Matchdetaljer i serie: K2D

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/07/02

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
SNÖSÄ - BERGS 5-5 18-18

D1 358 M Olofsson    | 895 K Söderlund   
D1 931 P Olofsson    |  11 T Andersson    1-3
S1 931 P Olofsson    -  10 B Halling     3-1 tons: 3-1
S2 358 M Olofsson    - 2743 M Österberg    2-3 tons: 3-3
D2 1003 B Geideby     | 1851 H Talso     
D2 1688 R Modin      | 2743 M Österberg    3-0
S3 1003 B Geideby     - 1851 H Talso      3-0 tons: 5-0
S4 1688 R Modin      -  11 T Andersson    0-3 tons: 2-3
D3 394 B Zetterman    |  10 B Halling    
D3 929 T Lindberg    | 4082 S Persson     0-3
S5 394 B Zetterman    - 895 K Söderlund    0-3 tons: 2-6
S6 929 T Lindberg    - 4082 S Persson     3-0 tons: 4-2
AD 1003 B Geideby     | 895 K Söderlund   
AD 929 T Lindberg    |  11 T Andersson    3-2
Bra spel: [895-17]


omg: 1
WARST - PANTA 3-6 17-20

D1 2268 P Jundzill    | 1911 J Ferenius    
D1 773 J Lisell     | 1913 M Dammert     3-1
S1 773 J Lisell     - 1911 J Ferenius    3-0 tons: 2-0
S2 2268 P Jundzill    - 1913 M Dammert     2-3 tons: 4-7
D2 2290 M Stenlund    | 1385 J Virta     
D2 6147 J Louthander   | 1925 M Hargerud    2-3
S3 6147 J Louthander   - 1385 J Virta      2-3 tons: 1-4
S4 2290 M Stenlund    - 1925 M Hargerud    3-1 tons: 4-1
D3 6241 J Håkansson    | 2634 Z Andersson   
D3 2374 P Pilblad     | 1910 A Engvall     1-3
S5 6241 J Håkansson    - 2634 Z Andersson    0-3 tons: 1-0
S6 2374 P Pilblad     - 1910 A Engvall     1-3 tons: 2-5
Bra spel: [1910-1]


omg: 1
VLTDC - NYNÄS 6-3 22-15

D1 6472 M Bohman     | 4710 Å Brunnberg   
D1 2081 P Johansson    | 2632 M Johansson    3-0
S1 2081 P Johansson    - 4710 Å Brunnberg    0-3 tons: 4-4
S2 6472 M Bohman     - 2632 M Johansson    3-1 tons: 4-5
D2 494 L Andersson    | 6291 M Söderstrand  
D2 984 P Skytt      | 1246 J Otterström   3-2
S3 494 L Andersson    - 6291 M Söderstrand   3-2 tons: 2-3
S4 984 P Skytt      - 1246 J Otterström   2-3 tons: 5-2
D3 589 K Lellky     | 2655 C Andersson   
D3 580 J Nyberg     | 171 J Zetterberg   3-1
S5 589 K Lellky     - 2655 C Andersson    2-3 tons: 4-4
S6 580 J Nyberg     - 171 J Zetterberg   3-0 tons: 2-1


omg: 2
BERGS - WARST 3-6 14-22

D1  10 B Halling     | 773 J Lisell     
D1 1768 S Hemström    | 4006 J Jörgensen    2-3
S1 2743 M Österberg    - 4006 J Jörgensen    1-3 tons: 1-3
S2  10 B Halling     - 773 J Lisell     0-3 tons: 3-2
D2 895 K Söderlund    | 2268 P Jundzill    
D2  11 T Andersson    | 6241 J Håkansson    3-0
S3 1851 H Talso      - 2268 P Jundzill    1-3 tons: 0-2
S4 1768 S Hemström    - 6241 J Håkansson    0-3 tons: 0-3
D3 2743 M Österberg    | 2290 M Stenlund    
D3 1851 H Talso      | 1221 B Telkert     1-3
S5 895 K Söderlund    - 2290 M Stenlund    3-2 tons: 7-7
S6  11 T Andersson    - 2374 P Pilblad     3-2 tons: 7-0
Bra spel: [895-15][11-15]


