Matchdetaljer i serie: K1B

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/07/02

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
GAMBA - WMDA 7-2 23-11

D1 6265 J Slagbrand    | 2742 L Rondahl    
D1 1674 T Eriksson    | 167 B Westerberg   3-1
S1 6265 J Slagbrand    - 167 B Westerberg   3-2 tons: 11-8
S2 1674 T Eriksson    - 2742 L Rondahl     3-2 tons: 4-2
D2 2787 S Wikner     | 569 M Edehag     
D2 1916 T Söderström   | 2496 J Larsson     3-0
S3 2787 S Wikner     - 569 M Edehag     3-0 tons: 5-2
S4 1916 T Söderström   - 2496 J Larsson     3-0 tons: 6-2
D3 154 G Askeholm    | 300 L Gerdin     
D3 3543 L From      | 2495 A Tamm      2-3
S5 154 G Askeholm    - 300 L Gerdin     0-3 tons: 0-5
S6 3543 L From      - 2495 A Tamm      3-0 tons: 3-0
Bra spel: [6265-15][2787-18][154-16][3543-16]
     [167-1][2496-1][300-17]


omg: 1
SÅGAR - KOLING 6-3 20-18

D1 6046 U Frövall     |  98 R Berengren   
D1 2009 Z Ljuboie     | 577 L Hörnström    0-3
S1 2009 Z Ljuboie     -  98 R Berengren    2-3 tons: 4-10
S2 6046 U Frövall     - 577 L Hörnström    3-2 tons: 5-7
D2 2010 P Strandqvist   | 817 R Johansson   
D2 5889 P Lindell     | 2111 L Pilblad     0-3
S3 5889 P Lindell     - 817 R Johansson    3-2 tons: 5-4
S4 2010 P Strandqvist   - 2111 L Pilblad     3-2 tons: 7-3
D3 132 T Westin     | 1595 H Andersson   
D3 312 H Nilsson     | 1000 H Kasterman    3-1
S5 312 H Nilsson     - 1595 H Andersson    3-0 tons: 4-1
S6 132 T Westin     - 1000 H Kasterman    3-2 tons: 8-11
Bra spel: [2010-1][132-17][98-1][98-1]


omg: 1
SHAKE - BRO 5-5 20-19

D1 2428 M Hagelberg    | 1669 F Edström    
D1 1579 P Haraldsson   | 2078 M Andersson    2-3
S1 2428 M Hagelberg    - 2078 M Andersson    3-0 tons: 4-2
S2 1579 P Haraldsson   - 1669 F Edström     1-3 tons: 3-4
D2 2420 T Ritzén     | 216 J Hakorinne   
D2 2429 F Blid      | 2519 A Gunnarsson   3-1
S3 2420 T Ritzén     - 216 J Hakorinne    3-0 tons: 1-4
S4 2429 F Blid      - 2519 A Gunnarsson   0-3 tons: 3-7
D3 1482 G Fredriksson   | 6705 J Nykänen    
D3 3836 S Ritzén     | 1503 A Papinahu    2-3
S5 1482 G Fredriksson   - 6705 J Nykänen     0-3 tons: 5-5
S6 3836 S Ritzén     - 1503 A Papinahu    3-1 tons: 5-4
AD 2429 F Blid      | 6705 J Nykänen    
AD 3836 S Ritzén     | 2519 A Gunnarsson   3-2
Bra spel: [2429-1][2519-17][6705-16][1503-16]


omg: 2
WMDA - SÅGAR 6-4 22-14

D1 569 M Edehag     | 6046 U Frövall    
D1 2496 J Larsson     | 2009 Z Ljuboie     3-1
S1 569 M Edehag     - 2009 Z Ljuboie     1-3 tons: 4-3
S2 2496 J Larsson     - 6046 U Frövall     3-0 tons: 4-5
D2 2742 L Rondahl     | 2010 P Strandqvist  
D2 167 B Westerberg   | 5889 P Lindell     3-0
S3 2742 L Rondahl     - 5889 P Lindell     2-3 tons: 4-3
S4 167 B Westerberg   - 2010 P Strandqvist   3-0 tons: 3-2
D3 2750 P Karlsson    | 132 T Westin     
D3 2734 M Andersson    | 312 H Nilsson     0-3
S5 2750 P Karlsson    - 312 H Nilsson     3-0 tons: 6-3
S6 2734 M Andersson    - 132 T Westin     1-3 tons: 4-4
AD 2496 J Larsson     | 132 T Westin     
AD 2750 P Karlsson    | 312 H Nilsson     3-1
Bra spel: [2496-18]


