lundström    1-3 tons: 0-1
D2 852 C Sahlberg    | 1612 A Lundström   
D2 513 H Varis      | 615 C Jönsson     3-1
S3 852 C Sahlberg    - 615 C Jönsson     3-2 tons: 3-7
S4 513 H Varis      - 1981 M Kuhl      3-0 tons: 3-1
Bra spel: [949-1]


omg: 3
PANTA - STRIX 5-1 16-9

D1 2474 L Björkén     | 2360 B Larsson    
D1 6280 H Tatti      | 6183 K Stenström    3-2
S1 2474 L Björkén     - 2360 B Larsson     3-1 tons: 0-0
S2 6280 H Tatti      - 765 E Sverre     3-0 tons: 5-2
D2 2151 T Pettersson   | 1592 K Fredriksson  
D2 1530 S Edne      | 209 A Kindberg    3-1
S3 2151 T Pettersson   - 1592 K Fredriksson   1-3 tons: 5-5
S4 1530 S Edne      - 209 A Kindberg    3-2 tons: 3-4
Bra spel: [6280-118]


omg: 3
VLTDC - TTVH 4-2 14-10

D1 1784 C Andersson    | 2546 T Tötterman   
D1 2088 L Mattsson    | 2611 J Rösth      2-3
S1 1784 C Andersson    - 2546 T Tötterman    3-2 tons: 4-5
S2 2088 L Mattsson    - 2611 J Rösth      0-3 tons: 0-4
D2 1005 S Roos      | 1849 A Widfond    
D2 1190 L Wilhelmsson   | 370 B Eneroth     3-1
S3 1005 S Roos      - 1849 A Widfond     3-1 tons: 4-0
S4 1190 L Wilhelmsson   - 370 B Eneroth     3-0 tons: 7-1
Bra spel: [2546-119][2611-14]


omg: 3
MAD - OBDT 4-3 14-11

D1 2412 M Holm      | 1748 M Palfelt    
D1 6083 Å Lundström    |  28 Å Strandberg   3-0
S1 2412 M Holm      -  28 Å Strandberg   1-3 tons: 2-1
S2 6083 Å Lundström    - 1748 M Palfelt     3-1 tons: 2-0
D2 1736 C Erlandsson   | 3015 K Evermo     
D2 2058 M Öberg      | 6733 A Sundbaum    0-3
S3 1736 C Erlandsson   - 6733 A Sundbaum    3-0 tons: 2-2
S4 2058 M Öberg      - 3015 K Evermo     1-3 tons: 2-2
AD 2412 M Holm      | 6733 A Sundbaum    
AD 6083 Å Lundström    | 3015 K Evermo     3-1


omg: 4
OBDT - PANTA 1-5 4-16

D1 3015 K Evermo     | 1530 S Edne      
D1 6733 A Sundbaum    | 2474 L Björkén     1-3
S1  28 Å Strandberg   - 1530 S Edne      0-3 tons: 0-3
S2 3015 K Evermo     - 2474 L Björkén     3-1 tons: 4-0
D2 1748 M Palfelt     | 2151 T Pettersson   
D2 5995 E Laurentiuzon  | 6280 H Tatti      0-3
S3 5995 E Laurentiuzon  - 2151 T Pettersson   0-3 tons: 1-4
S4 1748 M Palfelt     - 6280 H Tatti      0-3 tons: 2-2


omg: 4
TTVH - MAD 4-2 15-10

D1 1849 A Widfond     | 6083 Å Lundström   
D1 1430 H Eneroth     | 2412 M Holm      2-3
S1 1849 A Widfond     - 6083 Å Lundström    3-2 tons: 0-2
S2 1430 H Eneroth     - 2412 M Holm      1-3 tons: 4-0
D2 2611 J Rösth      | 2058 M Öberg     
D2 2546 T Tötterman    | 1736 C Erlandsson   3-0
S3 2611 J Rösth      - 2058 M Öberg      3-1 tons: 5-0
S4 2546 T Tötterman    - 1736 C Erlandsson   3-1 tons: 5-1


omg: 4
JADE - VLTDC 4-2 14-12

D1 949 A Holmberg    | 1784 C Andersson   
D1 1981 M Kuhl      | 1190 L Wilhelmsson   2-3
S1 1981 M Kuhl      - 1784 C Andersson    0-3 tons: 1-2
S2 2361 G Andersson    - 1190 L Wilhelmsson   3-0 tons: 2-0
D2 2361 G Andersson    | 1005 S Roos      
D2 615 C Jönsson     | 2088 L Mattsson    3-2
S3 949 A Holmberg    - 2088 L Mattsson    3-2 tons: 6-2
S4 615 C Jönsson     - 1005 S Roos      3-2 tons: 1-4


omg: 4
BABOO - NNDC 1-5 5-17

D1 3129 L Djordevic    | 500 K Bomander    
D1 6630 H Sundelin    | 1558 Y Hyltén     2-3
S1 3129 L Djordevic    - 2413 M Larsson     3-2 tons: 1-4
S2 6630 H Sundelin    - 1558 Y Hyltén     0-3 tons: 0-4
D2 1932 M Isaksson-Nordlu | 852 C Sahlberg    
D2 864 M Larsson     | 2413 M Larsson     0-3
S3 864 M Larsson     - 1915 P Söderström   0-3 tons: 1-3
S4 1932 M Isaksson-Nordlu - 852 C Sahlberg    0-3 tons: 1-5


omg: 4
FODUD - AVALON 2-4 9-15

D1 3759 C Andersson    | 1490 M Klevegren   
D1 3204 M Hjort      | 1800 L Lundgren    1-3
S1 3759 C Andersson    - 1490 M Klevegren    3-2 tons: 7-3
S2 3204 M Hjort      - 1800 L Lundgren    0-3 tons: 0-3
D2 955 A Bernergård   | 180 C Olausson    
D2 283 A Liljegren    | 1766 E Mothander    1-3
S3 955 A Bernergård   - 1766 E Mothander    3-1 tons: 2-2
S4 283 A Liljegren    - 180 C Olausson    1-3 tons: 2-5


omg: 4
STRIX - TRÅNG 1-5 11-16

D1 6183 K Stenström    | 5931 A Mannerstål   
D1 593 C Stolpe     | 643 A Andersson    1-3
S1 6183 K Stenström    - 5931 A Mannerstål   2-3 tons: 0-2
S2 593 C Stolpe     - 643 A Andersson    2-3 tons: 1-1
D2 1592 K Fredriksson   | 2270 S Lindblad    
D2 765 E Sverre     | 151 T Schering    2-3
S3 765 E Sverre     - 2270 S Lindblad    1-3 tons: 2-2
S4 1592 K Fredriksson   - 151 T Schering    3-1 tons: 3-3
Bra spel: [643-1]


omg: 5
VLTDC - BABOO 4-2 13-8

D1 1005 S Roos      | 3129 L Djordevic   
D1 1190 L Wilhelmsson   | 6630 H Sundelin    0-3
S1 1005 S Roos      - 3129 L Djordevic    3-0 tons: 3-0
S2 1190 L Wilhelmsson   - 6630 H Sundelin    3-1 tons: 4-5
D2 1784 C Andersson    | 1392 K Forsberg-Ringkv
D2 2088 L Mattsson    | 1932 M Isaksson-Nordlu 3-0
S3 1784 C Andersson    - 1932 M Isaksson-Nordlu 3-1 tons: 2-0
S4 2088 L Mattsson    - 864 M Larsson     1-3 tons: 2-2
Bra spel: [1190-1][1784-1][3129-15][6630-15]


omg: 5
MAD - JADE 4-2 14-10

D1 2412 M Holm      | 1981 M Kuhl      
D1 6083 Å Lundström    | 949 A Holmberg    3-0
S1 6083 Å Lundström    - 1981 M Kuhl      3-1 tons: 3-1
S2 2412 M Holm      - 2361 G Andersson    3-1 tons: 2-6
D2 2058 M Öberg      | 1612 A Lundström   
D2 1562 A Granberg    | 2361 G Andersson    2-3
S3 1562 A Granberg    - 949 A Holmberg    3-2 tons: 2-3
S4 2058 M Öberg      - 1612 A Lundström    0-3 tons: 0-4
Bra spel: [2412-1]


omg: 5
OBDT - TTVH 3-4 12-14

D1 1748 M Palfelt     | 2546 T Tötterman   
D1 5995 E Laurentiuzon  | 2611 J Rösth      0-3
S1 5995 E Laurentiuzon  - 2546 T Tötterman    1-3 tons: 0-4
S2 1748 M Palfelt     - 2611 J Rösth      0-3 tons: 3-2
D2 3015 K Evermo     | 1849 A Widfond    
D2 2978 S Levänen     | 370 B Eneroth     3-2
S3 2978 S Levänen     - 1849 A Widfond     3-0 tons: 2-0
S4 3015 K Evermo     - 370 B Eneroth     3-0 tons: 1-0
AD 3015 K Evermo     | 2546 T Tötterman   
AD 2978 S Levänen     | 2611 J Rösth      2-3
Bra spel: [2611-1]


omg: 5
AVALON - STRIX 3-4 12-12

D1 1490 M Klevegren    | 2360 B Larsson    
D1 1800 L Lundgren    | 593 C Stolpe     1-3
S1 1490 M Klevegren    - 2360 B Larsson     3-0 tons: 2-1
S2 1800 L Lundgren    - 6183 K Stenström    3-0 tons: 2-1
D2 180 C Olausson    | 209 A Kindberg    
D2 1766 E Mothander    | 1592 K Fredriksson   0-3
S3 180 C Olausson    - 1592 K Fredriksson   3-0 tons: 2-0
S4 1766 E Mothander    - 209 A Kindberg    1-3 tons: 1-3
AD 180 C Olausson    | 1592 K Fredriksson  
AD 1490 M Klevegren    | 209 A Kindberg    1-3
Bra spel: [180-1]


omg: 5
NNDC - FODUD 5-1 16-8

D1 1047 A Lindström    | 3204 M Hjort     
D1 500 K Bomander    | 955 A Bernergård   3-1
S1 500 K Bomander    - 3204 M Hjort      3-1 tons: 4-3
S2 1558 Y Hyltén     - 283 A Liljegren    1-3 tons: 1-3
D2 852 C Sahlberg    | 1785 A Angberg    
D2 2413 M Larsson     | 283 A Liljegren    3-1
S3 1915 P Söderström   - 1785 A Angberg     3-2 tons: 5-3
S4 852 C Sahlberg    - 955 A Bernergård   3-0 tons: 2-0


