Matchdetaljer i serie: K2A

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/08/02

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
SOLLE - FASTER 6-3 20-16

D1 5354 O Jäderland    | 1986 T Engberg    
D1 1791 M Andersson    | 1987 P Holm      3-1
S1 5354 O Jäderland    - 1987 P Holm      0-3 tons: 3-2
S2 1791 M Andersson    - 1986 T Engberg     3-2 tons: 8-3
D2 1730 S Lindbom     | 467 T Gustavsson   
D2 190 K Lindh      | 6271 H Öhman      3-1
S3 1730 S Lindbom     - 467 T Gustavsson   3-0 tons: 2-3
S4 190 K Lindh      - 6271 H Öhman      3-2 tons: 5-5
D3 4365 K Högstedt    | 1272 P Livbom     
D3 357 A Lindh      | 1906 K Salonen     0-3
S5 4365 K Högstedt    - 1272 P Livbom     2-3 tons: 1-7
S6 357 A Lindh      - 1906 K Salonen     3-1 tons: 3-2
Bra spel: [5354-148][1987-1]


omg: 1
STOLL - HJUL 7-2 21-9

D1 600 K Ringström    | 1797 M Thålin     
D1 1070 P Wallensteen   | 457 J Vuorio     3-2
S1 584 L Clavering    - 457 J Vuorio     3-0 tons: 1-3
S2 600 K Ringström    - 1797 M Thålin     3-0 tons: 4-1
D2 584 L Clavering    | 2673 P Andersson   
D2 1063 H Sondefors    | 848 L Persson     0-3
S3 1940 T Bäfverfeldt   - 2673 P Andersson    3-1 tons: 4-6
S4 1169 H Chrona     - 848 L Persson     0-3 tons: 3-3
D3 1940 T Bäfverfeldt   |  54 Å Hollsten    
D3 6110 M Skagmark    | 4699 V Thålin     3-0
S5 1070 P Wallensteen   -  54 Å Hollsten    3-0 tons: 6-0
S6 6110 M Skagmark    - 4699 V Thålin     3-0 tons: 5-1


omg: 1
MARKU - VÄSBY 2-7 11-23

D1  56 J Nilson     | 6178 B Gustavsson   
D1 2532 T Svedberg    | 4515 J Norén      1-3
S1 2532 T Svedberg    - 6178 B Gustavsson   1-3 tons: 2-4
S2  56 J Nilson     - 4515 J Norén      3-1 tons: 4-1
D2  72 A Neljestål    | 1923 O Ståhl     
D2 324 B Engström    | 182 P Gustavsson   0-3
S3 324 B Engström    - 1923 O Ståhl      2-3 tons: 2-1
S4  72 A Neljestål    - 182 P Gustavsson   0-3 tons: 2-4
D3 2584 J Jonasson    | 6186 M Holm      
D3 2533 P Eriksson    | 177 K Jarhall     0-3
S5 2533 P Eriksson    - 6186 M Holm      1-3 tons: 3-5
S6 2584 J Jonasson    - 177 K Jarhall     3-1 tons: 7-3
Bra spel: [56-119][6186-1]


omg: 2
FASTER - STOLL 3-6 16-20

D1 1272 P Livbom     | 600 K Ringström   
D1 1906 K Salonen     | 1070 P Wallensteen   2-3
S1 1272 P Livbom     - 600 K Ringström    1-3 tons: 2-0
S2 1906 K Salonen     - 584 L Clavering    3-1 tons: 2-1
D2 6271 H Öhman      | 1169 H Chrona     
D2 1986 T Engberg     | 1063 H Sondefors    3-0
S3 6271 H Öhman      - 1064 U Mattsson    0-3 tons: 1-1
S4 1986 T Engberg     - 1940 T Bäfverfeldt   2-3 tons: 7-2
D3 1987 P Holm      | 1940 T Bäfverfeldt  
D3 467 T Gustavsson   | 6110 M Skagmark    1-3
S5 467 T Gustavsson   - 1070 P Wallensteen   1-3 tons: 3-6
S6 1987 P Holm      - 6110 M Skagmark    3-1 tons: 3-2