omg: 2
KOLING - SHAKE 4-6 20-20

D1  98 R Berengren    | 1579 P Haraldsson   
D1 577 L Hörnström    | 2428 M Hagelberg    2-3
S1  98 R Berengren    - 1257 J Harmaala    3-0 tons: 7-4
S2 577 L Hörnström    - 2428 M Hagelberg    3-1 tons: 10-3
D2 1000 H Kasterman    | 2429 F Blid      
D2 1595 H Andersson    | 2420 T Ritzén     0-3
S3 1000 H Kasterman    - 2429 F Blid      2-3 tons: 9-8
S4 1595 H Andersson    - 2420 T Ritzén     1-3 tons: 4-7
D3 817 R Johansson    | 1482 G Fredriksson  
D3 1544 J Virtanen    | 3836 S Ritzén     3-1
S5 817 R Johansson    - 1482 G Fredriksson   3-0 tons: 3-1
S6 1544 J Virtanen    - 3836 S Ritzén     2-3 tons: 1-7
AD  98 R Berengren    | 3836 S Ritzén     
AD 1000 H Kasterman    | 2429 F Blid      1-3
Bra spel: [98-16][1000-127][2428-1][2420-1]
     [2429-18][3836-1][3836-1]


omg: 2
BRO - GAMBA 6-4 22-21

D1 1669 F Edström     | 1674 T Eriksson    
D1 2078 M Andersson    | 6265 J Slagbrand    0-3
S1 1669 F Edström     - 1674 T Eriksson    1-3 tons: 5-4
S2 2078 M Andersson    - 6265 J Slagbrand    1-3 tons: 2-6
D2 2519 A Gunnarsson   | 154 G Askeholm    
D2 1655 O Lukasiak    | 3543 L From      3-2
S3 2519 A Gunnarsson   - 154 G Askeholm    3-2 tons: 8-10
S4 1655 O Lukasiak    - 3543 L From      3-1 tons: 2-3
D3 1503 A Papinahu    | 1916 T Söderström   
D3 6705 J Nykänen     | 2787 S Wikner     3-1
S5 1503 A Papinahu    - 1916 T Söderström   3-1 tons: 2-9
S6 6705 J Nykänen     - 2787 S Wikner     2-3 tons: 8-7
AD 6705 J Nykänen     | 6265 J Slagbrand   
AD 1503 A Papinahu    | 1916 T Söderström   3-2
Bra spel: [2519-16][1503-1]


omg: 3
SÅGAR - SHAKE 3-6 17-23

D1 312 H Nilsson     | 1257 J Harmaala    
D1 6046 U Frövall     | 2428 M Hagelberg    3-2
S1 312 H Nilsson     - 1257 J Harmaala    0-3 tons: 2-2
S2 6046 U Frövall     - 2428 M Hagelberg    2-3 tons: 6-7
D2 2010 P Strandqvist   | 2420 T Ritzén     
D2 5889 P Lindell     | 1579 P Haraldsson   2-3
S3 2010 P Strandqvist   - 2420 T Ritzén     2-3 tons: 6-5
S4 5889 P Lindell     - 1579 P Haraldsson   3-2 tons: 3-2
D3 132 T Westin     | 1482 G Fredriksson  
D3 2009 Z Ljuboie     | 3836 S Ritzén     1-3
S5 132 T Westin     - 1482 G Fredriksson   3-1 tons: 7-2
S6 2009 Z Ljuboie     - 3836 S Ritzén     1-3 tons: 2-6
Bra spel: [312-18][6046-18][1257-152][2420-128]
     [3836-18][3836-114]


