Matchdetaljer i serie: K3E

Serieansvarig:  Uppdaterad: 05/08/02

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
HAMBY - GREPEN 7-2 21-13

D1 811 E Unalir     | 126 M Aulén     
D1 1247 M Klintorph    | 760 A Olsson     3-1
S1 811 E Unalir     - 760 A Olsson     3-1 tons: 4-4
S2 1247 M Klintorph    - 126 M Aulén      3-1 tons: 6-4
D2 1203 R Hägg      | 2602 T Karlsson    
D2 269 P Grönberg    | 888 P Airisniemi   0-3
S3 1203 R Hägg      - 888 P Airisniemi   0-3 tons: 3-1
S4 269 P Grönberg    - 2602 T Karlsson    3-1 tons: 3-4
D3 6420 R Hägg      | 859 F Karlsson    
D3 850 T Gidlööf     | 1390 T Lindfors    3-0
S5 850 T Gidlööf     - 859 F Karlsson    3-1 tons: 2-2
S6 6420 R Hägg      - 1390 T Lindfors    3-2 tons: 6-2
Bra spel: [760-116][2602-16]


omg: 1
ÖSMO - VLTDC 5-5 20-20

D1 1844 M Nilsson     | 455 E Klingberg   
D1 5967 A Åkesson     | 2294 T Olausson    3-0
S1 1844 M Nilsson     - 455 E Klingberg    3-1 tons: 4-1
S2 5967 A Åkesson     - 2294 T Olausson    0-3 tons: 1-2
D2 2608 J Mattisson    | 2069 G Nordlöf    
D2 1268 K Högberg     | 2082 J Mattsson    3-0
S3 2608 J Mattisson    - 2069 G Nordlöf     3-2 tons: 1-3
S4 1268 K Högberg     - 2082 J Mattsson    3-2 tons: 2-6
D3 1481 M Åkesson     | 1005 S Roos      
D3 1606 S Åkesson     | 5851 M Söderström   1-3
S5 1481 M Åkesson     - 1005 S Roos      0-3 tons: 0-5
S6 1606 S Åkesson     - 5851 M Söderström   2-3 tons: 3-2
AD 1844 M Nilsson     | 5851 M Söderström   
AD 2608 J Mattisson    | 1005 S Roos      2-3
Bra spel: [1268-1]


omg: 2
GREPEN - ÖSMO 3-6 15-19

D1 126 M Aulén      | 5967 A Åkesson    
D1 760 A Olsson     | 1844 M Nilsson     3-0
S1 126 M Aulén      - 5967 A Åkesson     3-0 tons: 3-0
S2 760 A Olsson     - 1844 M Nilsson     3-1 tons: 3-2
D2 1390 T Lindfors    | 1606 S Åkesson    
D2 859 F Karlsson    | 1481 M Åkesson     1-3
S3 1390 T Lindfors    - 1606 S Åkesson     0-3 tons: 0-3
S4 859 F Karlsson    - 1481 M Åkesson     1-3 tons: 2-0
D3 888 P Airisniemi   | 2608 J Mattisson   
D3 2602 T Karlsson    | 1268 K Högberg     1-3
S5 888 P Airisniemi   - 2608 J Mattisson    1-3 tons: 1-3
S6 2602 T Karlsson    - 1268 K Högberg     2-3 tons: 4-3
Bra spel: [1606-18][2608-17][1268-142]


omg: 2
VLTDC - HAMBY 0-9 2-27

D1 2069 G Nordlöf     | 269 P Grönberg    
D1 455 E Klingberg    | 2121 J Boström     0-3
S1 2069 G Nordlöf     - 269 P Grönberg    1-3 tons: 3-4
S2 455 E Klingberg    - 1203 R Hägg      1-3 tons: 3-1
D2 2084 R Persson     | 811 E Unalir     
D2 2294 T Olausson    | 1247 M Klintorph    0-3
S3 2084 R Persson     - 811 E Unalir     0-3 tons: 1-4
S4 2294 T Olausson    - 1247 M Klintorph    0-3 tons: 1-2
D3 1005 S Roos      | 6420 R Hägg      
D3 1784 C Andersson    | 850 T Gidlööf     0-3
S5 1005 S Roos      - 6420 R Hägg      0-3 tons: 3-4
S6 1784 C Andersson    - 850 T Gidlööf     0-3 tons: 1-5


omg: 3
HAMBY - ÖSMO 7-2 23-14

D1 2121 J Boström     | 1268 K Högberg    
D1 1203 R Hägg      | 1844 M Nilsson     3-2
S1 2121 J Boström     - 1844 M Nilsson     1-3 tons: 1-0
S2 1203 R Hägg      - 1268 K Högberg     1-3 tons: 1-1
D2 6420 R Hägg      | 5967 A Åkesson    
D2 269 P Grönberg    | 1010 A Larsson     3-0
S3 6420 R Hägg      - 1010 A Larsson     3-1 tons: 6-0
S4 269 P Grönberg    - 5967 A Åkesson     3-0 tons: 2-0
D3 811 E Unalir     | 1481 M Åkesson    
D3 1247 M Klintorph    | 1606 S Åkesson     3-2
S5 811 E Unalir     - 1606 S Åkesson     3-1 tons: 1-4
S6 1247 M Klintorph    - 1481 M Åkesson     3-2 tons: 6-3
Bra spel: [6420-15][6420-140]


omg: 3
GREPEN - VLTDC 7-2 22-10

D1 1321 C Dahlberg    | 455 E Klingberg   
D1 760 A Olsson     | 2082 J Mattsson    3-0
S1 760 A Olsson     - 455 E Klingberg    3-0 tons: 4-0
S2 1321 C Dahlberg    - 2082 J Mattsson    3-1 tons: 5-3
D2 126 M Aulén      | 1784 C Andersson   
D2 859 F Karlsson    | 2069 G Nordlöf     3-2
S3 126 M Aulén      - 1784 C Andersson    3-0 tons: 4-3
S4 859 F Karlsson    - 2069 G Nordlöf     1-3 tons: 0-1
D3 888 P Airisniemi   | 2084 R Persson    
D3 1390 T Lindfors    | 2294 T Olausson    3-0
S5 888 P Airisniemi   - 2084 R Persson     3-1 tons: 2-1
S6 1390 T Lindfors    - 2294 T Olausson    0-3 tons: 1-2


Skrytstatistik:
Spelade matcher :   6
Spelade singlar :  36
Spelade dubblar :  18
Avgörande dubblar:   1
Spelade set   :  206
Summa tons    :  178
Antal bra spel  :   8