Matchdetaljer i serie: K3C

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/08/02

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
NNDC - SPIK 6-3 19-10

D1 1441 C Branthammer   | 1980 M Wahlund    
D1 960 A Sahlberg    | 264 R Hillar     0-3
S1 893 M Karlsson    - 264 R Hillar     3-0 tons: 2-1
S2 923 A Ruuth      - 1980 M Wahlund     0-3 tons: 0-5
D2 1817 G Pilblad     | 2451 E Wahlund    
D2 704 C Datreus     | 636 R Rehn      3-0
S3 1817 G Pilblad     - 636 R Rehn      1-3 tons: 3-5
S4 731 J Hotenheim    - 469 A Hultberg    3-0 tons: 0-0
D3 1708 M Hyltén     | 319 J Blomquist   
D3 2070 A Åkerberg    | 251 J Strömberg    3-0
S5 1708 M Hyltén     - 2451 E Wahlund     3-0 tons: 5-0
S6 2070 A Åkerberg    - 319 J Blomquist    3-1 tons: 2-2


omg: 2
SPIK - OBS 3-6 13-22

D1 636 R Rehn      | 2087 G Rykling    
D1 5741 S Puurunen    | 547 T Wall-Horgen   1-3
S1 5741 S Puurunen    - 2087 G Rykling     0-3 tons: 1-0
S2 1980 M Wahlund     - 1745 U Dufva      3-0 tons: 3-0
D2 1980 M Wahlund     | 262 P Fagerberg   
D2 264 R Hillar     | 6788 A Nordfjäll    1-3
S3 2130 C Udin      - 262 P Fagerberg    3-2 tons: 1-3
S4 636 R Rehn      - 6788 A Nordfjäll    3-2 tons: 2-4
D3 469 A Hultberg    | 536 H Helelä     
D3 2130 C Udin      | 1111 J Bosch      1-3
S5 469 A Hultberg    - 536 H Helelä     0-3 tons: 2-5
S6 264 R Hillar     - 1111 J Bosch      1-3 tons: 3-3
Bra spel: [469-1][536-123]


omg: 3
NNDC - OBS 6-4 21-17

D1 960 A Sahlberg    | 2087 G Rykling    
D1 923 A Ruuth      | 4122 P Schedin     2-3
S1 499 K Jönsson     - 547 T Wall-Horgen   3-1 tons: 3-5
S2 731 J Hotenheim    - 2087 G Rykling     1-3 tons: 3-2
D2 704 C Datreus     | 6788 A Nordfjäll   
D2 1817 G Pilblad     | 262 P Fagerberg    3-1
S3 1441 C Branthammer   - 536 H Helelä     0-3 tons: 1-1
S4 704 C Datreus     - 262 P Fagerberg    3-1 tons: 1-6
D3 2070 A Åkerberg    | 1745 U Dufva     
D3 893 M Karlsson    | 1111 J Bosch      0-3
S5 2070 A Åkerberg    - 6788 A Nordfjäll    3-0 tons: 5-0
S6 1708 M Hyltén     - 1111 J Bosch      3-0 tons: 4-2
AD 2070 A Åkerberg    | 536 H Helelä     
AD 1708 M Hyltén     | 1111 J Bosch      3-2
Bra spel: [2070-18]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :   3
Spelade singlar :  18
Spelade dubblar :   9
Avgörande dubblar:   1
Spelade set   :  102
Summa tons    :  85
Antal bra spel  :   3