Matchdetaljer i serie: K3B

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/08/02

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
AVALON - DOGS 7-2 22-13

D1 1635 J Hellström    | 391 S Edrén     
D1 2264 V Järlinge    | 1007 D Törner     3-1
S1 1635 J Hellström    - 1007 D Törner     3-0 tons: 3-0
S2 2264 V Järlinge    - 391 S Edrén      3-1 tons: 2-1
D2 3977 T Nordstrand   | 5696 A Lindholm    
D2 1690 T Lundgren    | 314 C Eriksson    3-1
S3 1260 J Hedlund     - 314 C Eriksson    3-2 tons: 3-1
S4 3977 T Nordstrand   - 5696 A Lindholm    3-1 tons: 5-2
D3 1628 S Hägg      | 719 P Brose     
D3 1260 J Hedlund     | 6188 J Forsén     0-3
S5 1690 T Lundgren    - 6188 J Forsén     3-1 tons: 3-2
S6 1628 S Hägg      - 719 P Brose      1-3 tons: 2-5
Bra spel: [719-1]


omg: 1
MAD - DAGENS 9-0 27-9

D1 587 A Ahl       | 1224 P Pernäng    
D1 1572 A Koldrup     | 1781 U Rimpi      3-2
S1 1572 A Koldrup     - 217 H Laderman    3-0 tons: 3-2
S2 587 A Ahl       - 213 H Josefsson    3-1 tons: 5-2
D2 604 P Poihajärvi   | 2226 T Ljungberg   
D2 838 S Kari      | 1786 B Spontón     3-1
S3 604 P Poihajärvi   - 1781 U Rimpi      3-1 tons: 3-2
S4 838 S Kari      - 1224 P Pernäng     3-1 tons: 3-2
D3 638 J Nilsson     | 217 H Laderman    
D3 1780 Å Löving     | 213 H Josefsson    3-1
S5 1780 Å Löving     - 1786 B Spontón     3-0 tons: 1-2
S6 638 J Nilsson     - 2226 T Ljungberg    3-2 tons: 5-2
Bra spel: [838-14]


omg: 2
DOGS - MAD 2-7 13-22

D1 719 P Brose      | 638 J Nilsson    
D1 1007 D Törner     | 1780 Å Löving     2-3
S1 719 P Brose      - 638 J Nilsson     3-0 tons: 4-1
S2 314 C Eriksson    - 1780 Å Löving     3-1 tons: 1-2
D2 391 S Edrén      | 1572 A Koldrup    
D2 314 C Eriksson    | 587 A Ahl       0-3
S3 1007 D Törner     - 1572 A Koldrup     1-3 tons: 1-1
S4 391 S Edrén      - 587 A Ahl       0-3 tons: 1-6
D3 6188 J Forsén     | 604 P Poihajärvi   
D3 5696 A Lindholm    | 838 S Kari      2-3
S5 5696 A Lindholm    - 604 P Poihajärvi   0-3 tons: 2-4
S6 6188 J Forsén     - 838 S Kari      2-3 tons: 1-3


omg: 2
DAGENS - AVALON 1-8 11-24

D1 217 H Laderman    | 3902 R Hallman    
D1 213 H Josefsson    | 2264 V Järlinge    0-3
S1 203 R Borglin     - 2264 V Järlinge    3-0 tons: 3-2
S2 2226 T Ljungberg    - 3902 R Hallman     2-3 tons: 4-5
D2 1781 U Rimpi      | 3977 T Nordstrand   
D2 1786 B Spontón     | 1740 J Öhman      0-3
S3 213 H Josefsson    - 3977 T Nordstrand   2-3 tons: 7-3
S4 217 H Laderman    - 1740 J Öhman      0-3 tons: 0-3
D3 203 R Borglin     | 1628 S Hägg      
D3 2226 T Ljungberg    | 1260 J Hedlund     2-3
S5 1786 B Spontón     - 1628 S Hägg      2-3 tons: 2-5
S6 1781 U Rimpi      - 1690 T Lundgren    0-3 tons: 4-3
Bra spel: [1690-1]


omg: 3
AVALON - MAD 3-6 13-19

D1 2264 V Järlinge    | 604 P Poihajärvi   
D1 3902 R Hallman     | 838 S Kari      1-3
S1 2264 V Järlinge    - 604 P Poihajärvi   0-3 tons: 1-3
S2 3902 R Hallman     - 838 S Kari      3-0 tons: 3-2
D2 1635 J Hellström    | 1572 A Koldrup    
D2 1260 J Hedlund     | 587 A Ahl       3-1
S3 1635 J Hellström    - 1572 A Koldrup     3-0 tons: 4-2
S4 1628 S Hägg      - 587 A Ahl       0-3 tons: 5-4
D3 3977 T Nordstrand   | 1780 Å Löving     
D3 1690 T Lundgren    | 638 J Nilsson     0-3
S5 3977 T Nordstrand   - 1780 Å Löving     2-3 tons: 1-0
S6 1690 T Lundgren    - 638 J Nilsson     1-3 tons: 0-4
Bra spel: [3902-1]


omg: 3
DOGS - DAGENS 6-3 23-16

D1 719 P Brose      | 213 H Josefsson   
D1 314 C Eriksson    | 2226 T Ljungberg    3-0
S1 1007 D Törner     - 213 H Josefsson    2-3 tons: 1-5
S2 719 P Brose      - 2226 T Ljungberg    3-1 tons: 5-1
D2 6188 J Forsén     | 1781 U Rimpi     
D2 1007 D Törner     | 217 H Laderman    3-2
S3 314 C Eriksson    - 1781 U Rimpi      3-1 tons: 0-3
S4 6188 J Forsén     - 217 H Laderman    1-3 tons: 2-1
D3 391 S Edrén      | 203 R Borglin    
D3 5696 A Lindholm    | 1786 B Spontón     3-1
S5 391 S Edrén      - 203 R Borglin     3-2 tons: 0-6
S6 5696 A Lindholm    - 1786 B Spontón     2-3 tons: 2-1
Bra spel: [203-1]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :   6
Spelade singlar :  36
Spelade dubblar :  18
Avgörande dubblar:   0
Spelade set   :  212
Summa tons    :  185
Antal bra spel  :   5