omg: 2
PANTA - VLTDC 6-3 18-12

D1 1911 J Ferenius    | 2081 P Johansson   
D1 2388 B Carlén     | 6472 M Bohman     0-3
S1 2388 B Carlén     - 6472 M Bohman     0-3 tons: 1-4
S2 1911 J Ferenius    - 2081 P Johansson    0-3 tons: 1-5
D2 1910 A Engvall     | 494 L Andersson   
D2 2634 Z Andersson    | 984 P Skytt      3-0
S3 2634 Z Andersson    - 984 P Skytt      3-0 tons: 4-2
S4 1910 A Engvall     - 494 L Andersson    3-0 tons: 5-2
D3 1385 J Virta      | 589 K Lellky     
D3 1913 M Dammert     | 580 J Nyberg     3-2
S5 1913 M Dammert     - 580 J Nyberg     3-1 tons: 6-1
S6 1385 J Virta      - 589 K Lellky     3-0 tons: 2-4
Bra spel: [1913-18][589-1][589-1]


omg: 2
NYNÄS - SNÖSÄ 6-3 22-12

D1 4710 Å Brunnberg    | 929 T Lindberg    
D1 2661 G Karlsson    | 931 P Olofsson    3-1
S1 4710 Å Brunnberg    - 929 T Lindberg    3-0 tons: 6-3
S2 2661 G Karlsson    - 931 P Olofsson    2-3 tons: 3-2
D2 171 J Zetterberg   | 933 K Nagelkerke   
D2 6291 M Söderstrand   | 1688 R Modin      3-0
S3 171 J Zetterberg   - 933 K Nagelkerke   1-3 tons: 2-2
S4 6291 M Söderstrand   - 1688 R Modin      3-0 tons: 3-1
D3 2655 C Andersson    | 358 M Olofsson    
D3 1246 J Otterström   | 394 B Zetterman    3-0
S5 2655 C Andersson    - 358 M Olofsson    1-3 tons: 1-1
S6 1246 J Otterström   - 394 B Zetterman    3-2 tons: 3-3
Bra spel: [2661-150][931-129]


omg: 3
WARST - VLTDC 6-4 23-21

D1 773 J Lisell     | 1190 L Wilhelmsson  
D1 4006 J Jörgensen    | 2081 P Johansson    3-2
S1 4006 J Jörgensen    - 2081 P Johansson    3-1 tons: 7-7
S2 773 J Lisell     - 1190 L Wilhelmsson   3-2 tons: 5-4
D2 6147 J Louthander   | 984 P Skytt     
D2 1221 B Telkert     | 494 L Andersson    2-3
S3 6147 J Louthander   - 494 L Andersson    2-3 tons: 5-4
S4 2268 P Jundzill    - 984 P Skytt      3-0 tons: 0-3
D3 2290 M Stenlund    | 589 K Lellky     
D3 6700 F Schlecker    | 580 J Nyberg     0-3
S5 2290 M Stenlund    - 580 J Nyberg     3-2 tons: 5-2
S6 2374 P Pilblad     - 589 K Lellky     1-3 tons: 3-5
AD 773 J Lisell     | 2081 P Johansson   
AD 2268 P Jundzill    | 494 L Andersson    3-2
Bra spel: [580-118]


omg: 3
NYNÄS - BERGS 6-4 20-18

D1 4710 Å Brunnberg    |  11 T Andersson   
D1 2661 G Karlsson    | 895 K Söderlund    0-3
S1 4710 Å Brunnberg    - 1077 H Larsson     3-0 tons: 5-1
S2 2661 G Karlsson    - 1761 A Borell     3-2 tons: 3-2
D2 2632 M Johansson    | 1077 H Larsson    
D2 145 C Smeds      | 1761 A Borell     3-0
S3 2632 M Johansson    -  11 T Andersson    0-3 tons: 1-4
S4 2655 C Andersson    - 895 K Söderlund    1-3 tons: 2-6
D3 6291 M Söderstrand   |  10 B Halling    
D3 5838 K Hansson     | 4082 S Persson     1-3
S5 6291 M Söderstrand   -  10 B Halling     3-1 tons: 2-3
S6 5838 K Hansson     - 4082 S Persson     3-2 tons: 4-4
AD 4710 Å Brunnberg    |  11 T Andersson   
AD 6291 M Söderstrand   | 895 K Söderlund    3-1
Bra spel: [2632-1][10-1]