omg: 5
PANTA - TRÅNG 0-6 7-18

D1 1530 S Edne      | 2270 S Lindblad    
D1 2474 L Björkén     | 151 T Schering    0-3
S1 1530 S Edne      - 2270 S Lindblad    0-3 tons: 2-1
S2 2474 L Björkén     - 151 T Schering    2-3 tons: 2-5
D2 2151 T Pettersson   | 5931 A Mannerstål   
D2 6280 H Tatti      | 643 A Andersson    2-3
S3 2151 T Pettersson   - 5931 A Mannerstål   2-3 tons: 4-3
S4 6280 H Tatti      - 643 A Andersson    1-3 tons: 1-5


omg: 6
TTVH - PANTA 3-4 11-14

D1 2611 J Rösth      | 2474 L Björkén    
D1 2546 T Tötterman    | 1530 S Edne      3-1
S1 2611 J Rösth      - 2474 L Björkén     3-0 tons: 4-1
S2 2546 T Tötterman    - 1530 S Edne      3-1 tons: 4-4
D2 1849 A Widfond     | 6280 H Tatti     
D2 1430 H Eneroth     | 2151 T Pettersson   0-3
S3 1849 A Widfond     - 6280 H Tatti      1-3 tons: 2-4
S4 1430 H Eneroth     - 2151 T Pettersson   0-3 tons: 1-6
AD 2611 J Rösth      | 6280 H Tatti     
AD 2546 T Tötterman    | 2151 T Pettersson   1-3
Bra spel: [2151-18]


omg: 6
JADE - OBDT 2-4 10-14

D1 2361 G Andersson    | 2978 S Levänen    
D1 4011 A Åhman      | 1748 M Palfelt     1-3
S1 1612 A Lundström    - 2978 S Levänen     1-3 tons: 1-5
S2 4011 A Åhman      - 1748 M Palfelt     3-1 tons: 2-2
D2 1612 A Lundström    | 2375 E Wegefors    
D2 615 C Jönsson     | 6733 A Sundbaum    1-3
S3 615 C Jönsson     - 2375 E Wegefors    1-3 tons: 1-2
S4 2361 G Andersson    - 6733 A Sundbaum    3-1 tons: 0-2


omg: 6
BABOO - MAD 1-5 7-17

D1 3129 L Djordevic    | 6083 Å Lundström   
D1 1932 M Isaksson-Nordlu | 2412 M Holm      0-3
S1 3129 L Djordevic    - 6083 Å Lundström    0-3 tons: 2-2
S2 1932 M Isaksson-Nordlu - 2412 M Holm      0-3 tons: 0-1
D2 1392 K Forsberg-Ringkv | 2058 M Öberg     
D2 864 M Larsson     | 1562 A Granberg    3-2
S3 864 M Larsson     - 2058 M Öberg      2-3 tons: 4-2
S4 1392 K Forsberg-Ringkv - 1562 A Granberg    2-3 tons: 4-3


omg: 6
FODUD - VLTDC 0-6 7-18

D1 1785 A Angberg     | 1005 S Roos      
D1 3204 M Hjort      | 1784 C Andersson    1-3
S1 1785 A Angberg     - 1005 S Roos      1-3 tons: 2-1
S2 3204 M Hjort      - 1784 C Andersson    0-3 tons: 0-0
D2 955 A Bernergård   | 1190 L Wilhelmsson  
D2 3759 C Andersson    | 5851 M Söderström   2-3
S3 955 A Bernergård   - 1190 L Wilhelmsson   2-3 tons: 2-4
S4 3759 C Andersson    - 5851 M Söderström   1-3 tons: 3-2
Bra spel: [1190-1][5851-1]


omg: 6
STRIX - NNDC 1-5 7-16

D1 1592 K Fredriksson   | 1047 A Lindström   
D1 6183 K Stenström    | 1558 Y Hyltén     1-3
S1 1592 K Fredriksson   - 1558 Y Hyltén     1-3 tons: 2-4
S2 6183 K Stenström    - 1047 A Lindström    2-3 tons: 3-5
D2 593 C Stolpe     | 1915 P Söderström   
D2 2360 B Larsson     | 852 C Sahlberg    0-3
S3 2360 B Larsson     - 1915 P Söderström   3-1 tons: 1-3
S4 593 C Stolpe     - 852 C Sahlberg    0-3 tons: 1-3


omg: 6
TRÅNG - AVALON 4-2 12-13

D1 151 T Schering    | 2264 V Järlinge    
D1 643 A Andersson    | 1800 L Lundgren    3-2
S1 151 T Schering    - 1800 L Lundgren    0-3 tons: 3-1
S2 643 A Andersson    - 2264 V Järlinge    3-2 tons: 1-2
D2 5931 A Mannerstål   | 1490 M Klevegren   
D2 2270 S Lindblad    | 180 C Olausson    3-2
S3 5931 A Mannerstål   - 180 C Olausson    0-3 tons: 3-2
S4 2270 S Lindblad    - 1490 M Klevegren    3-1 tons: 3-2
Bra spel: [151-1][180-1]


omg: 7
VLTDC - STRIX 3-4 15-16

D1 1190 L Wilhelmsson   | 2360 B Larsson    
D1 5851 M Söderström   | 593 C Stolpe     3-2
S1 5851 M Söderström   - 2360 B Larsson     0-3 tons: 2-2
S2 1190 L Wilhelmsson   - 6183 K Stenström    3-0 tons: 3-1
D2 1784 C Andersson    | 1592 K Fredriksson  
D2 1005 S Roos      | 209 A Kindberg    3-2
S3 1784 C Andersson    - 1592 K Fredriksson   2-3 tons: 4-4
S4 1005 S Roos      - 209 A Kindberg    2-3 tons: 6-2
AD 1190 L Wilhelmsson   | 1592 K Fredriksson  
AD 1784 C Andersson    | 2360 B Larsson     2-3


omg: 7
MAD - FODUD 5-1 17-6

D1 2412 M Holm      | 1785 A Angberg    
D1 6083 Å Lundström    | 283 A Liljegren    3-1
S1 2412 M Holm      - 1785 A Angberg     2-3 tons: 2-2
S2 6083 Å Lundström    - 283 A Liljegren    3-1 tons: 3-4
D2 1736 C Erlandsson   | 3759 C Andersson   
D2 1562 A Granberg    | 955 A Bernergård   3-1
S3 1736 C Erlandsson   - 3759 C Andersson    3-0 tons: 1-1
S4 1562 A Granberg    - 955 A Bernergård   3-0 tons: 2-4


omg: 7
OBDT - BABOO 4-2 14-9

D1 3015 K Evermo     | 1392 K Forsberg-Ringkv
D1 2978 S Levänen     | 864 M Larsson     3-0
S1 2978 S Levänen     - 864 M Larsson     3-1 tons: 5-2
S2 3015 K Evermo     - 1392 K Forsberg-Ringkv 3-1 tons: 4-1
D2 1748 M Palfelt     | 6630 H Sundelin    
D2 6733 A Sundbaum    | 1932 M Isaksson-Nordlu 1-3
S3 6733 A Sundbaum    - 6630 H Sundelin    1-3 tons: 0-2
S4 1748 M Palfelt     - 1932 M Isaksson-Nordlu 3-1 tons: 1-2
Bra spel: [-]


omg: 7
TTVH - JADE 4-2 7-9

D1 1849 A Widfond     | 2361 G Andersson   
D1 370 B Eneroth     | 949 A Holmberg    1-3
S1 2611 J Rösth      - 949 A Holmberg    3-2 tons: 4-3
S2 2546 T Tötterman    - 615 C Jönsson     3-1 tons: 3-3
S3 370 B Eneroth     - 2361 G Andersson    0-3 tons: 0-4
Bra spel: [2361-1]


omg: 7
NNDC - TRÅNG 4-2 15-12

D1 513 H Varis      | 5931 A Mannerstål   
D1 1915 P Söderström   | 643 A Andersson    1-3
S1 513 H Varis      - 5931 A Mannerstål   2-3 tons: 2-3
S2 1915 P Söderström   - 643 A Andersson    3-1 tons: 4-3
D2 1558 Y Hyltén     | 151 T Schering    
D2 500 K Bomander    | 2270 S Lindblad    3-2
S3 1558 Y Hyltén     - 151 T Schering    3-1 tons: 5-1
S4 500 K Bomander    - 2270 S Lindblad    3-2 tons: 5-6


omg: 7
PANTA - AVALON 3-4 11-16

D1 1530 S Edne      | 180 C Olausson    
D1 6280 H Tatti      | 1490 M Klevegren    3-1
S1 1530 S Edne      - 1490 M Klevegren    1-3 tons: 2-3
S2 6280 H Tatti      - 180 C Olausson    0-3 tons: 2-4
D2 2474 L Björkén     | 1800 L Lundgren    
D2 2151 T Pettersson   | 1766 E Mothander    3-1
S3 2474 L Björkén     - 1766 E Mothander    0-3 tons: 1-2
S4 2151 T Pettersson   - 1800 L Lundgren    3-2 tons: 5-5
AD 2151 T Pettersson   | 1800 L Lundgren    
AD 6280 H Tatti      | 180 C Olausson    1-3
Bra spel: [180-1][1766-113]


omg: 8
JADE - PANTA 4-2 16-9

D1 949 A Holmberg    | 1530 S Edne      
D1 1612 A Lundström    | 6280 H Tatti      2-3
S1 615 C Jönsson     - 1530 S Edne      2-3 tons: 4-2
S2 2361 G Andersson    - 6280 H Tatti      3-1 tons: 4-6
D2 2361 G Andersson    | 2151 T Pettersson   
D2 4011 A Åhman      | 2474 L Björkén     3-0
S3 4011 A Åhman      - 2151 T Pettersson   3-1 tons: 6-4
S4 1612 A Lundström    - 2474 L Björkén     3-1 tons: 0-1
Bra spel: [949-17][1612-17][2361-17][4011-17]
     [6280-1][2151-114]


omg: 8
BABOO - TTVH 2-4 9-15

D1 6630 H Sundelin    | 2546 T Tötterman   
D1 864 M Larsson     | 1849 A Widfond     0-3
S1 6630 H Sundelin    - 2546 T Tötterman    3-2 tons: 0-5
S2 864 M Larsson     - 1849 A Widfond     3-1 tons: 4-3
D2 1932 M Isaksson-Nordlu | 2611 J Rösth     
D2 1392 K Forsberg-Ringkv | 370 B Eneroth     1-3
S3 1392 K Forsberg-Ringkv - 2611 J Rösth      0-3 tons: 0-4
S4 1932 M Isaksson-Nordlu - 370 B Eneroth     2-3 tons: 1-2
Bra spel: [2611-1]


