Matchdetaljer i serie: K3A

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/08/02

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
SOLLE - PLUPP 6-3 20-13

D1 6743 T Håkansson    | 1803 M Wedell     
D1 5905 M Koskela     | 727 J Zwierzak    3-0
S1 6743 T Håkansson    - 1803 M Wedell     0-3 tons: 4-1
S2 5905 M Koskela     - 727 J Zwierzak    3-2 tons: 1-2
D2 1977 S Holmberg    | 1284 M Dysting    
D2 1076 P Westergård   | 1195 G Robler     2-3
S3 1977 S Holmberg    - 1284 M Dysting     3-0 tons: 3-0
S4 1076 P Westergård   - 1195 G Robler     0-3 tons: 2-2
D3 2818 J Koskela     | 416 P Malmsten    
D3 5356 C Johansson    | 1237 A Mårtensson   3-0
S5 2818 J Koskela     - 416 P Malmsten    3-2 tons: 3-3
S6 5356 C Johansson    - 1237 A Mårtensson   3-0 tons: 3-3


omg: 1
RIMBO - PICAS 5-5 18-19

D1 748 P Wessberg    | 6040 K Holmgren    
D1 701 K Lewander    | 2037 J Lager      3-2
S1 701 K Lewander    - 6303 A Karlsson    0-3 tons: 0-2
S2 1692 H Johansson    - 6040 K Holmgren    3-0 tons: 3-2
D2 1122 S Jonsson     | 6303 A Karlsson    
D2 721 J Mattsson    | 977 S Andersson    3-0
S3 6627 P Nilsson     - 1867 J Pekkanen    3-1 tons: 3-0
S4 1369 M Söderblom    - 2037 J Lager      2-3 tons: 2-4
D3 1494 K Lindroos    | 2456 H Back      
D3 1369 M Söderblom    | 1867 J Pekkanen    1-3
S5 1494 K Lindroos    - 977 S Andersson    0-3 tons: 1-0
S6 721 J Mattsson    - 2456 H Back      3-1 tons: 1-1
AD 1494 K Lindroos    | 2037 J Lager     
AD 1692 H Johansson    | 977 S Andersson    0-3
Bra spel: [6303-1]


omg: 2
PLUPP - RIMBO 6-4 25-17

D1 416 P Malmsten    | 1369 M Söderblom   
D1 1794 L Forselius    | 701 K Lewander    3-1
S1 727 J Zwierzak    - 6627 P Nilsson     2-3 tons: 2-2
S2 1284 M Dysting     - 1692 H Johansson    3-1 tons: 2-1
D2 1286 H Pedersen    | 6627 P Nilsson    
D2 1284 M Dysting     | 1692 H Johansson    3-1
S3 1286 H Pedersen    - 1369 M Söderblom    3-0 tons: 4-0
S4 1803 M Wedell     - 701 K Lewander    2-3 tons: 0-0
D3 727 J Zwierzak    | 1494 K Lindroos    
D3 613 V Forselius    | 721 J Mattsson    1-3
S5 1794 L Forselius    - 1494 K Lindroos    3-1 tons: 4-0
S6 613 V Forselius    - 721 J Mattsson    2-3 tons: 3-5
AD 1286 H Pedersen    | 721 J Mattsson    
AD 1794 L Forselius    | 701 K Lewander    3-1


omg: 2
PICAS - SOLLE 1-8 9-25

D1 2456 H Back      | 1977 S Holmberg    
D1 2037 J Lager      | 1076 P Westergård   1-3
S1 2037 J Lager      - 1977 S Holmberg    1-3 tons: 1-2
S2 6303 A Karlsson    - 1076 P Westergård   2-3 tons: 2-4
D2 6303 A Karlsson    | 5905 M Koskela    
D2 1449 A Östlund     | 6743 T Håkansson    2-3
S3 1449 A Östlund     - 5905 M Koskela     0-3 tons: 1-3
S4 2456 H Back      - 6743 T Håkansson    0-3 tons: 0-1
D3 977 S Andersson    | 2818 J Koskela    
D3 1150 M Hagala     | 5356 C Johansson    0-3
S5 977 S Andersson    - 2818 J Koskela     3-1 tons: 4-0
S6 1150 M Hagala     - 5356 C Johansson    0-3 tons: 0-2
Bra spel: [1076-127]


omg: 3
SOLLE - RIMBO 7-2 23-15

D1 1977 S Holmberg    | 1692 H Johansson   
D1 1076 P Westergård   | 6627 P Nilsson     3-2
S1 1977 S Holmberg    - 1692 H Johansson    3-0 tons: 1-4
S2 1076 P Westergård   - 6627 P Nilsson     1-3 tons: 0-2
D2 5905 M Koskela     | 701 K Lewander    
D2 6743 T Håkansson    | 1122 S Jonsson     3-1
S3 5905 M Koskela     - 701 K Lewander    3-2 tons: 5-1
S4 6743 T Håkansson    - 1122 S Jonsson     3-1 tons: 5-0
D3 889 L Westergård   | 1494 K Lindroos    
D3 5356 C Johansson    | 721 J Mattsson    3-2
S5 889 L Westergård   - 1494 K Lindroos    3-1 tons: 2-2
S6 5356 C Johansson    - 721 J Mattsson    1-3 tons: 4-6
Bra spel: [5905-1]


omg: 3
PLUPP - PICAS 6-3 22-14

D1 1286 H Pedersen    | 1867 J Pekkanen    
D1 1195 G Robler     | 2037 J Lager      3-2
S1 416 P Malmsten    - 2037 J Lager      2-3 tons: 1-6
S2 1286 H Pedersen    - 1867 J Pekkanen    2-3 tons: 3-3
D2 1237 A Mårtensson   | 6303 A Karlsson    
D2 1284 M Dysting     | 2330 M Sundqvist    3-2
S3 1195 G Robler     - 2330 M Sundqvist    3-0 tons: 2-2
S4 613 V Forselius    - 6303 A Karlsson    3-1 tons: 3-0
D3 1794 L Forselius    | 977 S Andersson   
D3 727 J Zwierzak    | 2456 H Back      3-0
S5 1803 M Wedell     - 977 S Andersson    0-3 tons: 0-3
S6 1237 A Mårtensson   - 2456 H Back      3-0 tons: 0-3


Skrytstatistik:
Spelade matcher :   6
Spelade singlar :  36
Spelade dubblar :  18
Avgörande dubblar:   2
Spelade set   :  220
Summa tons    :  147
Antal bra spel  :   3