Matchdetaljer i serie: K2B

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/07/02

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
HUSBY - PTDC 4-6 19-22

D1 4416 K Lund      | 4798 D Bergman    
D1 1795 B Lif       | 440 A Joandi     2-3
S1 4416 K Lund      - 440 A Joandi     0-3 tons: 0-5
S2 1795 B Lif       - 4798 D Bergman     1-3 tons: 1-5
D2 2721 P Larsson     | 2665 B Andreis    
D2 4990 K Jätte      | 4073 B Andersson    3-0
S3 2721 P Larsson     - 4073 B Andersson    2-3 tons: 3-2
S4 4990 K Jätte      - 2665 B Andreis     3-2 tons: 0-1
D3 1995 I Evgin      | 2218 J Magnusson   
D3 2685 M Larsson     | 1406 T Edman      1-3
S5 2685 M Larsson     - 1406 T Edman      3-2 tons: 4-4
S6 1995 I Evgin      - 2218 J Magnusson    3-0 tons: 0-2
AD 2685 M Larsson     | 2665 B Andreis    
AD 2721 P Larsson     | 1406 T Edman      1-3
Bra spel: [1406-120]


omg: 1
RUNBY - 181DC 5-5 21-19

D1 1619 J Eriksson    | 6043 C Tvärnstedt   
D1 4285 L Larsson     | 6764 L Eliasson    1-3
S1 1619 J Eriksson    - 6043 C Tvärnstedt   0-3 tons: 0-4
S2 4285 L Larsson     - 6764 L Eliasson    3-1 tons: 0-0
D2 2128 H Lundegren    | 1333 P Edenbro    
D2 523 T Strandberg   | 6499 C Klunder     1-3
S3 2128 H Lundegren    - 1333 P Edenbro     3-1 tons: 2-1
S4 523 T Strandberg   - 6499 C Klunder     2-3 tons: 2-3
D3 924 K Nordlund    | 1343 J Legerstam   
D3 653 C Jansson     | 2205 R Nyberg     3-0
S5 924 K Nordlund    - 1343 J Legerstam    3-2 tons: 5-3
S6 653 C Jansson     - 2205 R Nyberg     2-3 tons: 3-3
AD 924 K Nordlund    | 2205 R Nyberg     
AD 653 C Jansson     | 6499 C Klunder     3-0
Bra spel: [1343-18]


omg: 2
PTDC - MAD 4-6 17-22

D1 440 A Joandi     | 1826 M Högberg    
D1 4798 D Bergman     | 6084 P Bergfasth    3-1
S1 4798 D Bergman     - 1826 M Högberg     3-1 tons: 9-5
S2 440 A Joandi     - 6084 P Bergfasth    2-3 tons: 7-2
D2 2218 J Magnusson    | 425 L Milton     
D2 4073 B Andersson    | 414 S Hagelin     1-3
S3 4073 B Andersson    - 425 L Milton     1-3 tons: 0-6
S4 2218 J Magnusson    - 414 S Hagelin     1-3 tons: 3-6
D3 2665 B Andreis     | 1232 V Pihlajämäki  
D3 1406 T Edman      | 1715 J Sederblad    3-1
S5 1406 T Edman      - 1232 V Pihlajämäki   3-1 tons: 5-2
S6 2665 B Andreis     - 1715 J Sederblad    0-3 tons: 1-3
AD 2665 B Andreis     | 425 L Milton     
AD 1406 T Edman      | 414 S Hagelin     0-3
Bra spel: [425-17][414-18]


omg: 2
181DC - HUSBY 6-4 22-20

D1 6043 C Tvärnstedt   | 1995 I Evgin     
D1 2504 T Westberg    | 1795 B Lif       3-2
S1 6043 C Tvärnstedt   - 1995 I Evgin      3-0 tons: 5-2
S2 6764 L Eliasson    - 1795 B Lif       3-2 tons: 4-0
D2 2205 R Nyberg     | 2721 P Larsson    
D2 1343 J Legerstam    | 4416 K Lund      3-2
S3 2205 R Nyberg     - 2721 P Larsson     0-3 tons: 3-4
S4 1343 J Legerstam    - 4416 K Lund      1-3 tons: 0-2
D3 6499 C Klunder     | 2685 M Larsson    
D3 1333 P Edenbro     | 4990 K Jätte      2-3
S5 6499 C Klunder     - 2685 M Larsson     1-3 tons: 2-2
S6 1333 P Edenbro     - 4990 K Jätte      3-1 tons: 4-1
AD 6043 C Tvärnstedt   | 2685 M Larsson    
AD 1333 P Edenbro     | 2721 P Larsson     3-1
Bra spel: [2721-1]


omg: 3
MAD - RUNBY 7-2 23-12

D1 6084 P Bergfasth    | 963 M Nordin     
D1 1826 M Högberg     | 2710 B Sekulic     3-1
S1 6084 P Bergfasth    - 963 M Nordin     3-2 tons: 5-3
S2 1826 M Högberg     - 2128 H Lundegren    1-3 tons: 4-5
D2 425 L Milton     | 924 K Nordlund    
D2 414 S Hagelin     | 2128 H Lundegren    3-1
S3 425 L Milton     - 924 K Nordlund    3-0 tons: 4-2
S4 414 S Hagelin     - 2710 B Sekulic     3-0 tons: 6-3
D3 111 P Pettersson   | 4285 L Larsson    
D3 1232 V Pihlajämäki   | 523 T Strandberg   1-3
S5 111 P Pettersson   - 4285 L Larsson     3-2 tons: 1-3
S6 1232 V Pihlajämäki   - 523 T Strandberg   3-0 tons: 4-3