omg: 8
FODUD - OBDT 4-2 14-12

D1 3759 C Andersson    | 2978 S Levänen    
D1 1785 A Angberg     | 5995 E Laurentiuzon  1-3
S1 3759 C Andersson    - 5995 E Laurentiuzon  3-0 tons: 0-0
S2 1785 A Angberg     - 2978 S Levänen     1-3 tons: 0-4
D2 283 A Liljegren    | 1748 M Palfelt    
D2 955 A Bernergård   | 3015 K Evermo     3-2
S3 283 A Liljegren    - 3015 K Evermo     3-2 tons: 5-4
S4 955 A Bernergård   - 1748 M Palfelt     3-2 tons: 0-1
Bra spel: [2978-114]


omg: 8
STRIX - MAD 4-2 16-11

D1 2360 B Larsson     | 6083 Å Lundström   
D1 6183 K Stenström    | 1736 C Erlandsson   2-3
S1 2360 B Larsson     - 1736 C Erlandsson   3-1 tons: 0-0
S2 593 C Stolpe     - 6083 Å Lundström    2-3 tons: 2-0
D2 1592 K Fredriksson   | 2412 M Holm      
D2 209 A Kindberg    | 1562 A Granberg    3-0
S3 1592 K Fredriksson   - 2412 M Holm      3-2 tons: 1-1
S4 209 A Kindberg    - 1562 A Granberg    3-2 tons: 3-5


omg: 8
TRÅNG - VLTDC 5-1 17-10

D1 5931 A Mannerstål   | 1005 S Roos      
D1 2270 S Lindblad    | 1784 C Andersson    3-1
S1 5931 A Mannerstål   - 1784 C Andersson    3-2 tons: 5-1
S2 2270 S Lindblad    - 1005 S Roos      2-3 tons: 5-5
D2 643 A Andersson    | 1190 L Wilhelmsson  
D2 151 T Schering    | 5851 M Söderström   3-0
S3 643 A Andersson    - 5851 M Söderström   3-2 tons: 3-3
S4 151 T Schering    - 1190 L Wilhelmsson   3-2 tons: 3-8


omg: 8
AVALON - NNDC 3-4 13-17

D1 180 C Olausson    | 1047 A Lindström   
D1 1490 M Klevegren    | 500 K Bomander    3-2
S1 180 C Olausson    - 513 H Varis      2-3 tons: 1-4
S2 1490 M Klevegren    - 1047 A Lindström    3-1 tons: 3-2
D2 1766 E Mothander    | 513 H Varis     
D2 1800 L Lundgren    | 1915 P Söderström   0-3
S3 1800 L Lundgren    - 1915 P Söderström   3-2 tons: 7-2
S4 1766 E Mothander    - 500 K Bomander    0-3 tons: 0-1
AD 1800 L Lundgren    | 500 K Bomander    
AD 1490 M Klevegren    | 513 H Varis      2-3


omg: 9
VLTDC - AVALON 3-4 11-14

D1 1784 C Andersson    | 180 C Olausson    
D1 1190 L Wilhelmsson   | 1490 M Klevegren    3-1
S1 1784 C Andersson    - 1490 M Klevegren    0-3 tons: 0-3
S2 1190 L Wilhelmsson   - 180 C Olausson    0-3 tons: 4-3
D2 1005 S Roos      | 1766 E Mothander   
D2 5851 M Söderström   | 1800 L Lundgren    3-1
S3 5851 M Söderström   - 1766 E Mothander    3-0 tons: 2-0
S4 1005 S Roos      - 1800 L Lundgren    0-3 tons: 0-3
AD 1784 C Andersson    | 1800 L Lundgren    
AD 5851 M Söderström   | 1490 M Klevegren    2-3
Bra spel: [1490-1][1490-16]


omg: 9
MAD - TRÅNG 3-4 11-15

D1 2412 M Holm      | 151 T Schering    
D1 6083 Å Lundström    | 643 A Andersson    3-1
S1 6083 Å Lundström    - 151 T Schering    3-0 tons: 4-1
S2 2412 M Holm      - 643 A Andersson    3-2 tons: 1-3
D2 1562 A Granberg    | 2270 S Lindblad    
D2 1736 C Erlandsson   | 5931 A Mannerstål   1-3
S3 1562 A Granberg    - 2270 S Lindblad    1-3 tons: 2-4
S4 1736 C Erlandsson   - 5931 A Mannerstål   0-3 tons: 1-2
AD 2412 M Holm      | 2270 S Lindblad    
AD 6083 Å Lundström    | 5931 A Mannerstål   0-3
Bra spel: [6083-1][2270-111]


omg: 9
OBDT - STRIX 2-4 8-15

D1 2978 S Levänen     | 209 A Kindberg    
D1 3015 K Evermo     | 1592 K Fredriksson   1-3
S1 3015 K Evermo     - 209 A Kindberg    1-3 tons: 2-4
S2 2978 S Levänen     - 1592 K Fredriksson   3-1 tons: 4-1
D2 1748 M Palfelt     | 2360 B Larsson    
D2 6733 A Sundbaum    | 593 C Stolpe     3-2
S3 6733 A Sundbaum    - 6183 K Stenström    0-3 tons: 0-0
S4 1748 M Palfelt     - 2360 B Larsson     0-3 tons: 0-2


omg: 9
TTVH - FODUD 4-2 15-10

D1 2611 J Rösth      | 1785 A Angberg    
D1 1849 A Widfond     | 3204 M Hjort      3-2
S1 2611 J Rösth      - 1785 A Angberg     3-1 tons: 6-5
S2 1849 A Widfond     - 3204 M Hjort      2-3 tons: 1-1
D2 2546 T Tötterman    | 283 A Liljegren   
D2 370 B Eneroth     | 955 A Bernergård   1-3
S3 2546 T Tötterman    - 283 A Liljegren    3-1 tons: 5-4
S4 370 B Eneroth     - 955 A Bernergård   3-0 tons: 1-0


omg: 9
JADE - BABOO 4-3 14-13

D1 615 C Jönsson     | 3129 L Djordevic   
D1 1612 A Lundström    | 6630 H Sundelin    0-3
S1 2361 G Andersson    - 6630 H Sundelin    1-3 tons: 2-5
S2 615 C Jönsson     - 3129 L Djordevic    1-3 tons: 4-0
D2 2361 G Andersson    | 1932 M Isaksson-Nordlu
D2 949 A Holmberg    | 1392 K Forsberg-Ringkv 3-1
S3 1612 A Lundström    - 1932 M Isaksson-Nordlu 3-1 tons: 1-2
S4 949 A Holmberg    - 1392 K Forsberg-Ringkv 3-2 tons: 3-1
AD 2361 G Andersson    | 6630 H Sundelin    
AD 1612 A Lundström    | 1932 M Isaksson-Nordlu 3-0


omg: 9
PANTA - NNDC 2-4 9-15

D1 1530 S Edne      | 500 K Bomander    
D1 6280 H Tatti      | 1915 P Söderström   1-3
S1 1530 S Edne      - 1558 Y Hyltén     0-3 tons: 0-2
S2 6280 H Tatti      - 1915 P Söderström   2-3 tons: 4-4
D2 2634 Z Andersson    | 852 C Sahlberg    
D2 2151 T Pettersson   | 1558 Y Hyltén     3-2
S3 2634 Z Andersson    - 500 K Bomander    3-1 tons: 3-5
S4 2151 T Pettersson   - 852 C Sahlberg    0-3 tons: 2-4


omg: 10
BABOO - PANTA 4-3 12-9

D1 3129 L Djordevic    | 1530 S Edne      
D1 6630 H Sundelin    | 2634 Z Andersson    3-2
S1 3129 L Djordevic    - 1530 S Edne      3-0 tons: 1-1
S3 864 M Larsson     - 2151 T Pettersson   0-3 tons: 2-2
S4 6630 H Sundelin    - 2474 L Björkén     3-2 tons: 1-2
AD 6630 H Sundelin    | 2151 T Pettersson   
AD 3129 L Djordevic    | 2634 Z Andersson    3-2


omg: 10
FODUD - JADE 2-4 10-15

D1 3204 M Hjort      | 4011 A Åhman     
D1 955 A Bernergård   | 949 A Holmberg    3-1
S1 955 A Bernergård   - 949 A Holmberg    2-3 tons: 2-2
S2 3204 M Hjort      - 2361 G Andersson    2-3 tons: 2-3
D2 1785 A Angberg     | 615 C Jönsson    
D2 3759 C Andersson    | 2361 G Andersson    0-3
S3 3759 C Andersson    - 615 C Jönsson     3-2 tons: 1-1
S4 1785 A Angberg     - 4011 A Åhman      0-3 tons: 1-4


omg: 10
STRIX - TTVH 2-4 12-13

D1 2360 B Larsson     | 1849 A Widfond    
D1 6183 K Stenström    | 370 B Eneroth     1-3
S1 593 C Stolpe     - 1849 A Widfond     3-0 tons: 1-1
S2 2360 B Larsson     - 370 B Eneroth     3-1 tons: 3-0
D2 209 A Kindberg    | 2546 T Tötterman   
D2 1592 K Fredriksson   | 2611 J Rösth      2-3
S3 209 A Kindberg    - 2546 T Tötterman    2-3 tons: 3-7
S4 1592 K Fredriksson   - 2611 J Rösth      1-3 tons: 2-6


omg: 10
TRÅNG - OBDT 4-2 14-9

D1 5931 A Mannerstål   | 3015 K Evermo     
D1 643 A Andersson    | 1748 M Palfelt     1-3
S1 643 A Andersson    - 1748 M Palfelt     1-3 tons: 4-2
S2 5931 A Mannerstål   - 3015 K Evermo     3-1 tons: 5-2
D2 151 T Schering    | 6733 A Sundbaum    
D2 2270 S Lindblad    | 5995 E Laurentiuzon  3-0
S3 2270 S Lindblad    - 5995 E Laurentiuzon  3-0 tons: 1-0
S4 151 T Schering    - 6733 A Sundbaum    3-2 tons: 3-0


omg: 10
AVALON - MAD 4-3 15-11

D1 2264 V Järlinge    | 2412 M Holm      
D1 1490 M Klevegren    | 6083 Å Lundström    2-3
S1 1490 M Klevegren    - 2412 M Holm      3-0 tons: 4-1
S2 2264 V Järlinge    - 6083 Å Lundström    1-3 tons: 2-6
D2 180 C Olausson    | 1736 C Erlandsson   
D2 1766 E Mothander    | 1562 A Granberg    3-2
S3 1766 E Mothander    - 1736 C Erlandsson   0-3 tons: 3-2
S4 180 C Olausson    - 1562 A Granberg    3-0 tons: 6-0
AD 1490 M Klevegren    | 6083 Å Lundström   
AD 180 C Olausson    | 1736 C Erlandsson   3-0


