Matchdetaljer i serie: K2C

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/07/02

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
HAMBY - INGARÖ 4-6 17-26

D1 878 B Lundqvist    | 1452 J Norling    
D1 5761 K Wiklund     | 6753 J Edberg     2-3
S1 5761 K Wiklund     - 1452 J Norling     3-2 tons: 7-4
S2 878 B Lundqvist    - 6753 J Edberg     1-3 tons: 3-7
D2 200 D Ahlqvist    | 6752 J Norling    
D2 2709 T Nyander     | 3502 C Högberg     3-2
S3 2709 T Nyander     - 6752 J Norling     1-3 tons: 3-4
S4 200 D Ahlqvist    - 3502 C Högberg     3-2 tons: 2-4
D3 1331 J Johansson    | 6613 T Praag     
D3 1919 C Dörfer     | 965 Å Löfstrand    1-3
S5 1919 C Dörfer     - 6613 T Praag      3-2 tons: 5-7
S6 1331 J Johansson    - 965 Å Löfstrand    0-3 tons: 3-3
AD 5761 K Wiklund     | 1452 J Norling    
AD 1919 C Dörfer     | 6752 J Norling     0-3
Bra spel: [1919-1][1919-17][6752-113][6613-1]


omg: 1
STRIX - ABZOLU 0-9 7-27

D1 3293 G Nilsson     | 1702 C Öberg     
D1 654 K Biström     | 2278 T Elenfalk    1-3
S1 3293 G Nilsson     - 1702 C Öberg      0-3 tons: 2-2
S2 654 K Biström     - 2278 T Elenfalk    2-3 tons: 3-4
D2 1056 B Nygren     | 1142 T Gurell     
D2 1520 A Blomqvist    | 223 J Andersson    1-3
S3 1056 B Nygren     - 1533 T Elenfalk    2-3 tons: 2-3
S4 1520 A Blomqvist    - 223 J Andersson    0-3 tons: 1-5
D3 1075 P Linde      | 1136 C Gahm      
D3 5820 C Palm      | 2601 P Plaahn     1-3
S5 5820 C Palm      - 2601 P Plaahn     0-3 tons: 0-2
S6 1075 P Linde      - 1136 C Gahm      0-3 tons: 1-6
Bra spel: [223-18][1136-17]


omg: 2
INGARÖ - YOUNG 3-6 16-20

D1 1452 J Norling     | 2156 P Nilsson    
D1 6753 J Edberg     | 776 I Snällström   2-3
S1 1452 J Norling     - 2156 P Nilsson     0-3 tons: 1-3
S2 6753 J Edberg     - 776 I Snällström   2-3 tons: 6-6
D2 965 Å Löfstrand    | 1611 S Backholm    
D2 6613 T Praag      | 6543 M Svensson    0-3
S3 965 Å Löfstrand    - 6543 M Svensson    3-1 tons: 5-0
S4 6613 T Praag      - 1611 S Backholm    3-0 tons: 2-2
D3 6752 J Norling     | 2807 S Franck     
D3 3502 C Högberg     | 1671 A Larsson     2-3
S5 6752 J Norling     - 1671 A Larsson     3-1 tons: 4-5
S6 3502 C Högberg     - 2807 S Franck     1-3 tons: 4-1
Bra spel: [6753-112][1671-1]


omg: 2
ABZOLU - HAMBY 3-6 18-22

D1 1702 C Öberg      | 2709 T Nyander    
D1 223 J Andersson    | 200 D Ahlqvist    2-3
S1 1702 C Öberg      - 2709 T Nyander     3-2 tons: 3-1
S2 223 J Andersson    - 200 D Ahlqvist    3-2 tons: 5-3
D2 2278 T Elenfalk    | 878 B Lundqvist   
D2 1142 T Gurell     | 1331 J Johansson    2-3
S3 1142 T Gurell     - 878 B Lundqvist    1-3 tons: 4-2
S4 2278 T Elenfalk    - 1331 J Johansson    1-3 tons: 4-4
D3 1136 C Gahm      | 1919 C Dörfer     
D3 2601 P Plaahn     | 5761 K Wiklund     1-3
S5 2601 P Plaahn     - 1919 C Dörfer     3-0 tons: 5-3
S6 1136 C Gahm      - 5761 K Wiklund     2-3 tons: 3-5
Bra spel: [5761-1]


omg: 3
YOUNG - STRIX 7-2 22-12

D1 2156 P Nilsson     | 1056 B Nygren     
D1 1611 S Backholm    | 654 K Biström     0-3
S1 2156 P Nilsson     - 1056 B Nygren     3-1 tons: 5-2
S2 1611 S Backholm    - 654 K Biström     3-1 tons: 2-3
D2 2807 S Franck     | 5820 C Palm      
D2 1671 A Larsson     | 1075 P Linde      3-1
S3 1671 A Larsson     - 5820 C Palm      3-1 tons: 0-0
S4 2807 S Franck     - 1075 P Linde      3-0 tons: 2-1
D3 6543 M Svensson    | 3067 T Brolin     
D3 776 I Snällström   | 1214 R Svensson    1-3
S5 6543 M Svensson    - 3067 T Brolin     3-1 tons: 1-1
S6 776 I Snällström   - 1214 R Svensson    3-1 tons: 4-3