omg: 3
SNÖSÄ - PANTA 5-5 19-19

D1 931 P Olofsson    | 1911 J Ferenius    
D1 1688 R Modin      | 1913 M Dammert     0-3
S1 931 P Olofsson    - 1911 J Ferenius    3-2 tons: 1-2
S2 1688 R Modin      - 1913 M Dammert     1-3 tons: 3-5
D2 1003 B Geideby     | 2388 B Carlén     
D2 933 K Nagelkerke   | 651 J Wallin     3-0
S3 933 K Nagelkerke   - 2388 B Carlén     0-3 tons: 4-0
S4 1003 B Geideby     - 651 J Wallin     3-1 tons: 9-3
D3 358 M Olofsson    | 2634 Z Andersson   
D3 927 R Hedberg     | 1910 A Engvall     2-3
S5 358 M Olofsson    - 2634 Z Andersson    3-0 tons: 3-0
S6 927 R Hedberg     - 1910 A Engvall     3-1 tons: 3-3
AD 1003 B Geideby     | 1913 M Dammert    
AD 358 M Olofsson    | 1910 A Engvall     1-3
Bra spel: [1003-16]


omg: 4
VLTDC - SNÖSÄ 6-3 21-15

D1 6472 M Bohman     | 931 P Olofsson    
D1 2044 K Schützler    | 1688 R Modin      3-2
S1 2044 K Schützler    - 931 P Olofsson    3-2 tons: 3-3
S2 6472 M Bohman     - 1688 R Modin      3-0 tons: 7-2
D2 589 K Lellky     | 1003 B Geideby    
D2 494 L Andersson    | 933 K Nagelkerke   3-1
S3 589 K Lellky     - 1003 B Geideby     2-3 tons: 5-6
S4 494 L Andersson    - 933 K Nagelkerke   3-0 tons: 5-1
D3 580 J Nyberg     | 358 M Olofsson    
D3 984 P Skytt      | 394 B Zetterman    1-3
S5 984 P Skytt      - 358 M Olofsson    0-3 tons: 0-2
S6 580 J Nyberg     - 394 B Zetterman    3-1 tons: 1-2
Bra spel: [6472-18][494-1]


omg: 4
PANTA - BERGS 5-5 20-22

D1 1913 M Dammert     | 895 K Söderlund   
D1 1911 J Ferenius    |  11 T Andersson    3-2
S1 1911 J Ferenius    - 2743 M Österberg    1-3 tons: 3-4
S2 1913 M Dammert     -  11 T Andersson    1-3 tons: 6-2
D2 1385 J Virta      | 881 P Johansson   
D2 2388 B Carlén     | 1886 N Thelander    1-3
S3 1385 J Virta      - 895 K Söderlund    1-3 tons: 5-9
S4 2388 B Carlén     - 4082 S Persson     3-0 tons: 5-3
D3 2634 Z Andersson    | 2743 M Österberg   
D3 1910 A Engvall     | 579 J Rickardsson   1-3
S5 1910 A Engvall     - 881 P Johansson    3-2 tons: 4-6
S6 2634 Z Andersson    - 1886 N Thelander    3-1 tons: 2-3
AD 1385 J Virta      | 895 K Söderlund   
AD 2634 Z Andersson    |  11 T Andersson    3-2
Bra spel: [1913-1][1385-1][2634-18][1910-18]
     [895-1][895-15][895-18][895-128]