omg: 10
NNDC - VLTDC 3-4 16-15

D1 1047 A Lindström    | 1005 S Roos      
D1 1915 P Söderström   | 1784 C Andersson    1-3
S1 1047 A Lindström    - 1784 C Andersson    3-2 tons: 5-2
S2 1915 P Söderström   - 1005 S Roos      2-3 tons: 7-5
D2 500 K Bomander    | 1190 L Wilhelmsson  
D2 1558 Y Hyltén     | 5851 M Söderström   3-0
S3 500 K Bomander    - 5851 M Söderström   3-1 tons: 0-1
S4 1558 Y Hyltén     - 1190 L Wilhelmsson   2-3 tons: 2-3
AD 1915 P Söderström   | 1005 S Roos      
AD 500 K Bomander    | 5851 M Söderström   2-3
Bra spel: [1005-18]


omg: 11
VLTDC - PANTA 5-1 15-8

D1 1005 S Roos      | 6280 H Tatti     
D1 1190 L Wilhelmsson   | 2474 L Björkén     3-1
S1 1005 S Roos      - 2474 L Björkén     3-0 tons: 3-1
S2 1190 L Wilhelmsson   - 1530 S Edne      3-2 tons: 6-2
D2 1784 C Andersson    | 1530 S Edne      
D2 5851 M Söderström   | 2151 T Pettersson   3-2
S3 1784 C Andersson    - 2151 T Pettersson   0-3 tons: 1-3
S4 5851 M Söderström   - 6280 H Tatti      3-0 tons: 7-3
Bra spel: [1190-114][1530-1][1530-15][2151-15]


omg: 11
MAD - NNDC 0-6 8-18

D1 6083 Å Lundström    | 513 H Varis     
D1 2412 M Holm      | 1441 C Branthammer   2-3
S1 6083 Å Lundström    - 513 H Varis      0-3 tons: 1-4
S2 2412 M Holm      - 1441 C Branthammer   2-3 tons: 2-3
D2 1736 C Erlandsson   | 852 C Sahlberg    
D2 1562 A Granberg    | 605 F Thour      2-3
S3 1562 A Granberg    - 852 C Sahlberg    1-3 tons: 4-4
S4 1736 C Erlandsson   - 605 F Thour      1-3 tons: 3-6
Bra spel: [605-1][605-18]


omg: 11
OBDT - AVALON 4-3 15-11

D1 1748 M Palfelt     | 1490 M Klevegren   
D1 3015 K Evermo     | 1800 L Lundgren    1-3
S1 1748 M Palfelt     - 1800 L Lundgren    1-3 tons: 2-4
S2 3015 K Evermo     - 1490 M Klevegren    1-3 tons: 1-2
D2 2978 S Levänen     | 180 C Olausson    
D2 5995 E Laurentiuzon  | 1766 E Mothander    3-0
S3 5995 E Laurentiuzon  - 1766 E Mothander    3-0 tons: 0-2
S4 2978 S Levänen     - 180 C Olausson    3-0 tons: 2-1
AD 2978 S Levänen     | 1800 L Lundgren    
AD 3015 K Evermo     | 1490 M Klevegren    3-2
Bra spel: [2978-135][180-1]


omg: 11
TTVH - TRÅNG 1-5 7-17

D1 2546 T Tötterman    | 151 T Schering    
D1 2611 J Rösth      | 643 A Andersson    0-3
S1 2546 T Tötterman    - 151 T Schering    0-3 tons: 1-2
S2 2611 J Rösth      - 643 A Andersson    0-3 tons: 1-4
D2 1849 A Widfond     | 5931 A Mannerstål   
D2 370 B Eneroth     | 2270 S Lindblad    2-3
S3 1849 A Widfond     - 5931 A Mannerstål   2-3 tons: 4-2
S4 370 B Eneroth     - 2270 S Lindblad    3-2 tons: 3-2


omg: 11
JADE - STRIX 5-1 16-8

D1 949 A Holmberg    | 6183 K Stenström   
D1 1612 A Lundström    | 2360 B Larsson     3-1
S1 615 C Jönsson     - 2360 B Larsson     1-3 tons: 3-0
S2 1981 M Kuhl      - 593 C Stolpe     3-1 tons: 3-0
D2 4011 A Åhman      | 209 A Kindberg    
D2 2361 G Andersson    | 1592 K Fredriksson   3-0
S3 4011 A Åhman      - 209 A Kindberg    3-2 tons: 4-3
S4 1612 A Lundström    - 1592 K Fredriksson   3-1 tons: 3-2
Bra spel: [4011-1]


omg: 11
BABOO - FODUD 4-2 15-8

D1 3129 L Djordevic    | 955 A Bernergård   
D1 864 M Larsson     | 283 A Liljegren    3-0
S1 3129 L Djordevic    - 955 A Bernergård   2-3 tons: 2-2
S2 864 M Larsson     - 283 A Liljegren    3-0 tons: 2-0
D2 6630 H Sundelin    | 3759 C Andersson   
D2 1932 M Isaksson-Nordlu | 1785 A Angberg     1-3
S3 1392 K Forsberg-Ringkv - 3759 C Andersson    3-1 tons: 1-1
S4 6630 H Sundelin    - 1785 A Angberg     3-1 tons: 1-1


omg: 12
PANTA - VLTDC 5-1 17-8

D1 6280 H Tatti      | 5851 M Söderström   
D1 1530 S Edne      | 1784 C Andersson    3-0
S1 6280 H Tatti      - 5851 M Söderström   3-2 tons: 7-3
S2 2634 Z Andersson    - 1784 C Andersson    3-1 tons: 3-2
D2 2151 T Pettersson   | 1190 L Wilhelmsson  
D2 2634 Z Andersson    | 1005 S Roos      3-0
S3 1530 S Edne      - 1005 S Roos      3-2 tons: 3-2
S4 2151 T Pettersson   - 1190 L Wilhelmsson   2-3 tons: 3-6
Bra spel: [1005-1]


omg: 12
NNDC - MAD 4-2 16-7

D1 500 K Bomander    | 6083 Å Lundström   
D1 1915 P Söderström   | 2412 M Holm      3-1
S1 1915 P Söderström   - 2412 M Holm      3-0 tons: 4-1
S2 500 K Bomander    - 6083 Å Lundström    2-3 tons: 1-1
D2 853 L Löv       | 1736 C Erlandsson   
D2 513 H Varis      | 1562 A Granberg    3-0
S3 513 H Varis      - 1562 A Granberg    3-0 tons: 3-0
S4 853 L Löv       - 1736 C Erlandsson   2-3 tons: 1-0


omg: 12
AVALON - OBDT 4-2 12-6

D1 180 C Olausson    | 1748 M Palfelt    
D1 1800 L Lundgren    | 2375 E Wegefors    3-0
S1 180 C Olausson    - 2375 E Wegefors    3-0 tons: 3-3
S2 1800 L Lundgren    - 1748 M Palfelt     3-0 tons: 3-1
D2 1766 E Mothander    | 3015 K Evermo     
D2 1490 M Klevegren    | 2978 S Levänen     0-3
S3 1766 E Mothander    - 2978 S Levänen     0-3 tons: 0-1
S4 1490 M Klevegren    - 3015 K Evermo     3-0 tons: 2-0
Bra spel: [1490-120]


omg: 12
TRÅNG - TTVH 2-4 9-14

D1 151 T Schering    | 2546 T Tötterman   
D1 2270 S Lindblad    | 2611 J Rösth      3-1
S1 151 T Schering    - 2546 T Tötterman    2-3 tons: 1-1
S2 2270 S Lindblad    - 2611 J Rösth      0-3 tons: 2-5
D2 643 A Andersson    | 3536 A Eneroth    
D2 5931 A Mannerstål   | 5124 C Johansson    0-3
S3 643 A Andersson    - 1849 A Widfond     3-1 tons: 3-0
S4 5931 A Mannerstål   - 5124 C Johansson    1-3 tons: 4-4


omg: 12
STRIX - JADE 1-5 7-17

D1 2360 B Larsson     | 2361 G Andersson   
D1 593 C Stolpe     | 1981 M Kuhl      1-3
S1 593 C Stolpe     - 1981 M Kuhl      1-3 tons: 2-4
S2 2360 B Larsson     - 2361 G Andersson    3-2 tons: 2-2
D2 1592 K Fredriksson   | 615 C Jönsson    
D2 209 A Kindberg    | 949 A Holmberg    1-3
S3 209 A Kindberg    - 615 C Jönsson     0-3 tons: 2-3
S4 1592 K Fredriksson   - 949 A Holmberg    1-3 tons: 0-0


omg: 12
FODUD - BABOO 4-2 13-9

D1 3759 C Andersson    | 1392 K Forsberg-Ringkv
D1 3204 M Hjort      | 3129 L Djordevic    1-3
S1 3204 M Hjort      - 1392 K Forsberg-Ringkv 3-0 tons: 0-0
S2 3759 C Andersson    - 3129 L Djordevic    0-3 tons: 1-0
D2 955 A Bernergård   | 1932 M Isaksson-Nordlu
D2 283 A Liljegren    | 864 M Larsson     3-1
S3 283 A Liljegren    - 1932 M Isaksson-Nordlu 3-0 tons: 3-2
S4 955 A Bernergård   - 864 M Larsson     3-2 tons: 0-0
Bra spel: [1392-15][3129-15][3129-1]


omg: 13
PANTA - BABOO 4-3 14-12

D1 2474 L Björkén     | 3129 L Djordevic   
D1 2104 M Hammarström   | 1932 M Isaksson-Nordlu 0-3
S1 2474 L Björkén     - 1932 M Isaksson-Nordlu 2-3 tons: 1-1
S2 2104 M Hammarström   - 3129 L Djordevic    0-3 tons: 1-1
D2 2151 T Pettersson   | 1392 K Forsberg-Ringkv
D2 2634 Z Andersson    | 864 M Larsson     3-0
S3 2151 T Pettersson   - 864 M Larsson     3-1 tons: 3-2
S4 2634 Z Andersson    - 1392 K Forsberg-Ringkv 3-0 tons: 2-2
AD 2151 T Pettersson   | 864 M Larsson    
AD 2634 Z Andersson    | 3129 L Djordevic    3-2
Bra spel: [2151-17][2634-17]