omg: 2
HJUL - MARKU 2-7 11-21

D1 1797 M Thålin     | 2530 M Edwards    
D1 457 J Vuorio     | 2584 J Jonasson    1-3
S1 1797 M Thålin     - 2530 M Edwards     3-0 tons: 4-2
S2 457 J Vuorio     - 2584 J Jonasson    0-3 tons: 2-3
D2 848 L Persson     |  56 J Nilson     
D2 2673 P Andersson    | 2533 P Eriksson    1-3
S3 848 L Persson     -  56 J Nilson     3-0 tons: 4-2
S4 2673 P Andersson    - 2533 P Eriksson    2-3 tons: 3-2
D3 4699 V Thålin     | 324 B Engström    
D3  54 Å Hollsten    |  72 A Neljestål    0-3
S5 4699 V Thålin     - 324 B Engström    1-3 tons: 2-2
S6  54 Å Hollsten    -  72 A Neljestål    0-3 tons: 0-1


omg: 2
VÄSBY - SOLLE 1-8 11-26

D1 4515 J Norén      | 5354 O Jäderland   
D1 6178 B Gustavsson   | 1791 M Andersson    1-3
S1 4515 J Norén      - 5354 O Jäderland    0-3 tons: 2-4
S2 6178 B Gustavsson   - 1791 M Andersson    2-3 tons: 7-5
D2 182 P Gustavsson   | 1730 S Lindbom    
D2 1923 O Ståhl      | 190 K Lindh      1-3
S3 182 P Gustavsson   - 1730 S Lindbom     2-3 tons: 3-6
S4 1923 O Ståhl      - 190 K Lindh      3-2 tons: 4-5
D3 177 K Jarhall     | 4365 K Högstedt    
D3 6186 M Holm      | 357 A Lindh      0-3
S5 177 K Jarhall     - 4365 K Högstedt    1-3 tons: 1-1
S6 6186 M Holm      - 357 A Lindh      1-3 tons: 4-6
Bra spel: [5354-116][1730-1]


omg: 3
STOLL - MARKU 6-3 18-17

D1 1940 T Bäfverfeldt   | 2584 J Jonasson    
D1 600 K Ringström    |  56 J Nilson     3-2
S1 584 L Clavering    - 2584 J Jonasson    0-3 tons: 0-5
S2 600 K Ringström    -  56 J Nilson     3-1 tons: 3-4
D2 1169 H Chrona     | 324 B Engström    
D2 1070 P Wallensteen   | 2532 T Svedberg    3-1
S3 1063 H Sondefors    - 2532 T Svedberg    3-2 tons: 0-0
S4 1169 H Chrona     - 324 B Engström    3-2 tons: 0-0
D3 584 L Clavering    | 2533 P Eriksson    
D3 1063 H Sondefors    | 2530 M Edwards     0-3
S5 1940 T Bäfverfeldt   - 2533 P Eriksson    0-3 tons: 2-2
S6 1070 P Wallensteen   - 2530 M Edwards     3-0 tons: 3-2
Bra spel: [56-1][56-1][2530-1]


omg: 3
VÄSBY - FASTER 1-8 11-25

D1 4515 J Norén      | 1152 R Ek       
D1 6178 B Gustavsson   | 1987 P Holm      2-3
S1 4515 J Norén      - 1152 R Ek       1-3 tons: 3-3
S2 6178 B Gustavsson   - 1987 P Holm      1-3 tons: 5-5
D2 182 P Gustavsson   | 1986 T Engberg    
D2 1923 O Ståhl      | 6271 H Öhman      3-1
S3 182 P Gustavsson   - 1986 T Engberg     0-3 tons: 3-3
S4 1923 O Ståhl      - 6271 H Öhman      0-3 tons: 1-0
D3 6186 M Holm      | 1291 P Tedenbäck   
D3 177 K Jarhall     | 1272 P Livbom     2-3
S5 6186 M Holm      - 1272 P Livbom     2-3 tons: 4-5
S6 177 K Jarhall     - 1291 P Tedenbäck    0-3 tons: 1-2
Bra spel: [1152-127]