omg: 3
181DC - PTDC 3-6 17-21

D1 6043 C Tvärnstedt   | 440 A Joandi     
D1 6764 L Eliasson    | 4798 D Bergman     2-3
S1 6043 C Tvärnstedt   - 440 A Joandi     3-0 tons: 3-2
S2 6764 L Eliasson    - 4798 D Bergman     0-3 tons: 2-3
D2 6499 C Klunder     | 4073 B Andersson   
D2 2504 T Westberg    | 1364 D Smith      1-3
S3 6499 C Klunder     - 1364 D Smith      2-3 tons: 4-1
S4 2504 T Westberg    - 4073 B Andersson    1-3 tons: 1-2
D3 1333 P Edenbro     | 1406 T Edman     
D3 2205 R Nyberg     | 2665 B Andreis     2-3
S5 1333 P Edenbro     - 1406 T Edman      3-2 tons: 3-2
S6 2205 R Nyberg     - 2665 B Andreis     3-1 tons: 1-0


omg: 4
RUNBY - HUSBY 3-6 13-20

D1 653 C Jansson     | 2721 P Larsson    
D1 1619 J Eriksson    | 5799 R Johnsson    1-3
S1 653 C Jansson     - 2721 P Larsson     1-3 tons: 10-8
S2 1619 J Eriksson    - 5799 R Johnsson    1-3 tons: 2-5
D2 4285 L Larsson     | 4416 K Lund      
D2 2710 B Sekulic     | 1995 I Evgin      1-3
S3 4285 L Larsson     - 4416 K Lund      0-3 tons: 2-4
S4 2710 B Sekulic     - 1995 I Evgin      3-0 tons: 5-2
D3 924 K Nordlund    | 2685 M Larsson    
D3 2128 H Lundegren    | 4990 K Jätte      3-2
S5 924 K Nordlund    - 2685 M Larsson     3-0 tons: 2-2
S6 2128 H Lundegren    - 4990 K Jätte      0-3 tons: 2-1


omg: 4
MAD - 181DC 7-2 16-11

S2 1826 M Högberg     - 1333 P Edenbro     1-3 tons: 1-1
D2 425 L Milton     | 6043 C Tvärnstedt   
D2 414 S Hagelin     | 6764 L Eliasson    3-2
S3 425 L Milton     - 6043 C Tvärnstedt   3-0 tons: 7-3
S4 414 S Hagelin     - 6764 L Eliasson    3-0 tons: 3-1
D3 111 P Pettersson   | 2205 R Nyberg     
D3 1232 V Pihlajämäki   | 1343 J Legerstam    3-2
S5 111 P Pettersson   - 2205 R Nyberg     3-1 tons: 5-4
S6 1232 V Pihlajämäki   - 1343 J Legerstam    0-3 tons: 0-5
Bra spel: [111-1]


omg: 5
PTDC - RUNBY 4-6 19-21

D1 4798 D Bergman     | 653 C Jansson    
D1 1364 D Smith      | 924 K Nordlund    3-1
S1 4798 D Bergman     - 653 C Jansson     2-3 tons: 5-7
S2 1364 D Smith      - 924 K Nordlund    0-3 tons: 2-3
D2 2665 B Andreis     | 4285 L Larsson    
D2 303 S Norrgård    | 2710 B Sekulic     2-3
S3 4073 B Andersson    - 4285 L Larsson     0-3 tons: 0-1
S4 2218 J Magnusson    - 2710 B Sekulic     1-3 tons: 3-1
D3 2218 J Magnusson    | 523 T Strandberg   
D3 1406 T Edman      | 2128 H Lundegren    3-0
S5 303 S Norrgård    - 523 T Strandberg   3-0 tons: 3-0
S6 1406 T Edman      - 2128 H Lundegren    3-2 tons: 2-0
AD 303 S Norrgård    | 653 C Jansson    
AD 1406 T Edman      | 924 K Nordlund    2-3


omg: 5
HUSBY - MAD 3-6 15-19

D1 5799 R Johnsson    | 1826 M Högberg    
D1 2721 P Larsson     | 6084 P Bergfasth    3-0
S1 5799 R Johnsson    - 1826 M Högberg     2-3 tons: 5-2
S2 2721 P Larsson     - 6084 P Bergfasth    3-0 tons: 2-0
D2 1995 I Evgin      | 414 S Hagelin    
D2 4416 K Lund      | 425 L Milton     0-3
S3 1995 I Evgin      - 414 S Hagelin     0-3 tons: 0-5
S4 4416 K Lund      - 425 L Milton     3-1 tons: 3-2
D3 2685 M Larsson     | 1232 V Pihlajämäki  
D3 4990 K Jätte      | 111 P Pettersson   2-3
S5 2685 M Larsson     - 1232 V Pihlajämäki   1-3 tons: 3-4
S6 4990 K Jätte      - 111 P Pettersson   1-3 tons: 1-3
Bra spel: [414-16][425-16][414-18][111-155]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  10
Spelade singlar :  59
Spelade dubblar :  29
Avgörande dubblar:   5
Spelade set   :  369
Summa tons    :  330
Antal bra spel  :  10