omg: 13
JADE - FODUD 5-1 15-7

D1 4011 A Åhman      | 1785 A Angberg    
D1 1981 M Kuhl      | 3204 M Hjort      0-3
S1 1981 M Kuhl      - 3204 M Hjort      3-2 tons: 4-2
S2 2361 G Andersson    - 1785 A Angberg     3-1 tons: 5-2
D2 2361 G Andersson    | 283 A Liljegren   
D2 615 C Jönsson     | 955 A Bernergård   3-0
S3 615 C Jönsson     - 955 A Bernergård   3-1 tons: 2-0
S4 4011 A Åhman      - 283 A Liljegren    3-0 tons: 1-2


omg: 13
TTVH - STRIX 6-0 18-2

D1 2546 T Tötterman    | 2360 B Larsson    
D1 2611 J Rösth      | 593 C Stolpe     3-0
S1 2546 T Tötterman    - 2360 B Larsson     3-1 tons: 0-0
S2 2611 J Rösth      - 593 C Stolpe     3-0 tons: 5-1
D2 3536 A Eneroth     | 1592 K Fredriksson  
D2 5124 C Johansson    | 209 A Kindberg    3-0
S3 3536 A Eneroth     - 1592 K Fredriksson   3-0 tons: 3-1
S4 5124 C Johansson    - 209 A Kindberg    3-1 tons: 4-1
Bra spel: [2611-116][2611-18][5124-18]


omg: 13
OBDT - TRÅNG 2-4 8-15

D1 2978 S Levänen     | 151 T Schering    
D1 1748 M Palfelt     | 643 A Andersson    1-3
S1 1748 M Palfelt     - 151 T Schering    1-3 tons: 2-3
S2 2978 S Levänen     - 643 A Andersson    3-1 tons: 4-4
D2 2375 E Wegefors    | 5931 A Mannerstål   
D2 5995 E Laurentiuzon  | 2270 S Lindblad    0-3
S3 5995 E Laurentiuzon  - 5931 A Mannerstål   0-3 tons: 1-3
S4 2375 E Wegefors    - 2270 S Lindblad    3-2 tons: 2-4


omg: 13
MAD - AVALON 2-4 9-14

D1 6083 Å Lundström    | 1800 L Lundgren    
D1 2412 M Holm      | 2264 V Järlinge    3-0
S1 6083 Å Lundström    - 1800 L Lundgren    3-2 tons: 6-9
S2 2412 M Holm      - 2264 V Järlinge    2-3 tons: 1-5
D2 1736 C Erlandsson   | 180 C Olausson    
D2 1562 A Granberg    | 1490 M Klevegren    0-3
S3 1736 C Erlandsson   - 180 C Olausson    0-3 tons: 1-2
S4 1562 A Granberg    - 1490 M Klevegren    1-3 tons: 1-4


omg: 13
VLTDC - NNDC 5-1 17-8

D1 1784 C Andersson    | 852 C Sahlberg    
D1 1005 S Roos      | 1915 P Söderström   3-0
S1 1005 S Roos      - 852 C Sahlberg    3-0 tons: 3-0
S2 1784 C Andersson    - 1915 P Söderström   2-3 tons: 6-7
D2 5851 M Söderström   | 500 K Bomander    
D2 1190 L Wilhelmsson   | 1558 Y Hyltén     3-1
S3 5851 M Söderström   - 1558 Y Hyltén     3-2 tons: 2-2
S4 1190 L Wilhelmsson   - 500 K Bomander    3-2 tons: 5-4


omg: 14
AVALON - VLTDC 4-3 16-12

D1 1800 L Lundgren    | 1005 S Roos      
D1 1766 E Mothander    | 1784 C Andersson    2-3
S1 1800 L Lundgren    - 1005 S Roos      3-2 tons: 8-0
S2 1766 E Mothander    - 1784 C Andersson    0-3 tons: 0-3
D2 180 C Olausson    | 5851 M Söderström   
D2 1490 M Klevegren    | 1190 L Wilhelmsson   3-1
S3 1490 M Klevegren    - 5851 M Söderström   3-0 tons: 5-0
S4 180 C Olausson    - 1190 L Wilhelmsson   2-3 tons: 4-5
AD 1800 L Lundgren    | 1005 S Roos      
AD 1490 M Klevegren    | 1784 C Andersson    3-0


omg: 14
TRÅNG - MAD 4-2 13-13

D1 2270 S Lindblad    | 6083 Å Lundström   
D1 5931 A Mannerstål   | 2412 M Holm      3-2
S1 2270 S Lindblad    - 6083 Å Lundström    3-2 tons: 4-1
S2 5931 A Mannerstål   - 2412 M Holm      3-2 tons: 5-1
D2 643 A Andersson    | 1736 C Erlandsson   
D2 151 T Schering    | 1562 A Granberg    0-3
S3 643 A Andersson    - 1736 C Erlandsson   1-3 tons: 0-0
S4 151 T Schering    - 1562 A Granberg    3-1 tons: 3-0
Bra spel: [5931-1]


omg: 14
STRIX - OBDT 5-1 17-10

D1 593 C Stolpe     | 2375 E Wegefors    
D1 1592 K Fredriksson   | 1748 M Palfelt     2-3
S1 1592 K Fredriksson   - 1748 M Palfelt     3-2 tons: 2-1
S2 593 C Stolpe     - 2375 E Wegefors    3-2 tons: 1-1
D2 2360 B Larsson     | 2978 S Levänen    
D2 209 A Kindberg    | 5995 E Laurentiuzon  3-2
S3 2360 B Larsson     - 5995 E Laurentiuzon  3-0 tons: 1-0
S4 209 A Kindberg    - 2978 S Levänen     3-1 tons: 1-2


omg: 14
FODUD - TTVH 4-3 12-15

D1 1785 A Angberg     | 2611 J Rösth     
D1 3759 C Andersson    | 2546 T Tötterman    0-3
S1 3759 C Andersson    - 2611 J Rösth      0-3 tons: 0-1
S2 1785 A Angberg     - 2546 T Tötterman    0-3 tons: 0-3
D2 283 A Liljegren    | 3536 A Eneroth    
D2 955 A Bernergård   | 5124 C Johansson    3-2
S3 955 A Bernergård   - 3536 A Eneroth     3-1 tons: 2-1
S4 283 A Liljegren    - 5124 C Johansson    3-2 tons: 1-5
AD 955 A Bernergård   | 2611 J Rösth     
AD 283 A Liljegren    | 2546 T Tötterman    3-1


omg: 14
BABOO - JADE 2-4 12-14

D1 3129 L Djordevic    | 4011 A Åhman     
D1 1932 M Isaksson-Nordlu | 1612 A Lundström    1-3
S1 3129 L Djordevic    - 949 A Holmberg    2-3 tons: 0-1
S2 1932 M Isaksson-Nordlu - 1981 M Kuhl      2-3 tons: 1-3
D2 1392 K Forsberg-Ringkv | 949 A Holmberg    
D2 864 M Larsson     | 615 C Jönsson     3-1
S3 864 M Larsson     - 2361 G Andersson    3-1 tons: 4-2
S4 1392 K Forsberg-Ringkv - 1612 A Lundström    1-3 tons: 0-3
Bra spel: [864-128]


omg: 14
NNDC - PANTA 2-4 6-14

D1 852 C Sahlberg    | 2151 T Pettersson   
D1 513 H Varis      | 2634 Z Andersson    0-3
S1 513 H Varis      - 2151 T Pettersson   0-3 tons: 4-2
S2 852 C Sahlberg    - 2104 M Hammarström   0-3 tons: 3-0
D2 500 K Bomander    | 6280 H Tatti     
D2 1558 Y Hyltén     | 2104 M Hammarström   3-2
S3 500 K Bomander    - 2634 Z Andersson    3-0 tons: 2-0
S4 1558 Y Hyltén     - 6280 H Tatti      0-3 tons: 1-4
Bra spel: [500-1][2151-120]


omg: 15
PANTA - JADE 5-1 17-8

D1 6280 H Tatti      | 1981 M Kuhl      
D1 1530 S Edne      | 1612 A Lundström    3-2
S1 6280 H Tatti      - 615 C Jönsson     3-0 tons: 1-0
S2 1530 S Edne      - 1981 M Kuhl      3-2 tons: 1-0
D2 2151 T Pettersson   | 949 A Holmberg    
D2 2474 L Björkén     | 4011 A Åhman      3-1
S3 2151 T Pettersson   - 1612 A Lundström    3-0 tons: 5-3
S4 2474 L Björkén     - 4011 A Åhman      2-3 tons: 2-5


omg: 15
TTVH - BABOO 5-1 17-5

D1 2546 T Tötterman    | 3129 L Djordevic   
D1 2611 J Rösth      | 1932 M Isaksson-Nordlu 3-0
S1 2546 T Tötterman    - 1932 M Isaksson-Nordlu 3-2 tons: 2-2
S2 2611 J Rösth      - 3129 L Djordevic    3-0 tons: 5-4
D2 5124 C Johansson    | 864 M Larsson    
D2 370 B Eneroth     | 1392 K Forsberg-Ringkv 3-0
S3 5124 C Johansson    - 1392 K Forsberg-Ringkv 3-0 tons: 3-3
S4 370 B Eneroth     - 864 M Larsson     2-3 tons: 1-3


omg: 15
OBDT - FODUD 1-5 8-16

D1 1748 M Palfelt     | 3204 M Hjort     
D1 2978 S Levänen     | 1785 A Angberg     3-1
S1 2978 S Levänen     - 1785 A Angberg     2-3 tons: 0-2
S2 1748 M Palfelt     - 3204 M Hjort      0-3 tons: 1-3
D2 3015 K Evermo     | 283 A Liljegren   
D2 2375 E Wegefors    | 955 A Bernergård   1-3
S3 2375 E Wegefors    - 955 A Bernergård   0-3 tons: 2-0
S4 3015 K Evermo     - 283 A Liljegren    2-3 tons: 1-2


omg: 15
MAD - STRIX 3-4 13-15

D1 6083 Å Lundström    | 593 C Stolpe     
D1 2412 M Holm      | 1592 K Fredriksson   3-1
S1 2412 M Holm      - 593 C Stolpe     0-3 tons: 1-1
S2 6083 Å Lundström    - 1592 K Fredriksson   3-1 tons: 5-4
D2 1736 C Erlandsson   | 2360 B Larsson    
D2 2058 M Öberg      | 209 A Kindberg    3-1
S3 1736 C Erlandsson   - 209 A Kindberg    2-3 tons: 2-4
S4 2058 M Öberg      - 2360 B Larsson     0-3 tons: 0-3
AD 6083 Å Lundström    | 1592 K Fredriksson  
AD 2412 M Holm      | 209 A Kindberg    2-3
Bra spel: [6083-1][6083-16]