omg: 3
SOLLE - HJUL 4-6 19-23

D1 5354 O Jäderland    | 1797 M Thålin     
D1 1791 M Andersson    | 457 J Vuorio     2-3
S1 5354 O Jäderland    - 457 J Vuorio     2-3 tons: 3-3
S2 1791 M Andersson    - 1797 M Thålin     2-3 tons: 5-7
D2 190 K Lindh      | 4699 V Thålin     
D2 1730 S Lindbom     |  54 Å Hollsten    3-1
S3 190 K Lindh      - 4699 V Thålin     3-1 tons: 6-0
S4 1730 S Lindbom     -  54 Å Hollsten    3-1 tons: 4-0
D3 4365 K Högstedt    | 848 L Persson    
D3 357 A Lindh      | 2673 P Andersson    0-3
S5 4365 K Högstedt    - 848 L Persson     0-3 tons: 2-6
S6 357 A Lindh      - 2673 P Andersson    3-2 tons: 5-4
AD 1730 S Lindbom     | 1797 M Thålin     
AD 190 K Lindh      | 848 L Persson     1-3
Bra spel: [1791-16][1730-1][848-18]


omg: 4
MARKU - SOLLE 1-8 9-26

D1 2532 T Svedberg    | 5354 O Jäderland   
D1 324 B Engström    | 1791 M Andersson    1-3
S1 2532 T Svedberg    - 5354 O Jäderland    0-3 tons: 0-3
S2 324 B Engström    - 1791 M Andersson    1-3 tons: 0-1
D2 2533 P Eriksson    | 190 K Lindh     
D2 2584 J Jonasson    | 1730 S Lindbom     1-3
S3 2533 P Eriksson    - 190 K Lindh      0-3 tons: 0-2
S4 2584 J Jonasson    - 1730 S Lindbom     2-3 tons: 0-2
D3 2530 M Edwards     | 4365 K Högstedt    
D3  56 J Nilson     | 357 A Lindh      0-3
S5  56 J Nilson     - 4365 K Högstedt    3-2 tons: 1-3
S6 2530 M Edwards     - 357 A Lindh      1-3 tons: 0-2


omg: 4
HJUL - FASTER 5-5 18-21

D1 1797 M Thålin     | 1987 P Holm      
D1 457 J Vuorio     | 1986 T Engberg     0-3
S1 1797 M Thålin     - 1987 P Holm      3-1 tons: 6-3
S2 457 J Vuorio     - 1986 T Engberg     0-3 tons: 1-4
D2 2673 P Andersson    | 1373 M Meurer     
D2 848 L Persson     | 467 T Gustavsson   3-0
S3 848 L Persson     - 1373 M Meurer     3-1 tons: 4-1
S4 2673 P Andersson    - 467 T Gustavsson   2-3 tons: 6-2
D3 4699 V Thålin     | 1272 P Livbom     
D3  54 Å Hollsten    | 1152 R Ek       3-2
S5 4699 V Thålin     - 1272 P Livbom     1-3 tons: 2-5
S6  54 Å Hollsten    - 1152 R Ek       0-3 tons: 1-0
AD 2673 P Andersson    | 1987 P Holm      
AD 848 L Persson     | 1152 R Ek       3-2
Bra spel: [1797-1][1797-16]


omg: 4
STOLL - VÄSBY 5-5 20-18

D1 1169 H Chrona     | 6186 M Holm      
D1  62 B Myrberg     | 4515 J Norén      0-3
S1  62 B Myrberg     - 6186 M Holm      0-3 tons: 0-6
S2 1169 H Chrona     - 4515 J Norén      1-3 tons: 1-2
D2 600 K Ringström    | 1923 O Ståhl     
D2 1070 P Wallensteen   | 182 P Gustavsson   3-0
S3 600 K Ringström    - 1923 O Ståhl      3-0 tons: 1-3
S4 1940 T Bäfverfeldt   - 182 P Gustavsson   3-1 tons: 4-4
D3 1940 T Bäfverfeldt   | 6178 B Gustavsson   
D3 6110 M Skagmark    | 177 K Jarhall     3-1
S5 1070 P Wallensteen   - 6178 B Gustavsson   3-1 tons: 7-3
S6 6110 M Skagmark    - 177 K Jarhall     2-3 tons: 5-7
AD 600 K Ringström    | 177 K Jarhall    
AD 1940 T Bäfverfeldt   | 6186 M Holm      2-3
Bra spel: [1940-17][177-1][177-12]