omg: 3
BRO - WMDA 5-5 18-21

D1 2519 A Gunnarsson   | 167 B Westerberg   
D1 1655 O Lukasiak    | 2742 L Rondahl     0-3
S1 1655 O Lukasiak    - 167 B Westerberg   2-3 tons: 5-4
S2 2519 A Gunnarsson   - 2742 L Rondahl     3-1 tons: 8-4
D2 1503 A Papinahu    | 2750 P Karlsson    
D2 3538 T Lehtisalo    | 2496 J Larsson     3-2
S3 3538 T Lehtisalo    - 2495 A Tamm      3-2 tons: 8-2
S4 1503 A Papinahu    - 2496 J Larsson     0-3 tons: 0-3
D3 2078 M Andersson    | 2495 A Tamm      
D3 6705 J Nykänen     | 569 M Edehag     3-0
S5 2078 M Andersson    - 2750 P Karlsson    0-3 tons: 0-2
S6 6705 J Nykänen     - 569 M Edehag     3-1 tons: 5-4
AD 6705 J Nykänen     | 2496 J Larsson    
AD 3538 T Lehtisalo    | 2750 P Karlsson    1-3
Bra spel: [3538-17][3538-18][3538-111][6705-2]
     [167-2]


omg: 3
GAMBA - KOLING 3-6 13-21

D1 6265 J Slagbrand    |  98 R Berengren   
D1 1674 T Eriksson    | 577 L Hörnström    0-3
S1 6265 J Slagbrand    -  98 R Berengren    3-0 tons: 6-3
S2 1674 T Eriksson    - 577 L Hörnström    0-3 tons: 3-2
D2 2787 S Wikner     | 1595 H Andersson   
D2 1916 T Söderström   | 1000 H Kasterman    3-2
S3 2787 S Wikner     - 1595 H Andersson    3-1 tons: 3-0
S4 1916 T Söderström   - 1000 H Kasterman    2-3 tons: 9-8
D3 154 G Askeholm    | 1544 J Virtanen    
D3 3543 L From      | 2111 L Pilblad     2-3
S5 154 G Askeholm    - 1544 J Virtanen    0-3 tons: 4-1
S6 3543 L From      - 2111 L Pilblad     0-3 tons: 1-1
Bra spel: [2787-18][1916-18][2787-17][98-1]


omg: 4
SHAKE - GAMBA 6-4 24-16

D1 2429 F Blid      | 2787 S Wikner     
D1 1579 P Haraldsson   | 1674 T Eriksson    3-1
S1 2429 F Blid      - 2787 S Wikner     2-3 tons: 4-5
S2 1579 P Haraldsson   - 1674 T Eriksson    3-0 tons: 1-1
D2 2428 M Hagelberg    | 6265 J Slagbrand   
D2 1257 J Harmaala    | 1916 T Söderström   1-3
S3 1257 J Harmaala    - 6265 J Slagbrand    1-3 tons: 6-4
S4 2428 M Hagelberg    - 1916 T Söderström   2-3 tons: 7-10
D3 2420 T Ritzén     | 154 G Askeholm    
D3 3836 S Ritzén     | 780 T Karlsson    3-1
S5 2420 T Ritzén     - 154 G Askeholm    3-1 tons: 6-2
S6 3836 S Ritzén     - 780 T Karlsson    3-0 tons: 5-0
AD 3836 S Ritzén     | 6265 J Slagbrand   
AD 2428 M Hagelberg    | 2787 S Wikner     3-1
Bra spel: [3836-1][3836-17][3836-18][2787-119]
     [6265-17]


omg: 4
KOLING - WMDA 3-6 18-19

D1  98 R Berengren    | 167 B Westerberg   
D1 577 L Hörnström    | 2495 A Tamm      3-0
S1  98 R Berengren    - 569 M Edehag     3-1 tons: 5-4
S2 577 L Hörnström    - 167 B Westerberg   3-0 tons: 6-3
D2 1000 H Kasterman    | 2496 J Larsson    
D2 2111 L Pilblad     | 2750 P Karlsson    0-3
S3 1000 H Kasterman    - 2750 P Karlsson    2-3 tons: 9-2
S4 2111 L Pilblad     - 2496 J Larsson     2-3 tons: 6-8
D3 1595 H Andersson    | 300 L Gerdin     
D3 1544 J Virtanen    | 2742 L Rondahl     1-3
S5 1595 H Andersson    - 300 L Gerdin     2-3 tons: 2-1
S6 1544 J Virtanen    - 2742 L Rondahl     2-3 tons: 3-3
Bra spel: [2111-149][1595-124][300-13][2742-13]