omg: 15
VLTDC - TRÅNG 5-1 15-11

D1 1005 S Roos      | 643 A Andersson   
D1 5851 M Söderström   | 151 T Schering    3-2
S1 5851 M Söderström   - 643 A Andersson    3-2 tons: 4-2
S2 1005 S Roos      - 151 T Schering    3-1 tons: 3-0
D2 1190 L Wilhelmsson   | 5931 A Mannerstål   
D2 1784 C Andersson    | 2270 S Lindblad    0-3
S3 1190 L Wilhelmsson   - 5931 A Mannerstål   3-1 tons: 4-2
S4 1784 C Andersson    - 2270 S Lindblad    3-2 tons: 4-4


omg: 15
NNDC - AVALON 1-5 10-16

D1 852 C Sahlberg    | 1766 E Mothander   
D1 513 H Varis      | 1800 L Lundgren    2-3
S1 852 C Sahlberg    - 1766 E Mothander    1-3 tons: 1-1
S2 513 H Varis      - 1490 M Klevegren    3-1 tons: 6-2
D2 1915 P Söderström   | 1490 M Klevegren   
D2 1558 Y Hyltén     | 180 C Olausson    2-3
S3 1558 Y Hyltén     - 180 C Olausson    0-3 tons: 0-4
S4 1915 P Söderström   - 1800 L Lundgren    2-3 tons: 3-4
Bra spel: [180-1][180-18]


omg: 16
STRIX - VLTDC 5-1 15-8

D1 593 C Stolpe     | 1190 L Wilhelmsson  
D1 1592 K Fredriksson   | 1005 S Roos      3-2
S1 1592 K Fredriksson   - 1190 L Wilhelmsson   3-2 tons: 3-2
S2 593 C Stolpe     - 1005 S Roos      0-3 tons: 1-1
D2 209 A Kindberg    | 5851 M Söderström   
D2 2360 B Larsson     | 1784 C Andersson    3-1
S3 2360 B Larsson     - 5851 M Söderström   3-0 tons: 6-0
S4 209 A Kindberg    - 1784 C Andersson    3-0 tons: 3-1


omg: 16
FODUD - MAD 0-6 5-18

D1 3204 M Hjort      | 6083 Å Lundström   
D1 283 A Liljegren    | 2412 M Holm      1-3
S1 283 A Liljegren    - 6083 Å Lundström    1-3 tons: 3-5
S2 3204 M Hjort      - 2412 M Holm      0-3 tons: 0-0
D2 3759 C Andersson    | 1736 C Erlandsson   
D2 1785 A Angberg     | 1562 A Granberg    0-3
S3 1785 A Angberg     - 1562 A Granberg    2-3 tons: 3-2
S4 3759 C Andersson    - 1736 C Erlandsson   1-3 tons: 1-1
Bra spel: [6083-148]


omg: 16
BABOO - OBDT 2-4 10-14

D1 3129 L Djordevic    | 3015 K Evermo     
D1 6630 H Sundelin    | 2978 S Levänen     1-3
S1 6630 H Sundelin    - 2978 S Levänen     2-3 tons: 5-7
S2 3129 L Djordevic    - 3015 K Evermo     0-3 tons: 1-2
D2 1932 M Isaksson-Nordlu | 1748 M Palfelt    
D2 1392 K Forsberg-Ringkv | 2375 E Wegefors    3-2
S3 1392 K Forsberg-Ringkv - 2375 E Wegefors    3-0 tons: 2-1
S4 1932 M Isaksson-Nordlu - 1748 M Palfelt     1-3 tons: 1-0


omg: 16
JADE - TTVH 3-4 16-13

D1 4011 A Åhman      | 2611 J Rösth     
D1 1612 A Lundström    | 2546 T Tötterman    3-0
S1 2361 G Andersson    - 2611 J Rösth      1-3 tons: 3-4
S2 1981 M Kuhl      - 2546 T Tötterman    2-3 tons: 2-3
D2 615 C Jönsson     | 3536 A Eneroth    
D2 949 A Holmberg    | 5124 C Johansson    3-1
S3 4011 A Åhman      - 3536 A Eneroth     3-0 tons: 3-3
S4 1612 A Lundström    - 5124 C Johansson    2-3 tons: 4-5
AD 1612 A Lundström    | 5124 C Johansson   
AD 4011 A Åhman      | 2611 J Rösth      2-3
Bra spel: [4011-18][5124-1][5124-1][5124-16]


omg: 16
TRÅNG - NNDC 4-2 13-8

D1 151 T Schering    | 852 C Sahlberg    
D1 643 A Andersson    | 1915 P Söderström   3-0
S1 151 T Schering    - 1558 Y Hyltén     3-0 tons: 0-0
S2 643 A Andersson    - 852 C Sahlberg    3-0 tons: 2-0
D2 2270 S Lindblad    | 500 K Bomander    
D2 5931 A Mannerstål   | 1558 Y Hyltén     0-3
S3 2270 S Lindblad    - 500 K Bomander    1-3 tons: 4-6
S4 5931 A Mannerstål   - 1915 P Söderström   3-2 tons: 5-4


omg: 16
AVALON - PANTA 2-4 7-12

D1 1766 E Mothander    | 2104 M Hammarström  
D1 1800 L Lundgren    | 2151 T Pettersson   0-3
S1 180 C Olausson    - 2104 M Hammarström   3-0 tons: 3-3
S2 1766 E Mothander    - 2151 T Pettersson   0-3 tons: 0-2
D2 180 C Olausson    | 6280 H Tatti     
D2 1490 M Klevegren    | 2634 Z Andersson    3-0
S3 1800 L Lundgren    - 6280 H Tatti      1-3 tons: 7-4
S4 1490 M Klevegren    - 2634 Z Andersson    0-3 tons: 1-5


omg: 17
PANTA - TTVH 1-5 8-16

D1 2151 T Pettersson   | 2611 J Rösth     
D1 2104 M Hammarström   | 2546 T Tötterman    2-3
S1 2151 T Pettersson   - 2611 J Rösth      3-1 tons: 3-4
S2 2104 M Hammarström   - 2546 T Tötterman    0-3 tons: 2-3
D2 2474 L Björkén     | 3536 A Eneroth    
D2 6280 H Tatti      | 5124 C Johansson    2-3
S3 1530 S Edne      - 3536 A Eneroth     0-3 tons: 0-2
S4 6280 H Tatti      - 5124 C Johansson    1-3 tons: 2-7
Bra spel: [2611-1][5124-1]


omg: 17
OBDT - JADE 1-5 5-16

D1 2978 S Levänen     | 1981 M Kuhl      
D1 3015 K Evermo     | 949 A Holmberg    2-3
S1 2978 S Levänen     - 1981 M Kuhl      3-1 tons: 3-4
S2 3015 K Evermo     - 949 A Holmberg    0-3 tons: 2-4
D2 2375 E Wegefors    | 4011 A Åhman     
D2 1748 M Palfelt     | 1612 A Lundström    0-3
S3 2375 E Wegefors    - 4011 A Åhman      0-3 tons: 4-3
S4 1748 M Palfelt     - 1612 A Lundström    0-3 tons: 1-5
Bra spel: [1612-112]


omg: 17
MAD - BABOO 3-4 12-14

D1 6083 Å Lundström    | 1392 K Forsberg-Ringkv
D1 2412 M Holm      | 1932 M Isaksson-Nordlu 1-3
S1 2412 M Holm      - 1392 K Forsberg-Ringkv 3-0 tons: 2-1
S2 6083 Å Lundström    - 1932 M Isaksson-Nordlu 3-2 tons: 1-3
D2 1736 C Erlandsson   | 6630 H Sundelin    
D2 2058 M Öberg      | 864 M Larsson     3-0
S3 1736 C Erlandsson   - 6630 H Sundelin    1-3 tons: 0-4
S4 2058 M Öberg      - 864 M Larsson     1-3 tons: 2-3
AD 6083 Å Lundström    | 6630 H Sundelin    
AD 2412 M Holm      | 864 M Larsson     0-3


omg: 17
VLTDC - FODUD 6-0 18-5

D1 1005 S Roos      | 3759 C Andersson   
D1 1784 C Andersson    | 3204 M Hjort      3-0
S1 1005 S Roos      - 3204 M Hjort      3-0 tons: 3-2
S2 1784 C Andersson    - 3759 C Andersson    3-2 tons: 3-1
D2 1190 L Wilhelmsson   | 1785 A Angberg    
D2 5851 M Söderström   | 955 A Bernergård   3-1
S3 1190 L Wilhelmsson   - 955 A Bernergård   3-0 tons: 4-1
S4 5851 M Söderström   - 1785 A Angberg     3-2 tons: 5-2


omg: 17
NNDC - STRIX 4-3 15-12

D1 500 K Bomander    | 593 C Stolpe     
D1 1915 P Söderström   | 1592 K Fredriksson   3-2
S1 1915 P Söderström   - 593 C Stolpe     3-0 tons: 3-0
S2 500 K Bomander    - 1592 K Fredriksson   1-3 tons: 3-4
D2 513 H Varis      | 2360 B Larsson    
D2 852 C Sahlberg    | 209 A Kindberg    3-0
S3 513 H Varis      - 209 A Kindberg    1-3 tons: 3-7
S4 852 C Sahlberg    - 2360 B Larsson     1-3 tons: 2-5
AD 1915 P Söderström   | 2360 B Larsson    
AD 500 K Bomander    | 1592 K Fredriksson   3-1
Bra spel: [209-18]


omg: 17
AVALON - TRÅNG 3-4 12-13

D1 1800 L Lundgren    | 5931 A Mannerstål   
D1 1766 E Mothander    | 2270 S Lindblad    1-3
S1 180 C Olausson    - 5931 A Mannerstål   2-3 tons: 4-7
S2 1766 E Mothander    - 2270 S Lindblad    0-3 tons: 1-3
D2 180 C Olausson    | 151 T Schering    
D2 1490 M Klevegren    | 643 A Andersson    3-0
S3 1800 L Lundgren    - 151 T Schering    3-0 tons: 1-0
S4 1490 M Klevegren    - 643 A Andersson    3-1 tons: 2-5
AD 180 C Olausson    | 5931 A Mannerstål   
AD 1800 L Lundgren    | 2270 S Lindblad    0-3
Bra spel: [180-120]


omg: 18
BABOO - VLTDC 2-4 12-15

D1 1392 K Forsberg-Ringkv | 5851 M Söderström   
D1 1932 M Isaksson-Nordlu | 1190 L Wilhelmsson   1-3
S1 1392 K Forsberg-Ringkv - 5851 M Söderström   2-3 tons: 0-2
S2 1932 M Isaksson-Nordlu - 1190 L Wilhelmsson   2-3 tons: 2-2
D2 6630 H Sundelin    | 1784 C Andersson   
D2 864 M Larsson     | 1005 S Roos      3-2
S3 6630 H Sundelin    - 1005 S Roos      1-3 tons: 2-2
S4 864 M Larsson     - 1784 C Andersson    3-1 tons: 4-1