omg: 4
WARST - NYNÄS 5-5 20-20

D1 773 J Lisell     | 1246 J Otterström   
D1 2268 P Jundzill    | 4710 Å Brunnberg    3-0
S1 2268 P Jundzill    - 1246 J Otterström   3-1 tons: 4-4
S2 773 J Lisell     - 4710 Å Brunnberg    0-3 tons: 4-5
D2 6147 J Louthander   | 2661 G Karlsson    
D2 2290 M Stenlund    | 145 C Smeds      2-3
S3 2290 M Stenlund    - 2661 G Karlsson    3-0 tons: 3-2
S4 6147 J Louthander   - 145 C Smeds      2-3 tons: 7-0
D3 6241 J Håkansson    | 2655 C Andersson   
D3 2374 P Pilblad     | 6291 M Söderstrand   0-3
S5 2374 P Pilblad     - 2655 C Andersson    3-2 tons: 2-2
S6 6241 J Håkansson    - 6291 M Söderstrand   3-2 tons: 3-9
AD 6241 J Håkansson    | 4710 Å Brunnberg   
AD 773 J Lisell     | 6291 M Söderstrand   1-3
Bra spel: [1246-122][4710-15]


omg: 5
NYNÄS - PANTA 6-3 22-16

D1 4710 Å Brunnberg    | 1910 A Engvall    
D1 145 C Smeds      | 2634 Z Andersson    3-0
S1 4710 Å Brunnberg    - 2634 Z Andersson    3-2 tons: 10-7
S2 145 C Smeds      - 1910 A Engvall     3-1 tons: 2-2
D2 5838 K Hansson     | 1385 J Virta     
D2 1246 J Otterström   | 2388 B Carlén     3-2
S3 5838 K Hansson     - 1385 J Virta      2-3 tons: 2-4
S4 1246 J Otterström   - 2388 B Carlén     3-1 tons: 5-4
D3 6291 M Söderstrand   | 1925 M Hargerud    
D3 2655 C Andersson    | 1911 J Ferenius    1-3
S5 6291 M Söderstrand   - 1911 J Ferenius    3-1 tons: 1-0
S6 2655 C Andersson    - 1925 M Hargerud    1-3 tons: 3-2


omg: 5
BERGS - VLTDC 6-3 21-14

D1 895 K Söderlund    | 2044 K Schützler   
D1  11 T Andersson    | 494 L Andersson    3-2
S1 881 P Johansson    - 2044 K Schützler    3-1 tons: 4-1
S2 1077 H Larsson     - 494 L Andersson    2-3 tons: 5-9
D2  10 B Halling     | 1005 S Roos      
D2 4082 S Persson     | 984 P Skytt      3-1
S3 895 K Söderlund    - 1005 S Roos      3-0 tons: 6-3
S4  11 T Andersson    - 984 P Skytt      3-0 tons: 3-1
D3 881 P Johansson    | 589 K Lellky     
D3 1077 H Larsson     | 580 J Nyberg     3-1
S5  10 B Halling     - 589 K Lellky     1-3 tons: 4-2
S6 4082 S Persson     - 580 J Nyberg     0-3 tons: 1-3
Bra spel: [895-18][895-120]


omg: 5
SNÖSÄ - WARST 5-5 19-20

D1 358 M Olofsson    | 4006 J Jörgensen   
D1 1688 R Modin      | 773 J Lisell     0-3
S1 1688 R Modin      - 773 J Lisell     1-3 tons: 5-4
S2 358 M Olofsson    - 4006 J Jörgensen    0-3 tons: 0-5
D2 1003 B Geideby     | 6241 J Håkansson   
D2 933 K Nagelkerke   | 1221 B Telkert     3-0
S3 1003 B Geideby     - 6241 J Håkansson    3-0 tons: 2-0
S4 933 K Nagelkerke   - 2290 M Stenlund    2-3 tons: 0-0
D3 931 P Olofsson    | 2290 M Stenlund    
D3 927 R Hedberg     | 2268 P Jundzill    3-2
S5 927 R Hedberg     - 2268 P Jundzill    1-3 tons: 2-5
S6 931 P Olofsson    - 2374 P Pilblad     3-2 tons: 3-3
AD 1003 B Geideby     | 2268 P Jundzill    
AD 927 R Hedberg     | 773 J Lisell     3-1
Bra spel: [773-146]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :  15
Spelade singlar :  90
Spelade dubblar :  45
Avgörande dubblar:   7
Spelade set   :  560
Summa tons    :  577
Antal bra spel  :  28