Matchdetaljer i serie: K3D

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/08/02

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
FODUD - DSTUDS 6-4 24-19

D1 2284 M Krantz     | 2282 M Sandberg    
D1 2219 J Samuelsson   | 2229 J Boxström    3-0
S1 2284 M Krantz     - 2229 J Boxström    0-3 tons: 0-4
S2 2219 J Samuelsson   - 2282 M Sandberg    3-2 tons: 4-0
D2 1966 F Forss      | 4606 J Ljunggren   
D2 2076 M Hildén     | 6125 M Enqvist     2-3
S3 1966 F Forss      - 6125 M Enqvist     3-1 tons: 2-0
S4 2076 M Hildén     - 4606 J Ljunggren    2-3 tons: 1-3
D3 283 A Liljegren    | 3147 A Larsson    
D3  67 G Lanstad     | 1121 L Larsson     3-2
S5 283 A Liljegren    - 1121 L Larsson     3-0 tons: 2-0
S6 2399 J Hogeborn    - 3147 A Larsson     2-3 tons: 3-3
AD  67 G Lanstad     | 2282 M Sandberg    
AD 2219 J Samuelsson   | 3147 A Larsson     3-2


omg: 1
LOKATT - RONDO 6-3 23-10

D1 970 L Johansson    | 1036 R Agdur     
D1 3514 F Lammers     | 247 C Nilsson     3-0
S1 3514 F Lammers     - 1641 T Holmberg    3-0 tons: 3-1
S2 1197 D Lindström    - 247 C Nilsson     3-1 tons: 3-1
D2 1197 D Lindström    | 1641 T Holmberg    
D2 1939 C Andersson    | 1584 P Dahl      3-0
S3 1939 C Andersson    - 1584 P Dahl      3-0 tons: 1-1
S4 970 L Johansson    - 1036 R Agdur      2-3 tons: 8-3
D3 6368 H Nilsson     | 313 T Larsson    
D3 703 P Chef-Johansson | 6435 T Bäckström    2-3
S5 703 P Chef-Johansson - 313 T Larsson     1-3 tons: 1-3
S6 6368 H Nilsson     - 1199 J Andersson    3-0 tons: 2-2
Bra spel: [1036-1][313-1]


omg: 2
DSTUDS - LOKATT 4-6 16-22

D1 2229 J Boxström    | 1939 C Andersson   
D1 6125 M Enqvist     | 703 P Chef-Johansson 3-1
S1 6125 M Enqvist     - 1458 N Öhman      0-3 tons: 1-3
S2 2229 J Boxström    - 1197 D Lindström    3-0 tons: 2-0
D2 4606 J Ljunggren    | 1197 D Lindström   
D2 1121 L Larsson     | 1458 N Öhman      0-3
S3 1121 L Larsson     - 1939 C Andersson    1-3 tons: 1-4
S4 4606 J Ljunggren    - 703 P Chef-Johansson 3-1 tons: 3-0
D3 2282 M Sandberg    | 6368 H Nilsson    
D3 3147 A Larsson     | 970 L Johansson    0-3
S5 3147 A Larsson     - 970 L Johansson    2-3 tons: 4-3
S6 2282 M Sandberg    - 6368 H Nilsson     3-2 tons: 1-4
AD 2229 J Boxström    | 970 L Johansson   
AD 4606 J Ljunggren    | 1458 N Öhman      1-3


omg: 2
RONDO - FODUD 6-4 19-21

D1 247 C Nilsson     | 1535 L Wilkins    
D1 1036 R Agdur      | 2219 J Samuelsson   0-3
S1 1641 T Holmberg    - 2219 J Samuelsson   0-3 tons: 1-7
S2 1199 J Andersson    - 1535 L Wilkins     3-2 tons: 0-0
D2 1584 P Dahl      | 1966 F Forss     
D2 1641 T Holmberg    |  67 G Lanstad     3-2
S3 1584 P Dahl      - 1966 F Forss      0-3 tons: 0-2
S4 247 C Nilsson     -  67 G Lanstad     1-3 tons: 1-2
D3 313 T Larsson     | 283 A Liljegren   
D3 6435 T Bäckström    | 2076 M Hildén     3-1
S5 1036 R Agdur      - 283 A Liljegren    3-2 tons: 1-7
S6 313 T Larsson     - 2076 M Hildén     3-1 tons: 3-1
AD 1036 R Agdur      | 2219 J Samuelsson   
AD 313 T Larsson     | 283 A Liljegren    3-1


omg: 3
FODUD - LOKATT 5-5 21-18

D1 2219 J Samuelsson   | 1197 D Lindström   
D1 1535 L Wilkins     | 1939 C Andersson    3-0
S1 1535 L Wilkins     - 6368 H Nilsson     1-3 tons: 1-4
S2 2399 J Hogeborn    - 1458 N Öhman      1-3 tons: 1-2
D2 2076 M Hildén     | 6368 H Nilsson    
D2 1966 F Forss      | 1458 N Öhman      3-0
S3 1966 F Forss      - 1939 C Andersson    2-3 tons: 2-3
S4  67 G Lanstad     - 1197 D Lindström    0-3 tons: 0-2
D3 283 A Liljegren    | 3514 F Lammers    
D3  67 G Lanstad     | 703 P Chef-Johansson 3-2
S5 283 A Liljegren    - 703 P Chef-Johansson 2-3 tons: 3-1
S6 2219 J Samuelsson   - 2647 H Hartel     3-1 tons: 4-2
AD 2219 J Samuelsson   | 3514 F Lammers    
AD 1966 F Forss      | 2647 H Hartel     3-0


omg: 3
DSTUDS - RONDO 6-3 23-12

D1 1121 L Larsson     | 1641 T Holmberg    
D1 2229 J Boxström    | 1584 P Dahl      3-0
S1 2229 J Boxström    - 1584 P Dahl      3-0 tons: 1-1
S2 1121 L Larsson     - 247 C Nilsson     3-2 tons: 1-2
D2 6125 M Enqvist     | 1036 R Agdur     
D2 2282 M Sandberg    | 247 C Nilsson     2-3
S3 2282 M Sandberg    - 1641 T Holmberg    3-0 tons: 3-1
S4 6125 M Enqvist     - 1199 J Andersson    3-1 tons: 4-0
D3 3147 A Larsson     | 313 T Larsson    
D3 4606 J Ljunggren    | 6435 T Bäckström    3-0
S5 3147 A Larsson     - 313 T Larsson     1-3 tons: 0-2
S6 4606 J Ljunggren    - 1036 R Agdur      2-3 tons: 1-1
Bra spel: [313-1]


Skrytstatistik:
Spelade matcher :   6
Spelade singlar :  36
Spelade dubblar :  18
Avgörande dubblar:   4
Spelade set   :  228
Summa tons    :  144
Antal bra spel  :   3