omg: 3
ABZOLU - INGARÖ 4-6 16-24

D1 1702 C Öberg      | 6613 T Praag     
D1 223 J Andersson    | 965 Å Löfstrand    1-3
S1 1702 C Öberg      - 6613 T Praag      3-2 tons: 4-5
S2 223 J Andersson    - 965 Å Löfstrand    1-3 tons: 3-2
D2 1136 C Gahm      | 1452 J Norling    
D2 2601 P Plaahn     | 6752 J Norling     1-3
S3 2601 P Plaahn     - 1452 J Norling     3-1 tons: 5-1
S4 1136 C Gahm      - 6752 J Norling     3-2 tons: 4-3
D3 1533 T Elenfalk    | 6753 J Edberg     
D3 1142 T Gurell     | 3502 C Högberg     1-3
S5 1533 T Elenfalk    - 6753 J Edberg     0-3 tons: 2-3
S6 1142 T Gurell     - 3502 C Högberg     3-1 tons: 2-2
AD 2601 P Plaahn     | 6753 J Edberg     
AD 1136 C Gahm      | 1452 J Norling     0-3


omg: 4
STRIX - HAMBY 3-6 15-21

D1 654 K Biström     | 1331 J Johansson   
D1 1056 B Nygren     | 1919 C Dörfer     3-2
S1 654 K Biström     - 1331 J Johansson    3-1 tons: 2-2
S2 1056 B Nygren     - 1919 C Dörfer     3-0 tons: 3-1
D2 1214 R Svensson    | 1163 P Rosqvist    
D2 3067 T Brolin     | 197 G Sörensen    1-3
S3 3067 T Brolin     - 197 G Sörensen    2-3 tons: 2-1
S4 1214 R Svensson    - 1163 P Rosqvist    1-3 tons: 2-4
D3 5820 C Palm      | 5761 K Wiklund    
D3 1075 P Linde      | 2709 T Nyander     1-3
S5 5820 C Palm      - 2709 T Nyander     1-3 tons: 1-0
S6 1075 P Linde      - 5761 K Wiklund     0-3 tons: 4-4


omg: 4
YOUNG - ABZOLU 5-5 22-19

D1 1611 S Backholm    | 223 J Andersson   
D1 2156 P Nilsson     | 1702 C Öberg      1-3
S1 1611 S Backholm    - 1702 C Öberg      3-2 tons: 4-4
S2 2156 P Nilsson     - 223 J Andersson    2-3 tons: 4-5
D2 2807 S Franck     | 1142 T Gurell     
D2 1671 A Larsson     | 1533 T Elenfalk    3-0
S3 1671 A Larsson     - 1533 T Elenfalk    2-3 tons: 3-3
S4 2807 S Franck     - 1142 T Gurell     1-3 tons: 3-3
D3 6543 M Svensson    | 2601 P Plaahn     
D3 776 I Snällström   | 1136 C Gahm      3-1
S5 6543 M Svensson    - 1136 C Gahm      1-3 tons: 5-4
S6 776 I Snällström   - 2601 P Plaahn     3-1 tons: 5-5
AD 2156 P Nilsson     | 1702 C Öberg     
AD 776 I Snällström   | 223 J Andersson    3-0
Bra spel: [2156-1]


omg: 5
INGARÖ - STRIX 7-2 22-14

D1 6753 J Edberg     | 1061 G Wikander    
D1 6613 T Praag      | 1075 P Linde      3-2
S1 6753 J Edberg     - 1061 G Wikander    1-3 tons: 5-5
S2 6613 T Praag      - 1075 P Linde      3-2 tons: 4-1
D2 1452 J Norling     | 2360 B Larsson    
D2 6752 J Norling     | 3293 G Nilsson     3-1
S3 1452 J Norling     - 2360 B Larsson     3-1 tons: 4-1
S4 6752 J Norling     - 3293 G Nilsson     3-1 tons: 3-1
D3 965 Å Löfstrand    | 1214 R Svensson    
D3 3502 C Högberg     | 1056 B Nygren     3-1
S5 965 Å Löfstrand    - 1214 R Svensson    3-0 tons: 2-1
S6 3502 C Högberg     - 1056 B Nygren     0-3 tons: 3-2
Bra spel: [6753-130][6753-18][6613-18][1056-1]


omg: 5
HAMBY - YOUNG 3-6 15-20

D1 2709 T Nyander     | 2156 P Nilsson    
D1 200 D Ahlqvist    | 6543 M Svensson    3-1
S1 2709 T Nyander     - 2156 P Nilsson     1-3 tons: 2-6
S2 200 D Ahlqvist    - 6543 M Svensson    3-0 tons: 2-0
D2 1331 J Johansson    | 776 I Snällström   
D2 1163 P Rosqvist    | 1611 S Backholm    0-3
S3 1331 J Johansson    - 776 I Snällström   2-3 tons: 4-1
S4 1163 P Rosqvist    - 1611 S Backholm    1-3 tons: 3-6
D3 5761 K Wiklund     | 2807 S Franck     
D3 1919 C Dörfer     | 1671 A Larsson     1-3
S5 5761 K Wiklund     - 1671 A Larsson     3-1 tons: 4-1
S6 1919 C Dörfer     - 2807 S Franck     1-3 tons: 0-4
Bra spel: [2709-112][2156-1][776-1]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  10
Spelade singlar :  60
Spelade dubblar :  30
Avgörande dubblar:   3
Spelade set   :  375
Summa tons    :  363
Antal bra spel  :  17