omg: 4
SÅGAR - BRO 6-3 22-16

D1 2558 C Norin      | 1669 F Edström    
D1 2010 P Strandqvist   | 2519 A Gunnarsson   2-3
S1 2010 P Strandqvist   - 2519 A Gunnarsson   3-0 tons: 2-2
S2 2558 C Norin      - 2078 M Andersson    3-2 tons: 5-4
D2 2209 Z Trkulja     | 417 J Kalliaisenaho 
D2 2009 Z Ljuboie     | 3538 T Lehtisalo    3-1
S3 2209 Z Trkulja     - 417 J Kalliaisenaho  1-3 tons: 3-2
S4 2009 Z Ljuboie     - 3538 T Lehtisalo    3-1 tons: 6-5
D3 312 H Nilsson     | 1503 A Papinahu    
D3 5889 P Lindell     | 6705 J Nykänen     3-2
S5 312 H Nilsson     - 6705 J Nykänen     3-1 tons: 5-2
S6 5889 P Lindell     - 1503 A Papinahu    1-3 tons: 0-0


omg: 5
BRO - KOLING 3-6 18-18

D1 1655 O Lukasiak    | 2111 L Pilblad    
D1 1669 F Edström     | 1544 J Virtanen    3-0
S1 1655 O Lukasiak    - 2111 L Pilblad     3-0 tons: 2-3
S2 1669 F Edström     - 1544 J Virtanen    2-3 tons: 2-6
D2 2078 M Andersson    | 577 L Hörnström   
D2 417 J Kalliaisenaho  | 1000 H Kasterman    1-3
S3 417 J Kalliaisenaho  - 577 L Hörnström    2-3 tons: 4-6
S4 2078 M Andersson    - 1000 H Kasterman    0-3 tons: 2-3
D3 1503 A Papinahu    |  98 R Berengren   
D3 2519 A Gunnarsson   | 1595 H Andersson    2-3
S5 1503 A Papinahu    -  98 R Berengren    2-3 tons: 6-8
S6 2519 A Gunnarsson   - 1595 H Andersson    3-0 tons: 5-1
Bra spel: [1655-1][98-1]


omg: 5
WMDA - SHAKE 6-4 23-16

D1 2742 L Rondahl     | 1579 P Haraldsson   
D1 300 L Gerdin     | 2429 F Blid      1-3
S1 2742 L Rondahl     - 1579 P Haraldsson   2-3 tons: 4-3
S2 300 L Gerdin     - 2429 F Blid      3-0 tons: 0-0
D2 2496 J Larsson     | 1257 J Harmaala    
D2 2750 P Karlsson    | 2428 M Hagelberg    3-1
S3 2496 J Larsson     - 1257 J Harmaala    3-0 tons: 1-4
S4 2750 P Karlsson    - 2428 M Hagelberg    3-1 tons: 5-3
D3 167 B Westerberg   | 1482 G Fredriksson  
D3 2734 M Andersson    | 2420 T Ritzén     1-3
S5 2734 M Andersson    - 2420 T Ritzén     3-0 tons: 7-1
S6 167 B Westerberg   - 3836 S Ritzén     1-3 tons: 1-6
AD 2496 J Larsson     | 2420 T Ritzén     
AD 2750 P Karlsson    | 3836 S Ritzén     3-2
Bra spel: [2750-1][1579-1][1579-112][3836-118]


omg: 5
GAMBA - SÅGAR 1-8 9-25

D1 780 T Karlsson    | 6046 U Frövall    
D1 1674 T Eriksson    | 312 H Nilsson     0-3
S1 1674 T Eriksson    - 6046 U Frövall     1-3 tons: 3-6
S2 780 T Karlsson    - 312 H Nilsson     0-3 tons: 4-3
D2 1916 T Söderström   | 5889 P Lindell    
D2 606 G Pettersson   | 2010 P Strandqvist   0-3
S3 1916 T Söderström   - 5889 P Lindell     2-3 tons: 12-3
S4 606 G Pettersson   - 2010 P Strandqvist   1-3 tons: 1-4
D3 2787 S Wikner     | 132 T Westin     
D3 154 G Askeholm    | 2209 Z Trkulja     2-3
S5 154 G Askeholm    - 132 T Westin     0-3 tons: 4-3
S6 2787 S Wikner     - 2209 Z Trkulja     3-1 tons: 4-2
Bra spel: [1916-14][312-116]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  15
Spelade singlar :  90
Spelade dubblar :  45
Avgörande dubblar:   7
Spelade set   :  567
Summa tons    :  746
Antal bra spel  :  57