omg: 18
JADE - MAD 4-2 14-8

D1 615 C Jönsson     | 6083 Å Lundström   
D1 949 A Holmberg    | 2412 M Holm      0-3
S1 949 A Holmberg    - 6083 Å Lundström    2-3 tons: 5-3
S2 2361 G Andersson    - 2412 M Holm      3-0 tons: 2-0
D2 1612 A Lundström    | 1736 C Erlandsson   
D2 2361 G Andersson    | 2058 M Öberg      3-0
S3 1612 A Lundström    - 1736 C Erlandsson   3-2 tons: 4-4
S4 1981 M Kuhl      - 2058 M Öberg      3-0 tons: 1-1


omg: 18
TTVH - OBDT 5-1 17-8

D1 2611 J Rösth      | 2978 S Levänen    
D1 1849 A Widfond     | 3015 K Evermo     3-0
S1 370 B Eneroth     - 3015 K Evermo     3-2 tons: 1-4
S2 2611 J Rösth      - 2978 S Levänen     3-1 tons: 4-4
D2 5124 C Johansson    | 2108 A Tillbom    
D2 3536 A Eneroth     | 2375 E Wegefors    3-2
S3 5124 C Johansson    - 2375 E Wegefors    3-0 tons: 3-0
S4 2546 T Tötterman    - 2108 A Tillbom     2-3 tons: 4-2


omg: 18
STRIX - AVALON 3-4 14-14

D1 593 C Stolpe     | 180 C Olausson    
D1 1592 K Fredriksson   | 1490 M Klevegren    3-1
S1 1592 K Fredriksson   - 1490 M Klevegren    3-1 tons: 2-4
S2 593 C Stolpe     - 1800 L Lundgren    0-3 tons: 1-1
D2 2360 B Larsson     | 1800 L Lundgren    
D2 209 A Kindberg    | 1766 E Mothander    2-3
S3 2360 B Larsson     - 1766 E Mothander    3-0 tons: 3-0
S4 209 A Kindberg    - 180 C Olausson    1-3 tons: 1-4
AD 1592 K Fredriksson   | 180 C Olausson    
AD 2360 B Larsson     | 1490 M Klevegren    2-3
Bra spel: [2360-116]


omg: 18
FODUD - NNDC 1-5 5-16

D1 3759 C Andersson    | 852 C Sahlberg    
D1 3204 M Hjort      | 1915 P Söderström   3-1
S1 3204 M Hjort      - 1915 P Söderström   1-3 tons: 1-2
S2 3759 C Andersson    - 852 C Sahlberg    1-3 tons: 0-3
D2 1785 A Angberg     | 500 K Bomander    
D2 955 A Bernergård   | 1558 Y Hyltén     0-3
S3 955 A Bernergård   - 1558 Y Hyltén     0-3 tons: 3-2
S4 1785 A Angberg     - 500 K Bomander    0-3 tons: 1-2


omg: 18
TRÅNG - PANTA 2-4 13-15

D1 151 T Schering    | 6280 H Tatti     
D1 643 A Andersson    | 2151 T Pettersson   1-3
S1 643 A Andersson    - 2104 M Hammarström   2-3 tons: 2-1
S2 151 T Schering    - 2151 T Pettersson   2-3 tons: 2-4
D2 2270 S Lindblad    | 2104 M Hammarström  
D2 5931 A Mannerstål   | 2634 Z Andersson    3-2
S3 2270 S Lindblad    - 6280 H Tatti      2-3 tons: 1-3
S4 5931 A Mannerstål   - 2634 Z Andersson    3-1 tons: 6-5
Bra spel: [5931-17][5931-18][5931-112]


omg: 19
PANTA - OBDT 6-0 18-5

D1 2151 T Pettersson   | 2978 S Levänen    
D1 2104 M Hammarström   | 3015 K Evermo     3-1
S1 2151 T Pettersson   - 3015 K Evermo     3-0 tons: 7-0
S2 2104 M Hammarström   - 2978 S Levänen     3-2 tons: 4-5
D2 2474 L Björkén     | 1748 M Palfelt    
D2 6280 H Tatti      | 2375 E Wegefors    3-1
S3 1530 S Edne      - 2375 E Wegefors    3-1 tons: 2-2
S4 6280 H Tatti      - 1748 M Palfelt     3-0 tons: 1-0


omg: 19
MAD - TTVH 2-4 7-14

D1 6083 Å Lundström    | 2611 J Rösth     
D1 2412 M Holm      | 2546 T Tötterman    0-3
S1 2412 M Holm      - 2611 J Rösth      0-3 tons: 0-4
S2 6083 Å Lundström    - 2546 T Tötterman    3-1 tons: 2-1
D2 1736 C Erlandsson   | 3536 A Eneroth    
D2 2058 M Öberg      | 370 B Eneroth     3-1
S3 1736 C Erlandsson   - 3536 A Eneroth     0-3 tons: 0-3
S4 2058 M Öberg      - 370 B Eneroth     1-3 tons: 1-3


omg: 19
VLTDC - JADE 4-3 15-12

D1 1784 C Andersson    | 949 A Holmberg    
D1 1005 S Roos      | 615 C Jönsson     3-1
S1 1005 S Roos      - 615 C Jönsson     3-1 tons: 2-3
S2 1784 C Andersson    - 2361 G Andersson    1-3 tons: 2-4
D2 1190 L Wilhelmsson   | 2361 G Andersson   
D2 5851 M Söderström   | 4011 A Åhman      0-3
S3 5851 M Söderström   - 949 A Holmberg    2-3 tons: 6-3
S4 1190 L Wilhelmsson   - 4011 A Åhman      3-0 tons: 4-2
AD 1005 S Roos      | 949 A Holmberg    
AD 1190 L Wilhelmsson   | 4011 A Åhman      3-1
Bra spel: [1005-1][1005-18]


omg: 19
NNDC - BABOO 6-0 18-4

D1 500 K Bomander    | 1932 M Isaksson-Nordlu
D1 1915 P Söderström   | 1392 K Forsberg-Ringkv 3-2
S1 1915 P Söderström   - 1392 K Forsberg-Ringkv 3-0 tons: 2-2
S2 500 K Bomander    - 1932 M Isaksson-Nordlu 3-1 tons: 0-2
D2 605 F Thour      | 6630 H Sundelin    
D2 513 H Varis      | 864 M Larsson     3-0
S3 605 F Thour      - 6630 H Sundelin    3-1 tons: 6-2
S4 513 H Varis      - 864 M Larsson     3-0 tons: 1-1
Bra spel: [1915-1]


omg: 19
AVALON - FODUD 4-2 14-6

D1 1800 L Lundgren    | 3759 C Andersson   
D1 1766 E Mothander    | 1785 A Angberg     1-3
S1 1766 E Mothander    - 1785 A Angberg     1-3 tons: 1-2
S2 1800 L Lundgren    - 3759 C Andersson    3-0 tons: 1-0
D2 180 C Olausson    | 283 A Liljegren   
D2 1490 M Klevegren    | 955 A Bernergård   3-0
S3 1490 M Klevegren    - 955 A Bernergård   3-0 tons: 6-1
S4 180 C Olausson    - 283 A Liljegren    3-0 tons: 2-0


omg: 19
TRÅNG - STRIX 3-4 12-14

D1 2270 S Lindblad    | 593 C Stolpe     
D1 5931 A Mannerstål   | 1592 K Fredriksson   3-1
S1 2270 S Lindblad    - 593 C Stolpe     2-3 tons: 0-1
S2 5931 A Mannerstål   - 1592 K Fredriksson   3-1 tons: 4-2
D2 643 A Andersson    | 2360 B Larsson    
D2 151 T Schering    | 209 A Kindberg    3-0
S3 643 A Andersson    - 209 A Kindberg    0-3 tons: 1-2
S4 151 T Schering    - 2360 B Larsson     1-3 tons: 2-3


omg: 20
FODUD - TRÅNG 2-4 8-15

D1 3759 C Andersson    | 151 T Schering    
D1 3204 M Hjort      | 643 A Andersson    1-3
S1 3204 M Hjort      - 151 T Schering    3-2 tons: 1-1
S2 3759 C Andersson    - 643 A Andersson    0-3 tons: 0-2
D2 283 A Liljegren    | 2270 S Lindblad    
D2 955 A Bernergård   | 5931 A Mannerstål   0-3
S3 955 A Bernergård   - 2270 S Lindblad    3-1 tons: 1-1
S4 283 A Liljegren    - 5931 A Mannerstål   1-3 tons: 3-4


omg: 20
BABOO - AVALON 4-2 7-7

S2 3129 L Djordevic    - 1800 L Lundgren    3-1 tons: 2-0
D2 1392 K Forsberg-Ringkv | 1800 L Lundgren    
D2 1932 M Isaksson-Nordlu | 1490 M Klevegren    1-3
S3 1392 K Forsberg-Ringkv - 2264 V Järlinge    3-0 tons: 2-0
S4 1932 M Isaksson-Nordlu - 1490 M Klevegren    0-3 tons: 2-4


omg: 20
JADE - NNDC 2-4 12-12

D1 615 C Jönsson     | 500 K Bomander    
D1 949 A Holmberg    | 1558 Y Hyltén     2-3
S1 615 C Jönsson     - 500 K Bomander    0-3 tons: 0-4
S2 2361 G Andersson    - 1558 Y Hyltén     2-3 tons: 3-2
D2 2361 G Andersson    | 852 C Sahlberg    
D2 1612 A Lundström    | 1915 P Söderström   3-0
S3 1612 A Lundström    - 852 C Sahlberg    3-0 tons: 1-1
S4 949 A Holmberg    - 1915 P Söderström   2-3 tons: 4-6
Bra spel: [1915-115]


omg: 20
STRIX - PANTA 2-4 9-14

D1 2360 B Larsson     | 1530 S Edne      
D1 6183 K Stenström    | 6280 H Tatti      0-3
S1 6183 K Stenström    - 1530 S Edne      1-3 tons: 0-2
S2 2360 B Larsson     - 6280 H Tatti      2-3 tons: 4-2
D2 1592 K Fredriksson   | 2151 T Pettersson   
D2 593 C Stolpe     | 2474 L Björkén     3-2
S3 593 C Stolpe     - 2151 T Pettersson   0-3 tons: 2-3
S4 1592 K Fredriksson   - 2474 L Björkén     3-0 tons: 1-0