omg: 5
VÄSBY - HJUL 6-3 20-16

D1 177 K Jarhall     | 4699 V Thålin     
D1 6186 M Holm      |  54 Å Hollsten    3-1
S1 177 K Jarhall     -  54 Å Hollsten    3-0 tons: 1-1
S2 6186 M Holm      - 4699 V Thålin     3-2 tons: 4-1
D2 6178 B Gustavsson   | 848 L Persson    
D2 1923 O Ståhl      | 2673 P Andersson    3-2
S3 6178 B Gustavsson   - 2673 P Andersson    0-3 tons: 3-3
S4 1923 O Ståhl      - 848 L Persson     2-3 tons: 3-8
D3 182 P Gustavsson   | 1797 M Thålin     
D3 4515 J Norén      | 457 J Vuorio     3-1
S5 182 P Gustavsson   - 457 J Vuorio     3-1 tons: 5-0
S6 4515 J Norén      - 1797 M Thålin     0-3 tons: 0-3
Bra spel: [1797-126]


omg: 5
FASTER - MARKU 7-2 23-13

D1 1291 P Tedenbäck    | 2532 T Svedberg    
D1 1987 P Holm      | 324 B Engström    1-3
S1 1291 P Tedenbäck    - 2532 T Svedberg    3-0 tons: 3-3
S2 1987 P Holm      - 324 B Engström    3-1 tons: 4-3
D2 1373 M Meurer     | 2533 P Eriksson    
D2 467 T Gustavsson   | 2584 J Jonasson    3-2
S3 1373 M Meurer     - 2533 P Eriksson    3-1 tons: 3-2
S4 467 T Gustavsson   - 2584 J Jonasson    3-2 tons: 6-4
D3 1272 P Livbom     | 2530 M Edwards    
D3 1152 R Ek       |  56 J Nilson     1-3
S5 1152 R Ek       -  56 J Nilson     3-0 tons: 4-1
S6 1272 P Livbom     - 2530 M Edwards     3-1 tons: 7-3
Bra spel: [467-118]


omg: 5
SOLLE - STOLL 4-6 19-22

D1 5354 O Jäderland    | 1063 H Sondefors   
D1 1730 S Lindbom     | 1070 P Wallensteen   3-2
S1 5354 O Jäderland    - 1063 H Sondefors    3-1 tons: 1-1
S2 1730 S Lindbom     - 1940 T Bäfverfeldt   0-3 tons: 0-4
D2 190 K Lindh      | 600 K Ringström   
D2 1791 M Andersson    | 1940 T Bäfverfeldt   2-3
S3 190 K Lindh      - 1070 P Wallensteen   2-3 tons: 5-5
S4 1791 M Andersson    - 600 K Ringström    1-3 tons: 3-7
D3 4365 K Högstedt    | 1064 U Mattsson    
D3 357 A Lindh      |  62 B Myrberg     3-0
S5 4365 K Högstedt    -  62 B Myrberg     3-1 tons: 4-4
S6 357 A Lindh      - 1064 U Mattsson    1-3 tons: 3-3
AD 357 A Lindh      | 1070 P Wallensteen  
AD 4365 K Högstedt    | 1940 T Bäfverfeldt   1-3
Bra spel: [1791-112][357-134][600-16]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  15
Spelade singlar :  90
Spelade dubblar :  45
Avgörande dubblar:   4
Spelade set   :  543
Summa tons    :  532
Antal bra spel  :  23