omg: 20
TTVH - VLTDC 4-3 12-12

D1 2546 T Tötterman    | 1784 C Andersson   
D1 2611 J Rösth      | 1005 S Roos      3-0
S1 2546 T Tötterman    - 1784 C Andersson    3-1 tons: 3-3
S2 2611 J Rösth      - 1005 S Roos      3-1 tons: 4-4
D2 1849 A Widfond     | 1190 L Wilhelmsson  
D2 3536 A Eneroth     | 5851 M Söderström   0-3
S3 370 B Eneroth     - 1190 L Wilhelmsson   0-3 tons: 0-6
S4 3536 A Eneroth     - 5851 M Söderström   0-3 tons: 1-4
AD 2611 J Rösth      | 5851 M Söderström   
AD 2546 T Tötterman    | 1190 L Wilhelmsson   3-1
Bra spel: [1190-15][5851-15]


omg: 20
OBDT - MAD 5-1 16-7

D1 2108 A Tillbom     | 6083 Å Lundström   
D1 2978 S Levänen     | 2412 M Holm      3-0
S1 2978 S Levänen     - 6083 Å Lundström    3-2 tons: 4-2
S2 2108 A Tillbom     - 2412 M Holm      1-3 tons: 3-0
D2 3015 K Evermo     | 1736 C Erlandsson   
D2 1748 M Palfelt     | 2058 M Öberg      3-2
S3 1748 M Palfelt     - 2058 M Öberg      3-0 tons: 2-1
S4 3015 K Evermo     - 1736 C Erlandsson   3-0 tons: 2-0
Bra spel: [2978-1]


omg: 21
PANTA - MAD 4-2 15-6

D1 2151 T Pettersson   | 6083 Å Lundström   
D1 2104 M Hammarström   | 2412 M Holm      2-3
S1 2151 T Pettersson   - 6083 Å Lundström    1-3 tons: 3-1
S2 2104 M Hammarström   - 2412 M Holm      3-0 tons: 3-1
D2 1530 S Edne      | 1736 C Erlandsson   
D2 6280 H Tatti      | 2058 M Öberg      3-0
S3 1530 S Edne      - 2058 M Öberg      3-0 tons: 1-1
S4 6280 H Tatti      - 1736 C Erlandsson   3-0 tons: 5-1


omg: 21
VLTDC - OBDT 4-3 14-11

D1 1190 L Wilhelmsson   | 2375 E Wegefors    
D1 5851 M Söderström   | 2978 S Levänen     3-0
S1 5851 M Söderström   - 2978 S Levänen     1-3 tons: 2-6
S2 1190 L Wilhelmsson   - 2375 E Wegefors    3-0 tons: 6-0
D2 1005 S Roos      | 1748 M Palfelt    
D2 1784 C Andersson    | 3015 K Evermo     0-3
S3 1784 C Andersson    - 3015 K Evermo     1-3 tons: 4-2
S4 1005 S Roos      - 1748 M Palfelt     3-0 tons: 0-2
AD 1005 S Roos      | 3015 K Evermo     
AD 1190 L Wilhelmsson   | 2978 S Levänen     3-2


omg: 21
NNDC - TTVH 4-3 16-16

D1 852 C Sahlberg    | 2611 J Rösth     
D1 513 H Varis      | 2546 T Tötterman    3-2
S1 513 H Varis      - 2611 J Rösth      2-3 tons: 6-7
S2 852 C Sahlberg    - 2546 T Tötterman    1-3 tons: 4-1
D2 500 K Bomander    | 3536 A Eneroth    
D2 1558 Y Hyltén     | 5124 C Johansson    3-1
S3 1558 Y Hyltén     - 3536 A Eneroth     3-2 tons: 1-1
S4 500 K Bomander    - 5124 C Johansson    1-3 tons: 3-5
AD 500 K Bomander    | 2611 J Rösth     
AD 513 H Varis      | 5124 C Johansson    3-2
Bra spel: [500-15][1558-15][1558-120]


omg: 21
AVALON - JADE 1-5 12-16

D1 180 C Olausson    | 615 C Jönsson    
D1 1766 E Mothander    | 4011 A Åhman      3-1
S1 1766 E Mothander    - 615 C Jönsson     2-3 tons: 2-1
S2 180 C Olausson    - 2361 G Andersson    1-3 tons: 4-3
D2 1800 L Lundgren    | 949 A Holmberg    
D2 2264 V Järlinge    | 2361 G Andersson    2-3
S3 2264 V Järlinge    - 949 A Holmberg    2-3 tons: 3-4
S4 1800 L Lundgren    - 4011 A Åhman      2-3 tons: 2-4
Bra spel: [180-1]


omg: 21
TRÅNG - BABOO 4-2 14-9

D1 643 A Andersson    | 6630 H Sundelin    
D1 151 T Schering    | 3129 L Djordevic    1-3
S1 643 A Andersson    - 6630 H Sundelin    3-0 tons: 1-2
S2 151 T Schering    - 3129 L Djordevic    3-1 tons: 1-2
D2 2270 S Lindblad    | 1932 M Isaksson-Nordlu
D2 5931 A Mannerstål   | 864 M Larsson     3-1
S3 2270 S Lindblad    - 1932 M Isaksson-Nordlu 1-3 tons: 1-3
S4 5931 A Mannerstål   - 864 M Larsson     3-1 tons: 2-2


omg: 21
STRIX - FODUD 5-1 17-10

D1 6183 K Stenström    | 3759 C Andersson   
D1 209 A Kindberg    | 3204 M Hjort      3-1
S1 209 A Kindberg    - 3204 M Hjort      3-2 tons: 2-3
S2 6183 K Stenström    - 1785 A Angberg     3-2 tons: 2-1
D2 593 C Stolpe     | 955 A Bernergård   
D2 1592 K Fredriksson   | 283 A Liljegren    3-1
S3 593 C Stolpe     - 283 A Liljegren    2-3 tons: 4-3
S4 1592 K Fredriksson   - 955 A Bernergård   3-1 tons: 0-2


omg: 22
MAD - VLTDC 0-6 4-18

D1 6083 Å Lundström    | 1784 C Andersson   
D1 2412 M Holm      | 1005 S Roos      1-3
S1 2412 M Holm      - 1784 C Andersson    1-3 tons: 0-2
S2 6083 Å Lundström    - 1005 S Roos      0-3 tons: 1-3
D2 1736 C Erlandsson   | 1190 L Wilhelmsson  
D2 2058 M Öberg      | 5851 M Söderström   1-3
S3 1736 C Erlandsson   - 1190 L Wilhelmsson   0-3 tons: 1-4
S4 2058 M Öberg      - 5851 M Söderström   1-3 tons: 0-1


omg: 22
BABOO - STRIX 4-2 14-8

D1 6630 H Sundelin    | 209 A Kindberg    
D1 3129 L Djordevic    | 1592 K Fredriksson   3-1
S1 6630 H Sundelin    - 209 A Kindberg    3-0 tons: 0-0
S2 3129 L Djordevic    - 1592 K Fredriksson   1-3 tons: 2-2
D2 1932 M Isaksson-Nordlu | 593 C Stolpe     
D2 1392 K Forsberg-Ringkv | 6183 K Stenström    1-3
S3 1392 K Forsberg-Ringkv - 593 C Stolpe     3-1 tons: 0-2
S4 1932 M Isaksson-Nordlu - 6183 K Stenström    3-0 tons: 2-4


omg: 22
JADE - TRÅNG 4-2 14-7

D1 2361 G Andersson    | 5931 A Mannerstål   
D1 1981 M Kuhl      | 2270 S Lindblad    3-0
S1 1981 M Kuhl      - 5931 A Mannerstål   1-3 tons: 4-3
S2 1612 A Lundström    - 2270 S Lindblad    3-0 tons: 3-0
D2 1612 A Lundström    | 151 T Schering    
D2 615 C Jönsson     | 643 A Andersson    3-1
S3 2361 G Andersson    - 151 T Schering    3-0 tons: 3-2
S4 615 C Jönsson     - 643 A Andersson    1-3 tons: 1-2
Bra spel: [5931-1]


omg: 22
TTVH - AVALON 3-4 10-15

D1 2611 J Rösth      | 1800 L Lundgren    
D1 2546 T Tötterman    | 2264 V Järlinge    3-1
S1 2546 T Tötterman    - 2264 V Järlinge    3-0 tons: 3-2
S2 2611 J Rösth      - 1800 L Lundgren    0-3 tons: 3-5
D2 5124 C Johansson    | 180 C Olausson    
D2 3536 A Eneroth     | 1490 M Klevegren    0-3
S3 5124 C Johansson    - 1490 M Klevegren    3-2 tons: 7-3
S4 3536 A Eneroth     - 180 C Olausson    0-3 tons: 1-4
AD 2546 T Tötterman    | 180 C Olausson    
AD 5124 C Johansson    | 1800 L Lundgren    1-3
Bra spel: [1800-18][1490-1]


omg: 22
OBDT - NNDC 3-4 14-15

D1 2978 S Levänen     | 1558 Y Hyltén     
D1 2108 A Tillbom     | 1915 P Söderström   3-2
S1 2978 S Levänen     - 1915 P Söderström   3-1 tons: 1-1
S2 2108 A Tillbom     - 1558 Y Hyltén     3-0 tons: 3-0
D2 1748 M Palfelt     | 852 C Sahlberg    
D2 2375 E Wegefors    | 500 K Bomander    2-3
S3 2375 E Wegefors    - 852 C Sahlberg    2-3 tons: 3-5
S4 1748 M Palfelt     - 500 K Bomander    0-3 tons: 0-3
AD 2978 S Levänen     | 852 C Sahlberg    
AD 2108 A Tillbom     | 500 K Bomander    1-3
Bra spel: [1915-1]


omg: 22
FODUD - PANTA 1-5 5-16

D1 1785 A Angberg     | 1530 S Edne      
D1 3204 M Hjort      | 6280 H Tatti      0-3
S1 3204 M Hjort      - 1530 S Edne      2-3 tons: 2-1
S2 1785 A Angberg     - 6280 H Tatti      0-3 tons: 0-2
D2 3759 C Andersson    | 2634 Z Andersson   
D2 955 A Bernergård   | 2474 L Björkén     0-3
S3 955 A Bernergård   - 2634 Z Andersson    3-1 tons: 1-4
S4 3759 C Andersson    - 2474 L Björkén     0-3 tons: 1-1


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  132
Spelade singlar :  525
Spelade dubblar :  261
Avgörande dubblar:  31
Spelade set   : 3214
Summa tons    : 2483
Antal bra spel  :  101